Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010]

UGE 1. - 5. ( 1. januar - 31. Januar 2011).                     Sidst opdateret 02 februar 2011 15:54:27 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 

           Sangsvane og Pibesvane ved Siødæmningen. Foto Henrik Knudsen

Mandag den 31. januar 2011.

Svendborgsund ved Iholm: Gravand 1 R, Troldand 1000 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 24 R, Toppet Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 12 R, Blishøne 300 R, Strandskade 2 R, Almindelig Ryle 1 R, Rødben 1 R
Siø
: Lysbugede knortegås 2 AD + 9 2K. Peder Rasmussen, Henrik Knudsen
Thurø By, Søndervang
: Silkehale 68 R
Spodsbjerg havn
: Kaspisk måge 1 3K (Eller er det en sølvmåge?). Peder Rasmussen, Henrik Knudsen
Espe
: Spurvehøg 1 , Stor Flagspætte 2, Solsort 11, Musvit 5, Blåmejse 2, Sumpmejse 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg Fjord
(11:50-12:15): Skarv 25 R, Knopsvane 110 FU/R, Sangsvane 70 FU/R, Canadagås 25 FU/R, Gråand 30 FU/R, Taffeland 30 R, Troldand 900 R, Ederfugl 400 FU/R, Hvinand 100 FU, Stor Skallesluger 30 FU/R, Musvåge 1 R, Blishøne 1300 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:50-11:40): Lille Lappedykker 8 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 30 FU, Sangsvane 2 FU, Sangsvane 15 T, Gråand 190 FU/R, Pibeand 30 FU, Krikand 5 FU/R, Troldand 100 R, Ederfugl 400 FU/R, Hvinand 30 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Blishøne 260 FU, Strandskade 10 FU/R, Stor Regnspove 23 FU, Rødben 2 R, Svartbag 4 R, Gråkrage 10 FU, Ravn 2 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup Øvelsesplads
(07:35-08:05): Husskade 160 R (Fra overnatningsplads). Dieter Maaszen
Hofmansgave (15:35): Grågås 650 R, Blå Kærhøg 1 FU AD han, Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Hessum (14:45): Sangsvane 305 FU. Jens Kristian Holm
Ølund (13:40): Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Stige Ø (13:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Dieter Maaszen
Seden Strand (13:30-13:45): Pibeand 240 FU, Troldand 1000 R, Hvinand 270 FU, Lille Skallesluger 24 FU. Dieter Maaszen
Baagø, Havekolonier (13:00): Skovhornugle 2 R. Dieter Maaszen
Odense, Thomas B. Thriges Gade (16:30): Silkehale 25 OF. Henrik Andersen
Næsby Mose: Husskade 50 R (+, til overnatning). Henrik Andersen
Mark nordvest for Agedrup (12:25): Sangsvane 108 R. Michael Glentedal
Måle Strand (13:00-13:30): Stor Præstekrave 2 R, Ravn 2 R, Gulspurv 25 R.Ole Reuther
Strib under broen (12:20): Lysbuget Knortegås 38 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen (10:00-12:00): Sædgås 3 FU, Blisgås 28 FU, Grågås 1100 FU, Canadagås 208 FU, Ravn 2 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø
: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 11 . Henrik Knudsen, Peder Rasmussen
Barager Nebbe
: Hvinand 21 R, Musvåge 1 R, Almindelig Ryle 12 FU, Rødben 1 R, Bjergirisk 20 OF. Henrik Knudsen, Peder Rasmussen
Næbbe Revler (KA54)
: Strandskade 32 R, Almindelig Ryle 11 FU, Rødben 3 FU. Henrik Knudsen, Peder Rasmussen
Sylten S.f/Spodsbjerg
: Sangsvane 200 R. Henrik Knudsen, Peder Rasmussen
Munke Mose
: Skarv 2 R, Kernebider 3 OF. Jacob Sterup
Nørre Lyndelse
: Tårnfalk 1 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam)
: Knopsvane 2 AD R, Sangsvane 15, Krikand 148 R, Gråand 6 R, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Bogfinke 5 R. Jacob Sterup
Vigelsø
: Grågås 200 FU. Dieter Maaszen
Højstrup
: Husskade 160 R NAT. Dieter Maaszen
Måle: Stor Præstekrave 2 R, Ravn 2 R, Gulspurv 25 R.Ole Reuther
Bogense Havn: Lille Lappedykker 4 R, Gråand 45 R, Taffeland 6, Troldand 2 M R, Stor Skallesluger 11, Hættemåge 20 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 28 R, Tyrkerdue 2 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensten Gods: Sædgås 3 FU, Blisgås 28 FU, Grågås 1100 FU, Canadagås 208 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 4 FU, Ravn 2 R. Jens Bækkelund

            De Lysbugede knortegæs på Siø. Foto: Henrik Knudsen


          Snespurv Han sammen med tre andre på sydkysten af Monnet

Søndag den 30. januar 2011.

Svendborgsund ved Iholm (07:30): Lille Lappedykker 3 R, Sangsvane 120 R, Grågås 200 R, Troldand 600 R, Hvinand 80 R, Stor Skallesluger 36 R
Svendborg: Johannes Jørgensensvej Silkehale 8 R
Øgavl, Thurø: Lille Skallesluger 9 R. Michael Mosebo Jensen
Taasinge ved Siødæmningen: Pibesvane 1 R. Henrik Knudsen
Stjoul, Taasinge: Grågås 700 R, Skovsædgås 28 R, Tundrasædgås 1 R, Snegås 2 R, Silkehale 35 R. Hernik Knudsen
Vornæs Bugt/havn ved iskanten (15:05-15:15): Havørn 2 OF (blev mobbet). Bettina Gerti Groß
Hjelmshoved: Troldand 500 R, Havørn 1 2K FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R
Knudedyb (Omr.27): Knopsvane 200 R, Sangsvane 120 R, Grågås 30 R, Canadagås 38 R, Pibeand 120 R, Toppet Skallesluger 120 R, Stor Skallesluger 31 R
Monnet, Tåsinge: Toppet Lappedykker 6 R, Knopsvane 200 R, Sangsvane 300 R, Canadagås 26 R, Pibeand 5 R, Troldand 500 R, Hvinand 400 R, Lille Skallesluger 4 R, Toppet Skallesluger 400 R, Stor Skallesluger 200 R, Svartbag 8 R, Snespurv 4 FU
Tåsinge, lige efter dæmningen fra Siø (14:20): Pibesvane 1 FU (Sammen med 60 Sangsvaner). Dieter Maaszen
Monnet ,Tåsinge (11:00-13:20): Canadagås 55 R, Toppet Skallesluger 1450 FU, Stor Skallesluger 94 FU. Dieter Maaszen
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Kortnæbbet Gås 2 OF, Grågås 2 OF, Ringdue 20 R
Lundeborg (12:30): Silkehale 25 R. Poul Brugs Rasmussen (10:00-12:00 ingen Ørne set fra Purreskoven i Nord til Bjørnemose i Syd.)
Espe: Halemejse 8 , Musvit 4, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Stor Flagspætte 1, Ringdue 1, Solsort 5, Bogfinke 4, Gulspurv 1, Grønirisk 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Sangsvane 15, Musvåge 2, Ravn 3, Træløber 1. Rådyr 2, Dådyr 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Silke Å: Vandstær 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lindkær, Ravnholt (13:20-15:30): Træløber 3 FU, Ravn 5 OF. Per Rasmussen
Lindkær, Ravnholt (09:00-10:30): Duehøg 1 OF, Ravn 5 OF. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Ravnholt gods: Vandrefalk 1 AD, Træløber 1 SY. Hernik Knudsen
Æble Skov: Grønspætte 1 HØ. Bo K. Stephensen
Hunderup Skov: Træløber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Højstrup, Øvelsespladsen (07:32-07:58): Husskade 337 R (Fra Overnatningspladsen). Dieter Maaszen
Nørre Broby, Lundegård: Blå Kærhøg 1 FU han. Helle Suadicani
Bogø Kolonihaver (13:15-14:30): Skovhornugle 8 R. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Firtalsstrand (10:15-12:30): Vandrefalk 1 R. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Fjordmarken (10:00-10:15): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Leammer (09:15-09:45): Havørn 1 R AD. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Leammer: Havørn 1 FU (Fløj ud fra Leammer og fou. på isen på fjorden). Henrik Andersen
Mågeøerne: Lysbuget Knortegås 68 R. Henrik Andersen
Kørup: Gulspurv 50 R (+, på markerne ved gården). Henrik Andersen
Krogsbølle, vest for byen: Sangsvane 350 R (+). Henrik Andersen
Flyvesandet: Sortand 250 R (+), Fløjlsand 50 R (+). Henrik Andersen
Egeby: Sjagger 300 R (+). Henrik Andersen
Flyvesandet (14:00-15:30): Grågås 625 R, Stor Regnspove 190 R. Kresten Madsen
Egebjerggaard (13:15): Grågås 650 R, Ravn 2 R. Aksel Christensen
Ejlinge (11:55): Blå Kærhøg 1 R (Brun fugl). Aksel Christensen
Lindø v/Jersore (11:45): Fjeldvåge 1 OF. Aksel Christensen
Jersore (11:30): Kortnæbbet Gås 2 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Jernbanestien
: Tyrkerdue 2 R, Silkehale 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hav øst for Thurø
: Bjergand 1500 R, Ederfugl 260 R, Havlit 1 R, Sortand 240 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 202 R, Grågås 50 R, Gravand 4 R, Krikand 85 R, Gråand 540 R, Taffeland 9 R, Hvinand 60 R, Stor Skallesluger 9 R, Blishøne 830 R, Strandskade 33 R, Storspove 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 220 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Silkehale 74 FU, Ravn 1 OF, Stillits 3 R. Arne Bruun
Siø: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 11 R, Blisgås 10 R, Grågås 225 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 2 R, Fasan 1 M OF. Peder Rasmussen
Stjovl: Sangsvane 19 R, Sædgås 7 R, Grågås 700 R, Snegås 2 R, Musvåge 1 R, Silkehale 9 OF, Ravn 1 OF, Gulspurv 20 FU. Peder Rasmussen
Tvede Skov: Mark vest for A 9 Pibesvane 1 R, Sangsvane 32. Peder Rasmussen
Marstal Havn: Lille Lappedykker 21 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Toppet Skallesluger 7 FU, Rødben 18 R. Morten Müller (Øens kyster tjekket godt dagen igennem, tilsyneladende ingen ørn her. )
Urehoved Rundt (Omr.32): Toppet Lappedykker 1 FU, Pibeand 240 R, Troldand 2000 FU, Ederfugl 650 FU, Havlit 4 FU, Toppet Skallesluger 24 FU, Blishøne 500 FU. Morten Müller
Vitsø Grund m.m.: Ederfugl 1200 R, Sortand 480 R, Sølvmåge 100 R. Morten Müller
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sangsvane 5 OF, Grågås 450, Blå Kærhøg 1. Søren G. Nielsen
Nørresø: Fuglekonge 6 FU. Søren G. Nielsen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Søren G. Nielsen
Silkeå: Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Gråand 120 R, Musvåge 6 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 12 FU, Træløber 3 FU, Korttået Træløber 1 FU, Ravn 5 OF, Lille Korsnæb 6 OF. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gråand 52 R, Grønbenet Rørhøne 7 FU. Per Rasmussen
Lindved Frugtplantage: Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 50 R, Sjagger 300 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 10 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 1 R, Gråspurv 15 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 10 R. Hans Rytter, Anders Odd Wulff Nielsen
Højstrup: Husskade 337 R NAT. Dieter Maaszen
Nørre Broby: Grågås 450 R, Blå Kærhøg 1 M OF. Helle Suadicani
Dueholm: Grågås 14 OF, Toppet Skallesluger 27. Evald Mehlsen
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Canadagås 60 R, Ederfugl 2, Toppet Skallesluger 7 . Evald Mehlsen
Omr. B4, Od.Fj. (Egensedybet): Rødben 4 FU. Evald Mehlsen
Omr. B5, Od.Fj. (Egensedybet): Rødben 1 OF. Evald Mehlsen
Omr. B8, Od.Fj. (Egensedybet): Toppet Skallesluger 12 R. Evald Mehlsen
Bispeenge: Stav.Å Lille Lappedykker 3 FU. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Vandrefalk 1 R, Gulspurv 15 R. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Fjordmarken: Blå Kærhøg 1 R. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Hessum: Sangsvane 15 FU. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Leammer: Havørn 1 AD R. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Odense Kanal: Skovhornugle 8 R. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Egebjerggård Storskov: Spurvehøg 1 AD OF, Musvåge 2 AD R, Grønspætte 1 AD SY (Om man kan kalde dens skrig for sang, er nok lidt rigeligt, men skrige kunne den), Stor Flagspætte 3 AD FU, Ravn 2 AD OF. Keld Skytte Petersen
Gyldensten Gods: Knopsvane 3 FU, Sangsvane 290 FU, Grågås 920 FU, Canadagås 18 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Langø plantage Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 50 FU. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Sangsvane 20 R, Knortegås 48 R, Ederfugl 2800 R, Hvinand 50 R, Stor Skallesluger 10 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 225 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 75 R. Jens Bækkelund
Jersore: Kortnæbbet Gås 2 FU, Blisgås 10 FU, Grågås 710 FU, Canadagås 170 FU, Knortegås 80 FU. Jens Bækkelund


               To havørne - 1 par - driver forbi Rudkøbing havn på en isflage
               Se Video...

Lørdag den 29. januar 2011.

Hvidkilde Savværk: Ravn 2 R. Grethe Jørgensen
Vornæs Skov/ Havn
: Havørn 2 AD (15:37 fra havn mod skoven), Havørn 1 AD (16:20 med hvid hale fra havn mod skoven/ gik ned i skoven). Bettina Gerti Groß
Vornæs Skov
: Havørn 1 2K R. Morten Kristiansen
Monnet Taasinge
(07:25-11:45): Sangsvane 313 R, Hvinand 906 R, Stor Skallesluger 128 R, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 OF han, Snespurv 1 R. Poul Rasmussen
Skovballe Havn
(09:30 - ): Havørn 3 R, Fjeldvåge 2 R. Jacob Sterup, Henrik Knudsen
Skovballe Taasinge
(10:45): Sangsvane 103 R, Havørn 2 R AD (Sad begge på pæle på Mejlholm, fløj senere til våge ved Hjortø). Poul Rasmussen
Rudkøbing
(15:40): Havørn 2 R -S. (Se Video...).  Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Ecklon
Åsø Skov, Tranekær
(12:00-12:15): Rød Glente 1 R. Karin, Jan Holm, Bodil og Hans Rytter
Spodsbjerg syd for havnen)
: Stor Præstekrave 1 R. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Skovballe, Tåsinge
: Havørn 2 R. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Tåsinge, lige efter dæmning fra Siø: Pibesvane 1 R (Blandt 40 sangsvaner). Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Siø
: Sædgås 9 R, Blisgås 3 R. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Landet, Tåsinge
: Canadagås 76 R. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Lundeborg, Stenmurevejen:
Ræv 1 (i fuld trav over vejen). Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn:
Grågås 1000+ FU. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn, broen ved fjorden:
Taffeland 20 FU, Blishøne 250, Gråand 500, Stor Skallesluger 2, Troldand 25, Hættemåge 25, Stormmåge 6, Sølvmåge 45, Spidsand 2, Krage 10, Skarv 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Km 35 motorvej Svbg.-Odense
(14:45): Stor Tornskade 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fuglsbølle (13:45): Silkehale 32 R. Michael Mosebo Jensen
Illebølle (13:30): Bramgås 2 R. Michael Mosebo Jensen
Magleby (13:15): Blisgås 5 S, Ravn 1 OF. Michael Mosebo Jensen
N f. Bagenkop (12:10): Sædgås 4 R (Skov-), Blisgås 39 R, Bramgås 61 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint-Søgård (08:20-10:30): Blisgås 5 V, Havlit 64 (48 Ø + 16 S), Sortand 305 (235 Ø + 70 R), Alk 1 Ø. Michael Mosebo Jensen
Tryggelev: Sjagger 120 R. Michael Mosebo Jensen
Bogø Kolonihaver (17:00-17:30): Skovhornugle 17 R (Udflyvende fra to fyrretræer). Bastian, Henrik Andersen
Odense Fjord, set fra Stige Ø: Hvinand 200 R (+), Lille Skallesluger 60 R (+), Stor Skallesluger 50 R (+), Allike 1500 R (En mindre del var råger - set ved åens udløb), Bjergirisk 100 R (På Stige Ø). Bastian, Henrik Andersen
Stige Ø (13:20): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Dieter Maaszen
Seden Strand (13:00-14:30): Lille Skallesluger 15 FU. Dieter Maaszen
Skt. Klemens, Norddalen 27: Kernebider 7 FU (Fu. på foderbræt). Henrik Kalckar Hansen
Fjordmarken (14:00-14:10): Isfugl 1 R. Thomas Birkesholm
Tårup (11:00-11:30): Sjagger 200 FU (Æbleplantage). Søren L. Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Blå Kærhøg 1 BR S, Silkehale 65 R. Arne Bruun
Monnet - Tåsinge
: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 76 R, Sangsvane 313 R, Grågås 26 R, Gravand 11 R, Pibeand 54 R, Gråand 127 R, Skeand 2 R, Ederfugl 4 R, Hvinand 906 R, Lille Skallesluger 2 R, Toppet Skallesluger 45 R, Stor Skallesluger 128 R, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 M R, Blishøne 1 R, Sølvmåge 96 R, Svartbag 8 R, Husskade 1 R, Gråkrage 25 R, Snespurv 1 R. Poul Rasmussen
Skovballe
: Knopsvane 55 R, Sangsvane 103 R, Canadagås 3 R, Pibeand 4 R, Krikand 4 R, Gråand 134 R, Havørn 2 AD R (begge fugle sad på 2 pæle på Mejlholm ud for Skovballe. Fløj senere til våge ved Hjortø ), Musvåge 2 R, Sølvmåge 78 R, Svartbag 5 R. Poul Rasmussen
Knudedyb (Omr.27): Knopsvane 250 R, Sangsvane 140 R, Grågås 10 R, Canadagås 19 , Pibeand 70 R, Gråand 100 R, Ederfugl 1 M R, Toppet Skallesluger 30 R, Stor Skallesluger 20 R,  Havørn 3 R (1+2 på isen øst for Hjemshoved. Den ene forsvandt senere mod Birkholm. En ret ung fugl; en anden noget ældre med gult næb (men mørkt hoved), Sortkrage 1 R. Jacob Sterup
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 45 R, Sangsvane 20 R, Gråand 40 R. Jacob Sterup
Noret - Tåsinge: Musvåge 1 R. Jacob Sterup
Ny Gesinge: Musvåge 2 FU, Ravn 2 R. Jacob Sterup
Odden: Fjeldvåge 1 R. Jacob Sterup
Havn v/Vejlen: Knopsvane 3, Sangsvane 15, Gråand 2 R, Spurvehøg 1 FU. Jacob Sterup
Bækkehave: Sædgås 4 R, Grågås 150 R, Bramgås 14 R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 1 R, Råge 100 FU. Jacob Sterup
Bjernemark: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 7 R, Blisgås 1 R, Grågås 300 R, Bramgås 20 R, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Vornæs Skov: Stor Flagspætte 1 SY, Spætmejse 1 SY. Jacob Sterup
Bjernemark: Grågås 45 R. Jacob Sterup
Bjerreby: Sangsvane 68 R. Jacob Sterup
Siø: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 13 R, Blisgås 2 R, Grågås 130 R. Jacob Sterup
Stjovl: Sangsvane 20 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 8 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R, Blisgås 3 R, Grågås 700 R, Snegås 2 R. Jacob Sterup
Broløkke/Drostehave: Knopsvane 36 R. Jacob Sterup
Bagenkop: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 4 R, Blisgås 39 R, Grågås 300 R, Bramgås 61 R. Michael Mosebo Jensen
Bagenkop Havn: Sølvmåge 500 R, Svartbag 100 R, Skærpiber 2 R. Per Rasmussen, Anders Bærholm Frikke, Mark Andrew Hammond
Bagenkop: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 1 R, Blisgås 70 FU, Grågås 430 FU, Bramgås 149 FU. Jacob Sterup
Bagenkop Havn: Skarv 65 R, Fiskehejre 1 R, Taffeland 5 R, Troldand 22 R, Bjergand 4 R, Ederfugl 4 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 140 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 550 R, Svartbag 48 R, Skærpiber 2 R. Jacob Sterup
Herslev: Knopsvane 7 R, Sangsvane 13 R, Canadagås 2 R. Jacob Sterup
Klise Nor: Knopsvane 2 AD R, Gråand 2 R, Taffeland 5 R, Troldand 1130 R, Blishøne 5 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 50 R. Jacob Sterup
Dovns Klint: Toppet Lappedykker 2 Ø, Skarv 200 Ø, Blisgås 5 V, Bjergand 18 SV, Havlit 64, Sortand 305, Fløjlsand 1 Ø, Hvinand 40 SV, Alk 1 Ø, Skærpiber 2 R. Michael Mosebo Jensen
Fakkebjerg: Bramgås 26 SV. Michael Mosebo Jensen
Fuglsbølle: Silkehale 32 R. Michael Mosebo Jensen
Illebølle: Sangsvane 20 R, Bramgås 2 R. Michael Mosebo Jensen
Magleby: Blisgås 5 S, Grågås 30 S, Ravn 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Spodsbjerg: Sangsvane 180 FU, Knarand 3 R, Gråand 400 R, Spidsand 1 F R, Hvinand 20 R, Havørn 1 R, Strandskade 36 R, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 4 R, Storspove 1 FU, Rødben 13 R, Stor Flagspætte 1 TH, Sortkrage 2 R, Kernebider 1 R. Per Rasmussen, Anders Bærholm Frikke, Mark Andrew Hammond
Spodsbjerg Havn: Grågås 300 N NAT, Sølvmåge 200 FU. Per Rasmussen, Anders Bærholm Frikke, Mark Andrew Hammond
Barager Nebbe: Sangsvane 150 FU. Per Rasmussen, Anders Bærholm Frikke, Mark Andrew Hammond
Barager Nebbe: Skarv 93 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 105 R, Grågås 15 R, Gråand 590 R, Hvinand 30 R, Storspove 1 FU, Svartbag 15 R. Jacob Sterup
Renehuse: Knopsvane 115 R, Sangsvane 20 R, Grågås 1 R. Jacob Sterup
Ristinge Hale: Storspove 1 R. Jacob Sterup
Ristinge Nor (Ristinge Mose): Sangsvane 70 R, Knopsvane 100 R, Sangsvane 107 R, Pibeand 220 R, Gråand 370 R. Jacob Sterup
Spodsbjerg: Grågås 400 OF, Canadagås 5 OF. Jacob Sterup
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Tårnfalk 1 FU. Jacob Sterup
Åsø Skov: Rød Glente 1 R. Karin, Jan Holm, Bodil og Hans Rytter
Brændegård Sø: Skarv 1 OF, Sangsvane 7 FU, Grågås 2 OF, Havørn 2 AD R (Kl. 8.40 ankom nr 2 ørn. Begge forsvandt kl. 10.50), Musvåge 2 R, Fasan 4 R HØ, Ringdue 40 R, Stor Flagspætte 1 R HØ, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 2 R, Solsort 2 OF, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 OF, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 R HØ, Skovskade 5 OF, Allike 13 OF, Gråkrage 23 R, Ravn 8 OF, Skovspurv 6 R, Bogfinke 2 OF, Grønsisken 55 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 OF, Gulspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Ulbølle: Jernspurv 1 FU. Niels Bomholt
Hundstrup: Spurvehøg 1 FU. Niels Bomholt
Mølleskov v/Skjoldemose: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 2 SY, Solsort 1 R, Halemejse 2 R, Sumpmejse 1 R, Topmejse 2 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 7 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 R, Grønsisken 2 R, Lille Gråsisken 6 FU, Dompap 3 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Kværndrup: V. km 35 på motorvejen: Stor Tornskade 1 R. Michael Mosebo Jensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Lille Lappedykker 5 FU, Stor Skallesluger 5 OF, Blishøne 9 FU. Erik Ehmsen
Dyreborg By: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Gråand 40 FU. Erik Ehmsen
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Canadagås 20 OF, Havørn 4, Musvåge 2 FU, Vandrefalk 1 FU, Blishøne 400 FU. Erik Ehmsen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Sangsvane 5 R, Sædgås 12 FU, Grågås 450 FU, Krikand 120 R, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Knopsvane 1 FU, Gråand 12 FU, Sølvmåge 2. Søren G. Nielsen
Dyreborg By: Knopsvane 46 FU, Pibeand 6 , Gråand 50 FU, Troldand 2 FU, Ederfugl 12 FU, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 3 M R, Blishøne 1500 FU, Strandskade 8 R, Storspove 6 . Søren G. Nielsen
Knold Nor: Ederfugl 300 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 1 R. Søren G. Nielsen
Noret v/Torøhuse: Knopsvane 2 R, Gråand 17 R, Musvåge 1 R, Obs fra Noret rundt Fasan 1 R, Blishøne 14 R, Strandskade 1 R, Storspove 1 FU, Rødben 3 R, Hættemåge 17 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 3 R, Gråkrage 5 R. Kirsten Pedersen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 6 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 15 R, Knopsvane 11 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 10 R, Pibeand 4 R, Taffeland 25 R, Troldand 900 R, Bjergand 19 R, Ederfugl 30, R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 215 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 2 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Taffeland 2 R, Blishøne 15 R. Thomas Varto Nielsen
Bøsøre: Sangsvane 32, Grågås 3 FU, Canadagås 5 FU, Allike 10 SV, Råge 131 SV, Gråkrage 3 SV. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Hesselagergård: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Knopsvane 1 R, Gråand 57 R, Troldand 46 R, Musvåge 2 R, Blishøne 145 R, Hættemåge 4 FU, Svartbag 3 R. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 7 FU, Knopsvane 4 FU, Pibeand 3 R, Gråand 450 R, Spidsand 2, Taffeland 10 R, Troldand 39 R, Hvinand 5 M 2K FU, Lille Skallesluger 2 M 2K R, Musvåge 1 V, Blishøne 290 FU, Hættemåge 76 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 54 R, Gråkrage 7 FU. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 6 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 37 R, Knopsvane 7, Knortegås, Lysbuget (hrota) 8 R, Pibeand 8 R, Taffeland 14 R, Troldand 940 R, Bjergand 4 F R, Ederfugl 25 R, Toppet Skallesluger 3 FU, Blishøne 261 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 3 FU, Svartbag 1 R, Solsort 2 R, Husskade 1 OF. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Kommunekemi: Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 FU, Råge 4 R. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Kongshøj Mølle: Skovsneppe 1 V, Skovskade 2 R, Gråkrage 3 OF. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Kongshøj Å (K. Mølle til udløb): Musvåge 1 R, Ringdue 75 R. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Lindholm, Nyborg: Knopsvane 2 FU, Pibeand 16 R, Gråand 96 R, Blishøne 161 R, Hættemåge 35 R, Skovskade 2 NØ, Gråkrage 2 FU. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Lundeborg: Musvåge 3 , Silkehale 4 FU, Sjagger 300 FU, Bogfinke 15 FU. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Nyborg Fjord: Skarv 14 , Knopsvane 4 R, Krikand 4 FU, Ederfugl 6 R, Toppet Skallesluger 4 , Blishøne 3 FU, Strandskade 1 NV, Rødben 1 FU, Sølvmåge 2 R, Skærpiber 2 FU. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Revsøre: Musvåge 1 R, Hættemåge 75 R, Sjagger 25 R. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Østerøsø - Knudshoved: brun Blå Kærhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Solsort 5 FU, Blåmejse 3 KA, Musvit 2 FU,
Husskade 2 R, Gråkrage 7 FU, Bjergirisk 23 FU. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Verninge: Råge 300 FU. Søren G. Nielsen

