Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010]

UGE 5. - 9. ( 1. februar - 29. februar 2012).                     Sidst opdateret 25 juni 2012 09:55:41 

Via [DofCall] [De sidste 250] 


 


          Toppet skallesluger Tange Å Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 29. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:09. Solnedgang: 17:51.

Iholm: Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 48 R 1 R (på ynglepladsen)
Svendborg, matriklen: Ringdue 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 6 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Husskade 2 FU, Sortkrage 1 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 12 R, Dompap 2 FU
Svendborgsund øst for Iholm:  Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 FU, Toppet Skallesluger 8 R
Svendborg Naturskole: Isfugl 1 R, Dagpåfugløje 1 R (også set i går). Erik Ehmsen
Tange Å
: Toppet skallesluger 1 R Han. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Natugle 1, Musvåge 2, Husskade 2, Ringdue 2, Solsort 3, Skovspurv 15, Musvit 4, Sumpmejse 1, Blåmejse 2, Spætmejse 1, Gulspurv 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg Havn
(08:30): Kaspisk Måge 1 R 2K,
Hvidvinget Måge 1 3K R (siden d. 19. januar). Lars Bonne Rasmussen
Fåborg Havn (13:20-14:00):
Hvidvinget Måge 1 R. Ella Mikkelsen
Bøjden nor (14:15-16:20): Bjergand 500 R. Ella Mikkelsen
Sundet, Fåborg (13:15): Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Svanninge Bakker/Bjerge (09:15-10:35): Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Gærdesmutte 1 FU, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 FU, Bogfinke 8 SY, Grønsisken 10 FU, Stor Gråsisken 2 R, Lille Korsnæb 3 R, Dompap 10 FU/R, Gulspurv 10 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Skaboeshuse: Agerhøne 7 FU, Huldue 4 R, Grønspætte 1 FU, Ravn 2 R. Kurt Hansen
Enge/marker ml. Nr.Broby-Lundegaard (16:00-17:15): Blå Kærhøg 1 FU, Mosehornugle 1 R. Helle Suadicani

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen: Pibesvane 2 AD R, Sangsvane 430 R, Blisgås 2 R, Grågås 200 R, Gravand 12 R, Krikand 15 R, Havørn 2 3K+ R, Blishøne 20 R. Arne Bruun
Åmosen: Sangsvane 1 R, Krikand 1 R, Lille Skallesluger 1 BR R, Tårnfalk 1 R, Vibe 10 R. Arne Bruun
Brændeskov by:  Sangsvane 260 R. Leif Bisschop-Larsen
Sundet, Faaborg: Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Faaborg Havn: Skarv 12 R, Gråand 2 R, Blishøne 16 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 50 R,
Hvidvinget Måge 1 R, Svartbag 5 R, Tamdue 50 R, Allike 28 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Ederfugl 12 R, Havlit 4 R, Blishøne 1 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 21 R, Pibeand 60 R, Krikand 14 R, Gråand 64 R, Taffeland 85 R, Troldand/Bjergand 1100 R, Toppet Skallesluger 12 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 7 R, Almindelig Ryle 11 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 2 SY, Musvit 4 SY, Gråkrage 6 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 2 R, Sangsvane 8, Grågås 7, Gravand 5 R, Pibeand 4 R, Krikand 9 R, Gråand 11 R, Taffeland 40 R, Troldand 200 R, Bjergand 70 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Fasan 1 R HØ, Blishøne 103 R, Strandskade 4, Rødben 1 OF, Hættemåge 5, Sølvmåge 9, Ringdue 4 OF, Sanglærke 6, Hvid Vipstjert 1 R HØ, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 3, Solsort 4 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 9 FU, Husskade 2 R HØ, Allike 4 T HØ, Gråkrage 2 FU, Ravn 1 R, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 4, Grønirisk 1 R, Gulspurv 4 R. Gunnar Jørgensen
Fruens Bøge: Kaspisk Måge 1 2K R. Kristoffer Hansen
Hunderup Skov (Sejerskov): Sortmejse 1 SY. Kristoffer Hansen
Odense Å fra Munke mose til Skovsøen, Fruens Bøge (09:00 - 09:25) : Mandarinand 6, Stor Flagspætte 3 R, Jernspurv 1 SY, Vindrossel 7 R. Kristoffer Hansen
Enge v/Odense Ås udløb: Gravand 8 R, Musvåge 2 R, Fasan 6 R, Måge sp. 25 R, Ringdue 7 R, Sanglærke 1 R, Gærdesmutte 1 R, Halemejse 7 R, Blåmejse 3 R, Musvit 6 R, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 7 R, Bogfinke 3 R, Grønsisken 15 R, Gulspurv 4 R. Evald Mehlsen
Letmose Skov (Sellebjerg): Jernspurv 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Agerhøne 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Helnæs, Halen: Grågås 9 R, Gravand 58 R, Gråand 6 R, Strandskade 23 R, Storspove 8 R. Per Damsgaard-Sørensen
Hårby Å: Grågås 2 OF, Gråand 45 R, Taffeland 1 R, Troldand 6 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 5 T, Ringdue 11 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 SY, Rødhals 2 FU, Solsort 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 16 SY, Spætmejse 3 SY, Husskade 2 R, Råge 6 FU, Gråkrage 7 R, Stær 2 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 11 R, Grønsisken 60 FU, Dompap 1 R. Kirsten Pedersen
Nældemose: Sangsvane 83 FU, Blisgås 18 FU, Grågås 255 FU, Gravand 4 FU, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 27 R, Ringdue 15 R, Sanglærke 2 SY, Gråkrage 5 FU. Kirsten Pedersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Grågås 37 OF, Gravand 12 R, Pibeand 6 FU, Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Vibe 198 R, Ringdue 8 R, Mosehornugle 1 R, Gråkrage 5 FU. Helle Suadicani
Tommerup: Halemejse 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Grønsisken 5 FU, Dompap 4 R. Helle Suadicani
Tommerup Made: Allike 200 FU, Råge 150 FU. Helle Suadicani
Sandager: Musvåge 1 FU. Villy-Erik Schødts
Emtekær Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 16 R, Grågås 11 R, Bramgås 3 R, Gravand 5 OF, Hvinand 8 OF, Stor Skallesluger 5 R, Blishøne 16 FU, Strandskade 2 OF, Storspove 4 OF, Sølvmåge 4 R, Sanglærke 5 OF. Villy-Erik Schødts
Barløseborg Skov: Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 2, Vindrossel 5 R, Musvit 5 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 3 OF, Bogfinke 1 R, Dompap 2 R, Gulspurv 1 OF. Villy-Erik Schødts


            Mosehornugle Stige Ø mandag d. 27. februar 2012.

Tirsdag den 28. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:11. Solnedgang: 17:49.

Svendborg, matriklen: Grønsisken 40 FU
Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 36 FU, Grågås 28 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 FU, Gravand 8 R, Ederfugl 60 R, Toppet Skallesluger 9 R, Stor Skallesluger 1 M R, Storspove 1 FU, Svartbag 4 R, Sanglærke 2 T
Ny Gesinge, matriklen: Blå kærhøg 1 FU. Poul Rasmussen
Lundeborg, havet (09:00-10:00): Ederfugl 35 FU, Hvinand 8 FU, Strandskade 2 FU, Gravand 1 FU, Gråand 12 FU, Knopsvane 2 FU, Bramgås 6 OF N, Grågås 3 OF N, Toppet skallesluger 4 FU, Blishøne 6 FU, Sølvmåge 25 FU, Svartbag 6 FU, Hættemåge 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, min nabos have: Grønirisk 12 R, Dompap 4 (2 par) FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle inddæmning (11:00-12:30): Troldand 2150 R, Lille Skallesluger 106 FU, Havørn 1 R IMM, Ravn 2 R. Niels Bomholt
Brændegård sø: Havørn 1 R. Poul Rasmussen
Sandholt: Sanglærke 6 R /SY, Gråkrage 8 R /OF, Skovspurv 10 R, Sumpmejse 1 FU, Ringdue 87 R/OF, Musvit 11 FU, Blåmejse 6 FU, Musvåge 5 FU/R, Spætmejse 2 FU, Solsort 3 R, Kvækerfinke 2 FU, Ravn 2 OF, Knopsvane 4 FU, Grågås 10 FU, Gråand 16 FU, Blishøne 4 FU, Allike 5 R, Vibe 2 R, Bogfinke 2 FU, Gulspurv 1 R, Fiskehejre 2 FU/OF. Leif Kristensen
Nydamsvej / V. Hæsinge: Grågås 32 FU, Gråkrage 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 2 FU. Leif Kristensen
Vigelsø (11:30): Blisgås 32 R. Ella Mikkelsen
Stige ø (09:10-12:20): Blå Kærhøg 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Agerhøne 2 R, Mosehornugle 2 R. Ella Mikkelsen
Seden Strand (09:10-12:20): Lille Lappedykker 55 R, Pibeand 200 R, Blishøne 1100 R. Ella Mikkelsen
Boels Bro (17:00): Ravn 2 R. Lars Philip Nørtoft
Favrskov, Hårevej (14:10): Stor Tornskade 1 R. Lene og Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Assistens Kirkegård, Svendborg: Grågås 2 N, Ringdue 15 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 5 R, Halemejse 2 FU, Blåmejse 7 R, Musvit 7 TH, Gråkrage 1 R, Bogfinke 18 TH, Grønirisk 5 SY, Dompap 1 R, Kernebider 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Lystbådehavnen Svendborg: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 9, Knopsvane 1 R, Gråand 43 R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 7 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 17 R, Svartbag 3, Blåmejse 1 R, Allike 22 TH, Gråkrage 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Strandskade 4 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sædgås 5 R (Ikke racebestemt. Sås ikke godt nok.). Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Canadagås 14 R. Henrik Knudsen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 R, Grågås 165 FU, Gravand 3 R, Pibeand 77 R, Knarand 2 R, Krikand 58 R, Taffeland 30 R, Troldand 2150 R, Bjergand 6 R, Hvinand 45 R,
Lille Skallesluger 106 FU, Stor Skallesluger 4 R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 1 R, Blishøne 7 R, Vibe 2 R, Hættemåge 35 R, Stormmåge 220 R, Ringdue 250 R, Sanglærke 3 T, Gærdesmutte 1 R, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Stillits 6 FU, Grønsisken 3 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt
Faaborg Havn (16:30- ):
Hvidvinget Måge 1 3K R. Jacob Sterup
Ringe (13:40 - ): Hvid Vipstjert 1 OF (Kaldende, kun hørt. Den første jeg ser på Fyn i år ). Per Rasmussen
Dybmose: Sangsvane 50 FU. René Christensen
Juelsberg: Trane 3 N. René Christensen
Assistens Kirkegård, Odense (10:30): Fjeldvåge 2 T (Set fra mit kontor ved siden af Kirkegården. Kom flyvende sammen langsomt fra Assistens Kirkegården og ind over Boldbanerne på den anden side af Falen). Mark Andrew Hammond
Hennings Holm: Skarv 56 R, Knopsvane 22 R, Sølvmåge 70 R. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Lille Lappedykker 55 R, Skarv 6 R, Grågås 22 R, Pibeand 200 R, Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 23 R, Blishøne 1100 R, Strandskade 3 R, Storspove 1 R, Hættemåge 12 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Sangsvane 16 N, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 4 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Agerhøne 2 R, Ringdue 8 R, Mosehornugle 2 R, Sanglærke 35 SY, Husskade 3 R, Stær 29 R, Dompap 1 R, Gulspurv 4 SY. Ella Mikkelsen
Vigelsø: Blisgås 32 R. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Grågås 6 FU, Gravand 11 FU, Pibeand 2 R, Krikand 115 FU, Taffeland 2 R, Vibe 16 FU, Hættemåge 180 R. Gunhild Brink
Broby Sø: Lille Lappedykker 4 R, Knopsvane 1 R, Grågås 100 R, Gråand 4 R, Troldand 3 R, Musvåge 3 R, Blishøne 8 R, Husskade 4 R, Gråkrage 5 R, Gulspurv 3 R. Henrik Kingo Andersen
Hovhave: Musvåge 3 R, Blishøne 1 R, Ringdue 60 R, Stor Flagspætte 1 R, Fuglekonge 2 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 7 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 7 R, Grønsisken 5 R, Dompap 2 R. Evald Mehlsen
Langesø Gods + Langesø: Toppet Lappedykker 2 R, Gråand 40 R, Stor Skallesluger 3 R, Blishøne 4 R. Evald Mehlsen
Stavids å(Dybvad bro->Ryds å): Svane sp. 60 R, Musvåge 3 FU NV. Evald Mehlsen
Håre Bjerge: Grågås 12, Krikand 4 R, Gråand 27 R, Troldand 9 R, Blishøne 4 R, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Musvit 5 FU, Skovskade 1 OF. Villy-Erik Schødts
Klakkebjerg: Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 9, Sjagger 45 N, Musvit 5 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 9 R, Gulspurv 8. Villy-Erik Schødts
Helnæs Made: Sangsvane 45 FU, Grågås 360 FU, Bramgås 21 R, Gravand 2 R, Krikand 38 FU, Gråand 38 R, Blå Kærhøg 2, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 FU T, Fasan 1 R, Blishøne 4 FU, Vibe 77 FU, Ringdue 29 R, Sanglærke 6 SY, Husskade 7 FU, Sortkrage 3 R, Gråkrage 78 FU, Ravn 2 R, Stær 65 FU, Gulspurv 42 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Skarv 7 R, Troldand/Bjergand 1500 R, Havlit 3 R, Hvinand 7 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 55 R, Gråkrage 22 FU. Kirsten Pedersen


            Bjergpiber Spodsbjerg. Hans Rytter og jeg fangede og ringmærkde i dag Bjergpiberen ved Spodsbjerg. Blot den anden mærkede i Dk samt nr 2 for Spodsbjerg. Foto © Henrik Knudsen

Mandag den 27. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:14. Solnedgang: 17:47.

Svendborgsund ud for Sætting Strandvej (08:15 - ): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 16 FU, Ederfugl 56 FU
Ny Gesinge, matriklen: Stær 1 R. Poul Rasmussen
Løkkeby Enge (10:30):
Sølvhejre 1 R (NV vandhul). Henrik Knudsen, Hans Rytter
Spodsbjerg Havn (07:15-10:30): Bjergpiber 1 RI (Læs om ringmærkningen...). Henrik Knudsen, Hans Rytter
Faaborg Havn (08:45):
Hvidvinget Måge 1 R 3K. Lars bonne Rasmussen
Faaborg Havn (10:25-10:35):
Hvidvinget Måge 1 R 3K. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Yderfjord (10:50-11:20): Toppet Lappedykker 20 FU/R, Knopsvane 35 FU, Gravand 3 FU, Troldand 15 R, Ederfugl 650 FU/R, Hvinand 50 FU/R, Stor Skallesluger 6 FU/R, Toppet Skallesluger 120 FU/R, Blishøne 1000 FU, Sanglærke 3 T. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 400 R, Mosehornugle 2 R , Sanglærke 3 SY, Bjergirisk 12 R
Vigelsø: Havørn 2 R (Den ene AD, den anden IMM)
Odense: Tyrkerdue 1 FU. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Fjeldvåge 1 R
Slipshavn Skov: Blåmejse 12 R, Musvit 16 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 1 R
Østerøsø, Knudshoved: Fiskehejre 4 R, Gravand 4 R, Pibeand 12 R, Knarand 2 R, Krikand 8 R, Gråand 16 R, Hvinand 4 R, Grønspætte 1 FU, Halemejse, Nordlig (caudatus) 3 FU, Sumpmejse 3 FU, Træløber 2 FU, Gulspurv 3 SY

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, matriklen: Gærdesmutte 1 R, Solsort 6 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Grønirisk 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Løkkeby Enge:
Sølvhejre 1 R. Hans Rytter, Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 2K+ RI (Læs om ringmærkningen...). Hans Rytter, Henrik Knudsen
  
Lydinge Haver: Sangsvane 84, Grågås 94 R, Bramgås 1 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 40 OF. Gunnar Jørgensen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Stær 4 OF. Kristoffer Hansen
Enge v/Odense Ås udløb: Gravand 15 R, Blå Kærhøg 1 BR OF. Kristoffer Hansen
Stige Ø: Strandskade 6 R, Mosehornugle 2 R, Stor Flagspætte 1 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Lille Lappedykker 50 R, Sortand 1 M R. Kristoffer Hansen
Kongshøj Mølle: Gravand 5 R, Krikand 2 R, Gråand 50 R, Taffeland 2 R, Troldand 6 R, Vandstær 1 R, Gærdesmutte 1 SY. Peder Rasmussen
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 6 FU, Gravand 13 FU, Hvinand 32 FU, Toppet Skallesluger 19 FU, Musvåge 1 OF, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 9 FU, Sanglærke 3 FU, Skærpiber 2 FU. Peder Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Dompap 1 M SY. Hans Skotte Møller
Agernæs Havn: Toppet Skallesluger 1 FU, Hættemåge 12 FU, Sølvmåge 16 FU, Svartbag 4 FU. Kirsten Pedersen
Nældemose: Sangsvane 97 FU, Grågås 450 FU, Fasan 1 R, Måge sp. 150 R, Gråkrage 14 FU, Gulspurv 4 R. Kirsten Pedersen
Sarup v/Hårby: Sjagger 14 R, Husskade 1 R, Gulspurv 16 R. Kirsten Pedersen
Barløse: Sjagger 126 R. Villy-Erik Schødts
Flægen v/Tybrind: Blisgås 45 R, Grågås 150 R, Gravand 17 R, Musvåge 1 R, Gråkrage 2 R. Willy Schrøder Andersen
Føns Vang: Lille Skallesluger 5 R. Willy Schrøder Andersen            Vibe på plads ved vejlen d. 26. februar 2012.

Søndag den 26. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:16. Solnedgang: 17:45.

