Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 44. - 48. ( 1. november - 30. november 2008).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:37 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 

            Bjergpiber, Spodsbjerg Langeland d. 30 november 2008

Søndag den 30. november 2008.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 8 R, Skarv 18 R, Gråand 40 R, Hvinand 14 R, Toppet Skallesluger 28 R, Musvåge 1 R, Blishøne 200 R, Svartbag 2 R
Ny Gesinge, Udflyttervej, Taasinge
(10:45): Havørn 1 AD OF. Poul Rasmussen
Lunkebugten: Sangsvane 80 R
Siø: Grågås 200 R, Toppet Skallesluger 18 R, Vibe 26 R
Ristinge, Halevejen (12:10): Sortbuget Knortegås 1 R, Hjejle 350 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Spodsbjerg Havn: Tårnfalk 1 R, Svartbag 16 R, Skærpiber 2 FU, Bjergpiber 1 FU, Gærdesmutte 1 R
Spodsbjerg Havn (08:00-10:00): Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen, Hans Rytter
Nakkebølle Inddæmning (09:00-10:50): Lille Skallesluger 7 R, Havørn 2 FU JUV, Blå Kærhøg 1 FU han, Duehøg 1 OF, Hvidklire 1 R, Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Niels Bomholt
Sollerup enge / Arreskov sø (12:45-13:30): Lille Skallesluger 11 R, Sumpmejse 5 FU, Stor Tornskade 1 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Brændegård sø (10:30-12:30): Havørn 3 R, Ravn 10 R. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Espe: Allike 100. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Ravnholt (11:40): Havørn 1 OF JUV (1k+. Sikkert den sædvanlige), Stor Tornskade 1 R (Nær Hellerup). Per Rasmussen
Odense Kanal, ved roklubben (13:30): Mudderklire 1 R (Uden hale!), Skægmejse 6 R (Bispeengen). Tim Hesselballe
Ølundgårds Inddæmning (09:35-10:30): Pibeand 355 FU, Knarand 8 FU, Vandrefalk 1 R (9:50). Dieter Maaszen
Søren Nielsens Plads, Odense (11:30): Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Røjle Bygade 102: Ravn 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Kertinge Nor (12:30-13:30): Toppet Lappedykker 90 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Langø Hoved: Mosehornugle 1 R. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Amalielyst: Ringdue 70 R, Stor Flagspætte 1 R, Spætmejse 3 R, Stor Gråsisken 25 R. Niels Bomholt
Hvidkilde Sø: Skarv 12 R, Fiskehejre 1 R, Taffeland 20 R, Troldand 1060 R, Hvinand 8 R, Lille Skallesluger 1 R, Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Blishøne 45 R. Niels Bomholt
Spodsbjerg: Skærpiber 3 R, Bjergpiber 1 R. Hans Rytter
Nakkebølle Inddæmning (09:00-10:50): Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 19 R, Grågås 38 R, Pibeand 102 R, Krikand 105 R, Taffeland 7 R, Troldand 260 R, Bjergand 7 R, Hvinand 13 R, Lille Skallesluger 7 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 2 1K+ FU, Blå Kærhøg 1 M FU, Duehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 150 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 1 R, Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 4 R, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Husskade 2 R, Allike 10 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 2 OF, Grønirisk 1 R, Stillits 1 OF, Gulspurv 2 OF. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 11 R. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 11 R, Havørn 3 R, Ravn 10 R. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R (1 R.1 nordpå,er ikke set samtidig,det kan være den samme), Musvåge 3 R, Ravn 4 R. Peder Rasmussen
Ravnholt: Havørn 1 1K+ OF, Stor Tornskade 1 R. Per Rasmussen
Sollerup: Sumpmejse 5 FU, Stor Tornskade 1 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Stige By: Ringdue 2000 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 5 FU, Gravand 3 FU, Pibeand 355 FU, Knarand 8 FU, Krikand 90 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Storspove 30 OF. Dieter Maaszen
Langø Hoved: Mosehornugle 1, Sanglærke 1 FU, Bjergirisk 50 FU. Bo K. Stephensen
Harritslevgård Møllebæk, Nyplantning ø.f: Stor Tornskade 1 R, Stillits 15 FU. Jens Bækkelund
Helnæs Fyr og havet ud for: Vibe 43 R ( Mark før Lindehoved Fyr ), Engpiber 1 R (På stenene neden for fyret). Kell Grønborg


        Musvit fra matriklen på endnu en grå novemberdag. Taget på 3200 ISO

Lørdag den 29. november 2008.

Svendborgsund ved Iholm (11:00 - 12:40): Lille Lappedykker 28 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 76 R, Gråand 60 R, Ederfugl 6 R, Hvinand 34 , Toppet Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 1 M R, Blishøne 200 R, Strandskade 2 R, Svartbag 2 R
Ristinge
(13:45): Hjejle 990 R, Vibe 80 R, Almindelig ryle 45 R, Fjeldvåge 1 R, Musvåge 3 R, Mørkbuget knortegås 380 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø (15:30): Duehøg 1 R, Ravn 18 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor (11:10-12:30) Grågæs 160 R, Canadagås 1 R, Taffelænder 50 min R, Troldænder 1000 min R, Bjergænder 500 min R, Hvinand 1 FU, Pibeænder  22 FU, Spidsænder 3 FU, Krikænder 5 R, Gråænder 50 min FU, Sangsvaner 49 R, Lille Lappedykker 1 FU Fiskehejre 8. Leif Kristensen
Bøjden Nor (12:05-14:30): Troldand 1500 R, Bjergand 800 R, Vindrossel 12 R. Ella Mikkelsen
Sdr. Nærå
(08:30): Bjergvipstjert 1 OF (Ved Stationsvej 104). Per Rasmussen
Odense, Bolbro
(07:40-08:05): Husskade 141 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 38 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 280 R, Gravand 3 R, Pibeand 62 R, Krikand 63 R, Gråand 58 R, Spidsand 3 R, Skeand 4 R, Taffeland 48 R, Troldand 82 R, Hvinand 14 R, Lille Skallesluger 1 R, Almindelig Ryle 32 R, Hættemåge 45 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 22 R, Gråkrage 12 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Knarand 42 R, Almindelig Ryle 12 R. Ole Goldschmidt
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Knopsvane 2 R, Pibeand 1 R, Knarand 8 R, Grønbenet Rørhøne 3 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Gråand 110 R, Stor Skallesluger 11 R, Duehøg 1 R, Ringdue 40 R, Stor Flagspætte 1 R, Gråkrage 30 R, Ravn 18 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Toppet Lappedykker 2 R, Toppet Skallesluger 5 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 6 R, Sangsvane 23 R, Grågås 368 R, Canadagås 9 R, Pibeand 52 R, Krikand 18 R, Gråand 148 R, Spidsand 5 M R, Taffeland 200 R, Troldand 1500 R, Bjergand 800 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 16 R, Stor Skallesluger 3 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 8 R, Vibe 1 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 7 R, ,Svartbag 2 R Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 6 R, Vindrossel 12 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Sønder Nærå: Bjergvipstjert 1 OF (Ved Stationsvej 104). Per Rasmussen
Bolbro: Husskade 141 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Gyldensten Gods, NØ for Tyskerladen: Grågås 850 R, Bramgås 135 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Nørreby, Halsvej: Sangsvane 165 R, Blisgås 16 R, Bramgås 65 R. Jens Bækkelund


      Storspove, Monnet

Fredag den 28. november 2008.

Sdr. Vornæs, Taasinge: Grågås 800 R, Sangsvane 500 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge
: Hjejle 100 R, Vibe 86 R. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
(14:00 - 15:50): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 120 R, Sangsvane 3 R, Gravand 18 R, Pibeand 40 R, Krikand 16 R, Spidsand 4 R, Almindelig Ryle 8 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 8 R, Rødben 1 R, Skærpiber 7 R, Sjagger 20 R, Halemejse 10 R, Krage sp. 1000 T NAT, Bjergirisk 30 R
Siø
(16:00): Hjejle 370 R, Vandrefalk 1 HUN. Nis Rattenborg
Sundet, Faaborg
(10:40-11:30): Toppet Lappedykker 4 FU/R, Skarv 7 R, Knopsvane 54 FU En syg
Gråand 35 FU/R, Knarand 18 FU, Skeand 20 FU, Krikand 1 FU, Taffeland 20 R, Troldand 1100 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 350 FU, Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 20 R, Svartbag 8 R, Isfugl 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sjagger 10 R, Dompap 4 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Lillemølle, Refsvindinge (12:00): Vandstær 1 R. Bodil Rytter, Else V. Klint
Ejby Mølle (12:00): Vandstær 1 R. Peter Oxholm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Lillemølle (Ørbæk Å)
: Vandstær 1 R. Bodil Rytter, Else V. Klint via Hans Rytter
Lindkær v/Ravnholt
: Havørn 2, Musvåge 6 R, Gærdesmutte 1 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Ravn 5 OF, Grønirisk 9 R, Grønsisken 3 R, Gulspurv 2 R. Peder Rasmussen
Ørbæk: Havørn 2 OF ( Mobbet af 4 Ravne,ligner de 2 fra Ravnholt tidligere på dagen), Tårnfalk 1 FU, Ravn 4 OF. Peder Rasmussen


      Rød glente arkiv-foto fra d. 8. november 2008 - Dovns Klint

Torsdag den 27. november 2008.

Vornæs, Taasinge (08:45): Rød glente 1 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vornæs Skov, Taasinge (08:50): Rød Glente 1 FU
Ny Gesinge, Taasinge: Sjagger 200 R, Kvækerfinke 80 R
Sønder Vornæs, Taasinge: Sangsvane 6 OF S
Vejlen, Taasinge (09:00): Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 450 R, Krikand 40 R, Gråand 12 R, Troldand 1 R, Hvinand 1 M AD R, Rød Glente 1 R (et ved Vornæs og Vornæs Skov - har været der nogle dage), Hjejle 18 S, Vibe 110 R, Hættemåge 160 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Ringdue 60 R, Sjagger 40 R, Vindrossel 6 R
Kværndrup (10:00): Rød glente 1 FU. Poul Brugs
Sundet, Faaborg (10:15-11:00): Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 FU, Knarand 12 FU, Skeand 3 FU, Taffeland 20 R, Troldand 1000 R, Svartbag 10 R, Isfugl 1 FU, Halemejse 10 FU, Grønsisken 5 FU . Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bolbro, Højstrup (07:40-08:00): Husskade 121 OF (Fra overnatningstræ). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (14:15-15:00): Vandrefalk 1 R AD hun (Kunne være sammen fugl som på Ølund.). Henrik Kalckar Hansen
Ølundgård (13:00-14:00): Knarand 13 FU, Vandrefalk 1 R AD hun. Henrik Kalckar Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sangsvane 74. Peder Rasmussen
Nørre Longelse, nord for Søvejen: Knopsvane 5 R, Sangsvane 128, Grågås 3 R, Canadagås 6 R, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Siø: Fiskehejre 3 R, Grågås 25 R, Hjejle 600 R, Vibe 12 R, Storspove 17 R, Sortkrage 5 R, Gråkrage 24 R. Peder Rasmussen
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 FU (Ringmærket). Peder Rasmussen
Bolbro: Husskade 121 OF. Dieter Maaszen

       Bjergpiberen fra Spodsbjerg Havn


       Et billed af den lokale Musvåge ved Brændegård Sø, der lever af trafikdræbte fasaner. Tekst og foto: Erik Thomsen

Onsdag den 26. november 2008.