 

               Havørn Barage Nebbe Langeland

Fredag den 28. januar 2011.

Vornæs Skov (16:20): Havørn 2 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge (10:15): Blå Kærhøg 1 Ø AD han. Lars Bonne Rasmussen
Siø
: Grågås 80 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 9 FU, Tårnfalk 1 R
Spodsbjerg, Langeland
: Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Barager Nebbe: Sangsvane 12 R, Krikand 1 R, Gråand 200 R, Havørn 1 AD R (Stod på sten ved revlen indtil en strandvandrer fik den til at lette. Den fløj mod syd og derefter mod vest ind over Sylten syd for Næbbeskoven), Strandskade 8 R, Svartbag 26 R, Bjergirisk 20 R
Spodsbjerg: Stor Skallesluger 1 R, Strandskade 16 R, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 12 R, Rødben 6 R
Spodsbjerg Havn: Lille Skallesluger 4 S, Sølvmåge 120 R, Svartbag 24 R
Sylten S.f/Spodsbjerg: Sangsvane 52 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 7 R, Grågås 80 R, Canadagås 9 R
Sollerup (11:50-14:00): Ringdue 600 R, Ravn 1 R, Lille Gråsisken 6 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø (10:20-11:30): Havørn 2 R AD (Sad i toppen af et grantræ). Ella Mikkelsen
Silke Å (10:00): Vandstær 1 R. Ella Mikkelsen
Helnæs bugten: Havørn 3 R. Erik Ehmsen
Horne, oversvømmelse NØ: Blisgås 2 R. Erik Ehmsen
Holstenshuus, Diernæs (10:30-11:30): Musvåge 6 R, Tårnfalk 1 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 10 R, Ringdue 100 R, Stor Flagspætte 1 SY, Halemejse 10 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 3 FU, Skovskade 3 FU, Allike 30 R, Råge 50 R, Ravn 2 R, Bogfinke 15 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 10 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lundeborg, Tiselholtvej: Sjagger 300+ FU, Silkehale 75+ FU (den største flok jeg har obs. i denne vinter), Grønirisk 10 FU, Solsort 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Stige Ø (15:00-16:00): Pibeand 550 R, Hvinand 300 R, Lille Skallesluger 84 R, Stor Skallesluger 125 R, Havørn 1 R AD, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fjeldvåge 1 R. Søren Gjaldbæk
Stige Ø (16:00-17:00): Vandrefalk 1 FU. Leif Knudsen
Højstrup,Øvelsesplads (07:35-07:55): Husskade 190 R (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Helnæs, Maden: Skovhornugle 3 R. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Strib under broen (11:20): Lysbuget Knortegås 38 R. Michael Mosebo Jensen
Knudshoved, Nyborg (09:30-10:30): Lysbuget Knortegås 7 FU. Dieter Maaszen
Vestermaden, Mesinge (11:00): Fjeldvåge 1 R. Ole Reuther
Jersore (12:40): Canadagås 140 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Iholm (09:30): Havørn 1 R. Peder Rasmussen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Troldand 3000 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 1200 R. Peder Rasmussen
Skårupøre Sund: Sangsvane 200 R, Stor Skallesluger 5 R, Blishøne 510 R, Strandskade 3 R, Rødben 1 FU. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Sangsvane 268 R. Esben Eriksen
Thurø By m.m.: Natugle 1 SY, Silkehale 74 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knopsvane 29 R, Sangsvane 4 R, Pibeand 43 R, Strandskade 2 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Blishøne 220 R. Arne Bruun
Nakkebølle Fjord: Taffeland 5 R, Troldand 7000 R ( I 2 våger tæt på vejen. Så vær forsigtig for ikke at skræmme dem op.). Arne Bruun
Horne By: Grågås 6 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sinebjerg: Grågås 16 OF, Ederfugl 500 R, Hvinand 1 OF, Tårnfalk 1 R, Sølvmåge 15 R, Stor Flagspætte 1 R, Spætmejse 1 R, Gulspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Arreskov Sø: Grågås 1 OF, Musvåge 2 FU. Erik Ehmsen
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Havørn 3 . Erik Ehmsen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Blisgås 2 FU, Grågås 15 FU, Krikand 90 R, Gråand 2 R, Skeand 1 M R, Tårnfalk 1 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Sangsvane 7 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 7 R, Solsort 2 R, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 42 R, Skovspurv 28 R, Bogfinke 350 R. Ella Mikkelsen
Silkeå: Gråand 3 R, Fasan 1 R, Vandstær 1 R. Ella Mikkelsen
Sollerup: Sangsvane 4 OF, Musvåge 4 R, Hættemåge 80 OF, Ringdue 600 R, Solsort 5 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 3 R, Ravn 1 R, Grønirisk 1 R, Lille Gråsisken 6 R. Ella Mikkelsen
Leammer: Havørn 1 AD R. Keld Skytte Petersen
Fjordmarken: Tårnfalk 1 R, Isfugl 1 AD FU. Keld Skytte Petersen
Højstrup: Husskade 190 R NAT. Dieter Maaszen
Broholm: Musvåge 2 R, Ringdue 400 R, Allike 200 R, Råge 600 R, Gråkrage 3 R. Børge L Rasmussen
Fredskov (Præsteskov): Sølvmåge 1 N, Ringdue 9 OF, Natugle 1 KA, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 KA, Allike 328, Råge 252, Gråkrage 21 OF, Grønsisken 15 FU. Børge L Rasmussen
Gudme: Grågås 29 S, Ringdue 8 NØ, Solsort 1 R, Bogfinke 2 R. Børge L Rasmussen
Gudme Sø: Musvåge 1 R, Stormmåge 2 OF, Solsort 1 FU, Musvit 1 FU, Gråkrage 1 R, Bogfinke 4 NØ. Børge L Rasmussen
Knarreborg Mølle (Isebæk): Stor Flagspætte 1 OF, Solsort 2 KA, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 KA, Råge 4 FU, Gråkrage 12 FU, Grønsisken 6 FU. Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Elsehoved-Vængemose: , Knopsvane 5 FU, Gråand 124 R, Spidsand 12 FU, Blishøne 8 FU, Hættemåge 420 R, Sølvmåge 44 R, Spætmejse 1 KA, Gråkrage 15 FU, Skovspurv 3 FU. Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Knopsvane 81, Sangsvane 106, Ederfugl 76 R, Sølvmåge 365 R. Børge L Rasmussen
Lundeborg: Ringdue 36 R, Solsort 7, Sjagger 2561, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 KA, Gråkrage 15, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 6 FU. Børge L Rasmussen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Musvåge 1 R, Sølvmåge 2 FU, Ringdue 44 R, Solsort 2 FU, Musvit 1 KA, Gråkrage 2 R. Børge L Rasmussen
Sortemosen: Ringdue 1 R, Musvit 4 FU, Skovspurv 3 FU, Grønirisk 1 R, Musvåge 1 R, Sølvmåge 5 NØ, Solsort 4 , Blåmejse 4, Musvit 8, Spætmejse 1 KA. Børge L Rasmussen
Åbyskov: Stormmåge 6 FU, Sølvmåge 18 NØ, Ringdue 15 NØ, Sjagger 1 V, Råge 119 R, Gråkrage 16 R, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 2 FU, Stillits 3 FU, Grønsisken 25 S, Gulspurv 1 R. Børge L Rasmussen
Øster Åby: Råge 2 R, Gråkrage 8 FU, Ravn 2 NØ, Grønirisk 4 FU. Børge L Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 83 R, Knopsvane 7 FU, Canadagås 3 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 7 FU, Krikand 4 R, Taffeland 78 R, Troldand 520 R, Bjergand 20 R, Toppet Skallesluger 8 FU, Blishøne 230 FU, Svartbag 3 R, Skærpiber 1 FU. Dieter Maaszen
Vestermade: Fjeldvåge 1 R. Ole Reuther
Mesinge: Stillits 20 R. Ole Reuther
Stavre Skov/Stavreshoved: Bogfinke 1 F FU, Grønirisk 5 FU, Snespurv 1 F FU, Gulspurv 3 FU. Evald Mehlsen
Marslev: Sangsvane 12. Evald Mehlsen
Kerteminde Havn: Rødben 5 FU . Evald Mehlsen
Langemosen v/Måle: R Grågås 70 OF, Troldand 8 FU, Hvinand 19. Evald Mehlsen
Brylle: Solsort 8 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 8 FU. Søren G. Nielsen
Assens Havn: Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 28 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 3 R, Gråand 74 R, Taffeland 42 R, Troldand 93 R, Bjergand 2 R, Ederfugl 7 R, Hvinand 4 R, Musvåge 1 R, Blishøne 35 R, Hættemåge 17 R, Sølvmåge 52 R. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Fiskehejre 1 R, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 2 FU, Fasan 1 R, Solsort 5 R, Musvit 3 R, Husskade 2 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 1 R, Dompap 1 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 1 R. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Knopsvane 16 R, Blishøne 15 R, Hættemåge 43 R, Sølvmåge 25 R. Kirsten Pedersen
Jersore: Grågås 400 FU, Canadagås 140 FU, Musvåge 1 R. Jens Bækkelund

               Stor præstekrave var på plads i dag på stranden syd for Spodsbjerg


              Skovhornugle OF fotograferet af Leif Kristensen

Torsdag den 27. januar 2011.

Svendborg, Wandallsvej: Spurvehøg 1 F OF
Svendborgsund ved Iholm
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Grågås 350 R, Taffeland 20 R, Troldand 300 R, Ederfugl 18 R, Hvinand 46 R, Toppet Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 8 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 300 R, Strandskade 1 R
Vornæs Havn/Skov
(15:57): Havørn AD ( fra Havnen mod Skolekrogen). skovfoged Klaus Jørgensen, Bettina Gerti Groß
Monnet, Taasinge: Grågås 35 OF, Snespurv 2 R . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lindelse Nor, nord for
: Kortnæbbet gås 1 R. Henrik Knudsen
               Kaspisk måge 1 vinter og Stor præstekrave, Spodsbjerg. Fotos: Henrik Knudsen
Spodsbjerg, Langeland: Kaspisk måge 1 R, Stor præstekrave 1 R. Henrik Knudsen
Nydamsmosen, Vester Hæsinge
: Stor Tornskade 1 R, Gulspurv 7 R, Ringdue 150 min R, Spurvehøg 1 FU, Bogfinke 1 RU, Blåmejse 1 FU, Musvåge 3 R. Leif Kristensen
Lundeborg
(10:00): Gråspurv 12, Skovspurv 35, Solsort 8, Bogfinke 12, Kvækerfinke 1, Gulspurv 7, Ringdue 6, Sumpmejse 1, Musvit 2, Blåmejse 4, Stor flagspætte 2. Poul Brugs Rasmussen
Frugtplantagen på Stenmurevejen, (Vejen mellem Broholm og Lundeborg)
: Sjagger 500+, Silkehale 1. Poul Brugs Rasmussen
Espe
: Halemejse 5, Sumpmejse 2, Blåmejse 3, Musvit 5, Spætmejse 2, Gulspurv 1, Grønirisk 1, Solsort 4, Skovspurv 25. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Helnæs
: Sangsvane 11 FU, Knopsvane 5 FU. Leif Kristensen
Helnæs Made
: Fasan 1 FU, Storspove 2 FU, Gråkrage 23 FU/R, Musvåge 2 R, Husskade 1 Of, Skovhornugle 4 R, Grågås 130 FU/R, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Brydegård
: Tårnfalk 1 R. Leif Kristensen
Højstrup, øvelsespladsen
(07:45-08:05): Husskade 196 R (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Kørup (15:00-15:10): Sangsvane 281 R. Sten Pedersen
Bogense (14:00-14:10): Stor Tornskade 1 R (Mellem Bogense og Gyldensten). Sten Pedersen
Vester Egense (15:00): Sangsvane 225 R. Kresten Madsen
Jersore (14:00-15:00): Canadagås 88 R, Havørn 1 FU AD (Over Æbelø Holm). Kresten Madsen
Klinte (13:30): Sangsvane 190 R, Canadagås 39 R. Kresten Madsen
Nørre Nærå inddæmmede strand (13:15): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Kresten Madsen
Ølundgård (14:30): Vandrefalk 1 R AD han, Huldue 1 R. Søren Gjaldbæk
Hessum (13:45): Sangsvane 340 R. Søren Gjaldbæk
Fjordmarken (13:20): Isfugl 1 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (12:00): Fløjlsand 84 R. Søren Gjaldbæk
Nørreby Hals (10:05-11:05): Pibeand 200 R, Gråand 680 R, Fjeldvåge 1 R 2K, Stor Regnspove 51 R. Søren Gjaldbæk
Havet ud for Æbelø (10:00): Sangsvane 200 R, Canadagås 120 R, Lysbuget Knortegås 80 R (+ 220 mørkbugede). Søren Gjaldbæk
Jersore (09:00-09:45): Sangsvane 370 R, Kortnæbbet Gås 2 R, Grågås 700 R, Canadagås 53 R, Fjeldvåge 1 R, Stor Regnspove 51 R, Hybrid Fugl 1 R (Sandsynligvis Canada x Grågås). Søren Gjaldbæk
Mågeøerne (08:30): Vandrefalk 1 R AD. Søren Gjaldbæk
Gyldensteens Enge: Grågås 870 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Horne By: Knopsvane 10 R, Sangsvane 60 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 M R. Anders Odd Wulff Nielsen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 7 R, Grågås 104 R, Pibeand 1 F R, Krikand 140 R, Gråand 32 R, Troldand 1 M R, Musvåge 2 R, Fasan 2 R, Sjagger 1 OF, Gråkrage 1 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 20 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tornæs Hoved: Knopsvane 99 R (2 var halsmærket, men var desværre for langt væk til at kunne aflæses ), Sangsvane 3 R, Grågås 134 OF, Gråand 60 R, Sølvmåge 100 R, Ringdue 20 OF, Gulspurv 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vigø: Havørn 2 R (Obs fra den inderste del af bugten ved Tornæs Hoved Rastede for en tid sammen i et højt fyrtræ, før den ene af ørnene forsvandt. Hvid hale sås på den ene.). Anders Odd Wulff Nielsen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Grågås 18 OF, Dompap 4. Evald Mehlsen
Højstrup, øvelsespladsen:  Husskade 196 R NAT. Dieter Maaszen
Morud: Silkehale 20 R. Kurt G. Holm
Knudshoved Færgehavn: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 3 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 8 R, Troldand 430 R, Bjergand 47 R, Skærpiber 1 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Krikand 4 R, Sortand 3 R, Skærpiber 1 R, Sjagger 1 R, Dompap 7 R. Kristoffer Hansen
Nyborg: Grønsisken 25 FU. Kristoffer Hansen
Nyborg Fjord: Lille Lappedykker 4 R, Lille Skallesluger 5 BR R, Toppet Skallesluger 27 R, Stor Skallesluger 4 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Enge: Strandskade 1 R, Rødben 2 R, Bjergirisk 25 R. Kristoffer Hansen
Bogense Havn: Hvinand 3 R, Stor Skallesluger 5 R. Per Damsgaard-Sørensen
Egebjerggård Storskov: Fasan 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Hav N & V for Flyvesandet: Ederfugl 50 R, Sortand 200 R, Fløjlsand 15 R, Hvinand 25 R. Per Damsgaard-Sørensen
Jersore: 2 flokke ( 38+63 ) Sangsvane 101 R. Per Damsgaard-Sørensen
Lindø + vade v/Jersore: Canadagås 2 R, Gravand 7 R, Spurvehøg 1 OF, Storspove 8 R. Per Damsgaard-Sørensen
Mågeøerne: Grågås 11 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 5 FU, Gravand 7 FU, Gråand 253 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Storspove 1 FU, Hættemåge 75 R, Sølvmåge 160 R, Svartbag 5 R. Per Damsgaard-Sørensen
Nørreby: Nørreby Hals Havørn 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Strandenge v/Jersore: Grågås 194 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Østereng, Bogense: Grågås 120 FU. Per Damsgaard-Sørensen


                Sanglærke Thurø Rev

Onsdag den 26. januar 2011.

