Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ][Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005]

UGE 1. - 5. (1. januar - 31. januar 2006).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:47 

Via [DofCall] [De sidste 100] 

          Blishøne, Monnet

Tirsdag den 31. januar 2006.

Vindeby Tåsinge: Silkehale 28 R. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
(16:20-17:40): Blå Kærhøg 4 R (Heraf en Han), Fjeldvåge 4 R, Mosehornugle 7 R, Snespurv 20 R. Henrik Knudsen
Monnet,  Tåsinge
(14.30 - 17.30): Gravand 15 R, Pibeand 85 R, Blå Kærhøg 4 FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 3 FU, Tårnfalk 2 FU, Vandrefalk 1 AD R, Dobbeltbekkasin 1 Ø, Stor Regnspove 6 FU, Mosehornugle (17:10) 5 FU (Først frem efter solnedgang), Bjerglærke 2 FU, Engpiber 22 FU, Bjergirisk 20 FU, Snespurv 16 FU. Arne Bruun
Monnet, Taasinge
(13.00-15.00): Bjerglærke 2, Fjeldvåge 2, Blå kærhøg 2. Camilla Strandberg
           
Monnet, Tåsinge
(10:30-12:00): Blå Kærhøg 1 FU han, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 OF, Sjagger 125 OF. Torben Møller
Søren Lolks vej, Tåsinge (10:00): Grågås 1200 R (Min.). Torben Møller
Stjoul, Tåsinge
(12:15): Sangsvane 325 R. Torben Møller
Bjergvej ved Ballen
(16:15-16:30): Grågås 600 R. Niels Andersen
Lindekildevej syd for Vester Skerninge:
Sangsvane 19, Havørn 1 juv. fra rast i træer mod NV (sås senere jage andefugle i vågen helt mod nord i Nakkebølle nor), Vandrefalk 1 juv. SV, Sanglærke 70, Silkehale 1. Arne Bruun
Vesteregn Langeland:
Grågås 1900 R, Fjeldvåge 2 FU. Poul Rasmussen
Hundstrup Å ved Rødkilde
(09:00-10:30): Skovsneppe 1 R, Ravn 1 S. Niels Bomholt
Bøjden Fiskerihavn/Nor
(11:00-12:00): Knarand 5 FOU, Pibeand 15 FOU, Gråand 90 FOU, Hvinand 30 FOU, Ederfugl min 100 FOU, Havlit 6 FOU, Knopsvane 5 R, Lille Lappedykker 20 FOU, Fiskehejre 1 R, Rødben 5 FOU, Sanglærke 5 T, Sjagger 50 T, Blå Kærhøg 1 FOU, Musvåge 2 FOU, Tårnfalk 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (12:30-12:40): Isfugl 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Brobyværk: Skarv 1 FU, Vandstær 1 R (Ringmærket: H. ben rød over metal, v. ben rød). Jacob Sterup
Espe: Sort Egern 1, Musvit 7, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Spætmejse 2, Skovspurv 10, Grønirisk 6, Solsort 8, Rødhals 1, Bogfinke 10, Gråkrage 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lindved / Odense (16:00): Silkehale 37 R, Sjagger 500 R. Lars Andersen 
Hofmansgave (14:30): Fjeldvåge 1 R. Kresten Madsen
Østrup (13:30): Krikand 300 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun, jagede krikænder). Kresten Madsen
Klintebjerg Havn (14:30-14:45): Krikand 175 R, Gråand 700 R, Spidsand 38 R, Hvinand 225 R. Gregers Johannesen
Mark vest for Klintebjerg (14:25): Sangsvane 195 R. Gregers Johannesen
Lindevej Fruens Bøge (12:30-12:32): Munk 1 FU hun (Ved foderplads). Aage Wichmann
Mark ved Stegø Mølle. Bogense (17:15-17:30): Mosehornugle 1 FU. Suzette Frydensberg
Fogense enge (16:30-17:00): Blå Kærhøg 1 R, Mosehornugle 2 R, Canadagås 1, Tårnfalk 2, Dobbeltbekkasin 1, Husskade 5. Jens Bækkelund
Fredskoven, Bogense (10:40): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


          Mosehornugle på sydkysten af Monnet i dag den 30. januar 2006

Mandag den 30. januar 2006.

Kogtvedvej, Svendborg (12:15): Silkehale 32 FU
Svendborgsund - Lehnskov-Bro (13:30 - 14:30): Lille Lappedykker 46 FU, Skarv 30 R, Fiskehejre 3 R, Gråand 40 R, Ederfugl 6 R, Stor Skallesluger 6 FU, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Blishøne 600 FU, Strandskade 1 FU, Stor Regnspove 1 FU, Stormmåge 8 R, Svartbag 4 R
Monnet, Taasinge (13.30): Fjeldvåge 2, Blå kærhøg 1. Camilla Strandberg
Monnet, Taasinge (15:50 - 17:15):Grågås 26 R, Gravand 12 R, Blå Kærhøg 4 FU, Vandrefalk 1 R, Blishøne 90 R, Stor Regnspove 1 FU, Mosehornugle 1 R, Engpiber 6 R, Skærpiber 1 R
Storeholm + Havet, Sydlangeland (08.10 - 10.50): Skarv 800 R, Sangsvane 120 R, Mørkbuget Knortegås 32 R, Spidsand 4 R, Gråand 250 R, Ederfugl 1200 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 46 R, Strandhjejle 12 R, Islandsk ryle 3 FU, Almindelig Ryle 400 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Stor Regnspove 160 R, Rødben 12 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 8 R, Skærpiber 1 R, Bjergirisk 80 R, Snespurv 6 R, Rørspurv 2 R
Egsmarken, Horne Sommerland: Blå Kærhøg 1 han AD FU. Erik Damm
Faaborg Fjord (10:00-12:00): Delvis isbelagt : Skovsneppe 1 FOU ( i have ) , Isfugl 1 FOU, Ravn 1 FOU ( på mark ), Troldand 2000 R, Taffeland 120 R, Bjergand min 50 R, Hvinand 100 FOU, Stor Skallesluger min 10 FOU, Knopsvane min 50 FOU, Toppet Lappedykker min 10 FOU, Lille Lappedykker 90 FOU, Skarv 70 R/FOU, Blishøne min 500 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense Havn
(17:30): Hættemåge 4820 R (Overnatning). Tim Hesselballe
Odense Havn
(10:00): Bjergirisk 173 R. Tim Hesselballe
Bogense Havn: Troldand 55. Jens Bækkelund
Vestre Enge, Bogense (12:15): Blå Kærhøg 1 R (Hunfarvet). Michael Højgaard Hansen
Nørreby Hals (14:20-14:50): Sangsvane 750 R, Lysbuget Knortegås 87 R. Birte Sørensen, Flemming Byskov
Vester Egense (14:00-14:10): Stor Tornskade 1 R. Birte Sørensen, Flemming Byskov


    Blå Kærhøg han, der søger efter mus. Kl. 16.15 fik den held med og fange en mus, - desværre er disse billeder ikke skarpe. Vedlagt et billed fra hvor den flyver lavt til brug for din hjemmeside. Foto og kommentar Erik Thomsen

Søndag den 29. januar 2006.

Strandvænget 13, Svendborg: Gråsisken 3 Fu på lavendel. Niels Andersen
Lehnskov, Svendborg
: Blishøne 1200 R, Rødben 1. Niels Andersen
Ballen: Grågås 150
. Niels Andersen
Monnet, Taasinge
(8.00): Stor regnspove 1, Fjeldvåge 1. Camilla Strandberg
Monnet, Taasinge
(11:00-13:00): Blå Kærhøg 3 FU, Fjeldvåge 2 R,  Knopsvane 4 R, Sangsvane 16 R, Pibeand 2 R, Stor Skallesluger 10 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 83 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 7 R, Solsort 1 R, Sjagger 15 R, Krage 19 R. Morten, Niels Bomholt
Faaborg
(13:15): Kernebider 6 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (10:30-11:15): Isfugl 1 FOU, Gråsisken 10 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Findinge: Bjergvipstjert 1 (sad på kanten af gylletank). Erik Pedersen via [MidtfynsNatur]
Helnæs Made:
Tårnfalk 1, Sjagger alm., Mosehornugle 4 . Bjarne Eskelund
Enebærodde
(15:00): Strandhjejle 1 R. Anders Myrtue
Klintebjerg Havn
(15:15): Stor Skallesluger 60 R. Gregers Johannesen
Otterupvej v. Lumby (14:30): Stillits 105 R (2 flokke). Gregers Johannesen
Fredskoven, Bogense (14:30): Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Stenløsevej 237 Odense (10:43-10:45): Munk 1 R han (På foderbræt). Mogens Elnif Thomsen
Odense Å, ved Dalum Papirfabrik (08:20-08:40): Vandstær 1 FU. Gunnar Jørgensen
Assistens Kirkegaard- Odense (11:10-11:35): Kernebider 5 R. Bjarne Jørgensen


           Stor flagspætte fra Skårupøre        Foto: Anne Vibeke Tossell

Lørdag den 28. januar 2006.

Svendborg (14.20): Silkehale 5 R
Skårupøre Sund: Sangsvane 46 R, Gravand 1 R, Pibeand 2 FU, Krikand 5 R, Gråand 240 R, Strandskade 4 R, Almindelig Ryle 30 R, Rødben 1 R. Arne Bruun
Thurø By: Blå Kærhøg 1 FU, Spurvehøg 1 S, Musvåge 1 FU, Skovsneppe 1 V, Silkehale 27 FU, Halemejse 4 V, Dompap 3 SY. Arne Bruun
Monnet, Taasinge (16:15): Blå Kærhøg 1 FU han. Erik Thomsen
Monnet, Taasinge (15:00-16:00): Blå Kærhøg 3 FU (1 han), Fjeldvåge 4 FU, Mosehornugle 3 FU. Jan Stener Jørgensen
Monnet, Taasinge (9.30): Blå kærhøg 1 R. Camilla Strandberg
Hov Nordstrand (09.00-12.15): Alm. Ryle 12, Stenvender 4, Sortand 15, Havlit 12, Bjergand 25, Taffeland 2, Troldand 13, Skærpiber 2, Engpiber 3, Lille Gråsisken 11. Henrik Knudsen
Spodsbjeg Havn
(13.00-13.15): Silkehale 2, Snespurv 20 og Skærpiber 1. Henrik Knudsen
Espe: Sortmejse 1, Blåmejse 3, Sumpmejse 2, Musvit 10, Spætmejse 2, Rødhals 1, Solsort 8, Grønirisk 8, Bogfinke 13, Skovspurv 15. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Snarup: Blå Kærhøg 1 han OF. Palle Jørgensen
Arreskov Sø (13.30): Musvåge 3 R, Spætmejse 1 R, Ravn 2 R
Brændegård Sø (14.00): Havørn 1 2K N (kom sydfra), Musvåge 2 R, Ravn 2 R
Baagøgade - Stige Ø
(10:40-13:30): Lille Lappedykker 235 R, Sangsvane 119 R, Pibeand 650 R, Gråand 750 R, Spidsand 138 R, Hvinand 450 R, Stor Skallesluger 245 R, Fjeldvåge 2 R, Vandrefalk 2 R (Samtidig, fangfolden Vigelsø), Blishøne 2100 R, Sjagger 110 R, Stillits 28 R. Gregers Johannesen
Odense Å. udløb (
14:50-15:15): Lille Lappedykker 140 FU, Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Dieter Maaszen
Flintholm, set fra Lindøterminalen (13:45): Strandhjejle 1 R, Stenvender 2 R. Tim Hesselballe
Kertinge Nor (10:50): Havørn 1 N (Fløj lavt mod Hindsholm. En yngre fugl set skidt.). Tim Hesselballe
Helnæs: Sangsvane 10 fou. Bjarne Eskelund
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 , Sangsvane 20 , Mosehornugle 4 fou (Der var mindst 4, men sikkert 6. De var lidt svære at holde styr på) . Bjarne Eskelund
Helnæs Made (15:30-16:30): Blå Kærhøg 1 FU, Mosehornugle 5 FU. Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech
Kongebroskoven, Middelfart
: Træløber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fredskoven, Bogense (09:30): Isfugl 1 R. Michael Højgaard Hansen
Fogense enge (17:00): Mosehornugle 2 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen v. avlsgården (16:45): Kortnæbbet Gås 2 R, Blisgås 2 R, Ravn 1 R,  Grågås 460, Agerhøne 5. Jens Bækkelund
Fogense enge (16:00): Blå Kærhøg 1 R han. Jens Bækkelund


       Snespurv

Fredag den 27. januar 2006.