Neergaardsmindeskoven, Thurø (14:50): Isfugl 2 R
Vornæs, Taasinge
: Rød glente 1 R, Ravn 2 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Svanninge Bakker/Bjerge
(09:00-10:15): Musvåge 1 FU, Ringdue 30 R, Grønspætte 1 FU, Solsort 10 FU, Misteldrossel 1 FU, Fuglekonge 5 FU, Halemejse 10 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 FU, Stor Tornskade 1 FU, Skovskade 2 FU, Dompap 3 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bolbro, Højstrup Øvelsesplads
(07:43-08:05): Husskade 79 OF (Fra overnatningstræ). Dieter Maaszen
Ejby Mølle, Odense Å (13:45-15:15): Grønbenet Rørhøne 18 R, Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 1 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø
: Krikand 150 R, Taffeland 75 R, Troldand 1000 R, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 1 OF, Duehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Ringdue 45 OF. Peder Rasmussen
Ejby Mølle
: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Grågås 9 OF, Krikand 8 R, Gråand 38 R, Troldand 7 R, Grønbenet Rørhøne 18 R, Blishøne 3 R, Hættemåge 54 R, Sølvmåge 6 R, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 KA, Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 1 R, Gærdesmutte 1 KA, Jernspurv 1 R, Solsort 5 R, Sjagger 1 R, Halemejse 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Husskade 4 R, Allike 3 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik
: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Gråand 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 1 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 4 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 FU, Husskade 1 R, Allike 1 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 4 R. Ella Mikkelsen
Bolbro
: Husskade 79 OF (Fra overnstningstræ). Dieter Maaszen
Vester Egense, Nabbegården: Blå Kærhøg 1 BR R, Tårnfalk 1 R, Topmejse 1 R. Jens Bækkelund


         Den døde Natravn har fået et nyt ”liv” på en hylde hjemme hos Ella Mikkelsen. Fuglen blev fundet trisdag d. 25. september 2008. Foto: Ella Mikkelsen

Tirsdag den 25. november 2008.

Trappebækken, Svendborg (15:45): Bjergvipstjert 1 R. Steen Winkel
Tankefuldskoven, Svendborg
(21:45): Natugle 1 HØ
Christiansminde, Svendborg
(07:30): Vandrikse 1 HØ, Rørspurv 1 HØ
Vornæs, Taasinge
: Vandrefalk 1 AD HUN (15 meter over hovederne på os), Vindrossel 75 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Bøjden Nor
(10:00-15:00): Taffeland 323 R, Troldand 1600 R. Børge L Rasmussen, Peter Oxholm
Bøjden Nor
(09:15-10:45): Knopsvane 3 FU, Sangsvane 2 FU, Grågås 250 R, Canadagås 10 R, Gråand 50 R, Spidsand 2 FU, Pibeand 40 FU, Krikand 80 FU, Taffeland 50 R min, Bjergand 500 R, Troldand 1500 R, Musvåge 1 FU, Hjejle 4 V, Bjergirisk 15 FU, Snespurv 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gyldensten Gods:
Inddæmningen Min. Grågås 750 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Nørreby: Halsvej Sangsvane 255 FU. Jens Bækkelund


        Gråkrage på naboens matrikel

Mandag den 24. november 2008.

Svendborgsund ved Iholm (15:45): Lille Lappedykker 29 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Gråand 30 R, Ederfugl 3 R, Hvinand 2  R, Stor Skallesluger 1 M AD R, Blishøne 300 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R
Vornæs, Taasinge
: Vindrossel 50 R, Silkehale 9 R. Poul Rasmussen
Sollerup Enge
(14:30): Stor Tornskade 1 R. Erik Danielsen
Bøjden Nor + havet syd for
(12:00-12:50): Sortstrubet Lom 1 V, Toppet Lappedykker 10 FOU, Sangsvane 10 R, Bjergand 500 R, Troldand 1000 R, Ederfugl 100 R, Musvåge 2 SV, Alk 4 V, Silkehale 7 NØ . Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
E. Nielsens Plads, Strandager
(12:40): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning
(12:00): Vandrefalk 1 R han (11:50), Stor Regnspove 130 R. Dieter Maaszen
Odense Kanal
(10:30): Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Odense, Bolbro
(07:18-07:45): Husskade 144 OF (Udflyvende fra overnatningstræet). Dieter Maaszen
Ringe S, Nordfyn: Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (08:10-13:30): Nordisk Lappedykker 1 R, Krikand 156 V, Ride 1 V 1K, Alk 3 V, Lomvie/Alk 5 V, Tejst 2 R, Misteldrossel 1 R, Lille Korsnæb 36 R, Stor Korsnæb 3 R (2 grønne). Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor: Lille Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 65 R, Fiskehejre 2 R, Sangsvane 2 R, Grågås 110 R, Pibeand 70 R, Krikand 22 R, Gråand 35 R, Skeand 2 R, Taffeland 65 R, Troldand 4 R, Blishøne 2 R, Hjejle 35 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 6 R, Sortklire 2 R, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 140 R, Allike 20 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 45 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Lille Lappedykker 6 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Krikand 28 R, Gråand 12 R, Troldand 14 R, Blishøne 20 R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor: Sangsvane 22, Grågås 730 R, Bramgås 315 R, Vandrefalk 1 1K R, Hjejle 145 R, Vibe 420 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Sangsvane 23, Grågås 650 R, Knarand 85 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø: Knopsvane 4, Pibeand 220 R, Knarand 8 R, Krikand 350 R, Gråand 275 R, Skeand 80 R, Taffeland 50 R, Troldand 500 R, Hvinand 6 R, Havørn 2 AD R, Ravn 2 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Knopsvane 1 JUV R, Sangsvane 18 AD R, Gråand 1 R, Troldand 8 R, Stor Tornskade 1 R. Erik Ehmsen
Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 6 R, Skarv 9 R, Krikand 7 R, Gråand 2 R, Troldand 8 R, Hvinand 60 R, Blishøne 30 R. Erik Ehmsen
Østerskov, Årup:  Kvækerfinke 2 FU (1 par - nedkørsel 55, E20 V, i buske). Heidi Lund Bjerregaard
Bolbro: Fra overnatningstræ Husskade 144 OF. Dieter Maaszen
Odense Kanal: Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: 11:50 Vandrefalk 1 M R, Vibe 70 FU, Storspove 130 FU. Dieter Maaszen
Martofte: Musvåge 5 FU, Ravn 2 FU. Bo K. Stephensen
Søer v/Sellebjerg, Marslev: Knopsvane 2 R, Blishøne 63 R, Halemejse 4 R, Allike 260 R. Kirsten Halkjær Lund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Ederfugl 175 R. Jens Bækkelund
Nørreby, Halsvej: Sangsvane 235 R (Heraf 43 juv). Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 13/11-2008:                    
           Kongelunden kigges efter for perleugler
           Ornitologer på frivilligt arbejde i ruskvejr


        Bjergpiber, Spodsbjerg Havn. Som det ses på billedet er Bjergpiberen ringmærket, men det er endnu ikke lykkedes at aflæse ringen.

Søndag den 23. november 2008.

Monnet Tåsinge (13:30-15:45): Fjeldvåge 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Monnet
(07:00-11:40): Kragefugle sp. (Vårø haver) 4500, Sangsvane 93, Gråand 163, Fiskehejre 6, Grågås 264, Stær 35, Musvåge 1, Knopsvane 222, Pibeand 381, Bramgås 360, Sølvmåge 72, Hættemåge 78, Gravand 51, Storspove 59, Skarv 48, Tårnfalk 1 juv FU, Dobbeltbekkasin 3, Krikand 107, Hvinand 117, Spidsand 45, Skeand 2, Almindelig ryle 11, Engpiber 5, Svartbag 3, Dværgfalk 1 FU, Bjergirisk 235, Toppet skallesluger 58, Gråkrage 82, Mørkbuget knortegås 1, Vandrefalk 1 AD Han, Toppet lappedykker 1, Ederfugl 65, Stillits 1, Solsort 1. Poul Rasmussen
Lunkebugten: Sangsvane 26 R
Siø: Grågås 90 R, Hjejle 80 R, Vibe 40 R
Siø: Isfugl 1 R. Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn: Sangsvane 4 S, Grågås 2 S, Skærpiber 2 R, Bjergpiber 1 FU (Bærer skinnende ring, men det er indtil nu ikke lykkedes at aflæse den. Det er meget sandsynligt Bjergpiberen, som blev ringmærket i foråret d. 16. februar 2008. Se evt ), Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R. Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Keldsnor: Skarv 180 R, Grågås 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Gravand 5 R, Pibeand 120 R, Krikand 80 R, Skeand 5 R, Spurvehøg 1 V, Islandsk Ryle 2 R, Almindelig Ryle 8 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Svartbag 8 R, Gråkrage 8 R, Bjergirisk 40 R
Lundemosen, Sydlangeland: Dobbeltbekkasin 1 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 6 R, Gulspurv 66 R + jagt
Lunden, Sydlangeland: Rødstrubet Lom 2,  Sortstrubet Lom 3 S (Kl 08:35 og 09:45), Toppet Lappedykker 1 S, Nordisk Lappedykker 1 FU, Sangsvane 22 S, Bramgås 110 TI, Ederfugl 200 S, Havlit 4 R, Sortand 15 S, Fløjlsand 1 R, Hvinand 2 S, Toppet Skallesluger 10 , Blå Kærhøg 1 M TI, Musvåge 2 , Svartbag 6 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 3 R, Gråkrage 6 R
Ristinge (16:00): Nøddekrige 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor (12:00): Rød Glente 1 NV, Havørn 1 R AD (Over Nørreballe Nor), Enkeltbekkasin 2 R (Jaget op da Tårnfalk slog efter dem). Henrik Mørup-Petersen
Espe: Musvåge 2, Stor Flagspætte 1, Solsort 9. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lindkær, Ravnholt (12:30-14:00): Knarand 38 R, Vandrefalk 1 R JUV (I duel med duehøg/spurvehøg). Henrik Kalckar Hansen
Brændegård Sø (08:40-11:55): Havørn 3 R (2 ad + 1 1k), Ravn 19 R. Gunnar Jørgensen
Grævlingevænget Nyborg (07:35): Skovhornugle 1 R (Sad ihegn ud mod Juelsbergs marker). Eske Frank Morthensen
Langesø (13:15): Ravn 1 R. Gregers Johannesen
Dæmningen til Helnæs (11:15): Hvinand 150 R. Erik Danielsen
Helnæs Made (08:00-11:00): Fjeldvåge 1 R, Dværgfalk 1 R, Hjejle 250 R, Mosehornugle 1 R, Ravn 1 R. Erik Danielsen
Føns Vang: Sædgås 2 R (Skov-), Havørn 2 R, Blå Kærhøg 1 R AD hun. DOF-fyntur med 16 deltagere ledet af Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Lille Lappedykker 14 R, Toppet Skallesluger 4 R, Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Smørmose Skov, Thurø: Musvåge 1 OF, Ringdue 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R. Kjeld Korsholm
Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 10 FU, Sangsvane 4 , Gråand 70 R, Hvinand 60 R, Vandrikse 1 R, Isfugl 3 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.:Vibe 30 R, Natugle 1 SY, Stor Flagspætte 2 R, Stillits 8 FU. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Sangsvane 11 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Sortkrage 1 KA, Gråkrage 1 KA, Skovspurv 13 FU, Bogfinke 7 FU, Kvækerfinke 2 FU, Grønirisk 5 FU. Kjeld Korsholm
Vejlen, Taasinge: Sangsvane 7 OF, Grågås 550 OF, Vibe 150 OF, Rødben 1 R. Peder Rasmussen
Monnet, Taasinge: Skarv 16 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 37 R, Sangsvane 1 R, Grågås 4 R, Knortegås 1 R, Gravand 13 R, Pibeand 80 R, Spidsand 16 R, Skeand 5 R, Ederfugl 1 R, Hvinand 25 R, Toppet Skallesluger 5 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Storspove 16 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Skærpiber 1 R, Rødhals 1 R, Fuglekonge 1 R, Råge 2 R, Gråkrage 16 R, Bjergirisk 100 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø: Skarv 2 OF, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 3, Sangsvane 37, Krikand 25 OF, Gråand 60 OF, Hvinand 2 OF, Stor Skallesluger 1 M OF, Havørn 3, Musvåge 5 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 8 R, Vandrikse 1 R HØ, Dobbeltbekkasin 1 OF, Hættemåge 55 R, Svartbag 1 OF, Ringdue 32, Stor Flagspætte 1 R HØ, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 2, Solsort 4, Halemejse 4 OF, Sumpmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Allike 8 OF, Gråkrage 8, Ravn 19, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke/Kvækerfinke 8 OF, Grønirisk 1 OF, Stillits 11 OF, Grønsisken 9 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 OF, Lille Korsnæb 3 R, Gulspurv 2 R HØ, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Skarv 19, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 155 R, Pibeand 255 R, Lille Skallesluger 10, Tårnfalk 2 R, Blishøne 43 R, Svartbag 2 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Vindrossel 11 R, Stær 14 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 R, Grågås 84 R, Canadagås 2 R, Pibeand 150 R, Tårnfalk 1 R. Erik Ehmsen
Emtekær Nor: Snespurv 4 OF. Dieter Maaszen
Emtekær Nor: Lille Lappedykker 4 FU, R + OF Skarv 24 FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 16 FU, Sangsvane 38 FU, Gravand 26 FU, Pibeand 4 , Gråand 15 OF, Musvåge 1 R, Blishøne 125 FU, Vibe 100 SV, Almindelig Ryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 6 FU, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 2 R, Ringdue 56 SV, Sanglærke 1 OF, Engpiber 3 OF, Gråkrage 2 FU, Stær 25 OF, Bjergirisk 22 FU, Snespurv 4 OF. Michael Mosebo Jensen + DOF Fyn tur med 16 deltagere, Børge L Rasmussen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Grågås 200 FU, Musvåge 2 R, Hættemåge 3 OF, Rødhals 1 KA, Solsort 2 FU, Skægmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Gråkrage 3 FU, Kvækerfinke 1 KA, Stillits 1 OF, Rørspurv 1 FU. Michael Mosebo Jensen + DOF Fyn tur med 16 deltagere, Børge L Rasmussen
Føns Vang: Lille Lappedykker 9 FU, Minimum Toppet Lappedykker 9 FU, og FU Skarv 21 R, FU og OF Fiskehejre 7 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 29 R, Sædgås 2 OF, Grågås 21 R, Knarand 2 OF, Krikand 14 OF, Gråand 25 OF, Skeand 1 M R, Taffeland 289 R, Troldand 207 R, Hvinand 55 FU, Lille Skallesluger 2 , Havørn 2 VNV, Blå Kærhøg 1 F FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 FU, Blishøne 65 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 7 OF, Rødhals 1 KA, Solsort 3 FU, Sjagger 1 R, Blåmejse 2 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 4 FU, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 1 R, Tornirisk 1 KA, Bjergirisk 43 OF, Gulspurv 1 V. Michael Mosebo Jensen + DOF Fyn tur med 16 deltagere, Børge L Rasmussen
Fyns Hoved: Fiskehejre 4, Pibeand 8 R, Gråand 30 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 14 R, Spurvehøg 1 , Musvåge 1 , Strandskade 12 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 45 R, Storspove 7 R, Rødben 3 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 3 R, Solsort 6 R, Vindrossel 10 R, Stær 28 R, Grønirisk 20 R, Bjergirisk 80 R, Gulspurv 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Harritslevgård Møllebæk: Nyplant. ø.f. Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 35 R. Jens Bækkelund
 