Hav øst for Thurø: Troldand 200 R, Ederfugl 300 R, Sortand 90 R, Hvinand 40 R, Toppet Skallesluger 18 R, Lomvie 1 N
Thurø Rev: Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 36 R, Gravand 3 R, Pibeand 2 R, Krikand 28 R, Gråand 16 R, Strandskade 1 R, Sølvmåge 20 R, Sanglærke 1 R
Landet, Taasinge: Huldue 1 R. Peder Rasmussen, Henrik Knudsen
Lundeborg: Stær 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Faaborg Inderfjord (11:40-12:00): Toppet Lappedykker 10 FU, Skarv 10 R, Knopsvane 50 FU/R, Troldand 40 R, Hvinand 150 FU/R, Stor Skallesluger 35 FU/R, Toppet Skallesluger 15 FU/R, Blishøne 1020 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hessum (13:10): Havørn 1 OF 2K (13:00), Sangsvane 110 FU. Dieter Maaszen
Knudshoved, Nyborg (10:25-12:00): Blå Kærhøg 1 FU,
Sortgrå Ryle 20 FU (Molen), Grønspætte 1 OF. Ella Mikkelsen
Skaboeshuse (16:30): Agerhøne 9 R, Grønspætte 1 R hun, Ravn 1 R. Kurt Hansen
Dalby Bugt (13:30): Sangsvane 680 R (Mark v/Scheelenborg), Hvinand 110 R. Ella Mikkelsen
Måle, Kerteminde (13:05): Ringdue 2000 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvedholm (Horne)
: Fasan 1 R, Solsort 12 R, Musvit 10 R, Træløber 2 R, Bogfinke 33 R, Kernebider 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Horne By
: Musvåge 1 R, Dompap 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Stige Ø
: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Krikand 3 R, Gråand 30 R, Spidsand 6 R, Troldand 200 R, Musvåge 1 R, Blishøne 5 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 10 R, Solsort 1 R, Allike 50 R, Råge 100 R, Bogfinke 2 R. Christian A. Jensen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum)
: Spurvehøg 1 F AD FU, Musvåge 2, Halemejse 13 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 16 FU, Spætmejse 1 FU, Grønsisken 35 FU, Dompap 6. Evald Mehlsen
Hessum
: Sangsvane 110 FU, Havørn 1 2K OF. Dieter Maaszen
Særslev
: Tyrkerdue 6 R, Silkehale 14 OF, Ravn 1 OF. Jens Friis-Walsted
Bredbjerg: Halemejse 12 FU. Laila Bøhrk
Jersore: Grågås 430 FU, Canadagås 70 FU, Knortegås 155 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 70 FU. Jens Bækkelund
Vester Egense: Blå Kærhøg 1 BR OF. Jens Bækkelund

         Afvigende Sangsvane fotograferet af Henrik Knudsen
Søby, Taasinge: For to dage siden gjorde Peder Rasmussen, Svendborg mig opmærksom på, at han havde fundet en afvigende Gulnæbbet svane ved Søby. I dag havde jeg så sammen med Peder Rasmussen mulighed for at se fuglen selv. Jeg må indrømme jeg blev noget overrasket over hvor meget sort den havde på næbbet. Hele overnæbbet var sort og det sorte var utrolig bredt på næbryggen. Ligledes var der meget sort på siderne også. Det mørke næb kunne nemt få en til at tænke en meget mørknæbbet Pibesvane. Så man skal være på vagt med at bestemme Pibesvane på Tåsinge disse dage. Henrik Knudsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 20/01-2011:
                                Staten sælger ud af sine kronjuveler i Vadehavet
                               
Kirkeuglerne klarer vinteren på kyllinger og en varieret kost


                Arkivfoto af Vindrossel. Der ses kun få i øjeblikket!

Tirsdag den 25. januar 2011.

Iholm Vesterrøn (09:30-12:00): Troldand 4500 R, Havørn 2 FU IMM (Altså ikke de gamle fugle, der jævnligt ses ved Vejlen), Blishøne 1500 R. Niels Andersen
Iholm, Svendborgsund
(10:40- ?): Havørn 2 R. Henrik Knudsen
Iholm, Svendborgsund (16:00): Skarv 3 R, Strandskade 2 R, Gråkrage 3 R
Thurø By, dæmningen: Lille Lappedykker 3 R, Blishøne 40 R, Sortkrage 1 R
Vejlen, Taasinge (16:00): Dværgfalk 1 OF. Poul Rasmussen
Nakkebølle Fjord
(15:45-16:00): Troldand 6000 R. Niels Bomholt
Espe
: Halemejse 3 , Blåmejse 4, Sumpmejse 2, Musvit 8, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Bogfinke 4, Skovspurv 25, Solsort 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundbakkerne, Faaborg
(12:45): Agerhøne 6 FU. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg
(08:25): Blå Kærhøg 1 Ø AD han. Lars Bonne Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (11:00-11:30): Knopsvane 10 FU/R, Sangsvane 1 R, Gravand 7 FU/R, Gråand 70 FU/R, Pibeand 3 FU, Blishøne 100 FU/R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bågø Kolonihaver (15:15): Skovhornugle 5 R. Kristoffer Hansen
Højstrup Øvelsesplads (07:55-08:15): Husskade 215 R (Ved overnatningspladsen). Dieter Maazsen
Vestermaden, Mesinge (12:00-13:00): Havørn 1 OF (Fik 120 grågæs på vingerne), Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Agerhøne 4 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Knopsvane 15, Grågås 15, Knortegås 8, Gråand 75, Troldand 4500, Ederfugl 150, Hvinand 10, Toppet Skallesluger 12, Havørn 2 IMM (Sad en time på revet vest for Iholm og fouragerede på en blishøne, som den ene kom med fra vest), Blishøne 1500, Sølvmåge 10, Gråkrage 4 (Overvågede havørnenes måltid og fik resterne, da ørnene til sidst forsvandt mod vest). Niels Andersen
Iholm, Svendborgsund
(11:11): Havørn 1 R. Peder Rasmussen
Nakkebølle Fjord
: Sangsvane 3 R, Taffeland 60 R, Troldand 6000 R, Bjergand 7 R, Blishøne 20 R. Niels Bomholt
Højstrup: Øvelsespladsen
Husskade 215 R NAT, Dompap 1 SY. Dieter Maaszen
Vestermade: Grågås 120 FU, Havørn 1 OF, ,Blå Kærhøg 1 BR FU, Agerhøne 4 FU, Bjergirisk 70 FU. Ole Reuther


                 Storspove fotograferet ved Slipshavn af Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 24. januar 2011.

Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 1 R, Troldand 3000 R, Stor Skallesluger 8 R
Vornæs Skov/havn
(16:00-16:20): Havørn 2 AD (Vornæs Havn/ iskanten mod Skolekrogen -Set fra kystdiget). Bettina Gerti Groß
Hundstrup Å (Vej 44-Inddæmn.)
: Pibeand 120 R, Gråand 60 R
Nakkebølle Fjord
: Troldand 400 R, Hættemåge 60 R
Nakkebølleinddæmningen
(15:30): Isfugl 1 HØ (I kanalen langs øhavsstien i nordlige del af inddæmningen). Lars Bonne Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning
: Sangsvane 16 R, Gråand 36 R, Taffeland 1 M R, Musvåge 2 R, Blishøne 3 R, Isfugl 1 FU (Kanalen ved Øhavsstien), Ravn 1 R
Syltemade Å, Skovgyden
: Ravn 1 R
Vejstrup, plantagen Tiselholtvej
: Sjagger 200 FU, Vindrossel 16 FU, Sumpmejse 1 R
Vester Aaby
: Kernebider 1 R
Øster Åby
: Silkehale 12 OF
Espe
: Halemejse 8, Sumpmejse 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Spætmejse 2, Bogfinke 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Ravnholt
: Ravn 11, Musvåge 4. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Slipshavn
(10:00-11:00): Storspove 1 FU, Strandskade 5 FU, Rødben 7 FU, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 3 FU, Hættemåge 5 FU, Gråand 18 FU, Knopsvane 7 FU , Blishøne 120 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Taffeland 1 FU, Edderfugl 8 FU (havet ud for), Skarv 1 FU, Husskade 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn (stubmark syd for slottet)
: Grågås 500+ FU. Poul Brugs Rasmussen
Holstenshuus, Diernæs
(10:50-11:30): Spurvehøg 1 T, Musvåge 2 R, Ringdue 400 R, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 10 R, Fuglekonge 10 FU, Sumpmejse 4 FU, Topmejse 2 FU, Spætmejse 3 R, Allike 20 FU/R, Råge 40 FU/R, Ravn 2 R, Bogfinke 15 R, Kvækerfinke 5 R, Grønirisk 5 T, Dompap 5 R, Gulspurv 15 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Tårup Strand
(12:10): Fjeldvåge 1 R (Set jagende mus), Ringdue 600 R. Michael Glentedal
Knudshoved Færgehavn (10:30): Lysbuget Knortegås 8 FU, Lille Skallesluger 5 R, Sortgrå Ryle 1 FU (Ingen ringe), Grønspætte 1 HØ. Kurt Hansen
Strib under broen (12:45): Lysbuget Knortegås 23 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Horne By: Musvåge 1 OF, Ringdue 10 R, Tyrkerdue 2 R, Solsort 6 R, Sjagger 10 OF, Blåmejse 3 R, Musvit 6 R, Gråspurv 30 R, Skovspurv 8 R, Grønirisk 2 R, Grønsisken 7 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tarup Grusgrave: Sortkrage 1 R. Per Rasmussen
Firtalsstrand: Musvåge 2 AD R, Tårnfalk 1 F AD FU. Keld Skytte Petersen
Leammer: Havørn 1 AD R (Min første obs. af Havørn på Leammer i år, sad først lige øst for reden, hvorefter den fløj til redetræet, hvor den på et tidspunkt lagde sig i reden, herefter et stykke tid oppe i træet igen, hvorefter den fløj SØ over ind i Odense fjord. Den kommende tid bliver spændende, er vi atter så heldige at få
ynglende ørne ved fjorden, efter det sørgelige giftdrab sidse sommer.). Keld Skytte Petersen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 40 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 9 FU, Troldand 300 R, Bjergand 8 R, Blishøne 180 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 4 R, Silkehale 13 R. Thomas Varto Nielsen
Vejrup Skov: Grønsisken 70 R. Thomas Varto Nielsen
Særslev: Sangsvane 12 AD R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 2K R, Allike 130 OF. Jens Friis-Walsted
Bogense Havn: Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 5 R, Rødben 18 R. Helle Regitze Boesen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Sangsvane 60 R, Stor Flagspætte 2 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse 2 OF, Sumpmejse 1 OF, Spætmejse 2 R, Træløber 2 R, Stor Gråsisken 10 OF. Helle Regitze Boesen
Mågeøerne: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 R, Gråand 300 R, Ederfugl 100 R, Strandskade 8 R, Svartbag 2 R. Helle Regitze Boesen
Østereng, Bogense: Grågås 200 R, Canadagås 50 R. Helle Regitze Boesen


               Sumpmejse fra Svanninge Bakker

Søndag den 23. januar 2011.

Svendborg, matriklen: Grønirisk 28 R NAT
Svendborgsund ved Iholm
: Gråand 120 R, Taffeland 80 R, Troldand 2000 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 400 R
Noret, Tåsinge
(13:50): Grågås 550 R, Havørn 1 OF (Sendte gæs og ænder på vingerne). Niels Andersen
Vårø Tåsinge
: Sangsvane 112 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Bjerreby, marker ved Siø
: Sangsvane 125 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Marker v. Barager/Spodsbjerg
(15:00): Sangsvane 480 FU, Sædgås 30 FU, Blisgås 2 FU, Grågås 600 FU, Bramgås 4 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Boelsmosevej, æbleplantagen
(14:00): Musvåge 2 FU, Sjagger 1000+ FU (der var fugle overalt ja himmel og jord var ganske levende), Vindrossel 100+ FU, Solsort 15 FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Gravvænge, græsmark tæt på Sortemosen
(15:00): Canadagås 13 FU, Grågås 150+ FU, Råge 100 FU, Stormmåge 100 FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg:
Sangsvane 25 OF N (11:00), Grågås 250 OF NØ (16:30). Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle fjord og inddæmning
(13:00): Lille Skallesluger 24 R, Isfugl 1 R (Set i 2 omgange i kanalen). Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Silke Å og engområde (11:30): Vandstær 1 R, Stillits 40 SØ. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Espe
: Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Skovspurv 25, Musvit 3, Spætmejse 2, Sumpmejse 2, Blåmejse 2, Tårnfalk 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Helnæs Made
: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Skovhornugle 5 R, Gråkrage 12 R
Snave
: Sangsvane 56 R, Ravn 1 KA
Viggelsø
(11:30): Havørn 1 R (Set fra Klintebjerg). Kresten Madsen
Østrup (11:00): Sangsvane 105 R, Canadagås 30 R. Kresten Madsen
Ølundgård (08:45-13:50): Blisgås 2 R, Havørn 2 R (Ad + en yngre), Huldue 4 R, Misteldrossel 1 R, Nordlig Gråsisken 200 R, Bomlærke 21 R. Tim Hesselballe
Ølund (14:15): Gråsisken 40 R. Michael Glentedal
Seden Strand (14:40-16:00): Rørdrum 1 R (I rørene foran skoven ved skydebanen. Min 207 art i Odense Kommune. Twitchet af SG!). Tim Hesselballe
Seden Strand set fra Odense Å-udløb (15:20): Rørdrum 1 R. Katja og Oliver, Michael Glentedal
Hessum (14:00): Sangsvane 120 R. Michael Glentedal
Hessum, Odense Fjord: Sangsvane 115 R. Anders Vedel
Egense Mark, nordøst for Otterup: Sangsvane 280 R. Anders Vedel
Dømmestrup (15:00): Gråsisken 60 FU. Sandra Døssing, Anne Veber Døssing
Vågebakken (13:00-13:10): Havørn 1 R JUV. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Scheelenborg (12:12): Sangsvane 540 R (Heraf 120 2K). Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Scheelenborg (16:00): Sangsvane 350 FU. Ole Reuther
Scheelenborg Gods, Engsøvej (15:20): Sangsvane 470 FU. Dieter Maaszen
Fynshoved (13:10): Tejst 2 FU. Dieter Maaszen
Gyldensteen (16:10-16:40): Sangsvane 430 FU, Canadagås 103 FU. Jens Bækkelund
Mågeøerne (11:00): Vandrefalk 1 R AD. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Silkehale 12 FU, Kernebider 1 R. Arne Bruun
Fruerskov, Svendborg ved gård ved Rønnowsvej: Gulspurv 114 R. Arne Bruun
Noret, Tåsinge: Fiskehejre 1, Grågås 550, Krikand 30, Gråand 45, Havørn 1 OF (kl 13.50 Fik ænder og gæs på vingerne), Musvåge 1. Niels Andersen
Bjerreby, marker ved Siø-dæmningen: Sangsvane 125 FU. Niels Bomholt
Gesinge: Knopsvane 26 FU, Sangsvane 28 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Vårø: Sangsvane 112 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Eskildsø, Lindelse Nor: Sad i det udgåede træ på Eskildsø Havørn 2 R. Lars Elvstrøm
Sylten S.f/Spodsbjerg: Sangsvane 480 FU, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 30 FU, Blisgås 2 FU, Grågås 600 FU, Canadagås 12 FU, Bramgås 4 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gråsten Nor (11:40-12:20) : Blisgås 10 FU, Grågås 650 FU, Bramgås 220 FU, Pibeand 325 FU, Gråand 400 R, Taffeland 25 R, Troldand 200 R, Storspove 1 FU. Morten Müller
Sortemosen: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 14 R, Sædgås 9 R, Blisgås 13 R, Grågås 420 R, Canadagås 12 R, Pibeand 190 R, Krikand 35 R, Gråand 460 R, Taffeland 4 R, Troldand 2 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Stormmåge 250 R, Ringdue 1000 OF. Arne Bruun
Ulbølle: Fuglekonge 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Bøjden Nor: Knopsvane 1 JUV R, Gråand 6 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 9 R, Stormmåge 13 R, Svartbag 1 R, Solsort 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 8 R, Husskade 1 R HØ, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Bellinge: Topmejse 1 R, Dompap 4 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Musvåge 1 LF FU, Stor Flagspætte 2 FU, Halemejse 4 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 1 FU, Dompap 2 R. Evald Mehlsen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 250 OF, Havørn 1 OF, Huldue 2 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 150 R, Bomlærke 17 R. Anders Vedel
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 F OF. Anders Vedel
Otterup: Egense Mark Sangsvane 280 R. Anders Vedel
Hessum: Sangsvane 115 R. Anders Vedel
Hofmansgave: Blå Kærhøg 1 M R, Storspove 65 R. Anders Vedel
Fyns Hoved: Skarv 50 OF, Sangsvane 14 FU, Grågås 120 FU, Gravand 4 FU, Pibeand 2 FU, Gråand 13 FU, Ederfugl 168 FU, Sortand 5 OF, Hvinand 40 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Strandskade 13 FU, Storspove 19 FU, Sølvmåge 16 R, Svartbag 3 R, Tejst 2 FU. Dieter Maaszen
Scheelenborg Skov + Gods: Sangsvane 470 FU, Canadagås 7 FU. Dieter Maaszen
Vågebakken (F.H.): Knopsvane 2 FU, Sangsvane 41 FU, Canadagås 24 FU. Dieter Maaszen
Ejby/Kindstrup Mose: Vibe 2 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Skarv 15 R, Ederfugl 180 R, Svartbag 3 R. Thomas Varto Nielsen
Emtekær Nor: Skarv 5 R, Troldand 3000 R, Ederfugl 6 FU, Hvinand 8 FU. Søren G. Nielsen
Nyskov/Grevindeskov: Gulspurv 40 R. Søren G. Nielsen
Sønder Åby, enge SV for: Ringdue 70 R. Søren G. Nielsen
Særslev: Kernebider 2 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensten Gods: Sangsvane 430 FU, Min. Grågås 450 FU, Canadagås 103 FU. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Canadagås 28 R, Hvinand 75 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Grågås 65 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 3 R, Gråand 160 R, Stor Skallesluger 2 R, Vandrefalk 1 AD R. Jens Bækkelund


                 Sølvmåge Bagenkop havn

Lørdag den 22. januar 2011.