Svendborg Natur- og Miljøskole: Isfugl 1 R. Erik Ehmsen
Biblioteket, Svendborg: Silkehale 40 R. Erik Ehmsen
Monnet, Taasinge
(15.15 - 17.30): Blå Kærhøg 4 R, Tårnfalk 2 R, Mosehornugle 8 R, Spurvehøg 1 R, Engpiber 23 R, Skærpiber 1 R, Bjergirisk 4 R. Henrik Knudsen
Søby Monnet, Taasinge
(15.05 - 15.35): Grågås 40 R, Canadagås 1 OF, Gravand 1 OF, Hvinand 400 FU (PH), Blå Kærhøg 2 Hun-farvet FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 3 R, Vandrefalk 1 R, Mosehornugle 1 FU, Engpiber 6 R, Sjagger 20 R
Vejlen, Taasinge (14.40): Grågås 1200 R, Mørkbuget Knortegås 28 R, Hvinand 80 R (PH), Lille Skallesluger 32 R (PH), Toppet Skallesluger 26 R (PH), Stor Skallesluger 12 R (PH)
Vornæs Skov (14.30): Sjagger 500 R, Ravn 2 R
Løkkeby Enge, Spodsbjerg:
Ederfugl 27 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Snespurv 13 FU. Peder Rasmussen
Espe:
Sortmejse 1, Sumpmejse 2, Blåmejse 2, Musvit 10, Rødhals 1, Spærmejse 2, Stor Flagspætte 1, Skovspurv 15, Grønirisk 7, Bogfinke 10, Solsort 7.Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Snekkeled, Kertinge Nor
(11:20-11:40): Sangsvane 150 R (+), Havørn 2 FU (Jagtede Blishøns), Gråsisken 150 R (+). Christel Dall, Henrik Andersen
Faaborg Fjord (10:30-12:00): Isfugl 1 FOU, Kernebider 3 FOU, Vindrossel min 15 FOU
Sjagger 30 FOU, Rødben 3 FOU, Svartbag 20 FOU, Troldand 1000 R, Taffeland min 30 R, Hvinand min 150 FOU, Ederfugl min 50 FOU, Stor Skallesluger 30 FOU, Toppet Skallesluger min 50 FOU, Knopsvane 50 FOU, Lille Lappedykker min 100 FOU, Blishøne 700 R, Skarv 60 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (12:30): Isfugl 1 FOU, Taffeland 100 R, Knopsvane 10 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense Zoo (11:00): Træløber 4 FU. Michael Højgaard Hansen
Højstrup øvelsesterræn, Odense NV (12:30): Ravn 3 OF. Rudi Semrau Jensen
Sejlklubben nord for Bogøhaverne (17:20): Skovhornugle 3 FU. Kaj Egon Pedersen


      Mosehornugle, Monnet

Torsdag den 26. januar 2006.

Femte Maj Plads, Svendborg (12:45): Silkehale 55 R. Niels Andersen
Thurø By, skolen
(09.45): Silkehale 4 OF
Monnet, Taasinge (07.30-09.00): Kanadagås 17 trk n, Blå Kærhøg 4 ( 1 han, 1 hun og 2 brune), Fjeldvåge 2, Mosehornugle 1, Skærpiber 1. Henrik Knudsen
Monnet, Taasinge (13.40-15.00): Stor Skallesluger 6 R, Blå Kærhøg 2 FU, Musvåge 2 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Vandrefalk 1 FU, Vibe 1 R, Mosehornugle 1 FU, Engpiber 9 R, Skærpiber 2 R, Bjergirisk 40 R, Snespurv 2 R
Ny Gesinge (09:15): Snespurv 4 R (På mark). Poul Rasmussen
Faaborg Fjord (9:30-10:15): Isfugl 1 FOU, Blå Kærhøg 1 FOU, Lille Skallesluger min 10 FOU, Lille Lappedykker min 100 FOU, Stor Skallesluger min 5 FOU, Hvinand min 100 FOU, Troldand min 250 R, Bjergand 2 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Svanninge Bakker (10:45-11:45): Misteldrossel 2 R, Kernebider min 4 FOU, Sumpmejse 2 FOU, Spætmejse min 2 FOU, Stor Flagspætte 3 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved (08:45-10:30): Rødstrubet Lom 56 V (+ 1 sort og 4 sp), Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 2 R, Alk 1 V, Lomvie/Alk 20 V, Tejst 1 R, Søkonge 1 R, Snespurv 7 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensten Avlsgård (13:45): Kortnæbbet Gås 4 R. Tim Hesselballe
Stigeø (13:30-14:30): Stor Skallesluger 148 R. Kell Grønborg, Per Damsgaard-Sørensen, Henrik K. Hansen
Odenseå udløbet (12:20-13:20): Spidsand 35 R. Kell Grønborg, Per Damsgaard-Sørensen, Henrik K. Hansen
Bogø kolonihaver (17:25): Skovhornugle 1 FU. Martin Thomsen


      Musvåge Christiansminde Svendborg

Onsdag den 25. januar 2006.

Christiansminde, Svendborg (15.00): Musvåge 1 R, Sjagger 16 R
Kogtvedvej, Svendborg
(15.30): Silkehale 26 R, Sjagger 8 R
Ny Gesinge, Taasinge
(08.20-09.30): Grågås 1200, Tundrasædgås 5, Blisgås 13, Mørkbuget Knortegås 31, heraf 15 2K, 1 Fjeldvåge 2K. Henrik Knudsen
Søby Tåsinge
: Blå Kærhøg 1 R han. Poul Rasmussen
Vesteregn
: Sædgås 10 R, Blisgås 32 R, Grågås 3045 R, Bramgås 17 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Sangsvane 134 R, Blå Kærhøg 1 R 2K. Ole Goldschmidt
Espe:
Gærdsmutte 1, Rødhals 1, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Møllebækken, Falsled
(15:30): Rørdrum 1 R (Også set om formiddagen af Solvej Havlit og rapporteret til Fuglenes Hus) - (Så den i den lille Mølleå (?) i den sydlige del af byen ud mod stranden. Blev opdaget i formiddags i en baghave, hvorefter ejerne rapporterede den som mulig ung Nathejre. Det kunne jeg dog hurtigt glemme, da de ved min ankomst kunne fremvise et fint digibillede af fuglen! ). Tim Hesselballe
Netto, Faaborg
(12:45): Lille Gråsisken 2 FU. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:00): Enkeltbekkasin 1 R (Ved gymnasiet). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:00-12:30): Små våger åbne : Blå Kærhøg 1 T, Musvåge 2 FOU, Tårnfalk 1 FOU, Sjagger 20 R, Stor Flagspættte 2 SY, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 2 SY, Grønsisken 20 FOU, Krikand 2 R, Gråand 30 R, Taffeland 100 R, Troldand 20 R, Knopsvane 10 FOU, Grågås 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 FOU, Blishøne 30 FOU, Sølvmåge 50 R, Fiskehejre 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Huggetvej, Bogense (10:00): Ravn 1 FU (Sad og åd en død hare i grøften). Jens Bækkelund
Odense Havn (16:55): Hættemåge 4500 R (Min. Overnatning på isen.). Tim Hesselballe


     Gråspurv hun fra haven

Tirsdag den 24. januar 2006.

Monnet (16.40-17.30): Mosehornugle 4. Henrik Knudsen
Svendborg, Niels Juelsvej
(14.15): Silkehale 6 OF
Svendborgsund, Lehnskov-Bro(
15.15-15.50): Lille Lappedykker 8 R, Skarv 26 R, Knopsvane 46 R, Sangsvane 110 R, Mørkbuget Knortegås 12 R, Gråand 60 R, Hvinand 18 R, Blishøne 1500 R +, Almindelig Ryle 5 R, Rødben 1 R, Hættemåge 48 R, Stormmåge 32 R, Sølvmåge 26 R
Nakkebølle Inddæmning
(11:30-13:30): Sædgås 7 R (Trundra ?), Bramgås 1 R, Blå Kærhøg 1 R hun, Isfugl 1 R, Gråsisken 37 R (Nordlig), Gulspurv 55 R,  Skarv 1 R
Fiskehejre 1 R, Grågås 440 FU, Krikand 23 R, Gråand 70 R, Taffeland 1 R, Lille Skallesluger 1 han R, Musvåge 2 R, Blishøne 8 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Stormmåge 18 R, Ringdue 240 R, Sanglærke 14 FU, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 18 R, Sjagger 11 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 4 R, Allike 120 R, Råge 30 R, Krage 4 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 35 R, Kvækerfinke 30 R, Grønsisken 1 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Broby Vandmølle
(12:15): Vandstær 2 R. Erik Danielsen
Faaborg Fjord
(10:00-11:30): Isfugl 1 FOU, Skærpiber 1 FOU, Sjagger 20 FOU, Lille Skallesluger 7 FOU, Stor Skallesluger 5 FOU, Toppet Skallesluger min 40 FOU, Troldand 700 R, Hvinand 100 FOU, Ederfugl min 50 FOU, Grågås 10 R, Knopsvane 40 FOU, Lille Lappedykker 90 FOU, Blishøne 700 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (12:30-12:40):Blå Kærhøg 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Baagøgade - Stige Ø (11:25-13:55): Lille Lappedykker 272 R, Knopsvane 500 R, Sangsvane 325 R, Gravand 122 R, Pibeand 825 R, Krikand 175 R, Gråand 1100 R, Spidsand 132 R, Taffeland 265 R, Hvinand 525 R, Stor Skallesluger 136 R, Blå Kærhøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 1800 R, Sjagger 125 R, Stillits 30 R. Gregers Johannesen
Birkebakken, Odense S (16:00): Munk 1 FU han (På foderbrættet). Henrik K. Hansen
Seden (11:15): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Gregers Johannesen
Grønløkken, Bogense (11:10): Gråsisken 18 OF. Michael Højgaard Hansen
Marinastrand, Bogense (10:00): Rødben 33 R. Michael Højgaard Hansen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 19/1-06:
                        Ræve bekæmpes i fuglereservat
                       
Skyd svinene?
                        Fugl i Fokus - Grågåsen


      Vandrefalk på pælene ved 'smuglerlandingstedet' Vårø Knude.       Foto: Erik Thomsen

Mandag den 23. januar 2006.

Svendborg Natur- og Miljøskole: Kernebider 1 R, Misteldrossel 3 R. Erik Ehmsen
Sætting Strandvej, Svendborg
(16:15): Silkehale 8 V, Sumpmejse 2 FU
Ollerup: Silkehale 7 R. Erik Ehmsen
Vester Åby
: Silkehale 11 R. Erik Ehmsen
Vårø haver, Taasinge
(11:25): Misteldrossel 1 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge (11:25): Blå Kærhøg 1 R han. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge (08:00-11:00): Sangsvane 143 R, Sædgås 7 R, Grågås 650 R, Bramgås 2 R, Pibeand 207 R, Blå Kærhøg 2 FU (Brune), Fjeldvåge 1 FU, Bjerglærke 2 R,  Skarv 3 OF, Mørkbuget Knortegås 16 R, Hvinand 67 R, Toppet Skallesluger 38 R, Stor Skallesluger 8 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Engpiber 16 R. Poul Rasmussen
Brændegaard sø: Havørn 1 JUV R. Erik Ehmsen
Arreskov sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Lillebælt-Bøjden Nor (10:15-11:30): Alk 7 T ( Lillebælt ), Fløjlsand 1 T, Troldand 30 T, Havlit min 10 FOU, Ederfugl min 300 FOU, Gråand 100 FOU, ( Fiskerihavn ), Knarand 4 FOU ( FH ), Grågås 70 R ( FH ), Blishøne 40 FOU, Toppet Skallesluger 40 FOU, Stor Skallesluger 1 T, Toppet Lappedykker min 130 FOU, Lille Lappedykker 10 FOU, Stormmåge 400 R, Sjagger min 200 T, Bjergirisk 10 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Helnæs Made (10:00-13:00): Knarand 1 R, Bjergand 1400 R (Ikke på engen), Blå Kærhøg 2 R (1 ad han, 1 2k), Duehøg 1 R AD, Fjeldvåge 1 R 2K, Dværgfalk 1 N, Lomvie/Alk 5 S, Mosehornugle 1 R, Sjagger 150 R, Misteldrossel 2 R, Ravn 2 R, Snespurv 26 R, Rørspurv 21 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Byggecentrum, Middelfart (09:30): Misteldrossel 1 R. Gregers Johannesen
Helnæs Fyr (08:50-09:50): Toppet Lappedykker 56 S, Blå Kærhøg 1 R 2K, Alk 4 S, Lomvie/Alk 18 S, Snespurv 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Ulvemosehule Skov: Blå Kærhøg 1 OF (Brun). Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Svanninge Bakker: Ravn 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Langøre/Helnæs Hale: Blå Kærhøg 1 R (Brun), Snespurv 5 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Falsled: Fjeldvåge 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Agernæs: Blå Kærhøg 1 R 2K, Snespurv 2 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Stegø (11:20): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Jens Bækkelund 


     Strandskader ved Fyns Hoved

Søndag den 22. januar 2006. 

