Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 01. - 05. (1. januar - 31. januar 2024).                     Sidst opdateret 03 februar 2024 21:59:14 

 

 


 

Onsdag den 31. januar 2024                        Solopgang: 08:11 Solnedgang: 16:51

Caroline Amalielund: Grønspætte 1 HØ. Steen Winkel
Vejlen, Tåsinge
: Grågås 50 FU, Bramgås 500 FU, Strandskade 2 R, Gravand 6 FU R, Gråand 25 FU, Troldand 100 FU. Anna & Poul Brugs Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 2 JUV OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vornæs Skov: Rød Glente 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Fåborg: Snespurv 1 R. Leif Sørensen [Facebook]
Sallinge: Trane 7 R
. Stoffer Jaeger

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Havørn 2 OF. Jan Stener Jørgensen
Davinde: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Egense v/Svendborg: Bramgås 1800 OF, Måge sp. 1000 FU. Niels Andersen
Flyvesandet: Strandskade 100 R. Rasmus Würgler Hansen
Gyldensteen: Reservatet: Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Hestehave v/Rønninge: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Hjallese: Silkehale 26 OF. Henrik Kalckar Hansen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 AD YF B. Niels Andersen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Hvinand 300 FU, Stor Skallesluger 100 FU, Toppet Skallesluger 120 FU, Pibeand 300 R, Toppet Lappedykker 50 FU, Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Kustrup: Sjagger 250 R. Michael Mosebo Jensen
Monnet, Tåsinge: Hvinand 115 R, Mosehornugle 2 R, Vandrefalk 1 R. Niels Bomholt Jensen
Møllemade/Ellemose: Huldue 3 R, Mosehornugle 2 R
. Michael Brunhøj Hansen
Sallinge: Trane 7 R. Stoffer Jaeger
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Skårupøre: Silkehale 28 R. Susanne Rørdam Skov
Thurø By m.m.: Silkehale 43 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Pibeand 355 FU. Arne Bruun
Universitetet, Odense: Isfugl 1 FU. Martin Rheinheimer
Vejlby v/Middelfart: Blå Kærhøg 1 2K R. Michael Mosebo Jensen
Vejlby v/Middelfart: Blå Kærhøg 1 2K R. Michael Brunhøj Hansen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 JUV OF. Poul Vestergård Rasmussen
Vornæs Skov: Rød Glente 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen


 

Tirsdag den 30. januar 2024                        Solopgang: 08:13 Solnedgang: 16:49

Vejlen Tåsinge: Lille skallesluger 2 R, Hvinand 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vejlen Tåsinge: Hvinand 6 R. Lars Kirk
Ny Gesinge: Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Hestehaveskoven, Tåsinge: Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Tange å + havet ud for
: Musvåge 1 FU, Toppet lappedykker 8 R, Sortand 6 FU, Ederfugl 8 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Bramgås 1200 FU, Spidsand 15 R, Krikand 115 FU, Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 1 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Ejby (Vestfyn): Havørn 2 OF. Jørgen Lund Bjerregaard
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Kaspisk Måge 1 2K R. Rasmus Würgler Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 30 R, Spidsand 10 R, Sølvhejre 2 R, Havørn 3 FU. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 2 FU. Tom Tjørnum
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 OF. Jørn Knudsen
Hunderup-kvarteret, Odense: Blisgås 82 SV. Søren Gjaldbæk
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Stor Skallesluger 85 R V, Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Nørre Aaby: Blå Kærhøg 1 R. Karen Hasselbalch Thomsen
Nørre Aaby: Blå Kærhøg 1 BR R. Jørgen Hjorth Jensen
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Røjle By: Blisgås 70 OF. Michael Mosebo Jensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sellebjerg v/Marslev: Stor Tornskade 1 R. Mogens Ribo Petersen
Sollerup: Sølvhejre 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vesterholm Mose: Blå Kærhøg 1 OF. Jørn Knudsen


 

Mandag den 29. januar 2024                        Solopgang: 08:15 Solnedgang: 16:47

Egense: Silkehale 7 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Broholm
: Troldand 17 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hellemose Skov: Havørn 1 OF. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bammeskov: Blå Kærhøg 1 BR OF. Claus Dalskov
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 11 FU. Erik Overlund
Botofte Skovmose: Grågås 500 R, Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Trane 6 OF, Sølvhejre 2 R, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Bo Gregersen
Båring Strand: Blå Kærhøg 1 F AD R, Lille Korsnæb 25 Ø. Michael Mosebo Jensen
Ejby (Vestfyn): Trane 4 OF. Jørgen Lund Bjerregaard
Eskebjerg v/Hundstrup: Rød Glente 3 OF. Bo Gregersen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Frellesvig: Blå Kærhøg 1 F FU. Jane Ditzel
Føns Vang: Hvinand 118 R, Havørn 3 AD R. Jørgen Hjorth Jensen
Gråsten Nor: Blå Kærhøg 1 F OF
. Bjarne Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 30 R, Sølvhejre 2 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 1000 R, Havørn 3 R
  , Spættet sæl 1 R Tom Tjørnum
Hesselbjerg (Langeland): Blå Kærhøg 1 BR FU. Pierre Bentzen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Blisgås 84 Ø, Blishøne 500 FU, Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 8 OF. Jørn Knudsen 
Monnet,  Tåsinge: Spidsand 81 FU, Sølvhejre 1 FU,
Bjergpiber 3 FU, Snespurv 35 FU. Jens Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 2 R. Leif Kristensen
Ristingehalvøen: Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 R
. Pierre Bentzen
Rudkøbing: Blå Kærhøg 1 OF. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Spodsbjerg Havn: Sortgrå Ryle 1 FU
. Arne Christensen
Stengade (by + agerland): Blisgås 112 R. Claus Dalskov
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Sortand 116 R. Jørn Knudsen 
Strandenge SV f/Skovhuse: Sølvhejre 2 FU. Sanne Lykke Dalgaard
Sundet, Faaborg: Isfugl 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Ravn 4 R. Niels Bomholt Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 2500 FU. Christian Lundsted 


 

Søndag den 28. januar 2024                        Solopgang: 08:17 Solnedgang: 16:45

Påø Enge: Blå kærhøg 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Sortemosen
: Havørn 2 OF, Sangsvane 45 FU, Knopsvane 6 FU, Stormmåge 50 FU, Tårnfalk 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs Fælled, nord: Havørn 2 R. Karen Koefoed
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 12 FU. Erik Overlund
Bogøgård m.m.: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Sørensen
Botofte Skovmose: Grågås 880 R. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Stener Jørgensen
Bredholt v/Arreskov Sø: Ravn 3 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bjergand 60 R, Sølvhejre 1 R, Silkehale 25 OF. Gunnar Jørgensen
Flintholm Hestehave:
Rød Glente 30 R NAT, Ravn 24 R. Lilly Sørensen
Flyvesandet: Storspove 75 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Skovhornugle 2 R, Ravn 3 R. Karen Koefoed
Flådet (Tranekær): Rød Glente 2 OF. Claus Dalskov
Fyns Hoved: Skærpiber 5 R. Per Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Henrik Kingo Andersen
Fønsskov, marker: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Hav ved Tryggelev Nor:
Nordisk Lappedykker 1 FU. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor:
Nordisk Lappedykker 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Holckenhavn Fjord: Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Blisgås 54 T, Stor Skallesluger 85 NV NAT. Peter Lillesø
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Snespurv 14 FU
. Arne Christensen
Munkebo Multipark: Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Møllemade/Ellemose: Blisgås 74 SV. Michael Brunhøj Hansen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 36 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 35 R. Jens David Kofoed Mogensen
Nordskov (Hindsholm): Rørhøg 1 T
. Benjamin Bech
Nyborg: Silkehale 26 R T. Jørn Knudsen
Nørreballe Nor:
Rødhovedet And 1 M AD FU, Troldand 1080 FU, Bjergand 82 FU, Dværgmåge 1 R, Blå Kærhøg 1 2K FU, Havørn 2 OF. Ole Goldschmidt
Odense Jernbaneterræn: Hvid Vipstjert 1 Ø. Esben Eriksen
Ristingehalvøen: Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Rudkøbing: Huldue 4 FU. Ole Goldschmidt
Røjle By: Blisgås 74 OF. Michael Mosebo Jensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 5 OF. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 2 FU, Havørn 4 AD OF. Flemming Johansen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 2 R. Stoffer Jaeger
Spodsbjerg (Langeland): Sandløber 9 R. Leif Sørensen
Stengade Sø: Trane 3 OF. Claus Dalskov
Storebælt ud for Nordenhuse: Blisgås 122 R, Sortand 132 FU. Kurt Kaack Hansen
Thurø By m.m.: Silkehale 35 FU. Arne Bruun
Tranekær: Blå Kærhøg 2 BR SV. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 135 SV, Huldue 10 FU, Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 2 2K FU, Ravn 3 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 M AD FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 62 SV, Huldue 12 FU. Niels Bomholt Jensen
Tørringe: Trane 3 FU. Leif Kristensen
Udby: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Vesteregn: Tornirisk 60 FU. Niels Bomholt Jensen
Vestergårds Mose/Kædeby Mose: Sangsvane 255 FU, Sjagger 550 FU. Ole Goldschmidt
Viby (Hindsholm): Canadagås x Grågås (hybrid) 1 R. Benjamin Bech
Vindinge v/Nyborg: Blisgås 63 T. Jørn Knudsen 
Ørbæk: Blisgås 75 N. Hans Rytter