Svendborgsund ved Iholm: Troldand 6000 R
Søby (Tåsinge): Sangsvane 130 R, Grågås 30 R, Canadagås 130 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Per Rasmussen, Erhardt Ecklon
Vejlen - Tåsinge: Gråand 6 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Musvåge 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Per Rasmussen, Erhardt Ecklon
Bjerreby: Knopsvane 40 R, Sangsvane 80 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Per Rasmussen, Erhardt Ecklon
Bagenkop Havn: Skarv 100 R, Taffeland 6 R, Troldand 6 R, Ederfugl 46 R, Blishøne 100 R, Hættemåge 50 R,  Sølvmåge 300 R (RØD HV34), Svartbag 100 R ( RØD HX66, GUL H27T), Skærpiber 3 R, Gråspurv 6 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Per Rasmussen, Erhardt Ecklon
Dovns Klint: Skarv 1 DØD, Pibeand 120 R, Ederfugl 60 R, Havlit 80 R, Sortand 120 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 30 R, Stenvender 1 DØD, Skærpiber 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Per Rasmussen, Erhardt Ecklon
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Bjergand 12 R, Havlit 3 R, Sortand 800 R, Klise Nor:Pibeand 11 R, Gråand 18 R, Taffeland 12 R, Troldand 500 R, Vibe 2 OF, Hættemåge 120 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 26 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Per Rasmussen, Erhardt Ecklon
Magleby Nor: Blisgås 2 R, Grågås 100 R, Bramgås 20 R, Råge 200 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Per Rasmussen, Erhardt Ecklon
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Per Rasmussen, Erhardt Ecklon
Brændegård sø
(09:55-10:30): Gråand17 R, Gråkrage 2 OF, Allike 9 R, Solsort 1 FU, Musvåge 2 R, Dompap 1 FU (han ), Fasan 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Havørn 2 R. Leif Kristensen
Silke å
(10:45): Vandstær 1 FU, Gråkrage 2 FU, Gråand 6 R. Leif Kristensen
Sandholt
(11:10): Vandstær 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Musvåge 2 R. Leif Kristensen
Tang å
(09:30): Knopsvane 8 FU, Gråand 30 FU, Svartbag 2 FU, Sølvmåge 18 FU, Hættemåge 26 FU, Hvinand 12 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Grå krage 7 FU, Sortkrage 1 FU, Skarv 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Tiselholtvej
(11:00): Sjagger 500+ R. Poul Brugs Rasmussen
Stengade Skov
(14:00-14:15): Blå Kærhøg 1 FU hun. Allan Østergaard
Sorgenfribækken Fruens Bøge (12:45): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Dømmestrup (09:15): Træløber 1 FU. Sandra Døssing, Anne Veber Døssing
Risinge: Sædgås 30 R ((Fabis også varianter med hvidkant ved næbrod)). Ivan Sejer Beck, Søren L. Rasmussen
Odense Å v. Højmevej: Træløber 1 SY, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense: Grønirisk 52 R, Lille Gråsisken 4 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Kidholm v/Thurø
: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 170 R NAT, Strandskade 16 R, Vibe 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 560 R NAT, Sølvmåge 340 R NAT. Arne Bruun
Thurø Bund
: Lille Lappedykker 6 R, Troldand 13 R, Hvinand 30 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.
: Natugle 1 SY, Silkehale 11 FU. Arne Bruun
Brændegård Sø
: Gråand 15 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Allike 3, Dompap 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Silkeå
: Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Fruens Bøge
: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Viemose: Grågås 80 R, Musvåge 1 FU, Vibe 1 R. Gabor Graehn
Risinge Hovedgård & Ærtehave: Sædgås 30 R, Hjejle 3 R. Ivan Sejer Beck, Søren L. Rasmussen


               Sortmejse ved Svanninge Bakker

Fredag den 21. januar 2011.

Vornæs Havn/ Lille Vejlegård: Havørn 1 R (Stort flot adult havørn med hvid hale fra kl. 13.30-13.45 på jagt ved iskanten. Blev forstyrret af en lille flymaskine og Ærøfærgen). Bettina Gerti Groß
Engene og åen ved Nr. Broby og Lundegård
(13:45 - 15:10): Grågås 570 FU/R, Blisgås min 3 FU, Grågås 1 FU ( meget lys nærmest beige), Pibeand 7 FU/R, Taffeland 34 R, Vibe 1 R, Sangsvane 24 R, Musvåge 2 R, Blå Kærhøg 1 FU (han), Fiskehejre 1 FU, Sølvmåge 17 R, Hættemåge 1 R, Gråand 170 R, Stor Skallesluger 2 FU, Lille Lappedykker 1 FU. Leif Kristensen
Lundeborg:
Råger/allike 1000+ R (Som bekendt findes der en stor rågekoloni i Fredskoven lidt syd for
Lundeborg. Alle koloniens Råger + omegnens Alliker mødes hver morgen en times tid før solopgang på havnens moler). Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø
: Gråand 18 R, Vandrefalk 1 FU, Ringdue 40 R
Arreskov Sø
: Sangsvaner 211 R, Grågås 26 R , Gråand. 30 R. Erik Ehmsen
Svanninge Bakker
: Stor Flagspætte 1 FU, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 4 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 12 FU, Musvit 16 FU, Spætmejse 2 KA, Bogfinke 16 FU, Dompap 8 FU
Faaborg Fjord
(10:00-11:30): Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 10 FU/R, Skarv 10 R, Knopsvane 150 FU, Taffeland 2 R, Troldand 60 R, Ederfugl 1000 FU/R, Hvinand 100 FU/R, Stor Skallesluger 30 FU/R, Toppet Skallesluger 75 FU/R, Blishøne 100 FU/R, Hættemåge 50 FU/R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 40 FU/R, Sjagger 3 R, Dompap 5 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Ølund (14:30-15:00): Havørn 3 R (2 voksne, 1 ung, rastede på fjorden, set fra Ølund). Kresten Madsen
Stige Ø (14:00-14:30): Fjeldvåge 1 OF. Søren L. Rasmussen
Stige ø (09:30-10:15): Troldand 1800 R (S for Vigelsø), Blå Kærhøg 1 FU (Brunfarvet), Skovhornugle 2 R (I det sædvanlige kolonihavetræ). Jens Kristian Holm, Børge l Rasmussen
Fruens Bøge (12:00-12:30): Vandstær 1 R. Søren L. Rasmussen
Egebjerggaard Storskov (10:30): Vandrefalk 1 R, Lille Korsnæb 40 R. Aksel Christensen
Mågeøerne (09:45-12:20): Lysbuget Knortegås 19 R, Vandrefalk 1 R AD hun (På pælen på øen midt i området), Strandskade 66 R. Amanda, Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Gærdesmutte 1 R, Sjagger 1 R, Kvækerfinke 5 R, Dompap 4 R. Arne Bruun
Bjørnemosegård: Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Peder Rasmussen
Ulbølle: Ringdue 3 FU, Tyrkerdue 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Husskade 1 FU, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 19 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 1 FU, Dompap 1 FU. Niels Bomholt
Faaborg Havn: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 12 R, Knopsvane 1 R, Gråand 50 R, Taffeland 16 R, Troldand 130 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 6 R, Blishøne 130 R, Hættemåge 150 R, Sølvmåge 122 R, Svartbag 3 R, Klippedue/Tamdue 4 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Horne By: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Spætmejse 1 R, Gulspurv 8 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (04:45): Natugle 1 SY. Per Rasmussen
Fruens Bøge: Vandstær 1 R. Søren L. Rasmussen
Bispeenge: Fiskehejre 1 R, Grågås 8 FU, Hættemåge 54 FU. Gunhild Brink
Ølundgårds Inddæmning: Vandrefalk 1 AD R. Keld Skytte Petersen
Blommenslyst: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Færgehavn: Ederfugl 100 R. Svend Aage Linderström
Langeskov: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Nr. Aaby: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Ullerslev: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Storskov: Musvåge 3 AD OF. Keld Skytte Petersen
Assens: Spurvehøg 1 FU, Jørgensvej Topmejse 2 FU. Kirsten Pedersen
Mågeøerne: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 19 R, Vandrefalk 1 F AD R, Strandskade 66 R, Skærpiber 2 R. Amanda, Michael Højgaard Hansen


              Blisgæs Ollerup Åmose

Torsdag den 20. januar 2011.

Svendborgsund ved Iholm (15:15 - ): Troldand 6000 R
Egense-Ballen, Bjergvej 200
(13:50): Sangsvane 246 R. Niels Andersen
Åmosen, Ollerup
: Blisgås 7 R, Grågås 300 R
Klintholm
: Rødben 4 R, Sølvmåge 100 R. Poul Brugs Rasmussen
Hellebjerg Dam
(15:30): Sumpmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Grågås 53 R, Gråand 18 R. Leif Kristensen
Knudshoved: Blå Kærhøg 1 (brun) , Pibeand 15, Grågås 16. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Knudshoved (11:00-13:30): Blisgås 3 OF. Niels Aage Madsen, Søren L. Rasmussen
Slipshavn (10:00-10:30): Blå Kærhøg 1 OF (Hun). Niels Aage Madsen, Søren L. Rasmussen
Odense Å ved Højmevej
(10:00): Træløber 1 SY, Kernebider 6 R. Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand (12:15-12:55): Gråsisken 35 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (11:35-12:00): Havørn 2 OF AD (11:40), Vandrefalk 1 R AD (11:45). Dieter Maaszen
Hofmansgave (14:40): Stor Regnspove 120 FU. Jens Kristian Holm
Firtalstrand (11:50): Misteldrossel 1 R. Jens Kristian Holm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund
: Sangsvane 2 R, Gravand 2 R, Krikand 33 R, Troldand 70 R, Blishøne 510 R, Strandskade 39 R, Rødben 1 R. Arne Bruun
Åmosen
: Blisgås 9 R, Grågås 550 R. Arne Bruun
Fårevejle Skove
: Havørn 1 2K R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R. Ole Goldschmidt
Sortemosen
: Knopsvane 2 R, Sangsvane 18 OF, Sædgås 6, Blisgås 7 R, Grågås 350 R, Canadagås 17 R, Pibeand 12 R, Krikand 10 R, Gråand 275 R, Taffeland 6 R, Vibe 16 R, Sjagger 5 R, Husskade 1 R. Peder Rasmussen
Horne By:
Musvåge 2 R, Fasan 1 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 3 R, Tyrkerdue 4 R, Rødhals 1 R, Solsort 14 R, Sjagger 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 11 R, Husskade 3 R, Råge 50 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 70 R, Bogfinke 15 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gråsten Nor: Knopsvane 4 R, Sangsvane 5 R, Grågås 1000 FU, Bramgås 140 FU, Pibeand 350 FU, Gråand 400 FU, Taffeland 40 R, Troldand 2100 R, Musvåge 2 R. Morten Müller
Vitsø: Grågås 68 FU, Canadagås 1 FU, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 2K+ R, Ringdue 125 OF. Morten Müller
Hindemae: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Hollufgård/Glisholm: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Tårnfalk 1 FU, Sortgrå Ryle 8 R (2 ringmærket :1. fugl gul over metalring på h.ben.grøn over orange på v.ben 2. fugl gul over metalr. på h/b hvid over gul på v/b ), Skærpiber 1 R, Dompap 6 R. Preben Nielsen, Peder Rasmussen
Slipshavn Enge
: Knopsvane 10, Rødben 3 R, Skærpiber 4 FU. Preben Nielsen, Peder Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Troldand 20 R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Færgehavn: Blisgås 3 OF, Knortegås, Lysbuget (hrota) 9 FU, Troldand 250 FU, Bjergand 12 R. Niels Aage Madsen, Søren L. Rasmussen
Slipshavn Enge: Lille Skallesluger 3 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Niels Aage Madsen, Søren L. Rasmussen
Lillebælt (Snævringen): Skarv 2 OF. Svend Aage Linderström
Middelfart, Industrikvarter: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Odense: matrikelobs Dompap 5 R. Per Damsgaard-Sørensen
Kølstrup: Sangsvane 12 AD R. Evald Mehlsen
Langemosen v/Måle: Ederfugl 20, Hvinand 8. Evald Mehlsen
Marslev: Musvåge 1 ML FU. Evald Mehlsen
Egensedybet: Hvinand 40 FU, Toppet Skallesluger 35 FU, Storspove 30 FU, Ringdue 250 OF. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Sangsvane 7 OF, Gravand 1 FU, Musvåge 2 R, Hættemåge 140 R, Sølvmåge 6 R, Ringdue 100 OF, Gråkrage 21 R, Gråsisken x Hvidsisken (hybrid) 35 FU. Dieter Maaszen
Hessum: Sangsvane 82 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 15 R, Havørn 2 OF, Vandrefalk 1 R, Rødhals 1 R. Dieter Maaszen
Fruens Bøge: Lille Lappedykker 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Vandstær 1 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Lillebælt (Snævringen), Middelfart havnebassin nord: Grønbenet Rørhøne 1 FU, Strandskade 2 FU, Sortgrå Ryle 1 R, Klippedue/Tamdue 125 OF. Steen Flex
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 2, Fasan 2 R, Ringdue 22 R, Musvit 1 R, Husskade 4 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 11 R, Grønsisken 24 FU, Kernebider 1 R, Gulspurv 1 R. Kirsten Pedersen
Agernæs Fælled, nord: Vandrefalk 1 JUV R (Sad på den sædvanlige plads, på pælene sv for fugletårnet.). Keld Skytte Petersen
Bogense: Topmejse 1 R. Jens Friis-Walsted


              Hjejler Ny Gesinge

Onsdag den 19. januar 2011.

Svendborgsund ved Iholm (16:30 - ): Troldand 6000 R
Strandvænget ved Svendborg
(15:50): Sædgås 24 N. Niels Andersen
Sønder Vornæs, Taasinge
: Grågås 340 R, Snegås 2 R
Bjerreby, Taasinge
: Sjagger 30 FU
Gesinge, Taasinge
: Blå Kærhøg 1 M FU
Ny Gesinge, Taasinge
: Sangsvane 60 R, Hjejle 28 R (Set første gang i går - 10. obs fra hele landet!)
Vårø, Taasinge
: Blå Kærhøg 1 BR FU
Landet, Taasinge
: Ravn 2. Henrik Knudsen
Arreskov Sø
(10:45): Vandrefalk 1 R hun (Sad på isen ud for slottet), Ravn 9 FU. Kurt Hansen
Silkeå
(10:15): Vandstær 1 R. Kurt Hansen
Espe
: Halemejse 8, Musvit 8, Blåmejse 2, Skovspurv 20. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
: Havørn 3, Stor Skallesluger 3, Krikand 1, Gråand 20, Musvåge 2, Spurvehøg 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegårdssø
(10:00): Havørn 2 FU AD. Kurt Hansen
Svanninge Bakker/Bjerge
(09:50-11:00): Stor Flagspætte 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 3 FU, Skovskade 2 FU, Bogfinke 5 FU, Stillits 30 FU/R, Stor Gråsisken 2 T, Lille Korsnæb 15 FU, Dompap 8 FU, Gulspurv 2 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vestermaden, Mesinge
(09:30-10:15): Blå Kærhøg 1 OF (Hunfarvet). Ole Reuther
Orestrand: Canadagås 128 R. Henrik Andersen
Mågeøerne: Bramgås 6 V, Lysbuget Knortegås 82 R, Strandskade 50 R (+). Henrik Andersen
Flyvesandet: Sortand 150 R (+), Fløjlsand 60 R (+), Fjeldvåge 1 R. Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Natugle 1 SY. Arne Bruun
Thurø Rev
: Knopsvane 21 R, Sangsvane 5 R, Pibeand 1 R, Krikand 1 R, Gråand 40 R, Strandskade 6 NØ. Arne Bruun
Hav øst for Thurø
: Bjergand 50 R, Hvinand 150 R, Lille Skallesluger 1 R. Arne Bruun
Gråsten Nor, Obset fra Langeagre og fra Drejskoven
: Sangsvane 6 FU, Sædgås 18 FU, Blisgås 30 FU, Grågås 940 FU, Canadagås 3 FU, Bramgås 142 FU, Pibeand 700 FU, Krikand 2 FU, Gråand 600 FU, Spidsand 105 FU, Taffeland 50 FU, Troldand 3000 R, Spurvehøg 1 FU, Vandrefalk 1 AD FU, Ringdue 500 OF. Morten Müller
Vitsø
: Grågås 37 FU, Canadagås 1 FU, Gråand 19 FU, Musvåge 1 R, Hættemåge 20 FU, Stormmåge 58 FU, Sølvmåge 46 R, Svartbag 5 R, Ringdue 8 OF, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 6 FU, Ravn 1 OF. Morten Müller
Horne By
: Stor Flagspætte 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hvedholm (Horne)
: Sangsvane 8 OF, Ringdue 27 OF, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 10 R, Sjagger 5 R, Blåmejse 5 R, Musvit 5 R, Spætmejse 3 R, Gråkrage 2 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Bogfinke 4 R, Grønsisken 10 R, Dompap 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hasseløre/Hvenegårdsholm
: Hvinand 7 R, Toppet Skallesluger 6, Stor Skallesluger 6. Evald Mehlsen
Odense Kanal
: Vandstær 1 R. Evald Mehlsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor
: Hvinand 90 FU. Niels Aage Madsen
Kerteminde Havn
: Lille Lappedykker 2 R. Niels Aage Madsen
Vestermade
: Grågås 80 FU, Blå Kærhøg 1 BR OF, Husskade 7 FU, Bjergirisk 60 FU. Ole Reuther
Særslev: Natugle 1 M SY. Jens Friis-Walsted
Assens, haveobs Jørgensvej: Spurvehøg 1 FU. Kirsten Pedersen
Bogense: Sangsvane 230 FU, Grågås 185 FU, Canadagås 18 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Sangsvane 250 FU. Jens Bækkelund
Klinte Strand: Sangsvane 38 FU, Blisgås 8 FU, Grågås 80 FU, Canadagås 29 FU, Vibe 1 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 266, Grågås 700 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 17 FU, Pibeand 4 R, Gråand 580 R, Strandskade 45 R, Vibe 6 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund

              Snegås Sønder Vornæs


              DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 13/01-2011:
                                Danskerne skal tælle vinterens havefugle
                               
Skovspurven er blevet en havespurv
                                Solsorten er konge i de danske haver
                                Få sovende måger i det danske vinterland


             Spætmejse i nærheden af foderbrættet på matriklen

Tirsdag den 18. januar 2011.

Svendborgsund ved Iholm (14:45 - ):  Lille Lappedykker 12 R, Taffeland 40 R, Troldand 6000 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 14 R, Stor Skallesluger 6 R, Blishøne 240 R, Strandskade 1 R, Svartbag 2 R
Bjørnemosegård, Svendborg: Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R
Engene, Svendborg: Musvåge 2 FU
Skovballe Havn
(09:00-10:00):
Lille Skallesluger 220. Henrik Knudsen
Tåsinge, Søbyvej
(10:15): Canadagås 65. Henrik Knudsen
Vejlen
(10:30): Hjejle 28 R (Årets første på Fyn - 8 obs fra hele landet!), Vibe 1 R. Henrik Knudsen
Monnet
(15:00-16:00): Havørn 2 (1 Ad og en imm), Fjeldvåge 2, Bjergirisk 35. Sædgås sp 2 OF, Hvinand
2000+ (strækker sig helt om mod Skovballe havn). Henrik Knudsen
Ristinge Hale
(11:35-12:00): Havørn 1 R, Storspove 20 R, Mørkbuget Knortegås 3 R, Canadagås 3 R, Tårnfalk 1 R. Henrik Knudsen
Bagenkop havn
(12:25-14:10): Middelhavsmåge 1 pp (Læs mere..) , Skærpiber 3. Henrik Knudsen
Engene ved Lundegård
(15:45): Grågås ca. 400 FU. Leif Kristensen
Espe
: Skovspurv 25, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Vormark, Hesselager
(11:30): Rød Glente 1 OF. Torben Aagaard
Hudevad ved Naturskolen
(14:40-15:50): Halemejse 15 FU, Grønsisken 110 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Bøjden Nor + havet syd for
(10:00-11:30): Lille Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 3 R, Gråand 35 R,
Ederfugl 100 T, Toppet Skallesluger 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hvidkærmosen, Højme
: Nordlig Gråsisken 35 R, Lille Gråsisken 1 R. Michael Mosebo Jensen
Hunderup Skov (15:00): Træløber 1 R. Søren Gjaldbæk
Slipshavn (14:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Kernebider 16 N. Kurt Hansen
Knudshoved Færgehavn (13:30): Lille Skallesluger 5 FU, Sortgrå Ryle 1 R (Uden ring), Halemejse 15 FU. Kurt Hansen
Vestermaden, Mesinge: Agerhøne 5 R. Ole Reuther
Vestermaden (14:30): Blå Kærhøg 1 FU. Lars Philip Nørtoft
Bregnør Bugt (14:30): Fjeldvåge 1 R. Lars Philip Nørtoft
Agernæs, Stenøvej (14:45): Sangsvane 540 R (En med blå farvering, kunne ikke aflæses med sikkerhed), Kortnæbbet Gås 4 R, Blisgås 7 R, Grågås 750 R (+ 2 canadagæs). Aksel Christensen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (13:45): Kortnæbbet Gås 6 R (I selskab med 110 grågæs), Misteldrossel 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard, Skovmosen (09:30): Sjagger 250 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skanseodde/Vindeby Nor
: Grågås 1, Gråand 22, Hvinand 1, Musvåge 1 OF, Blishøne 50 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 6, Sjagger 17, Musvit 1, Råge 16, Sortkrage 1, Gråkrage 12, Bogfinke 2, Grønirisk 25 FU. Niels Andersen
Havn v/Vejlen
: Knopsvane 1 2K R, Hvinand 30 R, Lille Skallesluger 3 R, Toppet Skallesluger 16 R. Peder Rasmussen
Noret, Tåsinge
: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6, Sangsvane 17, Grågås 19 R, Krikand 10 R, Gråand 22 R. Peder Rasmussen
Ny Gesinge
: Sangsvane 950, Grågås 200 R, Musvåge 2 R, Ringdue 300 OF. Peder Rasmussen
Gesinge
: Knopsvane 47 FU, Sangsvane 105 FU, Musvåge 1 OF. Niels Bomholt
Monnet - Tåsinge
: Fjeldvåge 1 R, Skovballe: Pibesvane 1 R, Sangsvane 595 FU, Grågås 120 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 25 R, Ringdue 50 FU, Solsort 1 R, Sjagger 1 R, Gråkrage 5 R. Niels Bomholt
Søby
: Canadagås 60 FU. Niels Bomholt
Gråsten Nor
: Knopsvane 1 R, Sangsvane 3, Sædgås 12 FU, Blisgås 34 FU, Grågås 1060 FU, Bramgås 65 FU, Pibeand 775 FU, Krikand 20 FU, Gråand 400 FU, Spidsand 43 FU, Taffeland 65 R, Troldand 1600 R, Bjergand 3 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 AD FU, Vibe 2 R, Storspove 3 FU, Hættemåge 15 FU, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 10 R, Ringdue 65 R, Sjagger 70 FU, Allike 15 FU, Råge 250 FU. Morten Müller
Stokkeby Nor
: Knopsvane 4 R, Sangsvane 66 FU, Grågås 650 FU, Canadagås 26 FU, Bramgås 6 FU, Krikand 15 R, Gråand 100 FU, Vibe 29 FU, Stær 8 FU. Morten Müller
Horne By
: Natugle 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Hvedholm (Horne): Gråand 7 R, Solsort 10 R, Sjagger 20 R, Skovskade 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svanninge, Svanningevej 36: Natugle 1 R. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave: Musvåge 1 R, Halemejse 15 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit 14 FU, Bogfinke 6 FU, Grønsisken 110 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Bellinge: Spurvehøg 1 R T. Poul Vesterlund Pedersen
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 5 R,Solsort 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 7 R, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 9 R. Per Damsgaard-Sørensen
Fruens Bøge: Vandstær 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Skarv 1 R, Troldand 9 R, Grønbenet Rørhøne 15 R, Blishøne 66 R, Musvit 18 R, Spætmejse 9 R, Gråkrage 10 R, Grønsisken 40 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Vestermade: Grågås 75 R, Canadagås 4 R, Agerhøne 5 R. Ole Reuther
Føns Vang: Grågås 235 FU, Canadagås 3 FU. Jens Bækkelund


              Pibesvane i forgrunden med Sangsvane i baggrunden på en tåget dag på Taasinge.

Mandag den 17. januar 2011.

Lunkebugten: Rødben 2 R. Henrik Knudsen
Skovballe, Taasinge
: Pibesvane 1 R, Sangsvane 200 R, Grågås 60 R
Sønder Vornæs, Taasinge
: Stillits 12 FU
Faaborg
(10:50-11:10): Havørn 1 T, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 1 T, Kernebider 2 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hjelmerup ved Verninge: Halemejse 10-15 FU, Kvækerfinke 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Skovskade 3 FU på gammelt brød og mejsekugler, Fasan 3 FU. Leif Kristensen
Elmelundsvej, Odense SV
(09:20): Agerhøne 6 FU. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Lunde (11:45): Ravn 1 R, Gråsisken 80 R, Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård (11:10): Havørn 1 S AD. Søren Gjaldbæk
Otterup (15:00): Silkehale 36 R. Kresten Madsen
Skaboeshuse: Ringdue 800 N. Kurt Hansen
Vestermaen - Tårup Strand (11:30-12:00): Fjeldvåge 1 FU. Niels Aage Madsen
Gamborg Inderfjord (IBA tælling) (10:00-11:45): Hvinand 108 R. Kell Grønborg
Føns Vang (IBA tælling) (08:45-10:00): Sædgås 5 OF, Havørn 1 R 2K (Rastede på isen). Kell Grønborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø
: Krikand 3 FU, Gråand 26 FU (nu er der en lille våge i søen ved å indløbet). Erik Ehmsen
Horne By
: Ringdue 3 R, Natugle 1 SY, Solsort 13 R, Musvit 13 R, Spætmejse 2 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 1 R, Grønsisken 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svanninge, Svanningevej 36: Natugle 1 R. Jacob Sterup
Seden Strand: Lille Skallesluger 65 R, Stor Skallesluger 160 R, Havørn 1 R. Kurt Due Johansen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Lille Lappedykker 1 FU, Stor Skallesluger 2, Stor Flagspætte 3, Gærdesmutte 3 FU, Halemejse 6 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 15 FU, Bogfinke 2 F R, Stillits 7 FU, Grønsisken 70 FU, Dompap 1 F FU. Evald Mehlsen
Dyrup: Ravn 1 OF. Poul Vesterlund Pedersen
Vestermade: Fjeldvåge 1 FU. Niels Aage Madsen
Føns Vang: Knopsvane 8 R, Sangsvane 42 R, Sædgås sp., Tajgasædgås/Tundrasædgås 5 OF, Grågås 1 OF, Havørn 1 2K R, Musvåge 1 R, Fasan 2 FU, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 12 R, Ringdue 2 OF, Solsort 1 OF, Musvit 2 FU, Gråkrage 13 R, Gulspurv 1 OF. Kell Grønborg
Gamborg Inderfjord: Knopsvane 12 R, Grågås 48 R, Gråand 288 R, Hvinand 108 FU, Toppet Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 9 FU, Hættemåge 47 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 41 R, Sjagger 1 FU, Husskade 3 OF, Gråkrage 20 FU. Kell Grønborg
Strib, Strandvejen (12:10): Lysbuget Knortegås 27 R (Under broen). Michael Mosebo Jensen
Bogense, Fælleden: Sangsvane 35 FU, Grågås 165 FU. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Fiskehejre 1 R, Grågås 154 FU, Gråand 30 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 30 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Knopsvane 40 R, Sangsvane 282 FU, Blisgås 5 FU, Grågås 609 FU, Canadagås 35 FU, Bramgås 2 R, Gråand 8 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Vibe 28 R, Ravn 1 OF, Stor Gråsisken 35 R. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Hvinand 35 FU, Toppet Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 4 R, Havørn 1 FU. Jens Bækkelund
Hav V f/Bogense: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Gråand 40 R, Ederfugl 185 R, Hvinand 58 R, Toppet Skallesluger 17 R, Strandskade 3 OF, Svartbag 3 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Knopsvane 45 R, Knortegås 230 FU, Hvinand 45 R. Jens Bækkelund
Jersore: Knopsvane 12 R, Sangsvane 47 FU, Blisgås 28 FU, Grågås 70 FU, Canadagås 163 FU, Gråand 25 R, Musvåge 1 R. Jens Bækkelund
Klinte: Knopsvane 64 R, Sangsvane 78 FU, Canadagås 26 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Knopsvane 4 R, Gråand 16 R, Hættemåge 60 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Skarv 4 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 8 FU, Gravand 8 R, Gråand 130 R, Ederfugl 105 R, Strandskade 1 R, Storspove 2 R, Svartbag 3 R. Jens Bækkelund
Nørreby: Ravn 1 OF. Jens Bækkelund
Vester Egense: Sangsvane 32 FU. Jens Bækkelund


              Vibe set på 8 lokaliteter indtil nu på Fyn: Siø, Brændegård Sø, Eskør Inddæmning, Horne Mølleå Enge, Gråsten Nor, Æbelø, Tryggelev Nor, Fårevejle.

Søndag den 16. januar 2011.

Svendborgsund ved Iholm (08:00 -  ): Fiskehejre 1 R, Grågås 12 N, Gråand 80 R,  Troldand 6000 R (Kom fra vest og smed sig ud for Horseskov. Skønnet til 6000 - 8000. Sort sol af Troldand), Ederfugl 16 R, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 8 R, Rødben 1 R
Svendborg Sund ved Fiskop
(11:10-11:25): Troldand 11000 Ø (Flere kilometerlange og tætte flokke kom fra vest). Niels Andersen
Skovballe havn, Taasinge
(09:45): Lille Skallesluger 277 R, Bramgås 105+ R, Candagås 98 R. Henrik Knudsen
Brændegård Sø: Vibe 2 R
Sollerup Skov: Gråkrage 7 R, Fiskehejre 1 R, Musvåge 2 R, Grågås 16 OF. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Spætmejse FU. Leif Kristensen
Sollerup: Sjagger 50 OF, Skovskade 1 R, Bogfinke 2 R, Grønsisken 1 R, Stor Gråsisken 5 R, Gulspurv 3 R
Arreskov Sø: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 12 R, Gråand 60 R, Gråkrage 8 R
Espe: Allike 20, Råge 30, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Musvit 5, Blåmejse 2, Sumpmejse 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Martofte/Langø (13:30): Sangsvane 420 R. Lars Philip Nørtoft
Svanninge Bakker (10:00): Grønspætte 1 HØ, Stor Tornskade 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Stige Ø (09:00-10:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Kresten Madsen
Tornen, Horseklint (12:00): Canadagås 44 OF, Sortgrå Ryle 1 R, Stenvender 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Østerøsø, Nyborg: Grønspætte 1 R. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Slipshavns enge: Blå Kærhøg 1 FU (Hunfarvet). Eske Frank Morthensen
Knudshoved Færgehavn: Troldand 1050 R, Sortgrå Ryle 1 R (Søndre mole). Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Husby Strand: Sædgås 5 OF, Havørn 3 R (2 2K + 1 skrigende AD), Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gardersø: Havørn 1 S AD (Samme som ved Fønsskov). Michael Mosebo Jensen
Fønsskov: Havørn 2 (1 3K R + 1 AD S), Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
:
Troldand 11000 Ø. Niels Andersen
Kidholm v/Thurø: Strandskade 8 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Knopsvane 12 R, Sangsvane 1 R, Hvinand 35 R, Stor Skallesluger 3 R, Blishøne 350 R, Strandskade 23 R, Storspove 2 R. Arne Bruun
Thurø Bund: Lille Lappedykker 2 R, Troldand 10 R, Hvinand 35 R, Toppet Skallesluger 14 R, Blishøne 40 R. Arne Bruun
Gesinge: Pibesvane 1 AD R, 924 ad + 202 2k Sangsvane 1126 R, Grågås 2400 R, Canadagås 98 R, Sanglærke 6 R. Ole Goldschmidt
Havn v/Vejlen: 2 ad + 3 2k Sangsvane 5 R, Musvåge 3 R. Ole Goldschmidt
Knudedyb (Omr.27): 52 ad + 12 2k Sangsvane 64 R, Grågås 75 R, Bramgås 105 R, Hvinand 950 R,
Lille Skallesluger 790 R, Stor Skallesluger 45 R, Havørn 1 AD R, Fjeldvåge 3 R, Storspove 5 R . Ole Goldschmidt
Landet: 97 ad + 31 2k + 55 usp. Sangsvane 183 R. Ole Goldschmidt
Lunkebugten & Nørreskov Nor: 12 ad + 6 2k Sangsvane 18 R . Ole Goldschmidt
Noret - Tåsinge: 36 ad + 3 2k Sangsvane 39 R, Grågås 585 R . Ole Goldschmidt
Skovballe: 59 ad + 9 2k Sangsvane 68 R. Ole Goldschmidt
Stjovl: 28 ad + 7 2k Sangsvane 35 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 2 R, Grågås 95 R, Havørn 2 AD R, Silkehale 56 R. Ole Goldschmidt
Strammelse: 3 ad + 6 2k Sangsvane 9 R . Ole Goldschmidt
Vejlen - Tåsinge: 32 ad + 10 2k Sangsvane 42 R, Grågås 95 R . Ole Goldschmidt
Vornæs Skov: Musvåge 3 R . Ole Goldschmidt
Vårø: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 33 R, Blisgås 16 R, Grågås 320 . Ole Goldschmidt
Rudkøbing Løb m.m.: Sangsvane 14 AD R, Grågås 45 R, Stor Skallesluger 30 R. Ole Goldschmidt
Siø: Grågås 91 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 R, Gråand 310 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Vibe 3 R, Storspove 3 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Longelse Sønderskov: 22 ad + 12 2k Sangsvane 34 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 2 R, Blisgås 28 R, Grågås 2625 R, Bramgås 930 R, Gråand 700 R, Musvåge 3 R . Ole GoldschmidT
Spodsbjerg: 4 ad + 5 2k Sangsvane 9 R, Grågås 80 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Havn: Skærpiber 1 R, Bjergpiber 1 R . Ole Goldschmidt
Illebølle: Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Dværgfalk 1 R, Stillits 30 R . Ole Goldschmidt
Barager Nebbe: Knopsvane 12 R, 8 ad + 9 2k Sangsvane 17 R, Grågås 85 R, Gråand 800 R, Taffeland 45 R, Troldand 260 R, Bjergand 12 R, Hvinand 15 R, Havørn 1 AD TI, Blishøne 370 R, Strandskade 17 R, Almindelig Ryle 20 R, Rødben, Islandsk (robusta) 9 R. Ole Goldschmidt
Sylten S.f/Spodsbjerg: 506 ad + 131 2k Sangsvane 637 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 93 R, Blisgås 24 R, Grågås 370 R, Canadagås 5 R, Sanglærke 7 R. Ole Goldschmidt
Vindeby: Knopsvane 170 R, 30 ad + 10 2k + 80 usp Sangsvane 120 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 3 R, Grågås 285 R, Bramgås 3 R. Ole Goldschmidt
Gråsten Nor, Gråsten nor i dag som en kæmpe smeltevandssø: Sædgås 8 FU, Blisgås 4 FU, Grågås 265 FU, Canadagås 47 FU, Bramgås 33 FU, Pibeand 38 FU, Krikand 9 FU, Gråand 350 FU, Spidsand 8 FU, Troldand 250 R, Hættemåge 90 FU, Stormmåge 500 FU, Sølvmåge 25 R, Allike 100 FU, Råge 300 FU, Gråkrage 15 FU. Morten Müller
Marstal: Bomlærke 19 FU (På luftledninger ved hovedvejen/Trappeskovvej. ). Morten Müller
Ulbølle: Sangsvane 22, Canadagås 25 R, Gråand 9 R, Stormmåge 35 R, Allike 12 FU, Råge 15 FU, Gråkrage 3 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R, Musvåge 2 R, Fasan 11, Gråkrage 2. Gunnar Jørgensen
Bjernekrogen: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 2K R, Gråand 8 R, Musvåge 1 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 1 AD R. Jacob Sterup
Dyreborg By: Knopsvane 2 R (Mark ved Dyreborgvej et par km NV for Dyreborg. Den ene med blåt halsbånd, KK00.), Sangsvane 74 , Vandrefalk 1 AD OF. Jacob Sterup
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Lille Lappedykker 14 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Knopsvane 5, Sangsvane 30 FU, Grågås 92 , Pibeand 48 R, Krikand 85 R, Gråand 153 R, Skeand 1 M FU, Taffeland 2 M R, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Vibe 6 R, Sjagger 38 , Husskade 5 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 20 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Gråand 11 FU, Gråkrage 3 R. Jacob Sterup
Knold Nor: Grågås 1 R, Gråand 20 R, Troldand 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 60 FU, Storspove 2 FU, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 3 R, Gråkrage 5 FU, Grønirisk 1 R. Jacob Sterup
Svanninge: Vindrossel 2 OF. Jacob Sterup
Munke Mose: Stor Skallesluger 4. Evald Mehlsen
Odense: Spurvehøg 1 FU. Evald Mehlsen
Bredbjerg: Kernebider 1 FU. Flemming G. Andersen
Hofmansgave: Pibeand 3 R, Gråand 3000 R, Ringdue 600 OF. Tim Hesselballe, Kristoffer Hansen
Ølundgårds Inddæmning: 2-3k Havørn 1 IMM OF, Huldue 1 OF, Stillits 2 R, Gulspurv 70 R, Bomlærke 1 R. Tim Hesselballe, Kristoffer Hansen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Spidsand 3 OF, Lille Gråsisken 3 R (meget bruntonede med brune vingebånd). Tim Hesselballe, Kristoffer Hansen
Slipshavn Enge: Lille Skallesluger 7 R, Rødben, Islandsk (robusta) 3 R. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Knopsvane 2 R (Den ene med blå halsring 44EA) (Læs ringinfo. Webmaster), Canadagås 1 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 2 R (Første gang jeg ser denne race på Knudshoved), Troldand 1000 R. Per Rasmussen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Sangsvane 89, Grågås 445 R, Vibe 2 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Sangsvane 3. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Sangsvane 7 FU, Grågås 115 FU. Jens Bækkelund
Føns Vig: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 53 R, Ederfugl 288 R, Hvinand 22 R, Toppet Skallesluger 8 R, Stor Skallesluger 1 M R, Blishøne 1 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Fønsskov, marker: Grågås 153 R, Havørn 2, Musvåge 2 R, Ravn 2 R . Michael Mosebo Jensen
Fønsskov, marker: Grågås 125 FU, Havørn 1 OF, Musvåge 2 R, Ravn 2 FU. Jens Bækkelund
Flægen v/Tybrind: Grågås 415 FU, Gråand 31 R, Havørn 1 IMM OF, Vibe 1 R. Jens Bækkelund
Tybrind Vig: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 15 OF, Ederfugl 155 R, Hvinand 35 R. Jens Bækkelund
Rud - Ålehoved: Storspove 5 FU. Jens Bækkelund
Flyvesandet: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 31 R, Havlit 5 R, Fløjlsand 50 R. Tim Hesselballe, Kristoffer Hansen


              Skovhornugle              

Lørdag den 15. januar 2011.

