Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

UGE 32-37. ( 12. september - 10. august 2002).          Sidst opdateret 25 oktober 2009 16:25:46 

Via [IBF

Store Egholm Torsdag den 12. september 2002. 
Knopsvane 65, Sort svane 3, Grågås ca 50, Hjejle ca 100, Strandhjejle 7, Alm ryle 20, Hvidklire 1. Jens Bech
Bredholm 
Spurvehøg 1 Of
. Jens Bech


Dovns Klint, Sydlangeland Torsdag den 12. september 2002. Kl 5:50-11:00
Skarv 56 SV, Mørkbuget Knortegås 36 S (Årets første forbi Dovns Klint), Pibeand 229 SV, Krikand 49 SV, Spidsand 4 SV, Skeand 1 SV, Ederfugl 803 SV, Sortand 54 SV, Rød Glente 6 S, Havørn 1 AD SV (10:35), Rørhøg 1 S, Spurvehøg 9 S, Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 2 S, Hjejle 4 Ø, Dobbeltbekkasin 5 SV, Splitterne 8 SV, Splitterne 2 Ø, Huldue 7 S, Mursejler 1 S, Digesvale 89 S, Landsvale 375 S, Skovpiber 6 S, Engpiber 15 S, Stær 6 SV. Kelds Nor Fuglestation , Carsten Moth Iversen, Erik Danielsen
[Dof-Fyn]


Strynø Torsdag den 12. september 2002. Kl 13:35
Bynkefugl 1 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen


Brændegård Sø Torsdag den 12. september 2002. Kl 9:00-10:35
Kortnæbbet Gås 1 R ( med blå ringe, fangenskabsfugl ), Grågås 1200 R ( incl. halsbåndsmærket sort 0l3X), Pibeand 1 R, Knarand 3 R, Krikand 300 R, Skeand 400 R, Havørn 3 R ( 2 ad. & 1 1K ), Rørhøg 1 OF, Duehøg 1 1K OF, Vibe 250 R, Tornsanger 1 SY, Halemejse 6 OF, Lars Bonne Rasmussen, Johannes Påske, flemming Byskov +2 [Dof-Fyn]
Kl 18:30-19:30

Skeand 250 R, Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 1K R, Lars Bischof Larsen og  Ella-Marie, Hans Rytter  [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Torsdag den 12. september 2002. Kl 6:00-7:15
Natugle 1 R, Lille Korsnæb 1 T, Dobbeltbekkasin 4 R, Landsvale/Digesvale 7000 udflyvning fra rørskov, Stær 1200 Udflyvning fra rørskov, Gul Vipstjert 3 T, Korttået Træløber 2 R, Grågås 20 SV, Krikand 30 FOU, Atlingand 3 FOU, Sorthalset lappedykker 1 FOU, Lille Lappedykker 25 FOU, Vandrikse 1 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt]


Bøjden Nor Torsdag den 12. september 2002. Kl 9:00-11:00
Hvidklire 3 FOU, Dobbeltbekkasin 4 FOU, Lille Kobbersneppe 12 FOU, Stor Præstekrave 6 FOU, Dværgryle 1 FOU, Almindelig Ryle 100 FOU, Islandsk Ryle 1 FOU, Strandskade 1 FOU, Hjejle 40 R, Vibe 96 R, Strandhjejle 1 FOU, Gråand 170 FOU, Spidsand 2 FOU, Skeand 4 FOU, Krikand 9 FOU, Taffeland 165 R, Troldand 160 R, Hvinand 2 R, Toppet Lappedykker 6 R, Lille Lappedykker 9 FOU, Skarv 10 R, Fiskehejre 14 R, Blishøne 160 FOU, Vandrikse 4 FOU, Hættemåge 80 R, Stær 120 R, Landsvale 200 SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 4 SV.
Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn


Lindelse Onsdag den 11. september 2002. Træk Kl 17:15 
Rød Glente 5 1k, Rørhøg 1 1k. Ole Goldschmidt


Henninge Nor Onsdag den 11. september 2002. Kl 15:54-15:55
Havørn 1 AD. Henrik Staun, Claus Dalskov [Dof-Fyn


Tryggelev Nor Onsdag den 11. september 2002. Kl 12:20-12:45
Vibe 40, Fiskehejre 3, Knarand 12, Spidsand 6, Blishøne 400, Taffeland 1, Troldand 30, Lille lappedykker 16, Pibeand 8, Toppet lappedykker 8, Rørhøg 1 Juv (landede meget kluntet i rørene og faldt i vandet !), Dværgmåge 1 Fou, Dværgterne 1 Fou.. 7a. + EEE
Træk 14:10-17:05 
Fiskeørn 3, Rørhøg 8 1k, Musvåge 1, Spurvehøg 8, Tårnfalk 8, Dværgfalk 1 ad,  han, Rød Glente 3 1k, Hvepsevåge 2 ad, Bramgås 65 . Ole Goldschmidt
Rast 14.10-17.05 
Fiskehejre 6, Lille lappedykker 48 1k + 16 ad, Gråstrubet Lappedykker 2 ad + 1 1k, Toppet lappedykker 9, Skarv 6, Dværgterne 1 1k, Dværgmåge 1 1k, Svartbag 1, Sølvmåge 4, Hættemåge 15, Blishøne 761, Gråand 199, Knarand 86, Skeand 31, Krikand 93, Pibeand 24, Troldand 69, Vandrikse 2, Storspove 12, Vibe 152, Hvidklire 2 , Sortklire 7, Brushane 4, Dobbeltbekkasin 21, Atlingand 3, Spidsand 7, Hvinand 1, Taffeland 50, Knopsvane 6, Rørhøg 1 1k, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Rørhøne 8, Stor Præstekrave 2, Hvid vipstjert 9, Stær 115, Skægmejse 4, Gransanger 4, Stenpikker 1, Skovpiber 1, Krage 8, Råge 9, Skovspurv 1, Landsvale 350, Digesvale 75. Ole Goldschmidt


Fakkebjerg Onsdag den 11. september 2002. Kl 11:30-12:00
Lille korsnæb 14 Of s, Landsvale 20, Stær 4 R. Almindelig firben, Brombærspinder, Admiral 6. 7a. + EEE


Gulstav Mose Onsdag den 11. september 2002. Kl 10:45-11:15
Rørhøg 1 S, Spurvehøg 1 S, engpiber 8, Gransanger 1 Sy, Skovpiber 2, Bynkefugl 2, Rødstjert 1 R. Admiral 6, Guldsmede 20. 7a + EEE 
Øster Gulstav, Sydlangeland
Kl 13:20 
Lærkefalk 1 R. Kelds Nor Fuglestation, Søren Gjaldbæk Carsten Moth Iversen Erik Danielsen
[Dof-Fyn]
Gulstav Vesterskov
Kl 19:25
Fiskeørn 1 S. Kelds Nor Fuglestation , Erik Danielsen
[Dof-Fyn]


Kelds Nor Onsdag den 11. september 2002. Kl 10:30-10:45
Grågås 1000, Skarv 150, Knopsvane 2, Rørhøg 1 S, Toppet lappedykker 8, Taffeland 6. 7a + EEE


Dovns Klint Onsdag den 11. september 2002. Kl 9:15-10:15
Landsvale 40, Ederfugl 90 V, Spurvehøg 4 S, Digesvale 22 S, Rørhøg 1 V, Pibeand 30 V, Skovpiber 6 S, Lille korsnæb 23 Tf, Islandsk ryle 1 V, Almindelig hjejle 3 V, Dværgfalk 3 S, Krikand 20 V, Hvid vipstjert 2 S. 7a + EEE 
Kl 5:50-16:30 
Sortstrubet Lom 3 SV (08:45), Skarv 104 SV, Fiskehejre 1 S, Knopsvane 2 S, Grågås 204 SV, Pibeand 455 S, Krikand 60 SV, Spidsand 1 SV, Ederfugl 995 SV, Fløjlsand 2 SV, Hvinand 7 SV, Toppet Skallesluger 2 Ø, Hvepsevåge 8 S, Rød Glente 1 TF (17:00), Rørhøg 11 S, Blå Kærhøg 1 1K S (10:17), Spurvehøg 53 S, Musvåge 7 S, Fiskeørn 4 S, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 4 S, Dværgfalk 5 S, Lærkefalk 1 1K S (08:45), Hjejle 6 SV, Vibe 8 S, Islandsk Ryle 1 SV, Almindelig Ryle 7 SV, Hvidklire 1 S, Almindelig Kjove 1 SV, Dværgmåge 37 SV, Splitterne 13 Ø, Splitterne 2 V, Fjordterne 1 SV, Huldue 26 S, Digesvale 153 S, Landsvale 919 S, Bysvale 105 S, Skovpiber 34 S, Engpiber 40 S, Gul Vipstjert 23 S, Bjergvipstjert 1 SV (08:55), Hvid Vipstjert 40 S, Rødrygget Tornskade 1 R, Stær 56 S, Bogfinke 10 TF, Bogfinke 18 S, Grønsisken 8 TF, Tornirisk 4 S, Lille Korsnæb 23 TF, Rørspurv 7 S. Kelds Nor Fuglestation , Søren Gjaldbæk Carsten Moth Iversen, Erik Danielsen
[Dof-Fyn]
Kl 20:00 

Pibeand 95 T. Kelds Nor Fuglestation , Erik Danielsen
[Dof-Fyn


Sundet, Faaborg Onsdag den 11. september 2002. Kl 12:45
Sorthalset Lappedykker 2 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt]


Horne Land-Sønderhjørne Onsdag den 11. september 2002. Kl 9:00-11:00
Rørhøg 1 AD HAN SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 3 SV, Fiskeørn 1 SV, Tårnfalk 2 R, Mursejler 1 SV, Landsvale 100 SV, Skovpiber 6 T, Hvid Vipstjert 10 R, Rødstjert 3 R, Gærdesanger 2 R, Gransanger 17 R, Løvsanger 1 R, Ravn 2 FU, Stær 150 R
Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn


Bøjden Nor Onsdag den 11. september 2002. Kl 18:15-19:00
Stor Præstekrave 12 FU, Hjejle 12 R, Islandsk Ryle 9 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Lille Kobbersneppe 11 FU, Rødben 12 FU, Hvidklire 5 FU, Gul Vipstjert 5 FU, Hvid Vipstjert 9 FU Freddy S. Hansen
[Dof-Fyn]


Thurø Rev Tirsdag den 10. september 2002. Kl 17:00-19:00
Vibe 3, Fiskehejre 3, Svartbag 50, Stenpikker 4, Hvid vipstjert 24 R, Engpiber 3, Gråkrage 20, Ederfugl 1, Vindrossel 1. Henrik Krogh Jensen + 14


Dovnsklint, Sydlangeland Tirsdag den 10. september 2002. Kl 9:30-16:30
Krikand 35 SV, Spidsand 13 SV, Hvinand 2 Ø, Hvepsevåge 18 S, Rød Glente 1 S (13:50), Rørhøg 5 S, Blå Kærhøg 1 HUN S, Hedehøg 1 1K S (14:50), Spurvehøg 49 S, Musvåge 8 S, Fiskeørn 6 S, Tårnfalk 3 S, Dværgfalk 3 S, Lærkefalk 1 S (12:15), Mursejler 3 S, Digesvale 87 S, Landsvale 229 S, Bysvale 40 S, Gul Vipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 8 S, Stenpikker 1 R, Stær 8 TF, Lille Korsnæb 18 TF, Lille Korsnæb 2 S. Kelds Nor Fuglestation , Erik Danielsen
[Dof-Fyn]


Lunden, Sydlangeland Tirsdag den 10. september 2002. Kl 5:50-8:00
Pibeand 148 S, Ederfugl 111 S, Hvepsevåge 1 S, Spurvehøg 1 S, Fiskeørn 2 S, Dværgfalk 1 R (senere S). Kelds Nor Fuglestation , Erik Danielsen
[Dof-Fyn]


Holstenshus Skov Tirsdag den 10. september 2002. Kl 10:30-12:30
Lille Korsnæb 110. Niels Bomholt
[Dof-Fyn]


FaF, Svendborg Havn Tirsdag den 10. september 2002. Kl 7:30
Hvid vipstjert 7 R


Brændegård Sø Tirsdag den 10. september 2002. Kl 13:50-14:25
Havørn 3 (2 AD + 1(1K)) Christian Joost Broxgaard
[Dof-Fyn]


Tarup Vandmølle Tirsdag den 10. september 2002. Kl 11:30
Isfugl 1 HØ Per Rasmussen 
[Dof-Fyn]


Ravnsmose, Sandager, Gislev Tirsdag d. 10. september 2002. Kl 10:30-11:35
Lille Korsnæb 40 FU (+). Hans Rytter 
[Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Tirsdag den 10. september 2002. Kl 6:00-7:15
Landsvale/Digesvale 7000 udflyvning fra rørskov, Stær 1000 udflyvning fra rørskov, Bjergvipstjert 1 SV, Musvåge 1 R, Lille Korsnæb min 1 hørt, Grågås 50 SV, krikand 15 FOU, Skeand 11 FOU, Atlingand 3 FOU, Gråand 80 R/FOU, Dobbeltbekkasin 5 R Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt]


Sundet, Faaborg Mandag den 9. september 2002. Kl 19:15-20:45
Krikand 6 FU, Atlingand 5 FU, Skeand 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Natugle 1 R, Mursejler 1 FU, Digesvale 4000 R (til overnatning - anslået antal), Landsvale 4000 R (til overnatning - anslået antal), Stær 800 R (+ til overnatning - heraf 1 albino)  Gunnar Knudsen , Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt]


Dovnsklint, Sydlangeland Mandag den 9. september 2002. Kl 5:50-17:30
Pibeand 432 SV, Krikand 92 SV, Spidsand 206 SV, Taffeland 25 SV, Ederfugl 193 SV, Sortand 30 SV, Rørhøg 14 S, Spurvehøg 51 S, Musvåge 1 TF, Fiskeørn 3 S, Fiskeørn 2 R, Tårnfalk 1 S, Dværgfalk 1 S, Dværgfalk 1 R, Lærkefalk 3 S, Vandrefalk 1 1K S (13:04), Stor Regnspove 2 SV, Almindelig Kjove 2 SV, Dværgmåge 2 SV, Rovterne 1 AD SV (10:30), Splitterne 4 Ø, Splitterne 5 SV, Havterne 2 SV, Mursejler 3 S, Digesvale 55 SV, Landsvale 406 S, Bysvale 26 S, Skovpiber 18 S, Engpiber 10 S, Gul Vipstjert 34 S, Hvid Vipstjert 4 S. Kelds Nor Fuglestation , Erik Danielsen
[Dof-Fyn]