     Islandsk ryle

Lørdag den 22. november 2008.

Svendborg, matriklen (07:30): Solsort 14 FU, Grønirisk 4 FU, Jernspurv 1 FU, Skovspurv 6 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Rødhals 1 FU, Toppet skallesluger 7 FU
Brændegård Sø (10:00-13:00): Havørn 3 R (2 ad + 1 juv), Blå Kærhøg 1 OF (Brun). Erik Thomsen, Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø: Havørn 1 1K R
Silkeå: Musvåge 1 R
Svanninge Bakker: Musvåge 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Misteldrossel 1 R, Topmejse 2 R, Blåmejse 3 R
Sundet, Faaborg: Gransanger 1 KA, Gråsisken sp. 2. Gunnar Knudsen
Boltinge Mølle (11:00): Bjergvipstjert 1 R. Hans Rytter
Lindkær (10:45): Havørn 1 OF JUV (1k eller 2k), Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Bogø Kolonihaver (15:00): Skovhornugle 16 R (I to træer). Tim Hesselballe
Bispeengen, Odense Kanal (13:30): Bjergpiber 1 R. Tim Hesselballe
Vigelsø (14:45): Havørn 1 OF (Set fra Stige Ø). Dieter Maaszen
Seden Strand (14:40): Knopsvane 860 FU, Blishøne 1300 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø (14:25): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Flyvesandet (08:15-12:45): Rødstrubet Lom 11 V (+ 7 ubestemte smålommer), Sule 2 V (1 1k, 1 ad), Storkjove 2 V (1 8.30, 1 1k 9.11 trak inde over stranden), Dværgmåge 1 V, Ride 38 V (Heraf 7 1k), Alk 8 V, Lomvie/Alk 18 V, Søkonge 3 V, Silkehale 27 TI, Lille Korsnæb 10 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Grævlingevænget 66, Nyborg: Pibesvane 1 SV, Sædgås 8 V. Eske Frank Morthensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Boltinge Mølle (Sallinge Å): Bjergvipstjert 1 R. Hans Rytter
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 1K+ OF, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Seden Strand: Knopsvane 860 FU, Blishøne 1300 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Set fra Stige Ø Havørn 1 OF. Dieter Maaszen
Føns Vang: Ravn 3. Kjeld Lund
Fønsskov, marker: Sangsvane 59, Grågås 380, Bramgås 13, Hjejle 200. Kjeld Lund


         Silkehale

Fredag den 21. november 2008.

Svendborg, Glarmestervej: Silkehale 20 R. Grethe Jørgensen
Vornæs
: Vindrossel 55 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Siø
(15:00): Isfugl 1 R (Holdt til på nordsiden af dæmningen på Tåsingesiden.). Esben Eriksen
Arreskov
(08:30): Rød Glente 1 R. Leif Kristensen
Brændegård
(08:50): Sangsvane 21 R, Fiskehejre 1 R, Hvinand 4 R, Ravn 26 FU ( på dødt rådyr). Leif Kristensen
Bøjden Nor + havet syd for
(8:50-10:30): Lille Lappedykker 13 FU, Skarv 3 R, Knopsvane 2 FU, Sangsvane 7 FU, Grågås 270 FU/R, Canadagås 6 R, Gråand 60 FU/R, Spidsand 2 FU, Pibeand 45 FU, Krikand 25 FU, Taffeland 70 R, Bjergand 500 R, Troldand 350 R, Toppet Skallesluger 25 R, Vibe 25 R, Almindelig Ryle 6 R, Alk 1 T Lomvie/Alk på havet, Sanglærke 1 R, Sangdrossel 1 R, Stær 3 R, Stillits 20 FU, Bjergirisk 20 FU . Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Fyn
: Slørugle 12 YP (Stor fremgang. Håber på en mild vinter!). Sløruglegruppen: Aksel Christensen, Søren Bøgelund, Michael Højgaard Hansen, Kjeld Meiling, Per Rasmussen
Stenløseskoven (11:15-12:15): Skovsneppe 1 R, Ravn 2 R (Sad i reden). Mogens Elnif Thomsen
Slambassinet , Strandager (12:50): Bjergirisk 140 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (12:00): Fjeldvåge 1 R, Stor Regnspove 62 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (10:40-11:35): Bramgås 520 FU, Stor Regnspove 187 FU. Dieter Maaszen
Harritslev (ny tilplantning) (10:15): Stor Tornskade 1 R. Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet (08:00-13:40): Sule 5 V (4 ad + 1 1K), Sædgås 6 V (Skov-), Sortand 109 V, Ride 47 V (35 ad + 14 1K), Lomvie 2 V, Alk 8 V, Lomvie/Alk 19 V, Skovhornugle 1 R, Snespurv 21 V. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Ringdue 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Skovspurv 13 FU, Bogfinke 7 FU, Kvækerfinke 4 FU, Grønirisk 5 FU. Kjeld Korsholm
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 3, Sangsvane 26, Krikand 60 R, Gråand 50 R, Taffeland 5 R, Stor Skallesluger 13 R, Musvåge 3, Tårnfalk 2, Fasan 58 FU, Blishøne 2 R, Hættemåge 3 R, Ringdue 16 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 OF, Solsort 3 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Allike 7 OF, Gråkrage 5 , Ravn 20 , Skovspurv 12 FU, Bogfinke/Kvækerfinke 20 OF, Grønsisken 5 R HØ. Gunnar Jørgensen
Klæsø Nor: Knopsvane 4 R, Knarand 23 R, Troldand 2 R, Blishøne 29 R, Sølvmåge 1 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Storspove 17 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 22 R. Ole Goldschmidt
Firtalsstrand: Fjeldvåge 1 R, Storspove 62 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet: Bjergirisk 140 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 300 R, Bramgås 520 FU, Gravand 33 FU, Vibe 160 OF, Storspove 187 FU, Allike 160 FU. Dieter Maaszen
Flyvesandet: Rødstrubet Lom 18, Toppet Lappedykker 5, Gråstrubet Lappedykker 8, Sule 5, Knopsvane 5 V, Sangsvane 7 AD V, Skovsædgæs Sædgås 6 V, Grågås 1 TI, Bramgås 57 V, Knortegås 2 AD V, Gravand 1 V, Pibeand 1 V, Krikand 65 V, Gråand 10 V, Ederfugl 770 V, Havlit 12 V, Sortand 109 V, Fløjlsand 17, Hvinand 37 V, Toppet Skallesluger 52 V, Stor Skallesluger 4 M V, Tårnfalk 1 R, Strandskade 7 V, Hjejle 2 V, Almindelig Ryle 24 V, Hættemåge 5 V, Stormmåge 15 V, Sølvmåge 25 V, Svartbag 5 V, Ride 49, Lomvie 2 V, Alk 8 V, Lomvie/Alk 19 V, Skovhornugle 1 R, Skærpiber 1 R, Sangdrossel 1 R, Sortkrage 1 V, Stær 20 V, Stillits 10 V, Bjergirisk 45 V, Snespurv 21 V. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen


         Hættemåge AD vinterdragt

Torsdag den 20. november 2008.

Vejlen, Tåsinge (15:00): Sjagger 120 R. Ella Mikkelsen
Monnet (
10:50-14:00): Bramgås 300 R, Pibeand 220 R, Vandrefalk 1 R, Lille Regnspove 1 R, Halemejse 18 R. Ella Mikkelsen
Vornæs, Taasinge
: Vindrossel 75 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Tryggelev: Rød Glente 1 R (Nord for byen). Esben Eriksen
Ormstrup: Rød Glente 1 R 1K (Har holdt til i området de sidste par uge.). Esben Eriksen
Espe: Rød Glente 1, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Snarup: Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (10:50-11:55): Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 50 FU, Gråand 30 FU/R, Knarand 30 FU, Skeand 15 FU/R, Krikand 25 FU/R, Taffeland 10 R, Troldand 1100 R, Blishøne 400 FU, Dobbeltbekkasin 8 R, Isfugl 2 FU, Gærdesmutte 2 FU, Gransanger 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense, Stige Ø (11:45): Lille Lappedykker 75 FU. Dieter Maaszen
Odense, Bågø Havekolonier (10:20): Skovhornugle 10 R. Dieter Maaszen
Fyns Hoved (07:40-12:30): Fløjlsand 32 NV, Svartbag 28 NV, Ride 4 NV, Lomvie 14 NV, Alk 36 NV, Lomvie/Alk 33 NV, Tejst 8 NV. Erik Danielsen
Egebjerggaard Skovmosen (14:30): Duehøg 1 FU 1K hun. Aksel Christensen
Nærå Strand (09:00-10:00): Gråand 550 OF (Trak ud i små flokke på flakket), Stor Regnspove 78 R, Ravn 2 R, Bjergirisk 300 FU. Aksel Christensen
Mågeøerne (11:15-11:30): Lysbuget Knortegås 15 R, Snespurv 60 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens marker (10:30): Blisgås 55 FU, Grågås 820 FU, Ravn 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen, Taasinge: Sjagger 120 R. Ella Mikkelsen
Monnet, Taasinge: Gravand 18 R, Pibeand 70 R, Knarand 3 R, Hvinand 15 R, Musvåge 3 R, Storspove 68 R, Silkehale 5 R, Fuglekonge 1 FU, Kragefugl sp. 1700 R, Bjergirisk 100 R. Peder Rasmussen
Monnet, Taasinge
: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 209 R, Sangsvane 3 R, Grågås 100 R, Canadagås 1 R, Bramgås 300 R, Gravand 20 R, Pibeand 220 R, Knarand 3 R, Gråand 30 R, Spidsand 12 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 3 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 26 R, Hættemåge 180 R, Sølvmåge 28 R, Svartbag 2 R, Ringdue 14 R, Silkehale 12 R, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Halemejse 18 R, Bogfinke 1 R, Bjergirisk 400 R. Ella Mikkelsen
Ny Gesinge, Vest for Søren Lolksvej
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 50 R, Hjejle 400 R, Vibe 165 R. Peder Rasmussen
Bagenkop: Silkehale 380 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Dovns Klint (KA46): Havlit 160 R. Ole Goldschmidt
Humble: Silkehale 150 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Dværgmåge 2 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Silkehale 450 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Silkehale 160 R. Ole Goldschmidt
Bågø (Od. Fjord): Skovhornugle 10 R. Dieter Maaszen
Stige Ø: Lille Lappedykker 75 FU. Dieter Maaszen
Nyborg Strand (12:30): Sule 1 1K FU (FUragerede ud for hotel Nyborg Strand og så tæt på land, at
den flere gange var helt inde i havstokken, hvor den gjorde
sig forbavsende stor!). Lars Hansen
Gyldensten Gods, Inddæmningen: Sangsvane 8 R, Blisgås 55 FU, Grågås 820 FU, Bramgås 39 FU, Musvåge 2 FU, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Skarv 30 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 15 R, Gravand 6 R, Strandskade 45 R, Almindelig Ryle 40 R, Storspove 1 R, Snespurv 60 R. Jens Bækkelund