Wandalscentret Svendborg (14.50): Silkehale 18 R
Kidholm v/Thurø
: Strandskade 6 FU, Rødben 1 FU. Arne Bruun
Skårupøre Sund
: Sangsvane 52 FU, Pibeand 3 FU, Krikand 4 FU, Hvinand 50 FU, Stor Skallesluger 7 FU, Spurvehøg 1 S, Blishøne 35 FU, Strandskade 3 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Rødben 2 FU. Arne Bruun
Thurø Bund
: Taffeland 205 R, Troldand 355 R. Arne Bruun
Thurø By
: Grågås 38 SV, Stor Regnspove 1 SV, Silkehale 12 FU, Ravn 1. Arne Bruun
Thurø Rev
: Pibeand 5 FU, Strandskade 3 FU, Almindelig Ryle 3 FU. Arne Bruun
Hav syd for Thurø: Ederfugl 180 FU, Havlit 3 FU, Havørn 1 JUV trækkende mod nord. Arne Bruun
Vejlen ,Taasinge
(15:45): Blå Kærhøg 2 R (1 han + 1 hun). Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Ny Gesinge
: Sædgås 6 R, Blisgås 23 R, Grågås 2750 R, Bramgås 5 R, Blå Kærhøg 1 R han,  Sangsvane 67 R, Mørkbuget Knortegås 14 R. Poul Rasmussen
Monnet
(15.20): Vandrefalk 1 FU ( på ænder og regnspover). Erik Thomsen
Monnet Tåsinge
(17:00): Mosehornugle 3 R (Samtidigt i luften i skumringen). Jan Stener Jørgensen
Monnet, Taasinge
(12.00-14.30): Sangsvane 70 R, Blisgås 3 R, Grågås 350 R, Canadagås 6 FU, Bramgås 2 FU, Knortegås 20 R, Pibeand 110 FU, Gråand 50 R, Hvinand 150 R, Toppet Skallesluger 50 R, Stor Skallesluger 6 R, Blå Kærhøg 3 FU, Fjeldvåge 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 200 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Stor Regnspove 17 FU, Sanglærke 5 FU, Bjerglærke 2 FU, Engpiber 20 FU, Skærpiber 2 FU, Snespurv 30 FU. EM, Leif Bisschop-Larsen
Søby Monnet, Taasinge
: Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 R, Stor Regnspove 5 FU. Peder Rasmussen
Vemmenæs, Taasinge
: Blå Kærhøg 1 OF, Silkehale 10 R. Peder Rasmussen
Bjerreby - Stjovl, Taasinge
(11:30): Sangsvane 310 FU. EM, Leif Bisschop-Larsen
Bregninge
(14.45): Silkehale 21 R
Vornæs Skov
(14.20): Sjagger 2000 R
Strynø, nordvestlige kyst (strækningen fra Møllen og til Korsvejen) (
13.00-15.00): Knopsvane ca 100, Sangsvane 50 R, Grågås 400 R (heraf mindst 300 fouragerende på en mark på Strynø sammen med Bramgæs, andre flokke liggende på vandet langt ude), Bramgås 80 R, Gråand 36 R, Pibeand ca 75 R, Hvinand ca 130 R, Stor Skallesluger 28 R, Fjeldvåge 1 FU (på Vogterholm), Musvåge 1 R, Rødben 4 OF, Bjergirisk 35 FU på mark på Strynø. Jens Bech
Siø:
Grågås 820 R. Ole Goldschmidt
Barager Nebbe:
Sangsvane 330 R, Grågås 620 R, Bjergpiber 1 R, Silkehale 35 R. Ole Goldschmidt
Hov Nordstrand:
Stenvender 1. Henrik Knudsen
Dagløkke:
Blå Kærhøg 1 brun. Henrik Knudsen
Nakkebølle Inddæmning
(12:00-12:30): Lille Skallesluger 6 R (+), Ringdue 500 R (I bakkerne nord for inddæmningen), Grågås 90 R. Hans Rytter
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup
(09:30-10:30): Ravn 3 R,  Krikand 5 R, Gråand 30 R, Musvåge 3 R, Blishøne 10 R. Hans Rytter
Sundet, Faaborg
: Enkeltbekkasin 1 R. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg
(10:40): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Fiskerup Skov (10:10-10:30): Ravn 2 HØ. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø
(11:15-11:30): Duehøg 1 R, Musvåge 3 R. Hans Rytter
Brændegård Sø med omkringliggende marker (09:30-10:00): Havørn 1 R, Duehøg 1 FU, Ravn 1 R. Gunnar Jørgensen
Silkeå (09:20-09:25): Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Ny Stenderup, Broby: Havørn 2 AD NØ. Hans Rytter
Trunderup, Ryslinge: Sanglærke 1 R. Hans Rytter
Lindholm, Nyborg (16:00-16:30): Blå Kærhøg 1 FU AD han. Per Rasmussen, Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Slipshavn (13:30-16:00): Fjeldvåge 1 FU JUV, Bjergpiber 1 R. Per Rasmussen, Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Fyns Hoved (11.15-12.00): Fiskehejre 1 R, Pibeand 32 R, Gråand 120 R, Strandskade 68 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 2 R, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 30 R, Stor Regnspove 24 R, Rødben 16 R, Skærpiber 1 R, Sjagger 200 R
Tårup Inddæmmede Strand (12.30)
: Sangsvane 140 R
Hindsholm (09:15-13:30): Sangsvane 319 R (Totalt antal svaner der kunne ses fra veje på Hindsholm. De fleste ligger i Dalby Bugt (206). Ingen set nord for Martofte !), Ederfugl 2000 R (Ved Bøgebjerg). Mogens Ribo Petersen
Rismarksvej/Rugvang, Odense (10:45): Silkehale 31 R. Gregers Johannesen
Assistens Kirkegaard, Odense (09:40-10:30): Spætmejse 7 R, Træløber 1 R, Kernebider 9 R. Gregers Johannesen
Klintebjerg Havn (15:30-16:10): Krikand 225 R, Gråand 600 R, Hvinand 275 R, Blishøne 1200 R. Gregers Johannesen
Otterupvej/H.C. Lumbyesvej (14:30): Stillits 45 R. Gregers Johannesen
Holluf Gaard (13:20): Blå Kærhøg 1 NØ hun. Kai Grønbæk
Lumby (09:30): Kvækerfinke 130 R. Kell Grønborg
Odense Å-Erik Bøghs,Sti (11:15): Isfugl 1 R. Bjarne Jørgensen
Fynsværket + gl. kanal, Odense: Blå Kærhøg 1 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø, Odense: Lille Lappedykker 110 FU, Ravn 2 OF. Dieter Maaszen
Havet v. Fogense (14:30): Lysbuget Knortegås 45 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne (14:00): Strandskade 105 R, Rødben 25 R. Jens Bækkelund
Nørreby Hals (12:00): Sangsvane 622 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensten (10:30): Tundrasædgås 5 R, Huldue 1 R. Søren Gjaldbæk
Mågeøerne (09:10): Blisgås 24 V (12 2k, 12ad), Lysbuget Knortegås 1 R, Duehøg 1 R AD, Vandrefalk 1 R AD, Snespurv 30 R. Søren Gjaldbæk
Bogense Marina (08:15): Stor Præstekrave 2 R, Søkonge 1 R, Bomlærke 1 T. Søren Gjaldbæk
Kørup: Sædgås 18 R, Tundrasædgås 2 R. Søren Gjaldbæk
Fogense pynt (16:30): Lysbuget Knortegås 49 R. Michael Højgård Hansen
Hindsgavl, Middelfart: Misteldrossel 1 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen


       Sjagger Vornæs

Lørdag den 21. januar 2006. 

Bjergevej, Egense (13:00): Blå Kærhøg 1 OF. Niels Andersen
Kværndrup
(10:00): Hvid Stork 1 R (På mark). Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Bjernemark, Taasinge (13.50): Silkehale 21 R. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Siø (8.45): Sangsvane 8 R, Grågås 40 R. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Stjovl, Taasinge (13.15): Grågås 10 R, Stor Regnspove 1 R. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Vejlen, Taasinge (13.28): Blisgås 7 R, Grågås 1200 R, Stor Regnspove 1 R. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Vornæs, Taasinge (13.45): Sjagger 2000 FU. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Hesselbjergstrand (12.00-12.20): Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 800 R, Havlit 20 R, Sortand 300 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet Fu. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Ristinge Hale + Storeholm (09.15-11.00): Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 1 R, Mørkbuget Knortegås 179 R, Gravand 23 R, Pibeand 10 R, Gråand 300 R, Spidsand 66 R, Ederfugl 1500 R, Havlit 20 R, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 50 R, Stor  Skallesluger 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Blishøne 30 R, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 44 R, Stor Regnspove 73 R, Rødben 4 R, Sanglærke 2 R, Bjerglærke 3 OF, Engpiber 4 R, Bjergirisk 150 R, Snespurv 12 R, Rørspurv 2 R. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Ristinge Klint (11.00-12.00): Ederfugl 60 R, Havlit 3 R, Sanglærke 8 V
Sjagger 80 R. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Nørresø: Fiskehejre 1 R, Gråand 25 R, Taffeland 1 R, Hvinand 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 2 R, Sumpmejse 2 R, Musvit 4 R, Bogfinke 11 R, Stillits 7 R, Grønsisken 8 R, Gulspurv 7 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (08:50): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Årslev: Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Freltofte Mose: Gråsisken 100 R. Per Rasmussen
Fønsskov: Sædgås 40 R (Skov-), Blå Kærhøg 1 R AD han, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Sædgås 6 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør,Tybrind: Blå Kærhøg 1 R (Hunf), Misteldrossel 1 R. Michael Mosebo Jensen
Odense,Skovsøen (12:30): Grønbenet Rørhøne 19 FU, Gråsisken 20 OF. Dieter Maaszen
Odense, Assistens Kirkegård (12:10): Kernebider 60 R. Dieter Maaszen
Holluf Pile, Odense: Nordlig Gråsisken 6. Anthony Carter
Bogense, kanal v. havnen (11:30): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


     Grågæs

Fredag den 20. januar 2006. 

Noret, Taasinge (14.35): Blisgås 2 FU, Grågås 150 FU, Sjagger 150 OF
Vejlen, Taasinge
(14.20): Sangsvane 8 R, Blisgås 1 FU, Grågås 290 FU, Mørkbuget Knortegås 22 FU, Sjagger 200 OF
Vornæs Skov, Taasinge
(14.30): Sjagger 500 R
Espe:
Stor Flagspætte 2 (han + hun), Dompap 3, Spætmejse 2, Musvit 10, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Kvækerfinke 2, Bogfinke 13, Skovspurv 15, Grønirisk 10, Solsort 9. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet Faaborg
(10:45-11:45): Skeand 2 FOU, Krikand 3 FOU, Gråand 35 FOU, Troldand 400 R, Taffeland 180 R, Knopsvane 47 FOU, Grågås 1 R, Blishøne 60 FOU, Grønbenet Rørhøne 3 FOU, Skarv 1 R, Hættemåge 60 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 10 R, Kernebider 3 T, Vindrossel min 3 R, Tårnfalk 1 FOU, Musvåge 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense Havn (14:00): Bjergirisk 150 R. Anders Myrtue


   Blåmejse i dagens snevejr

Torsdag den 19. januar 2006.

Ny Gesinge lige før Søren Lolks vej: Blisgås 1 R, Grågås 500 R (Ca.). Henrik Knudsen
Noret, Taasinge
(08:30): Sædgås (Skovsædgæs) 11 R, Tundrasædgås 2 R (På marken ved noret gik der 13 sædgæs, hvoraf der kun er en til to som minder om tundrasædgæs, resten af fuglene har meget gult på næbbet og virker heller ikke så høje inde ved basis, de kunne derfor godt være skovsædgæs. Har sjældnet følt mig så usikker på bestemmelsen af denne gåserace. I vestjylland har jeg set rigtig mange tundrasædgæs og næsten ingen skovsædgæs. Håber der er andre, der vil tage ud og kigge lidt på dem, det kunne være meget spændende, at høre andres mening. Især fordi fuglene ser umiddelbart ud til at være lige store. Dog havde to fugle, meget høj næbbasis og typisk tundrasædgås farvefordeling), Blisgås 20 R, Silkehale 8 R. Henrik Knudsen
Boltinge
: Råge 600. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe
: Stor Flagspætte 1, Dompap 3, Kvækerfinke 2, Bogfinke 15, Grønirisk 10, Spætmejse 2, Sumpmejse 2, Musvit 7, Blåmejse 2, Skovspurv 10, Solsort 8. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet Faaborg
(9:30-10:30): Sanglærke 140 FOU ( på mark ), Isfugl 1 FOU, Vindrossel min 10 FOU, Sjagger min 10 FOU, Silkehale 2 R, Engpiber 2 FOU, Lille Lappedykker min 60 FOU, Stor Skallesluger 5 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Faaborg Fjord (11:30-11:40): Skeand 2 FOU, Taffeland 160 R, Troldand 500 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lindved / Odense: Sjagger 2000 FU. Lars Andersen
Odense Å, OB (12:00): Isfugl 1 R. Søren Gjaldbæk
Odense, Assistens Kirkegård (12:05): Kernebider 16 R. Dieter Maaszen
Marinastrand, Bogense (13:30): Stor Præstekrave 1 FU. Ole Runge, Michael Højgård Hansen
Fredskoven (08:50): Isfugl 1 R. Meggie, Alberte, Michael Højgård Hansen


        Dompap han i haven Ulbølle   Foto: Niels Bomholt

Onsdag den 18. januar 2006.

