Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra:
[januar 2004][februar 2004][marts 2004][april 2004][maj 2004][Juni 2004][Juli 2004][august 2004][september 2004][november 2004]
[marts 2003]
[april 2003][maj 2003][juni 2003][juli 2003][august 2003][september 2003][oktober 2003][november 2003][december 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 40 - 44. (1. oktober - 31. oktober 2004).               Sidst opdateret 02 november 2004 06:31:05 

Via [DofCall] [De sidste 100] 

 

         Bjergirisk med Langelandsbroen i baggrunden

Søndag den 31. oktober 2004:

Thurø Bund, Thurø: Lille Lappedykker 54 R, Troldand 1 R, Hvinand 1 R, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Thurø By: Grågås 40 V, Blå Kærhøg 1 han V, Silkehale 60 R, Fuglekonge 4 R. Arne Bruun
Thurø Rev, Thurø: Grågås 6 V, Bramgås 60 SV, Mørkbuget Knortegås 7 SV, Pibeand 60 R, Krikand 33 R, Strandskade 4 R, Vibe 60 OF, Rødben 1 R, Bjergirisk 2 R. Arne Bruun
Monnet
(12:00-14:00): Blå Kærhøg 2 R (Brune), Mosehornugle 1 R, Bjergirisk 350 R. Rasmus, Ella Maria, Leif Bisschop-Larsen
Bagenkop
: Bramgås 210 V
Brændegård Sø (11.30): Havørn 1 AD R
Brændegård Sø (08:30-11:30): Lille Skallesluger 5 R, Havørn 1 R AD hun, Duehøg 1 R, Ravn 5 OF. Gunnar Jørgensen, Ella Mikkelsen
Silke Å (11:50): Vandstær 1 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor, Fugleskjul (12:15-14:00): Sortklire 6 FU, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor : Lille Lappedykker 18 R, Knopsvane 16 R, Sangsvane 3 R, Grågås 2 R, Pibeand 60 R, Spidsand 28 R, Taffeland 80 R, Troldand 450 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 4 hun R
Sønderhjørne Horne Land (7:00-12:30):
Natugle 1 SY ( Hvedholm ), Sjagger 420 SV, Vindrossel 21 SV, Misteldrossel 1 T, Hvid Vipstjert 1 SV, Engpiber 20 SV, Rørspurv 4 SV, Sanglærke 40 SV, Hedelærke 13 SV, Stær 720 SV, Allike 1360 SV, Råge 35 SV, Ringdue 660 SV, Huldue 2 SV, Grønirisk 114 SV, Grønsisken 10 SV, Gråsisken 12 SV, Stillits 15 SV, Dompap 13 SV, Kvækerfinke min 25 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 200 SV, Lille Korsnæb 53 SV, Bjergirisk 5 SV, Tornirisk 30 SV, Gransanger 1 R, Fuglekonge 15 R, Rød Glente 1 SV, Musvåge 30 SV, Spurvehøg 2 SV, Skarv 19 SV, Sortstrubet Lom 1 V, Lom sp 1 SØ, Sangsvane 6 SV + 4 N, Sortand 5 SØ, Ederfugl 200 SØ, Bramgås 20 SV, Grågås min 300 R ( Helnæs ), Grågås 100 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Hav ved Tryggelev Nor : Mørkbuget Knortegås 1 R, Fløjlsand 1 R, Hættemåge 500 R,
Lindelse: Sjagger 500 R
Ristinge Hale, Sydlangeland: Toppet Lappedykker 25 R, Skarv 500 R, Knopsvane 250 R, Mørkbuget Knortegås 90 R, Pibeand 80 R, Toppet Skallesluger 18 R, Spurvehøg 1 R, Blishøne 1000 R, Svartbag 20 R, Bjergirisk 500 R
Langelandsbroen: Vandrefalk 1 R
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 32 R, Knarand 28 R, Gråand 60 R, Skeand 80 R, Taffeland 110 R, Troldand 450 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 800 R, Almindelig Ryle 16 R, Sjagger 600 R, Halemejse 16 R, Grønsisken 30 R
Tryggelev Nor : Toppet Lappedykker 8 R, Rørdrum 1 OF, Fiskehejre 1 R, Grågås 100 R,
Bramgås 82 R, Spidsand 26 R, Skeand 110 R, Taffeland 90 R, Sjagger 800 R, Skægmejse 3 R, Stær 600 R.
Bøjden Nor
(09:05-10:00): Spidsand 26 R, Tyrkerdue 17 R, Bjergpiber 2 R, Skærpiber 5 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Sønderhjørne (08:00-09:00): Pibesvane 6 S, Bjergvipstjert 2 SV, Sjagger 423 SV, Vindrossel 11 T, Misteldrossel 5 SV, Allike 400 T, Stær 530 SV, Lille Korsnæb 58 T, Dompap 40 R (De 12 NV). Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Mark mellem Bøjden og Horne: Sanglærke 85 R, Sjagger 150 R, Laplandsværling 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Helnæs Hale (14:30-15:00): Toppet Lappedykker 80 R, Pibeand 212 R, Blishøne 4987 R, Stillits 40 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Helnæs Made: Krikand 190 R, Blå Kærhøg 1 R 1K, Fjeldvåge 1 R, Hjejle 110 R, Vibe 312 R, Dobbeltbekkasin 28 R, Mosehornugle 1 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 2 R, Laplandsværling 1 R, Snespurv 2 R.  Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Agernæs: Blå Kærhøg 1 R 1K. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Sønder Allé 87, Strib (09:00): Silkehale 60 R. Michael Mosebo Jensen
Slambassinet (08:20-09:40): Bramgås 364 S, Vibe 275 FU, Isfugl 1 R. Anthony Carter
Nyborg station (08:13): Silkehale 25 OF (+). Eske Frank Morthensen
Flyvesandet, Fugletårn (11:20-12:00): Hjejle 3500 R, Almindelig Ryle 1300 FU, Stor Regnspove 140 FU. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Flyvesandet, Campingpladsen (11:10): Skovhornugle 1 R, Topmejse 10 FU. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Gyldensten Marker (10:10): Pibesvane 3 R. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Orestrand, Gyldensteen (09:45-10:00): Hjejle 3000 OF. Mette, Meggie, Alberte, Michael Højgård Hansen
Gyldensten (09:30): Hjejle 2500 OF, Sjagger 450 FU, Ravn 2 R, Gulspurv 90 R. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Fogense Enge (07:30): Hættemåge 500 R. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Mågeøerne (07:00-09:00): Skarv 27 V, Knopsvane 4 R, Bramgås 33 R, Mørkbuget Knortegås 8 FU, Gravand 4 R, Gråand 6 R, Toppet Skallesluger 50 R, Strandskade 60 FU, Hjejle 10 R, Strandhjejle 28 FU, Vibe 3 R, Islandsk Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 70 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Stor Regnspove 19 FU, Rødben 48 FU, Engpiber 3 R, Grønirisk 25 R, Tornirisk 3 OF, Bjergirisk 25 R. Mette, Meggie, Alberte, Michael Højgård Hansen
Gyldensten Gods, Bogense: Pibesvane 3 R, Sangsvane 7 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge, Bogense: Grågås 200 R, Vibe 125 R. Jens Bækkelund
Bogense Havn: Silkehale 60 R. Jens Bækkelund


           Topmejse Christiansminde Svendborg

Lørdag den 30. oktober 2004:

Skårup, Vidjekrogen:(10.00 - ) Silkehaler 25-30. Torsten Andersson
Svendborgsund omkring Iholm: Lille Lappedykker 16 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 6 R, Gråand 40 R, Ederfugl 8 R, Toppet Skallesluger 2 R, Ringdue 40 R.
Rudkøbing:
Silkehale 30 R. Poul Rasmussen
Sundet, Faaborg
(9:00-10:00): Blishøne 850 FOU, Grønbenet Rørhøne min 2 FOU, Gråand 60 FOU, Knarand min 30 FOU, Skeand min 70 R, Troldand 450 R, Taffeland 70 R, Knopsvane 30 FOU, Dobbeltbekkasin 2 R, Vindrossel 10 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Silke Å (12:50-12:55): Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Bogense (Stavangerparken) (12:00): Silkehale 35 R. Jens Bækkelund
Sønder Allé 87, Strib (08:00-15:00): Silkehale 120 R. Michael Mosebo Jensen


              Silkehale ved Thurø Skole

Fredag den 29. oktober 2004:

Silke Å (16:30): Vandstær 1 FU.
Arreskov Sø:
Ravn 1, Spurvehøg 1, Sjagger 30, Musvåge 1, Knopsvane 2 ad. Skarv 2 FU 20 R, Toppet lappedykker 201, Gråstrubet lappedykker 3, Fiskehejre 8, Grågås 224, Gråand 299, Skeand 26, Gravand 1, Krikand 550, Knarand 5, Taffeland 21, Hvinand 1, Stormmåge 4, Hættemåge 7, Sølvmåge 1, Råge 1, Blishøne 6, Grønirisk 1, Pibeand 27, Troldand 281, Bramgås 1, Skovspurv 40. Erik Ehmsen
Bøjden Nor (16:45): Vibe 40, Grågås 2, Fiskehejre 16, Knopsvane 18.
Gesinge
(09:30): Silkehale 25 R, Sjagger 250 R. Poul Rasmussen
Strynø By
(11.45): Sjagger ca 50 OF, Dompap 4 R (trompetagtige kald! Hent lyden hos www.turdussound.dk ). Jens Bech
Christiansminde, Svendborg
(12.55): Topmejse 1 FU, Korttået Træløber 1 HØ
Thurø By (12:30): Silkehale 250 + FU.
Thurø, Mosestræde:
Silkehale 104 R. Arne Bruun
Thurø Skole, Thurø
(10:30): Silkehale 80 V. Ole Ryge Petersen
Keldsnor
(12:30-13:00): Dværgfalk 1 Ø, Hjejle 172 R (47 trak), Vibe 330 R, Bjergpiber 1 R (Senere V), Bjergirisk 120 R. Søren Gjaldbæk
Dovnsklint
(08:00-11:30): Lom sp. 11 V, Kortnæbbet Gås 8 S, Ederfugl 2210 V, Blå Kærhøg 1 R 1K, Spurvehøg 61 S (Plus min 30 R), Dværgfalk 3 S, Bjerglærke 3 S, Skærpiber 6 T, Bjergvipstjert 2 S, Silkehale 32 V, Sjagger 590 S, Vindrossel 12 T, Misteldrossel 5 S, Allike 403 T, Stær 3855 S, Lille Korsnæb 69 S (De 24 TF). Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor:
Knarand 32 R, Spidsand 25 R, Skeand 126 R, Skægmejse 5 R. Søren Gjaldbæk
Fakkemose:
Dværgfalk 1 R. Søren Gjaldbæk
Mullerup Skov
(08:30): Sjagger 115 R, Ravn 2 OF. Torben Møller
Knudshoved (14:50): Hvidnæbbet Lom 1 S AD (Set på ned til 30 m forbiflyvende). Freddy S. Hansen
Sønder Allé 87, Strib (10:00-16:50): Silkehale 130 R. Michael Mosebo Jensen
Sundet, Faaborg (11:00-11:50): Sjagger 300 R, Vindrossel 20 R, Stær 10 R, Gransanger 1 R, Musvåge 1 R, Hvidklire 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Skeand min 100 R, Knarand min 40 FOU, Krikand min 8 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bogense, Posthuset (14:00): Silkehale 55 R. Jens Bækkelund

                    Vandstæren er på plads


        Almindelig ryle

Torsdag den 28. oktober 2004:

Silkeå, Brahetrolleborg (16:15): Vandstær 1 R. Erik Danielsen
Siø
(11:10): Hjejle 100 OF, Sjagger 200 OF. Torben Møller
Vejlen, Tåsinge
(10:00): Sjagger 100 OF, Hvidklire 1 FU. Torben Møller
Arreskov sø
: Knarand 7. Erik Ehmsen
Thurø Rev
(13:25-14:25): Skarv 30 R, Knopsvane 2 R, Mørkbuget Knortegås 6 R,
Pibeand 42 R, Krikand 36 R, Gråand 30 R, Ederfugl 300 R, Toppet Skallesluger 19 R,
Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R, Musvåge 1 R, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 5 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 2 R, Sjagger 40 R, Allike 40 R, Grønirisk 12 R.
Thurø Skole, Thurø
(10:15): Silkehale 19 NØ.
Faaborg Gymnasium
(09:35): Silkehale 35 R (Ca-tal). Lars Bonne Rasmussen
Nr. Lyndelse (08:45): Silkehale 26 OF. Per Rasmussen
Sundet, Faaborg (8:25-9:30): Silkehale 15 R, Sjagger 100 T, Vindrossel 30 T, Stillits 15 FOU, Ringdue 100 T, Grågås 130 SV, Dobbeltbekkasin 1 R, Skeand 200 R/FOU, Knarand 45 FOU, Krikand min 5 FOU, Troldand 300 R, Taffeland 123 R, Blishøne min 600 FOU, Lille Lappedykker 3 FOU, Toppet Lappedykker 1 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bogense, Vestre enge (12:30): Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund

        Søby Monnet Maleri Aksel Hansen
            Se bl a Aksel Hansens fuglebilleder på SAK d. 24. okt - 11. nov. Mere her...


         Bramgås

Onsdag den 27. oktober 2004:

Ristinge Klint (16.00-16.45): Fjeldvåge 7 1k vest, Musvåge 35 1k vest, Spurvehøg 10 vest, Dværgfalk 1 ad han vest, Stor Korsnæb 22 vest, Misteldrossel 2 rast, Silkehale 40 vest. Ole Goldschmidt
Strynø By
(13:30): Silkehaler 15 R, (16:45) Hjejler 200+ OF. Jens Bech
Strynøs SV-kyst
(15.15-16.30): Vindrosler SY (men ikke set) i frugtplantage
ved Rovs Kær, Grågås 6 R, Gravand 8 R, Gråand 35 R, Pibeand 28 FU, Krikænder  18 OF, Viber 11 R, Rødben 15 R, Hvidklire 1 R, Musvåge 1 OF. Jens Bech
Dovns Klint
(07:30-13:30): Lom sp. 10 SV, Bramgås 620 SV, Knortegås 457 SV, Ederfugl 4530 SV, Rød Glente 1 S 1K, Blå Kærhøg 1 S 1K, Spurvehøg 32 S, Fjeldvåge 1 TF, Alk 1 SV, Huldue 20 (18 S + 2 R), Ringdue 4800 S, Hedelærke 1 TF, Bjergvipstjert 2 S, Silkehale 142 S, Sjagger 1730 S, Vindrossel 70 S, Misteldrossel 9 S, Blåmejse 35 (22 S + 13 R), Allike 4000 S, Gulirisk 1 han (R kortvarigt, derefter S 11.40), Nordlig Gråsisken 10 S, Dompap 125 S, Gulspurv 25 S, Rørspurv 17 S. Knud Mortensen, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor
(14:00-15:30): Pibeand 150 R, Rød Glente 1 R 1K, Ringdrossel 1 R, Skægmejse 10 R. Knud Mortensen, Michael Mosebo Jensen
Humble (15.30) : Havørn 2 imm S. Michael Mosebo Jensen
Sønderhjørne Horne Land
(07:50-13:15): Natugle 1 SY, Tornirisk 30 SV, Bjergirisk 25 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1560 SV, Kvækerfinke min 130 SV, Grønsisken 80 SV, Grønirisk 70 SV, Dompap 24 SV, Lille Korsnæb 11 SV, Stillits 30 SV, Stær 310 SV, Silkehale 20 SV, Engpiber 17 SV, Gulspurv min 10 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Sjagger 3240 SV, Misteldrossel 2 SV, Vindrossel 80 SV, Allike 3600 SV, Råge 50 SV, Sanglærke 74 SV, Hedelærke 5 SV, Halemejse 30 TF, Blåmejse 25 SV, Landsvale 4 SV, Ringdue 610 SV, Huldue 10 SV, Blå Kærhøg 1 SV ( br ), Spurvehøg 7 SV, Musvåge 300 SV, Hjejle 40 V, Grågås 165 SV, Skarv 70 SV.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Brændegård Sø
(09:15-12:00): Toppet Lappedykker 63 R, Skarv 5 OF, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Grågås 8 OF, Pibeand 5 R, Krikand 4 R, Troldand 5 R, Stor Skallesluger 20 FU, Musvåge 1 R, Musvåge 1 OF, Fasan 25 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Vibe 60 OF, Svaleklire 2 R, Dværgmåge 1 1K FU, Hættemåge 40 R, Svartbag 1 R, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 2 T,
Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 OF, Halemejse 8 OF, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Allike 80 OF, Gråkrage 3 R, Ravn 1 FU, Stær 1 OF, Bogfinke 9 OF, Grønsisken 10 OF, Lille Korsnæb 2 OF, Kernebider 2 OF, Gulspurv 2 R. Lars Bonne Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor
(10:00 - 11:45): Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Grågås 2 FU, Pibeand 17 FU, Krikand 11 FU, Gråand 77 FU, Spidsand 8 FU, Taffeland 106 FU, Troldand 523 FU, Bjergand 19 FU, Ederfugl 1 FU, Blishøne 70 FU, Vibe 32 R, Rødben 3 FU, Hættemåge 14 FU, Stormmåge 4 FU, Sølvmåge 5 FU. Palle Jørgensen
Mullerup Skov
(08:15): Ravn 2 OF. Torben Møller
Kertinge Nor (11:30-13:00): Pibeand 150 R (Anslået), Blishøne 7000 R (Anslået i hele noret). Anders Vedel
Bilka, Odense: Silkehale (12:05) 35. Anders Kristian Bærholm
Mågeøerne (08:00-10:30): Skarv 73 V, Sangsvane 4 NV, Mørkbuget Knortegås 8 FU, Gravand 9 R, Hvinand 3 R, Strandskade 102 R, Hjejle 400 OF, Strandhjejle 37 R, Vibe 62 OF, Islandsk Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Stor Regnspove 55 R, Rødben 6 FU, Stenvender 3 FU, Grønirisk 100 R, Tornirisk 10 R, Bjergirisk 70 R, Snespurv 6 R. Michael Højgård Hansen
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Sortstrubet Lom 3 OF, Ederfugl 125 R, Sortand 15 Ø, Toppet Skallesluger 15 V. Michael Højgård Hansen


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Stærke svaner skabte nervøsitet
                                  Hedehøg i Sydvestjylland - ynglesæsonen '04 (i PDF-format)
                                  Pressemeddelelse fra 92-gruppen
                                  Evaluering af skarvforvaltningen
                                  Ugens fugl er skovspurven


        Spurvehøg. Foto: Niels Bomholt

Tirsdag den 26. oktober 2004:

Ulbølle: Spurvehøg 1 Fu på Tyrkerdue. Niels Bomholt
Siø
: Stær 125 OF, Vibe 67 R, Tårnfalk 2 FU, Spurvehøg 1 FU. Torben Møller
Bjerreby, Tåsinge
(11:10): Sjagger 300 R (Min.). Torben Møller
Søby Monnet, Tåsinge
(09:30-11:00): Duehøg 1 R han, Hjejle 575 OF, Strandhjejle 6 R, Stor Regnspove 63 FU, Sjagger 750 OF (Min. 2 flokke). Torben Møller
Knudshoved
(08:30-10:30): Pibeand 272 R, Huldue 1 TI, Bjergvipstjert 1 T, Stær 915 TI, Dompap 28 R. Søren Gjaldbæk
Gislev (20:10): Natugle 1 HØ. Jacob Sterup
Ringe Sø (13:10 -13:45): Knopsvane 5 R, Grågås 20 R, Gravand 1 R, Mandarinand 1 han R, Pibeand 2 R, Krikand 27 R, Gråand 150 R, Troldand 1 han R, Spurvehøg 1 han AD FU, Grønbenet  Rørhøne 3 R, Blishøne 7 R, Vibe 20 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 1 R, Sanglærke (13:31) 18 V, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Sjagger 40 OF, Husskade 2 R, Gråkrage 3 R, Rørspurv 1 R. Jacob Sterup Andersen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (7:50-13:15): Trækobs. : Sortand 1 SØ, Ederfugl 520 SØ, Skarv 50 SV, Alk/Lomvie 1 SØ, Bramgås 32 V, Dværgmåge 3 SØ ( 1 1k ), Kvækerfinke min 90 SV, Stær 920 SV, Silkehale 4 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1250 SV, Grønsisken 105 SV
Dompap 14 SV, Grønirisk 130 SV, Lille Korsnæb 4 SV, Gråsisken min 10 SV, Tornirisk 80 SV, Engpiber 23 SV, Rørspurv 5 SV, Allike 2470 SV, Råge 35 SV, Ravn 27 TF ( en flok ), Ringdue 200 SV, Huldue 5 SV, Vindrossel 90 SV, Misteldrossel 2 TF, Sjagger 680 SV, Sanglærke 300 SV, Hedelærke 16 SV, Blåmejse 40 SV, Spurvehøg 7 SV, Musvåge 19 SV.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Gyldensteens marker (17:00): Hjejle 1600 R, Vibe 380 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Firtalsstrand (15:15-16:00): Hjejle 700 R, Hættemåge 300 R. Henrik M Hestbech, Anton, Kristoffer Egelund Jørgensen


      Sjagger dominerer på Taasinge

Mandag den 25. oktober 2004:

Bjerreby (16:06): Sjagger 300 R
Monnet, Taasinge
(16:25 - 17:50): Skarv 28 R, Knopsvane 16 R, Gravand 28 R, Krikand 6 R, Gråand 24 R, Toppet Skallesluger 6 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 10 OF, Strandhjejle 5 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Regnspove 39 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 9 R, Bjergirisk 28 R
Vårø:
Blå Kærhøg 1 FU (18:00), Sjagger 400 R (16:14).
Stjovl Gadekær
: Lille lappedykker 2, Grønbenet rørhøne 2, Gråand 2
Vejlen, Taasinge
(10:20-11:15): Lille Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 8 R, Grågås 1 R, Gråand 14 R, Troldand 40 R, Hvinand 4 R, Spurvehøg 1 R,
Blishøne 8 R, Hættemåge 1200 R, Engpiber 3 R, Gærdesmutte 1 R, Skægmejse 5 hun R - 4 han R, Stær 30 R, Vibe 14 OF.
Ny Gesinge, Taasinge
(11:00): Hjejle 20 OF.
Gesinge: Blå Kærhøg 1 R (Brun). Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Thurø by
: Silkehale 20-25 stk. Arne Bruun
Hundstrup: Sjagger 110 FU. Michael Bjerregaard
Ulbølle: Sjagger 170 R, Sjagger 100 FU. Michael Bjerregaard
Bøjden Nor ( Horne Land ) (10:30-11:50) :Allike 1100 SV, Sjagger min 310 T, Misteldrossel 5 SV, Sanglærke min 20 SV, Engpiber min 20 SV, Bogfinke/Kvækerfinke min 100 SV, Gråand 120 R/FOU, Knarand 3 R, Spidsand 30 FOU, Pibeand 12 FOU, Krikand min 5 R, Troldand 300 R, Taffeland 40 R, Knopsvane 20 FOU, Blishøne 60 FOU, Hjejle 45 T
Vibe 100 R, Sortklire 4 R, Dobbeltbekkasin 9 R.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Vestre enge Bogense (12:30): Rødben 32 R, Hættemåge 550 R. Jens Bækkelund
Skårup v. Bogense
(09:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Jens Bækkelund

”Ansigtsløftning” til Vigelsø i Odense Fjord af Kurt Due Johansen


       Havørn Foto: Erik Thomsen 

Søndag den 24. oktober 2004:

Lunkebugten, Taasinge: Nordisk Lappedykker 1 1k. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Grågås 1800. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor: Knarand 67, Skeand 153, Krikand 240, Pibeand 136, Spidsand 55, Pibesvane 5, Rødben 19, Dobbeltbekkasin 30, Almindelig Ryle 19, Vibe 17
Lille regnspove 1, Stor regnspove 6, Brushane 1, Bjergirisk 54, Pungmejse 2, Skægmejse 17, Grågås 228, Lille Lappedykker 17, Toppet lappedykker 7, Bjergand 2, Taffeland 610,
Troldand 60, Bramgås 85, Sortklire 8. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Keldsnor: Dobbeltbekkasin 1, Grågås 505, Pibeand 111, Bjergand 2, Troldand 180, Taffeland 60, Rødben 13, Almindelig Ryle 75, Strandhjejle 7, Stor Præstekrave 23, Strandskade 9, Vibe 175, Hjejle 135, Sortklire 2, Dværgfalk 1 ad han. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Dovns Klint (8.30-9.00): Ederfugl 2840 rast, Dværgmåge 2 sv, Dværgfalk 2 tf, Landsvale 2 sv, Kortnæbbet Gås 5 sv, Bjergirisk 62 sv. Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt
Svendborgsund
: Lille Lappedykker 16 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 34 R
Mørkbuget Knortegås 46 R
Bøjden Nor (10:50-12:15):  Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 22 R, Grågås 8 R, Pibeand 3 R, Knarand 2 R, Krikand 17 R, Spidsand 26 R, Taffeland 145 R, Troldand 490 R, Bjergand 15 R, Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 1 R, Blishøne 96 R, Vibe 85 R, Dværgmåge 1 AD OF, Hættemåge 51 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 23 R, Svartbag 3 R, Rødhals 1 R, Grønirisk 2 R, Dompap 1 R, Gulspurv 5 R. Niels Bomholt
Nyvænge, Fiskerup Skov: Dompap 4 (med trompetagtige kald !), Stor flagspætte 1 FU, Bogfinke 12, Skovskade 2, Fuglekonge 4.
Nørresø (15:30-17:00): Toppet Lappedykker 19 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 R, Pibeand 10 R, Knarand 5 R, Taffeland 12 R, Troldand 17 R, Blishøne 5 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Fuglekonge 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Spætmejse 3 R, Kvækerfinke 40 R, Stillits 1 R, Grønsisken 12 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 130 R, Fiskehejre 18 R, Pibesvane 2 R, Grågås 500 R,
Pibeand 40 R, Knarand 7 R, Svartbag 1 R
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 56 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 12 R, Krikand 300 R, Stor Skallesluger 19 R, Spurvehøg 1 R, Vibe 2 R, Hvid Vipstjert 1 R
Påø Strand (14:00): Bjergirisk 200 FU. Leif Bisschop-Larsen
Nyborg, Lindholm (16:18) Kaspisk måge 1 1k R. Per Rasmussen
Knudshoved: Grønirisk 80 R, Gråsisken 25 R. Per Rasmussen
Knudshoved (08:55-11:45): Dværgfalk 1 TI, Stær 2300 TI, Snespurv 1 T. Tim Hesselballe
Lumby (17:05): Vindrossel 40 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet (15:45-17:00): Klyde 2 R, Vibe 662 R, Sortklire 11 R, Sjagger 150 R. Søren Gjaldbæk
Orestrand, Gyldensteen (12:45-13:15): Hjejle 5000 OF, Vibe 800 OF. Michael Højgård Hansen
Gyldensteensvej (oversvømmet mark) (12:20-12:30): Dobbeltbekkasin 20 R. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (07:45-10:00): Strandskade 110 R, Hjejle 275 OF, Strandhjejle 18 R, Islandsk Ryle 5 R, Stor Regnspove 53 R, Grønirisk 75 R, Tornirisk 75 R, Bjergirisk 100 R. Michael Højgård Hansen


        3 pibesvaner AD + 2 JUV

Lørdag den 23. oktober 2004:

Nakkebølle Inddæmning (16:15 - 17:45): Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 100 OF, Fiskehejre 4 R, Grågås 70 R, Krikand 40 R, Gråand 165 R, Spidsand 8 R,
Taffeland 84 R, Troldand 26 R, Hvinand 9 R, Musvåge 2 R, Blishøne 5 R, Vibe 130 R, Hættemåge 56 R, Stormmåge 23 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Ringdue 25 R, Engpiber 1 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 4 R, Krage 2 R, Stillits 20 OF, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Dovns Klint
(08:15 - 09:00): Ederfugl 150 V, Ederfugl 400 R, Toppet Skallesluger 1 V, Rød Glente 1 S, Spurvehøg 9 R, Sølvmåge 250 TF, Bogfinke 87 S.
Humble (12:10): Sjagger 60 R.
Bagenkop (10:05): Sjagger 40 R
Keldsnor (09:00 - 09:55): Lille Lappedykker 2 R, Skarv 16 R, Pibeand 250 R, Spidsand 1 R, Skeand 6 R, Spurvehøg 3 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, Hjejle 40 R, Strandhjejle 4 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 40 R, Sortklire 2 R, Hvid Vipstjert 3 V, Stillits 3 R.
Tryggelev Nor (10:30 - 11:50): Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 3 R, Knopsvane 12 R, Pibesvane 3 AD R + 2 1K R, Grågås 10 R, Pibeand 120 R, Knarand 6 S, Knarand 24 R, Krikand 110 R, Gråand 12 R, Spidsand 22 R, Skeand 43 R,
Taffeland 16 R, Troldand 80 R, Hvinand 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 60 R, Vibe 60 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 400 R, Stormmåge 500 R, Svartbag 2 R, Skægmejse 6 R, Sortkrage 1 R.
Trunderup
(12:45-12:49): Ravn 4 OF AD (Dagligt ses flere ravne over engene/markerne omkring Trunderup.), Tommy Dalnæs
Engene ved Stegø Mølle
(10:00-10:05): Hjejle 2500 OF, Vibe 250 R. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (07:45-09:45): Strandskade 65 R, Hjejle 150 OF, Strandhjejle 38 R, Islandsk Ryle 9 R, Sandløber 1 FU, Tornirisk 75 R. Michael Højgård Hansen
Nørreby (14:30): Grågås 520 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens marker (13:30): Hjejle 800 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (13:30):Grågås 210 R, Pibeand 160 R, Hjejle 1500 R, Vibe 180 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Bogense, Vestre enge (10:00-11:00): Grågås 24 R, Sortklire 1 R, Rødben 26 R, Hættemåge 290 R, Sølvmåge 40 R, Stær 60 R. Jens Bækkelund


Fredag den 22. oktober 2004:

Mosen/søen umiddelbart før Hvidkilde Sø/Slot. (15:10-15:50): Fiskeørn 1 FU AD han (Jagede over mosen/satte sig i træ 100/150 meter fra den lille vej mod Egense.), Tommy Dalnæs
Silke Å, Brahetrolleborg
(15:00): Bjergvipstjert 1 R hun. Erik Danielsen
Bjernemark, Taasinge (15:00): Vibe 150 R
Monnet, Taasinge (15:25 - 17:00): Knopsvane 40 R, Mørkbuget Knortegås 66 R, Pibeand 160 R, Krikand 80 R, Strandhjejle 8 R, Almindelig Ryle 18 R, Stor Regnspove 32 R, Dværgmåge 3 AD SV, Engpiber 2 R, Kragefugl sp. 1000 R, Stær 110 R, Bjergirisk 120 R
Ny Gesinge, Taasinge (15:15): Hjejle 1200 R.
Gesinge, Taasinge: Landsvaler 2 Ø. Poul Rasmussen
Niels Juhlsvej, Svendborg
(07:40): Allike 200 R (I et træ ud mod Sundet).
Gulstav : Landsvale 3 S. Jacob Sterup Andersen
Hav ved Dovns Klint: Dværgmåge 1 1K FU. Jacob Sterup Andersen
Holmegård, Sydlangeland: Bramgås (08:17) 80 V. Jacob Sterup Andersen
Keldsnor: Skarv 24 R, Grågås 211 R, Mørkbuget Knortegås 4 R, Pibeand 273 R, Krikand 3 R, Gråand 10 R, Skeand 6 R, Taffeland 41 R, Troldand 241 R, Ederfugl 23 SV, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 2 SV, Spurvehøg 5 R, Musvåge 2 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 39 R, Strandhjejle 2 R, Dværgryle 2 1K R, Almindelig Ryle 46 R,
Sortklire 4 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 10 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stor Tornskade 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 10 R, Stær 10 R. Jacob Sterup Andersen
Sønderhjørne (Horne Land)  (7:45-10:50) : Natligt træk af Solsort og Sangdrossel, Allike 560 SV, Stær 100 SV, Rørspurv 3 SV, Engpiber 2 SV, Tornirisk 50 SV, Grønirisk 57 SV, Bogfinke 35 SV, Lille Korsnæb 11 SV, Råge 10 SV, Blå Kærhøg 1 SV ( hunfarvet ), Spurvehøg 6 SV, Dværgmåge 7 SØ ( 2 1k ), Ederfugl 1200 SØ, Sortand 6 SØ, Toppet Skallesluger 8 SØ, Sortstrubet Lom 2 SØ, Knortegås 4 V.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


                   Ørnene på øen i søen

Torsdag den 21. oktober 2004:

Arreskov Sø (16:00 - 16:25):Toppet Lappedykker 90 R, Grågås 600 R, Pibeand 60 R, Krikand 120 R, Skeand 40 R, Troldand 80 R, Musvåge 5 R.
Brændegård Sø
(15:15 - 15:45): Toppet Lappedykker 16 R, Fiskehejre 26 R, Krikand 20 R, Gråand 40 R, Havørn 2 AD R, Vibe 14 R, Stær 8 R
Svendborgsund øst for Iholm (18.00):
Fiskehejre 16 R, Knopsvane 18 R
Ny Stenderup
(14:30): Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt
Strynø By
(16-17-tiden): Dompap 1 FU. Jens Bech

                                 Dompap - Foto: Jens Bech
                                 
 Læs om Dompap-invasion på Netfugl Her

Sundet, Faaborg
(11:20-12:20) :Skeand min 200 R, Knarand 37 FOU/R, Krikand 50 R, Pibeand 3 FOU, Gråand min 50 FOU, Troldand 200 R, Taffeland 80 R, Grønbenet Rørhøne min 5 FOU, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Mågeøerne (16:00-17:00): Mørkbuget Knortegås 6 R, Strandskade 22 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 65 R, Strandhjejle 4 R, Islandsk Ryle 4 R, Almindelig Ryle 25 R, Rødben 55 R, Grønirisk 25 R, Bjergirisk 30 R. Jens Bækkelund
Fyn: Slørugle 7 AD (2 ynglepar med 4 unger hver, samt 3 enlige fugle). Sløruglegruppen (Keld og Per)


       Havørn. Foto : Erik Thomsen  ©

Onsdag den 20. oktober 2004:

Thurødæmningen, Thurø (08:00): Stor Stormsvale 1 (Fuglen blev mobbet af hættemåger  vest for dæmningen, hvorefter den slog et slag ind over vejbanen tættest på Thurø og fortsatte mod vest ind imod Svendborg havn) (Er eftersøgt i området igen mellem 8.25-8.45 uden held :-( ).
Hvidkilde Sø (16:30 - 17:00): Toppet Lappedykker 16 R, Skarv 14 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 12 R, Gråand 18 R, Taffeland 6 R, Troldand 60 R, Hvinand 9 R, Musvåge 1 R, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 2 FU, Allike 6 R.
Dovnsklint (07:30-11:30): Ederfugl 1620 V, Spurvehøg 29 S, Fjeldvåge 2 TF, Dværgfalk 1 S, Dværgmåge 2 V (1 ad, 1 1k), Huldue 95 S, Ringdue 10253 S, Hedelærke 9 T, Engpiber 109 SØ, Gul Vipstjert 1 Ø, Bjergvipstjert 1 SØ, Silkehale 28 S, Sjagger 110 R, Misteldrossel 3 S, Allike 2234 S, Bogfinke/Kvækerfinke 2261 S, Kvækerfinke 76 S, Grønirisk 147 SØ, Stillits 96 T, Tornirisk 77 Ø. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Vognsbjerg, Sydlangeland: Dværgmåge 8 S (6 ad, 2 1k), Hedelærke 1 Ø, Bjerglærke 1 Ø. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Siø: Hjejle 1100 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Sønderhjørne ( Horne Land ) (7:30-12:15) :Natugle 1 SY ( Horne ), Vindrossel 20 T, Misteldrossel 8 TF, Sjagger 1215 T ( 490 SV ), Ringdue 1240 SV, Huldue 12 SV, Allike 1130 SV, Råge 60 SV, Hvid Vipstjert 5 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Engpiber 27 SV, Gulspurv min 10 SV, Rørspurv 17 SV, Tornirisk 125 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 2070 SV, Grønsisken 75 SV, Gråsisken min 5 SV, Lille Korsnæb 15 SV, Dompap min 10 SV, Stillits min 20 SV,
Grønirisk 35 SV, Landsvale 1 SV, Stær 1300 SV, Sanglærke 47 SV, Hedelærke 5 SV, Musvåge 5 TF, Spurvehøg 9 SV, Hjejle 25 SV, Ederfugl 55 V, Lom sp 2 SØ, Grågås 4 SV.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knudshoved (08:45-10:00): Fuglekonge 50 R (+), Allike 210 TI, Grønirisk 60 R. Per Rasmussen
Slambassinet (10:45-12:15): Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 2 FU, Gravand 36 FU, Gråand 6 R, Spidsand 2 R, Taffeland 10 R, Troldand 53 R, Blå Kærhøg 1 JUV FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Klyde 2 FU, Hjejle 7 FU, Vibe 450 FU, Almindelig Ryle 46 FU, Brushane 22 FU, Sortklire 21 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 OF, Hættemåge 22 R, Sølvmåge 14 R, Engpiber 8 R, Tornirisk 5 R. Michael Højgård Hansen
Bogense (Vestre enge) (10:00-10:30): Vandrefalk 1 T, Rødben 37 R, Hættemåge 375 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne (07:50-09:00): Knopsvane 1 R, Grågås 15 NV, Mørkbuget Knortegås 4 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Strandskade 52 FU, Hjejle 360 Ø, Strandhjejle 7 FU, Vibe 1 S,
Islandsk Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 31 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Stor Regnspove 19 FU, Rødben 51 FU. Michael Højgård Hansen


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Europas mindste ugle fløj mod rude i Stenløse
                                  Sangere flyver i døden over Nordatlanten
                                  Vågerne holdt sig til Stigsnæs i nordenvinden
                                  Ugle udskrevet efter uheld med pigtråd
                                 
Ugens fugl er skovskaden


        Fuglekongesanger Foto: Erik Thomsen
                 Læs om efterårsferiens Fuglekongesanger ringmærket ved KNF

Tirsdag den 19. oktober 2004:

Arreskov Sø (09:30-11:45):  Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 334 R, Skarv 460 FU, Fiskehejre 38 R, Grågås 660 R, Bramgås 2 R, Gravand 1 R, Pibeand 11 R, Krikand 10 R, Skeand 39 R, Taffeland 25 R, Troldand 340 R, Hvinand 10 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 5 R, Blishøne 5 R, Dværgmåge 1 JUV R, Hættemåge 70 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 OF, Landsvale 1 R, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 1 R, Solsort 11 R, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 6 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 5 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Allike 2 R, Råge 4 R, Krage 2 R, Ravn 6 R, Bogfinke 2 R, Stillits 2 R, Grønsisken 25 R, Stor Gråsisken 2 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
(08:45-09:15): Toppet Lappedykker 30 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 7 R, Krikand 6 R, Troldand 1 R, Stor Skallesluger 4 R, Duehøg 1 R, Vibe 54 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 3 R, Bjergvipstjert 1 OF, Solsort 2 R, Misteldrossel 1 R, Blåmejse 1 R, Skovskade 1 R, Krage 3 R, Ravn 3 R, Stær 11 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 R, Grønsisken, 13 R, Dompap 2 R, Gulspurv 10 R. Niels Bomholt
Løkkeby Enge, Spodsbjerg
: Pibeand 12 R, Spidsand 2 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 5 R, Tårnfalk 1 R, Enkeltbekkasin 1 R. Peder Rasmussen
Knudshoved
(08:15-14:00): Bjergvipstjert 3 TI, Skægmejse 4 OF, Allike 1320 TI. Per Rasmussen
Keldsnor Fuglestation: Gærdesmutte 7 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 8 RI, Gransanger 8 RI, Fuglekonge 7 RI, Skægmejse 3 RI, Blåmejse 1 RI, Grønsisken 3 RI, Rørspurv 2 RI. Keldsnor Fugletation / Ole Tønder
Sønderhjørne ( Horne Land ) ( 7:30-13:30) :Vindrossel 11 SV, Sjagger 20 SV, Bjergirisk 7 SV, Tornirisk 40 SV, Lille Korsnæb min 8 SV, Grønirisk 35 SV, Grønsisken 30 SV, Gråsisken 5 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1000 SV, Blåmejse 30 SV, Landsvale 3 SV, Stær 830 SV, Sanglærke 126 SV, Hedelærke 22 SV ( en flok ), Engpiber 30 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 1 SV, Rørspurv 7 SV, Ringdue 390 SV, Huldue 7 SV, Vibe 20 SV, Allike 2150 SV, Råge min 35 SV, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 23 SV, Ederfugl 100 SØ, Skarv 148 SV.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Flyvesandet (12:00-13:00): Hjejle 4000 R (Anslået, på vaden), Stor Regnspove 165 R. Anders Vedel
Ølundgård inddæmning (07:45-08:30): Stor Regnspove 95 R. Anders Vedel
Gyldensteens enge (16:00-17:00): Knopsvane 12 R, Blisgås 10 R, Grågås 480 R, Bramgås 16 R, Pibeand 70 R, Krikand 45 R, Gråand 40 R, Hjejle 3400 R, Vibe 420 R, Stor Regnspove 1 R, Hvidklire 2 R, Ravn 1 R, Stær 150 R. Jens Bækkelund


   Kohejre, Spanien
                              Flere billeder fra Spanien oktober 2004

Mandag den 18. oktober 2004:

Lundby Skole (14:00): Hvid stork 1 (kortvarigt rast). Eric Schmidt
Naturskolen, Svendborg: Isfugl 1 Erik Ehmsen
Sallinge Lunde
(17:40): Rød Glente 2 T (I selskab med 6 musvåger). Lilly Sørensen
Tryggelev nor
(14:00-14:30): Dværgmåge 15 R AD (3 var 1.k fugle). Flemming Byskov
Knudshoved (11:00-14:00): Pibeand 264 R (Østerøsø), Dværgmåge 3 Ø (2 ad. og 1 juv.), Skærpiber 5 R, Ringdrossel 1 R, Fuglekonge 75 R (+). Per Rasmussen
Fruens Bøge, Odense: Knopsvane 1 AD R, Mandarinand 5 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 13 R, Blishøne 24 R, Hættemåge 90 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 200 R, Spætmejse 1 Rastende, kun hørt [JSA], Korttået Træløber 1 R
Ringe Sø: Knopsvane 5 R, Gravand 1 R, Mandarinand 1 han R, Pibeand 1 R, Krikand 22 R, Gråand 160 R, Spidsand 1 R, Grønbenet Rørhøne 15 R, Blishøne 3 R
Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 15 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 120 R, Sølvmåge 2 R, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 13 R, Solsort 7 R, Sjagger 1 R, Husskade 2 R, Allike 9 R, Gråkrage 3 R
Sundet (11:30-12:25): Skeand min 200 R, Knarand min 20 FOU, Troldand 200 R, Taffeland 50 R, Blishøne min 800 FOU, Toppet Lappedykker 1 FOU, Stillits 20 FOU..
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Fra Sibiriens tajga til Hanstholms kolonihaver
                                  Fuglekiggere kan afgøre USA's præsidentvalg
                                  Ugens fugl er strandhjejlen
 


    Rødtoppet fuglekonge
     Flere billeder af den Rødtoppede fuglekonge her...

Søndag den 10. oktober 2004:

Keldsnor Fuglestation (10.15): Rødtoppet fuglekonge 1 RI. Keldsnor Fuglestation/ Ole Tønder, Jacob Sterup
Dovnsklint (07:15-11:00): Pibesvane 1 SV, Bramgås 1809 SV, Huldue 10 T, Ringdue 1325 T, Hedelærke 9 T, Landsvale 188 T, Skovpiber 1 S, Bjergvipstjert 2 T, Misteldrossel 11 T (7T, 4R), Stor Tornskade 3 S (2S, 1R), Stillits 38 Ø, Tornirisk 92 T. Torbjørn Eriksen, EEEcklon, Søren Gjaldbæk
Keldsnor: Pibeand 322 R, Klyde 1 R, Tinksmed 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose: Bysvale 2 R, Skægmejse 4 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav (10:00 - 13:45):Fiskehejre 1 R, Bramgås 110 SV, Pibeand 35 R, Blå Kærhøg 1 hun SV, Musvåge 3 SV, Tårnfalk 2 R, Huldue 4 TF, Ringdue 80 TF, Sanglærke 8 R, Landsvale 41 NØ, Engpiber 60 R, Gærdesmutte 4 R, Rødhals 12 R, Stenpikker 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 13 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 12 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 10 R, Musvit 2 R, Korttået Træløber 1 R, Allike 40 TF, Bogfinke 5 R, Grønirisk 3 R, Stillits 4 R, Grønsisken 21 R, Bjergirisk 4 TF, Lille Korsnæb 5 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Siø: Hjejle 750 R, Vibe 400 R. Søren Gjaldbæk
Siø: Hjejle 600 R, Vibe 200 R
Thurø Rev (16:15): Musvåge 56 SV. Leif Bisschop-Larsen
Ulbølle: Sydlig Halemejse 4 FU. Michael Bjerregaard
Brændegaard Sø (15:30-16:00): Havørn 2 R AD, Havørn 1 R JUV, Ravn 14 R. Gregers Johannesen
Knudshoved (11:00-15:00): Rød Glente 1 TI (Kl. 13.30), Musvåge 275 TI, Bjergvipstjert 1 TI. Per Rasmussen
Nærå Strand/Agernæs Flak, Otterup(12:20 - 13:00): Skarv 56 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 2 FU, Sangsvane 12 FU, Grågås 435 FU, Mørkbuget Knortegås 15 FU, Gravand 56 FU, Pibeand 114 R, Spidsand 22 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 152 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 170 R, Strandskade 11 FU, Strandhjejle 69 FU, Vibe 155 OF, Islandsk Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 1822 FU, Lille Kobbersneppe 55 FU, Stor Regnspove 187 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 1100 R, Sanglærke 6 OF, Engpiber 8 R, Fuglekonge 15 FU, Halemejse 20 FU, Skovskade 1 FU, Ravn 1 OF, Stillits 4 R, Gulspurv 6 OF. Michael Højgård Hansen
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning, Bogense: Skarv 5 OF, Pibeand 48 , Ederfugl 280 OF, Hvinand 3 Ø, Dværgmåge 3 NV. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne, Bogense: Skarv 50 R, Fiskehejre 1 R, Mørkbuget Knortegås 2 FU, Gråand 60 R, Strandskade 75 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Hjejle 200 R, Strandhjejle 48 FU, Vibe 155 OF, Islandsk Ryle 11 FU, Sortgrå Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 200 FU, Stor Regnspove 23 FU, Rødben 50 FU, Stenvender 1 FU, Engpiber 4 R, Stær 40 R, Grønsisken 12 Ø, Tornirisk 15 R. Michael Højgård Hansen
Æbelø (09:00-13:30): Sule 1 Ø AD, Lomvie 1 R. Jens Bækkelund
Vaden v. Jersore (08:00-15:00): Strandhjejle 22 R, Stor Regnspove 98 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens marker (07:50): Hjejle 800 R. Jens Bækkelund


        Lomvie

Lørdag den 9. oktober 2004:

Keldsnor Fuglestation (13:00): Rødhals 91 RI, Fuglekongesanger 1 RI, Fuglekonge 55 RI .Ole Tønder, Jacob Sterup
Rudkøbing ( formiddag): Musvåge 75 V. Ole Goldschmidt
Fakkebjerg (13.00): Lærkefalk 1 1k rast, Landsvale 150. Ole Goldschmidt
Bruns Banke: Fuglekongesanger 1, Gul Vipstjert 1. Ole Goldschmidt
Ristinge Klint (13.30-16.00): Musvåge 195 V, Spurvehøg 22 V, Blå Kærhøg 1 hun/juv + 1 ad han V, Bramgås 5815 V, Engpiber 1500 R + 400 R, Grågås 215 V, Rød Glente 1 1k V, Tårnfalk 3 V, Blisgås 1 ad V, Finke 5000+ V, Ringdue 5000+ V, Stillits 10 V, Stor Korsnæb 1 V, Lille korsnæb 3 V, Grønsisken 75 V, Sanglærke 50 V, Landsvale 15 V, Rødtoppet Fuglekonge 1 V. Ole Goldschmidt
Ristinge: Knortegås 250 SV, Blå Kærhøg 1 NV (Brun), Sandløber 3 R, Huldue 12 NV, Lille Korsnæb 30 NV. Henrik Mørup-Petersen
Brændegård Sø (12:15): Havørn 1 R JUV. Jens Bækkelund
Brændegård Sø (07:45-11:45): Havørn 2 R AD, Havørn 1 R 1K, Fjordterne 1 R, Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint (08:30-13:00): Bramgås 290 SV, Havørn 1 R JUV, Huldue 43 S, Nøddekrige 1 R. Ella Maria, Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor (16:00): Knarand 84 R. Ella Maria, Leif Bisschop-Larsen
Ølundgård Inddæmning (07:15-08:15): Bramgås 255 R (Trak herefter mod sv), Blå Kærhøg 1 R hun, Stor Regnspove 138 R. Anders Vedel
Slambassinet: Grågås 550 R (Vigelsø, skræmt op af havørn), Pibeand 185 R (Vigelsø, skræmt op af havørn), Havørn 1 R IMM, Tårnfalk 5 R, Vibe 308 R, Dværgryle 3 R, Sortklire 16 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand: Strandhjejle 61 R, Vibe 270 R, Dværgryle 1 R, Stor Kobbersneppe 2 R, . Søren Gjaldbæk
Egensesdybet: Gravand 104 R, Gråand 850 R, Strandhjejle 7 R, Almindelig Ryle 650 R, Stor Regnspove 65 R, Rødben 75 R. Søren Gjaldbæk
Mågeøerne (09:30-14:45): Strandskade 80 FU, Hjejle 250 R, Strandhjejle 18 FU, Vibe 320 R, Islandsk Ryle 19 FU, Sandløber 1 Ø, Sortgrå Ryle 1 FU (På 3 meters afstand!), Rødben 100 FU. Michael Højgård Hansen


      Strandhjejlen er ugens fugl uge 42!

Fredag den 8. oktober 2004:

Strynø SV mod "Ørnen" (14.00) : Grågås 600+. Jens Bech
Motionsdagsruten Thurø/Vængemose/Øster Åby/Thurø
(10.00-12.00): Landsvale 6 S, Engpiber 8 SV, Hvid vipstjert 4 SV.
Tarup Vandmølle
(11:15): Isfugl 1 HØ. Per Rasmussen
Gulstav: Gransanger 8 RI, Fuglekonge 3 R. Dagstotal (alle arter): 20 ringm. Sæsontotal t.o.m. 8/10: 2002. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Karlsmosen, Egeskov (10:00 - 11:30): Lille Lappedykker 4 FU, Knopsvane 24 AD , Knopsvane 12 1K, Grågås 24 R, Pibeand 129 FU, Knarand 2 han FU, Knarand 1 hun FU, Krikand 4 FU, Gråand 6 FU, Skeand 2 FU, Troldand 2 FU, Blishøne 245 FU, Stormmåge 41 FU, Råge 6 FU. Palle Jørgensen
Sønderhjørne ( Horne Land ) ( 7:15-11:30) :Vindrossel 60 TF, Sjagger 2 TF, Hvid Vipstjert 14 SV + 15 R, Engpiber 52 SV, Rørspurv 7 SV, Grønirisk 65 SV, Grønsisken 25 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1020 SV, Tornirisk 85 SV, Blåmejse 130 SV, Landsvale 33 SV, Allike 16 SV, Stær 570 SV, Hedelærke 30 SV, Sanglærke 143 SV, Tårnfalk 2 SV, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 14 SV, Dværgmåge 2 SØ ( 1 1k ), Skarv 45 SV, Sortstrubet Lom 1 SØ, Ederfugl 270 SØ.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Ølundgård (17:00-17:30):Grågås 95 R, Bramgås 110 R, Pibeand 55 R, Stor Regnspove 95 R. Jens Bækkelund
Firtalsstrand
(16:00-16:30): Pibeand 162 R, Vibe 105 R, Almindelig Ryle 20 R,
Lille Kobbersneppe 6 R, Hvidklire 3 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens marker
(11:00-11:30): Skarv 55 T, Grågås 300 R, Musvåge 6 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 1100 R, Vibe 350 R, Ravn 1 R, Stær 300 R. Jens Bækkelund
 


   Almindelig ryle

Torsdag den 7. oktober 2004:

Gesinge, Taasinge: Bramgås 85 SV, Hjejle 500 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Strynø ved Smakkecentret
(11.00): Landsvale 3 FU. Jens Bech
Siø:
Rørhøg 1 mobbet af ca 35 -50 viber, Tårnfalk 1. Jens Bech
Svendborgsund øst for Iholm
(17.30): Mørkbuget Knortegås 42 R, Fiskehejre 20
Nakkebølle Inddæmning
(16:00): Havørn 2 R (Ad+juv/imm). Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø (
15:55 -16:20): Toppet Lappedykker 40 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 10 R, Krikand 230 R, Stor Skallesluger 3 Hun-farvet R, Havørn 2 AD R, Vibe 238 R, Hættemåge 10 R, Fjordterne 3 1K R, Ravn 4 R, Stær 35 R. Jacob Sterup Andersen
Thurø, Søndervej
: Ringdue 4 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 32 R, Råge 8 R, Stær 12 R.
Thurø Rev
(13.45 - 14.35): Skarv 60 R, Knopsvane 1 R, Mørkbuget Knortegås 9 R, Pibeand 22 R, Krikand 30 R, Ederfugl 500 R, Almindelig Ryle 14 R, Rødben 1 R, Svartbag 16 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 12 R, Rørspurv 3 R.
Måre, Ørbæk
: Musvåge 1 R, Vibe 40 R, Stormmåge 50 R, Stær 40 R. Jacob Sterup Andersen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (7:15-10:45) :Natugle 1 SY, Vindrossel 1 R, Engpiber 50 SV, Hvid Vipstjert 20 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Rørspurv 2 SV, Gulspurv 8 SV, Tornirisk 400 SV, Bogfinke 120 SV, Lille Korsnæb 3 TF, Grønsisken 10 SV, Grønirisk 45 SV, Sanglærke 11 SV, Landsvale 4 SV, Stær 30 SV + 250 TF, Spurvehøg 1 SV, Tårnfalk 1 SV, Dværgmåge 2 ad SØ, Alk 1 SØ, Sortand 5 SØ, Ederfugl 500 SØ
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønder Allé 87, Strib
(09:02): Bjergvipstjert 1 SØ. Michael Mosebo Jensen
Slambassinet (08:30-09:30): Dværgryle 3 R. Henrik K. Hansen
Vaden v. Jersore (13:30-15:30): Strandskade 102 R, Strandhjejle 7 R, Stor Regnspove 90 R, Fiskehejre 6 R, Gravand 8 R, Gråand 15 R, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 100 R, Lille Kobbersneppe 2 R. Jens Bækkelund


        Stenpikker, Monnet

Onsdag den 6. oktober 2004:

Skarø rev: Bramgæs 120 R. Poul Rasmussen
Svendborg
: Bramgæs 90 OF. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
(16:30 - 17:45): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 22 R, Grågås 60 R,
Mørkbuget Knortegås 150 R, Gravand 2 R, Pibeand 80 R, Krikand 450 R, Gråand 40 R, Spidsand 12 R, Toppet Skallesluger 6 R, Almindelig Ryle 16 R, Stor Regnspove 9 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 12 R, Skærpiber 1 R, Stenpikker 1 R, Gråkrage 18 R, Stillits 14 R.
Vejlen, Tåsinge
(08:00): Isfugl 2 R. Poul Rasmussen
Brændegaard Sø: Dværgmåde 1, Fjordterne 3. Erik Ehmsen
Mågeøerne, Bogense (08:00-12:00): Hjejle 500 R, Strandhjejle 15 FU, Islandsk Ryle 20 FU, Sandløber 1 FU, Almindelig Ryle 354 FU, Rødben 42 FU, Tornirisk 75 R. Jens Bækkelund, Michael Højgård Hansen
Tarup Vandmølle: Isfugl 1 HØ. Per Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (7:15-11:30) :Natugle 1 SY, Sangdrossel 10 R, Rødhals 8 R, Bjergvipstjert 5 SV, Hvid Vipstjert 52 SV, Engpiber 250 SV, Rørspurv 9 SV, Gulspurv min 10 SV, Tornirisk 550 SV, Grønsisken 75 SV, Gråsisken 12 SV, Grønirisk 40 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 2540 SV, Sanglærke 18 SV, Blåmejse 50 TF, Landsvale 15 SV, Stær 50 SV + 200 TF, Spurvehøg 1 SV, Blå Kærhøg 2 SV ( br.), Dværgmåge 10 SØ ( 4. 1k), Sortand 8 SØ, Ederfugl 600 SØ, Knortegås 5 V, Alk/Lomvie 2 V/R
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


   Spurvehøg

Tirsdag den 5. oktober 2004:

Søby Strandvej, Tåsinge: Grønbenet rørhøne 4 FU, Spurvehøg 1 OF, Gærdesmutte 1 FU, Stær 50 R. Torben Møller
Svendborg, Torvet
(17:15): Husrødstjert 2 R (syngende i hver sin ende af torvet). Niels Bomholt
Gesinge:
Bramgæs 400 V. Poul Rasmussen
Havn v/Vejlen (19:00): Knortegås 180 R. Niels Bomholt
Vejlen - Tåsinge (18:00 - 19:00): Lille Lappedykker 9 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R,
Grågås 1 R, Krikand 2 R, Troldand 26 R, Hvinand 3 R, Musvåge 1 R, Blishøne 44 R, Vibe 14 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Landsvale 8 R, Engpiber 15 R, Hvid Vipstjert 17 R, Rødhals 2 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 3 R, Blåmejse 2 R, Stær 100 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø (14:30-15:00): Toppet Lappedykker 26 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 6 R, Pibeand 28 OF, Krikand 93 R, Stor Skallesluger 14 R, Havørn 2 AD R, Blishøne 1 R, Vibe 800 R, Hættemåge 45 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Halemejse 8 R, Stær 30 R, Grønsisken 3 R, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Havørn 1 Juv, Toppet lappedykker 338, Skarv 400 FU + 100 R. Erik Ehmsen
Langelandsbæltet (0900-1600) Mørkbuget knortegæs 740 S. Steen Winkel
Dovnsklint (07:15-11:15): Blisgås 19 SV, Bramgås 297 SV, Knortegås 288 V, Spidsand 127 SV, Ederfugl 1231 V, Dværgfalk 1 S, Dværgmåge 2 V AD, Huldue 9 S, Hedelærke 1 S, Landsvale 233 S, Skovpiber 3 S, Engpiber 286 S, Rødstrubet Piber 1 S, Bjergvipstjert 4 S, Hvid Vipstjert 116 T, Misteldrossel 1 R, Stor Tornskade 1 R, Bogfinke 2418 S, Kvækerfinke 210 S, Stillits 44 S, Grønsisken 469 S, Tornirisk 126 S. Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor: Grågås 550 R, Knarand 54 R, Spidsand 34 R, Skeand 35 R, Vibe 380 R, Brushane 23 R, Skægmejse 9 R. Søren Gjaldbæk
Siø: Hjejle 450 R. Søren Gjaldbæk
Bagenkop Havn: Blisgås 9 S. Søren Gjaldbæk
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup
(17:45): Pibeand 50 R, Knarand 7 R +, Blishøne 150 R, Stillits 22 R. Hans Rytter
Bøjden Nor
(11:00-12:00) :Gråand 56 FOU, Spidsand 4 FOU, Pibeand 20 FOU, Krikand min 4 FOU, Taffeland 212 R. Troldand 115 R, Knopsvane 20 FOU, Blishøne 130 FOU, Toppet Lappedykker 3 FOU, Lille Lappedykker 7 FOU, Sortklire 5 FOU, Vibe 40 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Almindelig Ryle 1 R, Klyde 1 R, Stær 130 R, Hvid Vipstjert 6 R, Hættemåge 100 R, Fiskehejre 8 R.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Egsgyden ( Horne Land ) (12:15-13:00) :Stenpikker 1 R, Gransanger 10 R, Fuglekonge min 20 FOU, Blåmejse min 20 SV, Stær 500 R, Engpiber min 50 R, Hvid Vipstjert min 15 R, Tornirisk min 40 R, Sanglærke min 20 R, Ravn 2 FOU, Fjeldvåge 1 SV ( mobbet ihærdigt af krage ), Musvåge 1 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Slipshavn
(13:30-15:00): Enkeltbekkasin 2 R. Edda Riiser, Per Rasmussen
Knudshoved
(07:50-10:30): Sangdrossel 40 R, Havesanger 1 R. Tim Hesselballe
Gyldensteens marker (12:30): Rød Glente 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (11:30-12:30): Blisgås 3 R, Grågås 850 R, Hjejle 1400 R, Vibe 290 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm : Bramgås 220 V. Jens Bækkelund


     Mørkbuget knortegås plus 1 Ederfugl

Mandag den 4. oktober 2004:

Brændegård Sø (19:00 - 19:10): Toppet Lappedykker 28 R, Krikand 90 R, Vibe 600 R
Bøjden Nor (18:35 - 18:45): Fiskehejre 6 R, Klyde 1 R, Vibe 60 R, Sortklire 2 R

Svendborg Naturskolen
(8.05): Bramgås 180 V. Erik Ehmsen
Arreskov Sø:
Skarv 800 FU. Erik Ehmsen
Gesinge:
Bramgås 230 V (120 og 110). Poul Rasmussen
Svendborgsund
: Bramgås 40 V (kl 9.15), 30 V (kl 14.00).
Bagenkop Havn: Husrødstjert 5 FU
Keldsnor og havet ved Keldsnor fyr: Sortstrubet Lom 2 R, Blisgås 2 V, Grågås 15 V, Bramgås 95 R, Bramgås 22 V, Mørkbuget Knortegås 281 R, Pibeand 350 R, Pibeand 366 V, Spidsand 125 V, Ederfugl 1700 V, Sortand 7 V, Spurvehøg 8 S, Dværgfalk 1 S, Klyde 3 R, Hjejle 150 R, Strandhjejle 4 R, Vibe 250 R, Almindelig Ryle 9 V, Dobbeltbekkasin 5 V, Sortklire 3 R, Hvidklire 4 R, Fjordterne 2 V, Landsvale 10 R, Landsvale 28 S, Engpiber 2 R

          Spidsænder og pibeænder
Siø: Hjejle 1500 R, Vibe 400 R, Stær 100 R
Søgård, Sydlangeland: Grågås 300 R
Tryggelev Nor: Lille Lappedykker 6 R, Skarv 12 R, Grågås 100 R, Pibeand 40 R, Knarand 46 R, Krikand 300 R, Spidsand 32 R, Skeand 60 R, Taffeland 110 R, Troldand 200 R, Rørhøg 2 JUV R, Spurvehøg 1 S, Musvåge 1 FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 80 R,
Vibe 400 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 3 R, Skægmejse 2 R, Stær 60 R.
Ulbølle
: Bramgås 45, Tyrkerdue 6 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Korttået Træløber 1 FU, Bogfinke 21 FU, Grønirisk 8 FU, Stillits 2 FU. Michael Bjerregaard
Sundet, Faaborg (11:00-12:00) :Skeand 340 FOU ( rekord ), Knarand min 31 FOU, Krikand min 12 FOU, Pibeand 5 FOU, Taffeland 70 R, Troldand 120 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Stillits 15 R, Landsvale 5 SV, Musvåge 1 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Mågeøerne (11:00-11:45): Bramgås 275 V, Sortand 100 V, Fløjlsand 30 V, Hjejle 650 R. Jens Bækkelund
Slambassinet (10:30-12:00): Kortnæbbet Gås 2 SV, Blisgås 1 SV, Bramgås 262 SV, Knortegås 290 SV, Krikand 168 R, Klyde 3 R, Vibe 350 R, Dværgryle 6 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Sortklire 14 R, Mudderklire 1 R, Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Rykind af stormsvaler
                                  Elselskab beskytter ravne i højspændingsmast
                                 
Ugens fugl er spurvehøgen


          Rød glente Dovns Klint

Søndag den 3. oktober 2004:

Thurø Bund: Bramgås 1 FU, Pibeand 2 FU, Blishøne 210 FU. Arne Bruun
Thurø By m.m.:
Bramgås 332 SV, Pibeand 193 SV, Rød Glente (15:45) 1 SV, Landsvale 3 SV, Bysvale 1 SV, Sangdrossel 4 , Stær 15 SV. Arne Bruun
Thurø Rev:
Mørkbuget Knortegås 8 SV, Pibeand 20 FU, Pibeand 115 SV, Vibe 8 SV,
Stenpikker 1 FU. Arne Bruun
Monnet Tåsinge
(06:45-12:00): Grågås 505 R, Bramgås 1152 V, Pibeand 277 R, Krikand 493 R, Havørn 1 FU AD (Jagede mellem Strynø og Tåsinge), Vandrefalk 1 FU AD han (Jagede 4 ryler ca. 20 m. væk), Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 22 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 78 R, Sangsvane 4 R, Bramgås 1152 V, Mørkbuget Knortegås 43 R, Mørkbuget Knortegås 48 V, Gravand 16 R, Gråand 162 R, Spidsand 17 R, Skeand 3 R, Ederfugl 5 R,
Toppet Skallesluger 13 R, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 27 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 31 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Regnspove 2 R, Rødben 4 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 36 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 27 R, Digesvale 5 FU, Landsvale 1 S, Engpiber 38 R, Gærdesmutte 1 SY, Sortkrage 1 R,  Gråkrage 11 R, Stær 79 R, Tornirisk 31 R. Poul Rasmussen
Dovns Klint
(06:50 - 12:00): Sortstrubet Lom 5 V, Grågås 16 S, Bramgås 1050 V, Mørkbuget Knortegås 267 V, Gravand 4 V, Pibeand 534 V, Spidsand 260 V, Ederfugl 3500 V, Sortand 20 V, Toppet Skallesluger 5 V, Hvepsevåge 1 TF, Rød Glente 4 TF, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 36 S, Musvåge 30 TF, Tårnfalk 3 S, Tårnfalk 2 R, Dværgfalk 3 S, Strandhjejle 3 V, Almindelig Ryle 8 V, Sanglærke 4 S, Digesvale 1 S, Landsvale 84 S, Skovpiber 1 S, Engpiber 250 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 16 S, Sangdrossel 2 TF, Blåmejse 12 TF, Stor Tornskade 1 R, Allike 20 TF, Stær 30 S, Bogfinke/Kvækerfinke 1500 S, Grønsisken 200 S, Tornirisk 30 S
Fårevejle:
Havørn 1 2K. Nis Rattenborg
Bruns Banke
(12:10 - 13:30): Bramgås 270 V, Mørkbuget Knortegås 80 V, Pibeand 190 V, Musvåge 20 R, Dværgfalk 4 S, Vibe 40 S, Stor Regnspove 5 V.
Keldsnor
(12:10 - 13:30): Bramgås 20 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Pibeand 350 R, Ederfugl 100 S, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Blå Kærhøg 1 han AD FU, Spurvehøg 2 S, Klyde 1 R, Hjejle 80 R, Almindelig Ryle 60 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Landsvale 16 S.
Strynø mod sydvest
(13-16):Skarv ca 85 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 38 R, Gravand 5 R + 16 OF, Pibeand ca 200 FU, Krikand 7 R, Ederfugl 15 R, Toppet skallesluger 2 OF, Spurvehøg 2 S, Blishøne ca 350 FU, Hjejle 97 OF, Alm. ryle ca 60 FU, Krumnæbbet ryle 22 FU, Rødben 1 FU + 3 OF, Stor regnspove 4 FU + 2 OF, Dobbelbekkasin 2 opfl. fra græsgang, Sanglærke ca 75 R, Landsvale 5 FU, Engpiber 15, Gærdesmutte 1, Stenpikker 2 R, Løvsanger 1 FU, Blåmejse ca 30 v. Strynøs sydspids, antagelig under udtræk, Råge 72 FU, Stær ca 300 R og i 'klumpflyvning' over pløjemarker, Gulspurv 1 R. Jens Bech
Arreskov Sø
(14:20): Havørn 2 OF.  Dieter Maaszen
Nakkebølle Indæmning
(12:30): Hættemåge 1100 R.  Dieter Maaszen
Brændegård Sø
(10:45): Toppet Lappedykker 51 R, Havørn 1 OF (11:50), Fiskeørn 1 OF, Vibe 330 OF.  Dieter Maaszen
Helnæs Made
(10:00): Blå Kærhøg 1 FU. Karen, Torben S. Hvass
Grævlingevænget 66, Nyborg
(14:20): Vandrefalk 1 S JUV hun. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Gyldensten fra Kragelund Møllebæk (12:45-14:40): Vandrefalk 1 R 1K, Hjejle 350 R, Vibe 450 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet (10:45-12:00): Hjejle 900 R, Islandsk Ryle 8 R, Almindelig Ryle 2500 R, Lille Kobbersneppe 30 R, Stor Regnspove 208 R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne (07:10-09:20): Pibeand 610 V (160R), Vandrefalk 2 FU (Hun og han jagende og \'legende\' sammen (0900-0920)), Hjejle 500 R, Vibe 500 R, Islandsk Ryle 10 FU, Lille Regnspove 1 R, Rødben 88 R, Bramgås 9 V, Mørkbuget Knortegås 10 FU, Gravand 8 FU,
Krikand 32 R, Spidsand 4 V, Toppet Skallesluger 5 V, Almindelig Ryle 150 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Stor Regnspove 11 V, Landsvale 1 OF, Tornirisk 50 R. Torben og Thomas Løkke Rasmussen, Michael Højgård Hansen
Tarup Vandmølle: Isfugl 1 FU. Per Rasmussen


        Stor tornskade er ankommet!

Lørdag den 2. oktober 2004:

Thurø Rev : Skarv 40 R, Knopsvane 2 FU, Bramgås 95 SV, Mørkbuget Knortegås 47 FU, Pibeand 12 FU, Krikand 80 FU, Gråand 40 FU, Strandskade 2 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU. Arne Bruun
Dovns Klint
(14:45 - 16:00): Islom 1 AD Sommerdragt SV (kl 15.15), Mørkbuget Knortegås 210 V, Krikand 6 V, Ederfugl 900 V, Sortand 4 V, Strandskade 3 V, Huldue 3 Ø, Engpiber 160 S, Bjergvipstjert 1 TF, Stillits 3 TF.
Gulstav
(14.40): Stor Tornskade 1 R
Keldsnor
(16:05 - 17:10): Toppet Lappedykker 1 R, Nordisk Lappedykker 2 R (på havet), Skarv 60 R, Knopsvane 2 R, Grågås 500 R, Bramgås 40 R, Mørkbuget Knortegås 1 R,
Pibeand 350 R, Skeand 2 R, Taffeland 40 R, Troldand 30 R, Strandskade 2 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 14 R, Strandhjejle 7 R, Vibe 250 R, Almindelig Ryle 40 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 1 R, Svartbag 16 R, Gråkrage 6 R, Stær 30 R, Stillits 5 R.
Siø
(14:00): Hjejle 1500 R, Vibe 300 R
Søndenbro, Sydlangeland
(14:30): Rød Glente 1 FU
Strynø by
: Bramgås 48 V (12.45), Bramgås ca 75 V (17.30). Jens Bech
Hårby:
Rød Glente 1 FU Martin Jensen
Vaden v. Jersore
(10:30-11:00) : Bramgås 12 V, Strandskade 35 R, Hjejle 1050 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 560 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Stor Regnspove 8 R. Jens Bækkelund
Vaden ved Jersore(Lindøhoved) (13:45-14:00): Hjejle 2500 R, Vibe 350 R. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (14:15-14:30): Dværgfalk 1 V AD han, Strandskade 50 FU, Hjejle 500 R, Islandsk Ryle 10 FU, Rødben 100 FU, Stenvender 1 FU. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (07:15-08:15): Hjejle 1208 R, Islandsk Ryle 13 FU, Lille Regnspove 3 FU, Rødben 50 FU. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (09:45-10:15): Mørkbuget Knortegås 6 R, Gråand 45 R, Hjejle 1100 R, Vibe 140 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Stor Regnspove 5 R, Hættemåge 240 R
Mursejler 1 T. Jens Bækkelund
Sundet Faaborg (07:00-07:50): Havørn 1 1k kl 7:40 ( lavt over søen. Alle ænder på vingerne ), Skeand min 170 FOU, Knarand 31 FOU, Gråand 90 FOU, Krikand min 30 R, Pibeand 6 FOU, Taffeland 70 R, Troldand 30 R, Blishøne 1100 FOU, Grønbenet Rørhøne min 10 FOU, Lille Lappedykker 6 FOU, Dobbeltbekkasin 1 T.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


       Schwarz løvsanger
                      Se flere billeder af Schwarz løvsanger + situationer fra i dag :-)

Fredag den 1. oktober 2004:

Knudshoved, Gammel Færgehavn: Schwarz Løvsanger 1 R. Søren Gjalbæk m. fl
Knudshoved gl. færgehavn, Nyborg
(7.27-7.43 + 9.17 -): Schwartz løvsanger 1. Jacob Sterup, Per Rasmussen, Tim Hesselballe (finder!)
Knudshoved Færgehavn: Lomvie/Alk 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Schwarz Løvsanger (SU) 1 R, Gransanger 5 R, Fuglekonge 5 R. Jacob Sterup
Syd om Strynø/Grensholm til Store Egholm-nord om Bredholm, Vogterholm og Strynø (10 - 16):Toppet lappedykker 72 F (heraf langt de fleste mellem Egholmene og Halmø men også en del nord for Strynø), Skarv > 500 (især Hagestenene ved Strynøs sydspids, Nyland, Grensholm, Lille Egholm, Bredholm og Buddiken), Fiskehejre 1 OF, Knopsvane ca 500, Sort svane 1, Grågås > 350 (St. Egholm, NV for Strynø), Bramgås 150 R på St. Egholm (+ 17:30: 50 OF Strynø mod V), Gravand 8 OF St. Egholm, Gråand ca 165 R v. Bondeholm, Knarand 18 R St. Egholm, Pibeand > 350 F spredt i hele den gennemsejlede rute, Krikand 12 R St. Egholm, Ederfugl 28 F spredt på hele ruten, Toppet skallesluger 6 F N for Strynø, Strandskade 2 R St. Egholm, Strandhjejle 17 R St. Egholm, Hjejle 77 R St. Egholm, Alm. ryle 32 R St. Egholm, Krumnæbbet ryle 7 F St. Egholm, Rødben 4 F St. Egholm, Hvidklire 1 F St. Egholm, St. regnspove 1 OF St. Egholm, Brushane 1 R St. Egholm, Sanglærke > 50 udtrækkende S St. Egholm, Engpiber ca 40 St. Egholm, Tornirisk 10 F St. Egholm. Jens Bech
Mågeøerne (12:10-13:45): Lysbuget Knortegås 3 FU (Derefter V), Strandskade 53 R, Hjejle 655 R, Vibe 272 R, Islandsk Ryle 17 FU, Rødben 62 FU, Almindelig Kjove 1 FU, Ravn 1 HØ, Skarv 20 OF, Mørkbuget Knortegås 3 FU, Pibeand 15 R, Gråand 12 FU, Ederfugl 5 FU, Toppet Skallesluger 12 Ø, Spurvehøg 1 JUV FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Almindelig Ryle 120 FU, Lille Kobbersneppe 15 FU, Stor Regnspove 3 FU, Hættemåge 40 R, Stormmåge 3 R, Sildemåge 1 OF, Sølvmåge 200 R, Svartbag 10 R,
Splitterne 2 R, Sanglærke 1 OF, Piber sp. 10 R, Tornirisk 5 OF. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (10:00-11:30): Hjejle 1300 R, Vibe 390 R, Islandsk Ryle 8 R, Rødben 82 R, Stenvender 1 R. Jens Bækkelund
Munkemaen v. Odense Kanal (11:00): Krikand 320 R (Plus en del andre svømmeænder. Anders Vedel
Dovnsklint (06:45-08:30): Bramgås 471 SV, Knortegås 1901 V, Ederfugl 2140 V, Rød Glente 3 SV, Mudderklire 1 R, Huldue 31 S, Skovpiber 3 S, Engpiber 112 SØ, Hvid Vipstjert 78 SØ, Misteldrossel 2 S, Stillits 32 Ø, Rørspurv 16 S. Hans Rytter, Finn Eriksen, Søren Bøgelund, Søren Gjaldbæk
Østerøsø: Pibeand 249 R, Mudderklire 1 R, Bjergvipstjert 1 S, Pungmejse 1 R. Søren Gjaldbæk
Sønderhjørne ( Horne Land ) ( 7:00-13:00):  Natugle 1 hørt ( Hvedholm ), Sangdrossel 25 R, Vindrossel 1 R, Misteldrossel 5 SV, Sjagger 2 TF, Rødhals min 10 R, Munk 1 R, Grønirisk 30 SV, Bogfinke min 800 SV, Grønsisken 40 SV, Tornirisk 220 SV, Engpiber 32 SV, Hvid Vipstjert 28 SV, Rørspurv 24 SV, Landsvale 265 SV, Blåmejse 290 SV, Sanglærke 67 SV + 15 N, Hedelærke 2 SV, Allike 70 SV, Råge 20 SV, Ringdue 40 SV, Stær 125 SV, Rød Glente 3 SV, Musvåge min 200 SV, Spurvehøg 7 SV, Hættemåge 15 SV, Vibe 25 SV, Grågås 54 SV, Bramgås 63 SV, Skarv 18 SV, Ederfugl 140 V, Sortand 6 V, Gravand 2 SØ..
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


Se obs fra september 2004 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

02 nov 2004
This page is part af: Http://www.Snatur.dk