 

Lørdag den 27. januar 2024                          Solopgang: 08:18 Solnedgang: 16:43

Vornæs Skov: Vandrefalk 1 F JUV DØD , Grønspætte 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Bækkehave
: Pibesvane 1 R
. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Tåsinge, Noret
: Blå kærhøg 1 F R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Bjernemark
: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Hesselagergård
: Stor skallesluger 5 R FU (2F +3M), Skarv 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved færgehavn
: Sortgrå ryle 1 R. Lars Kirk
Helnæs Made
: Havørn 1 FU, Bramgås 1 R, Gråkrage 1 R
. Jan Seneca

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Spidsand 14 R. Karen Koefoed
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R. Karen Koefoed
Fjællebro Skov: Havørn 2 YF B. Per Rasmussen
Galdbjerg: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.)::
Sortspætte 1 R. Erik Raagaard
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.): 
Sortspætte 1 FU. Erik Busk
Hjadstrup: Sangsvane 250 FU. Søren G. Nielsen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Rød Glente 2 R. Karen Koefoed
Nakkebølle Inddæmning: Silkehale 40 FU. Niels Selck
Odense Losseplads: Blå Kærhøg 1 R. Peter Lillesø
Rudkøbing Løb m.m.: Ride 1 AD VDR R. Søren Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR R. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Karen Koefoed
Storskov (Brahetrolleborg): Halemejse 31 FU. Niels Bomholt Jensen
Sybergland: Sangsvane 236 R NAT, Krikand 170 FU, Blå Kærhøg 1 BR R. Jens Peter Bech
Tommerup: Rød Glente 3 OF. Niels Erik Simonsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 BR FU, Skærpiber 5 R. Michael L.J. Glentedal
Ulbølle: Silkehale 36 R. Niels Bomholt Jensen


 

Fredag den 26. januar 2024                          Solopgang: 08:20 Solnedgang: 16:41

Hesselagergård: Stor skallesluger FU (1 par), Tårnfalk 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Avnslev: Havørn 2 R. Martin Iversen
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Pibesvane 1 FU. Arne Christensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 19 R. Leif Schack-Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Spidsand 17 R, Krikand 225 R. Leif Schack-Nielsen


  

Torsdag den 25. januar 2024                          Solopgang: 08:21 Solnedgang: 16:39

Ny Gesinge: Rød glente 2 R, Musvåge 1 FU, Grågås 1 DØD. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Søby Monnet
: Musvåge 1 FU, Grågås 1 DØD. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Spodsbjerg, langeland
: Ederfugl 1 R M. Lars  Kirk
Broholm
: Knopsvane 1 R, Stor Skallesluger 1 M R, Troldand 21 R, Gråand 1 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 2 R, Fiskehejre 1 R. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen 
Bøllemosen (Sydfyn): Sangsvane 125 R, Bramgås 25 R, Grågås 300 R, Blisgås 123 R, Stormmåge 50 FU, Sølvmåge 4 R, Gråkrage 4 FU. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Mullerup Slot + Sø: Stor Skallesluger 5 M R, Gråkrage 1 FU. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Skårupøre: Toppet Skallesluger 2 FU, Skarv 1 R. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning
: Lille Skallesluger 15 R, Stor Skallesluger 25 R, Fiskehejre 4 R, Sølvhejre 2 R, Havørn 3 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 R, Gærdesmutte 2 R
. Leif Sørensen [Facebook]
Korinth: Blå Kærhøg 2 OF, Havørn 2 OF, Rød Glente 5 OF, Musvåge 2 OF. Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 R. Claus Dalskov
Brangstrup v/Ringe: Rød Glente 3 OF. Palle Bo Larsen
Brændegård Sø: Havørn 2 YF B. Carsten Skou 
Bøllemosen (Sydfyn): Blisgås 123 R. Gunnar Jørgensen
Frellesvig: Blå Kærhøg 1 F FU. Jane Ditzel
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Ride 1 DØD. Lise Hannesdatter Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Hvinand 406 R. Henrik Kalckar Hansen
Hestehave v/Gelskov: Sangsvane 285 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 AD R, Isfugl 1 R. Arne Bruun 
Jersore: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Jens Bækkelund
Kassebølle: Bramgås 1300 SØ. Auroura Epoke Dalsgård
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Korinth: Blå Kærhøg 2 OF, Havørn 2 OF, Rød Glente 5 OF. Leif Sørensen
Kroghenlund v/Stenstrup: Sortkrage 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 15 R, Sølvhejre 2 R, Havørn 3 OF. Leif Sørensen 
Røjle By: Blå Kærhøg 1 V. Erik Busk
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU. Carsten Skou
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rød Glente 2 R. Jan Stener Jørgensen
Thurø Rev: Toppet Skallesluger 55 R, Pibeand 350 R, Krikand 225 R. Niels Andersen 
Tommerup: Rød Glente 3 OF. Niels Erik Simonsen
Tornbjerg: Silkehale 32 R. Michael L.J. Glentedal
Tressebølle: Sangsvane 200 FU. Jane Ditzel
Østrig: Bramgås 2500 R. Claus Dalskov


 

Onsdag den 24. januar 2024                          Solopgang: 08:23 Solnedgang: 16:37

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bredholt v/Arreskov Sø: Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Skallesluger 36 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 25 R. Tom Tjørnum
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Munkebo: Stor Skallesluger 70 NV NAT. Peter Lillesø
Ny Gesinge: Pibesvane 1 FU
. Arne Christensen
Ny Gesinge: Pibesvane 1 FU
. Pierre Bentzen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Thurø By m.m.: Blå Kærhøg 1 OF. Arne Bruun
Thurø Rev: Sortgrå Ryle 1 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 12 R. Pierre Bentzen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 1500 R. Ella Mikkelsen


 

Tirsdag den 23. januar 2024                          Solopgang: 08:24 Solnedgang: 16:35

Brudager/Sortemosen: Sangsvane 150 FU, Trane 2 FU, Knopsvane 10 FU, Grågås 8 OF, Allike 25 OF, Gråkrage 10 OF, Musvåge 1 R, Hare 2 FU, Sjagger 12 FU, Måger SP 100+ OF FU.  Poul Brugs Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 R
. Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Bramgås 1000 OF, Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Brunshuse: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 12 R. Vibeke Hedvig Hestekær
Bøjden Nor: Troldand 1180 R, Krikand 103 FU, Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Lars Møller Andersen
Egense v/Svendborg: Silkehale 55 FU. Niels Andersen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Kaspisk Måge 1 2K R
. Rasmus Würgler Hansen 
Faaborg Havn: Silkehale 32 FU. Kristina Svendsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 26 R, Sølvhejre 3 R, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Havndrup: Agerhøne 8 FU. Per Rasmussen
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.): Grønspætte 2 R,
Sortspætte 1 M R , Isfugl 1 M R, Topmejse 5 R, Lille Korsnæb/Stor Korsnæb 30 R. Michael Brunhøj Hansen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Kattekilde: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Malsdam: Havørn 2 R. Leif Kristensen
Munkebjerg-kvarteret, Odense: Silkehale 54 R. Martin Søgaard Nielsen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 28 R, Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Rise Mark: Bomlærke 5 R. Niels Munch Kofoed 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Claus Dalskov
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Blå Kærhøg 1 BR OF. Hans Rytter
Stengade (by + agerland): Blå Kærhøg 1 FU, Duehøg 1 T FU. Hans-Henrik Wienberg 
Stengade Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rød Glente 4 SV. Niels Bomholt Jensen
Sudden, Hindsgavl: Isfugl 1 M R. Michael Brunhøj Hansen 
Svendborg: Bjergvipstjert 1 FU
. Niels Selck
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen 
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 37 FU, Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 FU
. Arne Christensen
Vornæs Skov: Silkehale 5 R
. Arne Christensen


