Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra:[januar 2004][februar 2004][marts 2004][april 2004]
[november 2003][december 2003]
[marts 2003]
[april 2003][maj 2003][juni 2003][juli 2003][august 2003][september 2003][oktober 2003][november 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 23 - 27. (1. juni - 30. juni 2004).               Sidst opdateret 06 juli 2004 08:16:13 

Via [DofCall] [De sidste 100] 

DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Massedød i Vadehavet
                                  Vipstjert i blomst og solsorte i bradepande
                                  Færre gæs bliver anskudt
                                 
Svaneæg ædt af mink
                                  Denne uges fugl:
Rørhøgen


    Odinshane, Firtalsstranden, Otterup/Ølund

Onsdag d. 30. juni 2004:

Arreskov Sø: Rødhovedet and 1 par R., Fjordterne 3, Lille præstekrave 2.
Arreskov Sø :
Toppet Lappedykker 35R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 134R, Grågås 125R, Gråand 50R, Rødhovedet And 2R, Taffeland 10R, Troldand 40R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 300R, Strandskade 2R, Lille Præstekrave 5 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 1 FU, Sølvmåge 2 OF, Svartbag 1 OF, Mursejler 10 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 1 OF, Landsvale 4 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 15 FU, Solsort 1 SY, Gråkrage 3 FU, Grønirisk 1R, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand, Odense Fjord
(10:30-11:30): Odinshane 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 22 R, Knopsvane 0 (1-1 YP) , Grågås 47 R, Gravand 0 (3-3 YP), Gravand 30 R, Pibeand 4 han R, Gråand 22 R, Skeand 28 R, Toppet Skallesluger 6 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 30 R, Strandskade 6 R, Klyde 0 (4-6 YP) , Klyde 32 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 33 FU, Rødben 3 R, Hættemåge 6 1K R, Hættemåge 16 R, Havterne 2 R, Ringdue 3 R, Hvid Vipstjert 12 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 4 R, Stær 60 R, Gulspurv 2 R
Sundet, Faaborg
(9:00): Amerikansk Skarveand 1 R AD han, Fjordterne 2 R. Lars Bonne Rasmussen
Husby Strand (16:20-17:00): Krikand 22 R, Rørhøg 1 R hun, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Brushane 3 R, Dværgterne 1 R. Michael Mosebo Jensen
Slambassinet (12:15-13:00): Klyde 66 R AD, Lille Præstekrave 1 R AD hun, Almindelig Ryle 49 R AD, Brushane 3 R AD han, Sortklire 1 R AD, Rødben 1 R AD, Svaleklire 1 R AD, Tinksmed 1 R, Mudderklire 2 R, Sildemåge 1 R AD, Splitterne 1 R AD, Fjordterne 2 R AD, Havterne 16 R AD, Kærsanger 1 SY, Stær 40 R (1 1k leucistisk). Tim Hesselballe
Ølundgård (09:05-10:20): Pibeand 1 R han, Klyde 46 R, Almindelig Ryle 41 R AD, Brushane 7 R AD (6m+1f), Lille Kobbersneppe 9 R, Stor Regnspove 56 R, Hvidklire 8 R, Tinksmed 2 R, Havterne 29 R. Tim Hesselballe
Bispeeng: Rørhøg 1 R AD han, Lille Præstekrave 4 R AD, Stor Præstekrave 1 R AD, Hvidklire 1 R AD, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R. Tim Hesselballe
Højstup øvelsesplads (19:00): Græshoppesanger 1 SY. Lars Lindskrog Christiansen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) ( 9:00-10:00):Hvidklire 4 FOU, Vibe 30 R, Strandskade 6 FOU, Klyde 1 FOU, Splitterne 2 FOU, Havterne 15 FOU, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 10 R, Gråand 3 FOU, Gravand 6 FOU, Ederfugl 6 FOU ( på havet )
Toppet Skallesluger 12 FOU, Blishøne 100 FOU, Skarv 15 R, Gøg 1 R, Sortkrage 1 FOU, Råge 50 FOU, Digesvale 70 FOU, Stær 60 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

  Sorthalsede Fåborg


Tirsdag d. 29. juni 2004:

Sundet, Faaborg (10:50-12:00):Fjordterne 4 FOU, Grågås 16 R ( 8 juv ), Sorthalset Lappedykker min 31 FOU ( juv+ad ), Digesvale 100 FOU, Stær 100 FOU, Musvåge 1 FOU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (12:50):Amerikansk Skarveand 1 R han, Lille Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 25 R (10 ad + 15 1k - sikkert flere), Bjergand 1 R han, Amerikansk Skarveand 1 R han, Blishøne 150 R (Min.), Hvidklire 1 R, Havterne 1 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Bøjden Nor (09:55-10:30): Gråstrubet Lappedykker 2 R AD, Klyde 2 R AD, Stor Præstekrave 6 R (2 1k+ 4 ad), Almindelig Ryle 5 R AD, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R AD, Tinksmed 1 R AD, Splitterne 3 R AD (1 m. ring), Fjordterne 2 R AD, Havterne 9 R AD, Dværgterne 2 R AD.Bente Christensen, Tim Hesselballe
Nakkebølle Inddæmning: Skeand 1 R AD hun (M. 10 pullus), Troldand 20 R, Hvinand 4 R AD (3 f + 1 m), Grønbenet Rørhøne 3 R (2 ad + 1 1k), Dværgmåge 1 R 2K. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Arreskov Sø: Rørhøg 1 R AD hun, Lille Præstekrave 5 R, Brushane 4 R (3 han + 1 hun), Hybrid Fugl 1 R (Sort X Gråkrage). Bente Christensen, Tim Hesselballe
Brændegård Sø : Skarv 200 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 75 FU, Gravand 11 FU, Gråand 15 R, Blishøne 8 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 3 R, Stormmåge 25 OF, Sølvmåge 44 R, Svartbag 6 R, Ringdue 1 OF, Mursejler 10 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 1 R. Gunner Jørgensen
Firtalsstrand (14:30-15:15): Odinshane 1 R. Gregers Johannesen
Helnæs Made (13:00-15:20): Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Grågås 28 R (+ 6 pull +4 juv), Gravand 9 R (+12 pull), Krikand 5 R, Gråand 13 R, Toppet Skallesluger 2 R hun, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 36 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 20 R, Sortklire 2 R, Kærsanger 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Halen inc. Flødebøtten (10:00-10:30): Skarv 42 R, Grågås 30 R (+ 16 juv.), Gravand 17 R, Krikand 2 R, Gråand 8 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 18 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Stor Regnspove 3 R, Rødben 13 R, Per Damsgaard-Sørensen
Korup (08:55): Burfugl 2 R (Undulater). Tim Hesselballe


  En af ca 30 sorthalsede fra Sundet

Mandag d. 28. juni 2004:

Arreskov Sø: Rørdrum 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 132 R, Skeand 4 R, Taffeland 10 R, Troldand 40 R, Rørhøg 4 R, Duehøg 1 FU på fjordterne, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Lærkefalk 1 OF, Blishøne 300 R, Lille Præstekrave 3 R, Svaleklire 2 R, Fjordterne 3 R, Hvid Vipstjert 40 R.
Vejlen, Tåsinge
(09:30-11:00): Grågås 18 R, Gravand 2 R, Strandskade 2 R, Klyde 8 FU, Vibe 8 FU, Svaleklire 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Grønirisk 2 R, Stillits 3 FU. Torben Møller
Tarup Grusgrave (
18:44-20:50): Strandskade 10 R, Klyde 4 R (Ny art for området.), Lille Præstekrave 1 R, Vibe 6 R, Stor Regnspove 11 SV, Rødben 2 R (Hvoraf den ene var 1 K. Muligvis yngel.), Hvidklire 4 V, Tinksmed 1 R (Ny art for området.). Per Rasmussen
Svanninge Bakker
(9:15-11:00):Rødrygget Tornskade 1 FOU, Skovskade 4 FOU, Skovpiber 4 SY, Løvsanger 8 SY, Gransanger 10 SY, Tornsanger 10 SY, Munk 6 SY, Havesanger 2 SY, Korttået Træløber 2 SY, Stor Flagspætte 2 FOU, Misteldrossel 1 FOU, Stor Regnspove flok hørt, Musvåge 1 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

      Odinshane tidligere i år, Thy


Søndag d. 27. juni 2004:

Sundet, Faaborg ( 18:15-19:45):Blishøne 550 FOU, Troldand hun med 10 pull, Amerikansk Skarveand 1 han FOU, Gråand 2 hun med 12 pull, Knarand 2 FOU, Skeand hun med 6 pull, Hættemåge min 70 juv R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Firtalsstranden, Odense
(15:15-16:15): Pibeand 9 R, Knarand 1 R, Krikand 7 R, Skeand 8 R, Stor Præstekrave 6 R, Almindelig Ryle 1 R, Stor Regnspove 5 SV, Odinshane 1 R (Hanfarvet), Grå Fluesnapper 1 R.Thomas Hellesen
Ølund
(16:25-17:15): Grågås 175 R, Krikand 26 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 1 R, Almindelig Ryle 4 R, Brushane 11 R, Stor Regnspove 3 R, Sortklire 3 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 5 R. .Thomas Hellesen
Arreskov Sø
(10:00 -16:32): Rødhovedet And 2 R (Par). Erik Ehmsen m. fl
Arreskov Sø (15:45-18:05): Rødhovedet And 2 R (Par. I det NV hjørne af søen. Set fra avlsgården.). Rudi Semrau Jensen, Martin S. Nielsen, Hans Rytter
Arreskov Sø, Faaborg: Rødhovedet And 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Svaleklire 2 FU, Hvid Vipstjert 44 FU. Hans Rytter
Nakkebølle Indæmning (10:30-11:30): Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 50 FU, Sorthalset Lappedykker 11 FU, Knarand 11 FU, Svaleklire 3 FU, Gulbug 1 SY. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen, Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø (07:55): Grågås 69 R, Lille Præstekrave 1 R, Mudderklire 2 FU, Gøg 1 R hun. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Karlsmosen, Egeskov : Grågås 26 R, Spurvehøg 1 FU, Agerhøne 0 (1-1 YP).Hans Rytter
Kværndrup : Skovpiber 2 SY, Skovskade 1 R.Hans Rytter
Løkkeby Enge (17:00-18:15): Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 R AD, Knopsvane 5 R PUL, Grågås 70 R, Gravand 6 R AD, Gravand 24 R PUL, Pibeand 1 R, Krikand 2 R, Gråand 18 R, Gråand 28 R PUL, Atlingand 4 R, Skeand 5 R, Rørhøg 1 R hun, Grønbenet Rørhøne 3 R PUL, Blishøne 409 R, Vibe 13 R, Brushane 17 R, Sortklire 4 R, Rødben 4 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 16 R, Hættemåge 15 R, Mursejler 1 R, Landsvale 5 R, Bysvale 2 R, Hvid Vipstjert 15 R, Kærsanger 1 R, Rørsanger 2 R, Tornsanger 3 R, Rørspurv 2 R. Claus Dalskov
Stavis Å (05:30): Toppet Skallesluger 2 R. Bent Juhler
Odense Kanal - roklubben (05:30): Husrødstjert 1 SY. Bent Juhler
Bispeeng (05:30-07:00): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Gravand 1 R (Med 3 pul), Vandrikse 1 HØ, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 20 R, Brushane 1 R han, Rødben 10 R. Bent Juhler
Munke Mose: Troldand 1 YP (5 pull). Kristoffer Egelund Jørgensen
Dræet, Bogense: Rørhøg 1 hun R. . Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge  (19:00-20:00): Fiskehejre 3 R, Grågås 82 R, Gravand 7 (1-1 YP) , Krikand 10 R, Gråand 6 R, Troldand 12 R, Ederfugl 32 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 han R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 19 (5-5 YP), Strandskade 110 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 165 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Stor Regnspove 3 R, Sortklire 1 R, Rødben 5 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 70 R, Stormmåge 27 R, Gøg 1 R, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund


    Rødben

Lørdag d. 26. juni 2004:

Skovsgaard, Langeland (18:00): Hvepsevåge 1 R
Iholm, Svendborgsund
(13:45-14:30): Stormmåge 60 + pull, Sølvmåge 20, Strandskade 14, Rødben 2, Ederfugl 36, Toppet skallesluger 8, Skarv 20.
Sundet, Faaborg (09:10): Amerikansk Skarveand 1 R AD han. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg
( 9:00-10:00):Troldand hun med 9 pull, Skeand 14 FOU, Gråand 35 FOU, Grågås min 6 FOU, Strandskade 1 FOU, Kærsanger 1 SY, Mursejler 70 FOU, Gøg 1 hun.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Slambassinet (15:20-15:50): Fiskehejre 5 R, Gravand 6 FU (+26 pull), Troldand 6 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 6 R, Strandskade 3 R, Klyde 55 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 1 R, Stor Regnspove 1 OF, Rødben 2 R, Stenvender 1 R AD hun, Fjordterne 1 R, Havterne 11 R. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand (15:15-15:45): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 20 R, Grågås 14 R, Gravand 26 R (3 m pull), Pibeand 7 R, Gråand 20 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 R hun, Blishøne 150 R, Klyde 17 R (4 m pull), Stor Præstekrave 1 R, Rødben 6 R (1 m pull). Kristoffer Egelund Jørgensen
Ølund, fugletårn (12:45-15:00): Fiskehejre 4 R, Gravand 33 R (1 m pull), Gråand 34 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 27 R, Klyde 31 R, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 3 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Stor Regnspove 32 R, Sortklire 2 R, Rødben 6 R, Hvidklire 6 R. Per Damsgaard-Sørensen, Kristoffer Egelund Jørgensen
Eskildstrup v. Bogense (09:30): Vagtel 1 SY. Jens Bækkelund 


               Hvid vipstjert- Fyns Hoved

Fredag d. 25. juni 2004:

Fyns Hoved (10.45-12.45): Ederfugl 30 R, Strandskade 45 R, Klyde 5 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Stor Regnspove 1 OF, Stor Regnspove 2 R, Splitterne 2 R, Havterne 46 R, Tejst 3 R, Mursejler 22 TI, Hvid Vipstjert 12 R, Skarv 150, Svartbag 2, Sølvmåge 20, Stormmåge 10.
Sundet, Faaborg
(11:00-12:15):Gulbug 1 SY, Rødhals 1 SY, Stor Regnspove 31 V, Rødben 2 V, Vibe 4 FOU ( min 3 pull ), Fjordterne 1 FOU, Troldand 30 R/FOU, Taffeland 50 R ( 6 kuld 1,3,4,4,7,8 ), Skeand min 5 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


Ungfugle af skovspurv

Torsdag d. 24. juni 2004:

Arreskov Sø : Mursejler 600. Erik Ehmsen
Knudshoved Færgehavn
: Skarv 12 R, Ederfugl 18 R, Toppet Skallesluger 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Svartbag 1 R, Dværgterne 2 OF, Mursejler 6 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Skovskade 0 (1-1 YP) YP, Skovspurv 0 (1-1 YP) YP, Tornirisk 4 R
Sundet, Faaborg
(8:45-9:45): Amerikansk Skarveand 1 ad han FOU (Læs EEHs' opfordring), Troldand hun med 9 pull, Skeand 8 FOU ( 6 pull ), Gråand min 20 FOU, Grønbenet Rørhøne min 5 FOU, Toppet Lappedykker 13 FOU, Hættemåge 150 FOU ( min 30 juv ), Rødstjert 1 SY, Rørsanger 3 SY, Kærsanger 1 SY, Mursejler min 50 FOU, Digesvale 100 FOU..
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nærå Strand (11:30): Gravand 405 R, Ederfugl 70 R, Strandskade 77 R, Havterne 55 R. Jens Bækkelund
Jersore, Bogense: Strandskade 71 R. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Slangeørn jager krybdyr i Lille Vildmose
                                  Gæs til tjek for hagl
                                  Denne uges fugl:
Sortternen

   Sortterne fra Kærholme, Vejlerne


   Atlingand i eklipsedragt

Onsdag d. 23. juni 2004:

Løkkeby Enge, Spodsbjerg: Fiskehejre 2 R, Gravand 0 (1-1 YP) , Krikand 32 R, Atlingand 1 han R, Stor Præstekrave 2 R, Brushane 2 R, Sortklire 4 R, Tinksmed 12 R.
Siø: Mursejler 30 FU
Snaremose Sø, Rudkøbing: Vibe 4 R, Sortklire 3 R, Rødben 8 R, Svaleklire 6 R, Hættemåge 8 R, Gøg 2 R, Rørsanger 1 SY, Stær 30 R, Rørspurv 2 R, Rådyr 1 + 1 lam
Spodsbjerg syd for byen: Rørhøg 1 Han FU
Rudkøbing, P-plads v.Vejlen
(17:40): Husrødstjert 1 R AD han (I ly under bilen. Torben Møller [TMØ]
Vejlen, Tåsinge
(09:45-11:00): Grågås 36 R, Klyde 12 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 12 R, Rødben 1 FU, Tinksmed 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Stær 76 FU, Stillits 2 R. Torben Møller
Mullerup Skov
(07:30): Musvåge 2 OF, Hvid Vipstjert 4 FU, Sangdrossel 4 R, Tornsanger 2 YP (5 unger), Munk 2 YP, Skovsanger 1 R, Løvsanger 1 SY. Inger Skrubbeltrang, Torben Møller
Taruplunde Grusgrav, Tarup (21:30): Toppet Lappedykker 2 YP, Gråstrubet Lappedykker 2 YP, Sangdrossel 4 SY. Inger Skrubbeltrang, Karen, Peter Varnild, Torben Møller
Heltzensgade,Odense (09:00): Mursejler 65 FU. Torben S. Hvass
Sundet, Faaborg (08:30): Amerikansk Skarveand 1 R han. Gunnar Knudsen
Sundet, Faaborg (8:40-9:45): Troldand 20 R ( 2 kuld 7,5 pull ), Taffeland 50 R ( 5 kuld 8,4,4,3,1 pull ), Skeand hun med 6 pull, Sorthalset Lappedykker 30 FOU ( juv+ad ), Blishøne 470 FOU, Gulbug 1 SY, Kærsanger 1 SY..
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