Svendborg Miljø og Naturskole: Isfugl 1, Vandrikse 1. Erik Ehmsen
Monnet:
Blå Kærhøg 2 R (1 ad han, 1 ad hun), Fjeldvåge 2 R, Vandrefalk 1 R AD, Mosehornugle 4 R, Sanglærke 78 Ø, Sangdrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Arreskov sø, Søhuse
(10:20): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Lars Bonne Rasmussen
Sundet Faaborg
(10:15-10:45): Knarand 1 R, Krikand 3 FOU, Troldand 500 R, Taffeland 100 R, Grønbenet Rørhøne 1 FOU, Silkehale 16 R, Sjagger 10 R, Vindrossel min 10 R, Jernspurv 1 FOU, Stillits 5 R, Engpiber 1 R, Musvåge 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Assistens Kirkegaard, Odense (14:00-14:15): Kernebider 11 R. . Gregers Johannesen
Odens,Munke Mose
(11:30): Grønbenet Rørhøne 10 FU. Dieter Maaszen
Odense, Assistens Kirkegård
(11:15): Kernebider 10 R. Dieter Maaszen
Mågeøerne, Bogense (14:45-15:15): Lysbuget Knortegås 9 R, Blå Kærhøg 1 FU han, Vandrefalk 1 R JUV, Rødben 25 R, Gråand 200 R, Strandskade 20 R, Almindelig Ryle 100, R, Stor Regnspove 3 R. Michael Højgård Hansen
Ålebækken, Bogense (14:00): Stor Tornskade 1 R. Michael Højgård Hansen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 12/1-06:
                        Svaner og gæs skal tælles i Danmark 
                       
Trafik truer sjælden høgeugle  


      Sangsvane på isen ved Vårø havn

Tirsdag den 17. januar 2006.

Skolen, Thurø (14.00): Silkehale 3 R, Sjagger 200 Ø
Landet Tåsinge:
Blå Kærhøg 1 R han. Poul Rasmussen
Siø
: Grågås 1300 R. Poul Rasmussen
Vesteregn Langeland:
Grågås 2200 R, Silkehale 15. Poul Rasmussen
Ristinge hale/Storeholm:
Lysbuget Knortegås 3 R (Rastende på mark), Gråand 1599 R, Spidsand 174 R, Strandhjejle 10 R, Stor Regnspove 79 R, Snespurv 26 R, Mørkbuget knortegås 178 R, Troldand 7 R, Grågås 26 R, Krikand 105 R, Hvinand 2 R, Skarv 31 R, Gravand 28 R, Knopsvane 27 R, Almindelig ryle 179 R, Bjergirisk 35 R, Pibeand 21 R, Rødben 6 R, Ederfugl 6 R, Sølvmåge 52 R . Poul Rasmussen
Ristinge:
Sangsvane 105 R, Canadagås 22 R. Poul Rasmussen
Syltemade Å
: Krikand 6 R, Musvåge 1 R, Vandrikse 1 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 18 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 10 R, Sjagger 15 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 5 R, Korttået Træløber 2 R, Råge 2 R, Krage 13 R, Stillits 4 R, Grønsisken 9 R, Gulspurv 18 R. Niels Bomholt
Arreskov: Gråsisken 1 flok med to meget lyse Hvidsisken ? ved avlsbygningerne og fou på rapsmarken! Erik Ehmsen
Svelmø: Almindelig ryle 9 R, Stor regnspove 6, Rødben 4. Erik Ehmsen
Nakkebølle: Grågås 800 R, Sangsvane 130. Erik Ehmsen
Espe: Dompap 2, Stor Flagspætte 1, Solsort 11, Stillits 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg Fjord (9:15-10:00): Isfugl 1 FOU, Tårnfalk 2 FOU, Musvåge 1 FOU, Hvinand min 200 FOU, Toppet Skallesluger min 50 FOU, Skarv 50 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet Faaborg (10:15-10:45): Isfugl 1 FOU, Troldand 600 R, Vindrossel min 100 R/FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Skovsøen, Odense: Kaspisk Måge 1 R 2K. Søren Gjaldbæk
Odense Inderfjord (14:00): Sangsvane 279 R (ingen sangsvaner på Strandager), Hvinand 620 R. Per Damsgaard-Sørensen
Stige ø (13:00): Fjeldvåge 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Odense Å, Dalum Papir (12:00-12:15): Gråsisken 40 R. Gregers Johannesen
Ejby Mølle (11:10): Grønbenet Rørhøne 14 R. Gregers Johannesen
Munke Mose (10:35-10:45): Grønbenet Rørhøne 12 R. Gregers Johannesen
Assistens Kirkegaard, Odense (10:20-10:30): Kernebider 13 R. Gregers Johannesen
Åløkkeskoven (10:00): Gråsisken 18 R. Gregers Johannesen
Gyldensteen Skov (10:30-11:15): Isfugl 1 T, Ravn 2 R, Musvåge 2, Stor Flagspætte 2, Halemejse 6, Sumpmejse 1. Jens Bækkelund
Ålebæk, Gyldensteen (11:30): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Wedellsborg: Sangsvane 101 R (78 ad. + 23 2k). Michael Mosebo Jensen


       1 af de to Høgeugler i DK i øjeblikket.          Foto: Erik Thomsen

Mandag den 16. januar 2006.

Kogtvedvej, Svendborg (10.15): Silkehale 2 R
Hvidkilde Sø: Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Ny Gesinge (18:50): Natugle 2 HØ. Poul Rasmussen
Ny Gesinge (16:45): Grågås 1200 OF, Sjagger 1300 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge (10:15): Blisgås 8 OF. Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge (9.17): Sangsvane 48 R,
Bjerreby, Taasinge (10.00): Sjagger 200 OF
Landet, Taasinge (10.05): Sangsvane 44 R
Monnet, Taasinge (9.30 - 9.55): Sangsvane 6 R, Gravand 20 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R, Stor Regnspove 3 R
Noret, Taasinge (8.30): Sangsvane 36 R, Tundrasædgås 5 R, Blisgås 4 R, Grågås 300 R, Bramgås 1 R
Søby, Taasinge (9.20): Sangsvane 53 R, Sjagger 200 OF
Vornæs Skov, Taasinge (9.00): Musvåge 3 R, Sjagger 1000 R
Skovballe: Solsort 1 Han. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
   Foto: Bent Staugaard
Arreskov Sø (14.30-15.30): Fiskehejre 2 R, Pibeand 3 R, Gråand 250 R, Troldand 400 R, Lille Skallesluger 3 han R, Stor Skallesluger 4 han R, Havørn 2 AD R, Musvåge 4 R, Grønsisken 8 OF. Erik Ehmsen, Erhardt Ecklon
Brændegård Sø (15.45): Havørn 1 2K R, Musvåge 6 R, Ringdue 30 R, Ravn 1 R, Kvækerfinke 8 R
Sundet Faaborg (12:15-12:25): Isfugl 1 FOU, Troldand 550 R, Taffeland 110 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Helnæs Bugt ( Horne Strandvej ) (10:00-11:00): Pibeand 30 FOU, Krikand 170 R/FOU, Gråand 210 FOU/R, Hvinand 220 FOU, Sangsvane 81 FOU, Knopsvane 350 FOU, Lille Skallesluger 12 FOU, Toppet Skallesluger 60 FOU, Stor Skallesluger 30 FOU, Grågås 90 T, Blishøne 1500 FOU, Toppet Lappedykker 71 FOU, Skarv 64 R, Stor Regnspove 1 FOU, Engpiber 1 FOU, Sjagger 100 T, Vindrossel 12 FOU ( Horne Landevej ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lindved / Odense (16:00): Sjagger 2500 FU (Jo koldere, desto flere fugle). Lars Andersen
Odense, Erik Bøghs Sti- Skovsøen (10:30), (11:00-11:30): Grønbenet Rørhøne 15 FU, Isfugl 1 FU. Bjarne Jørgensen
Wedellsborg (11:10-11:15): Sangsvane 101 R (78 ad + 23 1k). Michael Mosebo Jensen
Eskør, Tybrind (11:05): Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fønsskov (10:40-10:50): Sædgås 16 R (Tundrasædgås), Blisgås 4 R AD, Sjagger 100 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (10:00-10:45): Grågås 620 R. Michael Mosebo Jensen
Fogense Pynt (12:15-13:00): Lysbuget Knortegås 18 R. Michael Højgaard Hansen
Havet vest for Bogense (12:10): Lysbuget Knortegås 55 R (Min). Michael Højgaard Hansen
Fogense Pynt (14:00): Lysbuget Knortegås 38 R (Kun få juv.), Gråand 420 R. Jens Bækkelund
Kørup v. Nærå Strand (11:00): Sangsvane 157 R, Sædgås 15 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand (10:45-11:30): Stor Regnspove 130 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Bogense, kanal v. havnen (09:30): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


        Grønirisk

Søndag den 15. januar 2006.

Egsmade, Skårupøre (11:15): Havørn 1 SV (Ret lys men vist nok en juv). Arne Bruun
Monnet Taasinge
(08:00-12:00): Sangsvane 199 R, Pibeand 155 R, Hvinand 169 R, Toppet Skallesluger 174 R, Havørn 1 R 3K, Blå Kærhøg 3 R (1 han + 2 brune), Fjeldvåge 2 R, Blishøne 1100 R, Stor Regnspove 55 R, Mosehornugle 2 R, Bjerglærke 2 R, Sjagger 550 R, Musvåge 1 , Allike 28, Grågås 121, Gråand 211, Sølvmåge 28 , Canadagås 10, Knopsvane 66, Gravand 45, Stor skallesluger 2, Blishøne 1100, Skærpiber 1 , Bjergirisk 35, Tårnfalk 1 fu, Skarv 2, Fiskehejre 1, Hættemåge 52, Svartbag 4, Gråkrage 34. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge (13:00): Blå Kærhøg 2 FU hun, Stor Regnspove 60 R, Mosehornugle 1 R. Tommy Dalnæs
Ny Gesinge, Taasinge (14.20): Vandrefalk 2K. Henrik Knudsen
Keldsnor (14:00-15:00): Grågås 600 R, Pibeand 400 R, Troldand 3700 R, Havørn 1 R 2K, Snespurv 25 FU. EM, Leif Bisschop-Larsen
Gulstav (8.00 - 14.00): Fiskehejre 1 OF, Grågås 200 OF, Troldand 60 OF, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 2 R, Sjagger 30 OF, Sangdrossel 1 OF, Vindrossel 12 OF. Jan Holm Jensen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Lundby: Blå Kærhøg 1 han R. Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Gulstav Mose (14:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun). EM, Leif Bisschop-Larsen
Bøjden nor: Trold-/Bjerg-/Taffeland ca. 8.-10000, Grågås 108, Canadagås 5. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (15:35): Ravn 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø (13:30): Havørn 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Korinth Storskov (13:45-15:20): Blå Kærhøg 1 R hun, Ravn 2 R, Stillits 38 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brahetrolleborg/Silke Å (15:25): Vandstær 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Arreskov sø: Havørn 2 AD (på ynglelokaliteten). Erik Ehmsen
Sollerup - Arreskov Sø (10:40-12:15): Lille Skallesluger 6 FU, Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl), Træløber 3 FU, Ravn 2 OF. Gunnar Jørgensen
Gislev: Havørn 1 AD. Jørgen Rasmussen
Tarup Grusgrave: Gråsisken 80 OF. Per Rasmussen
Storebælt udfor strandhøj, Nyborg: Toppet Lappedykker 360 R. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Ejby Mølle (16:00): Vandstær 2 R. Anthony Carter
Odense Å, Brobyværk (15:00): Vandstær 2 FU. Ella Mikkelsen
Ølundgaard inddæmning - fra dæmningen (14:30-15:15): Blå Kærhøg 1 R han, Fjeldvåge 1 R. Gregers Johannesen
Mark v. Ølund (14:25): Sangsvane 155 R. Gregers Johannesen
Odense Å, Dalumvej (13:00): Silkehale 40 R. Henrik Mørup-Petersen
Klintebjerg Havn (15:25-15:45): Gråand 550 R, Hvinand 125 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fjeldvåge 1 R. Gregers Johannesen
Slambassinet ( nord for) (12:30): Fjeldvåge 1 FU. Kell Grønborg
Dalum Papirfabrik (11:45-12:00): Vandstær 1 R. Henrik K. Hansen
Odense å, Skovsøen (11:15): Grønbenet Rørhøne 12 FU, Gråsisken 40 FU. Dieter Maaszen
Lindved / Odense (11:00): Silkehale 38 R, Sjagger 2500 FU (Meget få Vindrosler og ingen Guld eller Sortst), Ravn 2 OF, Grønsisken 120 R, Dompap 12 R. Lars Andersen
Odense, Erik Bøghs Sti (10:55): Isfugl 1 R. Dieter Maaszen
Åløkkeskoven (10:40-11:55): Vindrossel 12 R, Gråsisken 35 R. Gregers Johannesen
Helnæs (11:00): Sangsvane 138 R (juv.38), Fjeldvåge 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Strand, v/campingpladsen (10:25-11:35): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Blishøne 1000 R. Ella Mikkelsen
Kobakke, Helnæs (10:00): Sangsvane 134 R (32 JUV). Ella Mikkelsen
Agernæs, Helnæs (09:50): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Helnæs Fyr (12:00): Pibeand 200 R. Ella Mikkelsen
Helnæs Made (12:45-14:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Fredskoven, Bogense (09:30): Isfugl 1 R. Michael Højgaard Hansen
Storå v. Varbjerg (14:30): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne (13:30): Lysbuget Knortegås 50 R. Jens Bækkelund


       Storspover ved Fyns Hoved

Lørdag den 14. januar 2006.

