Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra: [marts 2003] [april 2003][maj 2003][juni 2003][juli 2003][august 2003][september 2003] [november 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 40 - 45. (1. oktober - 31. oktober 2003).      Sidst opdateret 02 november 2003 22:01:36 

Via [DofCall] [De sidste 25] 

Svendborgøst Fredag 31. oktober 2003. Kl 10:45-11:25
Trappebæk/Mølledammen: Vandstær 1 R.
Christiansminde: Isfugl 1 R. Peder Rasmussen [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Taasinge Fredag 31. oktober 2003. Kl 8:45-10:15
Spurvehøg 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 15 R, Skærpiber 1 R, Bjergirisk 100 R, Snespurv 7 R [Dof-Fyn]

        Snespurve fra Monnet yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydlangeland Fredag 31. oktober 2003. Kl 8:25-13:30
Keldsnor (12:50-13:30): 
Pibesvane 1 R, Grågås 250 R, Bramgås 4 R, Knortegås 1 V, Pibeand 300 R, Skeand 25 R, Sortklire 10 R, Stor Tornskade 1 R. Henrik Knudsen, Søren Gjaldbæk

Lunden (12:25-12:40): 
Fuglekonge 20 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Henrik Knudsen, Søren Gjaldbæk
Dovns Klint (09:00-10:30): 
Sortstrubet Lom 1 V, Ederfugl 800 R, Bjerglærke 8 V, Nøddekrige 1 TF, Bogfinke/Kvækerfinke 400 S. Henrik Knudsen, Søren Gjaldbæk
Gulstav Østerskov (08:25-08:50): 
Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Søren Gjaldbæk [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Fredag 31. oktober 2003. Kl 15:45-16:45
Sortklire 10 R/FOU, Sangsvane 17 FOU ( 4 1k ), Knopsvane 2 FOU, Gråand 130 R
Pibeand min 5 FOU, Krikand 20 R, Troldand 250 R, Taffeland 50 R, Hvinand 60 R
Blishøne 80 FOU, Svartbag 1 R, Engpiber 3 FOU, Tårnfalk 1 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Svanninge Bakker Fredag 31. oktober 2003. Kl 9:15-11:15
Vandrefalk 1 R ( Området omkring Lerbjerg. Mobbet af gråkrager. Også hørt. ), Musvåge 3 R, Stor Tornskade 1 FOU ( åbne område omkring Lerbjerg ), Skovskade 12 ( fødetransport ), Sjagger 90 R, Vindrossel min 30 R, Misteldrossel min 10 R, Dompap 15 FOU, Bogfinke 50 T, Engpiber 4 T, Allike 10 V.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                              Ung vandrefalk død under kåd jagt
                              Sibiriske sangere på besøg i Danmark
                              Spurveugler på vej mod Danmark
                              Skestorke trak til Azorerne
                              Signal til afgang for skovsnepper
yellow_u.gif (1028 bytes)


Grasten, Thurø Torsdag 30. oktober 2003. Kl 14:15
Sjagger 250 Fu

  Efterår yellow_u.gif (1028 bytes)


Lohals Langeland Torsdag 30. oktober 2003. Kl 13:15-13:20
Musvit 10 FU , Tornirisk 1 FU AD hun, Dompap 2 FU JUV . Niels Christian Roe [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Horseklint og Tornen, Fyns Hoved Torsdag 30. oktober 2003. Kl 7:05-09:45
Toppet Lappedykker 1 R (Ph), Gråstrubet Lappedykker 2 R (Ph), Stor Præstekrave 4 FU, Strandhjejle 2 R, Sortgrå Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 10 R (+), Stor Regnspove 15 FU (+), Rødben 20 FU, Bjergirisk 30 FU, Snespurv 11 TI. Erik Danielsen, Hans Rytter [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Holckenhavn Fjord, Nyborg Torsdag 30. oktober 2003. Kl 15:00
Lille Lappedykker 52 R. Erik Danielsen, Hans Rytter [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Flyvesandet, Nordfyn Torsdag 30. oktober 2003. Kl 15:00
Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 OF, Stor Flagspætte 5 FU, Fuglekonge 30 FU (+), Topmejse 30 FU (+), Sortmejse 30 FU (+), Ravn 2 OF, Stor Korsnæb 1 OF. Per Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Torsdag 30. oktober 2003. Kl 11:00-12:30
Skarv 1 FU, Grågås 20 S, Knarand 20 FU, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Engpiber 6 R, Sjagger 50 V, Vindrossel 10 R, Misteldrossel 2 R, Allike 200 V, [PDP]
Sundet, Faaborg (08:10): Sangsvane 6 R AD (Derefter T Ø). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
Kl 8:10
Sangsvane 6 R AD (Derefter T Ø). Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Onsdag 29. oktober 2003. Kl 15:30-16:45
Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 20 FU, Grågås 25 R, Pibeand 30 R, Krikand 150 R (Minimum), Gråand 200 R (Minimum), Skeand 150 FU (Minimum), Troldand 8 FU, Hvinand 1 FU hun, Lille Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 22 R, Havørn 1 R 1K, Vibe 50 R, Hættemåge 100 R (Minimum), Svartbag 2 OF, Halemejse 8 OF. Erik Danielsen, Gunnar Jørgensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Langeland Onsdag 29. oktober 2003. Kl 8:10-14:15
Ristinge Hale / Storeholm, Langeland (13:00-14:15): 
Toppet Lappedykker 39, Skarv 740, Fiskehejre 2, Knopsvane 328, Mørkbuget Knortegås 12, Gravand 133, Pibeand 480, Krikand 35, Gråand 345, Spidsand 211, Skeand 38, Hvinand 70, Toppet Skallesluger 40, Spurvehøg 1, Musvåge 1, Tårnfalk 2, Vandrefalk 1 JUV hun, Strandskade 1, Hjejle 550, Strandhjejle 10, Almindelig Ryle 525, Stor Regnspove 76, Rødben 22, Huldue 1, Engpiber 1, Halemejse 16 V, Bjergirisk 625.
Dovns Klint, Langeland (08:10-10:15): 
Sortstrubet Lom 1 S, Lom sp. 5 SV, Ederfugl 670 SV, Ederfugl 4700 R, Havlit 2 SV, Spurvehøg 8 S AD han, Middelhavsmåge 1 SØ AD, Skærpiber 4 S, Skærpiber 1 R, Bjergvipstjert 2 S, Nøddekrige 1 TF, Allike 133 S, Allike 6 S (Halsbåndsallike), Råge 45 S, Grønirisk 88 S, Bjergirisk 31 S, Dompap 5 S.
Lindelse, Langeland: Rød Glente 1 S 1K
Keldsnor, Sydlangeland: 
Sangsvane 3 AD, Sortklire 8, Snespurv 2. Ole Goldschmidt
yellow_u.gif (1028 bytes)


                   Grønirisk fra Thurø Rev yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Rev, Thurø Onsdag 29. oktober 2003. Kl 14:25-15:45
Fiskehejre 1 R, Mørkbuget Knortegås 18 FU, Pibeand 2 R, Krikand 14 R, Gråand 40 R, Ederfugl 200 R, Sortand 1 N, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 2 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Svartbag 5 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 4 R, Skærpiber 1 R, Jernspurv 1 R, Gråkrage 16 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 40 R, Bjergirisk 16 R, Gulspurv 12 R.

     Mørkbuget knortegås 1 ung og 1 gammel fugl, Thurø Rev yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulvstav Mose, Sydlangeland Onsdag 29. oktober 2003. Kl 10:45-11:00
Nøddekrige 1 R (Obs.fra fugletårn). Peder Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Onsdag 29. oktober 2003. Kl 9:15
Nordisk Lappedykker 1 R (Ud for fugletårnet). Erik Danielsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Gudme Sø Onsdag 29. oktober 2003. Kl 12:00-12:20
Gråand 80 R, Taffeland 2 R, Troldand 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 450 R, Stormmåge 100 R, Bjergvipstjert 1 R. Arne Bruun [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Knudshoved, Nyborg Onsdag 29. oktober 2003. Kl 10:40-14:00
Rød Glente 1 TI, Fjeldvåge 1 TI, Silkehale 24 TI. Hans Rytter [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Østerøsø, Knudshoved Onsdag 29. oktober 2003. Kl 8:45-11:00
Skarv 20 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 112 R, Pibeand 100 R (+), Troldand 27 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 (1 FU, 1R), Dværgfalk 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 34 R, Stor Præstekrave 2 FU, Strandhjejle 1 FU, Rødben 9 FU, Svartbag 12 R, Grønirisk 20 R, Bjergirisk 50 FU. Anthony Carter [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Odense Å ved Nørre Broby Onsdag 29. oktober 2003. Kl 15:00-15:15
Vandstær 2 R. Per Bak [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Lohals Langeland Onsdag 29. oktober 2003. Kl 14:00-14:10
Dompap 1 FU AD hun (FU mine solsikker), Dompap 1 FU AD han (FU mine solsikker).Niels Christian Roe  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne, Horne Land Onsdag 29. oktober 2003. Kl 6:45-11:15
Sangsvane 8 SV, Ederfugl 270 V, Sortand 10 SØ, Spurvehøg 3 SV, Hedelærke 6 SV, Sanglærke 21 SV, Engpiber 30 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Sjagger 125 TF, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 37 TF, Misteldrossel 1 R, Blåmejse 70 TF, Allike 570 SV, Råge 56 SV, Stær 80 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 250 SV, Grønirisk 115 SV, Grønsisken 70 SV, Tornirisk 100 SV, Gråsisken 40 SV, Dompap 11 SV, Gulspurv 52 SV, Rørspurv 1 SV Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Nakkebølle Inddæmning Tirsdag 28. oktober 2003. Kl 8:30-10:15
Lille Lappedykker 2 R, Sangsvane 1 R, Pibeand 5 R, Krikand 370 R, Spidsand 8 R, Taffeland 1 R, Troldand 30 R, Hvinand 2 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Isfugl 2 R, Sjagger 90 R, Vindrossel 30 R. Niels Bomholt [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Fåsinge Tirsdag 28. oktober 2003. Kl 11:00-12:00
Vindrossel 30 R + 5 V, Sjagger 60 V, Knarand 18 FOU, Gråand 40 FOU, Krikand 10 FOU, Skeand 15 FOU, Taffeland 200 R, Troldand 1000 R ( anslået ), Lille Lappedykker 3 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


       Bjergirisk, Monnet yellow_u.gif (1028 bytes)


Skabohuse, Nyborg Tirsdag 28. oktober 2003. Kl 10:40
Lille Flagspætte 1 TI (Senere R), Silkehale 120 TI (+ senere R). Kurt Hansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Kelds Nor, Langeland Tirsdag 28. oktober 2003. Kl 13:30-15:00
Grågås 210 R, Bramgås 8 R, Pibeand 405 R, Krikand 45 R, Gråand 35 R, Skeand 14 R, Taffeland 555 R, Troldand 815 R, Bjergand 14 R, Hvinand 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 8 R, Sangdrossel 6 R, Halemejse 8 R. Ole Goldschmidt yellow_u.gif (1028 bytes)


Magleby Nor, Langeland Tirsdag 28. oktober 2003. 
Hjejle 55 R, Vibe 95 R. Ole Goldschmidt yellow_u.gif (1028 bytes)


Bagenkop Havn, Langeland Tirsdag 28. oktober 2003. 
Middelhavsmåge 1 R AD, Kaspisk Måge 1 R 1K Ole Goldschmidt yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Tirsdag 28. oktober 2003. Kl 12:10
Havørn 2 R, Vibe 150 R. Niels Andersen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Aarslev Tirsdag 28. oktober 2003. Kl 16:50
Silkehale 6 SV. Niels Andersen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brobyværk Vandmølle Tirsdag 28. oktober 2003. Kl 12:30
Vandstær 1 R. Erik Danielsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Odense Å, Dalum Tirsdag 28. oktober 2003. Kl 17:00
Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Flyvesandet Tirsdag 28. oktober 2003. Kl 13:30
Fuglekongesanger 1 R (Sammen med Fuglekonger på campingpladsen ca. 100 V for indgangen). Rudi Samrau, Hans Rytter, Tim Hesselballe [Dof-Fyn]
Kl 12:30-15:00
Skovhornugle 1 R, Silkehale 15 V. Tim Hesselballe [Dof-Fyn]
Kl 10:30
Fuglekongesanger 1 R. Havlit 3 R, Blå Kærhøg 1 R, Silkehale 49 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Stor Korsnæb 1 OF. Søren Gjaldbæk [Dof-Fyn]yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Tåsinge Mandag 27. oktober 2003. Kl 9:35-11:30
Toppet Lappedykker 1 FU (Skadet vinge!), Fiskehejre 3 R, Knopsvane 120 R (+), Sangsvane 9 R, Grågås 24 R, Pibeand 150 R, Krikand 40 R, Gråand 60 R, Tårnfalk 2 R, Hjejle 30 R, Stor Regnspove 3 R, Engpiber 2 R, Skærpiber 1 R, Gråkrage 32 R, Stær 80 R, Kvækerfinke 12 V, Bjergirisk 350 R, Snespurv 7 R. 

        Snespurv, Monnet d. 27. oktober 2003. yellow_u.gif (1028 bytes)


Vårø Tåsinge Mandag 27. oktober 2003. Kl 9:35-11:30
Sjagger 200 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Ny Gesinge, Taasinge Mandag 27. oktober 2003. Kl 9:25
Hjejle 40 R.   yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge Mandag 27. oktober 2003. Kl 9:00-09:20
Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Sangsvane 2 R, Gravand 5 R, Krikand 12 R, Taffeland 60 R, Troldand 350 R, Skægmejse 2 R (+), Rørspurv 1 R. yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne ( Horne Land ) Mandag 27. oktober 2003. Kl 6:45-11:30
Engpiber 9 SV, Rørspurv 4 SV, Gulspurv 10 SV, Bjergirisk 14 SV, Tornirisk 5 SV, Sanglærke 26 SV, Grønirisk 80 SV, Gråsisken 15 SV, Bog/Kvækerfinke 630 SV, Grønsisken 50 SV, Sjagger 430 TF, Vindrossel 12 SV, Stær 70 SV, Råge 60 SV, Allike 980 SV, Ringdue 770 SV, Spurvehøg 6 SV, Vandrefalk 1 ad SV kl 11:10 ( jagtede sølvmåger for sjov ), Ederfugl 710 SØ.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne ( Horne Land ) Søndag 26. oktober 2003. Kl 6:45-12:00
Løvsanger 1 SY ( Hørt flere gange ), Sangdrossel 2 R, Vindrossel 44 SV, Sjagger 21 SV + 90 R, Misteldrossel 1 SV, Engpiber 13 SV, Tornirisk 2 SV, Bjergirisk 20 SV, Rørspurv 1 SV, Gulspurv 9 SV, Bog/Kvækerfinke 80 SV, Gråsisken 3 T, Grønsisken min. 10 SV, Ringdue 1000 SV, Huldue 1 SV, Allike 1230 SV, Råge 53 SV, Sanglærke 83 SV, Hedelærke 12 SV, Stær 60 SV, Musvåge 13 SV, 
Spurvehøg 4 SV ( En landede på kikkert en m. fra PDP ), Grågås 85 SV, Skarv 155 S, Sangsvane 9 SV, Hjejle 50 NV.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sollerup og Arreskov Sø Søndag 26. oktober 2003. Kl 12:45-13:55
Toppet Lappedykker 280 R, Grågås 250 R, Troldand 200 R, Spurvehøg 1 FU, Sjagger 4 R, Vindrossel 30 R, Halemejse 6 R, Ravn 2 R, Stær 6 R, Gråsisken 6 R, Dompap 3 R.    

   Benved har frugt nu! yellow_u.gif (1028 bytes)


Nakkebølle Gods Søndag 26. oktober 2003. Kl 14:30
Hjejle 300 R, Vibe 40 R. yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydlangeland Søndag 26. oktober 2003. Kl 6:45 - ?
Dovns Klint, Langeland (06:45-10:15): 
Gråstrubet Lappedykker 3 SV, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 14 SV, Sangsvane 1 AD (Til Noret), Grågås 58 SV, Bramgås 106 SV, Mørkbuget Knortegås 58 SV, Ederfugl 1185 SV, Ederfugl 3400 R, Sortand 2 SV, Hvinand 1 SV, Toppet Skallesluger 5 SV, Stor Skallesluger 12 SV, Spurvehøg 16 SV, Musvåge 4 SV, Tårnfalk 2 SV, Hjejle 1 SV, Huldue 16 SV, Ringdue 8275 SV, Tyrkerdue 2 TF, Hedelærke 7 SV, Sanglærke 5 SV, Landsvale 1 R, Engpiber 29 SV, Skærpiber 7 SV, Hvid Vipstjert 61 SV, Jernspurv 2 SV, Sjagger 185 SV, Vindrossel 21 SV, Nøddekrige 1 R (Vesterskov, Langeland), Allike 105 SV, Råge 46 SV, Gråkrage 3 SV, Skovspurv 45 SV, Kvækerfinke 258 SV, Grønirisk 36 SV, Stillits 17 SV, Grønsisken 21 SV, Tornirisk 27 SV, Bjergirisk 185 SV, Gråsisken 7 SV, Laplandsværling 1 SV, Gulspurv 2 SV.
Tryggelev Nor, Langeland: 
Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 3 R, Sangsvane 2 R AD, Blisgås 2 R AD, Grågås 484 R, Pibeand 76 R, Knarand 61 R, Krikand 177 R, Spidsand 8 R, Skeand 21 R, Rørhøg 2 R 1K, Spurvehøg 2 SV, Musvåge 9 SV, Fjeldvåge 2 R 1K, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 56 R, Sortklire 9 R, Huldue 12 SV, Ringdue 620 SV, Misteldrossel 16 R, Skægmejse 8 R.
Bagenkop Havn, Langeland: 
Gransanger 1. Ole Goldschmidt
Gulstav, Langeland:
Pibeand 21 R, Blå Kærhøg 1 NV, Strandhjejle 1 R, Hedelærke 8 T (7 sv + 1 n), Landsvale 1 R, Skærpiber 2 R, Rødhals 8 R, Sangdrossel 2 R, Misteldrossel 3 R, Skægmejse 2 HØ, Blåmejse 52 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt yellow_u.gif (1028 bytes)


Rantzausminde Søndag 26. oktober 2003. Kl 12:40
Spurvehøg 1 (Forfulgte en Gråspurv), Tyrkerdue 2 FU, Sjagger 40 OF, Vindrossel 10 OF, Halemejse 15 FU, Topmejse 1 R. Niels Andersen yellow_u.gif (1028 bytes)


Strandvænget, Rantzausminde Søndag 26. oktober 2003. Kl 11:32
Sangsvane 2 SV. Niels Andersen yellow_u.gif (1028 bytes)


Siø Søndag 26. oktober 2003. Kl 7:50
Hjejle 350 R. Steen Winkel yellow_u.gif (1028 bytes)


Knudshoved/Østerøsø - DOF-FYN TUR Søndag 26. oktober 2003. Kl 9:00-12:30
Fiskehejre 17 R, Knopsvane 130 R, Sangsvane 1 R AD, Pibeand 100 R (+), Gråand 40 R (+), Spidsand 4 R, Skeand 5 R, Troldand 45 R (+), Fjeldvåge 1 R (1 K), Tårnfalk 2 FU, Blishøne 58 R, Strandhjejle 3 R, Almindelig Ryle 5 FU, Sortklire 2 R, Rødben 8 FU, Skærpiber 1 FU, Silkehale 24 FU. 14 Dof-medlemmer,  Edda Riiser, Eske Frank Morthensen  yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Søndag 26. oktober 2003.
Havørn 2 R 1K. Holger Henriksen, Per Rasmussen
Kl 9:30
Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 15 R, Pibeand 100 R, Krikand 300 R, Skeand 90 R, Troldand 10 R, Hvinand 5 R, Lille Skallesluger 1 R hun, Toppet Skallesluger 8 R, Havørn 3 R (2ad,1juv), Musvåge 2 R. Birte Sørensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Kongshøj Mølle Søndag 26. oktober 2003. Kl 16:00-16:15
Vandstær 1 FU. Peder Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand, Vestfyn Søndag 26. oktober 2003. Kl 12:30-16:00
Fiskehejre 3 R, Grågås 50 R, Gravand 1 R, Gråand 100 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Hjejle 100 R, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 15 R, Ringdue 40 R, Skovspurv 20 R, Gulspurv 10 R. Bent Carstensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Helnæs Made Søndag 26. oktober 2003. Kl 12:00
Grågås 50 R, Blå Kærhøg 1 R hun, Musvåge 3 R, Tårnfalk 2 R, Almindelig Ryle 13 R, Ringdue 150 R, Ravn 2 R, Gulspurv 5 R. Birte Sørensen yellow_u.gif (1028 bytes)


   

      Jagtfalk fra Sydsjælland i dag. yellow_u.gif (1028 bytes)


Løkkeby Enge, Langeland Lørdag 25. oktober 2003. 
Pibeand 48 R, Krikand 12 R, Middelhavsmåge 1 R 1K, Husskade 14 R, Halsbåndallike 8 R , Sortkrage 11 R. Ole Goldschmidt yellow_u.gif (1028 bytes)


Barager Nebbe, Langeland Lørdag 25. oktober 2003. 
Skarv 330 R, Pibesvane 2 R AD, Strandhjejle 3 R, Almindelig Ryle 1 R, Stor Regnspove 8 R, Hættemåge 400 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 110 R, Landsvale 1 R, Skærpiber 1 R, Gulspurv 110 R. Ole Goldschmidt yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Lørdag 25. oktober 2003. Kl 16:30-17:30
Toppet Lappedykker 14 R, Fiskehejre 19 R, Grågås 40 R, Pibeand 120 R, Krikand 190 R, Spidsand 2 R, Skeand 210 R, Lille Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 16 R, Havørn 4 R (2 ad + 2 juv), Musvåge 3 R, Vandrikse 1 HØ, Vibe 120 R, Hættemåge 400 R, Stær 100 R. Niels Bomholt yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydlangeland Lørdag 25. oktober 2003. Kl 7:50 - 15:15
Tryggelev Nor, Sydlangeland (13:00-15:15): 
Toppet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 2 R, Grågås 165 R, Pibeand 120 FU, Knarand 24 FU, Krikand 39 FU, Gråand 40 R, Spidsand 4 FU, Skeand 2 FU, Taffeland 1 R, Troldand 20 R, Almindelig Ryle 30 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Skægmejse 2 R, Sortkrage 1 R.
Klise Nor, Sydlangeland (12:40-12:55): 
Knopsvane 26 FU, Gravand 3 R, Knarand 1 R, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 60 FU, Stær 120 FU
Gulstav Mose, Sydlangeland (10:30-12:15): 
Pibeand 14 R, Krikand 2 R, Gråand 6 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Sjagger 40 FU, Misteldrossel 2 R, Stær 12 FU, Bjergirisk 10 FU.
Bruns Banke, Sydlangeland (09:45-10:20): 
Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 51 R, Pibeand 77 FU, Gråand 24 R, Troldand 65 R, Engpiber 1 R, Gråkrage 18 FU
Dovns Klint (07:50-09:30): Skarv 40 FU, Grågås 32 V, Ederfugl 500 FU, Sortand 1 V, Toppet Skallesluger 2 V, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Islandsk Ryle 2 V, Allike 40 TF. Ella Mikkelsen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Fåborg Lørdag 25. oktober 2003. Kl 11:00-12:00
Grønsisken 30 FOU, Gråsisken 2 T, Korttået Træløber 2 FOU, Stær 15 FOU, Engpiber 4 R, Taffeland 160 R, Skeand 10 FOU, Krikand 10 FOU, Knarand 25 FOU, Grønbenet Rørhøne 2 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Ulbølle Brugs Fredag 24. oktober 2003. Kl 9:30
Stor Korsnæb 3 R. Niels Bomholt yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund ved Iholm Fredag 24. oktober 2003. Kl 17:00 - 17:50
Lille lappedykker 34, Mørkbuget knortegås 32 Fu, Ederfugl 22 Fu, Fiskehejre 4, Knopsvane 60, Blishøne 300, Svartbag 4. yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Tåsinge Fredag 24. oktober 2003. Kl 14:00-15:45
Pibeand 300 FU, Havørn 1 N 2K, Fjeldvåge 1 R, Bjergirisk 430 FU, Snespurv 4 R. Søren Gjaldbæk, Hans Rytter yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovnsklint, Sydlangeland Fredag 24. oktober 2003. Kl 7:35-09:05
Skarv 1640 S, Rød Glente 1 TF, Spurvehøg 2 SV, Huldue 1 SV, Ringdue 2421 SV, Engpiber 11 SV, Hvid Vipstjert 1 T, Vindrossel 40 T, Allike 131 SV, Råge 1 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1133 SV, Grønirisk 63 SV, Stillits 19 SV, Grønsisken 67 SV, Bjergirisk 20 SV. Søren Gjaldbæk, Hans Rytter yellow_u.gif (1028 bytes)


Søgård Mose, Sydlangeland Fredag 24. oktober 2003. Kl 11:15
Blisgås 2 FU, Grågås 500 FU (+), Bramgås 29 FU. Søren Gjaldbæk, Hans Rytter yellow_u.gif (1028 bytes)


Langeland Fredag 24. oktober 2003. Kl 9:30-14:15
Tryggelev Nor, Langeland (11:50-14:15): 
Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 10 R, Pibeand 20 R, Krikand 12 R, Gråand 18 R, Atlingand 8 R, Skeand 12 R, Taffeland 6 R, Troldand 200 R (+), Spurvehøg 1 FU, Hjejle 2 R, Almindelig Ryle 7 R, Hvidklire 7 R, Svartbag 2 R, Landsvale 1 OF, Vindrossel 2 FU
Dovns Klint, Langeland (10:50-11:30): Ederfugl 100 R (+), Tårnfalk 1 FU, Stær 20 OF, Stillits 7 OF
Fakkebjerg, Langeland (10:40): 
Grågås 500 FU (+), Bramgås 20 FU, Musvåge 2 OF
Kelsnor Fyr, Langeland (09:30-10:30): 
Grågås 1 R, Bramgås 1 R, Pibeand 19 R, Gråand 13 R, Skeand 23 FU, Taffeland 8 R, Ederfugl 48 R, Vibe 6 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Svartbag 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 44 R, Stillits 2 R, Gulspurv 2 R. Jørgen Hansen, Torben Møller 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Christiansminde, Svendborg Fredag 24. oktober 2003. Kl 8:55
Silkehale 30 SV, Gærdesmutte 2 R, Solsort 6 R, Blåmejse 5 R, Musvit 6 R, Spætmejse 2 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 18 R, Kernebider 3 R yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Fredag 24. oktober 2003. 
Silkehale 1 R. Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


       Råge fra Præstevænget, Svendborg yellow_u.gif (1028 bytes)


Nakkebølle Fjord Fredag 24. oktober 2003. Kl 10:00-10:15
Lille Lappedykker 40 R, Skarv 20 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 275 R, Mørkbuget Knortegås 45 R, Toppet Skallesluger 10 R, Blishøne 1500 R, Sølvmåge 50 R, Hjejle 650 R, Vibe 50 R, Stillits 29 R, Tornirisk 4 R. Jacob Sterup Andersen yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Fredag 24. oktober 2003. Kl 9:00-09:40
Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 17 R, Knopsvane 1 R, , Grågås 1 R, Pibeand 110 R, Krikand 400 R, Gråand 520 R, Skeand 80 R, Troldand 15 R, Lille Skallesluger 2 R (Brune), Stor Skallesluger 6 R, Havørn 4 R (2 ad + 2 1k), Vibe 24 R, Almindelig Ryle 4 R, Hættemåge 300 R, Ravn 1 R, Skarv 2 R,
Fiskehejre 17 R, Sangsvane (09:04) 1 AD R, Svartbag 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 13 R. Jacob Sterup Andersen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Hundstrup Å v/Strandvejen S.f. V. Aaby Fredag 24. oktober 2003. Kl 9:52
Isfugl 1 R. Jacob Sterup Andersen yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Fåborg Fredag 24. oktober 2003. Kl 11:30-12:10
Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 20 R, Pibeand 1 R, Knarand 29 R, Krikand 77 R, Gråand 94 R, Spidsand 1 R, Skeand 26 R, Taffeland 240 R, Troldand 1050 R, Blishøne 300 R. Jacob Sterup Andersen
Kl 11:30-12:30
Knarand 25 FOU, Skeand 20+ R/FOU, Krikand 50+ R/FOU, Troldand 700+ R, Taffeland 150+ R, Blishøne 200+ FOU, Lille Lappedykker 2 FOU, Toppet Lappedykker 3 FOU, Spurvehøg 1 T, Engpiber 1 V, Sølvmåge 93 R, Hættemåge 50 R  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovns Klint og Keldsnor, Langeland Torsdag 22. oktober 2003. Kl 15:30-17:05
Skarv 80 R, Knopsvane 1 R, Pibesvane 4 R, Bramgås 3 R, Pibeand 250 R, Krikand 60 R, Taffeland 150 R, Troldand 300 R, Ederfugl 500 R, Toppet Skallesluger 6 V, Spurvehøg 1 TI, Strandhjejle 2 R, Islandsk Ryle 2 R, Almindelig Ryle 18 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 11 R, Svartbag 16 R, Hvid Vipstjert 2 R, Fuglekonge 8 FU, Blåmejse 12 R, Korttået Træløber 1 R, Bjergirisk 80 R, Rørspurv 1 R 

           Pibesvane Kelds Nor d. 23/10-2003. yellow_u.gif (1028 bytes)


Henninge Nor, Langeland Torsdag 22. oktober 2003. Kl 15:10-16:40
Toppet Lappedykker 1 R, Rødhovedet And 1 R AD hun, Bjergand 2 R hun, Rød Glente 1 R (Syd for Noret). Ole Goldschmidt yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Torsdag 22. oktober 2003. Kl 15:00-15:15
Lille Lappedykker 10 R, Toppet Lappedykker 30 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Krikand 50 R, Gråand 100 R, Skeand 100 R, Lille Skallesluger 6 R, Havørn 2 R (Een ad. (fangede fisk) og een ung), Musvåge 2 R, Stor Regnspove 1 OF (Spove sp.) Aage Wichmann [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne ( Horne Land ) Torsdag 22. oktober 2003. Kl 7:45-13:00
Skarv 57 S, Havlit 4 SØ, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 9 SV, Almindelig Ryle 15 NV, Huldue 4 SV, Ringdue 1140 SV, Hedelærke 8 SV, Sanglærke 83 SV, Engpiber 8 SV, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 11 SV, Misteldrossel 11 SV, Gransanger 1 R, Blåmejse 20 SV, Allike 2000 SV, Råge 100 SV, Stær 20 SV, Grønirisk 30 SV, Tornirisk 18 SV, Tornirisk 20 R, Bjergirisk 12 SV, Bjergirisk 30 R, Rørspurv 4 SV  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Torsdag 22. oktober 2003. Kl 8:30
Lille Skallesluger 2 R hun. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                              Ung landsvale ringmærket af Lars Hansen og aflæst i Sydafrika
yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Onsdag 22. oktober 2003. Kl 10:00-10:45
Toppet Lappedykker 140 R, Skarv 125 R, Krikand 30 R, Skeand 400 R, Lille Skallesluger 7 R hun, Havørn 40 R (2 voksne 2 unger. En voksen fangede en lille fisk), Musvåge 2 OF, Fjeldvåge 1 OF, Hættemåge 300 FU (Fiskede i flokke), Ravn 2 OF. Aage Wichmann [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne ( Horne Land ) Onsdag 22. oktober 2003. Kl 7:30-13:15
Stær 250 SV, Blåmejse 20 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Engpiber 5 SV, Gulspurv 16 SV, Rørspurv 7 SV, Bog/Kvækerfinke 50 SV, Grønirisk 15 SV, Bjergirisk 4 SV, Hedelærke 5 SV, Sanglærke 21 SV, Vindrossel 3 SV, Misteldrossel 13 SV, Allike 3240 SV, Gråkrage 10 SV, Råge 73 SV, Ringdue 630 SV, Huldue 1 SV, Spurvehøg 3 SV, Musvåge 37 SV, Fjeldvåge 1 R, Vibe 30 SV, Skarv 30 S, Sædgås 2 SØ, Grågås 75 V, Sangsvane min 1 V ( flok hørt ), Sortstrubet Lom 1 SØ, Ederfugl 190 V, Sortand 8 SØ.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]

          Lille udsnit af de mange bjergirisk yellow_u.gif (1028 bytes)


Vornæs, Tåsinge Tirsdag 21. oktober 2003. Kl 17:05
Sangsvane 22 FU. yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Tåsinge Tirsdag 21. oktober 2003. Kl 15:45-16:50
Gravand 14 R, Pibeand 150 R, Tårnfalk 1 FU, Almindelig Ryle 1 R, Hvidklire 1 R, Halemejse 18 FU, Stær 12 R, Bogfinke 60 FU, Bjergirisk 400 FU, Snespurv 2 FU.

         Snespurv, Monnet d. 21. oktober 03. yellow_u.gif (1028 bytes)


Mark syd for Vejlen, Taasinge Tirsdag 21. oktober 2003. Kl 17:03
Hjejle 40 R. yellow_u.gif (1028 bytes)


Skårup Strandvej/ Naturskolen Tirsdag 21. oktober 2003. Kl 8:30-13:30
Bjergvipstjert 1 Of, Stor flagspætte 1, Spætmejse 2, Musvåge 3 Fu. yellow_u.gif (1028 bytes)


Sallinge Tirsdag 21. oktober 2003. Kl 13:25
Bramgås 135 V. Bent Staugaard, Poul Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Tirsdag 21. oktober 2003. Kl 16:10-16:40
Toppet Lappedykker 80 R, Skarv 150 R (Heraf 3 med farveringe: Rød KV3, Hvid R8S og Grøn 1KA. Kommer fra hhv. Tofte Sø, Stavns Fjord og Mågeøerne.), Stor Skallesluger 1 R, Havørn 2 R (På øen), Hættemåge 500 R. Jacob Sterup Andersen  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Nakkebølle Fjord Tirsdag 21. oktober 2003. Kl 15:25
Isfugl 1 R (Ved Fjellebroen). Jacob Sterup Andersen  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Siø Tirsdag 21. oktober 2003. Kl 15:00
Grågås 12 R, Hjejle 50 R, Almindelig Ryle 15 R. Jørgen Hansen, Torben Møller [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Søgård Mose, Sydlangeland Tirsdag 21. oktober 2003. Kl 11:45
Grågås 200 FU, Bramgås 17 FU. JT-02 M&N, Dalum Landbrugsskole, Hans Rytter [Dof-Fyn]
Kl 17:45-18:15
Sortklire 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovnsklint, Sydlangeland Tirsdag 21. oktober 2003. Kl 7:40-09:30
Sangsvane 1 V, Grågås 40 V, Bramgås 21 V, Ederfugl 500 R, Havørn 1 OF JUV, Spurvehøg 8 S, Musvåge 1 T, Huldue 3 S, Ringdue 7310 S, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 S, Allike 100 S, Allike 300 TF, Bogfinke/Kvækerfinke 275 S, Stillits 20 S, Grønsisken 20 S, Bjergirisk 6 S, Lille Korsnæb 1 S. JT-02 M&N, Dalum Landbrugsskole, Hans Rytter [Dof-Fyn]
Kl 9:30-12:15
Knortegås 11 SV, Ederfugl 1800 R, Kongeederfugl 1 R (Delvis eclipsedragt), Havlit 1 R, Sortand 20 S, Fløjlsand 4 SV, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 4 Ø, Havørn 1 NV JUV, Spurvehøg 2 R, Musvåge 10 TF, Huldue 1 S, Ringdue 3300 S, Stor Flagspætte 1 R, Hedelærke 5 SV, Landsvale 1 R, Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 5 R, Misteldrossel 1 R, Fuglekonge 5 R (+), Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Halemejse 8 R, Korttået Træløber 1 R, Allike 360 TF, Bjergirisk 30 R. Niels Bomholt [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne ( Horne Land ) Tirsdag 21. oktober 2003. Kl 7:30-10:30
Sangdrossel 2 R, Misteldrossel 1 TF, Sjagger 2 TF, Vindrossel 11 TF, Ringdue 2050 SV, Allike 600 SV, Ravn 3 TF, Engpiber 3 SV, Hvid Vipstjert 3 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Grønirisk 65 SV, Grønsisken 10 SV, Bog/Kvækerfinke 180 SV, Bjergirisk 15 SV
Gulspurv 10 SV, Rørspurv 4 SV, Sanglærke 8 SV, Hedelærke 7 SV, Stær 140 SV
Musvåge 3 SV, Spurvehøg 1 SV, Sildemåge 1 SØ, Grågås 12 SV.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Mandag 20. oktober 2003. Kl 12:10-12:45
Toppet Lappedykker 4 FU, Grågås 70 SV, Knarand 14 FU, Skeand 10 R (+), Taffeland 150 R (+), Troldand 400 R, Allike 130 SV, Grønsisken 20 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Bramgæssene er nået frem  yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Rev Søndag 19. oktober 2003. 
Mørkbuget Knortegås 8 R (+ 7 Langelandssund), Strandskade 1 R, Bjergirisk 40 R. Arne Bruun  yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndervej 107, Thurø Søndag 19. oktober 2003. 
Grågås 30 S, Bramgås 645 SV (Mellem 14 og 18.15.), Mørkbuget Knortegås 5 SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 9 R, Sjagger 1 R. Arne Bruun  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne, Horne Land Søndag 19. oktober 2003. Kl 7:30-12:30
Ederfugl 100 SØ, Spurvehøg 2 SV, Musvåge 1 SV, Rødben 1 SV, Huldue 1 SV, Ringdue 460 SV, Stor Flagspætte 1 TF, Hedelærke 1 SV, Sanglærke 43 SV, Landsvale 1 SV, Engpiber 13 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 2 SV, Rødstjert 1 FU, Sangdrossel 4 SV, Vindrossel 30 SV, Misteldrossel 1 SV, Blåmejse 10 SV, Stor Tornskade 1 TF, Allike 1580 SV, Råge 30 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 50 SV, Grønirisk 25 SV, Grønsisken 10 SV, Tornirisk 11 SV, Bjergirisk 2 SV, Gråsisken 10 SV, Rørspurv 5 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborgsund ved Iholm Søndag 19. oktober 2003. Kl 16:40-17:15
Fiskehejre 32 R, Knopsvane 180 R, Bramgås 300 V (Kl 16:55 + 17:08), Mørkbuget Knortegås 104 FU, Gråand 60 R, Ederfugl 60 R, Toppet Skallesluger 18 R, Blishøne 600 R

              Bramgås på vej gennem Svendborgsund mod vest  yellow_u.gif (1028 bytes)


Hvidkilde Sø Søndag 19. oktober 2003. Kl 17:10-17:20
Fiskeørn 2, Nøddekrige 1. Nis Rattenborg  yellow_u.gif (1028 bytes)


Siø Søndag 19. oktober 2003. 
Vandrefalk 1 AD han, Hjejle 720 R. Nis Rattenborg  yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Søndag 19. oktober 2003. Kl 8:45 
Almindelig Ryle 12 R, Lille Kobbersneppe 1 R  yellow_u.gif (1028 bytes)


Lundeborg Søndag 19. oktober 2003. Kl 16:00
Bramgås 170 S. Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Nyborg Søndag 19. oktober 2003. Kl 10:00-12:50 
Lindholm, Nyborg (12:50): 
Husrødstjert 5 R.
Knudshoved, Nyborg (11:20-12:40): 
Rødstrubet Lom 3 N, Mørkbuget Knortegås 2 S, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 27 T, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fuglekonge 3 FU, Sortmejse 1 R, Husskade 3 R, Grønirisk 60 FU, Gråsisken 2 OF.
Østerø Sø, Nyborg (10:00-10:35): 
Skarv 2 R, Fiskehejre 28 R, Knopsvane 142 R, Bramgås 28 (Kl 10:35), Pibeand 330 R (+), Gråand 50 R, Spidsand 3 R, Skeand 8 R, Troldand 12 R, Blishøne 40 R, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 70 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 5 R, Hættemåge 100 R (+), Rørspurv 1 R. 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand, Vestfyn Søndag 19. oktober 2003. Kl 11:15-12:35
Grågås 800 R, Vandrikse 2 R (1 set), Hjejle 350 R, Vibe 115 R, Almindelig Ryle 53 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Stor Regnspove 1 S, Hvidklire 1 R, Bjerglærke 8 R, Engpiber 15 R, Bjergvipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Skægmejse 16 R, Halemejse 8 R. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Rudkøbing - Strynø Lørdag 18. oktober 2003. 
Mørkbuget Knortegås 590 R, Ederfugl 620 R, Marsvin 4. Nis Rattenborg   yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Lørdag 18. oktober 2003. Kl 12:15-12:45
Lille Lappedykker 9 R, Fiskehejre 15 R, Knopsvane 8 R, Pibeand 18 R, Krikand 12 R, Gråand 60 R, Spidsand 13 R, Taffeland 8 R, Troldand 80 R, Hvinand 6 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Klyde 2 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 28 R, Islandsk Ryle 5 R, Almindelig Ryle 18 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 2 R, Svartbag 1 R, Engpiber 4 R, Grønirisk 2 R, Bramgås 60 V, Sanglærke 2.  yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegaard Sø Lørdag 18. oktober 2003. Kl 11:30-11:50
Toppet Lappedykker 60 R, Skarv 150 R, Fiskehejre 12 R, Pibeand 40 R, Krikand 600 R, Skeand 400 R, Taffeland 10 R, Troldand 40 R, Stor Skallesluger 3 R, Musvåge 2 R, Vibe 24 R, Hættemåge 300 R, Svartbag 1 R, Stær 60 R  yellow_u.gif (1028 bytes)


Nørresø (Plantagen syd for) Lørdag 18. oktober 2003. Kl 13:00 
Musvåge 1 R, Skovskade 1 R, Kvækerfinke 80 R  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne ( Horne Land ) Lørdag 18. oktober 2003. Kl 7:15-10:00 
Vindrossel 33 SV, Natugle 2 R, Hvid Vipstjert 2 SV, Rørspurv 1 SV, Bjergvipstjert 1 SV
Bog/Kvækerfinke 30 SV, Grønsisken 10 SV, Grønirisk 80 SV, Sanglærke 15 R, Allike 260 SV, Stær 180 SV, Ederfugl 900 SØ, Sortand 7 SØ, Havlit 1 SØ, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ. 
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


                 De første nætter med rimfrost  yellow_u.gif (1028 bytes)


Østerø Sø, Nyborg Lørdag 18. oktober 2003. Kl 13:00-15:00
Fiskehejre 26 R, Knopsvane 75 R, Mørkbuget Knortegås 19 R, Pibeand 260 R, Spidsand 2 FU, Troldand 12 R, Toppet Skallesluger 1 OF, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 40 FU, Vibe 180 R, Almindelig Ryle 15 R, Gærdesmutte 2 R, Grønirisk 60 FU. Christian og Ella Mikkelsen [DofFyn yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Taasinge Fredag 17. oktober 2003. Kl 7:15-12:45 
Bramgås 49R+ 136V, Tårnfalk 1 fu, Krikand 268, Gravand 32 , Spidsand 3 , Grågås 119, Dobbeltbekkasin 22, Gråkrage 28, Sortkrage 1, Råge 32, Knopsvane 262, Gråand 367, Pibeand 552, Hættemåge 76 , Svartbag 5, Allike 95 s+ 35 r, Fiskehejre 25, Stær 41 r, Almindelig ryle 47, Stor regnspove 4, Strandhjejle 4, Engpiber 37 r, Musvåge 1 , Sølvmåge 21, Toppet lappedykker 176 PH, Skærpiber 4, Mørkbuget knortegås 23, Blishøne 1386, Toppet skallesluger 47, Hvinand 14, Sanglærke 36, Bjergirisk 225, Hjejle 19, Skarv 29, Fjeldvåge 1, Vandrefalk 1 ad. han, Stillits 4, Ederfugl 18, Blå kærhøg 1 brun, Vibe 5, Tornirisk 8, Hvidklire 2 HØ, Spurvehøg 1 FU. Poul Rasmussen  yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovns Klint, Langeland Fredag 17. oktober 2003. Kl 7:15-12:45 
Vandrefalk 1 Fu, Stillits 41, Ederfugl 2692, Skarv 14 SV, Toppet skallesluger 30 Musvåge 2, Gravand 1, Bramgås 155, Mørkbuget knortegås 495, Fiskehejre 1, Gråand 2, Pibeand 6, Hvinand 6, Toppet lappedykker 6, Dværgmåge 3 Ad + 3 Juv, Hvid vipstjert 16, Kvækerfinke 34, Sortand 65 V, Misteldrossel 1, Bogfinke 93, Allike 130, Vindrossel 7, Grønsisken 160, Grågås 23 S, Stær 40, Fløjlsand 5, Splitterne 11, Halemejse 4 R, Havlit 8 V, Spurvehøg 5, Landsvale 194, Engpiber 21, Huldue 2, Almindelig kjove 1, Sjagger 60, Skovspurv 6, Rødstrubet lom 6 V + 2 Ø, Skeand 3 Ø, Musvit 20 Tf, Dobbeltbekkasin 1 R, Skovskade 1, Ringdue 400 S. Dieter Maaszen, Leif Bisschop-Larsen, EEEcklon

           Mørkbuget knortegås trækker forbi Dovns Klint    yellow_u.gif (1028 bytes)


Tryggelev Nor, Langeland Fredag 17. oktober 2003. Kl 12:00-13:00 
Lille Lappedykker 18 R, Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 5 R, Grågås 20 R, Bramgås 55 V, Pibeand 50 R, Knarand 48 R, Krikand 80 R, Gråand 35 R, Spidsand 5 R, Skeand 5 R, Taffeland 10 R, Troldand 5 R, Hjejle 50 R, Vibe 260 R, Skægmejse 6 R. Leif Bisschop-Larsen  yellow_u.gif (1028 bytes)


Horne Land, Faaborg Fredag 17. oktober 2003. Kl 7:15-12:45
Vibe 5 SV, Huldue 2 SV, Ringdue 530 SV, Sanglærke 11 SV, Landsvale 1 SV, Engpiber 6 SV, Engpiber 20 R, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 2 SV, Sjagger 11 SV, Vindrossel 100 SV, Halemejse 15 TF, Blåmejse 22 SV, Skovskade 3 SV, Allike 1630 SV, Råge 100 SV, Stær 80 SV, Grønsisken 25 SV, Tornirisk 22 SV, Rørspurv 2 SV Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Torsdag 16. oktober 2003. Kl 13:20
Havørn 2 OF (Over søen, svævende ca. 10 min.). Christian, Anna, Ella Mikkelsen yellow_u.gif (1028 bytes)


Ristinge Hale/ Storeholm Torsdag 16. oktober 2003. 
Tårnfalk 1, Stillits 5, Bjergirisk 2, Strandskade 4, Ederfugl 36, Skarv 35, Toppet skallesluger 4, Musvåge 1, Gravand 1, Bramgås 10, Mørkbuget knortegås 53, Fiskehejre 9, Knopsvane 334, Gråand 52, Pibeand 31, Hvinand 29, Toppet lappedykker 22, Dværgmåge 1, Hjejle 225, Vibe 120. Poul Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Taasinge Torsdag 16. oktober 2003. Kl 9:30 - 11:40
Bogfinke/Kvækerfinke 30, Fiskehejre 6, Pibeand 140, Engpiber 15, Sortkrage 1, Bjergirisk 40, Knopsvane 90, Dobbeltbekkasin 3, Gravand 12, Krikand 30, Stær 12, Sanglærke 18 V, Bramgås 72, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1 Fu, Grågås 50, Stor regnspove 13, Toppet lappedykker 140, Skærpiber 1, Strandskade 1, Sangsvane 3, Fjeldvåge 1, Toppet skallesluger 60, Blishøne 80, tornirisk 6. yellow_u.gif (1028 bytes)


Odden ved Hjortø Torsdag 16. oktober 2003. 
Mørkbuget knortegås 30. yellow_u.gif (1028 bytes)


Birkholm Torsdag 16. oktober 2003. 
Mørkbuget knortegås 40. yellow_u.gif (1028 bytes)


Ny Gesinge, Taasinge Torsdag 16. oktober 2003. Kl 9:10
Hjejle 500. yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge Torsdag 16. oktober 2003. Kl 9:00
Halemejse 10, Blåmejse 6, Rørspurv 1, Skægmejse 1 Hø, Sangsvane 1 Hø, Musvåge 2, Hvidklire 1, Vindrossel 8.

          Bramgæs ved Monnet yellow_u.gif (1028 bytes)


Horne Land, Faaborg Torsdag 16. oktober 2003. Kl 7:15-14:00
Natugle 2 R, Vindrossel 55 SV, Sangdrossel 3 R, Sjagger 4 SV, Stær 420 SV, Gulspurv 10 SV, Rørspurv 2 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 2 SV, Tornirisk 50 SV, Korsnæb sp 1 hørt ( Sandsynligvis Stor ), Bog/Kvækerfinke 120 SV, Gråsisken 4 SV, Grønsisken 40 SV, Grønirisk 90 SV, Engpiber 6 SV, Hedelærke 7 SV, Sanglærke 40 SV, Landsvale 2 SV, Allike 1700 SV, Råge 50 SV, Ravn 3 T, Huldue 2 SV, Ringdue 1330 SV, Vandrefalk 1 R/SV ( 10:15 ), Spurvehøg 4 SV, Rød Glente 2 SV, Havørn 1 SV ( 2-3K 12:15 ), Blå Kærhøg 1 SV ( brun ), Musvåge 37 SV, Ederfugl 110 V + 70 SØ, Sortand 16 V, Alk/Lomvie 3 SØ, Toppet Skallesluger 16 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                     
Hjejler til tælling
                                     
Fugledøden ved Tissø forbliver uopklaret
                                      Nordiske egeplantører invaderer Danmark yellow_u.gif (1028 bytes)


Lunkebugten ved Nørreskov Onsdag 15. oktober 2003. 
Isfugl 1. Jørgen Dan Petersen yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydlangeland Onsdag 15. oktober 2003. Kl 7:00-16:30
Ristinge Hale, Sydlangeland (15:15-16:30): 
Knopsvane 103 R, Grågås 8 R, Bramgås 180 V, Knortegås 22 R, Gravand 9 FU, Pibeand 10 FU, Gråand 30 R, Hjejle 290 R, Strandhjejle 3 FU, Almindelig Ryle 34 FU, Stor Regnspove 1 FU, Rødben 11 FU.
Ella Mikkelsen
Buns Banke, Langeland (13:50-14:30): 
Bramgås 64 V, Mørkbuget Knortegås 32 V, Landsvale 32 S
Gulstav Mose, Langeland (13:15-13:45): 
Nøddekrige 1 R, Misteldrossel 7 N. Ella Mikkelsen, EEEcklon
Gulstav Mose, Sydlangeland (13:00): Halemejse 8 FU. Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Langeland (11:30-13:10): 
Toppet Lappedykker 1 V, Mørkbuget Knortegås 87 V, Ederfugl 150 V, Rød Glente 1 NV, Spurvehøg 4 NV, Musvåge 16 NV, Fjeldvåge 1 NV, Tårnfalk 1 S, Almindelig Ryle 1 V, Huldue 1 S, Ringdue 312 S, Stor Flagspætte 2 TF, Sanglærke 1 V, Landsvale 46 S, Engpiber 3 S, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 4 R, Allike 88 S, Grønirisk 8 R, Rørspurv 1 S. Lars & Kasper Bonne Rasmussen, EEEcklon
Dovns Klint (07:00-11:30): 
Rødstrubet Lom 3 V, Sortstrubet Lom 2 V, Skarv 30 V, Knopsvane 5 OF, Grågås 36 V, Bramgås 2100 V, Knortegås 1200 V, Ederfugl 3000 V, Sortand 5 V, Hvinand 1 V, Rød Glente 3 V, Havørn 1 S (Kl. 10.50), Spurvehøg 5 S, Musvåge 7 SV, Dobbeltbekkasin 1 OF, Huldue 1 S, Ringdue 1900 S, Hedelærke 4 TF, Digesvale 1 FU, Landsvale 12 S, Skovspurv 30 S, Stillits 30 FU, Stor Korsnæb 1 TF. Ella Mikkelsen, EEEcklon

Fakkebjerg; Sydlangeland (12:00): Bramgås 35 SV, Knortegås 27 S, Rød Glente 1 S, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 17 SV, Landsvale 7 FU, Allike 50 S,
Ella & Jørgen  Mikkelsen 

                 Fugleobs fra Fakkebjerg, Langeland
Tryggelev Nor (13:30): 
Enkeltbekkasin 1 DØD (Afleveres ved lejlighed til Zoologisk Museum, KBH.), Lars & Kasper Bonne Rasmussen
Kelds Nor (09:05-10:00): 
Rød Glente 1 V, Islandsk Ryle 2 R, Brushane 1 R, Sortklire 6 R, Hvidklire 1 R, Digesvale 1 R, Stenpikker 1 R, Stor Tornskade 1 R, Bjergirisk 100 R (+), Stor Korsnæb 1 OF, Lars & Kasper Bonne Rasmussen
Bagenkop Havn (12:45): 
Kaspisk Måge 1 R 1K, Husrødstjert 1 SY, Lars & Kasper Bonne Rasmussen

      Almindelig hedelibel yellow_u.gif (1028 bytes)


Horne Land, Faaborg Onsdag 15. oktober 2003. Kl 7:15-14:00
Natugle 1 R, Rødstjert 1 R, Engpiber 13 SV, Tornirisk 60 SV + 60 R, Bjergirisk 2 T, Rørspurv 4 SV, Gulspurv 12 SV, Hvid Vipstjert 2 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Bog/Kvækerfinke 180 SV, Grønirisk 60 SV, Grønsisken 30 SV, Blåmejse 15 SV, Ringdue 770 SV, Huldue 2 SV, Tyrkerdue 7 TF, Stær 610 SV, Vindrossel 25 SV, Misteldrossel 2 TF, Skovskade 3 TF, Råge 103 SV, Allike 2100 SV, Sanglærke 26 SV
Spurvehøg 6 SV, Tårnfalk 1 SV, Musvåge 76 SV, Grågås 4 V, Almindelig Ryle 10 T, Stor Regnspove 1 SØ, Hjejle 135 NV, Stor Skallesluger 2 NV, Sortand 14 V, Ederfugl 60 V + 70 SØ, Alk/Lomvie 3 SØ
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Holckenhavn Nyborg Tirsdag 14. oktober 2003. Kl 10:48
Rød Glente 1 OF. Poul Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Langå Tirsdag 14. oktober 2003. Kl 10:25
Rød Glente 1 OF. Poul Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Bjernemark Tåsinge Tirsdag 14. oktober 2003. Kl 9:45
Rød Glente 1 OF. Poul Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


           Lyngvig yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Tirsdag 14. oktober 2003. Kl 10:15-11:55
Blå Kærhøg 1 R (Brun), Duehøg 1 R han, Ravn 2 OF. Lars Bonne Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Tirsdag 14. oktober 2003. Kl 9:35
Skægmejse 2 HØ (+) Lars Bonne Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Tirsdag 14. oktober 2003. Kl 10:30-12:30
Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 46 R, Knarand 3 R, Krikand 16 R, Spidsand 6 R, Taffeland 24 R, Troldand 156 R, Bjergand 2 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 4 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 110 R, Strandskade 1 R, Klyde 2 R, Hjejle 80 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 153 R, Islandsk Ryle 6 R, Almindelig Ryle 40 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Islandsk Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Sortklire 3 R, Rødben 3 R, Hvidklire 2 R, Fuglekonge 13 R, Skægmejse 12 TF, Træløber 1 R. Niels Bomholt Jensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Taasinge Tirsdag 14. oktober 2003. Kl 12:00-13:00
Knopsvane 80 R, Grågås 270 R, Bramgås 10 R, Gravand 3 R, Pibeand 40 R, Krikand 50 R, Gråand 120 R, Spidsand 3 R, Skeand 3 R, Musvåge 30 R (25 SV), Tårnfalk 1 R, Blishøne 560 R, Sanglærke 20 R, Engpiber 50 R, Bjergirisk 80 R Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge Tirsdag 14. oktober 2003. Kl 9:30-10:30
Lille Lappedykker 9 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Krikand 3 R, Gråand 10 R, Spidsand 1 R, Taffeland 110 R, Troldand 1600 R, Bjergand 2 R, Spurvehøg 3 R, Musvåge 3 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 10 R, Hjejle 1800 R, Vibe 80 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Stor Regnspove 1 R, Skægmejse 12 R (Min, flot fælles sangflugt). Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Horne Land, Faaborg Tirsdag 14. oktober 2003. Kl 7:15-15:00
Rød Glente 2 SV, Spurvehøg 11 SV, Musvåge 203 SV, Ringdue 870 SV, Hedelærke 2 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Allike 3340 SV, Grønirisk 135 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Rudkøbing Havn Mandag 13. oktober 2003. Kl 11 - 14.30
Rød Glente 1 kl 11.40, Musvåge 19 , Spurvehøg 3, Tårnfalk 2, Stillits 26, Husrødstjert 4. Nis Rattenborg yellow_u.gif (1028 bytes)


Knudshoved Nyborg Mandag 13. oktober 2003. Kl 7:30-16:30
Rød Glente 4 TI 1K, Blå Kærhøg 2 TI, Spurvehøg 9 TI, Musvåge 1395 TI, Fjeldvåge 5 TI, Kongeørn 1 TI 1K (Kl. 14.30), Tårnfalk 1 TI, Splitterne 7 N, Hedelærke 1 TI, Sanglærke 105 TI, Jernspurv 12 TI, Blåmejse 50 TI, Allike 9450 TI, Råge 160 TI, Gråkrage 39 TI, Stær 2850 TI. Jesper Broesby, Lars Gravers Nielsen yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborg Mandag 13. oktober 2003. Kl 10:25
Musvåge 13 SV (I en skrue over centrum). Poul Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Mandag 13. oktober 2003. Kl 10:35
Stor Korsnæb 1 OF. Lars Bonne Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Horne Land Mandag 13. oktober 2003. Kl 7:15-15:30
Skarv 35 SV, Grågås 31 SV, Knortegås 2 SV, Ederfugl 80 SV, Spurvehøg 9 SV, Musvåge 970 SV, Fjeldvåge 4 SV, Tårnfalk 2 SV, Vibe 5 SV, Huldue 4 SV, Ringdue 1210 SV, Natugle 1 R, Sanglærke 143 SV, Landsvale 9 SV, Engpiber 13 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 7 SV, Sjagger 10 SV, Sangdrossel 6 SV, Vindrossel 74 SV, Misteldrossel 10 SV, Munk 1 R, Blåmejse 125 SV, Allike 3300 SV, Råge 80 SV, Stær 1000 SV,
Bogfinke 320 SV, Grønirisk 50 SV, Stillits 15 SV, Grønsisken 10
0 SV,
Tornirisk 95 SV, Rørspurv 7 SV, [PDP, Dorthe Poulsen, Sabine Poulsen, Didde] yellow_u.gif (1028 bytes)


Fårevejle, Langeland Søndag 12. oktober 2003. Kl 17.00 - 18.40
Grågås 320, Hjejle 320,Vibe 170, Halemejse 101 ! Vandrefalk 1 lk hun SV, Havørn 1 1k V, Tårnfalk 2, Musvåge 4. Nis Rattenborg yellow_u.gif (1028 bytes)


Ristinge Klint Søndag 12. oktober 2003. Kl 12:25-17:05
Musvåge 2153 V, Spurvehøg 69 , Tårnfalk 2 , Rød Glente 1 ad V + 3 1k , Blå Kærhøg 1 ad han V
+ 1 1k V + 1 hun/juv V, Fjeldvåge 1 V, Vandrefalk 2 V, Splitterne 3 V, Hedelærke 1 V, Skærpiber 3 V
Stor Korsnæb 12 V, Strandhjejle 2 V, Landsvale 4 V, Skovskade 21 V, Engpiber 225 V + 200 R,
Sjagger 4 V, Grågås 285 SV, Ringdue 725 SV, Bog/Kvæker 3500 V, Blåmejse 225 V, Halemejse 25 V
Sortmejse 4 V, Musvit 15 V, Hjejle 850 Rast. Ole Goldschmidt
yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand Søndag 12. oktober 2003. Kl 16:00-17:30
Grågås 500 R, Bramgås 4 R, Hjejle 2500 R, Almindelig Ryle 120 R, Almindelig Ryle 120 R, Stor Regnspove 1 R, Hvidklire 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, [LLC] [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Keldsnor, Langeland Søndag 12. oktober 2003. Kl 12:30
Lille Lappedykker 3 R, Skarv 120 R, Bramgås 50 R, Pibeand 170 R, Taffeland 50 R, Troldand 160 R, Bjergand 1 R, Vibe 40 R, Hvidklire 3 R, [LBL, Ella Maria]
[ny] Dovns Klint (09:30-12:30): Grågås 24 V, Knortegås 290 V, Ederfugl 2000 R, Rød Glente 1 V, Blå Kærhøg 2 R (Han + brun), Spurvehøg 40 SV, Musvåge 90 SV, Dværgmåge 2 V, Ringdue 1000 R, Stor Flagspætte 2 TF, Hedelærke 7 V,
Landsvale 80 SV, Stor Tornskade 1 R, [LBL, Ella Maria]
Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovns Klint, Langeland Søndag 12. oktober 2003. Kl 9:30-12:30
Grågås 24 V, Knortegås 290 V, Ederfugl 2000 R, Rød Glente 1 V, Blå Kærhøg 2 R (Han + brun), Spurvehøg 40 SV, Musvåge 90 SV, Dværgmåge 2 V, Ringdue 1000 R, Stor Flagspætte 2 TF, Hedelærke 7 V, Landsvale 80 SV, Stor Tornskade 1 R, [LBL, Ella Maria] Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Knudshoved Søndag 12. oktober 2003. Kl 8:00-16:30
Blisgås 13 S, Spurvehøg 17 TI, Musvåge 382 TI, Tårnfalk 7 TI, Splitterne 4 SV, Sanglærke 298 TI, Engpiber 160 TI, Jernspurv 3 TI, Stor Tornskade 1 T, Allike 950 TI, Råge 25 TI, Stær 2980 TI, [LGN, Jesper Broesby] Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Horseklint, Fynshoved Søndag 12. oktober 2003. Kl 7:00-12:00
Rødstrubet Lom 25 N, Toppet Lappedykker 4 N, Gråstrubet Lappedykker 4 N, Sule 35 N (Næsten alle 3K eller ældre.), Skarv 113 V, Fiskehejre 1 N, Grågås 42 V, Mørkbuget Knortegås 3 N, Pibeand 133 V, Gråand 6 N, Fløjlsand 7 N, Spurvehøg 6 V, Vibe 80 V, Sortgrå Ryle 1 R, Almindelig Kjove 9 N, Storkjove 3 N (Kl. 9.38, 10.06 og 10.22), Kjove sp. 1 N, Dværgmåge 2 V 1K, Ride 1 V, Splitterne 4 N, Havterne 1 N, Lomvie 3 N, Alk 1 N, Lomvie/Alk 31 N, Tejst 4 N, Sanglærke 230 V, Råge 1 V, Sortkrage 1 V, Gråkrage 3 V, Stær 178 V, Stillits 3 V, Lille Korsnæb 7 N,
[MRP, KHL, SG, HEA]
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Ny Bjerreby, Taasinge Lørdag 11. oktober 2003. Kl 13:25
Hjejle 800 R. Poul Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Stjovl, Taasinge Lørdag 11. oktober 2003. Kl 12:05
Hjejle 1200 OF. Poul Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet, Taasinge Lørdag 11. oktober 2003. Kl 9:10-13:15
Skarv 8 R, Fiskehejre 26 R, Knopsvane 290 R, Grågås 81 R, Bramgås 10 R, Gravand 76 R, Pibeand 224 R, Krikand 98 R, Gråand 271 R, Spidsand 5 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 927 R, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 118 R, Dobbeltbekkasin 15 R, Stor Regnspove 23 R, Hættemåge 384 R, Sølvmåge 38 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 54 R, Landsvale 3 R, Engpiber 24 R, Hvid Vipstjert 3 S, Stenpikker 1 R, Stær 47 R, Stillits 5 R, Tornirisk 8 R, Bjergirisk 78 R. Poul Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Lørdag 11. oktober 2003. Kl 10:50-12:00
Havørn 3 R (2 ad. & 11K), Duehøg 1 R 1K hun. Leif Bisschop-Larsen
Kl 9:00-10:50
Havørn 2 R AD, [KEG] [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Lørdag 11. oktober 2003. Kl 9:10-09:55
Knarand 11 R, Misteldrossel 2 T, Skægmejse 9 R Leif Bisschop-Larsen [Dof-Fyn]yellow_u.gif (1028 bytes)


Mullerup Skov Lørdag 11. oktober 2003. Kl 10:00-11:005
Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Ringdue 27 OF, Isfugl 1 HØ,
Halemejse 5 R (Nordlig), Spætmejse 3 FU, Ravn 2 R, Bogfinke 150 R (Min.).
Torben Møller
[Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Vandmølle Lørdag 11. oktober 2003. Kl 10:00-11:005
Isfugl 1 R. Per Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Taasinge Fredag 10. oktober 2003. Kl 14:00
Ny Gesinge,  (18:25): Hjejle 80 R
Monnet (16:20-18:10): 
Toppet Lappedykker 4 R, Grågås 12 R, Gravand 8 OF, Vandrefalk 1 R, Almindelig Ryle 120 R, Svartbag 6 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 16 R, Skærpiber 2 R, Stenpikker 1 R, Bjergirisk 30.
Stabolt (16:00): 
Engpiber 5 R, Sjagger 6 R

                                  Alm. ryle
                   Vandrefalk

Langeland Fredag 10. oktober 2003. Kl 14:00
Lindelse (17:30): 
Havørn 1 S (Set fra bilen), Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor (14:00): 
Vandrefalk 1 FU JUV (Slog efter krager), Henrik Mørup-Petersen, Søren F. Hansen + Martin
Tryggelev Nor (11:00-13:00): 
Lille Lappedykker 20 R, Bramgås 150 NV, Pibeand 10 R, Knarand 30 R, Spidsand 2 R, Havørn 1 R JUV, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Dværgfalk 1 S, Hjejle 1 R, Almindelig Ryle 30 R, Sortklire 5 R, Skægmejse 2 R (Hørt), Henrik Mørup-Petersen, Søren F. Hansen + Martin 
[Dof-Fyn]
Løkkeby Strandsø, Langeland
Fredag 10. oktober 2003. Kl 14:00
Krikand 30 R, Gråand 8 R, Splitterne 1 R (Kyst). Leif Bisschop-Larsen  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Fredmosen, Langeland Fredag 10. oktober 2003. Kl 10:00-11:00
Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 R, Grågås 12 R, Krikand 6 R, Gråand 400 R, Skeand 1 R, Taffeland 5 R, Rørhøg 1 R (Brun), Blå Kærhøg 1 R (Brun), Skægmejse 4 R. Leif Bisschop-Larsen  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Kidholm, Thurø Fredag 10. oktober 2003. Kl 10:00-11:00
Svartbag 16, Skarv 56, Fiskehejre 38, Vibe 32, Almindelig ryle 1.  yellow_u.gif (1028 bytes)


Horseklint, Fyns Hoved Fredag 10. oktober 2003. Kl 10:00-13:00
Lom sp. 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Mørkbuget Knortegås 2 R, Pibeand 43 N, Krikand 321 N, Taffeland 6 N, Hvinand 1 S, Hvinand 2 N, Toppet Skallesluger 15 N, Almindelig Kjove 1 S, Splitterne 5 N. Erik Danielsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Fredag 10. oktober 2003. Kl 11:00-12:15
Troldand 270 R, Taffeland 70 R, Skeand 20 R, Knarand 6 R, Krikand 10 R, Pibeand 3 FOU, Lille Lappedykker 8 FOU, Toppet Lappedykker 4 FOU, Grønbenet Rørhøne 10 FOU, Dobbeltbekkasin 4 FOU, Vibe 1 R, Stillits 15 FOU, Grønsisken 10 R, Spurvehøg 1 V, Tårnfalk 1 FOU. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegårds Sø Torsdag 9. oktober 2003. Kl 17:00-17:15
Krikand 775, Skeand 820, Toppet Lappedykker 155, Vibe 1300 +, Musvåge 5, Spurvehøg 1. Ole Goldschmidt yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby strand  Torsdag 9. oktober 2003. Kl 14:45-16:15
Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl 1, Grågås 780, Hvidklire 1, Hjejle 85, Vibe 66, Spidsand 2, Pibeand 3, Krikand35, Gråand 90, Fiskehejre 9, Bjergirisk 8, Engpiber 15 +, Gravand 36, Dværgryle 1, Troldand 34, Blishøne 36, Rørhøne 5, Lille Lappedykker 3, Krumnæbbet Ryle 1 1k, Almindelig Ryle 420, Landsvale 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Spurvehøg 2, Dværgfalk 2 syd. Ole Goldschmidt 

Sortstrubet bynkefugl Foto: Michael Mosebo Jensen
Se flere billeder af den Sortstrubede bynkefugl og læs Michaels beretning....yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby strand - marker Torsdag 9. oktober 2003. 
Hjejle 2100, Vibe 310, Stær 450, Bjergirisk 30 Ole Goldschmidt yellow_u.gif (1028 bytes)


Siø Torsdag 9. oktober 2003. Kl 14:45
Havørn 1 N AD. Steen Winkel  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø By Torsdag 9. oktober 2003. Kl 9:30
Stær 30 R yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Torsdag 9. oktober 2003. Kl 18:25
Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Føns, Enghave Torsdag 9. oktober 2003. Kl 11:00-11:45
Hjejle 4000 R, Vibe 1500 R. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Flyvesandet, Nordfyn Torsdag 9. oktober 2003. Kl 7:30-09:55
Rødstrubet Lom 23 V, Toppet Lappedykker 2 V, Gråstrubet Lappedykker 3 V, Pibeand 63 V, Ederfugl 220 V, Sortand 33 V, Fløjlsand 2 V, Toppet Skallesluger 12 V, Sortgrå Ryle 1 V, Almindelig Ryle 4 V, Dværgmåge 1 V AD, Splitterne 3 V, Lomvie/Alk 4 V, Tejst 1 V. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]

         Sortgrå ryle, Nyborg d. 11. januar 03. Knudshoved yellow_u.gif (1028 bytes)


Svanninge Bakker Torsdag 9. oktober 2003. Kl 9:30-12:00
Lærkefalk 1 SV, Musvåge 50 V, Spurvehøg 4 V, Landsvale 1 SV, Sangdrossel 10 R, Gransanger 4 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Horseklint, Hindsholm Torsdag 9. oktober 2003. Kl 7:00-13:30
Rødstrubet Lom 22 N, Sortstrubet Lom 1 N, Gråstrubet Lappedykker 14 N, Sodfarvet Skråpe 1 NV (11.45-11.47), Knortegås 8 N, Pibeand 59 N, Krikand 5 N, Spidsand 4 N, Ederfugl 1900 R, Sortand 300 R, Fløjlsand 4 N, Blå Kærhøg 1 TI AD han, Tårnfalk 1 TI, Stor Regnspove 19 R, Splitterne 24 N, Lomvie/Alk 11 N, Tejst 1 R, Landsvale 13 S, Skærpiber 1 R. Henrik Andersen, Per Rasmussen, Søren Gjaldbæk [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Rev, Thurø Onsdag 8. oktober 2003. Kl 13:00-13:40
Skarv 20 R, Gråand 16 R, Ederfugl 500 R (+), Tårnfalk 1 FU, Rødben 1 R, 
Hvidklire 1 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 9 R (+), Skovskade 2 R, Grønirisk 80 R (+), Rørspurv 7 R 

         Almindelig ryle i reservatet, Thurø Rev  yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Onsdag 8. oktober 2003. Kl 11:15-12:00
Musvåge 238 V (Kl.12 var trækket stadig i gang). Finn Eriksen [Dof-Fyn]
Kl
9:30-10:20
Grågås 400 R (9.30 jagt 4 skud medvirker at alle fugle flyver nervøst til nordenden af søen.), Gravand 4 R, Knarand 14 R, Krikand 300 R, Spidsand 1 R hun, Skeand 800 R, Havørn 1 R (På øen sløv, ingen vind.), Mudderklire 1 R (Tæt på avlsgård med væseldyr!!),. Johannes Paaske, Gunner Jørgensen, Flemming Byskov [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Østerø Sø, Knudshoved Onsdag 8. oktober 2003. Kl 9:30-10:20
Rødstrubet Piber 1 FU (Langs strandvolden), Skærpiber 8 FU. Kurt Hansen, Hans Rytter [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand Onsdag 8. oktober 2003. Kl 9:45
Landsvale 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU (Sibirisk). Per Rasmussen [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Flyvesandet Onsdag 8. oktober 2003. Kl 8:10-11:30
Rødstrubet Lom 3 V, Dværgfalk 1 TI, Islandsk Ryle 1 R 1K, Lille Kobbersneppe 6 R 1K, Splitterne 2 R, Tejst 1 R, Misteldrossel 2 R, Stor Korsnæb 3 R (1 han+2 hunner). Tim Hesselballe [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Vandmølle Onsdag 8. oktober 2003. Kl 9:45
Isfugl 1 FU. Per Rasmussen [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne, Horne Land Onsdag 8. oktober 2003. Kl7:00-12:00
Skarv 70 S, Grågås 14 V, Ederfugl 30 SØ, Sortand 6 V, Spurvehøg 8 SV, Musvåge 10 SV, Dværgfalk 1 SV (Jagtede Blåmejser), Hjejle 20 SV, Almindelig Ryle 6 V, Huldue 1 SV, Ringdue 760 SV, Stor Flagspætte 2 TF, Hedelærke 2 SV, Sanglærke 87 SV, Engpiber 26 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 14 SV, Sangdrossel 10 SV, Vindrossel 3 SV (+), Misteldrossel 2 TF, Blåmejse 570 SV, Allike 70 SV, Råge 11 SV, Stær 210 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 800 SV, Grønirisk 50 SV, Stillits 20 R, Grønsisken 20 SV, Tornirisk 30 SV, Tornirisk 50 R, Gråsisken 11 SV, Rørspurv 15 SV. Henrik Andersen, Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]  yellow_u.gif (1028 bytes)


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                      Skestorke på springtur
                                      Tranetræf i Vejlerne
                                      Projekt Red Storken yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Tirsdag 7. oktober 2003. Kl17:30
Havørn 2 R (Ad + juv). Niels Bomholt [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Knudshoved Tirsdag 7. oktober 2003. 
Rødstrubet Piber 1 R (6. dag) Niels Bomholt [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand Tirsdag 7. oktober 2003. Kl 9:00-12:30
Grågås 465 R, Pibeand 46 R, Krikand 30 R, Duehøg 1 R 1K, Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 1 R, Hjejle 350 R, Vibe 119 R, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle 102 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R 1K hun (Sibirisk (6. dag)), Ravn 2 R. Michael Schwalbe, Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Tirsdag 7. oktober 2003. Kl 11:00-12:15
Pibeand 14 FU, Knarand 13 FU, Skeand 15 R (+), Taffeland 95 R, Spurvehøg 1 V, Musvåge 3 V, Almindelig Ryle 10 SV, Dobbeltbekkasin 3 FU Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Kogtved, Svendborg  Mandag 6. oktober 2003. kl 7:20 
Bjergvipstjert 1 V. yellow_u.gif (1028 bytes)


Rute A9 ved Ringe  Mandag 6. oktober 2003. kl 7:00-07:02 
Råge 1500 OF (Skønnet antal, hvad kan man mere på rute 9). Niels Andersen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg  Mandag 6. oktober 2003. kl 11:35 
Lærkefalk 1 FU. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Østerøsø, Nyborg  Mandag 6. oktober 2003. kl 7:30-09:15 
Pibeand 295 R, Almindelig Ryle 85 R, Rødstrubet Piber 1 R, Skægmejse 2 HØ. Henrik Andersen, Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne, Horne Land Mandag 6. oktober 2003. Kl 7:00-11:00
Ederfugl 60 V, Rød Glente 1 SV, Spurvehøg 2 SV, Musvåge 3 TF, Vandrefalk 1 SV (10:50), Hedelærke 1 SV, Sanglærke 23 SV, Landsvale 1 SV, Engpiber 211 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 18 SV, Vindrossel 4 SV, Allike 15 SV, Ravn 3 R, Stær 25 V, Bogfinke/Kvækerfinke 2720 SV, Grønirisk 100 SV, Grønsisken 60 SV, Tornirisk 170 SV, Rørspurv 10 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


               Rød fluesvamp yellow_u.gif (1028 bytes)


Dovns Klint  Søndag 5. oktober 2003. kl 7:15-10.00 
Hvid Vipstjert 66, Engpiber 36, Tornirisk 116, Bogfinker/kvækerfinker 2250, Mørkbuget Knortegås 24, Grønsisken 112, Ederfugl 500+, Gråsisken 40, Stillits 11 + 9 rast, Blåmejse 280, Spurvehøg 26, Skærpiber 4, Toppet Skallesluger 3, Korttået Træløber 2  Østerskov, Huldue 19, Dværgfalk 2, Skovpiber 5, Landsvale 230, Ringdue 360, Stær 2, 
Rørhøg 4 1k, Bjergvipstjert 2, Gul Vipstjert 1, Vindrossel 11, Vandrefalk 1 ad han Kl 7:55, Rød Glente 3 1k syd + 3 1k vest, Bysvale 12, Misteldrossel 54, Dobbeltbekkasin 1, Rørspurv 14, Sangdrossel 2, Strandhjejle 3, Almindelig Ryle 1, Skovspurv 30, Digesvale 6, Krikand 4, Skarv 2000+ på fællesfiskeri, Halemejse 15, Sanglærke 4, Stor Flagspætte 1 tf, Musvåge 6 vest. Ole Goldschmidt
yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Mose  Søndag 5. oktober 2003. kl 10:00-12:30 
Lærkefalk 1 R, Rødstjert 2 R, Pungmejse 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor  Søndag 5. oktober 2003. kl 8:20-09:00 
Rødstrubet Lom 1 N (Havet), Toppet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 4 R, Pibeand 40 R, Spurvehøg 1 R, Klyde 1 R, Hjejle 400 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 60 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 60 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sanglærke 18 T, Hvid Vipstjert 16 R, Grønirisk 30 R, Tornirisk 60 R, Gråsisken 2 R yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegaard Sø Søndag 5. oktober 2003. kl 9:00-12:00
Havørn 3 R (1ad + 1(2K) + 1(1K)), Blå Kærhøg 1 S JUV, Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 15 R, Vandrefalk 1 FU JUV (Kl.11.55 - Slog halvhjertet efter viberne), Ravn 1 R. Gunnar Jørgensen, Rudi Semrau Jensen, Finn Eriksen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Knudshoved  Søndag 5. oktober 2003. kl 10:00-14:00 
Spurvehøg 3 TI, Musvåge 20 TI, Rødstrubet Piber 1 R, Sortmejse 10 R, Nøddekrige 1 TI (Ca. 12.45. Rastede kortvarigt ved Kursuscenteret.). Per Rasmusssen [Dof-Fyn]
kl 11:30  

Rødstrubet Piber 1 R. Erik Danielsen, Hans Rytter [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Svanninge Bakker (Lerbjerg)  Søndag 5. oktober 2003. kl 10:30-12:30 
Spurvehøg 3 R, Musvåge 14 V, Tårnfalk 1 FU, Grønspætte 1 R (Hørt og set.), Vindrossel 50 V, Stor Tornskade 1 FU, Ravn 2 OF. Gunnar Knudsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brobyværk  Søndag 5. oktober 2003. kl 16:00 
Kvækerfinke 1 R hun (Ved foderbrættet). Peder Blommegård [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand Søndag 5. oktober 2003. kl 16:00-17:20 
Grågås 500 R, Hjejle 250 R, Almindelig Ryle 22 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Lars Lindskrog Christiansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge  Lørdag 4. oktober 2003. 
Havørn 1 R.  Havørnen stod på marken bag stalden ned mod Vejlen. Hanne og Preben Petersen yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Bund  Lørdag 4. oktober 2003. 
Lille Lappedykker 19 R, Vibe 130 R (På Kidholm), Isfugl 1 R. Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


Ny Gesinge, Taasinge  Lørdag 4. oktober 2003. 
Hjejle 725 R. Poul Rasmussen yellow_u.gif (1028 bytes)


Siø  Lørdag 4. oktober 2003. Kl 13:25
Vibe 40 R yellow_u.gif (1028 bytes)


Karlsmose, Kværndrup  Lørdag 4. oktober 2003. kl 12:30 
Fiskehejre 3 R, Knopsvane 9 R, Gråand 9 R, Blishøne 10 R, Vibe 125 R. Eskild Nielsen yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav, Langeland  Lørdag 4. oktober 2003. Kl 12:35 -12:50
Musvåge 16 V, Lærkefalk 1 Fu, Rød glente 1

          Lærkefalk ved Gulstavvej, Langeland yellow_u.gif (1028 bytes)


Langeland Lørdag 4. oktober 2003. 
Hennetved, Langeland (12:03): 
Dværgfalk 1 V. Ole Goldschmidt
Rath nord for Kelds Nor, Langeland
(11:25-11:50): 
Rød Glente 2 V 1K, Spurvehøg 11 V, Musvåge 20 V, Dværgfalk 1 V, Hedelærke 8 V, Landsvale 75 V. Ole Goldschmidt]
Kelds Nor (set fra Rath), Langeland
(11:25-11:50): 
Skarv 775 R, Pibeand 175 R, Klyde 1 R, Vibe 35 R, Almindelig Ryle 20 R, Sortklire 2 R, Ole Goldschmidt
Eged, Sydlangeland
(11:22): 
Lærkefalk 1 FU 1K (Insektfangst), Ole Goldschmidt
Dovns Klint, Langeland
(12:20-12:35): 
Blå Kærhøg 1 T (Brun), Spurvehøg 8 T, Musvåge 31 V, Tårnfalk 1 FU, Landsvale 102 T, Engpiber 2 T, Bjergvipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 9 T, Blåmejse 130 T, Bogfinke 10 T, Stillits 81 R, Grønsisken 8 T, Tornirisk 4 T. Gunnar Jørgensen, EEEcklon
(07:20-11:20): 
Grågås 2 T, Mørkbuget Knortegås 8 V, Pibeand 10 T, Spidsand 23 T, Ederfugl 189 R (+), Sortand 3 T, Fløjlsand 2 T, Toppet Skallesluger 1 T, Rørhøg 1 T 1K, Rørhøg 1 T AD hun, Spurvehøg 54 T, Musvåge 45 T, Dværgfalk 4 T, Hjejle 6 T, Dobbeltbekkasin 6 T, Splitterne 2 FU, Fjordterne 1 FU, Stor Flagspætte 1 TF, Hedelærke 3 T, Landsvale 165 T, Engpiber 77 T, Skærpiber 4 T, Bjergvipstjert 13 T, Hvid Vipstjert 143 T, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 8 R, Blåmejse 1470 T, Blåmejse 400 R, Stor Tornskade 1 TF, Stillits 27 R, Tornirisk 30 T, Rørspurv 4 T. Ole Goldschmidt, Gunnar Jørgensen, EEEcklon

           Stor tornskade hviler sig efter trækforsøg yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegaard Sø Lørdag 4. oktober 2003. Kl 12:00-13:30
Toppet Lappedykker 140 FU, Skarv 130 R, Fiskehejre 20 FU, Pibeand 30 R, Krikand 450 R, Gråand 50 R, Skeand 570 FU, Havørn 3 R (2 ad + 1 juv), Blå Kærhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 FU JUV (?), Vibe 900 R, Ravn 2 R. Ella Maria, Leif Bisschop-Larsen   
Kl 13:15

Havørn 2 R. Morten Kristiansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø Lørdag 4. oktober 2003. Kl 10:15
Havørn 1 R JUV, Landsvale 1 R, Ravn 1 R. Morten Kristiansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Fåborgvej ved Øster Hæsinge Lørdag 4. oktober 2003. Kl 9:55
Rød Glente 1 FU Morten Kristiansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


    Sortstrubet bynkefugl stadig ved Husby Strand

Husby Strand Lørdag 4. oktober 2003.Kl 14:00-14:45
Fiskeørn 1 OF 1K, Kaspisk Måge 1 R 1K (Fouragerede på marken til højre for vejen sammen med hætte, storm og sølvmåger. Forsvandt efterfølgende fra området.), Sortstrubet Bynkefugl 1 R (Sibirisk). Thomas Hellesen [Dof-Fyn]
 Kl 12:20 - 12:50

Rød Glente 1 V, Fiskeørn 1 S, Sortstrubet Bynkefugl 1 R (Maura). Palle Rasmussen, Thomas Siig Kristensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Lørdag 4. oktober 2003. Kl 10:15-12:00 
Troldand 270 R, Taffeland 65 R, Skeand 35 R/FOU, Gråand 30 FOU/R, Knarand 11 FOU, Krikand 10 FOU, Lille Lappedykker 10 FOU, Toppet Lappedykker 3 FOU, Grønbenet Rørhøne 15 FOU, Vandrikse 1 hørt, Blishøne 200 FOU, Knopsvane 31 FOU, Dobbeltbekkasin 2 FOU, Ravn 2 T, Stillits 50 FOU, Sanglærke 5 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]   yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø (Dæmningen) Fredag 3. oktober 2003.Kl 15:10
Lille Lappedykker 22 R yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand Fredag 3. oktober 2003. Kl16:45-18:00
Sortstrubet Bynkefugl 1 R hun (Sibirisk), [BCA]
Kl 12:30-14:00

Hjejle 400 R, Almindelig Ryle 30 R, Sanglærke 50 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R hun (Sibirisk). Thomas Buus, Michael Mosebo Jensen 6 [Dof-Fyn]
Kl 8:50-10:20

Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 16 R, Grågås 34 OF, Pibeand 42 R, Krikand 5 R, Gråand 130 R, Skeand 1 R, Troldand 6 R, Duehøg 1 R, Fasan 10 R, Vandrikse 1 HØ, Blishøne 34 R, Hjejle 140 R, Vibe 10 R, Dværgryle 3 R 1K, Almindelig Ryle 95 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 1 R, Sanglærke 20 R, Landsvale 7 S, Engpiber 10 R, Hvid Vipstjert 3 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R hun (Sibirisk), Blåmejse 15 R, Gråkrage 5 R, Ravn 2 R, Stær 200 R, Kvækerfinke 1 R, Stillits 2 R. Jacob Sterup [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Knudshoved/Slipshavn Fredag 3. oktober 2003. Kl9:00-13:30
Fiskehejre 24 R, Knopsvane 77 R, Pibeand 2 R, Krikand 14 R, Gråand 18 R, Taffeland 50 R, Troldand 20 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandhjejle 1 R, Vibe 79 R, Almindelig Ryle 50 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Stor Regnspove 1 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 6 FU, Svartbag 2 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 6 R, Bynkefugl 1 R, Husskade 9 R, Skovspurv 8 R, Bogfinke 30 R, Grønirisk 200 R (+), Stillits 17 FU, Grønsisken 75 OF, Tornirisk 13 R, Rørspurv 4 R. Jørgen Hansen, Torben Møller [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Ringe Sø Fredag 3. oktober 2003.
Lille Lappedykker 4 R, Knopsvane 4 T, Grågås 25 R, Krikand 12 R, Gråand 30 R
Skeand 5 R, Taffeland 3 R, Grønbenet Rørhøne 36 R, Blishøne 80 R, Hættemåge 34 R, Stormmåge 150 R, Sildemåge 5 R, Sølvmåge 7 R, Råge 20 R, Grønirisk 3 R Jacob Sterup
[Dofbasen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Fredag 3. oktober 2003.Kl9:00-10:30
Havørn 2 R, Bjergvipstjert 1 T. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne ( Horne land ), Faaborg Fredag 3. oktober 2003.Kl 6:50-13:30 
Vindrossel 42 SV/R, Sangdrossel 13 SV/R, Misteldrossel 3 SV, Rødhals 11 R, Munk 1 R, Engpiber 28 SV, Hvid Vipstjert 10 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Landsvale 34 SV, Stillits 10 SV, Gråsisken 5 SV, Grønirisk 200+ SV, Bogfinke/Kvækerfinke 2000 SV, Grønsisken 65 SV, Skovpiber 1 SV, Rørspurv 31 SV, Tornirisk 215 SV, Blåmejse 475 SV, Sanglærke 44 SV, Hedelærke min 1 SV, Stær 380 SV, Råge 26 SV, Allike 5 SV, Skovskade 5 T, Tårnfalk 1 SV, Dværgfalk 1 SV, Vandrefalk 2 SV kl 7:20 og 7:45 ( mobbet af tårnfalk ), Musvåge 58 SV, Spurvehøg 3 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Ristinge Klint Torsdag 2. oktober 2003.Kl 14:15-17:30 
Musvåge 201 v, Spurvehøg 12 v, Tårnfalk 3 v, Dværgfalk 2 v, Vandrefalk 1 v, Rød Glente 5 1k v, Blå Kærhøg 1 1k s, Havørn 1 3k tf, Huldue13 v.
Storeholm + (lidt Ristinge Hale):
Knopsvane 830 (+ 350 ved Strynø), Gråand 775, Skarv 660, Stor regnspove 375, Hjejle 2200, Vibe 240, Alm Ryle 400, Hvidklire 4, Gravand 60, Blishøne 240, Grågås 30, Fiskehejre 9, Knortegås 150, Pibeand 100n. Ole Goldschmidt
yellow_u.gif (1028 bytes)


Husby Strand Torsdag 2. oktober 2003.Kl 19:00
Sortstrubet Bynkefugl 1 R (Af racen Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl). Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Kl 17:15-19:00

Sortstrubet Bynkefugl 1 R (Af racen Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl).Lars Bonne Rasmussen, Freddy S. Hansen, Hans Rytter
Kl16:20-17:10
Bynkefugl 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R hun (SIBIRISK). Tim Hesselballe
Kl 10:10-10:40
Hjejle 50 R, Vibe 120 R, Almindelig Ryle 47 R, Huldue 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R (Hunfarvet med karakterer af Sibirisk!) Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn]

             Der var desværre for mørkt!!! yellow_u.gif (1028 bytes)


Brændegård Sø Torsdag 2. oktober 2003.Kl 11:30-15:15
Grågås 520 R, Skeand 400 R (+), Havørn 4 R (1 ad. + 3 "unge", heraf mindst 1 med tysk ring.), Duehøg 2 R (Han + hun), Spurvehøg 1 T, Musvåge 35 T, Tårnfalk 3 T, Almindelig Ryle 9 R, Dværgmåge 3 R, Ravn 2 R, [LBR, FIE, OKL, JA] [Dof-Fyn]
Kl 11:30

Toppet Lappedykker 80 Fu, Skarv 150 Fu, Fiskehejre 6R, Grågås 500R, Skeand 400R, Havørn 3 1KR, Duehøg 2 , Spurvehøg 1 Trækkende mod syd , Musvåge 30 Trækkende mod syd , Tårnfalk 3 Trækkende mod syd , Vibe 300R, Dværgmåge 3 Fu, Ole Klottrup [Dof-basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Horne Torsdag 2. oktober 2003.
Spurvehøg 1 S, Musvåge 10 S, Ole Klottrup [Dof-basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Eskør, Vestfyn Torsdag 2. oktober 2003.Kl 9:35-10:05
Dobbeltbekkasin 2 R, Skægmejse 23 R. Michael Mosebo Jensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Knudshoved Torsdag 2. oktober 2003.Kl 7:35-12:35
Sortstrubet Lom 1 S, Blå Kærhøg 1 TI, Dværgfalk 1 TI, Strandhjejle 3 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Sortklire 1 R, Rødstrubet Piber 1 R, Skærpiber 14 R, Bjergvipstjert 6 TI, Ringdrossel 1 R, Sjagger 2 R, Sangdrossel 50 R, Vindrossel 5 R, Munk 2 R, Gransanger 22 R, Fuglekonge 80 R, Halemejse 12 R, Blåmejse 32 TI, Nøddekrige 2 NV (Kl. 10.22), Stær 800 TI. Tim Hesselballe [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Frøbjerg Bavnehøj Torsdag 2. oktober 2003.
Vendehals 1 FU. Anders Myrtue [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Torsdag 2. oktober 2003.
Stor Kobbersneppe 1 R, Stor Tornskade 1 R. Finn Eriksen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Horne Land, Faaborg Torsdag 2. oktober 2003. Kl 7:00-14:00 
Lom sp. 1 V (Over land), Skarv 5 S, Ederfugl 20 V, Ederfugl 25 SØ, Sortand 3 V, Rød Glente 2 SV, Spurvehøg 6 SV, Musvåge 45 SV, Dobbeltbekkasin 1 SV, Huldue 4 TF, Ringdue 20 TF, Hedelærke 12 SV, Sanglærke 13 SV, Landsvale 11 SV, Skovpiber 2 SV, Engpiber 16 SV, Bjergvipstjert 7 SV, Hvid Vipstjert 9 SV, Rødhals 16 R, Sjagger 2 TF, Sangdrossel 30 SV, Vindrossel 28 T, Misteldrossel 1 TF, Munk 1 R, Blåmejse 50 TF, Stær 310 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 400 SV, Grønirisk 35 SV, Grønsisken 80 SV, Tornirisk 120 SV, Gulspurv 8 SV, Rørspurv 6 SV Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


             Erik Ehmsen skriver om 1 k fuglen ved søområdet      yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydlangeland Onsdag 1. oktober 2003. Kl 12:45-17:00
Rød Glente 38, Musvåge 514, Spurvehøg 51, Tårnfalk 14, Lærkefalk 2, Landsvale 880 sv + 500 R, Bysvale 2, Engpiber 400, Huldue 11, Tornirisk 180. Ole Goldschmidt
Kl 10:30-16:00
Fredmosen, Sædballe (15:20-16:00): 
Rørhøg 1 FU JUV, Skægmejse 1 HØ (+).
Hesselbjerg, Ristinge (14:20-14:55): 
Spurvehøg 6 T, Musvåge 13 T.
Sydlangeland (10:30-14:15): 
Rød Glente 12 T (Er ikke sikker på alle trak ud...), Spurvehøg 5 T, Musvåge 13 T, Dværgfalk 1 FU, Lærkefalk 2 FU, Bysvale 1 FU. Hans Rytter
Kl 8:30-13:45
Rød Glente 1 OF (08.30), Rød Glente 44 SV (09.25), Rød Glente 3 SV (09.40), Rørhøg 1 R hun, Blå Kærhøg 1 FU han (12.20), Blå Kærhøg 1 FU hun (12.35), Spurvehøg 3 FU, Musvåge 5 OF, Tårnfalk 2 FU, Vandrikse 2 HØ, Huldue 12 SØ, Stor Flagspætte 1 R han, Sangdrossel 3 OF, Misteldrossel 2 OF, Skovskade 2 R, Kvækerfinke 2 R, Grønsisken 25 R. Rudi Semrau Jensen  [Dof-Fyn]
Dovns Klint :
Ederfugl 43 
Fakkebjerg:
Rød Glente (10:30) 39 T
Humble:
Musvåge 21 T. Inge Stendorf Hansen
[Dof-basen] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sallinge, Midtfyn Onsdag 1. oktober 2003. Kl 12:45-13:15
Musvåge 182 T (Fordelt således: 75 Kl12:45 , 11 Kl 12:55, 63 Kl13:05, 33 Kl13:15). Poul Rasmussen, Bent Staugaard [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Strynøfærgen Onsdag 1. oktober 2003. Kl 14:00-14:30
Knortegæs ca 50 F, Ederfugl 100+ F. Jens Bech yellow_u.gif (1028 bytes)


Dyreborg Skov Onsdag 1. oktober 2003. Kl 17:05
Ravn 1 OF. Freddy Hansen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor Onsdag 1. oktober 2003. Kl 12:10-13:00
Klyde 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 400 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 6 R, Almindelig Ryle 80 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 8 R, Rødben 3 R. Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Grævlingevænget 66, Nyborg Onsdag 1. oktober 2003. Kl 11:00-13:30
Rød Glente 4 T, Spurvehøg 3 T, Musvåge 234 T. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Tarup Vandmølle Onsdag 1. oktober 2003. Kl 11:00-13:30
Bjergvipstjert 1 FU. Svend Åge Rasmussen, Per Rasmussen  [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Frøbjerg Bavnehøj Onsdag 1. oktober 2003. Kl 9:05
Vendehals 1 FU. Erik Danielsen [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


       Almindelig ryle Skarø 17/9-03. yellow_u.gif (1028 bytes)


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                      Stjålet havørn frygtes solgt til udlandet
                                      Gæs gøder sjældne søer
                                      Rylering i rovfuglegylp  yellow_u.gif (1028 bytes)


Horne Land, Faaborg Onsdag 1. oktober 2003. Kl 6:45-15:00 
Sangdrossel 25 SV/R, Rødhals min 20 R, Hvid Vipstjert 31 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Rørspurv 13 SV,Engpiber 16 SV, Skovpiber 1 SV, Tornirisk 350 SV, Stor Flagspætte 2 TF, Bogfinke/Kvækerfinke 2330 SV, Grønirisk 100 SV, Grønsisken 110 SV, Blåmejse 245 SV, Sanglærke 76 SV, Hedelærke 2 SV, Landsvale 38 SV, Skovskade 2 TF, Stær 520 SV, Råge 40 SV, Allike 43 SV, Huldue 16 SV, Ringdue 30 SV + 100 R, Spurvehøg 11 SV, Lærkefalk 1 ad han SV, Blå Kærhøg 1 SV ( brun ), Musvåge 440 SV, Rød Glente 1 SV ( Mobbet af Ravn ), Vibe 30 SV, Dværgmåge 3 SØ, Splitterne 2 SØ, Skarv 10 S, Ederfugl 130 V, Sortstrubet Lom 2 SØ ( kaldte højlydt ), Grågås 15 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] yellow_u.gif (1028 bytes)


Se obs fra den september 2003 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

02 nov 2003
This page is part af: Http://www.Snatur.dk