Svendborgsund ved Iholm:  Fiskehejre 1 R, Pibeand 8 R, Troldand 1500 OF, Ederfugl 6 R, Toppet Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 5 R, Blishøne 60 R, Rødben 1 R, Svartbag 2 R
Stjoul, Tåsinge: Havørn 1 nw. Henrik Knudsen 
Skovballe havn, Taasinge: Havørn 1 imm/ad, Lille Skallesluger 217 (måske flere meget diset), Candagås 80+. Henrik Knudsen
Skovballe, Taasinge: Sangsvane 800 R, Grågås 22 R, Canadagås 16 R, Huldue 2 R
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen 
Bagenkop Havn: Skærpiber 3, Middelhavssølvmåge 1 1.vinter. Henrik Knudsen
Hvidkærmosen: Nordlig Gråsisken 120 R, Lille Gråsisken 1 R. Michael Mosebo Jensen
Bogø Kolonihaver: Skovhornugle 2 R, Stor Flagspætte 1 FU,
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR FU
Kirkendrup Skov v/ Søhusvej (13:30): Gråsisken 130 R. Ole H. Scharff
Stige Ø (13:00): Lille Skallesluger 17 R (5 han), Blå Kærhøg 1 R (Brun). Søren Gjaldbæk
Carsten Hauchs Vænge 4 (12:00): Munk 1 R han, Lille Gråsisken 3 R. Søren Gjaldbæk
Revninge, Kerteminde: mark v.f. byen (15:00-15:15): Sangsvane 150 FU AD (Meget spredt flok (10 IMM incl). Een art?), Bramgås 40 R. Evald Mehlsen
Ørritslev Skov: Duehøg 1 R. Tim Hesselballe
Skeby: Canadagås 52 R. Tim Hesselballe
Kørup: Blisgås 1 R, Grågås 950 R. Tim Hesselballe
Firtalsstranden: Bomlærke 24 R. Tim Hesselballe
Vestermaden, Mesinge (11:00): Agerhøne 4 R. Ole Reuther
Vågebakken, Fynshoved: Sædgås 27 R (Fabalis), Grågås 680 R, Ravn 1 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Kalvehave Skov (ved Måle strand): Ringdue 8000 R (På vej til overnatning i skoven). Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Egensø (Martofte): Sangsvane 253 R (Heraf 53 2K), Vandrefalk 1 FU. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Dalby Bugt: Sangsvane 228 R (Heraf 41 2K. På marker ved Scheelenborg.). Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Brokdorff Enge (Martofte): Sangsvane 107 R (Heraf 17 2K). Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Æbelø: Skovhornugle 1 R. Jens Bækkelund

             Middelhavssølvmåge 1K Bagenkop havn. Foto: Henrik Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø
: Fiskehejre 1 OF, Sangsvane 1 T HØ, Stor Skallesluger 9 OF,
Musvåge 5, Fasan 17 , Stormmåge 19 OF, Sølvmåge 1 JUV R, Ringdue 43 OF, Silkehale 1 R, Rødhals 1 R HØ, Solsort 1 R HØ, Sjagger 16 , Musvit 2 R HØ, Spætmejse 1 R HØ, Skovskade 3 , Allike 10 , Gråkrage 8 , Ravn 2 R HØ, Skovspurv 7 , Bogfinke 10 , Grønirisk 4 OF, Grønsisken 35 OF, Gulspurv 7. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Fakkemose: Blå Kærhøg 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Fredmosen: Gråand 200 R. Ole Goldschmidt
Fårevejle: 55 ad+86 2k Knopsvane 141 R, 230 ad+70 2k Sangsvane 300 R, Grågås 4 R, Canadagås 8 R, Musvåge 2 R. Ole Goldschmidt
Hedevejens Pyt: Blisgås 4 R, Grågås 115 R, Musvåge 1 R, Silkehale 45 R. Ole Goldschmidt
Humble, Humble Rene: Sangsvane 60 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 8 R, Storspove 4 R. Ole Goldschmidt
Kædeby: Knopsvane 15 R, 496 ad + 102 2k + 120 usp Sangsvane 718 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 16 R, Grågås 48 R, Canadagås 72 R, Bramgås 145 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 R, Sjagger 45 R, Gulspurv 60 R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor: 28 ad + 15 usp Sangsvane 43 R, Blisgås 169 R, Grågås 420 R, Bramgås 1640 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Grågås 12 R, Musvåge 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Fiskehejre 1 R, 30 ad + 32 2k Sangsvane 62 R, Gråand 22 R, Musvåge 3 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Blå Kærhøg 1 2K R, Gråkrage 310 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Knopsvane 110 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R, Gravand 9 R, Pibeand 80 R, Musvåge 3 R, Blishøne 6 R, Storspove 8 R, Bjergirisk 30 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Havørn 2 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Havn m/strandeng & nor: Musvåge 3 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Nor (Ristinge Mose): 90 ad + 46 2k Knopsvane 136 R, 72 ad + 39 2k Sangsvane 111 R, Grågås 24 R, Bramgås 1 R, Musvåge 4 R. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Sangsvane 2 AD R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Grågås 6 R, Pibeand 115 R, Gråand 14 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 8 R, Allike 40 R, Råge 15 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Grågås 6 R, Gråand 16 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: 24 ad + 15 2k Knopsvane 39 R, 5 ad + 10 2k Sangsvane 15 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 20 R, Grågås 24 R, Musvåge 3 R. Ole Goldschmidt
Vindeby: Sangsvane 100 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Pibeand 105 R, Gråand 120 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 R, Storspove 1 R. Ole Goldschmidt
Vognsbjerg: 98 ad + 19 2k Knopsvane 117 R, 36 ad + 11 2k Sangsvane 47 R, Blisgås 22 R, Grågås 2150 R, Bramgås 165 R. Ole Goldschmidt
Fangel: Stormmåge 5 R, Ringdue 5 OF, Solsort 1 R, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 1 R, Husskade 4 R, Skovspurv 20 R, Bogfinke 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Fangel Mose: Musvåge 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 1 R, Troldand 25 FU, Stor Skallesluger 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 12 R, Ringdue 17 R, min. Fuglekonge 2 FU, Musvit 8 FU, Skovskade 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Dompap 4. Søren G. Nielsen
Kerteminde Havn: Toppet Skallesluger 1 M R. Evald Mehlsen
Østergård-Hovedgård: Sjagger 17 S. Evald Mehlsen
Klinten ved Lundsgård: Skarv 9 R, Knopsvane 3 FU, Toppet Skallesluger 1 M FU, Blishøne 25 FU. Evald Mehlsen
Kølstrup: Sjagger 11 S. Evald Mehlsen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Halemejse 7 FU. Evald Mehlsen
Marslev: Grønsisken 30 SV. Evald Mehlsen
Revninge: Sangsvane 150, Bramgås 40 R, Musvåge 1 MF FU, Grønsisken 15 SV. Evald Mehlsen
Ulriksholm Skove: Gulspurv 2 R. Evald Mehlsen
Hav v/Æbelø: Ederfugl 55 R, Sortand 12 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 6 R. Jens Bækkelund
Jersore: Storspove 5 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Storspove 1 KA, Skovhornugle 1 R, Grønsisken 40 FU. Jens Bækkelund


                 Krydsning mellem Gråkrage og Sortkrage Thurø

Fredag den 14. januar 2011.

Egsmade, Skårupøresund: Krikand 7 R, Hættemåge 40 R, Sumpmejse 1 R

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Horne
: Natugle 2 KA. Anders Odd Wulff Nielsen
Hvedholm, Horne: Gråand 7 R, Ringdue 2 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 19 R, Spætmejse 3 R, Træløber 1 R, Allike 50 OF, Bogfinke 2 R, Dompap 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bellinge: Kvækerfinke 5 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Højbjerg v/Langesø: Musvåge 1 MF FU, Gråspurv/Skovspurv 10 R, Bogfinke 1 F R, Grønirisk 30 R. Evald Mehlsen


               Bjergirisk Østerøsø Knudshoved

Torsdag den 13. januar 2011.

Korinth, Silke Å (11:10): Vandstær 1 R (Fu). Kell Grønborg
Espe: Sortmejse 1, Musvit 7 , Blåmejse 3, Sumpmejse 2, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1, Gulspurv 1, Bogfinke 4, Skovspurv 30, Solsort 5, Ringdue 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Odense Å, Sct. Klemens (13:45): Kernebider 7 R. Ella Mikkelsen
Odense Å, Dalum papirfabrik (11:20): Grønsisken 120 R. Ella Mikkelsen
Sorgenfribækken, Fruens Bøge (09:45): Vandstær 1 R (Metalring på højre ben). Ella Mikkelsen
Odense Å, Fruens Bøge (punkttælling) (09:35): Grønbenet Rørhøne 14 R, Spætmejse 6 R. Ella Mikkelsen
Skaboeshuse: Agerhøne 9 FU, Ringdue 1200 FU, Sjagger 800 FU (Fu i æbleplantage), Ravn 2 R, Lille Gråsisken 38 FU. Kurt Hansen
Egensø (13:00): Sangsvane 310 R (Majsstubbe), Gråand 400 R (Majsstubbe). Ole Reuther
Føns Skov (14:00): Sædgås 28 R (Fabalis), Blisgås 2 R, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Eskør (13:30): Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Sandager By: Sjagger 100 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Helnæs Made (08:45-10:00): Skovhornugle 3 R, Mosehornugle 1 R, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Mark 1 km nord for Helnæs by: Grågås 500 R (Heraf 2 leucistiske), Bramgås 14 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Silkeå
: Fiskehejre 4 R, Musvåge 2 R, Vandstær 1 FU. Kell Grønborg
Hessum
: Sangsvane 74 FU. Jens Kristian Holm
Skibhusskoven
: Stor Flagspætte 1 F RI, Solsort 2 RI, Blåmejse 7 RI, Musvit 7 RI. Børge L Rasmussen
Odense Havn
: Stor Skallesluger 4 M FU. Evald Mehlsen
Bellinge: Ringdue 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Skovspurv 6 FU, ,Bogfinke 2 FU, Grønirisk 4 FU, Dompap 2 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Næsbyhoved-Broby: Duehøg 1 F AD OF. Martin Strømkjær
Odense Å v/Brobyværk: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 2 R, Gråand 50 R, Stor Skallesluger 3 FU. Kell Grønborg
Knudshoved Færgehavn: Fiskehejre 1 R. Steen Flex
Stenløse: På mark ved dømmestrupvej Allike 450 FU. Kell Grønborg
Søndersø: Agerhøne 4 FU. Martin Strømkjær


                 Skarv på dækningsmolen Bagenkop

Onsdag den 12. januar 2011.

Lundeborg (09:30): Grønirisk 35 R. Poul Brugs Rasmussen
Tiselholt: Canadagås 26 R, Knopsvane 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hesselager skole
(09:30): Rød Glente 1 NØ. Allan Østergaard
Espe
: Spurvehøg 1. Birgit Nielsen [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge
(09:50-11:40): Sangsvane 7 T, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 15 FU, Spætmejse 2 FU, Skovskade 2 FU, Allike 10 R, Bogfinke 8 FU, Stillits 30 FU/R, Grønsisken 5 T, Lille Korsnæb 4 T, Dompap 6 FU/R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Langeskov, Nonnebostien (punkttælling (10:00-11:45)
: Rørdrum 1 R (På isen ved våge. Fløj senere ind i rørene.). Kell Grønborg
Dømmestrup (13:55-14:00): Agerhøne 12 FU. Anne Veber Døssing
Odense Å: (13:30-14:00): Grønsisken 150 FU (Een stor + en mindre flok i rødel.). Evald Mehlsen
Fruens Bøge, Odense (13:30-13:40): Vandstær 1 FU (Synligt opmærksom på muligt metalmærke på sit højre ben. De hæmmer kongepingvinen iflg. tidsskriftet Nature. Er vandstæren her generet af aflangt mærke jvf. Fugle Fakta?). Evald Mehlsen
Stige Ø (13:00-14:00): Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Odense Fjord (13:00-14:00): Lille Lappedykker 52 R, Hvinand 140 R, Stor Skallesluger 51 R. Ella Mikkelsen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (19:30): Skovhornugle 1 R. Aksel Christensen
Kørup (10:30): Grågås 1050 FU, Ravn 2 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Storehave, Svendborg
:  Sangsvane 101 R (På vintersæd SV for skoven). Arne Bruun
Bjørnø: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 80 R, Lille Skallesluger 6 R, Blishøne 1000 R, Svartbag 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Dyreborg Skov: Toppet Lappedykker 7 R, Knopsvane 6 R, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 2 OF, Stor Skallesluger 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 100 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 19 R, Svartbag 4 R, Rødhals 1 R, Spætmejse 1 R, Allike 200 R, Råge 300 R NAT, Sortkrage 2 R, Gråkrage 1 R, Skovspurv 50 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Faaborg Fjord: Toppet Lappedykker 2 R, Taffeland 3 R, Troldand 10 R, Ederfugl 50 R, Hvinand 60 R, Lille Skallesluger 24 R, Stor Skallesluger 8 R, Blishøne 100 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 3 R, Husskade 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Horne By: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Stor Flagspætte 1 F R, Sjagger 10 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Skarv 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gråand 7 R, Troldand 3 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 48 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Musvit 2 R, Allike 1 R, Råge 2 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge: Vandstær 1 FU. Evald Mehlsen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Stor Skallesluger 3, Grønsisken 150 FU. Evald Mehlsen
Brylle: Råge 150 FU. Søren G. Nielsen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 3 FU, Troldand 100, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 2 R, Solsort 2, Skovspurv 11 FU, Dompap 1 F FU. Kristian Angelo-Nielsen
Langeskov: Rørdrum 1 R (R på isen ved våge. Punkttælling. Nonnebostien). Kell Grønborg


              DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 6/01-2011:
                                Statslig styrelse tillader landmænd at skyde totalfredede gæs
                                Danmarks røde drager skal findes - skal tælles denne weekend
                                Gærdesmutten er smuttet


                Bjergpiberen er på plads ved nordmolen, Spodsbjerg. Se placering på Langelands Fugle!

Tirsdag den 11. januar 2011.

Siø (14:00): Fjeldvåge 1 FU. Niels Bomholt
Spodsbjerg Havn
(13:00-13:40): Bjergpiber 1 R. Niels Bomholt
Hov Nordstrand
(09:40-12:00): Bramgås 3 SV, Sortand 210 R, Fløjlsand 25 R, Vandrefalk 1 FU (Jagtede duer og krager). Niels Bomholt
Espe
: Musvåge 1, Spurvehøg 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg Fjord
(11:00-11:40): Toppet Lappedykker 15 FU, Skarv 15 R, Knopsvane 110 FU, Knortegås 8 FU/R, Pibeand 5 FU, Ederfugl 600 FU/R, Hvinand 100 FU, Lille Skallesluger 1 FU, Stor Skallesluger 5 FU, Toppet Skallesluger 10 R, Blishøne 1000 FU, Ringdue 50 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bjernevej (10:45-10:50): Blå Kærhøg 1 FU Br, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 20 FU/R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Gymnasium (13:15): Silkehale 30 OF. Lars Bonne Rasmussen
Hågerup (13:30): Rød Glente 1 FU. Allan Østergaard
Knudshoved (10:00-12:00): Grønspætte 1 FU, Misteldrossel 2 R (I plantagen), Ravn 1 R. Kurt Hansen
Tybrind (11:45): Havørn 2 R, Ravn 2 R. Frits Thomsen
Gyldensteen, Langø (09:15-09:30): Canadagås 75 FU, Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bjernemark: Grågås 550 R, Gås sp. 1 R (Hybrid Grå). Peder Rasmussen
Bækkehave: Grågås 475 R. Peder Rasmussen
Noret, Tåsinge: Knopsvane 36 R (en med blå halsring CX70), Sangsvane 70 R. Peder Rasmussen
Ny Gesinge: Sangsvane 800 R, Grågås 175 R, Canadagås 73 R, Gråand 65 FU, Ringdue 60 FU, Silkehale 4 R. Peder Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Musvåge 1 R, Rødben 1 FU, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 3 FU, Sølvmåge 45 FU, Gråkrage 3 FU. Niels Bomholt
Siø: Grågås 20 NØ, Stor Skallesluger 1 M R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Svartbag 1 OF, Solsort 2 FU, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt
Spodsbjerg Havn: Skarv 8 FU, Troldand 5 R, ,Ederfugl 11 R, Blishøne 45 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 40 FU, Svartbag 1 R, Bjergpiber 1 R, Allike 12 S, Råge 60 S. Niels Bomholt
Hov Nordstrand: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 3 OF, Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 N, Bramgås 3 SV, Gråand 6 R, Troldand 40 SV, Ederfugl 120 R, Havlit 4 R, Sortand 210 R, Fløjlsand 25 R, Hvinand 18 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 FU (jagtede duer og krager ), Blishøne 50 FU, ,Strandskade 10 FU Rødben 1 FU, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 13 R, Svartbag 1 OF, Ringdue 15 OF, Sanglærke 2 OF, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Solsort 7 FU, Sjagger 8 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Husskade 3 FU, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 18 FU, Gråspurv 4 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 7 R, Grønsisken 11 TF, Stor Gråsisken 2 FU, Dompap 4 FU, Kernebider 1 R, Gulspurv 3 R
Lohals, havnen : Toppet Lappedykker 9 R, ,Taffeland 2 R, Ederfugl 13 R, Fløjlsand 16 R, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 1 R, Sølvmåge 2 R. Niels Bomholt
Marslev: Grågås 25 SV, Spurvehøg 1 IMM FU, Musvåge 1 MF FU. Evald Mehlsen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Halemejse 13 FU. Evald Mehlsen
Assistens Kirkegård, Odense: Halemejse, Nordlig (caudatus) 10 FU. Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (Ore-strand), Langø: Grågås 400 FU, Canadagås 75 FU, Langø. Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund
Dallund Sø: Korttået Træløber 2 FU, Ravn 2 OF. Martin Strømkjær
Søndersø: Agerhøne 4 FU. Martin Strømkjær


             Grønsisken FU på Rødel fra d. 7. januar ved Torpeløkke.

Mandag den 10. januar 2011.

Trappebækken, Caroline Amalielund, Svendborg: Grønbenet Rørhøne 2 R, Hættemåge 22 R, Stormmåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Musvit 6 R, Spætmejse 1 KA
Faaborg
(13:15-13:20): Sjagger 40 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Holstenshuus, Diernæs (11:00-12:00): Musvåge 1 R, Kvækerfinke 50 T, Grønsisken 20 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense Å Skt. Klemens
: Ravn 2 OF. Kell Grønborg
Vestermaegyden, Mesinge (11:00): Ravn 1 R. Ole Reuther
Strandvejen, Strib (12:20): Lysbuget Knortegås 26 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svanninge: Svanningevej 36 Natugle 1 R. Jacob Sterup
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 OF (fløj mod åen fra Ejbyskolen). Kristoffer Hansen
Odense Å v/Sankt Klemens: Ringdue 21 R, Fuglekonge 3 FU, Blåmejse 6 FU,
Musvit 9 FU, Allike 12 OF, Gråkrage 19 OF, Ravn 2 OF. Kell Grønborg
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Stillits 4 R. Evald Mehlsen
Jersore: Sangsvane 216 FU (Heraf 39 juv.), Canadagås 7 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Klinte: Sangsvane 120 FU (Heraf 20 juv.), Canadagås 12 FU. Jens Bækkelund
Nørreby: Sangsvane 7 FU, Storspove 5 FU. Jens Bækkelund


                  Skovhornuglerne var på plads i dag. Tak til Kristoffer Hansen for tippet om, hvor de gemmer sig i år.

Søndag den 9. januar 2011.

Svendborgsund ved Iholm (08:00 -   ): Skarv 16 R, Knopsvane 62 R, Gråand 60 R, Troldand 80 R, Hvinand 8 R, Stor Skallesluger 12 R, Blishøne 400 R, Svartbag 4 R
Trappebækken, Svendborg (10:30): Vandstær 1 RI hun (3K+).
Anders Odd Wulff Nielsen, Hans Rytter
Syltemade Ådal (10:30): Sangsvane 116 R (De 110 ved Bjergvej), Silkehale 33 FU, Ravn 2 R
. Niels Andersen
Lundeborg: Sjagger 500+ FU (Tiselholtvej), Sjagger 500+ FU, Vindrossel 1 FU (Caroline Amalievej). Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Sollerup Enge (14:00-14:45): Havørn 3 OF (Ad og 2 x 2-3 k (ad blev jagtet mod syd af 2-3 k)), Stor Tornskade 1 FU. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Brændegårdsø (13:00-13:45): Havørn 2 R (Ad og 2-3 k (senere 2-3 k flyvende n ved Brahetrolleborg)), Ravn 4 R. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Brændegårds sø (14:00): Rød Glente 1 OF, Havørn 1 R, Ravn 5 R. Niels Bomholt, Lilly Sørensen
Lindkær (11:30-12:30): Ravn 8 R. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Espe: Halemejse 8. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Enge v/Odense Ås udløb: Stor Skallesluger 3 R
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Skovhornugle 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Husskade 1 R, Stor Gråsisken 5 R
Fruens Bøge, Sorgenfribækken (12:00): Vandstær 1 FU (Doffyntur + 12 deltager).
Dieter Maaszen
Munke Mose, Odense (11:00): Grønbenet Rørhøne 11 FU (Doffyntur + 15 deltager).
Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense (10:20): Kernebider 8 R (Doffyntur,+ 15 deltager).
Dieter Maaszen
Ejby Mølle (08:45-10:00): Vandstær 2 R (Doffyntur + 15 deltager). Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesplads (16:00-16:30): Husskade 42 R (Til overnatning). Dieter Maaszen
Hvidkærvej, Højme: Nordlig Gråsisken 50 R, Lille Gråsisken 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 48 R, Knopsvane 4 R, Gravand 10 R, Pibeand 6 R, Krikand 2 R, Ederfugl 1 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 2 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 26 R, Sortgrå Ryle 3 R, Almindelig Ryle 1 R, Storspove 19 R, Rødben 1 R, Svartbag 3 R
Vestermade: Fjeldvåge 1 FU
Vågebakken, Fyns Hoved: Sjagger 60 FU
Husby Strand (12:00): Ederfugl 1000 R, Hvinand 200 R, Havørn 3 R. Lars L. Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund
:  Vandstær 1 F 3K+ RI (Trappebækken ved Rottefældeteatret). Hans Rytter, Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø By m.m.: Kernebider 1 R. Arne Bruun
Rudkøbing Løb m.m.: Havørn 4 AD R. Ole Goldschmidt
Vindeby: Sangsvane 130 R, Blisgås 4 R, Grågås 340 R, Canadagås 12 R, Bramgås 9 R, Rød Glente 1 R, Musvåge 1 R. Ole Goldschmidt
Barager Nebbe: Vandrefalk 1 2K FU, Ringdue 400 R. Ole Goldschmidt
Fårevejle: Knopsvane 115 R, Sangsvane 120 R, Grågås 38 R, Canadagås 28 R, Bramgås 2 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 R, Vandrefalk 1 2K FU,Vibe 1 R, Huldue 1 R. Ole Goldschmidt
Illebølle: Silkehale 11 R, Stillits 14 R. Ole Goldschmidt
Longelse Bondegårdsskov: Sangsvane 95 R. Ole Goldschmidt
Longelse Sønderskov: Sangsvane 130 R, Grågås 350 R, Bramgås 8 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Havørn 2 R, Musvåge 2 R, Ravn 4 OF. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Brændegård Sø: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 R, Musvåge 4 R, Ravn 5 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Arreskov Sø: Sangsvane 74 R, Grågås 14 R, Gråand 13 R, Ravn 2 OF. Erik Ehmsen
Sollerup: Havørn 3 OF, Stor Tornskade 1 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Svanninge: Havørn 1 Ø (Ny haveart. Set bagfra uden kikkert; jeg har derfor ingen
idé om alderen på fuglen. ). Jacob Sterup
Bøjden Nor: Stormmåge 2 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R, Solsort 2 FU, Sjagger 7 FU. Erik Ehmsen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Lille Lappedykker 4 R, Skarv 1 R, Gravand 2 OF, Ederfugl 40 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Lille Lappedykker 3 FU, Ederfugl 6 FU, Toppet Skallesluger 1 F FU, Stor Skallesluger 1 M FU. Erik Ehmsen
Bøjden By: Lille Lappedykker 8 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 14 , Pibeand 2 R, Gråand 180 R, Hvinand 75 FU, Lille Skallesluger 1 F FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Stor Skallesluger 1 M R, Blishøne 550 FU. Erik Ehmsen
Nakkebølle Inddæmning: Sangsvane 65 FU, Canadagås 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Stillits 15 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Lindkær v/Ravnholt: Musvåge 6 OF, Ravn 8 OF. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Ryslinge, Lørup: Kernebider 1 R. Leif Schack-Nielsen
Højstrup: Husskade 42 R NAT.
Dieter Maaszen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 2 FU, Knopsvane 2 R, Gråand 6, Troldand 156, Hvinand 1 M FU, Musvåge 1 OF, Blishøne 12 FU, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 FU, Rødhals 1 FU, Husrødstjert 1 F R, Solsort 4 , Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 1 OF, Skovspurv 9 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Skibhusskoven, ringmærkning på hjemmeadressen: Rødhals 1 RI, Solsort 3 RI, Blåmejse 10 RI, Musvit 12 RI. Børge L Rasmussen

Bispeenge: Hættemåge 32 FU, Skovskade 1 FU. Gunhild Brink
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Stor Skallesluger 3, Gærdesmutte 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Grønirisk 15 R. Evald Mehlsen
Assistens Kirkegård, Odense: Spurvehøg 1 F OF. Evald Mehlsen
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 20 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 8 FU, Fuglekonge 9 FU, Halemejse, Nordlig (caudatus) 9 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 3 FU, Træløber 3 FU, Skovskade 9 , Husskade 1 FU, Råge 3 FU, Gråkrage 25 FU, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 20 R, Grønsisken 1 FU, Dompap 1 M FU, Kernebider 8 R. Søren G. Nielsen

Ejby Mølle: Lille Lappedykker 1 FU, Blishøne 1 FU, Vandstær 2 R Doffyntur med 15 deltager
Dompap 5 OF.
Dieter Maaszen
Fruens Bøge: Vandstær 1 FU (Doffyntur med 12 deltager - Vandstær med ring på.)
Dieter Maaszen
Munke Mose: Grønbenet Rørhøne 11 FU (Doffyntur med 15 deltager).
Dieter Maaszen
Middelfart: Havørn 1 AD OF . Anders Kristian Bærholm Frikke
Jersore: Sangsvane 190 FU. Jens Bækkelund

Nørreby: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 70 OF. Jens Bækkelund


                   Vandstær Trappebækken Svendborg.   Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Lørdag den 8. januar 2011.

Vejlen, Taasinge (12:00): Blå kærhøg 1 R. Morten Kristiansen
Bagenkop Havn: Skarv 210 R, Troldand 120 R, Ederfugl 200 R, Toppet Skallesluger 1 R, Stor Skallesluger 6 R, Blishøne 80 R, Sølvmåge 110 R
Dovns Klint: Ederfugl 30 R, Blishøne 30 R, Silkehale 9 S
Gulstav: Taffeland 6 R, Troldand 200 R, Bjergand 2 R, Ederfugl 500 R, Havlit 3 R, Sortand 50 R
Keldsnor: Skarv 60 R, Pibeand 8 R, Knarand 2 R, Gråand 12 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 42 R, Skærpiber 1 R
Ristinge By: Storspove 1 R, Sjagger 20 R, Sortkrage 1 R
Ristinge Hale: Grågås 12 R, Bramgås 700 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 R, Gråand 8 R, Spidsand 4 R
Espe: Sortmejse 1, Blåmejse 3, Sumpmejse 2, Musvit 6, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1, Grønirisk 2, Bogfinke 10, Gulspurv 1, Skovspurv 50. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Fællesstrand, Fynshoved (13:15-15:00): Fjeldvåge 1 R, Stor Præstekrave 1 R. Mogens Ribo Petersen
Jersore: Sangsvane 220 R, Agerhøne 9 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensten: Huldue 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund, Svendborg
: Gråand 50 R, Grønbenet Rørhøne 6 R, Blishøne 5 R, Skovsneppe 3 R ( Alle tre skræmt op forskellige steder langs Trappebækken), Hættemåge 100 R, Sølvmåge 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Vandstær 1 R (I Trappebækken, ca midt imellem nedkørslen fra Tvedvej og Rottefældeteatret). Anders Odd Wulff Nielsen
Hav øst for Thurø
(En kæmpe isflage pressede ænder nordpå og kværnede så ind på revspidsen, hvor der er 3,5 meter høje skruninger): Krikand 28 R, Ederfugl 250 R, Sortand 18 R, Hvinand 230 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.
: Silkehale 52 R. Arne Bruun
Thurø Rev
: Bjergirisk 20 R. Arne Bruun
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal
: Skovhornugle 8 R (Kolonihaverne, hegnet ud mod vejen langs åen), Grønsisken 10 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 60 R (kun ca. en tredjedel tjekket. Langt de fleste var store gråsiskener), Lille Gråsisken 1 R (Lidt mindre, bruntonet ansigt og bryst og brune vingebånd). Kristoffer Hansen
Seden Strand
: Sortkrage 1 R. Kristoffer Hansen
Stige Ø
: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Stillits 2 R, Bjergirisk 100 FU (Ca. En flok på østsiden), Rørspurv 2 R. Kristoffer Hansen
Assistens Kirkegård, Odense
: Kernebider 4 R
. Dieter Maaszen


              Bjergpiber. Lå i fotoskjul i dag igen og Bjergpiberen vimsede rundt, fed oplevelse......., men ganske koldt at ligge i sneen :-)    Henrik Knudsen

 

Fredag den 7. januar 2011.

Svendborg, matriklen: Sumpmejse 1 FU
Svendborgsund ved Iholm
: Knopsvane 36 R, Troldand 1000 R, Stor Skallesluger 16 R, Blishøne 800 R
Landet
: Ravn 2 R. Henrik Knudsen
Spodsbjerg havn
: Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Brændegård Sø
: Havørn 1 AD R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 14 R, Solsort 12 R, Sumpmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Skovskade 2 R, Ravn 2 Ø, Bogfinke 1 R
Fiskerup Skov
: Stor Flagspætte 2 KA, Lille Korsnæb 2 OF
Nybo Mose
: Musvåge 2 R, Solsort 6 R, Gråkrage 22 R, Skovspurv 6 R, Bogfinke 22 R, Dompap 12 R, Gulspurv 46 R
Nørresø
: Musvåge 2 R, Ringdue 50 R
Silkeå
: Gråand 2 R, Musvåge 2 R, Ringdue 60 R, Musvit 2 R, Bogfinke 2 R
Torpeløkke
: Solsort 8 FU, Grønsisken 42 FU
Ollerup
(14:52): Silkehale 2 R

Lundeborg, Tange å
(08:00): Canadagås 40 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg
(11:30): Silkehale 15 R. Poul Brugs Rasmussen
Sandholtvej i Vester Hæsinge
: Silkehale 9 R. Leif Kristensen
Espe
: Sortmejse 1, Blåmejse 3, Sumpmejse 2, Musvit 4, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1, Gulspurv 2, Solsort 18, Skovspurv 25, Grønirisk 3. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg
(12:00-12:15): Musvåge 1 R, Silkehale 15 FU/R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:45-11:30): Toppet Lappedykker 10 FU, Knopsvane 33 FU/R, Sangsvane 1 R, Gråand 55 FU/R, Taffeland 20 R, Bjergand 5 R, Troldand 2100 R, Ederfugl 500 FU/R, Hvinand 10 FU/R, Stor Skallesluger 2 FU/R, Toppet Skallesluger 10 FU, Blishøne 700 FU, Strandskade 2 R, Stor Regnspove 21 R, Rødben 3 R, Jernspurv 1 FU, Vindrossel 2 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dyreborgvej (10:36-10:45):Sangsvane 60 R heraf 22 2k, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Musvåge 2 R, Sjagger 50 FU/R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bjernevej (10:15-10:30): Musvåge 2 R, Agerhøne 11 FU/R, Sjagger 10 FU, Stær 5 FOU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Seden Strand (14:30-15:00): Stor Skallesluger 65 FU. Dieter Maaszen
Knudshoved (08:45-12:30): Blå Kærhøg 1 R 2K, Sandløber 1 R , Sortgrå Ryle 3 R , Grønspætte 2 R, Skærpiber 5 R, Sjagger 200 R, Grønirisk 84 R. Søren Gjaldbæk
Wedellsborg: Havørn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Tybrind Vig: Hvinand 300 R. Michael Mosebo Jensen
Strandvejen, Strib: Lysbuget Knortegås 26 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand: Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fønsskov: Sædgås 31 R (Skov-), Canadagås 34 R, Havørn 1 R 2K, Duehøg 1 R 2K hun, Huldue 9 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør: Havørn 1 R 2K, Stor Tornskade 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ollerup Sø: Gråand 10 R, Blishøne 2 R, Ringdue 1 SY, Sang ganske lavt Dompap 1 SY. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Sangsvane 60 R. Arne Bruun
Barager Nebbe: Knopsvane 4 R, Grågås 75 R, Gråand 170 , Taffeland 16 R, Troldand 125 R, Ederfugl 700 R, Hvinand 28 R, Musvåge 1 R, Blishøne 200 R, Strandskade 3 R, Storspove 14 R, Rødben 2 FU. Peder Rasmussen
Fårevejle: Knopsvane 75 , Sangsvane 225 R, Canadagås 9 R. Peder Rasmussen
Hennetved Haver: Havørn 1 R. Peder Rasmussen
Konabbe Skov: Havørn 1 R, Musvåge 1 R, Sjagger 5 FU. Peder Rasmussen
Longelse Sønderskov: Sangsvane 27 R, Grågås 500 R, Bramgås 35 R,Gråand 145 R, Ringdue 175 R. Peder Rasmussen
Næbbe Revler (KA54): Strandskade 29 R, Almindelig Ryle 28 FU, Rødben 6 FU. Peder Rasmussen
Næbbe Skov: Havgaardsvej Gulspurv 24 R. Peder Rasmussen
Ristingehalvøen: Bramgås 900 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 2 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, , Vandrefalk 1 OF, Gulspurv 3 R. Peder Rasmussen
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R. Peder Rasmussen
Sylten S.f/Spodsbjerg: Sangsvane 275 R. Peder Rasmussen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Stor Skallesluger 1 F FU. Evald Mehlsen
Åløkkeskoven
: Musvåge 1 ML FU. Evald Mehlsen
Seden Strand
: Grågås 52 R, Gravand 6 R, Pibeand 70 R, Knarand 2 R, Gråand 290 R, Hvinand 38 FU, Lille Skallesluger 2 M FU, Stor Skallesluger 65 FU, Blishøne 100 FU. Dieter Maaszen

Eskør Inddæmning (Hybæk): Havørn 1 2K R, Stor Tornskade 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fønsskov, marker: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 31 R, Grågås 320, Canadagås 34 R, Havørn 1 2K R, Duehøg 1 F 2K R, Huldue 9 R, Ravn 1 R, Strandskade 1 R. Michael Mosebo Jensen
Strib: Under broen Knortegås, Lysbuget (hrota) 26 R, Strandskade 1 R. Michael Mosebo Jensen
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 1 R, Hvinand 300 R. Michael Mosebo Jensen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 1 R, Stor Flagspætte 1 OF, Fuglekonge 6 FU, Gulspurv 10 FU. Kirsten Halkjær Lund


                Stor skallesluger fotograferet i lundeborg havn d. 5. januar 2011 af Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 6. januar 2011.

Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 48 R, Troldand 400 R, Stor Skallesluger 22 R, Blishøne 250 R, Strandskade 1 FU
Svendborg: Musvåge 1 R (mobbet af krager), Halemejse 10 FU. Christian Elnegaard Rasmussen
Thurø By m.m.
: Gråand 30 R, Hættemåge 26 R, Ringdue 26 R, Sjagger 22 OF, Sortkrage 1 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 2 R, Grønirisk 16 R
Spodsbjerg havn
: Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Stenmurevejen ved Broholm gods
(14:00): Ringdue 200 FU, Råger, Alliker og Gråkrager flere tusinde. (marken var helt sort af urolige fugle, derfor umulig at tælle). Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg
(16:15): Grågås 1000?. (I det fjerne kunne jeg høre Grågæs, og pludselig blev himlen levende. Mange flokke, stor som små, kom trækkende fra Vest mod Øst ud over havet og jeg formoder lagde an til landing og overnatning i Lundeborg bugten. Grundet mørket kunne jeg ikke følge deres videre færden, men snakker gør de stadig i det fjerne. Nu må jeg over på pladsen i morgen tidlig for at se om de stadig måtte raste på havet. Der var måske 1000 gæs eller flere ???? og hvad de laver her på disse kanter på denne årstid må guderne vide). Poul Brugs Rasmussen
Espe: Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Solsort 12, Gulspurv 3, Grønirisk 3, Bogfinke 15, Skovspurv 30, Blåmejse 3, Sumpmejse 2, Musvit 4, Gærdesmutte 1, Ringdue 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Seden Strand
(12:30-13:50): Blå Kærhøg 1 R AD hun, Bjergpiber 1 R, Bjergirisk 150 R. Michael Mosebo Jensen
Stige Ø
(14:00-15:00): Gråand 300 R, Stor Skallesluger 100 R. Michael Mosebo Jensen
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense
(09:40): Munk 1 R hun, Lille Gråsisken 3 R (13:15) . Søren Gjaldbæk
Svendsagervej/Åsum (08:15): Agerhøne 11 FU. Leif Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Hættemåge 8 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 9 R, Tyrkerdue 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 13 R, Sjagger 11 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Allike 3 R, Råge 8 R, Skovspurv 7 R, Bogfinke 7 R, Stillits 1 R, Gulspurv 8 R. Kjeld Korsholm
Tarup Grusgrave
:  Agerhøne 10 FU (På mark ved Tarup Mølle.). Per Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Solsort 5 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU, Skovskade 1 R, Husskade 2 R, Sortkrage/Gråkrage 3 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 20 R. Søren G. Nielsen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Stor Skallesluger 1 M FU, Gærdesmutte 1 FU, Spætmejse 1 FU, Grønsisken 100 FU, Dompap 2 R. Evald Mehlsen


              Stær FU hos Poul.     Foto: Poul Rasmussen

Onsdag den 5. januar 2011.

Højestene Løbet: Lille Skallesluger 160 R (Set fra Ærøfærgen), Toppet Skallesluger 500 R (Skønnet). Henrik Mørup-Petersen
Ny Gesinge, Udflyttervej 12
(12:50 - 15:00): Blå Kærhøg 1 FU (I haven + årets første stær), Agerhøne 25 R. Poul Rasmussen
Bjernemark: Grågås 90 R
Ny Gesinge: Knopsvane 3 R, Sangsvane 220 R, Blå Kærhøg 1 FU (På jagt ved ved PVR's foderbræt - dog uden succes), Musvåge 2 FU, Agerhøne 1 R (Jeg så kun den ene af de 25 der var set af PVR lidt tidligere.), Huldue 4 R (Knasterhovedvej), Sanglærke 2 FU, Solsort 10 FU, Sjagger 12 FU, Stær 1 FU (Foderbræt hos PVR), Gråspurv 2 R (Knasterhovedvej), Skovspurv 40 FU
Vornæs Skov: Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 2 R, Sjagger 60 R
Spodsbjerg havn: Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Rudkøbing havn: Skærpiber 4 R. Henrik Knudsen
Lundeborg havn (14:00): Stor skallesluger 5 R (2 M + 4 F), Svartbag 2 R, Sølvmåge 8 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, bugten syd for havnen: Knopsvane 100 FU, Troldand 75+ FU, Blishøne 50+ FU, Rødben 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Spurvehøg 1, Solsort 21, Stor Flagspætte 2, Grønirisk 25, Bogfinke 30, Blåmejse 2, Musvit 4, Sumpmejse 2, Skovspurv 20, Spætmejse 1, Ringdue 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs (10:40-12:00): Blå Kærhøg 1 FU/R, Spurvehøg 1 T, Musvåge 5 R, Ringdue 30 R, Solsort 25 FU, Sjagger 20 FU, Halemejse 10 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 FU, Skovskade 2 FU/R, Husskade 1 FU, Stillits 5 FU, Grønsisken 10 FU, Lille Korsnæb 10 FU, Dompap 4 FU/R, Gulspurv 25 FU/R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Præsteskoven Nordenhuse: Grønspætte 1 R han. Kurt Hansen
Strib Strandvej (14:30): Lysbuget Knortegås 43 R (Under broen). Michael Mosebo Jensen
Fredskoven , Bogense (10:00): Blå Kærhøg 1 R han. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø
: Fjeldvåge 1 FU. Peder Rasmussen
Barager Nebbe
: Skarv 55 R, Knopsvane 14 R, Sangsvane 28 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Gråand 120 R, Taffeland 9 R, Troldand 125 R, Ederfugl 200 R, Hvinand 29 R, Blishøne 275 R, Strandskade 5 R, Almindelig Ryle 8 FU, Storspove 3 R, Rødben 1 R. Peder Rasmussen
Næbbe Revler (KA54)
: Ederfugl 500 R, Sortand 4 R, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 1 R, Strandskade 22 R, Almindelig Ryle 41 R, Storspove 1 R, Rødben, Islandsk (robusta) 9 FU. Peder Rasmussen
Sylten S.f/Spodsbjerg
: Sangsvane 250 R, Grågås 190 R. Peder Rasmussen
Horne By
: Spurvehøg 1 OF, Hættemåge 5 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 1 R, Tyrkerdue 3 R, Rødhals 1 R, Solsort 22 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 3 R, Gråspurv 10 R, Bogfinke 11 R, Grønirisk 8 R, Grønsisken 2 R, Kernebider 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Stige Ø
: Havørn 1 JUV R, Blå Kærhøg 1 F OF. Martin Strømkjær
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Sangsvane 5, Stor Skallesluger 2, Musvåge 1 ML FU, Sølvmåge 45, Halemejse 9 FU, Dompap 2, Kernebider 1 FU. Evald Mehlsen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 R, Gråand 100, Troldand 60, Stor Skallesluger 2 M FU, Blishøne 200 FU, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 2 R, Gråspurv 1 M FU, Skovspurv 5 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Strib: Knortegås, Lysbuget (hrota) 43 R (Under broen på plænen), Stor Skallesluger 2 R. Michael Mosebo Jensen
Assens, Skovområdet ved Kærum Å og Engmosevej: Musvåge 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Grønsisken 70 FU. Kirsten Pedersen
Harritslev, Fælleden: Sangsvane 85 FU, Agerhøne 5 R, Ringdue 300 OF. Jens Bækkelund
Bogense Fredskov: Blå Kærhøg 1 M R. Jens Bækkelund
Hav V f/Bogense: Ederfugl 180 R, Hvinand 45 R. Jens Bækkelund


              DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 30/12-2010:
                                Danmarks vinterfugle skal tælles fra 4.000 punkter


              Var lige lidt ude den eftermiddag. Ved den lille parkeringsplads ved Thurø-dæmningen så jeg denne musvåge, ganske tæt på. Foto: Lars Hjortø

Tirsdag den 4. januar 2011.

Svendborgsund ved Iholm (08:00 - ): Toppet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 R, Hvinand 24 R, Stor Skallesluger 28 R, Blishøne 200 R, Råge 40 V
Christiansminde, Svendborg: Korttået Træløber 1 KA, Kvækerfinke 8 R, Grønirisk 6 R, Stillits 4 R, Kernebider 2 R
Neergårdsmindeskoven, Thurø: Fuglekonge 2 FU, Blåmejse 6 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Kvækerfinke 1 KA
Thurø By, Skolen: Sortkrage 1 FU
Hundstrup (10:00): Stær 1 FU. Jens Jørgensen
Lundeborg, Tangeåens udløb: Hættemåger & Stormåger 600 - 800 R NAT. (Hver aften ved solnedgang, vil jeg tro at der ankommer mellem 600 og 800 hætte og stormmåger for overnatning i Lundeborgbugten ud for Tangeåens udløb. Om bugten har nogen navn aner jeg ikke, men der er tale om bugten mellem Lundeborg by og Purreskoven.). Poul Brugs Rasmussen
Faaborg Fjord (11:15-11:45): Toppet Lappedykker 10 FU/R, Knopsvane 50 FU/R, Taffeland 30 R, Troldand 2500 R, Ederfugl 100 R, Hvinand 150 FU/R, Lille Skallesluger 30 FU/R min, Stor Skallesluger 40 FU/R, Toppet Skallesluger 15 FU/R, Musvåge 1 R, Blishøne 1000 FU/R, Sjagger 10 FU/R, Husskade 1 R, Gråspurv 20 R, Skovspurv 30 FU/R, Kernebider 1 R, Gulspurv 20 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup Øvelsesplads (07:40-08:20): Husskade 86 R (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Knudshoved ved Skærven: Sandløber 1 FU, Sortgrå Ryle 4 FU (Uden ringe), Bjergpiber 2 FU, Sjagger 2000 R. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense
: Sangsvane 84 R. Niels Bomholt
Syltemade Å: Lille Lappedykker 1 R, Blishøne 27 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 20 R, Ringdue 21 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 5 R, Sjagger 7 R, Blåmejse 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 1 R, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 1 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 1 R, Gulspurv 7 FU. Niels Bomholt
Ulbølle: Langemarken Sangsvane 52 R. Niels Bomholt
Horne By: Blå Kærhøg 1 M AD OF, Musvåge 1 OF, Solsort 15 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Højstrup: Husskade 86 R NAT. Dieter Maaszen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 FU, Fasan 1 R, Solsort 3 R, Sjagger 7 FU, Musvit 3 R, Husskade 2 R, Gråkrage 5 R, Dompap 2 FU. Kirsten Pedersen
Assens Havn: Knopsvane 2 R, Gråand 18 R, Taffeland 12 R, Blishøne 35 R, Hættemåge 18 R. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Skarv 12 R, Knopsvane 31 R, Sangsvane 5 R, Krikand 123 R, Gråand 75 R, Ederfugl 11 R
Gråkrage 8 R. Kirsten Pedersen
Søndersø: Agerhøne 4 R. Martin Strømkjær
Fællesskov: Korsnæb sp. 15 OF. Jens Bækkelund

              Dagens solformørkelse fotograferet af Henrik Knudsen


               Henrik Knudsen fandt Bjergpiberen på plads i går søndag d. 2. januar og den var den eneste fugl i det nordlige hjørne ved Spodsbjerg Havn i dag!

Mandag den 3. januar 2011.

Svendborg, matriklen: Rødhals 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Grønirisk 2 FU
Svendborg Havn: Klippedue/Tamdue 2 R
Ny Gesinge: Canadagås 18 R
Sø V.f. Skinballegård, Vornæs: Sjagger 120 R
Søby: Sangsvane 120 R, Grågås 4 R, Canadagås 19 R, Fasan 1 R, Sanglærke 6 FU, Gråspurv 2 R, Kernebider 1 R
Bagenkop Havn (09:45-11:25): Skærpiber 2 R, Stenvender 1 R, Rød Glente 1, Nordlig Gråsisken 26. Henrik Knudsen 
Klise Nor (11:30): Stær 4. Henrik Knudsen 
Tryggelev Sommerhusområde (11:40): Canadagås 13, Skovsædgås 1. Henrik Knudsen 
Ristingehale (12:00-13:30): Bramgås 700, Mørkbuget Knortegås 6, Lysbuget knortegås 1 2K (ser lidt underlig ud??), Skovsædgås 1, Storspove 40, Pibeand 200, Dværgfalk 1. Henrik Knudsen
               Lysbuget knortegås 2K (1. vinter)    Foto: Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn: Skarv 6 R, Knopsvane 40 R, Grågås 16 OF, Ederfugl 200 FU, Havlit 1 M R, Sortand 1 R, Fløjlsand 1 R, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 80 FU, Bjergpiber 1 R
Ommel
: Stær 1 R. Ulla Jensen
Holckenhavn (formiddag)
: Blishøne 300+ FU, Gråand 500+ FU, Stor Skallesluger 3 FU, Lille Lappedykker 6 FU, Taffeland 20 FU, Spidsand 4 FU, Troldand 25 FU, Hættemåge 20 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 4 FU, Grågås 300 FU (På mark ved Holckenhavn -), Musvåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen
På majsmark mellem Hesselager og Langå: Ringduen 1000+ FU, Grågås 300 OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe
: Skovskade 2 (på foderpladsen). Birgit Nielsen [MidtfynsNatur]
Ravnholt
: Musvåge 5, Ravn 7. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(11:45-13:00): Tårnfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sjagger 10 R (En Tårnfalk, som holder til på Sundet, forsøgte at fange en dobbeltbekasin. Tårnfalken sad og spejdede efter mus, da den pludselig slår ned ved et vandløb. Her har den fået øje på en dobbeltbekkasin, som gik og fouragerede. Den ellers meget camouflerede bekkasin fik øje på falken, inden det var for sent.. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Skaboeshuse
(14:00): Vandrefalk 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Ringdue 2000 FU. Kurt Hansen
Vestermaden ved Mesinge
(12:00): Fjeldvåge 1 R. Michael Glentedal
Horseklint (14:00-15:15): Sortgrå Ryle 2 FU. Niels Aage Madsen, Søren L. Rasmussen
Flyvesandet (14:15-15:30): Havørn 2 R (På isen), Vandrefalk 1 R, Stor Regnspove 61 R. Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Maegård Odde, i våger syd og sø for odden.: Knopsvane 80 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Pibeand 4 R, Krikand 23 R, Gråand 220 R, Taffeland 3 R, Troldand 40 R, Ederfugl 2 R, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 3 R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 160 R, Strandskade 7 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 50 R. Arne Bruun
Bjernemark: Knopsvane 2 R, Sangsvane 35 , Musvåge 1 OF. Peder Rasmussen
Noret, Tåsinge, Vornæsvej: Knopsvane 5 R, Sangsvane 175, Grågås 21 R, Musvåge 2 R. Peder Rasmussen
Ny Gesinge: Sangsvane 113, Musvåge 1 OF, Huldue 4 FU, Sanglærke 14 FU, Ravn 4 OF. Peder Rasmussen
Søby: Knopsvane 17 R, Sangsvane 621, Grågås 6 R, Canadagås 23 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Sangsvane 29, Musvåge 2 R, Sjagger 11 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Sangsvane 260, Canadagås 38 R, Sjagger 14 R. Peder Rasmussen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Hvinand 1 M OF, Stor Skallesluger 2. Evald Mehlsen
Eventyrhaven: Troldand 3. Evald Mehlsen
Holevad: Vinterfugletælling Mygind - Salbrovad - Bæring Langstedgyden - Mygind - Holevad: Musvåge 3 R, Agerhøne 8 R, Sanglærke 1 R, Halemejse 9 R, Ravn 1 R. Karsten Busk Laursen
Horseklint: Sortgrå Ryle 2 R. Niels Aage Madsen, Søren L. Rasmussen

                        Knopsvane fra Knudshoved blev ringmærket i 2008. Det er en Han! Foto: Poul Brugs Rasmussen


               Grønspætte FU på engene ved Østerøsø, Knudshoved

Søndag den 2. januar 2011.

Svendborg Sund ved Vesterrøn (14:30): Troldand 8000 R (Utallige flokke i luften mod Tåsinge). Niels Andersen
Svendborg, matriklen
: Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Grønirisk 26 R
Svendborgsund ved Iholm
: Fiskehejre 2 R, Gråand 110 R, Taffeland 16 R, Troldand 80 R, Stor Skallesluger 18 R, Musvåge 1 R, Blishøne 110 R
Thurø, dæmningen
: Musvåge 1 R. Lars Hjortø
Knasterhovvej, Taasinge
: Agerhøne 26 R (i én flok). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Vornæs Havn
: Havørn 1 R (på isen). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Vornæs Skovvej, Taasinge
(16:00): Havørn 1 R (på isen). Morten Kristiansen
Hou Nordstrand
(10:10-13:00): Sortand 1130, Fløjlsand 150, Bjergand 85, Hvinand 15, Havlit 5, Strandskade 11, Rødben 1, Sortgrå Ryle 1, Tejst 1, Sortstrubet Lom 1 ad NW, Troldand 60, Taffeland 5, Ederfugl 500, Toppet Lappedykker 2, Toppet Skallesluger 20, Silkehale 2, Sjagger 60, Sangdrossel 1, Dompap 5. Henrik Knudsen
Lohals - nord for havnen
(13:15-13:50): Bjergand 2800, Troldand 300, Taffeland 10, Toppet Lappedykker 52, Havlit 3, Ederfugl 4000, Silkehale 30 SV. Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn
(14:30-16:00): Almindelig Ryle 49, Strandskade 17, Stor Regnspove 1, Rødben 4, Bjergpiber. Henrik Knudsen
Ristinge Hale
(10:30-11:30): Bramgås 500 FU, Pibeand 200 FU (På vinterraps), Havørn 2 R JUV. Henrik Mørup-Petersen
Espe
: Topmejse 2, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Musvit 5, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1. Birgit Nielsen  [MidtfynsNatur]
Højstrup Øvelsesplads
(07:45-08:15): Husskade 161 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Assistens Kirkegården, Odense (11:00-12:00): Kernebider 10 R. Ella Mikkelsen
Ejby Mølle: Grønbenet Rørhøne 6 R, Hættemåge 22 R ( Hvid plastring C60), Vandstær 1 FU
Enge v/Odense Ås udløb: Lille Lappedykker 8 R, Lille Skallesluger 2 F R, Stor Skallesluger 2 R
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Musvåge 1 OF, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 8 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Skovskade 1 R, Husskade 4 R, Dompap 1 KA
Seden Strand (14:15-15:20): Gråand 875 R, Lille Skallesluger 8 FU. Dieter Maaszen
Kerteminde: Tyrkerdue 1 R
Knudshoved Færgehavn: Pibeand 4 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Sortgrå Ryle 1 R (Sydmolen - ingen ring), Almindelig Ryle 3 R, Rødben 3 R, Lomvie 1 R, Grønspætte 1 FU (Fu på strandengene) , Skærpiber 2 R, Bjergirisk 22 FU
Elmelund: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 M FU. Evald Mehlsen
Vestermade (15:30): Fjeldvåge 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Bogensø (14:30): Sangsvane 240 R, Huldue 2 R, Ravn 1 R, Nordlig Gråsisken 15 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Horseklint plus Tornen (08:45-13:00): Lom sp. 80 (8 SØ, 12 R, 60 V - alle formodentligt røde), Bjergand 390 (350 V, 40 R), Sortand 1200 (700 V, 500 (min.) R), Fløjlsand 440 (190 V, 250 R), Hvinand 150 R, Toppet Skallesluger 102 V, Havørn 1 Ø (2-3 K), Strandskade 59 R, Sortgrå Ryle 9 R (Alle uden ring), Alk 2 S, Lomvie/Alk 9 V, Tejst 1 R, Ringdue 680 N, Stillits 26 N, Grønsisken 133 N, Gråsisken 145 N. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Vågebakken: Gulspurv 40 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Brockdorf Enge (14:45-15:15): Sangsvane 110 R, Canadagås 60 FU. Søren Louis Rasmussen
Flyvesandet (10:00-11:00): Havørn 1 R (Ung). Kresten Madsen
Mågeøerne Bogense (11:45): Vandrefalk 1 R (11:45). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Troldand 8000 R (Mange flokke i luften, men ca 8000 i samlet flok på vandet omkring Vesterrøn). Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Sangsvane 300 R, Canadagås 20 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Sølvmåge 3 R, Ringdue 100 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 10 R, Sjagger 15 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ristingehalvøen
: Grågås 35 R, Bramgås 1030 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 R, Pibeand 590 R, Musvåge 2 R, Halemejse 6 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Løb m.m.
: Havørn 2 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + Havet omkr. (KA44)
: Strandskade 1 R, Storspove 5 R, Bjergirisk 45 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø
: Sangsvane 1 AD R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 FU, Stormmåge 20 FU, Allike 500 FU, Råge 200 FU, Gråkrage 20 FU. Erik Ehmsen
Brahetrolleborg Gods
: Vandstær 1 FU. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge
: Sangsvane 5. Erik Ehmsen
Nørresø
: Tårnfalk 1 OF, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 FU. Erik Ehmsen
Nydam
: Sangsvane 5 R. Niels Bomholt
Sandholt
: Ringdue 150 FU, Solsort 1 R, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 1 FU, Allike 6 OF, Gråkrage 20 FU, Grønsisken 11 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Vester Hæsinge
: Solsort 11 FU. Niels Bomholt
Bøjden Færgehavn + havet syd for
: Lille Lappedykker 3 R, Gråand 2 R, Bjergand 1 M 2K R, Ederfugl 25 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 11 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 AD R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Fiskehejre 1 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 AD R, Sjagger 40 OF, Musvit 1 R. Jacob Sterup
Illumø: Grågås 7 FU. Jacob Sterup
Hav syd for Helnæs: Talt fra Bøjden Færgehavn. Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 650 R. Jacob Sterup
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Toppet Lappedykker 25 R, Knopsvane 500 R, Havlit 1 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Fiskehejre 1 R, Sangsvane 137 , Krikand 120 FU, Gråand 14 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 26 R, Ringdue 1 OF, Solsort 4 R, Sjagger 60 R, ,Råge 10 R Gråkrage 20 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 M R. Jacob Sterup
Assistens Kirkegård, Odense: Sølvmåge 11 OF, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 7 R, Blåmejse 7 R, Musvit 7 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Husskade 3 R, Allike 10 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 10 R, Grønirisk 3 R, Dompap 1 R, Kernebider 10 R. Ella Mikkelsen
Højstrup: Husskade 161 OF. Dieter Maaszen
Stige Ø: Bjergirisk 60 OF. Dieter Maaszen
Munkebo: Sangsvane 34 R. Gunhild Brink
Brylle: Stillits 18 R. Søren G. Nielsen
Hestehave ved Gelskov: Musvåge 2. Søren G. Nielsen
Onsebakke: Gråand 8, Musvåge 3, Blishøne 2 FU, Ringdue 25 OF, Stor Flagspætte 1 M FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 3 FU, Træløber 1 FU, Bogfinke 1 FU. Søren G. Nielsen
Skovhuse ved Sallinge: Råge 150 R. Søren G. Nielsen
Søeng/Odense Å ved Onsebakke: Knopsvane 11 OF, Blishøne 1 R. Søren G. Nielsen
Langemose: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Gråkrage 50 OF, Stillits 4 R. Bo K. Stephensen
Brockdorff enge: Sangsvane 110 R, Canadagås 60 R. Søren Louis Rasmussen
Sprogø: Sortgrå Ryle 7 FU ( 7 fugle, heraf 1 cr. Det er fortsat et mysterium, hvor resten af fuglene befinder sig). Lars Hansen
Hav N & V for Flyvesandet: Sortand 480 R. Jens Bækkelund
Bogense: Bjergirisk 2 FU. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Gråand 170 R, Vandrefalk 1 R. Dieter Maaszen

               Sortgrå ryle Hou Norstrand     Foto: Henrik Knudsen


                Silkehale Taasinge

Lørdag den 1. januar 2011.

Iholm (11:50): Havørn 1 FU (kom nordfra og slog fangerne i bytte på isen og fløj syd). Morten Kristiansen
Svendborg Sund ved Fiskop
(13:45-15:30): Troldand 8000 R, Blishøne 3000 R. Niels Andersen
Svendborgsund ved Iholm
: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 18 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 66 R, Grågås 2 R, Troldand 300 R, Ederfugl 22 R, Hvinand 120 R, Lille Skallesluger 2 R, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 32 R, Havørn 1 2K OF, Musvåge 3 R, Blishøne 400 R, Strandskade 1 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 4 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 22 OF, Allike 12 R, Råge 30 SV, Gråkrage 12 FU, Grønirisk 6 R
Gesinge/Søby området
: Sangsvane 1339 R. Henrik Knudsen
Russevej, Skovballe Taasinge: Sanglærke 6 R. Henrik Knudsen
Monnetvej, Taasinge
: Kanadagås 22 R. Henrik Knudsen
Vornæs Skov/ Bøgebjerghusene
(11:25): Havørn 1 AD. (skovbrynet / strandeng ved kystdiget mod Vornæs bugt). Bettina Gerti Groß
Vejlen, Tåsinge
(09:55): Havørn 1 R. (sidder på isen). Morten Kristiansen
Vejlen, Taasinge
: Canadagås 105 R, Skovsædgås 36 R, Bramgås 26 R, Grågås 60 R, Vandrefalk 1 2K. Henrik Knudsen
Landet, Taasinge: Silkehale 20 R. Henrik Knudsen
Bækkehave: Grågås 200 R, Canadagås 2 R
Havn v/Vejlen: Fiskehejre 1 R, Krikand 2 R, Gråand 12 R, Svartbag 4 R
Noret, Tåsinge: Grågås 22 R, Canadagås 26 R, Silkehale 26 R
Ny Gesinge: Sangsvane 140 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 30 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 6 R, Grågås 40 R, Canadagås 100 R, Bramgås 48 , Sjagger 120 R
Skovballe: Pibeand 2 R, Troldand 8 R
Søby: Sangsvane 36 R, Canadagås 22 R
Vornæs Skov: Spurvehøg 1 FU, Skovspurv 8 R, Gulspurv 2 R
Espe: Halemejse 8. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (12:40-13:00): Havørn 1 R AD (På isen, fløj videre mod V), Vandrefalk 1 R (Rastede kortvarigt på isen). Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brahetrolleborg/Silke Å (12:30): Vandstær 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Munke Mose, Odense (15:30): Grønbenet Rørhøne 21 FU. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense (14:30): Kernebider 6 R. Dieter Maaszen
Ejby Mølle (13:40-15:45): Grønbenet Rørhøne 10 R, Vandstær 1 R. Ella Mikkelsen
Sanderum, Odense SV (10:00): Grønsisken 100 R. Ella Mikkelsen
Seden Strand, Å-udløbet (15:10): Silkehale 25 R. Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved, Fællesstrand (13:55-15:10): Toppet Skallesluger 120 R, Vandrefalk 1 R (Jagtede, kaldende rundt med en Musvåge), Strandskade 50 FU. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Egebjerggaard Storskov (16:00): Grønirisk 77 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (15:00-15:30): Grågås 750 R, Havørn 2 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovriddermarken (11:00): Vandrefalk 1 R, Ravn 2 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Gråand 300 R, Taffeland 25 R, Troldand 8000 R, Ederfugl 75 R, Stor Skallesluger 15 R, Blishøne 3000 R. Niels Andersen
Silkeå
: Musvåge 1 OF, Vandstær 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ulbølle
: Tyrkerdue 1 FU, Solsort 3 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Korttået Træløber 1 FU, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 1 FU, Dompap 1 FU. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning
: Sangsvane 98, Grågås 400 R, Stormmåge 42 FU, Ringdue 2 R, Solsort 3, Sjagger 3, Råge 3 OF, Gråkrage 1 FU, Skovspurv 3 , Bogfinke 1 R, Stor Gråsisken 40 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R, Musvåge 2, Stormmåge 1 OF, Ringdue 5 OF, Solsort 2 R, Allike 4 R, Gråkrage 16, Ravn 1 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R ( isbelagt rastede på isen, og fløj derefter mod V), Musvåge 3 R, Vandrefalk 1 R (isbelagt rastede kortvarigt på isen og fløj videre), Ringdue 40 OF, Gråkrage 3 R, Gulspurv 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 17, Taffeland 56 R, Troldand 800 R, Ederfugl 3 R, Hvinand 40 R, Lille Skallesluger 1 BR R, Toppet Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 6 R, Blishøne 300 R, Stormmåge 50 R. Jacob Sterup
Sanderum: Grønsisken 100 R. Ella Mikkelsen
Birkende: Tyrkerdue 5 FU, Gråspurv 10 FU. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Sellebjerg: Musvåge 1, Ringdue 100 R, Halemejse 1, Spætmejse 1, Ravn 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 83 FU. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Assistens Kirkegård, Odense: Gærdesmutte 1 FU, Halemejse 10 FU. Evald Mehlsen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 6 R. Dieter Maaszen
Munke Mose: Grønbenet Rørhøne 21 FU. Dieter Maaszen
Brylle: Kvækerfinke 1 R. Evald Mehlsen
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 4 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 2K R, Krikand 35 R, Gråand 90 R, Troldand 6 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 10 R, Blishøne 20 R, Hættemåge 210 R ( 1 fugl med ring: Højre ben: Hvid ring C60, venstre ben: Metalring), Sølvmåge 4 R, Ringdue 16 R, Vandstær 1 R, Solsort 8 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 FU, Skovskade 4 R, Husskade 3 R, Allike 20 R, Gråkrage 14 R, Bogfinke 3 R. Ella Mikkelsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Grågås 180 R. Bo K. Stephensen
Fyns Hoved: Toppet Lappedykker 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R, Toppet Skallesluger 120 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Fællesstrand/Tornen: Knopsvane 20 FU, Gravand 17 R, Pibeand 1 R, Krikand 3 R, Gråand 150 R, Hvinand 4, Stor Skallesluger 1 M OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 R, Strandskade 50 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 21 FU, Rødben 5 FU. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Gyldensten Gods: Grågås 250 FU. Jens Bækkelund

               Skov- og Tundra sædgæs Taasinge.  Foto: Henrik Knudsen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 feb 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk