Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra: [25 december02/ 26. oktober02 ][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ]
                                        [11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 5. ( 25. januar - 1. februar 2003).      Sidst opdateret 22 februar 2003 12:28:10 

Via [DofCall] [De sidste 25] Søndag Sædgås 90 Føns Vang 14- Michael Mosebo Jensen

Vejlen Tåsinge Fredag den 31. januar 2003. Kl 9:15
Havørn 1 JUV R Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Kl 9:15

Havørn 1 2K R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 14 R, Grågås 375 R, Musvåge 3 R, Blishøne 1 R, Skægmejse 2 R.Jacob Sterup Andersen 


Tåsinge Fredag den 31. januar 2003. 
Stjovl : Sangsvane 100 R 
Søby:Knopsvane 7 R, Sangsvane 197 R, Canadagås 20 R
Sønder Vornæs : Knopsvane 10 R, Sangsvane 182 R Jacob Sterup Andersen


Sdr. Vornæs Fredag den 31. januar 2003. Kl 15:10
Silkehale 15 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen


Bøjden Nor Fredag den 31. januar 2003. Kl 8:35-9:00
Tårnfalk 1, Pibeand 26, Sangsvane 36, Canadagås 48, Gråand 60, Rødben 1, Troldand 150.

      Bøjden Nor den 31. januar 03.


Færgen Bøjden-Fynshav Fredag den 31. januar 2003. Kl 9:00-9:30
Toppet skallesluger 18, Hvinand 3, Ederfugl 2000, Skarv 7, Svartbag 2, Sølvmåge 150, Toppet lappedykker 9, Gråstrubet lappedykker 3, Sortstrubet lom 1, Alk 17 + 3 S, Lomvie 3, Sortand 8, Havlit 10.


Mullerup Skov Fredag den 31. januar 2003. Kl 11:00-11:30
Fiskehejre 1 OF, Gråand 35 R, Blishøne 4 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Sjagger 7 FU, Halemejse 3 FU (sydlig race), Sumpmejse 3 FU, Spætmejse 2 FU, Kvækerfinke 8 FU, Dompap 2 FU. Torben Møller [Dof-Fyn]


Faaborg Fjord Fredag den 31. januar 2003. Kl 9:30-11:15
Troldand 40 R, Hvinand 100 FOU min, Ederfugl 150 FOU, Gravand 2 FOU, Gråand 80 FOU, Pibeand 2 FOU, Lille Skallesluger 7 FOU, Toppet Skallesluger 38 FOU, Stor Skallesluger 11 FOU, Lille Lappedykker 55 FOU, Toppet lappedykker 30 FOU, Blishøne 2900 FOU, Knortegås mb 15 FOU, Knopsvane 202 FOU, Sangsvane 3 FOU, Skarv 50 R/FOU, Hættemåge 100 R/FOU, Sølvmåge 30 FOU/R, Stormmåge 20 R, Fiskehejre 2 R, Sjagger 100 FOU, Gråsisken 9 T, Tårnfalk 1 FOU, Musvåge 1 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] 


Faaborg Gymnasium Fredag den 31. januar 2003. Kl 14:30
Silkehale 10 OF. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] 


Føns Vang Fredag den 31. januar 2003. Kl 9:30-10:30
Knopsvane 9 FU, Sangsvane 57 R, Grågås 365 R, Gråand 15 R, Hvinand 20 FU, Blå Kærhøg 1 HUN FU, Musvåge 1 R, Blishøne 10 FU, Ringdue 200 OF, Musvit 1 R, [DMZ RSJ] [Dof-Fyn] 


Vejlen Tåsinge Torsdag den 30. januar 2003. Kl 16:00
Havørn 2 R 1 Ad. + 1 Juv. Bent Staugaard, Poul Rasmussen 


               Sortkrage ved dæmningen til Thurø 


Nakkebølle, Skoven øst for Torsdag den 30. januar 2003. Kl 15:00-15:30
Spurvehøg 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 20 FU (+), Ravn 1 HØ, Bogfinke 20 FU (+), Kvækerfinke 20 FU (+). Freddy S. Hansen [Dof-Fyn] 


Sundet, Faaborg Torsdag den 30. januar 2003. Kl 11:15-12:15
Skeand 1 FOU, Krikand 1 FOU, Gråand 30 FOU, Troldand 1000 R, Taffeland 60 R
Lille Skallesluger 1 R, Blishøne 100 FOU, Sjagger 50 T, Tårnfalk 1 FOU, Musvåge 1 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] 


Sdr. Vornæs Tåsinge Onsdag den 29. januar 2003. Kl 9:05
Havørn 1 JUV OF. Poul Rasmussen 


Vejlen Tåsinge Onsdag den 29. januar 2003. Kl 9:15-9:40
Fiskehejre 6 R, Knopsvane 24 R, Sangsvane 21 R, Grågås 37 R, Gravand 2 R, Krikand 16 R, Gråand 52 R, Taffeland 287 R, Troldand 1628 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 3 R, Blishøne 28 R, Sølvmåge 6 R, Ringdue 60 OF, Allike 125 OF. Poul Rasmussen 


Nakkebølle inddæmning Onsdag den 29. januar 2003. 
Blå kærhøg hun/juv. 1. Arne Bruun 


Hvidkilde sø. Onsdag den 29. januar 2003. 
Grågås 140. Arne Bruun 


Landet Tåsinge Onsdag den 29. januar 2003. Kl 16:55
Sangsvane 250. 


Vornæs Tåsinge Onsdag den 29. januar 2003. Kl 16:15-16:50
Musvåge 3, Stor flagspætte 2, Ringdue 60. 


Faaborg Inderfjord Onsdag den 29. januar 2003. Kl 10:30-11:00
Blishøne 1300 FOU, Lille Lappedykker 55 FOU, Toppet lappedykker 6 FOU
Toppet Skallesluger 4 FOU, Stor Skallesluger 3 FOU, Hvinand 50 FOU, Troldand 20 R, Knopsvane 30 FOU, Skarv 20 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] 


Sundet, Faaborg Onsdag den 29. januar 2003. Kl 12:30-12:50
Isfugl 1 FOU, Halemejse 10 FOU, Grønsisken 20 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Brændegård Sø Onsdag den 29. januar 2003. Kl 13:35-14:25
Toppet Lappedykker 2, Skeand 1 HUN, Lille Skallesluger 9 HAN, Lille Skallesluger 14 HUN, Stor Skallesluger 70, Havørn 2 AD, Ravn 3, Grønsisken 28, Tim H Hansen Bente Christensen [Dof-Fyn] 


Silke Å v. Brahetrolleborg Onsdag den 29. januar 2003. Kl 13:20
Vandstær 1, Tim H Hansen Bente Christensen [Dof-Fyn] 


Bøjden Nor Onsdag den 29. januar 2003. Kl 10:30-12:50
Toppet Lappedykker 3 (på havet), Knopsvane 16, Sangsvane 75, Canadagås 47, Pibeand 46, Spidsand 1 HAN, Taffeland 70, Troldand 150, Bjergand 8500, Havlit 1 HAN (på havet), Hvinand 20, Lille Skallesluger 1 HUN, Tim H Hansen Bente Christensen [Dof-Fyn] 


Tarup Vandmølle Onsdag den 29. januar 2003. Kl 10:30-12:50
Vandstær 1 FU, Lille Korsnæb 9 OF. Per Rasmussen [Dof-Fyn]


Strandvænget, Nyborg (parken) Onsdag den 29. januar 2003. 
Musvåge 1 R, Fasan 1 HUN FU, Stor Flagspætte 1 OF, Fuglekonge 10 FU (+), Sumpmejse 7 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 20 FU (+), Musvit 20 FU (+), Spætmejse 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 2 HØ, Bogfinke 25 FU, Kvækerfinke 25 FU, Grønirisk 34 OF, Stillits 1 FU, Grønsisken 6 FU, Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn] 


Helnæs Made Onsdag den 29. januar 2003. Kl 15:00
Blå Kærhøg 2 (Han og hun), Fjeldvåge 1, Vibe 18, Ravn 2. Finn Eriksen [Dof-Fyn] 


Vornæs, Taasinge Tirsdag den 28. januar 2003. Kl 14:30
Havørn 1 OF Ib Hansen via Poul Rasmussen


Sørup sø Tirsdag den 28. januar 2003. 
Stor skallesluger 9, Musvåge 1, Troldand 3, Gråand 40. Arne Bruun


Vejlen, Taasinge Tirsdag den 28. januar 2003. Kl 16:20
Fjeldvåge 1 Poul Rasmussen


Christiansminde, Svendborg Tirsdag den 28. januar 2003. Kl 14:30
Hættemåge 30 + 1 ringmærket [LFX]

                       Hættemåge mærket LFX

Svendborgsund Tirsdag den 28. januar 2003. Kl 16:00
Toppet skallesluger 8, Ederfugl 6, Knopsvane 40, Svartbag 1, Skarv 2, Hvinand 6, Mørkbuget knortegås 1.


Svanninge Bakker Tirsdag den 28. januar 2003. Kl 10:30-11:00
Vandrikse 2 hørt, Tårnfalk 1 FOU, Musvåge 1 T, Korttået Træløber 1 FOU
Ringdue 20 T, Sanglærke 2 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] 


Østfyn Tirsdag den 28. januar 2003. Kl 8:15-12:30
Frisengårdsvej/Hvedevej, Nyborg (12:45): 
Silkehale 52 FU. Rudi Semrau Jensen,  Dieter Maaszen
Østerø Sø, Knudshoved (11:00-12:30): 
Skarv 56 R, Fiskehejre 12 FU, Knopsvane 166 FU, Grågås 2 FU, Pibeand 16 FU, Krikand 1 HAN R, Gråand 30 FU, Troldand 75 FU, Lille Skallesluger 1 HUN R, Blishøne 110 FU, Dompap 1 FU. Per Rasmussen
(10:10-11:20): 
Skarv 72 R, Fiskehejre 10 FU, Knopsvane 136 FU, Sangsvane 6 FU, Grågås 5 FU, Gravand 5 FU, Pibeand 32 R, Taffeland 18 R, Troldand 122 R, Tårnfalk 1 FU (v/fyret), Blishøne 108 FU, Svartbag 1 R, Skærpiber 1 FU (v/fyret), Husskade 1 R, Skovspurv 7 R, Gulspurv 8 R (v/fyret). Rudi Semrau Jensen Dieter Maaszen
Knudshoved (11:00-12:30): 
Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 10 R, Skærpiber 2 R. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave (10:30): 
Grågås 69 FU, Stor Skallesluger 2 FU.
Tarup Vandmølle (10:00): 
Vandstær 1 FU. Per Rasmussen
Skoven v/ Slipshavn (8:15-9:30): 
Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 59 R, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 5 FU, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 2 HØ, Blåmejse 6 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 FU, Korttået Træløber 3 HØ, Skovskade 1 R, Kvækerfinke 4 FU, Grønirisk 14 R, Dompap 6 R. Rudi Semrau Jensen,  Dieter Maaszen   [Dof-Fyn] 


Vestfyn Tirsdag den 28. januar 2003. Kl 14:00-14:40
Føns Vang:
Sangsvane 76 (23 Fønsvej (Ø) + 53 Kirkegyden), Sædgås 117 (Fønsvej (Ø)), Kortnæbbet Gås 2 (Fønsvej (Ø)), Grågås 55 (15 Fønsvej (Ø) + 40 Kirkegyden), Canadagås 8 (Kirkegyden), Blå Kærhøg 1 (hunfarvet, Fønsvej (Ø)). Michael Mosebo Jensen   [Dof-Fyn] 


Vejlen, Taasinge Mandag den 27. januar 2003. Kl 10:40-11:50
Havørn 1 Juv imm, Knopsvane 8, Svartbag 3, Sangsvaner 48, Hvinand 4, Fiskehejre 6, Blå kærhøg 1 Brun, Fjeldvåge 1, Musvåge 2, Krikand 28, Gråand 48, Stor skallesluger 6, Gravand 1, Blishøne 18, Sjagger 3 Of, Ringdue 250, Troldand 500, Taffeland 60.
Kl 15:40

Havørn 1 Blå kærhøg 1 Brun. Carsten Müller. (Carsten så havørnen første gang i lørdags kl. 17:00)


       Havørnen ove Vejlen d. 27. jan 03.


Arreskov Sø ved Sollerup Mandag den 27. januar 2003 
Lille skallesluger 12 Han + 12 Hun. Erik Ehmsen


Noret, Taasinge Mandag den 27. januar 2003. Kl 10:35-11:40
Fiskehejre 2, Gravand 1, Gråand 6, Grågås 12, Sortkrage 1.


Svendborgsund Mandag den 27. januar 2003. Kl 8:30 & 15.00
Toppet skallesluger 34, Ederfugl 4, Knopsvane 40, Svartbag 1, Sangsvane 2, Skarv 9, Hvinand 18, Strandskade 1, Gravand 2.


Sundet, Faaborg Mandag den 27. januar 2003 
Vandrefalk 1 Han 2k forsøgte at tage blishøns!. Erik Ehmsen


Svanninge Bakker Mandag den 27. januar 2003. Kl 9:30-10:30
Lille Korsnæb min 30 FOU/SY, Dompap 5 FOU, Kvækerfinke 20 FOU, Grønsisken 10 FOU, Musvit min 20 FOU, Blåmejse 10 FOU, Topmejse 2 FOU, Sortmejse 3 SY, Ringdue 30 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] 


Vestfyn Mandag den 27. januar 2003. Kl 9:15-16:05
Maden, Helnæs 
Sangsvane 71, Blisgås 5, Grågås 210, Canadagås 18, Pibeand 20, Krikand 10, Gråand 150, Blå Kærhøg 3, Fjeldvåge 1, Vandrefalk 1 2K, Dobbeltbekkasin 1, Sanglærke 38, Skærpiber 4 (på engene), Tornirisk 1, Bjergirisk 1.
Føns Vang (15:20-16:05): 
Sangsvane 160, Sædgås 149, Kortnæbbet Gås 2, Grågås 315, Canadagås 12, Vibe 39, 
Ørslev Bjerge (14:00-15:10): 
Lille Korsnæb 36, 
Puge Mølleå (13:10-13:35): 
Blå Kærhøg 1, Fjeldvåge 1, Tornirisk 1, 
Emtekær Nor (12:25-13:05): Sangsvane 20, Lysbuget Knortegås 2, Gråand 240, Hvinand 410, Vibe 6, Stor Regnspove 10, Tim H. Hansen   [Dof-Fyn] 


Vornæs Søndag den 26. januar 2003. Kl 13:45
Ravn 2 OF. Poul Rasmussen


Arreskov Sø ved Sollerup Søndag den 26. januar 2003. 
Havørn 2 Ad. Erik Ehmsen
Kl 11:20-12:50

Toppet Lappedykker 3, Fiskehejre 5, Knopsvane 6, Grågås 9 R, Gråand 100, Taffeland 20, Troldand 400, Hvinand 50, Lille Skallesluger 11, Stor Skallesluger 8, Sanglærke 5 OF, Sumpmejse 3, Korttået Træløber 1 HØ, Kvækerfinke 60, Nordlig Gråsisken 2 OF. Freddy S. Hansen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Kl 12:15

Blå kærhøg 1 (brun) Henrik Knudsen 


Nørresø, Brahetrolleborg Søndag den 26. januar 2003. 
Lille skallesluger 8 Han + 2 Hun. Erik Ehmsen


Storskoven, Brændegaard Søndag den 26. januar 2003. Kl 10:15-11:10
Ringdue 200, Sumpmejse 1, Topmejse 2, Sortmejse 2, Ravn 1, Kvækerfinke 100, Lille Korsnæb 32. Freddy S. Hansen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon


Brændegaard Sø Søndag den 26. januar 2003. Kl 8:30-10:00
Fiskehejre 12, Knopsvane 2, Sangsvane 3 OF, Grågås 28, Gråand 80, Hvinand 40, Lille Skallesluger 42, Stor Skallesluger 62, Duehøg 1, Musvåge 8, Tårnfalk 1, Svartbag 1, Ringdue 60, Sanglærke 4 OF, Fuglekonge 1, Sumpmejse 3, Blåmejse 10, Musvit 10, Spætmejse 5, Ravn 2, Bogfinke 20, Gulspurv 8. Bent Staugaard, Freddy S. Hansen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Kl 14:00

Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 2 FU, Sangsvane 2 OF, Hvinand 8 FU, Stor Skallesluger 48 FU, Duehøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 FU, Vibe 28 OF, Skovspurv 8 FU, Torben S. Hvass [Dof-Fyn]
Kl 14:40

Sortand 2 R (par). Henrik Knudsen [Dof-Fyn]


Brændegaard Sø enge syd for Søndag den 26. januar 2003. Kl 10:00-10:10
Musvåge 3, Vibe 9, Sjagger 40, Stillits 14. Bent Staugaard, Freddy S. Hansen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon


Hvidkilde Sø Søndag den 26. januar 2003. Kl 12:15-13:30
Grågås 260 R, Gråand 100 R, Taffeland 500 R (1 hybrid Taffeland x Troldand), Hvinand 50 R, Lille Skallesluger 52 R, Stor Skallesluger 20 R. Erik Danielsen [Dof-Fyn]


Monnet Tåsinge Søndag den 26. januar 2003. Kl 14:00-16:00
Fiskehejre 2, Grågås 2, Gravand 20, Pibeand 13, Gråand 41, Hvinand 58, Toppet Skallesluger 33, Stor Skallesluger 2, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Blishøne 400, Stor Regnspove 4, Sanglærke 4, Gråkrage 40. Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn]


Vester Skerninge Lindekildevej Søndag den 26. januar 2003. Kl 16:45
Sangsvane 60 (heraf 4 ungfugle). Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn]


Bøjden Nor Søndag den 26. januar 2003. Kl 10:00-12:00
Sangsvane 80 (heraf 16 juv), Canadagås 31, Taffeland 50, Troldand 400, Bjergand 3950, Rødben 4. Henrik Knudsen [Dof-Fyn]


Nyborg Søndag den 26. januar 2003. 
Østerø Sø, Knudshoved: 
Skarv 45 R (+), Fiskehejre 21 R, Knopsvane 165 R, Grågås 2 R, Pibeand 40 R, Krikand 7 R, Gråand 130 R, Taffeland 30 R, Troldand 130 FU, Hvinand 4 HUN FU, Lille Skallesluger 1 HUN R, Toppet Skallesluger 1 HAN R, Blishøne 160 R, Sanglærke 1 TI, Fuglekonge 1 FU, Bjergirisk 30 FU, Dompap 2 FU.
Slipshavn, noret: 
Lille Lappedykker 7 FU, Hvinand 19 FU, Musvåge. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen 
[Dof-Fyn]


Vest og nordvest Fyn Søndag den 26. januar 2003. Kl 11:00-15:00
Føns Vang (14:05-15:00): Sangsvane 173 (62 østsiden, 111 nordsiden), Sangsvane 111 (Nordsiden), Sædgås 90 (Østsiden), Grågås 221 (105 østsiden, 116 nordsiden), Vibe 22 (set fra Føns Kirke).
Emtekær Nor (12:45-13:30): Grågås 43 Ø, Gravand 20, Pibeand 8, Hvinand 400, Lille Skallesluger 11 (4 hannner + 7 hunner), Vibe 9, Stor Regnspove 18, Bjergirisk 3.
Bredning v. Sdr. Åby (12:20-12:25): Sædgås 3, Grågås 70, Bramgås 2, [MMJ]
Wedellsborg (11:45-12:15): Sangsvane 216, Grågås 150, Canadagås 23, Stær 5.
Eskør, Vestfyn (11:00-11:35): Blå Kærhøg 1 (hunfarvet), Sanglærke 1, Skægmejse 1 HØ, Stær 2. Michael Mosebo Jensen
[Dof-Fyn]


Rantzausminde, Svendborg Lørdag den 25. januar 2003. Kl 13:35
Havørn 1 Juv (kom fra Nø og fløj mod SV)

          Tja det er ikk' til at se det hvis....


Arreskov Sø Sollerup Lørdag den 25. januar 2003. Kl 14:30-15:10
Lille skallesluger 17, Stor skallesluger 16, Troldand 400, Hvinand 60, Fiskehejre 3, Hættemåge 250, Knopsvane 3, Fuglekonge 2, Dompap 7, Grønirisk 6.
Kl 13:15-14:30

Grågås 220 Ø, Lille Skallesluger 17, Blå Kærhøg 1 (hunfarvet), Halemejse 5, Dompap 12. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]


Ollerup Lørdag den 25. januar 2003. Kl 13:40
Grågås 30 NØ.


Tåsinge Vejle, Vestsiden Lørdag den 25. januar 2003. Kl 14:17-14:35
Fiskehejre 2 R, Taffeland 300 R (+), Troldand 1000 R (+), Lille Skallesluger 3 FU, Stor Skallesluger 2 R (i havnen), Blå Kærhøg 1 FU (brun), Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Hættemåge 14 FU, Allike 475 FU (i havstokken). Bent Staugaard, Hans Rytter [Dof-Fyn]


Monnet, Tåsinge Lørdag den 25. januar 2003. Kl 12:00-13:30
Tårnfalk 1 FU, Bjergirisk 100 R (+), Snespurv 10 FU, Bent Staugaard, Hans Rytter [Dof-Fyn]


Brændegårds Sø Lørdag den 25. januar 2003. Kl 12:30-13:15
Toppet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 6 R (+), Grågås 27 OF, Gråand 150 R (+), Troldand 150 R (+), Lille Skallesluger 17 R, Stor Skallesluger 54 R, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Vibe 6 R (på eng vest for søen), Stær 1 R (på eng vest for søen). Freddy S Hansen [Dof-Fyn]
 Kl 14:00

Lille Skallesluger 20, Duehøg 1 2K HUN FU. Finn Eriksen [Dof-Fyn]


Bøjden Nor Lørdag den 25. januar 2003. Kl 14:50-15:30
Sangsvane 75, Canadagås 34, Bjergand 4500. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]


Korinth,Sølund v. for nr. 3 i Lærketræer Lørdag den 25. januar 2003. Kl 12:30-13:15
Musvåge 2 R, Ravn 3 OF, Lille Korsnæb 150 FU (+) Freddy S Hansen [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Lørdag den 25. januar 2003. Kl 9:00-10:15
Vindrossel 12 T, Sjagger 25 T, Grønsisken 15 FOU, Gråand 55 FOU, Krikand 1 R
Gravand 1 FOU, Taffeland 200 R, Lille Skallesluger 1 FOU, Toppet lappedykker 2 FOU, Vandrikse 2 hørt. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Monnet, Taasinge Fredag den 24. januar 2003. Kl 8:00-11:00
Fiskehejre 2, Knopsvane 42, Sangsvane 60, Sædgås 4 OF, Grågås 88 R, Gravand 34, Gråand 160, Hvinand 80, Toppet Skallesluger 44 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 400, Vibe 1, Almindelig Ryle 1 (Død), Sanglærke 1, Skærpiber 4 R, Bjergirisk 20, Gråsisken 2 OF (Nordlig), Laplandsværling 1 FU (Ca 100 øst for hjemmeværnshuset) [Læs og se flere fotos...] Hans Rytter, Freddy S. Hansen, Peter Danielsen, Erik Danielsen, Poul Rasmussen * Lapværling art 250 og Erhardt Ecklon.

            RYT holder den dræbte ryle


Langeland Fredag den 24. januar 2003. Kl 11:25-13:20
Fårevejle Langeland (13:20): 
Sangsvane 235 R, Canadagås 7 R, Vibe 2 R
Påø enge (12:15): 
Knopsvane 11 R, Grågås 22 R, Pibeand 158 R, Gråand 252 R, Troldand 3 R, Musvåge 101 R, Hættemåge 25 R, Skovskade 1 OF, Gråkrage 23 R
Illebølle (11:25): 
Blå Kærhøg 1 HAN R. Poul Rasmussen


Tryggelev Nor, Langeland Fredag den 24. januar 2003. Kl 12:30
Pibesvane 1, Blisgås 2, Grågås 400 (ca.-tal), Canadagås 8, Troldand 700 (Incl.Taffeland, Hvinand og Bjergand), Lille Skallesluger 1, Vibe 8. Finn Eriksen [Dof-Fyn]


Arreskov Sø Fredag den 24. januar 2003. Kl 15:30
Nilgås 3 R, Lille Skallesluger 15 R. Henrik Knudsen [Dof-Fyn]


Brændegårds Sø Fredag den 24. januar 2003. Kl 13:30-13:45
Stor Skallesluger 25 R (+), Duehøg 1 HUN R (på øen), Fjeldvåge 1 R (på engen syd for søen), Vibe 11 FU (på engen syd for søen), Ravn 2 OF. Freddy S. Hansen 
Kl 11:00
Lille Skallesluger 6 R (4 HAN og 2 HUN), Halemejse 6 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 4 R. Anni & Peter Nielsen [Dof-Fyn]


Naturskolen, Svendborg Fredag den 24. januar 2003. Kl 10:25-10:45
Duehøg 1 FU, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Kvækerfinke 56 R. Torben Møller [Dof-Fyn]


Skårupøre Strandvej, Svendborg Fredag den 24. januar 2003. Kl 9:50-10:20
Skarv 4 R, Sangsvane 23 R (på vandet), Troldand 6 R, Ederfugl 22 FU, Stor Skallesluger 19 FU, Musvåge 2 R, Fasan 1 FU, Blishøne 6 FU, Ringdue 16 OF. Torben Møller [Dof-Fyn]


Thurøbund, Thurø, Svendborg Fredag den 24. januar 2003. Kl 9:00-9:25
Skarv 2 FU, Sangsvane 2 OF, Gråand 6 FU, Ederfugl 88 R, Rødben 1 OF, Gråmåge 1 OF, Svartbag 1 OF, Ringdue 2 OF, Tyrkerdue 1 R. Torben Møller [Dof-Fyn]


Ådalen, Ferritslev Fredag den 24. januar 2003. Kl 10:30
Silkehale 1 R. Per Rasmussen [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Fredag den 24. januar 2003. Kl 11:30-12.30.
Isfugl 1 FOU ( Rørskov ved gymnasium ), Grønsisken 15 FOU, Råge 50 ved koloni
Halemejse 6 FOU, Stor Flagspætte 2 jagtede hinanden, Korttået Træløber 1 SY
Musvåge 1 FOU, Tårnfalk 1 FOU, Vandrikse 2 hørt, Blishøne 70 FOU
Lille Skallesluger 1 FOU, Krikand 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Kidholm/Thurø Bund Torsdag den 23. januar 2003. Kl 15:00-15:15
Strandskade 12, Vibe 2, Rødben 1, Toppet skallesluger 18, Skarv 110, Hvinand 8, Svartbag 2, Knopsvane 48, Blishøne ca. 500, Fiskehejre 12, Grågås 1.

Grågås foran Kidholm, Thurø Bund


Trente Mølle, Ny Stenderup Torsdag den 23. januar 2003. Formiddag
Vandstære 2 hopper fornøjeligt rundt ved mølledammene og bækken. Så kom de igen. Naturvejleder Leif H. Sørensen - Trente Mølle Naturskole 


Arreskov sø, Sollerup Torsdag den 23. januar 2003 Kl 11:45-12:00
Lille Skallesluger 9 F. Aage Wichmann [Dof-Fyn]


Brændegård sø Torsdag den 23. januar 2003 Kl 10:30-11:00
Gråand 35 R, Troldand 220 R, Hvinand 5 R, Lille Skallesluger 38 FU, Stor Skallesluger 43 FU, Havørn 2 AD R (slog efter en stor skallesluger men opgav hurtigt). Aage Wichmann [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Torsdag den 23. januar 2003. Kl 12:15-12:45
Isfugl 1 Fjerpleje, Troldand 1500 R, Taffeland 200 R, Bjergand 2 R, Toppet Lappedykker 2 FOU, Knopsvane 4 Revirkamp, Dobbeltbekkasin 3 R, Fiskehejre 1 R, Vindrossel 7 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Holstenshuus, Faaborg Torsdag den 23. januar 2003. Kl 9:45-10:45
Stor Tornskade 1 R, Gulspurv 20 FOU, Kvækerfinke/Bogfinke 70 FOU, Ringdue 60 R, Skovskade 3 FOU, Sjagger 50 T, Sanglærke 5 T, Grågås 5 T, Musvåge 7 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Kidholm/Thurø Bund Onsdag den 22. januar 2003. Kl 13.00
Strandskade 10, Vibe 3, Rødben 1, Toppet skallesluger 6, Skarv 56, Hvinand 13, Svartbag 2, Knopsvane 48, Blishøne ca. 500. Henrik Krogh-Jensen 


Brændegård Sø Onsdag den 22. januar 2003.
Havørn 2 Ad  + 1 2-3K mest sandsynlig 2 k, Lille skallesluger 11 Han + 2 Hun, Stor skallesluger 45, Duehøg 1, Stor tornskade 1. Lars Bonne Rasmussen, Erik Ehmsen 


Hvidkilde  Onsdag den 22. januar 2003. 
Grågås 110 Erik Ehmsen 


Naturskolen, Svendborg  Onsdag den 22. januar 2003. 
Grønsisken 130 Erik Ehmsen 


                   Børinge Våge, Svendborg d. 19. jan. 03.  


Spodsbjerg Onsdag den 22. januar 2003. Kl 16:30
Canadagås 21 S (Mod syd i meget lav højde). Steen Winkel [Dof-Fyn] 


Faaborg Fjord, Faaborg Onsdag den 22. januar 2003. Kl 9:15-11:15
Lille Lappedykker 45 FU, Toppet Lappedykker 25 FU, Skarv 95 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 115 FU, Mørkbuget Knortegås 4 FU, Pibeand 3 FU, Gråand 60 FU, Troldand 200 R, Bjergand 1000 R (700 Ø 11:00), Ederfugl 80 FU, Hvinand 80 FU, Toppet Skallesluger 26 FU, Stor Skallesluger 6 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 1700 FU, Hættemåge 100 FU, Sølvmåge 80 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 20 NØ, Sjagger 90 FU (på eng), Vindrossel 2 T, Misteldrossel 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] 


Trappebækken, Svendborg Tirsdag den 21. januar 2003. Kl 11:00
Fiskehejre 2 FU, Isfugl 1 FU, Vandstær 1 FU, Topmejse 2 FU, Bogfinke/Kvækerfinke 4000 OF (sort sol !), Grønsisken 20 FU, Kernebider 2 FU. Steen Winkel [Dof-Fyn] 


Tåsinge Vejle, Dæmningen Tirsdag den 21. januar 2003. Kl 16:00-16:35
Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 16 R, Sangsvane 5 FU, Gråand 76 R, Taffeland 89 R, Troldand 400 R, Blå Kærhøg 1 HAN FU, Duehøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Fasan 3 FU, Blishøne 29 FU, Sjagger 400 OF, Skægmejse 1 FU, Rørspurv 1 FU. Torben Møller [Dof-Fyn] 


Thurø dæmningen, Thurø Tirsdag den 21. januar 2003. Kl 13:40
Lille lappedykker 16 


Svendborgsund ved Iholm Tirsdag den 21. januar 2003. Kl 16:10
Lille lappedykker 2, Hvinand 8, Blishøne 200, Ederfugl 12, Skarv 4, Knopsvane 40. 


         Snespurve på Monnet, Taasinge

Nakkebølle Fjord Tirsdag den 21. januar 2003. Kl 14:30
Knopsvane 4, Taffeland 12, Troldand 310, Bjergand 9, Blishøne 170. Niels Bomholt Jensen [Dof-Fyn] 


Nakkebølle Inddæmning Tirsdag den 21. januar 2003. Kl 13:30-14:30
Fiskehejre 4, Sangsvane 8, Grågås 77 NØ, Knarand 1, Krikand 14, Gråand 70, Taffeland 5, Troldand 450, Lille Skallesluger 1, Blå Kærhøg 1 HUN, Musvåge 3, Tårnfalk 1, Blishøne 2, Grønirisk 2, Gulspurv 9. Niels Bomholt Jensen [Dof-Fyn] 


Hesselager Tirsdag den 21. januar 2003. Kl 11:00
Topmejse 1 FU, Lille Korsnæb 11 OF. Bent Staugaard [Dof-Fyn] 


Bøjden, Nor Tirsdag den 21. januar 2003. Kl 10:00-11:45
Toppet Lappedykker 1 R, Sangsvane 73 FU ((+11juv)), Canadagås 25 FU, Pibeand 43 FU, Krikand 5 R, Gråand 13 FU, Taffeland 100 R ((+)), Troldand 200 R ((+)), Bjergand 3000 R ((+)), Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Rødben 2 HØ. Rudi S. Jensen, Dieter Maaszen [Dof-Fyn] 


Brændegård Sø Tirsdag den 21. januar 2003. Kl 13:37-15:10
Toppet Lappedykker 1 R, Grågås 43 OF, Troldand 280 R ((+)), Hvinand 12 R, Lille Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 45 R, Havørn 2 AD R, Ravn 2 FU. Rudi S. Jensen, Dieter Maaszen [Dof-Fyn] 


Arreskov Sø Tirsdag den 21. januar 2003. Kl 12:45-13:15
Lille Skallesluger 26 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 1 OF, Stillits 3 R. Rudi S. Jensen, Dieter Maaszen [Dof-Fyn] 


Faldsled, Bjerghammer Tirsdag den 21. januar 2003. Kl 8:40-9:15
Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 28 R, Sangsvane 7 R, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 1 OF, Allike 30 OF ((+)), Råge 40 OF ((+)), Gråkrage 4 OF. Rudi S. Jensen, Dieter Maaszen [Dof-Fyn] 


Tarup Vandmølle Tirsdag den 21. januar 2003. 
Vandstær 1 FU. Per Rasmussen [Dof-Fyn] 


Sundet, Faaborg Tirsdag den 21. januar 2003. Kl 11:30-12:30
Knopsvane 40 FU, Grågås 20 NØ, Gråand 40 R, Taffeland 45 R, Troldand 1000 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 25 FU, Hættemåge 110 FU, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Stillits 7 FU, Grønsisken 10 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] 


Monnet, Taasinge Mandag den 20. januar 2003. Kl 9:00-11.00
Laplandsværling 1 Fou, Snespurv 3, Spurvehøg 1 Fou, Skærpiber 2, Sangsvaner 5 Ad, Knopsvane 8, Grågås 18, Gravand 3, Hvinand 26. 


Kobberbækken, Svendborg Mandag den 20. januar 2003. Kl 8:45
Vandstær 1 Fou. (NB alle dage i uge 3 har jeg set vandstære i Kobberbækken,
neden for havelågen har den været i 5 dage). Peder Rasmussen 


Trappebækken, Svendborg Mandag den 20. januar 2003. Kl 9:00
Isfugl 1 R. Peder Rasmussen 


Stjovl, Taasinge Mandag den 20. januar 2003. Kl 8:50
Sjagger 200, Stær 3. 


Taasinge Mandag den 20. januar 2003. 
Hellev (Svendborg, Fyn):
Sangsvane 300 R, Sædgås 13 R, Grågås 1 R, Canadagås 2 R, Grågås x Canadagås 9 R
Stjovl 
Sangsvane 145 R. Jacob Sterup Andersen [Dofbasen


Langeland Mandag den 20. januar 2003. 
Bagenkop 
Silkehale 80 R, 
Bagenkop Havn 
Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R , Skarv 50, R, Blishøne 25 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 130 R , Svartbag 25 R, Skærpiber 1 R
Fårevejle 
Knopsvane 41 R, Sangsvane 29 R, 
Helle Nor 
Skarv 40 R, Knopsvane 7 R, 
Keldsnor 
Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 50 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 AD R, Sangsvane 2 AD R, Grågås 1 OF, Pibeand 98 R, Gråand 58 R, Taffeland 20 R, Troldand 300 R, Bjergand 400 R, Hvinand 20 R, Lille Skallesluger 8 Rastende, Spurvehøg 1 R, Hjejle 1 R, Almindelig Ryle 4 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 100 R, Svartbag 20 R.
Klise Nor
Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 6 R, 
Taffeland 2 R, Troldand 14 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R,
Gråkrage 2 R.
Magleby Nor 
Grågås 65 R, Musvåge 2 R, Sjagger 300 R, Stær 2 R
Nørreballe Nor 
Blisgås 2 AD R , Grågås 67 R, Canadagås 47 R, 
Rudkøbing Vejle
Knopsvane 6 R, Blishøne 2 R
Spodsbjerg 
Blå Kærhøg 1 Brune fugle R
Spodsbjerg Havn 
Sølvmåge 40 R
Storeholm + Havet omkr. (KA44) 
Skarv 140 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 15 R, Stor Regnspove 15 R, Rødben 6 R.  Jacob Sterup Andersen [Dofbasen


Tarup Grusgrave Mandag den 20. januar 2003. 
Lille Korsnæb 25 OF. Per Rasmussen [Dof-Fyn] 


Sundet, Faaborg Mandag den 20. januar 2003. Kl 12:45
Isfugl 1 FOU, Grågås 30 NV ( heriblandt en mindre gås ), Blisgås 1 NV ( ikke sikker bestemmelse ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] 


Bøjden Nor Mandag den 20. januar 2003. Kl 10:50-12:00
Bjergand 3500 R, Troldand 300 R, Taffeland 20 R min, Hvinand 30 FOU, Ederfugl 100 FOU på havet, Gråand 40 FOU, Pibeand 30 FOU, Blishøne 15 FOU, Toppet Skallesluger 6 FOU, Sangsvane 67 FOU, Knopsvane 2 FOU, Canadagås 29 FOU, Grågås 6 NV, Toppet Lappedykker 1 FOU, Toppet Lappedykker 15 FOU på havet, Fiskehejre 6 R, Vibe 2 R, Tårnfalk 1 R, Skærpiber 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] 


Vejstrup Ådal Søndag den 19. januar 2003. 
Vandstær 1, Træløber 2. Henrik Krogh-Jensen


Flagebakken, Thurø Søndag den 19. januar 2003. Kl 9:45
Silkehale 14 R. Arne Bruun


Thurø Bund, Thurø Søndag den 19. januar 2003. Kl 11:00-11:20
Lille Lappedykker 20 R, Knopsvane 46 R, Taffeland 70 R, Troldand 210 R, Musvåge 1 R, Blishøne 1620 R. Arne Bruun


Thurø Rev Søndag den 19. januar 2003. Kl 10:00-11:00
Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 46 R, Krikand 7 R, Gråand 15 R, Ederfugl 650 R (På havet), Havlit 2 R (Langt ude på havet), Strandskade 2 R, Ringdue 140 R (Rast i Østerskov), Sanglærke 4 R, Bjergirisk 14 R. Arne Bruun


Arreskov Sø Søndag den 19. januar 2003. 
Stor Skallelsuger 4, Musvåge 1, Sangsvane 3 ad +1 juv, Troldand 700,  Skarv 1, Kvækerfinke 70, Gråkrage 45, Hvinand 107, Tårnfalk 1.  Erik Ehmsen
Arreskov Sø, Sollerup
Søndag den 19. januar 2003. Kl 12:00
Troldand 0, Hvinand 37, Lille Skallesluger 31 ((5 hunner)), Stor Skallesluger 18,. Henrik Hansen, Henrik Mørup-Petersen [Dof-Fyn]


Brændegård Søndag den 19. januar 2003.
Lille skallesluger 4 Han + 3 Hun, Ringdue 300. Erik EhmsenKl 13:00

Troldand 0, Hvinand 30, Lille Skallesluger 21 (12 hanner), Stor Skallesluger 20, Musvåge 3. Henrik Hansen, Henrik Mørup-Petersen [Dof-Fyn]


Bøjden Søndag den 19. januar 2003.
Sangsvane 99 Ad + 21 Juv, Canadagås 28, Fiskehejre 6, Pibeand 39, Knopsvane 3 Ad, Svartbag 1, Hvinand 18, Gråand 30, Troldand+taffeland+bjergand 700.  Erik Ehmsen


Vornæs Tåsinge Søndag den 19. januar 2003. Kl. 9:05
Blå Kærhøg 1 R (brun), Fam. Rasmussen, Poul Rasmusssen [Dof-Fyn]


Thurø Østerskov Søndag den 19. januar 2003.
Fuglekonge 3 FU, Halemejse 10 FU, Blåmejse 20 FU, Musvit 20 FU, Korttået Træløber 3 FU. Per Rasmussen [Dof-Fyn]


Monnet Søndag den 19. januar 2003. 
Blå Kærhøg 1 HUN, Bjergirisk 10. Per Rasmussen [Dof-Fyn]


Helnæs Made Søndag den 19. januar 2003. Kl. 15:00
Sangsvane 32 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Vibe 7 OF. Torben S. Hvass [Dof-Fyn]


           Lapværling har været på Monnet siden lørdag den 18. januar. 03.
           Lapværling Monnet d. 20. januar 2003. Værlingen er ikke set 
           siden fredag den 24. januar. Læs og se flere fotos...

Taasinge Lørdag den 18. januar 2003. 
Stjovl Knude, Tåsinge (15:16): Vibe 1 OF. Søren Gjaldbæk [Dof-Fyn]
Stjovl Knude, Tåsinge (15:15): Knopsvane 4 FU, Sangsvane 241 FU. Søren Gjaldbæk, Hans Rytter [Dof-Fyn]
Langodde, Monnet, Tåsinge (13:45): Gravand 22 R. Hans Rytter [Dof-Fyn]
Monnet, Tåsinge (13:30-14:30): Bjergirisk 120 R, Laplandsværling 1 R, Søren Gjaldbæk, Hans Rytter [Dof-Fyn]
Monnet, Tåsinge (13:00-14:00): Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Sortkrage 1 R, Snespurv 1 R, Søren Gjaldbæk [Dof-Fyn]
Søby Strand/Monnet, Tåsinge (12:25-13:00): Knopsvane 17 R, Grågås 3 OF, Gråand 48 R, Hvinand 3 R, Blå Kærhøg 1 OF (brun), Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Gærdesmutte 1 OF, Sjagger 218 OF, Råge 52 R, Gråkrage 8 FU (på ådsel af rådyr (ikke skamskudt)), Torben Møller [Dof-Fyn]
Skovballe Havn, Tåsinge (12:10-12:20): Skarv 1 FU, Knopsvane 52 R, Tårnfalk 1 OF, Torben Møller [Dof-Fyn]
Tåsinge Vejle, Havnen (11:40-11:55): Knopsvane 1 R, Gråand 56 R, Troldand 400 R, Stor Skallesluger 37 FU, Fasan 2 FU, Blishøne 70 FU, Sjagger 51 OF, Torben Møller [Dof-Fyn]
Tåsinge Vejle v.skjulet (10:10-11:10): Fiskehejre 2 R (+skelet v.åløb), Knopsvane 6 FU (2juv.), Sangsvane 6 OF, Grågås 15 OF, Krikand 50 R, Gråand 56 OF, Troldand 150 R, Stor Skallesluger 22 FU, Musvåge 1 OF, Ringdue 8 OF, Sjagger 31 OF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Rørspurv 1 R, Torben Møller [Dof-Fyn]
Tåsinge Vejle (11:35-12:45): Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 180 R, Gravand 1 FU, Krikand 8 R (vest for dæmningen), Gråand 50 R (+), Taffeland 250 R (anslået), Troldand 250 R (anslået), Lille Skallesluger 5 FU, Stor Skallesluger 11 R, Blå Kærhøg 2 FU (1 AD HAN og 1 brun), Spurvehøg 1 FU, Blishøne 150 FU (vest for dæmningen), Misteldrossel 1 T, Skægmejse 1 HAN R (+), Træløber 1 FU, Hans Rytter [Dof-Fyn]
Ny Gesinge, Tåsinge (11:00-11:30): Knopsvane 4 FU, Sangsvane 706 FU, Sædgås 13 FU (+), Grågås 26 FU, Canadagås 30 FU, Sanglærke 1 OF, Torben Møller, Hans Rytter [Dof-Fyn]
Bjerreby Tåsinge (10:30): Sangsvane 95 R (her af 27 juv.)), Johanne rasmussen, Poul Rasmussen
Ny Gesinge (10:15): Sangsvane 761 R (i 1 flok( heraf 143 juv.)), Sædgås 33 R, Grågås 76 R,  Johanne Rasmussen, Poul Rasmussen
Søby Tåsinge (10:25): Sangsvane 430 R (i 2 flokke ( her af 78 juv.)), Grågås 15 R, Canadagås 62 R, Johanne Rasmussen, Poul Rasmussen
Vornæsvej, Tåsinge (9:50-10:00): Sangsvane 114 R (18 juv.), Tårnfalk 1 OF, Hættemåge 60 R, Husskade 2 OF, Torben Møller [Dof-Fyn]


Svendborgsund ved Iholm Lørdag den 18. januar 2003. Kl 8:50
Mørkbuget knortegås 5 Fou, Toppet skallesluger 20, Knopsvane 60, Blishøne 150, Svartbag 1 R, Lille lappedykker 1 fou.


Siø Lørdag den 18. januar 2003. Kl 10:40
Grågås 120 R.  Johanne Rasmussen, Poul Rasmussen


Øster Hæsinge Lørdag den 18. januar 2003. 
Natugle 1 R, Ravn 1, Kernebider 19 R, Erik Ehmsen


Arreskov Sø, v/Slottet Lørdag den 18. januar 2003. 
(14:30): Musvåge 2 R, Sjagger 600 R, Ella Mikkelsen
Arreskov, Sollerup (10:45-13:00): Knopsvane 4 FU, Gråand 37 FU, Troldand 80 FU, Hvinand 110 FU, Lille Skallesluger 12 HAN FU, Stor Skallesluger 16 FU, Fjeldvåge 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 2 R, Sjagger 100 R, Halemejse 26 FU, Spætmejse 1 HØ, Allike 23 OF, Bogfinke 100 FU, Kvækerfinke 600 FU, Grønirisk 2 R, Dompap 1 HØ, Kernebider 1 R, Ella Mikkelsen [Dof-Fyn]
Arreskov Sø: Fiskehejre 1 R, Gråand 183 R, Troldand 120 R, Hvinand 32 R, Lille Skallesluger 2 HAN R, Stor Skallesluger 64 R, Havørn 2 AD R, Erik Ehmsen


Brændegård Sø Lørdag den 18. januar 2003. Kl 14:00
Fiskehejre 4 FU, Troldand 200 FU, Lille Skallesluger 3 HUN FU, Stor Skallesluger 34 FU, Musvåge 1 FU, Ella Mikkelsen [Dof-Fyn] 


Silke Å, Lørdag den 18. januar 2003. Kl 13:45
Vandstær 1 FU, Ella Mikkelsen [Dof-Fyn]


Tarup-Davinde Lørdag den 18. januar 2003. 
Skovhornugle 4 R (Opsamlede 52 stk gylp. Sendes til Århus universitet),  Edda Riiser, Flemming Byskov, Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn]


Odense Losseplads Lørdag den 18. januar 2003. 
Sangsvane 150 FU (+),  Edda Riiser, Flemming Byskov, Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn]


Nyborg Havn Lørdag den 18. januar 2003. 
Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Blishøne 200 R (+),  Edda Riiser, Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn]


Kullerup Lørdag den 18. januar 2003. 
Sjagger 400 FU (+),  Edda Riiser, Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn]


Kongshøj Mølle Lørdag den 18. januar 2003. 
Krikand 15 OF, Gråand 43 R, Taffeland 1 HAN R, Stor Skallesluger 1 HAN R, Musvåge 1 OF, Blishøne 4 R, Vandstær 1 FU, Stillits 8 FU,  Edda Riiser, Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn]


Bogå kolonihaver Lørdag den 18. januar 2003. Kl 13:00
Skovhornugle 2 R,  Edda Riiser, Erhardt Ecklon, Flemming Byskov, Eske Frank Morthensen 

                  Skovhornugle, Odense

                   Find uglen Forstør billedet ved et klik og find skovhornuglen :-)


Langesøskoven, Tokkerodvej Lørdag den 18. januar 2003. Kl 14:00-14:45
Lille Korsnæb 16, Grønsisken 60, Ravn 1 Hø.


Thurø Rev, Thurø Fredag den 17. januar 2003. Kl 12:50-14:00
Havlit 2 Han, Sortand 8 R, Toppet skallesluger 38, Ederfugl 400, Toppet lappedykker 4 R + 1 S, Skarv 16, Strandskade 4, Bjergand 4 S, Sanglærke 1 S, Hvinand 24 R + 4 S, Knopsvane 6, Pibeand 36, Krikand 48, Gråand 60, Rødben 2, Sortkrage 1, Gråkrage 12, Svartbag 1, Skærpiber 3 R, Rørspurv 1 R, Sølvmåge 60.


                    Erantis blomstrer lige nu!

Svendborgsund ved Iholm Fredag den 17. januar 2003. Kl 15:50
Toppet skallesluger 12, Knopsvane 60, Hvinand 16, Fiskehejre 4, Blishøne 150, Sangsvane 2 Ad + 1 Juv, Svartbag 3, Lille lappedykker 8, Stor skallesluger 2 Han + 2 Hun, Fiskehejre 3, Ederfugl 8.


Sundet, Faaborg Fredag den 17. januar 2003. Kl 10:45-11:30
Troldand 220 R, Taffeland 30 R/FOU, Gråand 16 FOU, Lille Skallesluger 1 FOU
Blishøne 15 FOU, Knopsvane 2 FOU, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Stormmåge 8 R, Hættemåge 35 R, Tårnfalk 1 FOU, Musvåge 1 T, Sanglærke 1 T, Spætmejse 1 SY
Korttået Træløber 1 FOU, Grønsisken 10 FOU, Sjagger 50 FOU, Vindrossel 2 T.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Tarup Vandmølle Fredag den 17. januar 2003. 
Vandstær 1 FU, Sjagger 25 FU, Halemejse 1 FU. Per Rasmussen [Dof-Fyn]


Karlsmose, Egeskov, Kværndrup Fredag den 17. januar 2003. Kl 15:55-16:10
Knopsvane 3 AD R, Sangsvane 5 AD R, Gråand 135 R (+), Musvåge 1 R, Hættemåge 6 R (+). Hans Rytter [Dof-Fyn]


Mullerup Skov Fredag den 17. januar 2003. Kl 9:00-11:15
Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 12 FU, Sjagger 6 R, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 18 FU, Musvit 26 FU, Spætmejse 4 FU, Gråkrage 12 FU, Ravn 2 OF, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 26 FU, Kvækerfinke 12 OF, Grønirisk 21 OF. Torben Møller [Dof-Fyn]


Vestfyn Fredag den 17. januar 2003. Kl 14:00-16:20
Føns Vang (Kirkegyden) (16:00-16:20): 
Sangsvane 214, Sædgås 20 (Skov-), Grågås 30, Canadagås 17.
Wedellsborg (15:20): 
Sangsvane 18, Grågås 200
Wedelsborg, 500 m Ø for (15:00-15:15): 
Sangsvane 269, Grågås 260, Canadagås 22
Emtekær Nor (14:00-14:45): 
Toppet Lappedykker 5 (på havet), Gravand 4, Bjergand 8 N, Havlit 1 (på havet), Stor Regnspove 14. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]


Arreskov Sø Torsdag den 16. januar 2003. 
Havørn 2 Ad (på isen) Erik Ehmsen (isen bryder op på Hvidkilde og Brændegård men ikke på AS øv!!!!) Videre skriver Erik E. at "den 14/1 blev jeg ringet op fra Brahetrolleborg Gods, fordi der på godset var fundet en død havørn. 
Den 15/1 var Ove Reventlow og jeg ude for at se fundet. Det drejede sig om en ungfugl. Den havde været død i lang tid omkring 3 mdr vurderede Finn Eriksen og jeg senere.
Jeg tog nogle fotos af ørnen og samlede fjer og knogler sammen. Jeg er ret overbevist om, at det drejer sig om en af vore egne unger fra sidste år. Den er død ca. på det tidspunkt, hvor forældrefuglene ikke længere gider at føde på ungfuglene. Der er ingen tegn overhovedet på overlast!
"

       


Thurødæmningen, Thurø Torsdag den 16. januar 2003. Kl 9:45-11:00
Stor skallesluger 3 Han N, Lille lappedykker 6. 


Hesselager Torsdag den 16. januar 2003. 
Topmejse 1 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen 


Hvidkilde Sø Torsdag den 16. januar 2003. Kl 15:30
Taffeland 50 R, Troldand 400 R, Lille Skallesluger 1 R, Stor Skallesluger 8 R. Erik Danielsen [Dof-Fyn] 


Markerne ved Monnet Torsdag den 16. januar 2003. Kl 15:30-16:00
Sjagger 350 FU, Christian Joost Broxgaard [Dof-Fyn] 


Ørbæk, Fåborgvej Torsdag den 16. januar 2003. Kl 13:50
Vandrefalk 1 R. Freddy S Hansen [Dof-Fyn] 


Tarup Vandmølle Torsdag den 16. januar 2003. Kl 13:50
Vandstær 1 FU. Per Rasmussen [Dof-Fyn] 


Skaboshusevej, Nyborg Torsdag den 16. januar 2003. Kl 16:03
Silkehale 52 R (i træer ved bus vendeplads), Edda Riiser, Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn] 


Faaborg Inderfjord, Faaborg Torsdag den 16. januar 2003. Kl 9:45-11:00
Lille Lappedykker 50 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 50 FU, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 35 FU, Gravand 1 FU, Gråand 40 FU, Taffeland 350 R, Troldand 6000 R, Bjergand 100 R (anslået), Ederfugl 10 FU, Hvinand 70 FU, Lille Skallesluger 5 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Stor Skallesluger 25 FU, Blishøne 1000 FU, Sølvmåge 50 FU, Svartbag 10 FU, Sjagger 50 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] 


Hvidkilde Sø Onsdag den 15. januar 2003. 
Stor skallesluger 26. Arne Bruun


Brændegaard Onsdag den 15. januar 2003. 
Lille korsnæb minimum 40. Erik Ehmsen


Silke Å, Brahetrolleborg Onsdag den 15. januar 2003 
Vandstær 1. Erik Ehmsen


Thurø Østerskov, Thurø Onsdag den 15. januar 2003
Rødtoppet Fuglekonge 2. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]
[Rødtoppet fuglekonge i Østerskov kan måske genfindes her...]


Sollerup, Arreskov Onsdag den 15. januar 2003. 
Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Kl 11:00

Havørn 1 AD R. Finn Eriksen [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Onsdag den 15. januar 2003. Kl 11:45-12:30
Isfugl 1 R, Gråand 16 R, Knopsvane 2 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 FOU, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Hættemåge 30 R, Sjagger 50 FOU, Vindrossel 3 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Faaborg Inderfjord, Faaborg Onsdag den 15. januar 2003. Kl 10:15-11:00
Troldand 7000 R, Taffeland 300 R, Hvinand 100 FOU, Lille Lappedykker 50 FOU
Toppet lappedykker 2 FOU, Stor Skallesluger 40 FOU, Grågås 4 T, Skarv 45 FOU/R
Stor Regnspove 2 R ( på drivende isflage ), Skærpiber 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Strynøfærgen på vej til Rudkøbing Søndag den 12. januar 2003. Kl 15:40 - 16:10
Toppet lappedykker 1 FU, Skarv 10 FU, Troldand ca 150 FU ved Strynø havn, Taffeland ca 30 FU ved Strynø havn s.m. troldænderne, Hvinand 1 OF, Ederfugl 2 FU,
Toppet skallesluger > 100 FU især nær Strynø, Stor skallesluger ca 75 FU nær Strynø.
Hertil kommer dykænder trækkende mod syd langs Langelands vestkyst, forbi Lindelse Nor, i et antal af ikke under 400-500, i lange, bølgende rækker og kiler. Et pragtfuldt syn mod rosafarvede skyer! Men desværre så langt væk, at jeg ikke med sikkerhed kunne bestemme arte(r)n(e). Jeg gætter på Troldænder? Bjergænder? Hvinænder? Men det kan jo være, at de er observeret bedre andetstedsfra - det har jeg ikke tjekket endnu.
Generelt, så er der stadig mindst 1000 Sjaggere på Strynø, plus et halvt hundrede Silkehaler. Samt den daglige masseinvasion af kragefugle i hundredevis nordfra ved nitiden om morgenen. Men det er jo ikke videre opsigtsvækkende. Jens Bech 


Thurø, Østerskov Tirsdag den 14. januar 2003. Kl 12:30-14:00
Fuglekonge 5 FU (flere end 5), Rødtoppet Fuglekonge 2 FU (Ved Grantræer, på stien ned til Kysten, 50 meter efter Børnehaven),.Freddy S Hansen [Dof-Fyn] tæt på [Rødtoppet fuglekonge i Østerskov kan måske genfindes her...]


Holstenshuus, Diernæs Tirsdag den 14. januar 2003. Kl 10:00-11:00
Duehøg 1 T, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FOU, Sjagger 100 FOU, Fuglekonge min. 10 FOU, Kvækerfinke 50 FOU, Skovskade 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Knudshoved, Nyborg Tirsdag den 14. januar 2003. Kl 11:00-14:00
Lille Lappedykker 1, Skarv 10, Fiskehejre 2, Knopsvane 40, Pibeand 2, Gråand 40, Troldand 4, Ederfugl 11, Lille Skallesluger 1, Tårnfalk 1, Blishøne 94, Strandskade 1, Rødben 1, Ringdue 53, Skærpiber 1, Silkehale 15, Solsort 9, Sjagger 1, Sumpmejse 1, Blåmejse 4, Musvit 5, Spætmejse 1, Husskade 1, Sortkrage 2, Gråkrage 8, Bogfinke 14, Kvækerfinke 2, Grønirisk 3, Bjergirisk 15, Lille Gråsisken 1, Dompap 4, Gulspurv 14, Rørspurv 1. Niels Bomholt Jensen [Dof-Fyn]


Orte Mølle, Hvidkilde Mandag den 13. januar 2003. Kl 15:30-16:10
Sjagger 12, Solsort 6, Ringdue 60, Fiskehejre 4.


Svendborgsund ved Iholm Mandag den 13. januar 2003. Kl 15:00
Stor skallesluger 7 Hun, Gravand 3 Fou, Gråkrage  12, Svartbag 6, Knopsvane 60, Blishøne 500, Skarv 10, Lille lappedykker 12.


           Svækket tårnfalk ved Fjernvarmecentralen, Kværndrup

Thurødæmingen, Thurø Mandag den 13. januar 2003. Kl 10:30
Lille lappedykker 24 (begge sider af dæmn.) Troldand 8, Stor skallesluger 2 Hun, Gråkrage 6, Sortkrage 1, Blishøne 40.


Neergårdsmindeskoven, Thurø Mandag den 13. januar 2003. Kl 8:30
Halemejse 8.


Svendborg Roklub + Christiansminde Mandag den 13. januar 2003. Kl 8:30
Toppet lappedykker 1 R, Musvåge 1 Lys fase, Ringdue 1 Sy.


Sollerup ved Arreskov Mandag den 13. januar 2003. Kl 10:50
Rørdrum 1 (Rislebækkens udløb). Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]
Arreskov, Fugletårnet
Kl 8:30
Rørdrum 1 R, Lars Erlandsen Brun via EDA [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Mandag den 13. januar 2003. Kl 10.45-11.30
Isfugl 1 R, Sjagger 60 FOU, Vindrossel 2 T, Musvåge 1 FOU, Tårnfalk 1 FOU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Faaborg Inderfjord, Faaborg Mandag den 13. januar 2003. Kl 9:45-10:30
Troldand 7000 R, Taffeland 100 R, Bjergand 20 min. R, Lille Skallesluger 30 FOU
Stor Skallesluger 50 FOU, Toppet Skallesluger 8 FOU, Skarv 45 R/FOU
Toppet lappedykker 2 FOU, Fiskehejre 1 R, Skærpiber 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Spodsbjerg + farvandet foran Søndag den 12. januar 2003. Kl 9:50 - 11:50
Skærpiber 7, Gulspurv 3, Tårnfalk 2, Troldand 150, Skovspurv 8, Gråand 200, Blishøne 300, Skarv 14, Grønirisk 2, Ederfugl 400, Havlit 2, Lille lappedykker 1. Steen Winkel, Erhardt Ecklon
Kl 16:00
Lille lappedykker 4. Steen Winkel


          Skarv Havnen Spodsbjerg, Langeland


Vesttaasinge (kysten) + Vejlen Søndag den 12. januar 2003. Kl 14:00 - 15:45
Blå kærhøg 1 Han + 1 Hun/Juv, Gulspurv 12, Bogfinke 20, Troldand 60, Taffeland 80, Gråand 400, Blishøne 200, Krikand 20, Stor regnspove 1, Rødben 1, Sjagger 500, Knopsvane 4, Fasan 5, Gråsisken (nordlig) 3.


Ny Gesinge, Taasinge Lørdag den 11. januar 2003. Kl 14:15-15:15
Knopsvane 1, Sangsvane 920, Sædgås 20, Grågås 110, Canadagås 50, Blå Kærhøg 2 (Han + hun), Musvåge 1, Tårnfalk 1, Sjagger 170. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Kl 15:50

Sangsvane 700 R, Sædgås 16 R, Grågås 100.


Kidholm Thurø Bund, Thurø Søndag den 12. januar 2003. 
Lille Lappedykker 20 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 70 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 6 R, Grågås 1 R, Pibeand 28 R, Gråand 30 R, Taffeland 260 R, Troldand 6720 R, Hvinand 8 R, Lille Skallesluger 1 HAN R, Musvåge 1 R, Strandskade 16 R, Almindelig Ryle 14 R, Rødben 2 R. Arne Bruun
Kl 15:00-16:40
Skarv 261 R (til overnatning), Fiskehejre 18 R, Grågås 1 R, Knarand 1 HAN R, Taffeland 200 R (skøn), Troldand 5000 R (skøn), Bjergand 10 R, Lille Skallesluger 2 R (han+hun), Strandskade 14 R, Almindelig Ryle 2 R, Rødben 2 R. Jacob Sterup Andersen


Thurø Rev, Thurø Søndag den 12. januar 2003. Kl 14:00-15:00
Knopsvane 30 FU, Pibeand 36 FU, Krikand 23 FU, Gråand 90 R, Ederfugl 8 R, Toppet Skallesluger 19 R, Blishøne 6 R, Strandskade 3 FU, Rødben 1 FU, Fuglekonge 5 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 10 FU. EM, Leif Bisschop-Larsen  [Dof-Fyn]


Thurø, Østerskov Søndag den 12. januar 2003. Kl 11:00-12:15
Bjergand 400 R (på vandet), Ederfugl 16 R, Havlit 5 FU (på vandet), Sortand 1 R (på vandet), Stor Skallesluger 3 FU, Fuglekonge 3 FU, Ravn 1 OF. Freddy S Hansen [Dof-Fyn] 


Horne Land Søndag den 12. januar 2003. 
Silkehaler 5, Blå kærhøg 1 Hun/juv, Canadagæs 25 59, Sangsvaner 59 Ad + 18 juv, Sjagger 2000. Erik Ehmsen
Kl 14:45
Blå Kærhøg 1 HAN Ø, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 300 FU, Vindrossel 8 FU, Dompap 2 HAN. Kell Grønborg  [Dof-Fyn] 


Gudbjerg Søndag den 12. januar 2003. Kl 8:00
Kernebider 1 FU (1. besøg på brædtet denne vinter), Leif Bisschop-Larsen  [Dof-Fyn] 


Ny Gesinge (Foderbræt), Taasinge  Søndag den 12. januar 2003. Kl 14:00 - 15:45
Fasan 2 HUN FU (hurra, ny årsart!) Læs... . Poul Rasmussen


Ærø Søndag den 12. januar 2003. Kl 13:00-16:00
Blå Kærhøg 5 (3 han, 2 hun, jævnt fordelt over Vestærø. Usædvanligt antal her på øen i januar efter min erfaring. Alle jagende.), Sjagger 1285 (spredt over en rundtur på Vestærø, i flokke fra 15 - 240 - øen er proppet med dem.). Lars Ole Gjesing [Dof-Fyn]  


Skjoldenæs, Ærø Søndag den 12. januar 2003. Kl 15:30
Sangsvane 6 R (deraf 3 juv., på vinterraps), Grågås 15 R (på mark), Vandrefalk 1 AD (i gang med at fortære bytte, sjagger?). Lars Ole Gjesing [Dof-Fyn]  


Urehoved, Ærø Søndag den 12. januar 2003. Kl 12:00
Sangsvane 37 FU (deraf 10 juv., på vinterraps). Lars Ole Gjesing [Dof-Fyn]


Bøjden, nord for noret Søndag den 12. januar 2003. Kl 13:45
Sangsvane 107 R (heraf 19 juv.), Canadagås 23 R, Sjagger 150 FU (+). Kell Grønborg  [Dof-Fyn] 


Bøjden fiskerihavn Søndag den 12. januar 2003. Kl 14:10
Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 87 R, Gråand 52 R, Troldand 10 FU, Bjergand 6 FU, Ederfugl 60 R (+), Hvinand 150 FU (mindst), Toppet Skallesluger 6 (2 kurtiserende), Stor Skallesluger 10 R, Hættemåge 100 (+), Sølvmåge 42 R, Svartbag 10 R. Kell Grønborg  [Dof-Fyn] 


Arreskov Søndag den 12. januar 2003. Kl 16:30
Ravn 1 SØ. Kell Grønborg  [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Søndag den 12. januar 2003. Kl 12:30-13:30
Isfugl 1 ( i flugt langs vandløb ), Ravn 2 T, Musvåge 1 FOU, Sjagger 30 FOU
Korttået Træløber 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
 


Faaborg Lørdag den 11. januar 2003. Kl 14:00
Grågås 8 T, Silkehale 15 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Lørdag den 11. januar 2003. Kl 9:00-10:00
Troldand 2500 R ( halvdelen af flokken forsvandt ), Taffeland 100 R min, Hvinand 100 FOU, Bjergand 100 R ( anslået ), Ederfugl 500 R ( syd for Bjørnø. jaget op af jagt ), Gråand 50 FOU, Pibeand 15 FOU, Blishøne 1000 FOU, Knopsvane 150 FOU ( 120 ved Bjørnø ), Lille Lappedykker 30 FOU, Toppet lappedykker 1 FOU, Stor Skallesluger 55 FOU ( en dødfunden ), Toppet Skallesluger 5 FOU, Skarv 40 FOU/R, Fiskehejre 1 R, Sølvmåge 200 R/FOU ( huggede fisk fra skarver ), Hættemåge 100 FOU/R, Svartbag 10 FOU/R, Stormmåge 8 R, Skærpiber 1 FOU, Bjergirisk 1 T, Kvækerfinke 30 V, Sjagger 25 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Thurø Østerskov, Thurø Lørdag den 11. januar 2003. Kl 13:45-15:00
Toppet Lappedykker 4 (på havet), Bjergand 500 (på havet), Havlit 1 (på havet), Sortand 1 N, Spurvehøg 1 OF, Rødtoppet Fuglekonge 2 (med Fuglekonger (ved kyststien)). Erik Danielsen, Bent Staugaard, Hans Rytter, Erhardt Ecklon, Henrik Knudsen, Michael Mosebo Jensen


Skaarup skovmølle Lørdag den 11. januar 2003. Kl 10:00
Fuglekonge 1, Topmejser 5, Sumpmejse 1, Stor flagspætte 1, Kvækerfinker 5,
Spætmejse 1, Stillitser 4, Musvåge 3. Camilla Strandberg Hansen.
Skårup Skovmølle, Naturskolen
Lørdag den 11. januar 2003. Kl 12:45-13:20
Krikand 12, Grønbenet Rørhøne 5, Dobbeltbekkasin 1, Jernspurv 5, Sangdrossel 2, Vindrossel 1. Erik Danielsen, Bent Staugaard, Hans Rytter, Erhardt Ecklon, Michael Mosebo Jensen 

        Sortgrå ryle, Knudshoved færgehavn


Thurø Bund + Kidholm Lørdag den 11. januar 2003. Kl 15:40 - 1600
Troldand 5000 R, Gråand 60 R, Taffeland 200, Fiskehejre 18 R, Pibeand 18, Strandskade 2, Rødben 1, Almindelig ryle 2, Svartbag 6, Gravand 2, Skarv 140 R.


Vejstrup Lørdag den 11. januar 2003. Kl 12:30
Blå Kærhøg 1 (hunfarvet). Erik Danielsen, Bent Staugaard, Hans Rytter, Erhardt Ecklon, Michael Mosebo Jensen


Tåsinge (kysten syd for Vejlen) Lørdag den 11. januar 2003. Kl 15:40
Gråand 1100 R, Stor Regnspove 1 R, Stor Gråsisken 2 FU. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen


Lundby øst for hovedvejen, Taasinge Lørdag den 11. januar 2003. Kl 13:45
Sangsvane 90 R (her af 21 juv.), Sædgås 15 R, Grågås 10 R, Canadagås 13 R. Poul Rasmussen


Vemmenæs Tåsinge Lørdag den 11. januar 2003. Kl 13:40
Stær 3 R. Poul Rasmussen


Ny Bjerreby Tåsinge Lørdag den 11. januar 2003. Kl 13:35
Sangsvane 96 R (her af 30 juv.). Poul Rasmussen


Søby Tåsinge Lørdag den 11. januar 2003. Kl 13:15-15:25
Sangsvane 530 R (her af 82 juv.), Grågås 2 R, Canadagås 59 R, Stær 1 OF. Poul Rasmussen


Vejlen Tåsinge Lørdag den 11. januar 2003. Kl 12:25-12:50
Fiskehejre 3 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 180 R. Poul Rasmussen


Ny Gesinge, Taasinge Lørdag den 11. januar 2003. Kl 12:15-12:20
Sangsvane 734 R (i 2 flokke (378+356) her af 130 juv.), Sædgås 16 R, Grågås 124 R, Musvåge 1 OF, Fjeldvåge 1 OF, Husskade 2 R. Poul Rasmussen


Faaborg inderfjord Lørdag den 11. januar 2003. 
Lille skallesluger 9 Han, Hvinand 120, Almindelig ryle 2, Rødben 6 (heriblandt Islandske). Erik Ehmsen


Langeland Lørdag den 11. januar 2003. 
Kelds Nor-Rath: Skovsædgås 7, Tundrasædgås 1, Grågås 6
Fakkebjerg: Blå Kærhøg 1 ad han
Bagenkop Havn: Toppet Lappedykker 1
Magleby Nor: Grågås 15
Tryggelev Nor: Blå Kærkøg 1 hun/juv
Ristinge: Grågås 866, Sangsvane 40 ad + 11 2k, Sangdrossel 1, Sjagger 600
Ristinge Hale: Gravand 12, Storspove 4, 
Ristinge Mose: Vandrefalk 1 2k han
Humble Rene: Grågås 27, Sædgås 47, Blisgås 18, Canadagås 3, Sangsvane 96 ad + 23 2k
Kædeby Haver: Sangsvane 5 ad + 4 2k, Blå Kærhøg 1 hun/juv
Fårevejle: Sangsvane 304 ad + 73 2k, Canadagås 73, Grågås 90, Ravn 1, Huldue 1, Fjeldvåge 1
Rudkøbing: Silkehale 40. Ole Goldsmith


Strynø By, østkysten + vestkysten Lørdag den 11. januar 2003. Kl 14:15 - 16:00
Fiskehejre 1 FU i drænudløb ved østkysten, Grågås > 90 FU på mark tæt N for Strynø By, Pibeand 30 OF, Gravand 1 FU ved øens NØ-pynt, Gråand 36 R på isen ved vestkysten, Rødben 2 FU ved drænudløb hhv på øst- og vestkysten, Ringdue 3 OF, Skærpiber 2 FU ved østkysten, Råge > 100 FU s.m. krager på marker ved vestkysten, Gråkrage ca 30 FU s.m. ovennævnte råger, Gærdesmutte 15 opflyvende fra hegn og kystrørskov forskellige steder, Sjagger > 600 FU, Vindrossel ca 20 FU, 
Musvit 12 FU, Blåmejse 8 FU, Kvækerfinke ca 28 FU, Stillits 13 FU. 
[Læs også sidste uges obs fra Strynø Her...] Jens Bech


Hågerup Å, Kværndrup Lørdag den 11. januar 2003. Kl 8:50-10:00
Grågås 8 N, Dobbeltbekkasin 3, Vandstær 1, Ravn 1, Lille Korsnæb 18. Erik Danielsen, Bent Staugaard, Hans Rytter, Erhardt Ecklon, Michael Mosebo Jensen
Hågerup å, Kværndrup
Fredag den 10. januar 2003. kl.11:40
Svaleklire 1 R. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]  


Mullerup Skov, Østfyn Fredag den 10. januar 2003. kl.9:30-11:00
Duehøg 1 OF, Musvåge 4 OF, Fasan 2 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Rødhals 1 FU, Sumpmejse 6 FU, Spætmejse 2 FU, Ravn 2 OF, Kvækerfinke 18 FU. Torben Møller [Dof-Fyn]


Holckenhavn Lørdag den 11. januar 2003. Kl 12:00-12:10
Sanglærke 1 V, Stormmåge 20, Lille lappedykker 1, Sølvmåge 40 (1 mærket med GUL-mærk på højre ben VCNO), Taffeland 20. Erik Danielsen, Bent Staugaard, Hans Rytter, Erhardt Ecklon, Michael Mosebo Jensen


Knudshoved, Nyborg Lørdag den 11. januar 2003. Kl 10:30-11:45
Lille Lappedykker 4, Toppet Lappedykker 2, Taffeland 20, Sortgrå Ryle 2, Almindelig Ryle 5, Rødben 1, Skærpiber 3, Silkehale 22, Korttået Træløber 1 SY. Erik Danielsen, Bent Staugaard, Hans Rytter, Erhardt Ecklon, Michael Mosebo Jensen
Nyborg
Fredag den 10. januar 2003. kl.9:30-11:00
Strandvænget, storebælt: 
Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 8 FU, Ederfugl 60 R, Havlit 1 FU, Sortand 7 R, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 20 R, Stor Skallesluger 2 HAN R, Blå Kærhøg 1 JUV S (FU over vandet !!), Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Rødben 2 FU, Hættemåge 7 FU, Stormmåge 21 R, Sølvmåge 4 FU (+), Svartbag 1 R, Misteldrossel 1 TI. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Knudshoved færgehavn, nordre mole: Sortgrå Ryle 1 FU, Skærpiber 2 FU. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Grævlingevænget 66, Nyborg (haveobs.): 
Tyrkerdue 2 FU, Silkehale 7 R, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 4 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Husskade 3 FU, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 11 FU, Kvækerfinke 8 FU, Grønirisk 5 FU. Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn]


Rudkøbing Fredag den 10. januar 2003. 
Silkehale 30. Aksel Hansen via Poul Rasmussen


Svendborg Naturskole + skov/made Fredag den 10. januar 2003. kl. 12:30 - 13:30
Krikand 48, Musvåge 4, Dobbeltbekkasin 2, Skovsneppe 1, Grønbenet rørhøne 4, Spurvehøg 1 Fou, Sjagger 100, Musvit 10 (+), Blåmejse 8 (?), Sumpmejse 2, Bogfinker 20, Kvækerfinke 10, Dompap 1 Hø, Fuglekonge 3, Spætmejse 3, Rødhals 4. Erik Ehmsen, Erhardt Ecklon


Skårupsund ved Egsmade Fredag den 10. januar 2003. kl. 12:30 - 13:30
Hvinand 25, Lille lappedykker 4, Toppet skallesluger 4, Pibeand 1, Gråand 60. Erik Ehmsen, Erhardt Ecklon


Ny Gesinge, Taasinge Fredag den 10. januar 2003. kl. 11:45-13:30
Knopsvane 1 R, Sangsvane 545 R (heraf 105 juv.), Sædgås 16 R, Grågås 133 R. Poul Rasmussen, Bent Staugaard


Svendborgsund Lehnskov/ + skoven Fredag den 10. januar 2003. kl. 9:15 - 10:30
Almindelig ryle 4, Lille skallesluger 2 Han + 1 Hun, Svartbag 1, Blishøne 400, Sangsvane 28, Knopsvane 60, Lille lappedykker 8, Gråkrage 8, Gravand 2, Canadagås 18, Mørkbuget knortegås 28, Sortkrage 5, Råge 80, Allike 16, Taffeland 10, Troldand 12, Pibeand 2, Sølvmåge 150, Rødben 2, Rørspurv 1, Gulspurv 4, Træløber 2, Grønirisk 4.

          Sangsvaner ved Lehnskov

Svendborgsund vestlige del Fredag den 10. januar 2003. kl. 9:00
Almindelig ryle 1 Ø, Stor skallesluger 3 Han + 2 Hun, Svartbag 1, Hvinand 4, Ederfugl 4, Blishøne 20, Sangsvane 16, Knopsvane 30, Toppet lappedykker 1, Lille lappedykker 4, Gråkrage 12.


Lille Løjtved v. Stenstrup Fredag den 10. januar 2003. kl.14:15
Agerhøne 6 R. Bent Staugaard [Dof-Fyn]  


Bøjden Fredag den 10. januar 2003. kl.11:30
Agerhøne 10 FU (på mark lige før byen). Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]


Bøjden færgehavn Fredag den 10. januar 2003. kl.11:00-11:30
Sangsvane 36 FU (på mark ved noret), Canadagås 22 FU (på mark ved noret), Havlit 9 SV, Sortand 1 R (i havnen), Lille Skallesluger 1 R, Stor Skallesluger 32 R, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 4 R, Rødben 3 R (islandske), Silkehale 24 OF. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]  


Sundet, Faaborg Fredag den 10. januar 2003. kl.12:15
Rørspurv 1 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  


Sundet, Faaborg Fredag den 10. januar 2003. kl.10:00-11:30
Troldand 6000 R min ( flokke kom til hele tiden ), Taffeland 100 R min, Hvinand 100 FOU min, Pibeand 10 FOU min, Gråand 80 R/FOU, Stor Skallesluger 50 FOU, Lille Skallesluger 10 FOU min, Toppet Skallesluger 10 FOU, Toppet lappedykker 1 FOU, Lille lappedykker 10 FOU, Blishøne 900 FOU, Skarv 40 R/FOU, Knopsvane 30 R, Hættemåge 120 R/FOU, Sølvmåge 80 FOU/R, Svartbag 10 FOU
Fiskehejre 1 R, Almindelig Ryle 4 T, Rørspurv 1 T, Sjagger 30 T, Solsort 20 FOU, Gråkrage 30-40 FOU/R ( på isen). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
 


Knudshoved Færgehavn Fredag den 10. januar 2003. kl.11:00-12:00
Skarv 10 R, Strandskade 1 R, Sortgrå Ryle 2 R, Almindelig Ryle 4 R, Rødben 1 R, Skærpiber 10 R. Jacob Sterup Andersen [Dof-Fyn]


Østerskov + havet ud for, Thurø Rev Torsdag den 9. januar 2003. kl. 9:20 - 9:45
Tårnfalk 1, Toppet skallesluger 28, Stor skallesluger 2 Han, Svartbag 1, Hvinand 20, Ederfugl 12, Lille skallesluger 5, Blishøne 50, Skovsneppe 1, Musvit 3, Blåmejse 2.


       Noret taasinge


Langelandsbroen Torsdag den 9. januar 2003. kl. 12:35
Snespurv 5 OF. Poul Rasmussen


Ny Gesinge, Taasinge Torsdag den 9. januar 2003. kl. 9:40
Blå Kærhøg 1 OF. Poul Rasmussen  


Thurø Skole, Thurø Torsdag den 9. januar 2003. kl. 8:30
Silkehale 5 OF


Sundet, Faaborg Onsdag den 8. januar 2003. kl. 9:45-10:45 
Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Isfugl 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 2 FU, Sjagger 30 FU, Vindrossel 2 T, Spætmejse 1 FU, Korttået Træløber 2 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Svanninge Onsdag den 8. januar 2003. kl. 10:15-12:30 
Silkehale 3 R. Per Bak [Dof-Fyn]


Knudshoved gl. færgehavn, Nyborg Onsdag den 8. januar 2003. 
Sorthalset Lappedykker 1, Skarv 25, Knopsvane 2, Gråand 5, Troldand 5, Ederfugl 2, Blishøne 50, Sortgrå Ryle 5, Almindelig Ryle 6, Skærpiber 2, Gråsisken 25. Keld Christensen, Per Rasmussen [Dof-Fyn] 


Holckenhavn, Nyborg Onsdag den 8. januar 2003. 
Lille Lappedykker 4, Sortand 1, Silkehale 4. Keld Christensen, Per Rasmussen [Dof-Fyn]  


Grusgrave v. Davinde Onsdag den 8. januar 2003. 
Skovhornugle 3. Keld Christensen. Per Rasmussen [Dof-Fyn]  


Tarup vandmølle Onsdag den 8. januar 2003. 
Fasan 2, Gråspurv 1, Kvækerfinke 5, Gulspurv 2. Per Rasmussen [Dof-Fyn]  


Mark v. Davinde Onsdag den 8. januar 2003. 
Agerhøne 10. Per Rasmussen [Dof-Fyn]


Vejlen, Taasinge (dæmningen) Onsdag den 8. januar 2003. kl. 15:50-16:15 
Krikand 36, Gråand 60, Troldand 8, Taffeland 8, Fiskehejre 4, Blishøne 50, Sangsvane 1, Skægmejse 4.

    Skægmejser ved dæmningen


Ny Gesinge, Taasinge Onsdag den 8. januar 2003. kl. 16:25 
Sangsvane ca 300, Grågås 80. 
Pouls foderbrætter og have
kl. 9:30 
Rødhals 2 FU, Solsort 9 FU, Sjagger 125 OF, Blåmejse 3 FU, Musvit 8 FU, Husskade 1 OF, Allike 5 R, Råge 12 R, Gråspurv 38 FU, Skovspurv 48 FU, Bogfinke 9 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 12 FU Poul Rasmussen


Søndervornæsvej, Taasinge Onsdag den 8. januar 2003. kl. 16:30 
Musvåge 1 Fou på ådsel af hare, Sjagger 150.


Lehnskov Strand, Rantzausminde Onsdag den 8. januar 2003. kl. 11:00-11:20 
Knopsvane 100 R, Gråand 75 R, Troldand 50 FU, Blishøne 1500 R (minimum), Almindelig Ryle 11 FU, Rødben 16 FU, Gråkrage 100 FU, Rørspurv 8 FU. Jørgen Hansen, Torben Møller [Dof-Fyn]


Urehoved, Ærø Onsdag den 8. januar 2003. Kl 16:00
Blishøne 2600 R, Toppet Lappedykker 58 FU, Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Knopsvane 103 FU, Sangsvane 28 FU, Canadagås 2 FU, Pibeand 700 FU, Gråand 30 FU, Taffeland 228 FU, Troldand 1490 FU, Bjergand 3 FU, Hvinand 45 FU, Lille Skallesluger 2 HUN FU, Toppet Skallesluger 63 FU, Fjeldvåge 1,Strandskade 6 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Rødben 2 FU. Lars Ole Gjesing [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Onsdag den 8. januar 2003. kl. 12:15-12:45 
Musvåge 1 R, Isfugl 1 R (sad og sov på fast hvileplads), Rødhals 1 FU, Sjagger 25 FU (badning), Gråsisken 5 R (badning).  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Faaborg Inderfjord Onsdag den 8. januar 2003. kl. 9:45-11:00 
Lille Lappedykker 10 FU, Skarv 40 R, Knopsvane 40 FU, Sangsvane 2 HØ (+), Pibeand 10 FU, Gråand 50 FU, Taffeland 100 R (+), Troldand 7000 R, Hvinand 100 FU, Lille Skallesluger 20 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Stor Skallesluger 50 FU, Blishøne 800 FU, Hættemåge 100 R (+), Sølvmåge 70 R, Svartbag 5 FU, Skærpiber 1 FU, Gråkrage 30 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Naturskolen, Svendborg Tirsdag den 7. januar 2003. 
Krikand 42 R (+), Gråand 34 R, Spurvehøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Skovsneppe 4 R (i flok). Erik Ehmsen


Brændegård Sø Tirsdag den 7. januar 2003. 
Blå Kærhøg 1 HAN R Erik Ehmsen


Valdemarslot, Taasinge Tirsdag den 7. januar 2003. Kl 16:10-16:20
Natugle 1 ( i sit hule træ), Knopsvane 60, Fiskehejre 2, Rødben 1, Musvåge 1.

      Natuglen ved Valdemar Slot på plads i dag.


Ved Kidholm set fra Troense Tirsdag den 7. januar 2003. Kl 15:30-15:50
Skarv 150. Blishøne 1000, Hvinand 20, Svartbag 6, Knopsvane 23, Lille lappedykker 28, Troldand 20, Toppet skallesluger 14, Musvåge 1, Fiskehejre 4.


Sætting Strandvej, Svendborg (fuglebrættet) Tirsdag den 7. januar 2003. Kl 14:50 Topmejse 1, Musvit 6, Blåmejse 4, Rødhals 1, Skovspurv 1, Grønirisk 4.


Kogtvedvej, Svendborg Tirsdag den 7. januar 2003. Kl 14:40 
Tyrkerdue 2, Husskade 1.


Thurø Østerskov ved Revet Tirsdag den 7. januar 2003. Kl 14:30-16:15
Ringdue 21, Solsort 1, Fuglekonge 1, Rødtoppet Fuglekonge 2, Blåmejse 5, Musvit 10. Niels Bomholt [Dof-Fyn]


Thurø Rev, Thurø Tirsdag den 7. januar 2003. Kl 14:30-16:15
Toppet Lappedykker 1, Skarv 7, Fiskehejre 3, Knopsvane 14, Sangsvane 7, Pibeand 2, Gråand 16, Taffeland 1, Ederfugl 240, Havlit 1, Sortand 1 (skadet), Hvinand 21, Lille Skallesluger 10, Toppet Skallesluger 43, Stor Skallesluger 2, Blå Kærhøg 1 HUN TI, Blishøne 240, Almindelig Ryle 3, Rødben 1, Hættemåge 2, Stormmåge 1, Sølvmåge 6, Skærpiber 1, Allike 50, Råge 70, Grønirisk 1, Snespurv 7. Niels Bomholt [Dof-Fyn]


Ærø Tirsdag den 7. januar 2003. Kl 14:30-16:15
Nevre.Ærø (16:00): Grågås 254 R, Canadagås 84 R, [LOG]
Urehoved, Ærø (15:00): Toppet Lappedykker 58 FU, Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Knopsvane 103 FU, Sangsvane 28 FU, Canadagås 2 FU, Pibeand 700 FU, Gråand 30 FU, Taffeland 228 FU, Troldand 1490 FU, Bjergand 3 FU, Hvinand 45 FU, Lille Skallesluger 2 HUN FU, Toppet Skallesluger 63 FU, Fjeldvåge 1 (denne artssammensætning findes kun ved Ærø, når vi har isvinter), Strandskade 6 FU, Sortgrå Ryle 1 FU (efterhånden hvert år på Ærø), Almindelig Ryle 2 FU, Rødben 2 FU. Lars Ole Gjesing [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Tirsdag den 7. januar 2003. Kl 12:10
Isfugl 1 R, Sjagger 30 FOU/badning, Stillits 5 (badning), Gærdesmutte 1 FOU, Spurvehøg 1. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
Kl 10:30
Enkeltbekkasin 1 ( fløj op fra grøft med åbent vand). Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]


Faaborg Inderfjord Tirsdag den 7. januar 2003. kl. 9:45-10:45 
Troldand 8000 R min ( hele flokken jaget op af svartbag ), Taffeland 100 R min, Bjergand 100 R min,  Hvinand 30 FOU min, Gråand 40 FOU, Pibeand 1 FOU min, Havlit 5 FOU, Stor Skallesluger 50 FOU,Toppet Skallesluger 5 FOU, Blishøne 500 FOU, Lille Lappedykker 30 FOU, Knopsvane 30 FOU,  Skarv 40 R/FOU, Hættemåge 100 FOU Sølvmåge 30 FOU, Svartbag 10 FOU ( jagtede ænder ), Rødben 3 R ( på stenmoler), Sjagger 30 FOU, Spurvehøg 1 T.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Hundstrup ved åen og fuglebrættet Mandag den 6. januar 2003. Kl 14:45
Musvåge 2 på stegeben på fuglebrættet, Rødhals 1, Stor flagspætte + Vandstær 1, Fiskehejre 1. Hother Jespersen. [Har du husket at lægge æbler ud?...læs]


Svendborgsund ved Iholm, Svendborg Mandag den 6. januar 2003. Kl 15:15
Hvinand 48, Knopsvane 80, Sangsvane 18, Blishøne 200, Lille lappedykker 4, Skarv 8.


Sætting Strandvej, Svendborg (fuglebrættet) Mandag den 6. januar 2003. Kl 15:45
Jernspurv 1, Kvækerfinke 1, Bogfinke 1 Han + 1 Hun, Blåmejse 3, Musvit 2, Rødhals 1, Solsort 2, Husskade 1.


Trappebækken/ Mølledammen Mandag den 6. januar 2003. Kl 10:45-11:15
Musvåge 1, Grønbenet Rørhøne 10, Gråand 60, Bogfinker/kvækerfinke 60, Ringdue 80, Hvinand 1 Han, Hættemåge 60, Rødhals 1, Solsort 2, Isfugl 1 Fou.

        Hvinand hannen er stadig i Mølledammen!


Sætting Strandvej, Svendborg Mandag den 6. januar 2003. Kl 8:15
Halemejse 4 Fou.


Sundet, Faaborg Mandag den 6. januar 2003. Kl 12:15
Isfugl 1 R ( Fjerpleje ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Faaborg Inderfjord Mandag den 6. januar 2003. 
Troldand 8000 R, Taffeland 100 R, Hvinand 100 FOU, Gråand 50 FOU, Pibeand 10 FOU, Stor Skallesluger 15 FOU, Toppet Skallesluger 10 FOU, Lille Lappedykker 50 FOU, Blishøne 800 FOU, Knopsvane 40 FOU, Skarv 25 FOU, Hættemåge 100 FOU, Sølvmåge 50 FOU, Svartbag 4 FOU, Skærpiber 1 R, Sjagger 50 FOU, Vindrossel 6 FOU, Musvåge 2 T Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Mullerup Skov Mandag den 6. januar 2003. Kl 9:00-10:15
Musvåge 1 R, Sjagger 4 R, Skovskade 2 OF, Ravn 2 OF, Kvækerfinke 16 FU, Grønsisken 11 FU. Torben Møller [Dof-Fyn]


Dyreborg Store Stege/Foderbræt Mandag den 6. januar 2003. Kl 9:00-9:30
Gærdesmutte 2 FU, Solsort 8 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Husskade 2 FU, Råge 1 FU, Gråspurv 13 FU, Skovspurv 13 FU, Bogfinke 30 FU (+), Kvækerfinke 6 FU, Grønirisk 11 FU, Stillits 3 FU, Gulspurv 15 FU. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]  


Vejlen (is), Taasinge Søndag den 5. januar 2003. Kl 13:20-13:45
Sjagger 200, Fiskehejre 1, Musvåge 1, Ringdue 5, Blåmejse 2, Musvit 3, Hættemåge 2, Skægmejse 5 Fou.

         Skægmejser Vejlen Taasinge


Ny Gesinge, Taasinge Søndag den 5. januar 2003. Kl 13:15
Sangsvane 150 R, Sædgås 12 R (Fabalis), Grågås 120  R.


Søby, Taasinge Søndag den 5. januar 2003. Kl 13:05
Sangsvane 80 R Canadagås 24 R.


Monnet, Taasinge Søndag den 5. januar 2003. Kl 11:20-13:00
Skærpiber 1, Sjagger 250, Bjergirisk 26 (to flkokke), Gravand 6, Pibeand 6, Stor skallesluger 6, Knopsvane 4, Gråand 16, Skarv 1 R, Ederfugl 40, Hvinand 30, Toppet Skallesluger 2, Fjeldvåge 1, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 14, Sølvmåge 20 R, Svartbag 6 R, Allike 8.


Stjovl Søndag den 5. januar 2003. Kl 11:15
Sjagger 150. 


Nybjerrebyvej Taasinge Søndag den 5. januar 2003. Kl 11:10
Sjagger 60, Stær 1, Solsort 4, Gråspurv 18, Gråkrage 2.


Lunkebugten Søndag den 5. januar 2003. Kl 10:50-11:05
Knopsvane 80, Sjagger 40, Solsort 6, Bogfinke 4, Kvækerfinke 10, Tårnfalk 1, Blishøne 150, Gravand 1, Hvinand 14, Svartbag 1.


Vornæs Søndag den 5. januar 2003. Kl 11:55
Fjeldvåge 1 R. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen


Svendborgsund ved Iholm Søndag den 5. januar 2003. Kl 9:00
Knopsvane 90, Hvinand 8, Toppet skallesluger 2, Hættemåge 40, Sølvmåge 24, Svartbag 5, Blishøne 150, Lille lappedykker 4, Stor skallesluger 5, Sangsvane 12, Troldand 40, Bog/kvækerfinke 150 Nv, Gråkrage 4, Allike 4, Råge 6, Skarv 14.


Ærøskøbing Ærø Søndag den 5. januar 2003. 
Stillits 15-20, Solsort 1 Sy (svagt) Kim Bang Jensen


Strynø "situationsrapport" Søndag den 5. januar 2003. 
Foderbrættet:
Grønirisker (mange), Bogfinker (mange), Kvækerfinker (enkelte), Gråspurve få (som vi ellers har i store mængder resten af året) Skovspurve (en del), Musvitter, Blåmejse, Solsorte, Ringdue af og til, Rødhals 1, Gærdesmutte få.
For få dage siden hørte og så jeg en lille flok fuglekonger her i haverne, men om de er her endnu ved jeg ikke), Stillits (ca 25 stk).
I denne vinter er der for en gangs skyld tilsyneladende ingen flagspætte(r) der overvintrer på Strynø, og ej heller nogen skovskade, jfr. "arkivlisten" fra for nogle år siden. Silkehalerne har vi også endnu til gode i denne vinter.
Dobbeltbekkasin 2 (Fou i grøfterne på øen)
Strynø Havn
Snespurv 1 Hun, Skærpiber 1 (ved juletid). 
Strynø
Lørdag den 4. januar 2003. 
Grågæs   10 Of, Rødben Hø, Stor regnspove Hø.
Erik Schreiner Hansen, der netop har fået de sidste får bragt hjem fra Strynø Kalv, melder at der står "en flok" rødben samt nogle få regnspover derovre, plus gravænder. E.S. skød en skovsneppe i en granplantning tæt nord for Strynø By mellem jul og nytår!
Siø Torsdag den 2. januar 2003. 
Grågås "stor flok"
. Jens Bech


Sollerup Søndag den 5. januar 2003. Kl 12:00-13:30
Fiskehejre 1, Musvåge 1, Tårnfalk 2, Vandrikse 1 (set), Korttået Træløber 2, Stor Tornskade 1, Dompap 2, Kernebider 2.
Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn]


Nakkebølle Fjord Søndag den 5. januar 2003. Kl 11:15
Lille Lappedykker 33 (i lille våge), Spurvehøg 1.
Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn]


Sønderhave, Kværndrup Søndag den 5. januar 2003. Kl 13:00-14:00
Spætmejse 1 FU, Lille Korsnæb 25 FU (+ på Lærk i skoven NV hjørne). Hans Rytter [Dof-Fyn]


Hågerup Å, Kværndrup Søndag den 5. januar 2003. Kl 12:48
Svaleklire 1 R (lige vest for jernbanen). Hans Rytter [Dof-Fyn]


Horne Land Søndag den 5. januar 2003. Kl 10:00-11:00
Bøjden Nor/Havn (11:00): 
Sangsvane 9 R (i våge), Sangsvane 18 R (på mark, heraf 6 juv), Canadagås 8 R (på mark sammen med sangsvaner), Spurvehøg 1 FU, Rødben 3 FU (i havn), Misteldrossel 2 FU.
Bøjden Havn/Strand syd, næsten isfrit (10:00): 
Knopsvane 9 FU (2 juv), Sangsvane 2 FU, Gravand 5 FU, Gråand 50 R (+), Rødben 2 FU (een hørt), Hættemåge 60 R (+ på isen ved Knold), Sølvmåge 30 R (+ isen ved Knold), Svartbag 7 R (på isen ved Knold), Sortkrage 30 R (+), Gråkrage 15 R
Bjerne Langgyde ved Dyreborg Skov (10:30-10:45): 
Gråand 23 R, Ederfugl 30 R, Hvinand 29 R, Lille Skallesluger 11 R, Stor Skallesluger 7 R, Almindelig Ryle 1 FU (ved å udløb), Rødben 4 FU (ved åudløb), Svartbag 7 R (på is)
Bjernevej,Faaborg (10:20): 
Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 2 FU (een rastende), Sjagger 200 R (+ på mark).
Dyreborg Strand øst for Havnen (10:15): 
Lille Lappedykker 14 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Sangsvane 25 FU (3 juv), Troldand 500 R (+), Ederfugl 11 R, Toppet Skallesluger 3 FU, Blishøne 150 R (+ sammen med Troldand), Ravn 1 OF. Freddy S. Hansen
[Dof-Fyn]


Vest- og nordvest Fyn Søndag den 5. januar 2003. Kl 12:00-13:30
Tybrind (12:45): Huldue 1, Ringdue 600, Ravn 1.
Wedellsborg (11:30-12:35): Sangsvane 83, Sædgås 75, Grågås 650, Canadagås 11, Stor Skallesluger 2 HAN S, Silkehale 1 OF, Jernspurv 1, Korttået Træløber 2 (1 SY).
Husby Strand (11:10-11:30): Havørn 1 IMM TI, Duehøg 1 2K HUN, Engpiber 1.
Tybrind Vig (10:20-11:10): Toppet Lappedykker 2 (på havet), Almindelig Ryle 1, Rødben 1, Rørspurv 18.
Strib, Strandvejen (10:00): Sangsvane 10 AD, Stor Skallesluger 2 HAN. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]


Grøft ved Bjørnemose, Svendborg Lørdag den 4. januar 2003. 
Isfugl 1. Arne Bruun


Skårup Skovmølle Lørdag den 4. januar 2003. Kl 15:30
Sjagger 140, Spurvehøg 1 Fou.


Lyø Krog, Horne Land Lørdag den 4. januar 2003. Kl 12:18
Toppet Lappedykker 2 R, Fjeldvåge 1 TI, Almindelig Ryle 4 R, Rødben 1 R, Skærpiber 1 R. Erhardt Ecklon, Hans Rytter.


Dyreborg øst Lørdag den 4. januar 2003. Kl 12:20-13:15
Lille Lappedykker 15 R, Gravand 1 R, Rødben 3 FU (her af 2 islandske), Stor Flagspætte 1 R, Træløber 2 R, Sortkrage 1 R, Ravn 1 R, Husskade 1. Erhardt Ecklon, Hans Rytter.

        Rødben (islandsk) og almindelig ryle, Dyreborg


Bjørnø, Faaborg Fjord Lørdag den 4. januar 2003. Kl 12:20
Blå Kærhøg 1 FU (brun). Erhardt Ecklon, Hans Rytter.


Faaborg (bag OK-tanken) Lørdag den 4. januar 2003. Kl 11:54
Isfugl 1 R. Erhardt Ecklon, Hans Rytter.


Faaborg Inderfjord Lørdag den 4. januar 2003. Kl 10:50
Lille Skallesluger 2 R, Sjagger 300 FU (+ på lystbådehavnen), Blishøne 500. Erhardt Ecklon, Hans Rytter


Faaborg, Stationspladsen Lørdag den 4. januar 2003. Kl 10:45
Silkehale 4 R. Erhardt Ecklon, Hans Rytter.


Brændegård, Korinth Lørdag den 4. januar 2003. Kl 10:03-10:25
Skovskade 1 R, Ravn 2 R, Lille Korsnæb 13 R, Kvækerfinke/bogfinke 300. Erhardt Ecklon, Hans Rytter.
Kl 16:20
Blå Kærhøg 2 (hanner !) Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn]


Brændegård, engen S for Lørdag den 4. januar 2003. Kl 10:00
Blå Kærhøg 1 AD HAN FU. Hans Rytter. Dof-Fyn]


Fiskerup Skov, Korinth Lørdag den 4. januar 2003. Kl 9:15-9:50
Sumpmejse 1 FU, Spætmejse 4 R, Ravn 1 HØ. Erhardt Ecklon, Hans Rytter.


Hvidkilde Sø Lørdag den 4. januar 2003. Kl 8:45
Sangsvane 8 Ad + 1 Juv, Grågås 2, Gråand 80, Taffeland 50.


Bøjden Nor, Horne Land Lørdag den 4. januar 2003. Kl 13:40-14:30
Toppet Lappedykker 2 R (på havet), Knopsvane 9 R (på havet), Knopsvane 17 T, Sangsvane 33 R (11 1K), Canadagås 8 R, Gråand 76 R (de fleste på havet), Ederfugl 40 R (jagt i bugten), Havlit 4 R, Lille Skallesluger 1 HUN R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 2 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Skærpiber 1 R. Hans Rytter. [Dof-Fyn] 


Urehoved. Ærø Lørdag den 4. januar 2003. Kl 14:00
Sangsvane 31 R, Pibeand 750 FU (på land). Lars Ole Gjesing [Dof-Fyn]


Svanninge Bakker/Helvedes Hule Lørdag den 4. januar 2003. Kl 11:30-13:30
Ringdue 7, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Fuglekonge 1, Topmejse 3, Sortmejse 3, Blåmejse 4, Musvit 12, Spætmejse 2, Korttået Træløber 1, Kvækerfinke 4. Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn]


Nordvest og vestfyn Lørdag den 4. januar 2003. Kl 9:15-15:30
Gamborg Fjord (15:30): Lille Lappedykker 10.
Ronæs (15:20): Taffeland 180 (på havet), Troldand 300 (på havet).
Gardersøen, Vestfyn (15:05-15:10): Toppet Lappedykker 3 (på havet), Sangsvane 6 S, Blå Kærhøg 1 (hunfarvet), Rørspurv 6.]
Tybrind (15:00): Agerhøne 5.
Eskør (14:35-14:50): Lille Lappedykker 2, Blå Kærhøg 2 (hunfarvede), Vandrikse 1 HØ, Engpiber 1, Skægmejse 1 HAN, Rørspurv 3.
Tybrind Vig (13:20-14:30): Sangsvane 11 TI, Taffeland 46 (N derefter S), Troldand 40 (på havet), Spurvehøg 1 AD HAN, Rødben 1, Bjergirisk 7, Rørspurv 11.
Wedellsborg (11:30-13:15): Sangsvane 90, Sædgås 104 (alle Skovsædgæs), Grågås 670, Canadagås 11, Bramgås 1, Dobbeltbekkasin 1 OF, Spætmejse 4, Grønsisken 14, Kernebider 1, Rørspurv 1 OF.
Udby, Vestfyn (11:05): Sangsvane 95 (16 imm + 79 ad).
Strib, Strandvejen (9:15-10:40): Lille Lappedykker 2, Sort Svane 1, Sangsvane 7 N, Stor Skallesluger 1 HAN, Strandskade 1, Rødben 1, Hættemåge 150, Fuglekonge 5, Sumpmejse 3, Topmejse 2. Alle Michael Mosebo Jensen (der fører årslisten på Fyn 2003 :-) ) Dof-Fyn]


Faaborg Inderfjord Fredag den 3. januar 2003. Kl 11.15-12:00
Troldand 4500 R, Bjergand min 100 R, Taffeland min 70 R, Pibeand 20 FOU, Gråand 50 FOU, Blishøne 500 FOU, Knopsvane 40 FOU, Sangsvane 3 T, Skarv 10 FOU, Stor Skallesluger 10 FOU, Toppet Skallesluger 5 FOU, Lille Skallesluger 6 FOU, Lille lappedykker 5 FOU, Sjagger 200 FOU, Vindrossel 3 T, Sanglærke 1 T, Musvåge 2 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Ringe Storken December 2002 den 10.-24. december 02
Bjarne"pedel" har fodret Ringestorken med indkøbte optøede sild ( 2 stk/dag ) i perioden 10-24 december 02. 
Fuglen bar på venstre ben: 
Aluring lige over fod, og lilla/violet farvering lige over hælledet. Flemming Byskov


Bjørnemosegård Fredag den 3. januar 2003. Kl 10.30
Isfugl 1 (marken foran Bjørnemosegård og helt tæt på vejen) Michael Raunholst


Thurø Rev, Thurø Fredag den 3. januar 2003. Kl 12:30-13:50
Knopsvane 4 R, Sangsvane 4 Ad + 8 Juv, Gråand 24 R, Troldand 1, Ederfugl 200 R, Rødben 1 FU, Sanglærke 3 R, Skærpiber 1 R, Engpiber 1, Gråkrage 18, Sortkrage 1 R, Bjergirisk 18 FU, Strandskade 1, Almindelig ryle 7, Krikand 9, Fiskehejre 1, Bog/kvækerfinke ca 500, Svartbag 4, Sølvmåge 16, Hættemåge 12. 

     Alm. ryle i reservatet, Thurø Rev den 3 januar 03.


Sydvest -vest Taasinge Fredag den 3. januar 2003. Kl 12:35-13:05
Søby ( mark nord for) (13:05): Sangsvane 37 R (her af 11 juv.).
Søby ( mark syd for) (12:55): Sangsvane 376 R (her af 72 juv.),.
Ny Gesinge (12:35-12:45): Sangsvane 373 R (her af 84 juv.), Sædgås 16 R (alle fabalis), Grågås 326 R, Canadagås 3 R, [PVR] Poul Rasmussen


Thurø Skole, Thurø Fredag den 3. januar 2003. Kl 10:00
Topmejse 1, Musvit 1 Sy, Bogfinker/kvækerfinke 200 Of. 


Sundet, Faaborg Fredag den 3. januar 2003. Kl 11:15-12:00
Gråand 1 R, Musvåge 2 FU, Blishøne 2 FU, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 10 R, Gærdesmutte 4 FU, Sjagger 100 T, Vindrossel 2 T, Spætmejse 1 FU, Grønsisken 10 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Mullerup Skov,  Østfyn Fredag den 3. januar 2003. Kl 9:00-10:30
Gråand 2 OF, Tårnfalk 1 R, Ringdue 26 OF, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Sumpmejse 3 FU, Allike 41 OF, Råge 26 OF, Gråkrage 17 OF, Ravn 2 OF, Grønirisk 6 FU, Stillits 3 OF, Dompap 4 R. Torben Møller [Dof-Fyn]


Ærø Fredag den 3. januar 2003. 
Ærøskøbing:
Taffeland 450 R (i blandet flok), Troldand 1750 R.
Nevre, Ærø: 
Grågås 242 FU, Canadagås 75 FU, Sjagger 250 FU Lars Ole Gjesing [Dof-Fyn]


Horne Land og Dyreborg Fredag den 3. januar 2003. Kl 12:00. Kl 13:00.14:30
B
jerne Langgyde/Dyreborg Skov strand (14:30): 
Toppet Skallesluger 10 FU, Stor Skallesluger 6 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1000 R (+), Rødben 3 FU, Sjagger 1200 R (+ flere flokke på Bjerne Langgyde). 
Bøjden Nor/Havn (13:45): 
Lille Lappedykker 3 FU (2 i våge, een i havnen), Sangsvane 29 FU (17 i våge,12 På mark, udaf 29 - 12juv), Toppet Skallesluger 5 FU (i våge i Noret), Almindelig Ryle 1 FU (i havnen), Rødben 2 FU (i havnen).
Bøjden Fiskerihavn (13:00-13:30): Lille Lappedykker 3 FU, Knopsvane 11 FU (een ringmærket gul PK42), Hvinand 16 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 4 FU, Blishøne 150 R (+), Rødben 2 FU, Hættemåge 9 R, Stormmåge 13 R, Sølvmåge 6 R, Sjagger 50 FU (+ ), Ravn 2 HØ, Stær 11 FU (i træer ved havnen),  Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Marslev Fredag den 3. januar 2003. 
Hvid Vipstjert 1 R (I år blot en enkelt "overvintrende" vipstjert i gartneriet Rosa Danica, Marslev. Den slipper først ud når forårssolen får åbnet luftvinduerne...), Mogens Ribo Petersen [Dof-Fyn]


Svendborg Miljø- og Naturskole Torsdag den 2. januar 2003. 
Blå kærhøg 1 brun (forsøgte at slå eller stjæle fra Tårnfalk. Fandt musvåge, der var død af sult på Naturskolen. Erik Ehmsen
Kl 15:15
Grønbenet Rørhøne 4 R, Sjagger 150 FU (+), Topmejse 1 R, Kvækerfinke 100 FU (+), Stillits 2 R. Hans Rytter [Dof-Fyn]


Neergårdsmindeskoven, Thurø Torsdag den 2. januar 2003. Kl 12:30
Bogfinke/kvækerfinke 800, Musvit 6, Ringdue 30, Solsort 5.

     1 kvækerfinke ud af flere hundrede


Monnet Tåsinge Torsdag den 2. januar 2003. Kl 10:35-14:30
Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 53 R, Sangsvane 13 R, Canadagås 4 OF, Gravand 2 R, Pibeand 34 R, Gråand 89 R, Ederfugl 34 R, Hvinand 210 R, Toppet Skallesluger 105 R, Stor Skallesluger 13 R, Blå Kærhøg 1 HUN R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 Han FU (bliver jaget væk fra sit bytte på isen af fjeldvåge), Rødben 1 R (islandsk), Hættemåge 28 R, Sølvmåge 19 R, Svartbag 8 R, Ringdue 1 OF, Skærpiber 3 R, Rødhals 1 R, Sjagger 125 R, Allike 29 R, Gråkrage 137 R, Stillits 2 FU, Snespurv 1 R. Poul Rasmussen


Vårø haver Tåsinge Torsdag den 2. januar 2003. Kl 14:35
Stor Flagspætte 1 R Poul Rasmussen


Thurø Rev, Thurø Torsdag den 2. januar 2003. Kl 13:15-14:30
Skarv 1 NV, Knopsvane 4 R, Sangsvane 1 R, Sangsvane 7 N, Gråand 22 R, Troldand 40 S (+), Ederfugl 200 R (+), Hvinand 4 R, Stor Skallesluger 1 HAN T, Skovsneppe 1 R (ved lille isfrit vandløb i skovbrynet), Rødben 1 FU, Ringdue 200 R (i skoven), Sanglærke 4 R, Skærpiber 1 R, Sortkrage 1 R, Bjergirisk 27 FU Hans Rytter [Dof-Fyn]


Thurøbund, Thurø Torsdag den 2. januar 2003. Kl 14:45
Blishøne 300 R (+), Strandskade 7 R, Svartbag 2 R, Sjagger 20 T. Hans Rytter [Dof-Fyn]


Thurødæmningen, Skårupsund Torsdag den 2. januar 2003. Kl 15:05
Lille Lappedykker 9 FU (+), Blishøne 100 R. Hans Rytter [Dof-Fyn]


Lakkendrup Torsdag den 2. januar 2003. Kl 16:07
Husskade 1 R Hans Rytter [Dof-Fyn]


Bobjerg, Stenstrup Torsdag den 2. januar 2003. Kl 12:30
Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Hans Rytter [Dof-Fyn]


Dyreborg, Store Stege Torsdag den 2. januar 2003. Kl 4:00-6:45
Natugle 2 HØ. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Bjernevej, Faaborg Torsdag den 2. januar 2003. Kl 12:00
Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 150 FU (+). Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Faaborg Inderfjord, Faaborg Torsdag den 2. januar 2003. Kl 10:00-11:00
Troldand 4000 R, Bjergand 300 min R, Taffeland 30 min R, Hvinand 110 FOU, Pibeand 70 FOU, Gråand 70 FOU, Lille Skallesluger 10 FOU, Stor Skallesluger 3 FOU, Toppet Skallesluger 10 FOU, Blishøne 800 FOU, Toppet Lappedykker 30 FOU, Knopsvane 35 FOU, Gråkrage 60 FOU, Sjagger 350 FOU ( i hegn ), Sanglærke 1 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Faaborg Inderfjord, Faaborg Torsdag den 2. januar 2003. Kl 12:45
Isfugl 1 FOU. Birgit T., Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Strynø Havn, Strynø Nytår 31. dec 02/1. jan 2003.
Snespurv 1 på havnen (Stationær ?), 2 Tårnfalk, 1 Vintermusvåge. Stig Rubæk 


Thurø Dæmningen, Thurø Onsdag den 1. januar 2003. Kl 13:15
Sølvmåge 5, Skarv 2, Gråand 16, Toppet skallesluger 4, Blishøne 20, Lille lappedykker 22. 


Svendborgsund ved Iholm Onsdag den 1. januar 2003. Kl 11:30
Sølvmåge 30, Skarv 26, Knopsvane 120, Hættemåge 18, Gråand 36, Sangsvane 8, Toppet skallesluger 6, Ringdue 80 (Horseskov), Rødben 1, Stor skallesluger 2 Han, Blishøne 150, Fiskehejre 6, Ederfugl 5, Råge 4, Gråkrage 6.

       Grønbenet rørhøne.  


Monnet, Taasinge Onsdag den 1. januar 2003. Kl 13:00-15:00
Knopsvane 10 FU, Sangsvane 120 R, Kortnæbbet Gås 3 R, Grågås 8 OF, Pibeand 40 OF, Musvåge 2 FU, Fjeldvåge 1 FU, Engpiber 1 FU, Skærpiber 8 FU, Solsort 50, Sjagger 200, Snespurv 2 FU.  Rasmus Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn] 


Sollerup & Arreskov Sø Onsdag den 1. januar 2003. Kl 13:30-15:00
Fiskehejre 2 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 HAN R, Vandrikse 1 HØ, Stormmåge 2 S, Sølvmåge 1 2K S, Gærdesmutte 3 R, Fuglekonge 1 FU (+), Grønsisken 13 FU, Dompap 2 R, Gulspurv 5 R Flemming Byskov, Torben, Esben, Mads, Hans Rytter [Dof-Fyn] 


Silke Å, Korinth Onsdag den 1. januar 2003. Kl 15:15
Vandstær 1 R. Flemming Byskov, Torben, Esben, Mads, Hans Rytter [Dof-Fyn] 


Trunderup, Kværndrup Onsdag den 1. januar 2003. Kl 9:00-13:00
Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Musvit 2 FU, Allike 4 OF, Råge 2 OF, Gråkrage 2 R, Gråspurv 5 FU, Skovspurv 8 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 2 FU, Grønirisk 10 FU Hans Rytter [Dof-Fyn] 


Horneland Onsdag den 1. januar 2003. Kl 11:15-15:00
Dyreborg Skov, på vandet (15:00): 
Taffeland 5 R, Hvinand 13 R, Stor Skallesluger 3 FU, Blishøne 500 R (+), Rødben 2 OF.
Knold ved Dyreborg (alle i en flok) (14:45): 
Lille Lappedykker 6 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Pibeand 1 R, Taffeland 8 R, Blishøne 1000 R (+), Rødben 1 FU (på stranden), Sølvmåge 13 R.
Dyreborg Strand (13:30-14:30): 
Lille Lappedykker 75 FU (+), Knopsvane 38 R, Sangsvane 7 R, Pibeand 5 FU, Gråand 150 R (+), Taffeland 4 FU, Ederfugl 2 FU, Hvinand 14 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Stor Skallesluger 9 FU, Blishøne 1000 R (+), Stor Regnspove 2 FU, Rødben 7 FU, Hættemåge 12 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 50 R (+).
Bøjden Landevej (12:30): 
Musvåge 3 R, Sjagger 200 FU (+ på mark ved landevejen).
Bøjden Nor (12:00): 
Skærpiber 2 OF, Snespurv 7 OF.FSH sammen med Lars Bonne Rasmussen
Bøjden Fiskerihavn (11:15-12:15): Lille Lappedykker 10 FU (+), Toppet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 7 FU, Sangsvane 5 FU, Gråand 50 R (+), Hvinand 15 R (+), Toppet Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 4 FU, Blå Kærhøg 1 AD HUN FU, Tårnfalk 2 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 11 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 6 R, [FSH] Freddy S. Hansen [Dof-Fyn] 


Vestfyn Onsdag den 1. januar 2003. Kl 9:55-11:10
Tybrind Vig (9:55-10:30): Svartbag 1, Sortkrage 1, Rørspurv 6, Lille Lappedykker 1, Toppet Lappedykker 5 (på havet), Krikand 7.
Husby Strand (9:20-9:55): Toppet Lappedykker 6 (på havet), Skarv 1, Knopsvane 6, Sangsvane 9 TI (2 ad + 7 imm), Sædgås 37 TI (kl. 9.30, gik ned v Wedellsborg), Hvinand 80 (på havet), Toppet Skallesluger 1 (på havet), Hættemåge 20, Stormmåge 1, Sølvmåge 15, Skovspurv 10, Gulspurv 40, Rørspurv 1.
Eskør (Tybrind Vig v. vejen) (8:55-9:15): Rørdrum 1 (lettede kortvarigt 50 m inde i rørene), Fiskehejre 2, Pibeand 1, Gråand 2, Ederfugl 18 Ø, Blå Kærhøg 1 (hunfarvet), Musvåge 1, Fasan 1, Vandrikse 1 HØ, Sjagger 80, Gransanger 1, Skægmejse 10, Blåmejse 2.
Tybrind (8:30-8:50): Sangsvane 9 S, Ringdue 10, Stor Flagspætte 3 (trommende), Silkehale 1 HØ, Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Solsort 3, Musvit 2, Skovskade 1, Gråkrage 2, Ravn 1, Kvækerfinke 300, Grønirisk 2, Stillits 8, Grønsisken 3, Lille Korsnæb 10, Dompap 1.
Wedellsborg (10:30-11:10): Sangsvane 61, Sædgås 60, Blisgås 2 AD, Grågås 300, Canadagås 15, Spurvehøg 1, Sortkrage 1. CHM, Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn] 


Nørresø, Korinth (Punkttælling) Tirsdag den 31. december 2002. 
Fiskehejre 2, Gråand, 54, Fasan 3, Stormmåge 1, Sølvmåge 1, Ringdue 61, Stor flagspætte 2, Gråkrage 1, Råge 4, Allike 4, Musvit 22, Blåmejse25, Sortmejse 2, Topmejse 2, Sumpmejse 8, Spætmejse 4, Gærdesmutte 3, Rødhals 1, Solsort 9, Fuglekonge 10, Jernspurv 2, Grønirisk 1, Stillits 2, Dompap 8, Bogfinke 59, Kvækerfinke 65, Musvåge 1, Stillits 8. Erik Ehmsen 
(Det kan stadig nås at lave en 10 eller 20 punkttælling et eller andet sted i amtet. Hvis der er nogen der har lyst eller mangler oplysninger om tællingerne kan de ringe på 62641559.)


Vesttaasinge, Taasinge Tirsdag den 31. december 2002. Kl 13:30-15:15
Søby Tåsinge (15:40): Sangsvane 415 R (i 2 flokke (158+257))
Vejlen havn Tåsinge (15:30): Blishøne 450 R
Vejlen Tåsinge (15:25): Sjagger 375 R
Ny Gesinge (15:10-15:20): Sangsvane 288 R, Grågås 296 R
Skovballe (14:25-14:45): Grågås 225 SV. Anne-Dorte Rasmussen & Poul Rasmussen


Egsmade, Svendborg Tirsdag den 31. december 2002. Kl 13:30-15:15
Sjagger 250, Stillits 12 Fou, Musvåge 2, Tårnfalk 1 Fou, Spurvehøg 1 Fou.


Thurø Rev, Thurø Tirsdag den 31. december 2002. Kl 10:50-11:45
Toppet skallesluger 18, Gråand 60, Sangsvane 6 R + 7 Of S, Krikand 4, Ederfugl 300, Sølvmåge 30, Svartbag 6, Grønirisk 4, Bjergirisk 12, Sanglærke 1, Snespurv 1, Silkehale 2 , Skærpiber 3, Tårnfalk 1 Fou, Fiskehejre 1.
Østerskov Thurø Rev
Halemejse 3, Stor flagspætte 1, Ringdue 80, Musvit 6, Blåmejse 4, Gråkrage 8. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon

         Bjergirisk


Hvidkilde Sø Tirsdag den 31. december 2002. Kl 12:00
Grågås 220 R. Erik Danielsen [Dof-Fyn]


Silke Å, Korinth Tirsdag den 31. december 2002. Kl 10:30
Vandstær 1 R. Hans Rytter [Dof-Fyn]


Bøjden Nor, Isbelagt Tirsdag den 31. december 2002. Kl 13:45-14:15
Sangsvane 12 R (4 juv.), Canadagås 8 R, Svartbag 6 R, Skærpiber 2 FU (Ved færgelejet). Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Bøjden Fiskerihavn Tirsdag den 31. december 2002. Kl 13:45-14:15
Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 6 FU, Sangsvane 3 FU, Pibeand 11 R, Gråand 50 R (+), Hvinand 13 R, Hættemåge 9 R (på isen), Stormmåge 11 R (på isen), Sølvmåge 22 R (på isen), Svartbag 12 R (på isen). Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Bjernevej, Faaborg Tirsdag den 31. december 2002. Kl 10:00
Musvåge 4 OF, Sjagger 200 OF.  Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Vestfyn Tirsdag den 31. december 2002. Kl 13:00-14:30
Eskør (14:30): Sædgås 26 S
Tybrind Vig (13:45-14:20): Lille Lappedykker 1, Krikand 2, Bjergirisk 40, Rørspurv 12
Wedellsborg (13:00-13:40): Sangsvane 49 (46 ad + 3 imm), Sædgås 41 (min.), Kortnæbbet Gås 11, Blisgås 1 AD, Grågås 450, Canadagås 15, Bramgås 1. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]


Mullerup Skov Tirsdag den 31. december 2002. Kl 10:30-11:45
Fasan 1 OF, Stor Flagspætte 2 R, Sumpmejse 3 FU, Sortmejse 1 FU, Spætmejse 3 FU, Ravn 2 OF, Bogfinke 250 FU, Kvækerfinke 300 FU, Grønirisk 49 FU, Stillits 78 FU, Grønsisken 61 R, Gråsisken 1 FU (m.stillits). Torben Møller [Dof-Fyn]


Ringe Mandag den 30. december 2002. Kl 15:00
Hvid Stork 1 R (lettede fra taget på Ringe Sygehus). Via Zoologisk Museum til Flemming Byskov [Dof-Fyn]


Arreskov Sø Mandag den 30. december 2002. 
Gråand 18, Fiskehejre 1, Sangsvane 13 S,  Grågås 1 S, Musvåge 3. Erik Ehmsen


Lehnskov, Svendborg Mandag den 30. december 2002. Kl 15:30
Toppet lappedykker 1, Blishøne 200, Sølvmåge 20.


Brændegaard Mandag den 30. december 2002. Kl 14:15-15:00
Musvåge 2, Fiskehejre 4, Stillits 28, Gråsisken 1 (flammea), Grønsisken 3, Dompap 6, Stor flagspætte 1, Ringdue 300.

             Stillits, Grønsisken, Gråsisken


Hvidkilde Sø Mandag den 30. december 2002. Kl 13:50-14:00
Musvåge 1, Troldand 500, Taffeland 200, Gråand 60, Hvinand 8, Hættemåge 19, Fiskehejre 10.


Svendborgsund ved Iholm Mandag den 30. december 2002. Kl 10:30
Lille lappedykker 12, Hvinand 40, Ederfugl 8, Blishøne 300, Skarv 8, Knopsvane 140, Sangsvane 4, Svartbag 1, Musvåge 1, Fiskehejre 5, Rødben 2.


Faaborg Inderfjord, Faaborg Mandag den 30. december 2002. Kl 9:45-10:45
Troldand 2200 R, Bjergand min. 30 R, Taffeland min. 20 R, Hvinand 110 FOU, Gråand 38 FOU , Pibeand 93 FOU, Lille Skallesluger 5 FOU, Toppet Skallesluger 11 FOU, Stor Skallesluger 2 R, Toppet Lappedykker 15 FOU, Lille lappedykker 60 FOU, Skarv 15 R, Sangsvane 5 T, Knopsvane 90 FOU, Blishøne 500 FOU, Grågås 36 V, Havørn 1 1k FOU ( jagtede ænder ),Musvåge 1 R, Skærpiber 1 R Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Gislev Søndag den 29. december 2002. Kl 10:45
Skovsneppe 2 R (i min have!). Jacob Sterup Andersen [Dof-Fyn]


Thurø bund, incl. Kidholm Søndag den 29. december 2002. (Snevejr) Kl 15:30
Toppet lappedykker 2, Lille lappedykker mindst 27, Fiskehejre 4, Skarv 176 til overnatning på Kidholm [Se også... ], Knopsvane ca. 10, Gråand over 20, Pibeand 84, Troldand 7580, Taffeland 410, Hvinand 2, Blishøne 800, Strandskade 20 (Kidholm), Vibe 12 (ind til overnatning på Kidholm), Rødben mindst 2. Sigurd og Arne Bruun


Monnet, Taasinge Søndag den 29. december 2002. Kl 12:30-13:20
Lille Skallesluger 5 Hun, Gråand 150, Gravand 26, Fiskehejre 4, Hvinand 260, Svartbag 4, Canadagås 14, Toppet skallesluger 35, Toppet lappedykker 6, Ederfugl 300, Blishøne 260. Carsten Nielsen, Hans Rytter, Flemming Byskov, Erhardt Ecklon.


Vejlen Taasinge Søndag den 29. december 2002. Kl 11:40-12:15
Lille Skallesluger 1 par, Sølvmåge 6, Hættemåge 18, Gråand 12, Grågås 1 R + 7 Of, Ringdue 6, Vandrikse 1 (pudsede fjerdragt lige ved fugleskjulet), Skægmejse flere Hø, Blå kærhøg 1 Brun, Gærdesmutte 1 Hø ved fugleskjulet.

    Skallesluger par i våge. Taasinge Vejle den 29.dec. 02.


Ny Gesinge, Taasinge Søndag den 29. december 2002. Kl 12:18
Sangsvane 14 Ad + 16 juv, Grågås 9.


Søby Taasinge (nord for byen) Søndag den 29. december 2002. Kl 12:20
Sangsvane 130.


Svendborgsund ved Iholm Søndag den 29. december 2002. Kl 10:00
Lille lappedykker 38, Hvinand 60, Toppet skallesluger 8, Ederfugl 4, Blishøne 300, Skarv 18, Knopsvane 60, Sangsvane 6, Svartbag 1, Sølvmåge 8, Hættemåge 22.


Arreskov Sø/Sollerup Søndag den 29. december 2002. Kl 10:00-11:15
Rørdrum 2 R (lettede nær fugletårn og fløj ca.200m mod syd ind i rørskoven.), Vandrikse 3 R (en af fuglene set.). Hildur, Per Bak [Dof-Fyn]


Dong, Lamdrup, Gislev Søndag den 29. december 2002. Kl 10:00-11:15
Blå Kærhøg 1 AD HAN FU. Lene & Jørgen Rosendahl [Dof-Fyn]


Fiskerup Skov Søndag den 29. december 2002. Kl 11:00-14:00
Stor Skallesluger 2, Spurvehøg 1, Musvåge 3, Ringdue 67, Stor Flagspætte 6, Solsort 3, Sjagger 21, Misteldrossel 1, Fuglekonge 15, Halemejse 6, Sumpmejse 2, Topmejse 2, Sortmejse 2, Blåmejse 8, Musvit 10, Spætmejse 4, Træløber 1, Skovskade 4, Ravn 1, Bogfinke 10, Kvækerfinke 8, Stillits 15, Grønsisken 10, Lille Korsnæb 69, Dompap 2. Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn]


Horne Næs Søndag den 29. december 2002. Kl 10:00
Bøjden Nor/Havn (15:00): 
Knopsvane 15 FU, Gråand 50 FU, Taffeland 200 R (+ vandet sammen med blishøne), Troldand 50 R (+ på vandet sammen med blishøne), Blishøne 500 R (+ på vandet ud for Noret).
Egsgyden, Horne Hjørne (14:45): 
Sjagger 400 R (+ to flokke a 250+ og 150+), Grønirisk 23 OF
Bøjden Fiskerihavn (14:30-14:35): 
Knopsvane 6 R (heraf een juv.), Sangsvane 7 R (heraf een juv.), Gråand 50 FU (+), Tårnfalk 1 FU, Blishøne 20 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 4 R.
Bøjden Nor(belagt med grødis (14:00-14:25): 
Canadagås 4 R, Pibeand 40 R (+), Gråand 200 R (+), Spidsand 18 R, Hvinand 1 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 3 R. 
Knold Nor/Dyreborg Havn (15:00): 
Knopsvane 15 FU, Gråand 50 FU, Taffeland 200 R (+ vandet sammen med blishøne), Troldand 50 R (+ på vandet sammen med blishøne), Blishøne 500 R (+ på vandet ud for Noret). Freddy S Hansen [Dof-Fyn]


Strynø havn, Strynø Lørdag den 28. december 2002. Kl 12:30
Troldand 2 FU, Toppet lappedykker 1 FU, Skærpiber 1 R. Jens Bech


Monnet, Tåsinge Lørdag den 28. december 2002. Kl 13:05-14:20
Sangsvane 5 S, Gravand 4 R, Pibeand 50 R (+), Krikand 9 R, Gråand 100 R (+), Hvinand 40 R, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Regnspove 2 HØ, Engpiber 1 R, Skærpiber 1 R, Sjagger 60 R, Snespurv 14 R. Bent Staugaard, Erhardt Ecklon, Hans Rytter

                                                   28dec02mo.jpg (33956 bytes)

Stjoul, Tåsinge Lørdag den 28. december 2002. Kl 12:30-12:50
Knopsvane 9 R (4 AD + 5JUV), Sangsvane 14 R (heraf 2 JUV), Sjagger 300 R. Bent Staugaard, Erhardt Ecklon, Hans Rytter


Arreskov , Sollerup Lørdag den 28. december 2002. Kl 12:30
Vandrikse 2 HØ, Sumpmejse 1 FU. Ella Mikkelsen [Dof-Fyn]


Bøjden Fiskerihavn (tæt tåge) Lørdag den 28. december 2002. Kl 11:45-13:00
VKnopsvane 7 FU (heraf een juv.), Sangsvane 13 FU (heraf een juv.), Gråand 50 (+ på is ved Bøjden Nor), Tårnfalk 1 OF, Sølvmåge 21 R, Sjagger 29 FU, Misteldrossel 2 FU (i flok med sjaggere ved Bøjden Landevej). Freddy S Hansen [Dof-Fyn]


Vindinge å, Ferritslev Lørdag den 28. december 2002. Kl 12:33
Bjergvipstjert 1 (tog sit julebad), Eske Frank Morthensen, Edda Riiser [Dof-Fyn]


Faaborg Lystbådehavn, Faaborg Lørdag den 28. december 2002. Kl 11:45-13:00
Lille Skallesluger 5 FOU, Lille Lappedykker 60 FOU, Toppet Skallesluger 8 FOU, Sjagger 30 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


     Almindelig ryle. Fåtallig yngleart på Fyn.


Svendborgsund ved Iholm Fredag den 27. december 2002. Kl 15:45 
Fiskehejre 12, Hvinand 12, Gråand 18, Knopsvane 60, Blishøne 300, Ederfugl 6, Lille lappedykker 28, Skarv 8.


Sundet, Faaborg Fredag den 27. december 2002. Kl 9:15-10.30
Ringdue 50 T, Spætmejse 2 FOU, Korttået Træløber 2 FOU, Musvit 10 FOU, Stillits 10 FOU, Sjagger 300 FOU ( i hegn nord for sundet ), Vindrossel min 5 FOU, Spurvehøg 1 T, Grønbenet Rørhøne 1 FOU, Blishøne 3 FOU, Gråand 10 R, Gråstrubet Lappedykker 1 FOU, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Stormmåge 20 R, Hættemåge 50 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
Kl 10:00-10:40
Gråstrubet Lappedykker 1 R ( i våge ), Dobbeltbekkasin 1 OF, Engpiber 3 R, Tornirisk 1 OF. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]


       Knarand hun & han, Noret Taasinge.


Strynøs syd- og sydvestkyst Torsdag den 26. december 2002. Kl 12:15 -13:45 
Skarv ca 35 R, Knopsvane > 75 F, Sangsvane > 16 F ud for sydvestkysten utvivlsomt flere længere ude i disen, Gråand > 100 R, Pibeand > 125 R, Gravand 1 R, Hvinand 24 F/R mellem Strynø og Strynø Kalv, Ederfugl 1 R, Toppet skallesluger ca 50 F/R, Stor skallesluger 6 F, Rødben 1, Gærdesmutte 1 i tagrør ved kysten. Jens Bech 


Strynø By Torsdag den 26. december 2002. Kl 12:15 - 13:45 
Stillids 25 F i lærketræer. Den lille flok strejfer rundt i byen i denne tid. Jens Bech 


Faaborg Havn Torsdag den 26. december 2002.  
Sjagger 300 T, Skærpiber 2 FOU, Skarv 15 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


       Stor præstekrave, Skarø


Fiskerup Skov Torsdag den 26. december 2002. Kl 11:00-12:00
Kernebider 10. Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn]


Bøjden Nor og Fiskerihavn Torsdag den 26. december 2002. Kl 10:00-11:15
Knopsvane 5 FU, Sangsvane 7 FU, Gråand 100 R (+), Ederfugl 200 R (+ på vandet), Hvinand 30 R (+), Toppet Skallesluger 6 FU, Stor Skallesluger 4 FU, Tårnfalk 1 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 5 R, Gulspurv 5 FU. Freddy S Hansen [Dof-Fyn]


Dyreborg Havn/Knold Nor Torsdag den 26. december 2002. Kl 12:30-13:15
Knopsvane 19 FU, Toppet Skallesluger 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 100 FU (+), Hættemåge 8 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 13 R, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 1 FU, Sjagger 25 OF, Blåmejse 3 FU, Sortkrage 3 FU, Gråkrage 5 FU, Gråspurv 11 FU, Skovspurv 5 FU, Grønirisk 7 FU. Freddy S Hansen [Dof-Fyn]


Strynøs NØ- og N-kyst Onsdag den 25. december 2002. Kl 11:45 -13:20: 
Skarv 8 OF, Knopsvane ca 100 R/F, Grågås ca 100 R, Gråand ca 100 R, Pibeand 125 R/F, Krikand 35 R, Gravand 1 R, Ederfugl 1, Toppet skallesluger 13 F, Stor Skallesluger 12 F, Tårnfalk 1 F, Blishøne ca 100 F, Rødben 15 F, heraf de 14 i samlet flok fouragerende på sandvader langs nordkysten!, Alm. ryle? 4 gående (og opflyvende) sammen med rødbenene, men væsentlig mindre end disse. Jeg så dem først i flugten og er ikke fuldstændig sikker på bestemmelsen, men alm. ryle er vel det mest sandsynlige?, Svartbag 2, Råge ca 100 F sammen med krager og alliker - store flokke af kragefugle kommer hver dag vinteren igennem til Strynø (formentlig fra Vårø Skov?) for at fouragere, og returnerer til natkvarteret omkring solnedgang), Gråkrage ca 50 F, Allike ca 25 F, Gærdesmutte 1 i tagrør ved N-kysten, Sjagger ca 100 F.Jens Bech


Kobberbæk , Svendborg Onsdag den 25. december 2002. Kl 10:30 
Vandstær 1 fou. Peder Rasmussen


Trappebæk/øverste mølle Onsdag den 25. december 2002. Kl 10:45 
Vandstær 1 fou. Peder Rasmussen


Christiansminde Onsdag den 25. december 2002. Kl 11:15 
Isfugl 1 R. Peder Rasmussen


Svendborgsund ved Iholm Onsdag den 25. december 2002. Kl 9:45 
Fiskehejre 16, Hvinand 18, Troldand 300, Gråand 24, Knopsvane 60, Blishøne 300, Ederfugl 8, Lille lappedykker 2, Sølvmåge 8. 


              Vandrikse, Fakkemosen. Arkiv


Bøjden Fiskerihavn Onsdag den 25. december 2002. Kl 10:45-11:45
Knopsvane 5 FU, Sangsvane 7 FU (een juv.), Pibeand 7 R, Gråand 150 R (+), Ederfugl 200 R (+ på vandet), Hvinand 27 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Stor Skallesluger 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 16 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 9 R, Tyrkerdue 3 OF, Skovspurv 5 FU, Gulspurv 7 FU. Freddy S Hansen [Dof-Fyn]


Svendborgsund ved Iholm Tirsdag den 24. december 2002. Kl 9:15 
Fiskehejre 16, Hvinand 22, Troldand 300, Skarv 30 V + 8 Fou, Gråand 24, Knopsvane 60, Sangsvane 6, Blishøne 300, Ederfugl 1 par, Lille lappedykker 18, Musvåge 1 Fou, Gråkrage 6, Sølvmåge 12, Hættemåge 16. 


Grevebroen, Strynø Tirsdag den 24. december 2002. Kl (Hele dagen) 
Knopsvane 5, Gråand 14, Troldand 17, Pibeand 4, Stor skallesluger 8, Blishøne ca 75, Svartbag 1, Rødben 1. Jens Bech


Strynø Tirsdag den 24. december 2002. Kl (Hele dagen) 
Grågås 9 OF, Tårnfalk 1 R. Jens Bech


  Sorry, your browser doesn't support Java(tm).  

Trunderup, Kværndrup Tirsdag den 24. december 2002. Kl 12:31
Skovsneppe 1 FU (ved foderbrædtet i haven). Hans Rytter [Dof-Fyn]


Bøjden Fiskerihavn Tirsdag den 24. december 2002. Kl 9:45-11:00
Knopsvane 7 FU, Sangsvane 9 FU (heraf een juv.), Ederfugl 200 R (+ på vandet), Hvinand 26 R, Toppet Skallesluger 8 FU, Stor Skallesluger 6 FU, Tårnfalk 1 FU, Skovspurv 7 FU, Gulspurv 6 FU. Freddy S Hansen [Dof-Fyn]


                     Obs, der ældre end en uge! Se Her endnu ældre se Her eller arkiverne!

[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

22 feb 2003
This page is part af: Http://www.Snatur.dk