        Thurø Rev med Revbøjen i baggrunden - Vibe, Pibeand, Krikand og Hættemåge

Onsdag den 19. november 2008.

Thurø Bund: Blishøne 18 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sjagger 120 R
Flagebakken, Thurø
: Silkehale 6 R
Thurø By, Søndervej:
Silkehale 38 R
Thurø Rev
: Skarv 53 R, Fiskehejre 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 11, Pibeand 200 R, Krikand 160 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 65 R, Rødben 2 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 8 R, Ringdue 20 R, Gråkrage 18 R, Bogfinke 8 V
Gudbjerg
(09:30): Rød Glente 1 R, Blå Kærhøg 1 FU AD hun. Leif Bisschop-Larsen
Vester Hæsinge
(00:35): Natugle HØ (på matriklen). Leif Kristensen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (9:15-10:10): Lille Lappedykker 34 FU, Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 20 R, Knopsvane 38 FU, Gravand 16 FU, Gråand 20 FU, Pibeand 16 FU, Ederfugl 10 FU, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 22 FU, Blishøne 350 FU, Stor Regnspove 11 FU, Rødben 2 R, Jernspurv 2 FU, Gransanger 1 FU, Gråkrage 10 FU . Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Fruens Bøge Skov, Sorgenfri Bækken (10:45): Vandstær 1 R. Aage Wichmann
Egebjerggaard Storskoven (17:10): Skovsneppe 2 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Rudkøbing
: Silkehale 130 R. Ole Goldschmidt
Bispeenge
: Pibeand 4 FU, Knarand 6 FU, Blishøne 37 FU. Gunhild Brink
Egebjerggård Storskov
: Skovsneppe 2 OF. Aksel Christensen
Fogense Enge (Lillestrand)
: Hjejle 400 R. Jens Bækkelund


       Dagens Silkehale på insektjagt ved Valdemarslot

Tirsdag den 18. november 2008.

Svendborgsund ved Iholm (16:00): Vandrefalk 1 1k FU, Blishøne 300 R, Gråand 60 R, Fiskehejre 6 R
Valdemarslot
(14:45): Silkehale 60 FU på flyvende insekter
Sundhøjskolen, Sundhøj
(14:30): Silkehale 8 R
Sundet, Faaborg
(11:20-11:55): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 37 FU, Knarand 70 FU, Skeand 21 FU, Troldand 1100 R, Isfugl 1 FU, Gærdesmutte 2 FU . Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Æbelø: Ravn 2 T. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 75. Kjeld Lund
Æbelø
: Ravn 2 R. Jens Bækkelund


      Silkehale fra Thurø d. 17. november 2008

Mandag den 17. november 2008.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 200 R, Hættemåge 110 R (Broerne ved Sætting Strandvej), Solsort 8 R NAT
Thurø, mosen
(09:50): Silkehale 16 R
Vejlen, Taasinge (09:40): Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Brændegård Sø (10:50-11:55): Havørn 2 R (1 ad + 1 1k), Duehøg 1 OF, Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Sollerup (09:05-10:20): Fjeldvåge 1 R, Ravn 1 HØ. Gunnar Jørgensen
Espe: Stor Flagspætte 1. Birgit Nielsen [MidtfynsNatur]
Helnæs Bugt ( Sønderfjord ) (9:20-10:10): Toppet Lappedykker 86 FU, Skarv 15 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 165 FU, Sangsvane 3 FU, Grågås 10 T, Bramgås 150 R, Knortegås 3 FU, Gravand 2 FU, Pibeand 40 FU, Hvinand 32 FU, Toppet Skallesluger 14 FU, Blishøne 100 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Sølvmåge 40 R, Sjagger 20 FU, Allike 20 T, Rørspurv 1 R . Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Broløkke Strand: Blå Kærhøg 1 FU. Bo K. Stephensen
Gyldensten Enge (11:00-11:30): Blisgås 21 FU, Grågås 800 FU, Stor Regnspove 60 FU. Dieter Maaszen
Bogense, Mågeøerne (09:35): Lysbuget Knortegås 13 FU, Strandskade 52 R. Dieter Maaszen
Tybrind Vig (10:00): Grågås 600 R, Sjagger 200 R, Vindrossel 60 R. Ella Mikkelsen
Gamborg Fjord (09:30): Hvinand 111 R, Ravn 2 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund - Lehnskov-Bro (12:00): Lille Lappedykker 8 FU, Silkehale 5 R (På matriklen). Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4, Sangsvane 16 R, Krikand 105 R, Gråand 50 R, Taffeland 31 R, Troldand 28 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 13 FU, Havørn 2, Duehøg 1 OF, Musvåge 5 OF, Tårnfalk 2 OF, Fasan 5 R, Hættemåge 16 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Vindrossel 2 OF, Allike 40 OF, Gråkrage 6, Ravn 4 OF, Bogfinke 6. Gunnar Jørgensen
Sollerup: Skarv 4 R, Fiskehejre 7, Musvåge 7, Fjeldvåge 1 R, Fasan 2 R, Blishøne 1 R, Stormmåge 3 OF, Ringdue 50 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 T HØ, Gærdesmutte 3 R HØ, Rødhals 1 R, Solsort 3 , Sjagger 10 OF, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 R HØ, Skovskade 1 R HØ, Husskade 2, Allike 6 OF, Råge 8 FU, Gråkrage 6, Ravn 1 R HØ, Stær 9 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 3 OF, Grønsisken 2 OF, Dompap 3, Gulspurv 5. Gunnar Jørgensen
Bispeenge: Fiskehejre 4 FU, Grågås 23 FU, Vibe 38 FU. Gunhild Brink
Bogensø
: Enkeltbekkasin 1 R. Bo K. Stephensen
Kerteminde, Mølleskov: Natugle 1 SY, Stor Flagspætte 1. Bo K. Stephensen
Flægen v/Tybrind: Fiskehejre 1 R, Grågås 600 R, Krikand 80 R, Stær 62 R. Ella Mikkelsen
Gamborg Fjord: Hvinand 111, Blishøne 260 R, Ravn 2 OF. Ella Mikkelsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Skarv 16 OF, Fiskehejre 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 4 R, Fuglekonge 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 FU, Gråkrage 8 R. Ella Mikkelsen
Wedellsborg, Lystskov: Sjagger 200 R, Vindrossel 60 R. Ella Mikkelsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Sangsvane 3 FU, Blisgås 21 FU, Grågås 800 FU, Vibe 130 FU, Storspove 60 FU. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 13 FU, Toppet Skallesluger 40 FU, Strandskade 52 R. Dieter Maaszen


        Skovspurv fra matriklen

Søndag den 16. november 2008.

Monnet, Taasinge: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 30 R (1 med gult plasthalsbånd - ikke aflæst), Grågås 20 R, Bramgås 90 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R, Gravand 16 R, Pibeand 200 R, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 30 R, Storspove 1 R, Hættemåge 40 R, Ringdue 200 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 2 R, Skærpiber 1 R, Sjagger 2000 R, Allike 40 R, Stær 8 R
Ny Gesinge, Taasinge: Hjejle 1 R, Gråkrage 24 R
Vesteregn, Langeland: Hjejle 80 R, Vibe 370 R, Blisgås 186 R, Bramgås 138 R, Blå kærhøg 1 FU, Rød glente 1 R, Dværgfalk 1 R. Nis Rattenborg
Bagenkop / Bagenkop Havn (11:00): Dværgmåge 2 FU 1K, Silkehale 80 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Fakkemose / Østervej (10:15): Rød Glente 1 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun). Lene Thomsen, Frits Thomsen
Fredmose (07:40): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Frits Thomsen
Espe: Ravn 2, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Arreskov Sø (15:30-15:50): Skeand 50 R, Havørn 1 OF AD, Stormmåge 3100 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø (10:00-12:30): Knarand 6 R, Krikand 310 R, Havørn 2 R AD, Havørn 1 R JUV, Duehøg 1 OF, Ravn 6 R. Ella Mikkelsen
Gudbjerg: Blå Kærhøg 2 FU (Hun/juv), Ravn 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Stige Ø (11:00-11:10): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Dieter Maaszen
Seden Strand (10:45-11:10): Knopsvane 830 R. Dieter Maaszen
Vigelsø, set fra Stige Ø (10:15-11:10): Bramgås 300 FU, Vandrefalk 1 R (10:15), Hjejle 3000 OF, Vibe 800 OF. Dieter Maaszen
Odense, Bågø Havekolonier (09:30): Skovhornugle 9 R. Dieter Maaszen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (17:15): Mosehornugle 1 R. Aksel Christensen
Flyvesandet (09:30): Snespurv 1 R. Aksel Christensen
Fyns Hoved (07:10): Sortand 259 V, Alk 16 V, Lomvie/Alk 33 V, Tejst 9 V, Snespurv 2 V. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bregninge
: Sjagger 400 OF. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 3 R, Grågås 53 R, Knarand 4 R, Skeand 3 R, Taffeland 125 R, Troldand 100 R, Toppet Skallesluger 2 R. Peder Rasmussen
Thurø By m.m.
: Sangsvane 4 S, Grågås 7 N, Natugle 2 SY, Silkehale 19 OF. Arne Bruun
Thurø Rev
: Gråand 7 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Vibe 5 R, Hvidklire 1 FU, Bjergirisk 13 R. Arne Bruun
Dovns Klint
: Lom sp. 1 SV, Toppet Lappedykker 2 SV, Sangsvane 2 AD SV, Blisgås 26 S, Grågås 7 S, Bramgås 270 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 27 SV, Krikand 8 SV, Gråand 8 SV, Ederfugl 3030, Havlit 41 , Sortand 3 SV, Toppet Skallesluger 9 SV, Rød Glente 6 1K S, ad han + 1k Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 46 S, Musvåge 94 S, Tårnfalk 1 S, Vibe 310 SV, Almindelig Ryle 15 SV, Stormmåge 60 SV, Kaspisk Måge 1 1K SV, Huldue 3 S, Ringdue 2600 S, Hedelærke 3 S, Sanglærke 6 S, Engpiber 13 S, Skærpiber 8 S, Silkehale 17 S, Sjagger 620 S, Vindrossel 15 S, Misteldrossel 6 S, Allike 410 S, Råge 27 S, Stær 1 S, Kvækerfinke 12 S, Finke sp. 90 S, Grønirisk 410 S, Stillits 89 S, Grønsisken 7 S, Bjergirisk 240 S, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 S, Gulspurv 3 S, Rørspurv 1 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 110 R, Grågås 210 R, Gravand 2 R, Pibeand 280 R, Krikand 35 R, Gråand 6 R, Spidsand 1 R, Skeand 4 R, Taffeland 90 R, Troldand 40 R, Stor Skallesluger 1 R, Musvåge 2 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 260 R, Sortklire 2 R, Gråkrage 7 R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor
: Grågås 450 R, Bramgås 170 R, Hjejle 20 R, Vibe 310 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Knarand 76 R, Vibe 130 R. Ole Goldschmidt
Rath
: Silkehale 120 R, Sjagger 720 R, Misteldrossel 1 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing
: Silkehale 160 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård
: Rød Glente 1 FU, Musvåge 3 R, Sjagger 130 OF, Vindrossel 5 FU. Peder Rasmussen
Ristinge Hale
: Knopsvane 110 R, Grågås 48 R, Bramgås 90 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 36 R, Toppet Skallesluger 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 94 R, Vibe 150 R, Storspove 4 R, Bjergirisk 25 FU. Peder Rasmussen
Fakkemose
: Vibe 140 R, Sjagger 125 OF. Peder Rasmussen
Gulstav Mose
: Pibeand 28 R, På havet Ederfugl 1000 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 4 R, Skærpiber 1 R. Peder Rasmussen
Hedevejens Pyt
: Rød Glente 1 FU, Musvåge 2 FU. Peder Rasmussen
Humble
: Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R. Peder Rasmussen
Arreskov Sø, kun obs fra fugletårnet
:Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 37 R, Skarv 12 R, Krikand 30 R, Skeand 50 R, Troldand 200 R, Hvinand 6 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 4 R, Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 10 R, Hættemåge 300 R, Stormmåge 3100 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sollerup
: Fiskehejre 7 R, Musvåge 2 R, Ringdue 8 OF, Solsort 2 R, Sjagger 3 R, Halemejse 12 R, Sumpmejse 1 R, Skovskade 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 7 R, Ravn 2 R, Stær 20 OF, Grønirisk 1 R, Stor Gråsisken 20 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 3 OF, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 18 R, Grågås 3 OF, Knarand 6 R, Krikand 310 R, Gråand 120 R, Troldand 20 OF, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 3 , Duehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 9 R, Ravn 6 R, Bogfinke 3 FU, Rørspurv 1 KA. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 10 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3, Sangsvane 18 FU, Grågås 3 OF, Gravand 1 R, Knarand 2 R, Krikand 225 R, Gråand 100 R, Hvinand 1 FU, Stor Skallesluger 8 R, Havørn 3, Duehøg 2 OF, Musvåge 6, Fasan 4 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Due sp. 12 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 1 R, Gråkrage 14, Ravn 8 OF, Bogfinke 1 OF, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Odense, Bågø, Havekolonier
: Skovhornugle 9 R, Silkehale 14 R
Seden Strand: Set fra Stige Ø. Knopsvane 830 R, Blishøne 800 FU
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR FU
Vigelsø: Grågås 300 OF, Bramgås 300 FU, Vandrefalk 1 R, Hjejle 3000 OF, Vibe 800 OF
Kerteminde, Mølleløkken 85: Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 1. Bo K. Stephensen
Sadelmagermosen, Målestrand, Hindsholm: Dobbeltbekkasin 1, Mosehornugle 1 FU. Bo K. Stephensen
 