  

Mandag den 22. januar 2024                          Solopgang: 08:26 Solnedgang: 16:33

Sdr Vornæs: Rød glente 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge: Havørn 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vornæs Skov: Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Blå kærhøg 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Purreskoven
: Solsort 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Rødhals 1 FU, Jernspurv 1 FU, Spætmejse 2 FU, Ringdue 6 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rød Glente 2 FU. Morten Müller
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Pibeand 430 FU, Sølvhejre 2 FU. Leif Kristensen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Kaspisk Måge 1 2K R
. Pierre Bentzen
Fæbæk: Kaspisk Måge 1 2K R. Laila Neermann
Galteløkker & Kohave: Rød Glente 2 OF. Lilly Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 3 FU. Tom Tjørnum
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Kildemose v/Ryslinge: Trane 3 OF. Karl Top
Kohave (Valdemarsslot): Havørn 2 R. Arne Christensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 R. Ole Friis Larsen
Ortemølle (Hvidkilde): Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 AD SY
, Stor Tornskade 1 OF. Pierre Bentzen 
Rønninge: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Vornæs Skov: Blå Kærhøg 1 OF, Duehøg 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen


DOF- nyheder:
              Ekstremt hårdføre spurve flokkes i Danmark om vinteren
              Gæs og svaner i fremgang opsøger nye spisekamre om vinteren


  

Søndag den 21. januar 2024                          Solopgang: 08:27 Solnedgang: 16:31

Faaborg: Munk 1 F R . Gunnar Knudsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Caroline Amalielund: Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Bo Gregersen
Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 1 FU. Peter Pelle Clausen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Kaspisk Måge 1 R. Benjamin Bech, Jens Peter Bech
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Kaspisk Måge 1 R. Freya Mørup-Petersen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Kaspisk Måge 1 R. Lars Rasmussen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Kaspisk Måge 1 R
. Christian Lundsted
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jørn Knudsen 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Ella Mikkelsen
Faaborg Fjord: Dværgmåge 1 AD FU. Per Damgaard Poulsen
Gudbjerg Mark: Sjagger 450 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Ravn 10 R. Leif Bisschop-Larsen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Toppet Skallesluger/Stor Skallesluger 400 FU, Isfugl 1 R. Peter Lillesø 
Lørup Mose: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU
. Gunnar Jørgensen
Sortemosen (Sydfyn): Blå Kærhøg 1 BR OF. Peter Pelle Clausen
Stige Ø: Blisgås 200 OF. Ella Mikkelsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Vejrup Skov: Rød Glente 2 R. Tim Andersen


 

Lørdag den 20. januar 2024                          Solopgang: 08:28 Solnedgang: 16:29

Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 1 FU . Pia Zoega
Ny Gesinge
: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Lundby: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Hundstrup: Rød glente 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Kirkeby: Silkehale 75 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.)
:
Sortspætte 1 F FU . Freya Mørup-Petersen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 FU. Freddy Hansen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Kaspisk Måge 1 2K R. Kristoffer Hansen
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 F FU. Freya Mørup-Petersen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Toppet Skallesluger/Stor Skallesluger 180 FU. Peter Lillesø
Rantzausminde: Silkehale 32 FU. Tom Giersing 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Maria Rasmussen
Sollerup: Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 3 R. Leif Kristensen
Stjovl: Blå Kærhøg 1 FU. Morten Kristiansen
Strandby v/Hårby: Rød Glente 2 FU. Per Toft Johansen
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Viby v/Nørre Aaby: Blå Kærhøg 1 R. Karen Hasselbalch Thomsen


 

Fredag den 19. januar 2024                          Solopgang: 08:30 Solnedgang: 16:27

Svendborg, matriklen: Sjagger 1 FU. Steen Winkel
Caroline Amalielund
: Isfugl 1 R, Stor flagspætte 1 FU, Rødhals
. Henning Steen Hansen [Facebook].
Ny Gesinge
: Rød glente 1 FU, Bramgås 2500 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Skovballe: Bramgås 5000 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Botofte Skovmose: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Rudkøbing: Silkehale 1 R
. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Hesselagergård: Musvåge 1 R, Skovspurv 30 FU, Solsort 4 FU, Blåmejse 2 FU, Bogfinke 6 FU, Spætmejse 2 FU, Jernspurv 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 11 R. Erik Overlund
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet
: Isfugl 1 F R. Michael Brunhøj Hansen
Kalovnshuse: Rød Glente 4 OF, Ravn 3 OF. Leif Kristensen
Kalovnshuse: Rød Glente 4 OF, Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Munke Mose: Bjergvipstjert 1 FU. Karen Koefoed
Møllemade/Ellemose: Huldue 4 R, Blå Kærhøg 1 2K R. Michael Mosebo Jensen
Møllemade/Ellemose: Sortstrubet Bynkefugl 1 R
. Michael Brunhøj Hansen
Møsteskov/Hanneslund: Rød Glente 3 OF. Gunnar Jørgensen
Møsteskov/Hanneslund: Rød Glente 3 OF. Leif Kristensen
Rudkøbing: Silkehale 25 FU. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU,  Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen
Sibirien: Ravn 4 OF. Niels Bomholt Jensen


 

Torsdag den 18. januar 2024                         Solopgang: 08:31 Solnedgang: 16:25

Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Slipshavn enge-skov og inderfjord
: Ringdue 50 FU, Gråkrage 6 FU, Husskade 2 FU, Troldand 12 FU, Blishøne 25 FU, Pibeand 15 FU R, Gråänd 15 FU, Almindelig Ryle 13 FU OF, Rødben 1 FU, Knopsvane 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bissebjerg, Tåsinge: Rød Glente 2 FU, Ravn 5 FU. Leif Kristensen
Botofte Skovmose: Stor Tornskade 1 FU. Allan Østergaard
Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU. Leif Kristensen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU. Kristina Svendsen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU
. Pierre Bentzen
Ellinge: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Enge ved Bjernekrogen: Rød Glente 4 OF. Freddy Hansen
Esbechholme: Stenvender 7 FU. Jacob Sterup
Fjællebroen: Bramgås 1500 R. Niels Andersen
Føns Plantage: Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 30 R. Jørgen Hjorth Jensen
Faaborg Fjord: Ederfugl 1000 FU, Blishøne 500 FU. Per Damgaard Poulsen
Faaborg Fjord: Bjergand 740 R, Lille Lappedykker 125 R. Jacob Sterup 
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Ederfugl 2500 R, Bjergand 3250 R. Jacob Sterup
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Troldand 1260 R, Bjergand 120 R, Lille Lappedykker 36 R. Jacob Sterup 
Holckenhavn Fjord: Hvinand x Lille Skallesluger (hybrid) 2 FU. Jørn Knudsen
Høbbet: Sølvhejre 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Kavslunde: Agerhøne 9 FU. Søren G. Nielsen
Kavslunde: Agerhøne 8 R. Michael Mosebo Jensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 14 FU. Henrik Mørup-Petersen
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Marstal Bugt ud for Ristinge: Havlit 50 FU. Leif Bisschop-Larsen
Middelfart: Agerhøne 7 FU. Søren G. Nielsen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 44 R, Havørn 2 R, Snespurv 22 R. Carsten Skou 
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 F AD R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne:
Bjerglærke 2 FU . Oliver Christian Gram
Nakkebølle Fjord: Isfugl 1 OF. Niels Andersen
Nyborg: Blå Kærhøg 1 M OF, Havørn 2 OF. Jørn Knudsen
Nyborg Havn: Sortgrå Ryle 6 FU. Jørn Knudsen
Nørreballe Nor: Bramgås 1500 OF. Morten Müller
Paradishuse v/Nyborg: Silkehale 42 R. Jørn Knudsen
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 10 R. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Hale: Blå Kærhøg 1 FU. Morten Müller
Ristinge Hale: Skærpiber 6 R. Leif Bisschop-Larsen
Ristingehalvøen: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 BR R, Skærpiber 9 R. Leif Bisschop-Larsen  
Universitetet, Odense: Agerhøne 3 R. Martin Rheinheimer
Vejlby v/Middelfart: Isfugl 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU. Arne Christensen
Vestermade: Storspove 83 R. Jacob Sterup
Vindinge Å ved udløb: Skægmejse 2 M R. Jørn Knudsen 
Åstrup (Sydfyn): Rød Glente 2 OF. Lilly Sørensen
 


 