Svendborg, matriklen: Rødhals 1 R, Husskade 1 FU (ny årsart på matriklen - deltag!), Grønirisk 2 R, Dompap 1 M SY
Horseskov: Musvåge 2 TH (kredser over ynglepladsen)
Thurø, Søndervej, matriklen: Stær 1 FU (på plænen). Ole Ryge Petersen
Sønder Vornæs: Sjagger 30 R,
Vornæs Skov: Musvåge 2 TH, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 TH, Ravn 1 R
Vejlen, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 30 R, Gravand 6 R, Troldand 400 R, Hvinand 8 R, Hvinand 7 R, Lille Skallesluger 6 R, Vibe 4 TH, Skægmejse 4 R
Noret, Taasinge:  Fiskehejre 5 R, Grågås 30 R, Grågås x Bramgås (hybrid) 1 R , Krikand 8 R, Fjeldvåge 1 R
Monnet, Tåsinge (12:10-13:40): Snespurv 1 R. Niels Andersen
Oldemark, Ærø: Sangsvane 200+ R, Sølvmåge 200+ R. Kim Bang Jensen
Langeland, Løkkeby - Stengade (11:30-13:30):
Sølvhejre 1 R (Løkkeby Enge), Vandrefalk 1 N AD (Stengade Sø). Jan Stener Jørgensen
Brudager (15.30): Silkehale 35 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 4 N. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 3 , Musvåge 2, Ravn 4, Stor Skallesluger 50, Lille Skallesluger 8, Spidsand 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg Havn (09:30): Kaspisk Måge 1 R 2K,
Hvidvinget Måge 1 R 3K. Lars Bonne Rasmussen
Leammer Odense Fjord (12:45): Havørn 1 OF (3-4K fugl). Anders Vedel
Kohaveskoven ved Tornbjerg (10:30): Grønspætte 1 R, Træløber 4 R. Michael Glentedal
Tietgenbyen (09:30-10:30): Fjeldvåge 1 R. Michael Glentedal
Scheelenborg Skov: Huldue 1 SY. Bo K. Stephensen
Wedellsborg (14:10-17:00): Stor Flagspætte 6 R, Sjagger 110 R, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Eskør (12:45-13:10): Blisgås 5 R, Bramgås 24 R, Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Erholm Skov (10:50): Rød Glente 1 OF. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Spurvehøg 1 Ø, Solsort 7 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø By m.m.: Sanglærke 1 YF SY, Halemejse 1 FU, Stær 2 SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Gravand 15 R, Pibeand 50 R, Krikand 50 R, Vibe 3 YF TH, Dobbeltbekkasin 1 R, Sanglærke 2 YF SY. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Fiskehejre 4 YF TH, Stor Flagspætte 1 YF SY, Korttået Træløber 1 YF SY. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Bjergand 500 N, Sortand 20 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 18 R, Sangsvane 24 R, Grågås 174 R, Gravand 14 R, Krikand 125 R, Gråand 25 R, Taffeland 125 R, Troldand 1600 R, Hvinand 7 R, Lille Skallesluger 14 R, Musvåge 2 R, Blishøne 300 R, Strandskade 2 R, Vibe 11 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 6 R, Ringdue 6 R, Gråkrage 6 R, Ravn 1 OF. Niels Andersen
Dovns Klint: Grågås 11 Ø, Stor Skallesluger 5 V, Strandskade 1 V, Skærpiber 1 R, Rørspurv 1 TF. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 71, Gravand 2 R, Pibeand 20 R, Krikand 1 M R, Gråand 15 R, Taffeland 1 M R, Blishøne 2 R, Stor Gråsisken 9 OF, Gulspurv 10 R, Rørspurv 1 R. Jacob Sterup
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Knopsvane 2 AD R, Grågås 4 R, Gråand 4 R, Blishøne 3 R. Jacob Sterup
Hav ved Dovns Klint (KA46): Ederfugl 2500 R, Havlit 25 R, Sortand 55 R, Hvinand 1 R, Blishøne 59 R. Jacob Sterup
Helle Nor: Knopsvane 2 AD R, Hættemåge 1 R. Jacob Sterup
Klise Nor: Gravand 15 R, Knarand 1 M R, Spidsand 2. Jacob Sterup
Magleby Nor: Bramgås 325 FU. Jacob Sterup
Søgård Pyt: Knopsvane 2 AD R, Grågås 44 R, Taffeland 6 M R, Troldand 1 M R, Blishøne 10 R. Jacob Sterup
Marstal Havn: Havørn 1 IMM FU. Morten Müller
Vejsnæs Bugt (Omr.03): Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 26 R, Knopsvane 1 FU, Gravand 5 FU, Gråand 2 FU, Troldand 15 FU, Bjergand 185 FU, Ederfugl 1200 FU, Havlit 13 FU, Sortand 670 FU, Fløjlsand 2 FU, Blishøne 50 FU. Morten Müller
Vitsø: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 10 FU, Knopsvane 6 FU, Sangsvane 3 AD R, Blisgås 13 FU, Grågås 121 FU, Gravand 44 FU, Pibeand 25 FU, Krikand 2 R, Taffeland 137 R, Troldand 870 FU, Bjergand 4 FU, Hvinand 8 FU, Lille Skallesluger 1 F FU, Toppet Skallesluger 5 M OF, Musvåge 3 R, Strandskade 6 FU, Hjejle 4 FU, Vibe 30 FU. Morten Müller
Ulbølle: Kernebider 1 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 3 OF, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 2 R, Grågås 90 FU, Gravand 5 R, Pibeand 23 R, Krikand 43 R, Taffeland 35 R, Troldand 1320 R, Hvinand 33 R, Lille Skallesluger 44 R, Stor Skallesluger 23 R, Musvåge 10 R, Blishøne 18 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 40 R, Stor Flagspætte 4 R, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 5 R, Sjagger 60 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 9 R, Musvit 18 R, Spætmejse 1 FU, Allike 130 N, Råge 2 FU, Gråkrage 17 R, Ravn 2 OF, Stær 1 FU, Bogfinke 1 R, Stillits 1 FU, Grønsisken 5 R, Lille Gråsisken 1 SY, Dompap 2 R, Gulspurv 14 R. Niels Bomholt
Fagsted Lung: Havørn 1 AD OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 R, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 10 R. Niels Bomholt
Sandholt: Havørn 1 OF, Musvåge 3 OF, Grønspætte 1 M SY , Stor Flagspætte 2 SY, Sjagger 200 R, Ravn 2 R. Per Rasmussen 
Svanninge Bakker: Ringdue 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 N, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 R, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 R, Grønsisken 2 SY, Dompap 1 R. Niels Bomholt
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1 R. Niels Bomholt
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1 R (fiskerihavnen). Niels Riis
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 1 R, Musvåge 5 R, Vibe 93 OF, Ravn 2 R. Henrik Knudsen
Lindved Frugtplantage: Stor Flagspætte 3 YF TH, Sanglærke 7 T, Solsort 10 R, Sjagger 40 R, Blåmejse 3 R, Musvit 5 R, Spætmejse 2 YF TH, Bogfinke 10 R, Dompap 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bispeenge: Grågås 19 R, Gravand 12 FU, Krikand 52 FU, Vibe 11 R. Gunhild Brink
Leammer: Havørn 1 OF. Anders Vedel
Firtalsstrand: Storspove 130 R. Anders Vedel
Fjordmarken: Grågås 600 R. Anders Vedel
Ølundgårds Inddæmning: Vandrefalk 1 AD R. Anders Vedel
Stige Ø: Mosehornugle 2 OF. Anders Vedel
Stige Ø: Rødstrubet Lom 1 R, Gravand 3 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 OF, Sanglærke 12, Musvit 1 R, Gulspurv 3 R. Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 10 R, Troldand 21 R, Bjergand 1 M R, Blishøne 130 R, Sølvmåge 44 R. Eske Frank Morthensen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Stor Flagspætte 1 TH, Jernspurv 1 R, Rødhals 10 R, Korttået Træløber 1 SY, Stillits 1 OF. Kristoffer Hansen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 9 R, Bjergand 1 R, Ederfugl 3 R, Blishøne 67 FU, Sortgrå Ryle 2 R. Helle Suadicani
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Grågås 19 SØ, Grå Gås sp. 9 V, Fløjlsand 4 NV, Skærpiber 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 4 R, Sjagger 3 R, Dompap 1 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Enge: Gravand 2 R, Gråand 9 R, Fjeldvåge 1 2K R, Sanglærke 5 SY, Engpiber 1 R. Eske Frank Morthensen
Slipshavn Skov: Ringdue 4 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 TH, Solsort 5 R, Sumpmejse 2 SY, Topmejse 1 R, Blåmejse 8 SY, Musvit 11 SY, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 2 SY, Bogfinke 3 SY, Grønsisken 25 OF, Dompap 1 SY. Eske Frank Morthensen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 3 OF, Grågås 16 R, Pibeand 7 R, Knarand 3 R, Krikand 19 R, Gråand 50 R, Troldand 61 R, Strandskade 1 R. Eske Frank Morthensen
Østerøsø, Knudshoved: Gravand 16 R, Pibeand 25 R, Knarand 3 R, Krikand 16 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 2 R. Kristoffer Hansen
Østerøsø, Knudshoved: Toppet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Gravand 6 FU, Pibeand 32 FU, Knarand 3 FU, Krikand 15 FU, Gråand 44 FU, Taffeland 6 R, Troldand 19 FU, Spurvehøg 1 FU, Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 2 R, Hættemåge 2 FU, Rødhals 1 R, Solsort 2 FU, Grønirisk 6 R. Helle Suadicani
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 12 FU, Skarv 1 FU, Gravand 3 R, Troldand 100 FU, Ederfugl 3 M FU, Hvinand 6, Blishøne 100 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 R, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Allike 4 R. Kristian Angelo-Nielsen
Føns By (16:15 - ): Mosehornugle 1 R (Sad på en markpæl v Gardersø). Willy Schrøder Andersen
Barløse: Grågås 12 V, Solsort 2 R, Husskade 2 OF. Villy-Erik Schødts
Bredningen v/Sdr.Åby: Skarv 17, Ederfugl 500 R, Hvinand 3 R, Stor Skallesluger 5 R, Musvåge 1 OF, Måge sp. 60 R, Sanglærke 1 OF, Solsort 2 FU, Musvit 4 R, Bogfinke 7 R, Gulspurv 2 OF. Villy-Erik Schødts
Brænde Å (Br. Mølle-Sdr. Åby): Fjeldvåge 1 R. Villy-Erik Schødts
Aborg Mark: Ringdue 10 R, Sanglærke 2 SY, Sjagger 105 FU, Musvit 2 R, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 2 FU. Kirsten Pedersen
Aborg Minde: Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 18 FU, Gråand 19 R, Taffeland 7 FU, Troldand 176 FU, Bjergand 2 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 4 FU, Musvit 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 T. Kirsten Pedersen
Emtekær Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 19, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 21, Grågås 455, Gravand 70, Gråand 35 R, Troldand 125 R, Ederfugl 652, Hvinand 78, Stor Skallesluger 9, Blishøne 195, Strandskade 1 R, Hættemåge 14 R, Sølvmåge 17 R, Måge sp. 110 FU, Sanglærke 8 R,
Jernspurv 12 FU, Ravn 1 R. Kirsten Pedersen
Erholm Gods: Rød Glente 1 OF, Musvåge 6 R, Ringdue 58 R, Råge 4 R, Skovspurv 20 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 8 R. Ella Mikkelsen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Knopsvane 28 R, Sangsvane 8 R, Blisgås 5 R, Grågås 70 R, Bramgås 24 R, Gravand 8 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 R, Vibe 12 R, Sanglærke 8 SY, Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Fjelsted: Musvåge 3 R, Ringdue 400 Ø, Sjagger 32 R. Ella Mikkelsen
Husby Strand, Wedellsborg: Toppet Lappedykker 20 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Knopsvane 6 R, Ederfugl 50 R, Hvinand 36 R, Toppet Skallesluger 14 R, Sølvmåge 30 R, Sanglærke 3 SY. Ella Mikkelsen
Wedellsborg Gods: Musvåge 7 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Ringdue 30 R, Stor Flagspætte 6 R, Sjagger 110 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 6 R, Musvit 10 R, Spætmejse 3 R, Allike 16 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 R, Bogfinke 32 R, Grønirisk 8 R, Grønsisken 10 FU. Ella Mikkelsen
Wedellsborg Hoved: Toppet Lappedykker 23 R, Ederfugl 3000 R, Blishøne 38 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 2 AD OF. Keld Skytte Petersen 


           Sortkrage Høruphav Als

Lørdag den 25. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:18. Solnedgang: 17:43.

Ny Gesinge, matriklen (09:30): Silkehale 25 R, Ravn 2 OF. Poul Rasmussen
Voenæs Skov:(10:25): Pindsvin 1 R. Poul Rasmussen
Faaborg havn (10:30):
Hvidvinget Måge 1 R 3K. Lars Bonne Rasmussen
Heden (10:10): Ravn 1 OF. Lars Bonne Rasmussen
Espe, matriklen: Sangsvane 7 OF NØ, Tårnfalk 1 (ved redekassen). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø:
Havørn 7 , Lille Skallesluger 8, Stor Skallesluger 70. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Slipshavn, Nyborg (10:00): Skarv 5 R, Hættemåge 5 FU, Gråkrage 6 OF, Sanglærke 6 OF R, Rødben 3 FU, Alm. ryle 5 FU, Strandskade 3 FU, Hvinand 6 FU, Ringdue 4 OF, Knopsvane 2 FU, Blishøne 20 FU, Toppet skallesluger 10 FU, Toppet lappedykker 2 FU, Ederfugl 2 FU, Bramgås 13 OF, Grågås 2 OF, Sølvmåge 4 FU, Bjergand 7 FU. Poul Brugs Rasmussen
Stige Ø (08:50-09:40): Blå Kærhøg 1 FU 2K, Fjeldvåge 1 FU, Mosehornugle 2 R (På østsiden). Lars Bonne Rasmussen
Skaboeshuse (13:00): Fjeldvåge 1 FU, Agerhøne 7 FU, Grønspætte 1 FU. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg Havn: Gråand 20 R, Blishøne 10 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 30 R, Klippedue/Tamdue 50 R, Skærpiber 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tankefuld, Svendborg: Ringdue 50 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 15 FU, Vindrossel 2 FU, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 1 FU, Råge 185 R, Skovspurv 12 R, Bogfinke 12 FU. Peder Rasmussen
Christiansminde, Svendborg: Knopsvane 2 R, Grågås 2 OF, Gråand 10 R, Musvåge 2 TH, Blishøne 3 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 20 R, Spætmejse 1 R, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Dompap 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bregninge, Taasinge: Sangsvane 4 R, Vibe 2 R. Stefan Andersen
Hennetved: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 58 FU, Blisgås 8 FU. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 27 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 4 R, Grågås 19 OF, Gravand 16 R, Pibeand 3 OF, Krikand 24 R, Gråand 55 R, Taffeland 20 R, Troldand 75 R, Hvinand 1 F R, Lille Skallesluger 11 R, Stor Skallesluger 70 FU,
Havørn 7 , Duehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 OF, Vandrefalk 1 R, Fasan 5 R, Vibe 15 OF, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 29 R, Svartbag 3, Ringdue 40 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 4, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 3 R, Musvit 1 SY, Allike 16 OF, Gråkrage 18, Ravn 1 R HØ, Stær 1 OF, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 5 OF, Stillits 3 FU. Gunnar Jørgensen
Sortemosen: Sangsvane 200 R. Poul Vesterlund Pedersen
Ringe: Vandrefalk 1 F OF (OF lige nord for Rynkeby Mølle. Måske samme fugl som var i Ravnholt torsdag. Obs uden kikkert så kunne ikke afgøre alder ). Per Rasmussen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Niels Bomholt
Silkeå: Sangsvane 33 R, Grågås 11 R, Gravand 8 R, Pibeand 1 R, Taffeland 3 R, Troldand 6 R, Blishøne 4 R, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt
Søeng/Odense Å ved Onsebakke: Lille Lappedykker 8 FU, Gravand 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 15 FU, Vibe 3 OF, Gråkrage 9 R. Niels Bomholt
Stokkeby Nor: Blisgås 18 FU, Grågås 11 FU, Canadagås 95 FU, Gravand 25 FU, Pibeand 130 FU, Krikand 12 FU, Gråand 40 FU, Vandrefalk 1 M 3K R (Umiddelbart en ad, men tværstribning på bugen næsten rødligbrun. hætten ikke helt sort. Bagryg grå, overvingedæk gråbrune med lysere brune spidser. Ligner meget en fugl jeg har set flere gange i Marstal havn på det seneste.), Vibe 15 FU
Vitsø: Grågås 85 FU, Gravand 31 FU, Pibeand 14 FU, Gråand 60 FU, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 19 FU, Rødben 4 FU, Hættemåge 110 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 300 R, Svartbag 35 R, Sanglærke 6 FU, Stær 20 FU. Morten Müller
Bispeenge, Odense: Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R. Kristoffer Hansen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Stor Flagspætte 4 R. Bo K. Stephensen
Billeskov Skov: Sangsvane 165 FU. Kirsten Pedersen
Kerte: Sangsvane 45 FU, Grågås 160 FU, Ringdue 42 R, Allike 50 FU, Råge 15 FU. Kirsten Pedersen
Klakkebjerg: Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Fasan 1 R, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 3 FU, Solsort 3 R, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 2 FU T, Musvit 12 SY, Spætmejse 3 FU, Gråkrage 3 FU, Ravn 2 R, Bogfinke 14 FU, Grønirisk 2 SY, Stillits 4 FU, Grønsisken 250 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 20 FU, Dompap 3 FU, Gulspurv 2 SY. Kirsten Pedersen
Klakkebjerg: Musvåge 1 OF, Ringdue 2 OF, Fuglekonge 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 5, Træløber 1 FU, Ravn 3 OF, Bogfinke 1 R. Villy-Erik Schødts


             En af de østfynske vandstære. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 24. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:21. Solnedgang: 17:41.

Svendborg, matriklen: Blisgås 12 OF N, Blisgås 22 SØ (Trækkende mod sydøst - 09:00)
IHolm, Svendborgsund (11:10): Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 4 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 14 FU, Ederfugl 26 R
Noret, Taasinge (14:20): Vibe 1 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge (14:25): Blå kærhøge 1 FU (brun fugl). Poul Rasmussen
Ny Gesinge, matriklen: Silkehale 25 R. Poul Rasmussen
Løkkeby Enge (11:30):
Sølvhejre 1 R (i den sydvestlige sø). Hans Rytter
Lundeborg, matriklen: Spurvehøg 1 R. Jette Rasmussen
Broholm (10:00): Tårnfalk 3 R (et par + en enlig), Vibe 7 OF. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård: Vandstær 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg (10:50-11:30): Toppet Lappedykker 3 FU/R, Skarv 4 FU/R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 22 FU, Grågås 30 FU/R, Gråand 25 FU/R, Taffeland 140 R, Troldand 1200 R, Blishøne 30 FU, Hættemåge 50 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fruens Bøge (11:45-12:45): Kaspisk Måge 1 R. Oliver og Niklas, Michael Glentedal
Stenløse (09:20): Agerhøne 5 R. Kell Grønborg
Wedellsborg park (16:00): Havørn 1 OF. Helle Suadicani 
Husby Strand / Wedellsborg (09:55-10:05): Havørn 1 R AD, Stor Tornskade 1 R, Ravn 21 R. Frits Thomsen
Husby Strand (09:30-09:45): Havørn 1 R. Mads Syndergaard

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Løkkeby Enge:
Sølvhejre 1 R . Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Brockdorff enge: Knopsvane 5 R, Grågås 5 FU, Gravand 22 R, Gråand 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 200 R, Knopsvane 7 R, Gravand 18 R, Troldand 31 R, Hvinand 11 R, Strandskade 2 R, Svartbag 3 R. Per Damsgaard-Sørensen
Vågebakken (F.H.): Grågås 19 FU, Vibe 76 R, Stær 15 FU, Gulspurv 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Strib: Halemejse 3 R, Musvit 2 SY. Erik Busk
Ørslev Bjerge: Vibe 2 OF, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 3, Sanglærke 2 OF, Solsort 4 FU, Sortmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 6 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 4 R. Villy-Erik Schødts

Billeskov Skov: Sangsvane 120 R. Villy-Erik Schødts
Flægen v/Tybrind: Grågås 8 R, Musvåge 1 OF, Gråkrage 4 OF. Villy-Erik Schødts
Kerte: Grågås 25 R. Villy-Erik Schødts
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sjagger 350 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 2 FU, Skovskade 1 SY. Helle Suadicani 


           Matrikelart

Torsdag den 23. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:23. Solnedgang: 17:39.

Svendborgsund ved Iholm: Havørn 2 R FU ( 14:05 - umiddelbart vest for Iholm Læs mere...), Fiskehejre 10 R, Gravand 7 R, Ederfugl 48 R, Toppet Skallesluger 8 R, Stor Skallesluger 12 R, Strandskade 6 R, Storspove 2 R, Sanglærke 1 V
Iholm, Vesterrev (15:55): Havørn 2 R. Niels Andersen
Vornæs, Taasinge (15:00): Dværgfalk 1 : Morten Kristiansen
Ny Gesinge (matriklen): Blisgås 50 OF. Poul Rasmussen
Noret, Taasinge: Gråand 40 FU, Krikand 12 FU, Vibe 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Grågås 5 OF, Ringdue 200 RA, Fiskehejre 3 FU, Sanglærke 2 OF, Blishøne 40 FU, Gråand 8 FU, Skarv 1 RA, Gråkrage 8 OF, Knopsvane FU, Sangsvane 2 DØD, Hare 1 FU, Hættemåge 15 FU, Hvinand 8 FU, Lille Skalleluger 12 FU. Poul Brugs Rasmussen
Havet mellem Vornæs skov og Skarø: Sang - og  Knopsvane 300 +. Poul Brugs Rasmussen
Mark v. Skovballe, Taasinge: Grågås 200 +FU, Silkehale 35 OF, Knopsvane 35 FU. Poul Brugs Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge: Grågås 200 FU, Sanglærke 4 OF SY, Sjagger 100+ FU, Musvåge 2 OF, Gråkrage 20 RA, Tårnfalk 2 FU, Storspove 4 FU, ( Søby monnet var næsten tørlagt, men der var næsten ingen fugle at se, hverken ande - eller vadefugle, det var underligt). Poul Brugs Rasmussen
Mark v. Monnet: Bramgås / Grågås 500+ FU (Der er Sanglærker mange steder på Tåsinge nu, de kan høres overalt.). Poul Brugs Rasmussen
Tåsinge (15:30): Sædgås 4 R. Søren Louis Rasmussen
Løkkeby Enge (14:10):
Sølvhejre 1 R . Ella Mikkelsen
Monnet, Tåsinge (16:00): Sjagger 300 R. Ella Mikkelsen
Siø (15:30): Blisgås 6 R, Havørn 1 R AD. Ella Mikkelsen
Siø (08:45): Grågås 600 R, Bramgås 109 R. Ella Mikkelsen
Spodsbjerg (14:30): Bjergpiber 1 R. Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose (13:15-13:45): Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Tranekær (12:30-13:00): Havørn 1 R, Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Hou Nordstrand (10:00-12:00): Ederfugl 6000 R. Ella Mikkelsen
Spodsbjerg havn (08:40): Bjergpiber 1 R (Ca. 400m N for havnen ved lille å-udløb). Lars Bonne Rasmussen
Sandholt: Knopsvane 2 FU, Sangsvane 4 (kom flyvende til engen, men blev hurtigt jaget væk af knopsvanerne), Gråand 30 FU/R, Fiskehejre 2 FU, Musvåge 2 FU/R, Allike 2 R, Bogfinke 1 FU, Grågås 2 OF. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Spætmejse 2, Husskade 2. Sort Egern 1 (første gang i vinter). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sollerup enge, Arreskov sø (14:00): Lille Skallesluger 12 R (Blev jaget på vingerne af havørn), Havørn 1 R 2K, Ravn 2 OF. Sven, Bente, Max, Kell Grønborg
Brændegård sø (13:00): Havørn 2 R AD (1 jagende; tog fisk.), Vandrefalk 1 OF. Sven, Bente, Max, Kell Grønborg
Korinth, Sølund (11:30): Stor Tornskade 1 R. Sven, Bente, Max, Kell Grønborg
Horne Land (11:00): Sjagger 120 FU (Fu på mark). Sven, Bente, Max, Kell Grønborg
Faaborg havn (14:00):  
Hvidvinget Måge 1 R 3K. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:10-11:40): Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 33 FU, Gråand 25 FU/R, Taffeland 110 R, Troldand 370 R, Blishøne 25 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 10 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 5 T, Grønsisken 15 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:18-10:10): Toppet Lappedykker 10 FU, Grågås 20 T, Gravand 15 FU/R, Gråand 40 FU/R, Spurvehøg 1 T, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1500 FU, Strandskade 10 FU/R, Hættemåge 50 FU/R, Sølvmåge 350 FU/R, Sangdrossel 1 FU, Sumpmejse 2 R, Allike 80 NØ . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Stige Ø (16:45-17:45): Blå Kærhøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Mosehornugle 3 R (Set jagende rundt i området.). Steen Sillerslev, Michael Glentedal
Tornbjerg (15:15): Silkehale 48 R. Niklas, Michael Glentedal
Jersore (16:30): Mosehornugle 5 FU . Ole Bo Olsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge: Grågås 60 R, Musvåge 2 R, Sjagger 300 R. Ella Mikkelsen
Siø: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 4 R, Blisgås 6 R, Grågås 600 R, Bramgås 108 R, Gråand 4 R, Havørn 1 AD R, Strandskade 3 R, Vibe 10 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 16 R. Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose: Knopsvane 46 R, Krikand 2 R, Gråand 76 R, Troldand 2 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 43 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 5 R, Sanglærke 2 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand: Skarv 30 R, Gråand 12 R, Troldand 110 R, Bjergand 15 R, Ederfugl 6000 R, Sortand 15 R, Toppet Skallesluger 21 R, Musvåge 1 N, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 3 R, Vibe 5 N, Sølvmåge 200 R, Sanglærke 22 N, Solsort 1 R, Husskade 2 R, Allike 26, Gråkrage 6 R, Gråspurv 24 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 5 R. Ella Mikkelsen
Lohals: Grønirisk 12 R. Ella Mikkelsen
Lundby (Tåsinge): Sædgås 4 R. Søren Louis Rasmussen
Løkkeby Enge:
Sølvhejre 1 R , Fiskehejre 1 R, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R. Ella Mikkelsen
Tranekær: Gråand 30 R, Havørn 1 R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 30 R, Sanglærke 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 23 R, Bogfinke 3 R. Ella Mikkelsen
Magleby Nor: Blisgås 180 FU, Bramgås 300 FU, Vandrefalk 1 AD R. Jacob Sterup
Sortemosen: Sangsvane 41, Grågås 155 R, Gravand 1 R, Musvåge 3 OF, Ringdue 25 R, Gråkrage 22 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Skarv 16 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 20 OF, Gravand 3 R, Krikand 5 R, Gråand 40 R, Troldand 110 OF, Hvinand 8 R, Lille Skallesluger 1 F R, Stor Skallesluger 18 FU, Havørn 3, Musvåge 3, Fasan 5 R, Hættemåge 2 OF, Sølvmåge 28 R, Svartbag 4 R, Ringdue 11 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 8 OF, Solsort 2 R, Musvit 4 R, Stor Tornskade 1 R, Allike 16 OF, Gråkrage 8 R, Ravn 2, Skovspurv 14 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 2 R HØ, Dompap 4 R, Gulspurv 3. Gunnar Jørgensen
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge, Almindelig (glaucoides) 1 3K R ( Fløj pludselig den et godt stykke ud af havnen og sluttede sig til en større flok måger som fulgte en kutter som var på vej ind. Den kom som ventet ind med kutteren og kunne ses på klodshold.). Vipsen, Henrik Knudsen
Ravnholt: Havørn 2 AD OF, Musvåge 8 OF, Vandrefalk 1 F 2K R, Huldue 8 OF, Ringdue 200 R, Ravn 2 R. Per Rasmussen
Brændeskov by: Sangsvane 96, Grågås 60 R. Peder Rasmussen
Kerteminde: Kaspisk Måge 1 2K R (Samme fugl som jeg har set 25.1 og 9.2. I dag var den flyttet helt hen til roklubben. Her lå den på det store græsareal, hvor der ofte raster mange måger.). Henrik Knudsen 
Hjallese Hegning (S.f. motorvej): Stor Flagspætte 1 R. Kristoffer Hansen
Skov v/Lindved Å, Lindved: Stor Flagspætte 2 R, Korttået Træløber 1 SY, Grønsisken 50 FU, Lille Korsnæb 2 R. Kristoffer Hansen
Hollufgård/Glisholm: Krikand 40 R. Kristoffer Hansen
Hunderup Skov (Sejerskov): Korttået Træløber 3 SY, Kvækerfinke 30 R. Kristoffer Hansen
Troelse v/Ubberud: Sanglærke 3 SY. Evald Mehlsen
Stavids Å v/Margård: Sanglærke 2 SY. Evald Mehlsen
Stavids å (Dybvad bro->Ryds å): Sangsvane 8 OF, Grågås 80 OF, Vibe 30 OF, Allike 250 OF. Evald Mehlsen 
Vejle Grave (Agernæs): Knopsvane 2 R, Gråand 27 R. Helle Suadicani
Helnæs By: Tårnfalk 1 FU. Helle Suadicani
Helnæs Made: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Blisgås 13 R, Grågås 450 R, Bramgås 12 R, Krikand 2 R, Gråand 8 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 3 FU, Vibe 21 FU, Stormmåge 28 FU, Ringdue 32 FU, Sanglærke 3 FU, Sjagger 87 R, Vindrossel 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 26 FU, Stær 9 FU, Stillits 6 FU, Gulspurv 15 FU. Helle Suadicani
Helnæs, Halen: Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU. Helle Suadicani
Agernæs Havn: Musvåge 1 FU, Sanglærke 3 SY, Gråkrage 3 FU. Helle Suadicani 
Nørreby: Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund


              Rødeben ved Slipshavn Enge d. 22. februar 2012. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 22. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:25. Solnedgang: 17:37.

Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 12 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 FU, Stor Skallesluger 16 FU, Strandskade 6 R, Storspove 1 R
Strammelse, Vornæsvej
(11:35): Havørn 1 AD OF. Poul Rasmussen
Slipshavn enge (14:00-15:00): Engpiber 1 FU, Vibe 9 OF, Krikand 1 FU, Pibeand 4 FU, Gråand 30 FU, Knopsvane 1 OF, Mørkbuget knortegås 6 FU, Rødben 8 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Toppet skallesluger 8 FU, Troldand 4 FU, Hvinand 6 FU, Sanglærke 2 OF, Ringdue 35 FU, Sølvmåge 6 FU, Hættemåge 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Svanninge Bakker/Bjerge (09:20-10:45): Grønspætte 2 YFU (Grønspætterne i Svanninge Bakker er nu kommet igennem den værste vinter og kampen for overlevelse, er afløst af kampen for at føre generne videre. Lyset og de stigende temperaturer har fået grønspætte hannen i humør til at forsvare sit territorie og tiltrække en hun. I februar og marts hører man det ved, at hannen ofte bruger stemmen. I december og januar hører man ikke meget til spætterne og heller ikke når de har unger eller ruger), Stor Flagspætte 2 FU, Sanglærke 10 T, Fuglekonge 10 FU, Topmejse 2 F, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 2 SY, Skovskade 2 R, Bogfinke 6 FU, Grønsisken 15 FU/R, Stor Gråsisken 1 T, Dompap 8 FU, Gulspurv 4 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Skovsøen, Fruens Bøge (13:00-13:30): Kaspisk Måge 1 R (På isen 50 m fra ishus). Ebbe Larsen
Fruens Bøge, Skovsøen (10:45): Kaspisk Måge 1 FU. Henrik Andersen
Vesterby: Sangsvane 175 R. Henrik Andersen
Serup Mose: Blå Kærhøg 1 FU hun. Henrik Andersen
Kørup: Sangsvane 125 R. Henrik Andersen
Jersore: Blå Kærhøg 1 FU hun. Henrik Andersen
Holckenhavn (15:10-15:30): Gråand 320 R, Ringdue 1400 R. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (13:00-13:40): Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved (11:45-13:00): Blisgås 1 R, Sortgrå Ryle 2 FU (En af fuglene var ringmærket: venstre ben: Rød ring med hvid skrift: AAA. Højre ben: Metalring + 2 gule ringe over). Ella Mikkelsen
Jersore (13:30): Blisgås 95 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Knopsvane 1 FU, Grågås 4 OF, Gråand 5 FU, Taffeland 2 R, Troldand 105, Ederfugl 2 R, Stor Skallesluger 6 R, Blishøne 45 FU, Strandskade 2 R. Kaj Abildgaard
Vårø: Silkehale 60 R T. Henrik Knudsen
Bagenkop Havn (10:10 - ): Kaspisk Måge 1 4K+ R (En rigtig fin fugl med lækkert smal limgult næb. Typisk hovedfacon med et lille mørkt øje. Langbenet med grønligt skær. Har umiddelbart ikke set denne fugl før. Forsvandt desværre hurtigt ud af havnen og jeg fik ikke noget foto. Den første fugl jeg ikke når at få fotograferet denne vinter i Bagenkop Havn.), Skærpiber 1 R. Henrik Knudsen
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 115 R. Henrik Knudsen
Faaborg Fjord: Lille Skallesluger 170 R. Jacob Sterup
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1 3K R, Skærpiber 1 R. Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Grønspætte 2 YF SY (han hørt, hun set), Stor Flagspætte 2 FU, Sanglærke 10 T, Fuglekonge 10,  FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 2 SY, Skovskade 2 R, Bogfinke 6 FU, Grønsisken 15 FU, Stor Gråsisken 1 T, Dompap 8 FU, Gulspurv 4 R. Per D Poulsen
Hjallese Hegning (N.f. motorvej): Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 SY. Kristoffer Hansen
Hjallese Hegning (S.f. motorvej): Stor Flagspætte 1 R. Kristoffer Hansen
Hollufgård/Glisholm: Krikand 15 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 2 R. Kristoffer Hansen
Lindved Frugtplantage: Sjagger 40 R. Kristoffer Hansen
Skov v/Lindved Å, Lindved: Stor Flagspætte 1 R, Korttået Træløber 1 R. Kristoffer Hansen
Munke Mose: Grønbenet Rørhøne 25 FU. Lars Rudfeld
Bispeenge: Grågås 2 FU, Krikand 112 R, Vibe 2 FU. Gunhild Brink
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 5 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Pibeand 8 R, Gråand 320 R, Taffeland 12 R, Troldand 60 R, Hvinand 28 R, Blishøne 600 R. Ella Mikkelsen
Holckenhavn Gods: Ringdue 1400. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 56 R, Blisgås 1 R, Grågås 2 R, Ederfugl 200 R, Havlit 3 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 52 R, Sortgrå Ryle 2 R, Stormmåge 1 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Nyborg Fjord: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 3 R, Knortegås 6 R, Pibeand 8 R, Troldand 8 R, Ederfugl 20 R, Hvinand 15 R, Lille Skallesluger 1 F R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 35 R, Rødben 8 R, Hættemåge 70 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Gravand 1 R, Pibeand 8 R, Gråand 40 R, Hættemåge 10 R, Sanglærke 2 R. Ella Mikkelsen
Østerøsø, Knudshoved: Gravand 4 R, Pibeand 22 R, Krikand 14 R, Gråand 4 R, Fjeldvåge 1 R, Vibe 5 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 5 R, Sanglærke 1 R, Musvit 5 R, Husskade 3 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Favrskov Bjerge: Knopsvane 2 V, Musvåge 3, Fasan 2 FU, Ringdue 42 R, Stor Flagspætte 2 OF, Solsort 1 FU, Topmejse 2 R, Musvit 6 FU, Skovskade 1 OF, Grønsisken 9 FU. Villy-Erik Schødts
Håre Bjerge: Sangsvane 75 R, Musvåge 1 OF, Ringdue 50 R. Villy-Erik Schødts
Kerte: Sangsvane 60 R, Grågås 18 R. Villy-Erik Schødts
Jersore: Blisgås 95 FU. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 16/02-2012:
            Oplev det store vingesus på Ørnens Dag
            Tusindtallige flokke af kvækerfinker på kost


               Strandskade fra juni 2011. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 21. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:28. Solnedgang: 17:35.

Svendborg Sund ved Vesterrøn (15:00-15:30): Taffeland 700 R, Troldand 5200 R (Tæt ved land, lavvande, is blæst mod øst). Niels Andersen
Tange å
(09:00): Strandskade 1 FU, (Den første i år). Skarv 3 FU, Hvinand 8 FU, Ederfugl 25 FU, Stor skallesluger 6 FU, Sølvmåge 30 R, Hættemåge 25 R, Gråand 8 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 5 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Dompap 2 (han + hun). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Skovsøen, Odense: Kaspisk Måge 1 R 2K
(30. dag - mindst - med langnæbbet måge - ). Søren Gjaldbæk
Kelstrupskov (16:00): Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Langesø (13:40-15:00): Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Skaboeshuse: Blå Kærhøg 1 R, Fjeldvåge 2 R, Grønspætte 1 FU. Kurt Hansen
Faaborg havn (10:30): Blishøne 4 Død,
Hvidvinget Måge 1 R 3K, Skærpiber 1 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Inderfjord (11:10-11:45): Lille Lappedykker 10 FU, Skarv 10 FU/R, Fiskehejre 2 FU/R, Knopsvane 25 FU/R, Gråand 20 FU/R, Taffeland 100 R, Bjergand 10 R, Troldand 1500 R, Hvinand 200 FU/R,
Lille Skallesluger 50 FU/R, Stor Skallesluger 50 FU/R, Blishøne 100 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 5 Død 2 k, Hættemåge 100 FU/R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro) (15:00 - 15:30): Skarv 2 Ø, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 FU, Sangsvane 30 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 26 R, Gråand 12 R,  Taffeland 700 R (Tæt ved land mellem Vesterrøn og campingplads), Troldand 5200 R (Tæt ved land mellem Vesterrøn og campingplads), Hvinand 25 R, Blishøne 275 R, Sølvmåge 6 FU, Svartbag 2 FU. Niels Andersen
Bissebjerg, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Grågås 45 R, Musvåge 2 R, Storspove 2 R, Silkehale 16 R, Sjagger 140 R, Sortkrage 4 R, Gråkrage 85 R. Peder Rasmussen
Siø: Sangsvane 4, Grågås 1090 R, Bramgås 5 R, Gås sp. 1 R (Hybrid), Vibe 2 R, Ringdue 25 R, Sanglærke 4 R, Stillits 6 R, Gulspurv 12 R. Peder Rasmussen
Spodsbjerg: Knopsvane 15, Sangsvane 33. Peder Rasmussen
Stjovl: Grågås 100 R, Vibe 7 R, Sjagger 80 OF. Peder Rasmussen
Vårø: Blisgås 37 R, Grågås 115 R, Bramgås 375 R, Hjejle 1 R, Vibe 11 R, Sanglærke 18 R, Stær 25 R. Peder Rasmussen
Barager Nebbe: Knopsvane 4 R, Sangsvane 5 R, Blisgås 2 SV, Gravand 6 R, Hvinand 15 FU, Strandskade 4 FU, Rødben 5 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 270 R, Sølvmåge 130 R, Svartbag 5 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 30 FU. Niels Bomholt
Flådet (Tranekær): Vibe 7 FU. Niels Bomholt
Hov Nordstrand: Troldand 40 NØ, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 5 R, Hættemåge 50 FU, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 340 FU, Svartbag 3 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 3 N, Solsort 2 FU, Musvit 2 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Gråspurv 10 FU, Skovspurv 13 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 3 FU, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Hov Nordstrand, havet ud for: Skarv 2 R, Ederfugl 1600 R, Sortand 70 R, Fløjlsand 40 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 3 R. Niels Bomholt
Løkkeby Enge: Sangsvane 10 FU, Grågås 120 FU, Krikand 5 FU, Hættemåge 3 OF, Sjagger 40 FU, Råge 10 FU, Gråkrage 10 FU, Bogfinke 2 FU, Gulspurv 3 OF. Niels Bomholt
Spodsbjerg Havn: Skarv 13 R, Troldand 1 R, Blishøne 15 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 2 R, Bjergpiber 1 FU. Niels Bomholt
Årslev: Tårnfalk 1 R. Jens Gregersen
Ryslinge: Ravn 3 OF. Jens Gregersen
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 12 R, Toppet Lappedykker 4 R,
Lille Skallesluger 260 R, Stor Skallesluger 95 R, Vandrefalk 1 F 2K FU. Jacob Sterup
Faaborg Havn: Skærpiber 2 R. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 7 R, Grågås 47 R, Gravand 4 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 2 SY. Helle Suadicani
Holmehaven: Musvåge 1 FU. Helle Suadicani
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Helle Suadicani
Tommerup: Halemejse 7 FU. Helle Suadicani
Vittinge: Musvåge 1 FU. Helle Suadicani
Å vest for Brydegård: Spurvehøg 1 R, Sanglærke 1 SY, Grønirisk 10 R. Erik Busk
Kelstrupskov: Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Ringdue 2 R, Blåmejse 3 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 17 R. Ella Mikkelsen
Langesø Gods + Langesø: Musvåge 3 R, Ringdue 150 R, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 1 R, Sjagger 16 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Spætmejse 2 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R, Skovspurv 30 R, Bogfinke 10 R, Grønirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Vester Egense: Tårnfalk 1 R. Jens Gregersen
Særslev: Musvåge 1 R, Sjagger 30 R. Jens Gregersen
Gyldensten Gods: Grågås 50 R, Musvåge 1 R, Vibe 10 R, Sanglærke 10 R, Silkehale 1 R, Stor Tornskade 1 R, Bjergirisk 50, Gulspurv 15 R. Jens Gregersen
           


          Skovsøen havde minimum 5 ringmærkede Hættemåger: SPL, UUJ, SPH, W32, PPU

Mandag den 20. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:30. Solnedgang: 17:33.

Skovballe Taasinge: Bramgås 250 R. Poul Rasmussen
Lundeborg (09:00): Bramgås 16 OF. Poul Brugs Rasmussen
Vængemosen (14:30): Sjagger 500 FU, Vindrossel 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Helnæs Made: Stær 18 FU, Vibe 8 FU, Sjagger 26 FU, Gulspurv 14 FU, Tårnfalk 1 R, Musvåge 2 FU, Blå Kærhøg 1 FU (hunfarvet), Sangsvane 282 FU/R, Sanglærke 4 R/SY, Fiskehejre 2 FU, Husskade1 OF, Gråkrage 16 FU, Ravn 1 FU, Hvinand 2 FU. Leif Kristensen
Faaborg havn (10:30):
Hvidvinget Måge 1 R 3K. Gunnar Knudsen, Lars Bonne Rasmussen
Holstenshuus, Diernæs (09:00-11:00): Sangsvane 3 V, Grågås 10 R, Havørn 2 R , Spurvehøg 2 R, Musvåge 8 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 3 T, Ringdue 100 FU/R, Stor Flagspætte 3 FU, Sanglærke 10 R, Sjagger 8 FU/R, Vindrossel 10 R, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 4 FU, Musvit 8 FU, Skovskade 4 FU/R, Allike 200 NØ, Ravn 2 YFU, Bogfinke 10 FU/R, Kvækerfinke 10 FU/R, Gulspurv 40 FU/R, Egern 1 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg (08:00-08:10): Sjagger 10 R, Vindrossel 20 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Musegyden Nr Lyndelse (15:00): Stor Tornskade 1 R. Henrik Hein
Fruens Bøge: Fiskehejre 1 R, Grønbenet Rørhøne 12 FU, Hættemåge 60 FU, Stor Flagspætte 5 TH, Korttået Træløber 3 SY
Seden Strand (13:30-14:30): Lille Skallesluger 17 FU han, Havørn 1 R (På isen.13:50). Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesplads (06:45-07:10): Husskade 163 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Knudshoved (11:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun fugl), Fjeldvåge 1 FU, Sortgrå Ryle 8 FU, Stor Tornskade 1 R. Kurt Hansen
Kobakke, Helnæs (16:15): Fjeldvåge 1 FU. Ella Mikkelsen
Helnæs Made (11:40-15:30): Sangsvane 350 R, Grågås 700 R, Bjergand 200 R, Blå Kærhøg 1 FU, Gulspurv 26 R. Ella Mikkelsen
Husby Strand (16:15-16:30): Havørn 2 R AD. Mads Syndergaard
Fogense Enge (Lillestrand): Musvåge 2 R, Strandskade 78 R, Vibe 3 R, Storspove 3 R, Sanglærke 8, Stær 2 R
Strandenge v/Jersore: Grågås 200 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 40 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 4 R, Vibe 2 R, Sanglærke 1 N, Allike 40 R, Stær 2 N

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: Sangsvane 9 NØ, Sædgås 5 NØ, Duehøg 1 M AD FU, Ringdue 11 NØ, Sanglærke 20 NØ, Halemejse 10 FU, Topmejse 2 FU. Esben Eriksen
Græsholmene Skov: Kernebider 1 R. Peder Rasmussen
Horne By: Sangsvane 7, Grågås 8 FU, Allike 200 FU, Råge 1000 FU. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Knopsvane 2 AD R, Blisgås 57 R, Grågås 40 R, Pibeand 120 R, Krikand 110 R, Gråand 35 R, Husskade 2 R, Stær 40 FU. Jacob Sterup
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 163 OF. Dieter Maaszen
Seden Strand: Troldand 800 FU, Lille Skallesluger 17 M AD FU, Havørn 1 R. Dieter Maaszen
Blæsbjerg/Horsehave Skov: Topmejse 1 R, Sortmejse 2. Evald Mehlsen
Borrebylavet: Sjagger 350 FU. Søren G. Nielsen
Brunshuse: Fjeldvåge 1 FU: Kirsten Pedersen
Åkrog Bugt: Dværgmåge 2 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 7 FU, Sangsvane 310 FU, Grågås 600 FU, Gravand 1 R, Gråand 50 R, Hvinand 2 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 8 FU, Stormmåge 135 R, Måge sp. 500 FU, Ringdue 5 R, Sanglærke 2 SY, Sjagger 17 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 34 R, Ravn 1 FU, Stær 11 FU, Gulspurv 37 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Fyr og havet ud for: Skarv 6 V, Ederfugl 30 V, Toppet Skallesluger 6 R, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Helnæs Made: Fiskehejre 3 R, Sangsvane 350 R, Grågås 700 R, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 3 R, Fasan 1 R, Vibe 12 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 150 R, Sanglærke 15 SY, Sjagger 30 R, Husskade 5 R, Gråkrage 38 R, Ravn 1 R, Stillits 5 R, Gulspurv 26 R. Ella Mikkelsen
Helnæs, Halen: Knopsvane 13 R, Grågås 1 R, Gravand 7 R, Gråand 10 R, Stor Skallesluger 8 R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 406, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 15 R, Råge 1 R, Gråkrage 15 R, Stær 3 R. Ella Mikkelsen
Helnæs, havet ud for Maden: Knopsvane 2 R, Bjergand 200 R, Ederfugl 150 R, Sortand 15 R, Hvinand 15 R. Ella Mikkelsen
Nældemose: Sangsvane 70 R, Grågås 400 R, Gås sp. 1 R, Musvåge 1 R, Vibe 2 R, Ringdue 100 R, Sanglærke 3 SY, Musvit 1 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Tommerup: Fiskehejre 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Træløber 2 FU, Husskade 2 FU, Allike 23 OF, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 8 FU, Bogfinke 2 FU, Kvækerfinke 1 FU, Dompap 4 FU. Helle Suadicani
Strib: Gærdesmutte 1 R, Musvit 4 R, Husskade 4 R, Grønirisk 4 R, Stor Gråsisken 1 R, Dompap 4 R. Willy Schrøder Andersen
Troelse v/Ubberud: Ravn 2 R. Evald Mehlsen
Billeskov Skov: Sangsvane 120 R. Villy-Erik Schødts
Favrskov Bjerge: Sangsvane 5 OF, Musvåge 2 OF, Fjeldvåge 1 R, Fasan 2 R, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 3, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Skovskade 2 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 2 R, Grønsisken 6 OF. Villy-Erik Schødts
Gyldensten Gods: Musvåge 1 R, Vibe 25 FU, Sjagger 60 FU, Vindrossel 1 FU, Stær 2 FU, Stillits 14 FU. Jens Bækkelund


                               Natugle

Søndag den 19. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:32. Solnedgang: 17:31.

Svendborgsund ved Iholm: Gravand 1 FU, Pibeand 3 FU, Blishøne 200 FU, Strandskade 4 FU, Storspove 1 FU, Rødben 2 FU, Sanglærke 1 T V
Iholm: Grågås 1 R, Knarand 2 FU, Gråand 18 R, Strandskade 4 R
Hellebjerg Dam (09:30): Sangsvane 11 R. Leif Kristensen
Silke å (09:45): Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU (ringmærket), Musvåge 1 FU (blev mobbet af Tårnfalk), Tårnfalk 1 R. Leif Kristensen + Ørnens Dag
Brændegaard Sø (09:15-10:45) Havørn 3 R, Duehøg 2 OF (han og hun), Vibe 4 OF, Sanglærke 4 OF, Ringdue 175 OF, Grønsisken 100 OF. Poul Brug Rasmussen  + Ørnens Dag

Brændegård Sø (09:00-14:00): Havørn 3 R (2 ad. + 1 2K Ørnens dag med op mod 400 tilfredse besøgende). Lars Bonne Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 3 R, Duehøg 1 R, Musvåge 2 R. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur] + Ørnens Dag
Sibirien (10:15): Duehøg 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Faaborg havn (08:30):
Hvidvinget Måge 1 R 3K. Lars Bonne Rasmussen
Slukefter (12:30): Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Himmelstrup v/ Langesø: Havørn 2 OF (1 3k, 1? kl. 10.45), Sjagger 200 FU, Ravn 2 OF, Gulspurv 40 FU. Ella Mikkelsen
Gyldensten Gods (12:35): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Fogense (12:15): Strandskade 57 R. Dieter Maaszen
Bogense, Mågeøerne (10:30-11:50): Lysbuget Knortegås 5 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sibirien: Duehøg 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ulbølle: Husskade 2 YF B, Kernebider 1 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Skarv 2 OF, Fiskehejre 3 R, Sangsvane 31, Grågås 9, Gråand 12 OF, Troldand 450 OF, Havørn 3, Duehøg 3 OF, Musvåge 5 OF, Fasan 6 R, Vibe 5 OF, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 24 R, Svartbag 2, Ringdue 175 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 2 OF, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 R HØ, Allike 14 OF, Gråkrage 8 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 3 OF, Grønsisken 16 OF, Gulspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1 R. Peder Rasmussen
Svanninge: Sangsvane 19 N (09:34). Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Grågås 1 SV, Sanglærke 2 T, Skovskade 2 R, Ravn 2 YF B, Kernebider 1 R. Jacob Sterup
Slipshavn Enge: Gravand 3, Pibeand 5 FU, Gråand 37, Musvåge 2, Fjeldvåge 1 JUV, Tårnfalk 1 M, Strandskade 5 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Storspove 1 FU, Rødben, Islandsk (robusta) 6 FU, Hættemåge 10,
Gråkrage 5. Søren G. Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5, Troldand 350, Bjergand 5, Hvinand 3, Blishøne 300, Solsort 4, Blåmejse 2, Musvit 1, Gråkrage 5. Søren G. Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Troldand 100 R, Bjergand 6 R, Sortgrå Ryle 1 R, Alk 1 DØD, Skærpiber 2 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD OF, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Kerteminde Havn: Ride 1 R. Ivan Sejer Beck
Kelstrupskov: Gråand 15 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 52 R, Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Spætmejse 1 R, ,Gråkrage 6 R Kragefugl sp. 200 R, Grønsisken 50 R. Ella Mikkelsen
Langesø Gods + Langesø: Grågås 2 OF, Havørn 2 OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 240 R, Sjagger 200 FU, Ravn 2 OF, Gulspurv 40 FU. Ella Mikkelsen
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Lille Lappedykker 51 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 6 R, Hættemåge 105 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Skarv 10 R, Knopsvane 800 R, Grågås 76 R, Pibeand 80 R, Gråand 50 R, Taffeland 80 R, Troldand 600 R, Hvinand 120 R, Toppet Skallesluger 20 R, Stor Skallesluger 7 R, Blishøne 600 R, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 70 R, Svartbag 5 R, Gråkrage 15 R. Ella Mikkelsen
Slukefter: Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Ringdue 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 5 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 AD OF. Anders Vedel
Helnæs Made: Knopsvane 4 R, Sangsvane 675, Blisgås 7 R, Grågås 1000 R, Bramgås 8 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Vibe 5 R, Måge sp. 800 R, Sanglærke 6 R, Sjagger 80 FU, Stær 8 OF, Gulspurv 15 R. Peder Rasmussen
Nældemose: Knopsvane 24 R, Grågås 145 R. Peder Rasmussen
Vigelsø: Grågås 10 R, Gråkrage 5 R. Ella Mikkelsen
Barløse Tårup: Sangsvane 16 SØ, Tårnfalk 1 R. Villy-Erik Schødts
Brahesborg og Brahesborg Skov: Havørn 1 AD OF, Ravn 1 R. Kirsten Pedersen
Fogense Enge (Lillestrand): Strandskade 57 R. Dieter Maaszen
Gyldensten Gods: Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 5 FU, Gravand 14 FU, Strandskade 18 R. Dieter Maaszen


             Bomlærke Jedsted Enge

Lørdag den 18. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:35. Solnedgang: 17:29.

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 FU, Troldand 900 R
Lundeborg: Skarv 2 R. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Strandeng vest for Seden Strandby: Blå Kærhøg 2 BR OF, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 2K R, Topmejse 1 R, Kvækerfinke 50 R. Kristoffer Hansen
Stige Ø: Vibe 1 OF. Poul Bjerregaard
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 10 R, Skarv 60 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Taffeland 10 R, Troldand 300 R, Bjergand 7 R, Musvåge 1 R, Blishøne 120 R. Jesper Johannes Madsen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 8 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 31 R, Grågås 2 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Toppet Skallesluger 7 R, Spurvehøg 1 F OF, Blishøne 165 R, Sortgrå Ryle 1 FU, Skærpiber 1 FU. Eske Frank Morthensen


              Sortgrå ryle Knudshoved Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 17. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:37. Solnedgang: 17:27.

Holckenhavn fjord: Troldand 75 R, Bjergand 40 R, Taffeland 25 FU, Lille lappedykker 20 FU, Gråand 400+ FU R. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Grågås 10 OF.
Maden, Helnæs
: Havørn 1, Grågås 1500, Sangsvane 400, Ravn 3, Mosehornugle 4 , Sjagger 35, Stær 20, Sanglærke 6. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Odense Å v. Brobyværk: Stor Skallesluger 4. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg havn
(08:10):
Hvidvinget Måge 1 R 3K. Lars Bonne Rasmussen
Rugård Gods (14:15): Stor Tornskade 1 R. Aksel Christensen
Agernæs (09:30): Havørn 1 V JUV. Aksel Christensen
Jersore, Lindøhoved (14:35-15:35): Mosehornugle 3 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand, Ågernæs Flak (13:00-13:35): Stor Regnspove 317 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Silkehale 10 R. Jan Holm Jensen
Langholm, sidste ø ved Storeholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 70 R, Havørn 1 IMM FU. Morten Müller
Faaborg Havn (14:00 - ):
Hvidvinget Måge 1 3K R (Har nu snart været her en måned). Jacob Sterup
Bøjden Nor (12:00 - 15:00) : Fiskehejre 1 R, Krikand 3 R, Gråand 6 R, Havørn 4 R (Rastende på is tæt ved våge. Lige ved den lille krumodde ved den lille gamle havn. 1 adult og 3 imm), Vibe 9 OF, Sanglærke 1 SY. Søren Ferdinand Hansen
Dyreborg Skov/Kyst (1:00-11:30): Knopsvane 50 FU, Sangsvane 2 T, Gråand 60 FU/R, Taffeland 120 R, Bjergand 20 R, Troldand 4500 R, Lille Skallesluger 80 FU/R, Stor Skallesluger 20 FU/R, Toppet Skallesluger 5 FU/R, Havørn 1 T, Spurvehøg 1 R, Blishøne 1500 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:45-10:45): Knopsvane 85 FU, Sangsvane 7 FU, Gravand 15 FU, Gråand 150 FU, Ederfugl 20 FU/, Hvinand 150 FU, Lille Skallesluger 95 FU, Stor Skallesluger 65 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 4 FU/R, Stor Regnspove 7 FU/R, Rødben 4 FU/R, Hættemåge 30 FU/R, Sølvmåge 100 FU/R, Svartbag 5 R, Sanglærke 5 T, Silkehale 3 R, Sangdrossel 1 FU, Stillits 5 FU, Dompap 3 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bjernevej (09:25-09:30): Troldand 1200 T, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 YFU ved redekasse. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hesselagergård: Silkehale 6 R. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 27 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Pibeand 2 R, Troldand 200 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 85 R, Sortgrå Ryle 6 R, Rødben 2 R, Sølvmåge 5 R, Skærpiber 1 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU, Musvit 1 R, Bogfinke 1 R. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Slipshavn Enge: Almindelig Ryle 5 OF, Storspove 1 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 6, Ringdue 2 OF, Solsort 1 R, Gråkrage 3 R. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Skibhusskoven: Stillits 20 R. Kristoffer Hansen
Stige Ø (09:30 - 12:15): Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 3 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Agerhøne 5 R (Trådt op på den nordligste del af Stige Ø, hvor der er lidt spredte buske. Samme sted sås mosehornuglerne), Storspove 2 R, Mosehornugle 2 R (Begge trådt op på engen N for Sortehusense. Den ene fløj over kanalen og opholdt sig derefter i slambassinerne.), Sanglærke 5 R, Sjagger 1 R, Bjergirisk 35 R. Mark Andrew Hammond
Stige Ø: Gulspurv 1 R. Kristoffer Hansen
Ejby Mølle: Krikand 13 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Sortand 1 M R. Kristoffer Hansen
Årup: Lille Lappedykker 2 R, Gråand 12 R. Villy-Erik Schødts
Elmelund: Ravn 1 OF. Evald Mehlsen
Langesø Gods + Langesø: Sortmejse 1 SY. Evald Mehlsen
Bogense: Sangsvane 75 FU, Mosehornugle 3 R. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Fiskehejre 2 R, Grågås 140 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 100 OF, Gråand 20 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Storspove 1 R. Jens Bækkelund
Jersore: Mosehornugle 3 AD FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 46 FU, Storspove 317 FU. Dieter Maaszen
Bogense: Sangsvane 68. Jens Friis-Walsted
Bogense Havn: Troldand 5 R, Hvinand 4 R, Stor Skallesluger 1 M R, Hættemåge 9 R, Stormmåge 4 R, Middelhavssølvmåge 1 2K R, Sølvmåge 24 R, Skærpiber 1 RJens Friis-Walsted
Ejlby: Ravn 1 OF, Bomlærke 1 R. Jens Friis-Walsted


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 16/02-2012:
            Oplev det store vingesus på Ørnens Dag
            Tusindtallige flokke af kvækerfinker på kost


             Laplandsværling Ribe d. 16. februar 2012

Torsdag den 16. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:39. Solnedgang: 17:25.

Faaborg havn (10:30): Hvidvinget Måge 1 R 3K. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Fjord (09:20-10:50): Lille Lappedykker 10 FU, Skarv 20 FU/R, Knopsvane 10 FU, Sangsvane 10 FU/R, Gråand 60 FU/R, Taffeland 30 R, Hvinand 50 FU/R, Stor Skallesluger 90 FU/R, Havørn 1 R på isen, Blishøne 550 FU, Hættemåge 120 FU/R, Stormmåge 50 FU/R, Sølvmåge 200 FU/R, Hvidvinget Måge 1 R 3 k senere havn, Svartbag 10 FU/R, Sanglærke 4 T. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (10:10): Fjeldvåge 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Espe, matriklen: Blå Kærhøg 1 brun. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor + havet syd (09:00-09:25): Havørn 3 FU/R 2 k Vagn, Bøjden Fynshav via Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Helnæs Made (08:35- 10:50): Sangsvane 292 FU/R, Grågås 600 Min FU/R, Musvåge 3 R, Blishøne 11 FU, Gråand 98 FU/R, Tårnfalk 1 R, Gråkrage 24 FU, Blå Kærhøg han 1 OF, Fiskehejre 1 FU, Havørn 2 R, Gulspurv 15 FU/R. Leif Kristensen
Kongshøj Mølle (10:00): Vandstær 1 R, Havørn 1 OF V (det er sjældent at jeg ser Havørne på Østfyn), Musvåge 3 R, Sjagger 100 OF, Ringdue 200+ FU, Store flagspætte 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved Færgehavn (09:45): Fjeldvåge 1 R, Sortgrå Ryle 4 R, Misteldrossel 1 R, Stor Tornskade 1 R. Kurt Hansen
Skaboeshuse (08:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl), Fjeldvåge 1 FU, Grønspætte 1 R, Silkehale 32 R. Kurt Hansen
Kerteminde fjord (08:30): Pibesvane 1 R. Søren Louis Rasmussen
Tornbjerg (15:00): Silkehale 26 R. Michael Glentedal

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Lille Lappedykker 6 FU, Knopsvane 35, Sangsvane 16, Troldand 475 OF, Hvinand 45 FU, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 8 FU, Havørn 1 IMM OF, Strandskade 12 R, Rødben 1 FU. Peder Rasmussen
Langholm: Havørn 2 IMM FU. Morten Müller
Illumø: Havørn 2 R. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Fuglekonge 3 FU. Erik Røjgaard
Gamborg By: Sangsvane 17 FU. Erik Røjgaard
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Knopsvane 185 R, Gravand 2 R, Pibeand 26 R, Taffeland 31 FU, Troldand 700 R, Hvinand 130 FU, Toppet Skallesluger 9 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 400 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 83 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 3 R, Sangsvane 240 R, Grågås 600 R, Gravand 1 R, Gråand 32 R, Havørn 2 AD R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 R, Sjagger 12 FU, Husskade 3 R, Gråkrage 42 R, Stær 8 FU, Gulspurv 83 R. Kirsten Pedersen
Kerte: Sangsvane 100 FU, Fjeldvåge 1 R. Villy-Erik Schødts
Kerteminde Havn: Pibesvane 1 R. Søren Louis Rasmussen
Klakkebjerg: Sangsvane 3 NV, Ringdue 6 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 10 OF, Halemejse 2 FU, Musvit 4 FU, Skovskade 1 R, Lille Korsnæb 2 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 30 R. Villy-Erik Schødts
Ørsbjerg Skov: Musvåge 1 R. Villy-Erik Schødts
Ålebæk: Stor Tornskade 1 2K R. Jens Friis-Walsted


          Rødhals ved Brændegaard gården nyder godt af "stamornitter" fodrer den på to lecablokke på sydsiden af gården. Foto: Hans Villum Christensen

Onsdag den 15. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:41. Solnedgang: 17:22.

Svendborgsund ved Iholm (07:00 - ): Troldand 150 V, Musvåge 2 FU, Hættemåge 60 V
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 R, Grågås 12 NV, Havørn 1 2K+ R Ø, Duehøg 1 TH, Spurvehøg 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 12 R, Stor Flagspætte 3 R, Rødhals 1 R, Sjagger 300 NØ, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 4 R, Ravn 2 R
Espe, matriklen: Natugle 1, Stor Flagspætte 1, Husskade 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg havn (08:30):
Hvidvinget Måge 1 R 3K. Lars Bonne Rasmussen
Svanninge Bakker/Bjerge (09:20-11:15): Grågås 30 T, Musvåge 1 FU, Ringdue 10 R, Halemejse 8 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 3 SY, Blåmejse 10 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 2 FU, Ravn 1 YFU, Bogfinke 10 FU, Grønsisken 20 FU/R, Stor Gråsisken 2 R, Lille Korsnæb 5 R, Dompap 8 FU, Kernebider 3 FU/R, Rådyr 1 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Brockdorff, Fynshoved (14:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Nordskov, Fynshoved (14:00-14:25): Sangsvane 150 R, Blisgås 15 R, Canadagås 36 R, Bramgås 38 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Odense Å, Erik Bøghs Sti (12:30): Mandarinand 7 FU (4 F,3 M). Dieter Maaszen
Odense Fruens Bøge (11:30-12:00): Kaspisk Måge 1 FU. Dieter Maaszen
Fyns Hoved (10:00-13:50): Hvinand 140 R, Toppet Skallesluger 120 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Strandskade 92 R (40 ø og 52 r), Strandhjejle 1 R, Stor Regnspove 50 R, Tejst 2 R, Misteldrossel 1 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken, Fynshoved (09:40): Sangsvane 130 R. Ella Mikkelsen
Scheelenborg (09:25): Sangsvane 310 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tankefuld: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Sjagger 90 OF. Peder Rasmussen
Lehnskov/Fredskov: Sangsvane 119, Grågås 525 R, Gråand 12 R, Musvåge 1 R, Fasan 5 R. Peder Rasmussen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 4 R. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskehejre 3 R, Grågås 175 R, Havørn 1 2K R, Musvåge 1 OF, Ringdue 325 R. Peder Rasmussen
Ulbølle: Sjagger 110 FU. Peder Rasmussen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Gråand 8 R, Taffeland 1 R, Blishøne 120 R, Sølvmåge 12 R. John Jensen
Barløse (07:30 -  ): Sangsvane 6 NØ, Grågås 34 Ø, Råge 70 FU.  Villy-Erik Schødts
Favrskov Bjerge: Ringdue 2 OF , Stor Flagspætte 2 FU , Solsort 1 OF , Sumpmejse 4 FU , Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Grønsisken 8 FU .  Villy-Erik Schødts
Ejby Mølle: Vandstær 1 FU. Poul Bjerregaard
Fruens Bøge: Hættemåge 70, Stormmåge 10, Sølvmåge 8 R, Kaspisk Måge 1 2K R. Søren G. Nielsen
Fruens Bøge: Kaspisk Måge 1 FU. Dieter Maaszen
Odense Å fra Dalumvej-Åsum: Mandarinand 7 FU. Dieter Maaszen
Universitetet, Odense: Stillits 1 OF. Kristoffer Hansen
Universitetet, Odense: Musvåge 1 AD FU, Ringdue 1 OF, Due sp. 7 OF, Musvit 1 SY, Allike 25 OF. Philippe Provençal
Stige By: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Musvit 8 FU, Bogfinke 3 FU. Gunhild Brink
Brockdorff enge: Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 200 R, Knopsvane 12 R, Gravand 38 R, Pibeand 12 R, Gråand 50 R, Ederfugl 150 R, Sortand 35, Fløjlsand 20 R, Toppet Skallesluger 120 R, Blå Kærhøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Strandskade 92, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 40 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 50 R, Rødben 5 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 40 R, Tejst 2 R, Ringdue 1 R, Misteldrossel 1 R, Gråkrage 8 R. Ella Mikkelsen
Nordskov: Knopsvane 100 R, Sangsvane 150 R, Blisgås 15 R, Grågås 300 R, Canadagås 36 R, Bramgås 38 R, Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Scheelenborg Skov + Gods: Sangsvane 310 R, Allike 200 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken, Fyns Hoved: Knopsvane 44 R, Sangsvane 130 R, Svartbag 4 R. Ella Mikkelsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Knopsvane 92 R, Krikand 18 R, Taffeland 80 FU, Troldand 258 FU, Hvinand 26 R, Havørn 2 FU, Blishøne 300 R, Hættemåge 25 FU, Sølvmåge 70 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Sangsvane 300 R, Grågås 450 R, Gravand 2 OF, Gråand 2 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Musvåge 1 R, Måge sp. 500 R, Mosehornugle 3 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 55 R, Ravn 1 OF, Stær 14 R, Gulspurv 16 R. Kirsten Pedersen
Gyldensten Gods: Grågås 7 R, Gråand 2 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 FU, Ringdue 4 R, Gråkrage 19 R, Gulspurv 25 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Sangsvane 24 R, Grågås 2 R, Allike 120 R, Gråkrage 15 R. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Musvåge 1 R, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 3 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Allike 1 R, Stillits 6 R. Jens Bækkelund


  DOF's aktuelle nyhedsbrev d 06/02-2012:
            Skarven har fået sin egen EU-hjemmeside
            Titusinder af skarver skydes under deres vinterophold i Sydeuropa
            Naturen i Europa håber på Danmark
           
En vindmølle slår knap 4 fugle ihjel om året
            Pelikanernes søer på Balkan


             Mosehornugle Helnæs Made Foto: Leif Kristensen

Tirsdag den 14. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:43. Solnedgang: 17:20.

Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 7 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 R, Gravand 3 FU, Taffeland 12 FU, Troldand 1200 R, Hvinand 36 R, Stor Skallesluger 28 R, Blishøne 500 R, Storspove 1 FU
Faaborg havn
(09:50):
Hvidvinget Måge 1 R 3K. Lars Bonne Rasmussen
Tiselholtvej (10:00): Sjagger 500+ FU, Kvækerfinke 50 R. Poul Brugs Rasmussen
Helnæs Made: Gråand 36 FU, Grågås 400 FU/R, Sangsvane 295 FU/R, Gulspurv 38 FU/R, Mosehornugle 3 FU, Havørn 1 OF (rastede kort tid på isen), Sjagger 32 FU, Blishøne 12 FU, Ravn 1 FU, Krage 17 FU, Stær 24 FU, Musvåge 3 FU /R. Leif Kristensen
Bobakkerne Helnæs: Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Lykkesholm (13:00): Havørn 1 FU AD (Fløj mod Ravnholt), Duehøg 1 R .Kurt Hansen
Årup (11:50): Rød Glente 1 N. Ella Mikkelsen
Skovsøen, Odense: Sølvmåge 1 R (med abnormt næb). Søren G. Nielsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Langelandsbroen: Skarv 7 R, Ederfugl 16 R, Hvinand 80 R, Lille Skallesluger 22 R, Toppet Skallesluger 8 R, Stor Skallesluger 34 R, Blishøne 1500 R, Svartbag 2 R. John Jensen
Faaborg Havn: Skarv 2 R, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 27 R, Blishøne 80 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 6 R. John Jensen
Hvedholm, Horne: Natugle 1 SY. John Jensen
Odense, Snapind Skov: Stor Flagspætte 8 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 1 R, Grønsisken 30 R. Kristoffer Hansen
Erholm Gods: Fiskehejre 1 R, Musvåge 3 R, Hættemåge 32 R, Stormmåge 2 R, Ringdue 62 R, Stor Flagspætte 3 R, Husskade 3 R, Allike 163 FU, Råge 150 FU, Grønirisk 1 R, Gulspurv 11 R. Ella Mikkelsen
Årup: Rød Glente 1 N. Ella Mikkelsen
Strib: Krikand 1 R, Gråand 60 R, Hvinand 6 R, Rødben 1 R. Erik Busk
Kerte: Sangsvane 220 R. Villy-Erik Schødts
Assens Havn: Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 6 R, Gråand 128 FU, Taffeland 43 FU, Troldand 3000 R NAT, Bjergand 150 R NAT, Ederfugl 17 R, Sortand 9 FU, Hvinand 50 R, Stor Skallesluger 2 FU, Blishøne 600 FU, Hættemåge 120 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 7 R, Klippedue/Tamdue 23 FU, Gråkrage 8 FU. Kirsten Pedersen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 23 R, Pibeand 8 FU, Gråand 14 R, Taffeland 5 FU, Troldand 98 R, Bjergand 2 FU, Ederfugl 87 FU, Toppet Skallesluger 11 FU, Blishøne 113 FU, Rødben, Islandsk (robusta) 3 FU, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 21 R, Solsort 6 FU, Musvit 4 FU. Michael Larsen Hansen
Slipshavn Enge: Skarv 9 FU, Gråand 29 FU, Ederfugl 39 FU, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 14 R, Fjeldvåge 1 AD FU, Blishøne 9 FU, Strandskade 1 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Rødben, Islandsk (robusta) 3 FU, Hættemåge 19 FU, Sølvmåge 71 FU, Skærpiber 3 FU, Gråkrage 7 FU. Michael Larsen Hansen
Bogense: Mosehornugle 5 R. Jens Bækkelund
Ejlinge: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 70 OF, Knortegås, Lysbuget (hrota) 3 OF. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 170 R , Knortegås, Lysbuget (hrota) 100 R
Strandenge v/Jersore:  Mosehornugle 4 R. Jens Bækkelund


            Lille lappedykker Holckenhavn    Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 13. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:46. Solnedgang: 17:18.

Svendborg, matriklen: Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 2 R
Svendborgsund ved Iholm
: Blisgås 3 R, Taffeland 12 Ø, Troldand 300 Ø, Lille Skallesluger 1 M FU
Vornæs Havn/bugt
(08:35): Havørn 2 R (på isen). Bettina Gerti Groß
Holckenhavn: Lille lappedykker 25 R, Strandskade 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Sandholt
 (16:00): Gærdesmutte 1 FU. Leif Kristensen
Espe, matriklen
: Natugle 1, Musvåge 1, Allike 6, Stor Flagspætte 1. Hare 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lillebælt syd for Horne Land
(16:15-16:20): Havørn 1 FU (på isen). Vagn, Bøjden Fynshav
Faaborg Inderfjord
(09:40-10:00): Lille Lappedykker 10 FU/R, Skarv 10 FU/R, Gråand 20 FU/R, Stor Skallesluger 45 FU/R, Toppet Skallesluger 10 FU/R, Blishøne 400 FU/R, Hættemåge 100 FU/R, Stormmåge 50 FU/R, Sølvmåge 150 FU/R,
Hvidvinget Måge 1 R 3 k på isen. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dyreborg Skov/Kyst (10:35-11:15): Knopsvane 105 FU/R, Sangsvane 15 FU/R, Gråand 25 R, Taffeland 10 R, Bjergand 100 R, Troldand 2000 R, Hvinand 200 FU/R, Lille Skallesluger 50 FU/R, Stor Skallesluger 40 FU/R, Toppet Skallesluger 5 FU, Musvåge 2 FU, Blishøne 1000 FU/R, Sølvmåge 20 FU, Spætmejse 3 FU, Kvækerfinke 5 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bjernekrogen (10:10-10:20): Fiskehejre 2 FU, Krikand 3 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 10 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup Øvelsesplads
(07:00-07:25): Husskade 163 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Vigelsø (14:30): Vandrefalk 1 R (14:30). Dieter Maaszen
Fruens Bøge (14:20-16:00): Mandarinand 6 R (3 han og 3 hun), Grønbenet Rørhøne 27 FU, Spætmejse 5 R. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge (09:20): Kaspisk Måge 1 R. Dieter Maaszen
Odense Å, Erik Bøghs Sti (14:00): Mandarinand 5 R. Aage Wichmann
Eriks Bøghs Sti (Fruens Bøge) (09:30): Mandarinand 4 FU AD (2 F.+2 M). Dieter Maaszen
Odense A ved Zoo (14:00): Mandarinand 2 R. Aage Wichmann
Seden Strand (13:40-14:45): Knopsvane 650 R, Pibeand 210 FU, Knarand 2 FU AD han, Gråand 540 R, Spidsand 79 R, Lille Skallesluger 47 FU (28 M,19 F). Dieter Maaszen
Stige Ø (13:30): Blå Kærhøg 1 FU (BRUN). Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn (14:00): Sortgrå Ryle 8 FU, Kaspisk Måge 1 R 2K, Skærpiber 5 R, Silkehale 52 FU, Sjagger 250 FU, Misteldrossel 2 R. Kurt Hansen
Kerteminde Havn (12:30-12:40): Kaspisk Måge 1 FU IMM, [ISB, NAM, Hans Stemann, Niels Aage Madsen, Ivan Sejer Beck

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lehnskov/Fredskov: Sangsvane 193, Blisgås 2 R, Grågås 1075 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R. Peder Rasmussen
Bissebjerg, Tåsinge: Sangsvane 7, Grågås 245 R, Musvåge 1 R, Sjagger 175 OF. Peder Rasmussen
Langelandsbroen: Skarv 15 R, Knopsvane 27, Hvinand 125 R, Lille Skallesluger 13 R, Toppet Skallesluger 26 R, Stor Skallesluger 88 R, Blishøne 650 R. Peder Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 25, Sangsvane 179, Gravand 70 R. Peder Rasmussen
Skovballe, Knasterhovvej: Knopsvane 46, Sangsvane 7, Agerhøne 6 R. Peder Rasmussen
Stjovl: Knopsvane 2 R, Sangsvane 25, Canadagås 2 R, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Arreskov Sø: Sangsvane 40 R, Grågås 250 R, Gråand 300 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 10 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 OF, Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 6 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 2 R, Råge 3 R, Gråkrage 1 OF. Villy-Erik Schødts
Faaborg Havn: Blishøne 24 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 8 R,
Hvidvinget Måge 1 R , Svartbag 1 R. Villy-Erik Schødts
Faaborg havn 
Hvidvinget Måge 1 3K R. Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 5, Bogfinke 2 R. Villy-Erik Schødts
Fruens Bøge
: Mandarinand 6 R, Gråand 90 R, Troldand 1 R, Stor Skallesluger 3 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 27 FU, Blishøne 24 R, Hættemåge 360 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 15 R, Ringdue 22 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 3 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 5 R, Skovskade 7 R, Allike 3 R, Gråkrage 14 R, Grønirisk 1 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge
: Mandarinand 4 FU, Kaspisk Måge 1 R. Dieter Maaszen
Seden Strand: Knopsvane 650 R, Pibeand 210 FU, Knarand 2 M AD FU, Gråand 540 R, Spidsand 79 R, Troldand 830 FU, Lille Skallesluger 47 FU, Stor Skallesluger 47 R, Blishøne 300 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø
: Blå Kærhøg 1 BR FU. Dieter Maaszen
Vigelsø
: Vandrefalk 1 R. Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesplads
: Husskade 163 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 2 R. Evald Mehlsen
Slipshavn Enge: Skarv 14 R, Knopsvane 2 FU, Gråand 95 FU, Ederfugl 4 FU, Hvinand 9 R, Toppet Skallesluger 7 R, Almindelig Ryle 25 FU, Storspove 1 FU, Rødben, Islandsk (robusta) 6 FU, Sølvmåge 12 R, Skærpiber 2 FU, Gråkrage 6 R. Michael Larsen Hansen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Knopsvane 11 R, Gravand 24 R, Gråand 50 R, Blishøne 20 R. John Jensen
Helnæs Fyr og havet ud for: Skarv 20 R, Gråand 200 R, Taffeland 20 R, Troldand 600 R, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 650 R. John Jensen
Rud - Ålehoved: Sangsvane 8 R, Grågås 500 R, Fjeldvåge 1 R. John Jensen
Sandager: Sangsvane 40 R. John Jensen
Agernæs Havn: Knopsvane 2 R, Gråand 40 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 60 R, Sølvmåge 4 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R. John Jensen
Assens: Huldue 1 R, Ringdue 60 R. Kirsten Pedersen
Assens Havn: Troldand 800 R NAT, Blishøne 75 R NAT. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråand 5 OF, Blå Kærhøg 1 BR FU, Hættemåge 44 OF, Sølvmåge 25 OF, Klippedue/Tamdue 3 OF, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sjagger 95 R, Vindrossel 56 R, Musvit 2 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Kirsten Pedersen
Søholm Sø: Gråand 122 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 5 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 10 FU, Hættemåge 17 R, Sølvmåge 23 R, Ringdue 7 OF, Solsort 3 FU, Halemejse 3 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 4 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 73 FU. Kirsten Pedersen


             Skarv fotograferet i Svendborg havn fredag d. 10. februar 2012 af Leif Kristensen

Søndag den 12. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:48. Solnedgang: 17:16.

Iholm på isen (10:10 - ): Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Svendborgsund ved Iholm (10:10 - ) : Havørn 1 2K R + 1 IMM R
Vejlen, Taasinge (15:50):
Havørn 5 R JUV ( 4 på isen + 1 iskoven), Vandrefalk 1. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor (13:45-14:00): Vandrefalk 1 FU. Allan Østergaard
Hesselagergård (10:00): Vandstær 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundegård ved Brobyværk (12:30): Fjeldvåge 1 FU. Henrik Hein
Vandmøllen Brobyværk (12:12): Vandstær 1 FU. Henrik Hein
Espe, matriklen: Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Sumpmejse 2, Blåmejse 2, Musvit 6, Kvækerfinke 4, Bogfinke 10, Grønirisk 2, Skovspurv 15, Rødhals 1, Ringdue 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Stige Ø (13:30-17:30): Fjeldvåge 1 FU, Allike 550 OF. Dof-Fyn tur + Dieter Maaszen
Seden Strand (13:30-16:30): Gråand 550 R, Lille Skallesluger 11 FU, Vandrefalk 1 R AD (13:55 på isen). Dof-Fyn tur + Dieter Maaszen
Skaboeshuse (16:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl), Fjeldvåge 1 R, Enkeltbekkasin 1 FU (Fu i Rendebæk). Kurt Hansen
Skovparken, Nyborg: Grønirisk 57 FU (Samlet flok). Eske Frank Morthensen
Boels Bro (15:15): Blå Kærhøg 1 R hun.Lars Philip Nørtoft
Enebærodde (14:10-16:40): Sortand 230 R, Fløjlsand 25 R. Ella Mikkelsen
Egensedybet (14:10-16:40): Gråand 800 R. Ella Mikkelsen
Hverringe/Lundsbjerg: Ravn 1 R (Havde redematriale i munden yngler i skoven). Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lehnskov/Fredskov: Blisgås 13 R, Grågås 1375 R, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Hav øst for Thurø: Knopsvane 22 R, Sangsvane 3 R, Bjergand 135 R, Ederfugl 17 R, Hvinand 240 R,
Lille Skallesluger 62 R, Stor Skallesluger 7 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 70 R, Sangsvane 76 R, Pibeand 49 R, Krikand 44 R, Gråand 560 R, Troldand 1 F R, Bjergand 1 M R, Ederfugl 1 R, Lille Skallesluger 3 BR R, Stor Skallesluger 36 R, Blishøne 500 R, Strandskade 5 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R. Arne Bruun
Rudkøbing Løb m.m.: Havørn 1 R, Blishøne 500 FU. Jesper Johannes Madsen
Siø: Grå Gås sp. 30 FU, Musvåge 1 R. Jesper Johannes Madsen
Fuglehave vest for Stenstrup: Musvåge 1 R, Solsort 2 R, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Dompap 1 R. Niels Bomholt
Storskov v/Sibirien: Ringdue 50 FU, Solsort 2 R, Sumpmejse 2 FU. Niels Bomholt
Kværndrup: Ravn 1 OF. Henrik Knudsen
Slambassinet: Sjagger 40 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Gråand 550 R, Lille Skallesluger 11 FU, Vandrefalk 1 AD R. Dieter Maaszen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 FU, Allike 450 OF. Dieter Maaszen 
Stige Ø: Havørn 1 AD FU, Fjeldvåge 1 OF, Vandrefalk 1 AD FU, Mosehornugle 1 R (skræmt op ved vejen der går langs kanalen), Skærpiber 1 R, Sortkrage 2 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R. Kristoffer Hansen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Kristoffer Hansen
Odense Havn: Bjergirisk 5 R. Kristoffer Hansen
Egensedybet: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 6 R, Grågås 50 R, Gråand 800 R, Blishøne 3 R, Storspove 5 R. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Fasan 1 R, Ringdue 30 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 35 R. Ella Mikkelsen
Erholm Gods: Musvåge 2 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 60 R, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Allike 8 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 1 R, Ederfugl 16 R, Sortand 230 R, Fløjlsand 25 R, Hvinand 72 R, Toppet Skallesluger 26 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 6 R, . Ella Mikkelsen


           Hvidvinget måge stationær siden d. 19. januar 2012

Lørdag den 11. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:50. Solnedgang: 17:14. 

Iholm, Svendborgsund (08:30 - ): Havørn 1 AD R 
Svendborgsund ved Iholm: Lille Skallesluger 1 F FU
Svendborg Sund ved Fiskop Huse (09:45): Havørn 1 R (På isen tæt ved land). Niels Andersen
Frugtplantagen Tiselholtvej (10:00): Sjagger 1200 - 1500? (enkelte Vindrosler). Poul Brugs Rasmussen
Purreskov (13:30): Rødhals 1 FU, Spætmejse 2 FU, Stor flagspætte 1 FU, Dompap 4 FU, Bog/Kvækerfinke 15 FU, Grønsisken 12 FU, Stillits 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, campingpladsen (14:15): Stillits 40 FU. Poul Brugs Rasmussen
Faaborg Havn: Lille Lappedykker 2 R, Stor Skallesluger 42 R, Blishøne 1 DØD, Hættemåge 6 DØD,
Hvidvinget Måge 1 3K R , Skærpiber 1 R
Faaborg Havn (12:15):
Hvidvinget Måge 1 R 3K. Lars Bonne Rasmussen
Grævlingevænget 66 Nyborg: Sjagger 140 N. Eske Frank Morthensen
Chr. Lehns Vænge v/ Stavidså, Næsbyhoved-Broby (10:30): Blå Kærhøg 1 R AD hun. Ole H. Scharff
Kerteminde Fjord (14:45): Vandrefalk 1 OF. Ivan Sejer Beck

           Middelhavssølvmåge 2k Bagenkop 11.2-2012-2. Du kan søge på billedet efter Hugo! Dobbeltklik når du har fundet den ;-) Foto Henrik Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense, Svendborg: Sangsvane 128 R, Grågås 1350 R, Sjagger 85 FU, Sortkrage 1 R. Niels Andersen
Svendborgsund, på isen ud for Fiskop Huse: Havørn 1 R. Niels Andersen
Egensevang ved Rantzausminde (09:50-11:00): Sangsvane 128 R (Kun 22 2K), Grågås 1250 R (3 sædvanlige marker: Egensevang, Lehnskov og Ballen). Niels Andersen
Svendborg, Christiansminde: Lille Lappedykker 10 R, Skarv 6 R, Knopsvane 1 R, Krikand 1 M R, Troldand 46 R, Blishøne 100 R, Strandskade 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 190 R, Stormmåge 75 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurøsund/Pilekrogen: Sangsvane 71 R, Grågås 11 R, Stor Skallesluger 4 R,
Strandskade 33 R, Rødben 2 R, Ravn 2 OF. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Middelhavssølvmåge 1 2K R, Kaspisk Måge 2 2K R, Skærpiber 1 R- Henrik Knudsen
Langholm (09:00 - 11:10):
Havørn 6 FU (Idag kun 6, stod på isen mellem Langholm og Marstal). Morten Müller
Storeholm + Havet omkr. (KA44):
Havørn 6 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Rød Glente 2 R. Ole Goldschmidt
Kædeby:
Sangsvane 600 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 200 R. Ole Goldschmidt
Langelandsbroen: Skærpiber 3 R. Ole Goldschmidt
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 670 R, Canadagås 2 R, Sjagger 3500 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 170 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Løb m.m.: Bjergand 270 R, Hvinand 1030 R, Lille Skallesluger 6 R, Toppet Skallesluger 50 R, Stor Skallesluger 345 R, Blishøne 400 R. Ole Goldschmidt
Fruens Bøge: Hættemåge 385 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 12 R, Kaspisk Måge 1 2K R. Jacob Sterup
Lindved Frugtplantage: Solsort 50 FU, Sjagger 250 FU, Vindrossel 4 FU. Jacob Sterup
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Vandrefalk 1 OF. Ivan Sejer Beck
Barløse: Natugle 1 R. Villy-Erik Schødts
Agernæs Havn: Hvinand 6 FU, Storspove 1 FU, Sortkrage 2 R. Erik Busk
Assens Havn: Gravand 10 R. Erik Busk
Helnæs Made: Sangsvane 100 R, Sædgås 1 R, Sjagger 3 FU, Gulspurv 50 R. Erik Busk
Å vest for Brydegård: Fiskehejre 1 OF. Erik Busk 
Åkrog Bugt: Sangsvane 1 R, Taffeland 10 R, Bjergand 3000 R, Toppet Skallesluger 4 R. Erik Busk
Tragten, sydvestlige del: Skarv 8 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 55 FU, Ederfugl 800 R, Hvinand 700 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 75 R, Strandskade 27 R, Almindelig Ryle 4 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 100 R, Sølvmåge 40 R, Gråkrage 18 R .Willy Schrøder Andersen
Æbelø: Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Storspove 55 FU . Jens Bækkelund


            Kl. 16.28: 9-10 havørne på og omkring Langholmshoved og Langholm set fra Marstal Havn. Det er Lindelse kirke i baggrunden. Foto: Morten Müller

Fredag den 10. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:52. Solnedgang: 17:12. 