Christiansminde, Svendborg: Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Thurø By
: Silkehale 10 R, Sjagger 150 R. Arne Bruun
Monnet, Taasinge
: Havørn 1 R JUV (Først set på Birkholm - fløj til Monnet og mobbet af Vandrefalk), Blå Kærhøg 2 R, Vandrefalk 1 R AD, Mosehornugle 1 R. Henrik Knudsen
Tryggelev Nor
: Tundrasædgås 5 R, Blisgås 11 R, Grågås 630 R, Bramgås 14 R, Blå Kærhøg 1 R AD hun, Vandrefalk 1 R 2K, Bjergpiber 1 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Sædgås 3 R (Skovsædgås), Spidsand 110 R, Stor Regnspove 102 R, Snespurv 35 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Marstal Bugt: Sortand 171 R, Almindelig Kjove 1 R AD (Mørk fase), Søkonge 1 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Keldsnor: Rørdrum 1 R, Grågås 980 R, Pibeand 460 R, Taffeland 260 R, Troldand 5300 R, Snespurv 45 R. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Sortemosen, Gudme
: Sangsvane 56 R. Hans Rytter
Bøjden By
: Sangsvane 12 FU, Tårnfalk 1. Freddy S. Hansen
Horne Mølleå Enge, Faaborg: Knopsvane 25, Sangsvane 175, Grågås 14, Spurvehøg 1 han, Dompap 3. Freddy S. Hansen
Nakkebølle Inddæmning og markerne nord for
(14:00 - 14:30): Blisgås 13, Bramgås 1, Grågås 250, Sangsvane 175, Knopsvane 10, Gråand 160, Troldand 400, Taffeland 10, Pibeand 4, Krikand 50, Lille Skallesluger 5, Fiskehejre 5, Allike 50, Gråkrage/Råge 150. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Nakkebølle Inddæmning
: Krikand 60 R, Lille Skallesluger 22 FU, Blå Kærhøg 2 FU, Fjeldvåge 1 FU, Vibe 1 R, Ringdue 500 OF, Ravn 2 SV. Arne Bruun
Gudbjerg
(15:00): Sjagger 350 FU. Leif Bisschop-Larsen
Sundet, Faaborg
(10:40): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Sollerup (14:20-15:15): Ravn 1 OF. Gunnar Jørgensen
Sollerup, Arreskov sø (09:35-10:25): Rørdrum 1 R (Fløj op fra Rislebækkens udløb), Havørn 1 R AD, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Ravn 2 R. Lars Bonne Rasmussen
Enebærodde, Fjordsiden (08:30-10:30): Pibeand 214 R, Gråand 1586 R, Hvinand 226 R, Stor Regnspove 213 R. Bjarne Andersen, Kresten Madsen
Grævlingevænget 66, Nyborg: Duehøg 1 Ø, Ravn 1 OF. Eske Frank Morthensen
Søhusvej mellem Kirkendrup og Allesø (10:30): Tornirisk 7 R. enrik Andersen, Ole H. Scharff
Vigerø; Odense Fjord (13:00): Hvinand 112 FU. Ella Mikkelsen
Munkebo Bakke (11:45): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Odense, Stige Ø (16:00): Lille Lappedykker 95 R, Blå Kærhøg 2 FU (Brune), Fjeldvåge 1 FU, Allike 500 R. Rudi Semrau Jensen
Gåsebadet, Odense (10:30-11:00): Pibeand 200 OF, Gråand 711 R, Hvinand 150 R. Grethe Myrtue, Anders Myrtue
Vigelsø, Odense Fjord (09:15-10:15): Krikand 301 R, Spidsand 36 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R AD han. Grethe Myrtue, Anders Myrtue
Assistens Kirkegaard, Odense (11:35-12:05): Kernebider 8 R. Gregers Johannesen
Marinastranden, Bogense (11:50): Rødben 66 R (På ydersiden af stenøerne på marinastrand). Michael Højgaard Hansen
Mågeøerne (ø-obs + digeobs) (08:15-11:45): Lysbuget Knortegås 82 R, Gråand 433 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Strandskade 85 R, Strandhjejle 4 R, Stor Regnspove 57 FU, Stenvender 5 R (2Ø), Grønsisken 80 R (Ved obspunkt), Gråsisken 18 OF (Ved obspunkt), Snespurv 13 FU, Knopsvane 5 R, Sangsvane 13 R, Grågås 400 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Gravand 18 R, Ederfugl 200 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 17 R, Rødben 10 R, Hættemåge 250 R, Sølvmåge 75 R, Svartbag 3 R, Engpiber 5 R, Bjergirisk 42 R. Michael Højgaard Hansen
Hav V f/Bogense: Knopsvane 12 R, Ederfugl 125 R, Hvinand 45 R, Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 1 R. Michael Højgaard Hansen
Gyngstrup (16:20): Sangsvane 153 FU (- 28,juv.). Birte Sørensen, Dieter Maaszen
Nørreby,Mark (15:40): Canadagås 78 FU. Birte Sørensen, Dieter Maaszen
Jersore Mark (15:15): Blisgås 141 FU, Blå Kærhøg 1 FU han. Birte Sørensen, Dieter Maaszen
Jersore, Ebbevej (14:50): Rødben 35 FU. Birte Sørensen, Dieter Maaszen
Grønløkken, Bogense (14:15): Silkehale 28 R, Sjagger 100 R. Michael Højgaard Hansen
Vaden ved Lindøhoved (14:00-14:10): Strandhjejle 1 R, Stor Regnspove 56 R. Jens Bækkelund
Fogens Strandeng (14:00): Mosehornugle 1 OF. Birte Sørensen, Dieter Maaszen
Bogense Mågeøerne (12:15): Lysbuget Knortegås 61 FU, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Rødben 36 R. Birte Sørensen, Dieter Maaszen
Gyldensten Reservat (11:15-11:55): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Suzette Frydensberg, Birte Sørensen, Dieter Maaszen
Bogense, Gyldensten, Skovridergården (09:45): Blisgås 2 FU, Grågås 800 FU, Bramgås 4 FU. Suzette Frydensberg, Birte Sørensen, Dieter Maaszen
Æbelø Holm (09:30-13:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Strandskade 138 R. Jens Bækkelund
Havet v. Æbelø (09:30-13:00): Ederfugl 1530 R. Jens Bækkelund
Bregnør Bugt og marker ned til bugten (09:30): Sangsvane 203 R, Pibeand 220 R, Hvinand 160 R, Strandskade 59 R. Ella Mikkelsen
Fogense Mark (09:15): Kortnæbbet Gås 2 FU. Birte Sørensen, Dieter Maaszen
Midskov (08:40): Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Mesinge (08:40): Sjagger 130 R, Kragefugl sp. 1100 FU. Ella Mikkelsen


        Bjerglærke, Monnet december 2005

Fredag den 13. januar 2006.

Bjørnemose ved Svendborg: Fjeldvåge 1 R (Blev mobbet af to Musvåger). Niels Andersen
Vejstrup, Strandvejen
(11:55): Silkehale 75 R. Niels Andersen
Brohave ved Åbyskov: Sjagger 225 FU. Niels Andersen
Noret, Taasinge (15:00): Sædgås 15 R (Flest Tundrasædgæs - måske Skovsædgæs i mellem - der var stor afstand til fuglene), Blisgås 20 R. Henrik Knudsen
Vornæs: Silkehale 70 R. Henrik Knudsen
Sølund: Stor Tornskade 1 R. Henrik Knudsen
Arreskov Sø og Sollerup: Lille Skallesluger 6 R (2 Han + 4 Hunfarvet), Havørn 1 R AD (Hvidhalet med mørke pletter), Stor Tornskade 1 R. Henrik Knudsen
Åbyskov
(10:00): Silkehale 30 R, Munk 1 R AD hun. Anne Vibeke Tossell
Sundet, Faaborg
(11:30-11:40): Isfugl 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus
(10:15-11:15): Ravn 5 R, Kernebider 3 R, Bog/Kvækerfinke min 40 R, Kvækerfinke min 1 R, Sumpmejse 2 FOU, Spætmejse 2 SY, Stor Flagspætte 2 FOU, Sanglærke 2 T, Sjagger 10 FOU, Musvåge 2 FOU, Tårnfalk 1 FOU. . Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Faaborg Fjord, Faaborg
(11:50-12:00): Isfugl 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Dalum Papir - Søparken, Odense Å
(11:30-12:40): Grønsisken 300 R, Nordlig Gråsisken 150 R, Lille Gråsisken 2 R, Hvidsisken 1 R (I en stor flok grøn/nordlig gråsisken ved åen 300 meter syd for motorvejen). Tim H Hansen
Odense, Assistens Kirkegård (13:00): Kernebider 8 R. Dieter Maaszen
Åsum (10:00): Fjeldvåge 1 R. Gregers Johannesen
Baagøgade - Stige Ø (09:50-12:05): Lille Lappedykker 311 R, Sangsvane 120 R, Pibeand 150 R, Gråand 425 R, Spidsand 28 R, Hvinand 275 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fjeldvåge 1 R, Blishøne 1900 R, Almindelig Ryle 200 R, Rødben 26 R, Kragefugl sp. 1000 R, Bjergirisk 110 R. Gregers Johannesen
Stegø (11:15): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Jens Bækkelund
Bogense Havn (13:00): Isfugl 1 R (Kanalen v/KFUM spejderne). Michael Højgaard Hansen


       Dårligt lys i dag - grågæs og 2 tundrasædgæs  

Torsdag den 12. januar 2006.

Noret, Taasinge (14.30-14.50): Tundrasædgås 4 R, Sædgås sp. 1 R, Blisgås 6 R, Grågås 350 R, Bramgås 1 R, Sjagger 150 OF. Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Noret, Taasinge (09:40-10:40): Blå Kærhøg 1 OF han, Vindrossel 25 FU. Dieter Maaszen, Peder Rasmussen
Monnetvej, Taasinge (15:23): Sjagger 125 OF. Dieter Maaszen, Peder Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge: Toppet Skallesluger 5 OF, Blå Kærhøg 1 FU, Gulspurv 10 R. Dieter Maaszen, Peder Rasmussen
Monnet, Taasinge (14:10): Bjerglærke 3 FU, Stor Skallesluger 5 R, Blishøne 350 R. Dieter Maaszen, Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge (11:30): Blå Kærhøg 1 OF (Brun). Dieter Maaszen, Peder Rasmussen
Strammelse, Taasinge (14.15): Sjagger 200 R
Thurø dæmningen (13.15): Lille Lappedykker 14 R
Silke Å, Brahetrolleborg
(10:45): Vandstær 1 R. Hans Rytter
Sundet, Faaborg (10:15): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Svanninge Bakker:
Grønspætte 1 (øst for vejen), Skovsneppe 1 R. Bjarke Laubæk, Erik Ehmsen
Svanninge Bakker
(9:45-11:15): Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 1 FOU, Spætmejse 1 FOU, Træløber 1 FOU, Korttået Træløber 4 FOU, Halemejse min 5 FOU, Sumpmejse 2 FOU, Topmejse 4 FOU, Sortmejse 1 SY, Fuglekonge 10 FOU, Musvåge 1 FOU, Skovskade 2 FOU, Dompap min 5 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (11:30-12:00): Isfugl 1 FOU, Skeand 2 FOU, Krikand 2 R, Taffeland 70 R, Troldand 20 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Horseklint og Tornen (08:30-11:00): Stenvender 1 R, Alk 3 NV, Lomvie/Alk 3 NV, Søkonge 1 NV, Misteldrossel 2 R, Snespurv 1 R. Søren Gjaldbæk
Erik Bøghs Sti, Odense Å: Isfugl 1 R. Søren Gjaldbæk
Carsten Hauchs Vænge 4: Munk 1 R hun (Også den 9.). Søren Gjaldbæk
Jerstrup Skov (12:15-14:15): Sjagger 250 R, Fuglekonge 50 R, Træløber 3 R, Dompap 10 R. Michael Højgaard Hansen


         Sjagger, vårø

Onsdag den 11. januar 2006.

