Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra: [marts 2003] [april 2003][maj 2003][juni 2003][august 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 31. (26. juli - 31. juli 2003).      Sidst opdateret 02 august 2003 07:26:06 

Via [DofCall] [De sidste 25] Fredag Damklire pp Bøjden Nor -1900-2005-? SKa+LPa

Tryggelev Nor, Langeland  Torsdag 31. juli 2003. Kl 14:10-15:00
Lille Lappedykker 10 R, Toppet Lappedykker 24 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Grågås 20 R, Gravand 8 R, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 3 R, Brushane 6 R, Sortklire 1 R, Mudderklire 3 R, Fjordterne 2 R, Skægmejse 6 R (+).

             Død juv skægmejse på stien til fugleskjulet ved Tryggelev yellow_u.gif (1028 bytes)


Kelds Nor (ved fyret), Langeland  Torsdag 31. juli 2003. Kl 10:45-12:00
Lille Lappedykker 4 R (+ 1 juv), Skarv 48 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 8 R, Gravand 5 R, Skeand 2 R, Rørhøg 1 FU 1K, Musvåge 1 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 3 R (+ 1 1k), Hjejle 1 R, Vibe 29 R, Almindelig Ryle 16 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Lille Regnspove 1 SV (Kl 13:30), Hvidklire 1 R, Mudderklire 4 R, Svartbag 12 R, Engpiber 1 YP, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Gråkrage 11 R, Stær 120 R, Tornirisk 30 R, Burfugl 1 R (Tamdue). Henrik Mørup-Petersen, EEEcklon yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø  Torsdag 31. juli 2003. 
Toppet Lappedykker 5, Skarv 2000 R, Grågås 1000 R, Gravand 5 R, Troldand 6, Ynglefugle - udfløjne unger/ungeførende ad, Havørn 2 AD, Havørn 2 1K Overflyvende fugl(e), Rørhøg 1 han Fu, Musvåge 1 Fu, Vibe 20 R, Mudderklire 3 Fu, Svartbag 3 R. Bjarne Nielsen [Dof-Basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Færgehavn & Bøjden Nor  Torsdag 31. juli 2003. 
Skarv 1 Ts, Strandskade 3 Ynglefugle - udfløjne unger/ungeførende ad, Sølvmåge 4  R, Digesvale 1 Fu, andsvale 3 Fu , Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 3, Knopsvane 4 AD Ynglefugle - udfløjne unger/ungeførende ad, Knopsvane 5 1K, Gravand 2 AD R, Gravand 5 1K R, Gråand 3, Troldand 12, Hvinand 3 hun R, Vandrikse 2 AD, Vandrikse 4 1K, Grønbenet Rørhøne 1 R, kun hørt, Blishøne 65 R, Strandskade 6 Fu, Klyde 4 Fu, Stor Præstekrave 14 Fu, Hvidbrystet Præstekrave 2 Fu (Er ikke tidligere registreret på Fyn!), Vibe 35 R, Islandsk Ryle 3 Fu, Krumnæbbet Ryle 3 Fu, Almindelig Ryle 15 Fu, Dobbeltbekkasin 2 Fu, Stor Kobbersneppe 2 Fu, Sortklire 3 Fu, Rødben 1, Damklire (SU) 1 Fu, Hvidklire 10 Fu, Mudderklire 4 Fu, Hættemåge 85, Splitterne 2 AD R, Splitterne 1 1K R, Sanglærke 4 Syngende, Digesvale 1 R, Landsvale 20 Fu, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 10, Stær 200 R, Tornirisk 25, Rørspurv 2 Syngende. Bjarne Nielsen [Dof-Basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


 Sundet - Faaborg Torsdag 31. juli 2003.
Lille Lappedykker 20 Ynglefugle - udfløjne unger/ungeførende ad., Toppet Lappedykker 10 Ynglefugle - udfløjne unger/ungeførende ad, Gråstrubet Lappedykker 20 Ynglefugle - udfløjne unger/ungeførende ad, Knopsvane 5 Ynglefugle - udfløjne unger/ungeførende ad, Troldand 10 Ynglefugle - udfløjne unger/ungeførende ad. Bjarne Nielsen [Dof-Basen]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Rudme  Torsdag 31. juli 2003. Kl 14:45
Spurvehøg 1 FU. Niels Andersen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg  Torsdag 31. juli 2003. Kl 11:00-12:00
Sorthalset Lappedykker 6 R (2 juv + 4 ad 2 pul), Skeand 1 FU, Blishøne 750 FU, Rørsanger 2 SY, Korttået Træløber 1 HØ, Stillits 2 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Ballen Havn Onsdag 30. juli 2003. Kl 20:00
Et lille gåstræk, 14-15 stykker. (bramgæs?) trak over mod Skarø. Altså sydpå. Er sommeren da allerede på hæld? Med venlig hilsen Bjarne Gregersen yellow_u.gif (1028 bytes)


Odden mellem Taasinge og Hjortø Onsdag 30. juli 2003. Kl 13:00-14:15
Rørhøg 1 FU han, Vibe 46 R, Mudderklire 1 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 6 R, Stær 20 R yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge Onsdag 30. juli 2003. Kl 8:20-09:20
Lille Lappedykker 6 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 1 R, Grågås 450 R, Gravand 2 R (5 pul), Krikand 2 R, Skeand 3 R, Skeand 1 FU hun (3 pul), Troldand 18 R (6 juv), Rørhøg 1 R han, Rørhøg 1 FU 1K, Grønbenet Rørhøne 2 R (3 pul + 6 pul), Vibe 44 R, Hvid Vipstjert 4 R, Rørsanger 3 SY, Skægmejse 8 R, Stær 14 R, Rørspurv 6 R.

       Skægmejserne flyver ved fugleskjulet, Taasinge yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor  Onsdag 30. juli 2003. Kl 6:20-7:10
Strandskade 2 FOU, Damklire 1 FOU, Hvidklire 6 FOU, Mudderklire 4 FOU, Svaleklire 1 FOU, Klyde 6 FOU, Stor Præstekrave 10 FOU, Almindelig Ryle 7 FOU, Krumnæbbet Ryle 1 FOU, Islandsk Ryle 4 FOU, Lille Kobbersneppe 2 FOU, Vibe 30 R/FOU, Splitterne 1 FOU, Hættemåge 210 FOU/R, Gråand 45 FOU, Gravand 5 FOU, Troldand 10 R, Hvinand 5 FOU, Toppet Lappedykker 4 FOU, Blishøne 95 FOU, Vandrikse 3 ad + 5 pull, Skarv 4 FOU, Knopsvane 6 FOU ( 5 pull ), Landsvale 30 FOU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  
Kl 12:45

Islandsk Ryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Damklire 1 R. Lars Bonne Rasmussen  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Langeland Tirsdag 29. juli 2003. Kl 17:15 & 23:45
Tullebølle (23:45): Skovhornugle 1 (Sad på landevejen)
Stoense (17:15): Lille Korsnæb 1, Niels Andersen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Storeholm, Langeland Tirsdag 29. juli 2003. Kl 10:30-13:30
Grågås 200 R, Strandskade 25 R, Strandhjejle 10 R, Islandsk Ryle 50 R, Almindelig Ryle 50 R, Lille Kobbersneppe 100 R (Alle tal ca.-tal), Stor Regnspove 2 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R, Stenvender 2 R, Henrik Mørup-Petersen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Tirsdag 29. juli 2003. Kl 9:40-10:10
Mudderklire 10 R, Fjordterne 15 R, Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Tirsdag 29. juli 2003. Kl 9:00-09:15
Grågås 700 R, Tårnfalk 1 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 4 R. Søren Gjaldbæk [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Tirsdag 29. juli 2003. Kl 8:30-08:45
Strandskade 2 R, Klyde 6 R (4 ad, 2 1k), Stor Præstekrave 20 R, Vibe 42 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 6 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Damklire 1 R, Svaleklire 1 R. Søren Gjaldbæk [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Tirsdag 29. juli 2003. Kl 6:15-7:00
Skeand 15 FOU, Gråand 40 FOU, Krikand 3 FOU, Gråstrubet Lappedykker 42 FOU ( ad + juv ), Sorthalset Lappedykker 5 FOU, Toppet Lappedykker 16 FOU, Lille Lappedykker min 10 FOU, Fiskehejre 1 R, Tårnfalk 1 FOU, Korttået Træløber 2 hørt. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


       Sølvmåge pudser sig yellow_u.gif (1028 bytes)


Løkkeby Enge, Spodsbjerg Mandag 28. juli 2003. 
Hvidklire 8, Tinksmed 30, Svaleklire 3, Sortklire 2, Rødben 2, Vibe 45, Stor præstekrave 2, Lille præstkrave 1, Dobbeltbekkasin 5, Brushane 4, Almindelig ryle 8, Krumnæbbet ryle 2, Vandrikse 1 ad, Rørhøg 1 1k, Skeand 15. Ole Goldschmidt
(Meget lav vandstand - og store våde mudderflader - en almindelig opfordring hertil - tjek lokaliteten - hilsen fra Ole )
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Mandag 28. juli 2003. Kl 10:45-11:45
Klyde 2 R, Stor Præstekrave 13 R, Hjejle 1 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Almindelig Ryle 14 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Damklire 1 R, Hvidklire 8 R, Splitterne 4 R, Ivan Sejer Beck [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Karlsmose, Egeskov, Kværndrup Mandag 28. juli 2003. Kl 5:15-07:30
Fiskehejre 17 R (Ved øst-søen), Blishøne 150 R (Sidder sovende i en lang række på aflang ø i sydøst-søen). Eskild Nielsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Knold Nor ( Dyreborg ), Faaborg Mandag 28. juli 2003. Kl 8:30-9:45
Strandhjejle 1 FOU, Vibe 13 FOU, Almindelig Ryle 1 FOU, Hvidklire 9 FOU, Rødben 6 FOU, Stor Præstekrave 4 FOU, Strandskade 4 FOU, Grønbenet Rørhøne par med 3 pull, Blishøne 106 FOU, Toppet Skallesluger 5 hun med 59 pull ( en hun med 32 pull ), Lille Lappedykker 4 FOU, Gråand 4 FOU, Gravand 1 FOU, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Hættemåge 20 R, Rørhøg 1 ad han FOU, Stær 50 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


                        DOFs nyhedsbrev:
                        Skestorke ringmærket med farveringe
                        På vagt over for vagtler      
                        DOFs holdning til Hvid Stork i Danmark
                        Truede engfugle + Statusrapport 15/6-2003 Ole Thorup 
                        Tal på danske ynglefugle
                        Trofast tophejre
yellow_u.gif (1028 bytes)


          Ilanddrevet gedde ved Arreskov Sø, Fyn

Arreskov Sø Søndag 27. juli 2003. 
Gedde 1. Erik Ehmsen yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand Søndag 27. juli 2003. Kl 20:00-21:00
Sortterne 1 R 1K, Lars Lindskrog Christiansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


       Engpiber på Mini-museet, Tryggelev

Løkkeby Enge, Langeland Lørdag 26. juli 2003. Kl 15:00-15:40
Skeand 8 R, Rørhøg 1 R hun, Vandrikse 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 4 R, Brushane 3 R, Rødben 1 R, Tinksmed 20 R, Hans Rytter, Erik Danielsen, EEEcklon yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav området, Langeland Lørdag 26. juli 2003. Kl 8:25-10:45
Hvinand 2 V, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Regnspove 2 V, Mudderklire 3 R, Mursejler 4 S, Engpiber 9 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 R, Rødrygget Tornskade 6 R, Stillits 2 R, Dompap 1 HØ, Hans Rytter, Erik Danielsen, EEEcklon yellow_u.gif (1028 bytes)


Tryggelev Nor, Langeland Lørdag 26. juli 2003. Kl 13:00-14:00
Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 4 R (2 par med 6 pul), Grågås 250 R, Lille Præstekrave 1 R, Hjejle 2 R, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 7 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R, Havterne 2 R, Dværgterne 2 FU, Rørsanger 1 SY, Skægmejse 5 R (+), Tornirisk 8 R, Rørspurv 1 SY, Hans Rytter, Erik Danielsen, EEEcklon yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Sydlangeland Lørdag 26. juli 2003. Kl 7:00-08:00
Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 30 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 453 R, Krikand 14 R, Gråand 50 R (+), Skeand 5 FU, Taffeland 300 R (+), Troldand 100 R (+), Ederfugl 310 V (Over havet), Hvinand 50 R (+), Blishøne 400 FU (+), Stor Præstekrave 2 FU, Islandsk Ryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Brushane 6 FU, Stor Kobbersneppe 4 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 1 FU, Sølvmåge 40 R (+), Svartbag 15 R, Splitterne 2 R, Dværgterne 2 FU, Mursejler 2 FU, Digesvale 30 FU (+), Landsvale 50 FU (+), Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Tornirisk 8 FU, Hans Rytter, Erik Danielsen, EEEcklon yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Grusgrave Lørdag 26. juli 2003. 
Toppet Lappedykker 13 YP, Gråstrubet Lappedykker 7 YP, Knopsvane 2 YP, Grågås 11 YP, Gråand 7 YP, Troldand 11 YP, Tårnfalk 2 YP, Grønbenet Rørhøne 2 YP, Blishøne 32 YP, Strandskade 2 YP, Lille Præstekrave 1 YP, Vibe 3 YP, Natugle 2 YP, Digesvale 30 YP, Nattergal 5 YP, Kærsanger 5 YP, Rørsanger 10 YP, Lille Gråsisken 3 YP. Per Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Lørdag 26. juli 2003. Kl 6:10-7:00
Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 9 FU, Almindelig Ryle 11 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Rødben 1 FU, Damklire 1 FU, Hvidklire 3 FU, Edda Riiser, Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn]
 Kl 16:30
Stor Præstekrave 5 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 15 R, Damklire 1 R, Hvidklire 3 R Birte Sørensen [Dof-Fyn]
Kl 12:50-13:10
Damklire 1R, (Sovende !), [ RDN] [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegårdsø Lørdag 26. juli 2003. Kl 6:10-7:00
Fiskeørn 1 R,  Edda Riiser, Eske Frank Morthensen  [Dof-Fyn]
Kl 
Rørhøg 4 R, Fiskeørn 1 R AD, Birte Sørensen  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bågø, Lillebælt Lørdag 26. juli 2003. Kl 6:10-7:00
Lille Skrigeørn 1 (Indsendes til SU, beskrivelse følger i "Nyhedsarkiv"), [CJB, Hanne Larsen]  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Lørdag 26. juli 2003. Kl 6:10-7:00
Stær 250 udflyvning fra overnatning, Rørsanger 3 SY, Dobbeltbekkasin 3 R
Troldand 15 R ( 6 kuld ), Taffeland 25 R/FOU ( hun med 7 pull ca. 14 dage ), Skeand 10 FOU, Grønbenet Rørhøne 16 FOU, Sorthalset Lappedykker 5 ad ( et par med 1-2 pull. Få dage ), Fiskehejre 1 FOU..
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge Fredag 25. juli 2003. Kl 16:50-17:30
Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 350 R, Gravand 1 R (3 pul), Troldand 12 R, Hvinand 6 R, Vandrikse 1 R, Vibe 40 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Skægmejse 1 HØ, Rørspurv 3 SY yellow_u.gif (1028 bytes)


Søby Monnet, Taasinge Fredag 25. juli 2003. Kl 16:15-16:45
Fiskehejre 4 R, Sangsvane 1 R AD (Se foto), Gravand 3 R, Gråand 8 R, Spidsand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 6 R, Hjejle 8 R, Vibe 47 R, Almindelig Ryle 1 R, Stor Regnspove 15 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Svartbag 1 R, Engpiber 1 OF, Stær 80 FU

        Søby Monnet oversomrende sangsvane yellow_u.gif (1028 bytes)


Dyreborg, Faaborg Fredag 25. juli 2003. Kl 12:15-12:30
Lille Skrigeørn 1 Ø (Fuglen set på nært hold i ca. 15 minutter).Se mere under Hørt og Set. Dorthe Poulsen  & Sabine Poulsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brobyværk Fredag 25. juli 2003. Kl 12:15
Sort Glente 1 OF. Peder Blommegård [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Fredag 25. juli 2003. Kl 10:05-10:35
Toppet Lappedykker 124 R AD (17 kuld med 34+ PUL), Gråstrubet Lappedykker 1 R AD (Med 1 PUL), Sorthalset Lappedykker 2 R, Taffeland 310 R, Troldand 1710 R (97 PUL), Huldue 2 R. Erik Ehmsen yellow_u.gif (1028 bytes)


Karlsmose, Stenstrup Fredag 25. juli 2003. Kl 18:25-18:40
Fiskehejre 12 FU. Eskild Nielsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Helnæs Made Fredag 25. juli 2003. Kl 10:00-12:00
Gråand 15 FOU, Gravand 6 FOU ( et par med 8 juv ), Krikand 4 FOU, Skeand 5 FOU ( hun med 7 pull ),Knopsvane 2 med 4 pull, Blishøne 40 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 FOU, Grågås min 250 FOU/R, Sortklire 3 FOU, Hvidklire 5 FOU, Rødben 2 FOU, Svaleklire 5 FOU, Mudderklire 4 FOU, Brushane 7 FOU, Stor Præstekrave 6 FOU, Almindelig Ryle 40 FOU, Stor Regnspove 4 FOU, Vibe 100 ( 1 partiel albinistisk ), Hjejle 1 FOU, Strandskade 2 FOU, Sortterne 1 juv FOU, Hættemåge 150 R, Digesvale 70 FOU./ Birgit T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Træskibene på vej gennem Svendborgsund yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Bund Torsdag 24. juli 2003. Kl 10:05-10:35
Gravand 10 R, Spurvehøg 1 R, Vibe 4 R (1 varslende), Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 2 R. Arne Bruun [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


       Kærløber og alm ryle Se mere på Dofffyn - tryk på kærløberen
       Se obs fra Nordfyn på Dof-Fyn yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegaard Sø Torsdag 24. juli 2003. Kl 10:05-10:35
Fiskeørn 1 R. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]
Kl 12:30
Grågås 350 R, Bysvale 10 FU, Kell Grønborg [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Fåborg Torsdag 24. juli 2003. Kl 11:30
Gråstrubet Lappedykker 25 FU (+), Sorthalset Lappedykker 5 R (3 pull.), Kell Grønborg [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Helnæs Torsdag 24. juli 2003. Kl 8:30
Grågås 21 R, Strandskade 10 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 2 R, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 25 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Stor Regnspove 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 2 FU, Ringdue 60 OF, Digesvale 14 FU, Kell Grønborg [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Torsdag 24. juli 2003. Kl 9:30-09:40
Almindelig Ryle 15 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Damklire 1 R. Lars Bonne Rasmussen  [Dof-Fyn]
Kl 10:30
Stor Præstekrave 4 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 28 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Hvidklire 6 FU, Sildemåge 1 R, Splitterne 4 R. Kell Grønborg  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Torsdag 24. juli 2003. Kl 6:00-7:00
Strandskade 2 FOU, Mudderklire 1 FOU, Svaleklire 1 FOU, Damklire 1 FOU, Hvidklire 6 FOU, Lille Kobbersneppe 2 FOU, Klyde 2 FOU, Almindelig Ryle 10 FOU, Vibe 30 FOU, Stor Præstekrave 7 FOU, Splitterne 2 FOU, Vandrikse 1 FOU/SY, Gråand 35 FOU, Gravand 5 FOU ( 3 juv ), Troldand 20 R, Hvinand 3 FOU, Toppet Lappedykker 4 FOU, Skarv 3 R, Knopsvane 4 med 5 pull, Fiskehejre 11 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Skovsgaard Mølle, Langeland Onsdag 23. juli 2003. Kl 20:30
Engsnarre 1 HØ. Ella Mikkelsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegaard Sø Onsdag 23. juli 2003. Kl 9:00-11:00
Fiskeørn 1 R AD han, Mudderklire 10 R, Fjordterne 12 R. Gunnar Jørgensen, Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegaard Sø Onsdag 23. juli 2003.
Fiskeørn 1, Korttået Træløber 1 Sy. Bjarne Golles [Dof-Basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Onsdag 23. juli 2003. Kl 6:35-07:10
Troldand 30 R, Hvinand 2 FU, Spurvehøg 1 FU (Med fugl i fangerne), Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 20 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Rødben 2 FU, Damklire 1 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 70 R, Tornirisk 10 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Onsdag 23. juli 2003. Kl 11:00-11:45
Sorthalset Lappedykker 9 FU (1 YP med 3 PUL - sandsynligvis 2. kuld), Knopsvane 8 YP (Med 30 PUL). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]

        Skestorke ved Bygholm Vejle juli 2003 yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegaard Sø Tirsdag 22. juli 2003. Kl 12:45-12:55
Fiskeørn 1 R (Ikke jagende, men udnyttede den gode vind, fløj højt.). Tommy Dalnæs [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Bågø, Lillebælt Tirsdag 22. juli 2003. Kl 11:53
Sort Glente 1 S, [CJB, Hanne & Leif] [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Tirsdag 22. juli 2003. Kl 11:00-12:00
Sorthalset Lappedykker 8 FU, Blishøne 750 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Skovsgaard Mølle, Langeland Mandag 21. juli 2003. Kl 23:00
Engsnarre 1 HØ (Har larmet hver aften og nat siden 10. juli), [MLJ] [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Helnæs Made Mandag 21. juli 2003. Kl 9:30
Skestork 2 R, Lille Regnspove 5 R. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Mandag 21. juli 2003. Kl 6:20-07:10
Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 5 R, Fiskehejre 10 FU, Knopsvane 7 R (3 T), Gravand 3 FU (2 JUV), Krikand 1 FU, Gråand 35 R, Troldand 25 R, Hvinand 2 FU, Musvåge 1 R, Vandrikse 2 FU (1 SY), Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 62 FU, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 9 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 48 R, Splitterne 2 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Løkkeby Enge, Langeland Søndag 20. juli 2003. Kl 16:00-16:45
Lille Præstekrave 2 R, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 4 R, Stor Kobbersneppe 3 FU, Sortklire 3 FU, Svaleklire 1 FU. Peder Rasmussen  yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund ved Bækkehave Søndag 20. juli 2003. Kl 19:00
Havterne 6 V  yellow_u.gif (1028 bytes)


Birkholm Søndag 20. juli 2003. Kl 13:00-14:15
Fiskehejre 2 R, Blishøne 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 2 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 26 R, Hvid Vipstjert 4 R, Rørspurv 6 R

              Birkholm
                                                                                              Birkholm d. 20. juli 03.  yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Søndag 20. juli 2003. Kl 13:15-13:45
Stor Præstekrave 15 R, Vibe 40 R, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 5 FU, Damklire 1 FU, Hvidklire 11 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Freddy S. Hansen, Erik Danielsen, Henrik Knudsen, Hans Rytter [Dof-Fyn]
Kl 10:30
Islandsk Ryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Damklire 1 R, Hvidklire 6 R, Leif Bisschop-Larsen KBR [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Helnæs Made Søndag 20. juli 2003. Kl 10:45-12:15
Skestork 2 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 18 FU, Vibe 20 R, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 37 FU, Brushane 23 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 5 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 5 FU Freddy S. Hansen, Erik Danielsen, Henrik Knudsen, Hans Rytter [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Storeholm, Langeland Lørdag 19. juli 2003. Kl 12:55-15:15
Skarv 40 R, Grågås 30 R, Gravand 26 R, Toppet Skallesluger 12 R (+ 4 pul), Rørhøg 1 FU hun, Strandskade 114 R, Klyde 4 R, Hjejle 7 R, Islandsk Ryle 6 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 115 R, Stor Kobbersneppe 3 R, Stor Regnspove 141 R, Sortklire 1 R, Rødben 16 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 2 R, Stenvender 4 R, Sildemåge 3 R, Svartbag 5 R, Splitterne 35 R (Heraf 2 juv), Gul Vipstjert 1 R, Tornsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Hans Rytter, EEEcklon

        Hans Rytter på Storeholm, Langeland yellow_u.gif (1028 bytes)


Lindelse (Nord for byen), Langeland Lørdag 19. juli 2003. Kl 12:30
Rørhøg 1 FU han. Hans Rytter, EEEcklon yellow_u.gif (1028 bytes)


Løkkeby Enge, Langeland Lørdag 19. juli 2003. Kl 11:00-12:15
Gråstrubet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 8 R, Grågås 40 R, Gravand 20 R, Krikand 20 FU, Skeand 9 R, Toppet Skallesluger 1 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R hun (3 pul), Grønbenet Rørhøne 1 R han (5 pul), Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 20 R (+), Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Brushane 20 FU (+), Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 10 FU (+), Tinksmed 50 FU, Mudderklire 7 FU, Stær 80 R. Hans Rytter, EEEcklon yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Lørdag 19. juli 2003.
Toppet Lappedykker 5, Skarv 30, Fiskehejre 15, Knopsvane 8, Grågås 1, Gravand 2, Gråand 2, Troldand 21, Toppet Skallesluger 2, Blishøne 63, Strandskade 2, Stor Præstekrave 3, Vibe 21, Krumnæbbet Ryle 6, Almindelig Ryle 3, Rødben 1, Damklire (SU) 1, Hvidklire 5, Mudderklire 1, Hættemåge 37, Sølvmåge 1, Splitterne 2, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Rørsanger 1, Grønirisk 1, Gulspurv 1. Lars P. Johansson [Dof-Basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Grusgrave Lørdag 19. juli 2003. Kl 20:00-00:00
Vagtel 1 SY (Art nr. 113 på ejendommen.), Natugle 1 R JUV, Ravn 3 OF, Stillits 1 SY, Lille Gråsisken 1 SY. Per Rasmusssen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vårø Knude, Monnet, Tåsinge Lørdag 19. juli 2003. Kl 7:00
Dværgterne 3 R. Erik Danielsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Møllergade, Svendborg Lørdag 19. juli 2003. Kl 8:30
Husrødstjert 1 SY. Torben Møller [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Mullerup Skov Lørdag 19. juli 2003. Kl 9:30
Musvåge 2 FU, Rødstjert 1 R, Sangdrossel 3 FU, Gransanger 2 R, Grå Fluesnapper 2 FU, Broget Fluesnapper 1 R, Skovskade 3 R, Ravn 2 OF. Torben Møller [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Lørdag 19. juli 2003. Kl 6:15-7:15
Gråstrubet Lappedykker 41 FOU/R ( juv + ad ), Sorthalset Lappedykker 7 FOU ( 5 juv ), Toppet Lappedykker 14 FOU (5-6 kuld. Et kuld få dage ), Skeand 10 FOU, Fiskehejre 2 FOU, Kærsanger 1 SY, Stillits 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge Fredag 18. juli 2003. Kl 17:00-17:30
Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Grågås 90 R, Troldand 1 R hun (8 pul), Rørsanger 2 SY, Skægmejse 5 R  yellow_u.gif (1028 bytes)


Engene ved Horseskov, Taasinge Fredag 18. juli 2003. Kl 16:15-16:45
Fiskehejre 1 R, Vibe 90 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 1 SY, Stær 40 R  yellow_u.gif (1028 bytes)


          Sølvmåge 2 vinter   yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Fredag 18. juli 2003. Kl 16:00
Fiskeørn 1 R. Erik Danielsen [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Løkkeby Strandsø Fredag 18. juli 2003. Kl 9:00-11:00
Lille Lappedykker 1 HØ, Gråstrubet Lappedykker 8 R (Heraf 6 pull), Fiskehejre 15 R, Grågås 120 R, Gravand 4 R, Krikand 25 R, Gråand 30 R, Spidsand 1 R, Skeand 5 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 10 R, Blishøne 75 R, Lille Præstekrave 5 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 2 R, Vibe 15 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Almindelig Ryle 50 R, Kærløber 1 R, Brushane 9 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 2 R, Rødben 10 R, Hvidklire 7 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 20 R, Mudderklire 10 R, Hættemåge 40 R, Rørspurv 6 R. Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Helnæs Made Fredag 18. juli 2003. Kl 20:00-20:45
Skestork 2 R (Strandsøen, fløj over i rørskoven kl. 20.45) Elita Tønnesen [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Grusgrave Fredag 18. juli 2003. Kl 19:00-21:30
Lille Præstekrave 1 R, Hjejle 10 SV, Vibe 10 R, Lille Kobbersneppe 40 SV, Svaleklire 1 R, Mudderklire 3 R. Per Rasmusssen [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Snaremose Sø, Langeland Fredag 18. juli 2003. Kl 11:30
Stor Kobbersneppe 2 R. Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Klæsø Nor, Langeland Fredag 18. juli 2003. Kl 12:00
Toppet Lappedykker 14 R (+ 2 pull), Gråstrubet Lappedykker 12 YF (+3 pull), Grågås 2 R, Pibeand 1 R, Gråand 28 R, Troldand 3 R han, Vandrikse 2 R, Blishøne 10 YF (+ ? pull), Rørsanger 7 SY, Skægmejse 1 R, Rørspurv 3 R. Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sædballe Fredmose, Langeland Fredag 18. juli 2003. Kl 13:30
Fjordterne 1 FU. Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Ringe Sø Fredag 18. juli 2003. Kl 10:30-10:45
Lille Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Grågås 4 R, Blishøne 400 FU (+), Hættemåge 10 R, Stormmåge 4 R, Sildemåge 5 R, Sølvmåge 19 R, Bysvale 10 FU. Hans Rytter [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Sydlangeland Fredag 18. juli 2003. Kl 9:30
Sortterne 5 R AD. Stig Toft [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Knold Nor, Dyreborg Fredag 18. juli 2003. Kl 7:00-08:00
Skarv 4 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 YF (Med 1 PUL), Gravand 1 FU, Gråand 3 FU, Taffeland 1 R AD hun (Med 6 PUL), Toppet Skallesluger 4 R AD hun (Med 51 PUL), Blishøne 60 FU, Strandskade 4 FU, Vibe 42 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 32 FU, Stormmåge 7 FU, Svartbag 2 R, Digesvale 30 FU, Rørsanger 1 SY, Stær 20 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Fredag 18. juli 2003. Kl 11:00-12:00
Tinksmed 2 FOU, Rørhøg 1 ad hun FOU, Tårnfalk 2 FOU, Sølvmåge 13 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Havet ud for Helnæs Torsdag 17. juli 2003. Kl 11:00
Ederfugl 30 R, Splitterne 2 FU, Alk 3 S.  yellow_u.gif (1028 bytes)


Mullerup Skov Torsdag 17. juli 2003.Kl 6:45
Fiskehejre 1 OF, Musvåge 2 FU, Sangdrossel 3 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Ravn 2 OF. Torben Møller  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Torsdag 17. juli 2003.Kl 6:15-07:00
Lille Lappedykker 8 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Gråand 35 R (4 kuld), Skeand 4 FU, Taffeland 27 R (4 kuld), Troldand 25 R (8 kuld), Hvepsevåge 1 T (Gik ned i Prices Have), Landsvale 35 FU, Rørsanger 3 SY, Stær 40 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


     Michael Mosebos billede af dagens fugl
      Læs Michael Mosebo Jensens beretning....  yellow_u.gif (1028 bytes)


Skovsgaard, Langeland Onsdag 16. juli 2003.Kl 7:15
Engsnarre 1 HØ (NØ for Skovsgaard Mølle). Freddy S. Hansen, Hans Rytter yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Onsdag 16. juli 2003.Kl 11:15-12:15
Gråstrubet Lappedykker 38 FU, Sorthalset Lappedykker 8 FU (4 AD + 4 JUV), Fiskehejre 1 T, Taffeland 4 R AD hun (Med 12 PUL), Taffeland 4 R JUV, Kærsanger 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Tirsdag 15. juli 2003.Kl 18:00
Damklire 1 R,  Helle Nielsen 

Damklire (fuglen i lidt til højre fra midten)yellow_u.gif (1028 bytes)


Nakkebølle Inddæmning Tirsdag 15. juli 2003.Kl 9:15-11:00
Krikand 11 R, Rørhøg 3 R, Tårnfalk 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 86 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Brushane 19 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 16 R, Grå Fluesnapper 1 R, Ravn 1 R. Niels Bomholt yellow_u.gif (1028 bytes)


Langeland Tirsdag 15. juli 2003.Kl 7:10-15:15
Fredmosen, Sydlangeland (15:15): 
Svaleklire 2 FU, Skægmejse 2 HØ (+), Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter
Keldsnor, Sydlangeland (14:45): 
Amerikansk Skarveand 1 R AD han, Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter, Helle Nielsen]
Gulstav, Sydlangeland (10:15): Pungmejse 1 HØ, Søren Bøgelund, Hans Rytter
Keldsnor, Sydlangeland (08:15-09:50): 
Lille Lappedykker 6 FU, Toppet Lappedykker 14 R (+), Rørdrum 1 R (I rørkanten), Krikand 5 FU, Taffeland 200 R (+), Troldand 100 R (+), Hvinand 22 R, Amerikansk Skarveand 1 FU AD han, Blishøne 200 R, Klyde 8 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 12 FU (+), Vibe 24 FU (+), Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 7 FU (+), Almindelig Ryle 25 FU (+), Brushane 11 FU (+), Rødben 8 FU (+), Hvidklire 5 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 4 FU, Stenvender 1 FU, Gul Vipstjert 2 FU, 
Skovsgaard, Langeland (07:15-07:45): Engsnarre 1 HØ (NØ for Skovsgaard Mølle), 
Påø Skov, Langeland (07:10): Pirol 1 HØ, Hans Rytter
yellow_u.gif (1028 bytes)


Ommels Hoved, Ærø:Tirsdag 15. juli 2003.Kl 11:00-12:00
Gul Vipstjert 2 R AD han (Så vidt jeg kan se det eneste sted på øen hvor den holder stand), [NN, Lars Tom-Petersen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Tirsdag 15. juli 2003.Kl 11:00-12:00
Sorthalset Lappedykker 2 FU AD (Med 2 JUV), Troldand 8 YP (+ med 65-70 PUL), Grønbenet Rørhøne 5 FU (2 kuld med 6 PUL), Blishøne 720 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 200 R (Her af 100 JUV).  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Påø Enge, Langeland Mandag 14. juli 2003. Kl 10:00
Hvid Stork 1 R, Arne Bøgelund via Søren Bøgelund yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav, Sydlangeland Mandag 14. juli 2003. Kl 16:00
Pungmejse 1 R Søren Bøgelund yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Mandag 14. juli 2003.Kl 14:40-15:25
Krumnæbbet Ryle 2 R, Hvidklire 12 R, Mudderklire 2 R, Splitterne 6 R, Havterne 1 R, Dværgterne 4 R. Lars Bonne Rasmussen 
Kl10:50-11:45

Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 34 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 6 R AD (Med 5 PUL), Gravand 2 R AD (Med 2 JUV), Gråand 25 R, Troldand 10 R, Hvinand 2 FU, Blishøne 55 FU, Strandskade 4 R AD (Med 3 PUL), Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 5 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 9 FU, Brushane 1 FU, Rødben 3 FU, Damklire 1 FU, Hvidklire 7 FU, Dværgmåge 1 R AD, Hættemåge 10 R, Svartbag 1 R, Splitterne 10 R, Havterne 1 R, Dværgterne 2 R, Tornirisk 13 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Rudkøbing Søndag 13. juli 2003. Kl 15:10
Lille Skrigeørn 1 NØ (Imm.). Ole Goldschmidt yellow_u.gif (1028 bytes)


Mjehlshoved, Drejø Søndag 13. juli 2003. Kl 13:15-13:45
Grågås 50, Almindelig ryle 30, Rødben 8, Klyde 12, Sortklire 1, Hvidklire 4, Sildemåge 4, Sølvmåge 120, Vibe16, Strandskade 10, Troldand 6, Taffeland 4 + 1 pul, Gravand 24, Blishøne 40, Stor præstekrave 4 Ad + 2 juv, Toppet skallesluger 2, Stær 18, Svartbag 1, Hvid vipstjert 6, Stormmåge 8, Knopsvane 4, Rørhøg 1 Han Fou. yellow_u.gif (1028 bytes)


Skjoldnæs Ærø (havet) Søndag 13. juli 2003. Kl 18:00
Havterne 10 v yellow_u.gif (1028 bytes)


Snarremose Sø, Langeland Søndag 13. juli 2003. Kl 16:00-16:30
Lille Lappedykker 4 R (Par med 2 unger), Rørdrum 1 R (Set), Brushane 20 R (+), Stor Kobbersneppe 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland Søndag 13. juli 2003. Kl 13:30-15:00
Lille Lappedykker 5 R, Fiskehejre 10 R, Rørhøg 1 R, Strandskade 3 R, Klyde 7 R, Stor Præstekrave 12 R, Vibe 100 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 67 R, Brushane 12 R, Rødben 9 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 14 R, Stenvender 1 R, Havterne 8 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Søndag 13. juli 2003. Kl 6:00
Damklire 1 R. Michael Mosebo Jensen
Kl 8:45-09:30
Krumnæbbet Ryle 2 R, Damklire 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Kl 7:15-08:00
Toppet Skallesluger 1 R, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 9 R, Almindelig Ryle 5 FU, Damklire 1 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 1 FU, Tornirisk 12 R. Freddy S. Hansen yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Lørdag 12. juli 2003. Kl 18:30-19:35
Damklire 1 R. Henrik Knudsen yellow_u.gif (1028 bytes)


Egsmade, Svendborg Lørdag 12. juli 2003. Kl 13:20-14:00
Gravand 16 R, Gråand 30 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 10 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R, Hvid Vipstjert 8 R.

        Lille præstekrave yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Lørdag 12. juli 2003. Kl 10:35 - 11:10
Vandrikse 1 , Krumnæbbet Ryle 1 Fou, Almindelig Ryle 19, Rødben 3, Damklire 1 Fou, Hvidklire 2, Rune Bisp Cristensen. [Dof-Basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Karlsmose, Egeskov, Kværndrup Lørdag 12. juli 2003. Kl 15:50-16:15
Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU (Med 1 JUV), Fiskehejre 3 R, Knopsvane 1 YP (Med 5+ JUV), Gråand 18 R (+), Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 86 R (+), Vibe 3 R, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 10 R (+), Digesvale 4 FU (+), Landsvale 10 FU (+), Bysvale 2 FU, Stær 35 R. Hans Rytter yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Lørdag 12. juli 2003. Kl 8:15 - 10:00
Dværgmåge 1 Fou, Ravn 2. Rune Bisp Kristensen [Dof-Basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Helnæs Made, Helnæs Lørdag 12. juli 2003. Kl 10:30
Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 8 OF, Fiskehejre 2 OF, Gravand 3 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 4 FU, Strandskade 3 FU, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 1 FU, Stor Regnspove 4 FU, Stenvender 1 FU, Havterne 2 FU, Gøg 1 R, Landsvale 12 FU, Tornsanger 5 SY, Tornirisk 6 R, Torben S. Hvass yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Fredag 11. juli 2003. Kl 20:00
Stor Præstekrave 5 R, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 12 R, Damklire 1 R, Hvidklire 3 R, Splitterne 1 R, Havterne 4 R. Per Rasmussen
Kl 15:55-16:50
Almindelig Ryle 15 FOU, Krumnæbbet Ryle 1 FOU, Stor Præstekrave 10 FOU
Tinksmed 1 FOU, Rødben 6 FOU, Hvidklire 9 FOU, Damklire 1 FOU
Strandskade 6 FOU ( et par 3 pull ), Vibe 20 R, Blishøne 30 FOU, Troldand 20 R
Gravand 2 FOU med 4 pull, Gråand 10 FOU, Knopsvane 6 FOU ( et par 4 pull )
Toppet Lappedykker 2 FOU, Gråstrubet Lappedykker 1 FOU, Skarv 40 R
Fiskehejre 14 FOU, Splitterne 2 FOU, Havterne 2 FOU, Svartbag 1 R, Sølvmåge 4 R
Stormmåge 2 R, Hættemåge 10 R. 
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland Fredag 11. juli 2003. 
Krumnæbbet Ryle 9 ad, Almindelig Ryle 219, Islandsk Ryle 1, Lille Præstekrave 1, Stor Præstekrave 26, Svaleklire 2, Tinksmed 9, Hvidklire 29, Mudderklire 46, Rødben 19, Brushane 39, Stor regnspove 1, Vibe 154, Klyde 8, Skægmejse 1 ad han + 18 juv, Dværgterne 4, Bjergvipstjert 1, Bjergand 3. Ole Goldschmidt yellow_u.gif (1028 bytes)


Løkkeby Enge, Langeland Fredag 11. juli 2003. Kl 9:30-10:15
Grønbenet Rørhøne 5 R (1 par med 3 juv), Stor Præstekrave 4 R (1 par med 2 pul p s), Sortklire 1 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 FU. Peder Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborg Torvet Fredag 11. juli 2003. Kl 10:25
Husrødstjert 1 Sy yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Fredag 11. juli 2003. Kl 10:45-12:00
Lille Lappedykker 3 par 13 pull ( et par med 6 pull ), Sorthalset Lappedykker 5 ad + 4 juv FOU, Skeand 6 FOU, Atlingand 1 FOU, Gråand 2 hun med 15 pull ( ca 2 uger gamle ), Troldand 5 hun med 46 pull. Et kuld få dage ( 12,10 ny,9,8,7), Taffeland hun med 8 pull, Vibe 4 FOU, Mudderklire 1 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Sydlangeland Torsdag 10. juli 2003. Kl 17:15-17:45
Krikand 10 R, Klyde 12 FU, Stor Præstekrave 15 FU (+), Krumnæbbet Ryle 9 FU, Almindelig Ryle 175 FU (+), Brushane 4 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 6 FU (+), Dværgterne 2 FU. Søren Bøgelund, Hans Rytter yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund ved Iholm Torsdag 10. juli 2003. Kl 19:20
Havterne 9 V yellow_u.gif (1028 bytes)


Henninge Nor, Langeland Torsdag 10. juli 2003. Kl 12:30
Sølvhejre 1 R
Kl 12:10
Sølvhejre 1 R. Lars Bonne Rasmussen

     Michael Mosebos billede af dagens fugl
      Læs Michael Mosebo Jensens beretning.... yellow_u.gif (1028 bytes)


Snaremose, Langeland Torsdag 10. juli 2003. Kl 15:20-17:40
Sølvhejre 1 ad fed og fouragerende, Knarand 12 hun, 49 juv, 27 pulli, Atlingand 1 hun, 4 juv, Skeand 3 hun, 2 juv, 5 pulli, Brushøne 116, Hvidklire 28, Tinksmed 62, Stor Kobbersneppe 2 ad, Almindelig Ryle 6 ad, Krumnæbbet. Ryle 1 ad, Græshoppesanger 1 syng. Ole Goldschmidt
Kl 10:40

Sølvhejre 1 R, Atlingand 1 R, Rørhøg 2 R, Brushane 8 R, Hvidklire 3 R. Hans Rytter, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Fredmosen, Langeland Torsdag 10. juli 2003. Kl 12:10-12:40
Knarand 6 R, Skægmejse 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Ringe Torsdag 10. juli 2003. Kl 9:00
Rød Glente 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Torsdag 10. juli 2003. Kl 11:00-11:45
Toppet Lappedykker 3 R, Grågås 200 R, Gravand 2 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 R hun, Rørsanger 2 SY, Skovskade 1 OF. Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Torsdag 10. juli 2003. Kl 10:00-10:30
Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 125 R, Grågås 300 R, Tårnfalk 2 FU, Bysvale 50 FU, Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Torsdag 10. juli 2003. Kl 6:00-09:00
Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 25 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 9 R (3 pul), Troldand 30 R, Strandskade 3 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Rødben 4 FU, Damklire 1 FU, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 R, Svartbag 1 R, Splitterne 6 R, Dværgterne 2 FU, Skovspurv 15 FU, Tornirisk 3 FU, Rørspurv 1 R. Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen
Kl 11:30
Almindelig Ryle 8 FU, Rødben 2 FU, Damklire 1 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Splitterne 2 R (+ 2 1K), Dværgterne 2 FU, Gul Vipstjert 1 FU. Ella Mikkelsen
Kl 21:00-21:30
Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 7 R, Almindelig Ryle 21 R, Rødben 3 R, Damklire 1 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 2 R, Splitterne 3 R, Havterne 3 R, Dværgterne 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt

          Damklire klør sig bag ø.... yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Torsdag 10. juli 2003. Kl 11:00-12:15
Troldand 6 hun med min 50 pull ( 10,9,9,8,7,7 ), Skeand 7 R, Krikand 4 FOU
Toppet Lappedykker 3 par med 6 pull ( 2 kuld få dage ), Vibe 4 ad FOU, Gøg 1 juv FOU, Musvåge 1 FOU, Tårnfalk 1 FOU. 
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Onsdag 9. juli 2003. 
Dværgmåge 1 Ad, Svaleklire 1, Rødben 1. Erik Ehmsen yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Onsdag 9. juli 2003. Kl 6:30-08:40
Damklire 1 FU (på sandbanke SØ for DSBs Ventesal), Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 4 FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Gråand 6 R, Troldand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 1 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 9 R, Sildemåge 1 R, Splitterne 2 R AD, Splitterne 1 R JUV, Havterne 2 R AD, Havterne 1 R JUV, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Tornirisk 6 R. Lars Bonne Rasmussen, Freddy S. Hansen, Hans Rytter, EEEcklon
Kl 10:00-12:10
Klyde 1 R AD (Senere SV), Stor Præstekrave 4 R, Almindelig Ryle 7 R AD, Rødben 3 R, Damklire 1 R AD, Hvidklire 4 R AD, Mudderklire 1 R AD, Splitterne 2 R 1K, Splitterne 5 R AD, Havterne 4 R AD, Havterne 1 R 1K, Topmejse 1 R (V Færgehavnen. TF?), Tim H Hansen, Bente Christensen

       Damklire Bøjden Nor yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Onsdag 9. juli 2003. Kl 11:30-12:30
Grågås 370 R, Hvepsevåge 2 R AD, Tim H Hansen, Bente Christensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Onsdag 9. juli 2003. Kl 11:30-12:30
Troldand 4 hun med 34 pull FOU, Taffeland 4 hun med 19 pull FOU
Sorthalset Lappedykker 4 ad FOU, Lille Lappedykker 1 par med 5 pull FOU. 
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
Kl ?
Sorthalset Lappedykker 2 R AD, Sorthalset Lappedykker 2 R JUV, Lille Præstekrave 4 R, Tim H Hansen, Bente Christensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Tirsdag 8. juli 2003. Kl 19:10-21:00
Strandskade 4 R, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 7 FU, Rødben 3 FU, Damklire 1 FU, Hvidklire 4 FU. Gunnar Jørgensen  yellow_u.gif (1028 bytes)


Nørreskov, Taasinge Tirsdag 8. juli 2003. 
Hvepsevåge 1, Huldue 1 Sy , Stor Flagspætte 9 , Jernspurv 1 , Sortmejse 3 Fou , Træløber 1 , Pirol 1 JUV . Rune Bisp Christensen [Dof-Basen yellow_u.gif (1028 bytes)


Ristinge, Langeland Tirsdag 8. juli 2003. Kl 17:10-18:15
Rørhøg 1 Poul Rasmussen, EEEcklon  yellow_u.gif (1028 bytes)


Ristinge, Langeland Tirsdag 8. juli 2003. 
Gulirisk 2 (sandsynlig ynglende) Ulrik Andersen  yellow_u.gif (1028 bytes)


Gråsten Nor, Ærø Tirsdag 8. juli 2003. Morgen
Vibe 500 R (+), Stor Regnspove 29 R Lars Briggs  yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge Tirsdag 8. juli 2003. Kl 11:50-12:40
Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 30 R, Krikand 4 R, Taffeland 8 R, Troldand 6 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 30 R, Strandskade 2 R, Klyde 5 R, Vibe 14 R, Hvid Vipstjert 12 R, Rørsanger 2 SY, Skægmejse 1 HØ, Stær 20 R, Tornirisk 3 R, Rørspurv 2 SY.

        Rørspurv Vejlen Taasinge.  yellow_u.gif (1028 bytes)


Nakkebølle Inddæmning Tirsdag 8. juli 2003. Kl 10:30-12:30
Gråstrubet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 190 R, Krikand 24 R, Skeand 1 R, Troldand 8 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 25 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 5 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 100 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 13 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 8 R, Stormmåge 40 R. Niels Bomholt  yellow_u.gif (1028 bytes)


Vestfyn Tirsdag 8. juli 2003. Kl 6:00-7:15
Husby Strand (06:15-07:05): 
Almindelig Ryle 3 R, Brushane 8 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 1 R, Dværgterne 1 R.
Tybrindvej (06:00): 
Huldue 1 R. Michael Mosebo Jensen 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Tirsdag 8. juli 2003. Kl 11:10-12:10
Taffeland 20 ad ( hun med 7 pull ), Skeand 3 FOU, Knopsvane 8 par ( 30 pull ), Stær 50 FOU, Korttået Træløber 1 SY.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Mandag 7. juli 2003.
Dværgterne 1 Ad, Dværgmåge 2 Ad + 1 juv. Erik Ehmsen  yellow_u.gif (1028 bytes)


         Stor præstekrave juv yellow_u.gif (1028 bytes)


Tryggelev Nor, Langeland Mandag 7. juli 2003. Kl 16:30-17:30
Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Krikand 2 R, Skeand 1 FU, Blishøne 80 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY. Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav, Langeland Mandag 7. juli 2003. Kl 12:00-14:00
Gråstrubet Lappedykker 6 R, Rørdrum 1 FU, Fiskehejre 4 FU (2 pul), Grågås 10 R, Vandrikse 1 HØ, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 5 FU (2 juv), Stillits 1 SY. Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Tåsinge Mandag 7. juli 2003. Kl 8:00-10:00
Gråstrubet Lappedykker 3 R, Grågås 96 R, Krikand 16 R, Taffeland 4 R (3 pul), Hvinand 7 FU, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Klyde 6 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 2 FU, Skægmejse 18 FU, , Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Mandag 7. juli 2003. Kl 11:10-12:00
Hættemåge 45 juv FOU, Blishøne 720 FOU, Lille Lappedykker 8 ad ( 3 kuld 7 pull )
Sorthalset Lappedykker 5 ad + 2 juv FOU, Skeand 2 FOU, Troldand 10 ad ( 4 hun 35 pull ), Tårnfalk 2 FOU, Stillits 2 FOU. 
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Søndag 6. juli 2003. 
Dværgmåge 1 k (årets første), Fjordterne 27. Erik Ehmsen yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegaard Sø Søndag 6. juli 2003. Kl 9:15-10:30
Skeand 15 R, Rørhøg 1 FU AD hun, Spurvehøg 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 2 R, Rørspurv 2 FU, Rørspurv 1 FU JUV. Freddy Stig Hansen yellow_u.gif (1028 bytes)


Kelds Nor (ved fyret), Langeland Søndag 6. juli 2003. Kl 6:25-07:10
Skarv 60 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Gravand 7 R (6 pul), Hvinand 5 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 30 R, Strandskade 3 R, Klyde 36 FU, Stor Præstekrave 5 R (Heraf 3 juv), Vibe 12 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Brushane 6 FU, Sortklire 1 R, Rødben 6 R, Hvidklire 4 R, Mudderklire 1 R, Svartbag 2 R, Havterne 2 FU, Digesvale 80 FU, Gul Vipstjert 2 R JUV, Hvid Vipstjert 12 R, Stær 80 FU

        Krumnæbbet ryle yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Grusgrave Søndag 6. juli 2003. Kl 21:00-22:15
Musvåge 1 R, Fjordterne 2 FU, Natugle 1 R, Lille Gråsisken 2 SY. Per Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Stengade skov Langeland Søndag 6. juli 2003. Kl 17:00-17:15
Rødrygget Tornskade 6 R (1 par +4 unger). Peder Rasmussen  yellow_u.gif (1028 bytes)


Løkkeby Enge, Langeland Søndag 6. juli 2003. Kl 15:30
Strandskade 1 R, Vibe 5 R (Heraf 2 unger), Lille Regnspove 1 R, Rødben 5 R (Par med 3 unger), Mudderklire 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt yellow_u.gif (1028 bytes)


Påø Enge, Langeland Søndag 6. juli 2003. Kl 13:00-15:00
Rørhøg 1 R, Rødstjert 1 R, Rødrygget Tornskade 4 R (Par med 2 unger). Lilly Sørensen, Niels Bomholt yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav, Langeland Søndag 6. juli 2003. Kl 11:00-12:30
Rørdrum 1 R, Krikand 8 R, Rørhøg 1 R, Lille Kobbersneppe 1 SV, Hvidklire 1 SV, Svaleklire 2 R, Rødstjert 1 R, Rødrygget Tornskade 10 R (Heraf 3 + 2 unger). Lilly Sørensen, Niels Bomholt yellow_u.gif (1028 bytes)


Nakkebølle Inddæmning Søndag 6. juli 2003. Kl 14:15
Krikand 30 FU (+), Lille Præstekrave 2 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 2 FU. Hans Rytter yellow_u.gif (1028 bytes)


Galgebakken Espe Lørdag 5. juli 2003. Kl 15:30-16:30
Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Lunden v Keldsnor, Langeland Lørdag 5. juli 2003. Kl 14:15-15:15
Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 15 R, Rødben 1 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 12 R, Gransanger 6 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland Lørdag 5. juli 2003. Kl 11:30-13:15
Skarv 120 R, Taffeland 20 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 R, Strandskade 3 R, Klyde 11 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 20 R, Sandløber 1 R (I rødlig sommerdragt), Almindelig Ryle 8 R, Brushane 10 R, Sortklire 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 2 R, Gul Vipstjert 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bjergene, Ærøskøbing Lørdag 5. juli 2003. Kl 14:45-15:30
Gråand 18 R, Ederfugl 14 R (+ 20 pul), Strandskade 4 R, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 1 R, Stor Kobbersneppe 3 FU, Hvidklire 1 R, Hættemåge 16 R, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 4 SY, Engpiber 3 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Stær 40 R, Rørspurv 1 R

         Stor kobbersneppe Uhrehoved Ærø yellow_u.gif (1028 bytes)


Havet mellem Drejø og Hjortø Lørdag 5. juli 2003. Kl 17:00
Rørhøg 1 V hun
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skovbostrand, Svendborgsund Lørdag 5. juli 2003. Kl 8:15
Ederfugl 2 Hun + 6 pul
yellow_u.gif (1028 bytes)


Søgård Mose, Langeland Lørdag 5. juli 2003. 
Bramgås 2 R
yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland Lørdag 5. juli 2003. 
Krumnæbbet Ryle 1 R
yellow_u.gif (1028 bytes)


Syltemade Ådal Lørdag 5. juli 2003. 
Træløber 1 R. Kjeld Christensen, Per Rasmussen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Lørdag 5. juli 2003. Kl 6:15-07:00
Gråstrubet Lappedykker 33 FU, Fiskehejre 1 FU, Gråand 40 R, Atlingand 1 FU, Skeand 7 FU, Taffeland 20 R (3 HUN med 15 PUL), Troldand 5 R hun (Med 46 PUL), Hættemåge 140 R AD, Hættemåge 35 R JUV, Kærsanger 4 SY, Rørsanger 5 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Horseskov, Svendborgsund Fredag 4. juli 2003. Kl 16:30-16:45
Havørn 1 V 2K

       Ung havørn over Horseskov, Svendborgsund yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Fredag 4. juli 2003. Kl 12:30-13:00
Solsort min 20 FOU, Munk 2 SY, Vibe 1 ( min 1 pull ), Troldand 2 hun med 19 pull, 
Sorthalset Lappedykker 5 ad + 2 juv FOU
. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Mose Torsdag 3. juli 2003. Kl 8:00-08:40
Rørdrum 3 OF (Kom flyvende enkeltvis ind i mosen nord fra.), Rødrygget Tornskade 1 YP. Per Rasmussen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Tryggelev Nor Torsdag 3. juli 2003. Kl 9:30-10:30
Pibeand 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Brushane 12 R, Sortklire 3 R, Hvidklire 4 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 2 R, Skægmejse 4 R (Søgte føde på mudderfladen overfor tårnet.). Per Rasmussen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Hvidkilde Skovene Torsdag 3. juli 2003. 
Skovpiber 1 SY. Per Rasmussen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Søområdet Torsdag 3. juli 2003. Kl 15:00-16:30
Grågås 20 R, Hvepsevåge 2 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Svartbag 2 R, Sangdrossel 1 R, Misteldrossel 1 FU, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Skovskade 1 R, Tornirisk 2 R. Erhardt Ecklon, Hans Rytter
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Torsdag 3. juli 2003. Kl 11:30-12:30
Sorthalset Lappedykker 5 FU AD (Med 2 JUV og 5 PUL), Gråand 3 R hun (Med 8 PUL), Gråand 18 R JUV, Troldand 6 R han (Med 52 PUL), Agerhøne 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Klintholm, Østfyn Onsdag 2. juli 2003. Kl 20:15-20:55
Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R (4 par m. pul), Knopsvane 2 R, Splitterne 3 R (Kysten), Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 3 SY. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon og Hans Rytter
yellow_u.gif (1028 bytes)


Vresen, Storebælt Onsdag 2. juli 2003. Kl 19:00-19:45
Skarv 780 R, Grågås 13 R (Ph), Gråand 3 R, Ederfugl 39 R, Toppet Skallesluger 2 R (+), Strandskade 22 R, Stor Præstekrave 1 R, Stormmåge 18 R, Sildemåge 20 R, Sølvmåge 400 R (+), Svartbag 20 R (+ med en del PUL), Splitterne 13 R. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon og Hans Rytter

       Sildemåge på Vresen yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Onsdag 2. juli 2003. Kl 11:30-12:20
Troldand 10 FOU ( 4 hun med 37 pull ), Taffeland 30 FOU ( 4 hun med 23 pull )
Skeand 5 FOU, Sorthalset Lappedykker 8 ad + 3 juv FOU, Hættemåge 30 juv FOU, Rørhøg 1 ad han FOU, Musvåge 1 FOU
. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bjørnemose Enge, Svendborg Tirsdag 1. juli 2003 Kl 21:00-21:10
Lille Lappedykker 2 FU. Peder Rasmussen
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Naturskolen Skårupøre Strandvej, Svendborg Tirsdag 1. juli 2003 Kl 20:15-20:45
Munk 1 R han, Grå Fluesnapper 2 FU. Peder Rasmussen
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Fredmosen, Sydlangeland Tirsdag 1. juli 2003. 
Rødhovedet And 1 YP (Med 4 JUV). Søren Bøgelund [Dof-Fyn]

       Hannen af rødhovedet and Fredmosen  yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Rev + Østerskov, Thurø Tirsdag 1. juli 2003. Kl 9:45-11:30
Skarv 24 R, Fiskehejre 2 R, Gravand 4 R, Ederfugl 100 R, Toppet Skallesluger 3 R, Musvåge 1 R, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 3 SV, Stor Regnspove 2 R, Rødben 2 R, Svaleklire 1 R, Svartbag 8 R, Ringdue 6 HØ, Stor Flagspætte 1 HØ, Sanglærke 4 SY (+), Engpiber 2 SY (+), Hvid Vipstjert 2 R (1 juv), Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Stær 20 R, Tornirisk 7 R.
 

       Toppet skallesluger på Revet   yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Tirsdag 1. juli 2003. Kl 14:30-16:00
Skarv 29 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 3 R (+ 2 unger), Gravand 2 R (+ 4 unger), Troldand 26 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 23 R, Strandskade 4 R (+ 1 unge), Stor Præstekrave 4 R (+ 3 unger), Vibe 17 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 2 R, Rødben 6 R, Hvidklire 4 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 1 R, Havterne 8 R, Tornsanger 1 R, Havesanger 1 R, Gransanger 3 R. Niels Bomholt
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Tirsdag 1. juli 2003. Kl 11:10-12:10
Rørhøg 1 ad han FOU, Grågås 2 FOU, Skeand 7 FOU, Gråand 1 hun med 9 pull ( få dage ), Korttået Træløber 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Se obs fra den juni 2003 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

02 aug 2003
This page is part af: Http://www.Snatur.dk