Onsdag den 17. januar 2024                          Solopgang: 08:32 Solnedgang: 16:24

Knudshoved Færgehavn: Sortgrå ryle 3 FU . Allan Biver Hansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Slotspark: Blå Kærhøg 1 OF. Anders Larsen
Blangstedgård: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Grusgrave v/Birkum: Rød Glente 2 FU. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Blå Kærhøg 1 BR R. Jens Bækkelund
Hallingskov Huse: Havørn 2 OF. Niels Selck
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 27 FU. Jørn Knudsen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Toppet Skallesluger/Stor Skallesluger 240 FU. Peter Lillesø
Langeskov: Agerhøne 4 FU. Jens Kristian Holm
Lindved Frugtplantage: Sjagger 750 R. Lars Andersen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU
. Rasmus Würgler Hansen
Rudkøbing Havn: Isfugl 1 FU. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Pibeand 520 FU. Ole Goldschmidt 
Rødkilde Skov/Damskov v/Sibirien: Skovsneppe 1 R. Niels Bomholt Jensen
Røjle Mose: Isfugl 1 R. Erik Busk
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen


  

Tirsdag den 16. januar 2024                          Solopgang: 08:33 Solnedgang: 16:22

Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU . Bent Staugaard Nielsen
Søby, Tåsinge
: Havørn 1 OF 3K. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Hesselagergård
: Musvåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Fynsværket: Vandrefalk 2 R (Både han og hun var hjemme)
. Torben Hvass

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Blå Kærhøg 1 F AD OF. John Christensen
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 F FU. Jane Ditzel
Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU
, Bjergvipstjert 1 FU. Gunnar Jørgensen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 M FU. Hans Olrik
Caroline Amalielund: Isfugl 2 AD R. John Christensen
Caroline Amalielund: Isfugl 2 M R, Bjergvipstjert 1 R. Esben Aagaard
Dyreborg Skov: Blå Kærhøg 1 OF. Joakim Dybbroe
Dømmestrup: Skovsneppe 1 R. Anne Veber Døssing
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Kaspisk Måge 1 R. Søren G. Nielsen
Holckenhavn Fjord: Grågås 500 T, Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Hou Nordstrand (Langeland): Sortgrå Ryle 10 FU. Susanne Rørdam Skov
Hou Nordstrand (Langeland): Sortgrå Ryle 12 FU. Claus Dalskov
Knudshoved Færgehavn: Pibeand 345 FU, Skarv 790 R, Sortgrå Ryle 18 FU. Kurt Kaack Hansen 
Langeskov v/Søllinge:  Blisgås 70 OF. Per Rasmussen
Langesø: Mørkemose Skov: Skovsneppe 1 R. Evald Mehlsen
Lillemølle (Ørbæk Å): Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen
Lindved Frugtplantage: Sjagger 450 R. Lars Andersen
Løkkeby (by + åbent land): Blå Kærhøg 1 BR OF. Susanne Rørdam Skov
Monnet, Tåsinge: Snespurv 14 FU
. Arne Christensen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 25 R, Stenvender 3 R, Islandsk Ryle 43 R. Michael Mosebo Jensen
Refsvindinge: Havørn 2 OF. Jørn Knudsen
Røjle Mose: Isfugl 1 R. Erik Busk
Sandholt Gods m/enge og marker: Blisgås 96 FU. Leif Kristensen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Palle Bo Larsen
Thurø Rev: Grønspætte 2 R. Arne Bruun
Tressebølle: Bramgås 2500 OF. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Skærpiber 15 FU. Henrik Mørup-Petersen 
Vester Hæsinge: Blisgås 66 FU. Leif Kristensen
Øksenrade Skov:
Stor Hornugle 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Ørbæk Å v/Bynkel: Blå Kærhøg 1 OF. Jørn Knudsen


 

Mandag den 15. januar 2024                          Solopgang: 08:34 Solnedgang: 16:20

Ny Gesinge, syd for Vejlen: Bjergirisk 300 R . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Purreskoven
: Dompap 3, Bogfinke2, Grønirisk 3, Grønsisken 1, Solsort 2, Skovspurv 4, Rødhals 1, Jernspurv 1, Sumpmejse 5, Blåmejse 4, Musvit 6 , Spætmejse 2, Ringdue 10 R, Fasan 1, Stor flagspætte 1. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 1 R, Musvåge 1 R
. Leif Sørensen
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 18 FU, Sortgrå Ryle 8 FU
. Claus Dalskov
Bogense: Mosehornugle 1 R
. Susanne Flarup Andersen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agerland syd for Vester Skerninge: Blå Kærhøg 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Gulstav: Blå Kærhøg 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 7 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 5 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 2 R. Tom Tjørnum
Havndrup: Agerhøne 9 R. Per Rasmussen
Hellerup v/Ravnholt: Stor Tornskade 1 OF. Pierre Bentzen
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 18 FU, Sortgrå Ryle 8 FU. Claus Dalskov
Lammehave Skov: Rød Glente 2 FU, Rød Glente 2 OF. Gunnar Jørgensen
Lysmose Skov v/Spodsbjerg: Skovsneppe 1 OF. Jan Sørensen
Løkkeby (by + åbent land): Blå Kærhøg 1 FU [Hans-Henrik Wienberg
Orestrand: Storspove 290 FU, Blå Kærhøg 1 M FU. Jens Bækkelund
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Skovsneppe 1 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 FU
, Skærpiber 5 FU. Arne Christensen


  

Søndag den 14. januar 2024                          Solopgang: 08:35 Solnedgang: 16:18

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blangstedgård: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Egebjerggård Storskov: Vandrefalk 1 OF. Henrik Kingo Andersen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Rødhovedet And 1 FU
. Søren G. Nielsen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 4 R NAT. Per Rasmussen
Fiskerup Skov: Rød Glente 3 OF, Ravn 20 R. Per Rasmussen
Flyvesandet: Fløjlsand 25 R, Sortand 100 R, Havørn 2 2K R. Anders Myrtue
Faaborg: Silkehale 65 FU. Flemming Johansen 
Herringe: Rød Glente 16 R NAT. Per Rasmussen
Herslev (Langeland): Bramgås 1400 T NAT. Jan Sørensen
Hessum: Sangsvane 270 R. Henrik Kingo Andersen
Hjadstrup: Sangsvane 250 R. Henrik Kingo Andersen
Hundstrup: Blå Kærhøg 1 BR FU. Niels Bomholt Jensen
Jørgensø: Sangsvane 400 R, Grågås 1000 R. Henrik Kingo Andersen
Kappendrup v/Otterup: Sangsvane 260 R. Anders Myrtue
Klæsø Nor: Blå Kærhøg 1 BR R. Nis Rattenborg
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 9 R. Stoffer Jaeger
Mynderup: Bramgås 2700 FU, Havørn 2 IMM FU. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 92 R, Sølvhejre 1 OF, Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nordenbro: Tornirisk 60 FU. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor: Blå Kærhøg 1 BR R. Nis Rattenborg 
Ringe: Huldue 3 NØ. Esben Eriksen
Rundeskov: Rød Glente 5 R NAT. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 F OF. Niels Selck
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Per Rasmussen
Silkeå vest for gl. jernbane: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Sølvhejre 4 R. Leif Kristensen
Ulbølle: Bramgås 1990 N. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 19 R, Krikand 135 R. Nis Rattenborg
Årslev (Midtfyn): Rød Glente 2 OF. Jørn Knudsen


 

Lørdag den 13. januar 2024                           Solopgang: 08:36 Solnedgang: 16:17

Bjernemark: Bramgås 1560 R, Grågås 85 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Knopsvane 49 R, Sangsvane 8 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Havn v/Vejlen: Hvinand 1 R, Pibeand 4 R, Gråand 61 R, Krikand 128 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Lundby (Tåsinge): Knopsvane 68 R, Sangsvane 780 R, Grågås 65 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ny Gesinge: Bramgås 4528 R, Grågås 330 R, Sanglærke 50 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Skovballe: Blå Kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Stjovl: Bramgås 2100 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Søby Monnet, Tåsinge: Bramgås 125 R, Grågås 52 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Sønder Vornæs: Havørn 1 R, Rød Glente 1 OF, Vandrefalk 1 F JUV R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vårø: Knopsvane 185 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Elsehoved
: Sjagger 100+ R FU. Poul Brugs Rasmussen
Boltinge: Sangsvane 1 OF, Tårnfalk 1 R. Leif Sørensen [Facebook]
Hillerslev: Sangsvane 95 R. Leif Sørensen [Facebook]
Lyndelse: Tårnfalk 1 OF. Leif Sørensen [Facebook]
Sandholt Gods m/enge og marker: Knopsvane 2 R, Ringdue 90 OF, Fiskehejre 1 OF, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 2 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU. Leif Sørensen [Facebook]
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjernemark: Bramgås 1560 R. Poul Vestergård Rasmussen
Bogøgård m.m.: Sjagger 470 R. Nis Rattenborg
Enge v/Odense Ås udløb: Vandrefalk 1 AD FU. Jacob Sterup
Fredmosen: Sjagger 450 FU. Ole Goldschmidt
Faaborg Fjord: Sølvhejre 3 FU. Kirsten Fjord Ebbehøj
Gammel Skrøbelev: Sangsvane 231 AD FU, Blisgås 52 FU, Duehøg 1 M SUB OF. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Blå Kærhøg 2 BR R. Nis Rattenborg
Hav ved Tryggelev Nor: Havlit 65 R. Nis Rattenborg
Havbølle v/Lindelse: Tajgasædgås 4 R. Nis Rattenborg
Havn v/Vejlen: Krikand 128 R. Poul Vestergård Rasmussen 
Herringe:
Rød Glente 12 R NAT. Palle Bo Larsen
Herslev (Langeland): Grågås 710 R. Nis Rattenborg
Kattegat ud for Hasmark Strand: Fløjlsand 35 R. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 12 FU
. Leif Kristensen
Krarup: Sølvhejre 1 FU. Palle Bo Larsen
Kædeby Haver: Blå Kærhøg 1 M AD R. Nis Rattenborg
Lindelse Nor: Hvinand 380 R, Toppet Skallesluger 420 R, Bjergand 340 R, Pibeand 370 R. Nis Rattenborg
Lindved: Silkehale 25 FU. Henrik Mørup-Petersen
Longelse Sønderskov: Bramgås 1170 FU. Ole Goldschmidt
Lundby (Tåsinge): Sangsvane 780 R. Poul Vestergård Rasmussen
Magleby Nor: Bramgås 6760 R. Nis Rattenborg
Ny Gesinge: Bramgås 4528 R, Sanglærke 50 R. Poul Vestergård Rasmussen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 OF. David Damgaard Dysager
Påø Enge (tørre): Blå Kærhøg 3 FU, Havørn 7 R, Sjagger 1300 FU. Ole Goldschmidt
Rath: Kortnæbbet Gås 8 OF, Sanglærke 65 R. Nis Rattenborg
Rath: Kaspisk Måge 1 3K OF. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Bjerglærke 6 R, Snespurv 25 R. Nis Rattenborg
Ristingehalvøen: Kvækerfinke 330 R. Nis Rattenborg 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 2 FU. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sibirien: Rød Glente 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 FU. Palle Bo Larsen
Skaboeshuse: Kaspisk Måge 1 2K FU. Kurt Kaack Hansen
Skaboeshuse: Kaspisk Måge 1 2K R. Niels Bomholt Jensen
Skovballe: Blå Kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen 
Snaremose By: Bramgås 1650 FU. Ole Goldschmidt
Stjovl: Bramgås 2100 R. Poul Vestergård Rasmussen
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Knopsvane 430 R, Hvinand 110 R, Toppet Skallesluger 780 R, Blishøne 560 R. Nis Rattenborg
Søgård Mose (Langeland): Blå Kærhøg 1 M AD R, Blå Kærhøg 2 BR R. Nis Rattenborg
Søndenbro Østeregn: Bramgås 4900 FU, Grågås 850 FU, Sanglærke 60 FU. Ole Goldschmidt
Sønder Vornæs: Vandrefalk 1 F JUV R. Poul Vestergård Rasmussen
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Tranekær Slot m/borgsø: Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 25 FU. Claus Dalskov
Tryggelev By: Rød Glente 2 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sildemåge 1 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 F AD R. Nis Rattenborg 
Vindeby Udflyttere: Bramgås 2150 FU, Tajgasædgås 3 FU, Tundrasædgås 8 FU, Blå Kærhøg 1 2K FU. Ole Goldschmidt
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Storspove 100 R, Skovsneppe 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Grønspætte 2 R. Lars Andersen
 


Fredag den 12. januar 2024                           Solopgang: 08:37 Solnedgang: 16:15

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 4 2K R, Sangsvane 24 AD R, Stor Skallesluger 1 F R, Stor Skallesluger 2 M R, Troldand 12 R, Storspove 13 R, Rødben 1 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 6 FU
Kogtved
: Tårnfalk 1 R, Halemejse 9 T
Bækkehave m.m. (Tåsinge)
: Bramgås 80 FU
Lundby, Tåsinge
: Sangsvane 800 R, Ravn 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Gesinge: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ny Gesinge: Bramgås 8000 R, Havørn 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Hesselagergård: Gærdesmutte 1 R, Rød glente 4 OF R, Musvåge 2 R, Skovspurv 25 FU, Bogfinke 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø:Tundrasædgås 1 R, Blisgås 73 R, Gråand 800 R, Sølvhejre 3 R, Kaspisk Måge 1 2K R. Jacob Sterup
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 15 FU
. Pierre Bentzen
Bjergkammer: Isfugl 1 R. Leif Kristensen 
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 R. Helen Kristensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 FU. Jacob Sterup
Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 1 FU. Asger Rasmussen
Fogense Enge (Lillestrand): Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Fraugde: Sølvhejre 1 OF. Jim Pedersen
Føns Vang: Stor Tornskade 1 R. Ib Johannes Bager
Gamborg Inderfjord: Isfugl 1 OF. Jens Kristian Holm
Gesinge: Blå Kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Krikand 272 R. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Gærup/Planteheld: Blå Kærhøg 1 F R. Niels Bomholt Jensen 
Harritslevgård Møllebæk: Vandstær 1 R. Jens Bækkelund
Hav ved Tryggelev Nor: Havlit 90 FU. Ole Goldschmidt 
Hillerslev: Blisgås 280 FU. Jacob Sterup
Husby (Vestfyn): Sjagger 250 FU. Jens Kristian Holm
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Lundby (Tåsinge): Sangsvane 800 R. Poul Vestergård Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 OF. Niels Selck 
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 F AD R, Blå Kærhøg 1 2K R, Isfugl 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 BR R. Michael Mosebo Jensen
Ny Gesinge: Bramgås 8000 R. Poul Vestergård Rasmussen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Gråand 860 R, Krikand 350 R, Blishøne 580 R. Jacob Sterup
Rudkøbing: Bramgås 2500 OF. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Havn: Silkehale 37 FU
. Pierre Bentzen 
Sallinge Lunde: Rød Glente 2 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Jacob Sterup
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Niels Bomholt Jensen
Siø: Havørn 2 R. Ole Goldschmidt
Sollerup: Sølvhejre 4 R. Jacob Sterup
Sollerup: Sølvhejre 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Store Stegø: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 24 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund  
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Lille Korsnæb 30 R. Leif Kristensen
Tarup Grusgrave: Sølvhejre 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Thurø Bund: Krikand 112 R. Arne Bruun 
Vejlby v/Middelfart: Huldue 4 T, Blå Kærhøg 1 2K R. Michael Mosebo Jensen
Vejstrup v/Svendborg: Blå Kærhøg 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Vornæs Skov: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk


 

Torsdag den 11. januar 2024                          Solopgang: 08:38 Solnedgang: 16:13

