Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra: [marts 2003] [april 2003][maj 2003][juni 2003][juli 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 35. (23. august - 30. august 2003).      Sidst opdateret 02 september 2003 06:24:57 

Via [DofCall] [De sidste 25] 

Lyø Søndag 31. august 2003. Kl 11:55   
Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Kjove 2 V ( 1 lys + 1 mørk fase ), Grå Fluesnapper 1 R. Anne Kirkeby & Morten Rasmussen, Richard Burzynski
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Havn ved Vejlen Tåsinge Søndag 31. august 2003. Kl 15:15-15:30  
Islandsk Ryle 30 FU. Anthony Carter [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Kelds Nor (ved fyret), Langeland Søndag 31. august 2003. Kl 12:20-13:30   
Fiskehejre 1 R, Krikand 10 R, Spurvehøg 1 FU, Klyde 1 R AD, Klyde 1 R 1K, Stor Præstekrave 36 R, Hjejle 18 R, Vibe 400 R, Islandsk Ryle 6 R, Dværgryle 6 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Almindelig Ryle 40 R, Dobbeltbekkasin 28 R, Sortklire 9 R, Rødben 4 R, Hvidklire 4 R, Splitterne 3 R, Gul Vipstjert 2 R
Kl 9:30-09:50  
Indisk Gås 1 R AD (Uden ringe), Krumnæbbet Ryle 10 R 1K, Kærløber 1 R 1K. Hr. og fru Frits, Ole Goldschmidt,
Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn]

      Kelds Nor d. 31. aug 03. Hjejle, Stær og Dobbeltbekkasin yellow_u.gif (1028 bytes)


Havn ved Vejlen Tåsinge Søndag 31. august 2003. Kl 7:30   
Islandsk Ryle 74 R. Poul Rasmussen
Kl ?  
Gravand 6 R, Krikand 15 R, Blishøne 40 R, Islandsk Ryle 58 R (Som de øvr. vadefugle på ålegræs.), Brushane 9 R, Sortklire 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Stenvender 2 R. Arne Bruun
yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Tåsinge Søndag 31. august 2003.  
Lille Lappedykker 4 R, Krikand 67 R, Rørhøg 1 R 1K. Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


Søby Monnet, Tåsinge Søndag 31. august 2003.  
Gravand 40 R, Krikand 26 R, Skeand 1 R, Hjejle 7 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Gøg 1 R, Rødstjert 2 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Grå Fluesnapper 1 R. Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


Egsmade Eng, Skårupsund Søndag 31. august 2003.  
Fiskehejre 5 R, Krikand 12 R, Gråand 6 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 6 R. Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


Rathvej, Kelds Nor, Langeland Søndag 31. august 2003. Kl 12:15  
Stenpikker 6 R yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovns Klint, Langeland Søndag 31. august 2003. Kl 10:15-11:30  
Sortand 5 V, Spurvehøg 5 S, Splitterne 2 V, Skovpiber 8 S, Hvid Vipstjert 3 S

Kl 6:15-07:20
  

Hvepsevåge 1 T, Hvidklire 1 T, Landsvale 2 T, Skovpiber 72 T, Gul Vipstjert 13 T.
Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Mose, Langeland Søndag 31. august 2003. Kl 9:30   
Enkeltbekkasin 1 FU, Rødstjert 1 R. Ella Mikkelsen
[Dof-Fyn]
Kl 8:15-09:25   
Spidsand 33 SV, Hvepsevåge 4 S, Brushane 17 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 R, Grå Fluesnapper 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R 1K. Ole Goldschmidt,
Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Taasinge Søndag 31. august 2003. Kl 11:30-14:00   
Fiskehejre 4 R, Gravand 48 R, Pibeand 3 R, Krikand 80 R, Gråand 20 R, Spidsand 4 R, Skeand 4 R, Spurvehøg 1 V, Tårnfalk 2 R, Stor Præstekrave 20 R, Hjejle 280 R, Vibe 17 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 36 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Stor Regnspove 13 R, Sortklire 1 R, Rødben 10 R, Hvidklire 11 R, Mudderklire 2 R, Stenvender 3 R, Sanglærke 15 R, Engpiber 12 R, Gul Vipstjert 2 R, Stenpikker 6 R, Stær 800 R, Tornirisk 10 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
[Dof-Fyn] 
Kl 9:40-13:45   
Skarv 39 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 1 YP (Med 2 juv.), Knopsvane 793 R, Grågås 103 R, Gravand 44 R, Pibeand 7 R, Krikand 197 R, Gråand 548 R, Skeand 6 R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 1 YP (Med 5 juv.), Toppet Skallesluger 14 R, Hvepsevåge 1 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1383 R, Stor Præstekrave 22 R, Hjejle 312 R, Vibe 60 R, Almindelig Ryle 112 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 13 R, Sortklire 2 R, Rødben 32 R, Hvidklire 16 R, Hættemåge 78 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 8 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 61 R, Digesvale 17 R, Landsvale 48 R, Engpiber 38 R, Gul Vipstjert 6 R, Hvid Vipstjert 4 R, Stenpikker 6 R, Råge 57 R, Gråkrage 26 R, Stær 388 R, Tornirisk 29 R. Poul Rasmussen 

       Stenpikker, Monnet. Foto: Niels Bomholt yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegaard Sø Søndag 31. august 2003. Kl 13:00   
Fiskeørn 2 NV. Henrik Andersen, Freddy S. Hansen
[Dof-Fyn] 
Kl 9:30-12:00   
Rørhøg 2 FU JUV, Duehøg 1 (Drillede Musvåge og Rørhøg), Musvåge 8 OF, Fiskeørn 2 OF, Lærkefalk 1 OF, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 1 FU. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard + 5
. [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Vandmølle Søndag 31. august 2003. Kl 13:15-14:00   
Fiskeørn 2 SV (Trak enkeltvis kl.15 og kl.16), Isfugl 1 HØ. Per Rasmussen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov sø Søndag 31. august 2003. Kl 13:15-14:00   
Fiskeørn 1 FU, Isfugl 1 R (Fløj fra flydebroen).Helle og Anna, Henrik K. Hansen
[Dof-Fyn]
Kl 14:05   
Havørn 3 R (2 ad. og 1 juv.). Lars, Morten og Jonas Westermann, Henrik Andersen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovns Klint, Langeland Lørdag 30. august 2003. Kl 6:15-10:55   
Gravand 1 SV, Gråand 1 SV, Ederfugl 12 SV, Sortand 29 SV, Fløjlsand 2 S, Hvepsevåge 36 S, Rørhøg 1 SV AD han, Fiskeørn 1 SV, Stor Præstekrave 5 S, Hjejle 18 SV, Strandhjejle 1 S, Islandsk Ryle 1 SV, Dobbeltbekkasin 9 SV, Lille Kobbersneppe 1 SV, Stor Regnspove 5 SV, Sortklire 5 SV, Hvidklire 1 SV, Stenvender 4 R 1K, Hættemåge 11 SV 1K, Hættemåge 4 SV AD, Sildemåge 1 N, Splitterne 5 T, Fjordterne 2 SV 1K, Fjordterne 4 SV AD, Gøg 2 TF, Skovpiber 321 T, Gul Vipstjert 388 T. Ella Mikkelsen, EEEcklon,
Tim Hesselballe Hansen
Kl 11:00-13:00   
Grågås 32 OF, Hvepsevåge 50 S, Rørhøg 2 TF, Spurvehøg 2 FU, Fiskeørn 2 S, Hjejle 4 S, Stenvender 4 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gul Vipstjert 120 S, Stillits 20 FU.  EEEcklon, Ella Mikkelsen.

                  Stenvender neden for Dovns Klint yellow_u.gif (1028 bytes)


Storeholm, Ristinge, Langeland Lørdag 30. august 2003. Kl 16:00-18:30   
Skarv 550 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 261 R, Indisk Gås 1 R, Pibeand 19 R, Krikand 74 R, Gråand 150 R, Spidsand 54 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R AD (Lettede og trak V), Strandskade 40 R, Stor Præstekrave 43 R, Hjejle 1 R AD, Strandhjejle 16 R AD, Vibe 34 R, Islandsk Ryle 36 R 1K, Sandløber 1 R 1K, Dværgryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 225 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Stor Regnspove 126 R, Sortklire 2 R, Rødben 43 R, Hvidklire 23 R, Mudderklire 7 R, Stenvender 2 R 1K, Almindelig Kjove 1 R 1K, Hættemåge 156 R (En flok m 155 ad og 1 1k!), Fjordterne 11 R 1K, Dværgterne 2 R 1K, Sortterne 1 R 1K, Sanglærke 6 R, Landsvale 30 V, Engpiber 12 R, Gul Vipstjert 17 R, Hvid Vipstjert 12 R, Rørsanger 1 R, Løvsanger 1 R, Rørspurv 8 R.
Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Klint, Langeland Lørdag 30. august 2003. Kl 12:05-14:40   
Grågås 31 TF, Hvepsevåge 101 SV, Rørhøg 1 SV AD han, Rørhøg 1 SV 1K, Spurvehøg 15 SV, Stor Præstekrave 8 SV, Hjejle 1 V AD, Dværgryle 1 SV, Skovpiber 5 S, Gul Vipstjert 72 S, Stenpikker 4 SV.
Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Mose, Langeland Lørdag 30. august 2003. Kl 12:05   
Rørdrum 1 R.
Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland Lørdag 30. august 2003. Kl 12:02   
Fiskeørn 1 S
Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bagenkop Havn, Langeland Lørdag 30. august 2003. Kl 11:10-11:30   
Middelhavsmåge 1 R 2K (På molen).
Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Lørdag 30. august 2003. Kl 9:00   
Hjejle 450 R, Islandsk Ryle 18 R, Sandløber 2 R, Almindelig Ryle 80 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 13 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 1 R. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand Lørdag 30. august 2003. Kl 19:15-20:05   
Krikand 461 R, Spidsand 3 R, Skeand 7 R, Rørhøg 2 R, Islandsk Ryle 6 R, Almindelig Ryle 37 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 35 R. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Juelsberg Gods, Nyborg Lørdag 30. august 2003. Kl 11:06   
Fiskeørn 1 SØ. Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Kelds Nor, Langeland  Fredag 29. august 2003
Rørsanger 7 RI, Munk 10 RI, Løvsanger 24 RI (Dagstotal:56, sæsontotal:1286) Kelds Nor Fuglestation: Gumer González  [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Havn ved Vejlen Tåsinge Fredag 29. august 2003. 
Islandsk Ryle 11 R. Poul Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Fredag 29. august 2003. Kl 16:00-17:00   
Fiskeørn 1 SV, Rørhøg 1 1k FOU, Dværgterne 1 FOU, Splitterne 2 FOU, Hjejle 55 R
Strandhjejle 1 FOU, Vibe 20 R, Almindelig Ryle 40 FOU, krumnæbbet Ryle 3 FOU
Islandsk Ryle 6 FOU, Stor Præstekrave min 30 FOU, Lille Kobbersneppe 1 FOU
Brushane 3 FOU, Rødben 4 FOU, Hvidklire 5 FOU, Dobbeltbekkasin min 3 FOU
Strandskade 2 FOU, Troldand 100 R, Taffeland 15 R, Krikand 15 R, Knarand 2 FOU
Pibeand 5 FOU, Gul Vipstjert 2 R, Tornirisk 40 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] &
[Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Fredag 29. august 2003.   
Havørn 3 R (2 ad. + 1 juv.). Jørgen Jensen, Kurt Due Johansen, Kurt Hansen, Flemming Byskov, Finn Eriksen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovns Klint, Langeland Fredag 29. august 2003. Kl 6:00-09:00   
Sortstrubet Lom 1 SV, Fiskehejre 6 SV, Pibeand 3 SV, Krikand 7 SV, Spidsand 5 SV, Taffeland 7 SV, Troldand 3 SV, Ederfugl 109 SV, Sortand 115 SV, Fløjlsand 3 SV, Rørhøg 1 SV, Spurvehøg 2 SV, Tårnfalk 1 SV, Lærkefalk 1 SV AD, Stor Præstekrave 19 SV, Dværgryle 1 SV, Almindelig Ryle 7 SV, Rødben 1 SV, Hvidklire 1 SV, Mudderklire 1 SV, Stenvender 1 R, Dværgmåge 6 S (5 1k+ 1 ad), Sildemåge 1 N AD, Splitterne 16 SV, Fjordterne 8 SV, Dværgterne 1 SV 1K, Gøg 1 TF, Landsvale 218 S, Bysvale 17 SV, Skovpiber 120 S, Gul Vipstjert 713 S.
Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Mose, Langeland Fredag 29. august 2003. Kl 10:45-11:00   
Hvidklire 1 R, Bynkefugl 12 R, Stenpikker 8 R, Rødrygget Tornskade 3 R 1K.
Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Klise Nor, Langeland Fredag 29. august 2003. Kl 12:00-13:00   
Hvepsevåge 59 S, Vandrikse 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 S 1K, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 5 R, Hvidklire 1 R 1K, Skovpiber 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R
Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bagenkop Havn, Langeland Fredag 29. august 2003. Kl 11:15-12:00   
Middelhavsmåge 2 R 1K (På molen), Kaspisk Måge 1 R 1K (På molen), Sortterne 1 R 1K.
Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Mullerup Skov Fredag 29. august 2003. Kl 6:30   
Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 R, Rødstjert 1 R, Munk 2 R, Grå Fluesnapper 2 FU, Spætmejse 1 FU, Ravn 2 OF. Inger Skrubbeltrang, Torben Møller [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Fredag 29. august 2003. Kl 5:50-7:20   
Isfugl 1 R, Gul Vipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 40 R udflyvning, Bynkefugl 3 FOU, Skovpiber 3 T, Stær min 3500 udflyvning fra overnatning, Landsvale/Digesvale 5000 udflyvning fra overnatning, Mursejler 10 FOU, Tårnfalk 2 FOU, Dobbeltbekkasin 1 R, Sorthalset Lappedykker 4 juv FOU, Lille Lappedykker 34 FOU, Vandrikse 4 ( 2 ad ), Grønbenet Rørhøne min 20 FOU, Skeand 50 FOU, krikand min 10 FOU, Knarand 7 FOU, Atlingand 2 FOU, Troldand 25 R, Taffeland 10 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Engen lige nord for Lunkebugten Torsdag 28. august 2003. Kl 16:30-17:15 
Fiskehejre 4 R, Krikand 17 R, Toppet Skallesluger 23 R (4 kuld med pull. i halv str. langs kysten fra Vindebyøre til Lunkebugt.), Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 80 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Svaleklire 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Stær 50 S. Arne Bruun 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund omkring/på Iholm Torsdag 28. august 2003. Kl 16:30-17:15 
Skarv 18 R, Fiskehejre 1 R, Ederfugl 12 R, Toppet Skallesluger 8 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 22 R, Almindelig Ryle 6 R, Rødben 6 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 8 R, Svartbag 3 R 
yellow_u.gif (1028 bytes)