Brændegård Sø Mandag den 9. september 2002. Kl 14:15-14:45
Grågås 1100 R, Havørn 2 AD, Musvåge 3. Bent Staugaard Nielsen
[Dof-Fyn]
Kl 15:24-16:11

Havørn 2 R (1 AD og 1 JUV), Fiskeørn 1 R, Vandrefalk 1 R (vandrefalk og fiskeørn i legekamp i luften), Anni & Peter Nielsen
[Dof-Fyn]


Tryggelev Nor, Sydlangeland Mandag den 9. september 2002. 
Hvinand 4 R, Rørhøg 3 R, Fiskeørn 2 FU. Anni & Peter Nielsen
[Dof-Fyn]


Bøjden Nor Mandag den 9. september 2002. Kl 8:50-10:50
Rødben 9 FOU, Hvidklire 4 FOU, Svaleklire 1 FOU, Mudderklire 2 FOU, Lille Kobbersneppe 8 FOU, Strandskade 1 FOU, Almindelig Ryle 35 FOU, Islandsk Ryle 4 FOU, Dobbeltbekkasin 8 FOU, Vibe 45 R, Hjejle 25 R, Stor Præstekrave 2 FOU, Gråand 120 R/FOU, Spidsand 6 FOU, Krikand 12 FOU, Gravand 3 FOU, Troldand 105 R, Taffeland 16 R, Hvinand 5 R, Toppet lappedykker 6 R, Lille Lappedykker 8 FOU, Toppet Skallesluger 2 R, Knopsvane 3 R, Skarv 17 R + 27 S, Blishøne 150 FOU, Fiskehejre 12 R, Tårnfalk 2 R, Tornirisk 15 R, Lille Korsnæb 12 R/T, Hvid Vipstjert 40 R, Stær 60 FOU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn


  Så tæt var Erik Ehmsen på Storkjove på Rømø i sidste uge.
Så tæt var jeg på en Storkjove i sidste weekend på Rømø strand sammen med 96 Hvidbrystet præstekraver og tre Odinshøns. Erik Ehmsen


Storeholm Søndag den 8. september 2002. 13:00 - 17:30
Skarv ca 250 R & FU, Knopsvane > 375 R & FU, Grågås > 400 R & FU, Gravand 6 R & FU, Gråand 17 R, Pibeand > 250 R & FU, Krikand 75 R & FU, Ederfugl > 150 R, Strandskade 12 FU, Lille Præstekrave 15 FU, Stor Præstekrave 37 FU, Strandhjejle 5 FU, Hjejle > 600 R & FU, Vibe 3 R, Islandsk Ryle 4 FU, Alm. Ryle > 300 R & FU, Krumnæbbet Ryle ca 30 R & FU, Mudderklire 7 FU, Rødben ca 25 R & FU, Hvidklire 18 R & FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Stor Regnspove 19 FU, Hættemåge ca 100 R, Sølvmåge ca 100 R, Svartbag 2 R, Splitterne 1 OF, Engpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Stær ca 50 FU.
Hertil kommer adskillige hundrede svømme- og vadefugle synlige på sandrev og -holme mellem Storeholm og Langholms Hoved, men så langt væk, at jeg ikke med det forhåndenværende udstyr kunne artsbestemme dem nærmere.
Men alt ialt kan det altså konkluderes, at der på sandrevene samt (ikke mindst) på slikvaden på Storeholms nordside for tiden raster og fouragerer langt over 3.000 fugle - sandsynligvis snarere 4.000. Og det er jo i grunden slet ikke så dårligt. Jens Bech, Strynø

      


Rudkøbing Søndag den 8. september 2002. Eftermiddag
Hvepsevåge 44 syd (2 flokke), Fiskeørn 1 syd, Rørhøg 2 ad han syd + 4 1k. syd. Ole Goldschmidt


Thurø, Søndervej 107 Søndag den 8. september 2002. 
Musvåge 1, Tårnfalk 1, Hvidklire 3 trk. syd, Spove sp. 1 syd, Landsvale min. 20 syd, Bysvale min. 10 syd, Rødstjert 3, Broget fluesnapper 1, Tornsanger 1, Gransanger 1 sy., Gul vipstjert 1 rst. og 17 syd.
Thurø Minigolf (Smørmosen)
Søndag den 8. september 2002 Kl 12.00. 
Hvepsevåge 30 trk. VSV kl. 12 indenfor 2 min. Så ikke om de kom fra Langeland eller ned langs Fyn. Vind sø 4, 20 km. sigt Arne Bruun  [Grøn Guide]


Drejø Søndag den 8. september 2002.  Eftermiddag
Rørhøg 1 juv. Poul Rasmussen


Hjælmshoved Søndag den 8. september 2002. Kl 15:00-15:30
Engpiber 6, Rødben 8, Stor regnspove 3, Hvidklire 1, Stær 30, Tornirisk 2, Skarv 20 R.


Dovns Klint, Sydlangeland  Søndag den 8. september 2002. Kl 6:30-9.00
Hvid vipstjert 25, Spidsand 6, Skovpiber 14 + 4 R, Landsvale 214, Digesvale 86, Bysvale 6, Spurvehøg 2, Ederfugl 36 v, Strandskade v + ø, Bogfinke 15, Huldue 1, Gransanger 3 R + 1 Sy, Skarv 18 s, Gul vipstjert 32, Stær 67, Splitterne 3 s, Fiskehejre 3 s, Dværgmåge 1 s, Svartbag 1 Ad + 2 juv ø, Turkerdue 2 Tf, Rørhøg 1 R + 2 s, Skovspurv 30 Tf, Bjergvipstjert 1 s, Gråsisken 1 Hø, Engpiber 3 s, Lille korsnæb 8 s + 20 R, Stillits 8 R, Gulirisk 1 ø. (Admiral 11 s, 25 R, Tidselsommerfugl 3 R) + DOF-TUR (20 pers.)
Kl 11.00-12.10
Rørhøg 4 s, Digesvale 6, Stær 8, Spurvehøg 6 s, Gul vipstjert 1, Lille korsnæb 9 Tf, Lærkefalk 1 s (kl 12.15), Hvepsevåge 1 S (Kl 10.55). DOF-TUR
Kl 5:50-17:30
Toppet Lappedykker 1 SV, Fiskehejre 6 S, Pibeand 87 SV, Krikand 8 SV, Spidsand 7 SV, Ederfugl 121 SV, Sortand 2 SV, Sortand 5 Ø, Hvinand 9 SV, Hvepsevåge 68 SV, Rørhøg 17 S, Spurvehøg 45 S, Musvåge 9 S, Tårnfalk 1 S, Dværgfalk 4 S, Lærkefalk 1 S (12:15), Strandskade 1 S, Strandskade 2 Ø, Mellemkjove 1 1K SV (16:20), Almindelig Kjove 2 SV (09:45), Dværgmåge 13 SV, Havterne 9 SV, Huldue 5 S, Mursejler 1 S, Digesvale 179 S, Landsvale 798 S, Skovpiber 14 S, Gul Vipstjert 63 S, Bjergvipstjert 1 S (08:17), Hvid Vipstjert 9 S, Stær 45 S, Gulirisk 1 S (08:00 HØ og set på 20-25 meters afstand), Lille Korsnæb 23 S, Lille Korsnæb 45 TF, [KNF EDA Plus delvis MAT + 3 og RYT + DOF Fyn tur]
[Dof-Fyn]

      Dof-tur ledet af Hans Rytter. Klinten 6.45


Gulstav Mose, Sydlangeland  Søndag den 8. september 2002. Kl 9.15-9.50
Bynkefugl 2 r, Engpiber 3, Skovpiber 4 R, Lille korsnæb 14 s (Død rotte!). DOF-TUR

                     Skovpiber R Gusltav Mose


Buns Banke, Sydlangeland  Søndag den 8. september 2002. Kl 9.15-9.50
Digesvale 13 s, Bysvale 6 s, Landsvale 9, Ederfugl 11 sv (Østersøen), Hvinand 7, Skovpiber 2, Skovspurv 6, Spurvehøg 1 R, Jernspurv 2, Lille korsnæb 20 s (9.45), (Nældens takvinge 12 r, Admiral 7 R, DOF-TUR

              Dele af Doftur på Buns Banke. Lederen nr tre fra højre :-) Hans Rytter


Sollerup / Arreskov Sø Søndag den 8. september 2002. Kl 19:00-20:00
Duehøg 1. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
[Dof-Fyn]


Brændegård Sø Søndag den 8. september 2002. Kl 8:30
Grågås 600 ( her i blandt den gamle kending med sort plastikhalsbånd 0 l 3 X), Havørn 2 ( 1 ad. & 1 1K. ) Lars Bonne Rasmussen
[Dof-Fyn]
Kl 12:00-13:00
Havørn 2 R (1 ad. + 1 juv), Fiskeørn 1 R, Ravn 2 R, Finn Eriksen, Erik Thomsen + 1 
[Dof-Fyn]
Kl 14:40-15:00

Havørn 2 R (1AD+1(1K)), Christian Joost Broxgaard
[Dof-Fyn]
Kl 19:00-20:00

Havørn 3 (2 ad + 1 juv). Lilly Sørensen, Niels Bomholt
[Dof-Fyn]


Strynø, Fredensgade 13 Lørdag den 7. september 2002. Kl 17:00
Lille korsnæb OF 24 (slår sig kortvarigt ned i poppel. Formentlig samme flok som har været her gennem nogle dage (bl.a. indberettet til DOF af Bent Staugård)) Jens Bech, Strynø


Løkkeby Enge, Spodsbjerg Lørdag den 7. september 2002. Kl 15:15-16:10
Dobbeltbekkasin 18, Tinksmed 3, Hvidklire 1, Almindelig ryle 10, Vibe 117, Hvid vipstjert 10, Gul vipstjert 22, Krumnæbbet ryle 2, Krikand 123, Gravand 4, Skeand 15, Stær 60, Gråand 114, Stor præstekrave 12, Fiskehejre 1, Brushane 2, Splitterne 3 (Storebælt), Grønbenet rørhøne 1 Ad + 2 Juf, Islandsk ryle 1, Rørhøg 1, Klippedue 1, Blishøne 3, Bynkefugl 1. Arne Bruun, Erhardt Ecklon


Brændegård Sø Lørdag den 7. september 2002. Kl 17:30-18:30
Havørn 3 R (2 AD+1 1K), Musvåge 2 OF, Torben S. Hvass og  Karen]  
[Dof-Fyn]


Langesøskoven, Tokkerodvej Lørdag den 7. september 2002. Kl 13:45-15:10
Lille Korsnæb 300 (min.) Bent Staugaard Nielsen
Kl 10.00
Hvidvinget. Korsnæb 1 juv Anders Myrtue 
Kl 13:00-15:20

Ravn 1, Hvidvinget Korsnæb 3 (1 han, 1 hun og 1 hørt), Lille Korsnæb 250, [HEL]   [Dof-Fyn]

                       Invasionsfuglen Lille korsnæb. Foto Bent Staugaard


Lykkesholm Mose, Tryggelev Lørdag den 7. september 2002. Kl 15:30
Fiskeørn 1 FU (senere syd), Lærkefalk 1 FU, Søren Bøgelund
[Dof-Fyn


Søgaards Pyt, Sydlangeland Lørdag den 7. september 2002. Kl 14:30-15:00
Lille Lappedykker 7, Skeand 8 R, Rørhøg 1 1K FU, Vandrikse 1 HØ, Brushane 5, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 2 R, Bynkefugl 2 R, Kelds Nor Fuglestation, Erik Danielsen, Hans Rytter
[Dof-Fyn]


Kelds Nor, Sydlangeland Lørdag den 7. september 2002. Kl 11:30-12:30
Lille Lappedykker 5, Toppet Lappedykker 27, Taffeland 620, Stor Præstekrave 8, Vibe 110, Brushane 10, Rødben 2. Kelds Nor Fuglestation, Erik Danielsen, Hans Rytter
[Dof-Fyn]


Dovns Klint, Sydlangeland Lørdag den 7. september 2002. Kl 6:00-11:30
Sortstrubet Lom 1 Ø, Pibeand 16 SV, Krikand 2 SV, Spidsand 8 SV, Taffeland 26 SV, Troldand 7 SV, Ederfugl 56 SV, Sortand 4 SV, Hvinand 7 SV, Hvepsevåge 7 S, Rørhøg 1 R, Rørhøg 1 SV, Spurvehøg 6 T, Spurvehøg 2 R, Dværgfalk 1 T, Hjejle 230, Dværgmåge 6 SV, Splitterne 4 Ø, Tyrkerdue 1 TF, Mursejler 1 SV, Digesvale 38 SV, Landsvale 237 SV, Gul Vipstjert 11 TF, Gul Vipstjert 20 R, Hvid Vipstjert 10, Stær 15 SV, Stær 36 R, Gråsisken 4 TF, Lille Korsnæb 28 TF Kelds Nor Fuglestation, Erik Danielsen, Hans Rytter, Arne Bruun, Martin Thomsen, Erhardt Ecklon
[Dof-Fyn]

                         Klinten kl 6.41. Arne, Erik og Hans


Sundet, Faaborg Lørdag den 7. september 2002. Kl 6:00-7:00
Landsvale/Digesvale 5000 udflyvning fra rørskov, Stær 50 udflyvning fra rørskov, Mursejler 1 FOU, Gråsisken 5 T, Musvåge 3 R, Atlingand 6 FOU, Krikand 10,  FOU, Skeand 6 FOU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset lappedykker 2 FOU, Grønbenet Rørhøne 20 FOU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt]
Kl 11:00
Sorthalset Lappedykker 2 R, Ravn 2 OF. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]


Sætting Strandvej, Svendborg Fredag den 6. september 2002. Kl 14.45
Lille korsnæb 2 Of


Bredholm  Fredag den 6. september 2002. Kl 10:00-13:00
Hvidklire 2, Almindelig ryle 38, Rødben 10, Stær 165, Sanglærke 21, Islandsk ryle 5, Rørspurv 1, Spidsand 7 Of, Gråand 6, Engpiber 10, Landsvale 1, Digesvale 7, pibeand 6, Stor regnspove 1, Grågås 63, Stor kobbersneppe 3, Strandhjejle 2, Vibe 1, Knopsvane 300- 400 Fou N for øen, Fjordterne 1 R, Ederfugl 1, Toppet lappedykker 3 N for øen. (Tangurt almindelige)  Poul Rasmussen, Bent Staugaard Nielsen og Erhardt Ecklon [Se flere billeder...]

      To ud af tre Stor kobbersneppe på Bredholm den 6. september 2002.