Caroline Amalielund: Isfugl 1 R . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Caroline Amalielund
: Gråand 6 R (1 AD M ringmærket
)  Henning Steen Hansen [Facebook]
Lunkebugten
: Rødben 2 R.  Henning Steen Hansen [Facebook]
Silkeå v/Brahetrolleborg
: Vandstær 1 R
.  Henning Steen Hansen [Facebook]
Arreskov Sø
: Havørn 1 R AD, Gråand 800 R. Erik Ehmsen
Lundeborg, havnebakken
: Vindrossel 15 FU, Solsort 10 FU, Bramgås 1000+ OF N ( de kom i mange flokke indenfor et par min. - har aldrig set så mange før her). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Egense Fjord: Sangsvane 220 FU. Jacob Sterup
Egensedybet: Lille Lappedykker 27 R. Karen Koefoed
Enge v/Odense Ås udløb: Rørdrum 1 OF
, Skægmejse 3 R. Jonas Fahrendorff
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Blå Kærhøg 1 BR OF. Søren G. Nielsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Bent Juhler 
Føns Vang: Trane 4 OF
. Tom Tjørnum
Fårevejle: Bramgås 1300 OF. Morten Müller
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 5 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Havørn 4 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Sølvhejre 1 OF, Hættemåge 500 FU, Vandrefalk 1 OF. Jørn Knudsen
Kajbjerg Skov: Ravn 14 FU. Peter Pelle Clausen
Lammesø: Storspove 95 R. Karen Koefoed
Lillestrand/Korshavn (FE08): Storspove 111 R. Mogens Ribo Petersen
Mose øst for Tullebølle: Blå Kærhøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 2K R, Isfugl 1 R, Sjagger 400 R. Michael Brunhøj Hansen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 26 R, Grågås 710 R, Havørn 4 R. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Rød Glente 2 FU. Morten Müller
Rudkøbing: Bramgås 1000 N. Lars Kirk
Rudkøbing Havn: Silkehale 40 FU. Claus Dalskov
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 2 OF. Gunnar Jørgensen
Skovparken, Nyborg: Silkehale 32 R. Peter Pelle Clausen
Stige Ø: Lille Lappedykker 30 R. Jonas Fahrendorff
Varbjerg: Sjagger 250 R, Nordlig Gråsisken 20 R. Michael Mosebo Jensen
Vindeby (Tåsinge): Silkehale 40 OF. Jens-Gert Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Storspove 69 R. Jacob Sterup
Østerø Sø (Knudshoved): Blå Kærhøg 1 OF, Skægmejse 2 R. Jørn Knudsen


 

Onsdag den 10. januar 2024                           Solopgang: 08:39 Solnedgang: 16:12

Ny Gesinge, matriklen: Rød glente 1 OF, Fjeldvåge 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Purreskoven: Bogfinke 4 FU, Skovspurv 2 FU, Sumpmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Akkerup v/Haarby: Nordlig Gråsisken 45 FU. Per Toft Johansen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Bramgås 1200 OF, Sandløber 15 R. Erik Overlund
Bissebjerg, Tåsinge: Bramgås 1700 FU . Peder Rasmussen
Bjernemark: Vindrossel 150 FU. Niels Andersen
Bjerreby: Sjagger 800 FU . Peder Rasmussen 
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Arne Bruun
Bremerhave: Rød Glente 4 R. Bo Gregersen
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Sjagger 250 R. Niels Andersen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU
. Niels Selck
Enge ved Bjernekrogen: Bramgås 1000 FU, Rød Glente 3 R. Per Damgaard Poulsen
Flægen v/Tybrind: Grågås 500 R, Skægmejse 8 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 BR R. Michael Mosebo Jensen
Frørup (Østfyn): Ravn 8 R. Pierre Bentzen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 30 R . Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Grågås 700 R, Hvinand 714 FU . Kurt Due Johansen
Hav nord for Flyvesandet: Sortand 220 R. Jens Bækkelund
Klinte Strand: Sangsvane 330 FU. Jens Bækkelund
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 6 FU
. Pierre Bentzen
Lindø + vade v/Jersore: Gråand 950 R, Strandskade 71 FU, Storspove 140 FU. Jens Bækkelund
Monnet, Tåsinge: Spidsand 52 FU . Peder Rasmussen
Munke Mose: Rørhøne (Grønbenet) 12 FU. Karen Koefoed
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gråand 995 R, Spidsand 74 R, Storspove 335 FU, Almindelig Ryle 900 OF, Sølvmåge 600 R. Jens Bækkelund
Næsbyhoved Skov: Isfugl 2 FU. Bent Juhler
Nørre Nærå By: Sangsvane 385 FU. Jens Bækkelund
Nørreby: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 317 FU. Jens Bækkelund
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Rørhøne (Grønbenet) 15 R, Bjergvipstjert 1 R. Bent Juhler
Odense Å(fra Åsum t/udløb): Ravn 9 OF, Halemejse 21 R SØ. Jonas Fahrendorff
Skarø Rev: Havørn 2 OF. Arne Bruun
Skovballe: Bramgås 3800 FU . Peder Rasmussen
Slipshavn Enge: Stenvender 2 FU, Sortgrå Ryle 11 FU. Kurt Kaack Hansen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 3 FU. Henrik Mørup-Petersen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Blå Kærhøg 1 BR OF. Claus Dalskov 
Søby (Tåsinge): Sanglærke 175 FU . Peder Rasmussen
Tommerup: Rød Glente 2 FU. Niels Erik Simonsen
Vejlen, Tåsinge: Sjagger 300 OF. Niels Andersen


 

Tirsdag den 9. januar 2024                           Solopgang: 08:39 Solnedgang: 16:10

Kogtved: Blisgås 1 N, Troldand 1 FU, Grønspætte 1 R, Spætmejse 1 FU, Sjagger 20 OF, Jernspurv 1 R, Bogfinke 2 R, Dompap 1 R, Grønirisk 4 FU
Ny Gesinge
: Sjagger 1 R. Lars Kirk
Vornæs Skov: Musvåge 1 FU, Dompap 2 FU, Grønirisk 10 FU, Stillits 100 FU. Lars Kirk
Søby Monnet: Bramgås 800 R, Grågås 4 R, Rødhals 1 R. Lars Kirk
Bjernemark: Knopsvane 12 R, Sangsvane 19 R, Bramgås 200 R, Grågås 64 R, Pibeand 11 R, Vibe 4 R, Havørn 1 R AD. Lars Kirk
Siø
: Bramgås 1000 R. Lars Kirk
Skovballe
: Ringdue 28 R. Lars Kirk
Stjovl
: Spurvehøg 1 R. Lars Kirk
Caroline Amalielund
: Rødhals 1 R
, Isfugl 1 R . Henning Steen Hansen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Sjagger 350 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Fænø Kalv: Havørn 2 R. Kjeld Lund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 5 R
. Tom Tjørnum
Hav ved Tryggelev Nor: Havlit 54 FU. Arne Christensen 
Helnæs Made: Sortstrubet Bynkefugl 2 FU
. Leif Kristensen
Hindsgavl Slot og Slotspark:
Sortspætte 1 TH. Michael Mosebo Jensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 76 FU. Jens David Kofoed Mogensen
Nakkebølle Inddæmning: Skægmejse 6 FU. Kristina Svendsen
Siø: Bramgås 1000 R. Lars Kirk
Stenløseskoven: Skovsneppe 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Blå Kærhøg 1 BR R. Jan Stener Jørgensen
Teglgårdsparken (Middelfart): Solsort 28 R. Michael Brunhøj Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 2 R, Skærpiber 9 FU. Arne Christensen
Vornæs Skov: Stillits 100 FU. Lars Kirk
Øksenrade Skov:
Sortspætte 1 F R. Michael Mosebo Jensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Havørn 3 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Søren Bøgelund
Åløkkeskoven: Isfugl 1 R. Bent Juhler 


Mandag den 8. januar 2024                           Solopgang: 08:40 Solnedgang: 16:09

Bækkehave m.m. (Tåsinge): Bramgås 6000 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Bjernemark: 2000 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Bregninge: Grønspætte 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Bjerreby
: Sjagger 125 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Rødben 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Purreskoven
: Sumpmejse 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø:
Musvåge 1 R
. Leif Sørensen [Facebook]
Holckenhavn Nor: Hvinand 2 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Havørn 2 R. John Dyrehave
Bjernemark: Bramgås 2000 R. Poul Vestergård Rasmussen
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Bækkehave m.m. (Tåsinge):
Bramgås 6000 R. Poul Vestergård Rasmussen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 R. Niels Andersen
Dømmestrup: Nordlig Gråsisken 35 R. Anne Veber Døssing
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 65 FU, Blishøne 500 FU. Per Damgaard Poulsen
Grusgrave v/Birkum: Troldand 2350 R. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 4 R. Tom Tjørnum 
Kulepile: Sjagger 300 R. Auroura Epoke Dalsgård
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Bramgås 1000 R. Poul Vestergård Rasmussen
Munke Mose: Solsort 40 FU, Hvid Vipstjert 1 FU. Christian Lundsted
Rolsted: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Røjle Mose: Isfugl 1 R. Erik Busk
Røjleskov/Røjle Nyhave: Skovsneppe 1 R. Erik Busk
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 FU, Rød Glente 2 OF. Stoffer Jaeger
Simmerbølle: Blå Kærhøg 1 F FU. Jane Ditzel 
Skårup Skovmølle & Rubjerg Skov: Blå Kærhøg 1 F OF. Niels Selck
Strib: Dværgfalk 1 Ø. Erik Busk
Tornbjerg: Vindrossel 150 FU. Michael L.J. Glentedal


 

Søndag den 7. januar 2024                           Solopgang: 08:41 Solnedgang: 16:07

Kogtved: Grønspætte 1 FU, Rødhals 1 R, Vindrossel 6 R, Sjagger 200 Ø, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R
Dovns Klint/Gulstav Mose
: Blisgås 15 OF, Stær 20 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Bjergirisk 35 R
. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Sdr. Højrup
: Sølvmåge 5 R, Rød Glente 4 FU, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Husskade 4 R. Leif Sørensen [Facebook]
Purreskoven
: Stor flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Spætmejse 1 FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Bogfinke 2 FU, Solsort 4 FU, Ringdue 4 R, Grågås 12 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 18 R. Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose: Rød Glente 2 FU. Jan Stener Jørgensen
Enge v/Odense Ås udløb: Blå Kærhøg 1 OF, Vandrefalk 1 OF, Skægmejse 2 R. Kristoffer Hansen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 7 OF. Michael L.J. Glentedal
Faldsled: Isfugl 1 OF. Tim Lassen 
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Kaspisk Måge 1 2K R
. Jacob Sterup
Gulstav: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Gultved:
Rød Glente 6 R NAT. Morten Kristiansen
Herringe:
Rød Glente 12 R NAT. Per Rasmussen
Hessum: Mosehornugle 2 OF. Jonas Fahrendorff
Holckenhavn Fjord: Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 T. Jørn Knudsen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 R. John Christensen
Munke Mose: Bjergvipstjert 1 R. Maria Rasmussen
Munkebo: Silkehale 44 FU. Peter Lillesø
Møllemade/Ellemose: Nordlig Gråsisken 60 R. Michael Mosebo Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Troldand 1600 R, Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 1 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Neverkær: Blå Kærhøg 2 OF. Gunner Munk
Nærå Strand/Agernæs Flak: Almindelig Ryle 500 FU. Søren G. Nielsen
Påø: Ravn 22 FU. Mogens Lind Jørgensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Skovsneppe 1 R. Leif Rasmussen
Rynkeby Kohave: Rød Glente 4 FU. Leif Sørensen
Røjle Mose: Bjergvipstjert 1 R. Erik Busk
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 3 R, Dompap 20 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Rød Glente 2 OF. Stoffer Jaeger
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 FU. Flemming Johansen
Seden Strand: Spidsand 25 R, Havørn 3 R. Kristoffer Hansen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Tim Lassen
Skaboeshuse: Bramgås 1160 FU. Kurt Kaack Hansen
Skov ved Gultvedholm: Rød Glente 3 OF. Palle Bo Larsen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 R, Kernebider 10 R. Kristoffer Hansen
Strandby v/Hårby: Nordlig Gråsisken 60 R T. Niels Bomholt Jensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 3 FU. Jan Stener Jørgensen
Søgård Mose (Langeland): Blå Kærhøg 1 BR OF. Claus Dalskov
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 R
. Arne Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skærpiber 7 FU. Claus Dalskov


 

Lørdag den 6. januar 2024                            Solopgang: 08:41 Solnedgang: 16:06

Svendborgsund ved Iholm: Stor Skallesluger 4 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 2 NØ
Kogtved
: Solsort 1 R (leucistisk). Connie Eriksen
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Rød Glente 1 FU
Strandeng v/Horseskov: Sangsvane 14 R, Grågås 12 R, Gråand 24 R, Strandskade 1 R,
Strandenge SV f/Skovhuse: Sølvhejre 1 FU
Lundeborg: Bramgås 75 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø:
Sølvhejre 23 OF. Erik Ehmsen
Bjerreby: Sjagger 1000 FU. Peder Rasmussen
Botofte: Bramgås 1800 R. Claus Dalskov
Broholm: Blå Kærhøg 1 F FU. Else Klint
Bøjden By: Mosehornugle 1 OF. Esben Aagaard
Brændegård Sø: Rød Glente 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Bøllemosen (Sydfyn): Blisgås 50 OF. Arne Bruun
Dømmestrup: Rød Glente 2 FU. Anne Veber Døssing
Frellesvig: Blå Kærhøg 1 F FU. Jane Ditzel
Fårevejle: Huldue 4 OF, Blå Kærhøg 1 2K FU. Ole Goldschmidt
Hav øst for Thurø: Toppet Skallesluger 125 R. Pierre Bentzen
Heden (Midtfyn): Rød Glente 3 OF. Per Rasmussen
Hindemae: Rød Glente 2 OF. Jørn Knudsen
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Håstrup v/Faaborg:
Rød Glente 17 R NAT, Ravn 6 R NAT. Per Rasmussen
Langemark v/Ulbølle: Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen 
Langeskov: Nordlig Gråsisken 45 FU. Asger Rasmussen
Munkebo: Havørn 2 OF. Peter Lillesø
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 25 R NAT, Ravn 6 R NAT. Freddy Hansen, Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Rød Glente 2 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nørreballe Nor: Bjergand 50 R, Blå Kærhøg 2 BR FU. Michael L.J. Glentedal 
Odense Å v/Brobyværk: Nordlig Gråsisken 40 FU. Søren G. Nielsen
Purreskov: Nordlig Gråsisken 20 FU, Grønsisken 200 FU. Leif Bisschop-Larsen
Rath: Bjerglærke 4 FU [Søren Bøgelund
Rudkøbing Havn: Silkehale 46 FU. Ole Goldschmidt
Rundeskov: Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 M R
, Blå Kærhøg 1 BR R . Esben Aagaard
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Søren G. Nielsen
Siø: Blå Kærhøg 1 2K FU. Ole Goldschmidt 
Skaboeshuse: Grønspætte 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Sortemosen (Sydfyn): Rød Glente 2 AD OF. Arne Bruun
Sønder Vornæs: Blå Kærhøg 1 BR OF. Pierre Bentzen
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Tårup (Hindsholm): Agerhøne 8 FU. Benjamin Bech, Jens Peter Bech
Verninge: Nordlig Gråsisken 25 FU. Søren G. Nielsen


 

Fredag den 5. januar 2024                            Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:04

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Sangsvane 7 R, Stor Skallesluger 2 M R, Knarand 2 T R, Klippedue (tamdue) 2 R
Iholm
: Fiskehejre 1 R, Strandskade 1 R
Horseskov
: Stor flagspætte 1 R, Natugle 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Horseskov
: Ringdue 60 R, Rød Glente 1 FU, Ravn 2 R
Vejlen, Tåsinge
: Lille skallesluger 10 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ny Gesinge
: Havørn 1 OF, Rød glente 1 FU, Bramgås 2000 R, Grågås 1000 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ny Gesinge
: Kragefugl sp. 800 OF. Lars Kirk
Sønder Vornæs
: Bramgås 2000 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Bjerreby, Tåsinge: Havørn 1 AD R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Bjerreby, Tåsinge: Sjagger 2000 R FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Bjerreby, Tåsinge: Bramgås 800 R. Lars Kirk
Skovballe: Bramgæs 4000 R
Skovballe: Bramgås 2000 R. Lars Kirk
Stjovl: Sanglærke 5 FU, Gulspurv 20 FU
Vårø, Hylstensbjergvej: Sanglærke 50 R. Lars Kirk
Søby, Tåsinge: Sjagger 300 R. Lars Kirk.
Søby Monnet: Kortnæbbet gås 1 R . Lars Kirk
Siø: Bramgås 300 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Lars Kirk
Arreskov Sø: Misteldrossel 1 R. Erik Ehmsen


 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Vandstær 1 FU. Pierre Bentzen
Frellesvig: Blå Kærhøg 1 F FU. Jane Ditzel
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 41 R, Isfugl 2 R. Jørn Knudsen
Lindved Frugtplantage: Halemejse 25 R, Korttået Træløber 5 R, Sjagger 320 R. Lars Andersen
Nyborg Havn: Snespurv 5 R. Jørn Knudsen
Næsbyhoved Skov: Isfugl 1 R. Bent Juhler
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 FU, Nordlig Gråsisken 20 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 BR FU
. Pierre Bentzen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen
Skovballe: Bramgås 2000 R. Lars Kirk
Slipshavn Enge: Mosehornugle 1 R T. Jørn Knudsen
Søby (Tåsinge): Sjagger 300 FU. Lars Kirk
Søby Monnet, Tåsinge: Kortnæbbet Gås 1 R. Lars Kirk 
Søen, Valdemarsslot: Havørn 2 FU. Arne Christensen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Blisgås 72 R. Mogens Ribo Petersen
Thurø Rev: Sortgrå Ryle 1 FU, Dværgmåge 1 AD SV. Arne Bruun
Vårø: Sanglærke 50 FU. Lars Kirk
Åløkkeskoven: Havørn 2 OF. John Dyrehave


 

Torsdag den 4. januar 2024                           Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:03

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 1 R, Bramgås 1500 V, Grågås 12 R, Ederfugl 60 R, Sortand 1 M Ø, Hvinand 36 R, Toppet Skallesluger 12 R, Gråand 30 R, Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Blishøne 24 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 46 FU, Strandskade 3 R, Svartbag 2 R, Havørn 1 V, Musvåge 1 OF, Ravn 1 R
Kogtved
: Grønspætte 1 FU, Allike 2 T NAT, Råge 26 T NAT, Blåmejse 1 R, Gærdesmutte 1 R, Vindrossel 6 OF, Sjagger 16 OF, Sjagger 60 OF, Sjagger 60 S, Gråspurv 6 OF, Bogfinke 1 M R, Grønirisk 1 R
Horseskov
: Natugle 1 R. Morten Kristiansen
Strandenge SV f/Skovhuse
:Sølvhejre 1 R
Bjernemark: Bramgås 2000 OF
Vårø, Tåsinge: Vindrossel 1 R. Lars Kirk
Stjoul, Fiskervej: Bramgås 500 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Tranekær, Vinkældervej: Trane 4 FU
. Jytte Christiansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Vandstær 1 R. Erik Ehmsen
Bredbjerg: Havørn 2 OF. Flemming G. Andersen
Faaborg: Vindrossel 100 SØ. Per Damgaard Poulsen
Munkebo: Gråspurv 50 FU. Peter Lillesø
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR OF. Leif Kristensen
Silkeå v/Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Kristina Svendsen
Stavids Å (Rydså til Otterupvej): Skovsneppe 1 R. Anders Myrtue
Tolshave v/Søllinge: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Mosehornugle 1 FU. Allan Østergaard


 

Onsdag den 3. januar 2024                           Solopgang: 08:42 Solnedgang: 16:02

Kogtved, matriklen: Grønspætte 1 R, Silkehale 20 OF
Brobyværk
: Gråand 13 R, Fasan 1 R, Nordlig Gråsisken 25 R, Grønsisken 4 R
. David Damgaard Dysager

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brobyværk: Nordlig Gråsisken 25 R. David Damgaard Dysager
Teglværksgraven: Kaspisk Måge 1 2K R. Kristoffer Hansen


 

Tirsdag den 2. januar 2024                           Solopgang: 08:43 Solnedgang: 16:00

Svendborgsund ved Iholm: Blishøne 30 R
Svendborg Golfbane: Musvåge 1 R, Ravn 2 R
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R
. John Christensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjerreby: Silkehale 126 R. Arne Christensen
Grøftehave: Blå Kærhøg 1 M OF. Morten Kristiansen
Helnæs Fyr og havet ud for: Sortand 217 R. Alexander Dobeson
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 JUV R. Alexander Dobeson
Lindkær v/Ravnholt: Trane 4 R, Sølvhejre 1 R, Ravn 10 R. Morten Kristiansen
Lumby Middelgrund: Sangsvane 250 R NAT, Blisgås 91 T. Peter Lillesø
Løgismose Skov: Havørn 2 OF. Alexander Dobeson
Nældemose: Blå Kærhøg 1 OF. Alexander Dobeson
Rudkøbing Løb m.m.: Bjergand 2000 R. Pierre Bentzen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 3 R
. Esben Aagaard 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR R. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Trente Mølle m.m.: Skovsneppe 1 R. Leif Kristensen


 

Mandag den 1. januar 2024                          Solopgang: 08:43 Solnedgang: 15:59

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 16 R, Sangsvane 4 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 4 Ø, Grågås 8 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 6 R, Gråand 8 R, Lille Lappedykker 8 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 1 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R
Iholm:
Gråand 26 R, Fiskehejre 8 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 60 R, Storspove 1 R, Svartbag 1 R
Kogtved: Gråkrage 1 R, Musvit 1 R, Solsort 1 M FU
Bækkehave m.m. (Tåsinge)
: Bramgås 90 OF, Horseskov:Ringdue 60 R, Fiskehejre 8 R, Råge 50 OF
Blegholm-Frellesvig
: Trane 2 FU + 1 2K
.Jane Ditzel

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Skægmejse 2 R. Ole Kjuel Nielsen
Bispeenge: Skægmejse 2 R,
Bjergpiber 2 R. Kristoffer Hansen
Bispeenge: Klippedue (tamdue) 80 OF, Isfugl 1 R, Vandrefalk 1 OF, Bjergvipstjert 1 OF. Ole Henrik Scharff
Botofte Skovmose: Tajgasædgås 21 OF, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 OF. Claus Dalskov
Broløkke Strand: Blå Kærhøg 2 BR FU. Jens Peter Bech
Dørholmbugten: Sølvhejre 1 R. Kristoffer Hansen
Egebjerggård Storskov: Havørn 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Tim Hesselballe Hansen
Egensedybet: Islandsk Ryle 31 FU. Kristoffer Hansen
Enebærodde: Stenvender 1 R. Kristoffer Hansen
Eskildstrup v/Ringe:
Rød Glente 10 R NAT. Per Rasmussen
Flyvesandet: Islandsk Ryle 22 R, Rødben (ssp. totanus) 31 R. Henrik Frier
Flyvesandet: Fløjlsand 150 R, Sortand 200 R, Skovhornugle 2 R, Topmejse 10 R. Tim Hesselballe Hansen
Flådet (Tranekær): Blå Kærhøg 1 OF. Claus Dalskov
Frellesvig: Trane 3 FU. Jane Ditzel  
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 R. Henrik Frier
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Maria Rasmussen
Fårevejle: Tajgasædgås 4 R, Hættemåge 650 R, Blå Kærhøg 1 2K R, Havørn 5 R NAT, Ravn 3 R., Solsort 50 R. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 30 R, Sølvhejre 3 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 R. Henrik Frier
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 20 R, Knarand 50 R, Krikand 100 R, Sølvhejre 2 R, Vandrefalk 1 R. Tim Hesselballe Hansen
Henninge Nor: Huldue 11 R. Ole Goldschmidt
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Hvinand 400 FU, Pibeand 250 R, Toppet Lappedykker 150 FU. Peter Lillesø
Klinte Strand: Blå Kærhøg 1 R. Tim Hesselballe Hansen
Monnet, Tåsinge: Pibeand 250 R, Mosehornugle 1 R, Snespurv 11 FU. Leif Bisschop-Larsen
Monnet, Tåsinge: Mosehornugle 1 OF, Snespurv 11 FU. Jens-Gert Hansen
Munke Mose: Bjergvipstjert 1 R. Maria Rasmussen
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Næsbyhoved-Broby: Klippedue (tamdue) 80 OF, Isfugl 1 R, Vandrefalk 1 OF, Bjergvipstjert 1 OF. Ole Henrik Scharff
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 39 R, Islandsk Ryle 48 R, Havørn 3 R, Snespurv 20 R. Tim Hesselballe Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 10 R, Bjergand 210 R, Sølvhejre 2 R. Niels Bomholt Jensen
Odense Havn: Klippedue (tamdue) 50 R. Tim Hesselballe Hansen 
Odense Losseplads: Blå Kærhøg 2 BR R, Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Blisgås 85 OF. Claus Dalskov
Rudkøbing Løb m.m.: Ederfugl 2600 FU, Toppet Skallesluger 120 R. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR R. Leif Kristensen
Seden Strand: Hvinand 260 R. Kristoffer Hansen
Skovsbo v/Svendborg: Silkehale 50 FU. Inger Christensen
Slambassinet (Odense): Isfugl 1 OF. Maria Rasmussen  
Snapind Skov: Bjergvipstjert 1 R, Nordlig Gråsisken 20 R. Kristoffer Hansen
Sollerup: Sølvhejre 4 R. Leif Kristensen
Stige Ø: Mosehornugle 2 R. Tim Hesselballe Hansen
Sybergland: Krikand 300 R. Jens Peter Bech
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Blisgås 50 OF. Per Rasmussen
Thurø By m.m.: Blisgås 62 SØ. Arne Bruun
Tuemose v/Tranekær: Blå Kærhøg 1 T. Claus Dalskov
Vester Egense: Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 1 FU. Tim Hesselballe Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Spidsand 49 R, Skægmejse 3 R. Tim Hesselballe Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 2 R. Henrik Frier


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 feb 2024
This page is part af: Http://www.Snatur.dk