         Stor regnspove arkiv  yellow_u.gif (1028 bytes)


Kelds Nor, Langeland  Torsdag 28. august 2003.
Rødstjert 6 RI, Rørsanger 12 RI, Løvsanger 10 RI (Dagstotal: 52, sæsontotal: 1230) Kelds Nor Fuglestation: Gumer González  [Dof-Fyn]

                  Gumer González specielt interesseret i kærsanger con rørsanger  yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndervej 107, Thurø Torsdag 28. august 2003.  
Tårnfalk 1 R, Hvidklire 1 R (Hørt), Svaleklire 2 R (Ned og raste i vores næsten udtørrede sø), Løvsanger 1 SY. Arne Bruun  
yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovns Klint, Langeland Torsdag 28. august 2003. Kl 11:35   
Dværgmåge 3 R AD. Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn]  
yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland Torsdag 28. august 2003. Kl 10:00-11:30   
Islandsk Ryle 15 R 1K, Sandløber 3 R 1K, Krumnæbbet Ryle 8 R AD, Krumnæbbet Ryle 1 R 1K, Sortklire 6 R 1K, Stenvender 2 R, Stenpikker 2 R, Skægmejse 6 R 1K. Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn]  
yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav, Langeland Torsdag 28. august 2003. Kl 7:00-10:00   
Vendehals 1 R, Skovpiber 120 T, Rødstjert 20 R, Bynkefugl 3 R, Stenpikker 8 R, Gærdesanger 15 R, Rødrygget Tornskade 5 R Tim Hesselballe Hansen [Dof-Fyn]  
yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand Torsdag 28. august 2003. Kl 8:35-09:45   
Grågås 74 R, Pibeand 4 R, Knarand 1 R, Krikand 324 R, Spidsand 5 R, Hvinand 2 R, Rørhøg 2 R (1K + ad hun), Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 8 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 20 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 43 R. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]  
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Torsdag 28. august 2003. Kl 5:40-7:15   
Lærkefalk 1 FOU ( jagtede stære og svaler ), Rørhøg 2 1k V, Tårnfalk 1 FOU, Hvidklire 1 FOU, Dobbeltbekkasin min 3 R, Kernebider 1 T, Gul Vipstjert 5 SV, Bynkefugl 1 FOU, Stær 3500 udflyvning fra overnatning, Landsvale/Digesvale 4000 udflyvning fra overnatning, Stillits 10 FOU, Rørsanger min 5 FOU ( et kuld ), Korttået Træløber 1 hørt, Vandrikse 3 juv FOU, Blishøne 600 FOU, Atlingand 3 FOU, Skeand min 30 FOU, Krikand 20 FOU, Knarand 5 FOU, Sorthalset Lappedykker 6 FOU, Skarv 1 R. Gunnar Knudsen, Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor/Fiskerihavn/færgehavn Onsdag 27. august 2003. Kl 9:30-12:30   
Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 26 R, Knopsvane 8 R (4 juv.), Krikand 22 R, Gråand 116 R, Taffeland 6 R, Troldand 71 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 154 R, Strandskade 7 FU, Lille Præstekrave 9 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 16 R, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 76 R, Dobbeltbekkasin 8 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 11 R, Damklire 1 R, Hvidklire 5 R, Hvid Vipstjert 2 R, Bynkefugl 1 FU (M.stillits), Stær 75 FU, Stillits 1 FU, Rørspurv 6 R. B.Krøyer, H.Dalgaard,  Torben Møller [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Taasinge Vejle (dæmningen) Onsdag 27. august 2003. Kl 15:45-16:05   
Stor præstekrave 14, Brushane 6, Islandsk ryle 4, Almindelig ryle 8, Gravand 8, Krikand 10, Tinksmed 1, Vibe 6, Hvid vipstjert 12, Hvidklire 1.

      Brushane ved dæmningen Vejlen, Taasinge d. 27/8 - 03.
      Se flere billeder her... yellow_u.gif (1028 bytes)


Søby Monnet, Sydtaasinge  Onsdag 27. august 2003. Kl 16:15-16:50   
Stor præstekrave 22, Islandsk ryle 6, Almindelig ryle 24, Gravand 18, Krikand 8, Vibe 60, Hvidklire 2, Dobbeltbekkasin 6, Mudderklire 6, Stor regnspove 16, Dværgterne 3 Fu, Krumnæbbet ryle 4, Rødben 12.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Onsdag 27. august 2003. Kl 13:00   
Havørn 2 R (1 ad. og 1 1K-mørk), Fiskeørn 1 R. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] 
Kl 13:00-14:00   
Grågås 600 R (Min.), Krikand 100 R (Min.), Havørn 2 R, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Skovsneppe 1 R (Fløj op ved bilen). Torben Møller [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Tryggelev Nor og Salme Nor Onsdag 27. august 2003. Kl 12:00-13:30   
Lille Lappedykker 57 R, Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 5 R, Grågås 300 R, Pibeand 2 R, Knarand 85 R, Krikand 185 R, Gråand 150 R, Spidsand 13 R, Skeand 5 R, Taffeland 1 R, Troldand 1 R, Rørhøg 1 R, Vandrikse 5 R, Plettet Rørvagtel 1 R (Blandt vandrikser overfor fugletårn), Grønbenet Rørhøne 20 R, Blishøne 420 R, Vibe 16 R, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 27 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 8 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 4 R, Skægmejse 2 R. Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Vandmølle Onsdag 27. august 2003.   
Isfugl 1 FU. Per Rasmussen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Onsdag 27. august 2003. Kl 11:00-11:45   
Lille Lappedykker 30 FU (+ Et YP med 4 PUL - få dage), Sorthalset Lappedykker 4 FU, Knarand 2 FU, Krikand 30 FU, Atlingand 1 FU, Skeand 65 FU (Jaget op af Rørhøg), Rørhøg 1 FU 1K, Grønbenet Rørhøne 20 FU (+), Sumpmejse 2 FU, Stillits 10 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøgebjerglund Sø, Katterød, Faaborg Onsdag 27. august 2003. Kl 10:30   
Lille Lappedykker 2 FU, Krikand 5 FU, Gråand 8 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 7 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Kelds Nor, Langeland Tirsdag 26. august 2003. 
Kærløber 1 ad + 1 1k, Lille Præstekrave 9, Dværgryle 2, Hvepsevåge 2 ad tf, 
Rørhøg 2 ad han tf + 6 1k tf. Ole Goldschmidt
yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund omkring Iholm Tirsdag 26. august 2003. Kl 17:00-?   
Vibe 26, Skarv 22, Ederfugl 40, Fiskehejre 8, Havterne 3 V, Mudderklire 2,
Toppet skallesluger 12, Svartbag 6, Hjejle 1 Of, Sølvmåge 1 Ringmærket  med nr 256304 ? 

            Aflæsningen er usikker yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Tirsdag 26. august 2003.    
Fiskehejre 8, Grågås 400, Rørhøg 1 1K , Vibe 100 . Ole Klottrup [Dof-basen]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Holm/Arreskov Sø Syd Tirsdag 26. august 2003.    
Knopsvane 75, Rørhøg 1 hun AD, Blishøne 1000 Fu.  Ole Klottrup [Dof-basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Lundby Tåsinge Tirsdag 26. august 2003. Kl 15:30
Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Poul Rasmussen 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Tryggelev nor, stubmark S for Tirsdag 26. august 2003. Kl 14:30   
Dværgfalk 1 R han. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]
Kl 14:00-16:15   
Lille Lappedykker 78 R, Toppet Lappedykker 24 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 R, Grågås 220 R, Pibeand 5 R, Knarand 7 R, Krikand 100 R, Gråand 60 R, Spidsand 4 R, Atlingand 2 R, Skeand 73 R, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 1 V, Vandrikse 10 R (Set), Grønbenet Rørhøne 12 R, Blishøne 300 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 48 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 8 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 64 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Stor Regnspove 1 R, Sortklire 3 R, Rødben 3 R, Hvidklire 10 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 2 R, Splitterne 5 T, Havterne 1 R, Dværgterne 3 R, Gul Vipstjert 22 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 3 R, Skægmejse 4 R.
Erik Danielsen, Lars Bonne Rasmussen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Kelds Nor, Langeland Tirsdag 26. august 2003. Kl 13:00-14:20   
Islandsk Ryle 9 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 9 R, Kærløber 1 R, Stenpikker 11 R, Rødrygget Tornskade 1 R JUV. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn]
Kl 10:00-11:15   
Vandrikse 2 R, Stor Præstekrave 34 R, Hjejle 1 R, Islandsk Ryle 10 R, Sandløber 1 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 10 R, Almindelig Ryle 41 R, Kærløber 2 R, Brushane 30 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 2 T, Hvidklire 8 R, Mudderklire 4 R, Stenvender 1 R, Skovpiber 5 T, Gul Vipstjert 10 T, Stenpikker 5 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Søren Bøgelund, Niels Bomholt, Lilly Sørensen, Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovns Klint, Langeland Tirsdag 26. august 2003. Kl 6:00-10:00   
Gravand 7 SV, Strandskade 6 SV, Stor Præstekrave 1 SV, Almindelig Ryle 11 SV, Hvidklire 2 SV, Almindelig Kjove 1 SV AD (Mørk fase, kl 8.50), Havterne 98 SV, Mursejler 9 SV, Landsvale 122 SV, Bysvale 5 SV, Gul Vipstjert 8 SV. Erik Danielsen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Tirsdag 26. august 2003. Kl 8:00-9:00   
Stor Præstekrave 32 FOU, Dobbeltbekkasin min 20 FOU, Hvidklire 6 FOU, Mudderklire 3 FOU, Rødben 7 FOU, Brushane 5 FOU, Sandløber 1 FOU, Strandskade 2 FOU, Almindelig Ryle 50 FOU, Islandsk Ryle 8 FOU, Krumnæbbet Ryle 1 FOU, Strandhjejle 1 FOU, Hjejle 5 FOU, Vibe 60 FOU, Troldand 65 R, Hvinand 2 FOU, Krikand 15 FOU, Gråand 110 FOU, Knarand 4 FOU, Pibeand 2 FOU, Gravand 5 FOU, Knopsvane 4 ad + 5 juv , Blishøne 180 FOU, Vandrikse 4 FOU ( 1 ad ), Lille Lappedykker 3 FOU, Toppet Lappedykker 4 FOU, Skarv 11 R, Fiskehejre 10 FOU, Splitterne 2 R, Havterne 1 R, Hættemåge 120 FOU, Bynkefugl 1 FOU, Gul Vipstjert 5 FOU, Grønirisk 20 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland  Tirsdag 26. august 2003.
Rødstjert 3 RI, Rørsanger 6 RI, Løvsanger 8 RI (Dagstotal:20, sæsontotal:1178). Kelds Nor Fuglestation: Gumer González  [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


           Odinshane Kelds Nor

Keldsnor, Langeland Mandag 25. august 2003. Kl 6:45   
Stor Præstekrave 30 FU (+), Strandhjejle 1 FU, Islandsk Ryle 6 FU, Sandløber 4 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 23 FU, Brushane 30 FU (+), Dobbeltbekkasin 16 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 5 FU, Odinshane 1 FU, Gul Vipstjert 3 FU. Freddy Hansen [Dof-Fyn]
Kl 17:00-18:15   
Stor Præstekrave 39 FU, Strandhjejle 1 FU, Vibe 10 R (Anslået), Islandsk Ryle 32 FU, Sandløber 8 FU, Dværgryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 30 FU (Anslået), Kærløber 2 FU, Brushane 27 FU, Dobbeltbekkasin 42 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 30 FU (Anslået), Mudderklire 3 FU, Stenvender 2 FU, Odinshane 1 FU, Fjordterne 2 FU. Søren Bøgelund, Hans Rytter [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Røjle, Søndenbro, Sydlangeland Mandag 25. august 2003. Kl 15:55   
Engsnarre 1 R (stod i vejsiden) yellow_u.gif (1028 bytes)


Ærø Mandag 25. august 2003 
- Det ser ud til, at tranerne føler sig hjemme på Ærø. Jeg har fået meldinger om de tre traner, der i hvert fald kan dateres en uge længere tilbage, end den obs. jeg kom med. Og så sent som i lørdags blev de atter set på stubmarken i Nevre. Denne gang var de dog reduceret til to. Mvh Kim Bang Jensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Karlsmose, Egeskov Kværndrup Mandag 25. august 2003. Kl 17:00-18:00   
Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 4 FU JUV (Forladt af forældre for 3 uger siden! Højspændingsledn. væk i dag. Pænt.), Rørhøg 1 FU, Vibe 90 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 15 FU. Eskild Nielsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Røjle, Søndenbro, Sydlangeland Mandag 25. august 2003. Kl 15:55   
Engsnarre 1 R (stod i vejsiden). Søren Bøgelund [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Mandag 25. august 2003. Kl 9:45-10:30   
Grågås 750 R, Knarand 5 FU, Krikand 20 FU, Havørn 1 R 1K (Mørk fugl. Sad på vestlige bred.), Vandrikse 1 R (Hørt), Huldue 2 R, Per D. Poulsen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Mandag 25. august 2003. Kl 8:45-09:20   
Krikand 95 FU, Troldand 120 R, Hvepsevåge 1 T, Havørn 1 OF 1K (Lys på forvingeoverside. Set ved sydlige eng), Rørhøg 1 R 1K, Brushane 1 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 1 FU, Fjordterne 4 FU, Kernebider 2 FU. Per D. Poulsen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Mandag 25. august 2003. Kl 5:30-6:45   
Landsvale/Digesvale 6000 Udflyvning fra Rørskov ( anslået ), Fordeling : Landsvale 4000 ( anslået ), Digesvale 2000 (anslået ), Stær 3000 udflyvning fra rørskov, Stor Regnspove 3 T, Dobbeltbekkasin 3 R, Gul Vipstjert 20 V, Vandrikse 4 ( 2 juv ), Sorthalset Lappedykker 6 FOU ( 5 juv ), Grågås 20 N, Skeand min 40 FOU, Krikand min 22 FOU, Atlingand 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
Kl 19:45-21:15   
Lærkefalk 1 FU (Fangede en svale i luften.), Vandrikse 1 HØ, Dobbeltbekkasin 1 R, Svaleklire 5 (Overflyvende.), Natugle 1 HØ, Landsvale 8000 R ((land-/digesvaler) til overnatning.), Gul Vipstjert 60 R (Min. til overnatning.), Stær 1000 R (Min. til overnatning.). Anne-Marie Hansen, Gunnar Knudsen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


        Parring den 28. juni 03 kl 21. yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Tåsinge Søndag 24. august 2003. Kl 06:00 - 07:30   
Lille Lappedykker 9Fu, Fiskehejre 3Fu, Fiskehejre 3Fu, Knopsvane 2 AD R, Grågås 53 Of, Gravand 3 JUV R, Krikand 14 Eklipsedragt (ænder) R , Gråand 80 R, Gråand 8 R , Skeand 2 hun R, Taffeland 175 R, Taffeland 1 hun R, Troldand 75 R, Hvinand 15 R, Rørhøg 2Fu, Spurvehøg 1 hunFu, Blishøne 25 R, Stor Præstekrave 5Fu, Vibe 2 Of, Vibe 6 R, Islandsk Ryle 2Fu, Brushane 3Fu, Stor Regnspove 1 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 2Fu, Hvidklire 1 Of, Hvidklire 2Fu, Mudderklire 1Fu, Sølvmåge 91 AD R, Sølvmåge 17 2K+ R, Svartbag 3 Of, Svartbag 2 AD R, Ringdue 3 Of, Landsvale 1Fu, Bysvale 2Fu. Gul Vipstjert 3 , Gul Vipstjert 1 v, Hvid Vipstjert 3Fu, Bynkefugl 1 han R, Rørsanger 5Fu, Tornsanger 1 R, Skægmejse 9Fu, Halemejse 8 Of, Blåmejse 1 Of, Gråspurv 2 R, Gulspurv 1 han R, Rørspurv 3 R Søren Peter Pinnerup [Dof-basen]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Nakkebølle Inddæmning Søndag 24. august 2003. Kl 11:30-14:10   
Lille Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Pibeand 1 R, Knarand 5 R, Krikand 24 R, Gråand 60 R, Troldand 11 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 2 R (1 med kylling), Blishøne 18 R, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 11 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 47 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 32 R, Dobbeltbekkasin 21 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 3 R, Gul Vipstjert 2 R. Niels Bomholt [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland Søndag 24. august 2003. Kl 10.00 - 11.40   
Strandskade 2,Lille Præstekrave 5, Stor Præstekrave 32, Strandhjejle 1, Vibe 47, Islandsk Ryle 19, Sandløber 5, Dværgryle 2, Krumnæbbet Ryle 23, Almindelig Ryle 21, Brushane 26, Dobbeltbekkasin 16, Sortklire 31, Rødben 2, Hvidklire 11, Tinksmed 3, Mudderklire 7, Stenvender 2 V, Odinshane 1. Nis Rattenborg
Kl 8:40-11:40   
Musvåge 2 OF, Vandrikse 3 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 7 FU, Sandløber 5 FU, Dværgryle 1 FU, Sortklire 12 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 4 FU, Odinshane 1 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Rødstjert 1 R, Løvsanger 5 R, Skeand 6 R, Fjeldvåge 1 SV, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 14 R, Krumnæbbet Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Brushane 15 FU, Stenpikker 15 FU, Rødrygget Tornskade 2 R.
Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen [Dof-Fyn]
Kl 15:30-16:30   
Stenvender 1 FU, Odinshane 1 FU.
Rudi Semrau Jensen, Birte Sørensen, Dieter Maaszen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Tryggelev Nor, Langeland Søndag 24. august 2003. Kl 12.10 - 13.50   
Lille Præstekrave 4, Stor Præstekrave 12, Hjejle 2, Vibe 56, Islandsk Ryle 6, Temmincksryle 3, Almindelig Ryle 7, Brushane 9, Dobbeltbekkasin 21, Storspove 2, Lille Regnspove 1, Sortklire 34, Rødben 1, Hvidklire 7, Tinksmed 7,Mudderklire 3.. Nis Rattenborg
yellow_u.gif (1028 bytes)


Fakkebjerg Langeland Søndag 24. august 2003. Kl 13:50-15:15   
Hvepsevåge 7 SV, Rød Glente 1 SV, Rørhøg 3 OF, Spurvehøg 2 SV, Musvåge 3 SV,
Rudi Semrau Jensen, Birte Sørensen, Dieter Maaszen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Østerhuse, Nordlangeland Søndag 24. august 2003. Kl 11:30-15:30   
Hvepsevåge 20 TI, Rørhøg 11 TI, Spurvehøg 45 TI (Let-svag NV-NNØ, Skyfrit, 22 gr.), Musvåge 1 TI, Fiskeørn 3 TI (12:50 1k, 14:40 1k, 14:45), Tårnfalk 3 TI, Vandrefalk 1 TI (14:20). Jan Holm Jensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Ristinge Søndag 24. august 2003. Kl 14:10-14:40   
Hvepsevåge 8 V, Spurvehøg 3 V, Tårnfalk 2 R, Gul Vipstjert 5 OF, Broget Fluesnapper 1 R, Korttået Træløber 1 R, Lille Korsnæb 5 NV. Henrik Mørup-Petersen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Søndag 24. august 2003. Kl 14:10-14:40   
Rørhøg 1 FU, Fiskeørn 1 N, Tårnfalk 1 FU. Lars Ernst [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Skarø, Revet Søndag 24. august 2003. Kl 14:00-16:00   
Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 30 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 3 R, Hvidklire 2 R, Fjordterne 16 V, Hvid Vipstjert 28 R, Bynkefugl 4 R, Stenpikker 6 R, Stær 60 R

          Bynkefugl, Revet Skarøyellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Søndag 24. august 2003. Kl 9:30   
Fiskeørn 1 V AD hun. Gunnar Knudsen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand, Vestfyn Søndag 24. august 2003. Kl 17:35-18:35   
Lille Lappedykker 6 R, Krikand 40 R, Spidsand 1 R, Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 1 SV (18.05), Lille Præstekrave 1 R, Hjejle 500 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 20 R, Dobbeltbekkasin 55 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 26 R, Gul Vipstjert 40 R. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydlangeland Lørdag 23. august 2003. Kl 6:05-17:00   
Tryggelev Nor (13:40-17:00): 
Lille Lappedykker 46 FU, Toppet Lappedykker 21 FU, Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 250 R, Gravand 2 R, Pibeand 4 R, Krikand 62 R, Skeand 40 R, Taffeland 6 R, Vandrikse 1 FU, Blishøne 400 R, Stor Præstekrave 18 R, Vibe 28 R, Islandsk Ryle 2 FU, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 55 FU, Stor Regnspove 2 FU, Sortklire 12 FU, Hvidklire 12 FU, Tinksmed 7 FU, Mudderklire 1 FU, Splitterne 2 FU, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Skægmejse 2 HØ, Ravn 1 FU
Gulstav Mose, Fugletårn (08:10-10:00): 
Fiskehejre 4 R, Krikand 4 R, Gråand 90 R, Musvåge 6 V, Fiskeørn 1 TF, Tårnfalk 1 R, Vibe 10 R, Brushane 6 FU, Hvidklire 1 FU, Ringdue 10 R, Gøg 1 R, Tornsanger 1 R, Munk 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R
Dovns Klint (06:05-08:00): 
Gravand 8 V, Ederfugl 25 V, Hvepsevåge 1 TF, Rørhøg 1 TF, Spurvehøg 3 TF, Tårnfalk 1 TF, Mudderklire 2 SY, Stenvender 3 FU, Dværgmåge 2 SV, Splitterne 8 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Stær 800 FU, Stillits 3 FU. Ella Mikkelsen
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Lørdag 23. august 2003 Kl 9:30 - 10:30. 
Strandskade 13, Hjejle 25, Strandhjejle 1, Vibe 47, Islandsk Ryle 4, Dværgryle 2, Temmincksryle 5, Almindelig Ryle 43, Brushane 16, Dobbeltbekkasin 2, Lille Kobbersneppe 1, Sortklire 1, Rødben 6, Damklire (SU) 1, Hvidklire 3, Svaleklire 1, Tinksmed 12, Mudderklire 3. Bjarne Andersen
[Dof-basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Vandmølle Lørdag 23. august 2003. Kl 6:00-7:00   
Isfugl 1 HØ. Per Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Lørdag 23. august 2003. Kl 6:00-7:00   
Strandhjejle 2 SV, Mursejler 2 FOU, Stær 2000 udflyvning fra overnatning, Fiskehejre 3 FOU, Grønbenet Rørhøne 30 FOU ( ad+juv ), Blishøne min 500 FOU, Sorthalset Lappedykker 7 FOU ( 4 juv ), Lille Lappedykker min 20 FOU ( ad+juv. 3 kuld 12 pull ), Gråstrubet Lappedykker 3 FOU, Toppet Lappedykker 12 ad FOU ( 4-5 kuld ), Skeand 50 FOU, Krikand 27 FOU, Knarand 2 FOU, Gråand 60 FOU, Troldand 20 R/FOU, Taffeland 10 FOU ( 2 juv i Sundrende ), Knopsvane 8 par 30 juv, Hættemåge 200 R/FOU, Sølvmåge 2 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Sydlangeland Fredag 22. august 2003. Kl 18:00-18:20   
Stenvender 20 FU. Michael Mosebo Jensen, Hans Rytter [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge (Dæmningen) Fredag 22. august 2003. Kl 17:30-18:15   
Krikand 9 R, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 80 R (Mark nord for Vejlen), Vibe 12 R, Vibe 40 R (Mark nord for Vejlen), Brushane 13 FU, Hvidklire 9 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 4 R, Ringdue 20 R (Mark nord for Vejlen), Hvid Vipstjert 6 R, Stær 6 R

          Vibe yellow_u.gif (1028 bytes)


Noret, Taasinge Fredag 22. august 2003. Kl 18:20   
Rørhøg 1 R AD hun, Rørhøg 1 R 1K
yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Vandmølle Fredag 22. august 2003. Kl 17:30   
Isfugl 1 R 1K (Meget tillidsfuld. Kom flyvende og sattes sig ca. 1 meter fra undertegnede.) Per Rasmussen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Fredag 22. august 2003. Kl 11:00-12:00   
Sorthalset Lappedykker 5 FU, Knarand 2 FU, Krikand 4 FU (+), Skeand 15 FU (+), Hvidklire 1 FU, Digesvale 100 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


          Brushøne yellow_u.gif (1028 bytes)


Egsmade, Svendborg Torsdag 21. august 2003. Kl 9:30-09:45   
Gravand 1 R JUV, Krikand 4 FU, Gråand 12 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 4 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 2 FU
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Torsdag 21. august 2003. Kl 8:50-9:45   
Brushane 3 FOU, Rødben 3 FOU, Hvidklire 5 FOU, Damklire 1 FOU, Mudderklire 3 FOU, Dobbeltbekkasin 10 FOU, Strandhjejle 1 FOU, Hjejle 40 R, Vibe 37 FOU/R, Almindelig Ryle 32 FOU, Krumnæbbet Ryle 5 FOU, Islandsk Ryle 15 FOU, Dværgryle 2 FOU, Stor Præstekrave 15 FOU, Strandskade 2 FOU, Skarv 27 R, krikand 13 FOU, Troldand 42 R, Hættemåge 100 R, Spltterne 1 R, Havterne 1 R, Tårnfalk 1 FOU, Gul Vipstjert 1 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne, Horne Torsdag 21. august 2003. Kl 10:00-10:45   
Hvepsevåge 1 SV, Musvåge 1 FOU, Rørhøg 1 T, Tårnfalk 1 FOU, Gul Vipstjert 15 SV, Bynkefugl 4 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland  Torsdag 21. august 2003
Kærsanger 2 RI, Rørsanger 5 RI, Løvsanger 10 RI (Dagstotal: 26, sæsontotal: 1019) Kelds Nor Fuglestation: Gumer González  [Dof-Fyn]

                                Gumer González yellow_u.gif (1028 bytes)


                                      DOFs nyhedsbrev:
                                      Triel er trofast ved Storebælt
                                      Sløruglen yngler igen i Østdanmark 
                                      Bivråkens (hvepsevågens) Dag. yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand, Wedellsborg Onsdag 20. august 2003. Kl 13:00-15:00   
Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 R (1 p m 2 juv), Grågås 30 R, Gravand 5 R, Pibeand 2 R, Krikand 126 R, Gråand 150 R, Skeand 10 R, Troldand 2 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 3 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 40 R, Stor Præstekrave 10 R AD (+3 ikke-flyvedygtige pull!), Lille præstekrave 1K, Vibe 140 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 23 R, Dobbeltbekkasin 61 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 22 R (Heraf 19 juv), Havterne 27 FU (Hav/Fjordterne i Tybrind Vig), Gul Vipstjert 7 R, Hvid Vipstjert 3 R. Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Vandmølle Onsdag 20. august 2003.  
Isfugl 2 R (Jagtede rundt efter hinanden. Antageligvis ungfugle.). Per Rasmussen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Onsdag 20. august 2003. Kl 14:00-14:45 
Havørn 1 OF AD, Fiskeørn 1 OF. Finn Eriksen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Onsebakke, Nr Broby Onsdag 20. august 2003. 
Ravn 44 R. Finn Eriksen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Knold Nor, Faaborg Onsdag 20. august 2003. Kl 9:00-10:30   
Mudderklire 1 FOU, Hvidklire 9 FOU, Rødben 8 FOU, Stor Præstekrave 3 FOU, Almindelig Ryle 4 FOU, Vibe 50 FOU, Lille Kobbersneppe 1 FOU, Stor Regnspove 1 T, Hættemåge 20 FOU, Svartbag 3 R, Toppet Skallesluger 12 ( 28 pull ), Gråand 4 FOU, Lille Lappedykker 15 FOU, Blishøne 120 FOU, Fiskehejre 3 FOU, Rørhøg 1 1k FOU, Musvåge 1 FOU, Tårnfalk 1 FOU, Stær 70 FOU, Tornirisk 30 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]

            Dobbeltbekkasin ved Vejlen yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand, Wedellsborg Onsdag 20. august 2003. Kl 13:00-15:00   
Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 R (1 p m 2 juv), Grågås 30 R, Gravand 5 R, Pibeand 2 R, Krikand 126 R, Gråand 150 R, Skeand 10 R, Troldand 2 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 3 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 40 R, Stor Præstekrave 10 R AD (+3 ikke-flyvedygtige pull!), Lille præstekrave 1 R, Vibe 140 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 23 R, Dobbeltbekkasin 61 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 22 R (Heraf 19 juv), Havterne 27 FU (Hav/Fjordterne i Tybrind Vig), Gul Vipstjert 7 R, Hvid Vipstjert 3 R. Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Tryggelev og Salme Nor, Langeland Tirsdag 19. august 2003.  
Lille Lappedykker 137 R, Grågås 788 R, Knarand 63 R, Krikand 182 R, Gråand 453 R, Atlingand 16 R, Skeand 104 R, Lille Præstekrave 12 R, Stor Præstekrave 21 R, Hjejle 1 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 126 R, Dværgryle 2 R, Temmincksryle 4 R, Almindelig Ryle 6 R, Brushane 50 R, Dobbeltbekkasin 75 R, Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 1 R, Sortklire 18 R, Hvidklire 29 R, Svaleklire 8 R, Tinksmed 49 R, Mudderklire 37 R. Ole Goldschmidt yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge (Dæmningen) Tirsdag 19. august 2003. Kl 17:15-17:55   
Lille Lappedykker 2 R, Krikand 10 FU, Hvinand 9 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 22 R, Brushane 14 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Stor Regnspove 3 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 8 R, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 12 R.

              Brushane Taasinge Vejle yellow_u.gif (1028 bytes)


                               Kelds Nor Fuglestations ringmærker Gumer González

Keldsnor, Langeland  Tirsdag 19. august 2003.
Kærsanger 5 RI, Løvsanger 6 RI (Dagstotal:33, sæsontotal 969) Kelds Nor Fuglestation: Gumer González  [Dof-Fyn]yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Tirsdag 19. august 2003. Kl 6:40-7:30   
Hvidklire 5 FOU, Damklire 1 FOU, Mudderklire 3 FOU, Brushane 3 FOU, Dobbeltbekkasin 3 FOU, Islandsk Ryle 24 FOU, Almindelig Ryle 12 FOU, Dværgryle 2 FOU, Stor Præstekrave 9 FOU, Strandskade 2 FOU, Vibe 60 R/FOU, Hjejle 130 R, Strandhjejle 1 FOU, Gråand 120 FOU, Knarand 2 FOU, Krikand 5 FOU, Gravand 2 FOU, Troldand 12 R, Taffeland 12 R, Hvinand 3 FOU, Blishøne 190 FOU, Vandrikse 4 FOU, Toppet Lappedykker 4 FOU, Lille Lappedykker 6 FOU, Knopsvane 4 ad + 5 juv, Fiskehejre 12 R/FOU, Splitterne 2 FOU, Hættemåge 80 R, Gul Vipstjert 4 SV, Tornirisk 40 FOU, Stær 50 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]

                     Ung vandrikse fra Bøjden Nor yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland  Mandag 18. august 2003. 
Kærsanger 8 RI, Rørsanger 11 RI, Løvsanger 17 RI (Dagstotal 63,sæsontotal 936) Kelds Nor Fuglestation: Gumer González  [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Gudbjerg  Mandag 18. august 2003. Kl 16:30-20:00
Vendehals 1 R (Samme sted sidste år 24.8.). Leif Bisschop-Larsen  [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydlangeland  Mandag 18. august 2003. Kl 6:00-14:20
Fakkebjerg, Langeland (12:45-14:20): 
Fiskehejre 1 S, Rørhøg 1 R JUV, Spurvehøg 2 R, Vandrefalk 1 V (Kl 13:40 mod Ærø), Stor Præstekrave 4 SØ, Hvidklire 4 SØ, Mursejler 20 R, Tornirisk 60 R.
Kelds Nor (ved fyret), Langeland (08:25-09:30): 
Skarv 60 R, Knopsvane 1 R, Gravand 4 R, Krikand 4 R, Gråand 50 R, Spidsand 1 R, Taffeland 470 R (+), Troldand 14 R, Hvinand 12 R, Dværgfalk 1 S, Vandrikse 1 R, Blishøne 50 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 64 R, Hjejle 4 R, Vibe 14 R, Islandsk Ryle 12 R, Dværgryle 3 R, Almindelig Ryle 63 R, Brushane 14 R, Dobbeltbekkasin 20 R, Rødben 6 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R, Stenvender 3 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Stenpikker 1 R, Sortkrage 2 R, Stær 150 R, Tornirisk 12 R.
Dovns Klint, Langeland (06:00-08:05): 
Skarv 6 SY, Fiskehejre 1 SY, Gravand 4 R, Krikand 20 V, Spidsand 2 V, Ederfugl 368 R, Strandskade 28 V, Hjejle 2 S, Dobbeltbekkasin 6, Mudderklire 3 R, Hættemåge 8 R, Svartbag 3 SY, Splitterne 3 V, Fjordterne 1 FU, Engpiber 5 SY, Engpiber 18 TF, Gul Vipstjert 213 S, Hvid Vipstjert 6 S, Stillits 2 FU, Tornirisk 28 R. Hans Rytter, EEEcklon

                Islandske ryle - Kelds Nor Langeland yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø  Mandag 18. august 2003. Kl 14:00-16:40
Hvepsevåge 2, Havørn 1 R 2K (15.28-?), Duehøg 2, Musvåge 3, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 3 FU, Ravn 2 Ø, Lars Ernst [Dof-Fyn]
Kl 10.15-12.40 og 15-16.40
Knarand 5 , Hvepsevåge 2 , Havørn 2 , Rørhøg 3 JUV , Duehøg 1 , Spurvehøg 1 , Musvåge 3 , Fiskeørn 2 Anni & Peter Nielsen  [Dof-basen]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor  Mandag 18. august 2003. Kl 13-14.45
Vandrikse 3, Hjejle 45, Dobbeltbekkasin 7, Damklire (SU) 1, Stenvender 2 , Dværgterne 1 JUV, Anni & Peter Nielsen   [Dof-basen]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg  Mandag 18. august 2003. Kl 11:30-12:00
Atlingand 1 FOU, Krikand 6 FOU, Knarand 2 FOU, Sorthalset Lappedykker 6 FOU
Vandrikse 1 hørt, Hvidklire 1 R.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndervej 107, Thurø  Søndag 17. august 2003. 
Tårnfalk 1 R, Svaleklire 1 R. Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


Eng ved Egsmade (Skårupsund)  Søndag 17. august 2003. 
Fiskehejre 10 R, Gravand 1 R, Gråand 1 R, Rørhøg 1 R 1K, Grønbenet Rørhøne 10 R, Vibe 43 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 4 R, Mudderklire 5 R. Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg  Søndag 17. august 2003. Kl 20:30-21:30
Landsvale/Digesvale 5000 til overnatning, Hvid Vipstjert 20 R, Hvidklire 1 FOU, Rødben 1 T, Skeand 30 FOU, Hættemåge 100 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland  Søndag 17. august 2003. 
Stenvender 2, Rødben 28, Mudderklire 23, Brushane 36, Stor Præstekrave 78, Dobbeltbekkasin 41, Krumnæbbet Ryle 6, Almindelig Ryle 64, Dværgryle 3, Sortklire 5, Hvidklire 8, Svaleklire 2, Strandskade 1, Vibe 165, Hjejle 2, Lille Præstkrave 2, Islandsk Ryle 12, Dværgterne 4, Fjordterne 6, Vandrikse 1 ad. Ole Goldschmidt
yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø  Søndag 17. august 2003. 
Havørn 1 ad + 2juv, Blishøne 2735, Knopsvane 123 ad Toppet lappedykker 148 ad + 45 pul/juv, Dværgmåge 1 Juv. Erik Ehmsen.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund Søndag 17. august 2003. Kl 18:30-20:00
Fjordterne 8 v alle juv, Grå fluesnapper 1 Fu, Skovspurv 3, Fiskehejre 8, Toppet skallesluger 16 + 1 Hun med 6 pul, Ederfugl 60, Blishøne 80, Mudderklire 3, Vibe 12. 

       Skovspurv yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand, Vestfyn  Søndag 17. august 2003. Kl 18:30-19:40
Krikand 40 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 20 R, Vibe 30 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 17 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 64 R, Sortklire 3 R, Hvidklire 7 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 3 R, Gul Vipstjert 2 R. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Mose og Klint, Langeland  Søndag 17. august 2003. Kl 11:45-13:30
Toppet Lappedykker 1 R AD (+ 2 juv), Ederfugl 60 V, Musvåge 2 R, Vibe 4 R, Rødben 3 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 14 FU, Havterne 12 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 1 R, Rødrygget Tornskade 1 FU AD, Rødrygget Tornskade 2 FU JUV, Stær 40 R, Stillits 6 R.
Kl 10:00-12:00
Hvepsevåge 1 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 2 R, Fiskeørn 1 SV AD, Fjordterne 20 V, Havterne 15 V, Rødrygget Tornskade 2 R, Ella Maria, Leif Bisschop-Larsen, [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Nevre i Ærøskøbing  Søndag 17. august 2003. Kl 7:00
Trane 3. Kim Bang Jensen
(På denne dejlige søndagsmorgen kl. 7.00 fik jeg på en stubmark i Nevre i Ærøskøbing lejlighed til at se og høre 3 rastende traner.
Denne obs. løste også mysteriet om "sangsvanesang" fra Vrå i tirsdags (også ved 7-tiden). Nu ved jeg med sikkerhed, det var 3 traner, der fløj bort ude i horisonten, da jeg endelig nåede derned. Mvh. Kim )
yellow_u.gif (1028 bytes)


Tryggelev Nor, Langeland  Søndag 17. august 2003. Kl 11:00-13:30
Lille Lappedykker 73 R, Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 330 R, Knarand 1 R, Krikand 40 R, Skeand 5 R, Taffeland 48 R, Rørhøg 2 R, Lærkefalk 1 R, Vandrikse 6 R (Set), Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 390 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 26 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 23 R, Stor Regnspove 3 R, Sortklire 14 R, Hvidklire 15 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 3 R, Splitterne 4 R, Dværgterne 1 R, Rørsanger 6 R, Skægmejse 6 R (+). Henrik Andersen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Ristinge Hale + Storeholm set fra Ristinge  Søndag 17. august 2003. Kl 9:00-10:30
Grågås 70 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 7 R, Almindelig Ryle 20 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Lille Regnspove 2 R, Stor Regnspove 2 R, Rødben 15 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 11 R, Stenvender 5 R, Skovpiber 4 V, Gul Vipstjert 25 V, Skovspurv 30 R. Henrik Andersen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt + 2. [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor  Søndag 17. august 2003. Kl 9:00
Rørhøg 1 R JUV, Vandrikse 7 FU JUV, Hjejle 14 R, Islandsk Ryle 18 R, Sortklire 2 R, Damklire 1 R. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegårdssøen  Søndag 17. august 2003. Kl 11:00-13:30
Havørn 3 FU (De to gamle og en unge), Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R. Henrik K. Hansen [Dof-Fyn]yellow_u.gif (1028 bytes)


Rantzausminde, Svendborg  Søndag 17. august 2003. Kl 8:05
Grågås 140 N. Niels Andersen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland  Søndag 17. august 2003. 
Skovpiber 2 RI, Gul Vipstjert 2 RI, Kærsanger 18 RI, Rørsanger 22 RI, Løvsanger 26 RI (Idag 110, total 873), Sumpmejse 1 RI (Med 5 år gammel ring!), Kelds Nor Fuglestation: Jacob Sterup, Gumer González  [Dof-Fyn]
Kl 11:00

Taffeland 250 R, Hvinand 70 R, Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


 

         Se suleobs på Doffyn Ny rekord 141 suler
              1 ud af 141 suler ved Horseklint - ny amtsrekord! Læs her...yellow_u.gif (1028 bytes)


Hellemose v/Brahetrolleborg  Lørdag 16. august 2003. Kl 18:15
Rød Glente 1 OF, Fiskeørn 1 OF. Ella Mikkelsen [Dof-Fyn]yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø  Lørdag 16. august 2003. Kl16:05-18:05
Grågås 450 R, Gråand 52 R, Troldand 48 R, Havørn 2 R AD, Rørhøg 1 FU han, Vibe 30 R, Mudderklire 1 R. Ella Mikkelsen
[Dof-Fyn]yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland  Lørdag 16. august 2003. Kl 16. august 2003. Kl 8:35-09:15
Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 19 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 10 R, Almindelig Ryle 17 R, Brushane 11 R, Dobbeltbekkasin 13 R, Sortklire 14 R, Rødben 18 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 4 R. Søren Gjaldbæk [Dof-Fyn]yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav, Langeland  Lørdag 16. august 2003. 
Rørhøg 1 R 1K, Hedehøg 1 SV AD hun (Rast 7.00-730, derefter SV), Rødben 9 V, Rødstjert 1 R hun, Bynkefugl 4 R, Sivsanger 1 R, Skægmejse 2 RI. Gumer González, Søren Gjaldbæk [Dof-Fyn]
Klinten Kl 11:00
Lille Regnspove 10 V, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Gul Vipstjert 52 FU, Hvid Vipstjert 8 FU. Ella Mikkelsen
[Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Ørnehøj, Sydlangeland  Lørdag 16. august 2003. Kl 9:30-10:00
Fiskehejre 1 R, Vibe 3 R, Hvidklire 1 R, Engpiber 3 R, Bynkefugl 2 R, Tornsanger 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R 1K, Tornirisk 2 R. Ella Mikkelsen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovns Klint, Sydlangeland  Lørdag 16. august 2003. Kl 6:10-07:50
Gravand 7 V, Krikand 3 V, Ederfugl 30 V, Rørhøg 1 TF, Strandskade 12 V, Mudderklire 9 FU, Splitterne 3 FU, Havterne 10 V, Gul Vipstjert 6 TF. Ella Mikkelsen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Karlsmose, Egeskov Kværndrup  Lørdag 16. august 2003. Kl 16:40
Fiskehejre 9 R, Vibe 8 R, Hvidklire 30 FU. Rèka & Eskild Nielsen [Dof-Fyn]yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav, Langeland  Lørdag 16. august 2003. 
Rørsanger 6 (Idag: 10, total: 763), Tornsanger 1, Skægmejse 2. Kelds Nor Fuglestation: Jan Holm Jensen, Gumer González 
[Dof-Fyn]

                      Gumer Gonzálezyellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg  Lørdag 16. august 2003. Kl 6:00-7:10
Mursejler 10 FOU, Stær 2000 udflyvning fra overnatning, Digesvale 50 FOU, Hvidklire 1 R, Mudderklire 4 FOU, Hættemåge 150 R, Sølvmåge 4 R, Fjordterne 1 R, Rørhøg 1 ad hun FOU, Skeand min 40 FOU, Krikand 15 FOU, Gråand 50 FOU, Troldand 20 ad R, Taffeland 10 ad R, Grønbenet Rørhøne min 15 FOU, Sorthalset Lappedykker 9 FOU ( min 2 pull ), Toppet Lappedykker 14 FOU ( flere kuld ), Fiskehejre 2 R, Skarv 10 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg  Fredag 15. august 2003. Kl 11:15-12:15
Lille Lappedykker 25 FOU ( 5 kuld min 20 pull ), Skeand 15 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


  Hent rapporten: Tøndermarskens ynglefugle 2002 (kræver Adobe Reader)
  Læs også Politiken fra i dag: Fuglene vender tilbage til Tøndermarsken
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Løkkeby Enge, Spodsbjerg  Torsdag 14. august 2003. Kl 17:05-18:00
Hvid vipstjert 24 (mange juv), Stær 60 Fu, Blishøne 6, Splitterne 3 Fu PH.
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg  Torsdag 14. august 2003. Kl 11:00-12:00
Lille Lappedykker 10 FU (2 YP 8 PUL), Sorthalset Lappedykker 6 FU, Grågås 1 HØ (+), Krikand 4 FU, Skeand 15 FU, Hættemåge 130 R, Sølvmåge 15 R, Gul Vipstjert 1 R AD. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


                 Blaagrønalge - få yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø  Onsdag 13. august 2003. Kl 16:00
Atlingand 2 R (+), Havørn 1 R JUV (Den lyse), Brushane 27 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 55 R. Erik Ehmsen  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Tryggelev Nor, Langeland  Onsdag 13. august 2003. Kl 12:00
Dværgterne 1 R Erik Dylmer. Kelds Nor Fuglestation [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland  Onsdag 13. august 2003. Kl 7:20-10:15
Fiskeørn 1 R (Over Gulstav Mose), Lille Præstekrave 1 R, Islandsk Ryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Sortklire 3 R Erik Dylmer. Kelds Nor Fuglestation [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Søgård Mose, Langeland  Onsdag 13. august 2003. Kl 7:20-10:15
Sortklire 4 R. Erik Dylmer. Kelds Nor Fuglestation [Dof-Fyn]yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovns Klint, Langeland  Onsdag 13. august 2003. Kl 5:20-07:10
Tårnfalk 1 T, Gul Vipstjert 232 T. Erik Dylmer. Kelds Nor Fuglestation [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor  Onsdag 13. august 2003. Kl 6:30-07:15
Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 7 FU, Fiskehejre 12 FU, Knopsvane 4 R AD (Med 5 PUL), Gravand 10 FU, Krikand 5 FU, Gråand 95 FU, Skeand 1 FU, Troldand 7 R, Hvinand 3 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Vandrikse 2 FU (Min. 2 PUL), Blishøne 130 FU, Strandskade 3 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Hjejle 50 FU (På mark), Vibe 20 FU (+), Islandsk Ryle 18 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Rødben 2 FU, Damklire 1 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 120 R, Gærdesanger 1 SY, Ravn 2 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
Kl 8:50 - 09:45
Lille Lappedykker 6, Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 14 R, Fiskehejre 5 
Knopsvane 8 (2-2 YP) YP., Gravand 8 1K, Krikand 7 R, Gråand 118 R, Taffeland 2 R, Troldand 11 R, Troldand 2 (1-1 YP), Hvinand 3 R, Tårnfalk 2, Fasan 1 Territoriehævdende fugl, Vandrikse 4 (1-1 YP), Blishøne 72 R, Strandskade 3, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 7 R, Vibe 35 R, Islandsk Ryle 15 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 13 R, Dobbeltbekkasin 1, Stor Regnspove 1 R , Sortklire 2 R, Rødben 3 R, Damklire (SU) 1R , Hvidklire 1 R, Mudderklire 8 R, Hættemåge 130 R, Svartbag 2 R , Splitterne 1 1K R, Ringdue 1, Landsvale 20, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 5, Tornirisk 5, Rørspurv 1. Martin Jessen [Dof-basen]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Sydlangeland  Onsdag 13. august 2003 
Kærsanger 13 RI, Gærdesanger 12 RI, Løvsanger 13 RI (Dagstotal:59, sæsontotal:726). Kelds Nor Fuglestation: Gumer González [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


                        DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                        På tomandshånd med den plettede rørvagtel
                        Vrimmel af rovfugle i Vildmosen 
                        Protester mod Saemangeum i Sydkorea. 
yellow_u.gif (1028 bytes)


              Ingen grønalger i Sundet - kiselalger
                 Ingen farlige koncentrationer af grønalger i Svendborgsund
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Sydlangeland  Tirsdag 12. august 2003. 
Kærsanger 9 RI, Tornsanger 10 RI, Løvsanger 9 RI (Dagstotal: 42, sæsontotal: 667). Kelds Nor Fuglestation: Gumer González [Dof-Fyn]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø  Tirsdag 12. august 2003. Kl 19:30-21:00
Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 780 R, Gravand 4 R, Knarand 1 R, Krikand 5 R, Skeand 30 R, Taffeland 2 R, Troldand 22 R, Havørn 2 R AD, Rørhøg 1 R JUV, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 27 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 4 R, Mudderklire 14 R. Gunnar Jørgensen, Niels Bomholt  [Dof-Fyn] 

            To gamle havørne på øen i Brændegaard Sø  yellow_u.gif (1028 bytes)


Fakkebjerg, Langeland  Tirsdag 12. august 2003. Kl 9:30-14:15
Sort Glente 1 TF (9.30 trak over Dovns Klint), Rød Glente 1 TF (13.00 sammen med havørn), Rørhøg 8 R (2 lokale familier. 1 han mørk fase), Hedehøg 1 T AD han (12.30 trak Sv), Spurvehøg 3 T, Musvåge 5 T, Fiskeørn 1 T (12.30 Sv), Tårnfalk 6 R. Søren Bøgelund, Flemming Byskov  [Dof-Fyn]   yellow_u.gif (1028 bytes)


Ulbølle  Tirsdag 12. august 2003. Kl 15:00
Hvepsevåge 1 Ø, Spurvehøg 1 S. Niels Bomholt  [Dof-Fyn]   yellow_u.gif (1028 bytes)


Nakkebølle Inddæmning  Tirsdag 12. august 2003. Kl 10:30-11:45
Fiskehejre 1 R, Rørhøg 1 R, Hedehøg 1 NV han, Musvåge 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Hjejle 1 R, Vibe 106 R, Almindelig Ryle 4 R, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 16 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 9 R. Niels Bomholt  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Mullerup Skov  Tirsdag 12. august 2003. Kl6:45-07:30
Musvåge 3 R (1 juv.), Rødhals 4 FU (3 juv.), Rødstjert 2 FU, Tornsanger 4 R, Grå Fluesnapper 3 FU, Ravn 3 R (1 juv.), Inger Skrubbeltrang, Torben Møller [Dof-Fyn]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Knold Nor, Dyreborg, Faaborg  Tirsdag 12. august 2003. Kl 6:30-07:15
Lille Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 3 FU, Gravand 4 R, Gråand 1 R AD hun (Med 6 PUL), Taffeland 3 FU, Toppet Skallesluger 4 R AD hun (Med 30 PUL), Blishøne 180 FU, Vibe 40 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 7 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 80 FU, Sølvmåge 5 FU, Løvsanger 1 SY, Stær 50 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund øst for Iholm  Tirsdag 12. august 2003. Kl 6:45
Gråand 1 Hun + 5 pul.

              Gråand
              Gråand hun med nyt kuld den 12. august 03.
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Tåsinge Vejle  Mandag 11. august 2003. Kl 10:35-11:45
Lille Lappedykker 1 FU, Grågås 400 R (Min.), Rørhøg 2 FU, Vibe 12 R, Lille Regnspove 2 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 1 R, Mudderklire 5 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Stær 35 FU, Gulspurv 3 R. Torben Møller [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Løkkeby Enge, Spodsbjerg  Mandag 11. august 2003. Kl 9:00-10:15
Fiskehejre 1 R, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 1 R, Vibe 18 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 6 R, Stor Regnspove 1 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 3 R, Stær 50 FU. Torben Møller [Dof-Fyn]yellow_u.gif (1028 bytes)


Store Stege 17 , Dyreborg, Faaborg  Mandag 11. august 2003. Kl 18:00-19:00
Tornsanger 3 FU (een juv), Løvsanger 2 FU, Grå Fluesnapper 2 FU, Grønirisk 20 FU +(mange juv.), Stillits 9 FU, Tornirisk 20 FU +(mange juv.). Nilo (doggi), Freddy S Hansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg  Mandag 11. august 2003. Kl 6:00-7:00
Sorthalset Lappedykker 5 FOU ( et par 2 pull ), Grønbenet Rørhøne 20 FOU, Atlingand 3 FOU, Skeand 15 FOU, Krikand 5 FOU, Grågås 22 S, Fiskehejre 1 FOU, Gøg 1 juv, Stær min 1500 udflyvning fra overnatning. Gunnar Knudsen,  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Sydlangeland  Mandag 11. august 2003. 
Kærsanger 6 RI, Rørsanger 5 RI, Løvsanger 3 RI (Dagstotal: 16, sæsontotal: 625). Kelds Nor Fuglestation: Gumer González [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


                       Grønirisk med foder på næbbet yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø  Søndag 10. august 2003. 
Brushane 17 R. Erik Ehmsen
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Fakkebjerg, Langeland  Søndag 10. august 2003. Kl 17:00
Rød Glente 1 TF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Fakkebjerg, Langeland  Søndag 10. august 2003. Kl 12:00-14:15
Havørn 1 R 2K, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 1 S, Dobbeltbekkasin 4 R, Mursejler 20 S.

       2K havørn   yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Sydlangeland  Søndag 10. august 2003. 
Kærsanger 6 RI, Tornsanger 6 RI, Løvsanger 7 RI (Dagstotal: 34, sæsontotal: 609). Kelds Nor Fuglestation i dag med Jan Holm Jensen & Gumer González [Dof-Fyn]
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Fakkebjerg, Langeland  Lørdag 9. august 2003. Kl 9:30-16:30
Sort Stork 1 V (13:05 mod Ærø - set fra Fakkebjerg), Hvid Stork 4 V (13:05 mod Ærø - set fra Fakkebjerg), Spurvehøg 2 R, Musvåge 3 SØ, Tårnfalk 2 R, Hjejle 2 SØ, Hvidklire 1 OF, Mursejler 30 R, Stor Flagspætte 1 Ø, Gul Vipstjert 1 S, Stillits 6 R
  yellow_u.gif (1028 bytes)


                       Det hvide C  yellow_u.gif (1028 bytes)


Løkkeby Enge, Langeland  Lørdag 9. august 2003. Kl 7:15
Vandrikse 1 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 10 FU, Stor Regnspove 19 OF, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 3 FU. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen [Dof-Fyn]
Kl 18:30-19:00

Fiskehejre 4 R, Grågås 26 R, Krikand 3 R, Vandrikse 1 FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Vibe 11 R, Almindelig Ryle 14 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU, Hvid Vipstjert 8 FU. Ella Mikkelsen [Dof-Fyn]
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Ristinge Hale, Langeland  Lørdag 9. august 2003. Kl 16:30-17:40
Knopsvane 16 R, Mørkbuget Knortegås 2 R, Gravand 2 FU, Toppet Skallesluger 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 72 FU, Svaleklire 2 R, Mudderklire 5 FU, Stenvender 1 FU, Havterne 2 FU. Ella Mikkelsen [Dof-Fyn]
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Bruns Banke, sydlangeland, Langeland  Lørdag 9. august 2003. Kl 10:30
Rørhøg 1 FU hun, Musvåge 3 SV, Munk 1 R 1K, Rødrygget Tornskade 1 R 1K. Ella Mikkelsen [Dof-Fyn]
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Kelds Nor ved Østerskov, Langeland  Lørdag 9. august 2003. Kl 9:00-09:25
Lille Lappedykker 1 R, Spurvehøg 1 R, Rørsanger 1 R, Skægmejse 3 R, Sortkrage 1 R, Rørspurv 2 R
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovns Klint, Langeland  Lørdag 9. august 2003. Kl 8:15-08:55
Hvidklire 2 SY, Mudderklire 1 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 Ø, Tornsanger 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R JUV
Kl 6:00-10:00
Gravand 39 V, Krikand 11 V, Ederfugl 320 V, Hjejle 4 OF, Lille Kobbersneppe 1 V, Mudderklire 1 R, Splitterne 2 FU, Skovpiber 1 V, Engpiber 2 V, Gul Vipstjert 7 V, Hvid Vipstjert 3 V, Rødrygget Tornskade 1 R 1K, Stillits 2 R. Ella Mikkelsen [Dof-Fyn]
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Karlsmose  Lørdag 9. august 2003. Kl 7:50
Fiskehejre 12 FU, Eskild Nielsen [Dof-Fyn]
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Tryggelev Nor Langeland  Lørdag 9. august 2003. Kl 11:00
Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Brushane 1 R, Lille Regnspove 1 R, Hvidklire 15 FU, Skægmejse 1 OF. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen [Dof-Fyn]
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Mullerup Skov  Lørdag 9. august 2003. Kl 6:45
Rødhals 4 FU (2 juv.), Sangdrossel 4 FU (2 juv.), Grå Fluesnapper 2 FU, Spætmejse 3 FU (1 juv.), Skovskade 1 R, Inger Skrubbeltrang, Torben Møller [Dof-Fyn]
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Sydlangeland  Lørdag 9. august 2003. Kl 18:30-19:00
Kærsanger 21 RI, Tornsanger 10 RI, Løvsanger 11 RI (Dagstotal: 69, sæsontotal: 575) Kelds Nor Fuglestation i dag med Jan Holm Jensen & Gumer Gonzales [Dof-Fyn]
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Skovsgaard, Langeland  Fredag 8. august 2003. Kl 9:45
Hvid Stork 1 S, Marianne Pedersen, Mogens Lind Jørgensen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Grydholm  Fredag 8. august 2003. 
Skarv 1200 R. Anne-Dorthe & Poul Rasmussen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Drejø Mejlshoved Odde  Fredag 8. august 2003. 
Toppet Lappedykker 11 R (PH ud nord for), Skeand 6 V, Rørhøg 2 R, Stor Præstekrave 6 R, Almindelig Ryle 17 R, Dobbeltbekkasin 5 OF, Lille Kobbersneppe 6 V, Rødben 7 R, Hvidklire 3 R. Anne-Dorthe & Poul Rasmussen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Løkkeby Enge, Langeland  Fredag 8. august 2003. Kl 16:45-17:30
Tårnfalk 2 R, Vandrikse 5 R, Lille Præstekrave 5 FU, Vibe 147 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 36 R, Brushane 7 R, Dobbeltbekkasin 14 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 2 R, Tornirisk 2 R. Henrik Knudsen, Peder Rasmussen, Hans Rytter, EEEcklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Fakkebjerg, Langeland  Fredag 8. august 2003. Kl 10:20
Hvid Stork 1 Ø, Rød Glente 1 R. Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk, Henrik Knudsen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Mose, Langeland  Fredag 8. august 2003. Kl 6:45-09:30
Rød Glente 1 R, Rørhøg 2 R, Bynkefugl 2 R, Sivsanger 1 R, Rødrygget Tornskade 12 R, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Sydlangeland  Fredag 8. august 2003. Kl 6:45-09:30
Kærsanger 12 RI, Rørsanger 9 RI, Gærdesanger 8 RI (Dagstotal:54, sæsontotal:506), Pungmejse 1 R. Kelds Nor Fuglestation i dag med Ole Tønder & Gumer Gonzales [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor  Fredag 8. august 2003. 
Vandrikse 1 Fu. Erik Overgaard
yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborg (matriklen)  Fredag 8. august 2003. Kl 7:55
Grå fluesnapper 1.

      Fluesnapper fra haven yellow_u.gif (1028 bytes)


Løkkeby Enge, Spodsbjerg  Torsdag 7. august 2003. Kl 20:15-21:50
Sort Stork 1 FU (Fu på mudderflade), Krumnæbbet Ryle 3 R, Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
yellow_u.gif (1028 bytes)


Horne Land  Torsdag 7. august 2003. 
Hvid Stork 5 Kilde: Fyns Amts Avis
yellow_u.gif (1028 bytes)


Havn ved Vejlen, Taasinge  Torsdag 7. august 2003. Kl 18:50
Brushane 3 R, Svaleklire 2, Tinksmed 4, Mudderklire 4, Hvidklire 1, Vibe 4.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Søby Monnet, Taasinge  Torsdag 7. august 2003. Kl 17:30-18:40
Svaleklire 2, Mudderklire 3, Hvidklire 6, Vibe 26, Hjejle 46, Stor regnspove 16, Almindelig ryle 24, Krumnæbbet ryle 2, Rørhøg 1 Hun Ad + 1 1K, Toppet skallesluger  1 Hun med 6 pul, Fiskehejre 6, Tårnfalk 1 Ad + 1 K.

     Ryler på Søby Monnet yellow_u.gif (1028 bytes)


Havn ved Vejlen, Taasinge  Torsdag 7. august 2003. Kl 18:40
Brushane 3 R, Svaleklire 6 R, Mudderklire 4 R. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Magleby Langeland  Torsdag 7. august 2003. Kl 12:27
Sort Stork 1 OF Poul Rasmussen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Magleby Langeland  Torsdag 7. august 2003. Kl 12:27
Sort Stork 1 JUV R. Erik Overgaard [Dof-basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Fakkebjerg, Langeland  Torsdag 7. august 2003. Kl 10:45
Sort Stork 1 S, Rød Glente Tf (11:30). Erik Danielsen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovns Klint, Sydlangeland  Torsdag 7. august 2003. Kl 7:30-10:00
Fiskehejre 3 SV, Krikand 15 SV, Hjejle 78 SV, Strandhjejle 1 SV, Almindelig Ryle 17 SV, Stor Regnspove 2 S, Hvidklire 20 SV, Mudderklire 4 R, Splitterne 1 V, Fjordterne 1 SV, Havterne 4 SV. Erik Danielsen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Søgård, Sydlangeland  Torsdag 7. august 2003. Kl 17:00
Sort Glente 1 SV AD, Rød Glente 1 SV AD (Moppet af Sort Glente), Rørhøg 6 SV JUV. Søren Bøgelund [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Birkholm  Torsdag 7. august 2003. 
Knopsvane 521 R, Sort Svane 1 R. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussenyellow_u.gif (1028 bytes)


Karlsmose, Egeskov, Kværndrup  Torsdag 7. august 2003. Kl 19:30 
Fiskehejre 3 R, Grågås 7 R, Gråand 30 R (+), Blishøne 80 R (+), Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 5 FU. Hans Rytter [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Sydlangeland  Torsdag 7. august 2003. 
Kærsanger 20 RI, Rørsanger 12 RI, Tornsanger 13 RI, Løvsanger 12 RI (Dagstotal: 90, sæsontotal: 452). Kelds Nor Fuglestation i dag med Ole Tønder & Gumer Gonzales [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand  Torsdag 7. august 2003. Kl 8:20-09:10
Almindelig Ryle 2 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 R. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]
Kl 13:00-14:30

Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 5 R, Gravand 4 R, Pibeand 10 R, Krikand 25 R, Skeand 5 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 200 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 20 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Rødben 4 R, Hvidklire 3 R, Gøg 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Rørsanger 1 R, Rørspurv 2 R, Martin Liebermann [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor  Torsdag 7. august 2003. Kl 8:50-10:50
Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 9 FU, Skarv 27 R, Fiskehejre 11 FU, Knopsvane 4 R AD (Med 5 PUL), Gravand 6 FU, Krikand 3 FU, Gråand 60 FU, Troldand 1 R AD hun (Med 3 PUL), Bjergand 1 R han, Fløjlsand 2 V (Ph), Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 2 R AD (Med 2 PUL), Blishøne 130 FU, Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Hjejle 27 R, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 25 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 6 FU, Damklire 1 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 120 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 3 R, Splitterne 4 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 10 FU, Stær 40 FU, Tornirisk 40 FU Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] 
Kl
?
Damklire 1 Vinterdragt R Erik Overgaard [Dof-basen]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø  Onsdag 6. august 2003. 
Havørn 3 R (2 AD og 1 JUV), Almindelig ryle 1, Vibe 125, Hjejle 10 r, Brushane 6, Rødben 1, Tinksmed 5, Svaleklire 1, Mudderklire 46, Hvidklire 1, Lille præstekrave 2. Erik Ehmsen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor  Onsdag 6. august 2003. Kl 7:45
Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 9 R, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 4 R (Med 5 pul), Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 FU (Med 1 pul), Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 18 FU, Vibe 15 R, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 1 R, Damklire 1 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 1 FU, Rudi Semrau Jensen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Grusgrave  Onsdag 6. august 2003. Kl 21:30
Grågås 225 R. Per Rasmussen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


      Triel ved Lejsø
       Triel - desværre ikke på Fyn,  men lige på den anden side ved Korsør!
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg  Onsdag 6. august 2003. Kl 6:15-7:15
Pungmejse 2 ad FOU/kaldende. Senere vest ( NV hjørne ), Rørspurv min 6 FOU, Rørsanger min 5 FOU, Gøg 1 juv fodret af rørsanger, Korttået Træløber 2 hørt, Stær 300 udflyvning fra overnatning, Dobbeltbekkasin 3 T, Mudderklire 2 R, Skeand 30 FOU, Gråand 35 FOU, Krikand 6 FOU, Atlingand 1 FOU, Troldand 15 ad FOU ( flere kuld ), Taffeland 20 ad+juv FOU ( et kuld 6 pull ), Sorthalset Lappedykker 6 FOU ( min 3 ad med 3 kuld 6 pull ), Gråstrubet Lappedykker 35 ad+juv FOU, Lille Lappedykker min 10 FOU ( et kuld 4 pull ), Toppet Lappedykker 8 ad FOU ( et kuld 2 pull ca en uge ), Grønbenet Rørhøne min 16 FOU ( et par 3 pull ), Blishøne min 750 FOU, Knopsvane 16 ad + 31 pull ( en enlig pull ), Hættemåge 100 R/FOU, Sølvmåge 3 R, Fiskehejre 3 FOU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]    yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø  Tirsdag 5. august 2003. 
Mudderklire 48. Erik Ehmsen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Svelmø  Tirsdag 5. august 2003. Kl 20:00-22:00
Toppet Skallesluger 3 (3 par med unger), Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 8 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 16 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Sydlangeland  Tirsdag 5. august 2003. 
Kærsanger 22 RI (70 fugle ringmærket - årstotal 287), Gærdesanger 7 RI, Blåmejse 7 RI. Kelds Nor Fuglestation i dag med Ole Tønder & Gumer Gonzales
yellow_u.gif (1028 bytes)