Caroline Amalielund, Svendborg: Bjergvipstjert 2 FU. Peder Rasmussen
Svendborg Miljø og Naturskolen: Blå kærhøg 1 Han + 1 Hunfarvet. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg (11:15): Skeand 2 FOU, Taffeland 70 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knold Nor/strand ( Dyreborg ) (10:00-10:30): Troldand 1100 R, Pibeand 10 FOU, Gråand 70 R/FOU, Lille Lappedykker min 40 FOU, Blishøne 200 FOU, Stor Regnspove 3 FOU, Rødben 4 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Faaborg Fjord (9:15-9:40): Isfugl 1 FOU, Troldand 1000 R, Stor Skallesluger 8 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 FOU, Engpiber 1 FOU, Sjagger 50 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense, Assistens Kirkegård (13:30): Kernebider 12 R. Dieter Maaszen
Bogense Havn (11:15): Søkonge 1 R (Uden for indsejlingen). Michael Højgård Hansen


       Sangsvaner flyver ind til vågen ved Vejlen for at drikke ferskvand

Tirsdag den 10. januar 2006.

Caroline Amalielund, Mølledammen (14.50): Hvinand 1 han R, Grønbenet Rørhøne 9 R, Hættemåge 30 R
Vornæs (plantage) (15.25): Sjagger 150 R
Noret, Taasinge (16.00): Sangsvane 12 R, Tundrasædgås 6 R, Blisgås 3 R, Grågås 550 R
Thurø By m.m. (14.30): Silkehale 8 OF
Vejlen, Taasinge (15.30): Sangsvane 2 FU, Gråand 3 R, Blå Kærhøg 1 han OF, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 S (mobbet af Blå kærhøg), Isfugl 1 FU i kanalen ud til fugleskjulet
Sollerup
(12.15-13.15): Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 10 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Træløber 1 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 1 R, Allike 3 OF, Dompap 1 R, Kernebider 1 OF. Niels Bomholt
Espe:
Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Stillits 2, Gærdesmutte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(13:00): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (10:15-10:45): Mindre våge åben : Isfugl 1 FOU, Vindrossel min 10 FOU ( Faaborg ), Taffeland 30 R, Gråand 40 R/FOU, Krikand 2 R, Knopsvane 35 FOU, Grågås 1 R, Blishøne 60 FOU, Grønbenet Rørhøne 3 FOU, Skarv 2 R, Hættemåge min 60 R, Sølvmåge 30 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bredbjerg (12:59): Silkehale 26 R. Tim H Hansen, Bente Christensen
Lindved / Odense: Sjagger 1500 FU (Min.). Lars Andersen
Odense Å v.Skovsøen (12:15): Grønbenet Rørhøne 10 FU, Grønsisken 80 FU. Dieter Maaszen
Odense, Assistens Kirkegård (11:45): Kernebider 8 R. Dieter Maaszen
Nørre Højrup, Nordfyn (12:45): Snespurv 39 R. Tim H Hansen, Bente Christensen
Jersore (12:15): Blisgås 71 R. Tim H Hansen, Bente Christensen
Nørreby (syd) (14:00): Sangsvane 140 R, Canadagås 54 R. Michael Højgård Hansen
Egeby (10:15): Sjagger 1000 R (Min). Marianne Weber, Michael Højgård Hansen
Vejlby Fed (14:30-15:30): Blå Kærhøg 2 R (Hunf.), Fjeldvåge 1 R, Sjagger 120 R. Micahel Mosebo Jensen


      

Mandag den 9. januar 2006.

Valdemar slot, Taasinge: Tårnfalk 1 FU, Blishøne 3 R, Natugle 1 R
Ulbølle: Munk 1 R han. Morten Jensen
              Munk Han               Foto: Morten Jensen
Stjovl, Taasinge: Sangsvane 294 R
Monnet, Taasinge: Sangsvane 54 R, Blisgås 1 HØ, Grågås 300 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R, Fjeldvåge 1 R, Stor Regnspove 67 R, Sanglærke 120 R
Brændegård Sø
: Ravn 7 R
Lindelse Nor: Knopsvane 110 R, Sangsvane 46 R, Pibeand 80 R, Knarand 9 R, Gråand 90 R, Toppet Skallesluger 12 R, Svartbag 2 R
Ristinge Hale: Knopsvane 90 R, Mørkbuget Knortegås 180 R, Gravand 26 R, Pibeand 32 R, Spidsand 18 R, Ederfugl 8 R, Havlit 1 han R, Strandskade 4 R, Almindelig Ryle 6 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Regnspove 46 R, Rødben 16 R, Engpiber 1 R, Bjergirisk 30 R
Snaremose Sø: Stær 2 R
Bøjden Nor/Fiskerihavn (8:50-10:50): Noret næsten tilfrosset : Knarand 1 R, Gråand 130 R/FOU, Pibeand 30 FOU, Troldand 800 R ( forlod noret ), Taffeland min 10 R, Hvinand min 30 FOU ( på havet ), Havlit 7 FOU ( ph ), Ederfugl min 200 FOU ( ph ), Toppet Skallesluger min 30 FOU ( ph ), Knopsvane 40 FOU ( ph ), Sangsvane 10 R, Grågås 65 FOU ( på mark ), Lille Lappedykker 6 FOU ( ph ), Toppet Lappedykker min 15 FOU ( ph ), Blishøne 120 FOU ( ph ), Svartbag 2 R, Fiskehejre 3 FOU, Rødben 1 FOU, Almindelig Ryle 2 FOU, Stær 4 T, Bjergirisk 30 FOU, Engpiber 1 FOU, Sjagger 50 FOU, Musvåge 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Boltinge: Tårnfalk 1, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe: Musvåge 1, Spætmejse 2, Dompap 2, Rødhals 1, Sumpmejse 2, Blåmejse 2, Musvit 8, Skovspurv 10, Bogfinke 10, Solsort 17. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Odense Å -v/Dalum havn: Gråsisken 120 FU. Bjarne Jørgensen
Assistens Kirkegaard, Odense (14:25-14:35): Kernebider 8 R. Gregers Johannesen
Baagøgade-Stige Ø (11:55-14:05): Lille Lappedykker 332 R, Sangsvane 108 R, Gråand 1100 R, Spidsand 47 R, Hvinand 525 R, Blå Kærhøg 2 R (Brune), Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 2 R (Vigelsø, fangfolden), Blishøne 1400 R, Rødben 27 R, Stillits 30 RGregers Johannesen
Mågeøerne (14:40-15:30): Lysbuget Knortegås 3 R,Gråand 250 R, Strandskade 128 R, Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 1 R, Strandhjejle 2 FU, Almindelig Ryle 250 FU, Stor Regnspove 50 FU, Rødben 69 FU, Bjergirisk 20 OF. Michael Højgård Hansen
Bogense, Marina, Sumpområde (14:50): Mosehornugle 1 OF. Dieter Maaszen
Bogense Mågeøerne (10:30-13:00): Lysbuget Knortegås 56 FU, Blå Kærhøg 1 OF (Brun 12:50), Strandskade 104 R, Stor Præstekrave 4 FU, Rødben 34 FU, Snespurv 110 R. Dieter Maaszen
Bogense Havn ud for indsejlingen (13:00-13:15): Søkonge 1 FU. Aage Wichmann
Mark ved Nørreby (12:00-12:15): Canadagås 82 R. Aage Wichmann
Bogense, Stegø Mølle (13:10): Blå Kærhøg 1 FU han. Dieter Maaszen
Mark ved Stegø Mølle (16:15-16:30): Mosehornugle 1 FU. Suzette Frydensberg
Ronæs, Vestfyn (15:55-16:05): Sangsvane 330 R, Blå Kærhøg 1 NV (Brun), Hybrid Fugl 2 R (Form. Grågås x Bramgås). Jacob Sterup
Føns Vang: Spurvehøg 1 hun FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Engpiber 80 R. Jacob Sterup


        Søkonge i Bogense havn

Søndag den 8. januar 2006.

Thurø By m.m.: Spurvehøg 1, Natugle 1, Silkehale 45. Arne Bruun
Thurø Rev: Pibeand 35 R, Krikand 10 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Strandskade 2 R, Sanglærke 3 R. Arne Bruun
Brændegård Sø
(13:00-14:00): Havørn 1 R AD han, Skovsneppe 1 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 3 R. EM, Leif Bisschop-Larsen
Brændegårdssøen (11:00-11:20): Ravn 2 OF. Michael Højgaard Hansen
A8 vest for Nørresø (12:00): Fjeldvåge 1 FU. Gunnar Jørgensen
Fiskerup Skov (09:15-10:45): Stor Tornskade 1 R, Ravn 1 HØ: Gunnar Jørgensen
Siø
(15:15): Blå Kærhøg 1 FU hun. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ristinge Hale
: Knopsvane 4 R, Knortegås 180 R, Gravand 6 R, Pibeand 5 R, Spidsand 6 R, Skeand 3 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 2 R, Strandskade 2 R, Islandsk Ryle 4 R, Almindelig Ryle 50 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Stor Regnspove 44 R, Rødben 7 R, Hættemåge 3 R, Engpiber 1 R, Krage 2 R, Bogfinke 1 R, Bjergirisk 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Dovns Klint:
Skarv 5 R, Ederfugl 500 R, Sortand 20 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tryggelev Nor
(13:00-13:45): Troldand 2600 R,  Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Pibeand 1 R, Pibeand 20 S, Taffeland 205 R, Bjergand 20 R, Hvinand 2 R, Lille Skallesluger 2 hun R, Blishøne 10 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Solsort 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nørreballe Nor (12:30): Troldand 3500 R,  Fiskehejre 1 R, Sangsvane 88 R, Grågås 70 S, Canadagås 10 R, Pibeand 25 R, Krikand 26 R, Taffeland 20 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Kulemosen (10:30): Tornirisk 2 R, Nordlig Gråsisken 11 R. Tim Hesselballe
Odense Kanal (fra Slambassinet) (10:30-11:30): Sangsvane 100 R, Gråand 400 R, Hvinand 250 R, Fjeldvåge 1 R, Hjejle 200 R (Viggelsø). Michael Mosebo Jensen
Stige Ø Syd: Blå Kærhøg 2 R 1K, Fjeldvåge 1 R, Snespurv 28 R. Tim Hesselballe
Bispeengen: Kaspisk Måge 1 R AD (I kanalen), Skægmejse 1 R hun. Tim Hesselballe
Odense, Rosengade: Silkehale ca 20-30 R. Mette Mathilde Fogh
Odense, Assistens Kirkegård (11:40): Kernebider 6 FU. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegaard- Odense (10:30-11:30): Kernebider 5 R. Bjarne Jørgensen
Odense, Ejby Mølle (12:40): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Ejby Mølle, Jernbanebroen (12:30): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Stige ø (14:00): Blå Kærhøg 1 R (Brunf.), Fjeldvåge 1 R, Ravn 2 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Odense,Stige Ø (13:20-14:30): Lille Lappedykker 70 FU, Blå Kærhøg 2 FU (Brun), Fjeldvåge 1 FU, Ringdue 700 OF, Sjagger 1000 OF. Dieter Maaszen
Odense, Stige Ø (13:20-14:30): Lille Lappedykker 70 FU, Blå Kærhøg 2 FU (Brun), Fjeldvåge 1 FU, Ringdue 700 OF, Sjagger 1000 OF. Dieter Maaszen
Lindved / Odense (15:00): Sjagger 1500 FU. Lars Andersen
Højby (07:50): Kragefugl sp. 2500 SØ (+). Anette, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Bøgebjerg (12:30): Sjagger 250 R, Gulspurv 32 R,  Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Mesinge (11:30): Sjagger 120 FU, Kragefugl sp. 1200 FU, Sangsvane 182 AD R
Sangsvane 28 JUV R. Ella Mikkelsen
Slipshavn, noret: Kaspisk Måge 1 R. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Marinestation Slipshavn: Snespurv 3 R. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Holckenhavn, noret: Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Tarup Grusgrave ( punkttælling ) (09:20-12:45): Troldand 1000 R, Lille Skallesluger 6 R (4 han, 2 hun), Sildemåge 2 OF, Isfugl 1 R, Stillits 25 FU, Grønsisken 75 FU, Gråsisken 100 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 3 R, Gråand 50 R, Taffeland 75 R, Stor Skallesluger 28 R, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 2 R, Fasan 4 R, Blishøne 100 R, Hættemåge 8 OF, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 24 OF, Tyrkerdue 1 HØ, Stor Flagspætte 4 HØ, Gærdesmutte 2 HØ, Rødhals 1 HØ, Solsort 7 R, Sjagger 40 OF, Fuglekonge 6 HØ, Halemejse 3 FU, Topmejse 3 HØ, Blåmejse 2 FU, Musvit 19 R, Korttået Træløber 1 FU, Husskade 4 OF, Allike 25 OF, Råge 3 R, Gråkrage 11 OF, Skovspurv 1 HØ, Bogfinke 1 OF, Grønirisk 3 HØ, Dompap 3 HØ, Kernebider 1 OF, Gulspurv 5 HØ. Per Rasmussen
Flyvesandet (11:50-13:15): Fløjlsand 30 R, Strandskade 55 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 500 R, Stor Regnspove 78 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreby Hals (11:45-12:40): Vandrefalk 1 R,  Gråand 150 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 17 R, Skærpiber 1 R, Rørspurv 2 R. Anette, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Nørreby Hals (11:10): Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Nørreby (11:30): Sangsvane 333 R, Canadagås 75 R. Anette, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Nørreby (10:45-11:00): Sangsvane 369 R, Canadagås 46 R, Bomlærke 18 R. Jens Bækkelund
Nørreby (14:45): Sangsvane 300 R, Canadagås 43 R. Michael Mosebo Jensen
Jersore Mark (11:20): Sangsvane 150 R, Blisgås 116 R,  Knopsvane 10 R, Rådyr 15 FU. Anette, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Jersore (15:00-15:35): Rødben 54 R, Bjergirisk 110 R, Bomlærke 2 R. Gregers Johannesen
Jersore (11:20-11:30): Sangsvane 300 R, Blisgås 125 R. Jens Bækkelund
Jersore (15:15-15:30): Blå Kærhøg 1 R (Hunf.), Rødben 27 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreby (14:40): Sangsvane 346 R, Canadagås 62 R. Gregers Johannesen
Æbelø Ebbevej (11:10): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Strandskade 3 R, Stor Regnspove 16 R, Rødben 44 R, Bjergirisk 8 R. Anette, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Vesterby, Nordfyn (15:10): Blisgås 121 R. Michael Mosebo Jensen
Klinte (14:40): Bomlærke 51 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensten (10:45-11:00): Blisgås 9 R, Grågås 350 R. Anette, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Fogense (09:30-10:00): Mosehornugle 2 R, Bomlærke 10 R,  Fløjlsand 1 R, Strandskade 3 R, Rødben 1 R, Nordlig Gråsisken 1 R, Gulspurv 5 R. Anette, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Fogense (16:15-16:40): Mosehornugle 1 R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne (15:30-16:15): Lysbuget Knortegås 65 R, Blå Kærhøg 1 R (Ved krumtapodden (brun)), Strandskade 80 R (Min), Stor Regnspove 60 R, Rødben 40 R, Mosehornugle 1 OF. Anette Jørgensen, John Buhr, Michael Højgaard Hansen
Harritslev (15:25): Ravn 1 R (På højspændingsmast). Michael Højgaard Hansen
Bogense Havn (08:30-09:30): Lysbuget Knortegås 6 V, Søkonge 1 R, Snespurv 6 Ø, Sangsvane 9 R, Mørkbuget Knortegås 1 V, Pibeand 25 Ø, Hvinand 25 R, Hjejle 3 V. Anette, Erik Danielsen, Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Bogense Havn (15:40-16:10): Lysbuget Knortegås 55 R (V. Mågeøerne). Michael Mosebo Jensen
Bogense Havn (16:20): Søkonge 1 R. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Bjergirisk 80. Jens Bækkelund
Helnæs Made (12:30-13:15): Blå Kærhøg 2 R (Brune). Michael Højgaard Hansen
Helnæs bugt v. Langøre (12:20): Bjergand 150 R (Min), Blishøne 1000 R (Min). Michael Højgaard Hansen
Agernæs v. Helnæs (12:15): Sjagger 150 R. Michael Højgaard Hansen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 7/1-06:
                        Lærke fra Mellemøsten set første gang i Danmark
                       
Danmarksmesteren i frie fugle har set 400 arter
                        Høgeugle eftersøges på Sjælland
                        Ugens fugl: Høgeuglen  


         Gråspurv han

Lørdag den 7. januar 2006.

Rudkøbing: Vandrefalk 1 R AD. Ole Goldschmidt
Longelse: Sangsvane 293 R, Sædgås 3 R, Blå Kærhøg 1 R AD han. Ole Goldschmidt
Klæse Gårde: Knarand 4 R. Ole Goldschmidt
Fårevejle: Sangsvane 145 R AD, Sangsvane 191 R. Ole Goldschmidt
Stenstrup
: Kvækerfinke 4 R, Grønirisk 30 R
Fiskerup Skov
: Stor Tornskade 1 OF. Gunnar Jørgensen
Vester Aaby:
Havørn 1 N. Jacob Sterup
Brændegård Sø
: Stor Tornskade 1 R, Ravn 1 OF
Silkeå: Vandstær 1 R
Sollerup: Fiskehejre 8 R, Gråand 375 R, Musvåge 3 R, Halemejse 18 R, Sumpmejse 5 R, Træløber 1 FU, Fuglekonge 8 FU
Ulbølle Fjellebrosvejen
(13:15): Sjagger 350 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning (13:00): Sangsvane 100 R. Niels Bomholt
Rødkilde Enge
(11:45-12:45): Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup
(10:30-11:40): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fjeldvåge 1 R, Gulspurv 30 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 18 R, Gråand 60 R, Musvåge 4 R, Blishøne 5 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Stormmåge 4 R, Ringdue 40 R, Solsort 2 R, Husskade 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 12 R, Stillits 10 R, Grønsisken 10 R, Nordlig Gråsisken 2 R, Gulspurv 30 R. Hans Rytter
Snarup Mose
(12:00-13:00): Ravn 10 R, Lille Gråsisken 1 R, Musvåge 2 R, Ringdue 18 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Fuglekonge 8 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 20 R, Ravn 10 R, Lille Gråsisken 1 R, Gulspurv 4 R. Hans Rytter
Sundet, Faaborg
(13:25): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Bøjden Nor:
Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 6 R, Sangsvane 19 R, Grågås 75 R, Pibeand 9 R, Gråand 25 R, Taffeland 100 R, Troldand 100 R, Bjergand 150 R, Hvinand 2 FU, Svartbag 1 R, Gærdesmutte 1 HØ, Rødhals 1 OF, Solsort 1 OF, Musvit 1 HØ. Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle
(09:20): Grønsisken 150 OF. Per Rasmussen
Assistens Kirkegaard, Odense (13:30-14:30): Træløber 2 FU, Kernebider 12 R Bjarne
Fredskoven, Bogense (13:25): Træløber 1 HØ. Bjarne Holck Nielsen, Michael Højgaard Hansen
Mågeøerne (12:45-13:00): Vandrefalk 1 R AD (Østlig ø). Stor Skallesluger 1 R, Stor Regnspove 30 FU. Bjarne Holck Nielsen, Michael Højgaard Hansen
Bogense Havn (11:50): Søkonge 1 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne (11:30): Lysbuget Knortegås 5 R, Strandskade 84 R, Rødben 30 R. Jens Bækkelund
Odense Å, Brobyværk: Vandstær 1 FU. Peder Blommegård
Wedellsborg (12:35-14:30): Lomvie 3 R, Alk 5 R, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (12:15-12:20): Sædgås 123 R, Fjeldvåge 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fønsvang (15:30): Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund
Fønsskov (15:00): Sædgås 70 R. Jens Bækkelund
Ronæs (16:00): Sangsvane 270 FU. Jens Bækkelund


       Tre år i træk har denne Sildemåge haft sit vinterkvarter på Thurø!

Fredag den 6. januar 2006.

Gambøt (14.05): Sildemåge 1 R (se 2004 og 2005)
Søndervej, Thurø: Sjagger 150 R
Thurø Rev (14.15-14.50): Pibeand 60 R, Krikand 8 R, Ederfugl 1500 R, Toppet Skallesluger 36 R, Sanglærke 3 R, Skærpiber 6 R, Bjergirisk 8 R
Kidholm v/Thurø (14.05): Lille Lappedykker 12 FU, Skarv 20 R, Strandskade 6 R, Vibe 1 R, Svartbag 3 R
Bøjden Nor/Fiskerihavn
(11:00-13:00):Skærpiber 1 FOU, Sanglærke 2 T, Bjergirisk 15 FOU, Grønirisk 5 FOU, Sjagger 230 SV, Musvåge 1 FOU, Tårnfalk 1 FOU, Rødben 1 R, Havlit 6 R ( på havet ), Troldand 100 R, Gråand 70 R/FOU, Pibeand 30 FOU, Hvinand 20 ( ph ), Sangsvane 26 FOU, Knopsvane 60 FOU ( ph ), Grågås 50 FOU, Canadagås 4 FOU, Toppet Skallesluger min 20 FOU ( ph ), Blishøne 230 FOU ( ph ), Lille Lappedykker 6 FOU ( ph ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lindved / Odense
: Sjagger 800 FU. Lars Andersen
Assistens Kirkegaard, Odense
(11:00-11:30): Kernebider 14 R. Gregers Johannesen
Enebærodde (13:00-15:00): Fjeldvåge 1 R. Morten Kristiansen
Langesøskovene (11:00-13:30): Nordlig Gråsisken 60 R, Kernebider 25 R. Tim Hesselballe
Mågeøerne (11:45-12:00): Mørkbuget Knortegås 6, Lysbuget Knortegås 65 FU. Jens Bækkelund
Hindsgavl, Middelfart (14:45-15:30): Svartbag 28 R. Michael Mosebo Jensen


        Lapværling fra Ribe foråret 2005

Torsdag den 5. januar 2006.

Bjerreby, Taasinge: Sangsvane 120 R, Sjagger 130 R
Landet, Taasinge: Sangsvane 180 R, Canadagås 80 R
Monnet, Taasinge: Grågås 4 R, Pibeand 250 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Strandhjejle 1 R, Sanglærke 7 R, Bjerglærke 3 R, Skærpiber 8 R, Kragefugl sp. 2000 (til overnatning), Hare 3 R
Mullerup Skov
(11:05): Duehøg 1 FU hun, Fjeldvåge 1 R, Ravn 2 OF. Torben Møller
Espe: Solsort 15, Sjagger 2, Bogfinke 10, Grønirisk 7, Skovspurv 10, Rødhals 1, Musvit 7, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Spætmejse 1, Dompap 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker (10:45-11:45):Blå Kærhøg 1 FOU, Musvåge 1 FOU, Skovskade 5 FOU, Gråkrage 4 FOU, Allike 10 R, Spætmejse 4 FOU, Stor Flagspætte 2 FOU, Blåmejse 5 FOU, Musvit 10 FOU, Topmejse 2 FOU, Sortmejse 1 SY, Fuglekonge 20 FOU, Dompap 5 FOU, Kernebider 6 FOU, Bogfinke 30 FOU, Gråsisken 5 FOU, Sjagger 50 T, Ringdue 30 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Noret ved Scheelenborg: Sangsvane 11. Kurt Due Johansen
Mark ø. f. Mesinge: Sangsvane 11. Kurt Due Johansen
Dalbybugt: Gråand 50, Strandskade 5, Rødben 13, Stor præstekrave 9, Råge 100. Kurt Due Johansen
Marker n. f. Flasken ved Dalby Bugt: Sangsvane 130. Kurt Due Johansen
Odense Å, Ejby Mølle (13:50-14:20): Grønbenet Rørhøne 14 FU, Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Stenløsevej Odense (13:15-13:20): Munk 1 R hun (På foderbrættet) .Mogens Elnif Thomsen
Langesøskovene (13:30): Nordlig Gråsisken 90 R. Tim Hesselballe
Stensby, Nordfyn (12:45): Snespurv 1 R, Bomlærke 51 R (På stubmark). Tim Hesselballe
Flyvesandet (10:00-11:50): Blå Kærhøg 1 R 3K han, Strandhjejle 2 R, Misteldrossel 4 R, Stor Tornskade 1 R (I den store lysning ved parkeringspladsen i skoven). Tim Hesselballe
Mågeøerne (13:45-14:15): Lysbuget Knortegås 65 R, Gråand 395 R,  Gravand 11, Pibeand 2, Stor Regnspove 18. Jens Bækkelund
Båring Strand (13:40-14:20): Skægmejse 3 R. Michael Mosebo Jensen
Fogense enge (14:20): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Jens Bækkelund
Æbelø Holm (10:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Jens Bækkelund
Nørreby Hals (10:45-11:50): Pibeand 380 R, Gråand 600 R, Hvinand 100 R, Almindelig Ryle 600 R, Stor Regnspove 200 R, Laplandsværling 1 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreby (10:40): Sangsvane 400 R. Michael Mosebo Jensen
Strandenge v/Jersore : Dobbeltbekkasin 1 T. Jens Bækkelund
Jersore (10:10-10:30): Hvinand 150 R, Blå Kærhøg 1 R (Hunf.), Strandskade 80 R, Strandhjejle 1 R, Stor Regnspove 55 R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne (09:00-09:45): Lysbuget Knortegås 75 R, Strandskade 70 R, Strandhjejle 1 R, Rødben 25 R. Michael Mosebo Jensen
Ronæs, Vestfyn (15:20): Sangsvane 207 R. Jacob Sterup


          Vandstær ved Ortemølle, Hvidkilde

Onsdag den 4. januar 2006.