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 52 R, Gravand 3 R, Gråand 38 R, Hvinand 46 FU, Strandskade 4 R, Almindelig Ryle 1 Ø
Hvidkilde Gods (11:45): Havørn 1 OF 4K. Niels Andersen
Marstal
: Vandrefalk 1 T. Morten Müller
Langholm og Langholmshoved
:
Havørn 10 R. Morten Müller
Lundeborg, matriklen
: Skovspurv/Gråspurv 45 FU. Poul Brugs Rasmussen
Drejet ved Dyreborg
: : Rødben 1 FU, Alm Ryle 1 FU. Leif Kristensen
Espe, matriklen
: Musvåge 1, Husskade 2, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Musvit 5, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Rødhals 1, Bogfinke 10, Skovspurv 15, Solsort 7, Natugle 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg havn
(08:45):
Hvidvinget Måge 1 R 3K. Lars Bonne Rasmussen
Holstenshuus, Diernæs
(09:30-11:00): Grågås 1 T, Duehøg 1 R, Musvåge 5 R, Ringdue 120 R, Stor Flagspætte 4 SY, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 1 SY, Skovskade 1 R, Ravn 2 R, Bogfinke 10 FU/R, Stillits 6 FU, Grønsisken 10 T, Dompap 2 FU, Gulspurv 25 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup Øvelsesplads
(07:10 - 07:28): Husskade 168 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Risinge, Kavslunde (13:50): Grågås 1100 R. Ella Mikkelsen
Kerteminde fjord (11:05-12:30): Pibesvane 2 R, Lille Skallesluger 13 R, Blishøne 1100 R. Ella Mikkelsen
Nordskov, Hindsholm (13:40): Sangsvane 450 FU, Bramgås 29 FU. Dieter Maaszen
Fynshoved (12:30-13:30): Tejst 2 FU 2K. Dieter Maaszen
Fællesstrand/Tornen, Hindsholm (11:30-12:00): Strandskade 72 R. Dieter Maaszen
Vågebakken, Brockdorf (10:30-11:00): Sangsvane 206 FU, Bramgås 23 FU. Dieter Maaszen
Scheelenborg (10:00): Sangsvane 279 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rantzausminde: Ravn 2 R. Carsten Skou
Vindebyøre: Skovsneppe 1 R. Carsten Skou
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 10 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Gråand 60 R, Taffeland 30 R, Troldand 167 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 7 M R, Spurvehøg 2 OF, Blishøne 450 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 22 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 27 R, Svartbag 4 R, Gærdesmutte 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Gravand 1 R, Strandskade 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hvidkilde Gods (11:48): Havørn 1 4K OF. Niels Andersen
Bagenkop Havn: Havørn 1 IMM OF, Kaspisk Måge 2 2K R. Henrik Knudsen
Langholm Hoved + Langholm:
Havørn 9 R (Ret stor afstand, på et billede kan tælles 7, men mindst 2-3 var udenfor feltet.). Morten Müller
Marstal Havn: Vandrefalk 1 3K+ OF. Morten Müller
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Højstrup Øvelsesplads (07:10 - 07:28): Husskade 168 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Håre Bjerge: Gråand 9 R, Musvåge 1 OF, Fjeldvåge 1 R, Ringdue 250 R, Stor Flagspætte 3 , Blåmejse 1 FU, Musvit 7, Gråkrage 2 R. Villy-Erik Schødts
Fruens Bøge: Mandarinand 1 R, Grønbenet Rørhøne 13 R, Hættemåge 250 R, Sølvmåge 8 R, Allike 6 R. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge: Mandarinand 1 R, Grønbenet Rørhøne 13 FU. Kirsen Pedersen
Kavslunde Å: Grågås 1100 R, Musvåge 3 R. Ella Mikkelsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Lille Lappedykker 14 R, Knopsvane 24 R, Pibesvane 2 R, Sangsvane 53, Gravand 24 R, Gråand 100 R, Taffeland 17 R, Troldand 36 R, Ederfugl 2 R, Hvinand 27 R, Lille Skallesluger 13 R, Stor Skallesluger 37 R, Musvåge 2 R, Blishøne 1100 R, Almindelig Ryle 2 R, Storspove 1 R, Rødben 2 R, Hættemåge 210 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 10 R, Husskade 6 R, Gråkrage 19 R. Ella Mikkelsen
Kerteminde Havn: Skarv 22 R, Knopsvane 1 R, Gråand 8 R, Blishøne 50 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 160 R, Klippedue/Tamdue 100 R. Ella Mikkelsen
Nordenhuse: Gråand 20 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 40 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 3 R, Solsort 2 R, Sjagger 30 R, Musvit 2 R, Spætmejse 2 FU, Gråkrage 3 R, Stillits 1 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Toppet Skallesluger 53 FU, Tejst 2 2K VDR FU. Dieter Maaszen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 200 R, Gråand 160 FU, Strandskade 72 R, Storspove 24 FU. Dieter Maaszen
Nordskov: Sangsvane 45 FU, Grågås 270 FU, Bramgås 29 FU. Dieter Maaszen
Scheelenborg Skov + Gods: Sangsvane 279 FU. Dieter Maaszen
Vågebakken, Fyns Hoved: Sangsvane 206 FU, Canadagås 20 FU, Bramgås 23 FU. Dieter Maaszen
Assens: Spurvehøg 1 FU, Topmejse 1 FU. Kirsen Pedersen
Strib: Skarv 7 R, Knopsvane 17 R, Gråand 25 R, Blishøne 47 R, Almindelig Ryle 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Rødhals 1 R, Topmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 8 R, Spætmejse 2 R, Husskade 3 R, Råge 47 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 9 R, Grønirisk 7 R, Dompap 3 R. Willy Schrøder Andersen


             Landmand ved Søby, Taasinge jager gæs og svaner væk fra gårdens marker med traktor!  Foto: Hans Villum Christensen

Torsdag den 9. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:54. Solnedgang: 17:10.

Iholm, Svendborgsund (08:50 - ): Pibeand 4 R, Gråand 40 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Ringdue 2 R
Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 2 R, Krikand 1 F R, Taffeland 20 R, Troldand 500 R, Musvåge 1 FU, Strandskade 1 R, Sjagger 16 Ø
Søby, Taasinge: Sangsvane 100 R, Grågås 350 R (sangsvaner og grågæs jaget bort bort af traktor). Hans Villum Christensen
Bissebjerg, Taasinge: Bramgås 100 R. Hans Villum Christensen
Holckenhavn inderfjord og vejbroen: Gravand 2 R, Lille lappedykker 20 FU, Gråand 200 R FU, Troldand 15 FU, Taffeland 30 FU, Blishøne 40 FU, Knopsvane 5 FU, Stor skalleluger 2 FU, Sangsvane 3 R, Tårnfalk 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Ved Hesselagergård: Allike og Råge 500+ FU/R, Vandstær 1 FU, Musvåge 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Nydamsvej og Sandholtvej i V. Hæsinge: Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Musvåge 2 FU, Blå kærhøg han 1 OF. Leif Kristensen
Faaborg havn (09:45): 
Hvidvinget Måge 1 R 3K. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Havn (09:30-09:40): Lille Lappedykker 10 FU/R,
Hvidvinget Måge 1 R 3K, Vindrossel 10 T. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bjernekrogen (09:50-10:00): Krikand 5 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dyreborgvej (10:00-10:10):Sjagger 50 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:10-11:10): Lille Lappedykker 5 FU/R, Toppet Lappedykker 40 FU/R, Knopsvane 22 R, Gravand 1 T, Gråand 20 FU/R, Taffeland 100 R, Bjergand 100 R, Troldand 4000, Ederfugl 1000 R, Hvinand 50 FU, Lille Skallesluger 4 FU, Toppet Skallesluger 30 FU/R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 400 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Rødben 5 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dyreborg Skov/Kyst (10:30-11:50): Knopsvane 80 R, Gråand 50 R, Troldand 10 R, Hvinand 250 FU/R, Lille Skallesluger 15 FU/R, Stor Skallesluger 35 FU/R, Toppet Skallesluger 10 FU/R, Blishøne 300 FU, Strandskade 2 R, Sjagger 40 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lillemark (09:45): Agerhøne 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Kerteminde havn: Kaspisk måge 2 R (2k fuglen så jeg også d 25. jan 2012, så den holder ud, mens en 3k var en ny frisk fugl). Henrik Knudsen
Munkebo (14:20): Havørn 1 R (Sad ved våge 200 m øst for sejlklubben). Michael Glentedal
Marslev (11:55): Agerhøne 8 FU. Lilly Sørensen
Odense å ved Zoo (10:15): Mandarinand 6 R. Aage Wichmann

Højstrup Øvelsesplads (07:15-07:40): Husskade 142 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Fruens Bøge (13:30): Mandarinand 1 R han, Kaspisk Måge 1 R. Dieter Maaszen
Kerteminde havn (13:00 -? ): Kaspisk måge 2k + 3k. Vìpsen og Henrik Knudsen
Torø (13:30-14:00): Havørn 1 R AD (På isen NØ for Torø). Mads Syndergaard
Slambassinerne ved Sukkerfabrikken Assens (13:30-14:00): Fjeldvåge 1 FU. Mads Syndergaard
Wedellsborg (10:45-11:15): Havørn 1 R 3K (På isen N for Wedellsborg hoved). Mads Syndergaard
Bogense Havn: Gråand 89, Troldand 9, Blishøne 120 R, Hættemåge 17 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 60, Svartbag 2 AD R, Gråkrage 1 R. Jens Friis-Walsted

               Kaspisk måge Kerteminde havn. Foto: Henrik Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rantzausminde: Knopsvane 2 R, Sangsvane 156, Blisgås 4 R, Grågås 220 R, Sjagger 35 OF, Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Bagenkop Havn: Skarv 50 R, Stor Skallesluger 1 M R, Sølvmåge 250 R, Kaspisk Måge 3 2K R, Svartbag 100 R, Skærpiber 1 OF. Per Rasmussen
Hvidkilde Gods: Fjeldvåge 1 OF, Solsort 12 FU, Sjagger 15 FU. Peder Rasmussen
Lehnskov/Fredskov: Grågås 650 R. Peder Rasmussen
Nielstrup Sø: Musvåge 2 R, Ringdue 300 R. Peder Rasmussen
Ulbølle: Silkehale 15 OF. Niels Bomholt
Bjernekrogen: Krikand 5 FU. Per Poulsen
Dyreborg By: Sjagger 50 FU. Per Poulsen
Dyreborg Skov: Knopsvane 80 R, Gråand 50 R, Troldand 10 R, Hvinand 250 FU, Lille Skallesluger 15 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Stor Skallesluger 35 R, Blishøne 300 FU, Strandskade 2 R, Sjagger 40 FU. Per Poulsen
Faaborg Havn: Lille Lappedykker 10 FU,
Hvidvinget Måge 1 R 3K, Vindrossel 10 T. Per Poulsen
Knold Nor: Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 40 FU, Knopsvane 22 R, Gravand 1 T, Gråand 20 R, Taffeland 100 R, Troldand 4000 R, Bjergand 100 R, Ederfugl 1000 FU, Hvinand 50 FU, Lille Skallesluger 4 FU, Toppet Skallesluger 30 FU, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 400 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Rødben 5 FU. Per Poulsen
Fruens Bøge: Mandarinand 1 M AD R, Kaspisk Måge 1 R. Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesterræn (07:15 - 07:40): Husskade 130 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Blæsbjerg/Horsehave Skov: Musvåge 1 R, Ravn 2 R. Evald Mehlsen
Højbjerg v/Langesø: Musvåge 2 R. Evald Mehlsen
Langesø Gods + Langesø: Sortmejse 1 SY. Evald Mehlsen
Margård Skov: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Halemejse 3 R, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 6 R, Mejse sp. 30 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R. Evald Mehlsen
Stavids Å/Vej 335-Bredbjerg: Stillits 5 R. Evald Mehlsen
Stjernebjerg: Topmejse 1 R. Evald Mehlsen
Uggerslev (14:40): Ravn 1 OF (Set fra bus på Uggerslevvej lige før Uggerslev i retning mod Odense). Ralph Qwinten
Kerteminde Havn: Kaspisk Måge 2. Henrik Knudsen
Dalby Bugt: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 21 R, Sangsvane 75 R, Gravand 2 FU, Gråand 30 FU, Strandskade 54, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 1 FU T, Hættemåge 25 FU. Helle Suadicani
Gabet (Odense Fjord): Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 3 FU, Knopsvane 17 R, Pibeand 4 FU, Gråand 24 FU, Ederfugl 200 R, Fløjlsand 1 R, Toppet Skallesluger 20 R, Stor Skallesluger 12 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 158 R, Strandskade 22 FU, Strandhjejle 1 FU, Sortgrå Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 35 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Skærpiber 1 FU. Helle Suadicani
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Fjeldvåge 1 FU, Sjagger 55 FU, Stor Tornskade 2 FU. Kirsten Pedersen
Mariendal-kysten: Havørn 1 FU. Kirsten Pedersen
Middelfart, Industrikvarter: Fjeldvåge 1 R. Erik Busk
Flyvesandet: Knortegås 17 FU, Gråand 10 R, Ederfugl 11 FU, Sortand 80 FU, Hvinand 15 FU, Hættemåge 2 FU, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 10 FU, Gråkrage 4 FU. Kirsten Pedersen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knopsvane 1 R, Sangsvane 122 FU, Grågås 2 R, Pibeand 17 FU, Gråand 400 FU, Spidsand 8 FU, Blå Kærhøg 1 M FU, Fjeldvåge 1 FU, Hættemåge 24 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 70 R, Ringdue 100 R, Gråkrage 25 FU. Kirsten Pedersen
Roerslev: Sangsvane 158 FU, Musvåge 1 FU. Kirsten Pedersen


           1 Pibesvane blandt 80 sangsvaner ved Klise Nor, Langeland Foto: Henrik Knudsen

Onsdag den 8. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:56. Solnedgang: 17:07.

Iholm (13:45 - ?): Havørn 1 AD FU
Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 28 R, Sangsvane 28 R, Grågås 180 R, Pibeand 6 R, Troldand 1 Ø, Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 8 R, Stor Skallesluger 48 R, Blishøne 200 R, Strandskade 4 R, Rødben 1 R
Amalielyst, Hvidkilde sø: Ringdue 20 R, Natugle 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Allike 18 R, Dompap 1 R
Espe, matriklen
: Solsort 13, Stor Flagspætte 1, Husskade 1, Spætmejse 2, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Musvit 5, Grønirisk 2, Bogfinke 5, Dompap 2, Skovspurv 15, Rødhals 1, Gærdesmutte 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg havn
(12:30): 
Hvidvinget Måge 1 R 3K. Lars Bonne Rasmussen
Højstrup Øvelsesplads
(07:20-07:45): Husskade 142 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Sedenstrand (10:15-11:40): Knopsvane 550 R, Gråand 640 R, Spidsand 79 R, Lille Skallesluger 6 FU, Havørn 1 FU 3K. Dieter Maaszen
Dalby bugt (16:10): Sangsvane 117 R. Ella Mikkelsen
Scheelenborg (16:00): Sangsvane 280 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved (14:00-15:20): Toppet Skallesluger 110 R, Stor Regnspove 118 R, Sildemåge 1 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken, Fyns Hoved (13:20): Sangsvane 250 R, Gråand 300 R. Ella Mikkelsen
Mesinge (13:05): Silkehale 52 FU. Ella Mikkelsen
Gabet (11:10-12:50): Strandhjejle 1 R, Sortgrå Ryle 2 R, Stenvender 1 R, Alk 9 R, Skærpiber 5 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn (13:00): Fjeldvåge 1 FU, Sortgrå Ryle 2 FU. Kurt Hansen
Assens sukkerfabriks bassiner (16:45-17:10): Stor Tornskade 2 R (I området mod Torø Vig). Kirsten Pedersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, matriklen: Spurvehøg 1 OF, Solsort 5 R, Blåmejse 3 R, Kvækerfinke 6 R, Grønirisk 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 15 R, Skarv 20, Knopsvane 5 R, Gråand 80 R, Taffeland 22 R, Troldand 66 R, Toppet Skallesluger 5, Stor Skallesluger 8, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 1101, Strandskade 2 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 33 R, Svartbag 1 5K+ R, Ringdue 1 R, Skærpiber 1 R, Gærdesmutte 1 R, Vindrossel 2 OF, Musvit 1 R, Allike 20 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårupøre Sund: Fiskehejre 10 R, Knopsvane 85 R, Grågås 5 OF, Gravand 10 R, Strandskade 13 R. Arne Bruun
Kidholm v/Thurø: Skarv 260 R, Fiskehejre 10 R, Strandskade 33 R, Rødben 2 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Natugle 1 R. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R, Skærpiber 2 R. Henrik Knudsen
Klise Nor: Pibesvane 1 AD R, Sangsvane 80 R, Sangdrossel 2 R. Henrik Knudsen
Seden Strand: Knopsvane 550 R, Sangsvane 34 R, Gravand 32 R, Pibeand 140 R, Gråand 640 R, Spidsand 79 R, Troldand 270 R, Hvinand 20 FU, Lille Skallesluger 6 FU, Stor Skallesluger 17 FU, Havørn 1 3K FU, Gråkrage 37 FU. Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesterræn (07:20 - 07:45): Husskade 142 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense: Gærdesmutte 2 R, Solsort 3 R, Fuglekonge 1 F R, Halemejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 7 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 2, Skovskade 5 TH, Husskade 1 R, Gråkrage 6 R, Grønsisken 10 OF, Kernebider 2 R. Evald Mehlsen
Bogensø: Sangsvane 34 R, Musvåge 1 R, Ringdue 2 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Dalby Bugt: Sangsvane 117 R, Troldand 40 R, Strandskade 26 R, Storspove 4 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Skarv 190 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 18 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Gravand 72 R, Gråand 105 R, Ederfugl 300 R, Sortand 40 R, Fløjlsand 2 R, Hvinand 70 R, Toppet Skallesluger 110 R, Fasan 1 R, Strandskade 40 R, Almindelig Ryle 4 R, Storspove 118 R, Sildemåge 1 R, Ringdue 3 R, Solsort 2 R, Sjagger 70 R, Grønirisk 10 R. Ella Mikkelsen
Gabet (Odense Fjord): Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 7 R, Knopsvane 16 R, Pibeand 2 R, Gråand 6 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 11 R, Stor Skallesluger 3 R, Strandskade 10 R, Strandhjejle 1 R, Sortgrå Ryle 2 R, Almindelig Ryle 1 R, Stenvender 1 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 8 R, Alk 9 R, Skærpiber 5 R, Solsort 1 R, Sjagger 2 R, Råge 1 R, Gråkrage 6 R, Gråspurv 16 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Mesinge: Silkehale 52 FU. Ella Mikkelsen
Midskov: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken (F.H.): Knopsvane 120 R, Sangsvane 250 R, Grågås 110 R, Gravand 4 R, Gråand 300 R. Ella Mikkelsen
Scheelenborg Skov + Gods: Sangsvane 280 R, Grågås 30 R, Kragefugl sp. 300 R. Ella Mikkelsen
Brobyværk: Solsort 12 FU, Sjagger 18 FU. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 3 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Gråkrage 7 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 19 FU. Helle Suadicani
Odense Å v/Brobyværk: Gråand 6 R, Vandstær 1 FU. Helle Suadicani
Tommerup Made:, Sjagger 16 FU, Musvit 2 FU. Helle Suadicani
Barløse Tårup: Tårnfalk 1 R. Villy-Erik Schødts
Brænde Å (Åbro-Brende Mølle): Musvåge 1 OF, Ringdue 158 R, Stor Flagspætte 2, Solsort 3 FU, Musvit 2 R, Skovskade 1 OF, Ravn 3. Villy-Erik Schødts
Assens: Ringdue 350 R. Kirsten Pedersen
Assens Havn: Lille Lappedykker 1 FU, Gråand 110 R, Troldand 56 FU, Stor Skallesluger 3 FU, Blishøne 17 R, Hættemåge 56 R, Sølvmåge 27 R, Svartbag 5 R, Klippedue/Tamdue 25 R, Gråkrage 4 R. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Fasan 1 R, Ringdue 30 OF, Solsort 2 R, Sjagger 27 FU, Stor Tornskade 2 R, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 3 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 FU. Kirsten Pedersen
Ullerup: Råge 450 R. Jens Bækkelund


         Agerhøns på en mark nord for Skovballe

Tirsdag den 7. februar 2012.                                                   Solopgang: 07:58. Solnedgang: 17:05.