     Haveobs en novemberdag

Lørdag den 15. november 2008.

Svendborgsund ved Iholm (10:00 - 11:00): Lille Lappedykker 14 FU, Skarv 8 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 46 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 V, Gråand 30 R, Ederfugl 8 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 250 R, Hættemåge 40 R, Svartbag 4 R
Ny Gesinge: Sjagger 120 OF
Vornæs Skov: Musvåge 4 R, Vindrossel 6 R
Espe: Grågås 15, Musvåge 1, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Boltinge: Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Østrige strand, Botofte, Langeland (13:45-14:00): Mosehornugle 1 R. Allan Østergaard
Kerteminde/Vestskoven: Husskade 34 R (Overnatningsplads). Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Tankefuld, Svendborg
(13:40): Havørn 1 V, Sjagger 150 OF. Peder Rasmussen
Bispeenge
: Pibeand 4 FU, Knarand 6 FU, Skeand 4 FU, Vibe 53 FU. Gunhild Brink


        Halemejse Gulstav Østerskov

Fredag den 14. november 2008.

Silke Å / Brahetrolleborg (14:00): Blå Kærhøg 1 FU AD han. Erik Danielsen
Sundet, Faaborg
(10:50-11:45): Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 2 FU,  Knopsvane 43 FU, Knarand 52 FU, Skeand 2 R, Taffeland 20 R, Troldand 1300 R, Hættemåge 100 FU, Stormmåge 30 FU, Sølvmåge 10 R, Isfugl 1 FU, Silkehale 120 FU . Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Tommerup Made, Tørvegrav: Isfugl 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Tommerup Bæk, Holmehave: Enkeltbekkasin 3 R. Henrik Mørup-Petersen
Holmehave Bæk, Møllemose: Isfugl 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Ølundgårds Inddæmning (12:30-13:00): Bramgås 660 FU, Stor Regnspove 55 FU. Dieter Maaszen

Kanalen ved Stegø Mølle (09:45-10:00): Blå Kærhøg 1 FU (brun), Isfugl 1 OF. Suzette Frydensberg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 300 FU, Bramgås 660 FU, Krikand 70 FU, Storspove 55 FU, Gråkrage 40 FU. Dieter Maaszen


    Flot Blå kærhøg fouragerer på Monnet d. 13. november 2008. Foto Bent Staugaard - www.Midtfyns Naturfoto.dk

Torsdag den 13. november 2008.

Neergårdsmindeskoven, Thurø: Topmejse 1 R, Spætmejse 1 R
Monnet
: Blå Kærhøg 1 FU han, Bramgås 150 R. Peder Rasmussen, Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Faaborg Fjord
(9:15-11:10): Lille Lappedykker 100 FU, Toppet Lappedykker 78 FU, Skarv 24 R, Fiskehejre 13 FU, Knopsvane 58 FU, Knortegås 36 FU, Gråand 35 FU, Pibeand 60 FU, Krikand 10 FU, Ederfugl 50 FU, Hvinand 120 FU, Toppet Skallesluger 50 FU, Musvåge 2 FU, Blishøne 1000 FU, Strandskade 2 FU, Hjejle 50 R, Vibe 170 R, Almindelig Ryle 1 FU, Stenvender 16 FU (Ved Katterødrev), Hættemåge 50 R, Ringdue 30 FU, Silkehale 10 T, Sjagger 50 FU, Bjergirisk 5 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Krogsbølle (10:00): Bomlærke 1 SY. Kresten Madsen
Ølundgårdsinddæmning (13:00-15:00): Bramgås 675 R, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 2 R (Ad han og juv hun rastede og badede m. 25m. imellem, den ad. trak væk, da den juv. nærmede sig!). Henrik Kalckar Hansen
Ølundgårdsinddæmning (09:35-11:05): Bramgås 750 FU, Pibeand 300 FU, Vandrefalk 1 OF JUV (11:00), Stor Regnspove 250 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (08:50): Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Odense, Bolbro (07:10-07:25): Husskade 134 OF. Dieter Maaszen
Ejlstrup, Odense (09:15): Rødstjert 1 R. Preben Baltersen via Ella Mikkelsen
Sanderum, Odense: Gråspurv 1 ad han FU . Kai Nissen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bjørnemosegård, Svendborg: Skovsneppe 1 R. Erik Ehmsen
Ny Gesinge, Vest for Søren Lolksvej: Grågås 85 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 93 R, Hjejle 300 R, Vibe 225 R. Peder Rasmussen
Monnet, Taasinge: Gravand 14 R, Krikand 28 R, Spidsand 12 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Fjeldvåge 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Gærdesmutte 1 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Pibeand 15 R, Musvåge 4 R, Storspove 35 R, Sjagger 270 R. Peder Rasmussen
Siø: Fiskehejre 8 R, Grågås 225 R, Bramgås 300 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 R, Vibe 75 R, Storspove 13 R. Peder Rasmussen
Arreskov Sø: Musvåge 8 R, Silkehale 5 R, Sjagger 300 R, Vindrossel 50 R. Erik Ehmsen
Odense: Rødstjert 1 R (set i Ejlstrup af Preben Baltersen). Ella Mikkelsen
Bolbro: Husskade 134 OF. Dieter Maaszen
Slambassinet: Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 250 FU, Bramgås 750 FU, Pibeand 300 FU, Vandrefalk 1 JUV OF, Storspove 250 R. Dieter Maaszen
Agernæs: Bjergirisk 30 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Made: Fiskehejre 1 OF, Grågås 300 R, Pibeand 30 FU, Fjeldvåge 1 JUV R, Hjejle 20 R, Vibe 300 OF, Ravn 2 R HØ. Per Damsgaard-Sørensen
Gyldensten Gods, Inddæmningen: Blisgås 95 FU, Grågås 670 FU, Bramgås 80 FU. Jens Bækkelund
Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 41 FU, Sjagger 70 R. Jens Bækkelund
Nørreby, Skærvej:. Bramgås 85 FU. Jens Bækkelund


      Flokken af Bramgås foran Åstrup kirke

Onsdag den 12. november 2008.

Svendborgsund ved Iholm (16:00): Knopsvane 80 R, Hvinand 6 R, Havørn 1 1K R V (rastede kortvarigt på tange ved Saksenborg og fløj mod vest - dejligt skrivebordsobs), Blishøne 400 R
Skovsbo
: Sjagger 300 OF
Sallingelunde
(10:00-11:00): Rød Glente 1 FU (Den FUragerede over samme mark i 1 time), Musvåge 4 R. Leif Kristensen
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 26 R, Pibeand 480 R, Knarand 6 R, Krikand 40 R, Gråand 600 R, Skeand 350 R, Troldand 300 R, Musvåge 2 R
Brændegård Sø
: Sangsvane 18 R, Pibeand 12 R, Knarand 6 R, Krikand 400 R, Gråand 40 R, Havørn 1 1K R, Musvåge 2 R, Isfugl 1 R, Ravn 12 R
Nakkebølle Inddæmning
: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 60 R, Bramgås 110 R, Gråand 60 R, Taffeland 90 R, Troldand 400 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Musvåge 2 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 180 R, Vibe 9 R, Isfugl 1 R, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 600 R, Halemejse 6 R, Blåmejse 4 R, Musvit 8 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 2 R, Stær 40 R
Holstenshuus, Diernæs
(10:15-11:30): Grågås 20 T, Gråand 20 R, Musvåge 5 FU, Solsort 20 FU, Sjagger 300 FU, Vindrossel 40 FU, Fuglekonge 10 FU, Husskade 4 FU, Bogfinke 20 FU, Dompap 5 FU, Kernebider 1 FU, Gulspurv 15 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Nørreby (13:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund, Svendborg: Gærdesmutte 1 R, Halemejse 7 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Spætmejse 4 FU, Dompap 2 R. Peder Rasmussen
Gyldensten Gods: Grågås 400 FU. Jens Bækkelund
Klinte Strand: Hjejle 800 OF. Jens Bækkelund
Nørreby, Skærvej: Sangsvane 22 FU, Grågås 150 FU, Bramgås 95 FU, Blå Kærhøg 1 M FU, Vibe 110 OF. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 7/11-2008:                    
           Rovfugle nyder tilliden
           Sidste dans med Brushanen?


         Forbitrækkende gæs ved Dovns Klint lørdag d. 8. november 2008

Tirsdag den 11. november 2008.

Årslevhallen (11:30): Sjagger 150 min. Gunvor Knudsen via [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(11:20-12:10):Knarand 105 FU min, Skeand 15 R, Krikand 3 FU, Taffeland 20 R, Troldand 1300 R, Silkehale 45 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Klakkebjerg v/ Ørsbjerg Skov (14:10): Grønspætte 1 R, Ravn 1 R. Frits Thomsen
Neverkær v/Årup (13:40): Vandrefalk 1 R AD han. Frits Thomsen
Gyldensteens marker (09:10): Blisgås 90 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gesinge: Grågås 120 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 63 R, Vibe 100 R, Storspove 57 R. Peder Rasmussen
Monnet, Taasinge: Grågås 275 R, Gravand 28 R, Pibeand 25 R, Musvåge 1 R, Vibe 115 R, Storspove 16 R, Kragefugl sp. 1500 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge: Pibeand 50 R, Storspove 14 R, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 70 R, Stær 200 R, Gulspurv 5 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Musvåge 1 R, Hvidklire 1 R, Sjagger 200 R, Vindrossel 5 R. Peder Rasmussen
Gyldensten Gods: Blisgås 90 FU, Grågås 65 FU, Bramgås 75 FU. Jens Bækkelund
Nørreby: Tyrkerdue 14 R, Bomlærke 5 R. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 67 R, Vibe 90 R, Storspove 40 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Musvåge 14 R (kredsende over skovene, set fra Løverodde i Kolding Kommune). Peder Nygaard Nielsen


        Fuglekonge Gulstav lørdag d. 8. november 2008

Mandag den 10. november 2008.

Neergårdsmindeskoven, Thurø: Fuglekonge 6 R, Dompap 3 R
Svendborgsund ved Iholm
: Lille Lappedykker 28 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 92 R, Gråand 36 R, Toppet Skallesluger 8 R, Blishøne 250 R
Ny Gesinge
: Hjejle 1000 R. Poul Rasmussen
Spodsbjerg Havn
(14:00-): Bjergpiber 1 R (Ringmærket - er det individet fra sidste år Se her...). Henrik Knudsen
Brændegaard Sø
: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Tom Willestofte
        Musvåge med bytte ved Brændegaard Sø.     Foto: Tom Willestofte
Bøjden Nor + havet Bøjden Nor + havet syd for
(10:50-11:50):Sangsvane 2 FU, Grågås 230 FU/R, Spidsand 5 FU, Pibeand 300 FU min, Krikand 50 R min, Taffeland 100 R, Bjergand 120 R, Troldand 800 R, Ederfugl 100 R på havet, Havlit 3 T på havet, Vibe 160 FU/R, Dværgmåge 7 SØ AD på havet, Rødhals 2 FU, Vindrossel 6 FU, Fuglekonge 5 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Jersore (11:25): Blisgås 52 FU. Jens Bækkelund
Vaden v. Lindøhoved (11:20): Hjejle 550 R. Jens Bækkelund
Grindløse (10:35): Fjeldvåge 1 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (09:05): Isfugl 2 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 9 R, Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 29 R, Blisgås 2 R, Grågås 560 R, Bramgås 85 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Pibeand 320 R, Knarand 38 R, Krikand 345 R, Gråand 52 R, Skeand 3 R, Taffeland 315 R, Troldand 735 R, Bjergand 12 R, Hvinand 18 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 32 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 2 R, Vibe 245 R, Skærpiber 2 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 4 R, Solsort 10 R, Sjagger 70 R, Vindrossel 5 R, Fuglekonge 10 R, Skægmejse 4 R, Blåmejse 4 R, Gråkrage 15 R, Stær 1200 R, Bjergirisk 35 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Blisgås 95 R, Grågås 650 R. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Havørn 2, Kaspisk Måge 2 1K R, Silkehale 60 R. Ole Goldschmidt
Flyvesandet: Fjeldvåge 1 OF. Aksel Christensen
Grindløse Ås (Bjergene): Fjeldvåge 1 OF. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Bramgås 120 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Isfugl 2 R. Jens Bækkelund
Jersore: Blisgås 52 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 42 R, Hjejle 550 R, Vibe 215 R. Jens Bækkelund
Nørreby, Skærvej: Grågås 280 FU, Bramgås 160 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 10 FU. Jens Bækkelund


       Så er Mosehornuglerne tilbage på Monnet

Søndag den 9. november 2008.

Svendborgsund ved Iholm (08:20): Skarv 40 FU (Fællesfisker på en stime af fisk), Fiskehejre 7 R, Blishøne 300 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 6 FU (Hugger maden fra skarverne), Ringdue 80 R (over Horseskov)
Monnet, Taasinge
(14:40-15:50): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 88 R, Grågås 12 R, Bramgås 1 OF, Gravand 16 R, Pibeand 180 R, Gråand 40 R, Spidsand 16 R, Musvåge 3 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 30 R, Svartbag 1 R, Mosehornugle 2 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 2 R, Kragefugl sp. 2000 R, Stær 200 R, Bjergirisk 140 R
Ny Gesinge
(14:20): Bramgås 4 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 30 R, Hjejle 1200 R, Vibe 150 R, Storspove 40 R
Ny Gesinge
: Hjejle 1200 R, Vibe 150 R. Poul Rasmussen
Gesinge, Taasinge
(07:55): Sjagger 1800 R. Poul Rasmussen
Espe: Musvåge 1, Sjagger 7. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Gudbjerg (16:30): Vandrefalk 1 OF AD (Ny matrikelart :-)). Leif Bisschop-Larsen
Lundeborg (14:30): Silkehale 50 FU. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Lundeborg (13:30):Silkehale 34 FU. Poul Brugs
Broholm: Vibe 40 R. Poul Brugs
Purreskoven, Lundeborg (14:30): Havørn 1 JUV SV, Musvåge 1 R, Ravn 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R. Poul Brugs
Lindkær (13:30-15:15): Duehøg 1 FU AD, Ravn 27 R (Samlet i trætoppe i skovene SØ for alléen). Henrik Kalckar Hansen
Skaboeshuse (15:30-15:45): Fjeldvåge 1 R, Mosehornugle 1 R, Silkehale 32 R. Kurt Hansen
Vigelsø (obs fra Klintebjerg Havn) (15:15-15:40): Bramgås 350 R, Havørn 1 R, Hjejle 1100 R, Vibe 525 R, Bjergirisk 130 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand (14:30-15:00): Pibeand 265 R, Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (13:25-14:30): Bramgås 375 R, Pibeand 250 R, Knarand 6 R, Krikand 175 R, Vibe 250 R. Gregers Johannesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bagenkop Havn: Middelhavssølvmåge 1 1K R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 60 R, Skærpiber 1 R, Silkehale 170 R. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Lom sp. 7 SV, Toppet Lappedykker 1 SV, Grågås 2 SV, Bramgås 95 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 38 SV, Pibeand 5 SV, Krikand 3 SV, Gråand 4 SV, Spidsand 2 SV, Ederfugl 2980, Havlit 6 SV, Sortand 114 SV, Hvinand 4 SV, Toppet Skallesluger 26 SV, Rød Glente 3 1K S, Blå Kærhøg 4 , Spurvehøg 17, Musvåge 1 TF, Dværgmåge 23 SV, Stormmåge 95 SV, Ringdue 2850 S, Allike 80 S, Stær 280 S, Kvækerfinke 12 S, Grønirisk 7 S, Stillits 1 S. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Knopsvane 2 R, Grågås 110 R, Pibeand 4 R, Knarand 2 R, Krikand 26 R, Spidsand 1 R, Troldand 9 R, Blishøne 24 R, Almindelig Ryle 14 R, Huldue 3 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Pibeand 140 R, Knarand 70 R, Skeand 12 R, Taffeland 915 R, Troldand 220 R, Bjergand 18 R, Havørn 1 1K R, Blå Kærhøg 1 1K R, Blishøne 1200 R, Vibe 62 R, Almindelig Ryle 14 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stillits 26 R. Ole Goldschmidt
Påø: Rød Glente 1 R, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 M AD R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 6 R, Tårnfalk 1 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Blisgås 104 R, Grågås 680 R, Bramgås 96 R, Hjejle 17 R, Vibe 12 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Knopsvane 5, Grågås 4 OF, Gravand 4 R, Pibeand 6 R, Knarand 4 R, Krikand 325 R, Gråand 175 R, Hvinand 3 R, Stor Skallesluger 1 M R, Havørn 2 AD R, Musvåge 1 OF, Fasan 20 FU, Solsort 3 R, Musvit 1 R HØ, Gråkrage 13 R, Ravn 2 OF, Bogfinke 2 OF. Gunnar Jørgensen
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Tårnfalk 1 FU. Bo K. Stephensen
Søer v/Sellebjerg, Marslev: Stor Skallesluger 3 M R, Duehøg 1 FU, Skovsneppe 1 R. Kirsten Halkjær Lund


        Rød glente med antenne på ben, Gulstav og Dovns Klint

Lørdag den 8. november 2008.

Dovns Klint: Knopsvane 2 V, Pibesvane 13 V, Sangsvane 63 S, Kortnæbbet Gås 3 S, Blisgås 10 S, Grågås 46 S, Bramgås 1160 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 V, Pibeand 242 V, Spidsand 5 R, Troldand 2 V, Ederfugl 480 V, Hvinand 12 V, Toppet Skallesluger 8 V,  Rød Glente 6 S (1 med antenne på bugen! - må være radiomærket), Spurvehøg 43 S, Musvåge 19, Vibe 60 S, Huldue 3 S, Ringdue 2500 S, Stor Flagspætte 1 TF, Sanglærke 1 S, Engpiber 4 S, Skærpiber 2 S, Bjergvipstjert 1 V, Silkehale 48 S, Husrødstjert 1 R, Sjagger 1830 S, Misteldrossel 5, Fuglekonge 34, Blåmejse 14 S, Allike 560 S, Sortkrage 2, Stær 150 S, Bogfinke 300 S, Kvækerfinke 10 S, Grønirisk 22 S, Stillits 23 S, Dompap 1 R
Gulstav
: Fuglekonge 30 R
Gulstav Østerskov
: Fjeldvåge 1 OF, Sjagger 200 OF, Fuglekonge 40 FU, Halemejse 10 R
Keldsnor
: Kortnæbbet Gås 6 S, Grågås 600 R, Bramgås 300 R, Knortegås 3 R, Gravand 2 R, Pibeand 350 R, Spidsand 7 R, Skeand 1 M R, Troldand 200 R,  Havørn 1 1K FU (Plukkede en hvid fugl (måge?) på kysten omgivet af 10 - 12 gråkrager), Stor Præstekrave 2 R, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 14 R, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 4 R
Lundeborg
(08:00- 08:30): Bramgås 155 S. Poul Brugs
Kværndrup (motorvejen)
(11:15): Rød Glente 1 R. Michael Mosebo Jensen
Espe
: Ravn 2, Musvåge 2, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Ølundgårds Inddæmning
(11:00-12:15): Bramgås 390 R, Fjeldvåge 1 OF, Vibe 270 OF, Stor Regnspove 100 R. Dieter Maaszen
Ejby Mølle
(14:30): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Gasenhed Nord
(12:45-14:10): Lille Lappedykker 135 R, Knopsvane 625 R, Pibeand 875 R, Gråand 750 R, Spidsand 35 R, Hvinand 175 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Vandrefalk 2 R, Blishøne 1500 R, Rødben 28 R. Gregers Johannesen
Noret/Scheelenborg
: Blå Kærhøg 1 R. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hav øst for Thurø: Bramgås 190 SV, Troldand 1 SV, Ederfugl 400 , Hvinand 10 SV, Blå Kærhøg 1 SV, Dværgmåge 4 S. Arne Bruun
Thurø Bund: Lille Lappedykker 151 FU, Pibeand 16 FU, Hvinand 2 OF, Blishøne 387 FU, Isfugl 2 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Grågås 70 SV, Pibeand 3 SV, Natugle 1 SY, Sjagger 100 OF. Arne Bruun
Thurø Rev: Knopsvane 3 SV, Sangsvane 7 , Blisgås 10 SV, Grågås 4 SV, Bramgås 175 , Knortegås Mørkbuget (bernicla) 5 R, Pibeand 140 , Krikand 190 , Gråand 30 R, Strandskade 1 R, Vibe 33 V, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Rødben 1 FU, Sanglærke 4 S,  Fuglekonge 9 FU (I hyben yderst ude), Halemejse 11 TF, Stær 1 S, Grønirisk 90 FU, Grønsisken 13 S, Bjergirisk 2 R. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Sangsvane 6 S, Ravn 1 OF
Løkkeby Enge: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 1 R, Sangsvane 6 AD R, Bramgås 68 V, Knarand 2 R, Gråand 22 R, Skeand 6 R, Spurvehøg 1 R, Vandrikse 1 R, Svartbag 28 R, Sjagger 90 R, Vindrossel 6 R, Stær 12 R, Bjergirisk 8 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Havn: Middelhavssølvmåge 1 1K R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 35 R, Hvid Vipstjert 1 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8, Sangsvane 16 R, Grågås 95 R, Bramgås 5 OF, Gravand 4 R, Pibeand 8 R, Knarand 8 R, Krikand 230 R, Gråand 180 R, Taffeland 4 OF, Troldand 26 , Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 1 F OF, Havørn 3, Duehøg 2, Musvåge 3, Tårnfalk 1 R, Fasan 5 R, Vibe 6 OF, Hættemåge 14 R, Svartbag 1 R, Ringdue 5, Sanglærke 5 Ø, Gærdesmutte 2 R HØ, Solsort 3 R, Halemejse 1 OF, Musvit 1 FU, Skovskade 1 R, Allike 44 OF, Gråkrage 8 R, Ravn 3, Stær 20 OF, Skovspurv 4 R HØ, Bogfinke 1 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 22 OF, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Fiskehejre 1 OF, Musvåge 1 R, Sanglærke 1 T HØ, Engpiber 1 R HØ, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 1 R, Musvit 1 R HØ, Skovskade 2 R HØ, Allike 29, Gråkrage 2 OF, Stær 25 OF, Bogfinke 1 OF, Gulspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Nyborg Strand: Skarv 3 R, Pibeand 16 Ø, Toppet Skallesluger 22 R, Hættemåge 2 FU, Ringdue 2 R, Solsort 2 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Ederfugl 18 FU, Strandskade 12 FU, Ryle sp. 60 FU, Gærdesmutte 2 FU, Grønirisk 52 FU. Gunhild Brink
Seden Strand: Sangsvane 20 OF (Set fra E. Nielsens Plads, 5 r. 15 of). Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Bramgås 390 FU, Pibeand 50 FU, Musvåge 1 OF, Fjeldvåge 1 OF, Vibe 270 OF, Storspove 100 R. Dieter Maaszen
Mesinge: Silkehale 12 FU. Bo K. Stephensen
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 22 R, Pibeand 185 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Pibesvane 34 V, Knortegås, Lysbuget (hrota) 9 AD R. Kurt Due Johansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Blisgås 1 R, Grågås 600 R, Bramgås 25 R, Trækker ud af Nærå Strand ca 1645. Forstyrret af jagt på, naboarealer ? Hvinand 950 N, Almindelig Ryle 1200 FU, Natterastende Måge sp., 3400 R NAT, Skærpiber 1 R NAT. Kurt Due Johansen


       Så er der årstid til Sortgrå ryle

Fredag den 7. november 2008.

Arreskov Sø, nordenden (13:00 - ?): Mulig Halsbåndtroldand 1 R Han. Erik Ehmsen
Ny Bjerreby (15:50): Sjagger 2000 min. Bent Staugaard
Monnet (08:00-16:00): Blisgås 55 R, Bramgås 1275 R, Ravn 1 R, Ræv 1 (Fugletårnet virker. Ræven kom ca 20 m forbi tårnet, og Bramgæssene kom meget lavt hen over tårnet.
). Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Sollerup (11:20-13:10): Sjagger 200 R. Ella Mikkelsen
Brændegård sø (10:00-11:00): Krikand 180 R, Rød Glente 1 S (Kl 10.40), Havørn 2 R (1 ad og 1 1k), Duehøg 1 R, Ravn 7 R. Ella Mikkelsen

Bøjden Nor + havet (8:50-11:30):Pibeand 500 FU, Krikand min 30 FU, Spidsand 5 FU, Skeand min 1 FU, Gråand 120 FU, Troldand 700 R, Bjergand 20 R, Taffeland 150 R, Ederfugl 110 R ( på havet ), Havlit 20 T ( ph ), Knopsvane 3 FU, Sangsvane 8 FU, Pibesvane 38 R ( trak væk kl. 11:00 ), Grågås 230 FU/R, Blisgås 11 R, Blisgås 30 V, Canadagås 1 FU, Bramgås min 80 SV, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 20 FU, Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker min 10 FU ( ph ), Skarv 4 R, Lomvie/Alk 1 R ( ph ), Hættemåge 50 R, Sølvmåge 40 R, Stormmåge 40 R, Vibe 110 FU, Hjejle 50 R, Sortklire 4 FU, Rødben 1 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Regnspove 1 T, Fiskehejre 12 FU, Skærpiber 1 FU, Bjergirisk 70 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense, Bolbro (07:12-07:25): Husskade 65 OF. Dieter Maaszen
Røjle Bygade 102
(11:20): Bjergvipstjert 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Sr. Åby (13:30): Blå Kærhøg 1 R han. Frits Thomsen
Klinte Strand (13:30): Hjejle 1200 OF (Mindst). Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By: Spurvehøg 1 TI FU, Ringdue 2 FU, Stor Flagspætte 1 M FU, Gærdesmutte 2 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Sortkrage 2 R, Skovspurv 17 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 2 FU, Grønirisk 4 FU. Kjeld Korsholm
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 8 R, Gråand 2 R, Troldand 18 R, Hvinand 32 R, Blishøne 2 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø:
Knopsvane 2 R, Sangsvane 18 R, Krikand 180 R, Gråand 30 R, Rød Glente 1 S,  Havørn 2 (der var 1 ad og 1 1k), Duehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Sjagger 70 R, Gråkrage 38 R, Ravn 7 R. Ella Mikkelsen
Sollerup
: Skarv 5 R, Fiskehejre 4 R, Stor Skallesluger 12 R, Musvåge 2 R, Ringdue 5 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 3 R, Sjagger 200 R, Halemejse 8 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Gråkrage 40 R, Stillits 3 FU. Ella Mikkelsen
Bolbro
: Husskade 65 OF. Dieter Maaszen
Klinte Strand: Min. Hjejle 1200 OF. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Bramgås 200 V . Jens Bækkelund


        Bramgås (arkiv: Gulstav oktober 2008)

Torsdag den 6. november 2008.

Svendborg: Bramgås 200 S
Monnet
(08:00): Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Skovballe Tåsinge: Rød Glente 1 R. Poul Rasmussen
Bækkehave Tåsinge: Blisgås 3 R, Bramgås 700 R (Rastende på mark), Grågås 124 R. Poul Rasmussen
Nørre Sø (15:00): Stor Skallesluger 52 R. Leif Bisschop-Larsen
Sundet, Faaborg (11:20-12:00):Knarand min 125 FU, Skeand 15 R/FU, Krikand 3 FU, Troldand 1300 R, Taffeland 10 R, Knopsvane 45 FU, Blishøne 500 FU, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Skarv 5 R, Toppet Lappedykker 10 R/FU, Fiskehejre 1 FU, Isfugl 1 FU, Stær 30 FU
Dobbeltbekkasin 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Ejby Mølle (10:25): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Brende Å, Nedermarken (13:15): Bjergvipstjert 1 R. Frits Thomsen
Skt. Klemens (08:40): Sjagger 140 SV. Kell Grønborg
Mågeøerne (12:50-13:40): Blisgås 9 V, Grønirisk 220 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne (10:30-11:45): Bramgås 1890 V, Lysbuget Knortegås 16 R. Jens Bækkelund
Bogense (09:40): Ravn 3 OF. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Odense Å v/Sankt Klemens: Silkehale 23 R, Sjagger 140 SV. Kell Grønborg
Ejby Mølle: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Bogense: Stavangerparken Ravn 3 OF. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: min. Grågås 400 FU, Bramgås 130 V. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Bramgås 80 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Skarv 40 R, Sangsvane 52 R, Blisgås 9 V, Grågås 8 V, Bramgås 1920, Knortegås, Lysbuget (hrota) 16 FU, Gravand 11 R, Pibeand 30 V, Krikand 31 R, Gråand 195 R, Hvinand 18 R, Toppet Skallesluger 33 R, Strandskade 42 R, Strandhjejle 2 R, Storspove 21 R, Rødben 17 R, Svartbag 4 R, Grønirisk 220 R. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 30/10-2008:                    
           Danmark beskytter ikke Natura 2000-områderne godt nok
           Fuglenes stemme vil blive hørt i nationalparken
           Egetræerne serverer for skovens skader og duer


      Silkehalerne opholder sig ved Myrehøjvej for tiden

Onsdag den 5. november 2008.

Monnet: Bramgås 475 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Brændegård Sø
(09:00-11:00): Knarand 21 R, Krikand 375 R, Havørn 3 R (1 1k + 2 ad som fløj mod Arreskov kl ca 9.30, da der blev skudt i nærheden af søen), Ravn 4 R. Gunnar Jørgensen
Espe
: Tårnfalk 1, Spurvehøg 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker
(10:00-11:10):Rødtoppet Fuglekonge min 1 FU, Fuglekonge min 10 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit min 10 FU, Spætmejse 2 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Grønspætte 1 FU, Dompap 5 FU, Bogfinke 10 FU, Lille Korsnæb min 1 R, Solsort 10 FU, Ringdue 5 FU, Skovskade 2 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Egebjerggaard Nrd. Fælled
(09:30): Rød Glente 1 OF. Emil, Aksel Christensen
Nørreby Hals (15:15): Fjeldvåge 1 OF (15:35). Peter Oxholm, Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Jersore, Lindøhoved (14:30): Stor Regnspove 55 FU. Peter Oxholm, Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Nr.Esterbølle, Gyldenstenvej (14:20): Blisgås 12 FU, Grågås 550 FU. Peter Oxholm, Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Vaden v. Lindøhoved (12:30): Strandskade 75 R, Stor Regnspove 65 R. Jens Bækkelund
Bogense, Stegø Mølle (12:15): Isfugl 1 OF. Peter Oxholm, Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Bogense, Mågeøerne (11:00-12:00): Lysbuget Knortegås 23 FU, Grønirisk 60 FU. Peter Oxholm, Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Bogense, Schmidstrupvej (10:45): Stor Tornskade 1 FU (10:45). Peter Oxholm, Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Ejlinge (10:30-11:30): Skovhornugle 2 R, Grønirisk 250 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9, Sangsvane 15 R, Gravand 4 R, Pibeand 11 R, Knarand 21 R, Krikand 375 R, Gråand 210 R, Troldand 2 R, Hvinand 3 FU, Havørn 1 1K R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 70 R, Blishøne 4 R, Vibe 1 OF, Hættemåge 6 R, Ringdue 3, Engpiber 3 OF, Gærdesmutte 2 R HØ, Rødhals 2, Solsort 2 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 6 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 7 FU, Skovskade 1 R HØ, Allike 9 R, Gråkrage 19, Ravn 4, Skovspurv 4 R, Bogfinke 2 OF, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 2 R, Grønsisken 10 OF, Gulspurv 6 R
Ejlinge: Fiskehejre 2 R, Skovhornugle 2 R, Skovspurv 8 R, Grønirisk 250 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 17 R, Gravand 35 R, Strandskade 75 R, Storspove 65 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 27 FU. Jens Bækkelund
Bogense: Schmidstrupvej Stor Tornskade 1 FU. Peter Oxholm, Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 R, Hjejle 20 R, Vibe 220 OF, Storspove 55 FU, Gråkrage 30 R. Peter Oxholm, Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Mågeøerne: Bramgås 200 OF, Knortegås, Lysbuget (hrota) 23 FU, Pibeand 40 FU, Toppet Skallesluger 15 FU, Strandhjejle 1 R, Vibe 1 OF, Storspove 32 FU, Rødben 8 FU, Stenvender 2 FU, Stormmåge 45 R, Grønirisk 60 FU. Peter Oxholm, Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Nørre Esterbølle: Blisgås 12 FU, Grågås 550 FU. Peter Oxholm, Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Nørreby: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 FU, Gravand 81 FU, Gråand 170 R, Fjeldvåge 1 OF, Storspove 30 FU. Peter Oxholm, Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Nørre By Hals Gråkrage 30 R. Peter Oxholm, Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Isfugl 1 OF. Peter Oxholm, Sten Pedersen, Dieter Maaszen


          Nu er Silkehalerne stabile ved Myrehøjvej

Tirsdag den 4. november 2008.

Svendborg, Christiansminde (15:00): Silkehale 32 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse 8 FU, Musvit 6 R
Thurø By, skolen:
Halemejse 6 R, Sortkrage 4 FU
Sundet, Faaborg
(11:30-12:10): Isfugl 2 FU ( en set på svirrende vinger over søen ), Knarand 135 FU ( rekord for Sundet ), Skeand 25 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Ejby Mølle (15:00): Vandstær 1 R. Peter Oxholm
Morud (Bøgevangen) (17:05-17:06): Skovsneppe 1 OF. Kurt Gamborg Holm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Lehnskov/Fredskov: Musvåge 1 R, Sjagger 45 R, Vindrossel 4 R, Skovskade 1 R. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 17 R, Toppet Lappedykker 32 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 11 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 18 R, Pibeand 80 R, Knarand 149 R, Krikand 14 R, Gråand 70 R, Spidsand 2 R, Skeand 16 R, Taffeland 410 R, Troldand 1560 R, Hvinand 7 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 1090 R, Vibe 68 R, Almindelig Ryle 3 R, Hættemåge 400 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 50 R, Engpiber 2 R. Ole Goldschmidt
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 12 R, Taffeland 100 R, Troldand 1000 R, Bjergand 3 R, Hvinand 16 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 1 R. Peder Rasmussen
Arreskov Sø: Bramgås 21 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R, Ravn 16 FU. Erik Ehmsen
Sydf. Øhav: Rødlok: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 24 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 39 R. Peder Rasmussen
Morud: Passerede Bøgevangen i vestlig retning. Skovsneppe 1 OF. Kurt Gamborg Holm


          Blishønsene finder sammen, når de bliver forstyrret

Mandag den 3. november 2008.

Vornæs, Taasinge: Bramgås 470 V, Grågås 250 R, Gås sp. 28 R (Kortnæbbet eller Blisgæs?), Sjagger 150 R, Vindrossel 15 R, Sangsvane 7 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 1 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Sundet, Faaborg
(10:50-12:00): Isfugl 2 FOU, Bramgås 10 V, Knopsvane 41 FOU, Knarand 135 FOU, Skeand 25 R, Gråand 50 R/FOU, Troldand 1300 R, Taffeland 10 R, Blishøne 500 FOU, Toppet Lappedykker 11 FOU/R, Skarv 5 R, Hætttemåge 100 R, Svartbag 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Faaborg (10:40): Silkehale 50 ( 30 V ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Hanse Bugt ( Nab Strand ) (9:50-10:20): Bramgås 130 V, Toppet Skallesluger 20 FOU, Toppet Lappedykker 5 FOU, Sølvmåge 20 R, Havørn 1 FOU ( forsøgte at fange skadet sølvmåge ), Isfugl 1 FOU, Sjagger 20 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Røjle Bygade 102 (10:30): Bjergvipstjert 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne (09:45): Lysbuget Knortegås 29 FU, Strandskade 60 FU.  Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Søby Monnet - Tåsinge: Knopsvane 39 R, Bramgås 200 S, Pibeand 75 R, Krikand 15 R, Gråand 100 R, Spidsand 5 R, Skeand 3 R, Stor Skallesluger 1 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 2 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Storspove 43 R. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 6 R, Sangsvane 11 R, Krikand 22 R, Taffeland 3 R, Troldand 300 R, Hjejle 500 R, Vibe 65 R, Hvidklire 1 R, Sjagger 75 R, Vindrossel 6 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø
: Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 6, Sangsvane 7 OF, Gravand 4 R, Pibeand 30 R, Knarand 1 R, Krikand 300 R, Gråand 60 R, Stor Skallesluger 8 OF, Havørn 3 , Musvåge 1 OF, Fasan 3 R, Vibe 25 OF, Hættemåge 2 R, Ringdue 4 OF, Halemejse 4 R HØ, Skovskade 1 R HØ, Gråkrage 3 R, Ravn 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Nørresø: Ravn 2 OF. Anne Eskildsen
Bogense: Gyldensteensvej Silkehale 20 R.  Jens Bækkelund
Mågeøerne: Sangsvane 3 R, Bramgås 30 V, Knortegås, Lysbuget (hrota) 29 R, Strandskade 60 R.  Jens Bækkelund
 


        Kvækerfinke han i gang med at æde frø fra rønnebær, Langeland 31-10-2008   Foto: Erik Thomsen

Søndag den 2. november 2008.

Svendborg, Kogtved (08:45): Sjagger 200 OF
Påø Enge (10:00-13:00): Bramgås 700 SV, Blå Kærhøg 1 R AD han, Fjeldvåge 4 R, Vandrefalk 1 R AD, Vindrossel 300 R, Misteldrossel 1 R, Ravn 1 R. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Hennetved (10:00): Rød Glente 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Arreskov Sø (10:00-10:45): Toppet Lappedykker 94 R, Ravn 1 OF. Henrik Kalckar Hansen
Sollerup Enge (09:00-11:00): Rød Glente 1 FU (Ved vej 43/Odenseå), Vindrossel 32 R, Stor Tornskade 1 FU, Ravn 5 OF. Henrik Kalckar Hansen
Espe: Ravn 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Firtalsstrand (13:00-13:30): Vandrefalk 2 R (1 ad i vild territoriekamp med en juv). Henrik Mørup-Petersen
Vigelsø, set fra Stige Ø (09:29-09:50): Vandrefalk 1 R, Hjejle 4000 OF. Dieter Maaszen
Seden Strand (09:25): Knopsvane 650 R, Blishøne 1000 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø (09:10): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Odense kanal. omkring Færgehans. (15:00): Isfugl 1 OF. Peter Oxholm
Kirkendrup: Sjagger 150 R (+). Henrik Andersen
Vandhul/Søgyden, Hindsholm: Skægmejse 1 HØ. Bo K. Stephensen
Stegøvej, Bogense (10:15): Silkehale 48 R (i have). Suzette Frydensberg
Mågeøerne (09:30-09:40): Lysbuget Knortegås 20 FU (syd for øerne, tæt ved land). Suzette Frydensberg
Nærå Strand (14:40-15:15): Hvinand 180 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R AD hun, Hjejle 400 OF, Stor Regnspove 155 R. Jens Bækkelund
Klinte Strand (14:20): Sjagger 280 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteens marker (11:30): Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (09:55-11:20): Blisgås 25 R, Skægmejse 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Tankefuld, Svendborg: Bramgås 400 S, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sjagger 300 OF, Halemejse 15 R. Peder Rasmussen
Thurø By m.m.: Spurvehøg 1 TI FU, Ringdue 1 FU, Tyrkerdue 3 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 3 FU, Allike 2 R, Gråspurv 3 FU, Skovspurv 27 FU, Bogfinke 3 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 10 FU. Kjeld Korsholm
Arreskov Sø: Knopsvane 8, Sangsvane 11 R, Gråand 450 R, Ravn 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 3, Ravn 14 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 7 OF, Fiskehejre 9, Knopsvane 11, Sangsvane 2 R, Grågås 28 OF, Bramgås 75 V, Gravand 4 R, Pibeand 37 R, Krikand 450 R, Gråand 60 R, Troldand 7 R, Hvinand 16 R, Stor Skallesluger 8 FU, Havørn 3, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 6, Tårnfalk 2, Fasan 45 R, Vibe 7 R, Hættemåge 40 FU, Svartbag 2, Ringdue 21 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 2 R HØ, Rødhals 1 SY, Solsort 1 R, Sjagger 140 OF, Vindrossel 2 T HØ, Halemejse 16 OF, Sumpmejse 1 R, Musvit 1 OF, Allike 6 OF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 7, Ravn 22, Skovspurv 1 R HØ, Bogfinke/Kvækerfinke 50 OF, Grønsisken 9 OF. Gunnar Jørgensen
Dalby Bugt: Strandskade 25 FU. Bo K. Stephensen
Seden Strand: Knopsvane 650 R, Blishøne 1000 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Vandrefalk 1 R, Hjejle 4000 OF. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 650 R, Gravand 335 R, Hvinand 370 R, Vandrefalk 1 F AD R, Silkehale 11 TI. Aksel Christensen
Gyldensten Gods: Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 4 OF, Blisgås 25 R, Grågås 460 R, Bramgås 1 R, Krikand 3 R, Gråand 8 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 80 R, Skægmejse 1 R, Stær 150 R. Jens Bækkelund
Klinte Strand: Sjagger 280 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 15 R, Fiskehejre 3 R, Sangsvane 3 R, Grågås 70 R, Gravand 160 R, Gråand 230 R, Hvinand 180 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Vandrefalk 1 F AD R, Strandskade 46 R, Hjejle 400 OF, Storspove 155 R, Svartbag 4 R. Jens Bækkelund
Nørreby: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 35 FU. Jens Bækkelund


      Havørn og fasan deler pladsen
       Større foto

Lørdag den 1. november 2008.

Vejlen, Taasinge (10:15): Havørn 1 JUV, Sjagger 150 R. Poul Rasmussen
Lundeborg
: Bramgås 500 S. Poul Brugs
Svanninge Bakker
(11:30-12:30): Grønspætte 1 HØ (Muligvis 2). Henrik Mørup-Petersen
Espe
: Sjagger 20, Vindrossel 50, Musvåge 2, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
: Fiskehejre 5 R, Pibeand 28 R, Krikand 40 R, Stor Skallesluger 26 R, Havørn 2 AD + 1 1K, Musvåge 2 R, Vandrikse 1 R, Svartbag 1 R, Ravn 4 R
Kirkendrup Skov
: Sjagger 400 R (+). Henrik Andersen
Øksne Mose: Sjagger 300 R (+). Henrik Andersen
Langemose/Måle: Fjeldvåge 1 R. Bo K. Stephensen
Vester Egense (17:30): Skovsneppe 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Hærfugl 1 R (set og fotograferet af Kurt Lillemark på Lillemarksvej,
Horne. Den fløj desværre efter kort tid.). Jens Hasager Kirk
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 80 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 SV, Tårnfalk 1 R, Vindrossel 150 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7, Grågås 35 R, Gravand 2 R, Krikand 120 R, Gråand 90 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 3 , Tårnfalk 1 FU, Fasan 40 R, Ringdue 6 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 1 R, Sjagger 8 OF, Gråkrage 3 R, Ravn 19 , Bogfinke 2 OF. Gunnar Jørgensen
Brandsø: Skarv 40 R, Fiskehejre 1 R, Ederfugl 370 R, Toppet Skallesluger 10 R, Sjagger 1 R, Gråkrage 5 R. Hans Pinstrup
Fænø: Fiskehejre 40 R, Musvåge 2 R. Hans Pinstrup
Fænø Kalv: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R. Hans Pinstrup
Bispeenge: Knarand 7 FU, Krikand 13 FU, Sortmejse 1 FU, Stillits 4 FU, Dompap 5 FU. Gunhild Brink

Dræby Fed: Canadagås 2 S. Jacob Sterup
Gersø: Sangsvane 2 S. Jacob Sterup
Kærby Fed: Bramgås 75 V. Jacob Sterup
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Ved udløbet i Seden Strand Isfugl 1 R. Jacob Sterup
Stige Ø: 77 11:04 + 110 11:38 Bramgås 187 SV, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 2 R. Jacob Sterup
Vigelsø: Tårnfalk 2 R, Molen Skærpiber 1 R, Halemejse 10 R, Bjergirisk 200 R, Snespurv 12 R. Jacob Sterup
Bogense: Silkehale 15 OF. Helle Regitze Boesen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk