Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra: 
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

Februar 2003.      Sidst opdateret 02 marts 2003 08:10:17 

Via [DofCall] [De sidste 25] 

Arreskov Sø Fredag den 28. februar 2003. 
Havørn 2 AD, Grågås  122.


Lunkebugten ud for Nørreskoven Fredag den 28. februar 2003. Kl 15:00
Havørn 1 Fou (I Lunkebugten ud for Nørreskoven så jeg en havørn kredse rundt og slå ned på en troldand. Efter adskillige forsøg, hvorunder anden dykkede, fik den til sidst anden i kløerne og fløj ind over Nørreskoven). Camilla Strandberg Hansen


Noret, Tassinge Fredag den 28. februar 2003. 
Rørdrum 1 (Den stod helt ude ved vejen i renden og fløj op, da han cyklede forbi) Carsten Müller
Kl 16:00
Grågås 80, Fiskehejre 2. Erhardt Ecklon


Bregninge, Taasinge Fredag den 28. februar 2003. Kl 15:50
Silkehale 12 Of.


Vejlen, Taasinge Fredag den 28. februar 2003. Kl 16:50
Sangsvane 8 + 2 døde + 2 (ikke bestemt), Grågås 200, Vandrikse 1, Ringdue 80.

               1 af de døde sangsvaner


Monnetvej, Taasinge Fredag den 28. februar 2003. Kl 16:55
Sangsvane 120 (1 mærket med gult halsbånd 2R68).


Søby-Monnet, Taasinge Fredag den 28. februar 2003. Kl 17:00-17:30
Sangsvane 20, Stor skallesluger 12, Strandskade 42, Stor regnspove 4, Pibeand 40, Spidsand 26, Gråand 120, Gravand 80, Krikand 9, Allike/gråkrage 500, Grågås 90.


Gesinge, Taasinge Fredag den 28. februar 2003. Kl 17:40
Sangsvane 30.


Skovballe Havn, Taasinge Fredag den 28. februar 2003. Kl 16:00-16:45
Sangsvane 30, Stor skallesluger 26, Strandskade 4.


Egsmade, Svendborg Fredag den 28. februar 2003. Kl 12:45
Musvåge 8, Vandrikse 2 (territoriestrid!) Erik Ehmsen, Erhardt Ecklon


Bjørnemose, Svendborg Fredag den 28. februar 2003. Kl 12:30
Tårnfalk 4, Musvåge 4, Sortkrage 1


Thurø Rev + Østerskov Fredag den 28. februar 2003. Kl 10:30-11:35
Sortand 24, Toppet skalllesluger 18, Havlit 7, Stor Flagspætte 1, Ringdue 4 Sy, Knopsvane 17, Sortkrage 1, Strandskade 8, Pibeand 46, Krikand 15, Gråand 80, Sangsvane 2 Ad 5 Juv, Gravand 16, Svartbag 2, Skærpiber 6, Bjergirisk 24, Rødben 1, Hvinand 26, Bjergand 400 (skøn), Ederfugl 3000 (skøn), Sølvmåge 40 (skøn).


Siø  (14:30): Fredag den 28. februar 2003.
Grågås 500 R, Stor Skallesluger 56 R, Sjagger 125 R. Poul Rasmussen


Ristinge hale/ Storeholm  (13:00): Fredag den 28. februar 2003.
Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 104 R, Pibeand 104 R, Gråand 274 R, Spidsand 11 R, Toppet Skallesluger 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 61 R, Strandskade 21 R, Vibe 1 R, Stor Regnspove 46 R, Rødben 7 R, Sølvmåge 164 R, Skærpiber 1 R, Bjergirisk 75 R. Poul Rasmussen


Hesselbjerg (12:50): Fredag den 28. februar 2003.
Knopsvane 162 R, Sort Svane 1 R. Poul Rasmussen

                Sort svane


Illebølle (12:30): Fredag den 28. februar 2003.
Ringdue 500 R, Sanglærke 2 R, Poul Rasmussen


Barager Næbbe strand (12:00): Fredag den 28. februar 2003.
Skarv 21 R, Knopsvane 32 R, Grågås 3 R, Gravand 26 R, Pibeand 28 R, Gråand 672 R, Taffeland 59 R, Troldand 34 R, Bjergand 8 R, Ederfugl 7 R, Hvinand 52 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 HØ, Blishøne 75 R, Sandløber 2 R, Almindelig Ryle 35 R, Rødben 4 R, Hættemåge 28 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 4 R, Gærdesmutte 1 R, Poul Rasmussen


Lunkebugten (11:10): Fredag den 28. februar 2003.
Sortkrage 2 R, Gråkrage 1 R, Poul Rasmussen


Hvidkilde Sø (10:50): Fredag den 28. februar 2003.
Knopsvane 13 R, Grågås 510 R, Gråand 83 R, Taffeland 122 R, Troldand 1700 R, Hættemåge 160 R, Poul Rasmussen


Hillerslev (10:15): Fredag den 28. februar 2003.
Ravn 1 OF, Poul Rasmussen


Brobyværk (10:05): Fredag den 28. februar 2003.
Vandstær 1 R, Poul Rasmussen


Horne (09:45): Fredag den 28. februar 2003.
Blå Kærhøg 1 R hun, Poul Rasmussen


Bøjden Nor (09:30): Fredag den 28. februar 2003.
Fiskehejre 2 R, Sangsvane 61 R, Canadagås 47 R, Gravand 7 R, Gråand 34 R, Hvinand 3 R, Stor Skallesluger 2 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 23 R, Sølvmåge 112 R, Svartbag 1 R, Poul Rasmussen


Sundet Fåborg( skoven i den østlige ende) (08:45): Fredag den 28. februar 2003.
Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 6 R, Vindrossel 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 HØ, Dompap 4 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 10 R, Poul Rasmussen


Faaborg Fjord Fredag den 28. februar 2003. Kl 11:00-12:00
Bjergand/Troldand min 7000 R. Fordeling anslået. Bjergand min 5000 R, Troldand min 2000 R , Taffeland min 50 R, Lille Skallesluger min 20 FOU, Stor Skallesluger 15 FOU, Fiskehejre 3 R, Rødben 1 R, Rørspurv 3 T.psvane 4 FOU, Grågås 2 T, Hættemåge 20 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 30 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Ny Gesinge, Taasinge Torsdag den 27. februar 2003. 
Stær 2 R (De første ved kassen). Anne-Dorte Rasmussen via Poul Rasmussen


Faaborg Fjord Torsdag den 27. februar 2003. Kl 11:15-11:45
Dompap 2 SY, Stor Flagspætte 1 FOU, Vibe 1 FOU, Gråand 10 R, Knopsvane 4 FOU, Grågås 2 T, Hættemåge 20 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 30 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


                
                 Hættemåge næsten med fuld hætte ved Christiansminde, onsdag.


Havn ved Vejlen Tåsinge Onsdag den 26. februar 2003. Kl 07:10
Knopsvane 86 R, Sangsvane 110 R, Krikand 23 R, Gråand 36 R, Stor Skallesluger 36 FU, Hættemåge 35 FU, Sortkrage 2 OF. Poul Rasmussen


Thurø Dæmningen Onsdag den 26. februar 2003. Kl 8:15
Lille lappedykker 18, Troldand 16, Toppet skallesluger 6, Blishøne 40 (1 partiel albino), Taffeland 2.

                 Blishøne med hvide felter.


Omkring Kidholm, Thurø Onsdag den 26. februar 2003. Kl 9:40
Lille lappedykker 16, Hvinand 12, Skarv 34, Strandskade 8, Vibe 2. Blishøne 80.


Hvidkilde Sø og marker øst for Onsdag den 26. februar 2003. Kl 16:10
Grågås 300


Langelandsbælt Onsdag den 26. februar 2003. Kl 13:00-15:10
Skarv 5 Ø (Fløj med redemateriale fra Langeland mod Nakskov Fjord!!), Ederfugl 20000 R (Obs kun fra Spodsbjerg-Keldsnor. Mange flere fugle i Bæltet.), Havlit 15 R, Sortand 45 R. Steen Winkel [Dof-Fyn]


Tarup Grusgrave Onsdag den 26. februar 2003. 
Ravn 2 OF. Per Rasmussen [Dof-Fyn]


Faaborg Fjord Onsdag den 26. februar 2003. Kl 9:00-11:00
Bjergand 5000 R, Troldand 2000 R, Ederfugl 660 FOU, Hvinand 100 FOU, Gråand 170 FOU,Gravand 17 FOU, Pibeand 2 FOU, Knopsvane 180 FOU, Grågås 2 T, Blishøne min. 200 FOU,Lille Skallesluger min. 20 FOU,, Toppet Skallesluger 45 FOU, Stor Skallesluger 15 FOU,Lille Lappedykker 35 FOU, Toppet Lappedykker 30 FOU, Skarv 15 FOU, Rødben 3 FOU,Strandskade 1 FOU, Isfugl 1 FOU ( Inderfjorden ) Skærpiber 1 FOU, Misteldrossel 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Arreskov Sø Tirsdag den 25. februar 2003. 
Havørn 2 Ad Fou på grågås. Erik Ehmsen


Thurødæmningen, Thurø Tirsdag den 25. februar 2003. Kl 14:15
Lille lappedykker 24, Blishøne 16, Troldand 6, Toppet skallesluger 4


                 Havlit ved Storeholm i går den 24. feb. 03.


Lergravene syd for Stenstrup Tirsdag den 25. februar 2003. Kl 15:45-16:00
Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 500 FU, Gråand 50 R, Taffeland 8 FU, Blishøne 80 FU. Bent Staugaard [Dof-Fyn]


Sibirien v. Hundstrup Tirsdag den 25. februar 2003. 
Jernspurv 1 R, Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt  [Dof-Fyn]


Vestfyn Tirsdag den 25. februar 2003. Kl 8:15-14:30
Wedellsborg (12:30-14:30): 
Grågås 58 R (Ph), Havlit 5 R (Ph), Vibe 1 OF, Huldue 1 R, Stor Flagspætte 9 R (5 trommende), Misteldrossel 1 SY, Korttået Træløber 3 R, Stær 3 OF, Lille Korsnæb 3 R.
Eskør (12:15-12:25): 
Lille Lappedykker 3 R, Sanglærke 7 NV,
Ørslev Bjerge (10:10-12:10): 
Sanglærke 10 NV, Ravn 1 R, Grønsisken 150 R, Nordlig Gråsisken 1 R, Lille Gråsisken 1 R, Lille Korsnæb 25 R, Kernebider 1 R
Føns Vang, Fønsvej (09:00-10:00): 
Sangsvane 10 R, Sædgås 136 R, Kortnæbbet Gås 2 R, Grågås 300 R, Canadagås 5 R, Halemejse 1 R,
Kongebroskoven (08:15-08:30): Træløber 1 SY. Michael Mosebo Jensen 
[Dof-Fyn] [Dof-Fyn]


Holstenshuus, Diernæs Tirsdag den 25. februar 2003. Kl 9:30-10:30
Spurvehøg 1 FU, Musvåge 4 FU, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 100 FU, Sanglærke 10 T, Silkehale 15 R, Korttået Træløber 1 SY, Ravn 4 R (Territorialstridigheder), Stær 3 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Færgen Rudkøbing - Strynø Mandag den 24. februar 2003. Kl 14:00 - 14:30
Skarv ca 25 FU, Knopsvane 35 FU (+ mindst 200 liggende under kysten af Sydtåsinge), Mørkbuget knortegås 20 FU, Grågås 12 OF + > 200 FU på markerne ved Fårevejle, Hvinand ca 500 FU , Ederfugl 8 FU, Toppet Skallesluger ca 800 FU
Stor Skallesluger 28 FU. Jens Bech


Thurø - Søndervej Mandag den 24. februar 2003. Aften
Tårnfalk 1 R, Vibe 4 R, Natugle 1 SY (Tuder lige nu ude i pæretræet.), Stær 2 SY. Arne Bruun


Svendborgsund ved Iholm Mandag den 24. februar 2003. Kl 17:00
Hvinand 60, Blishøne 400, Knopsvane 60, Gravand 36, Lille lappedykker 22, Stor skallesluger 1 Han, Toppet skallesluger 44, Ederfugl 12, Sjagger 12, Vibe 1 (årets første i Sundet ?), Rødben 2, Strandskade 4.


Rantzausminde Svendborg Mandag den 24. februar 2003. 
Strandskade 1 HØ, Korttået Træløber 1 R. Poul Rasmussen


Svendborg, (haven) Mandag den 24. februar 2003. Kl 16:30
Vindrossel 1 Fou.


NØ for Lindelse Mandag den 24. februar 2003. 
Vibe 5 R. Arne Bruun


Langelandsbroen Mandag den 24. februar 2003. 
Vandrefalk 1 R (Fløj over broen). Arne Bruun


Kinderballe, Langeland Mandag den 24. februar 2003. Kl 13:55
Vibe 5, Sanglærke 4, Musvåge 3, Tårnfalk 1.


Hesselbjerg Strand Mandag den 24. februar 2003. Kl 13:40-13:50
Ederfugl 1000, Sortand 2, Havlit 40 (Hent stemmen).


Tryggelev Mandag den 24. februar 2003. Kl 13:00-13:40
Grågås 300, Blisgås 2 R (Hent stemmen), Sanglærke ca 10 T, Vibe 5 R, Canadagås 4.


Hesselbjerg Vandværk Mandag den 24. februar 2003. Kl 12:50
Knopsvane 80 R, Sort Svane 1 R


        Stor præstekrave på Storeholm

Storeholm Mandag den 24. februar 2003. Kl 9:50-12:45
Gravand 160, Sangsvane 120, Gråand 350, Toppet skallesluger 6, Grågås 250, Sanglærke ca 40 T, Rødben 12, Fjeldvåge 1, Musvåge 1, Strandskade 58, Havlit 22, Spidsand 140, Mørkbuget knortegås 36, Stær 1 Of, Vibe 1 Of, Sjagger 4, Skærpiber 1, Stor regnspove 110, Stor præstekrave 3, Almindelig ryle 4, Skarv 80, Krikand 8, Tårnfalk 1, Toppet lappedykker 3, Fiskehejre 1, Ederfugl 10000 (skøn), Svartbag 12.


Hvidkilde Sø Mandag den 24. februar 2003. 
Blisgås 1 R, Grågås 528 R, Taffeland 25 R, Troldand 50 R. Erik Danielsen [Dof-Fyn]


Øren, Hov Nordstrand Mandag den 24. februar 2003. Kl 14:00
Snespurv 8 R. Erik Danielsen [Dof-Fyn]


Hov Nordstrand Mandag den 24. februar 2003. Kl 07:10-14:10
Toppet Lappedykker 2 V, Toppet Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 Ø, Gråstrubet Lappedykker 2 Ø, Skarv 19 NØ, Fiskehejre 2 N, Grågås 188 NØ, Mørkbuget Knortegås 5 N, Gravand 33 NØ, Gravand 2 R, Pibeand 1 Ø, Spidsand 4 NØ, Ederfugl 1800 Ø, Ederfugl 500 R, Havlit 2 R, Toppet Skallesluger 14 NØ, Toppet Skallesluger 4 V, Rød Glente 1 NØ (13:30), Musvåge 7 NØ, Musvåge 10 TF, Strandskade 5 NØ, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 3 N, Vibe 14 NØ, Hættemåge 24 NØ, Huldue 52 NØ, Ringdue 2376 NØ, Sanglærke 407 NØ, Skærpiber 3 R, Sjagger 38 NØ, Allike 241 NØ, Råge 39 NØ, Stær 1 TF, Bjergirisk 50 R, Rørspurv 2 R. Erik Danielsen [Dof-Fyn]


Svendborgsund ved Lystbådehavn Mandag den 24. februar 2003. Kl 10:15
Lille Lappedykker 90 R, Niels Andersen [Dof-Fyn]


Lergravene syd for Stenstrup Mandag den 24. februar 2003. Kl 16:30
Grågås 500 R, Gråand 30 R, Blishøne 50 R. Bent Staugaard [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Mandag den 24. februar 2003. Kl 15:35
Vibe 13 N. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]


Faaborg Fjord Mandag den 24. februar 2003. Kl 09:00-11:00
Lille Lappedykker 40 FU, Toppet Lappedykker 40 FU, Skarv 10 FU, Grågås 10 NØ, Grågås 4 FU, Mørkbuget Knortegås 2 FU, Gravand 8 FU, Gråand 180 FU, Troldand 1500 FU, Bjergand 5500 R, Ederfugl 500 FU, Hvinand 100 FU, Lille Skallesluger 30 FU, Toppet Skallesluger 32 FU, Stor Skallesluger 30 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 500 FU (+), Strandskade 4 FU, Vibe 1 FU, Rødben 1 FU, Isfugl 1 FU (I Inderfjorden). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Thurø Østerskov Søndag den 23. februar 2003. 
Fuglekonge 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R (250 m. øsø. for børnehaven.) Arne Bruun


Skårup sund østlige ende ved Maegårds odde Søndag den 23. februar 2003. 
Gravand 11 R, Krikand 45 R, Strandskade 23 R, Rødben 2 R. Arne Bruun


Kidholm og Thurø bund Søndag den 23. februar 2003. 
Lille Lappedykker 40 R, Skarv 210 R (Til overnatning), Fiskehejre 5 R, Gravand 5 R, Taffeland 50 R, Troldand 400 R, Bjergand 1 R, Blishøne 300 R, Strandskade 25 R, Rødben 3 R. Arne Bruun


Havet udfor Øgavl Thurø Søndag den 23. februar 2003. 
Toppet Lappedykker 17 R, Ederfugl 100 R, Havlit 4 R. Arne Bruun


Arreskov Sø Søndag den 23. februar 2003. 
Grågås 9, Gråand 128, Musvåge 1, Havørn1, Allike 21, Sjagger 15, Skovdue 40. Erik Ehmsen


Holstenhusskoven Øresø Søndag den 23. februar 2003. 
Grønsisken 180, Stillits 4 alle fou i lærkekogler. Erik Ehmsen


Svendborgsund ved Iholm Søndag den 23. februar 2003. Kl 16:05
Toppet lappedykker 2, Gravand 22, Strandskade 4, Hvinand 40, Toppet skallesluger 12, Blishøne 200, Knopsvane 60, Gråand 20, Sjagger 40, Skarv 2, Rødben 2, Fiskehejre 6, Ederfugl 10. 


Ristinge Hale Søndag den 23. februar 2003. 
Mørkbuget Knortegås 17 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 12 R, Almindelig Ryle 39 R, Stor Regnspove 49 R, Rødben 6 R, Islandsk Rødben 1 R , Sanglærke 2 SY. Nis Rattenborg


Hesselbjerg Vandværk Søndag den 23. februar 2003. 
Knopsvane 82 R, Sort Svane 1 R. Nis Rattenborg


Helsned, Langeland Søndag den 23. februar 2003. 
Skovsneppe 1 (Død). Nis Rattenborg


Helnæs Made Søndag den 23. februar 2003. Kl 11:10-13:10
Gråstrubet Lappedykker 1 R (På havet), Grågås 10 R (På havet), Krikand 1 R, Gråand 9 R (+), Bjergand 600 R (På havet), Hvinand 32 R (På havet), Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 10 TI (+), Skærpiber 5 R, Gråkrage 10 R (+), Ravn 3 R, Stær 1 T, Hans Rytter, Lilly Sørensen, Niels Bomholt, Erhardt Ecklon

           Bobakkerne, Helnæs Hans, Lilly og Niels på udkig efter Nordisk lappedykker
           Bobakkerne, Helnæs Hans, Lilly og Niels på udkig efter Nordisk lappedykker

Toppen, Helnæs Søndag den 23. februar 2003. Kl 11:00-11:05
Sangsvane 33 R, Grågås 21 R, Hans Rytter, Lilly Sørensen, Niels Bomholt, Erhardt Ecklon


Bobakkerne, Helnæs Søndag den 23. februar 2003. Kl 09:45-11:00
Gråstrubet Lappedykker 3 R, Grågås 9 N, Havlit 15 R (+), Sortand 4 T, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 40 R, Strandskade 3 S, Vibe 1 SØ, Almindelig Ryle 34 R, Alk 23 S, Sanglærke 7 T (+), Stær 3 N. Hans Rytter, Lilly Sørensen, Niels Bomholt, Erhardt Ecklon


Odense Å, Brobyværk Søndag den 23. februar 2003. Kl 09:03
Vandstær 1 SY. Hans Rytter, Erhardt Ecklon


Gelskov, Hillerslev Søndag den 23. februar 2003. Kl 08:50
Ravn 1 R. Hans Rytter, Erhardt Ecklon


Monnet, Tåsinge Søndag den 23. februar 2003. Kl 09:00-14:00
Skarv 7 OF, Sangsvane 7 OF, Grågås 94 R, Gravand 3 R, Gråand 50 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Musvåge 4 R, Fjeldvåge 2 R, Vandrefalk 1 R han, Stor Præstekrave 1 OF, Sanglærke 25 R, Silkehale 28 FU, Allike 17 R, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 100 FU, Bjergirisk 50 R, Snespurv 3 R han, [BSN, GJØ, FSH, + DOF-tur (30 deltagere)] [Dof-Fyn]
Kl 09:00-13:00
Sangsvane 5 OF, Grågås 80 R (+), Hvinand 5 R (På havet), Musvåge 3 FU, Fjeldvåge 2 FU, Stor Præstekrave 1 R, Sanglærke 20 R (Flere syngende), Bjergirisk 50 R, [BJU, DOF-tur] [Dof-Fyn]


Dyreborg Havn Søndag den 23. februar 2003. Kl 15:45
Krikand 3 R, Gråand 150 R (+), Troldand 100 R (+), Hvinand 23 R, Lille Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 5 FU, Ravn 2 OF. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Svanninge Søndag den 23. februar 2003. Kl 15:30
Silkehale 36 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt  [Dof-Fyn]


Brydegård Havn Søndag den 23. februar 2003. 
Toppet Lappedykker 3 R, Havlit 8 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt  [Dof-Fyn]


Holstenshuus, Pejrupvejen Søndag den 23. februar 2003. Kl 14:35
Musvåge 1 R, Fjeldvåge 2 R. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Gislev Søndag den 23. februar 2003. 
Grågås 34 Ø, Sumpmejse 2 SY. Jacob Sterup Andersen [Dof-Fyn]


Påø Enge, Skovsgaard Søndag den 23. februar 2003. Kl 11:00-12:30
Toppet Lappedykker 1 R han (Sands.anskudt), Knopsvane 5 R , Grågås 15 R , Gråand 50 R , Ederfugl 40 R , Toppet Skallesluger 5 R , Blå Kærhøg 1 R (Brun), Musvåge 7 R , Vandrefalk 1 FU , Stor Flagspætte 4 SY , Sjagger 150 R , Kernebider 1 HØ. Ella Maria, Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn]


Bregninge, Tåsinge Søndag den 23. februar 2003. Kl 08:30
Silkehale 55 R. Dieter Maaszen Rudi Semrau Jensen [Dof-Fyn]


Ørkilds Møllesti, Svendborg Søndag den 23. februar 2003. Kl 15:00
Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen Rudi Semrau Jensen [Dof-Fyn]


Skovballe, Tåsinge Søndag den 23. februar 2003. Kl 14:00
Silkehale 60 R, Gråspurv 5 R. Dieter Maaszen Rudi Semrau Jensen [Dof-Fyn]


Siø Søndag den 23. februar 2003. Kl 8:45
Grågås 350 R, Canadagås 29 R, Dieter Maaszen Rudi Semrau Jensen  [Dof-Fyn]


Barager Næbbe Lørdag den 22. februar 2003. 
Sandløber 2, Almindelig Ryle 48, Islandsk Rødben 7, Rødben 6. Nis Rattenborg


Longelse Møllegård Lørdag den 22. februar 2003. 
Pibesvane 5. Nis Rattenborg


Ny Gesinge Lørdag den 22. februar 2003. Kl 14:45
Blå Kærhøg 1 R han. Poul Rasmussen


Svendborgsund ved Iholm Lørdag den 22. februar 2003. Kl 10:00
Toppet lappedykker 12, Gravand 32, Strandskade 4, Hvinand 40, Toppet skallesluger 12, Blishøne 200, Knopsvane 30, Gråand 26. 


Vestfyn Lørdag den 22. februar 2003. Kl 10:30-15:40
Helnæs N (p-plads på højeste punkt) (11:25-13:10): Sortstrubet Lom 1 S, Toppet Lappedykker 3 S, Gråstrubet Lappedykker 3 (2 R + 1 S), Nordisk Lappedykker 1 R, Bjergand 68 S, Ederfugl 1500 S, Havlit 23 R, Sortand 4 S, Tejst 1 R,
Helnæs Mølle (500 m ad markvej V) (11:00-11:20): Sangsvane 75 R (58 ad + 17 imm), Grågås 92 R
Helnæs By, mark 1,5 km N (10:35): Sangsvane 10 R (3 ad + 7 2K), 
Helnæs By, marker 1,8 km N (10:30): Sangsvane 6 R (3 ad + 3 imm), Grågås 41 R, 
Rolund, Vestfyn (09:50): Sangsvane 210 R, 
Wedellsborg - Husby strand (14:45-15:40): Sangsvane 47 R, Grågås 420 R, Bramgås 1 R, Ringdue 150 R, Skærpiber 1 R (På stranden), Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]


Karlsmose, Egeskov, Kværndrup Fredag den 21. februar 2003. Kl 15:15
Knopsvane 2 R, Gråand 130 R (+), Blishøne 4 R. Hans Rytter [Dof-Fyn]


? Fredag den 21. februar 2003. Kl 16:00
Vi har ca. 11 silkehaler i vores have lige nu ,jeg sidder og kigger på dem i øjeblikket. Desværre fløj en i vores vindue og brækkede halsen vi har puttet den i fryseren så hvis nogen er interesseret, så så skriv en mail. De er meget vilde med nogle æbler vi har smidt ud, slutter nu klokken er 16.00. Hilsen Doris Poulsen 


Sønderhave, Kværndrup Fredag den 21. februar 2003. Kl 14:45
Lille Korsnæb 3 R (+). Hans Rytter [Dof-Fyn]


Thurø Fredag den 21. februar 2003. 
Lille Lappedykker 5 R, Vindrossel 1 R, Korttået Træløber 1 R, Sortkrage 1 R, Stær 4 R, [BEC] [Dof-Fyn]


Strandholmen, Falsled Fredag den 21. februar 2003. 
Skovhornugle 5 R, Lille Korsnæb 1 R. Per Rasmussen [Dof-Fyn]


        Snatur opdateres først igen lørdag den 22. feb

Kogtvedvej, Svendborg Fredag den 14. februar 2003. Kl 16:23
Silkehale 28 R (ud for Lille Eng)


Monnet, Taasinge Fredag den 14. februar 2003. Kl 15:00-16.00
Snespurv 2, Skærpiber 4, Sjagger 30, Tårnfalk 1, Musvåge 6, Fiskehejre 5, Grågås 2.


Søby, Taasinge Fredag den 14. februar 2003. Kl 14:55
Sangsvane 104, Knopsvane 4.


Gesinge, Taasinge Fredag den 14. februar 2003. Kl 14:50
Sangsvane 24.


Gudbjerg Fredag den 14. februar 2003. Kl 13:45
Silkehale 27 R. Torben Møller [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Fredag den 14. februar 2003. Kl 12:15-12:45
Isfugl 1 FOU, Fiskehejre 1 FOU, Gråand 2 FOU, Blishøne 30 FOU
Taffeland 1 R, Vindrossel 8 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Thurø Søndervej Torsdag den 13. februar 2003. 
Tårnfalk 1 R, Sjagger 380 R. Arne Bruun


Svendborg ved Svendborgsundbroen Torsdag den 13. februar 2003. 
Silkehale 5. Nis Rattenborg


Thurø Østerskov Torsdag den 13. februar 2003. Kl 14:10
Fasan 1 SY, Fuglekonge 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R (Ved kyststien ca. 100 m fra Revet), Stor Flagspætte 2 S,  Jacob Sterup Andersen. 
[Dofbasen]


Thurø Rev, Thurø Torsdag den 13. februar 2003. Kl 11:45-12:15
Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 11 R,  Gravand 8 R, Gråand 125 R, Ederfugl 40 R, Hvinand 23 R, Toppet Skallesluger 24 R, Strandskade 5 R, Hættemåge 1 AD R, Sølvmåge 5 AD R, Svartbag 3 AD R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Bjergirisk 26 R. Jacob Sterup Andersen. 
[Dofbasen]


Skårupøre Sund Torsdag den 13. februar 2003. Kl 10:15-11:30
Lille Lappedykker 52 R, Sangsvane 23 R AD, Gravand 26 R, Krikand 17 R, Gråand 637 R, Hvinand 52 R, Blishøne 235 R, Strandskade 7 R, Almindelig Ryle 12 R, Sølvmåge 75 R, Sanglærke 1 T, Sjagger 120 OF (Fløj til Thurø). Jacob Sterup Andersen.
[Dof-Fyn]


Svendborgsund (Bro-Mårodde) Torsdag den 13. februar 2003. 
Lille Lappedykker 56 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 AD R, Gravand 2 R, Troldand 34 R, Toppet Skallesluger 9 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 125 R, 
Sølvmåge 120 R, Svartbag 3 AD R. Jacob Sterup Andersen. 
[Dofbasen]


Skanseodde/Vindeby Nor Torsdag den 13. februar 2003. 
Strandskade 3. Jacob Sterup Andersen. 
[Dofbasen]


Christiansminde Torsdag den 13. februar 2003. 
Strandskade 2, Hættemåge 80 , Korttået Træløber Hø, Sortkrage 1. Jacob Sterup Andersen.
[Dofbasen]


Caroline Amalielund, Svendborg Torsdag den 13. februar 2003. 
Hættemåge 73, Stormmåge 8. Jacob Sterup Andersen.
[Dofbasen]


Havn ved Vejlen Tåsinge Torsdag den 13. februar 2003. Kl 14:10
Krikand 43 R. Poul Rasmussen


Vejlen Tåsinge Torsdag den 13. februar 2003. Kl 14:05
Sangsvane 182 R (På isen) Poul Rasmussen


Søby Tåsinge Torsdag den 13. februar 2003. Kl 12:50
Sangsvane 790 R (I 2 flokke( 643+ 147)), Canadagås 4 R, Gulspurv 16 R. Poul Rasmussen


Nord for Vejstrup Å, på mark Torsdag den 13. februar 2003. Kl 13:45
Sangsvane 100 R. Bent Staugaard
[Dof-Fyn]


Dyreborg Skov Strand Torsdag den 13. februar 2003. 
Rødben 5 FU, Ringdue 60 R (+), Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 1 HØ, Sortkrage 1 FU, Ravn 1 HØ. Freddy S. Hansen
[Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Torsdag den 13. februar 2003. Kl 13:00
Isfugl 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Horne Strandvej-Helnæs Bugt Torsdag den 13. februar 2003. Kl 09:45-11:00
Toppet Lappedykker 20 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 5 FU, Knopsvane 110 FU, Sangsvane 8 Ø, Gravand 12 FU, Pibeand 1 FU, Krikand 1 FU, Gråand 160 FU, Troldand 120 R, Hvinand 350 FU, Toppet Skallesluger 18 FU, Stor Skallesluger 10 FU, Blishøne 800 FU, Ravn 1 T, Rørspurv 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Siø Onsdag den 12. februar 2003.
Grågås 460, Blisgås 3, Sædgås 9, Snespurv 2, Vandrefalk 1 2k hun, Blå Kærhøg 1. Nis Rattenborg


Christiansminde, Svendborg Onsdag den 12. februar 2003. Kl 14:30
Grønirisk 4, Korttået træløber 1 Sy, Allike 8, Hættemåge 40, Kvækerfinke 20, Klippedue 2.


Rantzausminde Svendborg Onsdag den 12. februar 2003. Kl 12:30
Tyrkerdue 1 R, Dompap 1 HØ. Poul Rasmussen


Vejlen Tåsinge Onsdag den 12. februar 2003. Kl 7:45
Blå Kærhøg 1 R han. Poul Rasmussen 


Holstenshuus, Pejrupvejen Onsdag den 12. februar 2003. Kl 09:25
Stor Tornskade 1 R, Gulspurv 15 R (+). Freddy S Hansen [Dof-Fyn]


Storskoven,Faurshøjvej,Korinth Onsdag den 12. februar 2003. 
Kernebider 1 FU. Freddy S Hansen [Dof-Fyn]


Langeløkke, Skoven Onsdag den 12. februar 2003. 
Spurvehøg 1 R, Stor Flagspætte 4 FU (2 HØ), Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 10 FU (+), Spætmejse 2 FU, Gråsisken 15 OF (+), Lille Korsnæb 2 FU, Dompap 2 R. Freddy S Hansen [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Onsdag den 12. februar 2003. Kl 08:00-08:30
Lille Skallesluger 1 FU Han. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]


Dyreborg Skov Onsdag den 12. februar 2003. 
Tyrkerdue 2 OF. Freddy S Hansen [Dof-Fyn]


Sundet Faaborg Onsdag den 12. februar 2003. Kl 12:45-13:00
Isfugl 1 R, Taffeland 100 R, Lille Skallesluger 1 FOU, Musvåge 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Faaborg Fjord Onsdag den 12. februar 2003. Kl 9:00-11:15
Bjergand 3000 R Inderfjorden (Flokke kom hele tiden til ), Taffeland 50 R Inderfjorden
Troldand 220 R Inderfjorden, Hvinand 120 FOU, Ederfugl 400 FOU yderfjorden, Gråand 150 FOU, Gravand 10 FOU Inderfjorden, Pibeand min 4 FOU, Lille Skallesluger 25 FOU Inderfjorden, Stor Skallesluger 15 FOU Inderfjorden, Toppet Skallesluger 20 FOU, Toppet Lappedykker min 65 FOU, Lille Lappedykker 55 FOU Inderfjorden, Grågås 55 FOU ( Bjørnø ), Grågås 14 NØ, Blishøne 2500 FOU hovedsagelig yderfjorden, Knopsvane 200 FOU Yderfjorden, Skarv 15 FOU, Hættemåge 200 FOU/R Inderfjorden, Sølvmåge 50 FOU, Strandskade 5 FOU, 
Musvåge 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Thurø dæmningen Tirsdag den 11. februar 2003. Kl 14:15
Lille lappedykker 28, Hvinand 28.


Sdr Vornæs Tåsinge Tirsdag den 11. februar 2003. 
Dompap 2 HØ. Poul Rasmussen [Dof-Fyn]


Barager Næbbe Langeland Tirsdag den 11. februar 2003. Kl 10:45-12:00
Knopsvane 26 R, Pibesvane 4 R, Sangsvane 110 R, Hvinand 14 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Rødben 2 R, Ringdue 60 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 1 R, Lille Korsnæb 20 R. Niels Bomholt [Dof-Fyn]


Kobberbæk/Mølledam/Svendborg Tirsdag den 11. februar 2003. Kl 08:30-09:30
Stor Flagspætte 1 R (Trommede), Kvækerfinke 250 FU (+), Vandstær 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Dompap 2 R Peder Rasmussen [Dof-Fyn]


Landet, Taasinge Tirsdag den 11. februar 2003. Kl 11:10-12:00
Kvækerfinke 3000 R (Fløj rundt i Landet). Poul Rasmussen, Bent Staugaard [Dof-Fyn]


Strammelse Tirsdag den 11. februar 2003. Kl 9:30
Silkehale 24 OF. Poul Rasmussen, Bent Staugaard [Dof-Fyn]


Sollerup Tirsdag den 11. februar 2003. Kl 13:30-14:15
Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Vandrikse 2 R. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]


Strandholmen v. Falsled Tirsdag den 11. februar 2003. 
Skovhornugle 2 R. Svend Åge Rasmussen via Per Rasmussen [Dof-Fyn]


Dyreborg Skov Tirsdag den 11. februar 2003. 
Skovskade 2 FU. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Sundet Faaborg Tirsdag den 11. februar 2003. Kl 10:45-11:00
Isfugl 1 R, Taffeland 70 R, Troldand 5 R, Blishøne 30 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Holstenshuus, Diernæs Tirsdag den 11. februar 2003. Kl 9:30-10:30
Stor Tornskade 1 FOU, Musvåge 3 FOU, Stor Flagspætte 2 Trommende, Spætmejse 2 FOU, Kvækerfinke 60 FOU, Dompap 6 FOU, Rødhals 1 FOU, Gulspurv 15 FOU, Grågås 13 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Arreskov Sø Mandag den 10. februar 2003. 
Havørn 2 Ad, Ravn 2 Hø
, Grågås 376. Erik Ehmsen


Monnet Tåsinge Mandag den 10. februar 2003. Kl 10:43-14:40 
Toppet Lappedykker 107 R (På havet omkring), Skarv 5 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 81 R, Sangsvane 14 R, Grågås 349 R, Mørkbuget Knortegås 17 R, Gravand 31 R, Pibeand 244 R, Gråand 187 R, Spidsand 3 R, Ederfugl 252 R, Hvinand 19 R, Toppet Skallesluger 148 R, Stor Skallesluger 10 R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 2 FU, Almindelig Ryle 17 R, Stor Regnspove 1 R, Hættemåge 27 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 5 R, Engpiber 1 R, Skærpiber 2 R, Sjagger 68 R, Allike 85 R, Gråkrage 155 R, Snespurv 2 R. Poul Rasmussen


Taasinge  Mandag den 10. februar 2003. Kl 14:55-15:10 
Vornæs Skov (15:10): Stor Flagspætte 1 OF, Kvækerfinke 35 R.
Ny Gesinge (14:55-15:05): Kvækerfinke 40 R, Stillits 13 R. Poul Rasmussen


Siø Mandag den 10. februar 2003. 
Grågås ca. 160, Blisgås 3, Sædgås 9. Nis Rattenborg
Kl 11.30 

Grågås 400, Vandrefalk 1 (forsøgte sig med grågås, men endte med Ringdue :-) ) Ringdue 24 (-1), Fiskehejre 22.


Barager Næbbe Mandag den 10. februar 2003. Kl 9.50-10.50 
Spidsand 1 Han, Sangsvane 60, Pibesvane 2,  Knopsvane 20, Almindelig ryle 18, Gråand 300, Hvinand 30, Taffeland 18, Krikand 3, Skarv 80, Svartbag 24, Ederfugl 400, Bjergand 1, Rødben 1, Blishøne 40.

                  Dagens foto af pibesvanene ved Barage Næbbe (mangler lidt i skarphed)


Longelse Møllegård Mandag den 10. februar 2003. Kl 9.32 
Sangsvane 60, Pibesvane 2,  Knopsvane 12, Gråkrage 26.


Fårevejle Mandag den 10. februar 2003. Kl 8.55 
Sangsvane 200.


Rudkøbing Vejle Mandag den 10. februar 2003. Kl 8.45 
Blishøne 8, Grønbenet rørhøne 1, Hættemåge 24, Sjagger 14.


Svendborgsund ved Iholm Mandag den 10. februar 2003. Kl 8.15 
Gravand 32, Svartbag 4, Knopsvane 60, Blishøne 150, Ederfugl 16, Hvinand 48, Toppet skallesluger 22, Skarv 18.


Svendborgsund ud for Vornæs skov Mandag den 10. februar 2003. Kl 9:00-09:30 
Toppet Lappedykker 5 R, Hvinand 37 R, Lille Skallesluger 5 R (2 han + 3 hun), Toppet Skallesluger 38 R. Poul Rasmussen


Hvidkilde Sø Mandag den 10. februar 2003. 
Troldand 7500 R. Arne Bruun [Dof-Fyn]


Ulbølle Lindekildevej Mandag den 10. februar 2003. Kl 17:15
Sangsvane 127 R. Lilly Sørensen [Dof-Fyn]


Stranden syd for Ulbølle Mandag den 10. februar 2003. Kl 17:00
Knopsvane 29 R, Ederfugl 4 R, Hvinand 7 R. Lilly Sørensen [Dof-Fyn]


Sollerup Mandag den 10. februar 2003. Kl 16:15
Lille Skallesluger 16 R. Lilly Sørensen [Dof-Fyn]


Silke Å, Brahetrolleborg Mandag den 10. februar 2003. Kl 15:50
Vandstær 1 R. Lilly Sørensen [Dof-Fyn]


Sundet Faaborg Mandag den 10. februar 2003. Kl 10:50-11:55
Sangsvane 90 R, Knopsvane 6 FOU, Canadagås 67 R, Grågås 7 T, Pibeand 25 FOU, Gråand 30 FOU, Hvinand 3 FOU, Strandskade 2 FOU, Bjergirisk 1 FOU, Sanglærke 2 T.
På havet : Alk 4 FOU, Havlit 7 FOU, Ederfugl 300 FOU, Sortand 7 T, Toppet Lappedykker 17 FOU, Lille Lappedykker 5 FOU, Toppet Skallesluger 20 FOU, Svartbag 10 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Sundet Faaborg Mandag den 10. februar 2003. Kl 12:45-13:15
Isfugl 1 solede sig, Kernebider 2 FOU, Lille Gråsisken 1 FOU, Blishøne 30 FOU, Knopsvane 2. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Lunkebugten, Taasinge Søndag den 9. februar 2003. 
Sangsvane 11 R, Grågås 24 R, Pibeand 3 R, Rødben 7 R. Arne Bruun


Vejlen Tåsinge Søndag den 9. februar 2003. Kl 15.10
Fjeldvåge 1. Henrik Krogh-Jensen


Bregningevej Vindeby Søndag den 9. februar 2003. Kl 15.00
Silkehale 46 Fu. Henrik Krogh-Jensen


Langeland + Siø Søndag den 9. februar 2003. Kl 9:30-16:45
Siø (9.30) Grågås 403, Blisgås 5, Sædgås 3. 
Rudkøbing Vejle(10.15): Spidsand 1 par, Halemejse 5. 
Fårevejle(10.30):Sangsvane 230 +, Kanadagås 55+, Blå Kærhøg 1hun.
Ristinge - Storeholm (11.15): Sangsvane 89, Storspove 196, Strandskade 23, Gravand 64, Toppet skallesluger 480, Mørkbuget knortegås 52, Pibeand 74. 
Tryggelev Nor (12.50):Sangsvane138, Grågås 510, Blå Kærhøg 2, Misteldrossel 2, Musvåge 6, Tårnfalk 3, Troldand 560, Taffeland 180, Bjergand 166, Canadagås 5, Lille Skallesluger 5 Hun + 2 Han, Sortand 2, Skægmejse 4, Hvinand 32.
Klise Nor(14.05):Blå Kærhøg 1, Pibeand 6.
Keldsnor (14.35): Grågås 385, Blisgås 3, Pibeand 105, Vandrefalk 1 2k han. Skærpiber 2, Blå Kærhøg 1 han.
Påø Enge(15.55): Ringdue 420, Misteldrossel 2.
Barager Næbbe (16.45): Blå Kærhøg 1, Almindelig ryle 18, Sandløber 2, Islandsk Rødben 1, Pibeand 45. 
Longelse Møllegård/Drejet: Sangsvane 47, Pibesvane 5. 
Spodsbjerg: Sangsvane 79, Canadagås 28. Nis Rattenborg


Hågerup Å , Kværndrup Søndag den 9. februar 2003. Kl 15.25-15.55
Svaleklire 1, Sumpmejse 2, Gærdesmutte 1, Grønsisken 40
.


Karlsmose, Kværndrup Søndag den 9. februar 2003. Kl 14.15-15.15
Sangsvane 48, Knopsvane 12, Gråand 50, Krikand 3, Pibeand 1, Blå kærhøg 1 Brun
.


Stenstrup, Rødmevej Søndag den 9. februar 2003. Kl 14.10
Grågås 150, Taffeland 20, Musvåge 2, Blishøne 44, Knopsvane 2
, Gråand 30, Sortkrage 1.

             Blishøns


Ormstrup, Sydlangeland Søndag den 9. februar 2003. Kl 12.10
Grågås 200
.


Tryggelev Nor Søndag den 9. februar 2003. Kl 11.10-12.05
Troldand 400, Gråand 120, Bjergand 80, Taffeland 30, Lille skallesluger 5 hun+1 Han, Canadagås 34, Sangsvaner 18, Grågås 28, Stær 3
.
Kl 13:30-14:30
Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 11 R, Grågås 55 R, Taffeland 6 R, Troldand 450 R, Bjergand 150 R, Sortand 2 R, Hvinand 7 R, Lille Skallesluger 4 R, Blishøne 20 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Skægmejse 4 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt 
[Dof-Fyn]


Bagenkop + havn Søndag den 9. februar 2003. Kl 10.55.11.05
Blå Kærhøg 1 R (Brun), Lille lappedykker 3,
Skarv 10.


Dovns Klint, Kelds Nor, Gulstav Søndag den 9. februar 2003. Kl 9 50-10.50
Blå Kærhøg 1 R (Brun), Sjagger 40, Stillits 1,
Sølvmåge 250, Skarv 30, Grågås 80, Dværgmåge 1 1 K, Ederfugl 200.
Kl 15:00-15:30
Grågås 120 R, Pibeand 90 R, Blå Kærhøg 1 R han, Tårnfalk 1 R, Skærpiber 3 R, Sjagger 20 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt 
[Dof-Fyn]


Henninge, Langeland Søndag den 9. februar 2003. Kl 9.30
Stær 1 Of
.


Vejlen Tåsinge Søndag den 9. februar 2003.
Blå Kærhøg 1 R (Brun), Skægmejse 1 R, Rørspurv 1 R Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen


Havn ved Vejlen Tåsinge Søndag den 9. februar 2003.
Knopsvane 19 R, Krikand 15 R, Gråand 56 R, Taffeland 17 R, Troldand 26 R, Lille Skallesluger 1 R, Stor Skallesluger 7 R, Blishøne 250 R. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen


Mølledam/Trappebæk/Svendborg Søndag den 9. februar 2003.  Kl 10:45-11:00
Vandstær 1 FU. Peder Rasmussen 
[Dof-Fyn]


Monnet, Taasinge Søndag den 9. februar 2003. Kl 11:00-12:00
Knopsvane 40 R, Sangsvane 100 OF, Grågås 45 R, Gravand 9 R, Gråand 20 R, Ederfugl 100 R, Toppet Skallesluger 10 R, Stor Skallesluger 5 OF, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Skærpiber 1 FU, Bjergirisk 30 FU, Snespurv 2 FU. Rasmus Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen  [Dof-Fyn]


Søby, Monnet Søndag den 9. februar 2003. Kl 12:30
Sangsvane 630 FU. Rasmus Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen  [Dof-Fyn]


Siø Søndag den 9. februar 2003. Kl 16:30
Skarv 1 R, Grågås 500 R, Tårnfalk 1 R, Svartbag 1 R, Klippedue 1 R,. Lilly Sørensen, Niels Bomholt 
[Dof-Fyn]


Vestegnen Langeland Søndag den 9. februar 2003.
Stær 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt 
[Dof-Fyn]


Fåborg Søndag den 9. februar 2003. Kl 12:07
Silkehale 4 R. Bent Staugaard  [Dof-Fyn]


Korinth Søndag den 9. februar 2003. Kl 12:00
Misteldrossel 2 R Kell Grønborg  [Dof-Fyn]


Arreskov Sø Søndag den 9. februar 2003. Kl 13:00-14:00
Lille Skallesluger 3 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Spætmejse 1 R, Grønsisken 15 R. Per Rasmussen  [Dof-Fyn]


Bøjden Nor Søndag den 9. februar 2003. Kl 11:45-12:30
Sangsvane 113 FU, Grågås 1 S, Canadagås 72 FU, Pibeand 36 R, Krikand 1 R, Gråand 50 R. Per Rasmussen  [Dof-Fyn]


Langeløkke, Fiskerup Skov, Brahetrolleborg Søndag den 9. februar 2003. Kl 15:00
Kernebider 2 R (+). Hans Rytter  [Dof-Fyn]


Brændegård Sø Søndag den 9. februar 2003. Kl 11:00
Duehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Ravn 2 SØ. Kell Grønborg  [Dof-Fyn]


Vestfyn Søndag den 9. februar 2003. Kl 9:00-13:15
Føns Vang (12:30-13:15): 
Sangsvane 255 R (65 Føns Kirke/130 Kirkegyden/60 Fønsvej), Sædgås 70 R (Føns Kirke), Blisgås 1 R (Føns Kirke), Grågås 380 R (310 Føns Kirke/70 Kirkegyden), Canadagås 18 R (Føns Kirke), Bramgås 1 R (Føns Kirke)
Tybrind Vig (12:20): Grågås 70 R, 
Husby Strand (12:00-12:10): Sangsvane 240 R, Grågås 210 R, Ravn 1 R, 
Bøjden Nor (10:15-10:25): Sangsvane 103 R, Canadagås 71 R, Bjergand 300 V, Brobyværk (09:00): Vandstær 1 R,  Michael Mosebo Jensen 
[Dof-Fyn]


Dronningholmsvej, Svendborg Lørdag den 8. februar 2003. Kl 16.00
Silkehale 13. Henrik Krogh-Jensen

             Flere småflokke af silkehaler på Sydfyn


Sønderhave, Kværndrup Lørdag den 8. februar 2003. Kl 12:45
Lille Korsnæb 41 R (+). Hans Rytter  [Dof-Fyn]


Sundet Faaborg Lørdag den 8. februar 2003. Kl 9:45-10:10
Kvækerfinke 80 FOU ( i skoven ), Blåmejse 3 FOU, Grønsisken 10 FOU, Sjagger 20 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Bøjden-Fynshav overfarten Lørdag den 8. februar 2003. Kl 11:00-11:20
Lomvie 1 FOU, Toppet lappedykker 1 FOU, Svartbag 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Vestfyn Lørdag den 8. februar 2003. Kl 13:45-13:50
Rolund Kl 13.45-13.50
Sangsvane 75 R, Grågås 72 R.
Eskør, Tybrind (15:25): Skægmejse 6 R
Wedellsborg (15:15): 
Sangsvane 2 R, Grågås 210 R.
Føns Vang (13:55-14:40): 
Sangsvane 245 R (210 Kirkegyden/15 Føns Kirke/20 Fønsvej Ø), Sædgås 121 R (Skovsædgæs, Føns Kirke), Blisgås 1 R (Føns Kirke), Grågås 510 R (150 Kirkegyden/360 Føns Kirke), Canadagås 15 R (Kirkegyden), Bramgås 1 R (Føns Kirke). Michael Mosebo Jensen 
[Dof-Fyn]


Hou Nordstrand, Langeland Fredag den 7. februar 2003. Kl 13.00 - 13.30
Svartbag 2, Ederfugl 18, Strandskade 7, Sølvmåge 35, Snespurv 1. Henrik Krogh-Jensen


Thurø, Søndervej/Tuborgvej Fredag den 7. februar 2003. Kl 10:20
Silkehale 11 R


Thurø Rev, Thurø Fredag den 7. februar 2003. Kl 09:00-10:10
Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 4 R, Pibeand 2 R, Krikand 8 R, Gråand 110 R, Ederfugl 200 R, Fløjlsand 4 R, Toppet Skallesluger 40 R, Musvåge 2 R, Strandskade 6 R, Rødben 1 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 R, Skærpiber 4 R, Gærdesmutte 1 R, Fuglekonge 3 R, Blåmejse 8 R, Musvit 20 R, Træløber 2 R, Skovskade 2 HØ, Sortkrage 1 R, Gråkrage 12 R, Kvækerfinke 40 R, Bjergirisk 30 R, Hvinand 12. 

               Stor flagspætte Thurø Østerskov d. 7. feb. 03


Hågerup Å, Kværndrup Fredag den 7. februar 2003. Kl 16:15
Svaleklire 1 R (Ved Rensningsanlægget). Hans Rytter  [Dof-Fyn]


Faaborg by Fredag den 7. februar 2003. Kl 13:30
Silkehale 18 R (Min. v/Haahr tanken på Engvej), Gunnar Knudsen  [Dof-Fyn]


Hellemose v/Korinth Fredag den 7. februar 2003. Kl 13:30
Kvækerfinke 200 R (I vejkanten ved skov) Gunnar Knudsen  [Dof-Fyn]


Nyborg Slot Fredag den 7. februar 2003. Kl 09:00-10:10
Grønbenet Rørhøne 6 FU, Klippedue 3 FU, Rødhals 1 FU, Gråspurv 20 FU (+) Eske Frank Morthensen  [Dof-Fyn]


Sundet Faaborg Fredag den 7. februar 2003. Kl 10:30-10:55
Isfugl 1 FOU, Tårnfalk 2 FOU, Gråand 3 FOU, Blishøne 10 FOU, Sølvmåge 15 R
Hættemåge 30 R, Fiskehejre 2 FOU, Knopsvane 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Hvidkilde Sø Torsdag den 6. februar 2003. Kl 16:25-17:15
Troldand 3000, Taffeland 500, Gråand 80, Hvinand 40, Grågås 400, Stor skallesluger 6 hun + 7 Han, Lille skallesluger 4 Hun + 1 Han, Musvåge 1, Knopsvane 1, Fiskehejre 2.

                Hvidkilde i skumringen

           Flemming Byskovs indslag i vejrudsigten i dag på TV2Fyn
                          Vejrudsigten i går på TV2 med Flemming Byskov.


Nyborg Torsdag den 6. februar 2003. 
Strandvænget, Nyborg (havobs): Toppet Lappedykker 44 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 4 R, Ederfugl 150 R (+), Sortand 17 R, Toppet Skallesluger 18 R, Lomvie 1 N, Alk 2 R, Alk 2 N.
Grævlingevænget, nyborg: Silkehale 80 R, Eske Frank Morthensen 
[Dof-Fyn]


Helnæs Torsdag den 6. februar 2003. Kl 9:25-14:50
Feddet nord for Helnæs (14:10-14:50): Tårnfalk 1 FU, Rødben 1 FU, 
Helnæs Dæmning (11:45): Stor Skallesluger 2 R, 
Helnæs Hale (09:25-11:40): Skarv 4 R (2 OF, 2 ph), Knopsvane 12 R (Ph), Gråand 45 R (Ph), Ederfugl 24 R (Min.), Toppet Skallesluger 2 R (Ph), Musvåge 1 R, Blishøne 4 R (Ph), Almindelig Ryle 6 R, Hættemåge 30 R, Ringdue 13 R, Ravn 1 OF, Skovspurv 7 R, Gulspurv 30 R (Min.), Anthony Carter
[Dof-Fyn]


Faaborg Inderfjord Torsdag den 6. februar 2003. Kl 9:30-10:30
Isfugl 1 FOU, Skovspurv 3 SY, Grønirisk 10 FOU, Kvækerfinke 50 T, Musvåge 1 R
Blandet flok af dykænder. Fordelingen anslået. Bjergand 3500 R, Troldand 2000 R
Taffeland 200 R, Hvinand 120 FOU, Ederfugl 50 FOU, Gråand 30 FOU, Gravand 7 FOU, Lille Skallesluger 15 FOU, Stor Skallesluger 10 FOU, Toppet Skallesluger 20 FOU, Lille Lappedykker 70 FOU, Toppet Lappedykker 25 FOU, Knortegås mb 2 FOU, Grågås min 1 hørt, Blishøne 600 FOU, Skarv 22 R/FOU, Sølvmåge 80 R, Hættemåge 250 FOU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Sundet Faaborg Torsdag den 6. februar 2003. Kl 9:15
Isfugl 1 FOU. Lars Bonne Rasmussen, Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Bøjden Torsdag den 6. februar 2003. Kl 10:20-10:50
Toppet Lappedykker 1 R Skarv 3 Knopsvane 22 AD + 4 juv, Sangsvane 186 AD + 39 Juv Canadagås 76 R, Pibeand 6, Gråand 100, Ederfugl 560, Havlit 2 Hvinand 60 R , Toppet Skallesluger 16, Stor Skallesluger 2 han , Fasan 1 R, Blishøne 10 R, Strandskade 4 , Hættemåge 1 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 5 R, Lomvie 3 R, Alk 1 R, Solsort 1, Musvit 2 R, Grønirisk 3 R. Bjarne Nielsen Augustenborg


Bøjden Færgehavn m.m Torsdag den 6. februar 2003. Kl 10:50
Skarv 1, Knopsvane 2 , Sangsvane 1 , Sølvmåge 5. Bjarne Nielsen Augustenborg


Bøjden Nor Torsdag den 6. februar 2003. Kl 10:50
Skarv 1, Knopsvane 2 AD, Pibeand 20 R,Gråand 30 R, Troldand 1 hun, Hættemåge 10 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 70 R, Svartbag 3 R, Tyrkerdue 2 R, Gråkrage 3. Bjarne Nielsen Augustenborg


Trappebækken/Mølledammen Onsdag den 5. februar 2003. Kl 9:30
Isfugl 1 R, Vandstær 1 fou Peder Rasmussen


Sdr. Vornæs Tåsinge Onsdag den 5. februar 2003. Kl 12:20
Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 5 OF. Poul Rasmussen [Dof-Fyn]


Vejlen, Tåsinge Onsdag den 5. februar 2003. Kl 12:20
Fjeldvåge 1 R. Poul Rasmussen, Bent Staugaard [Dof-Fyn]


Holstenshuus Onsdag den 5. februar 2003. Kl 9:45-10:45
Stor Tornskade 1 FOU, Husskade 2 FOU, Allike 15 R, Råge 70 FOU, Gråkrage 15 FOU, Ravn 2 T, Musvåge 5 FOU, Tårnfalk 2 FOU, Sjagger 20 FOU, Solsort 25 FOU
Musvit min 20 FOU, Dompap 3 SY, Kvækerfinke 200 FOU, Bogfinke min 15 FOU
Grønsisken 60 FOU, Gulspurv 10 FOU, Fuglekonge 5 SY, Gråspurv 10 FOU, Fasan 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Onsdag den 5. februar 2003. Kl 9:15
Isfugl 1 FOU, Grønsisken 20 FOU
Faaborg
Kl 8:45
Sjagger 220 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Trappebækken/Mølledammen Tirsdag den 4. februar 2003. Kl 10:15
Vandstær 2 fou. Peder Rasmussen


Arreskov Søområdet Tirsdag den 4. februar 2003. 
Havørn 2 Ad Erik Ehmsen.


Søby Monnet Taasinge Tirsdag den 4. februar 2003. Kl 16:05
Pibeand 6, Gravand 2, Gråand 40.


Søby syd Taasinge Tirsdag den 4. februar 2003. Kl 16:00
Sangsvane 40, Knopsvane 4.


Skovballe havn Taasinge Tirsdag den 4. februar 2003. Kl 15:55
Hættemåge 500, Gråand 40, Gravand 6, Stor skallesluger 4.


Vejlen, dæmningen Taasinge Tirsdag den 4. februar 2003. Kl 15:40-15:50
Troldand 350, Gravand 4, Gråand 60, Stor skallesluger 8, Stor flagspætte 1 Hø, Sangsvane18, Fjeldvåge 1, Taffeland 10, Blishøne 20, Skeand 2 Of, Fiskehejre 1.
Kl 12:18
Blå Kærhøg 1 FU Kom forbi på en afstand af kun 3-4 m. Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Kl 09:25
Stær 2 OF. Poul Rasmussen
Kl 09:15
Stær 2 OF. Poul Rasmussen


Vornæs  Taasinge Tirsdag den 4. februar 2003. Kl 15:35
Kvækerfinke 300. 


Skaarupsund Tirsdag den 4. februar 2003. Kl 14:10
Gråand 40, Lille lappedykker 26, Hvinand 8.


Sønder hjørne, Horne Land Tirsdag den 4. februar 2003. Kl 09:00-09:30
Sortstrubet Lom 1 T, Alk 5 R, Topmejse 1 R. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]


Knold Nor, Horne Land Tirsdag den 4. februar 2003. Kl 09:30-10:15
Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 26 FU, Gravand 12 FU, Krikand 17 R, Gråand 40 FU, Taffeland 130 R, Troldand 20 R, Bjergand 15 R, Ederfugl 150 R På havet, Hvinand 10 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 320 FU, Strandskade 2 R, Stor Regnspove 2 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 2 R, Ravn 2 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Faaborg Inderfjord Tirsdag den 4. februar 2003. Kl 10:45-11:15
Lille Lappedykker 70 FU, Toppet Lappedykker 8 FU, Gravand 7 FU, Taffeland 100 R +, Troldand 5000 R, Bjergand 100 R +, Hvinand 50 FU, Toppet Skallesluger 12 FU, Stor Skallesluger 10 FU, Blishøne 1000 FU, Isfugl 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Tirsdag den 4. februar 2003. Kl 12:30
Isfugl 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Vestfyn Tirsdag den 4. februar 2003. Kl 8:30-16:45
Helnæs Fyr (16:15-16:45): 
Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Havlit 3 R, Sortand 10 R, Michael Mosebo Jensen
Maden, Helnæs (15:10-16:10): Toppet Lappedykker 22 R (På havet), Sangsvane 80 R (Mark N for), Grågås 420 R (50 S/370 på havet), Canadagås 19 R (På havet), Bjergand 360 R (På havet), Blå Kærhøg 1 R (Hunfarvet), Fjeldvåge 1 R, Michael Mosebo Jensen
Helnæs Dæmning S (15:00-15:05): Lille Skallesluger 2 R hun, Stor Skallesluger 8 R hun, Michael Mosebo Jensen
Gl. Avernæs Havn (14:50): Havlit 18 R (I bugten), Michael Mosebo Jensen
Emtekær Nor (12:00-14:10): Sangsvane 157 R (Mark S for), Grågås 2 R, Canadagås 15 R (Mark N for), Pibeand 20 R, Troldand 35 S, Bjergand 950 R (N, senere S), Ederfugl 1000 R, Havlit 1 R han, Lille Skallesluger 9 R (4 han + 5 hun), Almindelig Ryle 2 R, Stor Regnspove 18 R, Rødben 1 R, Alk 152 S, Bjergirisk 5 R, Michael Mosebo Jensen, Niels Bomholt Jensen
Sønder Åby Bredning (11:45): Lille Lappedykker 13 R, Ravn 1 R,Michael Mosebo Jensen]
Husby Strand (11:20-11:40): Sædgås 74 R, Grågås 13 R, Michael Mosebo Jensen
Tybrind Vig (10:50-11:20): Toppet Lappedykker 11 R (På havet), Blå Kærhøg 1 R (Hunfarvet), Bjergirisk 6 R, Rørspurv 2 R,Michael Mosebo Jensen
Wedellsborg (10:20-10:40): Sangsvane 104 R, Grågås 137 R, Canadagås 12 R, Michael Mosebo Jensen
Eskør (09:45-10:00): Grågås 48 R hun, Vandrefalk 1 FU 2K hun, Skægmejse 3 R hun, Rørspurv 1 R hun, Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (08:30-09:30): Sangsvane 137 R (122 Kirkegyden/15 Fønsvej Ø), Sædgås 19 R (Fønsvej M), Grågås 443 R (210 Kirkegyden/82 Fønsvej M/151 Fønsvej Ø), Agerhøne 9 R (Ronæsbrovej), Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]
 


               Tast gamle obs ind på DOF fyn

Gamborg Mandag den 3. februar 2003. Kl 13:49
Blå kærhøg 1 Hun


Omkring Udby Mandag den 3. februar 2003. Kl 13:00-13:45
Sangsvane 220, Canadagås 18, Sædgås 2, Grågås 300, Blisgås 1. Freddy S. Hansen, Erhardt Ecklon


Føns Vang Mandag den 3. februar 2003. Kl 12:45
Sangsvane 64, Canadagås 2. Freddy S. Hansen, Erhardt Ecklon


Aborg Minde v. Puge MølleÅ Mandag den 3. februar 2003. Kl 12:00-12:20
Gråand 30, Grågås 80, Gravand 34, Knopsvane 42, Svartbag 12, Strandskade 2, Sangsvane.


Wedellsborg Mandag den 3. februar 2003. Kl 10:50-11:20
(Havet) Hvinand 100, Ederfugl 1000, Toppet lappedykker 36, Toppet skallesluger 18, Lille skallesluger 1 Hun, Blishøne 40, Skarv 30.
(Land) Musvåge 1, Sjagger 40, Knopsvane 9, Grågås 350, Gråand 40, Sangsvane 120, Canadagås 8.
Marker syd for
Kl 15:00-15:25
Pibesvane 1 R Kom ind sammen med 6 Sangsvaner, Sangsvane 250 FU +, Grågås 250 FU +, Canadagås 27 FU, Bramgås 1 FU Sammen med Grågæs Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Eskør; Vestfyn Mandag den 3. februar 2003. Kl 14:30
Blå Kærhøg 1 FU Brun. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Ebberup, Rybergsvej Mandag den 3. februar 2003. Kl 12:10
Silkehale 13 FU. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Nyskov ved Tybrind Mandag den 3. februar 2003. Kl 10:30
Fuglekonge 2, Topmejse 2, Sumpmejse 2, Almindelig træløber 1, Spætmejse 2, Sandrossel 1 Sy.


Bøjden Fiskerihavn Mandag den 3. februar 2003. Kl 16:25
Toppet Lappedykker 8 R, Knopsvane 13 R, Gråand 32 R, Taffeland 10 R, Hvinand 31 FU, Rødben 5 R 2 fou. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Bøjden Nor Mandag den 3. februar 2003. Kl 16:15
Sangsvane 105 R, Canadagås 63 R, Svartbag 2 R. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Mandag den 3. februar 2003. Kl 11:45-12:45
Taffeland 100 R, Troldand 10 R, Troldand 100 T, Gråand 30 R, Blishøne 10 FOU
Vandrikse 1 hørt, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Stormmåge 14 R, Hættemåge 10 R
Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FOU, Stillits 12 FOU, Grønsisken 10 FOU, Sjagger 50 T
Vindrossel 2 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Sundet, Faaborg Søndag den 2. februar 2003. Kl 12:30
Isfugl 1 FOU, Taffeland 7 R, Troldand 1 R, Blishøne 10 FOU, Hættemåge 12 R
Sølvmåge 10 R, Musvåge 1 R, Solsort 15 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Svendborg Vest (Møllers trælast og Ryttervej) Søndag den 2. februar 2003. Kl 9:30
Silkehale 11 R. Poul Rasmussen


Svendborgsund ved Iholm Søndag den 2. februar 2003. Kl 9:45
Gravand 10, Toppet skallesluger 16, Gråkrage 6, Ederfugl 4, Knopsvane 40, Gråand 20, Svartbag 2, Sølvmåge 18, Hættemåge 80, Hvinand 14.

          Dompap under foderbrættet i haven. Kyndelmisse.


Lundby, Tåsinge Søndag den 2. februar 2003. Kl 11:30
Spurvehøg 1 R, Misteldrossel 1 R Efter hidsig mordforsøg af Spurvehøg. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn] 


Nakkebølle Søndag den 2. februar 2003. Kl 15:00-16:30
Isfugl 1 R.  Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn] 


Nakkebølle Fjord (snevejr) Søndag den 2. februar 2003. Kl 13:15-13:20
Taffeland 18 R, Troldand 2000 R +, Bjergand 9 R, Blishøne 50 R +. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn] 


Nakkebølleinddæmningen Søndag den 2. februar 2003. Kl 10:10
Blå Kærhøg 2 R Brune. AZ, Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] 


Sundet, Faaborg Søndag den 2. februar 2003. Kl 11:15
Isfugl 1 R. AZ, Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] 


Silkeå, Korinth Søndag den 2. februar 2003. Kl 14:00
Vandstær 1 FU. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn] 


Skovgyden, Vester Skerninge Søndag den 2. februar 2003. Kl 12:15-13:30
Stor Flagspætte 1 FU, Fuglekonge 2 FU Een hørt, Blåmejse 3 FU, Musvit 20 FU +, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 FU. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn] 


Ulbølle, haven Søndag den 2. februar 2003.
Fasan 11 R, Ringdue 1 R, Tyrkerdue 2 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Husskade 1 R, Allike 2 R, Råge 1 R, Gråspurv 1 R, Skovspurv 20 R, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 7 R, Stillits 5 R, Dompap 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn] 


Skålholm ved Svelmø Søndag den 2. februar 2003.
Lille Kobbersneppe 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn] 


Store Stege, Dyreborg, Foderbræt Søndag den 2. februar 2003. 
Fasan 2 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 10 FU +, Blåmejse 3 FU +, Musvit 15 FU +, Skovspurv 30 FU +, Grønirisk 25 FU +, Gulspurv 15 FU +. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Bjernevej, Fåborg Søndag den 2. februar 2003. Kl 09:25
Sjagger 250 FU +. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn] 


Bjerne Langgyde, Dyreborg Søndag den 2. februar 2003. Kl 14:30
Agerhøne 11 FU. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Dyreborg Havn Søndag den 2. februar 2003. Kl 15:00
Lille Lappedykker 9 FU, Skarv 3 R, Bjergand 2 R, Rødben 2 FU. Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Nyborg Søndag den 2. februar 2003. Kl 13:30
Slipshavn, Noret (13:30): 
Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 11 R, Rødben 3 R, Eske Frank Morthensen, Edda Riiser
Grævlingevænget 66 Nyborg: 
Stær 2 R Meget nyforelskede. Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn]


Ny Gesinge, Taasinge Lørdag den 1. februar 2003. Kl 13:05
Silkehale 46 R (( i haven)).Anne-Dorte Rasmusse, Poul Rasmussen


Bjerreby, Taasinge Lørdag den 1. februar 2003. Kl 12:50
Silkehale 48 ved forsamlingshuset


Monnet, Taasinge Lørdag den 1. februar 2003. Kl 10:50-12:30
Sangsvane 8, Vandrefalk 1 R senere mod Ø, Snespurv 2, Skærpiber 4, Gravand 46, Pibeand 60, Blishøne 30, Gråand 40, Toppet skallesluger 8. (Hundelufter i bil, hvor hund ikke må medtages og kun færdsel til fods!) 

          Vandrefalken på sin sædvanlige siddeplads


Søby, Taasinge Lørdag den 1. februar 2003. Kl 10:35
Sangsvane 250


Vejlen, Taasinge Lørdag den 1. februar 2003. Kl 10:00-10:30
Sjagger 40, Fiskehejre 1, Musvåge 1, Sangsvane 4 (Vejlen er dækket af is!)
Kl 15:00
Sangsvane 4, Grågås 11, Skægmejse 1, Blå kærhøg 1, Fiskehejre 1. Henrik Krogh-Jensen


Strammelse Tåsinge Lørdag den 1. februar 2003. 
Fjeldvåge 1.  Henrik Krogh-Jensen


Stranden N. for Spodsbjerg Lørdag den 1. februar 2003. Kl 14:45-15:15
Ederfugl 150, Toppet skallesluger 20.


Skårupøre Sund, Svendborg Lørdag den 1. februar 2003. Kl 13:00-13:30
Strandskade 13 R (ved Øgavl), Rødben 1 FU
Egsmade, Skårupøre (13:30): Isfugl 1 R. Hans Rytter [Dof-Fyn] 


Taasinge Lørdag den 1. februar 2003. Kl 10:15-12:10
Lunkebugten (12:10): Knopsvane 62 R, Sangsvane 40 R, Gravand 6 R (på isen), Gråand 36 R, Hættemåge 116 R (på isen),
Monnet (11:25-11:50): Vandrefalk 1 Ø, Kvækerfinke 30 OF
Monnetvej (11:20): Knopsvane 10 R, Sangsvane 76 R (20juv.)
Vejlen-Havnen (10:35-11:00): Knopsvane 43 R, Sangsvane 3 OF, Troldand 150 R (min.), Lille Skallesluger 2 FU, Blishøne 37 R, Ringdue 25 OF, Gråkrage 150 R (min.), Rørspurv 1 R
Vornæs Skov-Sundet (10:20): Knopsvane 37 R (3juv.), Lille Skallesluger 2 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 9 FU, Sjagger 12 OF, Ravn 1 OF
Vornæsvej (10:15): Sangsvane 6 R. Torben Møller
[Dof-Fyn] 


Brændegårds sø + omegn Lørdag den 1. februar 2003. Kl 10:15-11:30
Duehøg 1 R, Musvåge 3 FU (een meget meget lys), Ringdue 200 R (+), Stor Flagspætte 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Spætmejse 1 HØ, Ravn 2 HØ, Bogfinke 15 FU (+), Kvækerfinke 50 FU (+), Stillits 15 R, Gulspurv 30 FU (+). Freddy S. Hansen [Dof-Fyn]


Bøjden fiskerihavn Lørdag den 1. februar 2003. Kl 13:30
Hvinand 22 FU, Anthony Carter [Dof-Fyn] 


Bøjden, nord for noret (isbelagt) Lørdag den 1. februar 2003. Kl 13:00
Sangsvane 48 R, Canadagås 20 R, Anthony Carter [Dof-Fyn]


Helnæs Lørdag den 1. februar 2003. Kl 11:00-12:00
Fjeldvåge 5 (1 FU, 1 R, 3 OF), Anthony Carter
[Dof-Fyn]


Silkeå, Korinth Lørdag den 1. februar 2003. Kl 14:30
Vandstær 1 FU, Anthony Carter
[Dof-Fyn]


Svanninge Bakker Lørdag den 1. februar 2003. Kl 14:00-15:15
Spurvehøg 1, Musvåge 1, Ringdue 7, Stor Flagspætte 1, Fuglekonge 3, Sumpmejse 2, Blåmejse 4, Musvit 2, Grønsisken 140, Lille Korsnæb 5, Dompap 1, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
[Dof-Fyn] 


Vester Åby Lørdag den 1. februar 2003. Kl 13:45
Blå Kærhøg 1 HUN. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
[Dof-Fyn] 


Gl. Avernæs Lørdag den 1. februar 2003. Kl 14:30
Ravn 2 FU, Finn Eriksen
[Dof-Fyn]   


Østfyn Lørdag den 1. februar 2003. Kl 16:00-16:20
Mullerup Skov (16:20): 
Fasan 1 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Sjagger 12 FU, Spætmejse 1 FU, Ravn 1 OF, Bogfinke 16 FU, Kvækerfinke 11 FU, Grønirisk 9 FU, Grønsisken 6 FU, Gulspurv 1 R. Inger Skrubbeltrang, Torben Møller
Ørbækvej syd for Lakkendrup (16:00): 
Grågås 37 R, Grågås 25 OF,  Inger Skrubbeltrang, Torben Møller
[Dof-Fyn]


Vestfyn Lørdag den 1. februar 2003. Kl 9:50-11:35
Husby Strand (11:35): Gravand 4 (på havet), Ravn 1, [MMJ]
Wedellsborg (10:45-11:30): Sangsvane 22, Grågås 156, Bramgås 1, [MMJ]
Sandhusvej, Odense (10:35): Kvækerfinke 1 AD FU, Gulspurv 1 AD FU, [BLR]
Føns Vang (9:50-10:30): Sangsvane 47 (Kirkegyden), Sædgås 3 (Fønsvej midt), Blisgås 1 (Fønsvej midt), Grågås 495 (145 Kirkegyden/255 Fønsvej midt/95 Fønsvej Ø ). Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]

Se obs fra den 31. januar og senere Her... 


                     Obs, der ældre end en uge! Se Her endnu ældre se Her eller arkiverne!

[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

02 mar 2003
This page is part af: Http://www.Snatur.dk