Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra:[januar 2004][februar 2004][marts 2004][april 2004]
[november 2003][december 2003]
[marts 2003]
[april 2003][maj 2003][juni 2003][juli 2003][august 2003][september 2003][oktober 2003][november 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 19 - 23. (1. maj - 31. maj 2004).               Sidst opdateret 02 juli 2004 06:36:50 

Via [DofCall] [De sidste 25] 

 

       Sortterne Sundet, Faaborg

Mandag 31. maj 2004 2. Pinsedag:

Tivoli, Ærøskøbing: Rødstjert 1 Yp. Kim Bang
Fakkebjerg (
13:00-15:30): Sort Glente 1 S Rød glente 2 S, Rørhøg 3 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 2 R. Søren Gjaldbæk, Lilly Sørensen, Niels Bomholt

         Tranen på Langeland
Nørreballe Nor
(12:00): Trane 1 FU AD (I majsmark). Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tryggelev Nor
: Trane 1 R. Finn Eriksen
Tryggelev Nor, nordlige del
(10:40-11:00): Trane 1 FU. Helle Hjorth
Monnet Tåsinge
(04:40-09:55): Skarv 14 OF, Skarv 4, Fiskehejre 13, Knopsvane 63, Knopsvane 0 (3 YP) YP, Gravand 52, Gravand 0 (2 YP) YP,
Gråand 57, Gråand 0 (2 YP) YP, Skeand 2, Skeand 0 (1 YP) YP, Ederfugl 39, Ederfugl 0 (1 YP) YP, Toppet Skallesluger 16, Toppet Skallesluger 0 (1 YP) YP, Rørhøg 1 hun, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 0 (1 YP) YP, Strandskade 0 (40 YP) YP, Klyde 0 (12 YP) YP, Stor Præstekrave 0 (3 YP) YP, Strandhjejle 8 , Vibe 0 (35 YP) YP, Almindelig Ryle 0 (1 YP) YP, Lille Kobbersneppe 26 S, Stor Regnspove 1 OF, Rødben 0 (38 YP) YP, Hættemåge 234, Stormmåge 0 (51 YP) YP, Sølvmåge 57 , Svartbag 3 , Svartbag 0 (1 YP) YP, Havterne 0 (17 YP) YP, Dværgterne 1 FU, Ringdue 6 OF, Gøg 2 Sy, Sanglærke 92 Sy, Digesvale 0 (125 YP) YP, Landsvale 3 OF, Engpiber 0 (23 YP) YP, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 1 Sy, Nattergal 2 Sy, Tornsanger 3 Sy, Munk 1 Sy, Rødrygget Tornskade 0 (1 YP) YP, Gråkrage 11, Stær 21, Bogfinke 3 Sy, Tornirisk 12, Gulspurv 2 Sy, Rørspurv 0 (1 YP) YP. Poul Rasmussen
Vejlen Tåsinge:
Knarand 0 (1 YP) YP, Kærsanger 1 Sy, Skægmejse 4. Poul Rasmussen
Bøjden Nor
(14:15-16:00): Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 15 R, Ederfugl 7 R hun, Toppet Skallesluger 2 FU hun, Strandskade 4 FU, Klyde 5 FU, Stor Præstekrave 3 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 2 R, Rødben 6 FU, Havterne 18 R, Sanglærke 3 OF, Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Broget Fluesnapper 1 R hun. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø :
Fiskehejre 1 R, Grågås 20 R, Bramgås 1 R, Gravand 16 R, Skeand 1 han R, Skeand 1 hun R, Taffeland 7 R, Troldand 5 R, Rørhøg 1 han FU, Strandskade 0 (1-1 YP) YP, Sølvmåge 0 (2-3 YP) YP, Svartbag 0 (1-1 YP) YP, Fjordterne 7 R, Nattergal 1 SY, Rørspurv 1 SY.
Svanninge Bakker:
Gøg 1 SY, Sangdrossel 0 (1-1 YP) YP, Broget Fluesnapper 1 han R, Sortmejse 0 (1-1 YP) YP, Træløber 1 SY
Svanningebakker
(13:00): Hvepsevåge 1 OF, Broget Fluesnapper 1 R han, Sortmejse 2 FU. Dieter Maaszen
Sydlangeland:
Karmindompap 4 SY (Lunden, Keldsnor fyr, Fakkebjerg, Søgård). Søren Gjaldbæk
Nakkebølle Indæmning
(14:30-15:00): Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Knarand 2 FU, Skeand 4 FU, Rørhøg 1 FU han, Fjordterne 3 FU. Dieter Maaszen
Sundet, Faaborg
(13:00): Sortterne 1 Fu.
Arreskov, Faaborg: Rørhøg 1 of. Jens Vahl Møller
Tarup-Davinde grusgrave
(14:30): Strandskade 2 YP, Lille Præstekrave 1 R. . Anthony Carter
Knudshoved
(08:05-11:35): Skarv 64 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 10 R, Grågås 5 R (M pull), Bramgås 2 OF, Gravand 12 R, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 10 R, Strandskade 5 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 14 R, Fjordterne 4 R, Havterne 2 R, Dværgterne 3 FU, Mursejler 1 R, Rørsanger 3 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 5 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Stær 34 R, Tornirisk 3 R, Rørspurv 8 R. Anthony Carter
Gyldenstens Enge, Ore-strand, Bogense
: Ederfugl 160, Rørhøg 2, Strandskade 85, Klyde 7, Stor Præstekrave 2, Strandhjejle 2. Jens Bækkelund
Jerstrup Skov, Bogense: Musvåge 2, Halemejse 4 (1-1 YP) YP, Ravn 5 (1-1 YP) YP. Jens Bækkelund
Taarup inddæmmede strand, Kerteminde (20:00): Gråstrubet Lappedykker 2 YP. Ivan Sejer Beck
Helnæs Made (14:00): Rørhøg 1 FU hun, Tårnfalk 1 R, Gøg 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Tornirisk 3 R. Kristoffer Egelund Jørgensen


       Skeand med ynglesucces på Drejø

Søndag 30. maj 2004 Pinse:

Grasten Fredskov, Thurø: Grå Fluesnapper 1. Arne Bruun
Thurø : Mørkbuget Knortegås 550 Ø. Arne Bruun
Thurø Rev, Thurø : Strandskade 7 AD, Klyde 2 AD R, Vibe 8 , Rødben 8. Arne Bruun
Drejø
: Hvepsevåge 1 R, Mursejler 10 R, Landsvale 60 R, Bysvale 10 R, Gulbug 2 R, Gærdesanger 2 R, Bogfinke 6 R,
Tornirisk 18 R
Drejø Enge v/Mejlhoved : Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv 20 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 0 (2-3 YP) YP, Grågås 0 (12-14 YP) ungeførende AD, Gravand 26 R, Krikand 4 R, Skeand 9 han R, Taffeland 6 R, Blishøne 0 (10-20 YP) YP, Klyde 22 R, Vibe 6 R, Rødben 4 R, Stormmåge 0 (5-10 YP) YP, Sølvmåge 0 (200-300 YP) YP, Svartbag 4 R, Havterne 4 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 2 R
Drejø Knappen :Strandskade 2 R, Havterne 2 R, Engpiber 2 R
Drejø Nørresø : Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Knopsvane 0 (1-1 YP) YP, Grågås 0 (12-12 YP) ungeførende AD, Gravand 12 R, Gråand 8 R, Skeand 0 (1-1 YP) hun YP, Taffeland 2 R, Toppet Skallesluger 6 R, Rørhøg 1 han FU, Vandrikse 1 SY, Blishøne 22 R, Strandskade 10 R, Vibe 6 R, Rødben 4 R
Hættemåge 12 R, Havterne 6 R, Engpiber 6 R, Rørsanger 5 SY, Tornsanger 2 R, Stær 6 FU, Grøn Frø ca 50.
Drejø Søndersø m/enge : Rørhøg 1 han FU, Rødben 2 R, Gulbug 1 SY, Grøn Frø  ca 50
Højestene Løb, Svendborg:
Rørhøg 1 S.
Svanninge Bakker
(17:00): Natravn 1 SY (Sang ganske kort (ca. 10 sek.) lige vest for Baronessens Minde.). Gunnar Knudsen
Svanninge Bakker (21:00-22:30): Skovsneppe 3 SY, Grønspætte 1 R. Anders Vedel
Fakkebjerg, Sydlangeland (13:45-16:30): Hvepsevåge 14 T, Sort Glente 1 TI (Gik til rast i Søgård Mose 15:05), Sildemåge 1 R (Søgård Mose), Erik Danielsen, Hans Rytter
Tryggelev Nor (10:55): Dværgterne 2 R. Hans Rytter
Søgård, Sydlangeland (10:00): Karmindompap 2 R (Par). Kresten Madsen, Hans Rytter
Gulstav Mose (08:00-10:30): Rørdrum 1 HØ, Rødrygget Tornskade 1 R. Hans Rytter
Lunden (13:30-14:15): Gøg 3 R, Gulbug 4 R, Karmindompap 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Eget v. Gulstav (13:00): Karmindompap 1 SY. . Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tarup Grusgrave: Strandskade 1 YP, Lille Præstekrave 4 R, Vibe 2 YP, Fjordterne 1 R. Per Rasmussen
Halen, Helnæs: Fiskehejre 1 R, Skestork 2 3K+ R, Knopsvane 13 AD R
Knopsvane 1 2K R, Knopsvane 0 (1-1 YP) YP, Grågås 27 (4-4 YP) Ynglefugle [JSA]
Gravand 22 R, Gråand 40 R, Strandskade 21 R, Strandskade 0 (3-3 YP) YP, Klyde 2 R, Vibe 10 (4-6 YP) YP, Rødben 6 (3-5 YP) Drejø : Hvepsevåge 1 R, Mursejler 10 R, Landsvale 60 R, Bysvale 10 R, Gulbug 2 R, Gærdesanger 2 R, Bogfinke 6 R,
Tornirisk 18 R. Jacob Sterup
Maden, Helnæs: Gråstrubet Lappedykker 1 AD R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 17 AD R, Knopsvane 0 (2-2 YP) YP, Grågås (15:43) 15 N, Grågås 10 AD R, Grågås 10 PUL R, Grågås 0 (3-3 YP) YP, Gravand 60 AD R, Knarand 3 R, Krikand 4 AD R, Atlingand 1 han AD R, Skeand 1 han AD R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 8 R, Rødben 6 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 0 (1-1 YP) YP, Gøg 3 R, Digesvale 100 R, Sortkrage 4 R, Gråkrage 20 R, Ravn 5 R, Gråspurv 2 R. Jacob Sterup
Fynshoved (11:40-12:15): Tejst 1 R, Bynkefugl 1 R hun. Anthony Carter
Fyns Hoved (07:45-08:15):Kærsanger 6 SY, Rørsanger 2 R, Gulbug 3 SY, Havesanger 3 R, Rørspurv 2 R. Søren L. Rasmussen
Hennetved Haver (10:30-11:45): Hvepsevåge 2 R, Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Korttået Træløber 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (10:00): Bramgås 1 R (Svømmede på vandet sammen med grågæs.). Gunnar Knudsen
Ølundgård Inddæmning (08:50-10:40): Knarand 9 R, Skeand 8 R han, Stor Præstekrave 14 R, Strandhjejle 17 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 1 R han, Lille Kobbersneppe 45 R, Stor Regnspove 53 R, Gul Vipstjert 1 SY han. Tim Hesselballe
Fjordmarken (08:10-08:40): Rørhøg 1 R han, Stor Præstekrave 6 R, Græshoppesanger 2 SY, Kærsanger 1 SY, Skægmejse 1 R. Tim Hesselballe
Hofmansgave (05:20-08:00): Stor Præstekrave 17 R, Strandhjejle 31 R, Islandsk Ryle 35 R, Sandløber 1 R, Almindelig Ryle 30 R, Lille Kobbersneppe 30 R, Stor Regnspove 15 R, Hvidklire 2 R. Tim Hesselballe
Enebærodde (05:20-08:00): Fiskeørn 1 NØ (07.25), Vibe 1 NØ, Mursejler 1 Ø, Landsvale 3 Ø, Bysvale 2 NØ, Skovpiber 1 T, Allike 2 Ø, Grønirisk 2 SØ, Stillits 2 SØ, Karmindompap 1 SØ han (Sands. 2k. Trak syngende og kaldende 06.02. Ny for fjorden.), Bomlærke 1 SØ. Tim Hesselballe
Ølundgård Inddæmning (18:45-19:30): Grågås 10 R, Knarand 11 R, Krikand 1 R, Skeand 12 R, Troldand 4 R, Strandskade 26 R, Stor Præstekrave 7 R, Hvidklire 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Korttået Træløber 1 SY (Skoven nord for fugletårnet). Thomas Hellesen
Firtalsstrand (18:00-18:40): Lille Lappedykker 2 R, Grågås 2 R, Knarand 2 R, Krikand 1 R, Gråand 50 R, Atlingand 1 R, Skeand 14 R, Taffeland 2 R, Troldand 7 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 470 R, Lille Præstekrave 2 R, Gulbug 1 SY. Thomas Hellesen
Drættegrund, Bogense: Klyde 26 (13-13 YP) YP, Havterne 62 (4-31 YP) YP. Jens Bækkelund
Fiskeholm, Hårby: Skarv 31 R, Hættemåge 300 YP, Stormmåge 600 YP, Splitterne 20 YP. Jacob Sterup

           Havrevimpe ved Spodsbjerg


        Vibeunge - mellemstørrelse

Lørdag 29. maj 2004:

Avernakø øst for Drejet  (14.00 - 15.00): Pomeransfugl 1 hun, Gul vipsjert 2 (han og hun). Hans Jørn Anhøj
Thurø
(22:00-22:30): Mørkbuget Knortegås 470 Ø (380 og 90). Arne Bruun
Søby Monnet, Taasinge
(6:30-7:00): Knopsvane 42 R (2 på rede), Sangsvane 1 AD R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Gravand 32 R, Knarand 1 R, Skeand 6 R, Strandskade 8 R, Klyde 6 R, Strandhjejle 5 R, Vibe 12 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 4 R, Havterne 40 R, Gulbug 1 Sy.
Vejlen, Taasinge (7:10-7:30) : Skeand 6 R, Rørhøg 1 han Fu, Klyde 14 R, Vibe 8 R 6-10 pull fra få dage gamle til tre ugers), Rødben 2 R, Stillits 2 Sy.
Tryggelev Nor, Sydlangeland (14:00): Mørkbuget Knortegås 300 R (Ph), Hvepsevåge 4 N. Erik Danielsen
Tryggelev Nor (16:30-17:30): Rørdrum 1 SY, Knortegås 300 R (På havet), Knarand 2 R, Rørhøg 1 FU (Hun), Sildemåge 1 OF, Dværgterne 1 FU, Hvidvinget Terne 7 FU, Mursejler 4 OF, Skægmejse 1 HØ. Kresten Madsen
Keldsnor (09:30-10:30): Gravand 1 R (6 pull), Atlingand 1 R (Hun), Klyde 4 R, Gul Vipstjert 6 FU, Stenpikker 3 FU. Kresten Madsen
Salme Nor, Sydlangeland (11:20): Trane 1 R. Erik Danielsen
Tryggelev Nor (13:30-16:00): Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 27 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 14 R (Pull), Grågås 30 R, Mørkbuget Knortegås 300 R (Ph), Gravand 5 R, Knarand 2 R, Gråand 38 R, Skeand 5 R, Rørhøg 1 R, Vandrikse 1 HØ, Blishøne 172 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Skægmejse 3 R, Tornirisk 7 R, Rørspurv 8 R. Anthony Carter
Gulstav Mose (11:55-12:15): Rørdrum 1 HØ, Atlingand 1 R, Taffeland 6 R, Vandrikse 2 HØ, Nattergal 1 HØ. Anthony Carter
Lunden, Sydlangeland (09:30-11:30): Toppet Lappedykker 2 R (Ph), Ederfugl 19 R (Ph), Musvåge 1 R, Mudderklire 2 R (Stranden), Gøg 2 R, Mursejler 1 R, Digesvale 4 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 R, Gulbug 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 R, Grå Fluesnapper 1 R, Gulspurv 1 R. Anthony Carter
Bøjden Nor (11:00): Dværgterne 1 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (05:50-7:00) : Atlingand 2 FOU ( par ), Skeand 5 FOU, Gråand 20 FOU/R, Taffeland 40 R/FOU, Troldand 30 R/FOU, Knopsvane 20 FOU ( 4 kuld ), Grågås 6 FOU ( 3 kuld ), Blishøne 230 R/FOU, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne min 5 FOU, Toppet Lappedykker 10 FOU, Gråstrubet Lappedykker 14 FOU, Sorthalset Lappedykker 26 ad ( 11 kuld ), Sorthalset Lappedykker 22-27 pull FOU
Lille Lappedykker 12 FOU ( min 3 kuld ), Hættemåge min 60 FOU, Sølvmåge 2 FOU
Vibe 8 FOU ( 6 pull ), Engpiber 2 FOU, Kærsanger 3 SY, Rørsanger 5 SY, Rørspurv min 5 SY, Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY, Halemejse 1 kuld.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Firtals Strand (14:45-15:20): Lille Lappedykker 1 FU, Knarand 2 FU, Skeand 5 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU. Dieter Maaszen

           Dagens hit på naboøen, Kramnitze Lolland i går
                               Læs mere på Netfugl                    Se flere billeder     


        Gråspurv Han - huset ynglepar

Fredag 28. maj 2004:

Bjørnemose vestlige del (13:10): Kærsanger 1 Sy
Vejlen Tåsinge (15:45): Klyde 25 R. Poul Rasmussen
Lohals: Mørkbuget Knortegås 100 NØ. Ole Søgaard
Firtalsstranden (16:35-17:30): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 33 R, Grågås 4 R, Gravand 69 R, Knarand 2 R, Gråand 37 R, Skeand 7 R, Troldand 5 R, Ederfugl 8 R hun, Hvepsevåge 1 R, Blishøne 277 R, Strandskade 2 R, Klyde 21 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 31 R (+ juv), Krumnæbbet Ryle 1 R, Rødben 5 R (+), Gøg 1 R, Landsvale 6 R, Bysvale 50 R (Skøn), Stær 15 R (+). Anthony Carter
Bispeeng, Odense (04:45-08:15): Toppet Lappedykker 2 R (I kanalen), Gråstrubet Lappedykker 2 R, Rørhøg 1 R han, Vandrikse 1 HØ, Lille Præstekrave 1 R, Rødben 2 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 2 R (I kanalen), Gøg 2 R (Han+hun), Græshoppesanger 3 SY, Kærsanger 9 SY, Rørsanger 16 SY
Lindved/Odense (09:00-12:45): Grønspætte 1 SY han (Også set den 18/5 og 24/5). Lars Andersen
Sundet, Faaborg (11:30-12:20) :Halemejse min 5 FOU ( et kuld ), Gråstrubet Lappedykker 10 FOU/R, Toppet Lappedykker 8 FOU/R, Lille Lappedykker min 2 kuld ( 1,3 ), Knopsvane 28 FOU ( 4 kuld 8,6,6,5 ), Grågås 6 ad + 8 pull ( 3 kuld ), Knarand 1 FOU, Skeand 6 FOU, Gulbug 2 SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


    Skovgøgelilje

Torsdag 27. maj 2004:

Fredmosen: Rørdrum 1 (6 trut). Ole Goldschmidt
Thurø Rev, Thurø
(8:30-9:30): Skarv 8, Fiskehejre 3, Gravand 12, Toppet Skallesluger 8, Strandskade 8, Klyde 2, Rødben 4, Havterne 2 F, Ringdue 6 Sy, Sanglærke 6, Engpiber 4, Rørsanger 1 Sy, Tornsanger 2, Stær (1-2 YP) Ynglepar, Rørspurv 2 Sy
Nyborg Inderfjord
(22:30): Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 3 SY ,Vandrikse 1 HØ, Agerhøne 1 HØ. Hans Rytter, EEEcklon
Vittinge
(19:30): Rørhøg 1 R. Peder Blommegård
Tarup Grusgrave
(19:30-20:30): Hvinand 1 R hun (Med 5 PUL), Lille Præstekrave 1 FU. Fugletur med 97 deltagere..., Hans Rytter
Vemmenæs Tåsinge
(11:30): Knopsvane 2 R, Atlingand 2 R, Ederfugl 8 R, Havterne 2 R. Niels Christian Roe
Volderslev (
10:30): Agerhøne 2 FU, Bomlærke 1 SY. Kell Grønborg
Lehnskov strand Svendborg
(10:00-10:15): Fiskehejre 2 T, Nattergal 1 SY. Niels Christian Roe
Aulby Mølleå
(10:00): Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY. Kristoffer Egelund Jørgensen
Svanninge Bakker
(21:15-22:15): Skovsneppe 9 SY (Parringsflugt).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Ølundgård Inddæmning
(20:00-20:45): Strandhjejle 10 R (Ca.), Almindelig Ryle 10 R (Ca.), Lille Kobbersneppe 50 R (Ca.). Sten Pedersen, Claus Pedersen
Vittinge
(19:30): Rørhøg 1 R. Peder Blommegård
Ølund, markvej mod Firtalsstrand
(19:00): Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY.Sten Pedersen, Claus Pedersen
Firtalsstranden (19:00-20:00):
Stor Præstekrave 4 R, Temmincksryle 12 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Hvidklire 2 R. Sten Pedersen, Claus Pedersen
Sommerbyen Nyborg: Vendehals 1 FU.
Elsebeth Greve Schak
Bøjden Nor
(11:00-12:00) : Klyde 13 FOU, Gravand 13 FOU, Skeand 1 han R,
Gråand 1 hun med 6 pull, Troldand 10 R, Taffeland 1 han R, Toppet Skallesluger 6 FOU, Gråstrubet Lappedykker 3 FOU, Havterne 2 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Horne Land (8:30-12:00) :Gulbug 21 SY, Havesanger 10 SY, Nattergal 2 SY, Kærsanger 2 SY, Digesmutte 1 FOU, Gøg 8 SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]  


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Fuglenes Dag, søndag den 23. maj
                                  Stormmåger er blevet træmåger
                                  Flodsanger på pumperne
                                  Sidste uges fugl: Dværgmåge
                                  Denne uges fugl: Lysbuget knortegås
  


       Almindelig ryle

Onsdag 26. maj 2004:

Kajbjerg Skov (21:30-22:30): Skovsneppe 3 SY, Natugle 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Flodsanger 1 SY. Alfred Rasmussen
Snøde Nordlangeland
(13:15-13:30): Nattergal 1 SY. Niels Christian Roe
Ringe Sø : Gråstrubet Lappedykker 23 AD R, Gravand 1 han AD R, Gråand 20 AD R, Blishøne 180 AD R, Mudderklire 1 R. Jacob Sterup Andersen
Blommenslyst Golfbane (10:00): Svaleklire 1 R.  Ivan Sejer Beck
Odense Fjord (20:00): Dværgterne 2 R, Gravand 2 R (Med 2 pul), Ederfugl 2 R (Med 6 pul), Ederfugl 68 R, Strandskade 4 R (Med 2 pul), Klyde 12 R, Stor Præstekrave 4 R, Lille Kobbersneppe 22 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 28 R, Tinksmed 1 R, Havterne 90 R, Dværgterne 2 R, Gøg 1 R. Ella mikkelsen
Bispeengen (19:45-21:30): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Rødben 4 R, Fjordterne 1 OF, Gøg 2 SY, Mursejler 16 OF (Ca.), Digesvale 50 OF (Ca.), Bysvale 10 OF (Ca.), Græshoppesanger 1 SY (+set, ved udløb til kanalen), Kærsanger 1 SY, Rørsanger 12 SY (Ca.), Tornsanger 3 SY, Gransanger 1 SY, Rørspurv 10 SY (Ca.). Claus Pedersen
Bøgebjerglund Sø ( 9:00-9:15 ): Skeand 2 FOU ( par ), Knarand 1 FOU ( han ), Gråand 5 FOU, Gravand 2 FOU, Troldand 2 R ( par ), Knopsvane 2 FOU ( 4 pull ), Blishøne 4 FOU ( 2 kuld ), Vibe 1 FOU, Lille Præstekrave 1 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Hasmark Mose (19:00-20:30): Grågås 3 FU (3xpull), Gøg 4 SY, Mursejler 40 FU, Stor Flagspætte 1 FU (+redehul med unger), Digesvale 6 OF, Nattergal 4 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY, Rørspurv 3 SY. Kresten Madsen


        Strandhjejle fra Vidåslusen, men kan også træffes ved Søby Monnet

                         Ynglende Hvinand på FyN Læs mere på DofFyn Her...

Tirsdag 25. maj 2004:

Syltemadeådalen (DOF nattergaletur v/Niels Bomholt) (19:05-21:50): Skarv 9 OF, Gråand 5 OF, Rørhøg 1 OF AD han, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 3 HØ, Vibe 3 R, Stormmåge 5 OF, Ringdue 3 FU, Gøg 2 R, Stor Flagspætte 2 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 SY, Nattergal 2 SY, Solsort 5 SY, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 3 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Halemejse 1 SY, Musvit 3 SY, Spætmejse 1 OF, Gråkrage 6 OF, Stær 8 OF, Bogfinke 4 SY, Stillits 1 OF, Gulspurv 3 SY. Børge Rasmussen
Nørreskov, Taasinge
(17:30 - 18:30): Mudderklire 2 R, Toppet skallesluger 8, Knopsvane 6, Gøg 1 HØ, Fiskehejre 3 FU, Gravand 4.
Mullerup Skov
(08:15): Vendehals 1 FU. Inger Skrubbeltrang. Torben Møller
Nakkebølle Inddæmning (08:30-11:00): Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 21 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Grågås 65 R, Gravand 44 R, Pibeand 1 R, Knarand 10 R, Atlingand 6 R, Skeand 9 R, Bjergand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 450 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 17 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 3 R, Rødben 8 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 4 R, Digesvale 160 R. Niels Bomholt
Ulbølle (07:30): Rødstjert 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (14:15): Kærsanger 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:30-12:30): Sorthalset Lappedykker min 24 ad ( 10 kuld ), Sorthalset Lappedykker 20-25 pull ( flere med tre ), Gråstrubet Lappedykker min 1 kuld, Lille Lappedykker min 10 ad ( 1 kuld ), Atlingand 2 ( par ), Knarand 1 FOU
Knopsvane 3 kuld ( 8, 4, 6 pull ), Grågås 6 ad ( 2 kuld ), Blishøne 31 kuld 120-140 pull ( flere rugende ), Vibe min 6 ad ( et kuld 3 pull ), Fiskehejre 2 FOU, Fjordterne 1 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Klisenor, Sydlangeland (09:30): Trane 1 R. Søren Bøgelund
Søgård, Sydlangeland: Karmindompap 2 R. Freddy S. Hansen
Basbjerg Nordlangeland (16:00): Havesanger 1 SY han. Niels Christian Roe

Horseklint (06:00-10:00): Rødstrubet Lom 1 N, Sortand 23 N, Fløjlsand 12 N, Rørhøg 1 N, Spurvehøg 3 N, Dværgfalk 1 N, Almindelig Kjove 2 R, Ride 1 N, Dværgterne 1 R, Tejst 2 R, Mursejler 50 N, Digesvale 46 N, Landsvale 193 N, Bysvale 55 N, Gul Vipstjert 308 N, Broget Fluesnapper 1 R. Søren Gjaldbæk


          Rødrygget tornskade Gulstav

Mandag 24. maj 2004:

Søby Monnet (10:30): Strandhjejle 5 R. Torben Møller
Sørup
(Kl. 14.00): Fiskeørn 1 N . Arne Bruun
Eget Skov Sydlangeland
: Gøg 1 S, Nattergal 1 S, Munk 1 S.
Gulstav Mose Sydlangeland: Rørdrum 1 R, Rørhøg 1 hun FU, Vibe 8 R, Rødrygget Tornskade 2 R.
Henninge Nor: Fiskehejre 2 R, Grågås 0 (12-14 YP) ungeførende ad, Mørkbuget Knortegås 20 OF, Gravand 6 R, Skeand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 han R, Klyde 4 R, Vibe 4 R, Stor Flagspætte 1 OF, Nattergal 1 S, Gulbug 2 S.
Klise Nor, Sydlangeland: Mørkbuget Knortegås 200 SØ.
Søgård, Sydlangeland: Karmindompap 1 SY
Søgård Mose, Sydlangeland:Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Skeand 2 han R, Troldand 2 han R, Blishøne 10 R, Vibe 1 R, Dværgryle 2 R, Gøg 1 S, Hvid Vipstjert 1 R, Kærsanger 1 S, Karmindompap 1 SY.
Tryggelev Nor Sydlangeland: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Rørdrum 3 OF, Mørkbuget Knortegås 250 NV, Gravand 6 R, Knarand 2 han R, Gråand 20 R, Skeand 2 R, Taffeland 16 R, Troldand 4 R, Rørhøg 2 hun FU, Rørhøg 1 han FU, Blishøne 60 R, Stor Præstekrave 2 R, Temmincksryle 9 R, Hvidklire 2 R, Svartbag 2 R, Havterne 4 R, Dværgterne 2 R, Gøg 1 S , Mursejler 3 FU, Rørsanger 2 SY , Tornsanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Skægmejse 1 R, Skovspurv 0 (1-1 YP) rede(r) med unger, Rørspurv 3 SY.
Nakkebølle Inddæmnning/Fjord (11:00-11:45): Inddæmning : Grågås 30 FOU, Knopsvane 18 FOU ( min en rugende ), Skeand 6 FOU, Knarand 2 FOU, Atlingand 2 FOU, Gråand min 5 FOU, Gravand 10 R, Troldand 25 R, Taffeland 15 R, Toppet Lappedykker min 1, Gråstrubet Lappedykker min 10 FOU, Lille Lappedykker min 2 FOU, Blishøne 170 FOU ( flere rugende ), Grønbenet Rørhøne 2 FOU, Hættemåge 30 R, Fjordterne 4 FOU, Svartbag 1 R, Mudderklire 2 FOU, Rødben 6 FOU, Vibe 10 FOU, Fiskehejre 3 FOU, Ravn 2 FOU, Musvåge 1 FOU, Tårnfalk 2 FOU, Rørsanger 2 SY, Rørspurv min 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Rødstjert 1 SY, Fjord : Blishøne 30 FOU, Gråstrubet Lappedykker 10 FOU/R ( en død ) , Knopsvane 2 ( en rugende )
Fiskehejre 2 FOU, Mudderklire 1 FOU, Havterne 2 FOU, Svartbag 2 FOU ( partering af Gråstrubet Lappedykker ).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tarup grusgrave (17:30): Mudderklire 1 FU, Digesvale 50 (Min.). Kell Grønborg
Brændegård Sø: Skarv 450 R , Knopsvane 7 R , Grågås 70 R , Rørhøg 1 FU. Erik Vagn Sørensen
Nørre Sø: Toppet Lappedykker 6 R , Gravand 4 R , Rødstjert 1 SY, Gulspurv 2 SY. Erik Vagn Sørensen
Odense/Lindved (08:45-13:00): Grønspætte 1 SY han (Også set den 18/5. N for Lindvedparken). Lars Andersen
Ølundgård: Temmincksryle 6 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand: Klyde 50 R (Min), Temmincksryle 1 R, Dværgmåge 2 R 2K. Søren Gjaldbæk
Søen ved Emmelev Mølle: Knopsvane 2 R, Gravand 1 R, Gråand 2 R, Troldand 2 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 3 R, Sildemåge 1 FU, Bysvale 4 OF, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Stillits 2 R. Kresten Madsen
Lidt sydligere end Fyn (Dof-ekskursions mål):
Biolowieza, Polen (9:00): Lille skrigeørn 1 OF, Hvid Stork 1Fu (afstand 100m), Pirol 1 SY (50m). Lars Briggs via SMS :-)


         Stor præstekrave

Søndag 23. maj 2004:

Vejlen Tåsinge (17:45): Knarand 2 R, Skeand 2 R, Rørhøg 2 R, Klyde 5 R, Brushane 1 R, Mudderklire 1 R. Poul Rasmussen
Gesinge Tåsinge
(06:55): Stenpikker 8 R. Poul Rasmussen
Søgaard, Langeland
(9:45): Karmindompap 1 Sy, Nattergal 1 Sy
Tarup Grusgrave (18:50): Sort Glente 1 V
Tarup Grusgrave (17:00-17:15): Odinshane 1 R (Søen Ø for Ibjerg). Martin Thomsen, Aino Faldborg, Per Rasmussen
Skarø (12:00-16:00): Knortegås 102 R, Klyde 20 R, Stor Regnspove 4 R, [LBL]
Æbelø (10:00): Tårnfalk 1 YP, Pirol 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Romsø (09:00-14:00): Almindelig Kjove 1 N, Tejst 4 R (DOF-tur). Ivan Sejer Beck
Arreskov Sø : Svartbag 5 r. Carsten Poulsen
Brændegård: Landsvale 25 of. Carsten Poulsen
Korinth: Kernebider 2 yp. Carsten Poulsen
Søgaard Mose: Trane 1 R. Henrik Andersen
Lunden, Langeland (11:45-12:45): Gulbug 6 Sy, Nattergal 1 Sy, Ravn 1.
Gulstav, Østskov, Sydlangeland (09:25-11:10): Sangdrossel 1 SY, Gulbug 3 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Stillits 2 R, Karmindompap 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose, Sydlangeland (05:20-09:00): Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Rørdrum 3 HØ (Den ene fløj over Vestskoven mod nord), Fiskehejre 2 R, Skestork 1 NV (Klokken 06.30), Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Grågås 11 R 1K, Grågås 36 OF, Gravand 6 OF, Knarand 3 R, Skeand 3 R, Taffeland 4 R, Rørhøg 2 FU (Par), Fasan 3 R, Blishøne 2 R (Med 4 pul), Klyde 2 OF, Vibe 8 FU, Rødben 3 R, Ringdue 16 R, Gøg 1 R, Mursejler 2 FU, Sanglærke 2 SY, Sangdrossel 2 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 R, Munk 2 R (Par), Gransanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R, Allike 41 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 8 R, Grønirisk 3 R, Stillits 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R.  Ella Mikkelsen
Langeskov, Nonnebostien (05:25-07:50): Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YP, Knopsvane 1 R, Grågås 71 R (43 pul), Troldand 2 R, Rørhøg 2 FU (Muligt ynglepar), Nattergal 2 SY, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 2 FU. Kell Grønborg
Firtalsstrand n. for Odense (12:30-13:30): Knarand 6 R, Atlingand 1 R, Blishøne 300 R, Lille Præstekrave 7 R, Stor Præstekrave 1 R, Temmincksryle 3 R, Lille Kobbersneppe 13 R, Stor Regnspove 12 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 9 R, Dværgmåge 2 R 2K, Gulbug 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R hun, Bomlærke 1 SY. Thomas Hellesen


    Skægmejse ved stien til fugleskjulet

Lørdag 22. maj 2004:

Stengade Sø, Nordlangeland: Sort Glente 1.Jørgen Staun
Fredmosen, Langeland
(7:00): Rørdrum 1 HØ, Nattergal 1 HØ, Rørhøg 1 Hun Fu, Gøg 1 HØ, Tornsanger 1 Sy, Rørspurv 2 SY
Siø (8:30): Rørhøg 1 Hun Fu.
Gulstav (09:30-12:30): Rørhøg 1 R han, Trane 1 N. Birte Sørensen
Hennetved Have (13:00): Skovpiber 1 SY, Pirol 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Snøde Langeland (12:30): Gøg 1 R. Niels Christian Roe
Tarup Grusgrave: Sildemåge 11 FU. Per Rasmussen
Bågø (04:30-11:45): Fiskehejre 3, Knopsvane 36, Grågås 25, Gravand 15 R, Gråand 10 R, Troldand 2, Ederfugl 250 R, Toppet Skallesluger 22 R, Rørhøg 3 hun, Strandskade 15 FU, Klyde 13 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Strandhjejle 3, Vibe 20, Stor Kobbersneppe 1 FU, Stor Regnspove 2, Rødben 5 FU, Havterne 3, Dværgterne 1, Bynkefugl 2 , Stenpikker 4, Blåmejse 2, Rødrygget Tornskade 1. Claus Kobberø
Skt. Klemens, (haveobservation): Topmejse 3 FU (2 pul). Kell Grønborg
Odense Å-sti ved Søparken (10:00-10:45): Gøg 1 HØ, Nattergal 1 HØ, Havesanger 1 SY. Erik Vagn Sørensen
Odense Å, Skt Klemens, Dyrup,Søparken (17:45-19:00): Gøg 2 OF, Gul Vipstjert 4 FU (På grusvej), Nattergal 4 HØ, Tornsanger 1 SY, Gransanger 2 HØ, Løvsanger 2 HØ. Kell Grønborg
"Den grønne sti", Otterup (08:00-09:00): Stenpikker 7 R, Kærsanger 1 SY. Kresten Madsen
Sundet, Faaborg (9:30-11:00):Vibe 6 FOU ( et par med 2 pull ), Troldand 30 R, Taffeland 20 R, Blishøne 200 FOU, Kærsanger 1 SY, Gulbug 2 SY, Mursejler 15 FOU, Halemejse 2 FOU, Stillits 2 T, Musvåge 2 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]  Ravn set på Felttræffet

Fredag 21. maj 2004:

Kogtved, Svendborg (i haven) (5:40): Rødstjert 1 Han FU.
Fredmosen (10:45-11:20): Rørdrum 1 HØ, Knarand 1 R han, Nattergal 2 SY, Bynkefugl 1 R, Sivsanger 1 SY. Tim Hesselballe
Bovballe Skov (09:30-10:40): Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 1 R, Træløber 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Pirol 1 SY. Tim Hessselballe
Lunden (07:50-09:15): Grå Fluesnapper 5 R, Lille Fluesnapper 1 SY (I NØ-hjørnet), Broget Fluesnapper 2 R hun, Karmindompap 1 SY AD han. Tim Hesselballe
Dovns Klint (06:15-06:45): Sortstrubet Lom 1 Ø, Fiskehejre 2 S, Gravand 5 SV, Allike 4 TF. Tim Hesselballe
Tarup Grusgrave (20:00-21:15): Sorthalset Lappedykker 2 R, Digesvale 400 FU (+), Landsvale 20 FU (+), Bysvale 10 FU (+). Per Rasmussen
Konappe Skov, Påø (14:00-15:00): Hvepsevåge 1 N, Rødstjert 1 R, Skovsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Korttået Træløber 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose (11:00-12:30): Grågås 11 YP (M ialt 57 pull), Hvepsevåge 2 N, Rødrygget Tornskade 2 R, [LBL]
Tryggelev Nor (08:30-09:30): Rørdrum 1 R (1 meter oppe i rørene på østside), Skægmejse 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Vestermade, Mesinge (07:20-12:00): Ederfugl 31 R (16 pul), Rørhøg 2 FU, Dværgfalk 1 R, Strandskade 18 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 5 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Stor Regnspove 1 FU, Rødben 12 R, Havterne 7 FU, Gøg 1 R, Mursejler 9 FU, Gul Vipstjert 29 R, Bynkefugl 4 R, Stenpikker 10 R, Bomlærke 4 R, Ella Mikkelsen
 


      Karmindompap arriveret præcis på datoen :-)

Torsdag 20. maj 2004:

Søgaard, Langeland (07:20-07:30): Nattergal 1 SY, Karmindompap 1 SY han.
Dovns Klint, Langeland
(05:00-07:00): Fiskehejre 1 S, Rørhøg 2 R hun, Gøg 1 SY, Nattergal 2 SY, Gulbug 3 SY, Rødrygget Tornskade 1 R hun, Gulirisk 2 TF. Tim Hesselballe, EEEcklon
Brændegaard Sø: Lærkefalk 1 FU. Erik Ehmsen
Ristinge Hale (11:00): Mørkbuget Knortegås 4 R, Spurvehøg 1 NV. Kell Grønborg
Tryggelev Nor (07:00-09:00): Vandrikse 1 HØ, Mursejler 4 OF, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Skægmejse 3 FU, Tornirisk 4 FU, Rørspurv 5 FU. Kell Grønborg
Piledybet (18:30-19:00): Rørdrum 1 SY, Fiskeørn 1 FU (Herefter N), Misteldrossel 1 SY. Anders Mørup, Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor (12:00-13:30): Rørdrum 1 R (Sad frit fremme over for fugletårnet), Skeand 4 R (Jaget ud på vandet af ræv på Lammebjerg), Taffeland 20 R, Rørhøg 1 FU han, Stor Præstekrave 2 R (På stranden), Fjordterne 4 FU, Stenpikker 2 R han, Skægmejse 4 R. Henrik Mørup-Petersen

                Skægmejse fra stien til fugleskjulet
Slipshavn, Østerøsø (10:00-11:45): Knopsvane 14 R, Gravand 8 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 2 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 8 R, Rødben 6 R, Mudderklire 1 FU, Svartbag 2 R, Havterne 10 FU, Dværgterne 1 FU, Gøg 1 HØ, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 OF, Jernspurv 1 SY, Tornsanger 4 SY, Stær 4 FU, Tornirisk 4 OF, Rørspurv 2 R han. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet (13:30-15:10): Skovpiber 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY (Hørt og set). Martin Thomsen, Per Rasmussen
Horseklint (11:34): Rød Glente 1 OF. Dieter Maaszen
Horseklint (06:15-11:30): Rødstrubet Lom 1 R, Sortand 216 N, Fløjlsand 4 N, Hvepsevåge 1 NØ, Rød Glente 1 TI, Spurvehøg 4 N, Musvåge 4 T, Lille Kobbersneppe 1 N, Tinksmed 1 N, Mudderklire 1 N, Almindelig Kjove 2 N, Ride 6 N, Dværgterne 2 R, Tejst 4 R, Mursejler 51 N, Digesvale 75 N, Landsvale 704 N, Bysvale 238 N, Gul Vipstjert 296 N.  Martin Thomsen, Per Rasmussen, Mogens Ribo Petersen, Søren Gjaldbæk


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Fuglenes Dag, søndag den 23. maj
                                  Stormmåger er blevet træmåger
                                  Flodsanger på pumperne
                                  Sidste uges fugl: Dværgmåge
                                  Denne uges fugl: Lysbuget knortegås
    


       Sildemåge

Onsdag 19. maj 2004:

Nyborgvej, Svendborg (18:00): Topmejse 2 (ungefodring). Søren Møller
Christiansminde, Svendborg
(14:05): Sildemåge 1 R.
Svendborgsund ved Iholm (17:05): Mørkbuget knortegås 28, Toppet skallesluger 12, Havterne 6, Strandskade 4, Svartbag 2.
Dovns Klint
(06:36): Turteldue tf (06:29), Trane sv (06:35). Tim Hesselballe.
Knagelbjerg skov ( Nyborgvej ) (8:45-10:30):Rødstjert 1 SY, Grå Fluesnapper 2 SY, Skovpiber 1 SY, Kernebider 1 SY/FOU, Bogfinke min 10 SY, Munk 15 SY, Havesanger 1 SY, Løvsanger min 10 SY, Gransanger 10 SY, Tornsanger 6 SY,Sangdrossel min 5 SY, Solsort min 10 SY, Gulspurv 5 SY, Musvit 5 SY, Sortmejse 2 SY, Halemejse 2 FOU, Rødhals min 8 SY, Skovskade 1 FOU, Musvåge 2 FOU, Havørn 1 T.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


   Hangøg Tryggelev Nor

Tirsdag 18. maj 2004:

Kogtved, Svendborg (20:35): Agerhøne 1 R (Ny matrikelart :-) )
Helnæs Made
(14:00): Trane 8 R (Senere Ø). Boj Bro
Svendborg, Jessens Mole
(07:30): Husrødstjert 1 SY
Knudshoved (08:20-13:00): Gravand 5 R, Troldand 3 R, Toppet Skallesluger 7 R, Hvepsevåge 1 NØ, Strandskade 8 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 2 R, Temmincksryle 2 R, Rødben 5 R, Mudderklire 3 R, Stenvender 1 R, Fjordterne 1 R, Dværgterne 2 R, Gul Vipstjert 5 NV, Jernspurv 5 R, Bynkefugl 4 R, Stenpikker 4 R, Gulbug 2 R, Gærdesanger 5 R, Tornsanger 15 R, Havesanger 2 R, Munk 1 R, Gransanger 4 R, Løvsanger 9 R, Grå Fluesnapper 1 R, Lille Gråsisken 1 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (11:45-12:45):Gulbug 1 SY, Rødstjert 1 SY, Grå Fluesnapper 2 FOU, Havesanger 2 SY, Mursejler 5 FOU, Nattergal 1 SY ( 03:30 ), Knopsvane 2 med 6 pull, Gråand 2 kuld ( 8,4 ).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Volderslev, Odense: Rød Glente 1. Finn Roland Therkelsen
Knudshoved: Lærkefalk 1 Ø. Thomas Siig Kristensen
Fyns Hoved (05:45-07:00): Dværgfalk 1 FU, Lille Regnspove 1 R, Sortklire 1 N, Ringdue 32 N, Mursejler 3 N, Digesvale 12 N, Landsvale 15 N, Bysvale 1 N, Gul Vipstjert 60 R, Nattergal 1 SY, Sjagger 12 N, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 50 R (+), Løvsanger 25 R (+), Grå Fluesnapper 3 R, Broget Fluesnapper 1 R hun, Rødrygget Tornskade 2 R han. Henrik Andersen
Bogensø: Knopsvane 4, Rørhøg 1 FU, Blishøne 2, Strandskade 8, Lille Præstekrave 4, Vibe 5 FU, Gøg 2, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 2 SY, Stenpikker 2, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 4 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 4 SY, Musvit 3, Rørspurv 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Lindved-Odense S (08:30-08:45): Grønspætte 1 SY han, Lars Andersen
Hindsgavl (07:40-08:30): Lomvie 29 R (Heraf 1 Ringlomvie), Alk 105 R, Rødstjert 2 SY, Gulbug 2 SY. Michael Mosebo Jensen
Lohals Langeland (20:10): Stillits 1 FU AD. Niels Christian Roe

       Ny matrikelart i haven i det vestlige Svendborg


   Rødrygget tornskade Han

Mandag 17. maj 2004:

Ny Gesinge (20:45): Bramgås 385 Ø. Poul Rasmussen
Sibirien v. Hundstrup
(09:00): Stenpikker 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Niels Bomholt
Syltemade Ådal (19:30-21:10): Fiskehejre 1, Bramgås 675 Ø (20.50-20.54 og 21.08), Gråand 7, Rørhøg 2 (Et par), Musvåge 1, Fasan 2, Vibe 7, Ringdue 12, Gøg 1, Stor Flagspætte 2, Digesvale 10 OF, Landsvale 21 OF, Bysvale 3 OF, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 5 SY, Jernspurv 1 SY, Nattergal 2 SY, Rødstjert 1 SY, Stenpikker 2, Solsort 6, Sangdrossel 2 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 7 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 11 SY, Løvsanger 6 SY, Grå Fluesnapper 2, Blåmejse 1, Musvit 2 SY, Korttået Træløber 2 (Et par), Husskade 1, Råge 5 OF, Gråkrage 5, Stær 8 FU, Bogfinke 4 SY, Tornirisk 2, Gulspurv 3 SY. Niels Andersen
Brændegård Sø (18:45-20:30): Grågås 150 R (Minimum), Bramgås 1 R, Gravand 22 R, Knarand 1 R han, Gråand 10 R, Skeand 8 R, Troldand 30 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 8 R, Mudderklire 3 R, Dværgmåge 4 R, Svartbag 5 R (2 ad + 3 pull), Mursejler 2 FU, Bysvale 10 FU, Nattergal 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Skovskade 1 OF. Gunnar Jørgensen
Lunden, Langeland (15:30-16:05): Gulbug 2 SY, Grå Fluesnapper 12 FU, Broget Fluesnapper 2 FU han. Erik Danielsen, EEEcklon
Fakkebjerg, Langeland (15:15): Hvepsevåge 3 NØ. Erik Danielsen, EEEcklon
Gulstav (14:00-15:00): Rørdrum 1 HØ, Knarand 3 R, Atlingand 1 R han, Skeand 2 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 2 R, Almindelig Kjove 1 SØ (Lys face - fløj over Buns Banke), Bynkefugl 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 R (Han & Hun). Erik Danielsen, EEEcklon
Sundet, Faaborg (07:30-08:20): Sorthalset Lappedykker 7 R (Par med pull), Stenpikker 1 R, Gulbug 1 SY, Grå Fluesnapper 2 R. Lars Bonne Rasmussen
Bøjden Nor (10:50-11:50): Stenvender 1 FOU ( på stranden ), Almindelig Ryle 2 FOU ( på stranden ), Klyde 2 FOU, Mudderklire 3 FOU, Strandskade 4 ( en rugende på tag ), Vibe 4 FOU, Stor Præstekrave 10 FOU/SY, Rødben 8 FOU/SY, Gravand 14 FOU, Gråand 5 FOU, Troldand 15 R/FOU, Taffeland 2 FOU, Stor Skallesluger 1 han FOU, Knopsvane 7 FOU, Skarv 20 R, Gråstrubet Lappedykker 3 FOU, Fiskehejre 4 FOU, Nattergal 1 SY, Gøg 1 SY, Rørspurv 2 SY, Mursejler 1 NØ, Tårnfalk 1 FOU, Rørhøg 1 ad han FOU..
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knudshoved (10:00-11:35): Dværgterne 2 R, Vendehals 1 R (V. nedlagt kiosk/cafe), Bynkefugl 3 R, Gulbug 6 R, Havesanger 8 R. Tim Hesselballe
Knudshoved (05:42-05:46): Hvidhalset Fluesnapper 1 SY. Søren Gjaldbæk
Knudshoved, sidste sving inden DSB-kursuscenter (05:05-05:46): Hvidhalset Fluesnapper 1 SY 2K han (Set og hørt synge og kalde og twitchet af SG. Derefter væk! 1. i amtet siden 1907!). Tim Hesselballe
Knudshoved: Hvepsevåge 2 NØ, Mudderklire 3 R, Havterne 2 R, Dværgterne 3 N, Alk 19 S, Mursejler 4 Ø, Vendehals 1 R, Skovpiber 2 R, Rødstjert 2 R, Bynkefugl 8 R, Ringdrossel 2 R, Gulbug 4 R, Havesanger 3 R, Grå Fluesnapper 2 R, Broget Fluesnapper 1 R. Thomas Siig Kristensen
Storskov, flyvesandet: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Pirol 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand: Temmincksryle 7 R. Søren Gjaldbæk
Agernæs: Lille Regnspove 2 R. Søren Gjaldbæk
Lundegård, Nr. Broby (10:15): Strandskade 1 FU. Peder Blommegård
Bispeeng (20:30-21:30): Gråstrubet Lappedykker 1 YP, Rørhøg 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Sortklire 1 FU, Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Rørsanger 2 SY. Anders Myrtue
Vest for Køng (20:30-22:00): Gråstrubet lappedykker 1 (1 par), Blishøne 2 ( 1 par), Hvid vipstjert 1 FU, Natugle 2 unger. Ole Scharff, Arne Bruun, EEEcklon
Bogensø v. P-plads (17:15-18:00): Fasan 2 R, Blishøne 2, Sølvmåge 3, Ringdue 2, Gøg 1 HØ, Solsort 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Topmejse 1 SY, Råge 5 FU, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Bakkegårdsvej/Munkebo: Ringdue 1, Jernspurv 1, Solsort 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Bogfinke 1, Grønirisk 2. Lars Philip Nørtoft        Desværre kun et rygbillede af blåhalsen

Søndag 16. maj 2004:

Lundby Tåsinge (15:30): Hedehøg 1 NV hun. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fyns Hoved, Hindsholm
(10:00-12:10): Fløjlsand 2 V, Hvepsevåge 2 N (Kl 11:10), Musvåge 4 R (Kl 11:15), Lille Regnspove 2 R, Tejst 1 R, Skovpiber 2 N, Gul Vipstjert 14 N, Blåhals 1 R (Nordlige race)(Rastede i krattet midt på Fyns Hoved ved de to strandtudsevandhuller med knopsvaneparret!), Bynkefugl 2 R, Stenpikker 1 R.
Fyns Hoved, Storebæltskysten
(10:30-11:00): Tejst 1 N, Landsvale 400 N (Iblandet enkelte by- og digesvaler). Aage Wichmann
Skovsbo ved Svendborg:
Gulbug 1 SY. Niels Andersen
Skovmark ved Hvidkilde:
Skovpiber 1 SY. Niels Andersen
Fiskerup Skov
(21:20): Skovsneppe 1 OF. Niels Bomholt
Brændegård Sø
(20:50-21:10): Mudderklire 13 R, Dværgmåge 3 R, Fjordterne 9 R, Gøg 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Fjord
(20:00): Toppet Lappedykker 7 R (1 ynglepar), Gråstrubet Lappedykker 25 R, Mudderklire 3 R, Huldue 1 FU. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning (19:30): Klyde 2 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 2 R. Niels Bomholt
Rødme Svinehaver
(11:45-12:30): Gråand 2, Musvåge 1, Fasan 1, Ringdue 4, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Landsvale 5 OF, Stenpikker 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 5 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Gråkrage 6, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 1 OF, Gulspurv 2 SY. Niels Andersen
Arreskov Sø
: Svaleklire 3, Tinksmed 1. Erik Ehmsen
Fredmosen
(13:00-14:00): Knarand 1 R, Taffeland 4 R (+ 4 unger), Rørhøg 2 R, Mursejler 2 R, Nattergal 2 HØ, Sivsanger 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fredsmosen, Sydlangeland (16:10-17:00): Rørhøg 3 FU (2hun/1han), Gøg 2 R, Bysvale 3 FU, Nattergal 3 SY, Stenpikker 9 R, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor (15:20): Trane 2 R. Erik Thomsen
Bruns Banke, Sydlangeland (10:00-11:00): Hvepsevåge 4 NØ, Rørhøg 1 FU hun, Nattergal 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose, Sydlangeland (07:00-09:30): Rørdrum 1 HØ, Skeand 2 R, Rørhøg 4 FU (2 par), Musvåge 6 NØ, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Bysvale 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R, Stor Tornskade 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose/Vesterskov (10:30): Karmindompap 1 R. Niels Bomholt
Gulstav
(09:45-12:30): Lille Lappedykker 1 HØ, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 HØ, Knarand 2 R, Skeand 1 R, Hvepsevåge 2 N, Rørhøg 3 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Havesanger 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Klintholm, Østfyn
(13:30-14:10): Gråstrubet Lappedykker 6 R, Nattergal 2 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 2 SY, Løvsanger 2 SY.
Brændegård Sø
(09:00-10:00): Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 2500 YP (Skøn), Knopsvane 6 R, Grågås 140 R, Bramgås 1 R, Gravand 8 R, Knarand 1 R, Gråand 15 R, Skeand 4 R, Troldand 50 R, Musvåge 1 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Mudderklire 2 R, Dværgmåge 3 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 YP, Gøg 3 R, Nattergal 1 SY, Rørsanger 2 SY. Leif Bisschop-Larsen
Næsbyhoved Skov
(04:30-05:00): Rørhøg 1 R AD han (1 par her + 1 par v Bispeengen), Grønbenet Rørhøne 2 R, Havesanger 1 SY. Tim Hesselballe
Flyvesandet (12:45): Strandhjejle 1 R. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Flyvesandet: Stenvender 3 R. Finn Eriksen
Storskov,Egebjerggård (08:00-13:00): Havesanger 1 R, Skovsanger 1 SY, Sortmejse 1 FU, Korttået Træløber 1 HØ, Pirol 1 HØ, Kernebider 2 R. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Vestermaden/Odense Fjord (07:30-08:30): Hjejle 2 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 10 FU, Hvidklire 35 FU, Stormmåge 4, Sølvmåge 3 R, Havterne 8 FU, Landsvale 1 FU, Engpiber 2, Tornsanger 2, Rørspurv 2 FU. Lars Philip Nørtoft
Lumby (06:15): Grågås 4 OF, Gøg 1 SY, Bysvale 3 OF, Munk 2 FU. Grethe Lund
Vigelsø (10:30-14:00): Lille Lappedykker 2 R, Pibeand 5 R, Skeand 7 R, Hvidklire 3 R, Splitterne 100 YF (Anslået), Huldue 1 (Ved sandsynligt redetræ). Henrik K. Hansen, Kell Grønborg
Slambassin, Stige (07:45-10:30): Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 8 FU, Gravand 9 FU, Gråand 5 FU, Skeand 5 FU, Troldand 12 FU, Ederfugl 9 R AD hun, Ederfugl 2 R AD han, Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 2 OF (Parringsflugt/-leg i luften), Fasan 2 FU, Blishøne 5 FU, Strandskade 4 FU, Klyde 6 FU, Stor Præstekrave 7 FU, Vibe 5 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 6 R, Gøg 1 OF, Sanglærke 3 SY. Børge Rasmussen
H.C.Lumbyes Vej/Otterupvej (07:35): Agerhøne 2 FU (I midterrabatten!). Børge Rasmussen
Bispeeng, Stavisåens udløb, Odense (04:50-07:30): Fiskehejre 5 OF, Grågås 10 R, Gravand 11 R, Gråand 6 R, Fasan 4 FU, Blishøne 3 FU, Strandskade 3 R, Vibe 7 R, Mudderklire 2 FU (På kanalbredden), Hættemåge 9 R, Ringdue 11 OF, Gøg 2 OF (Fløj kukkende rundt i området i hele obs-tiden og til tider helt tæt på max 10m væk), Bysvale 5 OF, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 FU, Græshoppesanger 2 HØ (I krat langs stien), Rørsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 FU, Allike 3 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 5 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 R, Rørspurv 3 FU. Børge Rasmussen
Odense, Skoven ved Søparken: Musvåge 4 OF, Broget Fluesnapper 1 SY. Henrik Mørup-Petersen

        Gul vipstjert


        Sortspætte fra Sønderjylland

Lørdag 15. maj 2004:

Øgavl, Thurø (14:30-15:00): Gulbug 3 SY. Michael Mosebo Jensen
Sollerup
(16:20): Rødrygget Tornskade 1 R. Peder Blommegård
Storebæltsudstillingen (10:50): Gulbug 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Stige Ø, nord for Sorthusene (09:25-11:20): Skarv 4 R, Knopsvane 90 R, Grågås 91 R, Gravand 4 R, Gråand 3 R, Troldand 4 R, Ederfugl 17 R, Blishøne 32 FU (+), Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 25 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 4 R (+), Mudderklire 3 R, Hættemåge 33 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 12 R, Landsvale 6 FU, Bysvale 6 FU, Stær 4 FU, Tornirisk 4 R.  Anthony Carter
Stige Ø, Åudløbet (08:00-08:25): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 4 R, Mudderklire 8 R, Svartbag 1 R, Gøg 1 HØ, Hvid Vipstjert 3 R, Havesanger 1 HØ. Anthony Carter
Skibhusvej, Odense (07:30): Jernspurv 1 SY. Anthony Carter
Firtals Strand (14:45-15:25): Knarand 2 FU, Atlingand 2 FU, Klyde 29 FU, Temmincksryle 4 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 2 FU. Dieter Maaszen
Ølund,Fugletårn (16:00): Knarand 1 R, Klyde 39 R, Sortklire 1 FU. . Dieter Maaszen
Fyns Hoved, Nordskov (10:45-11:00): Musvåge 17 T. Aage Wichmann
Fyns Hoved (09:15): Nilgås 1 R (Fløj sammen med 3 gravænder), Gul Vipstjert 70 R, Gulbug 1 R. Aage Wichmann
Æbelø (12:00-13:00): Digesvale 4 R, Skovsanger 1 R, Pirol 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Jens Bækkelund


Dagens par

Fredag 14. maj 2004:

Hou Nordstrand, Langeland (6:00-12:30):Hortulan 1 Hun. (Er ikke set siden 8:30), Grågås 68 NØ, Mørkbuget knortegås 4 NØ, Landsvale 385 NØ, Bramgås 6985 NØ, Stenpikker 2, Bynkefugl 3 R, Rødstjert 1 R, Trane 3 NØ (10:35). Erik Danielsen
Arreskov Sø (13:15-16:00): Toppet Lappedykker 37 R, Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 10 R, Rørhøg 14 OF, Blishøne 40 R, Vibe 2 FU (På engen ned til søen), Mursejler 9 OF, Landsvale 15 OF, Rørsanger 1 SY. Erik Vagn Sørensen
Sdr. Longelse (08:00-09:00): Bramgås 243 Ø (To flokke, kl. 8:10 185 stk. og kl. 9:00 58 stk.). Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Sollerup (09:50): Rødrygget Tornskade 1 R han. Lars Bonne Rasmussen
Svendborgsund ved Iholm (7:00)
: Mørkbuget knortegås 29, Toppet skallesluger 8, Skarv 10, Havterne 6, Knopsvane 6, Sølvmåge 26.
Sundet, Faaborg (11:45-12:20): Skovsanger 1 SY ( Prices Have ), Dværgmåge 1 FOU ( 2k ), Mudderklire 1 FOU, Fiskehejre 1 FOU. 
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Svanninge Bakker (10:00-11:00: Gulbug 1 SY, Rødstjert 1 SY, Løvsanger 5 SY, Gransanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk min 5 SY, Fuglekonge 1 SY, Tornsanger 3 SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Husby Strand (17:50-18:30): Knarand 5 R, Atlingand 3 R, Skeand 11 R, Gul Vipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fyns Hoved, Nordskov (10:45-11:00): Musvåge 17 T. Aage Wichmann
Fyns Hoved (09:15): Nilgås 1 R (Fløj sammen med 3 gravænder), Gul Vipstjert 70 R, Gulbug 1 R. Aage Wichmann
Æbelø (12:00-13:00): Digesvale 4 R, Skovsanger 1 R, Pirol 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R, [JEB]


        Topmejser YP i haven

Torsdag 13. maj 2004:

Vejlen, Taasinge: Knarand 5 R, Atlingand 1 han R, Vibe 8 R, Hvid Vipstjert 1 R.
Brændegaard
: Bramgås 1 (mellem grågæs). Erik Danielsen
Arreskov sø/Sollerup
(09:00-09:35): Rørdrum 1 HØ, Broget Fluesnapper 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Arreskov Sø (små søer nord for): Svaleklire 8, Tinksmed 25, Hvidklire 2, Strandskade 2, Vibe 8, Lille præstekrave 2, Almindelig ryle 1, Rørdrum 1 HØ. Erik Ehmsen
Nabgyden Kildegårdsvej (9:15-10:15) :Gulbug 1 SY, Rødstjert 1 SY, Havesanger 2 SY, Mursejler 2 NØ. 
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (6:00-7:00): Pungmejse 1 FOU, Havesanger 1 SY, Nattergal 1 SY, Rødstjert 2 SY, Gravand 5 R, Skeand 5 FOU, Sorthalset Lappedykker min 12 FOU, Fiskehejre 1 FOU. 
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Slipshavn, Nyborg
(15:15): Dværgterne 2 R (Vadeflade i noret). Edda Riiser
Fyns Hoved
(05:30-06:45): Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Fjordterne 3 N, Tejst 4 R, Gul Vipstjert 2 R, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 2 SY. Henrik Andersen
Firtalsstrand (12:15-12:30): Knarand 9 R (2 par + 5 han), Atlingand 4 R (2 han + 1 par), Lille Præstekrave 1 R, Brushane 7 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 10 R. Michael Mosebo Jensen
Fjordmarken (11:10-12:00): Atlingand 2 R (1 par), Skeand 7 R (6 han + 1 hun), Rørhøg 3 R, Temmincksryle 4 R, Tinksmed 7 R, Havesanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Bispeengen (21:15-22:00): Vandrikse 1 HØ, Græshoppesanger 2 SY. Bent Juhler


  Løvfrø fra Vestfyn

Onsdag 12. maj 2004:

Arreskov Sø: Rørdrum 1 R, Knarand 2 R (Par), Lille Præstekrave 2 R (Par). Søren Gjaldbæk
Sollerup, Arreskov Sø (19:00-21:15): Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 25 R (Minimum), Gravand 6 R, Gråand 8 R, Taffeland 4 R, Troldand 10 R, Hættemåge 30 FU, Fjordterne 8 FU, Sortterne 1 FU, Gøg 4 HØ, Landsvale 20 FU, Nattergal 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 1 SY, Gransanger 4 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Rødrygget Tornskade 1 R han. Gunnar Jørgensen
Flødstrup, Ullerslev: Ringdrossel 1 FU. Frederik Engell Holm
Vestermaden/Fyns Hovedvej (15:00): Fiskehejre 1 FU, Gravand 3 FU, Klyde 5 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 25 FU, Gul Vipstjert 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Bogense: Nattergal 1 SY. Jens Bækkelund
Sundet, Faaborg (10:45-12:00): Grågås 2 par med 5 pull, Skeand 3 han FOU, Blishøne 21 kuld med 80-90 pull ( min 10 rugende ), Rørsanger 9 SY, Tornsanger 4 SY, Stillits 2 FOU, Blåmejse par med et kuld i lygte, Gråsisken 3 SY, Nattergal 1 SY ( kl 2:30 ), Digesvale 120 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


       Tornsanger

Tirsdag 11. maj 2004:

Åmosen Ollerup (08:15-10:00): Rørhøg 1 R, Nattergal 3 R, Havesanger 2 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (6:00-7:00): Grågås 14 FOU ( et par med 4 pull, nyudklækket ), Knarand 1 FOU, Skeand 1 FOU, Troldand 40 R/FOU, Taffeland 30 R/FOU, Gråstrubet Lappedykker 20 FOU, Sorthalset Lappedykker min 10 FOU
Fiskehejre 2 FOU, Nattergal 1 SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Ølundgård: Sangsvane 1 R 2K, Strandskade 62 R, Lille Kobbersneppe 100 R. Søren Gjaldbæk
Gyldenstens Enge, Bogense: Fiskehejre 3 R, Grågås 90 (14-14 YP) YP, Gravand 13 R, Gråand 11 R, Skeand 3 han R, Troldand 7 R, Ederfugl 28 (1-1 YP) YP, Rød Glente 2 R, Rørhøg 1 hun R, Musvåge 1 R, Blishøne 26 R, Strandskade 5 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 35 R, Sortklire 1 R, Rødben 8 R, Hvidklire 1 R, Stormmåge 10 R, Gøg 1 R, Sanglærke 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Bynkefugl 1 R, Rørsanger 5 R, Tornsanger 5 R, Allike 5 R, Krage 5 R, Sortkrage 1 R, Stær 25 R, Rørspurv 6 R, Rådyr 3 R. Jens Bækkelund
Fjordmarken: Temmincksryle 1 R, Græshoppesanger 1 R, Gulbug 1 R, Skægmejse 5 R (Min). Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand: Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Brushane 4 R. Søren Gjaldbæk
Nøglens Kvarter, Odense (08:05): Nattergal 1 HØ. Anthony Carter
Bispeeng, Odense (21:00-22:00): Græshoppesanger 3 SY, Kærsanger 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen, Ella Mikkelsen
Gammellung v. Nr. Broby (15:00): Gråstrubet Lappedykker 1 SY, Knopsvane 2 (Rugende par), Nattergal 1 SY, Havesanger 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs: Flødebøtten (14:00): Skarv 29 R, Gravand 8 R, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 1 R, Strandhjejle 1 R, Rødben 3 R, Splitterne 5 R. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgård (13:00-13:30): Fiskehejre 4 R, Knopsvane 19 R, Grågås 179 R, Gravand 50 R, Pibeand 6 R, Knarand 2 R, Troldand 2 R, Ederfugl 23 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 32 R, Klyde 26 R, Almindelig Ryle 20 R, Rødben 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Made (10:20-12:30): Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 110 R (-pull), Gravand 28 R, Krikand 3 R, Gråand 32 R, Skeand 9 R (8 hanner), Blishøne 48 R, Strandskade 4 R, Dobbeltbekkasin 2 HØ, Rødben 9 R, Gøg 2 HØ, Digesvale 50 FU (+), Gul Vipstjert 2 R, Nattergal 1 HØ, Stenpikker 1 R, Tornsanger 2 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 3 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Odense Å, Skt Klemens (19:00): Gøg 1 HØ. Kell Grønborg
Skt Klemens, Odense (20:05): Natugle 4 R (3 pul). Kell Grønborg

                  Natugle fra tirsdag den 11. maj 04.


Mandag 10. maj 2004:

Vejlen Tåsinge (07:10): Bramgås 240 NØ. Poul Rasmussen
Svendborgsund ved Iholm
(14:50): Mørkbuget knortegås 52 R.
Arreskov Sø: Mørkbuget knortegås 340 T (7:30), Mudderklire 7, Lille præsetkrave 3. Erik Ehmsen
Bjørnø, "Lange Tom": Stenvender 5, Almindelig ryle 25. Erik Ehmsen

Bøjden Nor
(10:50-11:50):
Gravand 12 FOU, Gråand 6 FOU, Taffeland 1 R, Troldand 8 R, Bjergand 3 R, Knopsvane 30 FOU, Toppet Skallesluger 5 R/FOU, Gråstrubet Lappedykker 3 FOU, Skarv 20 R, Blishøne 12 FOU, Rødben 8 FOU/SY, Stor Præstekrave 6 FOU/SY, Vibe 5 FOU/SY, Hvidklire 1 FOU, Strandskade 4 FOU ( 1 rugende ), Fiskehejre 8 FOU, Havterne 3 FOU ( på havet ), Splitterne 2 FOU ( på havet ), Engpiber 6 SY ( 10 NØ ), Tornirsk 10 FOU, Stær 15 FOU, Stenpikker 1 FOU, Rørhøg 1 ad han FOU, Tårnfalk 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (12:50): Fjordterne 4 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knudshoved, Nyborg (09:50-12:30): Grågås 8 R, Hvepsevåge 1 N, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 11 T, Fiskeørn 1 N (PH), Tårnfalk 1 N, Strandskade 6 R, Stor Regnspove 1 OF, Rødben 4 R, Splitterne 2 FU, Havterne 2 FU, Havterne 14 N (PH), Dværgterne 2 FU, Stenpikker 2 R, Tornsanger 3 SY, Rørspurv 2 SY.
Hjulby Mose (08:30-09:40): Toppet Lappedykker 2 R, Mursejler 4 R, Nattergal 9 SY, Rørsanger 1 SY.

        Mursejler fouragerer ove mosen

Nærå Strand (10:00-10:30): Grågås 140 R, Almindelig Ryle 800 R, Lille Kobbersneppe 470 R. Jens Bækkelund
Jersore (09:30): Strandskade 60 R, Lille Kobbersneppe 115 R. Jens Bækkelund
Husby Strand (06:45-07:50): Gråstrubet Lappedykker 15 R, Knopsvane 52 R (I søen), Dværgfalk 1 N, Klyde 1 R, Hvidklire 2 R, Gøg 1 SY, Bynkefugl 1 SY, Stenpikker 2 R, Rørsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Bispeengen (05:00-08:30): Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 10 R (5 par m. unger + det løse), Ederfugl 9 T, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 1 R, Vandrikse 4 HØ, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 R (I Nordsøen), Tinksmed 1 R, Mursejler 3 R, Digesvale 35 R (I kolonien overfor tværcykelsti), Nattergal 1 R, Bynkefugl 3 R (2f+1m), Stenpikker 1 R han, Græshoppesanger 3 SY (2(-3) Roklub-åudløb + 1 v bænk v tværstien.), Kærsanger 1 SY (SET sy. v. åudløbet.), Rørsanger 8 R, Tornsanger 11 SY. Tim Hesselballe
Bispeengen Odense (21:00-21:45): Græshoppesanger 3 HØ, Kærsanger 1 HØ. Henrik Andersen, Tim Hesselballe, Dieter Maaszen
Bispeenge: Vandrikse 1 SY, Gøg 1 SY, Gul Vipstjert 2 R, Nattergal 1 SY, Stenpikker 1 R, Græshoppesanger 4 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY. Thomas Siig Kristensen
Holluf Pile (19:55-20:55): Gøg 1 SY, Kærsanger 1 HØ, Tornsanger 4 SY, Rørspurv 1 SY. Anthony Carter
Fruens Bøge, Skovsøen (11:15): Mandarinand 4 R han. Henrik M Hestbech
Fyns Hovedvej/Taarup Vestergyde (07:30): Gul Vipstjert 1 R (Set igen samme sted kl. 13). Lars Philip Nørtoft
Gudbjerg (06:30): Bramgås 270 NØ. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor (06:00-08:00): Bramgås 2500 T (Antal skønnet). Finn Eriksen
Tryggelev Nor: Rørdrum 1 SY, Dværgterne 1 R. Finn Eriksen
Hunderup skov: Mandarinand 1 R han (Skovsøen), Sildemåge 3 R (I Skovsøen, as you´d might have guessed), Skovsanger 2 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Finn Eriksen
Fakkemosen: Bynkefugl 12 R. Finn Eriksen
Nordskov (12:45-13:30): Musvåge 168 V. Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved (09:30-12:00): Dværgmåge 1 R (2. sommer), Vendehals 1 R, Gul Vipstjert 136 R (Heraf ca. 100 thunbergi), Stenpikker 23 R, Ringdrossel 1 R han, Rødrygget Tornskade 1 R han. Søren Gjaldbæk
Torpegård Skov, Tarup: Gulbug 1 SY. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle: Grå Fluesnapper 1 FU, Korttået Træløber 2 SY. Per Rasmussen


    Lærkefalk fouragerede i Fredmosen

Søndag 9. maj 2004:

Klisenor Sydlangeland (7:45): Sølvhejre 1s. Ole Goldschmidt
Monnet, Taasinge
(05:30-11:20): Skarv 11 R, Fiskehejre 8 R,Knopsvane 13 R, Knopsvane 0 (3 YP) YP, Sangsvane 1 R, Grågås 43 R, Grågås 0 (3 YP) YP, Mørkbuget Knortegås 234 R, Gravand 51 R, Gravand 0 (2 YP) YP, Pibeand 1 hun R,
Pibeand 1 han R, Knarand 1 R, Knarand 0 (1-2 YP) YP, Krikand 6 R,
Gråand 11 R, Gråand 0 (4 YP) YP, Atlingand 1 han R, Skeand 5 R, Skeand 0 (2 YP) YP, Ederfugl 213 R, Ederfugl 0 (4 YP) YP, Toppet Skallesluger 14 R,
Toppet Skallesluger 0 (2 YP) YP, Munk 2 SY, Fjeldvåge 1 N, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 FU, Blishøne 18 R, Strandskade 10 R, Strandskade 0 (41 YP) YP, Klyde 6 R, Klyde 0 (3 YP) YP, Stor Præstekrave 0 (3 YP) YP, Vibe 0 (30 YP) YP, Almindelig Ryle 0 (1-2 YP) YP, Brushane 6 R, Stor Kobbersneppe 0 (1-2 YP) YP, Sortklire 1 R, Rødben 0 (39 YP) YP, Hvidklire 6 R, Hættemåge 89 R
Stormmåge 0 (71 YP) YP, Sølvmåge 46 R, Svartbag 11 R, Svartbag 0 (1 YP) YP, Havterne 52 R, Dværgterne 2 R, Ringdue 9 OF, Sanglærke 0 (84 YP) YP, Digesvale 28 R, Landsvale 6 R, Bysvale 1 R, Engpiber 0 (18 YP) YP, Hvid Vipstjert 4 R, Hvid Vipstjert 0 (1 YP) YP, Jernspurv 1 SY, Stenpikker 8 R,
Sangdrossel 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 25 R, Stær 5 R,
Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 R, Rørspurv 0 (1 YP) YP, Hare 8 R. Poul Rasmussen
Bøjden Nor
(16:15-16:50): Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 26 R (Gult halsbånd 81CP), Grågås 2 R, Gravand 6 R, Troldand 10 R, Bjergand 12 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rørhøg 2 R, Strandskade 4 R, Klyde 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Rødben 4 R, Sildemåge 1 (PH), Splitterne 1 R, Fjordterne 1 R, Stær 20 R
Henninge Nor, Langeland
(05:00-06:30): Grågås 30 R, Gravand 8 R, Troldand 30 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Havterne 4 R, Gøg 1 SY, Jernspurv 1 SY, Nattergal 3 SY, Stenpikker 4 R, Græshoppesanger 3 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Gulspurv 3 SY
Fredmosen, Langeland
(13:05-13:45): Musvåge 9, Nattergal 2 R, Rørsanger 2 R, Rørspurv 2 R, Lærkefalk 1 FU.
Lunden, Langeland
(12:30-12:45): Rødstjert 1 R, Bynkefugl 12 R
Fakkemosen, Langeland (
12:15): Nattergal 1 SY, Bynkefugl 20 R, Stenpikker 1 R, Rørsanger 1 SY
Fakkebjerg, Langeland
(11:15-12:05): Rørhøg 2 R, Musvåge 2, Rød Glente 1 N
Gulstav Mose, Langeland
(09:30-11:10): Lille Lappedykker 2 R, Rørsanger 1 SY, Rød Glente 1 N
Søgaard Mose, Langeland (07:10-09:10):
Rødstrubet Lom 3 S (Set fra P-pladsen PH), Blisgås 1 R (Sammen med grågæs), Grågås 20 R, Dværgfalk 1 N, Gøg 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovpiber 1 N, Nattergal 1 SY, Rødstjert 1 R hun, Stenpikker 1 R
Søgaard Pyt, Langeland
(07:00): Rørhøg 2 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R
Ristinge v. Halen
(17:00-18:00): Mørkbuget Knortegås 350 FU, Gul Vipstjert 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Ristinge: Rørhøg 2 SØ hun (Indtræk fra Ærø), Tårnfalk 2 YP, Rødstjert 2 YP, Grå Fluesnapper 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev (13:30): Rørdrum 4 R (Set flyvende i samme kikkertfelt), Rørhøg 2 R, Sortklire 2 R (I sommerdragt), Tinksmed 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 R, [BIS]
Gulstav Mose (13:30-15:00): Rørdrum 1 HØ, Grågås 44 R (+ pull.), Tornsanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Fakkemose (13:00-13:30): Jernspurv 1 SY, Nattergal 2 SY, Bynkefugl 22 R (Indenfor 100 m.). Per Damsgaard-Sørensen
Kelds nor v. fyret
(12:30): Stenpikker 4 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Bruns Banke, Sydlangeland (12:30): Musvåge 1 N, Gøg 1 R, Bynkefugl 3 R, Gærdesanger 2 R. . Ella Mikkelsen
Fredsmosen (11:00-12:00): Rørhøg 2 R (( 1 par )), Gøg 2 HØ, Nattergal 2 SY, Rødstjert 1 FU hun, Bynkefugl 6 FU, Gærdesanger 2 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Fredsmosen, Sydlangeland (15:20): Rørhøg 2 FU (Par), Gøg 1 HØ, Nattergal 1 SY, Bynkefugl 4 R, Rørsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Løvsanger 3 SY, Halemejse 2 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev nor (09:15-10:45): Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Rørdrum 1 HØ, Grågås 62 R ((+pull)), Gravand 17 R, Knarand 3 R, Krikand 12 R, Skeand 12 R, Taffeland 12 R, Troldand 23 R, Rørhøg 1 FU AD han, Fjordterne 2 FU, Gøg 1 HØ, Rørsanger 6 R, Skægmejse 1 R, Rørspurv 3 R. Per Damsgaard-Sørensen
Tryggelev Nor (07:10-10:00): Rørdrum 2 HØ, Knarand 5 FU, Atlingand 2 R, Bjergand 45 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 3 FU, Temmincksryle 3 FU, Sortklire 1 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 FU, Fjordterne 2 R, Gøg 1 HØ, Mursejler 7 FU, Rørsanger 2 SY, Skægmejse 3 R, Rørspurv 4 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor (07:10-10:00): Rørdrum 2 HØ, Knarand 5 FU, Atlingand 2 R, Bjergand 45 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 3 FU, Temmincksryle 3 FU, Sortklire 1 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 FU, Fjordterne 2 R, Gøg 1 HØ, Mursejler 7 FU, Rørsanger 2 SY, Skægmejse 3 R, Rørspurv 4 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose, Fugletårn (11:00-12:15): Rørdrum 2 HØ, Knarand 1 R, Taffeland 4 R, Hvepsevåge 3 NØ, Rørhøg 1 FU han, Musvåge 10 NØ, Blishøne 1 R (+ 3 pul), Gøg 1 HØ, Rødstjert 1 FU, Stillits 1 R, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav: Rørdrum 2 R (Paukende), Hvepsevåge 3 NØ, Rørhøg 2 R, Musvåge 10 NØ, Husrødstjert 1 R. Birte Sørensen
Løkkeby Enge
: Atlingand 2 R (Han og hun), Nattergal 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R. Birte Sørensen

         Bynkefugl invasion på Sydlangeland
Bispeengen
(06:35-09:55): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 10 R, Grågås 2 R (Yp m 4 pull), Gravand 8 R, Gråand 33 R, Troldand 4 R, Rørhøg 1 R (Mobbet af vibe), Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 25 R, Blishøne 2 R (YP med pull), Vibe 8 R, Vibe 2 R (YP med pull), Hættemåge 20 R, Klippedue 3 R, Gøg 1 HØ, Mursejler 6 FU, Jernspurv 1 SY (Ved Havnecentret), Sangdrossel 1 R, Rørsanger 4 HØ, Tornsanger 3 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY (Flere hø), Rødrygget Tornskade 1 R han, Stær 8 R, Rørspurv 1 SY. Anthony Carter
Midskov Mose (14:30-15:00): Knarand 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 15 R, Temmincksryle 2 R, Rødben 8 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 9 R. Bente, Tim Hesselballe, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Klintebjerg,Dørholm (13:25): Lille Kobbersneppe 108 FU. Dieter Maaszen
Vågebakken Fyns Hoved (12:00-14:00): Rørhøg 1 R, Blå Kærhøg 1 NØ, Spurvehøg 6 NØ, Musvåge 107 NØ, Fiskeørn 1 NØ, Tårnfalk 1 R, Lille Kobbersneppe 100 TF, Tyrkerdue 2 N. Bente, Tim Hesselballe, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tornen Fyns Hoved (11:30): Skarv 600 R, Ederfugl 41 R, Strandskade 28 R, Stor Præstekrave 3 R, Stor Regnspove 2 R, Stenvender 3 R, Splitterne 30 R, Havterne 10 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Firtals Strand (14:00-15:00): Spidsand 2 FU, Atlingand 3 FU, Skeand 4 FU, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 10 R, Brushane 39 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 3 FU, Nattergal 1 HØ. Dieter Maaszen
Vigelsø (10:30-12:00): Grågås 360 R, Skeand 13 FU, Brushane 1 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 8 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (09:05): Lille Præstekrave 1 FU, Mudderklire 2 FU. Dieter Maaszen
Fyns Hoved (08:20-11:15): Bramgås 2 N, Spurvehøg 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 10 R, Strandskade 6 R, Rødben 1 R, Tejst 4 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 50 R, Hvid Vipstjert 9 R, Jernspurv 1 R, Bynkefugl 2 R, Solsort 3 R, Misteldrossel 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 14 R, Løvsanger 1 R, Broget Fluesnapper 1 R hun, Rødrygget Tornskade 1 R, Stillits 1 R, Tornirisk 6 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fynshoved: Lille Regnspove 1, Gul Vipstjert 30 R, Gærdesanger 1 T, Tornsanger 10 R, Broget Fluesnapper 1 R hun. Bente, Tim Hesselballe
Bispeengen Odense (08:05): Rørsanger 1 HØ, Rødrygget Tornskade 1 FU. Dieter Maaszen
Bispeengen (20:00-21:30): Fiskehejre 3 R, Grågås 3 YP (+ 2 + 2 + 5 unger), Rødben 2 FU, Mudderklire 1 R, Stormmåge 2 OF, Digesvale 50 FU (+), Landsvale 10 FU (+), Hvid Vipstjert 2 R, Græshoppesanger 2 SY (Den ene set), Rørsanger 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 R, Rørspurv 1 SY. Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech
Bispeeng (20:00-21:30): Vandrikse 1 R, Græshoppesanger 2 SY (En ved åen og en på dæmningen). Bent Juhler
Søhusstien,Odense (07:40): Havesanger 1 HØ. Dieter Maaszen
Tarup Vandmølle: Hvepsevåge 2 OF, Spurvehøg 1 OF, Fiskeørn 1 NØ (Kl. 12.10), Tårnfalk 1 OF. Per Rasmussen
Brobyværk (19:15): Nattergal 1 SY. Peder Blommegård
Lyø (09:30): Mørkbuget Knortegås 140 R, Strandhjejle 1 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R. Richard Burzynski
Nærå Strand (20:45): Lille Kobbersneppe 140 R. Jens Bækkelund


   Skestork

Lørdag 8. maj 2004:

Svendborgsund ved Iholm (16:40): Mørkbuget knortegås 22.
Søgård Mose, Langeland
(15:40): Nilgås R. Jacob Sterup
Svendborg (haven)
(13:20): Grå fluesnapper 2 FU.
Henninge Nor
(morgen): Lille Præstekrave 1, Græshoppesanger 1 SY, Atlingand 4, Rød Glente 1 2k, Gulbug 1 SY, Havesanger 2 SY. Ole Goldschmidt
Tryggelev by
(11:20): Sort Glente 1 S, Blå Kærhøg 1 S han. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Gulstav Mose, Langeland
(13:00): Rørdrum 1 HØ. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Fredmosen, Langeland
(12:30): Rørdrum 1 HØ, Nattergal 1 SY. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Dovns Klint
(12:25): Nattergal 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Tryggelev Nor
(09:15-10:45): Rørdrum 2 R (Set flyvende sammen), Rørhøg 1 R, Gøg 2 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Tryggelev Nor, Sydlangeland
(5:30-8:00): Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Skestork 1 AD Sommerdragt/yngledragt R, Knopsvane 6 R, Grågås 90 R, Gravand 14 R, Knarand 6 R, Krikand 6 R, Skeand 18 R, Taffeland 28 R, Troldand 30 R, Bjergand 40 R, Hvinand 8 R, Rørhøg 1 han R, Rørhøg 1 hun R, Agerhøne 8 R, Vandrikse 2 SY, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 18 R, Temmincksryle 7 R, Lille Regnspove 1 OF, Rødben 2 R, Gøg 3 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Nattergal 1 SY, Stenpikker 2 R, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 6 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Skægmejse 2 R, Stær 40 R, Rørspurv 6 SY, Rørdrum 1 HØ.
Piledybet: Rørdrum 1 SY, Rørhøg 2 R, Rødstjert 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Odense Å, Dalum- Skt. Klemens (07:20-09:00): Spurvehøg 1 FU, Vandrikse 1 HØ, Gøg 2 HØ, Nattergal 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 4 SY, Munk 3 SY, Gransanger 6 SY, Løvsanger 6 SY, Træløber 1 FU, Skovskade 2 R, Grønirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (08:00-09:15): Gravand 55 R, Knarand 4 R, Atlingand 2 R, Skeand 30 R, Klyde 34 R, Temmincksryle 13 FU, Brushane 13 FU, Tinksmed 21 FU, Mudderklire 2 FU, Rødstjert 1 SY han, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Bomlærke 1 SY. Claus Pedersen
Ølundgård Inddæmning (06:30-08:00): Grågås 192 FU, Knarand 2 R, Klyde 47 R, Stor Præstekrave 2 FU, Almindelig Ryle 18 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 2 FU, Tornsanger 2 SY. Claus Pedersen
Fjordmarken (10:00-13:40): Gråstrubet Lappedykker 1 HØ, Rørhøg 6 R, Dværgfalk 1 R, Vandrikse 2 HØ, Klyde 2 R, Temmincksryle 3 R, Tinksmed 1 R, Gul Vipstjert 70 R (Ca. 90% thunbergi), Nattergal 2 SY, Græshoppesanger 1 SY, Sivsanger 3 SY, Rørsanger 6 SY, Skægmejse 8 R. Kristoffer Egelund Jørgensen, Henrik M Hestbech, Martin S. Nielsen, Tim Hesselballe
Enebærodde (05:00-09:40): Dværgfalk 4 Ø, Strandhjejle 11 R, Vibe 3 Ø, Lille Kobbersneppe 330 R, Stenvender 1 R, Mursejler 1 Ø, Digesvale 14 Ø, Landsvale 27 Ø, Bysvale 41 Ø, Skovpiber 56 Ø, Engpiber 76 Ø, Gul Vipstjert 252 Ø, Stær 4 Ø, Bogfinke 4 Ø, Stillits 15 Ø, Grønsisken 45 Ø, Tornirisk 11 Ø, Kernebider 2 Ø. Kristoffer Egelund Jørgensen, Henrik M Hestbech, Martin S. Nielsen, Tim Hesselballe
Bispeeng (20:45-22:00): Fiskehejre 5 R, Grågås 23 R, Gravand 6 R, Skeand 1 R han, Troldand 6 R, Digesvale 4 R, Landsvale 3 R, Bysvale 15 R, Græshoppesanger 1 SY (Ved stavisåen mellem roklubben og udløbet og sandsynligvis yderligere en midt på dæmningen), Rørsanger 2 SY, Rørspurv 3 SY. Bent Juhler


    Hvepsevåge

Fredag 7. maj 2004, Bededag:

Hov Nordstrand (5:45-10:00): Hvepsevåge 5 N, Rørhøg 1 N, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Almindelig Ryle 4 N, Hvidklire 2 N, Almindelig Kjove 1 NØ, Sildemåge 2 N, Svartbag 1 Ø, Splitterne 2 FU, Splitterne 1 N, Havterne 5 N, Ringdue 51 N, Tyrkerdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 14 N, Landsvale 9 N, Bysvale 12 N, Skovpiber 5 N, Engpiber 3 N, Gul Vipstjert 23 N, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 6 R, Gransanger 2 R, Stær 13 N, Bogfinke 58 N, Kvækerfinke 10 N, Grønirisk 5 N, Stillits 4 N, Tornirisk 9 N, Gulspurv 8 R.
Tryggelev Nor, Sydlangeland
(11.15): Sortterne 2 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Kelds Nor, Sydlangeland: Blisgås 1. Ole Goldschmidt
Fredmosen, Sydlangeland: Sorthalset Lappedykker 1. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor, Sydlangeland: Sortterne 2 ad, Havørn 1 3k først R senere syd, Temmincksryle 16 R, Rørdrum 3 trut. Ole Goldschmidt
Ristinge Camping, Sydlangeland (18:30): Nattergal 1 HØ, Ringdrossel 1 R. Inge lise og Søren Lindhardtsen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav Mose, Sydlangeland (15:00-16:15): Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Rørdrum 1 HØ, Grågås 28 R (14 par med min 60 unger), Knarand 3 R, Atlingand 2 R, Taffeland 16 R, Rørhøg 2 R, Hvidklire 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tryggelev Nor, Sydlangeland (12:45-14:30): Toppet Lappedykker 17 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Rørdrum 1 HØ, Knarand 8 R, Skeand 8 R, Bjergand 30 R, Rørhøg 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Temmincksryle 7 R, Tinksmed 1 R, Dværgterne 1 R, Sortterne 5 R, Gøg 1 HØ, Mursejler 1 R, Digesvale 150 R, Skægmejse 1 R, [NBJ, LIS]
Nakkebølle Inddæmning (10:00-10:30): Atlingand 3 R han, Temmincksryle 4 R, Sortklire 2 R, Rødben 4 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 6 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Midskov Mose, Hindsholm (13:45-14:45): Fiskehejre 3 R, Gravand 2 R, Knarand 2 R (Par), Rørhøg 1 FU han, Musvåge 1 R, Klyde 2 YP, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 14 R, Temmincksryle 1 FU, Brushane 4 FU hun, Rødben 12 FU, Tinksmed 6 FU, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 32 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Tornsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Verstermade, Mesinge (15:00-16:00): Knopsvane 2 R, Gravand 6 R, Blishøne 4 R, Strandskade 12 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 6 R, Lille Kobbersneppe 42 R (I strandkanten), Rødben 8 R, Sanglærke 4 SY, Engpiber 2 FU, Stenpikker 3 R, Ringdrossel 1 R han, Stær 60 FU, Bomlærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Bogensø (12:40): Rørhøg 2 FU, Gøg 1 YF. Ella Mikkelsen
Sø ved Pederstrup (11:30): Vandrikse 1 HØ. Flemming G. Andersen
Fyns Hoved (07:00-11:30): Gravand 8 R, Spurvehøg 2 N, Musvåge 1 FU, Stor Præstekrave 1 R, Havterne 12 R, Tejst 5 FU, Gøg 1 HØ, Mursejler 1 FU, Digesvale 1 FU, Landsvale 18 FU, Engpiber 4 R, Gul Vipstjert 12 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Gærdesmutte 1 SY, Gærdesanger 5 SY, Tornsanger 4 FU, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 6 SY, Topmejse 1 R, Sortmejse 3 TF, Blåmejse 2 R, Stillits 1 OF, Grønsisken 5 N, Dompap 1 SY. DOFFYN- TUR, Ella Mikkelsen
Knudshoved (08:30-11:00): Dværgterne 2 FU, Gøg 1 HØ. Anthony Carter
Fjordmarken (10:35-11:45): Rørhøg 6 R (3 hun og 3-4 han. 1 han med mørkt hoved og helt lys kropsunderside!), Hvidklire 4 R, Tinksmed 7 R, Gul Vipstjert 15 R, Rørsanger 1 SY, Skægmejse 2 R. Tim Hesselballe
Enebærodde (05:00-10:25): Grågås 2 N, Hvepsevåge 1 NØ (09.10), Spurvehøg 10 NØ, Dværgfalk 1 Ø hun, Lille Kobbersneppe 108 N, Sildemåge 3 NØ, Gøg 1 Ø, Mursejler 4 Ø, Digesvale 61 Ø, Landsvale 54 Ø, Bysvale 39 Ø, Skovpiber 9 Ø, Engpiber 2 Ø, Gul Vipstjert 10 Ø, Gærdesanger 1 Ø, Løvsanger 2 Ø, Allike 12 NØ, Stær 58 Ø, Bogfinke 21 Ø, Grønirisk 16 Ø, Stillits 17 Ø, Grønsisken 5 Ø, Tornirisk 51 Ø, Bomlærke 2 Ø. Tim Hesselballe
Dræet, Bogense: Skarv 13 R, Grågås 25 (1-1 YP) YP, Gravand 13 R, Gråand 5 R, Skeand 1 R, Ederfugl 160 (15-15 YP) YP, Toppet Skallesluger 7 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 6 R, Klyde 9 R, Strandhjejle 2 R,
Almindelig Ryle 150 R, Lille Kobbersneppe 87 R, Hvidklire 1 R, Stormmåge 2 (1-1 YP) YP, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 125 (9-9 YP) YP, Havterne 50 R, Sanglærke 12 (12-12 YP) YP, Landsvale 2 R, Engpiber 9 (9-9 YP) YP, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Tornsanger 3 R, Musvit 1 R, Rørspurv 2 R, Rådyr 3 R. Jens Bækkelund
Ejlinge, Bogense: Gravand 14 R, Pibeand 2 R, Krikand 14 R, Gråand 1 R, Ederfugl 25 R, Toppet Skallesluger 4 R
Strandskade 7 R, Klyde 2 R, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Regnspove 24 R, Rødben 1 R, Mudderklire 1 R
Stormmåge 900 R, Splitterne 1 R, Sanglærke 3 (3-3 YP) YP, Engpiber 4 (4-4 YP) YP, Solsort 4 R, Tornsanger 2 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 R, Ræv 1 R, Rådyr 3 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm, Bogense: Skarv 20 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Gravand 9 R, Gråand 2 R, Ederfugl 130 (11-11 YP) YP, Toppet Skallesluger 6 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 17 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 5 R, Hvidklire 3 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 2 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 21 (21-21 YP) YP, Engpiber 13 (13-13 YP) YP, Gærdesanger 1 R, Løvsanger 1 R, Stær 10 R, Rørspurv 1 (1-1 YP) YP, Rådyr 2 R. Jens Bækkelund


      Ringdue fra haven

Torsdag 6. maj 2004:

Søbygård, Ærø: Havørn 2 OF (15:25). Jens Bech
Espe:
Bynkefugl 1 R. Bent Staugaard
Åmosen, Ollerup
(06:30-06:40): Rørhøg 1 FU han, Grønbenet Rørhøne 1 HØ, Stor Flagspætte 1 SY, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 1 SY, Rørspurv 1 SY, Knopsvane 2 OF, Fiskehejre 1 OF.
Syltemade Ådal, Ballen (06:00-06:20): Jernspurv 2 SY, Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY.
Sundet, Faaborg (08:40): Atlingand 2 R (Par), Havesanger 1 SY (Prices have). Lars Bonne Rasmussen
Brændegaards Sø (11:50-13:00): Fiskehejre 1 OF, Grågås 54 R, Gravand 2 R, Atlingand 2 R, Skeand 4 R, Troldand 16 R, Hvinand 2 FU, Rørhøg 1 FU, Strandskade 2 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Nattergal 1 HØ, Tornsanger 1 SY, Rørspurv 2 R. Jørgen Hansen, Torben Møller
Nakkebølle Inddæmning (09:30-11:30): Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 26 R, Gravand 2 R, Atlingand 1 R, Skeand 8 R, Troldand 23 R, Ederfugl 4 R, Toppet Skallesluger 8 R, Musvåge 1 R, Vandrikse 1 HØ, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Vibe 26 R, Rødben 1 R, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 5 FU, Gøg 1 SY, Digesvale 8 FU, Landsvale 100 FU (Min.), Hvid Vipstjert 2 FU, Tornsanger 2 SY, Munk 1 R, Løvsanger 1 SY, Tornirisk 3 R, Gulspurv 4 SY. Jørgen Hansen, Torben Møller
Torpegård Skov, Tarup: Havesanger 1 SY. Per Rasmussen
Bøjden Nor (6:00-8:30): Klyde 6 FOU, Brushane 1 R, Rødben 10 FOU/SY, Strandskade 4 FOU/SY, Almindelig Ryle 3 FOU, Mudderklire 8 FOU, Stor Præstekrave 6 FOU/SY, Vibe 4 FOU/SY, Havterne 1 FOU, Splitterne 2 FOU
Svartbag 4 R, Gravand 20 R, Gråand 10 FOU, Troldand 11 R, Bjergand 6 R/FOU, Ederfugl 4 R ( i noret ), Knopsvane 30 FOU, Toppet Skallesluger 3 FOU, Gråstrubet Lappedykker 3 FOU, Fiskehejre 6 FOU, Kornværling 1 SY ( Bøjden Landevej ), Havesanger 1 SY ( Bøjden Landevej ), Rødstjert 1 SY, Digesmutte 1 FOU, Engpiber min 4 FOU/SY
. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bøjden Landevej (07:45): Havesanger 1 SY.
 Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Kirkendrup (06:05): Tornsanger 1 SY. Henrik Andersen
Rosilde, Naturstien (23:00-00:30): Vandrikse 1 HØ, Nattergal 6 SY, Sivsanger 2 SY. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Tarup Grusgrave (19:00-20:15): Hvepsevåge 1 Ø, Rørhøg 1 FU han (Sjælden i området), Gøg 1 SY. Per Rasmussen
Hunderup skov: Grå Fluesnapper 1 R. Søren Gjaldbæk


        Stenvender på Thurø Rev

Onsdag 5. maj 2004:

Thurø Rev, Thurø (14:20-15:35): Skarv 12 R, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 2 R, Bramgås 300 OF Ø, Mørkbuget Knortegås 32 R, Gravand 8 R, Rørhøg 1 hun FU, Vibe 8 R, Rødben 6 R, Hvidklire 3 R, Stenvender 1 R, Engpiber 4 R, Rødstjert 1 FU, Stenpikker 6 R, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Stær 26 R, Tornirisk 6 R, Rørspurv 2 SY.
Løkkeby Enge:
Atlingand 18, Nattergal 1 SY. Ole Goldschmidt
Vejlen, Taasinge
(07:15): Tinksmed 3 R, Gærdesanger 1 SY.
Søby Monnet, Taasinge (05:30-05:50): Grågås 2 R, Bramgås 60 R, Gravand 26 R, Krikand 2 R, Stor Kobbersneppe 1 FU, Havterne 16 R.
Store Stege: Gøg 1 SY, Tornsanger 2 SY. Freddy S Hansen
Slipshavn: Gul Vipstjert 4 R (Heraf 2 af racen feldegg). Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Nyborg Strand (19:50): Dværgterne 2 FU. Tim Hesselballe
Knudshoved (12:45-16:30): Lille Kobbersneppe 3 T, Dværgterne 2 R (2-4 stk.), Skovpiber 6 TF, Gul Vipstjert 9 T, Rødstjert 6 R, Bynkefugl 8 R, Stenpikker 7 R, Gærdesanger 30 R, Tornsanger 20 R, Skovsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 R hun. Tim Hesselballe
Sølyst, Nyborg (17:31): Aftenfalk 1 T AD han. Thomas Siig Kristensen
Hasmark Mose (09:00): Lille Lappedykker 2 SY, Gøg 1 SY, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 5 SY. Birgitte Daugaard, Tim Hesselballe
Faaborg (10:00): Bramgås 200 T ( skønnet ), Mursejler 1 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg ( 11:30-12:30): Dværgmåge min 3 FOU ( 1 2k ), Hættemåge min 300 FOU, Fjordterne 2 FOU, Sortterne 2 FOU, Hvidklire 1 FOU, Lille Præstekrave 1 FOU, Strandskade 1 FOU, Grågås 8 ( par med en pull ), Blishøne min 30 reder ( 10 kuld ), Gøg 1 SY, Havesanger 2 SY ( Prices Have ).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bispeengen, Odense (20:30-21:00): Rørhøg 1 FU AD han, Gøg 1 HØ, Landsvale 32 R (I samme træ for natten), Bysvale 6 FU, Rørsanger 2 HØ, Rørspurv 4 SY. Per Damsgaard-Sørensen


        To af faserne fra måneformørkelsen den 4. maj 04 ved Svendborgsund

        Hybrid Blåvinget And

Tirsdag 4. maj 2004:

Vitsø, Ærø: Bramgås ca 350 NV (11-tiden). Jens Bech
Rudkøbing :
Mursejler 15 fou. Ole Goldschmidt
Nakkebølle Inddæmning
(15:00 - ?): Blåvinget and (Hybrid med Skeand) 1, Sorthalset lappedykker 8.
(Nakkebølle Inddæmning
(16:30): Sorthalset Lappedykker 3 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU. Freddy S Hansen
Nakkebølle Inddæmning
(14:30-18:00): Hybrid Fugl 1 R (Blåvinget And X Skeand X ??? Fuglen ligner overfladisk set en Blåvinget And). (Der findes en skeand i Austalien/New Zealand, som ligner den noget, men har dog gråligt hoved og lidt lysplettet på brystet. Min påstand er at der er tale om en hybrid Blåvinget And X Skeand, Der er vedlagt et link, som dog ikke ligner helt vores and, men Lilly Sørensen, der arbejder med plante-forædling til daglig siger, at hybrider falder meget forskelligt ud. Prøv at se dette link!
http://www.surfbirds.com/media/Photos/2002-0323-ethebwteal.jpg . Niels Bomholt.)
Se også DofFyn...
Nakkebølle Inddæmning
(14:30-17:30): Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 32 R, Sorthalset Lappedykker 9 R, Knarand 12 R, Atlingand 3 R, Skeand 20 R, Troldand 64 R, Bjergand 10 R, Hvinand 2 R, Rørhøg 1 R han, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Rødben 2 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 10 R, Fjordterne 2 R, Gøg 1 R, Løvsanger 1 R. Niels Bomholt
Karlsmosen
(15:00-17:30): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 6 V, Grågås 40 R, Gravand 20 R, Krikand 5 R, Skeand 6 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 150 R, Strandskade 2 FU, Vibe 10 R, Rødben 2 R, Hvidklire 10 R, Gråkrage 40 R (ægrøvere). Eskild Nielsen
Thurø Skole, Thurø
(07:40): Bysvale 2 R (2 af skolens ynglende bysvaler).
Rudkøbing (15:45): Lærkefalk 1 OF (Mod vejlen). Torben Møller
Søby Monnet, Tåsinge (09:30-11:00): Bramgås 54 TF, Gravand 12 R, Strandskade 8 FU, Klyde 5 FU, Lille Regnspove 3 FU, Stor Regnspove 1 FU, Rødben 7 FU. Torben Møller
Arreskov sø/Sollerup (13:00): Nattergal 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Arreskov Sø: Dværgmåge 3 FU, Sortterne 1 FU. Freddy S. Hansen
Faaborg gymnasium (12:00): Mursejler 3 R. Lars Bonne Rasmussen
Noret Tåsinge (09:45): Bynkefugl 1 R han, Stenpikker 3 R. Poul Rasmussen
Bøgebjerglund Sø + enge (9:15-9:45) :Knopsvane 2 ( en rugende ), Skeand 1 R ( han ), Gråand 5 FOU, Gravand 10 FOU, Troldand 2 R, Blishøne 4 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 FOU, Vibe 4 FOU, Strandskade 3 FOU, Stormmåge 20 FOU, Digesmutte 3 FOU, Rødstjert 1 SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Faaborg (5:00): Gøg 1 SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (18:30-19:30) :Lille Præstekrave 1 FOU, Mudderklire 2 FOU, Strandskade 1 FOU, Dværgmåge 1 ad FOU ( kl 14:00 ), Rørsanger 3 SY, Tornsanger 1 SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tarup Grusgrave (09:00-12:00): Bysvale 1 R, Rødstjert 1 R, Stenpikker 1 R hun, Tornsanger 4 SY, Lille Gråsisken 3 SY. Per Rasmussen
Brændegårds Sø: Fjordterne 2 R, Rørsanger 1 SY. Freddy S. Hansen
Bispeeng, Odense (15:00): Temmincksryle 1 R, Tinksmed 4 R, Fjordterne 1 R, Tornsanger 1 R. Tim Hesselballe
Bispeeng (20:30-22:00): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 10 R (Mange pull), Gravand 8 R, Skeand 1 R han, Troldand 4 YP (2 par), Blishøne 20 R (Flere på rede), Vibe 5 R, Rødben 2 R, Græshoppesanger 1 SY (Ca. 20 meter vest for bænken sang kortvarigt helt ud mod stien). Bent Juhler
Gl. Kappendrup, Kappendrup Gl. Kappendrupvej 67, Otterup : Hærfugl 2 R. Bodil Birksholm


        Gul vipstjert

Mandag 3. maj 2004:

Vejlen Tåsinge (22:00): Bramgås 600 Ø, Vandrikse 4 HØ, Gøg 1 HØ. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Nybølle (21:00): Vendehals 2 R
(I strandtudsegrusgrav).
Arreskov Sø (20:30):
Lille Præstekrave 4 R (Parringsspil), Mudderklire 8 R, Dværgmåge 2 FU AD, Dværgmåge 1 FU JUV, Sortterne 1 R, Gøg 1 HØ, Gul Vipstjert 1 R.
Korinth ved Kroen
(20:00): Nattergal 1 SY.
Brændegaard Sø
(19:30): Rørsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY.
Slipshavn
(11:30-11:45): Ringdrossel 1 R han (Fouragerende med solsorte), [EDR]
Søby Monnet
(08:15): Mørkbuget Knortegås 154 R, Knarand 1 YP (1 par), Broget Fluesnapper 1 R (I hegn). Poul Rasmussen
Tarup Grusgrave:
Duehøg 1 OF, Rødben 2 R, Mudderklire 5 R, Sildemåge 4 R. Per Rasmussen
Romsø:
Musvåge 15 T (I en skrue), Fjeldvåge 1 R, Stenvender 5 R, Tejst 1 R, Ringdrossel 3 R. Erik Ehmsen
Svendborgsund ved Iholm
(11:45 - 12:40) : Bramgås 90 Ø, 200 Ø, 200 Ø.
Præstevænget, Svendborg
(10:45): Kernebider 1 R.
Vesteregn: Bramgås 2000 T (Skøn - fordelt på 8 flokke kl 7-10). Finn Eriksen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 R (1 SY + 1 set), Savisanger 1 SY. Finn Eriksen
Knold Nor/strand ( Dyreborg ) (9:00-10:00): Atlingand 1 FOU, Krikand 6 FOU, Gråand min 8 FOU, Gravand 6 FOU, Grågås 5 FOU, Toppet Skallesluger 14 FOU, Gråstrubet Lappedykker 3 FOU, Blishøne 30 FOU, Skarv 6 R, Rødben 4 FOU ( 1 SY ), Vibe min 2 FOU, Klyde 2 FOU, Hvidklire 5 FOU, Strandskade 2 FOU, Mudderklire 3 FOU, Havterne min 8 FOU, Stær 20 FOU,Tornsanger 2 SY, Gul Vipstjert 1 T, Sortkrage 1 FOU, Ravn 1 FOU ( fødetransport ).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


        Dagens vendehals fra Taasinge

Søndag 2. maj 2004:

Ny Gesinge (18:10): Vendehals 1 R (Jagtede myrer i drivhuset). Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Løkkeby Enge, Spodsbjerg:
Hvidklire 1 FU, Nattergal 1 SY. Peder Rasmussen
Åmosen, Ollerup
: Nattergal 1 Sy. Erik Danielsen
Arreskov Sø
: Dværgmåge 29 R,  Sorthalset lappedykker 2, Rørdrum 1. Erik Ehmsen
Svendborgsund
(07:45-19:31): Bramgås 660 Ø (07.45: 200, 11.38: 140, 11.41: 275 og 19.31: 45), [NAN]
Nakkebølle Inddæmning
(20:00-21:00): Sorthalset Lappedykker 2 R, Grågås 12 R (6 par med unger), Knarand 12 R, Krikand 58 R, Spidsand 1 R, Atlingand 1 R, Rørhøg 1 R han, Strandskade 2 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Lille Regnspove 3 NØ, Sortklire 1 R, Rødben 1 R, Tinksmed 4 R, Fjordterne 3 R, Digesvale 350 R. Niels Bomholt
Firtalstrand (18:00): Brushane 7 R, Tinksmed 10 R, Gul Vipstjert 1 R. Jens Bækkelund
Mellem Espe og Findinge (15:15): Sydlig Nattergal 1 SY. Bent Staugaard
Mejlhoved, Drejø (14:25-15:30): Gråstrubet Lappedykker 8, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4, Grågås 70 (Mange kuld), Mørkbuget Knortegås 30 R, Gravand 12, Gråand 10, Skeand 4 R, Troldand 50 R, Fasan 2, Blishøne 15, Strandskade 2, Klyde 2, Stor Præstekrave 2, Vibe 4, Brushane 5 R, Tinksmed 2 R, Hættemåge 25, Stormmåge 125 (Koloni), Sølvmåge 85 (Koloni), Svartbag 1, Havterne 4, Sanglærke 5 SY, Engpiber 4, Stær 1, Rørspurv 3. Niels Andersen
Ny Gesinge (14:15): Bramgås 85 N. Pol Rasmussen
Gyldensteens enge (13:30): Vendehals 1 R. Jens Bækkelund
Drejø, Mejlhoved indsendes separat (12:15-16:30): Lille Lappedykker 1 SY,  (Nørresø), Gråstrubet Lappedykker 6 R (Nørresø), Skarv 20 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 90 R (3 ynglepar), Grågås 75 (Flere familier), Mørkbuget Knortegås 140 R, Gravand 22 R, Gråand 17, Skeand 12 R, Taffeland 2 R, Troldand 375 R (Nørresø), Bjergand 75 R (Nørresø), Ederfugl 18 (Flere ungekuld), Toppet Skallesluger 10 R, Rørhøg 2 FU han, Fasan 10, Strandskade 12, Stor Præstekrave 2, Vibe 6, Sortklire 3 R, Rødben 10, Hvidklire 3 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 100 (Koloni ved Tørvegravene), Svartbag 4 R, Havterne 8 R, Ringdue 8, Landsvale 15, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 8 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 6 SY, Græshoppesanger 1 R (Knappen), Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 15 SY, Sortkrage 1, Gråkrage 9, Stær 1, Gråspurv 25, Bogfinke 10, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 20, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 10. Niels Andersen
Ølund, Fugletårn (12:12): Knopsvane 53 R, Grågås 146 R, Pibeand 6 FU, Spidsand 2 R, Rørhøg 1 R hun, Klyde 52 R, Tinksmed 2 FU, Tornsanger 1 SY, [ELM]
Arreskov sø/Sollerup (12:00): Gøg 2 R. Lars Bonne Rasmussen
Ristinge, langeland (11:45): Rørhøg 1 FU AD han. Henrik M Hestbech, Mirjana Ninn-Pedersen
Fyns Hoved (11:15-14:00): Spurvehøg 1 FU, Sildemåge 1 OF, Skovpiber 20 FU (+), Engpiber 40 FU (+), Gul Vipstjert 20 FU (+), Rødstjert 3 FU, Bynkefugl 1 FU, Ringdrossel 1 FU, Tornirisk 2 FU. Dieter Maaszen
Firtalstrand (10:45-12:00): Atlingand 2 R (Par), Skeand 12 R, Klyde 7 FU, Brushane 2 R (Par), Dobbeltbekkasin 2 FU, Mudderklire 4 FU, Rødstjert 2 R (Par), Sjagger 1 FU, Tornsanger 1 R. Ella Mikkelsen
Sundet Fåborg (10:15-11:45): Lille Lappedykker 11 R, Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Knopsvane 10 R, Grågås 13 R (+ 1 unge), Knarand 4 R, Krikand 4 R, Skeand 4 R, Taffeland 15 R, Troldand 76 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 100 R (+ mange unger), Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Dværgmåge 1 R AD, Stor Flagspætte 1 R, Bysvale 2 R, Gærdesmutte 1 R, Rørsanger 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Spætmejse 1 R, Rørspurv 4 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Søby Monnet (10:00-11:30): Skestork 2 SØ, Grågås 6 R, Bramgås 375 NØ, Knortegås 79 R, Pibeand 5 R, Skeand 3 R, Ederfugl 50 FU (7-8 hunner med pull), Strandskade 10 R, Klyde 6 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Stor Regnspove 5 R, Rødben 6 R, Hvidklire 2 R, Havterne 30 FU, Dværgterne 4 FU, Gul Vipstjert 1 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 5 SY, Tornsanger 5 SY. Ella Maria, Lars og Rasmus Bisschop-Larsen
Lyø (10:00-13:30): Bramgås 350 NØ, Hvepsevåge 1 N AD han, Dværgfalk 1 NØ AD hun, Hvidklire 11 T, Tornsanger 1 SY, [RBZ]
Fyns Hoved (10:00-13:15): Lille Kobbersneppe 40 V, Tinksmed 3 S, Vendehals 1 R, Skovpiber 1 R, Engpiber 400 R, Gul Vipstjert 50 R, Bynkefugl 14 R, Ringdrossel 1 R, Tornsanger 1 SY. Henrik M Hestbech, Mirjana Ninn-Pedersen
Jøvet,Hindsholm (09:45-11:00): Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Jernspurv 1 R, Rødstjert 4 FU, Gærdesanger 3 FU, Tornsanger 1 R, Munk 4 FU, Løvsanger 8 FU, Skovskade 1 OF. Dieter Maaszen
Sundet, Faaborg (09:00-10:00): Rørsanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, [LBR]
Tryggelev Nor (08:00-11:30): Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 10 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 FU (+ flere på havet), Rørdrum 1 FU, Rørdrum 1 HØ, Grågås 20 R (+), Bramgås 500 NØ (Anslået), Gravand 8 FU, Pibeand 10 FU (+), Knarand 3 FU han, Knarand 3 FU hun, Krikand 3 FU han, Krikand 2 FU hun, Gråand 6 FU, Taffeland 1 FU han, Taffeland 1 FU hun, Troldand 15 FU, Ederfugl 20 FU (På havet), Hvinand 1 FU han, Hvinand 2 FU hun, Rørhøg 1 FU AD hun, Agerhøne 1 R han, Agerhøne 1 R hun, Vandrikse 1 HØ, Blishøne 15 R, Strandskade 2 FU han, Vibe 5 R (+of), Stor Regnspove 22 NV, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 30 R (+of), Stormmåge 3 R, Gøg 1 HØ, Sanglærke 2 SY, Stenpikker 5 FU, Rørsanger 5 SY, Gærdesanger 1 HØ, Tornsanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Skægmejse 1 FU han, Gråkrage 4 FU, Stær 3 OF, Skovspurv 1 FU, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 1 HØ, Rørspurv 3 SY. Henrik M Hestbech, Mirjana Ninn-Pedersen
Hasmark Mose, kun syd for vejen (08:00-09:00): Fiskehejre 1 OF, Grågås 4 R, Gråand 3 R, Fasan 4 FU, Ringdue 4 SY, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 SY, Landsvale 7 OF, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 4 SY, Rødhals 2 SY, Rødstjert 1 FU, Bynkefugl 1 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Vindrossel 6 FU, Sivsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 10 SY, Broget Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 3 SY, Musvit 3 SY, Gråkrage 1 R, Stær 1 OF, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 5 SY. Kresten Madsen
Horseklint (07:30-09:30): Spurvehøg 2 FU, Musvåge 2 OF, Havterne 1 R, Dværgterne 2 FU, Mursejler 1 FU, Digesvale 22 FU, Landsvale 6 FU, Husrødstjert 1 FU, Rødstjert 1 FU han, Stenpikker 1 FU, Gærdesanger 5 FU, Tornsanger 1 R, Løvsanger 3 FU, Broget Fluesnapper 4 FU, Sortmejse 1 FU, Stillits 2 R. Dieter Maaszen


Se obs fra april 2004 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

02 jul 2004
This page is part af: Http://www.Snatur.dk