Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra:[januar 2004][februar 2004][marts 2003]
[november 2003][december 2003]
[marts 2003]
[april 2003][maj 2003][juni 2003][juli 2003][august 2003][september 2003][oktober 2003][november 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 14 - 18. (1. april - 30. april 2004).               Sidst opdateret 21 juli 2006 19:59:18 

Via [DofCall] [De sidste 25] 

 Fredag 30. april 2004:

Neergaardsmindeskoven, Thurø (08:55): Munk 2 SY, Løvsanger 1 SY, Lille Gråsisken 1 HØ.
Havnen, Svendborg (08:40): Husrødstjert 2 R (1 Sy + 1 R).
Mullerup Skov (07:45): Skovsanger 1 SY. Inger Skrubbeltrang, Torben Møller
Sundet, Faaborg
(07:20-08:00): Sorthalset Lappedykker 13 R (+), Rødstjert 1 SY, Skovsanger 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg (06:45): Mursejler 3 FU. Freddy S. Hansen
Faaborg, Prices Have: Skovsanger 1 FU (Fou. samt syngende). Freddy S. Hansen
Enebærodede (08:45-10:45): Spurvehøg 21 Ø, Strandhjejle 1 R, Gul Vipstjert 2 Ø, Stenpikker 1 R hun. Kurt Due, Søren Galdbæk
Holluf Pile (08:30-09:00): Knopsvane 2 YP, Munk 1 R hun. Anthony Carter
Firtalsstrand: Sangsvane 1 R 2K, Krikand 350 R (Min), Atlingand 4 R, Skeand 72 R, Klyde 28 R, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 2 R, Hvidklire 8 R, Tinksmed 22 R, Mudderklire 2 R, Rødstjert 1 R 2K han. Søren Galdbæk
Lindkær v/Ravnholt (Ørbæk, Fyn): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 3 NØ, Gravand 2 R, Krikand 1 han R, Skeand 2 R, Hvidklire 12 R. Jacob Sterup
Ringe Sø (Ringe, Fyn): Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Skarv 3 NØ, Knopsvane 1 AD R, Gravand 1 han R, Gråand 16 R, Skeand 2 R, Troldand 9 R, Rørhøg (09:09) 1 hun Ø, Grønbenet Rørhøne 8 R, Blishøne 160 R, Strandskade 1 OF, Lille Præstekrave 1 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 19 R, Sølvmåge 5 R, Landsvale 15 R, Bysvale 10 R. Jacob Sterup
Enge V/Horne Mølleå (10:50-11:10):Tinksmed 2 FOU, Mudderklire 1 FOU, Hvidklire 1 R, Vibe 4 FOU, Krikand 2 R, Gråand 6 FOU, Gravand 2 FOU, Troldand 5 R, Knopsvane 2 FOU, Blishøne 5 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 FOU, Musvåge 1 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Sundet, Faaborg (6:00-7:00):Skovsanger 1 SY, Rødstjert 1 SY, Bynkefugl 2 FOU, Kvækerfinke 1 FOU, Sumpmejse 1 FOU, Rørhøg 1 ad hun FOU, Hvidklire 1 NØ, Fiskehejre 1 FOU, Dværgmåge 1 FOU ( i hættemågekoloni ), Knarand 3 FOU ( 2 hun ), Skeand 21 FOU, Krikand min 4 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Egebjerggård Storskov ved Flyvesandet, Nordfyn (06:00): Græshoppesanger 1 SY (årets første obs på Fyn). Jan Holm Jensen
                   


     Skeand

Torsdag 29. april 2004:

Søndervej 107, Thurø: Tårnfalkene 2 YP (ruger), Rødstjert 1 SY H + 1 Hun, Sangdrossel 1 sy. Arne Bruun
Christiansminde, Svendborg
(09:35): Skovsanger 1 SY. Arne Bruun, EEEcklon
Stenstrup :
Rørhøg 1 han AD OF. Bent Staugaard
Sundet, Faaborg
(07:50-08:25): Dværgfalk 1 T, Dværgmåge 1 FU AD, Skovsanger 1 SY (Prices have). Lars Bonne Rasmussen
Nakkebølleinddæmningen (11:15-11:50): Atlingand 2 R han, Sortklire 2 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 13 R, Gul Vipstjert 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Ulbølle (11:00): Sortrygget Vipstjert 1 YF (I par med alm. Langemarken 39, har været på stedet i over en måned). Lars Bonne Rasmussen
Brændegaard Sø (07:45-08:00): Gravand 22 R, Knarand 2 R, Krikand 2 R, Skeand 48 R, Troldand 30 R, Hvinand 6 R, Rørhøg 1 FU han, Digesvale 2 R, Landsvale 30 R, Bysvale 2 R, Hvid Vipstjert 4 R.
Brændegaard Sø (18:10-18:30): Knarand 2 R, Skeand 70 R, Lille Regnspove 10 OF, Svartbag 2 R, Fjordterne 4 R
Arreskov Sø (15:00): Dværgmåge 6 FU. Lars Bonne Rasmussen
Arreskov Sø, Nordlige ende (17:05-18:00): Sorthalset Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 HØ, Rørhøg 1 R han, Lille Regnspove 14 OF, Mudderklire 1 R, Mursejler 3 R, Digesvale 500 R (Skøn), Landsvale 500 R (Skøn), Bysvale 50 R (Skøn)
Jordløse Bakker (06:30-07:15): Hedelærke 1 SY, Skovpiber 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Misteldrossel 1 R, Gransanger 2 SY
Gerup (06:15): Stenpikker 1 R
Sundet, Faaborg ( 10:45-12:15): Sorthalset Lappedykker 15 FOU, Skeand 17 FOU, Knarand 2 FOU, Gravand 2 R, Grågås 8 FOU ( en rugende ), Blishøne min 3 par med 12-16 pull, Engpiber 1 R, Skovpiber 1 NØ.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg  
Gulstav (09:30): Knarand 3 R (2han+1hun), Stor Skallesluger 1 OF, Bynkefugl 3 R. Birte Sørensen
Klæsø
(14:30): Knopsvane 100 FU (Mange ungfugle), Sort Svane 1 FU, Knarand 6 FU, Rødben 2 R, [BIS]
Tryggelev
(11:25): Sortklire 4 FU (I sommerdragt). Birte Sørensen
Søgård Mose
(09:15): Atlingand 2 R (Han+hun). Birte Sørensen
Slipshavn
(09:20): Ringdrossel 1 R. Edda Riiser
Rud (10:30-10:40): Knarand 1 R hun, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand-Wedellsborg (08:45-10:20): Knarand 10 R, Skeand 23 R, Skovsanger 1 SY, Træløber 2. Michael Mosebo Jensen
Søparken Sø v/Odense Å : Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 5 T, Fiskehejre 2, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Landsvale 13, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 T, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY. Henrik K. Hansen
Fynshoved (08:45-12:00): Atlingand 2 R (Par), Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 7 R, Strandskade 20 R, Klyde 1 R, Vibe 1 R, Rødben 1 R, Fjordterne 1 FU, Tejst 2 R, Engpiber 3 R, Rødstjert 5 R, Bynkefugl 1 FU, Stenpikker 2 FU, Sangdrossel 1 R, Gærdesanger 5 R (+), Tornsanger 1 SY, Gransanger 5 R (+), Løvsanger 1 SY, Broget Fluesnapper 5 R, Stær 1 FU, Tornirisk 10 R, Gulspurv 1 SY. Anthony Carter
Knudshoved: Mudderklire 3 R, Havterne 1 R, Mursejler 2 TI (P-plads v DSB kursusctr.), Digesvale 5 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 1 FU, Rødstjert 2 R, Stenpikker 1 R, Sangdrossel 17 R (14 samlet på golfbanen + 3), Munk 10 FU (+). [Kristoffer Egelund Jørgensen, Henrik M Hestbech
Odense: Vestergade (20:00): Mursejler 9 OF. Per Damsgaard-Sørensen

        Rørhøg Han


        Løvsanger

Onsdag 28. april 2004:

Næsbyhoved-Broby Mose (19:10-21:10): Lille Lappedykker 3 R, Krikand 4 R, Vandrikse 2 R, Mursejler 1 R, Digesvale 40 R, Landsvale 40 R, Bysvale 10 R, Stær 3000 R (Til overnatning). Tim Hesselballe Hansen
Løkkeby Enge
(15.35-18.45): Atlingand 15, Skeand 46, Knarand 4, Krikand 104,
Gråstrubet Lappedykker 36, Toppet Lappedykker 2, Lille Lappedykker 6, Tinksmed 3. Ole Goldschmiedt
Siø (17:50):
Rørhøg 1 FU. Torben Møller
Tåsinge Vejle (09:45-11:00): Toppet Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Grågås 65 R (Mange pull.), Gravand 8 R, Knarand 4 R, Krikand 8 R, Troldand 100 R (Min.), Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Vandrikse 1 HØ, Strandskade 4 R, Vibe 20 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 2 FU, Landsvale 12 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Skægmejse 1 R, Rørspurv 4 R. Torben Møller
Mullerup Skov (
08:00): Troldand 6 R, Stor Flagspætte 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gransanger 2 SY, Spætmejse 2 SY, Ravn 1 FU. Torben Møller
Kogtvedvej, Svendborg
(7:15): Rødstjert 1 SY
Svendborgsund ved Iholm
(6:30): Skarv 300 Ø, Havterne 8 R, Grågås 6 (1 par m pull), Knopsvane 20, Toppet skallesluger 12, Mørkbuget knortegås 7, Gravand 6.
Brændegård Sø (12:20): Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 2 R. Lars Bonne Rasmussen
Mullerup Skov (08:00): Troldand 6 R, Stor Flagspætte 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gransanger 2 SY, Spætmejse 2 SY, Ravn 1 FU. Torben Møller
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:30-10:00): Spurvehøg 1 NØ, Blå Kærhøg 1 NØ ( hun farvet ), Sjagger 3 NØ, Misteldrossel 1 SY, Gul Vipstjert 3 NØ, Skovpiber 4 NØ, Engpiber 312 NØ, Kornværling 1 SY ( Egsgyden ), Rødstjert 1 SY, Landsvale 24 NØ, Digesvale 14 NØ, Bysvale 6 NØ, Strandskade 4 SØ, Splitterne 8 SØ, Havterne 52 SØ + 13 V, Sildemåge 1 SØ, Sortand 21 V + 9 SØ, Bjergand 10 SØ, Ederfugl 20 T, Gravand 11 R, Alk 2 SØ, Alk/Lomvie 2 V..
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] 
Grævlingevænget 66, Nyborg (06:20): Blå Kærhøg 1 Ø. Eske Frank Morthensen
Knudshoved (16:15 - 17:45): Grågås 36 R, Krikand 16 OF, Skeand 1 R, Klyde 3 R, Lille Regnspove 1 OF, Gærdesanger 3 Sy, Løvsanger 2 Sy, Stær 40 R
Firtalsstrand (14:00-15:20): Lille Lappedykker 3 R (2 set, 1 hø), Fiskehejre 1 FU, Knarand 4 FU, Krikand 375 R (Anslået: 275 talt af HEA + ca 100 tilflyvende), Atlingand 7 FU, Taffeland 1 R AD han, Troldand 10 R (Ca), Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Klyde 27 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU (+ 1 pull), Vibe 30 R (+ 3 pull (anslået antal ad)), Brushane 1 FU han, Hvidklire 10 R, Splitterne 1 OF, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesanger 1 HØ. Henrik M Hestbech
Ølund (11:30-14:00): Gravand 40 R (Minimum), Pibeand 25 R (Minimum), Ederfugl 28 R, Strandskade 2 R, Klyde 36 R, Hjejle 100 R (Anslået), Sortklire 1 FU, Hvidklire 3 R, Tinksmed 14 R, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 1 YP (Rede i fugletårnet?), Munk 1 HØ, Gransanger 2 HØ, Blåmejse 2 R, Gulspurv 2 HØ, Bomlærke 1 HØ. Henrik M Hestbech


          1 af de mange tinksmede

Tirsdag 27. april 2004:

Brændegaard Sø (16:30): Blå Kærhøg 1 R hun, Fiskeørn 2 R. Erik Ehmsen
Bjørnemose, Svendborg
(12:00): Rørhøg 1 Hun FU
SID-skolen, Svendborg
(12:05): Rødstjert 1 SY.
Noret, Taasinge
(18:00): Grågås 60 R, Krikand 6 R, Spurvehøg 1 FU, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Tinksmed 12 R, Stær 20 R.
Vejlen Taasinge
(18:15 - 19:20): Knarand 2 R, Rørhøg 1 han FU, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Rødben 2 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 18 R, Tornirisk 4 R, Grønbroget Tudse 3 HØ.
Vejlen, Taasinge
(12:00 - 12:30): Skeand 5 R, Dobbeltbekkasin 14 R, Gul Vipstjert 1 R, Stillits 4 R. Bent Staugaard
Søby Monnet, Tåsinge
(09:30-11:05): Gravand 18 R, Strandskade 6 R, Klyde 2 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Stor Regnspove 26 R (På række), Sortklire 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 4 FU, Svartbag 2 R, Havterne 12 FU, Landsvale 80 FU, Stær 8 OF. Torben Møller
Krarup
(18:00): Landsvale 3 R. Lilly Sørensen
Egebjerggård Storskov
(08:00): Vendehals 2 RI. Jan Holm
Blandskov, Ravnholt Gods (07:45-08:30): Skovpiber 2 SY, Kernebider 5 R. Hans Rytter
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:30-10:00): Havterne 63 SØ + 14 V, Splitterne 6 SØ, Hættemåge 10 NØ, Sildemåge 2 SØ, Dværgmåge 3 ad SØ, Skarv 33 NØ + 40 R, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ, Alk/Lomvie 6 V + 1 SØ, Havlit 2 V, Sortand 6 V, Ederfugl 20 T, Grågås 2 SØ, Sortstrubet Lom 2 SØ, Gul Vipstjert 3 NØ, Skovpiber 3 NØ, Engpiber 85 NØ, Rødstjert 3 SY, Bysvale 4 NØ, Landsvale 8 NØ, Sjagger 1 R, Vindrossel min 1 R, Ringdue 30 T, Skovskade 3 FOU, Kornværling ( Bomlærke ) 2 SY, Spurvehøg 1 NØ, Rødben 1 T.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] 
Nyborg Strand (07:25): Dværgfalk 1 N, Dværgterne 1 N. Tim Hesselballe
Knudshoved (05:20-07:20): Lille Præstekrave 1 R, Lille Regnspove 1 N, Bynkefugl 1 R, Ringdrossel 2 R, Broget Fluesnapper 1 R 2K han. Tim Hesselballe
Rønninge, Langeskov: Fiskeørn (18:45) 1 OF. Kristian Torben Rasmussen
Enebærodde: Vandrefalk 1 N AD, Lille Regnspove 22 NØ, Vendehals 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand, Odense (10:00-11:00): Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 31 R, Grågås 6 R, Gravand 60 R, Pibeand 12 R, Knarand 3 R, Krikand 373 R, Gråand 35 R, Spidsand 8 R, Atlingand 5 R, Skeand 68 R, Troldand 10 R, Ederfugl 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 61 R, Klyde 19 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 34 R, Brushane 3 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 8 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 4 R. Anders Vedel, Kristoffer Egelund Jørgensen
Grusgrav/sø øst for Norup (17:00-18:00): Gråstrubet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R (Par), Gråand 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 6 R, Landsvale 25 R, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 SY, Tornirisk 8 R. Kresten Madsen
Bogense Havn (20:00): Husrødstjert 1 SY. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Strandskade 10, Rødben 5, Engpiber 10, Tornirisk 10, Rørhøg 1, Stenpikker 4. Bent Carstensen


           Gul vipstjert

Mandag 26. april 2004:

Vejlen Tåsinge: Knarand 2 R, Brushane 8 R han, Brushane 1 R hun. Poul Rasmussen
Svendborgsund ved Iholm
(7:35): Mørkbuget knortegås 16 R.
Espe (19:15): Svaleklire 1 R. Bent Staugaard
Løkkeby Enge (08:30 - 09:30): Knarand 2 R, Atlingand 3 R, Rødben 2 R, Tinksmed 3 R, Stenpikker 1 R. Peder Rasmussen
Gulstav, Sydlangeland (11:00 - 12:00): Rørdrum 1SY, Rørhøg 1 hun R.
Henninge (09:25): Bramgås 300 NØ
Keldsnor, Sydlangeland (10:31 - 10:55): Skarv 80 R, Grågås 22 R, Skeand 4 R, Taffeland 8 R, Troldand 40 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 8 R,
Sortklire 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 1 R, Hvid Vipstjert 8 R, Stenpikker 2 R, Tornirisk 22 R,
Rath, Sydlangeland (10:25): Gul Vipstjert (almindelig/flava) 2 R, Stenpikker 2 R, Tryggelev Nor, Sydlangeland (12:15): Rørdrum 1SY, Knarand 6 R, Skeand 8 R, Bjergand 14 R, Rørhøg 2 R.
Nordenbro (13:05): Rødstjert 1 han R
Hindsgavl (09:00-10:00): Alk 41 R, Rødstjert 3 R. Michael Mosebo Jensen
Sundet Faaborg (11:30-12:20) :Gråstrubet Lappedykker 22 FOU, Toppet Lappedykker 18 FOU, Grønbenet Rørhøne min 10 FOU, Skeand 10 FOU, Krikand 4 FOU, Hvinand 2 FOU, Strandskade 2 R, Spurvehøg 1 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] 
Bispeeng, Munkemaen (11:30-14:00): Lille Lappedykker 4 SY, Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 2 YP (Ene par m 3 pul, andet par m 2 pul - måske var der yderligere 1 yp m 2 pul), Gravand 15 R (+), Krikand 30 R (+), Skeand 2 FU (Par?), Troldand 20 R (+), Rørhøg 1 FU AD han, Rødben 5 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU (V kanalen), Hættemåge 30 R (+), Digesvale 30 FU (+), Landsvale 6 FU (+), Tornirisk 1 R, Rørspurv 1 SY. Henrik M Hestbech


           Ringdrossel Han

Søndag 25. april 2004:

Langeland: Kelds Nor: Sortklire 1, Hvidklire 3, Grågås 20 kuld. Ole Goldschmiedt
Gulstav Mose:
Sortklire 2, Rørdrum 2, Grågås 16 kuld, Trane 1 sv. . Ole Goldschmiedt
Eged ved Gulstav: Nøddekrige 1 fu.
Ole Goldschmiedt
Klæsø: Sort Svane 1.
 Ole Goldschmiedt
Sydøen (Sydlige Langeland):
Gærdesanger 15+, Munk 4, Digesvale 100+. Ole Goldschmiedt
Snaremose sø:
Atlingand 4, Knarand 22, Skeand 22. Ole Goldschmiedt
Bregninge Skov, Svendborg:
Gærdesmutte 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 1 SY, Gransanger 9 SY. Rune Bisp Christensen
Nakkebølle Inddæmning
(11:00-12:30): Lille Lappedykker 2 HØ, Toppet Lappedykker 5 YP, Gråstrubet Lappedykker 12 YP, Sorthalset Lappedykker 2 YP (Pot.), Knopsvane 37 R, Grågås 9 YP (5 m pull), Gravand 7 YP, Pibeand 20 R, Knarand 1 YP, Krikand 20 R, Gråand 9 R, Skeand 90 R, Skeand 21 YP (Pot.), Taffeland 4 R, Troldand 400 R, Hvinand 2 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 250 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 YP (På holmene?), Lille Regnspove 4 OF, Rødben 4 R, Tinksmed 2 R, Hættemåge 30 R (Ikke ynglende), Ravn 1 YP. Leif Bisschop-Larsen
Store Stege ,Dyreborg
(22:20): Natugle 2 HØ. Freddy Hansen
Store Stege, Dyreborg
(16:00): Musvåge 42 NØ. Freddy Hansen
Nr.Åby (14:10): Duehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Landsvale 2 FU. Torben S. Hvass
Store Stege, Dyreborg (13:00): Rød Glente 1 TI. Familien Hansen via DOF-Fyn
Stubberup, Hindsholm (11:40-13:15): Rød Glente 1 FU, Musvåge 37 T. Freddy Hansen, Hans Rytter
Vågebakken, Nordskov (11:10-11:35): Ringdrossel 1 N hun. Freddy Hansen, Hans Rytter
Brunshuse (10:30): Skarv 12 OF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 3 R, Gråand 8 FU, Ederfugl 25 R, Sortand 2 R, Tårnfalk 2 R, Agerhøne 2 R, Strandskade 2 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 25 R, Havterne 1 FU, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Stenpikker 1 R, Rørspurv 3 R.  Torben S. Hvass
Helnæs, Maden (15:30-17:30): Gråstrubet Lappedykker 4 R (2 par), Grågås 30 R, Gravand 32 R, Pibeand 20 R, Krikand 70 R, Spidsand 4 R, Skeand 25 R, Tårnfalk 2 FU, Dværgfalk 1 R han, Hjejle 55 NØ, Sortklire 1 OF, Rødben 30 R, Hvidklire 1 R, Landsvale 30 R. Henrik Thormann
Bispeeng (09:45-11:00): Lille Lappedykker 4 R, Grågås 54 R, Gravand 8 R, Krikand 44 R, Gråand 10 R, Skeand 4 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 N, Mudderklire 1 FU, Mosehornugle 1 FU, Digesvale 10 FU, Rørspurv 5 R. Kristoffer Egelund Jørgensen
Bispeeng, Odense (14:30): Nilgås 1 R. Søren Gjaldbæk
Bispeeng, Odense (09:30): Lille Lappedykker 4 R, Grågås 54 R, Gravand 8 R, Krikand 44 R, Gråand 10 R, Skeand 4 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 N, Mudderklire 1 FU, Mosehornugle 1 FU, Digesvale 10 FU, Rørspurv 5 R. Tim Hesselballe, Kristoffer Egelund Jørgensen
Bispeeng, Odense (19:15-20:00): Nilgås 1 R, Digesvale 50 FU (Ca.), Landsvale 8 FU. Claus Pedersen
Broby Mose, Odense: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 48 FU, Krikand 6 FU, Gråand 6 FU, Rørhøg 2 hun FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 22 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 4 FU, Ringdue 4 FU, Tyrkerdue 2 FU,
Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 FU, Gærdesanger 1 FU, Gransanger 4 SY, Løvsanger 3 SY, Musvit 4 FU, Allike 2 FU,
Gråkrage 3 FU, Stær 2 FU, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 1 FU, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 1 FU, Rørspurv 2 FU, Lille Kålsommerfugl 3 FU, Aurora 1 FU, Dagpåfugleøje 2 FU. Bjarne Andersen
Fyns Hoved (08:15-10:10): Dværgfalk 1 NØ. Hans Rytter
Nyborg/Skaboeshuse: Ringdrossel 1 R hun.  Eske Frank Morthensen


Lørdag 24. april 2004:

Åløkke Alle (18:00): Gærdesanger 1 SY. Kristoffer Egelund Jørgensen
Morud Skov (14:30): Grønspætte 1 R, [FGA]
Næsbyhoved Skov (14:10): Munk 1 SY, [THH]
Midskov Mose, Søgyden (12:30): Gravand 8 R, Krikand 18 R, Rørhøg 3 FU, Musvåge 5 N, Vibe 14 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 16 FU, Landsvale 2 FU, Gul Vipstjert 2 FU, [ELM]
Ølundgaard (11:30-13:00): Hjejle 2300 R, [GJO]
Bogensø (11:30): Rørhøg 1 FU han, Stenpikker 2 R, Stor Tornskade 1 R han, [ELM]
Vågebakken, Hindsholm (11:00-12:15): Spurvehøg 5 N, Musvåge 19 N, Fjeldvåge 1 N 2K, [ESM, EDR]
Helnæs Made (10:00): Grågås 17 FU, Gravand 2 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 32 R, Rødben 2 FU, Splitterne 2 FU, Havterne 1 R, Sanglærke 24 SY, Sortkrage 1 FU, [TSH]
Brunshuse (08:30): Fasan 1 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 1 FU, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Stær 7 FU, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 R, Rørspurv 1 R, [TSH]
Næsbyhoved Skov (06:00-07:00): Rødhals 3 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Stær 6 R (Ved redehuller), [BJU]
Fyns Hoved (06:00-11:00): Tinksmed 1 OF, Bysvale 1 FU, Gul Vipstjert 1 N, Husrødstjert 1 R, Rødstjert 1 R han, Gærdesanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Gråspurv 3 N, [ELM]
Søndervej 107, Thurø: Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 2 R, Broget Fluesnapper 1 R han, Gråsisken 1 R, [AB]


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Boom af blåhalse
                                  Tranedansen fortsætter trods tranedød
                                  Synd for skarven? – få syn for sagen!
                                  Denne uges fugl: Ringdroslen
    


          Og jeg troede, at det var min første rødstjert :-)

Fredag 23. april 2004:

Svendborg, Kogtved : Husrødstjert 1 Hun (Matrikelart).
Vejlen, Taasinge
: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 R, Grågås 25 R, ,Gravand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 25 R, Gråand 16 R, Atlingand 1 han R, Skeand 1 R, Taffeland 3 R, Troldand 200 R, Rørhøg 2 R, Vandrikse 1 FU, Blishøne 25 R, Strandskade 2 R , Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 5 R, Hvidklire 2 R, Stormmåge 2 R, Ringdue 4 OF, Digesvale 6 FU, Landsvale 30 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 1 OF, Stillits 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 han R. Bent Staugaard
Svendborgsund v. Iholm
(7:00): Skarv 200 (fællesfisker)
Bjerne, Horne Land
: Bysvale 3 FU. Freddy S Hansen
Bispeeng/odense kanal (06:30-06:45): Fiskeørn 1 N, Digesvale 1 R, Landsvale 1 R, Stær 6 R. Bent Juhler
Sønderhjørne ( Horne land ) (6:30-10:30) :Sjagger 2 R, Løvsanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Munk 2 SY, Landsvale 3 NØ, Skovpiber 1 NØ, Engpiber 110 NØ, Kornværling 1 SY ( Egsgyden ), Blå Kærhøg 2 NØ ( hun farvet ), Spurvehøg 1 NØ, Rødben 2 S, Spidsand 1 SØ, Krikand 10 N, Ederfugl 190 SØ, Fløjlsand 12 SØ, Sortand 340 SØ, Bjergand 10 T, Havlit 5 SØ, Toppet Skallesluger 24 SØ, Bramgås 60 N, Knortegås 7 SØ, Alk 1 SØ, Sortstrubet Lom 4 V + 2 SØ, Havterne 57 NV + 21 SØ, Splitterne 6 SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] 


         Munkene synger overalt lige nu!

Torsdag 22. april 2004:

Udflyttervej, Taasinge: Ringdrossel 1 R han (Hos Pouls nabo i morges). Via Poul Rasmussen
Hvidkilde Sø
(07:45-08:00): Toppet Lappedykker 16 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 2 R (M. pull), Troldand 80 R, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 8 FU, Landsvale 2 FU.
Tankefuldvej, Svendborg (
09:15): Landsvale 2 R
Svendborg centrum
(09:30): Landsvale 1 R
Karlsmosen, Egeskov
(18:45-19:15): Atlingand 2 FU (Par), Landsvale 34 FU, Bysvale 1 FU. Hans Rytter
Sollerup
(14:00-14:30): Digesvale 7 FU, Landsvale 70 FU (+), Bysvale 2 FU, Skovpiber 1 OF. Lars Bonne Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning (08:25-08:55): Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Knopsvane 24 R, Grågås 30 R (1 par m pull), Gravand 8 R, Krikand 40 R, Skeand 60 R, Taffeland 12 R, Troldand 300 R, Rørhøg 1 R han, Rørhøg 1 OF han, Grønbenet Rørhøne 2 R, Vibe 40 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Fjordterne 1 R, Digesvale 1 R, Løvsanger 2 SY, Ravn 1 OF, Rørspurv 8 R.
Faaborg (08:30): Lille Gråsisken 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Svendborgsund ved Iholm
(7:20): Rørhøg 1 Han N.
Tryggelev Nor (11:30-12:30): Vandrikse 1 HØ, Gul Vipstjert 4 R, Gærdesanger 3 SY, Skægmejse 2 R. Per Rasmussen
Gulstav (09:30-11:00): Rørdrum 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Gærdesanger 1 SY, Ravn 1 OF. Per Rasmussen
Snarremose, Langeland: Knarand 20 R, Krikand 100 R, Atlingand 3 R, Skeand 30 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 2 R. Per Rasmussen

Gislev : Vibe 1 R, Gærdesanger 1 Sy, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 Sy, Råge 0 (150-150 YP) Redeoptælling. Jacob Sterup
Sønderhjørne ( Horne land ) (6:30-10:30) : Splitterne 44 SØ, Havterne 117 SØ, Dværgmåge 2 SØ, Sildemåge 2 SØ, Ederfugl 30 SØ, Sortand 5 V + 4 SØ, Toppet Skallesluger 7 SØ, Sortstrubet Lom 6 SØ, Knortegås mb 2 SØ, Lomvie 1 SØ, Rødben 1 SØ, Sjagger 30 R, Skovpiber 4 NØ, Engpiber 350 NØ, Gul Vipstjert 3 NØ
Tornirisk 25 NØ, Landsvale 14 NØ, Ringdue 40 R, Huldue 1 R, Blå Kærhøg 2 NØ ( hun farvet ).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] 
Fjordmarken (10:30-12:00): Grågås 18 R (+ 18 pul), Krikand 11 R, Skeand 10 R, Rørhøg 4 FU, Rødben 12 R, Hvidklire 1 R, Rødstjert 1 R, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 1 R, Munk 1 SY, Løvsanger 4 SY, Stillits 3 OF. Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen
Emtekær Nor (09:45-10:30): Svaleklire 1 R, Dværgmåge 3 S, Fjordterne 3 R, Havterne 40 R. Michael Mosebo
Enebærodde (08:00-10:00): Pibeand 34 R, Spurvehøg 4 Ø, Hjejle 98 R, Almindelig Ryle 130 R, Stor Regnspove 1 R, Hvidklire 6 R, Sildemåge 1 R, Landsvale 19 Ø, Jernspurv 2 SY. Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen
Egebjerggård Storskov (07:00-07:00): Ringdrossel 1 OF. Jan Holm Jensen
Husby Strand (07:35-09:20): Pibeand 16 R, Knarand 5 R, Krikand 71 R, Atlingand 2 R, Skeand 18 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 2 R, Huldue 1 R (Wedellsborgsiden), Digesvale 70 R, Landsvale 20 R, Gul Vipstjert 1 R, Munk 1 SY (Wedellsborgsiden), Løvsanger 5 SY (Wedellsborgsiden), Træløber 2 SY (Wedellsborgsiden), Korttået Træløber 1 SY (Wedellsborgsiden), Ravn 1 R. Michael Mosebo
Røjle Klint (06:40-07:00): Lille Regnspove 1 Ø, Engpiber 6 Ø, Lille Gråsisken 2 R. Michael Mosebo
Ølundgård: Pibeand 141 R, Krikand 288 R, Skeand 44 R, Klyde 54 R, Hjejle 2600 R, Lille Kobbersneppe 75 R. Søren Gjaldbæk
Ølund (13:00-14:00): Spidsand 8 R, Atlingand 5 R, Skeand 20 R, Klyde 43 R, Hjejle 2500 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Bomlærke 1 R. Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 8 R, Krikand 444 R, Spidsand 16 R, Atlingand 2 R, Klyde 31 R, Brushane 5 R, Rødstjert 1 SY. Søren Gjaldbæk
Bispeengen: Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 3 R, Grågås 5 R, Gravand 3 R, Krikand 6 R, Gråand 18 R, Skeand 15 FU, Troldand 4 R, Blishøne 18 R. Per Damsgaard-Sørensen
Slambassinet (10:00): Knopsvane 1 R, Gravand 3 R, Krikand 4 R, Skeand 2 R, Troldand 96 R, Landsvale 3 FU. Per Damsgaard-Sørensen


        Mirabelle

Onsdag 21. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Rudkøbing: Hvid Stork 1 tts (10:50), Rød Glente 1 tts (11:00). Ole Goldschmiedt
Vejlen, Taasinge
(13:15 - 13:45): Grågås 50 R, Gravand 4 R, Krikand 10 R, Gråand 6 R, Atlingand 1 FU, Skeand 2 R, Rørhøg 1 han redebyggende fugle [BSN], Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Vibe 12 R, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 8 R, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 2 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Ravn 2 OF. Bent Staugaard
Vejlen, Tåsinge
(09:00-11:05): Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 80 R, Gravand 4 R, Krikand 30 R, Skeand 2 R, Troldand 300 R (Min.), Musvåge 1 OF, Vandrikse 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 20 R, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 8 R, Hvidklire 1 FU, Landsvale 1 OF, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Gærdesanger 2 SY, Skægmejse 2 R, Stær 6 FU, Rørspurv 6 R. Torben Møller
Thurødæmningen, Fynsiden
(07:20): Gærdesanger 1 SY
Arreskov Sø:
Fiskeørn 1 T. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg (
17:30-18:30): Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Knopsvane 42 R, Grågås 6 R, Gråand 17 R, Skeand 9 R, Taffeland 28 R, Troldand 90 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 200 R (Skøn), Vibe 2 R, Landsvale 1 FU. Anthony Carter
Jordløse Bakker
(08:15-11:00): Blå Kærhøg 1 N, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Flagspætte 2 R, Hedelærke 2 SY, Skovpiber 3 SY, Jernspurv 2 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 4 SY, Skovskade 7 R, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 6 SY. Gunnar Knudsen
Restaurant Næsbyhoved Skov, Odense
(05:20): Rødstjert 1 SY. Tim Hesselballe
Lindkær, Ravnholt Gods (09:15): Trane 1 FU (Kunne desværre ikke genfindes efter 3/4 time af Freddy S. Hansen). Hans Rytter
Lindkær, Ravnholt: Lille Lappedykker 2 HØ, Svaleklire 5 R. Per Rasmussen
Ravnholt skov: Rødstjert 1 R han. Freddy S. Hansen
Gislev: Løvsanger 1 SY. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 1 R, Gravand 7 R, Knarand 2 R, Gråand 8 R, Skeand 7 R, Troldand 2 R, Musvåge 2 R, Blishøne 40 R, Vibe 10 R, Hvidklire 3 R. Jacob Sterup
Ravnholt: Sjagger 40 R, Løvsanger 4 SY, Spætmejse 4 R, Korttået Træløber 2 SY. Jacob Sterup
Revninge (17:00-19:00): Rødstjert 1 SY (Han). Søren L. Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne land ) (6:30-11:00) : Splitterne 70 SØ, Havterne 130 SØ, Dværgmåge 19 SØ ( 1 2k ), Sildemåge 1 SØ, Bjergand 7 SØ, Havlit 2 SØ, Sortand 64 SØ, Ederfugl 80 SØ, Sortstrubet Lom 2 SØ, Skarv 22 NØ, Alk 3 V + 1 SØ, Alk/Lomvie 1 SØ, Gærdesanger 2 SY, Kernebider 1 T, Engpiber 100 NØ, Skovskade 2 FOU, Dværgfalk 1 R ( jagede fugle over havet ), Musvåge 1 NØ.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] 


        Tornirisk

Tirsdag 20. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Svendborg-Ærøskøbing afg kl 6:00: Mørkbuget knortegås 150+  R + F
især øst for Drejø og mellem Vornæs og Lehnskov. Jens Bech
Langeland søndag 18/4 og tirsdag 20/4-04
:
Tryggelev Nor: Hvidklire 3, Fjordterne 1 rast og 1 ttø, Havterne 2 ttø, Bramgås 783 ttø. Ole Goldschmiedt
Klæssø (bunden af Lindelse Nor): Sort Svane 1 ad. Ole Goldschmiedt
Løkkeby Enge: Sort Glente 1 ad syd 14:20, Grågås 2 kuld, Skeand
55, Pibeand 34, Spidsand 14, Krikand 72, Knarand 2, Atlingand 5, Lille Lappedykker 4, Gråstrubet Lappedykker 32, Gravand 38, Vibe 24, Mudderklire 1. Ole Goldschmiedt
Søby Monnet, Tåsinge (19:10 - 19:55): Grågås 6 R, Mørkbuget Knortegås 36 R, Gravand 16 R, Pibeand 12 R, Krikand 82 R, Spidsand 5 R, Skeand 3 R, Strandskade 6 R, Klyde 7 R, Vibe 8 R, Stor Regnspove 8 R, Rødben 22 R, Havterne 18 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørspurv 2 R
Vejlen - Tåsinge (18:45 - 19:00):: Atlingand 1 han R, Vandrikse 1 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 18 R.

Svendborgsund v Iholm (6:15): Skarv 60 Ø (FU-træk), Munk 1 SY (Haven), Ederfugl 30 Ø.
Sundet, Faaborg (08:30): Gærdesanger 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne land ) (6:30-10:30): Munk 3 SY, Gærdesanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Landsvale 3 NØ, Gul Vipstjert 1 T, Engpiber 160 NØ, Musvåge 3 NØ, Spurvehøg 2 NØ, Fiskeørn 1 NØ ( 8:00 ), Lille Regnspove 1 N, Hjejle 1 S, Skarv 30 NØ, Grågås 1 N, Toppet Skallesluger 12 SØ, Knortegås 5 SØ, Havlit 10 SØ, Fløjlsand 4 SØ, Ederfugl 200 SØ, Sortand 71 SØ, Sortstrubet Lom 12 SØ, Sildemåge 1 SØ, Svartbag 5 T, Splitterne 30 SØ, Havterne 70 SØ.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] 
Karlsmosen, Egeskov : Lille Lappedykker 3 (1-2 YP), Gråstrubet Lappedykker 12 (5-7 YP), Skarv 1 AD R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 (4-4 YP) AD, Knopsvane 2 AD R, Grågås 19 R, Gravand 15 R, Pibeand 7 R, Knarand 17 R, Krikand 95 R, Gråand 20 R, Spidsand 2 R, Atlingand 5 R, Skeand 27 R, Troldand 10 R, Rørhøg (13:20) 1 han AD R, Blå Kærhøg (12:02) 1 Brune fugle NØ, Musvåge 5 R, Musvåge 2 NØ, Fasan 2 SY, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 175 R, Blishøne 0 (30-40 YP), Strandskade 3 (1-2 YP), Vibe 50 (20-30 YP), Brushane 2 han, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1, Rødben 3 (1-2 YP), Hvidklire 8 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 300 R, Sølvmåge 4 R, Landsvale 2 R, Engpiber 1 R, Sangdrossel 1 R, Allike 6 R, Råge 2 (2-2 YP) , Gråkrage 10 R, Ravn 1, Tornirisk 2 R, Rørspurv 2 R. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave (19:30-20:30): Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 2 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 1 R, Lille Gråsisken 3 R. Per Rasmussen
Martofte (11:30): Rørhøg 1 FU han. Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen
Fyns Hoved (08:00-11:00): Nordisk Lappedykker 4 R, Toppet Skallesluger 10 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 NØ, Tejst 9 R, Landsvale 4 N, Rødstjert 1 R han, Stenpikker 2 R, Vindrossel 3 R, Skovskade 2 FU, Tornirisk 4 FU. Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 1 R, Nordisk Lappedykker 4 R, Islandsk Ryle 3 R, Lille Kobbersneppe 46 R, Tejst 11 R, Landsvale 6 N, Engpiber 100 R (Min), Rødhals 100 R (Min.), Ringdrossel 2 R. Søren Gjaldbæk
P.M.Madsens Vænge 3 Hjallese (08:40): Løvsanger 1 FU. Erik Vagn Sørensen
Ølundgård: Pibeand 164 R, Krikand 296 R, Spidsand 24 R, Atlingand 7 R, Skeand 73 R, Dværgfalk 1 FU, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 1300 R, Vibe 172 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Lille Kobbersneppe 54 R, Stor Regnspove 27 R, Rødben 45 R, Hvidklire 4 R, Landsvale 1 R, Stær 230 R,  Lærkefalk 1 N (16:50).Thomas Siig Kristensen
Slambassinet: Knarand 2 R, Spurvehøg 2 N, Dværgfalk 1 N, Klyde 6 R, Sildemåge 1 R (Intermedius), Fjordterne 1 R, Digesvale 1 N. Thomas Siig Kristensen
Klintebjerg: Hvidklire 2 R. Thomas Siig Kristensen
Gerskov: Sort Glente 1 N (16:10), Fjeldvåge 1 R, Dværgfalk 1 N, Huldue 1 R, Ringdue 130 R. Thomas Siig Kristensen
Firtalstranden: Gravand 124 R, Knarand 5 R, Krikand 471 R, Spidsand 17 R, Skeand 29 R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 2 N, Klyde 15 R, Lille Præstekrave 2 R, Hjejle 98 S, Dobbeltbekkasin 8 R, Rødben 27 R, Gærdesanger 2 R, Løvsanger 2 R. Thomas Siig Kristensen
Bispeeng: Rørhøg 2 R, Mudderklire 3 R, Digesvale 8 R, Landsvale 3 R, Bysvale 1 R, Løvsanger 1 R.  Thomas Siig Kristensen


      Tejster

Mandag 19. april 2004:yellow_u.gif (1028 bytes)

Vejlen Taasinge (7:15): Grågås 7 par med pull, Dobbeltbekkasin 7, Hvidklire 1, Svaleklire 1, Skeand 1 par, Rørhøg 1 par, Landsvale 3. Poul Rasmussen
Ny Gesinge (16.15).: Stor regnspove 75 Ø. Poul Rasmussen
Espe :
Landsvale 2 OF Bent Staugaard
Fyns Hoved (8:10-10:55)
: Sule 1 Ø, Spurvehøg 3 FU, Tårnfalk 1R, Dværgfalk 1 N, Dværgfalk 1R, Mudderklire 1R, Tejst 6R, Mosehornugle 1R, Landsvale 3 N, Skovpiber 3 N, Engpiber 38R, Hvid Vipstjert 12R, Vindrossel 26R, Gærdesanger 1R, Fuglekonge 2R, Stor Tornskade 1R, Tornirisk 12R
Fællesstrand/Tornen: Lille Kobbersneppe 16R, Stor Regnspove 24R, Hvidklire 1R.
Store Stege ,Dyreborg (08:00): Gærdesanger 1 SY. Freddy S. Hansen
Sundet, Faaborg (11:10 + 8:30): Fiskeørn 1 FU, Hvidklire 1 HØ. Lars Bonne Rasmussen
Sundet Faaborg (11:30-12:30): Sorthalset Lappedykker 16 FU (8 par), Gærdesanger 1 SY, Gråstrubet Lappedykker 22 FOU, Troldand 60 R/FOU
Bjergand 5 R, Skeand 6 FOU, Krikand 6 FOU, Knarand 5 R/FOU, Knopsvane 50 FOU ( 9 reder ), Hættemåge 200 R/FOU ( min 40 reder ), Vibe 8 FOU, Rødben 1 T, Strandskade 1 R, Rørhøg 1 ad han FOU ( jagede 200 hættemåger på vingerne ), Tårnfalk 1 FOU, Stær 10 FOU, Landsvale 5 FOU, Munk 2 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
 
Nær Odense Roklub (08:45): Klippedue 1 FU (På modsatte side af kanalen), Husrødstjert 1 R han.  Rudi Semrau Jensen
Sønder Allé 87, Strib (06:30): Gærdesanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen


     Gærdesmutte han

Søndag 18. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Gals Klint Camping : Alk/Lomvie ca 100 fællesfiskedende. Karsten Nielsen (Midtfyns Ornitologisk Forening )
Strandvænget, Rantzausminde
(07:54-15:02): Bramgås 1975 Ø (I 10 flokke -Alle er set fra haven. 7.54: 325 Ø, 8.09: 300 Ø, 8.10: 250 Ø, 10.22 110 Ø, 10.44: 150 Ø, 10.50 300 Ø,11.20: 215 Ø, 11.45: 105 ø, 11.49: 140 ø, og 11.51 80 ø.), Stor Regnspove 500 Ø (I 6 flokke - 11.08: 34 Ø, 11.57: 52 Ø, 14.07: 200, 15.02: 60). Niels Andersen
Arreskov  Sø
: Blå kærhøg 1 NØ, Sort glente 1 NØ, Landsvale 6, Bysvale 1, Lille præstekrave 2. Erik Ehmsen
Arreskov Sø (18:00-18:30): Sort Glente 1 R AD (Flot flyveopvisning, jagtede svømmefugle, rastede og trak N). AMY, Naturhistorisk Forenings tur, Erik Ehmsen
Sollerup (14:30): Landsvale 7 FU. Per Bak
Karlsmosen, Egeskov : Lille Lappedykker 3 territoriehævdende, Gråstrubet Lappedykker 6, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 10 R, Grågås 20 R, Gravand 10 R,
Pibeand 1 han R, Knarand 12 R, Krikand 40 R, Gråand 40 R, Spidsand 4 R, Atlingand 8 R, Skeand 60 R, Troldand 2 R, Havørn 2 R, Rørhøg 1 R, Blå Kærhøg 1 Brun FU, Spurvehøg 1 R, Blishøne 150 R, Vibe 20 R, Brushane 2 han FU, Dobbeltbekkasin 4 territoriehævdende, Dværgmåge 1 AD Overgangsdragt R derefter T mod øst, Hættemåge 40 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Landsvale 4 T, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Husskade 2 R, Allike 4 R, Råge 20 , Gråkrage 10 R, Ravn 2 , Stær 30 R, Bogfinke 2 Ynglefugle, Rådyr 2. Knud N. Flensted
Fyns Hoved (10:30-13:00): Spurvehøg 4 R (Heraf 1 han), Musvåge 2 OF, Klyde 4 FU, Lille Regnspove 1 R (Blev jaget af Strandskade), Havterne 4 R, Tejst 3 R, Rødhals 18 R, Rødstjert 2 FU han, Munk 1 R han, Løvsanger 2 SY. Rudi Semrau Jensen
Jøvet, Fyns Hoved (08:30-09:15): Stor Kobbersneppe 1 OF, Lille Kobbersneppe 43 R (Fællesstrand), Bysvale 1 R, Munk 1 R. MMJ, TK, NN, Per Buchwald, Ole Kristiansen
Horseklint, Hindsholm (06:30): Spurvehøg 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Splitterne 44 R, Havterne 20 R, Hvid Vipstjert 22 FU, Rødhals 4 R, Sangdrossel 18 FU, Munk 1 R hun, Sortmejse 2 SY.  Rudi Semrau Jensen
Fyns Hoved (06:15-08:30): Spurvehøg 3 R, Dværgfalk 1 Ø, Skovpiber 2 R, Gul Vipstjert 1 R, Rødstjert 5 R, Stenpikker 1 R, Ringdrossel 1 R han, Sangdrossel 50 R, Vindrossel 20 R, Munk 4 R, Gransanger 30 R, Løvsanger 2 R, Stor Tornskade 1 R. MMJ, TK, NN, Ole Kristiansen, Per Buchwald
Hov Nordstrand (06:00-12:00): Bramgås 2152 NØ, Blå Kærhøg 7 NØ, Spurvehøg 61 N, Dværgfalk 2 NØ, Vandrefalk 1 NØ, Lille Regnspove 6 NØ, Almindelig Kjove 1 Ø. DOF Fyn tur
Hov, Nordlangeland (06:00-12:00): Bramgås 1650 OF, Blå Kærhøg 5 T, Dværgfalk 1 NØ, Vandrefalk 1 NØ, Lille Regnspove 6 NØ, Almindelig Kjove 1 FU, Havterne 2 FU, Tyrkerdue 2 OF, Digesvale 1 FU, Landsvale 2 FU, Skovpiber 2 OF, Munk 2 SY, Løvsanger 2 SY, Lille Gråsisken 5 T. Ella Mikkelsen
Rævedam ved Tommerup: Munk 1 SY. Finn Eriksen
Horseklint, Hindsholm
(06:30): Spurvehøg 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Splitterne 44 R, Havterne 20 R, Hvid Vipstjert 22 FU, Rødhals 4 R, Sangdrossel 18 FU, Munk 1 R hun, Sortmejse 2 SY. Rudi Semrau Jensen
Hou Nordstrand
: Alm. kjove 1. Dof-tur
Vejlen, Taasinge
(8.55): Bramgås 275 Ø, Skeand 1 Ynglepar. Poul Rasmussen
Tarup-Davinde grusgrave (17:00-19:00): Grågås 1 R (Med 4 pull.), Lille Præstekrave 3 R (På to lokaliteter), Digesvale 1 FU, Landsvale 2 FU, Løvsanger 1 SY. Anthony Carter
Tarup, Odense NV: Silkehale 15 R. Gregers Johannesen
Stige Ø (09:00-11:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Lille Præstekrave 2 FU (Evt. par), Stenpikker 1 FU. Kresten Madsen
Odense, Skovsøen (19:00): Mandarinand 1 FU AD hun, Hættemåge 3 FU AD, Sildemåge 2 FU AD, Sølvmåge 3 FU AD. Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech
Odense kanal, V f roklubben (15:00): Husrødstjert 2 FU (1 han 1 hun). Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech
Skovanlægget Assens (14:00): Munk 1 SY, [ANP]


Lørdag 17. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Sønderhjørne ( Horne land ) (6:30-10:00): Splitterne 80 SØ, Havterne 54 SØ, Dværgterne 1 SØ, Sildemåge 1 SØ, Sortstrubet Lom 5 SØ, Alk/Lomvie 1 SØ, Toppet Lappedykker 5 SØ, Toppet Skallesluger 13 SØ, Knortegås 6 SØ, Ederfugl 250 SØ, Havlit 2 SØ, Fløjlsand 1 SØ, Sortand 52 SØ, Sjagger 1 R, Digesvale 2 NØ, Engpiber 154 NØ, Tornirisk 20 NØ, Stenpikker 1 R ( egsgyden ), Ringdue 60 T, Ravn 6 T ( en ynglefugl ), Spurvehøg 1 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] 
Tarup Grusgrave
(15:30-16:30): Skeand 9 R (Sjælden i området.), Lille Præstekrave 4 R, Svaleklire 1 R, Digesvale 5 R, Landsvale 2 R, Løvsanger 1 SY, Ravn 1 OF. Per Rasmussen
Lunkebugt ved Tørvemosevej, Tåsinge (13:15-13:50): Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Mørkbuget Knortegås 16 R, Gravand 28, Krikand 2 R, Gråand 4, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 1, Fiskeørn 1 OF (Havde en hornfisk i fangerne.), Tårnfalk 1 FU, Blishøne 12, Strandskade 4, Klyde 4, Vibe 1 R, Rødben 8, Hættemåge 20 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 3 R, Havterne 3, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 2, Gråkrage 2 R, Stær 2 R, Grønirisk 1. Niels Andersen
Noret og Vejlen, Tåsinge (11:00-12:00): Toppet Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 3 SY, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12, Grågås 50 (Flere ungeførende forældrefugle), Gravand 16, Krikand 70 R, Gråand 11, Atlingand 2 han, Skeand 2, Troldand 725 R, Rørhøg 1 hun, Strandskade 9, Vibe 20, Dobbeltbekkasin 9 R, Rødben 10, Hvidklire 1 R, Svaleklire 3 R, Hættemåge 350 FU, Stormmåge 150 FU, Sildemåge 1 FU, Sølvmåge 120 FU, Ringdue 4 FU, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Gråkrage 2, Stær 1 SY, Stillits 2, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 SY. Niels Andersen
Espe (09:45): Agerhøne 2 R
Fynshoved (09:35-12:30): Skarv 185 R (+), Knopsvane 18 R, Gravand 22 R, Gråand 8 R, Spurvehøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 9 R, Strandskade 20 R, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 2 R, Stor Regnspove 1 OF, Rødben 6 FU, Svartbag 6 R, Splitterne 23 R, Havterne 7 R, Landsvale 1 OF, Engpiber 15 FU, Hvid Vipstjert 10 R, Rødhals 20 R (+), Stenpikker 4 FU, Ringdrossel 2 R han, Sangdrossel 8 FU, Misteldrossel 1 FU, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 FU, [AMC]
Kerteminde Havn (18:00-18:15): Husrødstjert 1 HØ. Ivan Sejer Beck
Munkebo/kolonihaverne (16:45): Løvsanger 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Enebærodde (08:00-12:00): Spurvehøg 15 Ø, Musvåge 43 Ø, Vandrefalk 1 FU, Lille Regnspove 1 Ø, Hvidklire 3 FU, Stor Flagspætte 2 HØ, Landsvale 3 Ø, Bysvale 3 Ø, Jernspurv 3 SY, Rødhals 5 FU, Kvækerfinke 23 FU, Tornirisk 3 R, [KEJ, HMH]
Sønderhjørne Horne Land (06:30-10:00): Splitterne 80 SØ, Dværgterne 1 SØ, Ravn 6 T.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] 
Vornæs Skov, Tåsinge: Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 1 SY. Niels Andersen
Hasmark: Rødstjert 1 R han. Finn Eriksen


                  Albino solsort, Ærøskøbing

Fredag 16. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Vejlen, Taasinge (20:10-21:00): Gråstrubet Lappedykker 2 R (1 par), Knopsvane 4 R, Grågås 12 R (6 par m. pull), Grågås 90 R, Gravand 14 R, Krikand 8 R, Atlingand 2 R (1 par), Taffeland 18 R, Troldand 100 R, Strandskade 2 R, Klyde 9 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Svaleklire 2 NØ, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 22 R, Jernspurv 1 SY, Stær 130 R
Noret, Taasinge
(20:05-20:10): Gråstrubet Lappedykker 2 R (1 par), Grågås 6 R, Gravand 4 R, Krikand 18 R, Blishøne 10 R, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Hvid Vipstjert 2 R
Thurø Rev
(14:30): Mørkbuget knortegås 60 FU , Gravand 10 R, Vibe 2, Munk 1SY
Helnæs Made
(18:25): Sølvhejre 2 SV, Mosehornugle 3 FU. Finn Eriksen
Østerskoven, Thurø
(14:00-14:35): Mørkbuget knortegås 60 FU, Gravand 10 R, Vibe 2, Munk 1 SY.
Neergaardsmindeskoven, Thurø
(09:00-09:35): Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 SY, Stær 2 SY, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY. 6.a Thurø Skole
Voderup, Ærø: Knopsvane 2, Blishøne 10, Grønbenet rørhøne 2, Gråstrubet lappedykker 2, Husrødstjert 1 Sy, Løvsanger 2 FU, Bomlærke 1Sy. Jens Bech
Ærøskøbing, Søvænget: Albino solsort 1. Jens Arne Rasmssen
Brændeskov ved Gudme (09:20): Landsvale 1 OF. Niels Andersen
Mark ved Heldagervej, Svendborg (08:40): Sildemåge 2 FU, Sølvmåge 8 FU, Allike 4 FU, Råge 16 FU, Bogfinke 12 FU, Kvækerfinke 2 FU, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 1 FU. Niels Andersen
Hov Nordstrand (06:30-09:00): Bramgås 54 NØ, Svaleklire 1 N, Havterne 1 R, Skovpiber 1 N, Ringdrossel 1 R, Sangdrossel 50 R, Løvsanger 1 R, Tornirisk 200 N. Søren Gjaldbæk
Vesteregn: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Søren Gjaldbæk
Tryggelev: Toppet Lappedykker 131 R (På havet), Nordisk Lappedykker 1 R, Skeand 58 R, Stor Skallesluger 1 R AD hun, Hvidklire 1 R. Søren Gjaldbæk
Løkkeby Enge: Krikand 49 R, Atlingand 2 R, Skeand 41 R, [SG]
Gl. højmevej, Højme (08:35): Landsvale 1 FU han. Erik Dybmose Paulsen
Faaborg (11:45): Munk 1 SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Sundet, Faaborg (09:30-10:30): Atlingand 1 R han, Munk 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne (08:30-09:10): Sortstrubet Lom 2 T, Havlit 1 R, Havterne 1 R, Vindrossel 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Enebærodde : Rørhøg 5 Ø, Blå Kærhøg 2 Ø, Spurvehøg 22 Ø, Musvåge 149 Ø, Fiskeørn 1 Ø, Tårnfalk 1 Ø, Huldue 1 Ø, Ringdue 35 Ø, Sanglærke 12 Ø, Landsvale 4 Ø, Engpiber 103 Ø, Hvid Vipstjert 28 Ø, Løvsanger 1 SY, Allike 183 Ø, Råge 2 Ø, Sortkrage 2 Ø, Gråkrage 3 Ø, Stær 39 Ø, Bogfinke 78 Ø, Kvækerfinke 8 Ø, Grønirisk 4 Ø, Stillits 6 Ø, Grønsisken 34 Ø, Tornirisk 67 Ø, Gråsisken sp. 6 Ø, Rørspurv 3 Ø: Bjarne Andersen
Odense Havn, teknisk skole (16:00): Husrødstjert 1 FU han (Tak til Dieter for fuglen), Husrødstjert 1, [HMH, DMZ]
Slambassinet (14:00): Agerhøne 2 OF, Klyde 13 FU, Svartbag 3 R, [HMH]
Odense Å, Zoo (13:30): Misteldrossel 1 FU, [KEJ]
Tarup Grusgrave (12:30): Lille Præstekrave 1 R, Lille Gråsisken 3 FU, [RSJ]
Sønderhjørne (06:30-11:00): Fløjlsand 2 SØ, Sortand 87 V + 40 SØ, Ederfugl 400 SØ, Hvinand 6 SØ, Alk 9 SØ, Skarv 35 NØ, Lom sp 1 SØ, Sortstrubet Lom 13 SØ, Toppet Skallesluger 17 SØ, Bramgås 4 NØ, Dværgmåge 1 SØ, Splitterne 41 SØ, Havterne 20 SØ, Klyde 2 SØ, Fiskehejre 2 SV, Sanglærke 15 T, Tornirisk min 20 NØ, Engpiber 85 NØ, Ringdue 40 T, Kernebider 1 T, Digesvale 1 R, Husrødstjert 1 SY, Dværgfalk 1 R ( jagtede engpibere ), Musvåge 2 NØ, Spurvehøg 1 NØ.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ] 


          Halsbåndmus jaget op i træet af Boris, vores kat :-)

Torsdag 15. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Saksenborg, Taasinge (20:10): Toppet Skallesluger 24 R, Svartbag 2 R, Havterne 3 R (endelig kom de lokale havterner :-) )
Christiansminde
(15:05): Munk 1 Sy
Svendborgsund ved Iholm
(07:15): Bramgås 50 Ø
Hov Nordstrand (06:00-15:00): Bramgås 460 NØ, Rørhøg 2 NØ, Blå Kærhøg 1 NØ, Fiskeørn 1 NØ, Lille Regnspove 54 NØ, Havterne 8 NØ, Gul Vipstjert 1 NØ. Erik Danielsen
Tryggelev, Sydlangeland: Rørdrum 2, Lille Skallesluger 2 hun, Knarand 18, Skeand 85, Atlingand 4, Krikand 65,
Landsvale 1 nø, Skægmejse 7. Ole Goldschmidt
Klise Nor, Sydlangeland: Grågås 1 par med 2 pull, Digesvale 1. Ole Goldschmidt
Fredmosen, Sydlangeland: Rørdrum 2, Rørhøg 7. Ole Goldschmidt
Bøjden Nor (12:30): Amerikansk Skarveand 1 R, Splitterne 16 R. Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne land ) (6:30-10:45) :Splitterne 84 SØ, Havterne 63 SØ, Dværgmåge 5 SØ, Stormmåge 200 R ( egsgyden ), Sildemåge 1 R, Knortegås 28 SØ, Bramgås 100 NØ, Skeand 2 SØ, Ederfugl 130 SØ, Hvinand 5 SØ, Havlit 2 R, Sortand 24 SØ + 8 V, Fløjlsand 4 SØ, Toppet Skallesluger 15 SØ, Gråstrubet Lappedykker 4 SØ, Alk 7 SØ, Alk/Lomvie 4 SØ, Klyde 2 SØ, Rødben 1 SØ, Allike 20 NØ, Husrødstjert 2 SY ( Egsgyden ), Engpiber 70 NØ
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Enebærodde (06:15-11:30): Blå Kærhøg 1 R hun, Spurvehøg 3 SØ, Fiskeørn 1 NØ, Dværgfalk 1 R han, Hjejle 1500 R, Vibe 14 SØ, Stor Regnspove 102 R, Rødben 97 R, Hvidklire 9 R, Svaleklire 1 SØ, Havterne 11 SØ, Havterne 6 R, Huldue 1 SØ, Ringdue 220 SØ, Stor Flagspætte 1 SØ, Landsvale 3 SØ, Skovpiber 1 SØ, Engpiber 32 SØ, Jernspurv 20 SØ, Stenpikker 1 R, Sortmejse 1 SØ, Blåmejse 2 SØ, Træløber 1 SY, Sortkrage 1 R, Stær 59 SØ, Grønsisken 9 SØ, Tornirisk 37 SØ, Lille Gråsisken 6 SØ, Kernebider 3 SØ, Gulspurv 5 SØ, Rørspurv 15 SØ. Freddy S. Hansen, Hans Rytter, Michael Mosebo Jensen
Enebærodde (08:30 - 14:00): Grågås 2 Ø, Blå Kærhøg 1 FU, Spurvehøg 5 Ø, Musvåge 4 Ø, Tårnfalk 3 Ø, Dværgfalk 1 Ø, Vibe 4 Ø, Ringdue 124 Ø, Stor Flagspætte 1 FU, Hedelærke 2 Ø, Sanglærke 3 SY, Sanglærke 5 Ø, Landsvale 3 Ø, Engpiber 2 FU, Engpiber 417 Ø, Hvid Vipstjert 32 Ø, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 FU, Husrødstjert 1 FU, Stenpikker 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Allike 137 Ø, Sortkrage 12 Ø, Gråkrage 13 Ø, Stær 52, Bogfinke 293 Ø, Kvækerfinke 8 Ø, Grønirisk 1 Ø, Stillits 11 Ø, Grønsisken 216 Ø, Tornirisk 39 Ø, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 4 Ø, Dagpåfugleøje 6 FU. Bjarne Andersen
Egense Dybet : Strandskade 23 FU, Stor Præstekrave 27 FU, Hjejle 1400 FU, Almindelig Ryle 800 FU, Stor Regnspove 108 FU, Rødben 86 FU, Hvidklire 9 FU, Splitterne 4 FU, Rådyr 3 FU. Bjarne Andersen
Tarup Grusgrave (19:00): Lille Præstekrave 4 R. Per Rasmussen
Neverkær ved Aarup: Atlingand 2 R, Strandskade 4 R. Niels Andersen
P.M.Madsens Vænge Hjallese (10:45): Jernspurv 1 FU. Erik Vagn Sørensen
Vågebakken, Hindsholm
(11:00-12:00): Blå Kærhøg 1 R hun, Ivan Sejer Beck
Horseklint (09:30-11:00): Spurvehøg 4 NV, Musvåge 10 N, Splitterne 2 R, Huldue 3 NV, Sangdrossel 2 R, Sortkrage 1 N, Stillits 3 R, Tornirisk 1 R, Ivan Sejer Beck
Nordskov, Hindsholm (09:00-09:15): Lille Lappedykker 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Ivan Sejer Beck
Knudshoved (08:15-13:45): Blå Kærhøg 1 Ø AD hun, Spurvehøg 1 Ø, Hvidklire 1 Ø, Stormmåge 1 OF (Albino), Splitterne 4 R, Havterne 2 R, Digesvale 3 Ø, Landsvale 1 R, Grå Fluesnapper 1 FU, Per Rasmussen
Munke mose (13:15-13:20): Bjergvipstjert 1 FU. Aino Faldborg, Martin Thomsen
Skov v. Rugvang, Tarup (12:30): Silkehale 2 R. Ole H. Scharff


 DOFs aktuelle nyhedsbrev: yellow_u.gif (1028 bytes)
                                 Tag på træk
                                  Dusinet fuldt for havørnen i Danmark
                                  Den første stork er ankommet til Ribe
                                  100.000 underskrifter for at sige NEJ!
                                  Denne uges fugl:
Stor flagspætte


    Strandskade, Monnet

Onsdag 14. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Søndervej 107, Thurø: Stor Regnspove 320 Ø (Hurtigt øst ved solnedgang), Sjagger 4 R. Arne Bruun
Havnen, Svendborg (07:30): Husrødstjert 1 SY (På Trælasten R&D)
Nakkebølleinddæmningen (10:00-10:45): Digesvale 1 FU. Lars Bonne Rasmussen
Sibirien, Hundstrup: Svaleklire 1 FU. Freddy S. Hansen
Søbygård: Ravn 2. Jens Bech
Næbbet (ved Skjoldnæs): Gråstrubet lappedykker flere, Vandrikse 1. Jens Bech
Tarup Grusgrave : Lille Præstekrave 3 R, Sildemåge 1 R. Per Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne land ) (6:30-9:00) :Vindrossel 1 T, Engpiber 15 NØ, Lille gråsisken 1 T, Hvid Vipstjert 2 NØ, Kvækerfinke 4 T, Stor Regnspove 28 NØ, Strandskade 4 T, Rødben 1 T, Splitterne 25 SØ, Alk 1 SØ, Sortand 23 SØ, Gravand 5 R, Skarv 13 NØ, Pibeand 2 SØ.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Stavre (11:00-11:05): Blå Kærhøg 2 N (Par). Aage Wichmann
Bøgebjerg Strand (10:50-10:52): Landsvale 1 FU. Aage Wichmann
Odense Kanal Pumpestation (15:30): Stenpikker 1 FU han, Ravn 1 OF. Kristoffer Egelund Jørgensen
Slambassinet (14:00-15:00): Knopsvane 9 R, Gravand 4 R, Krikand 16 R, Taffeland 2 R, Troldand 55 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 3 FU (2 han 1 hun), Musvåge 4 FU, Klyde 6 R, Vibe 4 R. Kristoffer Egelund Jørgensen
Bispeeng (12:30-13:00): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 26 R (Par), Krikand 20 R, Gråand 22 R, Rørhøg 1 R han, Vibe 8 R, Rødben 3 FU, Husrødstjert 1 SY (V. Haarbenz. østsiden af kanalen), Gransanger 3 SY, Rørspurv 3 OF. Kristoffer Egelund Jørgensen
Odense, Wittenborg: Husrødstjert 1 R han. Kristoffer Egelund Jørgensen


         Bøgen er næsten udsprunget

Tirsdag 13. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Lehnskov Strand, Svendborg (20:13): Lille Regnspove 67 NØ (I flot kileformation). Niels Andersen
Ny Gesinge
: Blå kærhøg 1 (Brun fugl). Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
(09:30-11:10): Fiskehejre 1 R, Grågås 2 R (M.5 pull.), Grågås 58 R, Gravand 6 R, Taffeland 2 R, Rørhøg 1 FU han, Vibe 8 FU, Lille Regnspove 3 OF, Rødben 2 FU, Svaleklire 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Skægmejse 1 R. Torben Møller
Helnæs Made
(18:00): Dobbeltbekkasin 1 SY, Mosehornugle 2 R. Ole Tønder
Broby Sø, Næsbyhoved-Broby
(19:15-20:00): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 95 R, Krikand 10 R, Atlingand 1 R AD han (1 par), Atlingand 1 R AD hun, Rørhøg 1 R AD han, Rørhøg 1 R AD hun (Formentlig par), Vibe 10 R, Dobbeltbekkasin 3 OF, Rødben 1 R, Digesvale 4 OF, Gransanger 3 SY. Henrik Andersen, Ole H. Scharff
Sollerup
(12:15-13:00): Svaleklire 1 R, Løvsanger 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning (09:00-11:15): Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 24 R, Knopsvane 26 R, Grågås 42 R, Canadagås 1 R, Bramgås 30 Ø, Gravand 10 R, Pibeand 46 R, Knarand 11 R, Krikand 32 R, Skeand 161 R, Troldand 800 R, Bjergand 10 R, Hvinand 2 R, Lille Skallesluger 2 R, Rørhøg 2 R, Blishøne 142 R, Strandskade 2 R, Vibe 18 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Stor Regnspove 3 R, Stor Regnspove 80 Ø, Rødben 2 R, Bjergpiber 2 R, Skovskade 2 R. Niels Bomholt
Ulbølle (08:00): Munk 1 SY. Niels Bomholt
Bøllemosen, nord for Brændeskov : Vibe 1 Sy, Sorthovedet Måge 1 3K Sommerdragt/yngledragt R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 320 R, Sølvmåge 1 AD R. Jacob Sterup
Tarup-Davinde Grusgrave (20:20): Lille Præstekrave 2 R. Ella Mikkelsen
Sønderhjørne Horne Land (06:30-09:15): Sortand 61 SØ, Havlit 5 R, Ederfugl 140 SØ, Knortegås 12 R, Grågås 1 NV, Toppet Skallesluger 8 SØ, Havterne 1 SØ, Splitterne 25 SØ, Engpiber 17 NØ, Ravn 2 R, Fiskeørn 1 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]

Nyborg : Trane 2 of. Frederik Engell Holm
Flyvesandet: Dværgfalk 1 R AD hun. Søren Gjaldbæk
Jersore, Bogense: Gravand 30 R, Pibeand 40 R, Hjejle 200 R, Stor Regnspove 30 R, Stormmåge 400 R, Sølvmåge 80 R. Jens Bækkelund


        Hugorm

Mandag 12. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Vejlen, Taasinge: Knarand 2 R, Svaleklire 2 R. Poul Rasmussen
Sundet, Faaborg
(09:30-10:30): Sorthalset Lappedykker 8 R (4 par), Landsvale 2 FU. Lars Bonne Rasmussen
Egensedybet, Odense Fjord (10:15): Mosehornugle 1 FU
Otterup: Bomlærke 1 R
Egense Dybet, Odense: Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 300 R, Almindelig Ryle 200 R, Rødben 50 R, Mosehornugle (10:30) 1 FU
Fjordmarken, Otterup: Rørhøg 2 han FU
Hasmark Mose, Otterup: Grågås 20 R, Rørhøg 1 han FU, Gransanger 8 SY
Hou,Nordstrand (09:30): Jernspurv 1 R. Dieter Maaszen
Hou,Nordstrand (07:00-11:15): Mørkbuget Knortegås 6 Ø, Spurvehøg 1 Ø, Sangdrossel 1 HØ, Vindrossel 1 R, Tornirisk 12 R. Anthony Carter, Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Bogensø: Rørhøg 1 FU hun, Musvåge 8 SØ, Splitterne 2 OF. Lars Philip Nørtoft
Ærø
Påsken 8. - 12. april 2004
Lille lappedykker fundet død sammen med blishøne i et vandhul. Måske er de begge skudt. I de andre vandhuller er blishønen meget aktiv og livlig.
5 par vibe i Stokkeby Nor, hvor der endnu er oversvømmelser.
2 par vibe i Gråsten Nor, der er meget tør allerede nu.Lars Briggs


                Grønsisken

Søndag 11. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Ryslinge (09:30): Hærfugl 1 R (Set kortvarigt - Eftersøgt mellem kl 11 -12:30 af Per Rasmussen og EEE uden succes! - sidst set flyve mod nordøst i parcelhusområdet i Ryslinge kl 9.30). Palle Larsen
Vissenbjerg: Natugle 1 død via Fugle og Natur (trafikdræbt). Lousie Hansen

         Trafikdræbt natugle

Hou Nordstrand (6:15-12:10): Bogfinke 4450 Nø, Mørkbuget knortegås 68 Nø, Havterne 1 Nø, Spurvehøg 1 Nø, Dværgfalk 1 Nø, Blå kærhøg 1 Nø, Rød glente 1 Nø, Musvåge 4 Nø. Erik Danielsen
Tryggelev Nor - morgen: Hvinand 2725, Rørdrum 3 trut + 1 trut. Ole Goldschmiedt
Piledybet, Langeland: Digesvale 1, Lille Præstekrave . Ole Goldschmiedt
Noret - Tåsinge : Rørhøg 1 hun R
Søby Monnet - Tåsinge : Fiskehejre 2 R, Gravand 36 R, Pibeand 14 R, Krikand 12 R,
Spidsand 12 R, Tårnfalk 2 R, Strandskade 32 R, Klyde 9 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Regnspove 23 R, Rødben 36 R, Engpiber 16 R, Stær 120 R, Tornirisk 1 R.
Vejlen - Tåsinge : Rørhøg 2 R
Tåsinge Vejle (15:45): Rørhøg 2 R (Par). Anthony Carter
Kelds Nor (13:35-13:50): Toppet Lappedykker 16 R, Skarv 75 R, Knopsvane 4 R, Grågås 27 R (+), Pibeand 20 R. Anthony Carter
Gulstav Mose (12:50-13:10): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Rørdrum 1 HØ, Knopsvane 2 R, Grågås 25 R (+), Taffeland 2 R, Blishøne 12 R, Gransanger 2 HØ, Gulspurv 1 R. Anthony Carter
Tryggelev Nor (10:25-12:30): Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Skarv 8 R, Rørdrum 1 HØ, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 8 R, Grågås 32 R, Gravand 9 R, Pibeand 4 R, Skeand 8 R, Taffeland 1 R, Troldand 105 R, Ederfugl 60 R (Ph), Havlit 2 R (Ph), Hvinand 250 R, Vandrikse 1 HØ (Set af ledsager), Blishøne 36 R, Strandskade 4 R, Vibe 4 R (+), Skovpiber 1 R (Ved skjulet), Skægmejse 1 R, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 1 R, Rørspurv 3 R. Anthony Carter
Espe (09:30): Sjagger 35 FU, Munk 1 R han. Bent Staugaard
Tarup Vandmølle: Landsvale 1 OF. Per Rasmussen
Egebjerggård Storskov (07:00): Ringdrossel 1 FU han. Jan Holm
Slambassinet,Strandager (14:30): Rørhøg 2 OF hun, Rørhøg 1 OF han, Lille Præstekrave 1 FU. Mogens Thomsen, Dieter Maaszen
Firtals Strand (11:30-11:50): Lille Lappedykker 1 FU, Spidsand 4 FU, Skeand 7 FU, Klyde 43 FU. Mogens Thomsen, Dieter Maaszen


         Storken i Ribe

Lørdag 10. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Odense: Hvid Stork 1 OF Anders Roel
Blommenslyst (09:30): Hvid Stork 1 N. Jens Bækkelund
Monnet, Taasinge: Skarv 10 OF, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 20 R, Knopsvane 0 (1 YP), Grågås 9 R, Mørkbuget Knortegås 91 R, Gravand 84 R, Pibeand 32 R, Krikand 66 R, Gråand 51 R, Gråand 0 (2 YP) , Spidsand 8 R, Ederfugl 75 R, Ederfugl 0 (2 YP), Ederfugl 45 S, Toppet Skallesluger 89 R, Blå Kærhøg 1 hun R, Musvåge 1 OF,
Fjeldvåge 2 FU, Strandskade 78 R, Klyde 31 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 251 R,
Vibe 59 R, Almindelig Ryle 3 R, Almindelig Ryle 0 (1 YP) , Enkeltbekkasin 1 R,
Stor Kobbersneppe 0 (1 YP), Stor Regnspove 31 R, Rødben 110 R, Hættemåge 330 R, Stormmåge 197 R, Sølvmåge 131 R, Svartbag 6 R, Ringdue 33 OF, Sanglærke 96 SY, Engpiber 26 R, Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 31 R, Stær 205 R, Tornirisk 5 R , Hare 10 R, Ræv 1 R. Poul Rasmussen
Egebjerggård Storskov (07:00): Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Jan Holm
Næbbe Revler, Rudkøbing : Havterne (19:02) 4 FU, Havterne (19:00) 4. Steen Winkel.
Tarup-Davinde grusgrave (12:05-12:35): Lille Præstekrave 1 FU, Svaleklire 1 FU. Anthony Carter
Horseklint (06:30-09:30): Spurvehøg 7 N, Tårnfalk 2 N, Huldue 3 N, Ringdue 703 N, Hvid Vipstjert 35 N, Vindrossel 6 N, Misteldrossel 5 N, Allike 369 NØ, Stær 224 N, Bogfinke/Kvækerfinke 12780 N, Grønsisken 378 N, Tornirisk 53 N, Kernebider 2 N, Laplandsværling 2 N, Rørspurv 39 N. Henrik Andersen, Søren Gjaldbæk
Kærby Fed: Krikand 151 R, Klyde 17 R, Rødben 42 R. Søren Gjaldbæk


Fredag 9. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Sydlangeland: Rørhøg 10, Blisgås 73 ttø. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose:
Rørdrum 2 trut. Ole Goldschmidt
Kelds Nor:
Grågås 3 par med pull, Rørdrum 1 trut. Ole Goldschmidt
Lundemose:
Rørdrum 1 trut. Ole Goldschmidt
Fredmose:
Rørdrum 2 trut. . Ole Goldschmidt
Klise:
Bysvale 1 Fu. Ole Goldschmidt


          Svaleklire

Onsdag 7. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Sibirien, Hundstrup (12:20): Svaleklire 1, Gravand 4, Hvid vipstjert 2, Grågås 1.
Sundet , Fåborg (11:00-12:10): Sorthalset Lappedykker 6 FU, Skeand 3 R, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 SY, Træløber 2 SY, Grønsisken 2 R, Rørspurv 1 R hun. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor (08:50-10:30): Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 14 R, Grågås 1 R, Gravand 6 R, Pibeand 2 R, Krikand 2 R, Troldand 200 R, Bjergand 200 R, Havlit 3 R (Havet), Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Amerikansk Skarveand 1 FU, Strandskade 4 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 14 FU, Vibe 1 R, Rødben 3 R, Svartbag 1 R, Splitterne 5 FU, Sanglærke 18 SY, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Sønderhjørne ( Horne land ) (6:30-9:45) : Splitterne 42 SØ + 5 V, Sortand 121 SØ, Ederfugl 280 SØ, Fløjlsand 3 SØ, Havlit 5 SØ, Hvinand 13 NV + 5 SØ, Knortegås 12 mb SØ, Toppet Skallesluger 14 SØ + 6 V, Alk 10 SØ,
Alk/Lomvie 2 SØ, Sortstrubet Lom 1 SØ, Skarv 17 NØ, Gråstrubet Lappedykker 2 SØ, Sjagger 1 R, Hvid Vipstjert 5 NØ, Blå Kærhøg 1 Ø.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Vejlen, Tåsinge
(10:00-11:00): Gråstrubet Lappedykker 9 R, Knopsvane 61 R, Grågås 15 R, Gravand 4 R, Krikand 10 R, Gråand 12 R, Taffeland 47 R, Troldand 660 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 21 R, Strandskade 6 R, Vibe 7 R, Rødben 2 R, Rørspurv 5 R. Kresten Madsen
Korinth :
Grønsisken 20 fou. Carsten Poulsen
Arreskov Sø
(09:00-09:10): Rørdrum 1 HØ. Lars Bonne Rasmussen
Karlsmosen (10:00-10:30): Dobbeltbekkasin 12 R, Hættemåge 75 R (Ialt ikke under 600 vandfugle i Karlsmosen), Stormmåge 300 R. Eskild Nielsen
Ristinge Hale (08:15-09:00): Knopsvane 8 R, Grågås 5 R, Mørkbuget Knortegås 165 R, Pibeand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 25 R, Toppet Skallesluger 15 R, Stor Præstekrave 4 R, Rødben 14 R, Svaleklire 1 R, Husrødstjert 1 R, Rørspurv 2 R. Kresten Madsen
Lumby (13:10): Gransanger 1 SY. Grethe Lund
Ølundgaard (09:45-11:40): Pibeand 788 R, Knarand 4 R, Krikand 225 R, Spidsand 18 R, Atlingand 2 R, Skeand 58 R, Klyde 51 R, Hjejle 1100 R, Almindelig Ryle 35 R, Lille Kobbersneppe 65 R. Gregers Johannesen
Urehoved, Ærø (16:20-17:10): Gråstrubet Lappedykker 4 R, Gravand 6 R, Krikand 2 R, Gråand 3 R, Skeand 2 R, Taffeland 45 R, Troldand 750 R, Bjergand 12 R, Blishøne 45, Strandskade 6, Rødben 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Splitterne 2, Sanglærke 3, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 6. Niels Andersen
Ærøs Hale, Ærø (13:15-14:40): Skarv 11 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Knortegås 16 R, Gravand 8 R, Gråand 1 R, Ederfugl 500 R, Havlit 2 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 2 R, Klyde 8 R, Stor Regnspove 2 R, Rødben 22 FU, Hættemåge 1 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 1 R, Splitterne 8, Sanglærke 4 SY, Engpiber 8, Hvid Vipstjert 2 R, Sortkrage 1 R, Stær 38 R, Rørspurv 2 R. Niels Andersen
Nørreholm og omgivende vand, Ærø (12:00-12:55): Skarv 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 3, Mørkbuget Knortegås 65 R, Gravand 4 R, Pibeand 23 R, Gråand 5 R, Blishøne 4 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 2 R, Hættemåge 400 R, Stormmåge 50, Sølvmåge 15, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 1 R, Rørspurv 2 SY. Niels Andersen
Nevre, Ærø (11:50): Tornirisk 2, Bomlærke 1 SY. Niels Andersen
Svendborg-Ærøskøbing t/r: Rødstrubet Lom 1 S (Over Flintegrund), Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2, Skarv 430 R, Knopsvane 330 R, Sangsvane 45 R, Grågås 6, Mørkbuget Knortegås 425 R (335 på Dejrø), Gravand 20 (16 Dejrø), Pibeand 75 R (Dejrø), Gråand 40, Skeand 2 R (Dejrø), Ederfugl 450 R, Havlit 2 R, Sortand 1 R, Hvinand 15 R, Toppet Skallesluger 430, Blishøne 110 R, Strandskade 12, Hjejle 275 R (225 Dejrø, 50 Vibeholm), Hættemåge 45, Stormmåge 565, Sølvmåge 375, Svartbag 20, Splitterne 1 (Svendborg Lystbådehavn), Alk 1 R, Allike 5 (Skanseodde), Gråkrage 2 R (Dejrø). Niels Andersen


           Stær synger ved stærekasserne

Tirsdag 6. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Løkkeby Enge: Atlingand 11, Pungmejse 1. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø:
Sorthalset lappedykker 2, Gråstrubet lappedykker 5, Lille skallesluger 1 han 2 hun. Erik Ehmsen
Arreskov Sø
(15:00-17:30): Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 52 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Rørdrum 1 HØ, Grågås 44 R, Gravand 2 R, Krikand 4 R, Skeand 3 R, Troldand 176 R (+), Hvinand 13 R, Stor Skallesluger 2 R, Vandrikse 2 HØ, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 59 R, Strandskade 1 R, Vibe 9 R, Landsvale 1 R, Pungmejse 4 R. Niels Bomholt
Sibirien ved Hundstrup
(20:00): Svaleklire 2 R. Lilly Sørensen
Hindsgaul-halvøen
(18:00-19:00): Rød Glente 1 SØ, Isfugl 1 R, Grønspætte 1 R, Skægmejse 1 HØ.  Claus Pedersen
Ølundgård (fugletårnet)
(17:30-18:30): Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 3 R, Gravand 20 R, Pibeand 170 R, Krikand 24 FU (+), Spidsand 4 R, Skeand 34 R, Blishøne 25 R, Hjejle 500 R (Skøn), Vibe 40 R, Stor Regnspove 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 160 R (+). Anthony Carter
Tarup Davinde grusgrave (17:00-17:15): Lille Præstekrave 1 R (Ved yngleplads). Martin Thomsen
Firtalsstranden
(16:25-17:15): Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Grågås 7 R, Gravand 26 R, Pibeand 1 R, Knarand 1 R, Krikand 15 R, Gråand 6 R, Spidsand 2 R, Skeand 12 R, Troldand 10 R, Toppet Skallesluger 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 40 R, Strandskade 2 R, Klyde 8 FU, Vibe 11 R, Rødben 5 R, Dværgmåge 1 OF, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 10 R, Stær 14 R, Gulspurv 5 R. Anthony Carter
Ølundgård (mark)
(16:00-16:15): Gravand 22 R, Pibeand 10 R, Krikand 6 R, Gråand 10 R, Spidsand 2 R, Atlingand 2 R (18:30 samme sted), Skeand 16 R, Blishøne 23 R, Strandskade 4 R, Vibe 6 R, Svaleklire 2 FU. Anthony Carter
Bispeengen
(15:40): Rørhøg 1 FU. Anthony Carter
Brændegårds Sø (
14:45-15:00): Gravand 36 R, Skeand 75 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 R. Niels Bomholt
Bispeengen
(14:00-15:30): Fiskehejre 5 R, Grågås 14 R, Gravand 12 R, Krikand 46 R, Gråand 100 R (Ca.), Taffeland 1 R, Troldand 6 R, Tårnfalk 1 FU han, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 32 R, Vibe 4 R, Hættemåge 125 R (Ca.), Stormmåge 20 R, Sildemåge 2 R, Ringdue 4 OF, Tyrkerdue 1 OF, Sanglærke 1 OF, Engpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 6 R, Musvit 6 R, Husskade 2 OF, Allike 12 R, Gråkrage 6 R, Rørspurv 2 R (Samlede redemateriale). Claus Pedersen
Odense Kanal (Kanalvej til Bispeengen)
(13:45-15:30): Skarv 3 FU, Gravand 6 R, Gråand 7 R, Hættemåge 16 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 30 R, Klippedue 400 R (Ca.), Hvid Vipstjert 6 R. Claus Pedersen
P.M.Madsens Vænge
(11:20-00:00): Dompap 1 FU han, Dompap 1 FU hun. Erik Vagn Sørensen
Hov Nordstrand, Nordlangeland:
Rødstrubet Lom 2 NØ, Sortstrubet Lom 1 NØ, Skarv 480 FU, Fiskehejre 1 N, Knopsvane 2 N, Grågås 2 N, Mørkbuget Knortegås 37 N, Ederfugl 100 R, Ederfugl 392 T, Hvinand 10 V, Toppet Skallesluger 15 R, Toppet Skallesluger 25 T, Rørhøg 1 hun TF, Strandskade 4 R, Splitterne 3 FU, Huldue 3 N, Ringdue 116 N, Sanglærke 1 N, Jernspurv 1 N,
Misteldrossel 1 N, Gransanger 4 Sy, Husskade 1 R, Sortkrage 1 N, Stær 74 N,
Grønirisk 4 N, Tornirisk 14 R, Kernebider 4 R.
Husby Strand
(11:00-12:00): Knarand 14 R, Krikand 80 R, Skeand 20 R, Hjejle 120 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør (10:15): Vandrikse 4 HØ, Skægmejse 3 HØ. Michael Mosebo Jensen
Karlsmosen (10:00-11:15): Gråstrubet Lappedykker 3 HØ (Troede en gris have fået halen i klemme), Gravand 20 R, Rørhøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Rødben 2 FU. Eskild Nielsen
Holckenhavn Fjord :Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 7 R, Knopsvane 2 AD R, Knarand 2 R, Gråand 6 R, Troldand 8 R, Hvinand 10 R, Blishøne 10 R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 200 R, Spætmejse 1 R, Rørspurv 1 SY. Jacob Sterup
Østerøsø - Knudshoved :Skarv 58 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 AD R, Grågås 7 R, Gravand 9 R, Pibeand 3 R, Krikand 8 R, Gråand 10 R, Skeand 7 R, Troldand 55 R, Toppet Skallesluger 5 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 15 R, Strandskade 7 R, Klyde 1 R
Vibe 2 R, Rødben 15 R, Hættemåge 14 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 AD R, Sanglærke 2 R, Engpiber 1 NØ, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 50 R. Jacob Sterup
Sønderhjørne Horne Land (06:30-11:00): Sortstrubet Lom 101 SØ, Ederfugl 3660 SØ, Almindelig Kjove 1 SØ AD (Mørk fase), Tejst 1 V, Alk 3 R.
Niels Bomholt, Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
P.M.Madsens Vænge (11:20-00:00): Dompap 1 FU han, Dompap 1 FU hun.  Erik Vagn Sørensen


            Natugle Nordlangeland Foto: Niels Bomholt

Mandag 5. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Arreskov Sø : Rød Glente 1 OF, Svaleklire 1 R. Michael Køie Poulsen
Arreskov Sø
(07:30-08:10): Lille Præstekrave 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Karlsmosen
(18:00): Skarv 3 OF, Knopsvane 6 R (Bygning af 2 svanereder begyndt i dag), Grågås 13 FU, Skeand 4 FU (Så er der mad (spæde vandinsekter) i skabet.), Blishøne 125 FU (Efter at have ædt alle vandplanter græsser de på engen), Strandskade 3 R. Eskild Nielsen
Karlsmosen, Egeskov :
Gråstrubet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 1 R,
Knopsvane 6 R, Grågås 38 R, Gravand 15 R, Pibeand 27 R, Krikand 117 R,
Gråand 25 R, Spidsand 4 R, Atlingand 8 R, Skeand 25 R, Troldand 12 R,
Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R, Blishøne 120 R, Strandskade 4 R, Vibe 12 R, Sanglærke 5 R, Engpiber 4 R, Allike 2 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Tornirisk 8 R. Hans Rytter
Dovns Klint :
Mellemskarv 300 Ø, Mørkbuget Knortegås 8 Ø, Pibeand 39 Ø,
Skeand 2 Ø, Ederfugl 6500 Ø, Havlit 4 R, Sortand 40 Ø, Fløjlsand 2 Ø, Vandrefalk 1 OF, Splitterne 6 Ø, Huldue 1 Ø, Hedelærke 4 Ø, Engpiber 10 Ø,
Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1, Blåmejse 10, Musvit 30 Ø, Allike 20 SØ, Sortkrage 2 S, Gråkrage 5 S, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 S, Bogfinke 200 SØ, Grønirisk 30 SØ, Grønsisken 3 , Tornirisk 30 R, Kernebider 2 Ø, Rørspurv 10. Michael Køie Poulsen
Gulstav Mose:
Gråstrubet Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 Sy, Taffeland 20 R,
Munk 1 Sy, Rådyr 1 han Michael Køie Poulsen
Longelse Bondegårdsskov :
Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 , Huldue 1 Sy, Stor Flagspætte 4, Gærdesmutte 3 Sy, Jernspurv 1 Sy, Solsort 2 Sy, Gransanger 2 Sy, Træløber/Korttået Træløber 10, Bogfinke 5 Michael Køie Poulsen
Søgård :
Gråstrubet Lappedykker 6 R, Knarand 3 R Michael Køie Poulsen
Tryggelev Nor Sydlangeland:
Knarand 4 R, Bjergand 250 R, Ederfugl 4000 S,
Splitterne 1 S, Digesvale 1 R, Sortkrage 1 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 2 R, Hare 1 Michael Køie Poulsen
Bøjden Nor :
Troldand 85 R, Bjergand 343 R, Hvinand 43 R, Amerikansk Skarveand 1 hun R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 3 R , Rødben 5 R. Michael Køie Poulsen
Faldsled :
Ravn 1 R Michael Køie Poulsen
Sundet, Fåborg
(09:00): Sorthalset Lappedykker 2 R. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg: Stormmåge 8000 R. Michael Køie Poulsen
Sundet, Faaborg (12:00-12:30): Sorthalset Lappedykker 10 FU (5 par).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Horseklint (07:00-09:00): Fiskehejre 2 T (1 TI, 1S), Knopsvane 5 Ø, Grågås 3 S, Rød Glente 1 N, Spurvehøg 9 NØ, Huldue 3 N, Ringdue 3043 N, Hedelærke 1 N, Bjergvipstjert 1 N, Hvid Vipstjert 64 N, Vindrossel 56 N, Allike 425 NØ, Stær 46 N, Bogfinke/Kvækerfinke 511 N (De fleste bog), Rørspurv 16 N. Søren Gjaldbæk
Klintebjerg (11:00): Blå Kærhøg 1 N AD han. Michael Mosebo Jensen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Agerhøne 2 R, Klyde 26 R, Hjejle 150 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Stor Regnspove 200 R. Peder Rasmussen
Ølund, Fugletårn (17:35-18:25): Knarand 4 FU, Spidsand 9 FU, Fiskeørn 1 R (18:15), Hjejle 500 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Stor Regnspove 4 FU, Sangdrossel 1 SY. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Slambassinet nord for Odense (16:35-17:30): Knopsvane 13 R (På mark), Gravand 8 R, Krikand 13 R, Taffeland 5 R, Troldand 157 R, Ederfugl 18 R (Kanalen), Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 FU han, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 R, Klyde 21 R, Vibe 2 R, Rødben 1 R, Huldue 1 OF, Sanglærke 3 SY (+), Stær 60 OF. Anthony Carter
Bispeenge, Odense: Grågås 8 R, Gravand 2 R, Krikand 30 R, Gråand 30 R, Skeand 4 R, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 20 R, Ringdue 50 R, Mosehornugle 1 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rørspurv 2 R Anders Myrtue
Tarup : Grønsisken 14 Anders Myrtue


   Digesvale, Tryggelev Nor

Søndag 4. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Sibirien v. Hundstrup (18:15): Svaleklire 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sandholt
(17:15-17:35): Knopsvane 16 R, Knarand 3 R, Troldand 6 R, Blishøne 62 R, Vibe 10 R, Hvid Vipstjert 8 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fredmosen (Sydlangeland, Fyn):
Grågås 100 R, Taffeland 8 R, Rørhøg 2 R,
Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Gransanger 1 R, Rørspurv 2 R.
Gulstav (Sydlangeland, Fyn): Rørdrum 1 SY,
Knopsvane 4 R, Grågås 20 R,
Splitterne 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 2 R
Gulstav, Langeland
(07:30-08:00): Trane 1 R. NN, Via Søren Bøgelund
Hav ved Tryggelev Nor (KA45) (Sydlangeland, Fyn):
Toppet Lappedykker 22 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Ederfugl 300 R, Sortand 70 R
Keldsnor (Sydlangeland, Fyn):
Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 40 R, Rørdrum 1 SY, Knopsvane 3 R, Pibeand 80 R, Taffeland 12 R, Troldand 40 R,
Hvinand 8 R, Klyde 2 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 28 R, Dobbeltbekkasin 1 R,
Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 2 R, Stær 60 R.
Snaremose Sø (Rudkøbing, Fyn):
Gravand 15 R, Pibeand 80 R, Knarand 4 R,
Spidsand 1 R, Skeand 9 R, Rørhøg 1 R, Strandskade 2 R
Tryggelev Nor (Salme Nor) (Sydlangeland, Fyn):
Toppet Lappedykker 8 R,
Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R,
Grågås 6 R, Gravand 3 R, Knarand 2 R, Krikand 8 R, Skeand 22 R, Taffeland 10 R, Troldand 100 R, Bjergand 300 R, Hvinand 28 R, Lille Skallesluger 3 R,
Vibe 10 R, Digesvale 1 R, Sortkrage 1 R.
Brændegårdsø
(08:15): Bramgås 1 FU (På mark S for søen), Knarand 8 R, Skeand 102 FU, Taffeland 6 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 OF (Kl. 08.55), Svaleklire 1 R, Sangdrossel 1 SY, Ravn 2 OF, Rørspurv 3 R. Rudi Semrau Jensen
Bøjden Nor (11:00): Havlit 4 R (På havet), Amerikansk Skarveand 1 R (I vestlig del af den nordlige sø), Engpiber 2 R. Rudi Semrau Jensen
Bøjden Nor (15:15-16:30): Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 15 R, Sangsvane 3 R, Gravand 2 R, Pibeand 24 R, Krikand 2 R, Taffeland 8 R, Troldand 84 R, Bjergand 330 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 4 R, Amerikansk Skarveand 1 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 4 R, Rødben 6 R, Gransanger 4 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sundet, Fåborg (10:00): Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Rudi Semrau Jensen
Husby Strand (16:10-17:20): Krikand 80 R, Atlingand 2 R (Han + hun), Skeand 20 R, Vandrefalk 1 R 2K, Digesvale 2 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør (
16:00): Rørhøg 1 R han. Michael Mosebo Jensen
Bispeeng (09:00-10:00): Fiskehejre 2 R, Grågås 4 R, Gravand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 28 R, Gråand 19 R, Skeand 2 R, Troldand 4 R, Rørhøg 2 FU (Par), Blishøne 35 R, Strandskade 1 R, Vibe 30 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Rødben 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørspurv 4 R. Bent Juhler
Stige Ø (15:25): Blå Kærhøg 1 FU hun. Dieter Maaszen
Slambassinet,Strandager (14:50): Gravand 23 R, Krikand 5 FU, Troldand 95 R, Klyde 6 R. Dieter Maaszen
Tryggelev (14:00-17:30): Ederfugl 6500 SØ (+). Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Dalby Bugt, Mose v/Søgyden (12:00): Grågås 2 FU, Krikand 12 FU, Spurvehøg 1 FU, Vibe 40 FU, Dobbeltbekkasin 16 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 18 FU, Hvid Vipstjert 3 FU. Ella Mikkelsen
Bogensø, (11:15): Rørhøg 2 FU (Par). Ella Mikkelsen
Enebærodde (07:15-09:15): Krikand 250 R (Hofm.gave), Rørhøg 3 NØ, Spurvehøg 8 NØ, Dværgfalk 1 Ø, Islandsk Ryle 1 R, Lille Kobbersneppe 28 R, Svaleklire 2 NØ, Bjergvipstjert 3 NØ, Hvid Vipstjert 57 Ø, Stær 400 NØ. Tim Hesselballe
Horseklint (06:00-11:00): Rørhøg 3 T AD han (Trækforsøg og øst), Blå Kærhøg 2 T AD han (Træk mod ø), Klyde 6 R, Jernspurv 100 TF (Influx). Dofs fuglestemmerkursus
Fyns Hoved (06:00-10:30): Rød Glente 1 FU, Rørhøg 2 TF han, Blå Kærhøg 2 TF, Spurvehøg 10 TF, Musvåge 2 OF, Skovsneppe 1 R, Engpiber 12 R, Bjergvipstjert 1 TF, Jernspurv 40 TF, Misteldrossel 8 OF, Topmejse 1 R, Sortmejse 1 SY. Ella Mikkelsen


Lørdag 3. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Eng ved Egsmade: Grågås 2 R, Gravand 5 R, Krikand 7 R, Skeand 2 R. Arne Bruun
Thurø Rev:
Fiskehejre 1 R, Mørkbuget Knortegås 21 R, Gravand 5 R, Pibeand 15 R, Krikand 15 R, Strandskade 6 R, Vibe 6 R, Rødben 2 R. Arne Bruun
Thurø Bund:
Gravand 19 R, Krikand 19 R, Vibe 6 R, Svaleklire 1 R. Arne Bruun
Langtved ved Ullerslev
(18:15): Hvid Vipstjert 1 R, Sortrygget Vipstjert 1 R. Niels Bomholt, Lilly Sørensen
Mullerup Skov
(16:30): Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Jernspurv 2 FU, Rødhals 3 FU, Sangdrossel 4 SY, Vindrossel 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 1 FU, Spætmejse 2 FU, Ravn 2 FU, Dompap 2 FU, Inger Skrubbeltrang, Torben Møller
Lucienhøj og Grønderup:
Sanglærker
Nær Pejrup:
Vibe 2.  Claus Ellef
Svendborg Roklub:
Hvid vipstjert 1.  Claus Ellef
Thurø Dæmningen:
Strandskade 2.  Claus Ellef
Sundet, Fåborg
(10:00-11:00): Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Knopsvane 38 R, Gravand 8 R, Knarand 3 R, Skeand 3 R, Taffeland 24 R, Troldand 200 R (+), Bjergand 100 R (+), Blishøne 300 R (+), Rørspurv 1 R. Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen
Sundet, Faaborg (10:30-11:30):Sorthalset Lappedykker min 4 FOU ( 2 par ), Spidsand 1 FOU, Skarv 25 NØ, Hvid Vipstjert 10 FOU, Stær 20 FOU, Ringdue 30 R, Stor Flagspætte 2 SY, Gærdesmutte 3 SY, Tårnfalk 1 FOU, Spurvehøg 1 T, Engpiber 1 (i sangflugt ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Bøjden Nor (09:00-09:20): Sangsvane 4 R, Amerikansk Skarveand 1 R . Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen
Bøjden Nor (Faaborg, Fyn): Lille Lappedykker 1 FU, Troldand 500 FU, Bjergand 200 FU, Amerikansk Skarveand 1 hun FU, Lille Præstekrave 1 R, Splitterne 2 OF Jesper Nielsen
Enebærodde (Otterup, Fyn): Rød Glente 1 Ø, Rørhøg 4 Ø, Spurvehøg 28 Ø, Musvåge 156 Ø, Fjeldvåge 3 Ø, Fiskeørn 3 NØ, Tårnfalk 1 Ø, Vibe 7 Ø, Huldue 3 Ø,
Ringdue 192 Ø, Hedelærke 12 Ø, Sanglærke 11 Ø, Engpiber 36 Ø, Hvid Vipstjert 61 Ø, Jernspurv 2 Ø, Stenpikker 3 Ø, Allike 51 Ø, Sortkrage 15 Ø, Gråkrage 55 Ø, Stær 69 Ø, Bogfinke 980 Ø, Kvækerfinke 58 Ø, Stillits 20 Ø, Grønsisken 1470 Ø, Tornirisk 278 Ø, Gråsisken sp. 5 Ø,Rørspurv 51 Ø Bjarne Andersen
Noret - Tåsinge (Svendborg, Fyn): Sangsvane 11 R, Sangsvane 1 JUV R, Grågås 6 R, Krikand 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sjagger 60 R, Stær 1 R (Dof-tur)
Næbbet v/Skjoldnæs (Ærøskøbing, Fyn): Mørkbuget Knortegås 6 R, Havlit 3 R, Rørhøg 1 hun N, Tårnfalk 1 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gransanger 1 R, Stær 1 R, Tornirisk 1 R. (Dof-tur)
Siø (Tranekær, Fyn): Hjejle 250 R, Hjejle 30 Ø (Dof-tur).
Stokkeby Nor (Ærøskøbing, Fyn): Knopsvane 41 R, Grågås 3 R, Gråand 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Vibe 7 R, Hættemåge 225 R, Stormmåge 225 R, Engpiber 4 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R
Vejlen - Tåsinge (Svendborg, Fyn): Lille Lappedykker 1 R, Grågås 90 R, Gravand 2 R, Krikand 6 R, Atlingand 1 han R, Strandskade 2 R, Klyde 7 FU, Lille Præstekrave 1 R, Hjejle 400 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 R, Sangdrossel 1 Sy, Gulspurv 1 R
Rørspurv 1 R (Dof-tur)
Vitsø (Ærøskøbing, Fyn): Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Grågås 10 R, Gravand 2 R, Krikand 17 R, Taffeland 10 R, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 1 han , Hættemåge 15 R, Stormmåge 30 R
Vodrup (Ærøskøbing, Fyn): Stor Tornskade 1 R.  (Dof-tur)
Vodrup Klint (Ærøskøbing, Fyn): Rødstrubet Lom 4 R, Sortstrubet Lom 1 R, Bramgås 12 Ø, Ederfugl 60 R, Havlit 9 R, Sortand 10 R, Toppet Skallesluger 4 R, Splitterne 1 N, Tornirisk 9 R (Dof-tur)
Ærøs Hale (Marstal, Fyn): Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 5 Ø, Gravand 12 R, Gråand 2 R, Troldand 5 R, Havlit 8 R,
Toppet Skallesluger 1 Ø, Blishøne 45 R, Strandskade 1 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 17 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 5 R, Hvid Vipstjert 2 R, Allike 80 , Stær 22 R, Bogfinke 10 Ø, Rørspurv 3 R (Dof-tur)
Knudshoved (08:10-11:40): Toppet Lappedykker 1 R (Ph), Skarv 42 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 R, Grågås 6 R, Gravand 14 FU, Pibeand 8 R, Krikand 4 R, Gråand 10 R, Skeand 2 R (Par), Taffeland 3 R, Troldand 76 R, Ederfugl 35 R (Ph), Toppet Skallesluger 4 R (2 ph), Fasan 1 R, Blishøne 7 R, Strandskade 7 R, Klyde 4 R, Vibe 11 R, Rødben 10 R, Middelhavsmåge 1 R AD, Svartbag 3 R, Sanglærke 8 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 2 R, Træløber 1 FU, Husskade 3 R, Sortkrage 1 R, Stær 3 R, Grønsisken 5 FU, Bjergirisk 8 R, Dompap 2 R (Par), Rørspurv 3 R (1 SY). Anthony Carter
Voderup, Ærø (12:30): Stor Tornskade 1 R. DOF Fyn tur
Tryggelev Nor: Nordisk Lappedykker 1 R (På havet), Rørdrum 2 R, Pibeand 120 R, Knarand 2 R, Spidsand 21 Ø, Atlingand 2 R, Skeand 54 R, Bjergand 150 R, Lille Skallesluger 1 R, Spurvehøg 2 TI, Digesvale 1 S, [SG, MMJ]
Snaremosen: Pibeand 100 R, Knarand 14 R, Krikand 200 R, Spidsand 14 R, Atlingand 1 R, Skeand 19 R, Rørhøg 1 R AD han, Dobbeltbekkasin 8 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Juelsberg marker: Fiskeørn 1 Ø, Svaleklire 1 OF. Eske Frank Morthensen
Henninge Nor: Pibesvane 68 R (1 imm.), Troldand 800 R, Lille Præstekrave 1 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 Ø (9.00), Islom 1 Ø AD (Vdr. 9.00 med sortstrubet lom), Pibesvane 37 Ø (4 imm), Pibeand 867 Ø, Spidsand 11 Ø, Ederfugl 890 Ø, Havlit 31 Ø, Sortand 85 Ø, Havørn 1 S (2k+), Spurvehøg 8 TI, Splitterne 5 Ø, Hvid Vipstjert 34 Ø, Tornirisk 86 Ø. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Ølund (14:00-14:45): Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 74 R, Pibeand 260 R, Knarand 2 R, Krikand 136 R, Gråand 80 R, Spidsand 14 R, Skeand 57 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 700 R, Vibe 63 R, Stær 300 R (Min.). Kresten Madsen
Alleskoven (11:00-12:00): Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 SY, Træløber 3 FU, Ravn 1 OF, Kernebider 3 FU. Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen


      Stillits fra haven fredag den 2. april 04.

Fredag 2. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Henninge Nor, Langeland: Svaleklire 1, Storspove 18, Trane 5 N, Grågås 110,Troldand 280, Tårnfalk 1. Nis Rattenborg
Neergaardsmindeskoven, Thurø
(13:15-14:30): Halemejse 2, Gransanger 2.
Christiansminde, S
vendborg (9:05): Lille lappedykker 1 HØ, Grønirisk 20, Spætmejse 4, Stor flagspætte 1 FU, Musvåge 1.
Svendborgsund ved Iholm
(6:45): Skarv 150 Ø.
Sibirien ved Hundstrup (07:50): Svaleklire 2 R. Lilly Sørensen
Sundet, Faaborg (11:00-11:50):
Sorthalset Lappedykker 3 FOU ( par + enlig ), Lille Lappedykker 10 FOU/SY, Bjergand 90 R, Taffeland min 15 R, Skeand 7 FOU, Gravand 4 FOU, Knarand 13 FOU, Grågås 2 R ( min 1 rugende ), Strandskade 2 R, Sumpmejse 1 SY, Korttået Træløber 2 SY.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
P.M.Madsens Vænge Hjallese (foderbræt) (08:00-09:00): Skarv 10 N, Fiskehejre 2 OF, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 2 FU han, Grønsisken 8 FU, [EVS]
Tarup Grusgrave: Agerhøne 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Svaleklire 1 R, Lille Gråsisken 2 FU. Per Rasmussen
Knudshoved (16:50): Trane 3 N. Ivan Sejer Beck
Fyns Hoved (10:30-13:00): Fiskeørn 1 N, Tejst 2 R. Birte Sørensen
Firtalsstrand, udvalgte arter (10:00-10:30): Pibeand 15 R, Krikand 180 R, Klyde 29 R. Anders Vedel
Grønløkkevej 15, Odense (08:20): Silkehale 20 R. Børge Rasmussen
Ølundgård Inddæmning, total optælling (08:00-10:00): Lille Lappedykker 6 R, Skarv 25 OF, Knopsvane 1 R, Grågås 2 R, Gravand 32 R, Pibeand 173 R, Knarand 2 R, Krikand 114 R, Gråand 52 R, Spidsand 5 R, Skeand 17 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 108 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 400 R, Vibe 96 R, Almindelig Ryle 25 OF, Lille Kobbersneppe 1 R, Stor Regnspove 4 R, Rødben 8 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 4 R, Gråkrage 2 R, Stær 100 R. Anders Vedel
Bispeengen (17:10-18:15): Grågås 27 R, Gravand 5 R, Pibeand 7 R, Krikand 15 FU, Gråand 52 R, Fasan 5 R, Blishøne 29 R, Vibe 7 R, Svartbag 1 R. Anthony Carter


        Skarv fællesfisker

Torsdag 1. april 2004: yellow_u.gif (1028 bytes)

Hou Nordstrand, Langeland (06:20-13:30): Sortstrubet Lom 2 V, Lom sp. 1 N, Spurvehøg 12 R, Fjeldvåge 2 N, Fiskeørn 8 NØ, Tårnfalk 2 N, Hedelærke 2 NØ, Ringdrossel 1 R han, Misteldrossel 28 NØ, Bogfinke 7000 N
Bjørnemosegaard
: Rørhøg 1 Han. Erik Ehmsen

Arreskov Sø
: Stær 700 til overnatning. Erik Ehmsen
Noret - Tåsinge
(14:50-15:45) : Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 10 R,Grågås 56 R, Gravand 8 R, Krikand 8 R.
Vejlen - Tåsinge
(15:45-16:00): Sangsvane 1 JUV R, Grågås 48 R, Gravand 6 R, Strandskade 2 R, Klyde 6 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 10 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Regnspove 9 R, Rødben 1 R, Engpiber 5 R, Rørspurv 2 R
Bøjden Nor (12:50):
Taffeland 20 R (+), Troldand 150 R (+), Bjergand 200 R (+), Amerikansk Skarveand 1 R hun (I nordlige bassin - længst mod vest), Stor Præstekrave 2 R, Svartbag 2 FU (En var ved at aflive en hvinand), Splitterne 6 R. Henrik M Hestbech
Sundet, Fåborg (
11:00-12:30): Lille Lappedykker 9 FU, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Knarand 3 R, Skeand 2 FU. Henrik M Hestbech
Sundet, Faaborg (10:40-11:15): Havørn 1 ad NØ ( 10:40 ), Sorthalset Lappedykker 2 FOU, Knarand 10 FOU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Svanninge Bakker (9:45-10:30): Grønspætte 1 SY ( set og hørt. baronessens Plantage ), Vindrossel 5 R, Ringdue 100 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg ]
Skovsgaard, Langeland
(10:00): Fiskeørn 1 N (Fyns første?)Marianne, Mogens Lind Jørgensen
Ærøs Hale, Marstal
(10:00): Stor Kobbersneppe 2 R. Steen Winkel
Svendborgsund ved Iholm
(7:00): Skarv 300 (fællesfisker)
Fynshoved (07:00):
Ederfugl 200 R (+), Toppet Skallesluger 30 R (+), Stor Regnspove 3 FU, Splitterne 1 FU, Lomvie 2 R. Henrik M Hestbech
Ølund (17:50): Pibeand 100 R (+), Skeand 30 FU (+), Hjejle 200 R (+), Stær 80 R (+). Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech
Hessum (17:40): Blå Kærhøg 1 FU AD han.  Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech


Se obs fra marts 2004 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

21 jul 2006
This page is part af: Http://www.Snatur.dk