   1 ud af 51 Gråstrubede lappedykkere

Tirsdag d. 22. juni 2004:

Svendborg, Finlandsvej (09:00): Husrødstjert 2 SY han. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Svaleklire 12, Tinksmed 4, Lille præstekraver 4, Rørhøg 1 han,  Krikand 40, Skeand 40 + hun med 10 pul. Erik Ehmsen
Nakkebølle Inddæmning
(11:30-13:15): Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 51 R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Pibeand 1 R han, Lille Præstekrave 1 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 2 R, Rødben 24 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 4 R. Niels Bomholt
Sandholt
(16:30-17:30): Lille Lappedykker 3 R, Skeand 4 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 5 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 8 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Ravn 2 R. Niels Bomholt
Søby Monnet - Tåsinge
(13.20-14.20): Grågås 13 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Gravand 0 (1-1 YP), Gravand 73 R, Gråand 10 R, Ederfugl 12 R, Strandskade 16 R, Sortklire 5 R, Rødben 24 R, Havterne 6 R, Stær 120 R
Vejlen - Tåsinge
(14.20-15.30): Gråstrubet Lappedykker 0 (1-1 YP), Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 0 (2-4 YP), Gravand 6 R, Skeand 1 han R, Troldand 9 R, Toppet Skallesluger 6 R, Musvåge 1 FU, Strandskade 4 R, Klyde 18 R, Vibe 4 R, Rødben 4 R, Gøg 1 SY, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 1 SY, Skægmejse 3 R, Rørspurv 2 SY
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00) : Gråstrubet Lappedykker 27 FOU ( 6 kuld ), Skeand 10 FOU ( et kuld 6 pull ), Taffeland 50 R/FOU ( 3 kuld ), Troldand 20 R, Knopsvane min 5 kuld ( 6,6,6,5,3 pull ), Stær 100 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Slipshavn, Nyborg (14:45-15:15): Knortegås 1 R, Ederfugl 11 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 2 R, Gøg 1 SY, Tornsanger 2 SY. Jørgen Hansen, Torben Møller
Kertinge Nor v. Kølstrupvej (23:15-23:20): Græshoppesanger 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Bispeeng (23:00): Græshoppesanger 1 SY. Bent Juhler
Søparken, Odense (19:30): Lille Korsnæb 3 SV. Henrik Mørup-Petersen


  Kulisser på Iholm

         Kulisser opsat i Iholms Stormmågekoloni :-(              Læs SydForFyn


   Engpiber Thurø Rev d. 21. juni 04

Mandag d. 21. juni 2004:

Arreskov Sø :Fiskeørn 1. Erik Ehmsen
Thurø Rev, Thurø
(13:30-14:30): Skarv 36 R, Fiskehejre 3 R, Gravand 4 R, Troldand 1 OF, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 6 R, Vibe 12 R, Sortklire 1 R, Rødben 6 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 16 R, Havterne 2 R, Mursejler 18 FU, Sanglærke 6 R, Engpiber 6 R, Stær 40 FU, Tornirisk 4 R.
Svendborg:
Rødstjert 4 (1 par med 2 unger på St.Byhavevej 45). Peder Rasmussen
Svendborgsund øst Iholm:
(6:50): Ederfugl 18 (med min. 2 kuld), Fiskehejre 9 R, Strandskade 2, Gravand 4, Toppet skallesluger 4, Sølvmåge 12, Havterne 2, Knopsvane 8.
Lohals Langeland (15:00-15:05): Stillits 1 R. Niels Christian Roe
Bispeeng (06:00): Brushane 2 SV han, Rødben 9 R, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 5 SY. Tim Hesselballe
Dalby Bugt (09:30): Tårnfalk 1 FU. Lars Philip Nørtoft
Enebærodde, fjordsiden (07:00-09:00): Lille Kobbersneppe 1 FU, Stor Regnspove 16 FU, Rødben 82 FU, Hvidklire 5 FU. Kresten Madsen
Villestofte, Odense: Sildemåge 2 OF, Topmejse 1 SY. Rune Riis Sørensen
Bøjden Nor (10:50-11:50) : Gravand 12 FOU, Gråand 10 FOU, Troldand 10 R, Sortand 30 V ( på havet ), Alk 1 R ( på havet ), Knopsvane 12 FOU ( 6 T ), Toppet Skallesluger 8 FOU, Gråstrubet Lappedykker 4 FOU, Blishøne 40 FOU, Vibe 2 FOU, Strandskade 6 ( 1 pull ), Stor Præstekrave 6 FOU, Rødben 5 FOU, Klyde 4 FOU, Havterne 10 FOU, Splitterne 5 R, Svartbag 2 R, Hættemåge 2 R, Skarv 25 R
Fiskehejre 7 FOU ( 6 T ), Gøg 1 SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Slangeørn jager krybdyr i Lille Vildmose
                                  Gæs til tjek for hagl
                                  Denne uges fugl:
Sortternen

   Sortterne fra Kærholme, Vejlerne


   Filmkulisser på den ene af Iholms stormmågekoloni

 

  Karmindompap synger stadig ved Søgaard, Sydlangeland

Søndag d. 20. juni 2004:

Svendborgsund ved Saksenborg: (19:10): Stor regnspove 9 V.
Mullerup Skov
(18:30): Vendehals 1 R, Sangdrossel 3 SY, Tornsanger 4 R, Skovsanger 1 SY, Gransanger 2 SY. Inger Skrubbeltrang, Torben Møller
Ulbølle
(12:00): Kernebider 1 FU hun. Niels Bomholt, Lilly Sørensen
Grubbe Mølle v. Faaborg
(18:00): Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt, Lille Sørensen
Maden Helnæs
(15:10-17:30): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 28 R, Pibeand 2 R han, Krikand 13 R, Spidsand 1 R, Skeand 2 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 6 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 10 R, Almindelig Ryle 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 16 R, Hvidklire 2 R, Stenvender 1 R, Sildemåge 1 R, Gøg 2 R, Kærsanger 1 HØ, Gulbug 1 R. Niels Bomholt, Lille Sørensen
Keldsnor, Sydlangeland
: Grågås 40 R, Gravand 13 R, Ederfugl 200 han R, Toppet Skallesluger 2 V, Rørhøg 1 han R, Blishøne 80 R, Strandskade 2 V, Klyde 16 R, Stor Præstekrave 6 R, Rødben 2 V, Splitterne 2 V, Dværgterne 1 V, Mursejler 35 FU, Gul Vipstjert 1 R, Stær 27 R
Løkkeby Enge, Spodsbjerg: Lille Lappedykker 0 (1-2 YP), Gravand 10 R, Krikand 4 R, Gråand 0 (1-1 YP), Gråand 14 R, Taffeland 1 R, Rørhøg 1 han FU, Vandrikse 1 SY, Blishøne 80 R, Stor Præstekrave 1 R, Brushane 5 R, Sortklire 7 R, Rødben 1 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 14 R, Hvid Vipstjert 11 R
Rath, Sydlangeland: Agerhøne 1 R
Svendborgsundbroen: Splitterne 1 V
Søgård, Sydlangeland: Karmindompap 1 han SY
Tryggelev Nor og Salme Nor: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 0 (2-3 YP), Skarv 9 R, Knopsvane 0 (1-1 YP) m 9 Pull, Knopsvane 3 R, Grågås 16 R, Gravand 4 R, Hvinand 4 R, Tårnfalk 0 (2-3 YP), Agerhøne 1 R, Vibe 16 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 4 R, Stor Regnspove 5 V, Sortklire 11 R, Rødben 12 R, Hvidklire 3 R, Stormmåge 2 R, Svartbag 2 R, Splitterne 1 R, Havterne 4 R, Dværgterne 2 R, Gøg 1 R, Digesvale 300 FU, Hvid Vipstjert 0 (2-4 YP) 1 par yngler lige over døren til skjulet, Salme Nor, Rørsanger 4 SY, Skægmejse 8 R, Tornirisk 4 R, Rørspurv 4 R, Rådyr 2 R, Snog 1 2K R
Næshoved Langeland (14:00-17:00): Skarv 20 R, Fiskehejre 1 T, Ederfugl 12 R (5 juv), Tårnfalk 2 T, Strandskade 7 R, Ringdue 2 R, Digesvale 10 FU (+ .færre end 2003. Niels Christian Roe
Odense Kanal-Roklubben (21:00): Husrødstjert 1 R. Bent Juhler
 


     Kulisser på Iholm

     Lille lappedykker med 2 Pull

Lørdag d. 19. juni 2004:

Sundet, Faaborg (10:30-12:00) : Sorthalset Lappedykker 12 FU m Pull, Lille Lappedykker 6 FU (min 2 kuld ), Skeand 4 FU, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 150, Rørspurv 2  SY, Kærsanger 2 SY, Taffeland 20 (min 2 kuld), Troldand 6.
Fårevejle/Henninge: Rørhøg - 1 1k rast. Ole Goldschmidt
Tressebølle strand Langeland (15:00-17:30): Gråstrubet Lappedykker 4 FU (Ved indsøen), Skarv 8 T, Knopsvane 2 R, Ederfugl 11 FU (4juv), Toppet Skallesluger 3 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Blishøne 6 FU, Havterne 1 T, Mursejler 2 FU, Landsvale 60 FU (Min.), Gråkrage 4 T. Niels Christian Roe
Langøvej/Langø (16:30-16:40): Lille Korsnæb 13 R. Lars Philip Nørtoft
Slambassinet, Strandager (14:20): Klyde 44 FU, Stor Præstekrave 6 R, Brushane 2 FU han, Rødben 4 FU, Fjordterne 2 R, Jernspurv 1 R. Dieter Maaszen
Bøjden Nor (10:50-11:15) : Klyde 8 FOU, Rødben min 5 FOU, Stor Præstekrave min 6 FOU, Strandskade 4 FOU, Gravand 10 FOU, Troldand 10 R, Taffeland 1 R, Ederfugl 8 T ( på havet ), Alk 2 FOU ( på havet ), Toppet Skallesluger 4 FOU, Knopsvane 20 FOU, Skarv 25 R, Havterne 4 FOU, Svartbag 1 R, Sølvmåge 6 R..
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


Dværgterne fra Store Egholm

Fredag d. 18. juni 2004:

Brobyværk (11:00): Strandskade 2 V. Peder Blommegård
Sundet, Faaborg (11:00-12:00) : Sorthalset Lappedykker min 30 FOU ( 8-10 pull ), Lille Lappedykker 10 FOU ( min 3 kuld ), Skeand 8 FOU, Amerikansk Skarveand 1 han R, Tårnfalk 3 FOU, Hættemåge 150 R/FOU ( min 20 juv ), Sølvmåge 6 R, Stor Flagspætte 1 FOU, Gøg 1 SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


Rødrygget tornskade han

Torsdag d. 17. juni 2004:

Tryggelev Nor (11:45): Dværgterne 1 FU. Poul Rasmussen
Vejlen Tåsinge v. P.-pladsen
(07:35): Stor Præstekrave 1 R, Sortklire 7 R. Poul Rasmussen
Siø
(11:10): Rørhøg 1 FU han, Blå Kærhøg 1 FU han. Torben Møller
Søby Monnet, Tåsinge
(09:30-11:00): Klyde 18 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 5 FU. Torben Møller
Søndervej 107, Thurø:
Rødstjert 4 R (Han, hun og mindst 2 nyudfløjne unger). Arne Bruun
Dronningholmsvej Svendborg:
Rødstjert 1 SY.Arne Bruun
Sundet, Faaborg
(10:45-11:45) : Sorthalset Lappedykker min 25 FOU, Gråstrubet Lappedykker min 12 FOU, Skeand 4 FOU, Grågås 14 FOU ( 8 juv ), Skarv 1 FOU, Mursejler min 50 FOU, Rødben 1 T.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved
: Toppet/Gråstrubet Lappedykker 1 V, Mørkbuget Knortegås (04:42) 1 R, Gravand 8 SV, Ederfugl 20 V, Sortand 1 V, Grønbenet Rørhøne 1 R, Spove sp. 17 V, Dværgterne 1 AD FU, Tejst 3 AD R, Tejst (04:51) 2 AD V, Ringdue 4 R, Gulbug 2 R, Tornsanger 15 R, Rødrygget Tornskade 1 hun R, Gråkrage 2 R, Stær 112 V, Stær 100 R. Jacob Sterup
Fællesstrand/Tornen : Skarv 490 R, Svartbag 4 (2-2 YP) AD , Splitterne 10 ADR, Fjordterne 2 AD R, Rødrygget Tornskade 1 han R. Jacob Sterup
Kerteminde Havn: Svartbag 50 R, Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup


  Sølvmåge fra Store Egholm

Onsdag d. 16. juni 2004:

Hvidkilde Sø (15:30-16:20): Rørsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Tornfalk 1 FU.
Fyns Hoved (12:00-15:00): Mallemuk 4 N, Sule 2 NV, Lomvie/Alk 2 N. Hans Rytter
Fyns Hoved (09:36): Storkjove 2 V. Hans Rytter
Fyns Hoved
(04:30-12:00): Rødstrubet Lom 4 V, Mallemuk 5 V, Almindelig Skråpe 3 V (06.26+07.37+08.59 - kun 1 tidligere fund i amtet!), Sule 18 V 2K, Sortand 125 V, Fløjlsand 5 V, Storkjove 3 V (1 08.55 + 2 09.36), Sildemåge 10 V Tim Hesselballe
Fyns Hoved
(07:41): Almindelig Skråpe 1 V. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk

Sundet, Faaborg (12:15-13:00) : Amerikansk Skarveand 1 ad han FOU, Taffeland 35 FOU, Blishøne 400 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 ad + 3 pull, Hættemåge 13 juv FOU, Tårnfalk 1 han FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


   Sildemåge

Tirsdag d. 15. juni 2004:

Hjortø (9:00-13:00): Skarv 8 R, Fiskehejre 4, Knopsvane 143 R, Grågås 0 (20-30 YP) , Gravand 0 (6-10 YP), Gråand 0 (8-20 YP), Ederfugl 0 (100-150 YP), Toppet Skallesluger 7 R, Rørhøg 1 han, Tårnfalk 0 (1-1 YP), Fasan 3 R, Blishøne 0 (8-10 YP), Strandskade 0 (10-15 YP), Stor Præstekrave 0 (1-2 YP), Vibe 0 (1-2 YP), Rødben 0 (8-10 YP), Svaleklire 1, Hættemåge 2 R, Stormmåge 0 (10-20 YP), Sølvmåge 0 (75-100 YP), Svartbag 0 (3-5 YP), Fjordterne 1 R, Havterne 6 R, Ringdue 0 (8-12 YP), Sanglærke 0 (4-10 YP), Landsvale 0 (20-30 YP), Bysvale 0 (10-20 YP), Engpiber 0 (2-4 YP), Hvid Vipstjert 0 (3-5 YP), Solsort 0 (2-10 YP), Tornsanger 0 (3-10 YP), Musvit 0 (3-10 YP), Gråkrage 0 (8-12 YP), Stær 60, Gråspurv 0 (1-10 YP), Skovspurv 0 (5-10 YP), Bogfinke 0 (3-15 YP), Tornirisk 0 (2-4 YP), Rørspurv 0 (1-5 YP). Hans Rytter
Svendborg Havn
(8:00): Husrødstjert 1 Sy. Hans Rytter
Nakkebølle Inddæmning
(08:45-10:30): Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Gravand 39 R (+ 4 kuld unger), Knarand 4 R, Krikand 20 R, Atlingand 4 R, Skeand 23 R, Taffeland 70 R, Troldand 55 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 2 R, Blishøne 450 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 20 R, Brushane 2 R han, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 7 R, Rødben 5 R, Hvidklire 1 . Niels Bomholt
Mullerup Skov
(07:15): Musvåge 2 OF, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 3 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Skovskade 2 FU, Ravn 1 OF, Dompap 1 R. Inger Skrubbeltrang, Torben Møller
Bøgebjerglund Sø øst for Faaborg (9:20-9:35) :Fiskeørn 1 S ( rastede kortvarigt ved søen ), Skeand 4 FOU, Gråand 8 FOU, Gravand 2 FOU, Blishøne 7 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 FOU, Lille Lappedykker 2 FOU, Vibe 1 FOU ( varslende ).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

        Gul vipstjert


Mandag d. 14. juni 2004:

Konabbe Skov (16:40-16:50): Pirol 1 SY. Claus Dalskov
Siø (09:15): Rørhøg 1 FU han. Torben Møller
Lunkebugten v.p-plads vest, Tåsinge (08:45): Nattergal 2 SY. Torben Møller
Store Egholm
(8:45-13:00): Knopsvane 0 (6-6 YP), Knopsvane 120 R, Grågås 0 (12-14 YP), Gravand 12 R, Gråand 18 R, Skeand 1 hun R, Ederfugl 40 R, Ederfugl 0 (6-10 YP) , Toppet Skallesluger 16 R, Strandskade 0 (9-12 YP), Klyde 8 R, Stor Præstekrave 0 (3-5 YP), Strandhjejle 2 R, Vibe 1 R, Stor Kobbersneppe 1 HØ, Rødben 0 (4-6 YP), Stormmåge 0 (30-40 YP), Sildemåge 2 R, Sølvmåge 0 (80-90 YP), Svartbag 0 (10-12 YP), Havterne 24 R, Dværgterne 0 (1-1 YP), Sanglærke 0 (3-6 YP), Engpiber 0 (6-8 YP), Gul Vipstjert 0 (1-1 YP), Gul Vipstjert 1 1K R, Krage 4 R, Stær 200 FU

  Dværgterne yngler fåtallig i ø-havet
Svendborgsund øst for Iholm
(6:30): Knopsvane 48 R, Gravand 4 R, Ederfugl 0 (1- 2 YP), Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 0 (2-2 YP), Havterne 0 (4-5 YP).
Sundet Faaborg (10:45-11:15): Amerikansk Skarveand 1 FU AD han (Set i flugt), Skeand 12 FOU, Mursejler min 100 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knagelbjerg Skovdistrikt (8:45-10:30): Bogfinke 18 SY, Dompap 2 FOU, Løvsanger 10 SY, Gransanger 8 SY, Fuglekonge 6 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 8 SY, Havesanger 6 SY, Sortmejse 2 SY, Musvit min 4 ( 2 kuld ), Sangdrossel min 5 SY, Solsort min 10 SY, Gærdesmutte 11 SY, Rødhals 10 SY, Gulspurv 3 SY, Ringdue min 4 FOU/SY, Skovskade 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Dalby Bygade (13:30): Tornirisk 2. Lars Philip Nørtoft


                  Kirkeugle Forsvundet fra Fyn?

Søndag d. 13. juni 2004:

Lunden (12:15-12:45): Pirol 1 R (Meget aktiv-også flyvende). Birte Sørensen
Lunden, Langeland
(10:30-12:00): Landsvale 4 FU, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 5 SY, Sangdrossel 3 R, Gulbug 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 5 FU, Musvit 3 R, Pirol 1 SY, Bogfinke 8 SY. Gunnar Jørgensen
Gulstav Mose
(09:00-10:00): Fiskehejre 1 R, Grågås 3 FU, Gråand 4 OF, Musvåge 1 OF, Vibe 2 OF, Svaleklire 1 OF, Landsvale 4 FU, Gærdesmutte 2 SY, Gulbug 3 SY, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 SY, Munk 6 SY, Gransanger 5 SY, Rødrygget Tornskade 2 FU, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 10 SY, Grønirisk 2 R, Gulspurv 4 SY. Gunnar Jørgensen
Fredmosen, Langeland
(07:30-08:45): Rørdrum 1 OF, Gravand 4 OF, Gråand 4 OF, Taffeland 1 OF, Sort Glente 1 OF, Rørhøg 2 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 1 R, Ringdue 4 OF, Gøg 3 HØ, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 1 HØ, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 2 SY, Løvsanger 4 SY, Gulspurv 6 SY, Rørspurv 10 SY. . Gunnar Jørgensen
Egemade eng. v. Skårup sund:
Fiskehejre 3 R, Gravand 12 R (Heraf 7 pull), Gråand 50 R (Heraf 2 kuld), Blishøne 1 R, Vibe 3 R, Sortklire 1 R, Rødben 2 R. Arne Bruun
Vindinge Å, Ferritslev
(16:00): Hvid Vipstjert 2 FU AD, Hvid Vipstjert 1 R JUV, Stillits 2 R. Martin Thomsen, Per Rasmussen, EEEcklon
Sibirien nord for Hundstrup:
Svaleklire 1 R. Niels Bomholt
Sundet Faaborg
(10:45-12:00): Amerikansk Skarveand 1 FU han (Øst for Hættemågekolonien). Erik Thomsen, Gunnar Knudsen
Sundet Faaborg (18:30-20:00): Amerikansk Skarveand 1 ad han FOU, Skeand 7 FOU ( 2 kuld 6,2 pull ), Atlingand 1 han FOU, Krikand 2 FOU, Gråand 4 kuld ( 3,6,9,11 ), Mursejler min 160 FOU, Stær 200 R.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


   Grønbenet rørhøne med pull

Lørdag d. 12. juni 2004:

Siø (16:00): Rørhøg 1 FU han.
Skovsgaard, Langeland (13:15-15:30): Rørhøg 1 FU, Vagtel 1 HØ (Øst for P-pladsen ved godset - måske 2?), Sangdrossel 2 R JUV.

         Dogmefoto af skarveanden

Sundet, Faaborg (5:30 - 6:15): Amerikansk skarveand 1 Han (østlige del), Skeand 1 Hun m. 6 pull, Knarand 1 par. Gunnar Knudsen [Sound], EEEcklon
Sundet, Faaborg (5:50-6:50) :Amerikansk Skarveand 1 ad Han FOU ( ved hættemågekoloni ), Taffeland 25 FOU, Troldand min 20 FOU, Gråand 20 FOU ( 3 kuld 18 pull ), Skeand 10 FOU ( et kuld 6 pull ), Knarand 4 FOU, krikand 8 FOU, Grågås 6 ad + 8 pull, Sorthalset Lappedykker min 25 ( 6-10 juv ), Rødben 1 T, Strandskade 2 R, Vibe 5 FOU ( min 2 kuld ), Kærsanger 3 SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Søgård,Langeland (14:45): Karmindompap 1 HØ. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Gulstav Mose (12:00): Rørhøg 1 FU han, Gulbug 1 R, Rødrygget Tornskade 2 FU han (Hun). Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Salme Nor (09:20): Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Dværgterne 2 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Tryggelev Nor, Langeland (08:25-08:45): Krikand 5 FU, Klyde 2 R, Sildemåge 2 R, Rørsanger 3 HØ, Gulbug 1 HØ, Skægmejse 6 R. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Broby Sø, Næsbyhoved-Broby (07:00-07:15): Gråstrubet Lappedykker 1 HØ, Mursejler 2 OF, Bysvale 4 OF, Græshoppesanger 1 SY, Rørsanger 4 SY. Henrik Andersen, Ole H. Scharff
Broby sø, Næsbyhoved Broby (02:00-02:20): Vandrikse 2 HØ, Græshoppesanger 1 SY, Rørsanger 20 SY. Thomas Hellesen
Fjordmarken (01:00-01:15): Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 10 SY. Thomas Hellesen
Kirkendrup Skov (05:30-06:45): Grågås 30 FU, Musvåge 2 R, Lille Præstekrave 2 R (Ynglepar?), Vibe 2 R, Hvidklire 1 OF, Tinksmed 1 R, Lille Gråsisken 6 R, Kernebider 1 OF. Henrik Andersen, Ole H. Scharff
Strandager - Slambassinet (01:40): Nattergal 1 SY, Kærsanger 1 SY. Thomas Hellesen
Ølund (00:30-00:40): Natugle 1 HØ. Thomas Hellesen
Hjulby Mose (naturstien) (3:45-4:15): Nattergal 10, Kærsanger 4, Munk 4.


Fredag d. 11. juni 2004:

Klosterpladsen, Svendborg (12:55): Husrødstjert 1 SY. Niels Andersen
Svendborg
(08:15): Husrødstjert 1 SY (Sad på antennen over "Bella Italia")

                           Husrødstjert han
Tarup Grusgrave
: Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 2 R (Sjælden i grusgravene), Sildemåge 15 R. Per Rasmussen
Lunden, Langeland
(07:40): Pirol 1 R. Hans Rytter, Michael Mosebo Jensen
Næsby Hoved Broby, Chr. Lehns Vænge
(01:10-01:15): Engsnarre 1 SY. Jens Bækkelund
Sundet Faaborg (10:45-11:50): Amerikansk Skarveand 1 ad han FOU (Sydvestlige hjørne), Hvinand 2 FOU, Taffeland min 3 hun med 23 pull, Skeand 2 FOU, Toppet Skallesluger 2 R, Gråstrubet Lappedykker min 12 FOU, Hættemåge 270 FOU ( flere juv ), Fiskehejre 1 R, Digesvale 200 FOU, Havesanger 1 SY, Kærsanger 2 SY .
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


   Sortklire Løkkeby Enge

Torsdag 10. juni 2004:

Løkkeby Enge, Langeland (06:00-06:30): Knarand 5 R, Krikand 6 R, Atlingand 3 R han, Skeand 4 R, Rørhøg 2 R (1 par), Grønbenet Rørhøne 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Sortklire 3 R, Tinksmed 4 R, Kærsanger 1 SY
Kelds Nor (ved fyret), Langeland (05:10): Gravand 18 R, Klyde 14 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 16 R, Rødben 3 R
Gulstav Mose, Langeland (04:45): Rødrygget Tornskade 1 R
Søgaard Pyt, Langeland (04:40): Svaleklire 1 R
Klise Nor, Langeland (04:30): Nattergal 2 SY, Kærsanger 1 SY
Skovsgaard, Langeland (03:45): Vagtel 1 HØ (Øst for hovedbygningen)
Påø, Langeland (03:40): Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 SY
Skovsgaard Mølle (03:30): Vandrikse 1 HØ, Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 SY
Hennetved Mose, Langeland (03:15): Nattergal 4 SY R
Langeskov/Søllinge (
23:40): Vagtel 1 SY. Søren Gjadbæk
Lohals (18:00-18:15):
Jernspurv 4 FU JUV. Niels Christian Roe
Storskov, Flyvesandet
(16:40-18:55): Stor Flagspætte 1 R, Skovpiber 1 SY, Fuglekonge 5 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 5 R, Pirol 1 SY, Skovskade 1 R, Lille Korsnæb 1 R, Gulspurv 2 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Snøde Langeland (
12:30-13:00): Gøg 1 SY. Niels Christian Roe
Gulstav Mose, Langeland
(12:25-14:15): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Rørdrum 2 OF (Set og hørt 3 gange), Fiskehejre 1 OF, Grågås 38 R, Gravand 2 R, Rørhøg 1 FU, Vandrikse 1 HØ, Gøg 1 SY, Munk 1 R, Rødrygget Tornskade 2 YP, Stær 40 OF, Karmindompap 1 HØ. Jørgen Hansen, Torben Møller
Kelsnor, Langeland (11:45-12:15): Grågås 30 R, Gravand 28 R, Ederfugl 55 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 2 R, Klyde 12 FU, Stor Præstekrave 3 R, Sildemåge 1 R, Svartbag 1 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Stær 50 FU. Jørgen Hansen, Torben Møller
Østergaard ved Munkebo (
11:00): Grønspætte 1 HØ (Har været set og hørt hen over hele forår). Ivan Sejer Beck
Lunden, Langeland
(10:50-11:35): Tårnfalk 1 FU, Huldue 1 R, Gøg 2 SY, Mursejler 3 OF, Gulbug 1 R, Munk 2 R, Pirol 1 HØ, Stær 12 OF, Tornirisk 3 R, Dompap 1 R. Jørgen Hansen, Torben Møller
Skovsgaard, Heerupslund, Langeland
(09:00-09:45): Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 20 R (M.pull.), Gravand 4 R, Taffeland 10 R (M.pull.), Tårnfalk 1 FU, Blishøne 8 R (M.pull.), Hvid Vipstjert 10 FU, Husrødstjert 1 R hun (På afveje?). Jørgen Hansen, Torben Møller
Nakkebølle Inddæmning  og -
 (9:15-10:30) : Gråand 60 FOU/R, Gravand 40 FOU/R ( par med 6 pull ), Knarand min 3 R, Krikand 5 FOU, Pibeand 1 R, Atlingand 3 FOU ( par + enlig han ), Skeand 15 FOU/R, Troldand 100 R, Taffeland 60 R/FOU, Toppet Skallesluger 5 FOU, Knopsvane 12 FOU ( min 1 rugende ), Grågås 40 FOU, Gråstrubet Lappedykker 20 FOU ( min 5 rugende. Par med 2 pull ), Lille Lappedykker min 5 FOU, Sorthalset Lappedykker 6 FOU, Toppet Lappedykker 12 FOU, Blishøne 400 FOU, Grønbenet Rørhøne min 2 FOU, Vibe 8 FOU ( 2 kuld ), Strandskade 4 FOU, Hvidklire 1 FOU, Svaleklire 3 FOU, Fiskehejre 4 FOU, Ravn 5 FOU ( par + 3 juv ), Gråkrage 15 FOU, Sortkrage 1 FOU, Gulbug 1 SY, Rørsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY.
Fjord : Blishøne 200 FOU, Toppet Skallesluger 6 FOU, Gråstrubet Lappedykker 5 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Hjallese, Odense: Sildemåge 2 FU. Hans Rytter
Chr. Lehns Vænge, Næsbyh. Broby (23:20-23:30): Engsnarre 1 HØ, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 1 SY. Henrik Andersen
Chr. Lehns Vænge, Næsbyhoved-Broby (22:10): Engsnarre 1 SY (Kun en enkelt crexserie!), Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 1 SY. Ole Scharff
Broby Sø (22:55-23:05):
Græshoppesanger 1 SY. Henrik Andersen

         Grønbenet rørhøne


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Skarven i Danmark
                                  22 par skestorke i Danmark
                                  Denne uges fugl:
Skarven 


  Ederfugle ved Romsø

Onsdag 9. juni 2004:

Vejlen Tåsinge (14:30): Svaleklire 4 R. Poul Rasmussen
Bispeenge, Odense
: Gøg 1 Sy, Græshoppesanger 1 Sy. Jacob Sterup
Bispeengen, Odense (11:45-13:45): Rørhøg 2 FU (Par), Rørhøg 1 Ø han, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 2 HØ, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Skægmejse 2 R (Par), Rørspurv 3 R han. Rudi Semrau Jensen
Odense Kanal : Husrødstjert 2 Sy. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg (10:30-11:45) : Skeand 5 R, Taffeland 2 hun med 15 pull, Sorthalset Lappedykker min 20 ad + 6 juv ( min 11 kuld ), Lille Lappedykker min 3 kuld, Toppet Lappedykker 12 FOU ( min 3 kuld ), Blishøne 300 FOU, Mursejler min 30 FOU, Landsvale 50 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Vestermaden/Fyns Hovedvej: Stillits 1. Lars Philip Nørtoft
Bakkegårdsvej Munkebo: Tyrkerdue 1 R, Allike 1 R. Lars Philip Nørtoft
Ejlinge, Bogense: Fiskehejre 2, Gravand 14, Gråand 32, Ederfugl 80, Rørhøg 1, Fasan 1, Strandskade 2, Vibe 1, Rødben 2, Stormmåge 420, Havterne 2, Ringdue 1 (1-1 YP) Ynglefugle, Sanglærke 1, Digesvale 4, Engpiber 1, Tornsanger 1, Stær 28, Ræv 1. Jens Bækkelund
Jersore, Bogense : Klyde 2 (1-1 YP) Ynglefugle, Vibe 2, Rødben 8. Jens Bækkelund


   Splitterne FU

Tirsdag 8. juni 2004:

Karlsmosen, Egebjerg, Kværndrup (21:00-21:30): Knopsvane 5 FU (Et par med 3 og et par med 1 unge), Grågås 5 R, Spidsand 2 R, Strandskade 2 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Stær 1500 R. Eskild Nielsen
Nakkebølle Inddæmning (08:00-09:00): Sorthalset Lappedykker 3 R, Atlingand 5 R han, Skeand 32 R han, Almindelig Ryle 1 R, Svaleklire 4 R (Så er efterårstrækket begyndt !). Niels Bomholt

Stavidsåen S for Chr. Lehns Vænge, Næsbyh.-Broby (
21:30-21:45): Engsnarre 1 SY (I hvedemark langs åen). Ole H. Scharff
Hjulby Mose
(3:05) : Engsnarre 1 sy. Freddy S. Hansen
Ringe Sø, Ringe : Lille Lappedykker 3 AD R, Gråstrubet Lappedykker 24 (8-11 YP) , Knopsvane 8 (1-1 YP) yp, Grågås 18 (3-3 YP) yp, Gravand 1 han AD R, Skeand 2 R, Taffeland 7 (1-1 YP) yp, Vandrikse 1 Hø, Grønbenet Rørhøne 9 yp, Blishøne 330 R, Vibe 4 (2-3 YP) AD yp, Hættemåge 6 R, Stormmåge 7 R, Sildemåge 1 SUB R, Sølvmåge 9 R, Ringdue 2 R, Digesvale 2 R, Landsvale 15 R , Bysvale 10 R, Allike 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 1 R, Gråspurv 20 R, Rørspurv 1 Sy. Jacob Sterup
Bøjden Nor (19:00): Islandsk Ryle 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (17:30-18:15): Dværgmåge 1 FU. Gunnar Knudsen
Sundet , Fåborg (18:00-18:30): Dværgmåge 1 FU. Jens Bækkelund
Vestermaden/Fyns Hovedvej: Bomlærke 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Serup Mose (22:50-23:00): Skovhornugle 1 HØ (Og set).  Henrik Andersen
Broby Sø (22:45-22:55): Græshoppesanger 1 SY. Henrik Andersen
Eskør (21:50-22:15): Græshoppesanger 1 SY, Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand (21:20-21:45): Knarand 6 R, Klyde 2 R. Michael Mosebo Jensen
Gardersøen (19:30-21:15): Rørhøg 2 R (1 par), Vandrikse 3 SY, Huldue 2 OF, Gøg 6 R, Nattergal 1 SY, Kærsanger 5 SY, Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge (09:00-11:00): Toppet Lappedykker 2 R, Gravand 26 R, Gråand 1 R (M.8 pull.), Strandskade 2 R, Klyde 18 R, Vibe 16 R, Gøg 2 SY, Hvid Vipstjert 4 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Skægmejse 4 R, Kragefugl sp. 1200 OF (Min.), Stær 3 FU, Rørspurv 12 R. Torben Møller
Sundet, Faaborg (11:15-12:00) : Taffeland 35 ad + 23 pull ( 3 kuld ), Gråand 2 hun med 16 pull ( 2 kuld ), Grågås 6 ad + 8 pull, Hættemåge 250 FOU, Gulbug 2 SY, Kærsanger 1 SY, Musvåge 1 FOU ( Sundbakker ).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

       Venus foran solen i dag kl 11:05
                                         Se flere billeder Her og Her


      Sortterne fouragerer Kærup Holme

Mandag 7. juni 2004:

Svendborg (matriklen) (8:00) : Hvid vipstjert 1 juv.
Konabbe skov, Skovsgård (12:00): Pirol 1 HØ han (Kun hvæsende, men også set). Lars Bonne Rasmussen
Skovsgaard Mølle (10:15): Rød Glente 1 S. Mogens Lind Jørgensen
Tåsinge Vejle (15:30): Strandskade 2 R, Klyde 13 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Gulstav Mose (13:30): Gøg 1 OF, Drosselrørsanger 1 SY (+ set), Rødrygget Tornskade 4 R. Per Damsgaard-Sørensen
Løkkeby Enge : Lille Lappedykker 1 SY, Gråstrubet Lappedykker 0 (3-5 YP) YP, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 0 (2-5 YP) YP, Knopsvane 6 R, Gravand 0 (1-2 YP) YP,
Gravand 10 R, Krikand 6 R, Gråand 12 R, Atlingand 5 han R, Atlingand 1 hun R, Skeand 0 (2-2 YP) YP, Skeand 9 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 120 R, Blishøne 0 (6-10 YP) YP, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 4 R, Svaleklire 1, Gøg 1 . SY, Hvid Vipstjert 18 AD R, Hvid Vipstjert 6 JUV R, Rørsanger 4 SY, Stær 2 R, Rørspurv 6 SY, Grøn Frø 20 Hø.
Avernakø (Skanodde Sø & Hovedsø): Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 0 (4-6 YP) YP, Gravand 0 (2-4 YP) , Gravand 18R, Strandskade 0 (8-10 YP) YP, Klyde 2R, Stor Præstekrave 0 (3-4 YP) YP, Vibe 0 (1-2 YP) YP, Vibe 18R, Rødben 0 (2-4 YP) YP, Tinksmed 1R, Sølvmåge 0 (10-20 YP) YP, Svartbag 8R, Havterne 0 (3-5 YP) YP, Dværgterne 0 (1-1 YP) YP, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 0 (2-4 YP) YP.
Bjørnø: Skarv 12R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 36R, Gravand 0 (1-1 YP) YP, Gråand 10R, Ederfugl 60R, Toppet Skallesluger 22R, Blishøne 5R, Strandskade 18R, Stor Præstekrave 0 (1-1 YP), Vibe 4R, Rødben 0 (1-2 YP) YP, Hvidklire 1R, Svartbag 4R, Havterne 0 (2-3 YP) YP, Sanglærke 12SY, Digesvale 0 (12-20 YP) YP,
Hvid Vipstjert 0 (2-3 YP) YP, Solsort 0 (4-8 YP) YP, Rørsanger 3SY, Drosselrørsanger 1SY, Gulbug 6SY, Tornsanger 3SY, Musvit 0 (3-5 YP) YP, Gråkrage 6R, Stær 12 FU, Gråspurv 8R ,Tornirisk 6R, Rørspurv 8 hanSY,
Mullerup Skov
(07:00): Vendehals 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sangdrossel 3 FU, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Broget Fluesnapper 2 R (Par). Inger Skrubbeltrang, Torben Møller
Bøjden Nor (8:50-10:50): Klyde 6 FOU, Rødben 10 FOU ( varslende ), Strandskade 6 FOU ( 2 rugende ), Stor Præstekrave 7 FOU, Vibe 6 FOU, Blishøne 30 FOU ( par med 6 pull ), Troldand 12 R, Taffeland 1 R, Gravand 6 FOU ( par med 4 pull ), Gråand 20 R, Toppet Skallesluger 10 FOU/R, Gråstrubet Lappedykker 3 FOU, Skarv 30 R, Havterne 6 R, Gulbug 2 SY, Havesanger 1 SY, Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Stær 15 FOU.  
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lohals Smørstakken (16:30): Skarv 80 R. Niels Christian Roe
Mågeøerne, Bogense: Ederfugl 30, Svartbag 15, Havterne 100 yf. Ole Roland Therkildsen


        Unge af rørspurv

Søndag 6. juni 2004:

Romsø (Lørdag & søndag): Lundsanger 1 sy.  Anders Tøttrup
Bregninge, Taasinge
(22:00) : Skovsneppe 1 OF
Skarø Kalveodde:
Mørkbuget Knortegås 4 NV, Skeand 2, Ederfugl 50, Klyde 4, Lille Regnspove 1, Stor Regnspove 1. Arne Bruun
Gulstav Mose:
Drosselrørsanger 1 SY, Svaleklire 1. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge
: Sortklire 2 ad, Krumnæbbet Ryle 2 ad, Svaleklire 1. Ole Goldschmidt
Hjulby Sø
(14:45-15:45): Nattergal 4 SY, Kærsanger 2 SY, Rørspurv 6 m pull.
Konabbe Skov, Langeland
(16:00-16:45): Pirol 2 R (Umiddelbart syd for Heerups Lund, meget aktive.). Freddy S. Hansen
Konabbe Skov, Skovsgård, Langeland
(20:30): Huldue 1 R, Pirol 1 R.
Søgård/Gulstav
(15:45): Karmindompap 1 R han (Ved hovedgården). Freddy S. Hansen
Gulstav Mose
(14:45-15:45): Rørdrum 1 HØ, Knarand 3 R, Drosselrørsanger 1 R, Rødrygget Tornskade 5 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Skovsgård Konabbe Skov
(13:00-14:00): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Huldue 2 R, Pirol 2 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav Mose
(13:00-15:30): Rørdrum 1 HØ (Paukende), Gøg 1 SY, Kærsanger 1 SY, Drosselrørsanger 1 R (Syngende meget aktivt, og flere gange meget frit fremme), Gulbug 2 SY, Rødrygget Tornskade 3 R (Hun madet af han.). Freddy S. Hansen
Gulstav Mose
(18:15-20:00): Rørdrum 1 HØ, Drosselrørsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 R (Par), Knarand 3 R, Krikand 6, Svaleklire 2 FU.
Skovsgård Mølle
(11:30-12:30): Vagtel 1 HØ. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Skovsgaard Mølle, Langeland
(11:30-12:00): Vagtel 1 HØ. Freddy S. Hansen
Sundet, Faaborg
(10:00-10:05): Aftenfalk 1 FU (Over Prices have). Anthony Carter
Sollerup:
Lærkefalk 1 R AD. Søren Gjaldberg
Gulstav
(12:00): Drosselrørsanger 1 Sy Thorbjørn Erilksen via Michael Mosebo Jensen
Spanget, Nr. Lyndelse
(04:30): Græshoppesanger 1 SY. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen, Jens Gert, Kjeld Meiling, Per Rasmussen
Langesø (21:45): Skovsneppe 1 OF. Rudi Semrau Jensen
Firtalstrand, Nordfyn (19:40-20:30): Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 26 R, Grågås 18 R (+ 13 pull), Gravand 16 R (+ 17 pull), Krikand 9 R, Atlingand 2 R (Par), Skeand 26 FU, Tårnfalk 1 FU, Klyde 10 R (+ 2 pull), Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 24 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 9 FU, Mudderklire 1 FU, Stær 16 FU. Rudi Semrau Jensen
Ølund, Nordfyn (19:05-19:20): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R (1på rede), Grågås 10 R, Krikand 2 R, Skeand 2 FU, Strandskade 3 R, Klyde 8 FU, Vibe 11 R, Brushane 1 FU, Sortklire 3 FU, Rødben 6 FU. Rudi Semrau Jensen
Slambassinet, Nordfyn (18:00-18:45): Gravand 54 R (+ 12 pull), Rørhøg 1 OF han, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 1 R, Klyde 18 FU, Stor Præstekrave 4 R, Landsvale 80 FU. Rudi Semrau Jensen
Dalby,Hindsholm (16:30): Rørhøg 1 OF, Ravn 2 OF. Torben S. Hvass
Fjeldsted Skov (07:30): Ravn 1 FU. Torben S. Hvass

   Landsvale


   Sortterne

Lørdag 5. juni 2004 Grundlovsdag + Fyn-Classic:

KeldsNor-Bruns Banke (9-13) Hvid Stork 3 ad tf (ikke ringmærket), Trane 1 ad tf, Rød Glente 1 tf,
Rørhøg 11 rast, Dværgmåge 1. Ole Goldschmidt
Fårevejle:
Sort Glente 1 syd. Nis Rattenborg
Trollekrog, Hvidkilde
(22:10-22:30): Skovsneppe 7 OF (Min 4 forskellige, måske enkelte gengangere). Niels Andersen
Sollerup
(19:30-22:15): Canadagås 22 S, Vibe 53 R, Skovsneppe 6 R, Nattergal 2 R (Set + 3 hørt), Rødrygget Tornskade 1 R, Lille Gråsisken 1 R. Niels Bomholt
Korinth Storskov (19:20): Fiskeørn 1 S Niels Bomholt
Tryggelev Nor (12:30): Hvid Stork 2 S AD. Fugleværnsfondens arbejdsgruppe, Helle Hjorth
Hindsgavl (12:00-14:00): Rødstjert 1 R, Sangdrossel 1 SY, Munk 2 SY, Topmejse 4 YF (2 ad 2 juv), [KEJ]
Firtalsstrand (11:30-12:30): Grågås 27 R (Incl pull), Gravand 59 R, Knarand 1 R, Atlingand 2 R, Skeand 22 R, Taffeland 1 R, Troldand 5 R, Klyde 34 R, Rødben 15 R, Splitterne 6 OF. Kresten Madsen
Skovsgaard Mølle (10:00): Vagtel 1 HØ. Mogens Lind Jørgensen
Sundet, Faaborg (08:20-09:20): Atlingand 1 R han, Aftenfalk 1 FU AD hun. Lars Bonne Rasmussen

   Aftenfalken Hun

Fredag 4. juni 2004:

Sundet, Faaborg (11:20-12:20): Digesvale 300 FOU, Mursejler min 20 FOU, Grå Fluesnapper 1 FOU, Rødstjert 1 SY, Kærsanger 4 SY, Gulbug 3 SY, Skeand 4 FOU, Blishøne 300 FOU, Grågås 6 ad + 8 pull FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bispeeng, Odense
(04:25-05:25): Splitterne 1 R (I kanalen), Fjordterne 3 R (I kanalen), Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 12 SY. Tim Hesselballe
Hjulby Sø
(00:50-01:10): Nattergal 3 SY, Kærsanger 1 SY.  Pia Johnsen, Edda Riiser, Eske Frank Morthensen


   Sorthalset lappedykker med pull

Torsdag 3. juni 2004:

Hjulby Mose (23:50-00:50): Engsnarre 1 SY, Nattergal 11 SY, Kærsanger 3 SY..  Pia Johnsen, Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Rosilde, naturstien (22:30-23:40): Nattergal 5 SY, Græshoppesanger 1 SY, Sivsanger 3 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 4 SY.  Pia Johnsen, Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Holstenshuus
(21:20-22:20) :Skovsneppe 4 SY ( parringsflugt ), Nattergal 2 SY, Gulbug 1 SY, Troldand 10 R/FOU, Gråand 2 FOU, Grønbenet Rørhøne 2 FOU, Lille Lappedykker 1 FOU, Knopsvane 1 FOU, Rørsanger 1 SY. 
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg
(5:50-7:00): Aftenfalk 1 ad hun FOU ( standjagt øst for ældrecenter. kl 12:00 Sundbakker ), Tårnfalk 2 FOU, Nattergal 1 SY, Kærsanger 5 SY, Rørsanger 7 SY, Skeand 7 FOU, Gravand 3 FOU, Troldand 30 FOU, Taffeland 25 FOU, Knopsvane 6 par ( 8,8,7,6,5,4 pull ), Toppet Skallesluger 2 R ( par ), Sorthalset Lappedykker 25 ad FOU ( 11 kuld ), Sorthalset Lappedykker min 25 pull FOU, Gråstrubet Lappedykker 12 FOU ( min 2 kuld ), Toppet Lappedykker 10 FOU ( min et kuld ), Hættemåge min 150 FOU ( flere halvstore unger )..  
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet Faaborg (07:30): Aftenfalk 1 FU. Lilly Sørensen
Sundet Fåborg (17:30-19:00): Tårnfalk 1 FU, Aftenfalk 1 FU AD hun, Gulbug 3 SY, Munk 4 FU, Gransanger 1 HØ, Grå Fluesnapper 2 FU, Kernebider 1 R. Kristoffer Egelund Jørgensen, Henrik M Hestbech

Hjortø (20:00): Mosehornugle 2 (kredsene), Rødben 8, Rørhøg 1 Han.

        Den ene af to mosehornugle på Hjortø

Birkholm (15:30-19:45): Stor kobbersneppe 1 HØ (varsle), Gul vipstjert 3 par.
Heltzensgade,Odense (12:00): Mursejler 27 FU. Torben S. Hvass
Gulstav, Sydlangeland (09:30): Trane 1 S (Kredsede lavt over Gulstav Vesterskov, trak derefter mod syd.).  Peter Madsen, Gunnar Knudsen

Bogensø (05:00-06:30): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 1 R, Gravand 6 (1 par med 6 unger), Blishøne 2, Vibe 5, Ringdue 4, Gøg 1, Rørsanger 3 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 3 SY, Musvit 1, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 SY. Lars Philip Nørtoft 


     Aftenfalk hun

Onsdag 2. juni 2004:

Åmosen, Ollerup: Knopsvane 2 OF, Gravand 4 OF, Vibe 2 OF, Tyrkerdue 2 OF,
Stor Flagspætte 1SY, Nattergal 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Hvepsevåge 2.

          Hvepsevåge


Brændegård Sø
: Vibe 28 R, Fjordterne 12 R, Rødrygget Tornskade 1 han R, Ravn 2 R
Hvidkilde Pyt : Lille Lappedykker 2 R, Gråand 0 (1-1 YP) YP, Skeand 1 R, Troldand 2 R, Grønbenet Rørhøne 0 (1-1 YP) YP, Blishøne 0 (1-1 YP) YP.
Sundet, Faaborg
(16:50-19:00): Aftenfalk 1 FU hun (Fangede insekter i luften, flot opvisning.). Peter Madsen, Gunnar Knudsen
Sundet, Faaborg
(10:20-10:45): Aftenfalk 1 FU hun (Fangede insekter over rørskoven neden for Gymnasiet. Tog en runde over Sundet og fløj op i Sundbakkerne, hvor den fouragerede på flyvende insekter sammen med hættemågerne.). Gunnar Knudsen
Bispeeng, Odense (09:00-10:00): Lille Lappedykker 1 SY, Gråstrubet Lappedykker 2 R (1 på rede), Skeand 3 R (2m+1f), Taffeland 2 R (Par), Vandrikse 1 R, Lille Præstekrave 1 SY, Kærsanger 5 SY, Rødrygget Tornskade 1 R hun. Tim Hesselballe
Alne Nor, Helnæs Bugt (8:30-9:00)Havterne 6 FOU, Splitterne 2 FOU, Strandskade 11 FOU, Toppet Skallesluger 2 FOU, Knopsvane min 50 R ( Helnæs Bugt ), Ederfugl 10 R , Gravand 4 FOU, Engpiber 5 SY
Kærsanger 1 SY, Rørspurv 2 SY, Rørsanger 1 SY.  
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (9:10-9:45):Havterne 17 FOU, Klyde 4 FOU, Strandskade 4 FOU, Rødben 6 FOU, Stor Præstekrave min 4 FOU, Toppet Skallesluger 6 FOU, Gråstrubet Lappedykker 8 FOU, Troldand 10 R, Taffeland 1 R ( han )
Gråand min 5 FOU, Gravand 4 FOU, Blishøne 30 FOU, Nattergal 1 SY, Hvepsevåge 1 NØ.  
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lunden, Sydlangeland (10:30): Karmindompap 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Gulstav Mose (09:00): Rørdrum 2 R, Rødrygget Tornskade 2 R han. 1 + Lars Bonne Rasmussen
Sædballe Fredmosen (18:30): Aftenfalk 1 R AD han. Søren Gjaldbæk
Ærøfærgen: Mørkbuget Knortegås 10 R (15 min. fra Marstal!). Søren Gjaldbæk
Tryggelev nor: Rørdrum 1 R, Svaleklire 1 R. Søren Gjaldbæk
   


      Rødrygget tornskadepar Gulstav Mose 1. juni

Tirsdag 1. juni 2004:

Kullinggade, Svendborg (13:15): Husrødstjert 1 SY.
Havnen (Råd&Dåd + Havnemøllen), Svendborg
(07:20): Husrødstjert 2 SY.
Fakkemose, Sydlangeland :Gul Vipstjert 1 R
Fredmosen, Sydlangeland : Rørdrum 2 R, Rørspurv 6 SY
Gulstav Mose, Sydlangeland : Rørdrum 1 SY, Rørhøg 2 R, Tornsanger 2 R, Rødrygget Tornskade 2 R, Stillits 2 R
Hesselbjerg, Sydlangeland: Sort Glente 1 Ø
Keldsnor, Sydlangeland : Gul Vipstjert 1 R
Søgård Mose, Sydlangeland : Rød Glente 1 Ø, Rørhøg 2 Ø
Tryggelev Nor (Salme Nor), Sydlangeland : Rørdrum 1 OF, Rørhøg 1 R, Vandrikse 1 SY, Svartbag 4 R, Dværgterne 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rødrygget Tornskade 2 R, Tornirisk 4 R, Rørspurv 3 R
Nakkebølle Inddæmning (08:00-10:00): Sorthalset Lappedykker 2 R, Temmincksryle 1 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (06:00): Sortterne 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (15:40): Sortterne 2 FU. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Mellemgade (14:00): Husrødstjert 1 SY. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (11:30-12:30) : Sortterne 2 FOU, Hættemåge 150 FOU, Knarand 1 FOU, Kærsanger 3 SY.  
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


Se obs fra maj 2004 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

06 jul 2004
This page is part af: Http://www.Snatur.dk