Grensholm  Fredag den 6. september 2002. Kl 11:45-12:15
Rødben 23, Stær 30, Vibe 4, Skeand 3, Landsvale 4 Of, Almindelig ryle 9, Pibeand 120, Svartbag 1 Ad + 2 juv, Skarv 130, Mørkbuget knortegås 1, Grågås 60, Gråand 20, Knopsvane 72, Ederfugl 1, Engpiber 5, Knarand 2 Of, Rørspurv 1, Gul vipstjert 1, Stor præstekrave 2, Islandsk ryle 6, Krikand 1. (Tidselsommerfugl 5, Lille kålsommerfugl ca 40, Nældens takvinge 1) (Lav hindebæger) Poul Rasmussen og Erhardt Ecklon [Se flere billeder...]


Græsholm v. for Birkholm  Fredag den 6. september 2002. Kl 8:45-9:30
Rørhøg 1 Han v, Engpiber 6, Pibeand 150, Rødben 5 Of, Skarv 50 + 55 reder, Knopsvane 1 rede. (Tangurt almindelig) Poul Rasmussen, Bent Staugaard Nielsen og Erhardt Ecklon [Se flere billeder...]

                    Poul Rasmussen tæller 55 skarv-reder på Græsholm den 6. september 02.


Sundet, Faaborg Fredag den 6. september 2002. Kl 6:15-7:15
Mursejler 2 FOU, Landsvale 2000 udflyvning fra overnatning, Stær 400 udflyvning fra overnatning, Lille Korsnæb 1 min ( hørt ), Korttået Træløber 2 R, Rørsanger 5 FOU, Rørspurv 1 R, Hvid Vipstjert 25 FOU, Vandrikse 1 FOU, Blishøne 750 FOU, Gråstrubet Lappedykker 2 FOU, Toppet Lappedykker 6 FOU, Sorthalset lappedykker 3 FOU, Lille Lappedykker 25 FOU, Grågås 50 SV, Skarv 1 FOU, Atlingand 3 FOU, Rødben 1 T. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt]


Bredholm Torsdag den 5. september 2002. Kl 11:30 - 12:40
Sanglærke: mange (> 50) spredt gemt i urtevegetationen, Stær: ca 50
Bramgås: 9, overflyvende, lander på vandet syd for øen
Fouragerende i den sydlige, lavvandede bugt på Bredholm:
Lille kobbersneppe: 4, Almindelig ryle: 1, Islandsk ryle: 4, Krumnæbbet ryle: 9, 
Hvidklire: 1, Rødben: 5.
På vandet syd for Strynø Kalv: 
Pibeand ca 100. Jens Bech


Thurø rundt i kajak Torsdag den 5. september 2002. Kl 19:30-21:00
Fra Vindebyøre til Pilekrogen – Tåsinge:
Fiskehejre 16, Hvinand 1, Mudderklire 5, Isfugl 1
Grasten
Rødstjert 1.
Thurø rev. 
Ederfugl 4, Strandskade 2, Dobbeltbekkasin 3, Landsvale 200, Digesvale 100, Bysvale 30, Skovspurv 20. 
Maegårds Odde.
Lille kobbersneppe 1, Islandsk ryle 2
Skårup Sund. 
Knopsvane 35, Toppet skallesluger 22, Blishøne 70.
Egesmade-engen 
Pibeand 1, Gråand 4, Krikand 15 – 20, Hvidklire 1-2, Vibe 1, fiskehejre 1. Arne Bruun  [Grøn Guide]


Sundet, Faaborg Torsdag den 5. september 2002. Kl 19:30-21:00
Landsvale 3000-4000 til overnatning, Digesvale 2000-3000 til overnatning, Bjergvipstjert 1 R, Stær 400 til overnatning, Sølvmåge 250 S, Vandrikse 2 R, Natugle 1 R Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt]


Ravnsmose, Sandager, Gislev Torsdag den 5. september 2002. Kl 11:00
Lille Korsnæb 16 R (+ i lærketræer) Hans Rytter
[Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Torsdag den 5. september 2002. Kl 8:30
Atlingand 4 R. Lars Bonne Rasmussen
[Dof-Fyn]


Bøjden Nor Torsdag den 5. september 2002. Kl 9:00-11:00
Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 R, Hvidklire 4 FOU, Lille Kobbersneppe 8 FOU, Dobbeltbekkasin 5 FOU, Strandskade 1 FOU, Almindelig Ryle 35 FOU, Islandsk Ryle 12 FOU, Krumnæbbet Ryle 1 FOU, Dværgryle 2 FOU, Vibe 90 R, Hjejle 55 R, Stor Præstekrave 4 FOU, Hættemåge 150 R, Svartbag 1 R, Vandrikse 3 FOU, Blishøne 70 FOU, Gråand 115 FOU, Skeand 5 FOU, Knarand 3 FOU, Krikand 35 FOU, Spidsand 2 R, Gravand 4 FOU, Hvinand 2 FOU, Troldand 43 R, Taffeland 25 R, Toppet Lappedykker 5 R, Lille Lappedykker 6 FOU, Skarv 30 R, Knopsvane 2 R, Fiskehejre 15 R, Stær 50 FOU, Rødstjert 1 R.
Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Vejlen, Taasinge Onsdag den 4. september 2002. Kl 16.45-17.45 
Taffeland 120, Troldand 200, Lille lappedykker 40 + 1 Ad med 2 Pull, 1 Ad med 3 Pull, Krikand 6, Blishøne 400, Skægmejse Hø, Fiskehejre 2, Grågås 24 (2 skadet med hængende vinger), Knopsvane 6 Ad + 11 juv, Spidsand 1, Pibeand 1, Grønbenet rørhøne 3, Rørsanger 1 hø, Gråand 18, Stormmåge 14, Ringdue 4, Gråkrage 4, Landsvale 30, Vibe 1, Toppet lappedykker 2, Stær 1, Hvid vipstjert 9. (1 død muldvarp + Grøn frø kvækkede!).
Kl 9:15-12:30 
Lille Lappedykker 41 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 6 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 7 FU, Grågås 2 FU (begge vinge skamskudt??), Gravand 2 R, Pibeand 2 FU, Knarand 2 FU, Krikand 4 R, Spidsand 4 FU, Taffeland 65 R, Troldand 50 R, Rørhøg 2 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 400 FU (min.), Vibe 12 FU, Almindelig Ryle 4 OF, Lille Regnspove 4 OF, Hvidklire 3 R, Ringdue 8 OF, Digesvale 6 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 18 FU, Engpiber 30 R, Hvid Vipstjert 22 FU, Stær 16 OF: Torben Møller [Dof-Fyn]

        lille lappedykker Vejlen Taasinge d. 4 sep. 02. 


Strynø Onsdag den 4. september 2002 
Hvepsevåge 2 S, Lille Korsnæb 21 OF. Poul Rasmussen, Bent Staugaard


Arreskov Sø Onsdag den 4. september 2002 
Skeand 421, Krikand 96, Spidsand 2, Sorthalset lappedykker 1, Skarv 140 Fou + 180 rastede, Hvepsevåge 6 trak syd 8.45, Grågås 1250, Blishøne 1335, Havørn 1 juv den lyse, Mudderklire 1. Erik Ehmsen


Brændegaard Sø Onsdag den 4. september 2002 
Havørn 1 juv den mørke.  Erik Ehmsen


Hvidkilde Sø Onsdag den 4. september 2002 
Mursejler 1.  Erik Ehmsen


Bøjden Nor Onsdag den 4. september 2002 Kl 17:45-19:15
Troldand 50 R (+), Vandrikse 4 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Hjejle 35 R, Vibe 100 R (+), Islandsk Ryle 19 FU, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 35 FU (+), Dobbeltbekkasin 9 FU, Lille Kobbersneppe 7 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 2 FU, Gul Vipstjert 3 FU (Nordlige ende af Noret), Hvid Vipstjert 50 FU (+), Freddy S Hansen
[Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Onsdag den 4. september 2002 Kl 6:10-7:10
Landsvale 400 udflyvning fra Rørskov ( Svalerne flyver ud så snart det lysner )
Stær 1 albino udflyvning fra rørskov, Stær 400 udflyvning fra rørskoven, Grågås 10 SV, Atlingand 1 FOU, Krikand 10 FOU, Skeand 8 FOU, Taffeland 20 R, Troldand 10 R, Sorthalset Lappedykker 2 juv FOU, Knopsvane 6 ad + 10 juv FOU, Fiskehejre 2 R,Vandrikse 2 ( 1 FOU ), Grønbenet Rørhøne 20 FOU, Spurvehøg 1 R.
Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt]


            Lådden dueurt. Dominerer synsindtrykket ved stien til fugleskjulet ved Vejlen, Taasinge


Hvidkilde sø. Tirsdag den 3. september 2002.
Grågås 960. Arne Bruun  [Grøn Guide] 


Ruten Kogtved - Thurø. Tirsdag den 3. september 2002. Kl 7.15 - 7.40
Gransanger 3 Sy 


Strynø Tirsdag den 3. september 2002 
Rørhøg 1 FU, Lille Korsnæb 1 HAN OF Poul Rasmussen, Bent Staugaard 


Keldsnor Tirsdag den 3. september 2002 Kl 11:30-13:00
Lille Lappedykker 2, Toppet Lappedykker 11, Skarv 90, Fiskehejre 7, Grågås 310, Krikand 15, Taffeland 460, Hvinand 3, Rørhøg 1, Blishøne 60, Stor Præstekrave 2, Hjejle 43, Vibe 53, Islandsk Ryle 6, Krumnæbbet Ryle 2, Almindelig Ryle 22, Brushane 1, Hvidklire 1, Stær 250. Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn


Gulstav Mose Tirsdag den 3. september 2002 Kl 10:30
Rørdrum 1. Niels Larsen, Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn


Nørresø Tirsdag den 3. september 2002 Kl 11:45-12:30
Toppet Lappedykker 28 FU, Skarv 35 R, Fiskehejre 4 FU, Krikand 14 R, Gråand 19 FU, Troldand 6 R, Blishøne 4 FU, Dompap 3 FU. Torben Møller [Dof-Fyn


Brændegaard Sø Tirsdag den 3. september 2002 Kl 9:00-11:30
Toppet Lappedykker 8 FU, Skarv 125 R, Fiskehejre 8 FU, Grågås 750 R, Krikand 54 R, Gråand 24 R, Skeand 12 FU, Havørn 1 JUV R, Rørhøg 2 OF, Musvåge 6 OF, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Vibe 50 R, Hvidklire 4 OF, Landsvale 21 FU, Bysvale 38 FU, Tornsanger 1 R, Stær 75 R. Torben Møller [Dof-Fyn


Knold Nor, Dyreborg Tirsdag den 3. september 2002 Kl 9:00-10:30
Vibe 66 R, Hvidklire 5 FOU, Rødben 10 FOU, Dobbeltbekkasin 13 FOU, Stor Regnspove 1 FOU, krikand 10 FOU, Gråand 1 hun med 7 pull, Toppet Skallesluger 2 R, Lille Lappedykker 4 FOU, Blishøne 250 FOU, Grønbenet Rørhøne 2 FOU, Knopsvane 6 FOU, Grågås 50 T, Fiskehejre 3 R, Svartbag 8 R, Skovpiber 3 T, Stenpikker 1 R, Stær 40 FOU.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn


Sundet, Faaborg Tirsdag den 3. september 2002 Kl 11:30-11:50
K
rikand 30 R, Sorthalset lappedykker 4 FOU ( 1 ad + 3 juv ). Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt] 


Hvidkilde sø. Mandag den 2. september 2002.
Grågås 780, Knarand 1, Troldand min. 250. Arne Bruun  [Grøn Guide]


Åmosen, Ollerup Mandag den 2. september 2002.
Grå fluesnapper 1, Dompap 2. Engen er allerede ved at gro til (bl.a. elletræer) selvom det er første år uden kreaturer Arne Bruun  [Grøn Guide]


Bøjden Nor Mandag den 2. september 2002. Kl 8:50-9:30
Islandsk Ryle 7 FOU, Almindelig Ryle 40 FOU, Hjejle 100 R, Vibe 65 R, Stor Præstekrave 8 FOU, Lille Kobbersneppe 3 FOU, Hvidklire 4 FOU, Dobbeltbekkasin 2 R, Mudderklire 2 R, Krikand 10 FOU.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Sønderhjørne, Horneland Mandag den 2. september 2002. Kl 9:45-11:00
Landsvale 100 FOU, Stær 100 R, Hvid Vipstjert 10 FOU, Gul Vipstjert 5 FOU, Tornsanger 10 R, Rødstjert 5 FOU, Munk 5 R, Stillits 50+ FOU, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 1 SV, Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Mandag den 2. september 2002. Kl 12:00
Sorthalset lappedykker 3 juv FOU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


        Sølvmåge fra Svendborgsund den 2. september

Sundet, Faaborg Søndag den 1. september 2002. Kl 19:30-21:00
Lærkefalk 1 ad FOU ( jagtede svaler og insekter i en halv time ), Landsvale 3000-4000 FOU/ til overnatning, Huldue 1 R ( set i svaleflok ), Stær 130 R ( overnatning ), Gul Vipstjert 10 R ( til overnatning ), Mursejler 2 FOU, Grågås 20 SV, Dobbeltbekkasin 3 R.
Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt]


Svendborgsund Sætting Strandvej  Søndag den 1. september 2002. Kl 9.50
Lille korsnæb 3 R
. 


Storeholm  Søndag den 1. september 2002. Kl 12:00-14:00
Stor regnspove 40, Hjejle 350, Almindelig ryle 300 -500, Grågås 150, Sortklire 18, Skarv 300, Svartbag 26, Pibeand 40, Rørhøg 1 T, Stær 60, Skeand 8 Of, Knopsvane 110 R, Stenpikker 1, Spurvehøg 1 T (Rotte 1 set). Stolpe & Ecklon

                  Man kommer til Storeholm ved at vade fra Ristinge Hale.

Ristinge Klint Søndag den 1. september 2002. Kl 14:20-16:00
Spurvehøg 7 v + 1 Fou derefter v, Tårnfalk 2 R.
Kl 16:10
Rørhøg 1 Nv. 
Kl 17:10
Rørhøg 1 Han v. Stolpe & Ecklon


Ristingehalvøen, Langeland Søndag den 1. september 2002. Kl 7:25-11:00
Ristinge (11:00): 
Blå Kærhøg 1 HUN SV
Ristinge Klint (10:10-11:50): 
Mudderklire 3 R, Stenpikker 2 R
Vognsbjerg (7:55): 
Hvepsevåge 1 SY
Lindelse (7:25): 
Fiskeørn 1 OF Poul Rasmussen


Ny Gesinge Søndag den 1. september 2002. Kl 11:25
Hjejle 600 R. Poul Rasmussen


                  Jagten startede i dag.

Svendborgsund ved Iholm  Søndag den 1. september 2002. Kl 4:00-7:00 (Jagtstart)
Ederfugl 26 Fou, Fiskehejre 1 R, Skarv 10 Fou, Blishøne Fou, Sølvmåge 30 R, Stillits 30 Fou, Landsvale 60 T, Bysvale 8 T, Grågås 90 OF mod Nord (flere flokke). Ca. 30 -40 skud hørt!


                   Landsvaler raster kortvarigt under trækket ved Svendborgsund

Keldsnor, Sydlangeland Søndag den 1. september 2002. 
Hvepsevåge 1 T, Musvåge 1 T, Rørsanger 5 RI, Tornsanger 6 RI, Løvsanger 24 RI (Alle arter. Dagstotal 52 Årstotal 1177). Kelds Nor Fuglestation,  Jan Holm Jensen [Dof-Fyn]


Brændegård Sø  Søndag den 1. september 2002. KL 15:55-18:30 
Grågås 1200 R, Skeand 120 R, Havørn 4 R (2 AD + 2 1K), Rørhøg 2 OF, Musvåge 2 OF, Vibe 250 R. Ella Mikkelsen  [Dof-Fyn]
KL 8:10-13:30
Grågås 1000 R (Minimum), Skeand 200 R (Minimum), Hvepsevåge 6 OF, Havørn 3 R (2 ad + 1 1k), Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 4 OF, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Vibe 400 R (Minimum), Gransanger 1 FU, Lille Korsnæb 15 OF, Rørspurv 2 R, [GJØ LBR FSH BIS] [Dof-Fyn]


Bøjden Nor Søndag den 1. september 2002. KL 16:30-17:30
Gravand 5 R, Vandrikse 4 FU, Strandskade 5 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 26 FU, Hjejle 30 R, Vibe 100 R (+), Islandsk Ryle 25 FU, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 45 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 2 FU, Stær 200 FU (+), Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Løkkeby Enge  Lørdag den 31. august 2002. 
bla. Knarand 2 , Krikand 229, Skeand 9, Hvepsevåge. 1, Rørhøg 2, Musvåge 2, Tårnfalk 2, Vandrikse 4, Lille .Præstekrave 4, Stor Præstekrave 9, Vibe 76, Dværgryle 1, Krumnæbbet .Ryle 2, Almindelig.Ryle 19, Brushane 17, Dobbeltbekkasin 15, Sortklire 5, Rødben 2, Hvidklire 4, Mudderklire 7. Nis Rattenborg
 


Bøjden Nor Lørdag den 31. august 2002. 
bla. Vandrikse 9, Strandskade 4, Lille Præstekrave 2, Stor Præstkrave 32, Hjejle 98, Vibe 78, Islandsk Ryle 37, Dværgryle 12, Krumnæbbet Ryle 38, Almindelig Ryle 210, Brushane 6, Dobbeltbekkasin 9, Sortklire 2, Rødben 2, Hvidklire 11, Mudderklire 4. Nis Rattenborg
 


Brændegård Sø  Lørdag den 31. august 2002. 
bla. Toppet Lappedykker 78, Skarv 910, Fiskehejre 26, Grågås 520, Krikand 210, Skeand 280, Stor Skallesluger 2 (efterårets første obs), Hvepsevåge 1, Havørn 1 juv (1K), Duehøg 1 2K hun (mobbede Havørnen) , Musvåge 2, Fiskeørn 2, Vandrefalk 1 2k hun , Vibe 190, Hjejle 3, Mudderklire 6, Stillits 16 . Nis Rattenborg
Kl 16:00-16:15

Skeand 210, Havørn 1 AD, Rørhøg 2, Musvåge 2. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
[Dof-Fyn]  


Vejlen ,Taasinge  Lørdag den 31. august 2002. Kl 13:40-15:15
Lille Lappedykker 10, Toppet Lappedykker 2, Gråstrubet Lappedykker 3, Grågås 250, Gravand 1, Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Blishøne 400, Vibe 100, Stor Regnspove 1, Landsvale 4, Bysvale 1, Engpiber 2, Gul Vipstjert 4, Hvid Vipstjert 10. Ella Mikkelsen
[Dof-Fyn]  


Monnet, Taasinge  Lørdag den 31. august 2002. Kl 7:30-13:30
Skarv 2, Fiskehejre 11, Knopsvane 210, Grågås 80, Rørhøg 3, Tårnfalk 1, Blishøne 200, Vibe 40, Almindelig Ryle 12, Stor Regnspove 19, Sortklire 3, Rødben 21, Hvidklire 1, Sanglærke 4, Digesvale 12, Landsvale 30, Bysvale 4, Engpiber 2, Stenpikker 5, Tornirisk 9. Ella Mikkelsen
[Dof-Fyn]  


Dovns Klint, Sydlangeland Lørdag den 31. august 2002. Kl 6:20-8:00 
Tårnfalk 1 R, Fiskeørn 1 Fou med succes i Gulstav Mose kl 7.30, Spurvehøg 2 T, Stillits 8 R, Gul vipstjert 10 T, Skovpiber 1 T, Landsvale 30 T, Lille regnspove 1 Of, Digesvale 2 T, Hvid vipstjert 1,  Bynkefugl 4 R, Hvepsevåge 4 T.
Keldsnor, Sydlangeland Hele dagen
Hvepsevåge 52 T, Fiskeørn 1 R, Lærkefalk 1 T (Søren Bøgelund), Bynkefugl 1 RI, Rørsanger 6 RI, Munk 7 RI, Løvsanger 16 RI (Alle arter. Dagstotal 37 Årstotal 1125). Kelds Nor Fuglestation,  Jan Holm Jensen [Dof-Fyn

             Springfrø (Rana dalmatina) Kelds Nor den 31. august 2002. Tre springfrøkendetegn ud af flere! Jan Holm holder frøen.  


Klise, Sydlangeland Lørdag den 31. august 2002. Kl 9.00 
Hvepsevåge 4 T.  


Tryggelev Nor, Sydlangeland Lørdag den 31. august 2002. Kl 9.40-11.00
Tårnfalk 1 fou, Dobbeltbekkasin 28, Skægmejse 1-3 Hø, Grågås 22, hvidklire 3, Sortklire 1, vibe 9, Knarand 14, Lille lappedykker 18 Ad + 1 Ad m. 2 Juv + 1 Ad m. 3 Juv, Troldand 10, Toppet lappedykker 8, Knopsvane 2, Blishøne 60, Hættemåge 10, Fiskehejre 7, Ringdue 4, Rørsanger 2, Gråand 16, Gråstrubet lappedykker 2,Taffeland 9, Stær 1 Fou, Digesvale 60.  


Salme Nor, Sydlangeland Lørdag den 31. august 2002. Kl 11.10-11.50
Skeand 60, Taffeland 120, Gråand 80, Pibeand 40, Vibe 8, Dobbeltbekkasin 2, Krikand 30, Troldand 200, Gråstrubet lappedykker 4, Grønbenet rørhøne 2 Yp, Blishøne 100, Lille lappedykker 8, brushane 1 fou.  


Sundet, Faaborg Lørdag den 31. august 2002. Kl 6:10-7:10 
Lille Lappedykker 30 FU, Toppet Lappedykker 8 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Grågås 10 SV, Krikand 4 FU, Gråand 60 FU, Atlingand 5 FU, Skeand 4 FU, Taffeland 20 R, Troldand 15 R, Vandrikse 2 R, Grønbenet Rørhøne 20 FU, Blishøne 650 FU, Hættemåge 30 FU, Sølvmåge 2 R, Landsvale 1000 T (udflyvende fra rørskoven), Gul Vipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 10 FU, Grå Fluesnapper 2 FU, Stær 110 R, Rørspurv 1 R.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt]  


Hvidkilde Sø Fredag den 30. august 2002. Kl 14:15-15.15 
Gråand 18, Troldand 60, Taffeland 10, Toppet lappedykker 26, Grågås 40, Blishøne 30, Fiskehejre 3, Skarv 1, Spætmejse 2 + pindsvin 1 juv (10 cm). 

                      Ungt pindsvin ved Hvidkilde Sø den 30. august 2002.


Egsmade, Dianas Pyt, Svendborg Fredag den 30. august 2002. Kl 8:40-8-55 
Krikand 24, Gråand 12, Rødben 1, Vibe 1, Mudderklire 1, Landsvale 300 (iblandet Dige- og Bysvaler), Svaleklire 2, Fiskehejre 1, Grønbenet rørhøne 1. 


Keldsnor, Sydlangeland  Fredag den 30. august 2002. 
Sivsanger 1 RI, Rørsanger 6 RI (Alle arter. Dagstotal 23 Årstotal 1088), Korttået Træløber 1 RI. Kelds Nor Fuglestation,  Jan Holm Jensen
[Dof-Fyn]


Bøjden Nor Fredag den 30. august 2002. Kl 8:50-10-45 
Islandsk Ryle 26 FOU, Krumnæbbet Ryle 10 FOU, Almindelig Ryle 40 FOU, Dværgryle 1 FOU, Dobbeltbekkasin 4 FOU, Hvidklire 3 FOU, Rødben 3 FOU, Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 FOU, Stor Præstekrave 10 FOU, Strandskade 1 FOU, Vibe 75 R, Hjejle 110 R, Skeand 2 FOU, Krikand 25 FOU, Gråand 85 FOU, Spidsand 2 FOU, Gravand 2 FOU, Troldand 40 R, Taffeland 4 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 1 R, Toppet lappedykker 7 R, Lille lappedykker 6 FOU, Blishøne 64 FOU, Vandrikse 3 FOU, Skarv 13 R, Fiskehejre 15 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 15 R, Landsvale 50 SV, Stær 20 R, Hvid Vipstjert 15 R  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn


Sundet, Faaborg Torsdag den 29. august 2002. Kl 6:00-7:00 
Atlingand 4 FOU, krikand 4 FOU, Skeand 10 FOU, Gråand 50 FOU, Sorthalset lappedykker 2 FOU, Lille Lappedykker 30 FOU, Gråstrubet Lappedykker 2 FOU, Toppet lappedykker 8 FOU, Grågås 30 SV, Grønbenet Rørhøne 17 FOU, Vandrikse 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Skovpiber 5 T, Mursejler 2 FOU, Tårnfalk 1 R.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt]
Kl 20:15-21:00
Atlingand 3 FU, Lærkefalk 1 FU (Jagtede svaler i luften), Vandrikse 2 HØ,  Mursejler 1 FU,  Landsvale 0 (Blandet flok af svaler fløj til overnatning i tagrørene) Gunnar Knudsen   [Dof-Fyn[Sundet Rundt]


Ny Gesinge, Taasinge Torsdag den 29. august 2002. Kl 19.55
Grågås 1600 Of .Poul Rasmussen


Keldsnor, Sydlangeland Torsdag den 29. august 2002. 
Skovpiber 2 RI, Rørsanger 11 RI (1 fugl med svensk ring aflæst), Tornsanger 14 RI, Løvsanger 16 RI (Alle arter. Dagstotal 75 Årstotal 1065). Kelds Nor Fuglestation,  Jan Holm Jensen
[Dof-Fyn]


Keldsnor, Sydlangeland Torsdag den 29. august 2002.  Kl 6:00-16:00
Hvepsevåge 25 T, Rørhøg 4 T, Spurvehøg 4 T, Musvåge 1 T, Fiskeørn 3 T, Skovpiber 10 T, Gul Vipstjert 13 T, Lille Korsnæb 15 T, Lille Korsnæb 20 R. Kelds Nor Fuglestation,  Jan Holm Jensen, Erik Danielsen, Hans Rytter
[Dof-Fyn]


Søgård Mose, Sydlangeland Torsdag den 29. august 2002.  Kl 11:30
Lille Lappedykker 9 R. Erik Danielsen
[Dof-Fyn]


Langesøskoven, Bredbjerg, Morud Torsdag den 29. august 2002. Kl 10:48-11:08
Hvidvinget Korsnæb 4 AD HAN FU (3 han 1 hun).  Hanne Joost Larsen,  Christian Joost Broxgaard [Dof-Fyn]


                          Den nederste er en Hvidvinget korsnæb. Foto taget af Michael Mosebo Jensen
                         Hvidvinget korsnæb Langesø, Fyn tirsdag d. 27/8 
                         Foto: Michael Mosebo Jensen. Læs mere på DOF

                         Hent video, billeder og lyd her.....


Tarup Vandmølle  Torsdag den 29. august 2002. Kl 7:50 
Isfugl 1 FU. Per Rasmussen.
[Dof-Fyn


Løkkeby Enge, Langeland Onsdag den 28. august 2002. Kl 19.20-20.30
Krikand 161, Gråand 41, Skeand 20, Blishøne 35, Brushane 12, Sandløber 1, Dværgryle 2, Stor Præstekrave 5, Lille Præstekrave 8, Hvidklire 2, Islandsk Ryle 2, Sortklire 2, Vibe 160, Almindelig Ryle 1, Dobbeltbekkasin 27, Mudderklire 4, Fiskehejre 16, Rørspurv 2, Grønbenet Rørhøne 4, Vandrikse 6 ad, Rødben 1, Sortkrage 1, Tinksmed 1, Gul Vipstjert 35, Stær 1500, Landsvale 900, Digesvale 300, Krumnæbbet Ryle 2 (ad + juv), Krage 4, Rørhøg 1 ad hun, Stillits 8, Skærpiber 1. Ole Goldschmidt 


Birkholm, Ø-havet Onsdag den 28. august 2002.
Rørhøg 1 Fou, Stær 10, Knopsvane 500 øst for øen. Stolpe 


Keldsnor, Sydlangeland Onsdag den 28. august 2002.
Vendehals 1 RI, Tornsanger 11 RI, Løvsanger 11 RI (Alle arter: Dagstotal: 60 Årstotal: 990), Grå Fluesnapper 2 RI. Kelds Nor Fuglestation,  Jan Holm Jensen
[Dof-Fyn]

       Tornsanger ringmærket i lørdags af Jacob Sterup 


Langesøskoven, Bredbjerg, Morud Tirsdag den 27. august 2002. Kl 16:20
Hvidvinget Korsnæb 3 FU (1 JUV set og 2 HØ), Lille Korsnæb 60 FU (+), Edda Riiser, Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn


Knold Nor, Dyreborg, Horne Land Onsdag den 28. august 2002. Kl 9:00-10:30
Hvidklire 3 FOU, Lille Kobbersneppe 1 FOU, Rødben 10 FOU, Mudderklire 4 FOU, Almindelig Ryle 30 FOU, Stenvender 1 FOU, Vibe 35 R, Vandrikse 1 FOU ( set med fisk i næbbet ), Blishøne 200 FOU, Grønbenet Rørhøne 3 FOU, Knopsvane 6 ad + 3 pull FOU, Gråand 1 hun med 9 pull, Taffeland 5 R, Toppet Skallesluger 1 hun med 9 pull, Lille Lappedykker 15 FOU, Sølvmåge 14 R, Hættemåge 20 R, Stær 20 FOU, Råge 50 FOU.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  


         Zebraedderkoppen hører til springedderkoppernes familie. Den overrumpler sit bytte i lang spring. Almindelig også på dit murværk mod syd :-)


Gulstav / Dovns Klint  Tirsdag den 27. august 2002. Kl 6:15-13:30
Knopsvane 4 Ø, Gravand 22 SV, Hvepsevåge 4 S, Hvepsevåge 5 TF, Sort Glente 1 TF (8 gange fra 10.20 til 13.30), Rørhøg 2 S, Rørhøg 7 TF, Spurvehøg 5 S, Spurvehøg 6 R, Musvåge 2 R, Fiskeørn 2 TF, Tårnfalk 3 R, Hjejle 1 S, Mudderklire 5, Sildemåge 1, Digesvale 50, Landsvale 40, Bysvale 5, Gul Vipstjert 30 ((18 S, 12 N)), Hvid Vipstjert 4, Rødstjert 1, Bynkefugl 8, Sumpmejse 1, Korttået Træløber 1, Rødrygget Tornskade 4, Stær 40, Stillits 26, Lille Korsnæb 87 TF. Niels Bomholt
[Dof-Fyn]
Dovnsklint, Sydlangeland Tirsdag den 27. august 2002. Kl 10:30-13:50
Sort Glente 1 TF, Kelds Nor Fuglestation,  Jan Holm Jensen Søren Bøgelund, Niels Larsen Niels Bomholt
[Dof-Fyn]
Sydlangeland Tirsdag den 27. august 2002. Kl 10:30-13:50
Hvepsevåge 16 T, Rørhøg 3 T, Spurvehøg 12 T, Fiskeørn 2 T. Kelds Nor Fuglestation,  Jan Holm Jensen
[Dof-Fyn


Bagenkop  Tirsdag den 27. august 2002. Kl 9:00
Husrødstjert 2. Niels Bomholt
[Dof-Fyn


Langesøskoven, Bredbjerg, Morud Tirsdag den 27. august 2002. Kl 11:30
Hvidvinget Korsnæb 3 R (+ i lærketræer i skovens Ø ende). Tim H. Hansen
Langesøskoven, Tokkerudvej/Rugårdsvej, Morud Tirsdag den 27. august 2002. Kl 15:00-15:20
Hvidvinget Korsnæb 5 FU (+ & R i lysning 300 meter NØ for vejkrydset), Lille Korsnæb 250 R (+), Tim H. Hansen, Søren Gjaldbæk, Hans Rytter Dof-Fyn


Brændegård Sø Tirsdag den 27. august 2002. Kl 11:00
Havørn 4 R (2 AD + 2 1K), Fiskeørn 1 R. Flemming Byskov
[Dof-Fyn


Sundet Tirsdag den 27. august 2002. Kl 6:30-7:30
Atlingand 4 FOU, Krikand 4 FOU, Skeand 8 FOU, Knarand 2 FOU, Sorthalset lappedykker 1 FOU, Gråstrubet lappedykker 4 FOU, Toppet lappedykker 6 FOU, Lille Lappedykker 30 FOU, Vandrikse 2 R, Grønbenet Rørhøne 12 FOU, Taffeland 20 R, Troldand 10 R, Fiskehejre 3 FOU, Dobbeltbekkasin 1 R, Gul Vipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 10 FOU  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt] 


                  Grønbroget tudse (Bufo viridis) fra Birkholm. 


Vejlen Tåsinge Mandag den 26. august 2002. Kl 18:10-20:15
Lille Lappedykker 30 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 14 YF (2 par m. 2 juv.+ 1 par med. 4 juv.), Grågås 740 R (kommer ind fra markerne i småflokke på 50-100), Pibeand 29 R, Knarand 14 R, Krikand 24 R, Gråand 321 R, Spidsand 1 OF, Skeand 3 OF, Taffeland 41 R, Troldand 137 R, Troldand 5 YF (1 par mm. 3 juv.), Hvinand 9 R, Rørhøg 2 FU (1 hun+ 1 juv.), Vandrikse 3 R (2 hørt+ 1 set), Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 555 R, Vibe 7 OF, Vibe 1 YF (1 par m. 1 juv.), Dobbeltbekkasin 19 R, Hvidklire 1 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 4 OF, Landsvale 415 FU, Bysvale 182 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 4 R, Skægmejse 1 R, Stær 1200 R (går til overnatning i rørskoven) Poul Rasmussen


Store Egholm . Ø-havet Mandag den 26. august 2002. Kl 11:00-12:00
Lærkefalk 1 R, Hjejle 800, Strandskade 6, Stor præstekrave 8, Engpiber 18, Islandsk ryle 12, Rødben 6, Almindelig ryle 18, Sanglærke 6, Hvid vipstjert 2, Stær 120, Skarv 8.

    Strandnellike (Dianthus superbus) Sjælden på øerne sjælden i N.& Ø.Jyll ej i øvrige DK


Ny Gesinge, Taasinge Mandag den 26. august 2002. Kl 13:00
Hjejle 50.


Sydlangeland Mandag den 26. august 2002
Hvepsevåge 47 T, Rød Glente 1 S (13:20), Spurvehøg 10 T, Fiskeørn 1 S (13:20), Tårnfalk 2 T, Kelds Nor Fuglestation Jan Holm Jensen
[Dof-Fyn]
Keldsnor, Sydlangeland 
Rørsanger 14 RI (Alle arter. Dagstotal 61 Årstotal 915), Tornsanger 12 RI, Rødrygget Tornskade 1 AD HAN RI. Foto:MMJ.
Kelds Nor Fuglestation Jan Holm Jensen [Dof-Fyn]

 Havørn (immatur) raster ved Kelds Nor siden i fredags. Foto Jan Holm Jensen

Gulstav Klint, Sydlangeland  Mandag den 26. august 2002. Kl 10:55-14:40
Havørn 1 Subadult R, Steppehøg 1 AD HAN S kl 11.20. Kelds Nor Fuglestation, Ivan Sejer Beck, Birte Sørensen,  Jan Holm Jensen, Flemming Byskov.
[Dof-Fyn]


Tryggelev Nor, Sydlangeland Mandag den 26. august 2002. Kl 17:30-19:00
Hvidvinget Terne 1 AD R (i fældningsdragt) Dag 2. Nis Rattenborg, Jan Holm Jensen
[Dof-Fyn]


Bøjden Nor Mandag den 26. august 2002. Kl 8:45-10:45
Almindelig Ryle 50 FOU, Islandsk Ryle 10 FOU, Strandskade 4 FOU, Stor Præstekrave 4 FOU, Dobbeltbekkasin 5 FOU, Svaleklire 2 R, Mudderklire 2 FOU, Vibe 90 R, Hjejle 40 R, Hvidklire 4 FOU, Hættemåge 90 R, Skarv 20 R, Gråand 96 R/FOU, Krikand 2 R, Gravand 1 R, Troldand 40 R, Taffeland 70 R, Hvinand 1 FOU, Toppet Skallesluger 1 R, Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Lille lappedykker 9 FOU, Blishøne 75 FOU, Vandrikse 2 R, Fiskehejre 20 R, Gul Vipstjert 5 T, Engpiber 4 R, Stenpikker 1 FOU, Stær 30 FOU, Tornirisk 60 FOU, Rødstjert 1 FOU, Broget Fluesnapper 1 FOU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn
Kl 17:30-19:15
Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Gravand 5 FU, Vandrikse 4 FU (3 juv), Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Vibe 100 R (+), Islandsk Ryle 18 FU, Krumnæbbet Ryle 9 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 1 R, Mudderklire 6 FU, Stær 75 FU (Juvenile (+)) Freddy S. Hansen [Dof-Fyn


Engen ved Egsmade (Svendborg renseanlæg)  Søndag den 25. august 2002.
Gråand 45, Krikand 10, Svaleklire 1, Vibe 1. Arne Bruun  [Grøn Guide]


Dovnsklint, Sydlangeland Søndag den 25. august 2002. Kl 8:50 - 9.45
Lille korsnæb 82 s, Pibeand 52 v, Mursejler 12, Landsvale 10, Dobbeltbekkasin 17 s, Spidsand 2 v, Skovpiber 8 s, Mudderklire 5 R, Edderfugl 52 v, Gul vipstjert 26 s, Hjejle 1 s, Splitterne 1 R, Hvepsevåge 1 R, Krikand 7 v, Huldue 1 s, Bynkefugl 2 R, Almindelig kjove 2 v, Spurvehøg 4 S, Islandsk ryle 20 v. Ole Tønder, Thomas Bundgaard, Bent Staugaard, Ole Goldschmidt medobservatører. 
Dovns Klint / Gulstav 
Kl 10:45-13:30
Hvepsevåge 25 S, Rørhøg 1, Spurvehøg 8, Musvåge 1 R, Fiskeørn 2 S, Hjejle 1 S, Svaleklire 1 S, Mudderklire 13, Gul Vipstjert 30 S, Bynkefugl 3 R, Lille Korsnæb 132 S, Niels Bomholt, Lilly Sørensen, Birte Sørensen
[Dof-Fyn]
Dovnsklint, Sydlangeland
Hvepsevåge 7 T, Havørn 1 2K Ø (Måske 3 K. Trak senere N), Spurvehøg 15 T, Fiskeørn 4 T, Fiskeørn 2 1K R, Islandsk Ryle 20 T, Almindelig Kjove 2 T, Huldue 1 Ø, Skovpiber 33 T, Gul Vipstjert 37 T, Lille Korsnæb 90 T, Lille Korsnæb 67 R, Kelds Nor Fuglestation  Thomas Bundgaard
[Dof-Fyn]


Kelds Nor, fra Bunsbanke, Sydlangeland Søndag den 25. august 2002. Kl 9:55 -10.50
Fiskeørn 4 S + 1 R, Grågås 1400, Gul vipstjert 16 S, Havterne 2 R, Vibe 130, Mursejler 2, Brushane 4, Lille korsnæb 6 of.
Medobservatører Bent Staugaard (Havørn 1 Imm set af Jan Holm Jensen kl ca 9. )
Keldsnor, Sydlangeland
 
Rørsanger 5 RI, Tornsanger 7 RI (Alle arter: Dagstotal 28 Årstotal 854)
Kelds Nor Fuglestation Jan Holm Jensen [Dof-Fyn]

                   Havørn 1 Imm. Foto fra den 24. august af Jan Holm. Havørnen set igen den 25. august


Gulstav Mose, Sydlangeland Søndag den 25. august 2002. Kl 11:00 -11.25
Fiskeørn 1 R, Hvepsevåge 13 S.
Medobservatører Ole Tønder, Niels Bomholt, Lilly Sørensen, Jan Holm Jensen, Birte Sørensen, Bent Staugaard

                   Fiskeørn fra Gulstav Mose den 25. aug 02.


Fakkebjerg, Sydlangeland Søndag den 25. august 2002. Kl 11:30 - 13.30
Fiskeørn 2 s, Hvepsevåge 6 s, Rørhøg 1 han + 1 juv + 1 hun, Krikand 30 s, Mursejler 3 s, Lille korsnæb 15 Of, Almindelig hjejle 4 s, Gul vipstjert 5 s, Spurvehøg 2 s, Stillits 35 R, Tornirisk 6 R, Rødrygget tornskade 1 juv R, Misteldrossel 2 sv, Tornsanger 2 R, Stær 110 R.
Medobservatører Jan Holm Jensen, Bent Staugaard

        Rødrygget tornskade 1 juv Fakkebjerg, Foto: Bent Staugaard Nielsen.


Tryggelev Nor, Sydlangeland Søndag den 25. august 2002. Kl 14:05 - 14.55
Hvidvinget 1 Ad (fældningdragt), Knarand 34, Skarv 5, Skægmejse 3 Ad + 1 juv, Lille lappedykker 27, Brushane 4, Dobbeltbekkasin 60, Tinksmed 1, Rørsanger 6, Vibe 9, Toppet lappedykker 10, Løvsanger 4, Blishøne 85, Fiskehejre 5, Grønbenet rørhøne 2, Sivsanger 1, Vandrikse 2 Hø.
Medobservatører Niels Bomholt, Lilly Sørensen, Birte Sørensen, Bent Staugaard


Kædeby, Langeland Søndag den 25. august 2002. Kl 16:30
Havørn 1 2K OF. Birte Sørensen 
[Dof-Fyn]


Klise Nor Søndag den 25. august 2002. Kl 14:00
Lille Lappedykker 2, Fiskeørn 1 R, Rødrygget Tornskade 1 AD HAN, Niels Bomholt, Lilly Sørensen, Birte Sørensen 
[Dof-Fyn]


Sollerup  Søndag den 25. august 2002. Kl 11:00
Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU. Torben S. Hvass.
[Dof-Fyn]


Bøjden Nor  Søndag den 25. august 2002. Kl 12:00-14:15
Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Gravand 4 FU, Troldand 50 R (+), Vandrikse 3 FU (1 juv.), Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 1 FU, Vibe 75 R (+), Islandsk Ryle 7 FU, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 5 FU Freddy S Hansen.
[Dof-Fyn]


Brændegårdssø  Søndag den 25. august 2002. Kl 10:00-11:30
Grågås 300 R (+), Bramgås 1 R, Rørhøg 2 FU, Fiskeørn 1 FU, Vibe 50 R (+). Freddy S Hansen.
[Dof-Fyn]
Brændegårdssø  Søndag den 25. august 2002. Kl 17:30
Indisk Gås 2 R (på øen), [KEG] 
[Dof-Fyn]


Tarup Vandmølle  Søndag den 25. august 2002. 
Isfugl 1 HØ. Per Rasmussen.
[Dof-Fyn]


Dovnsklint, Sydlangeland Lørdag den 24. august 2002. Kl 6.05 - 9.25
Hvepsevåge 20 T, Rørhøg 4 T, Spurvehøg 10 T, Fiskeørn 2 T, Fiskeørn 2 R, Tårnfalk 5 T, Huldue 2 T, Lille Korsnæb 64 T, Lille korsnæb R, Gul vipstjert 41 T, Stenpikker 1 R, Stillits 6 T, Stillits 30 R, Bynkefugl 5 R, Skovpiber 33 T, Spidsand 2 sv, Taffeland 6, Pibeand 36 v, Gravand 6 v, Mursejler 1 (Tidselsommerfugl 2, Admiral 1) Ole Tønder, Thomas Bundgaard medobservatører. 
Dovnsklint, Sydlangeland
Kl ?
Hvepsevåge 7 T, Rørhøg 6 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 16 T, Fiskeørn 2 T, Tårnfalk 5 T, Skovpiber 35 T, Gul Vipstjert 44 T, Lille Korsnæb 171 T. Kelds Nor Fuglestation  Thomas Bundgaard [Dof-Fyn]
Dovnsklint, Sydlangeland Kl 12:05
Fiskeørn 3 FU, Mursejler 6 FU, Rødrygget Tornskade 2 FU, Ella Mikkelsen
[Dof-Fyn]

           Fiskeørn R ved Vesterskov, Gulstav den 24. august 02.


Kelds Nor, Sydlangeland Lørdag den 24. august 2002. Kl 9.30 - 11.00
Havørn 1 IMM R , Fiskeørn 1 Fou, Blå kærhøg 1 Hun S (10.55), Grågås 1000 R Dobbeltbekkasin 1. (optalt fra Bunsbanke)
Sydlangeland
Kl ?
Grågås 1300 R, Fiskeørn 1 R, Gul Vipstjert 56 R, Lille Korsnæb 41 R, KNF Ole Tønder, Jan Holm og Thomas Bundgaard [Dof-Fyn]
Kelds Nor, v Bunsbanke Kl 9:50-11:30
Fiskehejre 8 R, Grågås 1400 R, Hvepsevåge 1, Havørn 1 R (fløj mod N kl. 11,20), Rørhøg 5, Fiskeørn 2, Tårnfalk 1, Ella Mikkelsen
[Dof-Fyn

                    Ung havørn ved Kelds Nor den 24. august. Foto taget fra Buns Banke


Skarø Lørdag den 24. august 2002. Kl 15.00 - 17.00
Hvid vipstjert 4, Stær 40, Tinksmed 12, Almindelig ryle 8.


Monnet Lørdag den 24. august 2002. Kl 7:30
Stor Præstekrave 3 YF (1 par med 1 juv.), Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 1 R, Digesvale 125 FU, Gul Vipstjert 6 R, Hvid Vipstjert 18 R, Stenpikker 5 R. Poul Rasmussen


Kelds Nor, Sydlangeland Lørdag den 24. august 2002. 
Kærsanger 12 RI, Rørsanger 16 RI (Alle arter. Dagstotal 67 Årstotal 826) Jacob Sterup & Jan Holm

Tornsanger ringmærket på Kelds Nor Fuglestation


Bøjden Nor  Lørdag den 24. august 2002. Kl 12:00-12:45
Gravand 2 R, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Islandsk Ryle 9 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 34 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Hvid Vipstjert 8 FU. Freddy S Hansen.
[Dof-Fyn]


Brændegårdssø  Lørdag den 24. august 2002. Kl 10:00-11:15
Grågås 350 R ((+)), Indisk Gås 2 R , Bramgås 1 R, Skeand 18 FU, Havørn 1 1K R. Freddy S Hansen.
[Dof-Fyn]


            mmjkaerlob3.jpg (71090 bytes) mmjkaerlob2.jpg (30752 bytes) mmjkaerlob.jpg (53555 bytes)
        Kærløber 1 K, Slambassinet, 18.8.02. Foto: Michael Mosebo Jensen 

Læs om fynske DAMKLIRER på DOFFYN  


Gulstav Mose, Sydlangeland Fredag den 23. august 2002.
Great Snipe (Gallinago media) Tredækker 1. Phyl.dk


Dovnsklint, Sydlangeland Fredag den 23. august 2002. 
Hvepsevåge 63 T, Rød Glente 2 T, Havørn 1 JUV R (det meste af eftermiddagen), Rørhøg 5 T, Hedehøg 1 1K T, Spurvehøg 25 T, Fiskeørn 4 T, Fiskeørn 2 R, Tårnfalk 1 T, Huldue 2 T, Huldue 1 R, Lille Korsnæb 24 T Kelds Nor Fuglestation  Thomas Bundgaard 
[Dof-Fyn]

                                                     18aug02tb.jpg (48136 bytes) Thomas Bundgaard
Thomas Bundgaard er trækobservatør på Kelds Nor Fuglestation indtil søndag den 25. august. På det tidspunkt har Thomas været på stationen i en måned og stopper for at starte på biologistudiet i hovedstaden - der er derfor ledig på stationen! Se bemandingen på Fugelstationen [Her]
[Læse mere på DOF-FYN]


Keldsnor, Sydlangeland  Fredag den 23. august 2002.
Kærsanger 2 RI, Rørsanger 4 RI, Munk 1 RI (Alle arter: Dagstotal 18 - Årstotal 761), Løvsanger 1 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Rørspurv 1 RI. Kelds Nor Fuglestation, Ole Tønder.
[Dof-Fyn]


Vejlen, Taasinge Fredag den 23. august 2002. Kl 10.10 - 10.45 
Krikand 2, Gul vipstjert 6 R, Lille lappedykker minimum 20, Gråand 26, Blishøne 200, Grågås 80, Skeand 3, Fiskehejre 2, Taffeland 10, Pibeand 3, Gråstrubet lappedykker 2, Troldand 60, Knopsvane 2 par m. 4 pull + 1 Ad, Rørsanger 1 par m. unger ved skjulet, Sildemåge 1 R, Skægmejse 2 (ved broen til skjulet!).

            Mange lille lappedykker ved vejlen i disse dage.


Ny Gesinge, Taasinge Fredag den 23. august 2002. Kl 10.05 
Hvepsevåge 1 R, Almindelig hjejle ca 500
R.


Monnet, Taasinge Fredag den 23. august 2002. Kl 9:00 -9.50 
Grågås 30 R, Rørhøg 1 Han, Musvåge 1, Stor regnspove 9, Landsvale ca 1000 (dige og bysvale imellem), Præstekrave 1, Stillits 6, Hvid vipstjert 3 t, Tornsirisk 3, Engpiber min. 6, Vibe 30 R, Alm. Hjejle 3, Pibeand 8, Gravand 14, Fiskehejre 2, Gråand 30, Svartbag 1, Stær 80, Knopsvane ca 1000, Skeand 4, Hvidklire 4, Gråkrage 12.


Bjerreby, Taasinge Fredag den 23. august 2002. Kl 8:50 
Grågås 150 R


Siø Fredag den 23. august 2002. Kl 7:45 
Grågås 50 R


              Stillits 1 juvenil fra i år fouragerer på Marktidsel Monnet den 23. august 2002,


Bøjden Nor Fredag den 23. august 2002. Kl 16:00-17:00
Islandsk Ryle 6 FOU, Almindelig Ryle 30 FOU, krumnæbbet Ryle 4 FOU, Dværgryle 1 FOU, Dobbeltbekkasin 6 FOU, Strandskade 5 FOU, Vibe 35 R, Hvidklire 4 FOU, Mudderklire 5 FOU, Stor Præstekrave 3 FOU, Rødben 1 FOU, Sortterne 1 juv FOU ( mobbet af Hættemåger og svaler ), Bynkefugl 1 R  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt] 


Espe Fredag den 23. august 2002. Kl 17:30 
Lille Korsnæb 3 OF. Bent Staugaard Nielsen  [Dof-Fyn]


Brændegård Sø Fredag den 23. august 2002. Kl 11:00-11:30 
Bramgås 1 R, Havørn 3 ( 1 ad. & 2 1K ), Fiskeørn 1. Lars Bonne Rasmussen  [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Fredag den 23. august 2002. Kl 6:00-7:00 
Grågås 10 T, Skeand 10 FOU, Krikand 11 FOU, Gråand 60 FOU, Atlingand 6 FOU, Lille Lappedykker 20 FOU, Toppet Lappedykker 10 FOU + 4 pull, Sorthalset lappedykker 2 FOU, Blishøne 650 FOU, Grønbenet Rørhøne 15 FOU, Vandrikse 2 SY, Musvåge 1 R, Gul Vipstjert 2 T.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt] 


Arreskov Sø Torsdag den 22. august 2002. 
Skeand 115, Svaleklire 2, Dværgmåge 3 Juv, Havørn 1 Juv. Erik Ehmsen


Brændegård Sø Torsdag den 22. august 2002. 
Fiskeørn 1 T. Erik Ehmsen


Saksenborg, Svendborgsund  Torsdag den 22. august 2002.  Kl 17.15 - 17.50
Stillits 26 R, Vibe 12 R, Toppet skallesluger 1 Hun + 6 Pull (få dage gamle), Blishøne 80, Gråand 18
.


Sørup  Torsdag den 22. august 2002.  Kl 8.50
1 Fiskeørn trk. sv. Arne Bruun  [Grøn Guide]


Magrethesminde Ulbølle Torsdag den 22. august 2002.  Morgen
Grågås 500 R. Poul Rasmussen


                                   Kålsommerfuglelarve. Her fra Kelds Nor, Langeland

Dovnsklint, Sydlangeland Torsdag den 22. august 2002.
Hvepsevåge 49 T, Rørhøg 4 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 5 T, Fiskeørn 10 T, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 1 T, Dværgmåge 3 T, Huldue 1 R, Landsvale 26 T, Bysvale 14 T, Skovpiber 75 T, Gul Vipstjert 56 T, Lille Korsnæb 169 T, Lille Korsnæb 34 R. Kelds Nor Fuglestation  Thomas Bundgaard 
[Dof-Fyn]


Husby Strand  Torsdag den 22. august 2002.  Kl 6:45-9:10
Lille Lappedykker 7, Krikand 50, Spidsand 2, Skeand 2, Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Lille Præstekrave 1, Hjejle 1, Islandsk Ryle 3, Krumnæbbet Ryle 7, Almindelig Ryle 52, Brushane 18, Dobbeltbekkasin 42, Sortklire 4, Hvidklire 25, Svaleklire 1, Tinksmed 15, Mudderklire 15, Odinshane 1 1K, Sortterne 1 1K, Ravn 1. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg  Torsdag den 22. august 2002.  Kl 6:00-7:00
Taffeland 30 R, Troldand 25 R + 2 hun med 5-7 pull, Skeand 8 FOU, Knarand 2 FOU, krikand 8 FOU, Atlingand 7 FOU, Vandrikse 3 sy, Sorthalset lappedykker 2 FOU, Fiskehejre 2 FOU, Skarv 1 FOU, Lille Korsnæb min 1 T ( flok hørt ), Gul Vipstjert 2 T, Skovpiber 10 SV, Sumpmejse 2 FOU, Mursejler 3 FOU. 
+
22 AUGUST : LÆRKEFALK PÅ JAGT I VRIMMEL AF SVALER. 
En Lærkefalk på Sundet har kronede dage. 
Falken kan æde sig mæt i svaler, når de går til overnatning på Sundet. 
D. 22/8 blev falken set med en Landsvale i fangerne, 
men det er nok ikke den eneste svale Lærkefalken har nedlagt.
Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt] 


Arreskov Sø + enge  Onsdag den 21. august 2002. 
Tinksmed 2, Brushane 1 hun, Mudderklire 4, Havørn 2 ad + 1 juv  (Ungen spiste, efter hvad vi kunne se, frøer den fangede på engen). Erik Ehmsen


                      Måneplet, en almindelig spindersommerfugl i DK
                      Læs mere om Måneplet her...

Dovnsklint, Sydlangeland Onsdag den 21. august 2002.  Kl 20.00
Hvepsevåge 8 T, Hvepsevåge 1 R, Rørhøg 2 T, Spurvehøg 5 T, Fiskeørn 1 T, Gøg 1 R, Mursejler 33 T, Landsvale 19 T, Skovpiber 120 T, Gul Vipstjert 75 T, Lille Korsnæb 160 T, Lille Korsnæb 21 R. Kelds Nor Fuglestation  Thomas Bundgaard 
[Dof-Fyn]


Brændegård Sø  Onsdag den 21. august 2002.  Kl 13:30
Grågås 450 R, Indisk Gås 2 , Hvepsevåge 2 OF, Havørn 1 (Ad eller subad). Leif Bisschop-Larsen 
[Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg  Onsdag den 21. august 2002.  Kl 6:00-7:00
Løvsanger 5 R, Korttået Træløber 2 R, Hvid Vipstjert 10 FOU, Isfugl 1 R, Vandrikse 2 SY, Grønbenet Rørhøne 10 FOU, Atlingand 4 FOU, Krikand 2 FOU, Skeand 10 FOU
Sorthalset Lappedykker 2 FOU ( 1 ad + 1 juv ), Gråstrubet Lappedykker 2 FOU
Toppet lappedykker 6 ad + 4 pull FOU, Lille Lappedykker 20 FOU. 
Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt] 


Sundet, Faaborg  Tirsdag den 20. august 2002.  Kl 21:00-21:45
Landsvale 2000 til overnatning, Natugle 1 R  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt] 


Hvidkilde Sø  Tirsdag den 20. august 2002.  Kl 15:45-16:30  
Toppet Lappedykker 40 (12 Yp), Skarv 6, Fiskehejre 1, Krikand 3, Gråand 12, Skeand 1, Troldand 140,  Blishøne 300, Hvinand 8, Taffeland 10, Digesvale 6, Bysvale +, Landsvale +.

               Toppet lappedykker fodrer unge


Magrethesminde Ulbølle Tirsdag den 20. august 2002.  Kl 7:30 
Grågås 500 R. Poul Rasmussen


Dovns Klint, Sydlangeland Tirsdag den 20. august 2002  
Hvepsevåge 20 T, Fiskeørn 3 T, Aftenfalk 1 2K HAN S (sandsynligvis den fra i går), Mursejler 80 T, Bysvale 25 T, Skovpiber 161 T, Gul Vipstjert 190 T, Ravn 1 R, Lille Korsnæb 217 T, Lille Korsnæb 20 R. Kelds Nor Fuglestation  Thomas Bundgaard


Gulstav Mose, Sydlangeland Tirsdag den 20. august 2002  Kl 20.00
Karmindompap 1 1K R. Kelds Nor Fuglestation  Thomas Bundgaard 
[Dof-Fyn]


Storeholm  Tirsdag den 20. august 2002.  Kl 12:00-14:00  
Skarv 500 (min.), Knopsvane 200, Grågås 35, Mørkbuget Knortegås 2, Pibeand 8, Krikand 45, Spidsand 13, Strandskade 68, Stor Præstekrave 67, Hjejle 1047, Strandhjejle 54, Vibe 27, Islandsk Ryle 82, Sandløber 6, Krumnæbbet Ryle 14, Almindelig Ryle 696, Lille Kobbersneppe 15, Stor Regnspove 251, Sortklire 5, Rødben 113, Hvidklire 29, Mudderklire 12, Dværgterne 1, Digesvale 1400, Stenpikker 3, Stær 300. Søren Gjaldbæk & Michael Mosebo Jensen 
[Dof-Fyn]


Arreskov Sø  Tirsdag den 20. august 2002.  Kl 17:30
Havørn 1 JUV, Fiskeørn 1. [BIS] 
[Dof-Fyn]


Brændegård Sø  Tirsdag den 20. august 2002.   
Toppet Lappedykker 12, Skarv 90, Fiskehejre 4, Grågås 690, Indisk Gås 2 , Gravand 1, Krikand 50, Gråand 34, Skeand 4, Troldand 6, Rørhøg 1, Musvåge 1, Vibe 20, Mudderklire 1, Grå Fluesnapper 2, Lille Korsnæb 5. Niels Bomholt 
Kl 17:00
Indisk Gås 2 R , [BIS] 
[Dof-Fyn]


Bøjden Nor  Tirsdag den 20. august 2002.  Kl 9:00-10:00
Almindelig Ryle 16 FOU, Stor Præstekrave 2 FOU, Mudderklire 4 FOU, Hvidklire 3 R, Vibe 25 R, Dobbeltbekkasin 2 FOU, Strandskade 4 FOU, Sortterne 1 juv FOU, Havterne 2 juv FOU, Blishøne 45 FOU, Troldand 25http:// R, Hvinand 3 FOU, Gråand 95 FOU, Skeand 2 FOU, Toppet Lappedykker 6 FOU, Lille Lappedykker 2 FOU, Skarv 15 R, Fiskehejre 16 R, Hættemåge 70 R, Sølvmåge 5 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 10 FOU, Tornirisk 20 FOU.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ]


Faaborg  Mandag den 19. august 2002.  Kl 15:15
Fiskeørn 1 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ]


Nyland  Mandag den 19. august 2002. Kl 13:45-14:30
Skarv 215 R, Knopsvane 2 AD (+ 2 JUV), Mørkbuget Knortegås 3 R, Gråand 3 R, Ederfugl 1, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 1 OF, Strandhjejle 1 OF, Almindelig Ryle 35 FU, Rødben 16 R, Hvidklire 5 R, Svartbag 15 R, Hvid Vipstjert 5 R.  Aksel Hansen, Bent Staugaard og Poul Rasmussen holdt varmefri i dag :-) 

Store Egholm   Mandag den 19. august 2002. Kl 9:35-13:30
Skarv 45 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 93 R (på havet), Gravand 3 R, Pibeand 6 R, Knarand 3 R, Gråand 7 R, Skeand 15 R, Ederfugl 3 R (på havet), Rørhøg 1 AD HUN FU, Strandskade 5 R, Klyde 7 R, Stor Præstekrave 62 R, Hjejle 1250 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 31 R, Islandsk Ryle 12 FU, Krumnæbbet Ryle 45 FU, Almindelig Ryle 230 FU, Stor Regnspove 34 R, Rødben 23 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 35 R, Stormmåge 17 R, Sølvmåge 3 R, Sanglærke 20 R, Landsvale 37 FU, Engpiber 40 R, Gul Vipstjert 15 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stenpikker 1 R, Stær 275 FU, Tornirisk 10 R. 
Desuden fandt vi følgende planter: Tangurt, Strandnellike og Soløjealant, som de sjoveste.
2 stk. Tidselfugle samt en flot stenøkse( lige for næsen af Bent) Aksel Hansen, Bent Staugaard og Poul Rasmussen 

                          bsn19aug02ne.jpg (68273 bytes)
           Strand-Nellike, Store Egholm
        bsn19aug02se.jpg (35646 bytes)
      
        Pouls halve økse                  

Ollerup Bytorv  Mandag den 19. august 2002. 
Halemejse 10. Arne Bruun  [Grøn Guide]


Dovns Klint, Sydlangeland  Mandag den 19. august 2002.  
Hvepsevåge 8 T, Spurvehøg 2 T, Fiskeørn 7 T (heraf 1 FU 1K som muligvis gik til R), Aftenfalk 1 2K HAN T (gik muligvis til R), Mursejler 31 T, Skovpiber 139 T, Gul Vipstjert 100 T, Lille Korsnæb 188 T, Lille Korsnæb 48 R Kelds Nor Fuglestation  Thomas Bundgaard 
[Dof-Fyn]


Sundet  Mandag den 19. august 2002.  Kl 8:45-9:30
Lille Lappedykker 30 FOU, Sorthalset Lappedykker 2 ad R, Skeand 2 FOU, Krikand 1 FOU, Atlingand 1 FOU, Hvid Vipstjert 35 FOU, Tornirisk 10 FOU  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt] 

                   Rådyrlam Snarup Mose mandag den 19. august 2002

Sundet  Søndag den 18. august 2002.  Kl 18:30-19:20
Sorthalset Lappedykker 3 ad FOU, Krikand 10 R, Skeand 4 FOU, Troldand 1 hun med 2 pull ( ny ), Vandrikse 1 SY.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt] 


Thurø Rev, Thurø  Lørdag den 17. august 2002. 
Fiskehejre 1, Edderfugl 4, Strandskade 1, Vibe 9, Mudderklire 5, Hjejle 7 trk. sø, Svartbag 55, Gul vipstjert min. 2. Arne Bruun  [Grøn Guide]


Thurø Søndervej 107 Lørdag den 17. august 2002. 
Kernebider 2. Arne Bruun  [Grøn Guide]


Dovns Klint, Sydlangeland  Søndag den 18. august 2002.  Kl 7:05 - 8.30
Mursejler 20, Gul vipstjert 21, Skovpiber 11, Korsnæb 39.
Sydlangeland (Gulstav, Vesterskov, Bruns-Banke og Kelds Nor)
Kl 8.30 - 11:00
Tårnfalk 3 R, Gråand 16, Krikand 1, Bynkefugl 4, Stillits 66, Sumpmejse 1, Svaleklire 1, Grågås 800 R, Skarv 60, Fiskehejre 3, Spurvehøg 2. Medobservatør: Thomas Bundgaard

          Bynkefugl Gulstav Mose den 18. aug 02.


Dovns Klint, Sydlangeland  Søndag den 18. august 2002.  
Ederfugl 168 T, Fiskeørn 1 T, Dværgterne 1 T, Skovpiber 28 T, Gul Vipstjert 76 T, Lille Korsnæb 81 T, Kelds Nor Fuglestation  Thomas Bundgaard 
[Dof-Fyn]


Magleby, Sydlangeland  Søndag den 18. august 2002.  Kl 6:55
Lærkefalk 1 S


Keldsnor, Sydlangeland  Søndag den 18. august 2002. 
Sivsanger 1 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 1 RI, Havesanger 1 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 5 RI (Alle arter. Dagstotal 12 Årstotal 741). Kelds Nor Fuglestation Jan Holm Jensen & Ole Tønder. Ingen ringmærkning i den kommende uge!
[Dof-Fyn]


Maden Helnæs Søndag den 18. august 2002.  Kl 8:15-12:00
Lille Lappedykker 1, Fiskehejre 14, Skestork 2, Knopsvane 7, Grågås 130, Knarand 2, Krikand 18, Gråand 100, Skeand 3, Troldand 1, Rørhøg 1, Tårnfalk 4, Grønbenet Rørhøne 3, Blishøne 30, Stor Præstekrave 14, Hjejle 2, Vibe 20, Almindelig Ryle 12, Brushane 11, Dobbeltbekkasin 6, Stor Regnspove 2, Sortklire 2, Hvidklire 3, Tinksmed 7, Mudderklire 16, Stenvender 1, Odinshane 1, Hættemåge 100, Sølvmåge 10, Svartbag 1, Ringdue 3, Sanglærke 4, Digesvale 15, Landsvale 10, Bysvale 1, Gul Vipstjert 10, Hvid Vipstjert 8, Bynkefugl 4, Stenpikker 1, Tornsanger 1, Gråkrage 5, Ravn 1, Stær 25, Stillits 3, Gulspurv 1. DOF-Fyn ekskursion, Lilly Sørensen & Niels Bomholt
[Dof-Fyn]


Brændegård Sø Søndag den 18. august 2002.  Kl 9:15-10:50
Grågås 930 R, Indisk Gås 2 R, Bramgås 1 R, Duehøg 1, Spurvehøg 1, Musvåge 5, Fiskeørn 1 FU, Vibe 35 R, Kernebider 2 OF, Gunnar Jørgensen, Lars Bonne Rasmussen,  Bent Staugaard
[Dof-Fyn]


Husby Strand Søndag den 18. august 2002.  Kl 6:50-9:15
Lille Lappedykker 7, Pibeand 2, Krikand 50, Skeand 3, Rørhøg 2, Lille Præstekrave 1 1K, Hjejle 1, Islandsk Ryle 3, Krumnæbbet Ryle 5, Almindelig Ryle 23, Brushane 23, Dobbeltbekkasin 20, Sortklire 7, Hvidklire 37, Svaleklire 4, Tinksmed 12, Mudderklire 15, Odinshane 1 1K, Gul Vipstjert 1. KIM, Michael Mosebo Jensen
[Dof-Fyn]


Sydlangeland  Lørdag den 17. august 2002.  
Rørhøg 4 R, Musvåge 2 R. Kelds Nor Fuglestation, Ole Tønder, Jan Holm Jensen & Thomas Bundgaard
Keldsnor, Sydlangeland
Tornsanger 10 RI, Løvsanger 31 R (Alle arter. Dagstotal 73 Årstotal 729). Kelds Nor Fuglestation Jan Holm Jensen, Ole Tønder
Dovnsklint, Sydlangeland:
Skovpiber 5 T, Gul Vipstjert 30 T, Lille Korsnæb 15 T. Kelds Nor Fuglestation, Thomas Bundgaard
[Dof-Fyn]


Hjortø  Lørdag den 17. august 2002. Kl 13:30-17:15
Rørhøg 2 Hun + 1 Han, Tårnfalk 1 Fou,
Bynkefugl 2, Rørsanger 1 Sy, Rørspurv 1, Toppet skallesluger 1 Hun + 6 Pull, Skarv 34 R, Fiskehejre 3, Vibe 1, Svartbag 3, Hvid vipstjert 6, Landsvale +, Bysvale +, Skovhornugle 2 (oplysning Anders Svendsen)


Hjelmshoved  Hele sommeren
Mosehornugle 4 Anders Svendsen


Sundet  Lørdag den 17. august 2002. Kl 6:30-7:15
Svaleklire 1 SV, Hvidklire 2 R, Sorthalset lappedykker 1 FOU, Atlingand 6 FOU, Krikand 2 FOU   Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt]


Bøjden Nor  Lørdag den 17. august 2002. Kl 15:30-17:30
Toppet Lappedykker 5 R, Gravand 6 R, Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Islandsk Ryle 4 JUV FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 18 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 5 FU, Stenvender 1 FU, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Tornirisk 5 FU, Freddy S Hansen
[Dof-Fyn]


Mullerup Skov  Lørdag den 17. august 2002. Kl 7:00-8:00
Duehøg 1 OF, Rødhals 6 FU, Rødstjert 2 FU, Sangdrossel 2 FU, Gransanger 1 FU, Ravn 2 OF, Dompap 2 FU. Torben Møller
[Dof-Fyn]


Sydlangeland  Fredag den 16. august 2002..  
Ederfugl 250 R, Klyde 12 R, Stenvender 1 R, Bynkefugl 5 R, Stenpikker 3 R, Grå Fluesnapper 20 R, Broget Fluesnapper 50 R, Kelds Nor Fuglestation Ole Tønder Thomas Bundgaard]
Søgård Mose, Sydlangeland: 
Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 3 R, Knarand 15 R, Krikand 1 R, Gråand 102 R, Skeand 1 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 16 R, Vibe 180 R, Brushane 2 R, Hættemåge 3 R, Digesvale 7 R, Stær 1 R, Kelds Nor Fuglestation Thomas Bundgaard 
Keldsnor, Sydlangeland
Græshoppesanger 1 RI, Kærsanger 10 RI (Alle arter. Dagstotal 61 Årstotal 656), Rørsanger 10 RI, Løvsanger 19 RI, Kelds Nor Fuglestation Ole Tønder
Dovnsklint, Sydlangeland:
Knarand 6 T, Ederfugl 172 T, Sortand 9 T, Rørhøg 2 T, Strandskade 31 T, Skovpiber 43 T, Gul Vipstjert 12 T, Lille Korsnæb 1 T, Kernebider 1 T. Kelds Nor Fuglestation Thomas Bundgaard
[Dof-Fyn]


Helnæs Made  Fredag den 16. august 2002. Kl 8:30
Skestork 2 JUV R, Grågås 500 R Leif Bisschop-Larsen
[Dof-Fyn]


Sundet Fredag den 16. august 2002. Kl 6:00-7:00
Atlingand 6 FOU, Skeand 10 FOU, Krikand 1 FOU, Gråand 85 FOU/R, Troldand 25 R + 1 hun med 3 pull ( nyt kuld ), Taffeland 10 FOU, Knopsvane 8 ad + 11 pull, Grågås 20 Ø, Blishøne 670 FOU/R, Grønbenet Rørhøne 16 FOU + 2 pull, Lille Lappedykker 30 FOU + 6 pull, Sorthalset Lappedykker 2 ad FOU, Gråstrubet Lappedykker 6 FOU, Toppet Lappedykker 8 + 4 pull FOU, Fiskehejre 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Gul Vipstjert 1 T, Rørsanger 10 FOU   Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt]


Sydlangeland  Torsdag den 15. august 2002..  
Dovnsklint, Sydlangeland: 
Nilgås 1 T, Krikand 21 T, Ederfugl 112 T, Hvepsevåge 2 T, Rød Glente 1 T, Rørhøg 3 T, Fiskeørn 1 T, Mursejler 120 R, Skovpiber 38 T, Gul Vipstjert 21 T, Lille Korsnæb 39 T Kelds Nor Fuglestation Thomas Bundgaard
Keldsnor, Sydlangeland:(Dagens ringmærksningstal) 
Kærsanger 13 RI, Løvsanger 15 RI (Alle arter: Dagstotal 51 - Årstotal 595). Kelds Nor Fuglestation Ole Tønder
[Dof-Fyn]


Arreskov Sø  Torsdag den 15. august 2002. 
Blishøne 1690, Troldand 1895, Hvinand 12, Skeand 78, Krikand 12, Grågås 307,  Toppet lappedykker 139 ad 11 pul i 7 kuld, .Knopsvane 88 ad 3+2 pul, Skarv 25 (fangede fisk i flok, der var god succes), Havørn 1 Ad + 1 Juv  Erik Ehmsen


Knold Nor Torsdag den 15. august 2002.  Kl 9:00-10:30
Rødben 7 FOU, Hvidklire 6 FOU, Sortklire 1 FOU, Almindelig Ryle 3 FOU, Hjejle 1 T, Vibe 30 R, Strandskade 1 FOU, Blishøne 135 FOU, Knopsvane 6 FOU, Gråand 3 FOU, Gravand 1 FOU, Taffeland 10 R, Lille Lappedykker 1 FOU, Toppet Skallesluger 32 FOU + 1 hun med 13 pull, Skarv 15 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 10 R, Stær 40 FOU, Råge 50 FOU.   Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Bøjden Nor Torsdag den 15. august 2002. Kl 17:15-19:30 
Toppet Lappedykker 4 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 4 FU, Hjejle 15 R (Kortvarigt herefter SV), Almindelig Ryle 17 FU, Dobbeltbekkasin 7 R, Hvidklire 7 FU, Mudderklire 5 FU, Stenvender 1 R, Engpiber 6 FU, Gul Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Tornirisk 8 FU,
Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Vestfyn Torsdag den 15. august 2002.  
Helnæs Made (11:00-12:15): 
Krikand 63, Rørhøg 2 1K, Tårnfalk 2, Stor Præstekrave 12, Hjejle 1 1K, Almindelig Ryle 1, Brushane 4, Dobbeltbekkasin 4, Sortklire 5 1K, Hvidklire 2, Tinksmed 5, Odinshane 1 1K, Gul Vipstjert 2, Bynkefugl 6, Stenpikker 6, Ravn 4, Søren Gjalbæk
Husby Strand
Kl 6:45-8:20
Lille Lappedykker 6, Krikand 45, Rørhøg 1, Vandrikse 1, Lille Præstekrave 2 1K, Hjejle 2, Islandsk Ryle 1 1K, Krumnæbbet Ryle 4, Brushane 15, Dobbeltbekkasin 25, Sortklire 1, Hvidklire 20, Svaleklire 4, Tinksmed 10, Huldue 3, Gul Vipstjert 1  Michael Mosebo Jensen
Kl 9:15-10:20
 
Islandsk Ryle 1 1K, Svaleklire 2, Stenvender 1 N, Stenpikker 1, Søren Gjalbæk
Tybrind Vig: 
Spurvehøg 1, Svaleklire 1, Skægmejse 19 (min),  Michael Mosebo Jensen Søren Gjalbæk
Føns: 
Hjejle 20, Søren Gjalbæk
[Dof-Fyn]


Husby Strand Onsdag den 14. august 2002. Kl 6:45-8:30
Lille Lappedykker 4, Gråstrubet Lappedykker 25, Krikand 60, Skeand 4, Rørhøg 1, Vandrikse 1, Lille Præstekrave 2 1K, Stor Præstekrave 2, Islandsk Ryle 1 1K, Krumnæbbet Ryle 2, Almindelig Ryle 2, Kærløber 1 1K, Brushane 14, Dobbeltbekkasin 20, Rødben 2, Hvidklire 20, Tinksmed 12, Mudderklire 10, Gul Vipstjert 2. Michael Mosebo Jensen
Kl 17:30-20:15
Skestork 2 JUV (Rastede længst væk. Sås 2 gange fra 17.30 til 18.15, hvor de fløj rundt 3 gange og trak mod nord.), Rørhøg 2, Duehøg 1, Tårnfalk 2, Islandsk Ryle 2, Krumnæbbet Ryle 3, Almindelig Ryle 15, Brushane 3, Dobbeltbekkasin 65 (Alle fugle lettede, da 2 faldskærmsvandskiløbere satte faldskærmene i gang.), Sortklire 2, Svaleklire 2, Tinksmed 4, Mudderklire 10, Odinshane 1. Carsten Moth Iversen [Dof-Fyn]


Vejlen, Taasinge Onsdag den 14. august 2002. Kl 17:45-18:30
Lille Lappedykker 8, Gråand 30, Krikand 4, Almindelig ryle 12, Vibe 17, Grågås 400, Knarand 18, Blishøne 400, Troldand 40, Skeand 1, Stære 40, Gråstrubet lappedykker 1 juv, Gråkrage 18.

         Knarand 1 Han og 2 hun, Taasinge Vejle onsdag den 14. august 2002.


Engene Bjørnemose, Svendborg Onsdag den 14. august 2002. Kl 14:50-15:10
Lille Lappedykker 2 par med 4 + 3 Pull, Grønbenet rørhøne 1 par, Gråand 16, Landsvale +, bysvale +, Digesvale +.


Thurø Skole, Thurø Onsdag den 14. august 2002. 
Bysvale 1 par med unger. 


Holckenhavn  Onsdag den 14. august 2002. 
Rørhøg 1 par, Fiskeørn 1. Erik Ehmsen


Brændegård Sø  Onsdag den 14. august 2002.  Kl 18:45 
Havørn 1 AD FU.
Freddy S. Hansen


Sydlangeland Onsdag den 14. august 2002.  
Dovnsklint, Sydlangeland: 
Ederfugl 215 T, Fiskeørn 2 T, Strandskade 31 T, Islandsk Ryle 5 T, Almindelig Ryle 10 T, Skovpiber 21 T, Lille Korsnæb 78 T Kelds Nor Fuglestation Thomas Bundgaard
Keldsnor, Sydlangeland:(Dagens ringmærksningstal) 
Rørsanger 10 RI, Løvsanger 29 RI, Lille Korsnæb 1 RI (Alle arter. Dagstotal 60 Årstotal 544). Kelds Nor Fuglestation Ole Tønder
[Dof-Fyn]


Sundet Onsdag den 14. august 2002. Kl 11:30-12:15
Skeand 5 FOU, Krikand 10 R, Sorthalset Lappedykker 4 ( 2 juv ) FOU, Skarv 1 FOU   Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn[Sundet Rundt]


Brændegård Sø  Tirsdag den 13. august 2002. Kl 9:00 
Indisk Gås 2 R, Havørn 3 R. Flemming Byskov
Kl 8:00 
Indisk Gås 2 R  Erik Danielsen [Dof-Fyn]


Sydlangeland Tirsdag den 13. august 2002. 
Sydlangeland : 
Rørhøg 3 1K R, Rødrygget Tornskade 4 R Kelds Nor Fuglestation Ole Tønder Thomas Bundgaard 
Dovnsklint, Sydlangeland: 
Strandhjejle 30 T, Almindelig Ryle 5 T, Lille Kobbersneppe 20 T. Kelds Nor Fuglestation Thomas Bundgaard
Keldsnor, Sydlangeland:(Dagens ringmærksningstal) 
Tornsanger 3 RI (Alle arter. Dagstotal 11 Årstotal 484), Løvsanger 3 RI, Kelds Nor Fuglestation Ole Tønder
[Dof-Fyn]


Karlsmose, Egeskov, Kværndrup  Tirsdag den 13. august 2002. Kl 18:00-19:00 
Dobbeltbekkasin 2 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 2 R, Tinksmed 6 FU, Ravn 2 OF Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Husby Strand Tirsdag den 13. august 2002. Kl 8:45-10:00
Lille Lappedykker 5, Gråstrubet Lappedykker 29, Krikand 30, Skeand 4, Lille Præstekrave 1, Krumnæbbet Ryle 2, Almindelig Ryle 5, Kærløber 1 1K, Brushane 11, Dobbeltbekkasin 15, Sortklire 7, Rødben 6, Hvidklire 36, Svaleklire 2, Tinksmed 10, Mudderklire 7, Odinshane 2 1K Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]

     Odinshane Husby Strand. Billedet er taget i lørdags af Michael Mosebo Jensen, men det er nok de samme to fugle!


Bøjden Nor Tirsdag den 13. august 2002. Kl 8:50-10:30
Stenvender 1 FOU, Almindelig Ryle 6 FOU, Hvidklire 4 FOU, Mudderklire 2 FOU, Stor Præstekrave 3 FOU, Vibe 30 R, Strandskade 1 FOU, Gråstrubet Lappedykker 1 FOU, Toppet Lappedykker 5 R, Lille Lappedykker 4 FOU, Troldand 6 R, Gråand 52 FOU, Skarv 25 R, Topppet Skallesluger 2 R, Blishøne 35 FOU, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 3 R, Fiskehejre 1 FOU, Tornirisk 30 FOU, Hvid Vipstjert 8 FOU, Stær 30 FOU   Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn


Keldsnor, Sydlangeland Mandag den 12. august 2002. Kl 21:00
Hvidvinget Terne 1 1K R (til overnatning).  Kelds Nor Fuglestation, Ole Tønder og Thomas Bundgaard [Dof-Fyn]


Slambassinet Tirsdag den 13. august 2002. Kl 14:45-16:30
Damklire 1 AD i vinterdragt  Søren Gjalbæk [Dof-Fyn]

                 12aug02dammj.jpg (21125 bytes)            12aug02dmmj.jpg (24692 bytes)

Michael Mosebo Jensens foto af Damklire i forgårs aften d 12. august 2002   


Thurø Rev, Thurø Mandag den 12. august 2002. Kl 11:40 - 12.30
Tornirisk 8, Stær 120 - 1, Fiskehejre 3, Vibe 4, Engpiber 4, Mudderklire 1, Hvid vipstjert 6, Stor præstekrave 1, Strandskade 1, Svartbag 24, Skarv 34, Gråkrage 26, Stor flagspætte 1, Ringdue 4 Hø, Hvidklire 2, Lille regnspove 1 Of, Spurvehøg 1 fou 1 stk stær.


Husby Strand Mandag den 12. august 2002. Kl 13:30
Odinshane 2 R  Finn Eriksen [Dof-Fyn]


Bøjden Nor Mandag den 12. august 2002. Kl 18:30-19:15
Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Troldand 10 R, Stor Præstekrave 7 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 24 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 8 FU, Splitterne 2 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Sydlangeland Mandag den 12. august 2002. 
Keldsnor, Sydlangeland (10:00): 
Dværgmåge 1 1K R, Kelds Nor Fuglestation Thomas Bundgaard 
Søgård Mose, Sydlangeland: 
Lille Lappedykker 7 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 460 R, Pibeand 1 R, Knarand 10 R, Krikand 7 R, Gråand 301 R, Atlingand 5 R, Skeand 7 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 87 R, Vibe 70 R, Gul Vipstjert 2 R, Råge 30 R, Stær 200 R, Kelds Nor Fuglestation Thomas Bundgaard
Keldsnor, Sydlangeland:(Dagens ringmærksningstal) 
Kærsanger 7 RI, Rørsanger 7 RI, Gærdesanger 9 RI (Alle arter. Dagstotal 42 Årstotal 473), Kelds Nor Fuglestation Ole Tønder
[Dof-Fyn]


Brændegårdssø Mandag den 12. august 2002. Kl 16:30-16:45
Grågås 300 R ((+)), Bramgås 1 R, Rørhøg 2 FU. Freddy S. Hansen
Lærkefalk 1
Erik Ehmsen [Dof-Fyn]


Drejø, Øhavet Søndag den 11. august 2002. Kl 13:30 - 15.00
Nørresø
Taffeland 1, Lille lappedykker 1 hø, Krikand 4, Fiskehejre 1, Grønbenet rørhøne 1 Hø, Gråstrubet lappedykker 12 Ad + 8 Juv, Stær 20, Blishøne 8, Rørhøg 1 hun, Mudderklire 1, Gråand 12.
Søndersø:
Rørhøg 1, Gråstrubet lappedykker 1, Fiskehejre 1, Sortklire 1, Hvid vipstjert 8


Lehnskov, Svendborg Søndag den 11. august 2002. Kl 9:15
Vibe 60 R


Sydlangeland Søndag den 11. august 2002.Kl 12.00 
Keldsnor: 
Toppet Lappedykker 28 R, Skarv 108 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 1 R, Grågås 400 R, Gravand 12 R, Taffeland 191 R, Troldand 187 R, Hvinand 26 R, Blishøne 95 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 9 R, Vibe 28 R, Almindelig Ryle 17 R, Brushane 2 R, Sortklire 3 R, Mudderklire 1 R, Sølvmåge 45 R, Svartbag 6 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Stær 135 R, Tornirisk 56 R, Rørspurv 1 R. Kelds Nor Fuglestation ved Thomas Bundgaard 
Ringmærkning:

Gråand 1 HUN RI (ny ringmærkningsart for KNF !!!), Kærsanger 9 RI, Tornsanger 10 RI (Alle arter. Dagstotal 42 Årstotal 431), Kelds Nor Fuglestation ved  Ole Tønder
Dovnsklint: (Træk)

Hvepsevåge 5 R, Stær 573 T, Lille Korsnæb 15 T. Kelds Nor Fuglestation ved Thomas Bundgaard
[Dof-Fyn


Bøjden Nor Søndag den 11. august 2002. Kl 18:00-18:30
Toppet Lappedykker 3 FU, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 5 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 3 FU Freddy S. Hansen  [Dof-Fyn


Korinth Søndag den 11. august 2002. Kl 14:45
Sort Glente 1 Ø. Bent Nielsen  [Dof-Fyn


Gudbjerg Søndag den 11. august 2002. Kl 4:00
Vagtel 1 HØ, [LBL]  [Dof-Fyn


Arreskov Sø Søndag den 11. august 2002. Kl 12:00
Havørn 2 AD R, [BIS Kirsten]  [Dof-Fyn


Karlsmose, Egeskov, Kværndrup Søndag den 11. august 2002. Kl 9:25-9:50
Grågås 6 R, Gråand 43 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 2 R (+),  Hvidvinget Terne 1 1K FU, Hans Rytter
Kl 15:00
Hvidvinget Terne 1 R, David B. Collinge  [Dof-Fyn]
 
(Billedet er fra Køge, Karlsmosefuglen er en smule lysere ifølge RYT) [Læs om Hvidvinget terner set i DK 2002 på PHYL]

     Karlsmoselokaliteten sensommeren 2002. Det over søerne den hvidvingede terne fouragerer.
     Parker ved 7. Milestenen på A8 i Alle'en til Egeskov. Gå 3/4 km mod syd.

                           9aug02ht.jpg (21601 bytes)                    9aug02hve.jpg (27048 bytes)
             To uskarpe men klikbare billeder af den hvidvingede terne     

Karlsmose, Egeskov, Kværndrup Lørdag den 10. august 2002. Kl 14:45-15:15
Rørhøg 1 1K FU, Hvidklire 1 FU, Hvidvinget Terne 1 1K FU, Thomas Hellesen
Kl 15:30-16:15

Havørn 1 AD V (med brun plet midt på den hvide hale), Hvidvinget Terne 1 FU Henrik Knudsen
[Dof-Fyn


                     Obs, der ældre end en uge! Se Her endnu ældre se Her eller arkiverne!

[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

25 okt 2009
This page is part af: Http://www.Snatur.dk