Slipshavn  Tirsdag 5. august 2003. Kl 20:30
Svaleklire 2 FU. Kell Grønborg
yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge (Dæmningen)  Tirsdag 5. august 2003. Kl 16:10-16:50
Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 300 R, Pibeand 2 R, Krikand 12 R, Gråand 40 R, Skeand 3 R, Hvinand 8 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 60 R, Brushane 1 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 10 R

            Tinksmed yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Skole, Thurø  Tirsdag 5. august 2003. Kl 7:45 - 14:00
Bysvale 6 par med juv
yellow_u.gif (1028 bytes)


     Bysvalerne på Thurø Skole yellow_u.gif (1028 bytes)


Hvidkilde Sø  Tirsdag 5. august 2003. Kl 20:00-20:30
Toppet Lappedykker 65 FU, Grågås 850 R, Hvinand 4 R. Niels Andersen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Mullerup Skov  Tirsdag 5. august 2003. Kl 6:45-07:15
Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Rødhals 5 FU (3 juv.), Sangdrossel 2 FU, Grå Fluesnapper 2 FU, Ravn 2 OF, Dompap 2 R. Inger Skrubbeltrang, Torben Møller
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor  Tirsdag 5. august 2003. Kl 6:30-7:00
Damklire 1 FOU, Hvidklire 5 FOU, Rødben 3 FOU, Mudderklire 2 FOU, Svaleklire 1 FOU, Lille Kobbersneppe 1 FOU, Almindelig Ryle 7 FOU, Strandskade 3 FOU, Dobbeltbekkasin 2 FOU, Stor præstekrave 12 FOU, Klyde 2 FOU, Vibe 40 FOU/R, Vandrikse 2 ad + 2 pull FOU, Fiskehejre 9 FOU, Gråand 65 FOU, Troldand 5 R, Hvinand 2 FOU, Toppet Lappedykker 8 FOU, Lille Lappedykker 2 FOU, Blishøne 130 FOU, Knopsvane 4 ad + 5 pull, Splitterne 1 R, Stær 30 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Søby Strandvej, Tåsinge  Mandag 4. august 2003. Kl 16:55
Rørhøg 1 R JUV. Torben Møller
yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge  Mandag 4. august 2003. Kl 15:20-16:30
Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 132 R, Skeand 3 FU, Musvåge 1 OF, Vibe 39 R, Bysvale 29 FU, Skægmejse 1 R, Stær 6 FU, Rørspurv 4 R. Torben Møller
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor  Mandag 4. august 2003. Kl 18:45-20:15
Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 10 R, Vandrikse 4 FU (1 ad + 3 juv), Strandskade 3 R (2 ad + 1 juv), Klyde 4 FU, Vibe 6 R, Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 1 R, Damklire 1 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 10 FU. Gunnar Jørgensen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurødæmningen, Svendborg  Mandag 4. august 2003. Kl 7:45
Toppet skallesluger 1 Hun + 12 pul Fu
yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Mose, Langeland  Mandag 4. august 2003. 
Nattergal 2 RI, Kærsanger 9 RI, Tornsanger 7 RI, Rødrygget Tornskade 8 RI. Kelds Nor Fuglestation i dag med Ole Tønder & Gumer Gonzales

                  Gumer Gonzales ny ringmærker på KNF
                    Velkommen til KNFs nye ringmærker: Gumer Gonzales
yellow_u.gif (1028 bytes)


                        DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                        Danmarks mindste ugle ved at uddø
                        Den sorthovedet måge har fået fodfæste i Danmark 
                        Kig ind til kongeørnen 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Knold Nor, Faaborg  Mandag 4. august 2003. Kl 8:45-9:45
Hvidklire 12 FOU, Rødben 1 FOU, Vibe 10 FOU, Strandskade 3 FOU, Fiskehejre 2 FOU, Skarv 10 R, Toppet Skallesluger 5 hun med kuld, Gråand 4 FOU, Lille Lappedykker 5 FOU, Blishøne 140 FOU, Hættemåge 50 FOU, Svartbag 3 R, Tornirisk 20 FOU, Stær 50 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Fakkebjerg, Langeland Søndag 3. august 2003. Kl 13:00-16:00
Sort stork 3 Tf (13:55-15:30), Rød glente 1 Tf, Falk sp. 1 S, Rørhøg 7 R.

         to af tre sorte storke over Fakebjerg  yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet tåsinge Søndag 3. august 2003. Kl 5:15-10:25
Skarv 118 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 5 R, Grågås 39 R, Gravand 8 R, Krikand 17 R, Gråand 38 R, Spidsand 1 R, Ederfugl 6 R, Toppet Skallesluger 7 R, Toppet Skallesluger 2 YP (1 par med 5 juv., 1 par med 6 juv.), Rørhøg 3 R (1 hun + 2 juv.), Musvåge 2 OF, Blishøne 92 R (1 juv.), Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 10 OF, Vibe 55 R, Islandsk Ryle 3 OF, Almindelig Ryle 33 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Stor Regnspove 27 R, Sortklire 3 R, Rødben 45 R, Hvidklire 15 R, Hvidklire 15 R, Svaleklire 3 R, Mudderklire 6 R, Hættemåge 301 R,  Stormmåge 19 R, Sølvmåge 91 R,  Svartbag 10 R,  Splitterne 1 OF, Sortterne 13 N (Ca. 50 m. vest for Vårø knude( 3 ad. + 10 juv.), Ringdue 3 OF, Mursejler 2 OF, Sanglærke 58 R, Digesvale 284 R, Landsvale 16 R, Engpiber 42 R, Hvid Vipstjert 1 YP (1 par med 4 juv.), Gråkrage 9 R, Stær 248 R,  Tornirisk 27 R, Gulspurv 1 SY, 
Havet mellem Monnet og Birkholm (08:45): 
Toppet Lappedykker 524 R. Poul Rasmussen 
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Løkkeby Enge, Spodsbjerg Søndag 3. august 2003. Kl 15:00-15:30
Rørhøg 1 OF, Hjejle 2 R, Dobbeltbekkasin 15 FU. Peder Rasmussen
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Søby Monnet, Tåsinge Søndag 3. august 2003. Kl 12:00-12:45
Fiskehejre 1 R, Vibe 31 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 3 R, Hættemåge 125 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 4 R, Ringdue 1 SY, Gøg 1, Landsvale 1, Tornsanger 1. Niels Andersen
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Helnæs Made Søndag 3. august 2003. Kl 16:00
Lærkefalk 1 R (Jagede småfugle på engen). Anders Vedel
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Helnæs Søndag 3. august 2003. 
Halen (18:30): 
Krikand 1 FU, Gråand 23 R, Almindelig Ryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Rødben 1 FU, Mudderklire 8 FU, Hvid Vipstjert 3 FU
Flødebøtten (18:00): 
Fiskehejre 1 FU, Vibe 10 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Lille Regnspove 1 FU, Hvidklire 8 FU Per Damsgaard-Sørensen
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Karlsmose Søndag 3. august 2003. Kl 17:40-18:00
Fiskehejre 10 FU, Vibe 33 R, Reka, Eskild Nielsen
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand Søndag 3. august 2003. Kl 16:00
Sortterne 1 FU. Lars Lindskrog Christiansen
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Mose, Langeland Søndag 3. august 2003. Kl 12:15-12:45
Græshoppesanger 1 SY. Freddy S. Hansen
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Kelds Nor, Langeland Søndag 3. august 2003. Kl 8:30-10:00
Lille Lappedykker 2 FU, Grågås 200 R (+ minimum), Rørhøg 1 FU hun, Musvåge 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Brushane 20 FU (+), Dobbeltbekkasin 4 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 6 FU, Gul Vipstjert 1 R JUV, Tornsanger 2 SY. Freddy S. Hansen
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovns Klint, Langeland Søndag 3. august 2003. Kl 7:10
Ederfugl 170 V, Splitterne 1 V, Turteldue 1 TF, Bjergvipstjert 2 TF. Erik Danielsen
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg  Søndag 3. august 2003. Kl 18:15-19:00
Skeand 25 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Lørdag 2. august 2003.
Amerikansk skarveand 1 (Skudt). Erik Ehmsen

         Amerikansk skarveand skudt ved Arreskov Sø d. 2/8-03 yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland Lørdag 2. august 2003.
Sorthalset lappedykker 1 1k. Ole Goldschmidt  yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Lørdag 2. august 2003.
Amerikansk skarveand 1 (Skudt). Erik Ehmsen 
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Ø-havet syd for Fyn Lørdag 2. august 2003.
Havet nord for Hjortø (18:25): 
Stor Regnspove 16 OF
Store Egholm: 
Rørhøg 1 YP, Stor Præstekrave 64 R, Hjejle 285 R, Islandsk Ryle 7 R, Almindelig Ryle 128 R, Mudderklire 2 R, Gul Vipstjert 4 R
Hjelmshoved: Sort Svane 1 R. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen  
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Lørdag 2. august 2003. Kl 8:30-08:45
Fiskehejre 6 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 40 R, Strandskade 1 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 12 R, Vibe 14 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 24 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Hvidklire 1 R, Hvid Vipstjert 6 R
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Mose, Langeland  Lørdag 2. august 2003. 
Skægmejse 11 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI. Kelds Nor Fuglestation [Dof-Fyn]  
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg  Lørdag 2. august 2003. Kl 6:15-7:05
Atlingand 4 FOU, Skeand min 20 FOU, Grønbenet Rørhøne 18 FOU, Grågås 3 FOU
Sorthalset Lappedykker 4 FOU, Fiskehejre 1 FOU, Svaleklire 1 hørt
Stær min 700 udflyvning fra overnatning.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


         Lille lappedykker samles i Vejlen, Taasinge  yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Mose, Langeland  Fredag 1. august 2003.
Græshoppesanger 1 SY. Kelds Nor Fuglestation [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Ristinge, Langeland  Fredag 1. august 2003. Kl 16:00
Sandløber 3 FU, Dværgmåge 1 OF (Indtræk fra SV), Grå Fluesnapper 3 R (1 ad med udfl. unger), Korttået Træløber 1 FU (I gran- og fyrreskov). Henrik Mørup-Petersen [Dof-Fyn]  
Kl 16:00 - 22:30

Splitterne 2 Fu, Mursejler 6 Fu, Digesvaler 1000 på myrer, Løvsanger 1 Fu, Hvid vipstjert 4 Fu, Grågås 300 aftentræk
  mod vest

                      Harer ved Ristinge   yellow_u.gif (1028 bytes)


Østerøsø, Nyborg  Fredag 1. august 2003.  Kl 19:30-20:45
Skeand 5 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 30 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 10 R, Mudderklire 5 R Martin Thomsen, Per Rasmussen [Dof-Fyn]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø  Fredag 1. august 2003. 
Havørn 1 juv (den mørke), Tinksmed 12, Mudderklire 10. Erik Ehmsen
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Se obs fra den juli 2003 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

02 sep 2003
This page is part af: Http://www.Snatur.dk