Svendborg, Sætting Strandvej (07:45): Blishøne 180 R FU
Bissebjerg, Tåsinge: Grågås 260 FU, Bramgås 16 FU
Knudedyb, Tåsinge: Sangsvane 180 R, Gravand 1 R, Pibeand 60 R, Krikand 12 R, Gråand 60 R, Hvinand 40 R, Stor Skallesluger 80 R, Fjeldvåge 1 SV
Monnet, Tåsinge: Fjeldvåge 1 FU, Engpiber 1 FU, Gråkrage 2 R,
Skovballe, Knasterhovedvej: Knopsvane 20 R, Sangsvane 210 R, Agerhøne 6 FU
Hesselagergård (15:00): Vandstær 1 FU, Ringdue 50 R, Gærdesmutte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tange å, Øhavsstien: Rødhals 1 R, Bog/kvækerfinke 30 FU. Poul Brugs Rasmussen
Maden, Helnæs: Blå Kærhøg 1, Musvåge 1, Sangsvane 350, Grågås 1200, Stær 26, Gråkrage 40, Gulspurv 15. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Vesterhoved, Illum, Helnæsbugten (set fra Helnæs): Havørn 4. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Ulbølle Fjællebrovejen (11:00): Sjagger 300 FU, Vindrossel 25 FU. Niels Bomholt
Faaborg havn (14:10): 
Hvidvinget Måge 1 R 3K   (se hvor..). Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Fjord (09:50-11:15): Lille Lappedykker 10 FU/R, Skarv 10 R, Knopsvane 20 FU/R, Gråand 120 FU/R, Stor Skallesluger 4 FU, Havørn 1 FU, Blishøne 100 FU/R, Hættemåge 150 FU/R, Stormmåge 60 FU/R, Sølvmåge 170 FU/R,
Hvidvinget Måge 1 R 3K på isen, Svartbag 10 FU/R, Gråkrage 10 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bogø havekoloni (12:40): Skovhornugle 1 R. Kell Grønborg
Fruens bøge (10:00): Mandarinand 2 R (Han og hun), Kaspisk Måge 1 R 2K. Lars Bonne Rasmussen
Stige Ø / Odense fjord (08:50-11:30): Pibesvane 6 R, Sangsvane 220 R, Gråand 400 R (Minimum), Spidsand 40 R, Lille Skallesluger 21 FU (15 han), Stor Skallesluger 162 R, Havørn 1 FU 3K (Ved våge mellem Vigelsø og nordspidsen af stige ø. Slog gråand). Kell Grønborg
Middelfart: Spurvehøg 1 R , Halemejse 8 R. Ole Bo Olsen

            Den 4. ørn er svær at se, men den sidder i træerne til venstre for de tre. Foto: Bent Staugaard Nielsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Isfugl 1 V, Silkehale 20 OF. Brian Nielsen
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 7 R, Skarv 2 R, Knopsvane 2 R, Gråand 43 R, Toppet Skallesluger 1 R T, Blishøne 300 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 150 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 21 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg, Johannes Jørgensens vej: Spurvehøg 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Assistens Kirkegård, Svendborg: Ringdue 10 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 8 R, Fuglekonge 1 R, Halemejse 6 R, Blåmejse 8 R, Musvit 10 R, Træløber/Korttået Træløber 1 R, Bogfinke 10 R, Kvækerfinke 6 R, Grønirisk 15 R, Dompap 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bagenkop Havn: Stenvender 1 FU, Kaspisk Måge 3, Skærpiber 1 R. Henrik Knudsen
Siø: Sanglærke 20 FU. Henrik Knudsen
Tankefuld: Musvåge 1 R, Strandskade 4 OF, Rødhals 1 FU, Bogfinke 20 FU, Kvækerfinke 225 FU, Dompap 8 R. Peder Rasmussen
Ulbølle: Musvåge 1 R, Solsort 3 FU, Sjagger 300 FU, Vindrossel 25 FU. Niels Bomholt
Ulbølle: Solsort 25 FU, Sjagger 250 FU, Dompap 2 FU. Peder Rasmussen
Vester Skerninge: Jernspurv 1 FU, Korttået Træløber 2 FU, Dompap 6 FU. Peder Rasmussen
Lehnskov/Fredskov: Grågås 525 R. Peder Rasmussen
Nakkebølle Fjord: Sangsvane 273, Havørn 1 OF, Musvåge 1 OF. Peder Rasmussen
Rantzausminde: Sangsvane 92, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R, Blisgås 11 R, Grågås 350 R. Peder Rasmussen
Brahetrolleborg Gods: Gråand 75 R, Blishøne 20 R, Vandstær 1 R, Gærdesmutte 1 R. Jacob Sterup
Sandholt: Musvåge 2 R, Ringdue 8 FU, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 6 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 8 FU, Skovskade 1 R, Allike 5 OF, Bogfinke 60 FU, Kvækerfinke 5 FU, Grønsisken 7 OF, Gulspurv 13 FU. Niels Bomholt
Assistens Kirkegård, Odense: Gærdesmutte 1 R, Halemejse 5 R, Grønirisk 11 R, Grønsisken 5 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Universitetet, Odense: Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 M FU, Hættemåge 7, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 M R, Solsort 2 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4, Musvit 2, Husskade 6 R, Råge 2 OF. Philippe Provençal
Stige Ø: Knopsvane 188 R, Pibesvane 6 R, Sangsvane 220 R, Pibeand 28 R, Gråand 400 R, Spidsand 40 R, Taffeland 110 R, Troldand 360 R, Hvinand 66 R, Lille Skallesluger 21 FU, Stor Skallesluger 162 R, Havørn 1 3K FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Skærpiber 1 FU, Sjagger 2 FU. Kell Grønborg
Holluf Pile: Fasan 1 M R, Ravn 2 OF (To sammen, et par? flyvende over Golfbanen mod området
omkring Hollufgård, hvor de muligvis gik til rast). Kristoffer Hansen
Assistens Kirkegård, Odense: Gærdesmutte 1 R, Halemejse 5 R, Grønirisk 11 R, Grønsisken 5 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 9 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 25 R, Knopsvane 11, Pibeand 3 R, Gråand 5 R, Ederfugl 5 R, Blishøne 234 R, Sortgrå Ryle 11 FU  (3 på sydsiden af sydmolen + 8 på stranden ved fyret. Alle tjekket for ringe, hvilket gav to med (danske) farveringe og to med metalringe. Alle blev aflæst.), Rødben 1 R, Skærpiber 2 R, Jernspurv 1 R, Træløber 1 FU. Jacob Sterup
Dyrehave (Nørre Søby): Musvåge 1 R, Sumpmejse 1 SY, Topmejse 1 R, Musvit 1 R. Evald Mehlsen
Vejle: Topmejse 1 R. Evald Mehlsen
Strib: Ringdue 2 R, Tyrkerdue 2 R, Solsort 3 R, Vindrossel 5 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Husskade 1 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 4 R. Willy Schrøder Andersen
Strib: Knortegås 10 R, Toppet Skallesluger 1 R. Erik Busk 
Barløse: Fasan 1 M FU, Ringdue 2 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 8 FU, Dompap 1 M FU. Villy-Erik Schødts
Bogense: Grågås 95 OF, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 28 R, Ringdue 13 R, Tyrkerdue 3 R, Solsort 1 R, Vindrossel 27 R, Allike 33 R, Gråkrage 9 R, Skovspurv 5 R. Jens Friis-Walsted
Mågeøerne: Grågås 155 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Enge (Lillestrand): Sangsvane 3 AD R, Gravand 2 R, Blishøne 94 R, Strandskade 74 R, Almindelig Ryle 1 VDR R, Rødben 1 R, Sølvmåge 5 R, Solsort 2 R, Gråkrage 2 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Pynt/Fogense Ø: Fjeldvåge 1 JUV R, Hættemåge 3 R, Solsort 1 R, Gråkrage 10 R . Jens Friis-Walsted
Østereng, Bogense: Sangsvane 1 AD R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 9 R, Solsort 1 R, Gråkrage 5 R. Jens Friis-Walsted


             Skovsneppe Arkivfoto

Mandag den 6. februar 2012.                                                   Solopgang: 08:00. Solnedgang: 17:03.

Strandeng v/Horseskov: Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 24 FU, Svartbag 2 R
Lundeborg havn
: Stor skallesluger 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Ringdue 4 FU, Gråkrage 4 FU, Allike 1 FU, Skovspurv 25 FU, Gråspurv 6 FU,
Solsort 8 FU, Musvit 3 FU, Blåmejse 4 FU, Gulspurv 5 FU, Kvæker/Bogfinke 20 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Spurvehøg 1, Ringdue 1, Stor Flagspætte 1, Dompap 2, Solsort 7, Sjagger 1, Grønirisk 2, Bogfinke 7, Skovspurv 15, Musvit 5, Blåmejse 1, Sumpmejse 1, Spætmejse 1, Rødhals 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur] .
Faaborg havn
(08:45): 
Hvidvinget Måge 1 R 3K   (se hvor..). Lars Bonne Rasmussen
Bøjden Nor + havet syd for (10:00-11:15): Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 5 FU, Knopsvane 7 FU, Sangsvane 1 T, Gråand 140 R, Pibeand 7 FU, Troldand 100 R, Ederfugl 100 FU, Lille Skallesluger 18 FU, Stor Skallesluger 10 FU, Toppet Skallesluger 30 FU, Blishøne 850 FU, Strandskade 2 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 1 FU, Sølvmåge 5 R, Svartbag 3 FU/R tog blishøne , Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bøjden Landevej (09:50-10:00): Musvåge 1 FU, Sjagger 75 FU, Vindrossel 10 FU, Ravn 1 R, Grønirisk 10 FU/R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vissenbjerg (12:50): Rød Glente 1 OF. Ella Mikkelsen0
Boels Bro (16:30): Vandrefalk 1 R. Lars Philip Nørtoft 

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund, Svendborg: Gråand 1 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Skovsneppe 1 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 2 SY, Gærdesmutte 1 R, Fuglekonge 1 R, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 10 R, Spætmejse 2 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Mølledammen, Svendborg: Gråand 13 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 1 2K R, Sølvmåge 1 2K R, Vindrossel 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1 R 3K   (se hvor..). Jacob Sterup
Munke Mose: Lille Lappedykker 5 FU, Troldand 10 FU, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 12 R, Kernebider 4 R. Mark Andrew Hammond
Fruens Bøge: Mandarinand 3 R (2M og 1F under broen ved åen), Kaspisk Måge 1 FU (Meget aggresiv overfor de mindre måger når folk kom med brød.). Martin Strømkjær
Fruens Bøge: Mandarinand 2. Kristoffer Hansen
Erholm Gods: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Ringdue 60 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 30 R, Husskade 1 R, Allike 3 R, Gråkrage 12 R. Ella Mikkelsen
Kelstrupskov: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Ringdue 4 R, Solsort 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Kvækerfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Vissenbjerg: Rød Glente 1 OF. Ella Mikkelsen
Agernæs Havn: Lille Lappedykker 3 FU, Knopsvane 8 R, Sangsvane 1 FU, Gråand 48 R, Troldand 145 FU, Bjergand 2 FU, Almindelig Ryle 2 R, Rødben 1 FU, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 17 R, Svartbag 4 R. Kirsten Pedersen
Feddet v/Brydegård: Blå Kærhøg 1 BR FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 280 R, Grågås 250 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Måge sp. 200 R, Sjagger 14 FU, Gråkrage 75 R, Stær 10 FU, Gulspurv 72 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Knopsvane 8 FU, Sangsvane 170 FU, Gråand 50 R, Troldand/Bjergand 1000 FU, Ederfugl 300 FU, Hvinand 16 FU, Blishøne 130 R, Rødben 1 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 200 FU. Kirsten Pedersen
Sønderby Bjerge: Solsort 5 R, Gråspurv 28 FU, Bogfinke 17 FU. Kirsten Pedersen
Åkrog Bugt: Ederfugl 28 FU. Kirsten Pedersen
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Lille Lappedykker 6 FU. Suzette Frydensberg
Bogense Havn: Lille Lappedykker 6 R, Skarv 1 R, Gråand 45 R, Hvinand 1 M R, Stor Skallesluger 7, Blishøne 15 R, Hættemåge 23 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 17, Allike 1 R, Gråkrage 3 R. Jens Friis-Walsted


           Sortmejse på foderbræt

Søndag den 5. februar 2012.                                                   Solopgang: 08:02. Solnedgang: 17:01.

Svendborg, matriklen: Grønirisk 58 R
Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 48 FU, Sangsvane 26 R, Gravand 1 R, Pibeand 2 R, Ederfugl 18 R, Stor Skallesluger 26 R, Svartbag 2 R
Ny Gesinge, matriklen
: Kernebider 1 R. Poul Rasmussen
Hou Nordstrand
(10:20-?): Leucistisk sølvmåge 1 R. Esben Eriksen, Henrik Knudsen
V. Hæsinge, matriklen: Topmejse 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Bogfinke 8 FU, Gråspurv 12 FU, Skovspurv. 5 FU, Ringdue 2 FU, Dompap.2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Grønirisk 1 FU, Kvækerfinke 1. FU (ringmærket). Leif Kristensen
Vejstrup Ådal (10:45-11:45): Sjagger 2000 FU (Frugtplantage, sydskårning 1 km øst for vej 163). Niels Andersen
Syltemade Ådal (12:00-13:15): Knarand 1 R, Vandrefalk 1 OF, Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Silke Å Brahetrolleborg (11:00-11:15): Dobbeltbekkasin 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø (10:40): Havørn 1 R IMM. Niels Bomholt
Faaborg VNV f. fjordens N-punkt:
Hvidvinget Måge 1 . Anne-Lise Hansen
Espe, matriklen: Sjagger 1, Solsort 10, Grønirisk 2, Bogfinke 6, Musvit 4, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Rødhals 1, Husskade 2 . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Fruens Bøge: Mandarinand 1 . Anne-Lise Hansen
Brobyværk (14:00-14:45): Dobbeltbekkasin 1 FU. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge (11:00): Mandarinand 1 R. Ella Mikkelsen
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense (10:00): Munk 1 R han (3. dag). Søren Gjaldbæk
Selleberg, Marslev (14:00-14:10): Rød Glente 1 FU, Ravn 2 FU. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Egensedybet (11:30-13:00): Fjeldvåge 2 FU (Han og hun/ungfugl), Vandrefalk 1 R AD han, Mosehornugle 1 R. Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Fællesstrand, Fynshoved: Sangdrossel 5 R (På fynshoved). Mogens Ribo Petersen
Kerteminde lillestrand (13:00-14:00): Havørn 2 R AD. Niels Peter Utzon
Gyldensteen Inddæmmede Strand (11:10-11:15): Nilgås 1 R. DN Vinterfugletur, Kurt Gamborg Holm
Bågøgade-Stige Ø (11:10-13:20): Sangsvane 125 R, Pibeand 275 R, Knarand 4 R, Gråand 950 R, Spidsand 125 R, Troldand 1100 R, Stor Skallesluger 130 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 1200 R. Gregers Johannesen
Mågeøerne (09:20-09:30): Vandrefalk 1 R. DN Vinterfugletur, Kurt Gamborg Holm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Havørn 2 FU (Stod og spiste noget ude på havisen.). Mads Rasmussen
Vitsø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Morten Müller
Vitsø Grund m.m.: Lille Skallesluger 1 F FU. Morten Müller
Marstal Havn: Vandrefalk 1 F AD FU, Bjergirisk 6 FU. Morten Müller
Syltemade Å: Knarand 1 M R, Toppet Skallesluger 1 M FU, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 OF, Ringdue 19 R, Stor Flagspætte 1 OF, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 2 R, Solsort 13 FU, Sjagger 4 R, Vindrossel 3 R, Halemejse 8 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 R, Korttået Træløber 1 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Gråspurv 1 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 5 R, Stillits 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Sangsvane 5 S, Havørn 1 IMM R, Musvåge 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R. Niels Bomholt
Silkeå: Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødhals 1 FU, Sumpmejse 1 FU. Niels Bomholt
Fagsted Lung: Spurvehøg 1 FU. Niels Bomholt
Hundstrup Å (Gundestr.M-Vej44): Ringdue 5 R, Rødhals 1 FU, Blåmejse 1 FU. Niels Bomholt
Ulbølle: Ringdue 4 FU, Tyrkerdue 1 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 4 FU, Sjagger 5 R, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Gråspurv 4 R, Skovspurv 25 FU, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 3 FU. Niels Bomholt
Brobyværk: Gråand 19 R, Stor Skallesluger 2 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Ringdue 300 OF, Solsort 11 R, Husskade 1 R. Ella Mikkelsen
Svanninge Bakker: Stor Flagspætte 5 R, Topmejse 2 R, Gråkrage 1 R, Lille Korsnæb 2 R. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Stor Flagspætte 2 R, Topmejse 2 R, Sortmejse 2 R, Grønsisken 50 FU, Lille Korsnæb 2 R . Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Topmejse 3 R, Sortmejse 5 R, Ravn 1 R. Jacob Sterup
Vejstrup Å (vej 163 t/udløb): Gråand 1 M R, Musvåge 3 R, Stor Flagspætte 2 FU SY, Solsort 3 R, Sjagger 2000 FU, Musvit 5 R. Niels Andersen
Boltinge: Blå Kærhøg 1 FU. Gunnar Jørgensen
Fællesstrand/Tornen: Sangsvane 14 R, Gravand 51 R, Pibeand 25 R, Gråand 230 R, Strandskade 2 FU, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 31 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 15 R, Rødben 2 R. Arne Bruun
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 18 R (1 med rød ring venstre ben, AAA ). Arne Bruun
Vigelsø: Havørn 1 AD V. Arne Bruun
Nordskov Enge: Sangsvane 125 R, Canadagås 1 R. Arne Bruun
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 7 R, Rødhals 2 R, Solsort 6 R, Halemejse 6 R, Blåmejse 8 R, Musvit 23 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 2 R, Husskade 4 R, Gråkrage 5 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 9 R, Dompap 5 R. Evald Mehlsen
Risinge Hovedgård & Ærtehave: Blisgås 4 R, Grågås 2050 R. Arne Bruun
Slipshavn Enge: Fjeldvåge 1 R. Arne Bruun
Stige Ø:  Blå Kærhøg 1 BR V, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU. Arne Bruun
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Engpiber 2 R. Kristoffer Hansen
Odense Havn: Vandrefalk 1 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Gravand 14 R, Krikand 16 R, Taffeland x Troldand (hybrid) 1 R, Lille Skallesluger 10 R, Havørn 1 OF, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R. Kristoffer Hansen
Slambassinet: Blå Kærhøg 1 BR FU. Kristoffer Hansen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Lille Lappedykker 10 R, Sangsvane 20 R, Taffeland 20 R, Troldand 4 R, Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 10 R, Spurvehøg 1 F FU, Blishøne 200 FU, Hjejle 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 OF, Rødben 15 FU. Vivian Neidel
Kyst Boelsbro-Bregnør Havn: Stor Skallesluger 50 R, Strandskade 3 FU. Vivian Neidel
Tietgenbyen: Tårnfalk 1 FU. Leif Frederiksen
Dybmose: Musvåge 1 R, Gråkrage 1 R. Leif Frederiksen
Kelstrupskov: Musvåge 1 R, Gråkrage 1 R. Leif Frederiksen
Middelfart, Industrikvarter: Musvåge 1 R. Leif Frederiksen
Strib: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 8 FU, Sjagger 10 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 4 FU. Erik Busk
Tommerup: Sortmejse 1 FU, Bogfinke 8 FU, Kvækerfinke 7 FU. Helle Suadicani
Lærkedal/Naturskole (Nr.Broby): Musvåge 1 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Ravn 2 OF, Gulspurv 2 R. Helle Suadicani
Nørre Broby: Bøgholm Musvåge 2 R, Bøgholm Ravn 5 FU. Helle Suadicani
Fruens Bøge: Mandarinand 1 R , Grønbenet Rørhøne 8 R. Ella Mikkelsen
Erholm Gods: Grågås 40 SV, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 2 R, Musvit 1 FU, Træløber 1 FU, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 35 OF. Villy-Erik Schødts
Årup: Tårnfalk 1 R. Villy-Erik Schødts
Bogense Havn: Sangsvane 50 R, Gråand 56 FU, Troldand 2 FU, Hvinand 4 FU, Blishøne 20 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Mosehornugle 1 FU, Skærpiber 2 FU. Suzette Frydensberg
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1, Nilgås 1, Fjeldvåge 1 R. Willy Schrøder Andersen
Mågeøerne: Lille Lappedykker 1, Knopsvane 7, Sangsvane 70, Grågås 200, Gravand 12, Gråand 50, Troldand 10, Toppet Skallesluger 7, Stor Skallesluger 6, Vandrefalk 1, Blishøne 20, Storspove 5. Willy Schrøder Andersen
Mågeøerne: Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund


              Sangsvaner på Taasinge

Lørdag den 4. februar 2012.                                                   Solopgang: 08:04. Solnedgang: 16:59.

Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Lille Lappedykker 2 FU, Sangsvane 16 R, Hvinand 12 FU, Stor Skallesluger 6 FU, Strandskade 1 R
Bissebjerg, Tåsinge
: Grågås 300 FU (1 Grågås med blåt plasthalsbånd:
EPX), Bramgås 86 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 FU
Lunkeris Skov
: Musvåge 2 R, Ringdue 6 R
Skovballe
: Sangsvane 46 R, Sanglærke 56 FU
Vemmenæs: Havørn 1 R (Set i skoppet fra Søby Monnet - afstanden for stor til at bestemme alder)
Vornæs Havn/iskanten over Bøgebjerghusene mod Skolekrogen
(08:00): Havørn 1 AD OF. Bettina Gerti Groß
Lundeborg havn: Stor skallesluger 8 R, Sølvmåge 3 R, Sangsvane 6 S. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Stenmurevej, Tangeå Møllevej, Caroline Amalievej (09:00-11:00): Sjagger 1000 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Broholm: Skovspurv 20 FU, Bog/Kvækerfinke 30 FU, Rødhals 1 FU, Musvåge 3 R (den ene
var helt hvid). Poul Brugs Rasmussen
V. Hæsinge, matriklen: Rødhals 1 FU, Kvækerfinke 5 FU ( 1 af dem er ringmærket), Musvit 2 FU, Blåmejse 1 FU, Dompap 1 FU, Bogfinke 9 FU, Gråspurv 14 FU, Skovspurv 4 FU, Solsort 4 FU, Ringdue 3 FU, Grønirisk 2 FU. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Spurvehøg 1, Musvåge 1, Husskade 2, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Rødhals 1, Bogfinke 5, Skovspurv 15, Solsort 6, Natugle 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Krarup Nordegn: Natugle 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård sø, nordenden: Skovsneppe 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Silke Å, Brahetrolleborg (14:00): Enkeltbekkasin 1 R (Ved åen). Henrik Mørup-Petersen
Nakkebølle Fjord: Havørn 1 OF (Ørnen fløj over den sydlige del af Nakkebølle inddæmning og forsvandt mod øst...og holdt sig desværre hele tiden på stor afstand.). Ole Bo Olsen
Faaborg havn (11:30):
Hvidvinget Måge 1 R   (se hvor..). Henrik Mørup-Petersen
Faaborg havn
Hvidvinget Måge 1 R   (se hvor..). Ole Bo Olsen
Vissenbjerg (15:00): Rød Glente 1 T (Nord). Peter Hvenegaard
Fruens Bøge (14:15-15:00): Mandarinand 1 FU, Kaspisk Måge 1 R 2K. Dieter Maaszen
Åbent land/Lundsgaard Hovedgaard: Ravn 2 R (Samlede redematriale ind i form af fåreuld.). Bo K. Stephensen

            Ringmærket kvækerfinke ved V. Hæsinge    Foto: Leif Kristensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hav øst for Thurø: Knopsvane 45 R, Sangsvane 20 R, Hvinand 100 R, Lille Skallesluger 5 R, Blishøne 60 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 25 R, Sangsvane 250 R, Pibeand 7 R, Krikand 25 R, Gråand 890 R, Ederfugl 2 R, Hvinand 5 R, Stor Skallesluger 14 T, Blishøne 250 R, Strandskade 10 R, Rødben 1 R. Arne Bruun
Smørmose Skov, Thurø: Musvåge 1 R, Kvækerfinke 100 R. Arne Bruun
Bagenkop Havn (09:30 - 11:00) : Kaspisk Måge 1 2K R (Den store var på plads og meget agressiv og dens nasale kald fyldte hele tiden luften, mens den samme med de relativ få måger der var i havnen jagtede hinanden, så snart en af dem havde fundet noget spiseligt.). Henrik Knudsen
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1 R 3K   (se hvor..). Jacob Sterup
Grængesbjerg Have: Musvåge 2 R, Ringdue 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 FU, Sumpmejse 2 R, Korttået Træløber 1 FU. Niels Bomholt
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 7 R, Pibeand 2 R, Sortgrå Ryle 19 R, Skærpiber 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Silkeå: Fiskehejre 2 R, Krikand 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 55 R, Solsort 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 R, Allike 1 OF, Skovspurv 15 R. Niels Bomholt
Strib: Knopsvane 7 R, Troldand 19 R, Ederfugl 52 R, Hvinand 33 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 1 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 68 R, Alk 36 R, Sjagger 110 R. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Lille Lappedykker 4 FU, Knopsvane 6 OF, Pibeand 1 FU, Stillits 9 FU. Gunhild Brink
Enge v/Odense Ås udløb: Fiskehejre 6 R, I åen Lille Skallesluger 3 R, Stige Ø: Blå Kærhøg 2 BR OF (måske 3 fugle, men kun 2 set samtidig. ), Fjeldvåge 1 R, Mosehornugle 3 R (Nordøstlige del af den gamle losseplads på Stige Ø). Kristoffer Hansen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grågås 300 T R. Per Rasmussen
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 1 FU , Gråand 66 FU, Grønbenet Rørhøne 5 R, Hættemåge 69 FU, Ringdue 5 R, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 3 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 2 FU. Helle Suadicani
Fruens Bøge: Skarv 1 R, Mandarinand 1 R , Grønbenet Rørhøne 4 R, Kaspisk Måge 1 R , Gærdesmutte 1 FU, Spætmejse 1 FU. Helle Suadicani 
Fruens Bøge: Kaspisk Måge 1 2K R. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 1 R, Blåmejse 4 R, Musvit 2 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 3 R, Grønirisk 30 R, Grønsisken 20 OF, Kernebider 10 R. Evald Mehlsen
Barløse: Fasan 3 FU, Solsort 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Allike 3 OF, Skovspurv 14 FU, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 8 FU, Dompap 1 M FU, Kernebider 1 M FU. Villy-Erik Schødts
Ejlstrup: Sangsvane 19 AD OF, Solsort 19 R, Blåmejse 6 R, Musvit 7 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R, Grønsisken 40 R, Dompap 1 M R. Jens Friis-Walsted


           Bjergvipstjert ved Silke å       Foto: Leif Kristensen

Fredag den 3. februar 2012.                                                   Solopgang: 08:06. Solnedgang: 16:57.

Bjørnemose: Isfugl 1 R. Lars Hjortø
Lunkebugt
(16:00): Havørn 2 R AD (Sad på isen. 1 ring). Torben S, Jens-Gert Hansen
Monnet (15:00): Bramgås 91 R. Torben S, Jens-Gert Hansen
Nedergård Nord Langeland (11:30): Rød Glente 1 R. Aksel Christensen
Pejrup: Rødhals 1 R ( Den så ud til at have det lidt hårdt )Leif Kristensen
Silke å: Bjergvipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Fruens Bøge (14:45): Kaspisk Måge 1 R 2K. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge (11:50): Kaspisk Måge 1 R 2K. Dieter Maaszen
Kerteminde Sydstrand (12:00-12:10): Havørn 1 S AD (Fløj lavt langs strankanten mos syd). Ellis, Niels Peter Utzon
Gabet (15:00-16:00): Mosehornugle 1 R (Blev skræmt op). Vivian Neidel

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Sangsvane 80 R, Gravand 6 R, Pibeand 2 R, Krikand 25 R, Gråand 500 R, Ederfugl 1 R, Stor Skallesluger 5 R, Strandskade 10 R. Arne Bruun
Åmosen: Grågås 900 R. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 3K R. Henrik Knudsen
Marstal Havn: Havørn 1 2K OF. Morten Müller
Brændegård Sø: Gråkrage 10 R, Dompap 1 R. Jacob Sterup
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 30 FU, Skarv 20 R, Knopsvane 40 FU, Grågås 20 T, Gråand 30 R, Taffeland 40 R, Troldand 1300 R, Bjergand 3 R, Ederfugl 500 FU, Hvinand 150 FU, Lille Skallesluger 6 FU, Toppet Skallesluger 70 FU, Stor Skallesluger 5 FU, Blishøne 750 FU, Hættemåge 100 FU, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 100 R, Svartbag 10 R, Skærpiber 1 FU . Per D Poulsen
Espe: Ringdue 1 R, Tyrkerdue 2 R, Solsort 2 R, Musvit 4 FU, Allike 2 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R. Gunnar Jørgensen
Brændekilde: Ringdue 135 R. Søren G. Nielsen
Fruens Bøge: Kaspisk Måge 1 2K R . Dieter Maaszen
Fruens Bøge: Kaspisk Måge 1 2K R. Ella Mikkelsen
Gabet (Odense Fjord): Hjejle 5 FU, Mosehornugle 1 R. Vivian Neidel
Kerte: Silkehale 6 R. Villy-Erik Schødts
Odense: Kaspisk Måge 1 2K OF. Mark Andrew Hammond
Skov v/Femtning: Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Fuglekonge 2, Halemejse 1 R, Blåmejse 4 R, Spætmejse 2 R, Træløber 2, Skovskade 1 R, Grønsisken 40 R. Evald Mehlsen
Særslev: Ringdue 4 R, Tyrkerdue 9 R, Solsort 10 R, Sumpmejse 2 R, Topmejse 2 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 4 R, Musvit 3 R, Gråspurv 20 R. Jens Friis-Walsted
Nørreby: Knopsvane 7, Sangsvane 39, Grågås 325 R, Musvåge 2 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 287 R, Solsort 27 R, Sjagger 1 R, Musvit 1 R, Allike 9 R, Grønirisk 40 R, Gulspurv 140 R,
Bomlærke 160 R. Jens Friis-Walsted
Bogense Havn: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 14 R, Gråand 43 R, Troldand 2 R, Hvinand 7 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 4 R, Blishøne 55 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 56 R, Svartbag 1 R, Ringdue 4 R, Allike 2 R, Gråkrage 4 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Enge (Lillestrand): Knortegås, Lysbuget (hrota) 30 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 26/01-2012:
            Ørnene skal tælles i den danske natur
            Ros til regeringens forslag om pesticidafgifter


       Lundeborg havn   Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 2. februar 2012.                                                   Solopgang: 08:08. Solnedgang: 16:55.

Lundeborg, havnen: Stor skallesluger 2 FU, Hvinand 1 FU, Toppet skallesluger 1 FU, Ederfugl 1FU
Holckenhavn inderfjord: Gråand 100+ R, Blishøne 40 FU, Lille lappedykker 6 FU, Bjergand 4 FU . Poul Brugs Rasmussen Troldand 6 FU, Taffeland 6 FU . Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn, mark syd for godset: Grågås 300 FU, Ringdue 500+ FU . Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Musvåge 1, Spætmejse 2, Musvit 6, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Rødhals 1, Bogfinke 10, Skovspurv 10, Husskade 1, Ringdue 1 . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg havn
(13:50): 
Hvidvinget Måge 1 R 3K   (se hvor..). Gunnar Knudsen, Lars Bonne Rasmussen
Kerteminde Fiskerihavn (14:00-14:15): Lomvie 1 FU. Ivan Sejer Beck
Blommenslyst Golfbane (10:00-10:15): Agerhøne 17 R. Sten Pedersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Barløseborg Skov: Musvåge 2, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 2, Gærdesmutte 1 OF, Solsort 5 FU, Fuglekonge 3 FU, Musvit 9, Spætmejse 1 FU, Skovskade 3, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 4 R. Villy-Erik Schødts
Erholm Gods: Fiskehejre 2 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 80 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 3 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Husskade 2 R, Allike 120 R, Råge 4 R, Stær 15 R, Skovspurv 12 R, Bogfinke 1 R, Grønsisken 20 R, Gulspurv 46 R. Ella Mikkelsen
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Lille Lappedykker 1 R. Kristoffer Hansen
Universitetet - Odense: Tårnfalk 1 FU. Kristoffer Hansen
Fruens Bøge: Musvåge 2 OF. Kristoffer Hansen
Fruens Bøge: Fiskehejre 1 R, Gråand 12 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 156 R, Sølvmåge 6 R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 3 R, Solsort 5 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 4 R, Musvit 2 R, Spætmejse 3 R, Træløber/Korttået Træløber 1 R, Skovskade 6 R, Allike 4 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Kerteminde Havn: Lomvie 1 FU. Ivan Sejer Beck
Hesbjerg Skov: Musvåge 2 R, Ringdue 18 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 3 R, Halemejse 5 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 4 R, Blåmejse 6 R, Musvit 15 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 3 R, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Bogfinke 15 R, Kvækerfinke 12 R, Grønsisken 20 R. Evald Mehlsen
Lillebælt syd for Torø: Ederfugl 500 R. Kirsten Pedersen
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 45 T, Gråand 5 FU, Bjergand 3500 FU, Dykand sp. (Aythya sp.) 500 R, Ederfugl 85 FU, Sortand 250 FU, Fløjlsand 8 R, Hvinand 9 R, Toppet Skallesluger 4 R, Hættemåge 25 FU, Stormmåge 100 R, Sølvmåge 160 FU, Svartbag 12 R. Kirsten Pedersen
Torø: Skarv 4 OF, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 M FU, Musvåge 1 FU, Skærpiber 3 FU, Solsort 3 R, Musvit 3 R, Allike 10 R, Gråkrage 14 FU, Bjergirisk 2 FU, Dompap 1 FU, Gulspurv 3 FU. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 4 R, Knopsvane 6 FU, Gravand 16 FU, Ederfugl 2 R, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Strandskade 3 TH, Storspove 1 FU, Hættemåge 15 R, Svartbag 8 R, Gråkrage 3 FU. Kirsten Pedersen
Bogense Havn: Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 1 VDR R, Skarv 1 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 16, Gråand 84 R, Troldand 1 M R, Hvinand 4, Toppet Skallesluger 6, Stor Skallesluger 2 M R, Blishøne 17 R, Hættemåge 2 AD VDR R, Stormmåge 2 AD VDR R, Sølvmåge 31, Ringdue 2 R, Allike 2 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Enge (Lillestrand): Knortegås, Lysbuget (hrota) 60 R, Grågås 245 R, Gråand 65 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 1 AD FU. Jens Bækkelund
Nørreby: Blisgås 40 FU, Grågås 950 FU. Jens Bækkelund 


      Sangsvaner ved Skårupøre d. 1. februar 2012. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 1. februar 2012.                                                   Solopgang: 08:09. Solnedgang: 16:53.

Bregninge (15:00): Havørn 1 R AD. Ella Mikkelsen
Noret, Tåsinge (14:30): Blisgås 2 R, Vindrossel 40 R. Ella Mikkelsen
Vornæs Skov (14:00-14:20): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Tåsinge vejle (13:55): Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Skovballe, Tåsinge (13:35): Sangsvane 140 R (109 ad og 31 1k). Ella Mikkelsen
Monnet, Tåsinge (11:45-13:20): Grågås 900 R, Bramgås 127 R, Sjagger 300 R. Ella Mikkelsen
Stjoul (11:00-11:25): Fjeldvåge 2 FU. Ella Mikkelsen
Vemmenæs (09:45-10:55): Grågås 600 R, Vindrossel 20 FU, Gulspurv 52 R. Ella Mikkelsen
Lunkebugten (09:20-09:45): Havørn 1 FU 2K (På isen). Ella Mikkelsen
Havet ud for Skårupøre Strandvej
(10:00-11:00): Sangsvane 35 R/FU, Knopsvane 23 R/FU, Gravand 5 FU, Hvinand 35 FU, Gråkrage 20 FU, Råge 100 FU, Krikand 150+ FU, Gråand 8 FU, Hættemåge 30 FU, Sølvmåge 8 FU, Svartbag 2 FU, Bog/Kvækerfinke 100 FU. Poul Brugs Rasmussen
Grønneskov, Lundeborg
(09:30): Bog/Kvækerfinke 200 + FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Stenmurevejen
: Sjagger 500 FU. Poul Brugs Rasmussen
Caroline Amalievej: Sjagger 300 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tiselholtvej: Sjagger 500+ . Poul Brugs Rasmussen
Ulkens Dal: Sjagger 100 FU. . Poul Brugs Rasmussen
Svanninge Bjerge
(11:15): Grønspætte 1 Hø. Leif Kristensen
Helnæs Made
(15:15-16:05): Sangsvane 168 R, Gråkrage 38 Fu/R, Gulspurv 50+ Fu/R, Husskade 6 R, Fiskehejre 1 OF, Mosehornugle 1 Fu/R, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Grågås 46 FU. Leif Kristensen
Havet ud for Helnæs Made
: Knopsvane 15 FU, Bjergand 400+ Fu/R, Ederfugl 120 R. Leif Kristensen
Ravnholt
(16:00-17:20): Sjagger 250 R, Ravn 3 R. Ella Mikkelsen
Kværndrup
(15:50): Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Espe, matriklen
: Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Musvit 4, Bogfinke 4, Rødhals 1, Solsort 6 , Ringdue 25. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg havn
(14:00):
Hvidvinget Måge 1 R 3K   (se hvor..).. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Havn
(11:55-12:10): Skarv 6 R, Gråand 4 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 6 R,  
Hvidvinget Måge 1 3K FU/R (se hvor..), (14. dag på lok), Svartbag 3 R, Skærpiber 1 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Inderfjord (12:15-12:45): Lille Lappedykker 30 FU, Toppet Lappedykker 20 FU, Skarv 30 R, Knopsvane 20 FU, Sangsvane 4 T, Taffeland 10 R, Troldand 250 R, Hvinand 50 FU, Lille Skallesluger 1 FU,
Stor Skallesluger 3 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Blishøne 350 FU, Hættemåge 80 FU/R, Sølvmåge 80 FU/R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Seden Strand (11:00): Knopsvane 520 R. Dieter Maaszen
Stige Ø (10:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Dieter Maaszen

       Mosehornugle Helnæs made Foto: Leif Kristensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Skarv 200. Ella Mikkelsen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 4 R, Knopsvane 1 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 2 R. Ella Mikkelsen Bregninge Skov: Havørn 1 AD R, Musvåge 2 R, Ringdue 200 R, Kragefugl sp. 100 R. Ella Mikkelsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 270 R, Sangsvane 16 R, Gravand 1 R, Pibeand 4 R, Gråand 40 R, Hvinand 60 R, Havørn 1 2K FU, Blishøne 18 R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 1 R, Gråkrage 10 R. Ella Mikkelsen
Monnet - Tåsinge: Knopsvane 16 R, Grågås 900 R, Bramgås 127 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Gravand 15 R, Gråand 80 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 8 R, Svartbag 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 8 R, Sjagger 300 R, Musvit 1 R, Gråkrage 10 R, Gråspurv 8 R, Dompap 2 R. Ella Mikkelsen
Noret - Tåsinge: Blisgås 2 R, Grågås 1 R, Knarand 2 R, Gråand 8 R, Blishøne 8 R, Vindrossel 40 R. Ella Mikkelsen
Skovballe: Sangsvane 140, Solsort 3 R, Musvit 5 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Stjovl: Knopsvane 70 R, Pibeand 40 R, Krikand 7 R, Gråand 20 R, Hvinand 68 R, Stor Skallesluger 14 R, Fjeldvåge 2 FU. Ella Mikkelsen
Troense: Spurvehøg 1 R. Ella Mikkelsen
Vejlen - Tåsinge: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 13 R, Grågås 2 R, Gråand 5 R, Stor Skallesluger 3 R, Blå Kærhøg 1 FU, Blishøne 25 R. Ella Mikkelsen
Vemmenæs: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 600 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Toppet Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 2 R, Fasan 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 6 R, Vindrossel 20 FU, Blåmejse 1 R, Allike 40 R, Råge 4 R,
Gråkrage 4 R, Skovspurv 5 R, Dompap 2 R, Gulspurv 52 FU. Ella Mikkelsen
Vornæs Skov: Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 8 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 62 R, Skovspurv 12 R, Gulspurv 10 R. Ella Mikkelsen
Syltemade Å: Sangsvane 5 R, Musvåge 2 OF, Sølvmåge 5 R, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 1 SY, Gærdesmutte 4 R, Solsort 4 R, Vindrossel 1 OF, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Spætmejse 3 SY, Gråkrage 5 R. Niels Andersen
Kværndrup: Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 3 R, Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Ravnholt: Musvåge 2 R, Fasan 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 3 R, Sjagger 250 R, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Gråkrage 2 R, Ravn 3 R. Ella Mikkelsen
Tommerup: Fasan 1 R, Ringdue 44 R, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 9 FU, Husskade 1 R, Kragefugl sp. 49 OF, Dompap 2 R, Gulspurv 11 R. Helle Suadicani
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Gråand 12 R, Hættemåge 9 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 2 R, Skovhornugle 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 2 FU, Solsort 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Husskade 1 OF, Allike 1 OF, Råge 2 FU, Gråkrage 5. Gunnar Jørgensen
Stige Ø: Bogfinke 6 R, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Dieter Maaszen
Seden Strand: Knopsvane 520 R. Dieter Maaszen
Fruens Bøge: Kaspisk Måge 1 2K R, Fuglekonge 2 R, Skovskade 2 R, Kvækerfinke 1 R. Kristoffer Hansen
Fruens Bøge: Hættemåge 150 R, Sølvmåge 6 R, Kaspisk Måge 1 2K R. Mark Andrew Hammond
Lammesø: Knopsvane 7, Sangsvane 43, Musvåge 1 FU, Sjagger 200 FU. Søren G. Nielsen
Blæsbjerg/Horsehave Skov: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 FU, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 2 R, Rødhals 3 R, Solsort 3 R, Topmejse 2, Blåmejse 4 R, Musvit 7 R, Spætmejse 3 R, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 10 R, Kvækerfinke 15 R, Grønsisken 22. Evald Mehlsen
Troelse v/Ubberud: Ravn 2 R. Evald Mehlsen
Favrskov Bjerge: Sangsvane 7 SØ, Musvåge 1 OF, Fasan 2 R, Ringdue 19 OF, Stor Flagspætte 3, Solsort 4 FU, Blåmejse 2 FU, Skovskade 1 OF, Bogfinke 16 R, Kvækerfinke 25 R, Stillits 3 OF, Gulspurv 28 R. Villy-Erik Schødts


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

25 jun 2012
This page is part af: Http://www.Snatur.dk