Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne         Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ] [Aktuelle- vejrobservationer] [Månen ] [ Sol-opgang] [Lokal vejrudsigt]               chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra:
[januar 2004][februar 2004][marts 2004][april 2004][maj 2004][Juni 2004][Juli 2004][august 2004][september 2004]
[marts 2003]
[april 2003][maj 2003][juni 2003][juli 2003][august 2003][september 2003][oktober 2003][november 2003][december 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 36 - 40. (1. september - 30. september 2004).               Sidst opdateret 02 oktober 2004 18:27:29 

Via [DofCall] [De sidste 100] søn Alm Skråpe Fyns Hoved 9.35- MMJ

 

         Hvid vipstjert

Torsdag den 30. september 2004:

Brændegaards Sø: Toppet lappedykker 82, Havørn 2, Vibe 400, Grågås 21, Krikand 150, Fiskehejre 1, Fiskeørn 1, Almindelig ryle 50, Dobbeltbekkasin 6, Spurvehøg 1, Stær 30, Tårnfalk 1, Duehøg 1, Ravn 2, (tilgift 8 rådyr). Jørgen Hansen, Torben Møller
Silke Å: Bjergvipstjert 1. Jørgen Hansen, Torben Møller
Arreskov Sø: Spætmejse 1, Dompap 2, Grågås 300, Skovsanger 1, Toppet lappedykker 72, Troldand 22, Gråstrubet lappedykker 4, Vandrikse 2, Vibe 13, Sjagger 2, Stillits 12, Tornirisk 1, Sortmejse 1, Gulspurv 4.
Jørgen Hansen, Torben Møller
Fakkebjerg
(16:30 - 17:00): Rød glente 18 TI til R. Hans Rytter

Svendborg Naturskole
(11:00 - 12:30): Musvåge 180, Rød glente 2, Spurvehøg 1, Rørhøg 1. Erik Ehmsen
Vejlen, Taasinge
(15:00 - 15:45): Lille Lappedykker 18 R, Knopsvane 4 R, Grågås 80 R, Troldand 60 R, Bjergand 1 han R, Musvåge 1 R, Blishøne 48 R, Vibe 40 R, Rødben 1 R, Hættemåge 60 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Skægmejse 2 R
Strynø
(08:30-15:00): Lysbuget Knortegås 1 R, Pibeand 430 R, Blå Kærhøg 1 R hun, Vandrefalk 1 R AD han, Blishøne 950 R,Toppet Lappedykker 32 R, Mørkbuget Knortegås 12 R, Gravand 3 R, Spurvehøg 1 R, Dværgryle 1 R, Stor Regnspove 1 R, Vindrossel 1 R,  Dværgryle 1 R. Poul Rasmussen
Strynøs NV-kyst, inklusive vandfladerne omkring Vogterholm og Bondeholm
(15-16): Skarv ca 200 R + F, Knopsvane > 350, Grågås > 400 F + R, Gravand 32 OF + R, Gråand > 200, Knarand 18 OF, Pibeand 46 F, Blishøne > 300 F, Strandskade 9, Strandhjejle 2 R, Hjejle > 400 OF (holdt nærmest flyveøvelser over det østlige Strynø, flyvende roligt hid og did i skiftende formationer) + ca 75 R, Vibe 6 R, Krumnæbbet ryle 5 F, Mudderklire 3 F, Rødben 6 OF, Landsvale ca 20 F over mark på Nordstrynø, Engpiber > 25, Hvid vipstjert 17, Løvsanger 1 F ved vandhul i Strynø By, Ravn 1 R + opflyvende ved mark på det vestlige Strynø. Jens Bech
Sundet, Faaborg
(08:33): Rød Glente 1 SV. Gunnar Knudsen
Horne Land ( 7:00-14:45): Natligt træk af drosler hørt. Sangdrossel min 25 R, Vindrossel min 3 SV, Misteldrossel 1 TF, Rødhals min 10 R, Natugle en set ( Hvedholm ), Rørspurv 8 SV, Engpiber 20 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Sanglærke 40 SV, Bogfinke/Kvækerfinke min 530 SV, Grønsisken 40 SV, Grønirisk 25 SV, Tornirisk 160 SV, Blåmejse 25 SV, Landsvale 130 SV, Ringdue 180 SV, Huldue 1 TF, Allike 15 SV, Krage 14 SV, Stær 90 SV, Rød Glente 8 SV ( 6 før kl 10:00 ), Musvåge min 500 SV, Hvepsevåge 1 SV, Havørn 6 T ( 2. 1-2k SV 12:00, 1. 1-2k SV 13:00, 2. ad ? N, 1. R Lyø 11:00. De 3 set sammen ), Spurvehøg 24 SV, Hjejle 230 T, Vibe 20 T, St. Regnspove 2 T, Skarv 95 SV, Toppet Skallesluger 17 V, Grågås 40 SV, Knopsvane 13 V, Sortand 7 V, Ederfugl 31 V.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (10:45-11:15): Pibeand 430 R, Hjejle 250 R, Vibe 250 R. Anders Vedel
Slambassinet: Blå Kærhøg 1 R 1K, Brushane 36 R, Sortklire 16 R. Søren Gjaldbæk
Egensedybet: Fiskehejre 2 FU, Gravand 25 R, Pibeand 31 R, Krikand 3 R, Gråand 10, Strandskade 10 R, Strandhjejle 3 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 800 FU, Stor Regnspove 23 FU, Sortklire 8 FU, Rødben 16 FU, Hvidklire 3 FU. Anders Myrtue
Flyvesandet : Lom sp. 1 V, Sule 3 1K , Ederfugl 30 , Havlit 28 V, Sortand 23 R, Toppet Skallesluger 1 V, Almindelig Kjove 2, Splitterne 1 Ø. Anders Myrtue
Mågeøerne, Bogense (07:15-07:50): Islandsk Ryle 8 V, Skarv 46 V, Fiskehejre 2 OF, Mørkbuget Knortegås 44 V, Pibeand 42 V, Spidsand 2 Ø, Ederfugl 20 FU, Toppet Skallesluger 1 hun Ø, Strandskade 25 R, Vibe 20R, Almindelig Ryle 61 R, Lille Kobbersneppe 2 FU, Stor Regnspove 31 SV, Rødben 16 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 100 S, Svartbag 3 R, Gråkrage 8 R0. Michael Højgård Hansen
Knudshoved (13:20-14:30): Musvåge 51 SV (Sidste fugl 1403). Edda Riiser
Knudshoved (08:30-11:15): Musvåge 276 TI (Trækket startede kl 10.30). Henrik K. Hansen, Henrik Thormann, Kell Grønborg
Slipshavn Enge, Nyborg: Pibeand 110 R, Svartbag 28 R, Grønirisk 50 FU, Stillits 7 FU, Gråsisken sp. 7 FU, Rørspurv 3 FU. Kell Grønborg


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Store forandringer i den danske natur
                                  Uheldig ugle fanget i pigtråd  
                                  Træt fiskeørn måtte nødlande på altan
                                  Sidste suk for mallemuk fundet ved Kerteminde
                                  Ugens fugl er tyrkerduen


         Mørkbuget knortegæs på træk i disse dage ved Dovns Klint

Onsdag den 29. september 2004:

Dovnsklint (7.05-14.00): Pibeand 510, Ederfugl 1240, Spidsand 43, Almindelig Ryle 126, Mørkbuget. Knortegås 1071, Toppet skallesluger 13, Dværgmåge 2 1k, Fiskehejre 3, Splitterne 11, Dobbeltbekkasin 38, Strandhjejle 23, Troldand 1, Krikand 3, Grønsisken 530, Engpiber 1375 + 600 rast, Hvid Vipsjert 186, Grønirisk 2, Bog/kvækerfinke 37800 + 5000 rast, Rørspurv 9, Gul Vipstjert 3, Landsvale 6600 + 3000 rast, Jernspurv 85 , Skærpiber 10, Mursejler 3, Tornirisk 390, Digesvale 7, Bjergvipstjert 17, Bysvale 34 + 15 rast, Skovpiber 47, Klyde 1, Sortand 18, Rødstrubet Piber 1, Strandskade 1, Dværgfalk 5, Stor Præstekrave 18, Misteldrossel 132, Sanglærke 22, Mudderklire 1, Tårnfalk 14 + 8 rast, Spurvehøg 84
Stær 8, Rørhøg 5, Fjordterne 3, Vandrefalk 1 ad, Hedelærke 14, Sjagger 80, Musvåge 79, Rød Glente 1 ad + 8 1k, Lille Kobbersneppe 1, Vibe 19, Huldue 17, Ringdue 310, Hjejle 4, Hvepsevåge 1 1k, Fjeldvåge 1 , Canadagås 8, Bramgås 135, Grå Lappedykker 1. Ole Goldschmidt
Kelds Nor:
Sortklire 1, Strandskade 6, Almindelig Ryle 6, Vibe 330, Strandhjejle 1, Klyde 2, Hjejle 110, Pibeand 460, Krikand 40, Skeand 8, Spidsand 3, Hvidklire 1, Brushane 5, Engpiber 90, Skærpiber 1, Bjergvipstjert. 1, Gul vipstjert 4, Hvid vipstjert 40, Stor Præstekrave 18, Grågås 95, Skarv 160. Ole Goldschmidt
Ristinge Klint
(14.30-16.00): Musvåge 1356 V, Vandrefalk 1 ad V, Rød Glente 4 V, Stor Korsnæb 4 V, Blå Kærhøg 2 hun/juv V, Tårnfalk 1 V, Spurvehøg 20 V. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø
(16:00-17:00): Toppet Lappedykker 107 R, Krikand 275 RI, Havørn 1 OF 1K. Gunnar Jørgensen
Thurø Skole, Thurø
(08:30): Gransanger 1SY
Havnen, Svendborg
(07:34): Hvid vipstjert ca 20 R
Ringe (7.50): Rød Glente 1 T. Jacob Sterup
Ringe Sø: Fiskehejre 3 R, Mandarinand 1 han R, Krikand 12 R, Gråand 104 R, Spidsand 2 R, Vandrikse 3 AD R, Grønbenet Rørhøne 26 R, Blishøne 7 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 1 1K R, Brushane 2 1K R, Dobbeltbekkasin 115 R, Hættemåge 47 R, Stormmåge 30 R, 
Ringdue 5 R, Landsvale 8 OF, Engpiber 3 T, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 45 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 OF, Vindrossel 20 R, Gråkrage 3 R. Jacob Sterup
Restaurant Næsbyhoved Skov, Odense Havn
(07:44): Bjergvipstjert 1 T. Tim Hesselballe
Mågeøerne (10:45-12:30): Pibeand 162 R, Islandsk Ryle 26 R, Almindelig Ryle 218 R, Skærpiber 25 R, Lom sp. 1 NØ, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 20 R, Knopsvane 2 R,
Mørkbuget Knortegås 79 R-V, Gravand 2 R, Spidsand 5 V, Ederfugl 10 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 42 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 60 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Stor Regnspove 5 R, Rødben 16 R, Svartbag 3 R, Splitterne 4 R, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 1 NV, Stær 30 R, Tornirisk 40 R. Michael Højgård Hansen
Hav Ø f/Bogense, Bogense: Lom sp. 1, Skarv 15, Grågås 25, Pibeand 25, Ederfugl 50 FU, Splitterne 2. Michael Højgård Hansen
Horne Land (09:15-14:30): Blå Kærhøg 1 SV (Hun-farvet), Spurvehøg 21 SV, Musvåge 261 SV, Huldue 2 TF, Engpiber 106 SV, Bjergvipstjert 6 SV, Misteldrossel 53 TF, Bogfinke 3780 SV, Grønsisken 270 SV, Tornirisk 80 SV, Natugle 1 hørt, Sangdrossel 10 R + 10 TF, Misteldrossel 53 TF, Grønsisken 270 SV, Sanglærke 17 SV, Landsvale 47 SV, Skovpiber 7 SV, Rørspurv 10 SV, Hvid Vipstjert 11 SV, Stær 60 SV, Tårnfalk 1 SV, Spurvehøg 21 SV, Musvåge min 261 SV, Vibe 21 V, Hjejle 30 T, Dobbeltbekkasin 16 SV, Splitterne 2 V, Fiskehejre 3 V, Skarv 24 SV
. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (16:00): Isfugl 1 R
. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knudshoved (07:15-15:00): Sortstrubet Lom 1 N, Lom sp. 10 N, Rød Glente 3 TI, Blå Kærhøg 1 TI, Musvåge 780 TI (De fleste så ud til at komme fra Stigsnæs), Dværgfalk 3 TI, Vandrefalk 1 TI, Engpiber 100 TI (+), Bjergvipstjert 1 TI. Per Rasmussen
Flyvesandet (07:00-09:40): Sortstrubet Lom 2 V, Sule 1 NV 1K, Sortand 148 V, Dværgfalk 1 Ø, Almindelig Kjove 4 R (2 ad NV, 1 1k V, 1 1k R), Storkjove 3 NV AD (7.58, 2 sammen 9.13), Sabinemåge 1 NV 1K (9.08), Splitterne 26 R, Lomvie/Alk 1 R, Lille Korsnæb 14 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet: Pibeand 160 R (I fjorden), Vandrefalk 2 R AD, Vibe 400 R, Dværgryle 3 R, Brushane 28 R, Sortklire 17 R. Søren Gjaldbæk
Nørre Højrup: Stillits 60 R. Søren Gjaldbæk
Lumby: Fjeldvåge 1 R. Søren Gjaldbæk


        Landsvaler på et kortvarigt hvil

Tirsdag den 28. september 2004:

Rantzausminde (16:30): Splitterne 2 Ø. Jens Bech
Dovns Klint (regn)
(09:15-11:15): Tårnfalk 5 R, Almindelig Kjove 1 V JUV, Engpiber 140 SV (+), Bjergvipstjert 4 SV. Niels Bomholt [Se flere obs].
Siø (08:30): Hjejle 1150 R. Niels Bomholt
Keldsnor (15:45-16:30): Grågås 630 R, Strandhjejle 5 R, Islandsk Stor Kobbersneppe 1 R. Niels Bomholt
Gulstav (14:10-15:30): Mursejler 1 R, Pungmejse 1 HØ. Niels Bomholt
Tryggelev Nor (12:00-13:30): Knarand 56 R, Spidsand 33 R, Skeand 57 R. Niels Bomholt
Nyborg Station
(06:40): Bjergvipstjert 1 OF. Eske Frank Morthensen
Knudshoved (07:15-14:40): Rød Glente 2 TI (Kl. 13.10 og 13.25), Dværgfalk 2 TI (Kl. 8.51 og 10.19), Vandrefalk 1 TI (Kl. 11.50), Engpiber 1400 TI (+), Bjergvipstjert 5 TI, Bogfinke 9500 TI (+). Per Rasmussen
Gyldensteens enge (11:50): Hjejle 4200 R, Vibe 550 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand (11:00): Vandrefalk 1 R AD, Hjejle 750 R. Jens Bækkelund
Mellem Flyvesandet og Æbelø (10:45): Kjove sp. 5 R (Minimumstal! 2 var 1k Alm. og resten sp. - nok Alm.). Jens Bækkelund, Tim Hesselballe
Flyvesandet (07:30-10:30): Sule 1 R 1K, Pibeand 194 V, Sandløber 2 V, Mellemkjove 1 V 1K (08.20 - landede næsten på et dødt Marsvin), Almindelig Kjove 5 R (3 V og 2 1k R.), Splitterne 27 V, Lomvie 4 V, Alk 3 V, Tejst 6 R, Lille Korsnæb 28 R. Tim Hesselballe
Slambassinet: Pibeand 180 R (I fjorden), Dværgryle 1 R, Sortklire 16 R, Isfugl 1 R, Tornirisk 90 R, Rørspurv 40 R (Min). Preben Baltersen, Søren Gjaldbæk
Sønderhjørne ( Horne land ) (7:00-11:15):
Stenpikker 1 R, Engpiber 216 SV, Skovpiber 3 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 9 SV, Stær 60 SV, Rørspurv 14 SV, Gulspurv min 10 SV, Grønirisk min 10 SV, Tornirisk 80 SV, Grønsisken 165 SV, Bogfinke min 6080 SV, Landsvale 87 SV, Sanglærke 30 SV, Spurvehøg 5 SV, Dobbeltbekkasin 14 SV Hættemåge 20 SV, Sølvmåge 200 T, Sortand 3 V, Ederfugl 30 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


        Rørspurv

Mandag den 27. september 2004:

Thurø Rev (7:30 - 9:00):Pibeand 120, Krikand 40, Hvid vipstjert 20, Dobbeltbekkasin 6, Knopsvane 2, Landsvale 120, Almindelig ryle 80, Rødben 1, Strandskade 2, Splitterne 6, Stenpikker 1, Rørspurv 30, Grønirisk 80, Gransanger 8, Engpiber 18, Sanglærke 2, Svartbag 6.
Arreskov Sø, nordlige ende (13:10 - 13:30): Grågås 350 R, Spurvehøg 1 hun R, Tårnfalk 1 R, Vibe 80 R, Fjordterne 2 R, Hvid Vipstjert 60 R, Stillits 6 R
Brahetrolleborg (13:00): Duehøg 1 R, Musvåge 3 R
Brændegård Sø (12:25 - 12:55): Toppet Lappedykker 42 R, Fiskehejre 20 R, Krikand 80 R, Rød Glente 1 V, Musvåge 36 SV, Vibe 500 R, Fjordterne 4 R, Fjordterne 14 FU (15:10-15:30), Stær 40 R.
Nakkebølle Inddæmning (12:00 - 12:20): Toppet Lappedykker 16 R, Pibeand 14 R, Krikand 18 R, Taffeland 6 R, Troldand 30 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 120 R, Almindelig Ryle 26 R, Brushane 2 R, Sortklire 3 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 80 R, Stær 30 R, Stillits 6 R,
Silkeå (15:00): Bjergvipstjert 1 R
Nab (08:45): Rød Glente 1 OF. Bent Staugard, Poul Rasmussen
Siø (11:05 - 11:30): Hjejle 600 R, Vibe 300 R, Sanglærke 6 R, Stær 250 R
Flyvesandet (11:00 - 12:00): Lom sp. 1 Vinterdragt R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 40 OF, Pibeand 75 V, Spidsand 15 V, Ederfugl 10 FU, Sortand 12 V, Tårnfalk 2 FU, Islandsk Ryle 1 V, Almindelig Ryle 50 FU, Splitterne 1 FU, Topmejse 3 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU. Michael Højgård Hansen
Vågebakken: Hjejle 280 R, Vibe 320 R, Stær 650 R. Søren Gjaldbæk
Fællesstrand: Strandhjejle 8 R. Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved: Sortstrubet Lom 1 S, Sule 3 V, Spidsand 27 V, Sortand 219 V, Fløjlsand 32 V, Almindelig Kjove 2 R (1 ad, 1 1k.), Ride 1 V 1K, Splitterne 41 V, Lomvie 6 V, Alk 2 V, Lomvie/Alk 25 V, Tejst 1 R, Landsvale 153 V. Søren Gjaldbæk
Dalby Bugt: Skovspurv 140 R. Søren Gjaldbæk
Sundet, Faaborg (11:20-12:15): Skeand 220 FOU/R ( 70 forsvandt søndag på grund af jagt i området ), Knarand 24 FOU, Gråand 20 FOU, Pibeand 4 FOU, Troldand 65 R, Taffeland 60 R, Blishøne 1100 FOU, Toppet Lappedykker 5 FOU..
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


         Husrødstjert
            Større billede her...

Søndag den 26. september 2004:

Marstal (9.30): Vandrefalk 1 V. Jens Bech
Strynø vest for
(10.30): Mørkbuget knortegås 14, Ederfugl 25 (ca), Splitterne 2 SV. Jens Bech (I øvrigt kan jeg berette, at en havørn gennem de seneste uger ret regelmæssigt har holdt til et par bestemte steder på Strynø, hvor den er blevet set af adskillige, herunder mig selv)
Hundstrup:
Isfugl 1, Havørn 1. Hother Jespersen
Tryggelev Nor, Langeland
(08:45-09:15): Knarand 46 FU, Hættemåge 250 R. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Langelandsbroen
(07:40): Vandrefalk 1 R AD. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Silkeå
(17:10): Bjergvipstjert 2 R. Birte Sørensen
Brændegård Sø
(15:00): Toppet Lappedykker 57 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 3 R (2ad,1juv), Vibe 400 R, Sortterne 1 R JUV. Birte Sørensen
Brændegård Sø
(12:10-13:45): Havørn 3 R (2 ad. 1 juv). Kell Grønborg
Brændegård Sø
(12:00): Havørn 1 R. Karen, Torben S. Hvass
Dovns Klint
(07:00 - 10:05): Rødstrubet Lom 2 V, Sortstrubet Lom 1 Ø, Fiskehejre 5 V, Knopsvane 6 S, Grågås 14 V, Bramgås 27 V, Mørkbuget Knortegås 139 V, Pibeand 50 V, Gråand 1 V, Spidsand 5 V, Ederfugl 310 V, Sortand 40 V, Toppet Skallesluger 4 V, Rørhøg 2 V, Spurvehøg 36 S, Musvåge 2 S, Tårnfalk 8 S, Dværgfalk 2 S, Strandhjejle 7 V, Vibe 3 S, Islandsk Ryle 2 V, Dværgmåge 4 JUV V, Fjordterne 2 V, Huldue 4 S, Digesvale 10 S, Landsvale 259 S, Bysvale 2 S, Engpiber 15 V, Hvid Vipstjert 75 S, Sangdrossel 4 R, Misteldrossel 3 R, Sumpmejse 1 R, Korttået Træløber 1 HØ, Bogfinke 60 S, Grønirisk 30 V, Grønsisken 23 S, Tornirisk 30 TF, Lille Korsnæb 2 TF, Rørspurv 1 HØ.
Keldsnor
(09:00 - 09:45): Skarv 90 R, Mørkbuget Knortegås 2 R, Pibeand 36 R,
Skeand 5 R, Stor Præstekrave 7 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 60 R, Hættemåge 60 R, Svartbag 12 R, Fjordterne 1 JUV R, Mursejler 1 R, Digesvale 10 R,
Landsvale 50 R, Bysvale 2 R, Skægmejse 5 R, Stær 2 R, Tornirisk 300 R.
Gulstav
(10:15 - 11:00): Grågås 400 R, Spurvehøg 7 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 10 R, Stær 5 R, Bogfinke 10 R
Bagenkop Havn
(12.20-12.45): Spurvehøg 1 NV, Musvåge 7 S, Fjordterne 1 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Husrødstjert 9 R.
Fakkebjerg
(13.00-13.45): Rørhøg 1 V, Spurvehøg 14 S, Musvåge 11 NV, Tårnfalk 3 R, Hættemåge 450 R, Stormmåge 250 R, Sølvmåge 100 R, Fjordterne 1 FU, Landsvale 100 R, Bysvale 1 S, Sjagger 12 TI, Gransanger 1 R, Stær 60 R, Tornirisk 300 R
Siø (
14.15): Hjejle 250 R, Vibe 100 R, Splitterne 1 R.
Karlsmosen, Egeskov
(08:30 - 10:30):Knopsvane 17 AD FU, Knopsvane 10 1K FU, Spurvehøg 1, Fuglekonge 2 AD FU. Eskild Nielsen
Wedellsborg:
Stor Flagspætte 2, Rødstjert 1, Fiskehejre 15, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Krikand 15, Musvåge 12, Skeand 2, Pibeand 20, Engpiber 5, Dobbeltbekkasin 3, Vibe 70, Hjejle 30, Grågås 1000. Bent Carstensen
Højrup (11:20):
Broget Fluesnapper 1 R han. Kell Grønborg
Tarup Grusgrave (07:30-09:30): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Gammelsø, Næsbyhoved Skov (07:40-08:30): Broget Fluesnapper 1 R. Tim Hesselballe
Orestrand, Gyldensteen (07:15-09:00): Grågås 1310 OF (450R), Pibeand 221 R (71V), Hjejle 6000 OF (30R En del V til mark for FU/R med viber), Vibe 1050 OF (350R), Islandsk Ryle 24 R, Ravn 1 OF, Stillits 30 R. Michael Højgård Hansen
Jerstrup Skov (11:00-12:00): Træløber 2 R. Michael Højgård Hansen
Fyns Hoved (06:40-12:30): Sortstrubet Lom 1 V, Almindelig Skråpe 1 R (Set 9.35 Ø for Horseklint), Sule 1 R 3K, Sortand 175 V, Almindelig Kjove 2 R (7.35-10.30), Storkjove 1 AD (V-R), Splitterne 35 R, Alk 1 R, Lomvie/Alk 2, Tejst 1 R AD, Rødstrubet Piber 1 (R 12.02-04, derefter SØ). Michael Mosebo
Nordskov, Hindsholm (12:40): Hjejle 700 R, Stær 800 R. Michael Mosebo
Dyreborg ( Horne land ) (11:30-14:30): Musvåge 385 SV, Spurvehøg 10 SV. / Dorthe Poulsen, .
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne ( Horne land ) ( 6:50-12:00): Sangdrossel 10 R, Vindrossel 1 SV, Rødhals 10 R, Hvid Vipstjert 12 SV, Gul Vipstjert 1 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Engpiber min 50 SV, Skovpiber 1 SV, Rørspurv 3 SV, Sanglærke min 5 SV, Stær 45 SV, Grønsisken 65 SV, Bogfinke 1270 SV, Tornirisk 25 SV, Landsvale 64 SV, Huldue 5 SV, Tårnfalk 1 SV, Dværgfalk 1 SV, Spurvehøg 18 SV, Musvåge 120 SV, Fiskehejre 3 SV, Hættemåge 15 SV
Splitterne 4 V, Spidsand 5 V, Pibeand 4 V, Sortand 13 V, Ederfugl 67 V, Knopsvane 11 V, Grågås 13 V, Skarv 55 SV, Toppet Lappedykker 1 V, Alk/Lomvie 1 SØ..
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


          Blåmejse

Lørdag den 25. september 2004:

Siø (15:15): Vibe 600 R. Michael Mosebo
Tryggelev Nor (13:30-14:15): Knarand 47 R, Krikand 200 R, Skeand 52 R, Blå Kærhøg 1 R AD han, Blishøne 131 R, Skægmejse 2 R. Michael Mosebo
Dovns Klint (06:55-12:30): Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 5 S, Blå Kærhøg 3 S, Spurvehøg 32 S, Fiskeørn 1 R, Dværgfalk 2 (1 S + 1 R), Huldue 53 S, Mursejler 5 S, Landsvale 1500 S, Rødstrubet Piber 1 SV (Kl. 10.10), Bjergvipstjert 1 R, Rørspurv 70 S. Flemming Byskov,  Ribe-ekskursion. Michael Mosebo
Fyns Hoved
(06:57-12:00): Sule 1 V 2K, Almindelig Kjove 1 TI (09:35 Lys fase. Senere FU ved Tornen), Storkjove 1 Ø (10:35), Sabinemåge 1 SV 1K (07:35 - 07:45), Splitterne 34 T, Lomvie 12 SV, Alk 6 SV, Lomvie/Alk 27 SV, Tejst 2 R, Tejst 5 V, Landsvale 800 SV, Bjergvipstjert 1 T, Laplandsværling 1 TI (11:40), Rødstrubet Lom 2 V, Lom sp. 2 V
Gråstrubet Lappedykker 6 V, Skarv 65 SV, Knopsvane 1 N, Grågås 2 S, Pibeand 151 SV, Gråand 1 SV, Ederfugl 137 T, Sortand 104 T, Fløjlsand 16 T, Toppet Skallesluger 26 T, Tårnfalk 1 TI, Strandskade 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Digesvale 50 SV, Hvid Vipstjert 20 T, Stillits 3 TI, Tornirisk 43 TI.
Fyns Hoved
(11:15 - 15:15): Rødstrubet Lom 3 NV, Sortstrubet Lom 1 N, Skarv 20 R,
Knopsvane 5 R, Pibeand 35 V, Krikand 15 V, Gråand 3 V, Spidsand 2 NV, Ederfugl 175 R, Sortand 6 R, Toppet Skallesluger 1 R, Tårnfalk 1 TI, Grønbenet Rørhøne 2 R,
Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 7 R, Hjejle 3 R, Strandhjejle 3 R, Almindelig Ryle 8 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Stor Regnspove 9 R, Rødben 3 R, Almindelig Kjove 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Splitterne 40 NV, Alk 1 NV, Ringdue 1 R, Landsvale 120 V, Bysvale 1 V, Engpiber 2 V, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fællesstrand/Tornen
(12:20 - 12:50): Skarv 120 R, Pibeand 30 S, Strandskade 16 R, Stor Præstekrave 14 R, Strandhjejle 8 R, Almindelig Ryle 12 R, Lille Kobbersneppe 6 R, Stor Regnspove 14 R, Almindelig Kjove 1 FU, Svartbag 32 R, Splitterne 30 R, Engpiber 6 R, Tornirisk 30 R.
Knudshoved
(11:00-14:00): Hvepsevåge 1 TI, Rød Glente 1 TI AD, Blå Kærhøg 2 TI, Spurvehøg 39 TI, Musvåge 183 TI, Dværgfalk 2 TI, Vandrefalk 1 TI. Tim Hesselballe, Bente Christensen, Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Sundet, Faaborg (09:10): Nilgås 4 OF. Lars Bonne Rasmussen
Egebjerggård Storskov: Gærdesmutte 1 R, Fuglekonge 15 R, Topmejse 5 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 3 R, Træløber 1 R. Michael Højgård Hansen
Gammelsø, Næsbyhoved Skov (08:10-08:40): Mursejler 1 R, Broget Fluesnapper 1 R. Tim Hesselballe
Mågeøerne (06:45-09:00): Vandrefalk 1 R AD (På skarverede på østligste ø (0745 -0900)), Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 250 V, Knopsvane 6 R, Gås sp. 40 SV, Gravand 11 R,
Pibeand 197 R, Krikand 12 V, Ederfugl 86 R, Sortand 2 V, Toppet Skallesluger 10 R, Strandskade 68 R, Islandsk Ryle 23 R, Almindelig Ryle 245 R, Lille Kobbersneppe 8 R, Stor Regnspove 4 R, Rødben 12 R, Sølvmåge 600 R, Landsvale 5. Michael Højgård Hansen
Sønderhjørne ( Horne land ) (6:50-10:30): Spurvehøg 24 SV, Musvåge 6 SV ( en kl. 6:55 ), Tårnfalk 2 SV, Blå Kærhøg 1 SV ( hun-farvet ), Sangdrossel min 22 R ( natligt træk hørt ), Vindrossel 1 R, Rødhals min 15 R, Engpiber 125 SV, Hvid Vipstjert 27 SV, Bjergvipstjert 5 SV, Rørspurv 11 SV, Grønsisken 100 SV, Bogfinke min 2300 SV, Kvækerfinke min 20 SV ( anslået ), Tornirisk 50 SV, Landsvale 23 SV, Sanglærke 44 SV, Stær 200 R, Huldue 3 SV, Almindelig Ryle 6 SV, Hjejle 30 T, Vibe 20 T, Gravand 3 V, Sortand 11 V, Toppet Lappedykker 5 V, Toppet Skallesluger 3 V, Skarv 35 SV..
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


   Almindelig ryle

Fredag den 24. september 2004:

Langelandsbroen (18.30): Vandrefalk 1 ad pp på broen. Ole Goldschmidt
Fyns Hoved (13:15): Sabinemåge 1 R 1K,
Sortstrubet Lom 2 V, Sule 11 V, Sortand 514 V, Almindelig Kjove 1 V, Storkjove 3 NV, Dværgmåge 13 N, Ride 5 V, Lomvie/Alk 18 V, Digesvale 109 SV, Landsvale 2090 SV. Erik Danielsen
 Fyns Hoved (06:45-15:00):
Ny Gesinge Tåsinge
(16:50): Hjejle 1900 R. Poul Rasmussen
Nab
(10:00): Rød Glente 1 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Tarup Vandmølle
(09:00): Isfugl 1 FU han. Per Rasmussen
Knudshoved, Nyborg
(09:45-11:45): Vandrefalk 1 V. Ivan Sejer Beck
Mågeøerne
(07:15-07:45): Dværgfalk 1 V (JUV/HUN), Islandsk Ryle 15 R. Michael Højgård Hansen
Sønderhjørne ( Horne land ) (6:50-11:00): Sangdrossel min 20 R, Misteldrossel 3 TF, Rødhals min 15 R, Bogfinke 1600 SV, Grønsisken 110 SV, Lille Korsnæb 10 SV, Tornirisk 70 SV, Stær 60 SV, Engpiber 60 SV, Skovpiber 1 SV, Rørspurv 10 SV, Gul Vipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 7 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Landsvale 275 SV, Ravn 2 R, Spurvehøg 16 SV,
Dværgfalk 1 SV, Musvåge 4 SV, Almindelig Ryle 10 V, Vibe 20 N, Hættemåge 16 V, Fjordterne 1 V, Skarv 60 SV, Gråstrubet Lappedykker 2 V, Toppet Skallesluger 11 V, Sortand 7 V, Ederfugl 13 SØ, Knortegås 5 V, Grågås 12 SV, Alk/Lomvie 1 SØ.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


 Sule JUV

Torsdag den 23. september 2004:

Svendborgsund øst for Iholm (18:30-19:30): Hvid vipstjert 8 R, Spurvehøg 1 Fu.
Nygesinge, Tåsinge
(17:10): Hjejle 600 R. Poul Rasmussen
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg (09:00): Fiskeørn 1 FU Morten D. D. Hansen
Nab (12:30): Bjergvipstjert 1 R, Tornirisk 500 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Nørre Nærå (12:25): Hjejle 250 R. Michael Mosebo
Ølundgårds Inddæmning (09:00-11:30): Stor Regnspove 70 R. Henrik K. Hansen
Flyvesandet (07:15-12:05): Sortstrubet Lom 1 V, Sule 3 V (1 ad + 1 3k + 1 4k), Pibeand 155 V, Sortand 115 V, Dværgfalk 2 V, Strandhjejle 8 V, Sandløber 1 Ø, Almindelig Kjove 3 (2 V + 1 R), Dværgmåge 1 V AD, Fjordterne 65 V, Lomvie 1 V, Lomvie/Alk 3 V, Tejst 11 R, Engpiber 390 V, Bjergvipstjert 1 V, Lille Korsnæb 35 R, Snespurv 1 R. Tim Hesselballe, Michael Mosebo
Flyvesandet (7.06): Sabinemåge 1K V (Kun 80-100 meter ude!). Tim Hesselballe
Mågeøerne (06:45-07:45): Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 200 Ø, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Gravand 40 R, Pibeand 150 V, Gråand 10 R, Spidsand 15 V, Ederfugl 50 R, Toppet Skallesluger 4 V, Strandskade 30 R, Islandsk Ryle 10 V, Almindelig Ryle 400 V,
Stor Regnspove 3 V, Rødben 20 R, Sølvmåge 100 R, Svartbag 5 R, Splitterne 3 Ø
Allike 2 V. Michael Højgård Hansen
Sønderhjørne ( Horne land ) (7:00-11:30): Rødhals min 20 R, Stenpikker 2 R, Sangdrossel 10 R, Vindrossel min 1 SV, Rørspurv 8 SV, Engpiber 60 SV, Skovpiber 6 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 5 SV, Grønsisken 60 SV, Grønirisk 25 TF, Bogfinke 1020 SV, Kvækerfinke min 10 SV, Tornirisk 135 SV, Landsvale 45 SV, Stær 25 TF, Sanglærke 6 SV, Musvåge 12 SV, Blå Kærhøg 1 SV ( hunfarvet ), Spurvehøg 12 SV, Dværgfalk 1 SV, Tårnfalk 5 SV, Hættemåge 7 SV, Dværgmåge 2 SØ, Kjove sp 1 V ( kl 10:15. mellemkjove ? ), Almindelig Kjove 1 ad V ( kl 10:45 ), Sortand 12 SØ, Havlit 1 SØ, Knopsvane 21 V, Skarv 36 SV.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  DOF støtter kampen mod nilgåsen
                                  30 nilgæs skudt i Danmark  
                                  Mejser på rejser holder sammen
                                  Landslejr i Blåvand
                                 
Ugens fugl er grønirisk


           Hvidklire (Arkiv)

Onsdag den 22. september 2004:

Bagenkop Havn (9.15): Lille Stormsvale 1. (Set på nært hold fouragende ved havneindløbet og havnen - formodentlig fløjet nordpå - eftersøgt uden held - Søren Bøgelund arbejder/er på havnen!). Søren Bøgelund
Keldsnor
(17.30-18.30): Skestork 1 1k R & FU (Denne ungfugl havde overvejende mørkt næb, bortset fra undernæbbets underside, der var kødfarvet), Pibeand 95, Skeand 12, Krikand 30,
Grågås 60, Skarv 330, Gråand 40, Vibe 165, Hvidklire 2, Gul Vipstjert 80, Engpiber 150, Dværgmåge 7 ad, Hættemåge 600, Stormmåge 200, Sølvmåge 350, Svartbag 50, Fjordterne 1 ad, Bysvale 125, Landsvale 500, Digesvale 200, Hvid Vipstjert 20, Rørhøg 1 1k, Spurvehøg 3, Tårnfalk 5. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn:
Ederfugl 2 R, Sølvmåge 10 R. Jacob Sterup Andrsen
Helle Nor , Sydlangeland:
Knopsvane 3 AD R. Jacob Sterup Andrsen
Løkkeby Enge:
Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 R, Krikand 80 R, Gråand 55 R, Skeand 4 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 15 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Hættemåge 130 R, Mursejler 1 R, Digesvale 4 R, Landsvale 5 R, Bysvale 3 R, Tornirisk 3 R, Rørspurv 1 R. Jacob Sterup Andrsen
Ristingehalvøen:
Knopsvane 174 R, Bjergvipstjert (14:12) 3 SV. Jacob Sterup Andrsen
Spodsbjerg Havn:
Bysvale 2 R, Hvid Vipstjert 10 R, Skovspurv 3 R, Rørspurv 1 R. Jacob Sterup Andrsen
Fyns Hoved :
Rødstrubet Lom (10:41) 1 V, Gråstrubet Lappedykker (09:46) 1 V, Skarv 22 SV, Pibeand 91 SV, Ederfugl 4 han SV, Sortand 68 V, Tårnfalk (11:02) 1 S,
Dværgfalk (09:50) 1 Hun-farvet S, Strandskade 1 R, Dobbeltbekkasin (10:19) 4 V,
Hættemåge 1 V, Splitterne 13 V, Alk (10:35) 1 Vinterdragt SV, Digesvale 1 SV, Landsvale 5 SV, Engpiber 400 SV. Jacob Sterup Andrsen
Nordskov :
Ravn (11:27) 2 S. Jacob Sterup Andrsen
Sønderhjørne ( Horne land )
(7:00-10:45): Spurvehøg 12 SV, Tårnfalk 1 SV, Musvåge 2 V, Bogfinke 110 TF, Grønsisken min 10 TF, Tornirisk 20 TF + 50 SV, Skovpiber 2 TF, Engpiber 7 TF + 20 R min, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 4 TF, Gul Vipstjert 1 TF, Landsvale 22 SV, Almindelig Ryle 10 SV, Vibe 40 T, Dværgmåge 3 SØ ( 1 1k ), Hættemåge 15 SV + 500 R ( på marker ), Splitterne 2 T, Sortand 11 SØ, Ederfugl 20 SØ, Gråstrubet Lappedykker 1 V, Skarv 41 SV..
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Agernæs Flak (
09:30-11:30): Skarv 150 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Grågås 1 R, Gravand 50 FU, Pibeand 85 V, Ederfugl 25 FU, Sortand 1 R, Toppet Skallesluger 4 Ø, Islandsk Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 300 FU, Lille Kobbersneppe 9 FU, Stor Regnspove 200 FU, Rødben 5 FU, Hættemåge 250 FU, Splitterne 7 Ø, Havterne 3 Ø, Sanglærke 5 R. Michael Højgård Hansen
Fogense Pynt/Fogense Ø, Bogense:
Skarv 20 R, Rødben 5 FU, Mudderklire 1 FU,
Hættemåge 10 R, Sølvmåge 43 R, Svartbag 1 R, Splitterne 7 R V. Michael Højgård Hansen
Grønløkken, Bogense
(07:53-07:55): Fiskeørn 1 S, Grågås 15 OF. Mette Staal Nielsen, Michael Højgård Hansen
Gyldensteen (17:00): Hjejle 1100 R, Vibe 350 R. Jens Bækkelund


         Lille kobbersneppe

Tirsdag den 21. september 2004:

Svendborgsund øst for Iholm (17:00 - 17:55): Lille Lappedykker 56 R, Skarv 8 FU, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 10 R, Grågås 7 V, Toppet Skallesluger 4 R, Havørn 1 AD (Kredsede 15 minutter over Horseskov senere mod V på Taasingesiden), Blishøne 20 R, Hættemåge, 40 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 12 R.

            Havørn over Horseskov
Brændegård Sø
(15:15):  Fjordterne 4 FU. Bent Staugaard
Bøjden Nor (10:30-12:15): Sortklire 11 R, Lille Lappedykker 9 R, Toppet Lappedykker 2 R,
Skarv 13 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 R, Pibeand 25 R, Knarand 2 R, Krikand 13 R, Gråand 36 R, Spidsand 1 R, Taffeland 24 R, Troldand 54 R, Hvinand 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 110 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 64 R, Vibe 127 R, Islandsk Ryle 3 R, Almindelig Ryle 9 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 5 R, Hættemåge 29 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Landsvale 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Gransanger 1 R, Stær 500 R, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sundet Faaborg (10:40-11:40): Spurvehøg 4 V, Husrødstert 2 ( Faaborg ), Rørspurv 2 SV, Stillits 10 FOU, Sumpmejse 2 FOU, Bysvale 10 FOU, Dobbeltbekkasin 4 R, Skeand min 320 R/FOU, Knarand min 37 FOU, Vandrikse 1 SY.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Flyvesandet (13:14-17:18): Sortstrubet Lom 2 R, Dværgfalk 1 TI, Almindelig Kjove 1 V AD, Kjove sp. 2 Ø, Dværgmåge 1 Ø AD, Splitterne 25. Tim Hesselballe, Henrik M Hestbech


      Lille flamingo nord for Odense
                                                            Se større foto...

Mandag den 20. september 2004:

Svendborgsund (17:00): Splitterne 1 V
Vejlen Tåsinge
(16:00): Lille Lappedykker 8 R, Troldand 600 R, Rørhøg 1 R, Vandrikse 1 R, Almindelig Ryle 26 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Hvidklire 14 R. Poul Rasmussen
Brændegård Sø
(10:15-10:30): Havørn 2 R AD, Fiskeørn 1 OF. Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Sundet Faaborg (08:30-09:00): Knarand 40 FU (+ rekord), Skeand 330 FU (+ rekord), Krikand min 14 FOU, Pibeand 1 FOU, Troldand 25 R, Taffeland 60 R, Skarv 1 R, Hættemåge 100 FOU
. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Brændegård Sø (07:30): Havørn 3 R (2 ad + 1 juv). Bent Staugaard
Keldsnor Fuglestation: Gransanger 2 Ri. Dagstotal (alle arter): 4 ringm. Sæsontotal t.o.m. 20/9: 1982. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Ringe Sø : Fiskehejre 5 R, Knopsvane 5 R, Grågås 27 R, Pibeand 1 R, Krikand 30 R, Gråand 75 R, Spidsand 2 R, Atlingand 1 R, Grønbenet Rørhøne 30 R, Blishøne 20 R, Vibe 2 R, Brushane 9 1K R, Dobbeltbekkasin 30 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 1 R, Tyrkerdue 2 R, Hvid Vipstjert 25 R, Blåmejse 2 R, Gråkrage 2 R. Jacob Sterup Andersen
Firtalsstrand, Otterup: Lille Lappedykker 4 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Gravand 4 R, Pibeand 200 R, Krikand 20 R, Spidsand 1 R, Spurvehøg 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 60 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Digesvale 10 R, Landsvale 30 R, Hvid Vipstjert 40 R
Slambassinet, Strandager: Lille Lappedykker 16 R, Fiskehejre 3 R, Lille Flamingo 1 R, Gravand 40 R, Krikand 90 R, Spidsand 34 R, Taffeland 4 R, Troldand 22 R, Klyde 7 R, Stor Præstekrave 3 R, Islandsk Ryle 2 R, Dværgryle 7 R, Almindelig Ryle 150 R, Brushane 12 R,
Hvidklire 4 R, Landsvale 300 R, Bysvale 2 R, Rørspurv 30 R.
Slambassinet, Strandager (11:30 - 12:00): Fiskehejre 1 FU, Lille Flamingo 1 FU, Knopsvane 1 FU, Gravand 3 FU, Krikand 20 FU, Musvåge 1 OF, Klyde 3 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Brushane 7 FU, Hvidklire 2 FU. Michael Højgård Hansen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Fiskehejre 6 R, Grågås 56 R, Gravand 2 R, Pibeand 18 R, Spidsand 44 R, Skeand 3 R, Stor Præstekrave 6 R, Almindelig Ryle 82 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Lille Regnspove 2 R, Hvidklire 4 R, Engpiber 12 R, Gul Vipstjert 6 R, Hvid Vipstjert 8 R.
Flyvesandet, Otterup
: Rødstrubet Lom 2 R, Toppet Lappedykker 1 V, Sule 1 1K, FU, Skarv 90 R, Grågås 2 V, Pibeand 23 SV, Gråand 20 V, Ederfugl 80 R, Sortand 24, Toppet Skallesluger 5 V, Strandskade 3 V, Stor Præstekrave 1 V, Strandhjejle 6 R, Almindelig Ryle 1500 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Stor Regnspove 900 R, Hættemåge 1000 R, Splitterne 22 S, Tejst 4, Landsvale 26 S, Engpiber 30 R, Hvid Vipstjert 1 V, Snespurv 1 R, Marsvin 1 R.

         Snespurv efterårets første ?


Søndag den 19. september 2004:

Sørup Sø, Sørup: Isfugl 1 FU. Jørgen Jacobsen
Sundet Faaborg
(18:15-19:45): Landsvale 1500 R ( blandet flok af svaler, hovedsagelig landsvaler ), Dobbeltbekkasin 2 R, Stær min 1000 R, Blishøne 1100 ( anslået ), Grønbenet Rørhøne min 10 FOU, Toppet Lappedykker min 3 FOU.
. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Stjovl
(13:35): Havørn 1 AD S.
Monnet, Taasinge
(12:00 - 13:50):Knopsvane 270 R, Grågås 18 R, Canadagås 4 R + 1 Hybrid, Pibeand 26 R, Spidsand 9 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 2 R, Tårnfalk 1 R, Dværgfalk 1 R, Strandhjejle 8 R, Vibe 14 R, Islandsk Ryle 8 R, Almindelig Ryle 44 R, Stor Regnspove 18 R, Engpiber 36 R, Rødben 2, Hvidklire 1, Stenpikker 4, Hjejle 8

         Canadagås sammen med en hybrid
Sollerup
(16:15-18:00): Lærkefalk 1 R, Isfugl 2 R [Flere obs]. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning
(10:40-12:00): Fiskeørn 1 NV [Flere obs]. Sortterne 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Espe
(09:00 - 11:15): Musvåge 3 OF, Tårnfalk 2 FU, Hættemåge 5 OF, Ringdue 3 OF, Tyrkerdue 1 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 7 OF, Landsvale 50 FU, Engpiber 1 OF,
Hvid Vipstjert 4 OF,Gærdesmutte 3 R, Solsort 5 OF, Tornsanger 2 R, Løvsanger 2 FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 6 R, Skovskade 1 R, Råge 1 OF, Gråkrage 4 R, Ravn 1 OF, Gråspurv 2 R, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 8 FU, Stillits 1 OF, Tornirisk 12 R, Gulspurv 6 R. Gunnar Jørgensen
Tryggelev Nor
(13:00-14:30): Fiskeørn 1 R, Dværgterne 1 FU. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Fakkebjerg
(11:30-12:45): Hvepsevåge 2 S. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Gulstav Mose
(10:40): Hvepsevåge 5 S, Rødstrubet Piber 1 S, Pungmejse 1 HØ. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Bagenkop havn
(10.00): Kaspisk måge 1 1k R til N, Husrødstjert 1. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Fynshoved
(10:40-12:00): Strandhjejle 8 (4 FU, 4 V), Stenvender 2 FU. Anthony Carter
Slambassinet, Strandager
(10:20-11:25), (13:30): Temmincksryle 1 FU, Flamingo 1 FU, Dværgryle 3 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager
(12:55-15:20): Flamingo 1 R (Lille. Var to gange på tur til Vigelsø.), Spidsand 46 R, Havørn 1 SV (Ca. 3k trk lavt kl. 13.02), Blå Kærhøg 1 R AD han, Dværgryle 3 R 1K, Temmincksryle 1 R 1K, Brushane 33 R, Rørspurv 40 R. Tim Hesselballe
Knudshoved (11:00-14:30): Hvepsevåge 8 TI. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Wedellsborg: Gråstrubet Lappedykker 2, Lille Lappedykker 2, Isfugl 2, Spurvehøg 1, Vibe 40, Hjejle 200, Rørhøg 2, Engpiber 2, Bynkefugl 4. Bent Carstensen
Flyvesandet (14:15-15:45): Fiskeørn 1 TI. Thomas Hellesen
Gyldensteens enge (11:00): Grågås 1200 R. Jens Bækkelund
Keldsnor Fuglestation:  Jernspurv 3 RI, Gransanger 4 RI, Dagstotal (alle arter): 13 ringm. Sæsontotal t.o.m. 19/9: 1978. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder


        Spurvehøg

Lørdag den 18. september 2004:

Dovns Klint (07:00 - 13:05): Rødstrubet Lom 5 V, Gråstrubet Lappedykker 2 V, Skarv 40 V, Fiskehejre 2 V, Mørkbuget Knortegås 139 V, Pibeand 151 V, Krikand 22 V, Gråand 3 V, Spidsand 57 V, Skeand 7 V, Taffeland 7 V, Ederfugl 150 V, Sortand 204 S, Hvepsevåge 15 S, Rørhøg 2 AD V, Rørhøg 1 JUV V, Spurvehøg 60 S, Musvåge 1 S, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 6 S, Dværgfalk 6 S, Vandrefalk 1 hun AD V, Lille Kobbersneppe 11 V, Almindelig Kjove 1 V, Dværgmåge 2 1K V, Splitterne 13 V, Fjordterne 2 V, Huldue 5 S, Mursejler 5 S, Digesvale 40 S, Landsvale 1360 S, Bysvale 40 S, Skovpiber 15 S, Engpiber 110 S, Gul Vipstjert 62 S, Bjergvipstjert 9  S, Hvid Vipstjert 203 S, Allike 13 S, Sortkrage 16 S, Stær 30 S, Bogfinke 600 S, Grønirisk 20 S, Stillits 18 S, Grønsisken 44 S, Tornirisk 46 S, Lille Korsnæb 7 S, Rørspurv 1 S. Arne Bruun, Leif Bisschop-Larsen, Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen, Tim Hesselballe, EEEcklon + 50
Gulstav (13:05-14:30): Blå Kærhøg 1 R, Dværgfalk 1 S
Søgård, Hulebjerg (14:45 -16:00):Spurvehøg 2 S, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 R
Keldsnor
(14:00): Kaspisk Måge 1 R 1K. Tim Hesselballe
Tryggelev Nor (Minimuseet) (17:00 - 17:45) :Grågås 150 R, Knarand 12 R, Rørhøg 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Fiskeørn 1 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Splitterne 1 R + ubestemt våge/ørn!
Tryggelev Nor
(11:15-13:45): Knarand 14 FU, Spidsand 31 R, Skeand 36 FU, Skægmejse 2 R. Anthony Carter
Gulstav Mose
(10:25): Dværgfalk 1 R. Anthony Carter
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 34 R, Skarv 30 R, Fiskehejre 8 R, Krikand 110 R, Gråand 50 R, Skeand 6 FU, Troldand 2 R, Havørn 2 R, Rørhøg 1 OF, Fasan 25 FU, Blishøne 2 R, Vibe 200 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Hættemåge 25 FU, Fjordterne 2 R, Ringdue 2 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Allike 8 OF, Gråkrage 18 OF,
Stær 10 R, Bogfinke 2 FU, Tornirisk 2 OF, Rørspurv 2 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 8 FU, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 6 R, Pibeand 30 R, Knarand 2 R, Krikand 25 R, Gråand 45 R, Spidsand 3 R, Taffeland 30 R, Troldand 150 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 R,
Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 70 R, Stor Præstekrave 8 FU, Hjejle 320 R,
Vibe 100 R, Almindelig Ryle 12 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 6 FU, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 4 R, Splitterne 1 R,
Hvid Vipstjert 2 FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Stær 30 FU. Gunnar Jørgensen
Tryggelev Nor
: Knarand 67 FU, Vandrikse 1, Dværgterne 1 FU. Arne Bruun
Slambassinet
(14:15-16:00): Flamingo 1 R, Gravand 112 R, Spidsand 41 R, Dværgryle 5 R, Temmincksryle 1 R, Tornirisk 197 R, Rørspurv 23 R. Søren Gjaldbæk
Juelsberg marker, Nyborg (11:00-14:00): Hvepsevåge 2 SV, Blå Kærhøg 1 SV 2K han, Huldue 1 FU (Sammen med ringduer), Tornirisk 190 FU. Eske Frank Morthensen
Sønderhjørne ( Horne land ) (6:50-10:00): Sangdrossel min 5 R, Tornsanger 1 R, Stenpikker 1 R, Engpiber 465 SV, Skovpiber 8 SV, Rørspurv 11 SV, Hvid Vipstjert 30 SV, Bjergvipstjert 9 SV, Gul Vipstjert 11 SV, Digesvale min 1 SV, Landsvale 108 SV, Stær 200 SV, Tornirisk 90 SV, Grønsisken 50 SV, Bogfinke 620 SV, Grønirisk 15 SV, Hjejle min 200 T, Dobbeltbekkasin 4 SV, Spurvehøg 9 SV, Lærkefalk 1 SV ( kl 9:55 ), Grågås 11 V, Sortand 7 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


        Almindelig ryle

Fredag den 17. september 2004:

Keldsnor Fuglestation: Jernspurv 4 RI, Græshoppesanger 1 RI, Gransanger 19 RI
Dagstotal (alle arter): 33 ringm. Sæsontotal t.o.m. 17/9: 1944.
Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Brændegård Sø (12.50-13.50): Toppet Lappedykker 52 R, Fiskehejre 3 R, Gråand 40 R, Skeand 4 R, Hvepsevåge 2 SV, Havørn 1 AD SV, Rørhøg 2 JUV SV, Duehøg 1 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 6 R, Tårnfalk 2 R, Lærkefalk 1 R, Vibe 440 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Fjordterne 2 JUV R, Misteldrossel 3 R, Halemejse 6 R, Stær 60 R.
Brændegård Sø (07:30): Havørn 2 R AD. Bent Staugaard

   Havørnen over engen syd for Brændegaard sø
Thurø Rev: Toppet Lappedykker 1 R, Mørkbuget Knortegås 21 SV, Pibeand 18 SV, Spidsand 24 SV, Ederfugl 8 R, Islandsk Ryle 1 SV, Almindelig Ryle 13 R, Rødben 1 SV,
Splitterne 3 SV, Hvid Vipstjert 16 R, Grønirisk 3 R
Tarup Grusgrave (11:30): Fjeldvåge 1 V. Per Rasmussen
Sundet, Faaborg (10:45): Bjergvipstjert 1 OF. Lars Bonne Rasmussen
Slambassinet (16:40-17:20): Flamingo 1 FU. Anthony Carter
Firtalsstranden (15:00-15:40): Skestork 1 FU, Pibeand 250 R, Stor Præstekrave 30 R. Anthony Carter
Firtalsstrand (14:00-14:30): Skestork 1 R, Pibeand 158 R, Krikand 152 R. Søren Gjaldbæk
Egensedybet (12:45-13:30): Krikand 162 R, Sandløber 1 R, Almindelig Ryle 341 R, Rødben 27 R. Søren Gjaldbæk
Nærå Strand (11:00-11:30): Fiskeørn 1 SV, Strandhjejle 25 R, Almindelig Ryle 1100 R, Stor Regnspove 167 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (09:20-12:00): Sule 2 V, Spidsand 30 V. Søren Gjaldbæk
Fjordmarken: Spidsand 26 R (I fjorden). Søren Gjaldbæk
Sønderhjørne ( Horne land ) (6:50-10:50): Bjergvipstjert 6 SV, Gul Vipstjert 6 SV, Hvid Vipstjert 46 SV + 15 R, Engpiber 430 SV, Skovpiber 35 SV, Rørspurv 10 SV, Gulspurv 7 SV, Stær 65 SV + 450 R ( på mark ), Grønsisken 65 SV, Stillits 10 SV, Bogfinke 1360 SV, Kvækerfinke 10 SV, Grønirisk 30 SV, Tornirisk 210 SV, Landsvale 140 SV, Bysvale 4 SV, Blå Kærhøg 1 SV, Spurvehøg 8 SV , Dværgfalk 1 R/SV, Tårnfalk 2 SV, Lærkefalk 1 SV ( kl 8:40 ), Musvåge 2 SV, Hættemåge 44 SV + 800 R ( på mark ), Dværgmåge 2 SØ, Knortegås 3 SØ, Sortand 10 V.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


        Ung raage

Torsdag den 16. september 2004:

Nabbe (11:45): Havørn 2 OF (Havde kurs i retning af Nakkebølle Inddæmning). Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Gulstav Mose: Fiskehejre 2 R, Fiskeørn 1 V, Landsvale 25 V, Engpiber 3 V, Skovskade 2 R, Grøn Frø 20 HØ
Klise Nor :Rørhøg 1 R, Spurvehøg 2 R
Salme Nor: Lille Lappedykker 16 R, Knarand 24 R, Gråand 16 R, Rørhøg 1 JUV R, Spurvehøg 3 R, Tårnfalk 2 R, Vandrikse 5 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Vibe 1 R, Mudderklire 1 R, Engpiber 8 R, Hvid Vipstjert 4 R, Skægmejse 2 R
Gudbjerg (19:15): Vagtel 1 FU (Hun/juv i stubmark, måtte stoppe traktor for den), Landsvale 250 FU. Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø (08:45 - 09:50): Toppet Lappedykker 27 FU, Skarv 17 FU, Fiskehejre 2 FU, Grågås 28 FU, Krikand 81 FU, Gråand 107 FU, Spidsand 2 FU, Skeand 8 FU, Fiskeørn 2 FU, Vibe 218 FU, Hættemåge 6 FU, Fjordterne 2 R, Hvid Vipstjert 28 FU. Palle Jørgensen
Brændegård Sø (16:25): Duehøg 1 R. Bent Staugaard
Tarup Vandmølle (19:15): Isfugl 1 HØ, Gulbug 1 FU 1K. Per Rasmussen

Fyns Hoved (06:45-14:40): Sule 8 V, Dværgfalk 1 TI, Almindelig Kjove 3 T, Storkjove 9 T (09:10, 09:20, 10:05, 11:15 (2), 11:45, 12:40 alle SV + 12:45 SØ), Ride 6 T, Alk 1 Ø, Tejst 15 R (2 V, 6 N, 7 R). Erik Danielsen, Edda Riiser, Hans Rytter
Flyvesand (06:30-13:00): Almindelig Skråpe 1 R (8.30-9.00 + 11.48 + 12.35-.42), Sule 4 V (2 ad + 2 3k), Almindelig Kjove 2 Ø, Storkjove 11 V (Fynsk rekord: 4 (9.40-9.58) + 10.12 + 11.35 + 5 (12.03-12.15)), Ride 1 V AD, Tejst 8 (7 V + 1 Ø) Michael Mosebo Jensen, Tim Hesselballe
Keldsnor Fuglestation: Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R, Fiskeørn (11:00) 1 S, Rød Glente 1 R, Fiskeørn 1 R, Bjergvipstjert 1 R, Gransanger 2 RI.
Dagstotal (alle arter) 4 ringm. Sæsontotal t.o.m. 16/9 1911. Ingen fangst 15/9 pga. hård kuling. Ole Tønder
Mågeøerne (06:45-07:45): Skarv 30 R, Knopsvane 3 R, Lysbuget Knortegås 3 R, Pibeand 15 R, Gråand 20 R, Ederfugl 40 V, Toppet Skallesluger 4 V, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 30 FU, Stor Præstekrave 10 SØ, Vibe 60 R, Almindelig Ryle 300 FU, Ryle sp. 24, Lille Kobbersneppe 5 FU, Stor Regnspove 4 FU, Hvidklire 1 NØ, Hættemåge 20 R, Sildemåge 3 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 5 R.
Michael Højgård Hansen
Orestrand (19:15-19:25): Grågås 800 OF. Michael Højgård Hansen
Lindøhoved (18:45-19:15): Islandsk Ryle 10 FU, Dværgryle 1 FU. Michael Højgård Hansen

Slambassinet (14:55-16:30): Pibeand 177 R (I fjorden), Spidsand 34 R, Havørn 1 R 2K, Dværgryle 7 R, Krumnæbbet Ryle 11 R, Brushane 26 R, Hvidklire 21 R (17 SV, 4R), Skægmejse 2 NV, Tornirisk 220 R (Pendler mellem bassinet og Stige Ø)
. Søren Gjaldbæk
Sønderhjørne ( Horne land ) (6:45-10:45): Sortand 16 V, Ederfugl 14 SØ, Skarv 40 SV, Grågås 44 V, Toppet Lappedykker 1 V, Fjordterne 2 V, Sortterne 1 1k V, Stor Regnspove 1 V, Stenpikker 1 FOU, Rødhals min 5 R, Rødrygget Tornskade 1 FOU, Tornsanger 1 FOU, Hvid Vipstjert 5 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Engpiber 14 SV, Skovpiber 10 SV, Rørspurv 3 SV, Landsvale 40 SV, Bogfinke 45 SV, Grønsisken 10 TF, Tornirisk 30 TF, Spurvehøg 7 SV, Tårnfalk 4 FOU, Musvåge 3 SV.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Frygt for kaos i forvaltningen af Danmarks natur
                                  Erfarne kongeørne sikrer tronfølgen  
                                  Flyvsk fynsk fjordterne
                                  Ugens fugl er Sandløberen


           Lille lappedykker

Onsdag den 15. september 2004:

Svendborg Naturskole: Isfugl 1. Erik Ehmsen
Søby Monnet, Tåsinge
: Rørhøg 1 han R, Stor Præstekrave 12 R, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 26 R, Stor Regnspove 28 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 200 R.
Vejlen, Taasinge: Lille Lappedykker 8 R, Krikand 60 R, Hvidklire 9 R
Brændegård Sø
: Havørn 2 ad. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(07:30): Havørn 3 R (2 ad + 1 juv), Fjordterne. Bent Staugaard
Gulstav Mose (16.00): Fiskeørn 1 R, Lærkefalk 1 R, (Ingen ringmærkning i dag pga. kuling... I alt 5 fugle mærket de seneste 4 dage.) Ole Tønder
Svanninge Bakker
(9:00-10:30): Spurvehøg 2 T, Musvåge 1 R, Grå Fluesnapper 1 FOU, Gransanger min 10 FOU, Blåmejse 20 FOU, Musvit min 10 FOU, Korttået Træløber 3 FOU, Dompap 2 SY, Misteldrossel 3 FOU, Stor Flagspætte 3 FOU, Fuglekonge min 5 FOU, Rødhals 4 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Slambassinet (09:30-11:15): Lille Lappedykker 12 FU, Fiskehejre 2 R, Lille Flamingo 1 FU, Gravand 86 R, Krikand 93 FU, Spidsand 37 R, Taffeland 2 FU, Troldand 22 FU,
Musvåge 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 2 R, Islandsk Ryle 5 FU, Dværgryle 15 FU, Krumnæbbet Ryle 20 FU, Almindelig Ryle 150 FU, Brushane 18 FU, Hvidklire 4 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 10 R, Sildemåge 1 OF,
Digesvale 10 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 10 FU, Engpiber 5 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Skovskade 1 HØ, Stær 25 R. Michael Højgård Hansen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup (
12:00 - 12:15): Pibeand 125 R, Krikand 10 FU, Gråand 20 R, Almindelig Ryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R. Michael Højgård Hansen


         Rødrygget tornskade

Tirsdag den 14. september 2004:

Dovns Klint (14.40-1550): Fiskeørn 1 1k S + 1 1k R, Rørhøg 1 1k R, Hvepsevåge 2 1k R, Tårnfalk 1 R, Spurvehøg 3 S, Dværgfalk 1 hun/juv R. Ole Goldschmidt
Brændegaard Sø:
Havørn 1 R JUV, Fiskeørn 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(07:30): Havørn 1 R AD. Bent Staugaard
Gulstav
(08:30-12:15): Skarv 20 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 11 SV, Krikand 1 R, Gråand 10 R, Hvepsevåge 5 TF, Rørhøg 1 R, Blå Kærhøg 2 TF, Spurvehøg 4 TF, Tårnfalk 1 R, Tårnfalk 1 S, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 50 R, Splitterne 3 SØ, Landsvale 8 R, Bysvale 24 TF, Engpiber 5 R, Gul Vipstjert 3 TF, Hvid Vipstjert 7 TF, Rødhals 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Rødrygget Tornskade 2 JUV R, Krage 3 R, Stillits 4 R. Niels Bomholt
Keldsnor Fuglestation
: Gransanger 1 RI. Dagstotal (alle arter) 1 ringm. Sæsontotal t.o.m. 14/9 1907. Ingen fangst 13/9 pga. kuling. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Gulstav : Fiskeørn (14:30) 1 S Ole Tønder
Sundet, Faaborg (10:45-11:30): Skeand min 110 FOU/R, Knarand min 21 FOU, Troldand 25 R, Taffeland 25 R, Skarv 1 R, Blishøne 1100 FOU, Vandrikse 2 SY, Spurvehøg 3 SV, Fiskehejre 1 R, Stær 500 R ( kl 7:00 ), Stillits 15 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nørreby Hals, Bogense (16:45-19:30): Grågås 62 R, Gravand 32 R, Pibeand 54 R, Blå Kærhøg 1 FU, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 60 FU, Hjejle 400 R, Strandhjejle 22 FU, Almindelig Ryle 300 R, Lille Kobbersneppe 6 FU, Stor Regnspove 384 FU, Hvidklire 5 FU, Sanglærke 6, Engpiber 4. Henrik K. Hansen, Kell Grønborg


                    Solsort

Mandag den 13. september 2004:

Nørreskov, Taasinge: Duehøg 1 R, Isfugl 1 R (Ved Lunkebugten). Poul Rasmussen
Ferritslev
Hedehøg 1 hun s (10.10) Per Rasmussen
Svendborgsund øst for Iholm
(7:45): Lille Lappedykker 42 R, Fiskehejre 4 R, Toppet Skallesluger 6 R, Hættemåge 150 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 4 R
Brændegård Sø (09:00 - 09:15): Krikand 150 R, Skeand 24 R, Vibe 150 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Fjordterne 3 R
Nakkebølle Inddæmning (10:00 - 10:30): Lille Lappedykker 3 YP med 2, 3, 2 Pull, Lille Lappedykker 16 R, Toppet Lappedykker 12 R, Krikand 18 R, Hvinand 12 R, Rørhøg 2 JUV R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 300 R, Dværgryle 3 R, Almindelig Ryle 6 R, Hvidklire 4 R, Mudderklire 1 R, Digesvale 300 R, Tornirisk 100 R
Bøllemosen, Egebjerg: Vibe 20 R. Jacob Sterup Andersen
Lykkesholm, Ørbæk: Hjejle 400 R, Vibe 200 R. Jacob Sterup Andersen
Sundet, Faaborg (8:45-9:45): Skeand 130 FOU, Knarand 23 FOU, Pibeand 4 FOU, Krikand 10 FOU, Knopsvane 14 ad FOU, Vandrikse 1 SY, Dobbeltbekkasin 2 FOU, Fiskehejre 1 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


        Sandløber

Søndag den 12. september 2004:

Arreskov: Fiskeørn 1. Erik Ehmsen
Lunkebugten
(16.20): Havørn 1 4K+. Ole Goldschmidt, Nis Rattenborg
Vårø Isvej
(15.25): Dværgfalk 1, Dværgmåge 1. Ole Goldschmidt, Nis Rattenborg
Tåsinge Vejle
(15,50): Dobbeltbekkasin 56 R. Ole Goldschmidt, Nis Rattenborg
Ringe Sø
(MOF-tur): Dobbeltbekkasin 12, Hvidklire 3, Tinksmed 1, Bynkefugl 1, Krikænder (Søen næsten tømt for vand inden klargøring til hævning af vandstand med ca. 0,5m) Karsten Urup Nielsen
Slambassinet, Strandager
(18:00-18:15): Flamingo 1 FU, Almindelig Ryle 300 R, Brushane 8, Mudderklire 1, Gravand 25. Inger Skrubbeltrang, Karen & Peter Varnild, Torben Møller
Slambassinet,Strandager
(14:15): Dværgryle 2 FU. Henning, Dieter Maaszen
Vigelsø (11:00-13:00): Krikand 200 FU, Vandrefalk 1 FU. Kurt Due Johansen, Bjarne Andersen, Dieter Maaszen
Slambassinet,Strandager (09:35-09:50): Flamingo 1 FU, Almindelig Ryle 250 FU, Brushane 30 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak,Otterup: Mørkbuget Knortegås 2 R, Stor Regnspove 324 R. Jens Bækkelund


      Hvepsevåge juv

Lørdag den 11. september 2004:

Hvidkilde Sø (16.25): Havørn 1 4K+. Nis Rattenborg
Svendborgsund ved Iholm
(15.45): Toppet Skallesluger 6 R, Havørn 1 AD V.

Gulstav
: Lærkefalk 1 R. Jacob Sterup
Dovns Klint
(07:20 - 08:50): Ederfugl 110 V, Hvepsevåge 1 V, Spurvehøg 3 S, Splitterne 1 S, Tyrkerdue 1 V, Digesvale 15 S, Landsvale 30 S, Gul Vipstjert 12 S, Hvid Vipstjert 26 S,
Musvit 12 S,
Gulstav Mose (11:00): Hvepsevåge 1 R, Spurvehøg 2 R, Vandrikse 1 HØ, Rødrygget Tornskade 1 R
Keldsnor (08:55 - 10:00): Skarv 80 R, Grågås 500 R, Bramgås 8 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Pibeand 22 R, Hvepsevåge 1 R, Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 2 R, Dværgryle 4 R, Almindelig Ryle 20 R, Splitterne 8 R, Engpiber 6 R, Tornirisk 8 R
Piledeybet
(16:00): Fiskeørn 1 FU . Henrik Mørup-Petersen
Gamborg Inderfjord
(09:20): Fiskeørn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns, Enghave (08:15-09:00): Grågås 1740 R, Hjejle 330 R, Vibe 270 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand (07:05-07:35): Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør (06:50): Skægmejse 3 HØ. Michael Mosebo Jensen
Juelberg marker, Nyborg (12:15-14:00): Hvepsevåge 1 SV. Eske Frank Morthensen
Grævlingevænget, Nyborg: Fjeldvåge 1 SV AD han. Eske Frank Morthensen
Sundet, Faaborg ( 6.15-7.05): Landsvale/Digesvale 3000 udflyvning, Stær 1300 udflyvning, Gråkrage 15 R, Dobbeltbekkasin 4 FOU, Rørsanger 4 FOU, Skeand 43 FOU, Knarand 8 FOU, Krikand min 10 FOU, Gråand 25 FOU, Grønbenet Rørhøne min 15 FOU, Blishøne min 1000 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Gyldensten Gods (09:30-10:00): Grågås 1450 FU.
Gyldenstens Enge, Bogense:
Lille Lappedykker 4 YP, Vandrikse 1 HØ, Hjejle 200 R. Jens Bækkelund
Jersore
(10:20): Hættemåge 650 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak, Otterup:
Grågås 170 FU, Pibeand 90 R, Krikand 90 R, Islandsk Ryle 6 R, Stor Regnspove 110 R. Jens Bækkelund


         Rørsanger

Fredag den 10. september 2004:

Naturskolen, Svendborg: Isfugl 1. Erik Ehmsen
Hvidkilde Sø: Skarv 4, Taffeland 30, Troldand 90, Toppet lappedykker 30, Hvinand 6, Ringdue 4, Huldue 2, Rørsanger 3, Kernebider 1 HØ.
Dovnsklint
(06:15-09:00): Hvepsevåge 2 S, Lærkefalk 1 R, Digesvale 202 S, Landsvale 130 S, Gul Vipstjert 93 S, Hvid Vipstjert 76 S. Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor:
Knarand 9 R, Skeand 37 R, Fiskeørn 1 R 1K, Skægmejse 4 R. Søren Gjaldbæk
Klise Nor:
Fiskeørn 1 R. Søren Gjaldbæk
Keldsnor:
Grågås 530 R, Stor Præstekrave 21 R, Vibe 300 R, Dværgryle 2 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav:
Pungmejse 1 OF. Ole Tønder, Søren Gjaldbæk
Fakkemose:
Dværgfalk 1 Ø. Søren Gjaldbæk
Brændegaard Sø
: Fiskeørn 1. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Dværgmåge 4, Krikand 140. Erik Ehmsen
Knudshoved (13:00-15:00): Hvepsevåge 2 SV. Hans Rytter
Helnæs
(06:50): Grågås 575 R (T til FOU. Set fra Horne Land).
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne Horne Land (06:40-10:40): Rødhals 6 R, Hvid Vipstjert 15 SV, Gul Vipstjert 2 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Engpiber 10 SV, Skovpiber 1 SV, Tornirisk 10 TF + 7 SV, Bogfinke 30 SV, Stær 50 R, Landsvale 100 SV, Digesvale 5 SV, Bysvale min 1 SV, Mudderklire 1 R, Lille Regnspove 1 T, Spurvehøg 7 SV, Musvåge 3 SV, Hættemåge 8 SV ( min 200 R på mark ), Splitterne 1 V + 1 SØ, Sortterne 3 SØ ( tæt på kysten. 2 kl. 8:45 og 1 kl. 10:30 ), Knopsvane 5 NV, Ederfugl 23 V, Sortand 20 V, Grågås 14 NV.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Gyldensteen, Ålebækken (12:00): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Firtalsstrand (10:30):  Lille Lappedykker 2 R, Grågås 3 R, Gravand 5 R, Krikand 110 R, Hjejle 40 R, Vibe 130 R, Almindelig Ryle 10 R, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 16 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 450 R. Jens Bækkelund
Keldsnor Fuglestation: Rødhals 4 RI, Gransanger 5 RI. Dagstotal (alle arter) 19 ringm. Sæsontotal t.o.m. 10/9 1881. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder


        Ung stor præstekrave

Torsdag den 9. september 2004:

Arreskov Sø: Skeand 580. Erik Ehmsen
Fakkebjerg
(14:40-15:40):Rørhøg 2 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Hvidklire 1 OF, Sølvmåge 1000 R, Digesvale 300 R, Landsvale 200 R, Bysvale 20 R
Dovnsklint, Sydlangeland (06:00-12:00): Hvepsevåge 1 T, Spurvehøg 25 T, Dværgfalk 2 T, Stenvender 2 T. Anders M. Sørensen, Erik Danielsen
Dovns Klint (10-14): Rørhøg 2, Sortklire 3, Musvåge 2, Digesvale 100, Ederfugl 50,
Hvepsevåge 1, Duehøg 3, Grågås 370, Gul vipstjert 6, Fiskehejre 1, Spurvehøg 2, Bramgås 8, Taffeland 1, Troldand 42, Fiskeørn 1. Torben Møller & Jørgen Hansen
Vejlen, Tåsinge (15-15.30): Lille lappedykker 1 m.2 pull., Dobbeltbekkasin
34, Skeand 8, Hvidklire 2, Almindelig ryle 20, Krikand 32, Rødben 1. Torben Møller & Jørgen Hansen
Gulstav Mose (15:50): Fiskeørn 1 FU
Keldsnor (16:15-17:20): Skarv 60 R, Grågås 300 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Pibeand 10 R, Stor Præstekrave 22 R, Hjejle 20 R, Vibe 250 R, Dværgryle 3 R, Almindelig Ryle 12 R, Stor Regnspove 1 R, Hvidklire 1 R, Hvid Vipstjert 14 R, Stær 20 R
Tarup Vandmølle
(18:50): Isfugl 1 HØ. Per Rasmussen
Ølundgård
(16:00): Skestork 1 R. Kell Grønborg
Firtalsstrand
(09:00-10:30): Temmincksryle 1 R. Henrik K. Hansen
Firtalsstrand (16:30-17:15): Skestork 1 R, Hjejle 500 OF, Temmincksryle 1 R. Kristoffer Egelund Jørgensen
Slambassinet (16:00-17:00): Flamingo 1 R (På vadefladen ud for Vigelsø), Hvepsevåge 1 S, Lille Præstekrave 1 R, Brushane 21 R, Mudderklire 5 R, Isfugl 1 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet (17:00-18:30): Brushane 20 FU, Mudderklire 6 FU. Kell Grønborg
Juelsberg marker, Nyborg (09:30-16:00): Hvepsevåge 3 SV, Blå Kærhøg 1 V JUV, Fiskeørn 1 V. Eske Frank Morthensen
Knudshoved (09:00-12:00): Lærkefalk 1 R. Anthony Carter
Keldsnor Fuglestation:Rødhals 22 RI, Gransanger 29 RI. Dagstotal (alle arter) 85 ringm. Sæsontotal t.o.m. 9/9 1862. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Sønderhjørne Horne land (06:30-10:30): (06:30-10:30): Gærdesmutte min 5 R, Rødhals min 5 R, Sangdrossel min 5 R, Gærdesanger min 5 R, Gransanger min 10 R, Bjergvipstjert 1 SV, Gul Vipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 5 SV, Rørspurv 2 SV, Engpiber 9 SV, Skovpiber 32 SV, Tornirisk 50 SV, Stillits 15 R, Bogfinke 70 SV, Gråsisken 1 SV, Grønsisken min 10 T, Landsvale 90 SV, Spurvehøg 2 SV, Stor Præstekrave 1 T, Almindelig Ryle 2 N, Dobbeltbekkasin 1 SV, Fiskehejre 2 SV, Skarv 40 SV, Grågås min 250 R ( Helnæs ), Ederfugl 20 V, Fløjlsand 1 V, Sortand min 282 V.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                                  Stor udvidelse af fuglereservat på Langeland
                                  Hvepsevågen tog stikket hjem  
                                  Grågæs til tælling
                                  Storken er kommet på museum
                                  Skoleklasse finder hvepseedderkop i Fugleværnsområdet Vaserne
                                 
Ugens fugl er gråanden


       Vendehals på Thurø i lørdags d. 4. sep. 04.

Onsdag den 8. september 2004:

Monnet, Taasinge (17:15-18:55): Toppet Lappedykker 80 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 300 R, Grågås 110 R, Vandrefalk 1 FU, Stor Præstekrave 1 JUV R, Strandhjejle 2 R, Vibe 150 R, Almindelig Ryle 16 R, Stor Regnspove 1 R, Engpiber 40 R.
Løkkeby Enge, Langeland
(09:30-11:10): Hjejle 275 OF (Min.), Nøddekrige 1 R AD (10 min. derefter SV.), Stær 250 OF, Grønirisk 59 R, Rørspurv 1 R, Tornirisk 25R, Rødben 1 OF, Krikand 25 R, Hvid vipstjert 6 FU, Stillits 21 FU. Torben Møller
Tarup Vandmølle
: Isfugl 1 R, Lille Lappedykker 1 Yp, Toppet Lappedykker 12 Yp, Gråstrubet Lappedykker 4 Yp, Knopsvane 2 Yp, Grågås 6 Yp, Gråand 8 Yp, Troldand 8 Yp, Spurvehøg 1 Yp, Grønbenet Rørhøne 1 Yp, Blishøne 23 Yp, Nattergal 3 Yp, Kærsanger 3 Yp, Rørsanger 11 Yp, Lille Gråsisken 5 YP. Per Rasmussen
Keldsnor Fuglestation : fx  Rødhals 27 RI, Gransanger 28 RI. Dagstotal (alle arter) 105 ringm. Sæsontotal t.o.m. 8/9 1777. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Sønder Hjørne Horne Land (06:30-10:30): Trækobs. : Sangdrossel 5 R, Rødhals 6 R, Rødstjert 3 FOU, Munk min 1 R, Gransanger min 10 R, Tornsanger min 10 R, Natugle 1 SY ( Hvedholm ), Ravn 1 ( Hvedholm ), Engpiber 18 SV, Skovpiber 30 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 9 SV, Gul Vipstjert 8 SV, Rørspurv 2 SV, Jernspurv min 10 T, Blåmejse min 10 TF, Grønsisken 24 TF, Bogfinke 20 SV, Landsvale 135 SV, Fiskehejre 1 SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 1 SV, Almindelig Ryle 3 N, Rødben 2 NV, Skarv 27 SV, Ederfugl 8 SØ, Sortand 10 V, Alk 1 FOU. 
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (13:30): Skestork 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstranden (15:50-17:20): Skestork 1 R IMM, Lille Regnspove 1 S. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Slambassinet, Strandager (17:30-18:20): Flamingo 1 R AD (Lille Flamingo - uden ringe men helt sikkert undsluppet burfugl. Søren Gjaldbæk påstod, at fuglen forstod fransk?! Arten stammer fra Afrika!). Bente Christensen, Tim Hesselballe
Slambassinet (09:15-11:15):  Lille Lappedykker 5 FU, Flamingo 1 FU, Gravand 57 FU, Krikand 5 R, Gråand 7 FU, Spidsand 4 FU, Taffeland 9 FU, Troldand 27 FU, Rørhøg 4 OF,
Spurvehøg 1 hun OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Hjejle 4 R, Dværgryle 11 FU, Krumnæbbet Ryle 24 FU, Almindelig Ryle 31 FU, Brushane 9 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 78 FU, Stormmåge 9 R, Sanglærke 5 R, Engpiber 40 R, Hvid Vipstjert 10 FU, Stenpikker 2 R, Tornsanger 3 FU, Blåmejse 4 FU, Råge 2 OF. Michael Højgård Hansen
Stegø Mølle (07:15-07:20): Lille Lappedykker 3 FU, Blishøne 2 FU, Isfugl 1 FU (På træstub i vand lige neden for broen), Gransanger 1 FU. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (06:15-07:15): Skarv 250 V, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 1 R, Pibeand 6 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 5 FU, Stor Præstekrave 20 FU, Hjejle 10 FU, Strandhjejle 1, Vibe 70 R, Islandsk Ryle 10 FU, Almindelig Ryle 40 Ø, Rødben 35 FU, Hvidklire 2 FU, Stenvender 1 FU, Almindelig Kjove 1 Mørk fase FU, Svartbag 2 R. Michael Højgård Hansen
Horseklint, Fynshoved: Almindelig Skråpe 1 N (Læs her...), Almindelig Kjove 1 S, Almindelig Kjove 3 N. Mogens Ribo Petersen


         Almindelig ryle og Strandhjejle

Tirsdag den 7. september 2004:

Fakkebjerg (13.05-14.35): Dværgfalk 1, Fiskeørn 5, Rørhøg 1 ad han + 3 1k, Tårnfalk 2, Musvåge 3, Vandrefalk 1 ad, Spurvehøg 24, Hvepsevåge 1 1k, Ravn 1 (alle fugle vest og nordvest). Ole Goldschmidt
Vejlen, Taasinge
(17:10-18:20): Lille Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 4 R, Grågås 16 R, Krikand 23 R, Taffeland 30 R, Troldand 120 R, Hvinand 14 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 82 R, Stor Præstekrave 3 JUV R, Vibe 28 R, Almindelig Ryle 6 R, Dobbeltbekkasin 42 R, Sortklire 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 8 R, Tinksmed 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 19 R, Skægmejse 2 R
Tarup Vandmølle
(16:20): Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Brændegård Sø:
Havørn 1 AD R. Bent Staugaard
Dovnsklint
(06:00-09:30): Bramgås 135 SV, Hvepsevåge 9 S, Rørhøg 5 SV, Spurvehøg 34 S, Fiskeørn 1 SV, Digesvale 310 SV, Landsvale 540 SV, Bysvale 163 SV, Skovpiber 52 S, Gul Vipstjert 57 V, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 64 V. Søren Gjaldbæk
Gulstav: Rødstjert 17 R, Bynkefugl 27 R, Pungmejse 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Søren Gjaldbæk
Fredmosen
(14:30): Gråand 300 R (+jagtkonsortium med 25 jægere og 5 biler), Skægmejse 3 R. Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor
(13:00-14:15): Knarand 20 R, Spidsand 26 R, Fiskeørn 1 R, Vibe 300 R, Skægmejse 8 R. Søren Gjaldbæk
Klise Nor
(12:50): Fiskeørn 1 FU. Søren Gjaldbæk
Fakkebjerg
(11:15-12:00): Bramgås 95 SV, Tornirisk 120 R. Søren Gjaldbæk
Knudshoved
(10:00-12:30): Stenpikker 18 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Per Rasmussen
Sønder Hjørne Horne Land (6:25-10:30): Agerhøne 2 R, Sangdrossel 16 R, Sjagger 1 T, Gul Vipstjert 17 SV, Hvid Vipstjert 4 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Engpiber 11 SV, Skovpiber 31 SV, Rørspurv 2 SV, Bysvale 65 SV, Landsvale 155 SV, Bogfinke 35 SV, Grønsisken 5 SV, Blåmejse min 10 TF, Broget Fluesnapper 1 FOU, Rødstjert min 2 FOU, Tornsanger min 10 FOU, Musvåge 4 SV, Blå Kærhøg 1 SV kl. 7:15 ( hun farvet ), Spurvehøg 7 SV, Dobbeltbekkasin 1 SV, Rødben 1 SV, Skarv 7 SV, Ederfugl 4 NV, Pibeand 8 NV, Grågås 2 NV. 
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Keldsnor Fuglestation : fx  Munk 12 RI, Løvsanger 5 RI. Dagstotal (alle arter) 38 ringm. Sæsontotal t.o.m. 7/9 1672. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Ringe Sø: Lille Lappedykker 45 R, Gråstrubet Lappedykker 2 1K R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 22 R, Pibeand 2 R, Krikand 25 R, Gråand 70 R, Atlingand 1 R, Skeand 5 R, Grønbenet Rørhøne 62 R, Blishøne 460 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Hættemåge 17 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 1 R, Tyrkerdue 2 R, Rørsanger 1 R, Råge 100 OF, Gråkrage 4 R. Jacob Sterup
Husby Strand (18:45): Fiskeørn 1 S. Lars Lindskrog Christiansen
Slambassinet, v. Odense Kanal (12:45-13:30): Flamingo 1 FU. Anders Vedel
Ølund (19:35): Havørn 1 SØ. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (17:30-19:30): Lille Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 6 R, Skestork 1 R, Krikand 56 FU, Spidsand 2 FU, Skeand 6 FU, Rørhøg 2 FU, Stor Præstekrave 14 FU, Vibe 10 R, Dobbeltbekkasin 3 FU, Stor Regnspove 4 R, Hvidklire 4 FU, Hættemåge 100 R, Stormmåge 200 R, Hvid Vipstjert 20 FU, Stenpikker 2 R, Stær 20 FU. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand, Nordfyn (18:45): Skestork 1 R. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Ølundgård inddæmning (11:00-11:30): Skestork 1 R, Stor Regnspove 86 R. Anders Vedel
Ølund, Nordfyn (19:40): Havørn 1 SØ. Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Odense fjord, (Øst for Stige Ø) (16:00): Flamingo 1 FU. Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen
Fyns Hoved (06:00-09:30): Fiskeørn 1 N (Den blev set flyvende over havet mod Samsø.), Almindelig Kjove 2 FU. Per Rasmussen


          Fiskeørnene trækker nu

Mandag den 6. september 2004:

Drejø: Grågås 700, Spurvehøg 2, Vandrikse 1, Islandsk Ryle 1. Arne Bruun
Brændegård Sø
: Havørn 1 OF, Vibe 600 R, Dobbeltbekkasin 13 R, Fjordterne 3 FU. Bent Staugaard
Dovns Klint:
Karmindompap 1, Mursejler 3, Sjagger 5, Stillits 26, Skovpiber 35, Gul Vipstjert 6, Hedehøg 1 ad han [k], Duehøg 1, Havørn 1 ad, Tårnfalk 2, Rørhøg 8, Rød Glente 1, Fiskeørn 3, Musvåge 3, Spurvehøg 70, Hvepsevåge 85. Anni & Peter Nielsen
Søby Monnet, Taasinge
: Krikand 250 R, Spidsand 8 R, Hjejle 12 R, Strandhjejle 6 R, Vibe 300 R, Islandsk Ryle 12 R, Almindelig Ryle 20 R, Dobbeltbekkasin 32 R, Stor Regnspove 6 R, Rødben 12 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 200 R, Svartbag 1 R, Stær 40 R
Vejlen, Taasinge (Østlige indgang): Krikand 12 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 49 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Skægmejse 2 R, Sortklire 1 R, Hvid Vipstjert 4 R
Vejlen, Taasinge (dæmningen): Lille Lappedykker 6 R, Vandrikse 2 HØ, Stor Præstekrave 3 JUV R, Vibe 1 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 4 R, Hættemåge 250 R, Hvid Vipstjert 3 R
Tarup Vandmølle
(10:00): Isfugl 1 HØ. Per Rasmussen
Knudshoved (14:30-16:30): Hvepsevåge 1 T. Kristoffer Egelund Jørgensen,  Maria og Anton, Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech
Sønder Allé 87, Strib (15:25): Lille Regnspove 2 S, Landsvale 120 R. Michael Mosebo Jensen
Hindsgavl (09:15-10:05): Bjergvipstjert 1 OF, Spætmejse 5 R, Korttået Træløber 3 R. Michael Mosebo Jensen
Bøjden Nor (8:50-10:50) :Krikand 20 R, Skeand 2 FOU, Pibeand 16 FOU, Spidsand 8 FOU, Gråand 110 FOU, Taffeland 60 R, Troldand 200 R, Knopsvane 5 FOU, Blishøne 170 FOU, Vandrikse 1 SY, Lille Lappedykker min 2 FOU, Hættemåge 550 R, Hjejle 350 R, Hvidklire 5 FOU, Sortklire 6 FOU, Rødben 2 FOU, Dobbeltbekkasin 2 FOU, Islandsk Ryle min 1 FOU, Almindelig Ryle min 1 FOU, Stor Præstekrave 6 FOU, Fiskehejre 5 R, Engpiber 15 FOU, Skovpiber 3 T, Tornirisk 20 FOU, Gul Vipstjert 2 FOU, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 40 FOU ( på mark ), Stenpikker 8 FOU, Tårnfalk 1 FOU.U.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Slambassinet (16:15-17:30): Flamingo 1 R AD (Europæisk), Mudderklire 10 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet, Odense (18:00-18:20): Flamingo 1 FU. Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech
Ølund, fugletårn (18:30-19:00): Skestork 1 R. Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech
Keldsnor Fuglestation (11:30-15:00): fx  Hvepsevåge 64 S, Havørn 1 TF, Rørhøg 7 S, Hedehøg 1 han AD S, Spurvehøg 48 S, Fiskeørn 4 S, Rødhals 7 RI, Munk 8 RI, Dagstotal (alle arter) 35 ringm. Sæsontotal t.o.m. 6/9 1634. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder


        Hvepsevågeweekend

Søndag den 5. september 2004:

Ulbølle (20:30): Isfugl 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Siø (19:20):
Vibe 500 R
Langelandsbæltet ud for Spodsbjerg
(18:30): Dværgmåge 11 FU
Brændegård Sø
(10:00-10:30): Toppet Lappedykker 14 R, Skarv 7 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 89 R, Krikand 55 R, Skeand 8 R, Taffeland 10 R, Troldand 12 R, Blishøne 13 R, Vibe 275 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 23 R, Stormmåge 25 R, Landsvale 2 R, Bysvale 6 R, Hvid Vipstjert 3 R, Stær 20 R. Niels Bomholt
Dovnsklint
(06:00-15:30): Pibeand 636 V, Spidsand 138 V, Hvepsevåge 175 S, Rød Glente 1 SØ, Rørhøg 46 S, Blå Kærhøg 1 SØ, Spurvehøg 331 S (Nr. 200 og 300 spottet af SØB), Fiskeørn 12 SV, Dværgfalk 1 R, Lærkefalk 5 R (2 R, 3 T), Lille Regnspove 1 T, Dværgmåge 9 V (3 1k, 6 AD), Digesvale 200 R (100 S, 100 R), Landsvale 1180 S, Skovpiber 72 SØ, Gul Vipstjert 134 SØ, Bjergvipstjert 5 S, Hvid Vipstjert 103 S, Lille Korsnæb 10 TF. DOF-Fyn-tur v/Flemming Byskov, Søren Bøgelund, Søren Gjaldbæk
Dovns Klint, Sydlangeland (06:00-14:00): Fiskehejre 1 S, Pibeand 460 S, Krikand 3 V,
Spidsand 15 S, Ederfugl 48 V, Hvepsevåge 109 S, Rørhøg 8 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 97 S, Musvåge 9 S, Fiskeørn 5 S, Lærkefalk 2 S, Hjejle 2 V, Brushane 2 V, Sortklire 2 OF, Mudderklire 4 FU, Dværgmåge 2 V, Splitterne 2 V, Digesvale 1200 S, Skovpiber 2 S, Gul Vipstjert 80 S, Bjergvipstjert 4 S, Hvid Vipstjert 19 S, Rødrygget Tornskade 2 R, Bogfinke 3 S, Grønirisk 3 S, Stillits 22 FU. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Pungmejse 1 R. DOF-Fyn-tur v/Flemming Byskov, Søren Gjaldbæk
Knudshoved (12:30-15:30): Mellemkjove 1 S JUV (Kl. 13.55), Dværgmåge 1 R AD. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Knudshoved (09:00-13:15): Hvepsevåge 2 TI, Fiskeørn 1 TI. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen, Martin Thomsen, Per Rasmussen

Svendborg
(På matriklen 01.00): Natugle 1 HØ.
Ferskesø, Bågø: Rørhøg 1 hun FU, Blishøne 18 FU, Vibe 1 R, Engpiber 2 FU, Fuglekonge 5 FU, Stær 50 OF. Michael Højgård Hansen
Vestermose, Bågø: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 28 SV, Krikand 20 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 20 FU, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 6 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Stor Regnspove 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Tyrkerdue 1 OF, Gul Vipstjert 4 S, Stenpikker 1 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 100 OF Michael Højgård Hansen
Slambassin (17:00-18:30): Flamingo 1 FU (17.30 øst til Vigelsø), Stillits 40 R, Tornirisk 150 FU. Ole Bent Olesen
Slambassinet,Strandager (08:55-09:10): Odinshane 2 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet,Strandager (11:50-12:30): Flamingo 1 FU. Jens fra Svendborg, Dieter Maaszen
Ølundgårds inddæmning (19:00-19:30): Skestork 1 FU (Blev jaget frem og tilbage af en hejre. Min første skestork. Henrik M Hestbech
Firtalsstrand (11:45-12:15): Skestork 1 FU JUV. Kresten Madsen
Ølund,Fugletårn (10:30-10:55): Skestork 1 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (09:55): Dværgryle 1 FU. Dieter Maaszen
Jersore Bogense: Grågås 1250 FU, Hjejle 800 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak, Otterup: Skarv 155 R, Grågås 170 R, Gravand 55 R, Gråand 80 R, Rørhøg 1 han R, Vandrikse 1 HØ, Strandskade 70 R, Hjejle 900 R, Strandhjejle 12 R, Vibe 10 R, Almindelig Ryle 950 R, Stor Regnspove 125 R, Mudderklire 2 R. Jens Bækkelund
Keldsnorfuglestation: Hvepsevåge 14 S, Rød Glente (14:50) 1 TF, Spurvehøg 5 S, Fiskeørn (14:45) 3 S, Gærdesanger 6 RI, Tornsanger 7 RI, Gransanger 7 RI, Dagstotal (alle arter) 33 ringm. Sæsontotal t.o.m. 5/9 1599. Keldsnor Fugelstation v/ Ole Tønder
Gulstav Mose: Hedehøg (17:07) 1 han 2K R, Lærkefalk (16:35) 1 R. Keldsnor Fuglestation


       Hjejler Skarø

Lørdag den 4. september 2004:

Gulstav (06:00-17:00): Hvepsevåge 576 S, Rød Glente 2 S, Havørn 1 TF IMM, Rørhøg 18 S, Hedehøg 2 S (1k + ad hun), Spurvehøg 105 S, Fiskeørn 13 S, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 11 S, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 6 S, Dværgmåge 2 S, Bynkefugl 18 R (Gulstav Mose), Pungmejse 7 R (Keldsnor). Keldsnor Fugelstation v/ Ole Tønder, Niels Larsen, Jacob Sterup
Tryggelev Nor, Sydlangeland
(16:40-19:00): Rørdrum 1 OF, Knarand 34 R, Fiskeørn 1 FU (Fangede en fisk), Blishøne 400 R, Vibe 270 R, Mudderklire 8 R, Skægmejse 2 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose, Fugletårn
(14:30): Hvepsevåge 9 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(6.30-14.00), Jættestuen/Søgård Mose (14.0-16.20):Spurvehøg 480 S, Tårnfalk 22 S, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 5 S, Rød Glente 2 S, Musvåge 13 S, Hvepsevåge 818 S, Rørhøg 47 S, Hedehøg 1 1k S, Blå Kærhøg 1 ad han S, Fiskeørn 21 S, Havørn 1 ad (han)tf.
desuden.........
Dværgmåge 4, Huldue 6, Skeand 10, Pibeand 461, Gråand 14, Krikand 256, Spidsand 94, Sortand 25, Ederfugl 100, Mudderklire 3, Dobbeltbekkasin 3, Strandskade 9, Stor Præstkrave 46, Hvidklire 2, Strandhjejle 21, Storspove 9, Alm Ryle 37, Gul Vipstjert 423, Skovpiber 89, Landsvale 7200, Digesvale 1900, Bysvale 770, Bjergvipstjert 5, Hættemåge 5000 rast. Ole Goldschmidt
Skarø
(12.00-16.00): Knopsvane 300 R, Grågås 300 R, Ederfugl 12 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Agerhøne 3 R, Hjejle 900 R, Vibe 300 R, Islandsk Ryle 12 R, Landsvale 60 R, Bysvale 10 R, Stær 1000 R, Stillits 9 R, Grønbroget Tudse 5 Død, Grøn Frø 80 R, Tidselsommerfugl 4 R
Svendborgsund ved Lehnskov
(11:15): Bjergvipstjert 1 N
Svendborgsund øst for Iholm
(09:15): Ravn 1 N
Østerhuse, Nordlangeland (10:00-15:30): Hvepsevåge 334 TI, Spurvehøg 187 TI, Fiskeørn 2 TI, Vandrefalk 1 TI (14:45). Jan Holm Jensen
Nakkebølle Inddæmning (09:15-11:15): Lille Lappedykker 97 R, Toppet Lappedykker 55 R, Knarand 5 R, Dobbeltbekkasin 34 R, Isfugl 1 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 16 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 1 R, Grågås 38 R, Pibeand 11 R, Krikand 70 R, Gråand 25 R, Skeand 3 R, Taffeland 8 R, Troldand 12 R, Blishøne 50 R, Hjejle 4 OF, Vibe 500 R, Hættemåge 6 R, Landsvale 100 R, Bysvale 10 R, Stær 50 R. Bent Staugaard
Lydinge Mølle: Duehøg 1 OF.Bent Staugaard
Æbelø: Lille Regnspove 1 R, Stenvender 4 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Jersore, Bogense: Hjejle 550 R, Islandsk Ryle 4 R. Jens Bækkelund
Knudshoved: Hvepsevåge 1 SV, Rødrygget Tornskade 1 R JUV. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Knudshoved, Nyborg (06:15): Lille Fluesnapper 1 R (Set kortvarigt N for rasteplads. Eftersøges). Freddy S. Hansen, Hans Rytter
Slipshavn Enge, Nyborg (10:15): Rødrygget Tornskade 1 FU. Freddy S. Hansen, Hans Rytter
Odense, Carsten Hauchs Vænge 4 (12:38): Hvepsevåge 3 S. Søren Gjaldbæk
Fjordmarken (11:45): Isfugl 1 FU. Henrik M Hestbech
Firtalsstrand, Otterup: Lille Lappedykker 3 FU, Knopsvane 4 FU, Blishøne 33 R, Stor Præstekrave 8 FU, Strandhjejle 1 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Hvidklire 1 FU, Ringdue 3 OF
Hvid Vipstjert 3 FU, Gråkrage 5 R, Bogfinke 70 R, Stillits 3 FU. Henrik M Hestbech
Slambassinet (10:45-12:00): Flamingo 1 R (Trak N senere - så vild ud!! reagerede kun, når man talte fransk.), Bramgås 91 T (46 V, 45 trak til Vigelsø), Klyde 42 R, Dværgryle 7 R, Lille Regnspove 1 T, Odinshane 2 R 1K. Søren Gjaldbæk
Slambassinet (08:05-10:20): Flamingo 1 FU. Anthony Carter
Husby Strand (07:30-09:10): Digesvale 400 R, Rødrygget Tornskade 1 R 1K, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør: Landsvale 150 R, Skægmejse 6 R. Michael Mosebo Jensen


       Sandløber

Fredag den 3. september 2004:

Rudkøbing Havn (10.15-14.30): Hvepsevåge 278, Fiskeørn 3, Spurvehøg 11, Tårnfalk 3, Lærkefalk 1, Rød Glente 1, S, Mørkbuget knortegås 115 SV. Nis Rattenborg
Dovns Klint:
Hvepsevåge 9 S, Rørhøg 7 S, Blå Kærhøg 1 S, Hedehøg 1 1K S, Spurvehøg 7 S, Musvåge 6 S, Tårnfalk 2 S, Strandhjejle 2 SV, Gul Vipstjert 50 R, Rødrygget Tornskade 3 R, Stillits 7 R, Lille Korsnæb 8 S. Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Fakkebjerg, Sydlangeland:
Hvepsevåge 14 S, Rørhøg 7 S, Spurvehøg 9 S, Musvåge 3 S, Tornirisk 500 R, Lille Korsnæb 12 S. Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Fakkebjerg
(12:30-14:30): Hvepsevåge 71 S, Rørhøg 17 S, Spurvehøg 37 S, Fiskeørn 2 SV, Dværgfalk 1 V, Lærkefalk 2 T, Landsvale 500 R, Bysvale 150 R, Lille Korsnæb 12 S. Erik Danielsen, Søren Gjaldbæk
Fakkebjerg Langeland: Tornirisk 500 R. Poul Rasmussen
Keldsnor (11:30-12:15): Fiskeørn 1 V, Vibe 350 R, Islandsk Ryle 17 R, Mudderklire 12 R, Tornirisk 75 R. Søren Gjaldbæk
Keldsnor: Mørkbuget Knortegås 1 R, Dværgryle 5 R. Poul Rasmussen
Dovns Klint (06:15-11:30): Pibeand 519 SV, Hvepsevåge 6 S, Rørhøg 9 S, Blå Kærhøg 1 S, Hedehøg 1 S (10.45), Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 1 SV 1K, Almindelig Kjove 2 V, Huldue 6 S, Landsvale 2235 S, Skovpiber 207 S, Gul Vipstjert 229 S, Bjergvipstjert 1 SØ, Rødrygget Tornskade 1 R. Erik Danielsen, Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor: Knarand 24 R, Lærkefalk 1 R, Blishøne 430 R, Stenpikker 12 R, Skægmejse 4 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose: Rødrygget Tornskade 1 R 1K. Søren Gjaldbæk
Sundet, Faaborg
(8.30): Knarand 4 R, Atlingand 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2, Toppet Lappedykker 2, Skarv 21, Fiskehejre 5, Knopsvane 7, Krikand 19, Gråand 63, Spidsand 1 , Taffeland 61 , Troldand 233, Duehøg 1, Tårnfalk 1, Blishøne 75 , Stor Præstekrave 3, Hjejle 265, Vibe 271, Rødben 8, Hvidklire 6, Tinksmed 2, Hættemåge 1260, Sølvmåge 12, Svartbag 1, Hvid Vipstjert 1, Musvit 8, Stær 30.  Palle Jørgensen
Keldsnor Fuglestation: fx  Rørsanger 28 RI, Gærdesanger 12 RI, Tornsanger 18 RI,
Munk 14 RI, Løvsanger 10 RI. Kommentarer til observationen: Dagstotal (alle arter) 113 ringm. Sæsontotal t.o.m. 2/9 1528. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Tarup Vandmølle (18:30): Isfugl 1 HØ. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Sortkrage 4 R. Per Rasmussen
Sønder Allé 87, Strib (17:00): Lille Regnspove 1 S. Michael Mosebo Jensen
Bogense: Fiskehejre 2 R, Sortand 1 R, Hjejle 95 SV, Sandløber 1 Ø, Almindelig Ryle 7 S, Rødben 5 FU, Hvidklire 1 FU. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne, Bogense:
Hjejle 4000 OF, Vibe 1000 OF. Michael Højgård Hansen
Strandenge v/Jersore, Bogense: Fiskehejre 1 V, Gravand 12 FU, Rørhøg 1 hun FU, Tårnfalk 2 R, Strandskade 20 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 175 FU, Vibe 172 FU, Islandsk Ryle 35 FU, Almindelig Ryle 145 FU, Dobbeltbekkasin 1 V, Lille Kobbersneppe 2 FU, Stor Regnspove 10 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 45 FU, Hvidklire 20 FU, Mudderklire 1 FU,
Hættemåge 25 FU, Splitterne 1 V, Sanglærke 1 R, Engpiber 2 FU, Stær 10 FU, Gråspurv 25 R, Grønirisk 5 R. Michael Højgård Hansen


          Rødrygget tornskade

Torsdag den 2. september 2004:

Sdr. Vornæs (morgen): Bynkefugl 5, Stenpikker 4, Gul vipstjert 3. Poul Rasmussen
Fakkebjerg, Sydlangeland
: Landsvale 500 FU
Gulstav: Rørhøg 1 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 5 R, Bynkefugl 5 R, Rødrygget Tornskade 1 R, 
Keldsnor : Grågås 26 R, Mørkbuget Knortegås 1 R, Taffeland 24 R, Troldand 40 R, Hvinand 8 R, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 9 R, Vibe 300 R, Islandsk Ryle 6 R, Stor Regnspove 7 R, Stenvender 2 R, Dværgmåge 1 S, Gul Vipstjert 8 R, Hvid Vipstjert 12 R, Stenpikker 5 R, Løvsanger 1 R, Tornirisk 20 R
Tryggelev Nor (Salme Nor): Lille Lappedykker 12 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 12 R, Grågås 1 R, Pibeand 4 R, Knarand 6 R, Spidsand 4 R, Hvepsevåge 1 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 66 R, Dværgryle 7 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Rødben 3 R, Tinksmed 8 R, Fjordterne 2 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 9 R, Hvid Vipstjert 4 R, Skægmejse 3 R
Fredmosen
: Hvepsevåge 4 S, Tårnfalk 1 R. Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Brændegård Sø:
Havørn 1 1K R, Havørn 1 AD R. Michael Bjerregaard
Slambassinet
(08:30-09:30): Klyde 32 R, Dværgryle 33 R, Odinshane 2 R. Henrik K. Hansen
Vigelsø: Havørn 1 R JUV, Vandrefalk 1 R, Gærdesanger 1, Ederfugl 1 albino. Erik Ehmsen
Faaborg (11:00-12:00):Musvåge 17 SV, Spurvehøg 2 SV, Landsvale 200 T, Gul Vipstjert min 1 SV.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (15:00-15:30): Blishøne min 1200 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Keldsnor Fuglestation: fx Tornsanger 14 RI, Løvsanger 17 RI. Kommentarer til observationen: Dagstotal (alle arter) 58 ringm. Sæsontotal t.o.m. 2/9 1415. Keldsnor
 Fuglestation v/ Ole Tønder
Gyldenstens Enge (14:30): Grågås 600 R, Vibe 300 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak (16:00): Grågås 700 R, Almindelig Ryle 1200 R, Stor Regnspove 140 R, Stær 450 R. Jens Bækkelund
    


             Vibeunge fra maj

Onsdag den 1. september 2004:

Holmdrup, Svendborg (19:00-19:30): Sort Stork 1 R (fouragerende for senere at flyve mod øst). Jørgen Rasmussen via Poul Rasmussen
Brændegård Sø :
Grågås 300, Krikand 150, Vibe 200.
Brændegård sø
(12:30): Havørn 2 R AD, Sortterne 1 R AD. Lars bonne Rasmussen
Nakkebølle Fjord:
Blishøne 500, Mudderklire 5 + 1 jæger/6 skud
Nakkebølle Inddæmning:
Lille Lappedykker 8, Toppet Lappedykker 80, Gråstrubet Lappedykker 3, Grågås 2, Knarand 3, Taffeland 30, Troldand 60, Hvinand 12, Rørhøg 2, Vibe 200, Brushane 4, Dobbeltbekkasin 3, Mudderklire 1, Fjordterne 3, Digesvale 500 + ca. 9 jæger/5 skud
Snarup v/Egeskov slot
(09:00): Hvepsevåge 2 SV. Palle Jørgensen
Egensedybet
(18:40): Alm Kjove ad lys FU. Martin Søgaard Nielsen
Firtalsstrand
(13.45): Skestork. Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand
(13:35-14:00): Skestork 1 R, Blishøne 130 R, Stor Præstekrave 27 R, Hættemåge 330 R. Kristoffer Egelund Jørgensen, Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand: Skestork 1 R. Thomas Siig Kristensen
Ølund (12:30-13:30): Islandsk Ryle 40 R, Lille Regnspove 1 R. Kristoffer Egelund Jørgensen, Michael Mosebo Jensen
Otterup (12:15): Bomlærke 3 R. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet (06:30-12:00): Almindelig Skråpe 1 FU (Fouragerede omkring Marsvin 7.05-7.25, derefter Ø), Pibeand 228 (60 R + 168 V), Krikand 204 V, Gråand 330 R, Spidsand 37 (7 R + 30 V), Strandskade 73 R, Strandhjejle 55 (52 R + 3 S), Islandsk Ryle 10 R, Sandløber 1 V, Almindelig Ryle 950 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Regnspove 1 S, Rødben 35 (30 R + 5 V), Almindelig Kjove 1 R AD (Lys fase, skadet ben), Tejst 1 V. Michael Mosebo Jensen
Ølundgård (07:30-08:30): Skestork 1 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet (14:00-15:00): Klyde 33 R, Dværgryle 25 R, Krumnæbbet Ryle 28 R, Almindelig Ryle 368 R, Brushane 25 R, Mudderklire 8 R, Odinshane 3 R 1K, Dværgterne 2 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand: Blishøne 134 R (Ingen ænder/gæs pg.a skyderi), Dværgryle 1 R, Temmincksryle 1 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet (19:15-20:00): Klyde 28 FU, Dværgryle 25 R, Brushane 27 FU, Odinshane 3 FU. Claus Pedersen
Firtalsstrand (18:30): Skestork 1 R. Sten Pedersen, Claus Pedersen
Mågeøerne, Bogense: Hjejle 2500 R, Vibe 175 R, Lille Kobbersneppe 8 FU, Stor Regnspove 8 FU, Rødben 30 FU. Michael Højgård Hansen
Jersore, Bogense (09:30-10:00): Hjejle 650 R, Vibe 30 R, Islandsk Ryle 24 R, Almindelig Ryle 10 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Rødben 10 R, Hvidklire 1 R. Jens Bækkelund
Klintebjerg: Gøg 1 R. Thomas Siig Kristensen
Sundet, Faaborg (10:15-11:15): Skeand 72 FOU, Gråand 40 FOU ( et kuld 10 pull ), Knarand min 18 FOU, Taffeland 10 R, Toppet Lappedykker 5 FOU, Skarv 1 R, Musvåge 1 FOU, Spurvehøg 1 T, Mursejler 8 FOU.
Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


Se obs fra august 2004 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

02 okt 2004
This page is part af: Http://www.Snatur.dk