Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra:[januar 2004][februar 2004]
[november 2003][december 2003]
[marts 2003]
[april 2003][maj 2003][juni 2003][juli 2003][august 2003][september 2003][oktober 2003][november 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 10 - 14. (1. marts - 31. marts 2004).               Sidst opdateret 07 april 2004 22:54:31 

Via [DofCall] [De sidste 25] Lørdag Sorthalset lap Arreskov sø 1100 eee

DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                Når svaner bliver gule
                Naturen udsættes for vildt
                Denne uges fugl:
Viben

       Ugens fugl: Viben           Foto:Carsten Poulsen


        Grønsisken, Lille Eng Svendborg

Onsdag 31. marts 2004:

Sønderhjørne ( Horne land ) (6:30-10:00): Agerhøne 2 SY, Allike 190 NØ, Sortkrage 2 T, Ringdue 30 R, Husrødstjert 1 SY ( egsgyden ), Stær 45 NØ, Rørspurv 5 NØ, Sanglærke 12 NØ, Engpiber 10 NØ, Tornirisk 20 NØ, Skeand 2 SØ, Splitterne 22 SØ, Hættemåge 140 NØ, Ederfugl 530 SØ, Sortand 75 SØ + 20 V, Fløjlsand 7 SØ, Alk/Lomvie 11 SØ + 5 V, Alk 1 SØ, Skarv 10 NØ, Toppet Lappedykker 7 SØ + 18 R, Gråstrubet Lappedykker 3 SØ, Toppet Skallesluger 29 SØ + 15 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Noret, Taasinge
(15:45): Rørhøg 1 han FU. Bent Staugaard
Lille Eng, Svendborg
(14:30): Grønsisken 14 SY, Stillits 2.
Arreskov (15:30): Huldue 2 R. Lars Bonne Rasmussen
Fynshoved/Horseklint (08:45-12:15): Skarv 310 R, Knopsvane 28 R, Gravand 25 R, Pibeand 6 R, Gråand 8 R, Ederfugl 400 R (+), Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 56 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 13 R, Fasan 2 R, Blishøne 12 R, Strandskade 32 R, Stor Regnspove 17 R, Svartbag 6 R, Splitterne 7 R, Sanglærke 5 SY, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 14 R, Rødhals 10 R, Rødstjert 1 R hun, Solsort 6 R, Fuglekonge 2 R, Topmejse 1 R, Husskade 3 R, Stær 38 FU, Bjergirisk 8 R, Gulspurv 12 SY
. Anthony Carter
Firtalsstrand nord for Odense: Lille Præstekrave 1 R. Søren Gjaldbæk
Gislev : Grågås 7 Ø (07:45). Jacob Sterup
Mågeøerne, Bogense: Skarv 1250 R, Sangsvane 1 R, Grågås 10 R, Grågås 0 (2-2 YP), Hjejle 300 R, Almindelig Ryle 250 R, Sildemåge 2 AD R, Gråkrage 1 R, Bjergirisk 4 R. Jacob Sterup
Ringe Sø :Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 22 R, Gravand 2 R, Skeand 5 R, Taffeland 2 R, Troldand 4 R, Vibe 2 R, Hættemåge 155 R Stormmåge 100 R, Sølvmåge 1 R. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Lille Lappedykker 1 SY. Jacob Sterup
Skalø, Viggelsø (18:30-19:35): Hættemåge 600 R, Stormmåge 200 R, Splitterne 10 R. Martin S. Nielsen


        Mange nældens takvinger flyver i dag d. 30/3-04.

Tirsdag 30. marts 2004:

Bøjden Nor (16:15-17:00): Amerikansk Skarveand 1 R hun. Michael Mosebo Jensen
  Amerikansk skarveand

Sundet, Fåborg (16:00): Sorthalset Lappedykker 1 R.
Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor (13:00): Rørdrum 1 HØ.
Michael Mosebo Jensen
Rudkøbing Havn (færgelejerne)
(17:15): Splitterne 2 N. Jens Bech
Skovballe Havn, Taasinge
(16:45): Grågås 8, Mørkbuget knortegås 25, Gravand 30, Gråand 50 (ca), Pibeand 40, Blishøne 30. Jens Bech
Arreskov Sø, Nordlige ende
(20:15-22:00): Rørdrum 1 HØ (Paukende), Dobbeltbekkasin 1 HØ, Skovsneppe 1 OF (Territoriehævdende). Erik Ehmsen, EEEcklon
Brændegaard Sø (
19:55-20:05): Duehøg 1 FU, Hvid Vipstjert 6 R (Fløj ind til fælles overnatning), Stær 30 R ('minisortsol').
Åmosen Ollerup
(17:00-17:20): Tundrasædgås 1 R, Grågås 84 R, Krikand 14 R, Rørhøg 1 R AD han, Vibe 10 R, Dobbeltbekkasin 6 R. Niels Bomholt
Løkkeby Enge
(15:30-16:30): Gråstrubet Lappedykker 15 R, Grågås 55 R, Gravand 6 R, Pibeand 40 R, Knarand 2 R, Krikand 47 R, Spidsand 14 R, Skeand 30 R, Troldand 12 R, Musvåge 1 R, Blishøne 108 R, Vibe 10 R, Hvid Vipstjert 22 R. Niels Bomholt

        Stor tornskade, Hou Nordstrand Foto: Niels Bomholt

Hov Nordstrand
(09:20-12:30): Toppet Skallesluger 18 R, Spurvehøg 5 R, Spurvehøg 2 N, Natugle 1 R (På skorsten), Sanglærke 6 N, Engpiber 2 N, Hvid Vipstjert 7 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 3 R, Rødhals 16 R, Solsort 12 R, Sangdrossel 3 R, Vindrossel 5 R, Misteldrossel 3 TF, Gransanger 4 R, Fuglekonge 4 R, Halemejse 2 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 5 R, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 1 R, Husskade 5 R, Allike 3 R, Stær 7 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 40 R, Bogfinke 40 N, Kvækerfinke 10 N, Grønirisk 9 R, Grønsisken 5 R, Tornirisk 14 R, Dompap 2 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 9 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt
Heden (15:00):
Rørhøg 1 N. Anders Myrtue
Kistrup Skov
(14:00): Stor Flagspætte 2 R, Gransanger 1 SY, Ravn 2 R, Gråsisken 6 R. Anders Myrtue
Dovns Klint/Gulstav
: Gråstrubet Lappedykker 2 Ø, Rørdrum 1 HØ, Ederfugl 1500 Ø, Sortand 150 R (+), Lomvie 1 Ø, Stor Flagspætte 1 R, Engpiber 30 T (+), Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 25 T (+), Jernspurv 25 T (+), Sangdrossel 3 SY, Musvit 2 T, Stillits 10 FU, Tornirisk 30 T (+).  Michael Mosebo Jensen, Freddy S. Hansen
Bøjden Nor (14:30): Splitterne 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Knudshoved: Splitterne 2 FU (Min.), Bjergpiber 1 R (Kom flyvende ad kysten, for så at tage et lille hvil på molen, før "take off" igen), Husrødstjert 1 R han. Per Rasmussen, Eske Frank Morthensen
Kajbjergskoven: Misteldrossel 1 SY. Per Rasmussen, Eske Frank Morthensen
Sundet, Faaborg (10:30-12:15):
Gråstrubet Lappedykker 25 FOU, Toppet Lappedykker 8 FOU, Lille Lappedykker 6 FOU, Skeand 1 FOU, Knarand 10 FOU, krikand 10 FOU, Gråand 20 FOU, Gravand 2 R, Bjergand 70 R, Troldand 220 R, Taffeland 30 R, Grågås 4 R ( En rugende ), Knopsvane 65 FOU, Blishøne 300 FOU
Grønbenet Rørhøne 5 FOU, Strandskade 2 R, Vibe 8 FOU, Hættemåge 220 FOU/R.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]


       Sorthalset lappedykker 1 ynglepar ved Sundet Faaborg

Mandag 29. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Lille Eng, Svendborg (kl 21:00-21:45): Natugle 3 Hø, Vandrikse 1 HØ.
Brændegård Sø : Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2000 R, Grågås 4 R, Gravand 22 R, Knarand 2 R, Skeand 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Vibe 6 R, Hvid Vipstjert 2 R.
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Knopsvane 60 R, Knarand 6 R, Taffeland 30 R, Troldand 150 R, Bjergand 30 R, Blishøne 300 R, Vibe 8 R, Hættemåge 80 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gransanger 3 R, Stær 8 R
Sundet, Faaborg (10:00): Sorthalset Lappedykker 1 R. Freddy S. Hansen, Lars Bonne Rasmussen
Vester Hæsinge (18:00): Hættemåge 400 R. Peder Blommegård
Sønderhjørne ( Horne land ) (7:00-9:45): Toppet Skallesluger 27 SØ, Sortand 200 SØ, Taffeland 15 SØ, Ederfugl 880 SØ, Gråstrubet Lappedykker 3 SØ, Toppet Lappedykker 10 R, Sortstrubet Lom 2 SØ ( yngledragt ), Alk 1 SØ ( yngledragt ), Skarv 16 NØ, Engpiber 5 NØ, Bjergvipstjert 1 NØ, Sanglærke 13 NØ, Bogfinke 30 NØ, Stor Regnspove 1 SØ, Splitterne 2 SØ, Hættemåge 30 NØ, Fiskehejre 10 T.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Knudshoved, Nyborg (08:30-14:00): Spurvehøg 1 Ø, Dobbeltbekkasin 2 TI, Huldue 1 TI, Sanglærke 100 Ø, Hvid Vipstjert 100 Ø, Sortrygget Vipstjert 1 FU (På græsarealet n.f. broen), Stær 100 Ø, Tornirisk 2 TI. Per Rasmussen
Odense kanal og Bispeengen (11:00): Skarv 1 FU, Vibe 1 R, Stormmåge 10 R AD, Stormmåge 3 R JUV, Tyrkerdue 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 10 R. Grethe Lund


        Blåhals fra Vidåen
         Sydlig blåhals, Sønderjylland d. 28. marts 2004.

Søndag 28. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Tryggelev Nor: Løvsanger 1. Ole Goldschmidt
Svendborg vest
(10:45): Silkehale 18 OF. Poul Rasmussen
Lehnskov, Svendborg:
Gransanger 1 SY. Niels Andersen
Valdemars Slot
(14:30-15:30): Grågås 40 R, Gravand 6 R, Krikand 4 R, Gråand 25 R, Musvåge 1 R, Blishøne 80 R, Strandskade 2 R, Vibe 18, Hættemåge 5 R, Hvid Vipstjert 3, Sangdrossel 2 SY, Halemejse 1 (Med redemateriale i næbbet), Korttået Træløber 1 SY. Niels Andersen
Monnet , Taasinge
: Gravand 14 FU, Hjejle 5, Vibe 10, Sanglærke 9, Engpiber 7, Hvid Vipstjert 1 FU, Stillits 2, Gulspurv 2 Syngende. Rune Bisp Christensen
Ny Gesinge, Taasinge: Knopsvane 20 AD FU, Knopsvane 38 IMM FU, Grågås 93 FU, Vibe 4, Sanglærke 3 SY, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R. Rune Bisp Christensen
Vejlen Tåsinge (11:15-13:40): Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 25 R, Sangsvane 4 R, Grågås 137 R, Gravand 13 R, Krikand 11 R, Gråand 34 R, Spidsand 4 R, Taffeland 48 R, Troldand 1310 R, Bjergand 4 R, Hvinand 2 R, Blishøne 19 R, Strandskade 3 R, Vibe 6 R, Rødben 3 R, Hættemåge 269 R, Sølvmåge 31 R, Ravn 1 OF, Rørspurv 2 OF. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Fiskehejre 2 OF, Sangsvane 2 IMM FU, Gravand 4, Krikand 5 FU, Tårnfalk 1, Strandskade 1, Vibe 8 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Stor Regnspove 27 T, Rødben 4 FU. Rune Bisp Christensen
Mullerup Skov (17:00-18:00): Troldand 4 R, Stor Skallesluger 6 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Fasan 1 FU, Ringdue 12 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 2 FU, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 1 R (Nordlig race), Spætmejse 2 FU, Ravn 2 OF, Stær 3 R, Dompap 2 FU, Gulspurv 1 SY. Inger Skrubbeltrang, Torben Møller
Hole Skov v. foderbræt (11:00-13:00): Skovskade 1 OF, Grønsisken 2 FU, Lille Gråsisken 3 FU. Claus Pedersen
Nakkebølle Inddæmning : Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 10  R, Skarv 10 OF, Fiskehejre 5, Knopsvane 48 R, Sangsvane 2 R, Grågås 92 R, Gravand 12 R, Pibeand 200 R, Knarand 6 R, Krikand 75 R, Gråand 200 R, Skeand 50 R, Taffeland 150 R, Troldand 800 R, Bjergand 12 R, Hvinand 10 R, Lille Skallesluger 3 hun R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 400 R, Strandskade 4 R,
Vibe 175 R, Rødben 2 R, Hættemåge 400 R, Stormmåge 100 R, Ringdue 60 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 1 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 R
Allike 75 R, Gråkrage 25 R, Ravn 1 R, Stær 20 OF, Grønirisk 3 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 3 R. Bent Staugaard
Nakkebølle Inddæmning (11:30-12:30): Havørn 1 R 2K, Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sangsvane 7 R, Grågås 25 R (+), Pibeand 50 R (+), Knarand 1 R han, Krikand 25 R (+), Skeand 20 R (+), Taffeland 25 R (+), Troldand 500 R (+), Bjergand 50 R (+), Lille Skallesluger 8 R (1 han og 7 hunner), Ringdue 200 R (+), Sangdrossel 2 R, Gransanger 3 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R, Allike 100 R. Henrik Andersen
Fyns Hoved (12:20-15:00): Hvinand 36 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 10 R, Strandskade 34 R, Stor Præstekrave 3 R, Stor Regnspove 28 R, Rødben 17 R, Splitterne 14 R, Hvid Vipstjert 14 R, Jernspurv 3 R, Rødhals 2 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 R, Husskade 1 R, Tornirisk 1 N, Bjergirisk 9 N. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fyns Hoved/Fællesstrand m.m. : Gravand 22 R, Pibeand 112 FU, Ederfugl 150 FU, Hvinand 52 FU, Musvåge 4 TF, Tårnfalk 1, Strandskade 35 FU, Stor Regnspove 1 OF, Rødben 25 FU, Svartbag 7 AD R, Svartbag 1 2K R, Splitterne 20 R, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 2 , Halemejse 5 N. Rune Bisp Christensen
Bispeengen; Odense: Fiskehejre 3 FU, Grågås 32 FU, Krikand 16 FU, Gråand 38 FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 5 FU, Vandrikse 1 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 58 FU, Vibe 12 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 53 FU, Ringdue 4 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 4 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 2 FU, Jernspurv 2 FU, Rødhals 3 FU, Solsort 12 FU,
Sangdrossel 2 FU, Gransanger 3 FU, Blåmejse 44 FU, Musvit 58 FU, Husskade 4 FU, Allike 7 FU, Råge 14 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 5 FU, Bogfinke 46 FU, Grønirisk 3 FU, Dompap 4 FU, Gulspurv 2 FU, Rørspurv 6 FU, Dagpåfugleøje 3 FU
Nældens Takvinge 2 FU, Rådyr 3 FU. Bjarne Andersen
Dyreborg Skov, Faaborg: Musvåge 125 NØ. Per D. Poulsen
Sundet, Faaborg (10:40-12:00): Sorthalset Lappedykker 2 FU AD, Knarand 10 FU AD. Per D. Poulsen
Sundet, Fåborg (10:30-10:45): Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Taffeland 20 R (+), Troldand 500 R (+), Bjergand 50 R (+), Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 75 R (+), Rørspurv 2 R. Henrik Andersen
Horne Mølleå (09:15-10:15): Fiskehejre 6 R, Grågås 3 R, Pibeand 175 R, Krikand 100 R (+), Gråand 50 R (+), Skeand 4 R, Troldand 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 50 R (+), Ravn 1 OF, Tornirisk 7 OF. Henrik Andersen
Bøjden Nor (07:30-08:15): Fiskehejre 12 R, Sangsvane 4 R, Grågås 4 R, Gravand 25 R (+), Pibeand 34 R, Krikand 2 R, Troldand 100 R (+), Bjergand 375 R, Amerikansk Skarveand 1 R hun, Fjeldvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 50 R (+), Strandskade 4 R, Vibe 25 R (+), Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 5 R, Rørspurv 1 R.  Henrik Andersen
Sommerhusområdet - Fyns Hoved : Allike 100 TF. Niels Bomholt
Nordskov, Fyns Hoved : Fiskehejre 2 OF, Blå kærhøg 1 Brun fugl, Spurvehøg 3, Musvåge 14, Vibe 6 R, Baltisk Sildemåge 1 AD OF , Ringdue 69 N, Ringdue 700 R
Allike 44 N, Allike 400 R. Rune Bisp Christensen
Nordskov, Hindholm : Spurvehøg 1N, Musvåge 15 N, Ringdue 250 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Horseklint, Hindsholm (07:00-11:00): Rødstrubet Lom 2 N, Toppet Lappedykker 2 FU, Spurvehøg 10 N, Musvåge 23 OF, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 9 R, Stor Regnspove 35 OF, Svaleklire 1 N, Splitterne 2 FU, Huldue 2 N, Ringdue 2800 N, Hvid Vipstjert 13 FU, Misteldrossel 7 N, Blåmejse 150 N, Musvit 150 N, Allike 210 N, Sortkrage 3 N, Bogfinke 50 N, Grønirisk 100 N. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Midskov Mose, Hindsholm (16:10-16:45): Grågås 31 R, Krikand 12 R, Rørhøg 1 FU AD han, Dobbeltbekkasin 6 FU. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Hofmansgave (13:30-13:45): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Hvid Vipstjert 1 R. Bent Juhler
Ølund (12:00-13:00): Grågås 8 R, Gravand 2 R, Pibeand 24 R, Skeand 22 R, Troldand 4 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 34 R. Bent Juhler
Vågebakken, Hindsholm (11:15-14:15): Blå Kærhøg 1 FU AD hun, Musvåge 104 N, Sildemåge 1 OF, Ringdue 1500 R, Allike 78 N. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Slambassinet (11:15-13:20): Lille Lappedykker 4 R (Kanalen), Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 12 R, Gravand 5 R, Krikand 51 R (+), Gråand 4 R, Taffeland 3 R, Troldand 84 R, Ederfugl 6 R (Kanalen), Toppet Skallesluger 2 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Fasan 1 R, Strandskade 1 R, Klyde 22 R, Vibe 5 R, Rødben 1 R, Sanglærke 6 SY (+), Hvid Vipstjert 5 FU, Råge 2 OF, Rørspurv 2 R. Anthony Carter
Faaborg erhvervspark (09:15): Husrødstjert 1 SY, Tornirisk 1 OFLars Bonne Rasmussen
Hesselbjerg Strand (07:30): Grågås 4 FU, Mørkbuget Knortegås 1 FU, Agerhøne 2 R, Vibe 6 R, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 8 SY. Kell Grønborg
Tryggelev Nor, fugletårn (16:00-16:30): Rørdrum 1 HØ, Knarand 4 R, Bjergand 30 R, Lille Skallesluger 3 R AD hun, Lille Skallesluger 1 R AD han, Skægmejse 1 R, [OHS, Henning Hamann, Lene M. Jensen og Flemming fra Thurø]
Tarup Grusgrave: Duehøg 1 OF, Musvåge 2 NØ, Svaleklire 1 R, Engpiber 3 SY, Gransanger 3 SY. Per Rasmussen


Lørdag 27. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Langelandsbroen (15:00): Vandrefalk 1 FU. Leif Bisschop-LarsenSønder Vornæs Taasinge: Sortkrage x Gråkrage (hybrid) (16:24) 1 FU. Rune Bisp Christensen
Vejlen, Taasinge
(16:30 - 17:10): Sangsvane 2 IMM FU, Sangsvane 1 AD Død, Grågås 110 FU, Gravand 9 FU, Krikand 20 FU, Taffeland 78 R, Troldand 370 R, Hvinand 1 hun AD FU, Fasan 1 hun, Strandskade 3 R, Vibe 12 FU, Stor Regnspove 16 FU, Sølvmåge 2, Svartbag 2 AD OF, Ringdue 3 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 18 FU. Rune Bisp Christensen
Vejlen, Taasinge
(17:00-17:40): Grågås 80 R, Gravand 8 R, Krikand 8 R, Troldand 300 R, Strandskade 2 R, Dobbeltbekkasin 5 OF, Stor Regnspove 1 HØ, Hvid Vipstjert 4 R
Arreskov Sø via Sollerup
(11:00 - 12:10): Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 60 R (skøn), Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 1 R (nordlige ende), Fiskehejre 5 R, Grågås 8 R, Skeand 1 R,
Hvinand 26 R, Blå Kærhøg 1 Brun, Musvåge 8 R, Vandrikse 1 HØ (ved fugletårnet), Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 FU (ved fugletårnet), Skovskade 2 R.
Brændegård Sø (
12:20): Grågås 6 R, Skeand 1 R, Troldand 30 R, Stor Skallesluger 4 R
Brændegård Sø
(16:30-18:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 1900 R, Grågås 9 R, Gravand 15 R, Krikand 2 R, Gråand 13 R, Taffeland 35 R, Troldand 91 R, Bjergand 1 R, Hvinand 15 R, Blishøne 13 R, Strandskade 1 R, Vibe 12 R, Hvid Vipstjert 7 R, Sangdrossel 2 R, Dompap 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vester Åby
(10:45):Tornirisk 2 R
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 1, Fiskehejre 2, Gravand 12 FU, Pibeand 2, Taffeland 7, Troldand 20, Bjergand 345 R, Ederfugl 36, Hvinand 5, Amerikansk Skarveand 1 hun R,
Strandskade 2, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 1, Vibe 2, Hættemåge 20, Sølvmåge 10, Sanglærke 6, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 3, Tornirisk 4 FU. Rune Bisp Christensen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 4, Gråstrubet Lappedykker 7, Knopsvane 70, Grågås 3, Knarand 7 FU, Krikand 3 FU, Taffeland 31 R, Troldand 100, Bjergand 110 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 han AD FU, Blishøne 300 FU, Strandskade 2, Vibe 9, Hættemåge 75, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 1, Sumpmejse 4, Stær 8, Bogfinke 25 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 2 Sy, Tornirisk 26 OF, Rørspurv 1 han. Rune Bisp Christensen
Sundet, Faaborg
(6:00-7:00): Knarand 9 FOU, Krikand 11 FOU, Gravand 5 FOU, Bjergand 125 R, Troldand 200 R, Taffeland 60 R, Grågås 7 FOU, Gråstrubet Lappedykker 26 FOU/SY, Toppet Lappedykker 8 FOU, LIlle Lappedykker 8 FOU/SY, Grønbenet Rørhøne 6 FOU, Vibe 13 FOU, Strandskade 1 R, Hættemåge 120 ved koloni, Rørspurv 7 FOU/SY, Kernebider 3 T
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Bregnør Bugt
(10:00): Klyde 10 R, Hvid Vipstjert 3 R. Ella Mikkelsen
Grævlingevænget 66, Nyborg
(08:30-14:00): Spurvehøg 5 T, Musvåge 58 T, Huldue 1 N, Ringdue 738 N, Sangdrossel 8 N, Allike 370 N. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Slambassinet (07:50-09:00): Lille Lappedykker 22 R (I kanalen), Krikand 68 R, Troldand 190 R, Tårnfalk 4 R, Klyde 35 R, Rørspurv 9 R. Søren Gjaldbæk
Odense Fjord, Lumby Middelgrund
(08:00-10:00): Skarv 21 R, Knopsvane 72 R (/Fu), Gravand 22 R (/Fu), Pibeand 2 R (1 han 1 hun), Gråand 13 R, Ederfugl 852 R (/Fu), Hvinand 119 FU, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 20 R, Strandskade 4 FU, Hjejle 23 R, Stor Regnspove 10 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 275 R (/Fu), Stormmåge 18 FU, Sølvmåge 112 FU, Gransanger 1 HØ, Gråkrage 4 FU. Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech
Flødstrup, Ullerslev:
Skovhornugle 1 ad. Frederik Engell Holm
Hollufgård
(08:10-10:15): Troldand 1 R han, Hjejle 63 R, Vindrossel 6 R, Gransanger 1 SY, Træløber 1 R. Anthony Carter
Hollufgårdsvej Odense
(07:55): Hvid Vipstjert 3 R. Anthony Carter
Holluf Pile:
Lille Lappedykker 1 R, Krikand 2 R (Par). Anthony Carter
Egense Dybet : Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 10 FU, Grågås 2 FU, Gravand 153 FU,
Pibeand 164 FU, Krikand 22 FU, Gråand 298 FU, Ederfugl 324 FU, Hvinand 33 FU,
Blishøne 28 FU, Strandskade 57 FU, Stor Præstekrave 86 FU, Vibe 15 FU, Almindelig Ryle 132 FU, Stor Regnspove 114 FU, Rødben 43 FU, Hættemåge 2448 FU, Stormmåge 267 FU, Sølvmåge 245 FU, Svartbag 6 FU, Splitterne 4 FU, Sortkrage 1 FU, Stær 4 FU, Rørspurv 2 FU, Rådyr 4 FU. Bjarne Andersen
Enebærodde : Stor Flagspætte 3 FU, Sanglærke 13 FU, Engpiber 7 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Jernspurv 2 FU, Gulspurv 2 FU. Bjarne Andersen
Ølund (07:00-08:00): Skarv 12 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Gravand 27 R, Pibeand 495 R, Knarand 2 R, Krikand 118 R, Gråand 8 R, Spidsand 11 R, Skeand 7 R, Troldand 5 R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 107 R, Strandskade 6 R, Hjejle 350 R, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 25 R, Hættemåge 9 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 2 R, Splitterne 1 OF, Hvid Vipstjert 6 OF, Gråkrage 2 R, Stær 60 R. Anders Vedel, Kristoffer Egelund Jørgensen
Firtalsstrand (11:45-12:15): Lille Lappedykker 3 R, Knopsvane 1 R, Grågås 2 R, Gravand 19 R, Pibeand 153 R, Krikand 61 R, Gråand 16 R, Spidsand 20 R, Troldand 8 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 54 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 32 R, Hættemåge 13 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 14 R, Ringdue 6 OF, Gråkrage 4 R, Stær 20 R. Anders Vedel, Kristoffer Egelund Jørgensen


Fredag 26. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Svendborgsund ved Iholm (6:30): Skarv 400 V, Lille Lappedykker 34 R, Toppet Skallesluger 14 R
Vejlen, Taasinge (10:00-11:00): Grågås 46 R, Gravand 4 R, Lille Præstekrave 1 R, Hjejle 100 R (Min.), Vibe 6 R, Almindelig Ryle 10 R, Brushane 3 FU,  Dobbeltbekkasin 3 FU. Torben Møller
Karlsmosen, Egeskov (10:15) : Gråstrubet Lappedykker 6, Pibeand 30, Havørn 1. Eskild Nielsen
Karlsmosen, Egeskov : Knopsvane 25, Grågås 80, Gravand 15, Gråand 30, Taffeland 25, Troldand 80, Musvåge 1, Blishøne 40, Strandskade 4, Vibe 150, Hættemåge 100, Ringdue 80. Ole Klottrup
Brændegård Sø : Toppet Lappedykker 6, Skarv 1500, Grågås 20, Gravand 12, Gråand 8, Taffeland 6, Troldand 100, Hvinand 3, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Blishøne 10,
Strandskade 2, Vibe 8, Sølvmåge 10, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 8. Ole Klottrup
Grævlingevænget 66, Nyborg (11:30-16:00): Spurvehøg 2 Ø, Musvåge 17 NØ. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Helnæs Hale: Gråstrubet Lappedykker 13 R, Ederfugl 600 R, Havlit 15 R. Søren Gjaldbæk
Helnæs fyr: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Ederfugl 4900 R, Havlit 8 R, Lomvie 4 S. Søren Gjaldbæk
Emtekær Nor: Storpiber 1 T
(Kom ind fra Bågø 12.48 og rastede kortvarigt, inden den trak N). Søren Gjaldbæk
Husby strand: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Knarand 19 R, Skeand 3 R, Almindelig Ryle 30 R, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Helnæs Made: Grågås 100 R, Pibeand 100 R, Knarand 4 R, Krikand 150 R, Fjeldvåge 1 R, Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk
Galsklint (08:00-09:00): Alk 75. Per Damsgaard-Sørensen
Wedellsborg: Rørdam: Musvåge 3 N, Ravn 10 N (mobber musvågerne). Per Damsgaard-Sørensen
Hindsgavl: Jernspurv 1 R, Gransanger 1 SY, Spætmejse 3 R, Kernebider 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Føns strand: Tårnfalk 2 R (1 par ), Engpiber 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Eskør: Rørhøg 1 R AD hun, Vandrikse 1 R, Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk
Sundet, Faaborg (11:30-12:30): Gråand 20 FOU, Knarand 8 FOU, Krikand 14 FOU, Gravand 2 R, Bjergand 90 R, Troldand 220 R, Taffeland 25 FOU/R, Grågås 4 FOU ( 2 gaser i kamp ), Knopsvane 65 FOU, Blishøne 300 FOU ( flere på rede ),
Grønbenet Rørhøne 4 FOU, Gråstrubet Lappedykker 25 FOU, Toppet Lappedykker 8 FOU, Lille Lappedykker 6 FOU/SY, Hættemåge 100 R ( i koloni ), Vibe 10 FOU, Dobbeltbekkasin 2 FOU, Hvid Vipstjert 6 FOU, Gransanger 5 SY, Halemejse 2 FOU, Grønsisken 10 SY, Musvåge 1 NØ.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Odense M: Helgavej (17:30): Gråsisken 5 FU (Foderbrædtsobs.). Per Damsgaard-Sørensen


       Brushane ved Vejlen, Taasinge

Torsdag 25. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Voderup, Ærø: Sule 1 Død. ( I går blev der på en mark ved Voderup (lige under nogle højspændingsledninger) fundet en død (men helt frisk) sule. Den er vel blæst til Ærø i forbindelse med weekendens stormvejr ?) Kim Bang Jensen
Klise Nor, Langeland
(13:25): Trane 1 S. Erik Danielsen
Odden ud for Skovballe:
Toppet Lappedykker 20 R, Sangsvane 8 R, Grågås 30 R, Ederfugl 40 R, Toppet Skallesluger 40 R, Svartbag 6 R.
Skovballe Havn Taasinge:
Toppet Lappedykker 12 R, Sangsvane 8 R, Mørkbuget Knortegås 42 R, Gravand 60 R, Pibeand 40 R, Blishøne 80 R, Hvid Vipstjert 2 R, Sangdrossel 1 Sy, Gransanger 1 Sy
Søby Monnet - Tåsinge :
Knopsvane 2 R, Grågås 12 R, Gravand 26 R, Pibeand 80 R, Krikand 32 R, Spidsand 9 R, Strandskade 28 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 60 R, Vibe 26 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 3 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Stær 4 R, Stær 17 OF, Rørspurv 1 han R.
Thurø Rev, Thurø:
Fiskehejre 4 R, Gravand 6 R, Pibeand 22 R, Ederfugl 300 R, Vibe 4 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gransanger 1 R, Stær 10 R.
Vejlen - Tåsinge:
Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Brushane 1 R, Rødben 1 R, Hvid Vipstjert 4 R.
Rantzausminde
(6:30): Skarv 200 (fællesfisker).
Brændegård Sø (12:00-13:00): Knarand 2 R (Par), Rørhøg 1 T AD han, Duehøg 1 R. Lars Bonne Rasmussen +1
Arreskov Sø (14:10): Toppet Lappedykker 6 FU, Blishøne 15 FU, Rødhals 1, Halemejse 1 . Erik Vagn Sørensen
Bøjden Nor (11:30): Amerikansk Skarveand 1 R, Klyde 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Tarup, Odense NV (07:30-07:35): Silkehale 45 R. Gregers Johannesen
Sønderhjørne Horne Land ((06:30-10:00)): Tornirisk 15 NØ, Sanglærke 10 NV, Jernspurv 6 SY, Hvid Vipstjert 9 NØ, Engpiber 10 NØ, Rødhals 5 R, Allike 50 NØ, Ravn 1 ( fødetransport ), Musvåge 9 NØ, Splitterne 5 NV, Sølvmåge 100 R, Hættemåge 145 NØ, Alk/Lomvie 16 V, Sortand 30 SØ, Ederfugl 100 SØ, Havlit 5 V, Fløjlsand 1 SØ, Gråstrubet Lappedykker 2 V
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Sandhusvej 46, Odense, haveobs (06:15-06:30): Sumpmejse 2 FU AD, Gråspurv 1 FU AD han, Skovspurv 2 FU AD han, Bogfinke 1 FU AD han, Grønirisk 6 FU AD, Grønsisken 2 FU AD. Børge Rasmussen
Sandhusvej 46, Odense (14:25): Kvækerfinke 2 FU AD (Par, sommerdragt). Børge Rasmussen


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                Døde rovfugle og ugler bør undersøges nærmere
                Dansker valgt til ”Fuglenes Verdensråd”
                Rykind af små skalleslugere
                Årets første landsvaler set
                Tranerne trækker
                Denne uges fugl:
Gulspurven


       Årets første Lille præstekrave, Vejlen Taasinge

Onsdag 24. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Odense: Hvid Stork 1 N. Rasmus Offersen. 
Vejlen, Taasinge (
16:00 - 17:30): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 9 R,
Knopsvane 8 R, Grågås 28 R, Gravand 32 R, Knarand 2 R, Krikand 34 R, Spidsand 6 R, Skeand 3 R, Taffeland 40 R, Troldand 400 R, Musvåge 1 R, Blishøne 60 R, Strandskade 6 R, Klyde 6 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 34 R,
Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 7 R, Hvid Vipstjert 4 R, Ravn 1 OF, Stær 6 R.
Thurødæmningen
(7:40) : Lille Lappedykker 14 R
Bøjden Nor
(13:00): Amerikansk Skarveand 1 R. Peder Blommegaard
Rantzausminde - Thurø
(07:10-07:40): Hvid Vipstjert 1 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 3 SY, Halemejse 1 SY, Spætmejse 2 SY.
Faaborg Gymnasium (07:40): Gransanger 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov (08:05) : Havørn 1 FU. Eskild Nielsen
Sønderhjørne ( Horne land ) (6:30-9:45): Hvid Vipstjert 11 NØ, Engpiber 20 NØ, Tornirisk 11 NØ, Sjagger 1 T, Gransanger 3 SY, Allike 20 NØ, Dværgfalk 2 NØ ( jagtede småfugle ), Tårnfalk 1 NØ, Ederfugl 140 SØ, Sortand 63 SØ, Havlit 2 SØ, Alk 3 V, Alk/Lomvie 1 SØ, Gråstrubet Lappedykker 1 V, Toppet Lappedykker 1 SØ, Grågås 2 NØ, Knortegås 10 N, Toppet Skallesluger 13 NV, Skarv 20 NØ, Splitterne 2 SØ, Hættemåge 110 NØ.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Tarup-Davinde (16:00): Indisk Gås 1 R (Blandt grågæs). Leif Bisschop-Larsen
Gl. Lillebæltsbro (15:25): Rød Glente 1 N, Hvid Vipstjert 2 FU. Torben S. Hvass
Godthåbsgade, Odense C (16:35): Silkehale 53 R. Martin S. Nielsen
Fyns Hoved (11:00): Spurvehøg 1 NV, Tejst 1 R. Rudi Semrau Jensen
Jøvet, Korshavn (09:00): Sangdrossel 1 FU, Misteldrossel 1 R. Rudi Semrau Jensen
Knudshoved, Nyborg (06:30-14:30): Rødstrubet Lom 1 N, Stor Skallesluger 2 SØ, Musvåge 2 TI, Vandrefalk 1 TI AD, Dværgmåge 1 FU AD, Middelhavsmåge 1 R AD, Alk 5 S, Ringdue 6 Ø, Sanglærke 5 Ø, Engpiber 10 Ø, Skærpiber 4 R, Hvid Vipstjert 30 Ø, Allike 20 Ø, Sortkrage 1 TI, Stær 160 Ø, Bogfinke 20 Ø, Grønirisk 10 Ø, Rørspurv 5 Ø. Per Rasmussen, Eske Frank Morthensen
Horseklint, Hindsholm (06:30-08:30): Mørkbuget Knortegås 5 R, Gravand 32 R, Pibeand 55 R, Sortand 9 R, Toppet Skallesluger 50 R, Rød Glente 1 N AD (Kl. 08.10), Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 5 R, Rødben 17 FU, Splitterne 1 R, Hvid Vipstjert 8 R, Rørspurv 3 R. Rudi Semrau Jensen

Sandhusvej 46, Odense, haveobs (07:45): Gulspurv 1 FU. Børge Rasmussen
Gyldenstens Enge: Grågås 14 R, Pibeand 15 R, Krikand 48 R, Spidsand 2 R, Troldand 20 R, Blishøne 12 R, Strandskade 8 R, Klyde 12 R, Vibe 10 R. Jens Bækkelund


        Hvid vipstjert

Tirsdag 23. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Nakkebølle Inddæmning (17.00-17:45):Gråstrubet Lappedykker 16 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 16 R, Pibeand 30 R, Krikand 28 R, Gråand 40 R,
Skeand 22 R, Taffeland 22 R, Troldand 600 R, Bjergand 60 R, Hvinand 16 R,
Lille Skallesluger 10 R, Musvåge 2 R, Blishøne 40 R, Vibe 44 R, Ringdue 80 R,
Stor Flagspætte 2 Trommer, Hvid Vipstjert 2 R, Rørspurv 3 R.
Nakkebølle Inddæmning
(09:30-11:00): Lille Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Knopsvane 32 R, Sangsvane 4 R, Blisgås 3 R, Grågås 73 R, Gravand 4 R, Pibeand 73 R, Krikand 11 R, Spidsand 1 R, Skeand 5 R, Taffeland 15 R, Troldand 1070 R, Bjergand 67 R, Hvinand 7 R, Hvinand 7 R, Lille Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 180 R, Strandskade 1 R, Vibe 59 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Allike 90 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
(15.44-16:45): Toppet Lappedykker 14 R, Skarv 3000 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 16 R, Gravand 18 R, Vibe 18 R, Dobbeltbekkasin 12 R,
Sølvmåge 24 R, Hvid Vipstjert 26 R, Stær 22 R, Bogfinke 30 R, Rørspurv 3 R
Arreskov Sø:
Sortand 2 R han. Erik Ehmsen
Thurø (Neergaardsmindeskoven)
(07:35): Gransanger 1 SY. 
Mullerup Skov (07:30): Sangdrossel 3 SY, Gransanger 1 SY. Torben Møller
Karlsmosen, Egeskov (09:30 - 10:30): Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Skarv 1 SV, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 AD R, Knopsvane 16 2K R, Sangsvane 1 AD R, Grågås 30 R, Gravand 14 R, Pibeand 48 R, Krikand 54 R, Gråand 42 R, Spidsand 3 R, Skeand 8 R, Taffeland 7 R, Troldand 75 R, Havørn 1 2K R, Musvåge 5 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 140 R, Strandskade 4 R, Vibe 40 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 150 R, Engpiber 3 R, Husskade 1 R, Råge 3 (2-2 YP) ,Gråkrage 10 R, Ravn 1 OF, Stær 30 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 1 R, Rørspurv 2 R,
Stenstrup Lergrave (syd for vejen) (10:45 - 11:10): Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 1 AD R, Knopsvane 3 AD R, Grågås 82 R, Gravand 4 R, Krikand 5 R, Gråand 5 R, Taffeland 2 R, Troldand 30 R, Blishøne 70 R, Strandskade 2 R, Vibe 18 R, Hættemåge 62 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 2 AD R,
Sønderhjørne ( Horne land ) (6:30-9:45) :Sangdrossel min 20 SY ( Horne Land ), Kvækerfinke 1 R, Vindrossel 1 R, Hvid Vipstjert 20 NØ, Blåmejse min 20 TF, Allike 30 NØ, Ederfugl 2550 SØ, Sortand 235 SØ, Havlit 2 SØ, Gråstrubet Lappedykker 1 V, Grågås 8 V, Knortegås mb 3 V, Skarv 30 NØ, Sortstrubet Lom 3 SØ, Alk/Lomvie 4 SØ, Alk 7 SØ, Toppet Skallesluger 15 SØ + 12 V, Fiskehejre 1 SV, Splitterne 2 SØ, Stormmåge 20 N + 200 R, Hættemåge 220 NØ, Musvåge 20 NØ + 1 SV, Spurvehøg 1 NØ.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Gl. Golfbane, Tarup, Odense (09:00-10:00): Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Kvækerfinke 5 R, Grønirisk 6 R, Grønsisken 30 FU, Dompap 2 R. Rudi Semrau Jensen
Tarup-Davinde, Naturskolen (18:00-18:40): Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 OF, Rødhals 4 SY, Sjagger 24 FU, Sangdrossel 3 SY, Vindrossel 1 R, Blåmejse 6 FU, Musvit 4 FU, Stær 12 R. Ella Mikkelsen
Brobyværk (07:00): Pibesvane 3 NØ. Peder Blommegård
Ølundgård (10:10-10:58): Pibeand 553 R, Knarand 14 R, Krikand 169 R, Spidsand 22 R, Skeand 20 R, Fjeldvåge 1 R, Vibe 430 R, Almindelig Ryle 120 R, Lille Kobbersneppe 30 R, Stor Regnspove 80 R. Søren Gjaldbæk
Vigelsø: Blå Kærhøg 1 R AD hun. Søren Gjaldbæk
Slambassinet: Klyde 5 R, Vibe 20 R, Hedelærke 1 N. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand: Pibeand 102 R, Krikand 35 R, Spidsand 10 R, Klyde 11 R. Søren Gjaldbæk


          Skeænder flere herrer og en enkelt dame!

Mandag 22. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Henninge Nor , Langeland: Fiskehejre 3 R, Gravand 8 R, Krikand 40 R, Taffeland 10 R, Troldand 500 R, Bjergand 30 R, Sangdrossel 1 SY.
Hov Nordstrand , Nordlangeland:
Toppet Lappedykker 46 R, Musvåge 4 TF, Tårnfalk 2 R, Natugle 1 SY, Sanglærke 4 N, Hvid Vipstjert 3 R, Bogfinke 30 N,
Rørspurv 1 N.
Løkkeby Enge, Spodsbjerg:
Gråstrubet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 5 (På havet) , Grågås 28 R, Pibeand 80 R, Spidsand 8 R, Skeand 14 R, Havlit 2 R (På havet) , Musvåge 9 N, Tårnfalk 3 R, Strandskade 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørspurv 6 R
Løkkeby Enge/Bæltet,Langeland
(09:00-11:00): Gråstrubet Lappedykker 8 R, Grågås 21 R, Gravand 21 R, Pibeand 63 R, Krikand 14 R, Spidsand 2 R, Skeand 18 R, Taffeland 6 R, Troldand 4 R, Ederfugl 3 R, Havlit 1 R, Toppet Skallesluger 17 R, Stor Skallesluger 3 FU, Musvåge 4 TF, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 3 R, Stær 6 OF, Rørspurv 8 OF. Torben Møller
Rudkøbing Vejle, Rudkøbing :
Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gravand 18 R,
Knarand 8 R, Krikand 30 R, Skeand 1 han R, Grønbenet Rørhøne 6 R, Blishøne 40 R, Strandskade 4 R, Vibe 18 R, Dobbeltbekkasin 16 R, Hvid Vipstjert 3 R, Stær 10 R.
Snaremose Sø, Langeland:
Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gravand 6 R, Pibeand 120 R, Knarand 32 R, Krikand 40 R, Spidsand 16 R,
Skeand 6 R, Blishøne 120 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 40 R.
Siø
(7:55-8:25): Pibeand 12 R, Strandskade 4 R, Vibe 6 R, Hættemåge 400 R (Koloni), Stormmåge 200 (Koloni), Sølvmåge 40 R.
Bøjden Nor
(09:00): Amerikansk Skarveand 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Svendborgsund ved Iholm
(6:40): Skarv 200 FU (fællesfiskeri - fortsatte mod øst)
Aborg Minde, Assens (10:05): Havørn 1 2K FU. Eskild Nielsen
Slambassinet (12:00): Knopsvane 7 R, Gravand 35 R, Krikand 11 R, Taffeland 7 R, Troldand 63 R, Klyde 4 R. Per Damsgaard-Sørensen
Bugten v. Dørholm (11:30): Knopsvane 25 R, Gravand 8 R, Strandskade 5 R. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning (10:15): Knopsvane 4 R, Gravand 73 R, Pibeand 242 R, Krikand 300 R (Sk), Spidsand 5 R, Skeand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 10 R, Strandskade 3 R, Vibe 100 R (Sk), Lille Kobbersneppe 26 R, Stor Regnspove 107 R, Rødben 2 R, Hættemåge 250 R, Stær 300 R (Sk). Per Damsgaard-Sørensen
Tarup Grusgrave (09:30-11:00): Stor Skallesluger 3 R, Spurvehøg 1 Ø, Strandskade 5 R, Sangdrossel 2 SY, Topmejse 2 FU, Rørspurv 1 HØ. Per Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:30-13:00): Bjergand 190 R, Troldand 350 R, Taffeland 10 R, Gråand 40 FOU, Gravand 2 R, Knarand 6 FOU, Krikand 12 FOU, Knopsvane 65 FOU, Grågås 1 R, Vibe 10 FOU, Gråstrubet Lappedykker 10 FOU, Toppet Lappedykker 6 FOU, Lille Lappedykker 4 FOU, Grønbenet Rørhøne 3 FOU, Blishøne 300 FOU, Gransanger 1 FOU, Grønsisken 10 FOU/SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]


       Blishøns ved lavvande

Søndag 21. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Svendborgsund ved Iholm : Lille Lappedykker 62 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 56 R, Mørkbuget Knortegås 9 R, Gravand 52 R, Ederfugl 26 R, Hvinand 40 R, Toppet Skallesluger 24 R, Blishøne 80 R, Strandskade 26 R, Vibe 4 R, Hættemåge 400 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 8 R.
Ollerup
(12:55): Grågås 20 R, Krikand 12 R, Vibe 8 R, Stær 20 R.
Ollerup Sø
(12.45): Grågås 90 R.
Barager Nebbe, Spodsbjerg :Skarv 75 R, Gravand 51 R, Pibeand 2 han R, Knarand 2 R, Strandskade 5 R, Splitterne 2 R, Gråkrage 3 R. Jacob Sterup
Hedevejen Pyt, Sydlangeland: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 2 AD R, Pibeand 5 R, Krikand 3 R, Gråand 13 R, Troldand 2 R, Blishøne 17 R. Jacob Sterup
Løkkeby Enge, Spodsbjerg : Knopsvane 22 AD R, Knopsvane 3 2K R, Sangsvane 1 AD R, Blisgås 1 AD R, Grågås 53 R, Gravand 16 R, Pibeand 102 R, Pibeand x Amerikansk Pibeand (hybrid) (SU) 1 han R, Knarand 2 R, Krikand 80 R, Gråand 25 R, Spidsand 12 R, Skeand 17 R, Troldand 15 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 90 R, Vibe 4 R, Hættemåge 59 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 2K R, Hvid Vipstjert 25 R. Jacob Sterup
Magleby, Sydlangeland : Fiskehejre 1 R, Blisgås 5 R, Grågås 165 R, Vibe 12 R.
Påø Enge, Skovsgaard: Fiskehejre 2 R, Gravand 10 R, Krikand 10 R, Gråand 10 R
Engpiber 10 R, Hvid Vipstjert 10 R, Rørspurv 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Blishøne 50 R. Jacob Sterup
Stavreshoved, Kerteminde
(11:00): Svartbag 18 R, Sanglærke 120 R, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 2 R, Rørspurv 10 R. Erik Danielsen, Freddy S. Hansen, Hans Rytter, EEEcklon
Horseklint, Hindsholm (06:30-10:00): Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Ederfugl 300 R (Skønnet), Sortand 400 R (Skønnet), Fløjlsand 26 R, Hvinand 12 R, Stor Præstekrave 4 R, Rødben 1 R, Sildemåge 3 R, Svartbag 2 R, Splitterne 4 R, Tejst 2 NV, Sanglærke 2 TI, Topmejse 1 SY, Stær 60 R + Sæler 2. Erik Danielsen, Freddy S. Hansen, Hans Rytter, EEEcklon +Dofs fuglestemmerkursus
Horseklint, Fyns Hoved, DOF-Fyn fuglestemmekursus (06:00-10:45): Toppet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 16 FU, Knopsvane 3 FU, Gravand 2 FU, Ederfugl 200 FU (+), Sortand 200 FU (+), Fløjlsand 12 FU, Hvinand 4 NV, Toppet Skallesluger 9 FU, Fasan 1 HØ, Strandskade 3 FU, Stor Præstekrave 1 OF, Hjejle 1 OF, Almindelig Ryle 1 OF, Dobbeltbekkasin 1 OF, Stor Regnspove 1 OF, Rødben 1 OF, Hættemåge 10 OF (+), Stormmåge 20 OF (+), Sildemåge 3 OF, Sølvmåge 4 OF, Svartbag 3 OF, Splitterne 3 NV, Tejst 2 NV, Huldue 1 OF, Ringdue 1 OF, Sanglærke 2 SV, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 2 FU, Sortmejse 1 HØ, Musvit 3 FU, Stær 110 FU (+), Bogfinke 3 OF, Grønirisk 6 NØ. Dieter Maaszen, Børge Rasmussen
Lumby: Sangdrossel 1 FU AD. Grethe Lund
Odense Havn (14:35-15:00): Klippedue 1 FU, Bjergirisk 25 OF (+). Dieter Maaszen, Børge Rasmussen
Fruens Bøge (15:00): Vandstær 1 R (I et tilløb til Odense Å ved Erik Bøghs Sti), [EHT]
Stigeø, Sortehusene (12:40-14:00): Fiskehejre 1 OF, Mørkbuget Knortegås 4 FU, Pibeand 50 FU (+), Toppet Skallesluger 2 FU (Kanalen, par), Tårnfalk 2 FU, Strandskade 8 R, Vibe 3 OF, Almindelig Ryle 14 OF, Rødben 7 FU, Svartbag 4 OF, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Stær 150 FU (+), Bjergirisk 30 OF (+). Dieter Maaszen, Børge Rasmussen


Lørdag 20. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Rudkøbing ved Brugsen (13:00) Bysvale 1 FU.
Siø (13:15):
Grågås 30, Hjejle 130
Skovsgaard, Langeland (
11:00 - 12:30): Gråstrubet Lappedykker 8, Fiskehejre 3 , Gravand 8 , Krikand 4 , Havørn 2 AD NV, Havørn 1 JUV, Musvåge 2, Huldue 1,
Snaremose Sø
(12:50): Grågås 8, Gravand 6 , Pibeand 80 , Vibe 4.
Gulstav, Sydlangeland: Blisgås 44 R.  Jacob Sterup
Gulstav Mose, Sydlangeland : Rørdrum 1 SY.  Jacob Sterup
Keldsnor, Sydlangeland : Skarv 298 R, Knopsvane 2 AD R, Gravand 8 R, Pibeand 60 R, Skeand 1 han R, Bjergand 70 R, Strandskade 7 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Svartbag 40 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 40 R, Snespurv 12 R.  Jacob Sterup
Karlsmosen, Egeskov
(09:40): Havørn 1 2K. Eskild Nielsen
Bøjden Nor (12:15): Amerikansk Skarveand 1 R AD hun
(Nordlige Del i den vestlige ende). Freddy S. Hansen
Brobyværk, Odense Å
(11:00): Hvid Vipstjert 1 R. Peder Blommegård
Hindsgavl, Middelfart:
Spurvehøg 1 R, Hvid Vipstjert 2 R. Freddy S. Hansen
Svendborgsund ved Iholm
(7:30): Mørkbuget knortegås 10 FU, Toppet skallesluger 12, Lille lappedykker 24, Ederfugl 6, Gravand 16, Strandskade 4, Knopsvane 30, Blishøne 150, Skarv 500 FU (fællesfiskeri - fortsatte mod vest kl 7:30), Hvid vipstjert 1, Svartbag 4, Fiskehejre 6.
Sundet, Faaborg (09:00): Knarand 4 R (2 par). Lars Bonne Rasmussen

        Skarver fællesfisker i Svendborgsund


Fredag 19. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Thurø Skole, Thurø (14:40): Hvid vipstjert 1 OF Ø
Karlsmosen, Egeskov
: Havørn (08:20) 1 JUV FU, derefter trækkende mod nord. Eskild Nielsen
Karlsmosen (09:20): Havørn 1 FU 2K, Musvåge 2 R. Bent Staugaard
Bøjden Nor (16:00-17:10):Troldand 200 R, Bjergand 700 R, Taffeland min 15 R, Hvinand 15 R, Amerikansk Skarveand 1 hun FOU ( nordlige del ), Gråand 15 FOU, Gravand 10 FOU, Knopsvane 18 FOU, Grågås 1 FOU, Blishøne 20 FOU, Strandskade 5 FOU, Rødben 4 FOU, Stor Præstekrave 7 FOU
Dobbeltbekkasin 2 FOU, Splitterne 1 FOU/R, Hvid Vipstjert 1 FOU, Engpiber 1 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Sundet, Faaborg (11:00-12:00):Troldand 700 R, Bjergand 80 R, Taffeland 30 R, Krikand 2 FOU, Knarand 6 FOU, Grågås 4 FOU, Knopsvane 77 FOU, Blishøne 300 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Gråstrubet Lappedykker 16 FOU, Toppet Lappedykker 10 FOU, Lille Lappedykker 6 FOU/SY, Vibe 12 FOU/SY, Hættemåge 200 FOU, Strandskade 4 ( 2 T ), Stær 20 FOU, Hvid Vipstjert 6 R, Musvåge 1 R.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Lumby (11:15): Hættemåge 12 Ø, Sanglærke 3 SY AD, Gærdesmutte 2 FU AD, Allike 6 T, Gråkrage 6 FU AD. Grethe Lund
Bøjden Nor (11:00): Amerikansk Skarveand 1 R. Henrik Knudsen
Ølundgaard (09:45-11:00): Havørn 1 FU AD (Fløj videre til Firtalsstrand), Pibeand 600 R, Knarand 4 R, Krikand 75 R, Gråand 125 R, Spidsand 8 R, Skeand 18 R, Vibe 75 R, Misteldrossel 1 R. Gregers Johannesen

          Dobbeltbekkasiner


Torsdag 18. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Brændegaard Sø: Mudderklire 1. Erik Ehmsen
Søby Sø, Assens (Søen ved Søbyværket ): Hedelærke 3 han SY. Peter R. Pedersen
Hou Nordstrand, Langeland (13:15-15:00): Grågås 24 N, Spurvehøg 3 N, Musvåge 1 N, Stor Præstekrave 4 R, Huldue 3 N, Ringdue 40 N, Sanglærke 26 N, Landsvale 1 TF, Engpiber 18 N, Hvid Vipstjert 30 R, Misteldrossel 2 N, Gransanger 1 R, Allike 40 N, Stær 30 N, Grønsisken 7 OF, Rørspurv 5 TF. Merete Jensen, Henrik Thormann
Steensgård, Langeland (12:55): Blå Kærhøg 1 FU hun, Spurvehøg 3 R, Musvåge 14 R (Skrue), Vandrefalk 1 OF. Henrik Thormann
Tranekær Slots Dyrehave (11:00): Korttået Træløber 3 SY. Henrik Thormann
Karlsmose (13:45):
Knopsvane 4 R, Pibesvane 17 R, Sangsvane 10 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe.
Strynø by, Strynø:
Sangdrossel 2 SY. Jens Bech
Thurø Rev, Svendborg
(08:30 - 09:45): Skarv 6 R, Fiskehejre 3 R, Mørkbuget Knortegås 13 R, Gravand 8 R, Pibeand 30 R, Gråand 30 R, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 14 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 2 R Vibe 4 R, Rødben 1 R, Huldue 1 SY, Ringdue 8 SY, Sanglærke 10 R, Engpiber 2 R , Hvid Vipstjert 1 R , Stær 6 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 2 han R.
Vejlen, Taasinge
(14:15 - 15:15): Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 14 R, Grågås 80 R, Bramgås 1 R, Krikand 4 R, Skeand 4 R, Troldand 250 R, Hvinand 2 R, Strandskade 4 R, Klyde 6 R, Hjejle 36 R, Vibe 16 R, Dobbeltbekkasin 16 R, Hvid Vipstjert 2 R. Poul Rasmussen, EEEcklon
Espe (08:00):Hvid Vipstjert 2 R, Sangdrossel 2 SY. Bent Staugaard
Bøjden Nor
(08:00-09:00): Amerikansk Skarveand 1 R hun (Nordlige bassin), Strandskade 6 OF, Stor Præstekrave 11 R, Rødben 2 HØ. Kell Grønborg
Sundet, Faaborg
(07:10-08:00): Gråstrubet Lappedykker 15 R (+), Skeand 1 R han. Lars Bonne Rasmussen
Husby Strand (08:50-10:00): Havørn 1 N 2K (Kl. 9.30), Pibeand 60 R, Knarand 6 R, Krikand 40 R, Skeand 5 R, Stor Præstekrave 2 R, Hvid Vipstjert 3 N, Tornirisk 1 R. Michael Mosebo Jensen
Sundet, Faaborg (6:15-7:15) :Skeand 2 FOU, Knarand 4 FOU, Pibeand 2 FOU, Gråand 30 FOU, Krikand 8 FOU, Gravand 2 FOU, Troldand 700 R, Bjergand 50 R/FOU, Taffeland 50 R/FOU, Lille Skallesluger 2 FOU, Knopsvane 65 FOU, Grågås 4 FOU, Gråstrubet Lappedykker 16 FOU, Toppet Lappedykker 8 FOU, Lille Lappedykker 6 SY, Blishøne 400 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Vibe 12 FOU/SY, Strandskade 2 FOU ( Sangflugt ), Hættemåge 150 R ( i koloni ), Stormmåge 10 R, Rørspurv 10 R ( 4 SY ).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Løkkeby Enge/Bæltet, Langeland (09:30-11:05): Knopsvane 4 R, Grågås 49 R, Gravand 34 R, Pibeand 19 R, Krikand 40 R, Gråand 16 R, Spidsand 16 R, Taffeland 2 R, Troldand 4 R, Toppet Skallesluger 7 FU, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 2 OF, Trane 1 R (10 min.i vandkanten), Strandskade 4 R, Vibe 2 SY, Stor Regnspove 1 R, Rødben 2 R, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 2 SY, Stær 9 OF, Rørspurv 7 FU, Hybrid Fugl 1 R (Amerikansk pibeand+pibeand). Bent Krøyer, Torben Møller
Vågebakken, Hindsholm (11:20-12:00): Spurvehøg 2 R, Musvåge 120 TF, Trane 1 SV, Huldue 1 R, Hvid Vipstjert 3 N, Misteldrossel 2 R. Tim Hesselballe, Bente Christensen,Søren Gjaldbæk
Horseklint, Hindsholm (06:30-11:00): Grågås 31 N, Pibeand 22 N, Stor Skallesluger 5 N, Spurvehøg 4 N, Musvåge 10 N, Vibe 48 N, Hættemåge 189 N, Splitterne 2 TI, Huldue 16 N, Ringdue 1956 N, Hedelærke 1 N, Sanglærke 142 N, Bjergvipstjert 3 N (2 han, 1 unisex), Hvid Vipstjert 49 N, Jernspurv 23 N, Misteldrossel 20 N, Blåmejse 302 N, Musvit 171 N, Allike 572 N, Stær 128 N, Bogfinke/Kvækerfinke 491 N, Grønsisken 243 N, Bjergirisk 16 N, Rørspurv 14 N. Tim Hesselballe, Bente Christensen,Søren Gjaldbæk
Kærby Fed: Pibeand 120 R, Krikand 122 R, Spidsand 23 R, Atlingand 1 R han, Klyde 35 R, Dobbeltbekkasin 5 R. Søren Gjaldbæk
Dalby Bugt: Brushane 2 R. Søren Gjaldbæk
Odense Havn (17:50-18:20): Vandrefalk 1 OF (Flaksede rundt i den indre havn i en halvtimes tid). Bent Juhler
Odense Å, Fruens Bøge (15:45): Mandarinand 4 R (To par), Bjergvipstjert 1 R han, Sangdrossel 1 SY. Anders Myrtue
Ølundgård inddæmning (08:15-10:15): Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 5 R, Grågås 4 R, Gravand 60 R, Pibeand 650 FU (Fouragerede på engene), Knarand 2 R (1 par), Krikand 150 R, Gråand 70 R, Spidsand 12 R, Skeand 13 R, Troldand 2 R, Spurvehøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 FU AD, Blishøne 12 R, Strandskade 4 R, Klyde 7 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 200 R, Vibe 120 R, Almindelig Ryle 25 R, Hættemåge 325 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 15 R, Ringdue 4 R, Gråkrage 20 R, Stær 50 R. Anders Vedel
Firtalsstrand (12:15-13:30): Lille Lappedykker 2 R, Gravand 50 R, Pibeand 185 R, Krikand 67 R, Gråand 12 R, Spidsand 9 R, Skeand 2 R, Troldand 6 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 63 R, Strandskade 4 R, Vibe 75 R, Almindelig Ryle 20 R, Hættemåge 150 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 10 R, Gråkrage 10 R, Stær 50 R (Lærke ikke talt). Anders Vedel


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                Fugleøen i Sortedamssøen
                Gæs til tælling
                DOF's rovfuglekampagne
                Denne uges fugl:
Grågåsen yellow_u.gif (1028 bytes)


  Spidsand Han- to hunner

Onsdag 17. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Bjernekrogen Faaborg Inderfjord (16:45): Rørhøg 1 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Mullerup Skov (
18:15): Landsvale 1 OF, Sangdrossel 2 SY. Torben Møller
Vejlen, Tåsinge
(10:00-11:00): Knopsvane 16 R, Sangsvane 3 R, Grågås 250 R (Min.), Gravand 8 R, Krikand 8 R, Troldand 9 R, Strandskade 4 R, Vibe 16 R, Rødben 2 R, Tornirisk 1 SY, Rørspurv 5 R. Torben Møller
Sundet, Faaborg
(12:10-14:40): Hvid Vipstjert 3 T. Lars Bonne Rasmussen
Åløkkeskoven, Odense
(08:15): Hvid Stork 1 NØ. Jes Kromann Bak via Henrik Mørup-Petersen

        Hybrid pibeand

Løkkeby Enge, Spodsbjerg
(15:45-16:45): Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 26 R, Grågås 60 R, Gravand 22 R, Pibeand 80 R + (Hybrid Pibeand X Amerikansk pibeand), Krikand 30 R, Spidsand 16 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 20 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 8 R, Huldue 3 R, Ringdue 80 R, Hvid Vipstjert 1 R.
Strynøs kyst fra Grevebroen rundt om sydspidsen (Hagestenene) til vestenden af Kærvej (15 - 17):
Fiskehejre 1 FU; Knopsvane > 50 FU + R; Sangsvane 49 FU; Gråand ca 35 R, Knarand 2 FU (i Plekkær); Spidsand 28 R + FU; Pibeand > 200 FU; Krikand 36 R; Skeand 2 R; Gravand > 35; Hvinand 11 FU; Ederfugl > 300 FU; Toppet skallesluger > 40 FU; Stor skallesluger 6 FU; Blishøne >1,500 FU (som tidligere: nord for Grevebroen); Strandskade 13; Vibe 3 (parringsflugt), Lille præstekrave 2; Hjejle 50 R; Stor regnspove 3 FU; Rødben 21 (heraf 13 i samlet, omkringflyvende flok); Svartbag 5; Sølvmåge > 30; Stormmåge > 50; Hættemåge > 20 (heraf flere i yngledragt, med hætte); Sanglærke > 15 SY; Engpiber 7 (heraf mindst 2 i sangflugt); Hvid vipstjert 1 FU på opskyllet tang; Rørspurv 2. Jens Bech
Karlsmosen, Egeskov (11:25): Havørn 1 2K SØ. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Højes Dong, Brændeskov
(17:45): Hvid Vipstjert 1 R. Hans Rytter
Karlsmose, Egeskov
(17:30): Knopsvane 4 R, Pibesvane 37 R (+ Markerne lang vejen til Bukgaard), Sangsvane 8 R, Grågås 12 R, Stor Tornskade 1 R. Hans Rytter
Stavres Hoved v Kerteminde
(16:30): Hvid Vipstjert 13 FU. Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech
Flyvesandet
(06:40-09:20): Bjergvipstjert 1 T. Tim hesselballe
Øster Hæsinge:
Rød Glente 1 R. NN via Erik Ehmsen
Havnen, Svendborg (
14:15): Hvid Vipstjert 2 R.
Gyldenmose, Tåsinge
(11:50): Hvid Vipstjert 1 R. Poul Rasmussen
Kerteminde
(07:00): Hvid Vipstjert 1 R. Henrik Andersen
Thurø Skole, Thurø
(8:10): Stær 6 Of.
Sønderhjørne, Horne Land (9:00-11:30) :Skarv 30 NØ, Sortand 17 SØ, Havlit 4 SØ, Ederfugl 470 SØ + 300 R, Toppet Skallesluger 16 SØ, Alk 2 SØ, Sortstrubet Lom 2 SØ, Toppet Lappedykker 6 R + 2 SØ, Strandskade 1 SØ, Stor Præstekrave 1 T, Strandhjejle 1 T, Vibe 3 SV, Hvid Vipstjert 6 NØ, Sangdrossel 2 SY, Misteldrossel 1 R, Tornirisk 3 NØ, Engpiber 6 NØ, Sanglærke 15 SV, Allike 30 NØ.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Hjallese, Odense: Stær (09:00) 2 R. Erik Vagn Sørensen
Stige Ø: Blisgås 1 T, Grågås 3 T, Blå Kærhøg 1 T, Hvid Vipstjert 8 T, Rørspurv 12 T. Thomas Siig Kristensen
Sønder Allé 87, Strib (12:15): Hvid Vipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Jerstrup, Kragelund Møllebæk (15:20): Fjeldvåge 1 R. Rudi Semrau Jensen
Mågeøerne, Bogense (13:10-14:15): Skarv 400 R (+), Sangsvane 5 R, Lysbuget Knortegås 11 R, Pibeand 43 R, Hjejle 300 R (+), Almindelig Ryle 500 R (+), Rødben 28 R, Sortrygget Vipstjert 1 R. Rudi Semrau Jensen
Gals Klint, Middelfart (10:30): Lomvie 15 R, Alk 40 R (Skøn). Rudi Semrau Jensen
Batteriskoven, Middelfart (10:30-11:20): Lille Lappedykker 1 R, Musvåge 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Stor Flagspætte 3 R, Fuglekonge 2 R, Sumpmejse 1 R, Dompap 4 R. Rudi Semrau Jensen
Kongebroskoven, Middelfart (08:45-10:15): Musvåge 1 R, Grønspætte 1 HØ, Stor Flagspætte 6 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 4 R. Rudi Semrau Jensen


        
              Springfrøæg lagt i går - se billeder af Springfrø - lyt til stemmen

Tirsdag 16. marts 2004:  yellow_u.gif (1028 bytes)

Lille Eng, Svendborg (17:30) : Sangdrossel 1 sy.
Vejlen, Tåsinge
(10:00-11:00): Fiskehejre 2 R, Grågås 16 R, Gravand 10 R, Hvinand 8 R, Strandskade 2 FU, Vibe 12 R, Rødben 2 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 1 FU. Torben Møller
Caroline Amalielund, Svendborg
(09:30 - 10:15): Stor Flagspætte 4 R, Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 2 R, Gærdesmutte 10 Sy. Peder Rasmussen
Bøjden Nor
(15:10): Amerikansk Skarveand 1 R hun. Freddy S. Hansen
Brændegård Sø :
Skarv 500 R, Strandskade 1 R, Vibe 16 R, Sølvmåge 33 AD R , Svartbag 1 AD R, Hvid Vipstjert 1 R, Halemejse 5 R. Jacob Sterup
Gislev
: Sangdrossel (08:00) 1 R. Jacob Sterup
Odense Å, Dalum
(08:00): Sangdrossel 2 SY. Henrik Mørup-Petersen
Tarup, Odense
(16:30-16:30): Sjagger 7 FU, Vindrossel 2 FU. Anders Myrtue
Karlsmosen, Egeskov
: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 21 AD R, Knopsvane 18 2K R, Pibesvane 38 AD R, Pibesvane 15 2K R, Sangsvane 28 AD R, Sangsvane 11 2K R, Grågås 65 R, Gravand 12 R, Pibeand 30 R, Knarand 2 han R, Knarand 2 hun R , Krikand 10 R, Gråand 25 R, Spidsand 11 R, Skeand 2 han R, Skeand 2 hun R, Taffeland 2 R , Troldand 36 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 1 R, Blishøne 150 R, Vibe 14 R, Hættemåge 140 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 1 R, Sanglærke 10 R, Hvid Vipstjert 1 R, Grønsisken 100 R, Gulspurv 1 Sy. Jacob Sterup
Syddansk Universitet, Odense
(7:45): Rød Glente 2 R. Gregers Johannesen
Cykelruten Kogtved-Thurø, Svendborg (7:10-7:40): Ringdue 3 SY, Tyrkerdue 4 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 3 SY, Blåmejse 4 SY, Musvit 6 SY, Spætmejse 2 SY, Stær 2 SY, Bogfinke 16 SY, Grønirisk 20 SY, Kernebider 1 SY. 
Brobyværk (10:30): Grønsisken 5 FU. Peder Blommegård
Flyvesandet (06:40-09:20): Sangsvane 68 T, Grågås 5 T, Rørhøg 1 T hun, Spurvehøg 1 T, Vibe 71 T, Splitterne 1 T, Huldue 7 T, Ringdue 620 T, Hedelærke 9 T, Sanglærke 95 T, Engpiber 48 T, Hvid Vipstjert 10 T, Jernspurv 15 T, Solsort 8 T, Solsort 80 R, Sangdrossel 8 T, Vindrossel 10 T, Misteldrossel 45 T, Blåmejse 7 T, Allike 180 T, Stær 120 T, Bogfinke 630 T, Grønirisk 80 T, Tornirisk 9 T, Kernebider 1 T, Snespurv 1 T, Rørspurv 63 T, Bomlærke 1 T. Tim Hesselballe
Klintebjerg (10:00): Sildemåge 1 S AD. Tim Hesselballe
Sundet, Faaborg (11:20-12:10): Hvinand 2 FOU, Krikand 14 FOU, Knarand min 6 FOU, Gravand 2 FOU, Bjergand min 150 R, Grågås 4 FOU, Strandskade 1 FOU, Vibe 9 FOU, Hættemåge min 100 FOU ( ved koloni ), Stormmåge 15 FOU. Grønsisken 10 R/SY, Tårnfalk 2 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]


      Skrubtudse Hun

Mandag 15. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Amerikansk Skarveand 1 R hun, Stor Præstekrave 3 R. Thomas Siig Kristensen
Ulbølle:
Spurvehøg 1. Niels Bomholt

       Spurvehøg på lur

Mullerup Skov
(08:00-09:00): Stor Skallesluger 2 OF, Musvåge 2 OF, Fasan 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Sanglærke 4 SY, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Misteldrossel 1 R, Sumpmejse 3 R, Spætmejse 2 FU, Ravn 2 OF, Grønirisk 6 R, Stillits 2 FU, Grønsisken 3 R, Gulspurv 2 FU. Inger Skrubbeltrang, Torben Møller
Middelfart (15:10): Rød Glente 1 NØ. Torben S. Hvass
Sundet, Faaborg (11:45-12:40): Krikand 8 FOU, Knarand 8 FOU, Gråand 35 FOU, Bjergand 170 R, Troldand 1000 R, Taffeland 30 R, Blishøne 400 FOU, Knopsvane 85 FOU, Sangsvane 13 NØ, Grågås 2 FOU, Toppet Lappedykker 4 FOU, Lille Lappedykker 4 SY, Gråstrubet Lappedykker 7 FOU, Strandskade 2 FOU, Vibe 8 FOU, Rørspurv 2 SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]


     Trold, Lille skal og Bjerg

Søndag 14. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)
Monnet, Taasinge:
Mørkbuget Knortegås 25 R, Stor Regnspove 31 R, Engpiber 2 SY. Arne Bruun
Caroline Amalielund, Svendborg:
Korttået Træløber 1 SY. Niels Andersen
Hvidkilde sø (11:45):
Blå Kærhøg han 1. Camilla Strandberg
Vester Åby :
Munk 1 han FU Linda Kviesgaard

                          Munk fra Vester Åby
Svendborg, Kogtved
(7:20): Stær 2 (besigtiger naboens redekasse), Topmejse 1 Sy (kl 15:45).
Nakkebølle Inddæmning (11:30 - 12:30): Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 3 R, Grågås 120 R, Gravand 2 R, Pibeand 15 R, Krikand 2 R, Gråand 100 R, Taffeland 100 R, Troldand 1500 R, Bjergand 4 R, Hvinand 25 R, Lille Skallesluger 6 R, Musvåge 2 R, Blishøne 200 R, Strandskade 2 R, Vibe 150 R, Sanglærke 5 R, Gråkrage 12 R , Gulspurv 4 R. Bent Staugaard
Hav ved Tryggelev Nor Sydlangeland: Ederfugl 300 R, Havlit 20 R, Sortand 100 R.
Løkkeby Enge, Langeland: Grågås 90 R, Pibeand 26 R, Knarand 1 han R, Krikand 5 R, Skeand 6 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 150 R, Vibe 15 R.
Påø Enge, Sydlangeland: Gravand 16 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 12 R, Sanglærke 6 R.
Siø : Grågås 18 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 20 R
Tryggelev Nor, Sydlangeland : Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 33 R, Blisgås 3 R, Grågås 40 R, Gravand 8 R, Pibeand 30 R, Knarand 12 R, Krikand 16 R, Gråand 20 R, Taffeland 100 R , Troldand 200 R, Bjergand 300 R, Hvinand 6 R , Lille Skallesluger 11 R, Blishøne 200 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 4 R , Vibe 18 R , Stormmåge 6 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 22 OF, Skærpiber 4 R, Skægmejse 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 15 R, Stær 16 R ,Stillits 3 R, Rørspurv 1 R.
Tryggelev Nor (13:15-15:00): Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 R, Sangsvane 22 R, Blisgås 5 R, Grågås 81 R, Gravand 2 R, Pibeand 4 R, Spidsand 2 R, Skeand 3 R, Taffeland 31 R, Troldand 590 R, Bjergand 410 R, Hvinand 5 R, Lille Skallesluger 6 R, Blishøne 141 R, Strandskade 2 R, Vibe 29 R, Engpiber 3 R, Skægmejse 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Hov Nordstrand (06:30-12:15): Fiskehejre 5 V, Knopsvane 25 V, Pibesvane 27 S, Sangsvane 293 N, Grågås 339 N, Bramgås 60 N, Mørkbuget Knortegås 28 V, Pibeand 8 NØ, Spidsand 22 NØ, Stor Skallesluger 6 N, Rød Glente 1 N, Spurvehøg 1 N, Tårnfalk 1 N, Stor Præstekrave 7 R, Hjejle 4 NV, Vibe 135 T, Almindelig Ryle 3 V, Dobbeltbekkasin 5 NØ, Huldue 204 NV, Ringdue 6848 NV, Natugle 1 R, Mosehornugle 1 N, Hedelærke 17 N, Sanglærke 342 N, Engpiber 30 N, Hvid Vipstjert 6 N, Jernspurv 54 N, Sjagger 18 N, Misteldrossel 66 N, Stær 42 NV, Grønsisken 9 N, Tornirisk 2 T, Gråsisken 3 N, Rørspurv 95 N. Tim Hesselballe, Martin S Nielsen, Søren Gjaldbæk
Løkkeby Enge: Blisgås 1 R, Pibeand 24 R, Krikand 15 R, Spidsand 17 R, Skeand 2 R. Tim Hesselballe, Martin S Nielsen, Søren Gjaldbæk
Faaborg (08:15): Duehøg 1 OF AD han Lars Bonne Rasmussen

         Amerikansk skarveand Hun ved Bøjden

Bøjden Nor (09:05-10:05): Knortegås 23 T, Bjergand 2000 R, Amerikansk Skarveand 1 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 2 HØ. Lars Bonne Rasmussen +2 Bøjden Nor (11:20-13:50): Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Sangsvane 57 FU, Bjergand 2000 R, Hvinand 8 FU, Amerikansk Skarveand 1 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 3 OF. Dieter Maaszen
Bøjden Nor: Amerikansk Skarveand 1 R hun. Per Rasmussen
Grævlingevænget 66, Nyborg (09:00-14:30): Spurvehøg 2 T, Havørn 1 N 2K (11.03), Musvåge 141 T. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Odense, Søparken: Musvåge 35 Ø (Een flok kl 14.00). Henrik Mørup-Petersen
Fællesstrand: Hedelærke 6 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Horseklint, Fynshoved (06:25-09:25): Rødstrubet Lom 1 V, Lom sp. 1 V, Fiskehejre 3 S, Pibesvane 5 Ø, Sangsvane 207 Ø, Sædgås 2 N, Grågås 60 Ø, Grågås 16 N, Grågås 2 V, Huldue 55 N, Ringdue 997 N, Sanglærke 80 N, Engpiber 2 N, Sjagger 1 N, Misteldrossel 64 N, Blåmejse 3 TF, Musvit 5 TF, Husskade 2 R, Allike 192 N, Stær 26 N, Bogfinke 5 N, Grønirisk 2 N, Grønsisken 24 N, Gulspurv 2 N, Rørspurv 7 N. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Hofmansgave, Nordfyn (15:00-16:00): Pibeand 38 R, Spidsand 8 R, Hvinand 45 R, Tårnfalk 2 FU, Fasan 1 R, Stor Præstekrave 60 R, Vibe 28 R, Stor Regnspove 150 FU, Rødben 50 R, Sildemåge 1 R, Huldue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Halemejse 4 FU, Skovskade 1 HØ, Stær 50 R, Skovspurv 7 R, Stillits 9 R. Rudi Semrau Jensen


     Amerikansk skarveand Hun, Bøjden Nor
     Se et billede taget af Erik Thomsen

Lørdag 13. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Svendborg, Kogtved (22:00 - 23:00): Blisgås 1+ OF Hø, Sangsvaner 1+ Hø
Noret,Taasinge (
16:35 - 16:50): Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 250 R, Gravand 4 R, Krikand 4 R, Blishøne 2 R, Vibe 4 R.
Vejlen,Taasinge
(16:50 - 17:50): Sangsvane 8 R, Grågås 90 R, Gravand 10 R, Spidsand 2 R, Taffeland 20 R, Troldand 300 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Blå Kærhøg 1 Brun R, Blishøne 6 R, Strandskade 6 R, Vibe 16 R, Stær 2 R.
Vejlen, Tåsinge
(10:00-11:00): Knopsvane 42 R, Sangsvane 7 R, Grågås 8 R, Gravand 2 R, Taffeland 22 R, Troldand 500 R (+), Lille Skallesluger 2 FU, Blishøne 42 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R. Ella Mikkelsen
Søby Strandvej, Monnet
(11:30): Fiskehejre 1 R, Grågås 40 R, Mørkbuget Knortegås 14 R, Gravand 6 R, Pibeand 30 FU, Gråand 6 R, Strandskade 9 FU, Vibe 2 R, Stær 10 FU. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor
(06:15 - 09:15): Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 6 R, Sangsvane 62 R, Grågås 4 R, Gravand 4 R, Pibeand 12 R, Taffeland 30 R, Troldand 300 R, Bjergand 1200 R, Hvinand 32 R, Lille Skallesluger 5 R, Toppet Skallesluger 14 R, Amerikansk Skarveand 1 hun R, Strandskade 6 R, Almindelig Ryle 6 R, Rødben 1 R. Freddy S. Hansen, EEEcklon

     Den amerikanske skarveand sammen med Hvinand og Troldænder

Bøjden Nor : Lille Lappedykker 3, Knopsvane 25, Sangsvane 39 , Grågås 16, Gravand 4, Pibeand 7, Gråand 20, Taffeland 35, Troldand 100, Bjergand 1200 R, Hvinand 20, Lille Skallesluger 5, Toppet Skallesluger 15, Blishøne 30, Strandskade 4 , Stor Præstekrave 3. Sune Riis Sørensen
Løkkeby Enge, Langeland
(13:30-14:30): Grågås 8 R, Gravand 4 R, Pibeand 26 R, Krikand 5 R, Gråand 52 R, Spidsand 10 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 162 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 35 N, Ringdue 42 R, Sortkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
(08:30-08:50): Skarv 100 R (+), Fiskehejre 1 R, Grågås 6 R, Gravand 2 R, Gråand 8 R, Taffeland 18 R, Troldand 42 R, Hvinand 22 R, Musvåge 3 R, Blishøne 6 R, Vibe 9 R. . Ella Mikkelsen
Gudbjerg
(13:30): Huldue 3 R. Leif Bisschop-Larsen
Æbeløholm
(15:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Mosehornugle 1 FU. Jens Bækkelund
Æbelø
(14:00): Ederfugl 235 R, Sortand 64 R, Tejst 1 R. Jens Bækkelund
Bispeeng, Odense
(08:30-09:15): Grågås 4 R, Gravand 2 R, Pibeand 14 R ((7han + 7 hun)), Krikand 17 R, Gråand 15 R (+), Troldand 2 R (Han+hun)), Tårnfalk 1 R, Blishøne 30 R (+), Vibe 7 N, Bogfinke 20 R, Stillits 10 R, Grønsisken 30 R. Bent Juhler
Jersore, Bogense (12:20): Blisgås 31 FU, Grågås 265 FU. Palle Jørgensen
Nærå Strand/Agernæs Flak (08:45 - 09:40):Skarv 79 R, Skarv 42 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 14 FU, Sangsvane 5 FU, Grågås 4 FU, Canadagås 4 R, Knortegås 12 FU, Gravand 45 FU, Gravand 134 FU, Gravand 32 FU, Pibeand 22 FU, Pibeand 285 FU, Krikand 15 FU, Gråand 143 FU, Gråand 127 FU, Gråand 8 FU, Gråand 47 FU, Spidsand 10 han, Spidsand 2 hun FU, Spidsand 2 han, Troldand 2 FU, Ederfugl 102 FU, Ederfugl 37 FU, Ederfugl 58 FU, Hvinand 18 FU, Hvinand 34 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Tårnfalk 1 han FU, Blishøne 42 FU, Strandskade 129 FU, Strandskade 18 FU, Strandskade 12 FU, Klyde 12 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Strandhjejle 2 FU, Almindelig Ryle 250 FU, Stor Regnspove 172 FU, Stor Regnspove 27 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 6 R, Hættemåge 81 R, Hættemåge 12 FU, Hættemåge 42 R, Stormmåge 6 R, Stormmåge 26 R, Sølvmåge 15 R, Sølvmåge 12 R, Sølvmåge 15 FU, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 R, Ringdue 25 OF, Sanglærke 5 FU, Gråkrage 35 FU, Gråkrage 15 FU, Gulspurv 7 FU. Palle Jørgensen
Mågeøerne: Lysbuget Knortegås 6 R, Gravand 39 R, Pibeand 5 R, Gråand 254 R, Ederfugl 50 R, Strandskade 240 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 8 R, Stor Regnspove 3 R, Rødben 23 R, Hættemåge 38 R, Sølvmåge 105 R. Suzette, Birte Sørensen
Langø pumpestation: Grågås 32 R, Gravand 29 R, Gråand 8 R, Ederfugl 238 R, Hvinand 25 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 78 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 34 R, Svartbag 2 R. Suzette, Birte Sørensen
Langø mølle (reservatet): Sangsvane 6 OF, Pibeand 19 R, Krikand 11 R, Hvinand 9 R, Blishøne 15 R. Suzette, Birte Sørensen
Gyldensten enge: Sangsvane 410 R. Suzette, Birte Sørensen


     Snespurv (Arkiv)

Fredag 12. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Løkkeby Enge/Bæltet, Langeland (09:00-11:00): Gråstrubet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 3 OF, Grågås 84 R, Gravand 12 R, Pibeand 20 R, Krikand 8 R, Spidsand 8 R, Atlingand 1 R, Troldand 30 R, Ederfugl 100 R (Min.), Toppet Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 6 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Musvåge 1 R, Vibe 4 R, Stær 2 R, Jørgen Hansen, Torben Møller
Bøjden Nor
(16:00-17:00):Amerikansk Skarveand 1 hun FOU ( set både nord og syd for vej ), Bjergand 1200 R, Troldand 200 R, Taffeland 10 R, Hvinand 15 FOU, Gråand 20 FOU, Gravand 6 FOU, Knopsvane 16 FOU, Sangsvane 40 FOU, Grågås 16 FOU + 20 N, Fiskehejre 6 R, Blishøne 20 FOU, Lille Lappedykker 4 FOU ( på havet ), Toppet Lappedykker 20 FOU ( på havet , Rødben 1 FOU, Strandskade 4 FOU, Tårnfalk 1 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Gyldensteen
(12:00): Blisgås 120 R, Grågås 350 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Sundet, Faaborg (11:00-12:00): Troldand 1200 R, Bjergand min 50 R, Taffeland 25 R, Gråand 60 FOU, Krikand 4 FOU, Knopsvane 75 FOU, Grågås 8 FOU, Blishøne 400 FOU, Toppet Lappedykker 4 FOU, Gråstrubet Lappedykker 1 FOU, Hættemåge 120 R, Vibe 3 FOU, Tårnfalk 1 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]


      Pibesvaner og sangsvaner Taasinge

Torsdag 11. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Nakkebølle Inddæmning (14:00): Lille Skallesluger 16 R (4 hanner + 12 hunner). Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Åmosen, Ollerup
(12:00-12:30): Lille Skallesluger 2 R, Havørn 3 R (2 ad. og 1 juv. Set i luften. Den unge landede kort efter i træ ved Hvidkilde sø). Arne Bruun
Mark før Siø, Taasinge
(8:05-8:15) :Pibesvane 2, Knopsvane 20, Sangsvane 40.
Søby Monnet - Taasinge (08:35): Sangsvane 2, Grågås 8 OF, Mørkbuget Knortegås 8, Gravand 30, Pibeand 20, Gråand 60, Spidsand 10, Strandskade 26, Vibe 1, Stor Regnspove 8
Vejlen - Taasinge (08:55): Sangsvane 60, Grågås 210, 
Vårø, Taasinge (08:20):
Knopsvane 12, Knopsvane 1 JUV (Gult Halsbånd 20CT).

        20CT er stadig ved Vårø
Tryggelev Nor, Sydlangeland (13:00 - 13:45): : Rørhøg 1 hun FU (Årtes første på Fyn i år?). Allan Gudio Nielsen
Åmosen, Ollerup (12:00-12:30): Lille Skallesluger 2 R. Arne Bruun
Enge v/Hornemølleå  (10:00-10:30) : Gravand 4 FOU, Gråand 30 FOU, Krikand 6 FOU, Knopsvane 6 FOU, Vibe 2 SY, Strandskade 2 FOU, Fiskehejre 1 T, Stær 20 FOU, Musvåge 1 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                Fuglekunst på Fyn (Johannes Larsen, Leif Rydeng, John Olsen, Jens
                Gregersen og Jens Bohr) Se her - på Museet
                DOF's holdning til nationalparker i Danmark
                Danmarks tidligste skestork ankommet
                Denne uges fugl:
Kernebideren


                       Hold musen over
                                              Hold musen over billedet !

Onsdag 10. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Nakkebølle Inddæmning (10:50-11:35) :Ringdue 150 FOU, Havørn 1 2k FOU ( jagtede troldænder og blishøns ), Vibe 15 FOU, Strandskade 2 FOU, Stær 15 FOU, Fiskehejre 2 FOU, Grågås 150 FOU, Blisgås 3 FOU, Sangsvane 40 R, Knopsvane 4 FOU, Gråand 25 FOU, Pibeand 40 FOU, Krikand 6 FOU, Spidsand 2 FOU, Gravand 6 FOU, Troldand 400 R, Bjergand 10 R, Taffeland 10 R, Blishøne 70 FOU, Stor Skallesluger 1 FOU, Lille Skallesluger 9 FOU, Lille Lappedykker 2 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
Sandhusvej 46, Odense (09:15-09:30): Tyrkerdue 1 R, Gråspurv 1 FU, Grønirisk 12 FU, Grønsisken 3 FU. Børge Rasmussen


Tirsdag 9. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Løkkeby Enge (17:00-18:00): Sangsvane 70 R, Grågås 60 R, Pibeand 60 R, Amerikansk Pibeand 1 R + Pibeand - Hybrid, Skeand 5 R,  Musvåge 2 R, Tårnfalk 3 R, Blishøne 35 R,  Vibe 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt

     hybrid amerikansk pibeand x pibeand i midten af billedet med grøn kindstribe

Niels Juelsvej, Svendborg
(07:25): Kernebider 1 SY
Tåsinge mark lige før Siø broen (18:10): Knopsvane 20 R, Pibesvane 2 R, Sangsvane 30 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tryggelev Nor, v/tilkørsel diget: Agerhøne 1 OF. Børge Rasmussen
Løkkeby Enge/Bæltet, Langeland (08:40-11:00): Knopsvane 18 R, Sangsvane 24 R, Grågås 79 R, Gravand 9 R, Pibeand 14 R, Pibeand 1 R (Afvigende- HYBRID?), Krikand 6 R, Gråand 48 R, Spidsand 4 R, Taffeland 2 R, Troldand 52 R, Ederfugl 220 R (+), Sortand 12 R, Fløjlsand 3 R, Toppet Skallesluger 16 R, Fjeldvåge 1 FU (På grønbenet rørhøne), Tårnfalk 4 FU, Blishøne 78 R, Ravn 1 FU. Torben Møller
Næbbe Revler Langeland (10:00-11:15): Knopsvane 25 R, Sangsvane 40 R, Gravand 18 R, Ederfugl 320 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 1 R, Rødben 2 R, Sortkrage 1 R. Niels Bomholt
Vejlen Tåsinge (14:30): Lille Skallesluger 13 R (9 hun+ 4 han). Poul Rasmussen

      Lille skallesluger han

Caroline Amalielund, Svendborg : Vandstær 2 FU, Vindrossel 6 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø : Lille Skallesluger 4 R. Bent Staugaard
Sundet, Faaborg (11:15-12:00) : Troldand 1000 R, Taffeland 25 R, Bjergand 5 R, Gråand 60 FOU, Grågås 7 FOU, Knopsvane 75 FOU, Blishøne 400 FOU, Toppet Lappedykker 4 FOU, Strandskade 2 FOU, Allike 20 FOU, Halemejse 2 FOU, Grønsisken 10 SY, Tårnfalk 1 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
Ølundgård (15:30): Gravand 120 R, Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand (14:00): Gråand 150 R, Almindelig Ryle 250 R, Stor Regnspove 240 R. Jens Bækkelund
Nørreby Hals, Nr. Nærå Strand (13:15): Skarv 55 R, Grågås 96 FU (På mark), Lysbuget Knortegås 200 R, Pibeand 85 R, Hvinand 12 FU, Toppet Skallesluger 4 R. Rudi Semrau Jensen
Gyldensteen (13:00): Sangsvane 145 R. Jens Bækkelund
Flyvesandet, fugletårnet (11:20-12:20): Sangsvane 2 R, Lysbuget Knortegås 15 OF, Gravand 207 R, Toppet Skallesluger 2 R (Par), Strandskade 165 R, Stor Præstekrave 3 R, Almindelig Ryle 400 R (+), Stor Regnspove 128 R, Sanglærke 2 SY, Træløber 1 R. Rudi Semrau Jensen]
Nr. Nærå Strand v/skydebanen (10:00-11:00): Sangsvane 9 R, Gravand 21 R, Pibeand 46 R, Gråand 26 R, Spidsand 2 R (Par), Hvinand 400 R (+), Strandskade 2 R, Klyde 12 SV, Vibe 6 R, Skovskade 1 R, Allike 150 R (Skønnet), Råge 100 OF (Skønnet), Gråkrage 55 OF. Rudi Semrau Jensen
Odense Havn (07:30): Vandrefalk 1 FU (Jagede rundt med duerne i havnen overfor Slotsbakkevænget). Bent Juhler


      Knarænder - først anden obs på Fyn i år!

Mandag 8. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Nakkebølle Inddæmning (08:45-11:00): Lille Lappedykker 6 R, Sangsvane 80 R, Blisgås 5 R, Grågås 250 R, Gravand 2 R, Pibeand 70 R, Knarand 6 R, Krikand 20 R, Gråand 120 R, Spidsand 3 R han, Skeand 1 R han, Bjergand 8 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 10 R, Stor Skallesluger 4 R, Havørn 1 R JUV (3 K), Musvåge 6 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 90 R, Vibe 45 R, Rørspurv 1 R, Sanglærke 8.

      Ung havørn på isen ved Nakkebølle

Svelmø farvandet nord og vest (11:00): Toppet Lappedykker 60 R, Gravand 90 R, Ederfugl 1000 R, Toppet Skallesluger 40 R, Stor Skallesluger 4 R, Blishøne 3000 R, Strandskade 20 R, Vibe 90 R, Stor Regnspove 1 R, Huldue 1 N, Sanglærke 8 N
Strynø (Færgefarten)
(14:00 - 14:30): Mørkbuget knortegås 2 FU, Ederfugl ca 75 FU, Troldand (i Strynøs havn) 16 R, Stor skallesluger 2 R, Toppet skallesluger 150+, Blishøne 50+ ved Grevebroen, 2000+ Næbben. Jens Bech
Ærø, St. Rise
: Sangsvaner 125 FU på en rapsmark. (Sanglærken såvel som
Gulspurven begyndte at synge ved Vitsø, Ærø, d. 1. marts!). Jens Bech
Ollerup (8:30):
Grågås 250 R, Stær 5 OF
Ulbølle (8:35):
Stær 2 OF
Hvedholm, Horne (14:00-15:00): Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R AD, Gråand 30 R AD, Spurvehøg 1 R han, Blishøne 4 R AD. Grethe Lund
Bøjden Nor/Fiskerihavn
(8:50-10:50) :Hvinand 20 FOU, Bjergand 1000 R, Troldand 300 R, Taffeland 20 R, Gråand 30 FOU, Gravand 12 FOU, Sangsvane 12 FOU, Grågås 16 FOU, Toppet Skallesluger 3 FOU, Blishøne 15 FOU ( på havet ), Lille Lappedykker 4 FOU ( på havet ), Strandskade 10 FOU, Rødben 5 FOU, Stor Præstekrave 1 FOU, Bjergirisk 20 T, Sanglærke 15 NØ, Fiskehejre 1 R, Ederfugl min 100 FOU ( på havet ), Havlit 2 T ( på havet ), Sortand 6 T ( på havet ).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
Brobyværk (18:00): Rød Glente 1 OF. Peder Blommegård


      To snepurve ud af tre, Knudshoved Nyborg

Søndag 7. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Strynø (15:30 - 17:00): Toppet lappedykker 50+, Ederfugl 20, Pibeand 50, Gråand 50+, Strandskade 2, Blishøne 1000+, Sølvmåge 25, Havørn 1 AD (Læs mere). Jens Bech.
Knudshoved Færgehavn
(15:30 - 16:15): Stor Præstekrave 1 R, Skærpiber 2 R, Husrødstjert 1 R, Snespurv 3 R
Sandholt (18:00): Stor Tornskade 1 R. Morten, Lilly Sørensen, Niels Bomholt]

      Keldsnor vibe, gråkrage, pibeand, knopsvane

Keldsnor, Sydlangeland (6:50-7:50): Knopsvane 12 R, Sangsvane 13 R, Grågås 110 R, Gravand 3 R, Pibeand 90 R, Taffeland 30 R, Troldand 40 R, Lille Skallesluger 4 R, Strandskade 6 R, Hjejle 3 R, Vibe 16 R, Almindelig Ryle 4 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 1 R, Snespurv 30 R
Dovns Klint, Sydlangeland (08:00): Knopsvane 4 R, Ederfugl 3000 R, Havlit 10 R,
Gulstav, Sydlangeland (08:10): Gråstrubet Lappedykker 1 Sy, Knopsvane 3 R, Grågås 6 R, Pibeand 20 R, Krikand 4 R, Blishøne 6 R, Stor Flagspætte 1 R
Klise Nor, Sydlangeland (08:30): Troldand 20 R, Blishøne 10 R, Ræv 1 R
Tryggelev Nor,Sydlangeland (08:45 - 09:00): Knopsvane 5 R, Gravand 1 R, Taffeland 50 R, Troldand 3000 R, Bjergand 1000 R, Lille Skallesluger 7 R
Vesteregn, Sydlangeland (09:28): Grågås 80 R, Vibe 17 R, Sjagger 40 R, Stær 2 R, Bjergirisk 20 R.
Hav ved Tryggelev Nor Sydlangeland (09:00): Ederfugl 200 R, Havlit 30 R, Sortand 20 R
Noret nord for Knolden, Dyreborg (13:30-14:30): Lille Lappedykker 8 R, Skarv 12 OF, Knopsvane 2 R, Gravand 16 R, Krikand 2 R, Gråand 4 R, Blishøne 175 R, Strandskade 76 FU, Vibe 6 FU, Stor Regnspove 2 FU, Rødben 28 FU, Hættemåge 20 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 2 SY, Gråkrage 8 R, Gulspurv 5 R. Niels Andersen
Halen Helnæs (14:15-15:00): Grågås 70 R, Gravand 8 R, Pibeand 20 R, Krikand 8 R, Ederfugl 450 R, Hvinand 6 R, Strandskade 32 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 24 R, Stor Regnspove 9 R, Rødben 15 R, Stær 30 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Helnæs (14:00): Skovhornugle 2 R. Lilly Sørensen
Havet ud for Helnæs Made (12:00): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sangsvane 9 R, Ederfugl 330 R, Havlit 12 R, Sortand 35 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 9 R, Strandskade 2 N. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Maden Helnæs (11:45-14:00): Fiskehejre 1 R, Sangsvane 6 R, Grågås 118 R, Gravand 8 R, Pibeand 2 R, Krikand 25 R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 8 R, Strandskade 1 R, Vibe 3 R, Sanglærke 8 R, Solsort 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 39 R, Ravn 2 R, Stillits 18 R, Grønsisken 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Bregnør Bugten, Odense Fjord (11:15-13:45): Knopsvane 44 R, Sangsvane 12 FU, Gravand 34 R, Pibeand 2 R, Hvinand 143 FU, Toppet Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 1 R (På mark v/Bregnør), Blishøne 51 R, Strandskade 37 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 2 FU, Stor Regnspove 18 R, Rødben 6 R. Ella Mikkelsen
Odense, Assistens Kirkegård (12:15): Kernebider 11 R. Dieter Maaszen
Fjordmarken (13:15-14:15): Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 24 R, Grågås 42 R, Gravand 5 R, Troldand 4 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 23 R. Anthony Carter
Ølundgård inddæmning (12:10-13:00): Knopsvane 2 R, Grågås 37 R, Gravand 32 R, Vibe 13 FU, Stær 16 FU, Gulspurv 1 SY, Havørn 1 FU AD. Anthony Carter
Firtalsstrand (11:30-12:00): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 R, Sangsvane 6 R, Grågås 2 R, Gravand 37 R, Pibeand 21 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 36 R, Strandskade 4 R, Vibe 2 R. Anthony Carter
Kærby Fed: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Agerhøne 2 R, Strandskade 2 R, Dompap 1 R han, Dompap 1 R hun. Kristian Kjærgård

      Keldsnor fyr kl 6:50 den 7. marts 04.


                    Kernebider

Lørdag 6. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Østparken sommerhusområde i Hasmark: Skovhornugle 2. Lisbeth Jessen
Caroline Amalielund
(15:30 - 16:00): Bjergvipstjert 1 R. Peder Rasmussen
Monnet, Taasinge
(10:10-12:15): Skarv 2 R, Knopsvane 9 R, Grågås 2 OF, Mørkbuget Knortegås 1 R, Gravand 65 R, Pibeand 12 R, Krikand 6 R, Spidsand 2 R, Ederfugl 65 R (+), Strandskade 38 R, Sanglærke 22 R, Bjerglærke 3 FU, Skærpiber 1 R, Gråkrage 45 R (+), Stær 10 R, Bjergirisk 20 R. Anthony Carter
Vejlen/Dæmningen, Tåsinge
(12:45-13:50): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 21 R, Grågås 410 R, Gravand 8 R, Krikand 19 R, Troldand 4 R, Lille Skallesluger 2 FU hun. Anthony Carter
Silke Å, Korinth
(16:25): Vandstær 1 R. Anthony Carter
Brændegård Sø
(15:55-16:15): Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 62 R (+), Gravand 7 R, Taffeland 5 R, Troldand 5 R, Hvinand 11 R, Stor Skallesluger 6 R, Blishøne 30 R, Svartbag 2 R. Anthony Carter
Arreskov Sø
: Havørn 1 Juv. Erik Ehmsen
Dræet ved Æbelø (15:00): Grågås 60 R, Strandskade 260 R, Stor Regnspove 80 R.
Lindø, Jersore (15:20-15:45): Sangsvane 43 R, Grågås 246 R, Pibeand 52 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Musvåge 1 R, Strandskade 184 R, Stor Regnspove 240 FU, Rødben 2 R, Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Eskilstrup v/Bogense (14:00): Tårnfalk 1 R, Ringdue 4 R, Bomlærke 24 R
Nærå Strand (11:30): Skarv 35 R, Grågås 60 R, Gravand 60 R, Gråand 410 R, Spidsand 6 R, Blishøne 70 R, Strandskade 115 R, Almindelig Ryle 300 R, Stor Regnspove 190 R. Jens Bækkelund
Orestrand / Jersore (11:00): Blisgås 85 R, Grågås 450 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne, Bogense (13:10-14:45): Sangsvane 14 R, Pibeand 1 R, Hvinand 52 FU, Musvåge 1 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 300 FU, Rødben 4 R. Ella Mikkelsen
Kongebrogården, Middelfart (11:40): Fuglekonge 2 R, Spætmejse 1 R, Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Galsklint, Middelfart (09:00-11:15): Spurvehøg 1 R, Alk 44 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R. Ella Mikkelsen
Fænø Kalv (11:15): Skarv 18 R, Fiskehejre 30 R, Strandskade 4 R, Vibe 14 R, Rødben 4 R.
Hindsgavl., Middelfart (11:00 - 11:55): Lille Lappedykker 1 R, Vandrefalk 1 JUV  FU (tabte en dobbeltbekkasin, som den ikke havde mod til at snuppe igen fra sølvmågerne!), Lomvie 2 S (mellem alkene), Alk 17 S, Spætmejse 3 R, Kernebider 12 R.


      Bjerglærke arkiv

Fredag 5. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Caroline Amalielund : Stor Flagspætte 1 R, Husskade 2 R, Kvækerfinke 12 R, Kernebider 1 R. Peder Rasmussen
Arreskov Sø
: Canadagås  3. Erik Ehmsen
Hvidkilde
(15.40): Blå kærhøg 1 R/FU (ved den lille spærrede vej der går på tværs gennem skoven til Kirkeby og Stenstrup). Lars Hugo Sørensen 
Hvidkilde Sø (
16:10 - 17:00): Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 20 R, Sangsvane 2 R, Grågås 400 R, Gråand 30 R, Taffeland 60 R, Troldand 500 R, Hvinand 26 R, Musvåge 4 NØ, Blishøne 12 R, Ringdue 2 S.
Svendborgsund ved Iholm (
14:50 - 15:45): Lille Lappedykker 64 R, Skarv 14 R, Knopsvane 46 R, Grågås 48 R, Gravand 26 R, Ederfugl 60 R, Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 6 R, Blishøne 350 R, Strandskade 4 R, Svartbag 4 R.
Thurø Rev og Østerskov
(09:55-11:10): Skarv 7 R, Knopsvane 2 R, Gravand 12 R, Pibeand 40 R, Krikand 2 R, Gråand 85 R, Ederfugl 650 R (Tæt på land mod øst), Toppet Skallesluger 15 R, Fasan 1 R, Strandskade 9 R, Rødben 1 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 SY, Skærpiber 1 R, Blåmejse 3 SY, Musvit 8 SY, Gråkrage 30 R, Stær 6 FU, Bogfinke 2 SY, Dompap 2 R, Gulspurv 2 SY. Niels Andersen
Maegårds odde, Skårupøre Sund
: Strandskade 15 fou, Sanglærke 2 syng, Almindelig Ryle 1, Gråand 20 fou, Rødben 1 fou. Kurt Servé
Batteriskoven, Middelfart
(11:40): Duehøg 1 R, Musvåge 1 R, Fuglekonge 2 R, Sumpmejse 2 R, Grønirisk 2 SY, Grønsisken 10 FU. Rudi Semrau Jensen
Galsklint, Middelfart (10:20): Lille Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Pibesvane 3 R, Ederfugl 18 R, Lomvie/Alk 12 Ø. Rudi Semrau Jensen
Kongebroskoven, Middelfart (09:10): Musvåge 1 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 4 FU. Rudi Semrau Jensen
Kongebro, Middelfart (13:15): Grønspætte 2 R. Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech
Motorvejen Odense-Jylland (13:00): Vibe 3 OF. Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech
Stige Ø (14:30): Stillits 3 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Slambassinet (15:30): Knopsvane 9 R, Gravand 4 R, Pibeand 6 R, Gråand 8 R, Taffeland 6 R, Troldand 200 R (+), Tårnfalk 1 FU. Kristoffer Egelund Jørgensen
Odense Kanal (15:00-16:00): Lille Lappedykker 24 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 29 R, Stor Skallesluger 10 R, Bjergirisk 50 R. Kristoffer Egelund Jørgensen
Ølundgård inddæmning (17:30-18:00): Knopsvane 4 R, Sangsvane 23 R, Grågås 85 R, Gråand 2 R, Blishøne 2 R, Vibe 2 R. Anders Vedel
Firtalsstrand, v. Odense Fjord (17:15-17:30): Knopsvane 3 R, Gravand 17 R, Krikand 21 R, Gråand 2 R, Blishøne 16 R, Vibe 2 R, Gråkrage 6 R. Anders Vedel
Fjordmarken (16:15-16:30): Knopsvane 27 R, Sangsvane 3 R, Grågås 14 R, Gravand 2 R, Krikand 6 R, Gråand 2 R, Blishøne 4 R. Anders Vedel
Nørreby Hals (13:00-14:30): Grågås 420 R, Canadagås 1 R, Pibeand 285 R (+ store flokke af hvinænder), Knarand 2 R (Han og hun), Spidsand 1 R, Fjeldvåge 1 R. Anders Vedel
Nærå Strand v. Storeø strand (11:00-11:30): Sangsvane 130 R, Pibeand 32 R, Klyde 6 R. Anders Vedel
Flødstrup, Ullerslev: Grønspætte 1 fou, Stillits 3.Frederik Engell Holm
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense: Silkehale 38 R. Søren Gjaldbæk
Sundet, Faaborg (10:50-11:45) :Troldand 1000 R, Bjergand min 25 R, Taffeland 80 R, Gråand 25 FOU/R, Knopsvane 78 FOU, Blishøne 400 FOU, Toppet Lappedykker 6 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 4 R, Musvåge 3 R
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


           Bjerglærke

Torsdag 4. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Thurø (17:20): Havørn 1 SV (Først mod NØ og senere mod SV til Tåsinge), Stær 3 SY (De første sås ved kasserne i går.). Sigurd og Magnus, Arne Bruun
Monnet, Taasinge
(08:20-09:30): Toppet Lappedykker 18, Sangsvane 80 R, Gravand 28 R, Pibeand 60 R, Spidsand 9 R, Ederfugl 120 R, Toppet Skallesluger 30 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 30 R, Vibe 4 R, Huldue 1 R, Sanglærke 20 R, Bjerglærke 3 R.
Landet, Taasinge (9:40):Sangsvane 30 R
Vejlen, Taasinge (7:45-8:15): Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 144 R, Grågås 350 R, Canadagås 7 R, Gravand 7 R, Gråand 60 R, Spidsand 4 R, Taffeland 20 R, Troldand 120 R, Bjergand 2 han R, Lille Skallesluger 12 R, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Sanglærke 1 OF
Brobyværk (17:30): Vandstær 1 R. Niels Bomholt
Knudshoved, Nyborg
(08:30-10:30): Grågås 35 Ø, Musvåge 2 NØ, Strandskade 2 R, Almindelig Ryle 3 R, Stær 5 Ø. Per Rasmussen
Mullerup Skov
(17:00): Kernebider 1 R. Torben Møller
Mullerup Skov
(09:30-10:30): Grågås 20 N, Duehøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Fjeldvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Spætmejse 2 FU, Grønirisk 6 FU, Grønsisken 6 FU, Dompap 4 FU. Torben Møller
Neverkær, Aarup (
13:00): Knopsvane 2 R, Sangsvane 32 R, Grågås 400 R, Gravand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 8 R, Blishøne 175 R, Vibe 15 R, Hættemåge 110 R. Niels Andersen
Fjeldsted Skov
(11:55): Musvåge 1 R (Hvid), Ravn 2 FU. Torben S. Hvass
Odense Å, Dalum
(17:00-18:00): Fiskehejre 2 FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Vandstær 3 FU, Halemejse 6 FU, Sumpmejse 3 FU, Spætmejse 1 HØ, Allike 500 OF. Ella Mikkelsen
Flødstrup, Fyn:
Vibe 5, Grønspætte 1. Frederik Engell Holm
Fønsvang
(10:45): Sædgås 77 R. Lars Lindskrog Christiansen
Hindsgavl
(08:30-10:40): Lomvie 4 R, Alk 150 R, Huldue 2 R (1 sy), Grønspætte 1 R, Træløber 3 R, Kernebider 41 R. Michael Mosebo Jensen
Galsklint - Hindsgavl (12:30-14:45): Lomvie/Alk 10 S, Stor Flagspætte 1 FU, Spætmejse 2 YP (Parring iagttaget), Kernebider 25 FU (+). Henrik M Hestbech
Hindsgavl/Galsklint (09:00-10:10): Alk 70 R. Anthony Carter
Holstenshuus, Faaborg (10:00-10:40) :Stor Tornskade 1 FOU, Grågås 225 NØ, Stor Flagspætte 3 FOU, Spætmejse 1 SY, Musvåge 8 R, Tårnfalk 2 FOU, Vibe 8 T ( 1 sangflugt ), Sanglærke 15 NØ.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn] Nørreby Mark (16:55-17:00): Grågås 88 R, Canadagås 6 R. Anthony Carter
Jersore (
16:20-16:35): Blisgås 33 R, Grågås 520 R, Canadagås 1 R. Anthony Carter
Jersore, Ebbevej
(16:00-16:15): Stor Regnspove 65 R. Anthony Carter
Bogense Mågeøerne
(15:15-15:30): Lysbuget Knortegås 20 R, Gravand 33 R, Strandskade 95 R. Anthony Carter


       Knopsvane Bøjden Foto: Carsten Poulsen

Onsdag 3. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Skovsgaard Mølle, Langeland (15:30-15:40): Havørn 2 SV AD. Mogens Lind Jørgensen
Niels Juhlsvej, Svendborg
(7:25) : Kernebider 1 Sy
Siø/Langelandsbroen
(17:40-18:00): Knopsvane 10 R, Pibesvane 1 R, Sangsvane 89 R, Grågås 59 R, Knortegås 1 R, Vandrefalk 1 FU (Fra Siø mod broen), Hjejle 1 R, Almindelig Ryle 16 OF. Torben Møller
Kongebroskoven. Middelfart
(10:15): Grønspætte 1 R. Lars Lindskrog Christiansen
Faaborg Fjord
(9:00-10:50) :Strandskade 17 FOU, Knopsvane 95 FOU, Hvinand 52 FOU, Bjergand 1 R, Ederfugl 500 FOU, Gravand 50 FOU, Gråand 64 FOU, Stor Skallesluger 1 FOU, Toppet Skallesluger 107 FOU, Lille Skallesluger 3 R, Lille Lappedykker 89 FOU, Toppet Lappedykker 36 FOU, Blishøne 910 FOU, Skarv 113 R/FOU, Hættemåge 70 FOU, Stormmåge 12 FOU, Sølvmåge 28 FOU, Svartbag 2 R
Ringdue 50 T, Musvåge 1 R, Sanglærke 10 T.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
Horseklint (07:30-08:45): Lom sp. 113 N (De, der kunne bestemmes var røde), Stor Præstekrave 2 R, Ride 3 N, Lomvie 1 N, Alk 4 N, Tejst 1 R (I vinterdragt). Søren Gjaldbæk
Sommerhusområdet ved Fyns Hoved: Sangdrossel 1 SY. Søren Gjaldbæk


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                Rovfugle - ulovlig jagt og efterstræbelse
                Ulovlig fuglefælde anmeldt nær Fredericia
                Danske kyster tjekkes for oliefugle
                Denne uges fugl: Blåmejsen


     Følfod
     Følfod blomstrer i dag ved Christiansmindestien - brug linket på billedet

Tirsdag 2. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Caroline Amalielund, Svendborg (09:45 - 10:15): Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup
(14:15): Grågås 125 FU, Gravand 3 R, Troldand 11 R, Lille Skallesluger 3 FU, Blishøne 175 FU, Vibe 3 OF. Eskild Nielsen
Bøjden Nor
(15:00-16:00): Fiskehejre 5 R, Knopsvane 15 R, Sangsvane 20 R, Grågås 15 R, Canadagås 9 R, Pibeand 16 R, Gråand 30 R, Taffeland 37 R, Troldand 510 R, Bjergand 1600 R, Hvinand 18 R, Blishøne 5 R, Strandskade 6 R. Niels Bomholt
Bøjden Nor (13:50-15:20): Skarv 1 OF, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 26 R, Sangsvane 44 R (Heraf 25 på mark), Grågås 15 R (Mark), Canadagås 9 R (Mark), Pibeand 12 R, Gråand 40 R, Taffeland 26 R, Troldand 600 R, Bjergand 2000 R, Hvinand 12 R, Lille Skallesluger 2 FU (1 Han, 1 Hun), Toppet Skallesluger 2 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 5 R, Strandskade 8 R. Anthony Carter
Sundet, Faaborg
(10:40-11:30): Gråand 100 R, Troldand 800 R, Bjergand 5 R, Taffeland 60 R/FOU, Lille Skallesluger 1 FOU, Knopsvane 70 FOU/R, Blishøne 400 FOU, Stormmåge 30 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Allike 60 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]
Fiskerup Skov : Musvåge 3 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 3 R, Solsort 5 R, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Skovskade 1 R, Allike 1 R, Ravn 2 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning : Sangsvane 68 R, Blisgås 3 R, Canadagås 19 R, Pibeand 87 R, Spurvehøg 1 R, Vibe 7 R, Stormmåge 200 R, Sjagger 70 R, Bogfinke 3 R. Niels Bomholt
Ollerup : Tyrkerdue 2 R. Niels Bomholt
Ulbølle : Ringdue 2 R, Tyrkerdue 2 R, Sortmejse 1 R. Niels Bomholt
Bagenkop Havn, Langeland (10:30 - 10:50): Sildemåge 1 2K R, Sølvmåge 350 R. Jacob Sterup
Keldsnor, Langeland (11:35 - 13:35): Skarv 170 R, Knopsvane 1 AD R, Knopsvane 1 Død, Grågås 70 R, Nilgås (Blev opdaget kl 11:35, da den fløj rundt ved Keldsnor Fyr, hvor den blev mobbet af en Sølvmåge. Så ud til at lande ved noret NV-side, men blev ikke genfundet. ) 1 R Pibeand 70 R, Strandskade 2 R, Hjejle 12 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 13 R. Jacob Sterup
Barager Nebbe, Langeland : Skarv 64 R, Gravand 25 R, Gråand 6 R, Hvinand 2 R, Blishøne 8 R, Strandskade 2 R, Sandløber 1 R, Almindelig Ryle 3 R, Rødben 3 R, Svartbag 23 R. Jacob Sterup
Spodsbjerg, Langeland:Knopsvane 17 AD R, Knopsvane 6 2K R, Sangsvane 78 AD R, Sangsvane 14 2K R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor, Langeland: Sangsvane 61 AD R, Sangsvane 19 2K R
1 mærket med Blåt halsbånd 6S75, 1 med gult halsbånd 6R54), Grågås 8 R. Jacob Sterup
Hesselbjerg, Langeland: Knopsvane 26 AD R, Knopsvane 64 2K R,
Løkkeby Enge, Langeland: Knopsvane 4 AD R, Grågås 6 R, Gravand 7 R, Pibeand 31 R, Krikand 2 R, Gråand 80 R, Tårnfalk 1 han R, Blishøne 160 R, Hættemåge 30 R, Sanglærke 1 R Gråkrage 30 R, Gulspurv 1 R. Jacob Sterup
Helgavej, Odense M (15:00): Topmejse 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Føns Kirke (11:50-12:20): Sædgås 79 R, Tårnfalk 1 R, Sanglærke 1 R. Anthony Carter


        4 ud af 5 stære, Hesselbjerg, Langeland d. 1/3-04.

Mandag 1. marts 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Hav ved Tryggelev Nor (11:00): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Ederfugl 80 R, Havlit 12 R, Sortand 30 R,
Hesselbjerg, Sydlangeland (09:40): Knopsvane 5 R, Sangsvane 150 R (1 mærket med Blåt halsbånd 6S75, 1 med gult halsbånd 6R54), Sanglærke 2 R, Sjagger 20 R, Stær 5 R
Tryggelev Nor (10:00 - 11:25): Rørdrum 1 OF (landede ved øen), Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Kortnæbbet Gås 1 R (sammen grågæs, blisgæs på den nordlige eng), Blisgås 5 R, Grågås 60 R, Pibeand 20 R, Krikand 6 R, Gråand 40 R, Taffeland 50 R, Troldand 3000 R (skøn), Bjergand 500 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 3 hun R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 100 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Skærpiber 1 R, Allike 100 R
Klæsøgårde, Sydlangeland (11:15): Knopsvane 8 R, Sangsvane 101 R, Pibeand 2 R, Krikand 1 R, Gråand 46 R, Spidsand 3 R, Sortkrage 1 R. Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Påø, Sydlangeland (10:45): Blå Kærhøg 1 OF han. Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Svendborgsund ved Iholm
(8:40): Lille Lappedykker 24 R, Gravand 3 R, Ederfugl 9 R, Toppet Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 20 R, Strandskade 2 R, Svartbag 4 R.
Bøjden Nor (10:50-11:50) : Sangsvane 63 FOU, Knopsvane 20 FOU, Grågås 16 FOU, Canadagås 9 FOU, Pibeand 10 FOU, Gråand 20 FOU, Gravand 2 FOU, Hvinand 15 FOU, Troldand 450 R, Bjergand 1200 R, Taffeland 30 R, Blishøne 20 FOU ( på havet ), Lille Lappedykker 3 FOU ( på havet ), Sortand 4 T ( på havet ), Havlit 2 T ( på havet ), Fiskehejre 10 R, Musvåge 1 R, Engpiber 1 FOU, Skærpiber 1 FOU, Strandskade 5 FOU, Rødben 2 FOU Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] & [Dof-Fyn]


Se obs fra februar 2004 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

07 apr 2004
This page is part af: Http://www.Snatur.dk