Brændegård Sø (11:45): Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Ravn 5 OF. Ella Mikkelsen
Silke Å
(11:30): Vandstær 1 R. Ella Mikkelsen
Odense Å, Brobyværk
(12:50): Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Nybølle
(11:00-11:30): Ravn 2 OF, Ravn 1 HØ. Gunnar Jørgensen
Tingskoven, Espe
(10:30): Ravn 1 OF. Gunnar Jørgensen
Espe
: Stor flagspætte 2 (se det 'første' billeder af flagspætte med hjernerystelse). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor
(11:15-12:00): Blå Kærhøg 1 FU han. Per Bak
Horne Land (frugtplantage ved Egsgyden)
(12:30): Silkehale 60 FU, Sjagger 600 FU. Per Bak
Brahetrolleborg, syd for Nørresø
(14:15): Stor Tornskade 1 R (Sad i toppen af gran i nybeplantning syd for søen). Jan Stener Jørgensen
Sundet, Faaborg
(11:30):Isfugl 1 FOU ( fangede og slugte en fisk ), Grønsisken 30 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Faaborg Fjord
( 9:00-10:30):Isfugl 1 FOU, Sjagger 10 FOU, Stillits 10 FOU, Almindelig Ryle 15 T, Rødben 1 R, Tårnfalk 1 FOU, Musvåge 2 FOU, Råge 100 T, Blishøne 1000 FOU, Toppet Lappedykker min 25 FOU, Lille Lappedykker min 70 FOU, Toppet Skallesluger 70 FOU, Stor Skallesluger 8 FOU, Lille Skallesluger 2 FOU, Skarv 50 R/FOU, Troldand 150 R, Taffeland 20 R, Hvinand min 400 FOU, Ederfugl 200 FOU, Gråand min 100 FOU, Knopsvane 50 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nyborg
: Silkehale 35 R. Marie Rasmussen, Poul Rasmussen
Mesinge
: Blå Kærhøg 1 R (Brun). Marie Rasmussen, Poul Rasmussen
Fynshoved/Fællesstranden
: Blå Kærhøg 1 R (Brun), Strandhjejle 8 R, Stor Regnspove 132 R, Rødben 27 R, Bjergpiber 1 R, Misteldrossel 2 R, Strandskade 37, Dobbeltbekkasin 1. Marie Rasmussen, Poul Rasmussen
Ellekærsvej, Odense SV
(09:00-10:00): Kaspisk Måge 1 R 2K. Martin Søgaard Nielsen
Småstenskrog, Seden Strand (kysten)
: Almindelig ryle 300, Rødben 30, Skærpiber 1, Stær 1. Kurt Due Johansen
Ejby Mølle
(12:55): Bjergvipstjert 1 R. Gregers Johannesen
Bågøgade - Stige Ø
(09:45-12:40): Lille Lappedykker 371 R, Sangsvane 118 R, Pibeand 185 R, Gråand 550 R, Spidsand 38 R, Hvinand 450 R, Blå Kærhøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 2100 R, Sjagger 125 R, Stillits 55 R, Snespurv 3 R. Gregers Johannesen
Åløkkeskoven
(09:30): Grønsisken 110 R. Gregers Johannesen
Assistens Kirkegaard, Odense
(13:25-13:35): Kernebider 23 R. Gregers Johannesen
Odense, Assistens Kirkegård
(12:40): Kernebider 13 R. Dieter Maaszen
Søparken, Odense s
(09:30): Silkehale 43 OF. Henrik K. Hansen
Hestehaveskoven, Bogense (11:50-12:15): Træløber 1 HØ. Michael Højgård Hansen
Ålebækken, Bogense (10:15-10:20): Isfugl 1 R (Ikke den samme!), Stor Tornskade 1 R. Michael Højgård Hansen
Pumpestationen, Skovvej, Bogense (10:00-10:05): Isfugl 1 R (Fløj mod Fredsskoven). Michael Højgård Hansen
Fredsskoven, Bogense (09:00-10:00): Stor Flagspætte 7 R, Spætmejse 6 R, Træløber 5 R. Michael Højgård Hansen
Nørreby Hals (Agernæs flak) (12:00): Pibeand 28 FU, Stor Regnspove 178 R. Per Damsgaard-Sørensen
Mågeøerne (11:00): Lysbuget Knortegås 21 R, Gråand 470 R, Strandskade 53 R. Per Damsgaard-Sørensen
Fogense enge (16:20): Isfugl 2 R. Jens Bækkelund
Jersore mark (14:30): Sangsvane 370 R. Jens Bækkelund
Nørreby (14:00): Sangsvane 120 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm (13:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Jens Bækkelund
Æbelø (09:00-12:30): Skovsneppe 2 R. Jens Bækkelund
Middelfart (10:20): Silkehale 20 Karsten Busk Laursen
Føns Vang (15:00-15:45): Sangsvane 150 R, Sædgås 121 R, Blå Kærhøg 1 R AD hun, Hættemåge 1000 R (Ph), Sortkrage 3 R. Michael Mosebo Jensen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 27/12-05:
                        Godt med gæstende gråsiskener
                       
Danmarks ældste ederfugl offer for olie i Storebælt


          Vandrefalk på sten

Tirsdag den 3. januar 2006.

Skaarupøresund (7:45):Isfugl 1 HØ
Faaborg
(9:30-10:00):Silkehale 3 R, Sanglærke 2 T, Sjagger 10 FOU, Vindrossel 5 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg
(10:30-11:30):Isfugl 1 FOU ( fløj over isen ), Gråsisken 8 FOU, Spætmejse 2 SY, Sumpmejse 2 FOU, Fuglekonge 5 FOU, Dompap min 2 SY, Tårnfalk 1 FOU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 20 FOU, Blishøne 60 FOU, Grønbenet Rørhøne 2 FOU, Gråand 20 R, Krikand 2 FOU, Troldand 10 R, Taffeland 10 R, Svartbag 2 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 10 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (10:00): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Espe: Solsort 15, Rødhals 1, Spætmejse 1, Dompap 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Odense Å Boldklub (11:20): Gråsisken 30 FU. Dieter Maaszen
Lindved / Odense (14:00-16:00): Silkehale 32 R, Sjagger 500 R, Gråsisken 62 R. Lars Andersen
Fruens Bøge (13:15): Træløber 1 R. Micahel Højgaard Hansen
Egemosedam, Glamsbjerg: Sumpmejse 4 fou, Solsort 1 hun, Skovspurv 10 fou, Rødhals 1 fou, Musvit 5 fou, Grønirisk 2 fou, Dompap 1, Bogfinke 3, Blåmejse 5 fou, Spætmejse 1 fou. Kirsten Hofset
Hårby: Skovsneppe 1 R. Martin Jensen
Knudshoved: Blå Kærhøg 1 R AD hun, Træløber 1 R, Lille Gråsisken 2 R.  Fredy S. Hansen, Michael Mosebo Jensen
Fønsskov: Vandrefalk 1 (sad på en sten på marken), Sangsvane 178, Sædgås 180, Grågås 140, Sanglærke 5. Bent Staugaard


       Gråspurve Bagenkop

Mandag den 2. januar 2006.

Vindeby: Silkehale 16. Poul Rasmussen
Hvidkilde Sø:
Fiskehejre 6 R, Gråand 110 R, Taffeland 200 R, Troldand 300 R, Lille Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 3 R, Isfugl 1 R (Ortemølle), Vandstær 1 R (Ortemølle)
Vårø Tåsinge
: Blå Kærhøg 1 R (Brun). Poul Rasmussen
Søby Tåsinge: Sangsvane 179 R (31 juv), Grågås 264, Stor regnspove 1R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge: Sanglærke 120 R, Sjagger 650 R. Poul Rasmussen
Stjovl, Taasinge: Sjagger 150 R
Landet Tåsinge: Sangsvane 358 R (122 juv), Blisgås 18 R, Grågås 127, Canadagås 83 R, Vandrefalk 1 R JUV hun (Rastende på sten). Poul Rasmussen
Landet, Taasinge:
Sangsvane 350 R, Blisgås 18 R, Canadagås 80 R, Grågås x Canadagås (hybrid) 1 R
Monnet, Taasinge:
Pibeand 250 R, Gråand 300 R, Blå Kærhøg 2 Hun-farvet FU, Fjeldvåge 2 R, Tårnfalk 3 R, Strandhjejle 1 R, Bjergirisk 150 R
Bjerreby, Taasinge:
Sangsvane 230 R, Sjagger 1000 R
Dovns Klint :
Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 2000 R, Havlit 30 R, Sortand 34 R, Strandskade 1 R, Svartbag 40 R, Alk 1 R, Engpiber 8 R
Gulstav:
Ringdue 6 R, Silkehale 1 R, Sjagger 400 R, Vindrossel 8 R, Sumpmejse 3 R, Skovskade 1 R, Ravn 1 R
Keldsnor:
Skarv 30 R, Skovsædgås 4 R, Blisgås 1 R, Grågås 200 R, Pibeand 150 R, Taffeland 40 R, Troldand 300 R, Bjergand 12 R, Lille Skallesluger 5 R, Almindelig Ryle 26 R, Svartbag 46 R, Skærpiber 1 R, Bjergirisk 80 R, Snespurv 7 R
Klise Nor :
Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU
Nørreballe Nor:
Pibeand 80 R, Gråand 150 R, Lille Skallesluger 1 R
Ristinge Hale:
Sangsvane 30 R, Gravand 2 R, Rødben 2 R, Sanglærke 26 R, Sjagger 60 R
Rudkøbing:
Silkehale 60 R
Siø:
Sangsvane 16 R
Storeholm + Havet omkr:
Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU
Tryggelev Nor:
Grågås 16 R, Krikand 11 R, Taffeland 100 R, Troldand 1000 R, Bjergand 200 R, Lille Skallesluger 1 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Spurvehøg 1 FU, Engpiber 8 R, Stær 6 OF, Nordlig Gråsisken 14 R (Tre Høje)
Nørresø:
Isfugl 1. Erik Ehmsen
Bøjden Nor
(10:50-11:50):Alk 4 T ( på havet ), Havlit 6 R ( ph ), Sortand 16 T ( ph ), Ederfugl min 200 R ( ph ), Troldand/Bjergand 2500 R, Hvinand 8 FOU, Pibeand 60 FOU, Spidsand 2 FOU, Gråand 100 R/FOU, Grågås 50 R, Canadagås 4 R, Sangsvane 20 FOU, Knopsvane 6 FOU, Toppet Skallesluger 10 FOU, Stor Skallesluger 1 R, Toppet Lappedykker min 30 FOU ( ph ), Lille Lappedykker 5 FOU ( ph ), Blishøne 30 FOU, Fiskehejre 4 FOU, Bjergirisk 10 FOU, Grønirisk 5 FOU, Gråsisken 1 T, Sjagger 20 FOU, Spurvehøg 1 FOU, Musvåge 1 R Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Diernæs/Frugtplantagen (12:15): Silkehale 52 FU, Sjagger 400 FU. Per Bak
Sollerup Skov (11:15): Grønspætte 1 R. Per Bak
Seden skydeterræn: Blå kærhøg 1 trk NØ 8.15. Kurt Due Johansen
Munke Mose/Åfarten (10:00): Silkehale 40 R. Gregers Johannesen
Odense Å, v/ Dalum Papirfabrik (10:50): Vandstær 1 FU, Gråsisken 18 FU. Ella Mikkelsen
Odense, Assistens Kirkegård (13:00): Kernebider 5 R. Dieter Maaszen
Vejlby Fed (13:05-13:20): Blå Kærhøg 1 R (Hunf.), Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Båring Strand: Gransanger 1 R, Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen


       Dompap   

Søndag den 1. januar 2006.

Svendborgsund v/ Iholm (09.30 -  ): Skarv 50 FU, Ringdue 20 OF, Ederfugl 4 R, Lille lappedykker 1 R, Vindrossel 16 R, Dompap 4 R, Spætmejse 1 FU, Solsort 14 R
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 14, Skarv 8, Fiskehejre 3, Gråand 10, Troldand 80, Hvinand 6, Toppet Skallesluger 1, Blå Kærhøg 1 hun, Musvåge 2, Agerhøne 5, Blishøne 1, Hættemåge 8, Stormmåge 5, Svartbag 1, Ringdue 6, Isfugl 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Sjagger 2, Blåmejse 1, Krage 2, Ravn 2, Bogfinke 2, Gulspurv 1. Kirsten, Henrik, Birte Sørensen, Flemming Byskov, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Espe (11:50): Silkehale 1 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe (hele dagen)
: Stor Flagspætte 2 (han + hun), Solsort 15, Sjagger 5, Stillits 2, Dompap 2, Rødhals 1, Bogfinke 20, Skovspurv 14, Grønirisk 9, Spætmejse 1, Sumpmejse 1, Blåmejse 2, Musvit 8. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Småstenskrog v Seden Strand
: Almindelig ryle 45, Rødben 2, Stær 1, Skærpiber 1. Kurt Due Johansen
Odense, Holluf Pile
(14:30): Husskade 25 R. Anthony Carter
Odense, Assistens Kirkegård
(13:00-13:30): Kernebider 7 FU. Dieter Maaszen
Klintebjerg
(15:20): Silkehale 25 R. Gregers Johannesen
Rugvang, Tarup, Odense NV
(10:45): Silkehale 32 R. Gregers Johannesen
Villestofte, Odense
: Tyrkerdue 2 R. Anni Lene Nielsen
Fredskoven, Bogense (13:50): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


 

                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk