Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ][Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra:
[november 2004][december 2004][januar 2005][februar 2005][marts 2005]
[januar 2004][februar 2004][marts 2004][april 2004][maj 2004][Juni 2004][Juli 2004][august 2004][september 2004][oktober 2004]
[marts 2003]
[april 2003][maj 2003][juni 2003][juli 2003][august 2003][september 2003][oktober 2003][november 2003][december 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 13. - 17. (1. april - 30. april 2005).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:13 

Via [DofCall] [De sidste 100] 

   

         Broget fluesnapper

Lørdag den 30. april 2005.

Søndervej 107, Thurø: Tårnfalk 2, Natugle 1, Strandskade 2 (yngler på kornmark mod NØ), Sjagger 1, Rødstjert han 1, Dompap hun 1, Landsvale 5 og Gråsisken 1. Arne Bruun
Monnet Tåsinge
(04:55-11:55): Gråstrubet Lappedykker 1 SY, Skarv 5 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 19 R, Sangsvane 1 R, Grågås 5 R, Mørkbuget Knortegås 299 R, Gravand 68 R, Gravand 0 (3-3 YP) , Pibeand 4 R, Knarand 0 (1-1 YP) , Krikand 12 R, Gråand 6 R, Gråand 0 (5-5 YP), Spidsand 3 R, Spidsand 0 (0-1 YP) , Skeand 0 (0-1 YP), Ederfugl 19 R, Ederfugl 0 (4-4 YP), Toppet Skallesluger 4 R, Toppet Skallesluger 0 (2-2 YP) han, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 6 R, Strandskade 0 (43-43 YP), Klyde 0 (13-13 YP), Hjejle 31 R, Vibe 0 (31-31 YP), Almindelig Ryle 0 (1-1 YP) , Almindelig Ryle 1 R, Stor Kobbersneppe 0 (1-1 YP), Stor Regnspove 35 R, Rødben 0 (39-39 YP), Hvidklire 19 R, Hættemåge 67 R, Stormmåge 0 (69-69 YP), Sølvmåge 88 R, Svartbag 5 R, Svartbag 0 (0-1 YP) , Havterne 11 R, Havterne 0 (16-16 YP), Sanglærke 86 SY, Digesvale 1 OF, Engpiber 0 (17-17 YP) hun, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 13 R, Stær 11 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 0 (1-1 YP) , Dværgflagermus 1 FU, Hare 5 R, Ræv 1 FU. Poul Rasmussen
Eget Skov:
Broget Fluesnapper 1 R
Fakkemose:
Rørdrum 1 HØ, Vandrikse 1 HØ, Løvsanger 2 SY
Fredmosen:
Rørdrum 1 HØ, Rørdrum 1 OF, Rørhøg 2 han R, Rørhøg 1 hun R, Vandrikse 3 HØ, Dobbeltbekkasin 1 R, Rørsanger 1 SY
Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Rørdrum 1 OF, Grågås 6 R, Sjagger 1 R, Grøn Frø 4 SY
Gulstav:
Rørdrum 1 OF, Bynkefugl 3 R han. Birte Sørensen
Henninge Nor:
Grågås 2 (2-2 YP), Troldand 80 R, Vandrikse 1 HØ, Klyde 2 R, Gøg 1 SY, Landsvale 20 R, Engpiber 2 R, Bynkefugl 1 R, Rørspurv 6 R
Keldsnor:
Toppet Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 HØ, Grågås 14 (14-16 YP), Gravand 12 R, Knarand 1 R, Skeand 4 R, Strandskade 8 R, Brushane 1 R, Lille Regnspove 1 SØ, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Landsvale 80 R, Engpiber 4 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stenpikker 2 R, Løvsanger 6 R, Skovskade 8 R, Tornirisk 4 R, Ræv 1 R
Lunden:
Rørdrum 1 HØ
Søgård Mose:
Brushane 1 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 6 R, Dværgmåge 3 FU
Vesteregn: Broget Fluesnapper 3 R
Nakkebølle Inddæmning
(17:00-18:00): Sorthalset Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 HØ, Knarand 19 R, Skeand 25 R, Lille Præstekrave 1 R, Tinksmed 3 R, Dværgmåge 31 R, Gøg 1 HØ. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Arreskov sø
: Dværgmåge 53, Mudderklire 3. Erik Ehmsen
Sollerup, Arreskov sø
(08:45): Ringdrossel 1 R han. Lars Bonne Rasmussen
Sollerup, Arreskov sø  (10:30-12:30): Ringdrossel 1 R. Henrik K. Hansen
Arreskov Sø (13:00-15:00): Rørdrum 1 HØ, Havørn 2 R, Fiskeørn 1 OF, Lille Præstekrave 2 R, Mudderklire 7 R, Dværgmåge 3 R, Fjordterne 11 R, Sumpmejse 5 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø (13:45-16:00): Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 8 R, Grågås 4 R, Gravand 50 FU, Gråand 6 R, Skeand 125 FU, Troldand 75 R, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 5 OF, Vandrefalk 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 8 R, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 17 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 3 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 39 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 R, Stor Flagspætte 2 HØ, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 SY, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 OF, Allike 1 OF, Gråkrage 1 R, Stær 1 HØ, Skovspurv 4 R, Bogfinke 2 OF, Grønirisk 1 OF, Stillits 2 OF, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 OF, Rørspurv 1 HØ. Gunnar Jørgensen
V. Åby (12:00): Ravn 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (07:15-08:00): Gøg 1 SY, Sivsanger 1 SY (I rørbræmme langs Sundvejen NV). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:40): Dværgmåge 12 FU (Minimum). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (05:00): Gøg 1 SY (årets første på Sundet). Gunnar Knudsen
Tarup Grusgrave: Hvinand 1 hun R, Natugle (21:19) 1 , Rødstjert 1 Sy, Skrubtudse 1, Strandtudse 1
Næsbyhoved Skov (09:50): Skovsanger 1 SY. Tim Hesselballe
Firtalsstrand (09:40-10:10): Bomlærke 2 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand (18:40-19:10): Knarand 8 R, Klyde 28 R, Krikand 58 R, Spidsand 2 R, Skeand 6 R, Mudderklire 1 R, Stenpikker 1 R.Thomas Hellesen
Ølundgård Inddæmning (16:45-18:20):  Knopsvane 56 R, Pibeand 94 R, Knarand 4 R, Krikand 179 R, Spidsand 26 R, Atlingand 3 R, Skeand 32 R, Strandskade 85 R, Klyde 32 R, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 400 R, Almindelig Ryle 350 R, Lille Kobbersneppe 400 R, Stor Regnspove 25 R, Hvidklire 16 R, Tinksmed 1 R, Gul Vipstjert 3 R. Thomas Hellesen
Mågeøerne (04:50-08:20): Lysbuget Knortegås 1 FU, Dværgfalk 1 N hun, Strandskade 50 R, Klyde 41 FU, Almindelig Ryle 300 FU, Mudderklire 11 FU, Havterne 100 R (Min). Michael Højgård Hansen
Fyns Hoved ((09:30-14:20) ): Skovpiber 60 R, Rødstjert 11 R (7 han, 4 hun), Gærdesanger 22 R, Munk 23 R,Vendehals 1 R (Set i flere timer frit fremme), Bynkefugl 4 R, Ringdrossel 2 R, Græshoppesanger 1 SY (Hørt af Lars Hansen), Broget Fluesnapper 5 R . Martin Thomsen, Lars Andersen, Martin Nielsen
Lindved/Odense (16:30): Silkehale 10 R. Lars Andersen
Geels å enge: Lille Præstekrave 1 R. Martin Nielsen


       Canadagås

Fredag den 29. april 2005.

Svendborg (matriklen): Havesanger 1 SY
Vejlen, Taasinge (20:30-21:30): Gravand 8 R, Rørhøg 2 han R, Rørhøg 1 hun R, Klyde 2 R, Skægmejse 1 han AD FU, Rørspurv 2 R, Grønbroget Tudse 3 Fløjtende.
Vornæs skov Taasinge
: Broget Fluesnapper 1 R. Poul Rasmussen
Mullerup Skov
(08:15): Havesanger 1 SY, Træløber 1 FU, Ravn 2 FU, Natugle 1 SY, Tårnfalk 2 R, Musvåge 2 OF, Gransanger 2 SY, Sangdrossel 3 SY, Ringdue 8 R.. Torben Møller
Søndervej 107, Thurø
: Natugle 1, Kernebider 1. Arne Bruun 
Christiansminde: Mudderklire 1. Arne Bruun
Skovvej, Espe: Dompap 2, Stillits 4, Hvid Vipstjert 2, Gærdesanger 1, Gransanger 1. Bent Staugaard
Dyreborg, Store Stege: Gøg 1 R (Hørt og set flere gange). Freddy S. Hansen
Sundet, Faaborg ( 6:00-7:00): Dværgfalk 1 FOU, Bjergand 3 R, Canadagås 1 R, Grågås 3 par med 15 pull ( 3,5,7 ), Gråstrubet Lappedykker 32 FOU, Skarv 40 NØ, Hættemåge 250 ( 100-120 reder ), Landsvale 80 FOU, Bysvale 3 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Søby Sø: Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 26 R, Gråand 4 R, Blishøne 8 (4-5 YP), Hættemåge 2 2K R, Stormmåge 1 AD R, Stormmåge 5 2K R, Sølvmåge 3 AD R, Sølvmåge 1 3K R, Sølvmåge 4 2K R, Tyrkerdue 1 SY, Sanglærke 1 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 1 FU, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 R, Rørspurv 1 SY. Jacob Sterup
Tvedshave, Broby: Musvåge 2 (1-1 YP), Munk 1 SY, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 (1-1 YP). Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn:
Splitterne 1 S, Havterne 3 S, Landsvale 10 FU, Bysvale 2 FU, Sangdrossel 3 R, Gærdesanger 5 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Topmejse 2 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt:
Lille Præstekrave 3 R, Tinksmed 1 R, Ravn 4 R. Per Rasmussen
Slipshavn Skov: Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 5 SY, Korttået Træløber 1 SY. Per Rasmussen
Østerøsø - Knudshoved:
Skarv 43 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 R, Sangsvane 1 2K R, Grågås 7 R, Troldand 15 R, Strandskade 2 R, Klyde 1 R, Rødben 2 R, Stormmåge 2 R, Svartbag 4 R, Havterne 3 R. Per Rasmussen
Stegø/Mågeøerne
(05:00-06:20): Damklire 1 FU (På ydersiden af krumtapodden ved Østerø/Obspunkt til Mågeøerne), Hvidklire 22 FU. Michael Højgård Hansen
Lindøhoved vade (11:00-13:00): Klyde 85 R, Almindelig Ryle 1000 R (Ej optalt(skøn)), Lille Kobbersneppe 47 R, Hvidklire 34 R, Dværgmåge 1 R. Lars Andersen
Mågeøerne (09:00-11:00): Klyde 25 R, Hvidklire 17 R. Lars Andersen
Lindved/Odense (07:30-08:00): Silkehale 6 R, Ringdrossel 1 R hun (4. dag). Lars Andersen
Nordskov (10:45): Rød Glente 1 S (Anden fugl end den fra Fyns Hoved), Fjeldvåge 1 S. Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved (06:15-10:30): Sangsvane 1 Ø, Rød Glente 1 TF, Blå Kærhøg 1 V AD hun, Dværgfalk 3 N (2 han, 1 hun), Lille Regnspove 1 Ø, Tinksmed 1 R, Stenvender 1 R, Splitterne 40 R, Tejst 7 R, Skovpiber 95 SV, Engpiber 1057 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Ringdrossel 1 R han, Sangdrossel 40 R. Søren Gjaldbæk


       Skeænder hanner

Torsdag den 28. april 2005.

Vejlen, Taasinge: Brushane 2 , Gråand med ællinger, mange grågæs med gæslinger. Poul Rasmussen
Skårupøre: Hvidklire 5 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Fårevejle:
Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 7 R, Gravand 8 R, Pibeand 22 R, Krikand 4 R, Gråand 6 R, Spidsand 2 R, Atlingand 2 R, Skeand 34 R, Troldand 6 R, Blishøne 16 R, Strandskade 2 R, Vibe 24 R, Rødben 2 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 1 R. Ole Goldschmidt
Henninge Nor:
Knopsvane 3 R, Grågås 1 R, Grågås 6 (3-3 YP), Grågås 13 PUL R, Gravand 14 R, Pibeand 1 R, Knarand 10 R, Krikand 24 R, Gråand 40 R, Spidsand 2 R, Skeand 19 R, Taffeland 1 R, Troldand 950 R, Bjergand 6 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 5 R, Tårnfalk 6 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 32 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 24 R, Brushane 1 R, Enkeltbekkasin 2  R, Dobbeltbekkasin 79 R, Stor Regnspove 3 R, Rødben 10 R, Hvidklire 6 R, Hættemåge 15 R, Fjordterne 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 19 R, Landsvale 20 R, Engpiber 12 R, Hvid Vipstjert 6 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 2 R, Solsort 8 R, Sangdrossel 65 R, Gærdesanger 9 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 14 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 22 R, Bogfinke 5 R, Stillits 1 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 7 R, Rørspurv 26 R. Ole Goldschmidt
Sundet, Faaborg
(18:25-19:15): Sorthalset Lappedykker 30 R, Canadagås 1 R,  Toppet Lappedykker 30 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Skarv 11 R, Grågås 10 AD R, Grågås 3 PUL R, Pibeand 4 R, Krikand 4 R, Skeand 20 R, Hvinand 3 R, Strandskade 2 OF, Vibe 11 R, Mudderklire 2 R, Landsvale 20 R, Munk 1 SY. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg:
Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Canadagås 1 R, Skeand 20 R, Amerikansk Skarveand 1 R, Mudderklire 1 R, Dværgmåge 2 AD , Hættemåge 600 R, Hvid Vipstjert 2 R, Sorthalset lappedykker 12
Sundet, Faaborg
(13:30): Dværgmåge 4 FU AD (Fouragerede på vandfladen sammen med hundredevis af hættemåger. Dansemyggene klækker nu.). Gunnar Knudsen
Sundet, Faaborg
(08:40-10:00): Sorthalset Lappedykker 20 R, Canadagås 1 R, Amerikansk Skarveand 1 R AD han. Michael Mosebo Jensen
       Amerikansk skarveand
Sundet, Faaborg
(12:50): Sivsanger 1 SY (I hjørnet ved kraftvarmeværket)
Sundet, Faaborg (10:30-12:00): Canadagås 1 FOU, Grågås par med 5 pull, Knopsvane 18 FOU ( 6 rugende ), Skeand min 20 FOU, Pibeand 2 FOU, Gravand 2 FOU, Troldand 120 R, Taffeland 30 R, Hvinand 2 R, Vandrikse 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
       Foto: Niels Bomholt
Lyø, Vestersjø
(11:20-13:00): Strandskade 56 R, Sildemåge 5 R. Dieter Maaszen
Bøjden Nor (10:10-11:00): Bjergand 200 R, Dværgmåge 11 T, Havterne 30 R (Ph), Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Skovvej, Espe
(17:00): Landsvale 1, Gærdesanger 1, Gransanger 1. Bent Staugaard
Lindkær, Ravnholt
(17:30): Skeand 8, Taffeland 4, Gråand 30, Troldand 12, Blishøne 40, Grågås 8 + 1 par med 4 unger, Lille Lappedykker 2, Gråstrubet Lappedykker 8, Gravand 4, Musvåge 1, Vibe 6, Grønbenet Rørhøne 2. Karl Top
Tarup Grusgrave:
Grågås 2 Ynglepar - udfløjne unger/ungeførende ad, Hvinand 1 hun R, Spurvehøg 2 OF, Vibe 3 , Rødben 2 FU, Sildemåge 2 R, Stor Flagspætte 3 S, Rødstjert 1 han S, Gransanger 4 S, Løvsanger 2 S, Korttået Træløber 1 S, Stillits 18 FU, Lille Gråsisken 2 S. Per Rasmussen
Snarup
(07:30): Landsvale 1 R. Bent Staugaard
Karlsmosen, Egeskov:
Skarv 2 R, Grågås 10 FU, Gravand 8, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Strandskade 2 FU, Rødben 2 AD FU. Eskild Nielsen
Svenstrup, V-Fyn
(14:30): Hjejle 130 Ø. Michael Mosebo Jensen
Wedellsborg (13:10): Træløber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Emtekær Nor (12:10-13:00): Lille Regnspove 1 R, Dværgmåge 2 R (Ad + 2k), Havterne 61 R. Michael Mosebo Jensen
Lindved/Odense: Ringdrossel 1 FU hun (3. dag i min have),  Silkehale 7 R, Ravn 2 R. Lars Andersen
Christianslund, Bogense (17:45): Ringdrossel 6 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen (17:15): Huldue 2 R. Jens Bækkelund
Eskildstrup (09:45): Ravn 1 R, Bomlærke 2 SY. Jens Bækkelund
Mågeøerne (06:50-11:15): Skarv 2000 YF, Lysbuget Knortegås 5 R 2K, Havterne 100 YF,
Klyde 1 (1-1 YP), Hvidklire 5 R, Sildemåge 9 AD R. Jacob Sterup
Fjordmarken (15:00-17:15): Rørhøg 7 R (4 hun, 3 han - den ene - den fantastisk flotte han), Tinksmed 3 R, Havesanger 1 SY, Skægmejse 8 R. Martin S. Nielsen
Ølundgård (14:20-14:50): Hjejle 3000 R. Martin S. Nielsen
Firtalsstrand (13:40-14:20): Lille Præstekrave 1 R. Martin S. Nielsen


         Sorthalset lappedykker Faaborg

Onsdag den 27. april 2005.

Vester Skerninge (08:30): Bomlærke 1 SY. Ella og Jørgen Mikkelsen
Brændegård Sø:
Skeand 126 R, Troldand 32 R, Rørhøg 1 han FU, Landsvale 14 FU, Stillits 4 FU, Rørspurv 3 R. Ella og Jørgen Mikkelsen
Mullerup Skov
(15:50): Duehøg 1 R han, Misteldrossel 1 R, Træløber 2 FU, Ravn 2 OF. Torben Møller
Arreskov Sø:
Grågås 2 par med 5 og 6 pull. Erik Ehmsen
Siø
(13:00): Kortnæbbet Gås 1 R. Michael Mosebo Jensen
Snarremose (11:30-12:00): Grønbenet Rørhøne 12 R, Sjagger 130 R. Michael Mosebo Jensen
Ristinge Hale (10:40-11:10): Mørkbuget Knortegås 407 R, Havterne 70 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor (10:10-10:30): Bjergand 136 R. Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor (09:00-10:00): Rørdrum 1 HØ, Skægmejse 1 HØ. Michael Mosebo Jensen
Søgård Mose (08:20-08:50): Bjergvipstjert 1 OF
Dovns Klint (05:40-07:10): Sortstrubet Lom 7 N, Dværgfalk 1 N, Dværgmåge 40 N. Michael Mosebo Jensen
Skovvej, Espe
(14:00): Halemejse 2 FU. Bent Staugaard
Ringe Sø
(13:45): Landsvale 25 FU, Digesvale 2 FU, Bysvale 3 FU. Bent Staugaard
Sundet, Faaborg
(08:45): Amerikansk Skarveand 1 FU AD han. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (10:30-11:45): Sorthalset Lappedykker min 26 FOU, Gråstrubet Lappedykker 16 FOU, Toppet Lappedykker 8 FOU, Taffeland 30 FOU/R, Bjergand 2 R, Skeand 24 FOU, Krikand 8 FOU, Pibeand 2 FOU, Gravand 5 R, Fiskehejre 1 T, Svartbag 1 R, Musvåge 1 R, Landsvale 30 FOU  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lindved/Odense (08:30-10:00): Ringdrossel 1 FU hun (Elsker æbler). Lars Andersen
Gyldensteen Park (17:45): Ravn 1 R. Mette, Meggie, Alberte, Michael Højgård Hansen
Fjederløkkevej, Bogense (12:30): Bomlærke 1 SY. Michael Højgård Hansen


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                      Godt at være gransanger
                      Fiskehejrekoloni hærget af landmand
                      Rød glente fundet død i Borrevejle Skov - den er sandsynligvis forgiftet
                      Liv og død blandt grågæssene i Utterslev Mose
                      Ugens fugl er gul vipstjert.
 


        

Tirsdag den 26. april 2005.

Vestersjø, Lyø (11:40-13:00): Mørkbuget Knortegås 500 FU (Flokken ikke undersøgt nærmere for Sortbuget på grund af medbragte \'børn\'), Rødhalset Gås 1 FU (Stadig sammen med 4 Bramgæs, også på Lyø Trille), Havterne 80 R, Skarv 200 R, Grågås 25 R, Bramgås 4 FU, Gravand 20 R, Pibeand 18 FU, Krikand 4 R, Troldand 150 R, Ederfugl 200 R, Rørhøg 2 FU, Klyde 15 FU, Vibe 15 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Sildemåge 6 R, Splitterne 5 R, Havterne 80 R. Meggie, Alberte, Michael Højgård Hansen
Mullerup Skov
(9:15-11:30): Tårnfalk 2 musefangst v. kassen, Halemejse 4 nordisk, Musvåge 2 OF v. reden, Troldand 14 R. Peder Rasmussen, Torben Møller
Keldsnor:
Toppet Lappedykker 2 R, Mellemskarv 85 R, Knopsvane 3 R, Grågås 8 R, Grågås 28 (14-14 YP), Grågås 111 PUL R, Gravand 4 R, Pibeand 8 R, Knarand 2 R, Krikand 9 R, Gråand 9 R, Skeand 4 R, Taffeland 8 R, Troldand 28 R, Hvinand 44 R, Blishøne 6 R, Strandskade 10 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 13 R, Rødben 6 R, Hvidklire 1 R, Dværgmåge 15 AD R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 150 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 1 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 3 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor:
Gråstrubet Lappedykker 6 R, Mellemskarv 2 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 5 R, Grågås 3 (3-3 YP), Grågås 38 PUL R, Knarand 3 R, Krikand 32 R, Gråand 15 R, Spidsand 4 R, Skeand 14 R, Taffeland 21 R, Troldand 104 R, Vandrefalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 14 R, Sølvmåge 45 R, Svartbag 8 R, Landsvale 3 R, Husskade 1 R, Gråkrage 4 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Lundemosen:
Rørhøg 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Dværgmåge 2 AD R, Dværgmåge 1 3K R, Stenpikker 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor:
Toppet Lappedykker 30 R, Gråstrubet Lappedykker 22 R, Mellemskarv 16 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 18 (4-4 YP), Gravand 14 R, Pibeand 8 R, Knarand 8 R, Krikand 67 R, Gråand 36 R, Spidsand 24 R, Atlingand 4 R, Skeand 60 R, Taffeland 13 R, Troldand 79 R, Bjergand 6 R, Hvinand 4 R, Rørhøg 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Rødben 3 R, Hvidklire 2 R, Dværgmåge 4 AD R, Digesvale 75 R, Landsvale 250 R, Bysvale 3 R. Ole Goldscmidt
Gulstav Mose
(13:10): Rørdrum 1 R. Søren Gjaldbæk
Vesteregn (12:15): Ringdrossel 1 R han. Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor
(09:40-10:50): Skeand 51 R, Havlit 42 R (På havet), Dværgmåge 1 R AD, Skægmejse 3 R. Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor
(09:10): Bjergand 150 R. Søren Gjaldbæk
Lakkendrup mose
(13:00-14:00): Pibeand 3 R, Gråstrubet lappedykker 2 R, Gravand 2 OF, Fiskehejre 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Rørhøg 1 hun OF, Vibe 8 OF, Sanglærke 4, Grågås 4 R, Knopsvane 2 R, Stær 50 OF. Peder Rasmussen, Torben Møller
Holmdrup Mose
(14:15-15:15): Toppet lappedykker 3 FU, Troldand 12 R, Knopsvane 2 R, Gråand 8 r, Landsvale 4 OF, Digesvale 1 OF. Peder Rasmussen, Torben Møller
Christiansminde, Svendborg
(07:40): Dværgfalk 1 N
Skårup Skovmølle/Egsmade Pyt (13:50): Gravand 8 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Landsvale 6 R, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Stillits 1 SY
Sundet, Faaborg (12:30): Amerikansk skarveand. Ove Hvidtfeldt

        

Sundet, Faaborg
(08:45-09:00): Sorthalset Lappedykker 22 FU. Meggie, Alberte, Michael Højgård Hansen
Sundet Faaborg (08:45-12:15): Sorthalset Lappedykker 30 R, Skeand 25 R, Grønbenet Rørhøne 10 R. Niels Bomholt
N. f. Nr. Lyndelse (11:36): Ravn 1 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø (11:00): Skeand 107 R. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave (11:50): Blå Kærhøg 1 Ø 2K, Rødben 2 R, Digesvale 15, Landsvale 50 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 40 FU, Lille Gråsisken 1 han . Per Rasmussen
Ringe Sø: Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 22 R, Knopsvane 2 R, Grågås 10 R, Gravand 1 R, Gråand 25 R, Troldand 23 R, Grønbenet Rørhøne 6 FU, Blishøne 120 FU, Blishøne 140 R, Hættemåge 4 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 3 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Solsort 3 R, Husskade 1 R, Allike 4 FU, Råge 8 OF, Gråkrage 2 OF, Gråspurv 5 R, Skovspurv 2 R, Tornirisk 2 HØ. Gunnar Jørgensen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:35-10:00): Sortand 45 T, Havlit 2 SØ, Fløjlsand 2 SØ, Ederfugl 30 T, Alk 5 SØ, Alk/Lomvie 10 T, Toppet Skallesluger 5 SØ, Toppet Lappedykker 1 SØ, Lom sp. 1 SØ, Havterne 164 SØ, Splitterne 21 SØ, Dværgmåge 9 ad SØ, Sildemåge 15 SØ, Bomlærke 2 SY, Bjergvipstjert 1 NØ, Engpiber 15 NØ, Digesvale 1 NØ, Løvsanger 2 SY, Blå Kærhøg 1 NØ ( br ), Rørhøg 1 ad hun NØ.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Hasmark, Otterup (07:00): Landsvale 3 SØ, Rødstjert 1 han FU, Sangdrossel 00) 14 R. Jan Holm Jensen
Lindved/Odense (07:30-07:35): Ringdrossel 1 FU hun (Åd æbler i plantage). Lars Andersen
Husby Strand-Wedellsborg (17:50-20:00): Knarand 6 R, Huldue 1 R. Michael Mosebo Jensen


Sorthalset lappedykker

Mandag den 25. april 2005.

Mellem Kattekilde og Pejrup: Vandrefalk 1 FU ( havde slået en vibe. Den kunne ikke lide min tilstedeværelse til trods for at jeg ikke forlod bilen, så efter nogle minutter fløj den skrigende afsted med sin vibe i fangerne). Steen Bak Henriksen
Sundet, Faaborg
(18:15-18:50): Sorthalset Lappedykker 25 R, Amerikansk Skarveand 1 R han. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg:
Amerikansk Skarveand 1 han FU, Skovsanger 1 HØ (9 og 15:45). Freddy S. Hansen
Sundet, Faaborg
(13:45): Amerikansk Skarveand 1 R AD han (Fouragerede ved hættemågekolonien i det nordøstlige hjørne), Sorthalset lappedykker 18, Grågås med 6 pull
Sundet, Faaborg
(07:30): Skovsanger 1 SY (Sundstien ved Enghaveskolen). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (10:30-11:50): Grågås 17 FOU ( par med 5-6 pull ), Skeand 20 R/FOU, Pibeand 4 FOU, Knarand 2 FOU, Krikand 6 FOU, Troldand 90 R,Taffeland 25 R/FOU, Gråstrubet Lappedykker 16 FOU, Blishøne 150 FOU, Skarv 9 FOU/R, Strandskade 1 R, Landsvale 5 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 25 AD R, Skarv 13 R, Fiskehejre 1 N, Amerikansk Skarveand 1 han R, Landsvale 40 R. Jacob Sterup
Hellebjergdam: Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 (1-1 YP) AD, Grågås 8 AD R, Gravand 2 R, Krikand 10 R, Skeand 11 R, Spurvehøg 1 Of, Vibe 2 R, Stær 30 R. Jacob Sterup
Søby Sø: Toppet Lappedykker 13 R, Grågås 1 R. Jacob Sterup
Brændegaard Sø (15:30): Skeand 66 R, Musvåge 6, Rørhøg 2 (par).
Ringe Sø (16:30): Landsvale 20. Bent Staugaard
Stævningen, Ryslinge: Grågås 6 OF, Fasan 2 R, Hættemåge 1 OF, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 3 HØ, Gærdesmutte 5 SY, Rødhals 2 FU, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 han R, Gransanger 4 SY, Gransanger 2 FU, Løvsanger 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 3 FU, Skovskade 3 FU, Bogfinke 5 SY, Bogfinke 3 R, Gulspurv 2 SY, Gulspurv 4 R. Gunnar Jørgensen
Fjederløkkevej, Bogense (13:00): Bomlærke 1 SY. Michael Højgård Hansen

            Amerikansk skarveand Han - dogmebillede


         Løvsanger rast Fyns Hoved

Søndag den 24. april 2005.

Carsten Hauchs Vænge 4, Odense (22:06): Skovsneppe 1 T. Søren Gjaldbæk
Hvidkilde Sø
: Skovpiber 1. Poul Rasmussen
Lunde
(06:40): Huldue 1 OF
Gulstav
(10:00-11:30): Fiskeørn 1 T, Skovskade 80 T. Kresten Madsen
Sollerup - Arreskov Sø
(09:30-11:00): Ravn 2 OF. Birte Sørensen, Gunnar Jørgensen
Skovvej, Espe: Svaleklire 1. Bent Staugaard
Brændegårdssøen (12:15-14:15): Havørn 1 OF AD, Ravn 2 YP .Henrik Thormann, Henrik K. Hansen
Knudshoved Odde (11:30-12:45): Rødstjert 1 SY. Michael Højgård Hansen
Knudshoved, Nyborg (16:15-16:30): Rød glenter 4. EGS
Grævlingevænget, Nyborg (14:30): Rød Glente 1 Ø. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Hindemae, Ullerslev (07:30): Lille Præstekrave 2 OF.
Fyns Hoved (08:00-10:00): Rød Glente 1 Ø, Dværgfalk 1 N, Tejst 3 R, Hedelærke 1 OF, Misteldrossel

         Tejst, Fyns Hoved

Nørreballe Nor
(16:45): Bjergand 200 R. Ella og Jørgen Mikkelsen
Tryggelev nor. (nordenden):
Grågås et par med ca. 15 pull og 1 par med 8 pull. Arne Bruun
Tryggelev Nor
(16:30-17:30): Skeand 26 R, Dværgmåge 12 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tryggelev Nor
(14:40-16:00): Skeand 38 R, Skægmejse 3 R. Ella og Jørgen Mikkelsen
Tryggelev Nor
(12:30): Dværgmåge 4 FU. Leif Bisschop-Larsen
Søgård, Sydlangeland
(11:15-14:00): Blå Kærhøg 1 FU. Ella og Jørgen Mikkelsen
Fakkebjerg:
Rørdrum en fløj ind til Søgård sø fra syd, Skeand 12 i Søgård sø, Oliebille 1. Arne Bruun
Gulstav Mose
(10:00): Rørdrum 1 SY, Fiskeørn 1 OF, Skovskade 80 Ø (Min). Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose, Fugletårn
(08:30-11:00): Rørdrum 1 HØ, Fjeldvåge 1 OF, Skovskade 82 OF. Ella og Jørgen Mikkelsen
Siø, v Langeland
(07:40): Hjejle 300 R. Ella og Jørgen Mikkelsen
Ølund
(07:10-09:30): Knarand 5 R, Klyde 53 R, Hjejle 500 R (Minimum anslået). Morten Kristiansen
Ølund,Fugletårn (13:40-14:45): Havørn 1 FU AD (14:30), Strandskade 85 R, Klyde 26 FU, Hjejle 1500 R, Rødben 25 FU. Dieter Maaszen
Ølundgård Inddæmning (10:00-12:00): Skeand 45 R, Klyde 76 R, Hjejle 500 R (500-750), Almindelig Ryle 350 R (350-375), Lille Kobbersneppe 300 R,  Grågås 20, Knarand 3, Stor Præstekrave 1, Hjejle 710 R, Stor Regnspove 10, Rødben 5, Splitterne 2 OF. Anders Vedel, Anders Myrtue
Mågeøerne (07:00-08:00): Strandskade 55 R, Klyde 25 FU, Almindelig Ryle 800 FU, Rødben 25 FU, Svartbag 49 R, Havterne 53 R. Michael Højgård Hansen
Firtalsstrand (15:00): Sangsvane 3 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (12:15): Sangsvane 2 R,  Knopsvane 18, Krikand 50, Spidsand 4, Lille Præstekrave 4, Stor Præstekrave 1, Brushane 3 . Anders Vedel, Anders Myrtue
Østrup v. Otterup (10:30): Vandrefalk 1 FU. Anders Myrtue
Vigelsø (10:30-12:30): Pibeand 390 FU. Dieter Maaszen
Hollufgård: Rødstjert 1 R, Træløber 1 R, Korttået Træløber 6 R. Tim Hesselballe
Christianslund, Bogense (19:30): Ringdrossel 2 R, Sjagger 180 R. Jens Bækkelund
Vaden v. Jersore (11:00): Hjejle 550 R, Knopsvane 27 R, Grågås 68 R, Bramgås 3 R, Gravand 32 R, Pibeand 10 R, Skeand 8 R, Ederfugl 4 R, Blishøne 29 R, Klyde 5 R, Vibe 22 R, Rødben 9 R. Jens Bækkelund


       Rødhalset gås Foto: Jacob Sterup

Lørdag den 23. april 2005.

Lyø Vestersjo (09:15-14:00): Mørkbuget Knortegås 600 R, Lysbuget Knortegås 1 R 2K, Sortbuget Knortegås 2 R AD (Fulgtes ad mellem de mørkbugede, både set ved Vestersjo og Lyø Trille), Rødhalset Gås 1 R AD (For det meste sammen med 4 Bramgæs på strandvolden), Klyde 30 R, Sildemåge 8 R AD, Havterne 100 R, Dværgterne 1 R,  Skarv 62 R, Grågås 25 R, Bramgås 7 R, Pibeand 33 R, Krikand 25 R, Troldand 30 R, Toppet Skallesluger 5 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 35 R, Klyde 30 R, Stor Regnspove 3 R, Hvidklire 2 FU, Splitterne 8 R, Landsvale 1 R, Gul Vipstjert (11:06) 1 N, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 1 SY, Musvit 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R. Jacob Sterup
Thurø, Søndervej:
Dværgfalk 1 trak nord afbrudt af en vild, men forgæves småfuglejagt, Tårnfalk 3 (De 2 i parring), Spurvehøg 1. Arne Bruun
Åmosen, Ollerup
(11:00-12:15): Ravn 1 NV. Hans Rytter
Fredmosen:
Rørdrum 2 SY, Rørdrum 1 R, Rørhøg 1 R, Svaleklire 1 R, Rødstjert 1 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 38 R, Knopsvane 2 R, Grågås 12 R, Gravand 20 R, Pibeand 22 R, Knarand 3 R, Krikand 14 R, Gråand 8 R, Spidsand 1 R, Skeand 26 R, Taffeland 7 R, Troldand 219 R, Bjergand 224 R, Rørhøg 2 R, Blishøne 63 R, Strandskade 10 R, Vibe 65 R, Sortklire 1 R, Rødben 8 R, Hvidklire 11 R, Sølvmåge 32 R, Gærdesanger 1 R. Ole Goldschmidt
Siø:
Knopsvane 24 R, Grågås 95 R, Mørkbuget Knortegås 22 R, Vandrefalk (12:20) 1 AD, Strandskade 20 R, Hjejle 1210 R, Vibe 58 R, Hættemåge 4500 R, Splitterne 120 R, Havterne 2 R, Sanglærke 5 R, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Gærdesanger 2 R, Sortkrage 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor:
Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 20 R, Gråstrubet Lappedykker 30 R, Skarv 12 R, Rørdrum 3 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 13 R, Grågås 30 (15-15 YP), Grågås 90 PUL R, Grågås 42 R, Gravand 22 R, Pibeand 27 R, Knarand 16 R, Krikand 144 R, Gråand 35 R, Spidsand 8 R, Skeand 32 R, Taffeland 2 R, Troldand 162 R, Bjergand 2 R, Hvinand 23 R, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 110 R, Trane (06:20) 1 T, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 14 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 1 R, Rødben 6 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 13 R, Havterne 1 R, Sanglærke 5 R, Digesvale 2 R, Landsvale 5 R, Engpiber 3 R, Jernspurv 1 R, Gærdesanger 1 R, Skægmejse 7 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Stillits 1 R, Tornirisk 12 R, Rørspurv 3 R. Ole Goldschmidt
Sundet, Fåborg
(14:00-15:00): Sorthalset Lappedykker 24 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Skanodde Sø, Avernakø
(08:20): Hjejle 180 R. Jacob Sterup
Jordløse Bakker:
Dværgfalk 1 FU, Ravn 2 OF, Gransanger 8 R, Løvsanger 5. Freddy S. Hansen
Jordløse By:
Skovpiber 1 R. Freddy S. Hansen
Falsled:
Dværgterne 2 FU (Set fra Fiskerstræde imod sommerhusene). Freddy S. Hansen
Bøjden:
Ravn 3 R (På mark ved vejen ned til fugleskjulet.), Gul vipstjert 1 (på parkeringspladsen nede ad grusvejen til fugleskjulet). Freddy S. Hansen
Mullerup Skov
(0:900-12:00): Uglekassen er nu beboet med et tårnfalkepar. De parrer og spiser mus så det er en lyst, Munk 5 FU (3 hunner 2 hanner), Stillits 2 FU, Sjagger 2 OF, Grågås 1 R, Troldand 14 R, Musvåge 2 ved gammel rede. Torben Møller
Karlsmosen, Egeskov:
Svanegås 1, Krikand 30, Atlingand 2, Skeand 12, Svaleklire 1. Michael Højgård Hansen
Brændegård Sø
(06:55-07:45): Skeand 182 R. Michael Højgård Hansen
Tybrind (13:45): Ravn 1 OF. Thomas Siig Kristensen
Brændegård Sø (12:40-14:35): Skeand 81 FU. Gunnar Jørgensen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:35-10:00): Havterne 224 SØ, Splitterne 24 SØ, Almindelig Kjove 1 SØ, Sildemåge 2 SØ, Rødstrubet Lom 1 SØ, Lom sp 27 SØ, Sortstrubet Lom 70 SØ, Ederfugl 60 SØ, Havlit 3 R, Sortand 60 T, Alk 1 SØ, Toppet Skallesluger 19 SØ, Alk/Lomvie 2 V, Skarv 23 NØ, Bomlærke 1 SY, Engpiber 20 NØ, Skovskade 10 TF, Blå Kærhøg 1 NØ (br), Stenpikker 1 FOU ( egsgyden ), Klyde 2 SØ.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Fiskeholm set fra Brunshuse (10:42): Sorthovedet måge 1 ad + 3k. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Helnæsdæmningen (13:17): Fiskeørn 1 N. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Helnæs Fyr (11:30-12:35): Sortstrubet Lom 4 SØ, Lom sp. 19 SØ, Alk 2 R (Sommerdragt). Bente Christensen, Tim Hesselballe
Grævlingevænget, Nyborg (13:58): Havørn 1 N (2-3 K). Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Haagerup (06:45): Dværgfalk 1 FU (Jagede rundt efter sanglærke). Michael Højgård Hansen
Firtalsstrand (09:45-10:00): Sangsvane 2 R, Bomlærke 2 SY. Kresten Madsen
Ølund (09:00-09:30): Skeand 53 R, Klyde 60 R, Hjejle 1000 R, Almindelig Ryle 300 R. Kresten Madsen
Bispeenge, Odense: Gråstrubet Lappedykker 2, Skarv 1, Fiskehejre 1, Knopsvane 1, Grågås 6 (1-5 YP) udfløjne unger/ungeførende ad, Grågås 51 R, Gravand 5, Pibeand 2, Krikand 37, Gråand 23, Skeand 5, Troldand 18, Rørhøg 1 hun OF, Grønbenet Rørhøne 2, Blishøne 10, Lille Præstekrave 1, Stor Præstekrave 2, Vibe 12, Rødben 5, Hættemåge 3, Stormmåge 1, Sildemåge 3, Svartbag 7, Landsvale 8, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 10, Stær 5. Anders Myrtue


        Rødhalset sammen med Bramgæs

Fredag den 22. april 2005 "Store Bededag":

Knolden, Dyreborg (20:45): Stor Regnspove 300 Ø (Anslået antal)
Vestersjo, Lyø
(19:45-20:30): Mørkbuget Knortegås 300 R, Rødhalset Gås 1 R (Fløj rundt med 4 Bramgæs, men gik ned i et område umiddelbart vest for tårnet - står der sikkert igen i dag), Dværgterne 2 R, Klyde 4 R, Stenpikker 1 R
Vestersø, Lyø
(13:00): Rødhalset Gås 1 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Sundet, Fåborg: Sorthalset Lappedykker 6 R. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Skovvej, Espe (11:50-12:20): Ringdrossel 1 FU han Bent Staugaard
Espe - jernbane mod Højrup - retur
(09:00-12:15): Ravn 1 HØ, Gråand 1 OF, Musvåge 2 OF, Fasan 4 R, Vibe 2 OF, Stormmåge 3 R, Ringdue 7 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Sanglærke 8 SY, Landsvale 1 FU, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 4 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 8 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 6 FU, Skovskade 1 R, Husskade 1 HØ, Allike 1 FU, Råge 8 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 7 R, Stær 14 R, Gråspurv 4 R, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 2 SY, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 2 R, Tornirisk 6 R, Gulspurv 10 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø
(11:00): Skeand 66 R
Arreskov Sø (10:15): Rørdrum 1 HØ, Mudderklire 3 FU, Fjordterne 1 FU, Bysvale 1 FU, Husrødstjert 1 SY
Arreskov Sø, Sollerup (13:00-14:30): Havørn 1 OF AD. Ella og Jørgen Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning (10:40-12:30): Sorthalset Lappedykker 4 FU, Knarand 8 R, Fjeldvåge 2 FU. Ella og Jørgen Mikkelsen
Brændegård Sø (09:30-10:30): Skeand 88 R, Krikand 4 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Ella og Jørgen Mikkelsen
Arreskov (08:45): Havørn 1 R AD. Ella og Jørgen Mikkelsen
Horne Mølleå (09:15): Lille Præstekrave 2 R
Brændegaard Sø/Vester Åby
(11.05): Stenpikker
Sønderhjørne:
Mørkbuget Knortegås 6 SØ, Ederfugl 30 SØ, Havlit 40 R, Sortand 26 R, Fløjlsand 4 SØ, Splitterne 2 FU, Havterne 20 FU, Jernspurv 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Marsvin 3 FU
Egsmarken, Horne Land
(06:30): Bomlærke 1 SY (Ved gravhøjen)
Siø
(15:50): Hjejle 300 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Grågås 3 R, Krikand 6 R, Blishøne 14 R, Sanglærke 1 R, Sangdrossel 4 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 2 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Rørdrum 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 30 R, Grågås 24 (12-12 YP), Krikand 8 R, Gråand 11 R, Taffeland 22 R, Troldand 3 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 3 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 18 R, Blishøne 36 R, Strandskade 2 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 2 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 3 R, Engpiber 10 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 7 R, Grågås 6 (3-3 YP), Krikand 4 R, Gråand 6 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 8 R. Ole Goldschmidt
Gulstav, pyt N f/fugletårn: Grågås 6 R, Knarand 1 R, Krikand 4 R, Gråand 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 6 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 14 R, Mellemskarv 65 R, Rørdrum 1 R, Grågås 154 R, Grågås 8 (4-4 YP), Gravand 16 R, Krikand 22 R, Gråand 22 R, Skeand 1 R, Taffeland 21 R, Troldand 38 R, Bjergand 1 R, Hvinand 28 R, Vandrikse 1 R, Strandskade 10 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 8 R, Sølvmåge 4 R, Sanglærke 1 R, Digesvale 2 R, Munk 1 R, Gransanger 3 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 8 R, Grågås 72 R, Grågås 8 (4-4 YP), Gravand 8 R, Knarand 4 R, Krikand 6 R, Gråand 6 R, Atlingand 2 R, Skeand 19 R, Taffeland 11 R, Troldand 48 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Rødben 4 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 120 R, Digesvale 3 R, Gærdesanger 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 2 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor (13:20-13:45): Dværgmåge 2 R AD. Freddy S. Hansen, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor: Knarand 3 R, Bjergand 250 R, Brushane 1 R, Hvidklire 2 R. Ole Goldschmidt
Rørsløkke Mose, Sydlangeland: Rørhøg 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor (14:30-15:30): Dværgmåge 2 R AD, Skægmejse 1 R. Freddy S. Hansen, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor : Grågås 150 R, Grågås 30 (15-15 YP), Knarand 13 R, Digesvale 14 R, Landsvale 8 R. Ole Goldschmidt
Fredmosen (12:20-13:10): Rørdrum 1 R, Vandrikse 5 R, Huldue 1 T. Freddy S. Hansen, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Kædeby (12:15): Havørn 1 Ø 2K. Freddy S. Hansen, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Snaremose (11:50-12:10): Rørdrum 1 R, Knarand 7 R, Grønbenet Rørhøne 13 R. Freddy S. Hansen, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Løkkeby Enge (10:20-10:40): Atlingand 8 R. Freddy S. Hansen, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Hov Nordstrand
(05:50-09:30): Blå Kærhøg 1 N, Jernspurv 31 T, Ringdrossel 1 R, Sjagger 160 R. Freddy S. Hansen, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Hov Fyr: Blå Kærhøg 1 R hun. Freddy S. Hansen, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Henninge Nor: Tinksmed 1 R. Freddy S. Hansen, Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Lille Mølle
(09:30): Sangsvane 1 OF. Peder Blommegård
Fiskeholm:
Sorthovedet Måge 2 R (1 3k + 1 ad. som kom flyvende med redemateriale). Martin Thomsen, Per Rasmussen
Slipshavn Enge: Splitterne 2 R, Havterne 3 Rastende. [SAL]
Fogense Enge (07:15-07:30): Engpiber 100 R. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (06:20-07:00): Lysbuget Knortegås 4 FU, Almindelig Ryle 525 FU, Svartbag 34 R, Havterne 55 FU. Michael Højgård Hansen
Hasmark Mose (13:00-14:00): Træløber 4 R. Kresten Madsen
Brunshuse (17:00): Mosehornugle 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Bøjden Nor (14:50-16:00): Sangsvane 1 FU, Bjergand 220 R. Ella og Jørgen Mikkelsen
Bøjden Nor: Knopsvane 1 R (Halsmærket med gul ring/sort skrift: 81CP)
Maden Helnæs (14:30-16:40): Hjejle 100 OF, Mosehornugle 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 33 R, Gravand 15 R, Pibeand 13 R, Knarand 4 R, Krikand 28 R, Spidsand 2 R, Skeand 5 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 45 R, Strandskade 11 R, Vibe 17 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 17 R, Hættemåge 36 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 12 R, Landsvale 2 R, Engpiber 8 R, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 R, Gærdesanger 2 R, Musvit 2 R, Krage 2 R, Stær 6 R, Bogfinke 2 R, Tornirisk 9 R, Rørspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Helnæs, havet ud for Maden: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 3 R, Krikand 4 R, Havlit 10 R, Sortand 12 R, Toppet Skallesluger 22 R, Splitterne 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Helnæs Made (09:00): Ravn 1 OF. Torben S. Hvass
Helnæs Fyr: Ravn 1 OF. Martin Thomsen, Per Rasmussen


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                      Tryggelev Nor genskabt
                      Naturens værdi for Danmark
                      Venskabsforening for vildmosens skarver
                      Deltag i BirdLife International’s fotokonkurrence
                     
Ugens fugl er fiskehejren


       Havterne kurmageri

Torsdag den 21. april 2005:

Ny Gesinge: Hvepsevåge 1 OF. Poul Rasmussen
Skårupøre:
Bramgås 150 Ø. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Mullerup Skov
(09:15): Misteldrossel 1 R, Træløber 1 SY, Ravn 2 R. Torben Møller
Brændegård Sø: Skarv 500 R, Knopsvane 10 R, Gravand 14 R, Pibeand 2 R, Krikand 3 R, Gråand 4 R, Skeand 60 FU, Troldand 23 R, Rørhøg 1 han FU, Musvåge 1 OF, Blishøne 10 R, Strandskade 1 OF, Vibe 1 OF, Hættemåge 3 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 25 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 HØ, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 HØ, Allike 2 HØ, Gråkrage 3 OF, Bogfinke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 19 R, Sangsvane 1 R, Grågås 5 R, Gravand 10 R, Pibeand 25 FU, Gråand 2 R, Troldand 22 R, Bjergand 255 R, Hvinand 1 han R, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 9 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 11 R, Rødben 3 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 14 R, Splitterne 4 OF, Havterne 2 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 3 OF, Hvid Vipstjert 1 HØ, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Rødhals 1 OF, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 OF, Gransanger 3 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Stær 8 R, Bogfinke 1 SY, Bogfinke 4 R, Grønirisk 1 OF, Tornirisk 4 R, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Øst- /Vestparken, Hasmark Strand (07:00): Dværgfalk 1 SØ (R derefter SØ kl. 6.00), Ringdrossel 2 R han, Sandrossel 18 R. Jan Holm Jensen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:35-10:00): Havterne 230 SØ, Splitterne 6 SØ, Dværgmåge 35 SØ, Sildemåge 1 SØ, Havlit 6 R, Sortand 152 SØ + 85 V, Fløjlsand 1 SØ, Hvinand 5 SØ, Ederfugl 330 SØ, Toppet Skallesluger 7 SØ, Grågås 6 V, Knortegås 13 R + 5 SØ, Sortstrubet Lom 8 SØ, Lom sp 2 SØ, Toppet Lappedykker 2 SØ, Alk/Lomvie 7 SØ + 5 V, Alk 2 SØ, Skarv 20 NØ, Fiskehejre 3 NØ, Gærdesanger 4 SY, Rødstjert 1 SY, Munk 2 SY, Løvsanger 2 SY, Husrødstjert 1 SY, Bomlærke 3 SY, Tornirisk 20 R..  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Ringe Sø (17:05 - 17:20): Gråstrubet Lappedykker 16, Blishøne 150, Grønbenet Rørhøne 1, Gråand 30, Stormmåge 15. Bent Staugaard
Tarup Grusgrave: Lille Præstekrave 1 R, Rødstjert 1 R han. Per Rasmussen
Teglværksskoven, Nyborg (06:10): Huldue 2 R. Eske Frank Morthensen
Langelinie (15:40): Rødstjert 1 R han. Morten Kristiansen
Odense Universitet (10:30): Rødstjert 1 SY (Samme som 19.4.). Tim Hesselballe
Skovby (13:45): Ravn 4 OF. Marianne Weber. Michael Højgård Hansen
Æbelø: Lille Lappedykker 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Troldand 2 R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R, Huldue 1 SY, Misteldrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Sæl sp. 1 R. Jens Bækkelund
Vaden v. Jersore (11:00): Hjejle 550 R. Jens Bækkelund
   
            Hærfugl

           Vi har set denne fugl på Skovsgaard - Danmarks Naturfonds ejendom på Langeland -           ved huset Lundstedet. Torsdag ser vi HÆRFUGLEN   gennem køkkenvinduet
           og fotograferer denne gennem køkkenvinduet ude på gårdspladsen.
            Mvh Jette og Georg Pedersen


       Splitterner Thurø Rev

Onsdag den 20. april 2005:

Svendborgsund: Stor Regnspove 45 Ø, Stor Regnspove 250 Ø. Peder Rasmussen
Svendborg v/ Iholm (matriklen)
(15:45): Gærdesanger 1 SY
Thurø
(ca. 20:00): Stor regnspove 210 Ø. Arne Bruun
Thurø Rev
: Mørkbuget knortegås 60, Splitterne 8, Strandskade 4, Rødben 2, Gravand 4, Engpiber 4.
Svendborg, Havnen (Anløb Skarø/Drejø)
(7:25): Husrødstjert 1 Sy.
Vejlen Tåsinge (09:45-1030): Klyde 10 R, Rødben 4 R, Gravand 4 R, Grågås 42 R, Krikand 14 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Strandskade 2 R, Rørhøg 1 OF, Hvidklire 2 R, Musvåge 1 OF. Torben Møller
Søby Monnet (10:45-11:30): Lille kobbersneppe 4 R, Sortklire 2 R, Rødben 4 R, Strandskade 8 R, Gravand 18 R, Rørhøg 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Musvåge 1 OF, Havterne 12 OF, Grågås 50 R, Hvidklire 1 R, Krikand 12 R, Splitterne 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Mørkbuget knortegås 4 R, Klyde 6 R, ( 1 par i parring), Spidsand 2 fu. Torben Møller
Nørreballe Nor (14:00): Bjergand 220 R, Fiskeørn 1 OF, Trane 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Klæsø Nor: Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gravand 14 R, Knarand 5 R, Krikand 36 R, Gråand 7 R, Skeand 28 R, Taffeland 1 R, Troldand 970 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 37 R, Stor Regnspove 5 R, Rødben 6 R, Stormmåge 9 R, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 R, Munk 1 R, Gråkrage 2 R, Tornirisk 2 R. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Havterne 6 R, Dværgterne 2 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Lille Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 7 R, Grågås 10 R, Pibeand 32 R, Knarand 46 R, Gråand 26 R, Spidsand 32 R, Atlingand 2 R, Skeand 68 R, Troldand 12 R, Rørhøg 2 R, Grønbenet Rørhøne 18 R, Blishøne 74 R, Vibe 40 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Stor Regnspove 6 R, Rødben 4 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 1 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gransanger 1 R, Sortkrage 1 R, Stær 12 R, Tornirisk 2 R. Ole Goldschmidt
Siø (09:00): Hjejle 400 R. Torben Møller
Mullerup Skov (18:00): Munk 2 FU (begge hunner), Sangdrossel 4, Gransanger 2, Musvåge 2 parring. Torben Møller
Brændegård Sø (14:40-15:00): Skeand 105 R, Lille Præstekrave 1 R. Michael Mosebo Jensen
Arreskov Sø (13:30-14:30): Rørdrum 1 HØ, Lille Præstekrave 1 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Ringe Sø: Lille Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 35 R, Skarv 1 AD R, Knopsvane 2 (1-1 YP) AD Ynglefugle - rede(r) med æg, Grågås 11 R, Gravand 1 han R, Gråand 40 R, Skeand 9 R, Taffeland 9 R, Troldand 28 R, Grønbenet Rørhøne 24 R, Blishøne 266 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 10 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rødstjert 1 han SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 HØ, Allike 2 R, Stillits 1 OF, Rørspurv 1 han R. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave: Lille Præstekrave 1 R, Svaleklire 1 OF, Landsvale 4 FU, Lille Gråsisken 1 SY. Per Rasmussen
Svanninge: Natugle 1 R. Jacob Sterup
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:35-10:00): Rødstjert 1 SY ( Egsgyden ), Engpiber 15 NØ, Bomlærke 2 SY, Skovskade 20 NØ, Sortkrage 1 NØ, Spurvehøg 1 NØ, Fiskeørn 1 NØ, Havterne 116 SØ, Splitterne 13 SØ, Hættemåge 25 NØ, Sildemåge 2 SØ, Almindelig Kjove 2 SØ, Havlit 4 SØ, Sortand 160 SØ, Ederfugl 460 SØ, Toppet Skallesluger 13 SØ, Alk 11 SØ, Alk/Lomvie 19 SØ, Sortstrubet Lom 5 SØ + 3 V, Toppet Lappedykker 3 SØ, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ, Skarv 60 NØ.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Husby Strand (17:20-18:10): Knarand 7 R, Skeand 42 R, Hjejle 400 R. Michael Mosebo Jensen
Helnæs Made: Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Vester Egense (07:20): Bomlærke 1 SY. Michael Højgård Hansen
Strandenge ved Jersore (06:45): Rødben 25 R. Michael Højgård Hansen
Lindøhoved vade (06:45-07:15): Strandskade 145 R, Almindelig Ryle 250 OF, Lille Kobbersneppe 35 FU, Stor Regnspove 205 FU, Rødben 35 FU. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (05:50-06:35): Skarv 1000 R (+), Strandskade 67 FU, Almindelig Ryle 950 R, Rødben 27 FU, Svartbag 38 R, Havterne 85 R. Michael Højgård Hansen
Nordfyns Gymnasium, Søndersø: Gærdesanger 1 SY. Søren Gjaldbæk
Hasmark: Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk
Egense: Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård (12:30): Vandrefalk 1 N. Jens Bækkelund
Nærå Strand (09:45-10:15): Strandskade 94 R, Stor Regnspove 140 R, Misteldrossel 1 SY. Jens Bækkelund
Kørup, Agernæs (09:30): Bomlærke 1 R. Jens Bækkelund
Firtalsstrand (10:15-10:45): Sangsvane 4 R IMM, Krikand 270 R. Michael Mosebo Jensen
Egensedybet (05:45-09:50): Hvinand 120 R, Hjejle 220 R, Almindelig Ryle 600 R, Stor Regnspove 155 R, Rødben 72 R, Hvidklire 34 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Hofmansgave: Træløber 1 SY. Michael Mosebo Jensen


        Gærdesmutte

Tirsdag den 19. april 2005:

Noret , Taasinge (17:55): Kortnæbbet Gås 2 R, Grågås 60 R
Vejlen, Taasinge
(18:00-18:30): Sort Svane 1 R, Sangsvane 14 R, Rørhøg 2 R, Klyde 14 R, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 26 R, Skægmejse 4 R, Rørspurv 6 R
Brændegård Sø
(16:00-17:30): Sølvhejre 2 R (Ses bedst fra fiskerhytten...). Niels Bomholt Jensen, Hans Rytter, Gunnar Jørgensen
Nørre Sø
(16:30-17:45): Rødstjert 1 R, Træløber 1 R, Ravn 1 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø (13:00-13:30): Sølvhejre 2 R (Øst for fiskerhytten), Duehøg 2 OF. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø
(09:00): Rørdrum 1 HØ, Havørn 1 R AD, Duehøg 1 R. Morten Kristiansen
Brændegård Sø
(8:00- ?): Sølvhejre 1 R (i vigen syd for fiskerhytten): Niels Bomholt Jensen, Henrik Knudsen, Hans Rytter
Brændegård Sø (08:00-08:40): Skeand 74 R, Lille Præstekrave 1 R, Løvsanger 1 HØ. Niels Bomholt
Nakkebølle Sanatorium (11:00-13:00): Løvsanger 2 HØ, Sumpmejse 5 R, Træløber 1 R.  Niels Bomholt Jensen, Hans Rytter
Nakkebølle Inddæmning (08:50-09:50): Toppet Lappedykker 55 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Knarand 14 R, Lille Skallesluger 2 R hun, Fjordterne 2 R, Stenpikker 1 R Niels Bomholt Jensen, Hans Rytter
Karlsmosen, Egeskov: Silkehejre -negativ. Hans Rytter
Bøjden Nor
(15:45): Bjergand 255 R. Hans Rytter
Svendborgsund ved Christiansminde
(7:30):Skarv 800
Sundet, Faaborg (10:30-11:50): Skeand 10 R, Knarand 2 FOU, Pibeand 6 FOU, Krikand 8 FOU, Gravand 1 R, Gråand min 10 FOU, Taffeland 20 FOU/R, Troldand 200 R, Knopsvane 46 FOU ( min 4 rugende ), Grågås 12 FOU, Sorthalset Lappedykker min 22 FOU, Toppet Lappedykker 10 FOU, Gråstrubet Lappedykker min 16 FOU, Grønbenet Rørhøne min 8 FOU, Blishøne 100 FOU, Skarv 9 FOU, Vibe 16 FOU ( min 5 rugende ), Hættemåge min 200 R/FOU ( min 100 reder ), Landsvale 10 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense Universitet (10:30): Rødstjert 1 SY. Tim Hesselballe
Kongebroskoven, Middelfart (17:00): Grønspætte 1 R. Michael Mosebo jensen
Dalby bugten (12:00-12:20): Dværgterne 1 R. Flemmong Byskov
Den Fynske Landsby (10:00): Mandarinand 3 R, Rødstjert 1 SY. Anders Myrtue Tarup
Tarup Grusgrave: Lille Præstekrave 3 R (1 par ( parring ) + 1 enlig fugl), Løvsanger 1 FU,. Per Rasmussen


       Trane

Mandag den 18. april 2005:

Hvidkilde Sø: Grønbenet Rørhøne 2 R, Natugle 1 JUV R, Træløber 2 FU. Peder Rasmussen
Vejlen
: Mudderklire 1 R. Poul Rasmussen
Vejlen - Tåsinge (14:30-15:00): Sort Svane 1 R, Sangsvane 14 R, Gravand 4 R, Taffeland 6 R, Troldand 250 R, Rørhøg 1 han R, Klyde 6 R, Rødben 2 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stær 8 R, Rørspurv 2 R
Svendborgsund v/Iholm
(6:20 - ): Skarv 200 fællesfisker
Vesteregn, Sydlangeland (11:00): Trane 1 S
Fredmosen (7:45-8:30): Toppet Lappedykker 2 R, Rørdrum 1 HØ, Grågås 18 R, Knarand 2 R, Krikand 10 R, Skeand 8 R, Rørhøg 2 R, Vandrikse 2 HØ, Grønbenet Rørhøne 1 R, Løvsanger 2 SY, Rørspurv 2 R
Gulstav (10:30-10:50): Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 HØ, Knopsvane 1 (1-1 YP), Taffeland 30 R, Skovskade 110 R
Hav ved Dovns Klint (8:40-10:15): Sortstrubet Lom 2 Ø, Havlit 12 R, Sortand 113 V, Hvinand 26 R, Dværgmåge 6 Ø, Splitterne 14 Ø, Havterne 120 Ø
Hav ved Tryggelev Nor (11:05-13:00): Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Havlit 36 R
Keldsnor (8:40-10:15): Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 50 R, Rørdrum 1 HØ, Pibeand 24 R, Krikand 6 R, Strandskade 4 R, Klyde 24 R, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 30 R, Svartbag 3 R
Noret - Tåsinge (14:20): Kortnæbbet Gås 2 R, Grågås 40 R, Rørhøg 1 han R
Nørreballe Nor (13:10-13:15): Knarand 2 R, Skeand 20 R, Bjergand 80 R, Sortand 1 R, Hvidklire 3 R, Stenpikker 1 R
Snaremose Sø (13:30): Havørn 1 S
Søby Monnet - Tåsinge (15:20-15:35): Mørkbuget Knortegås 63 R, Rørhøg 1 han FU, Strandskade 32 R, Hjejle 40 R, Stor Regnspove 26 R, Rødben 30 R, Havterne 32 R
Tryggelev Nor (11:05): Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Skarv 50 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 R, Grågås 30 R, Gravand 4 R, Knarand 5 R, Krikand 40 R, Spidsand 22 R, Atlingand 1 han R, Skeand 39 R, Hvinand 26 R, Rørhøg 2 R, Vandrikse 2 HØ, Vibe 8 R, Rødben 3 R, Hvidklire 3 R, Digesvale 7 R, Landsvale 12 R, Løvsanger 1 Sy, Sortkrage 1 R
Arreskov Sø (14:20-15:10): Havørn 1 R AD han, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 100 R, Bysvale 1 R (Og 3 digesvaler), Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Brahetrolleborg (12:15-12:30): Mudderklire 1 R, Ravn 1 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø (14:10): Sølvhejre 1 R. Søren Gjaldbæk
Brændegård Sø (10:15-12:10): Sølvhejre 1 R, Skeand 54 FU, Havørn 1 R AD, Havørn 1 R IMM, Duehøg 1 R Jacob Sterup
Brændegaards Sø (12:00-13:00): Sølvhejre 1 R, Skeand 63 R, Havørn 1 OF AD, Duehøg 1 OF han, Løvsanger 1 SY, Ravn 1 OF. Torben Møller
Snarup Skov (11:30): Løvsanger 1 SY. Hans Rytter
Dyreborg, Store Stege: Bysvale 2 FU, Freddy S. Hansen
Sønderhjørne ( Horne Land ) ( 6:35-10:00): Havterne 288 SØ, Splitterne 55 SØ, Sildemåge 3 SØ, Havlit 5 SØ + 6 R, Fløjlsand 4 SØ, Ederfugl 180 SØ, Sortand 140 T, Toppet Skallesluger 4 SØ, Alk/lomvie 9 SØ, Alk 4 SØ, Lomvie 1 SØ, Sjagger 1 R, Kvækerfinke 2 R, Løvsanger 1 SY, Bomlærke 2 SY..  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Horne Mølleå Enge (Lillemarksvej) (14:42-15:10): Lille Præstekrave 2 R. Jacob Sterup
Martofte (14:25): Ravn 2 FU. Jens Bækkelund, Michael Højgård Hansen
Vejlø (14:05-14:20): Lille Kobbersneppe 43 FU, Stor Regnspove 51 FU, Fjordterne 1 OF. Jens Bækkelund, Michael Højgård Hansen
Lindved/Odense (12:00): Silkehale 25 R (Æder stadig halvrådne æbler). Lars Andersen
Fiskeholm (11:30-12:30): Splitterne 100 R (Min.). Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Fynshoved/Fællesstrand (10:15-13:15): Blå Kærhøg 1 Ø (Brun fugl), Fiskeørn 1 NØ (Kl. 11.00), Stor Regnspove 65 R, Splitterne 44 R, Gærdesanger 1 R. Jens Bækkelund, Michael Højgård Hansen
Fyns Hoved (10:10): Splitterne 45 R, Fjordterne 2 R, Tejst 1 R, Skovpiber 2 FU, Løvsanger 1 R. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Helnæs Made (08:30-11:00): Blå Kærhøg 1 R 2K han, Fiskeørn 1 N, Dobbeltbekkasin 26 R, Rødben 34 R, Tinksmed 3 R, Ravn 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Helnæs Fyr (07:20-08:20): Gråstrubet Lappedykker 40 R, Havlit 30 R, Sortand 200 R, Alk 5 T, Lomvie/Alk 10 T, Tejst 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Mågeøerne (06:00-07:00): Skarv 1000 R (Anslået), Lysbuget Knortegås 8 FU, Almindelig Ryle 1000 R, Svartbag 48 R, Havterne 30 FU, [MHH]
Kobbelskov (05:45-07:05): Løvsanger 2 R, Træløber 2 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Helnæs Made (05:00-05:30): Mosehornugle 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk


       Grågås

Søndag den 17. april 2005:

Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup (19:15-19:45): Sølvhejre 1 R   , Blå Kærhøg 1 R (Brun). Pernille, Christian, Amigo, Michael Mosebo Jensen, Per Rasmussen, Martin Thomsen.
Karlsmosen, Egeskov
(15:15-16:30): Sølvhejre 1 R   , Knarand 6 R, Skeand 30 R, Gul Vipstjert 1 R (Fyns første i år), Ravn 1 OF,  Gråstrubet Lappedykker 5 R, Krikand 118 R, Spidsand 6 R, Atlingand 2 R, Rørhøg 3 FU, Gul Vipstjert 1 R, Ravn 1 OF. Henrik K. Hansen, Kell Grønborg
Karlsmosen, Egeskov
(12:30): Sølvhejre 1 R , Krikand 320 R, Skeand 30 R
     
Karlsmosen, Egeskov
(11:45): Sølvhejre 1 R . Birte Sørensen, Lars Bonne Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov : Sølvhejre 1 R . Eskild Nielsen
Arreskov Sø (10:10-11:00): Rørdrum 1 HØ, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 1 FU
Sølund, Brændegård Sø (09:30): Rødstjert 1 R, Løvsanger 1 SY, Ravn 1 R
Brændegård Sø (09:15-13:20): Sølvhejre 1 R (Først ved 12-tiden, da jeg tænkte på at bryde op, og stadig ikke havde set kræet, kørte jeg om til svinget syd for søen, ved det gamle egetræ. Her gik jeg ned ad en sti, der endte i ingenting, kun meget sumpet terræn. Jeg kom næsten ud til søen med en meget tynd rørbræmme. Herfra kunne jeg se ind i den vig der ligger mellem gården og fiskerhuset i nordenden af søen. Her gik den. Jeg vente så tilbage til gården for en stund. Her var Erik Thomsen kommet, GJØ var der og senere kom BIS. Her havde vi en fin Fiskeørn. Da jeg lidt senere kørte hjemad, kunne jeg skimte kræet igen ind mellem nogle træer og nede i rørbræmmen. Jeg stoppede og gik ned til søen, hvor der var fældet nogle træer, men fik den ikke at se mere), Havørn 1 OF, Fiskeørn 1 OF, Fiskehejre 2, Havørn 1 OF, Fiskeørn 1 OF, Rørhøg 3, Musvåge 3, Svartbag 3, Sølvmåge 76, Hættemåge 10, Stormmåge 85, Gråkrage 4, Allike 9, Skarv +, Skeand 57, Gravand 10, Gråand 24, Troldand 40, Taffeland 2, Krikand 50, Pibeand 4, Vibe 3, Strandskade 2, Toppet Lappedykker 11, Blishøne 25, Grågås 6, Knopsvane 8, Ringdue 2, Stor Flagspætte 2, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Gransanger 1, Halemejse 1, Landsvale 7, Hvid Vipstjert 2, Rørspurv 1, Sanglærke 2, Bogfinke 7, Musvit 3, Citronsommerfugl 1. Bent Staugaard
Brændegård Sø (08:00 - 09:00): Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 2500 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Gravand 22 R, Pibeand 8 R, Skeand 60 R, Troldand 30 R, Ederfugl 2 R, Rørhøg 1 han R, Rørhøg 1 hun R, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Svartbag 1 R, Digesvale 1 R, Landsvale 6 R, Hvid Vipstjert 2 R, Ravn 1 R, Stillits 4 R
Ulbølle (07:50): Ravn 2 R
Tryggelev Nor (12:00 - 12:45): Havørn 1, Rørhøg 2, Fiskeørn 1. Børge Rasmussen
Fredmosen: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Rørdrum 3 SY, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 200 R, Knarand 6 R, Krikand 10 R, Skeand 5 R, Taffeland 37 R, Troldand 26 R, Rørhøg 4 R, Blå Kærhøg 1 2K R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Vandrikse 16 SY, Grønbenet Rørhøne 16 R, Blishøne 42 R, Vibe 6 R, Rødben 2 R, Sanglærke 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv 1 R, Solsort 6 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 3 R, Løvsanger 2 R, Skægmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 9 R. Ole Goldschmidt
Hedevejens Pyt, Sydlangeland: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Krikand 12 R, Gråand 4 R, Atlingand 2 R, Skeand 10 R, Taffeland 8 R, Blishøne 14 R, Vibe 10 R, Rødben 2 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Grågås 2 AD R, Pibeand 65 R, Krikand 8 R, Skeand 6 R, Rød Glente 1 AD, Rørhøg 1 R, Klyde 23 R, Stor Præstekrave 4 R, Almindelig Ryle 23 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Skovskade 140 PUL. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Skarv 1 R, Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 21 R, Grågås 7 R, Gravand 10 R, Pibeand 2 R, Knarand 5 R, Krikand 44 R, Gråand 22 R, Atlingand 2 R, Skeand 16 R, Taffeland 6 R, Troldand 81 R, Rørhøg 1 R, Blishøne 42 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Huldue 1 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 1 R, Engpiber 2 R, Tornirisk 4 R. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt: Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Taffeland 2 R, Blishøne 20 R, Landsvale 1 R. Ole Goldschmidt
Piledybet, Ristinge (11:00-12:00): Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Siø (17:15): Hjejle 775 R AD. Else V. Klint
Grævlingevænget, Nyborg: Rød Glente 1 Ø AD, Blå Kærhøg 1 TF (Brun), Fiskeørn 1 NØ AD. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Fyns Hoved (10:00-12:00): Musvåge 67 N, Fiskeørn 1 Ø.  Lars Philip Nørtoft
Hasmark Mose: Løvsanger 1 R. Tim Hesselballe
Fjordmarken: Rørhøg 7 R (3 hunner + 4 hanner - den sjove han stadig pp.). Tim Hesselballe
Enebærodde: Skovpiber 1 T. Tim Hesselballe
Slambassinet (09:30-11:00): Klyde 84 R,  Krikand 44 R, Skeand 16 R, Brushane 2 R, Rødben 18 R, Rørspurv 6 R. Kell Grønborg
Slambassinet: Fiskeørn 1 OF (Nord), Klyde 80 R. Anders Myrtue
Ølund (08:00-09:00): Skeand 51 R, Klyde 105 R, Hjejle 800 R (Anslået), Stor Regnspove 120 R, Rødben 56 R. Kresten Madsen
Ølund (fra dæmningen) (14:45-15:25): Skeand 62 R, Hjejle 800 R, [GJO]
Fogense Enge (07:10-07:20): Hjejle 150 R. Michael Højgård Hansen
Sandhusvej 46, Odense (07:00): Rødstjert 1 FU. Børge Rasmussen
Mågeøerne (06:00-06:40): Lysbuget Knortegås 23 R, Strandskade 61 R, Svartbag 52 R, Havterne 49 FU. Michael Højgård Hansen


         Landsvale

Lørdag den 16. april 2005: 

Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup (17:10-17:40): Sølvhejre 1 R , Freddy Hansen
Karlsmosen,  Egeskov 
(09:52 - 12.00 ):Sølvhejre 1 , Rørhøg 1 han, Rødben 1, Dobbeltbekkasin 7, Strandskade 2, Landsvale 1. Réka og Eskild Nielsen, Bent Staugaard.
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup (
15:45-17:00): Sølvhejre 1 R , Krikand 320 R, Skeand 30 R. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup
(12:45-14:30): Sølvhejre 1 R , Blå Kærhøg 1 FU hun, Blå Kærhøg 1 OF han, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 8 R, Svanegås 1 R, Grågås 16 R, Gravand 14 R, Knarand 2 R, Krikand 250 R, Gråand 30 R, Spidsand 4 FU, Skeand 16 R, Troldand 20 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 100 R, Strandskade 1 R, Vibe 12 OF, Rødben 1 FU, Sølvmåge 12 R, Ringdue 5 OF, Sanglærke 3 SY, Engpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 1 HØ, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 6 FU, Stær 8 R, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 HØ. Eskild Nielsen, Gunnar Jørgensen

          Sølvhejren fra Karlsmosen

Brændegård Sø (12:35): Sølvhejre 1 R
. Peter Madsen
Brændegård Sø (20:20):Sølvhejre 1 R
(Stod (passiv) på NØ-siden af søen. Så gulnæbbet ud ligesom Karlsmose-fuglen ), Fiskehejre 4 R, Rørhøg 1 han R, Svartbag 2 AD R. Jacob Sterup
Fakkebjerg, Sydlangeland
(11:55-15:00): Rød Glente 2 TF, Havørn 1 TF 2K, Fiskeørn 1 N,. Erik Danielsen, Hans Rytter
Dovns Klint:
Rødstrubet Lom 1 SØ, Mørkbuget Knortegås 8 Ø, Sortand 6 SV, Spurvehøg 2 TI, Musvåge 11 NØ, Hjejle 2 NØ, Stor Regnspove 8 NØ, Splitterne 2 Ø, Havterne 1 Ø, Ringdue 120 NØ, Sanglærke 8 N, Landsvale 4 NØ, Engpiber 7 TI, Jernspurv 3 NØ, Rødstjert 1 TI, Vindrossel 1 SY, Skovskade 31 R, Bogfinke 80 NØ, Stillits 5 NØ. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Snaremose Sø (Vestermark):
Vandrefalk 1 OF
Enebærodde:
Rørhøg 1 hun Ø, Blå Kærhøg 1 han Ø, Spurvehøg 10 Ø, Musvåge 1 Ø, Fjeldvåge 1 Ø, Fiskeørn 2 Ø, Tårnfalk 1 Ø, Trane 2 Ø, Landsvale 5 Ø, Engpiber 79 Ø, Skærpiber 1 Ø, Ringdrossel 1 han Ø. Bjarne Andersen
Lunkebugt/Nørreskov Nor:
Sildemåge 1 R
Tryggelev Nor
(10:45-11:30): Knarand 6 R, Fiskeørn 1 N. Erik Danielsen, Hans Rytter
Thurø Bund
: Krikand 45 R, Vibe 2 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Stenpikker 1R. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 3 R, Mørkbuget Knortegås 13 R, Gravand 12 R, Pibeand 17 R, Krikand 26 R, Vandrikse 2 SY, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 6 R, Rødben 2 R. Arne Bruun
Mullerup Skov
(10:00): Kvækerfinke 3 FU, Sjagger 1 med skadet vinge,
Stillits 2 FU, Sangdrossel 4 SY, Musvåge 3 OF, Dompap 4 FU, Gransanger 2 SY,
Rødhals 4 FU. Torben Møller
Faaborg:
Rørhøg 1 han R. Jacob Sterup
Nakkebølle Fjord:
Knopsvane 6 R, Knarand 8 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 120 R. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning:
Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 44 R, Gråstrubet Lappedykker 23 R, Sorthalset Lappedykker 2 AD Sommerdragt/yngledragt R, Skarv 3 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 17 AD R, Knopsvane 3 2K R, Grågås 20 R, Gravand 4 R, Pibeand 34 R, Knarand 8 han R, Knarand 4 hun R, Krikand 70 R, Spidsand 4 R, Atlingand 2 R, Skeand 16 han R, Skeand 6 hun R, Bjergand 65 R, Hvinand 130 R, Lille Skallesluger 3 hun R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Strandskade 2 R, Hjejle 1 OF, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 3 FU, Svartbag 1 AD R, Svartbag 1 3K R, Ravn 1 R, Rørspurv 6 R. Jacob Sterup
Svanninge:
Landsvale 1 OF, Ravn 1 HØ, Kernebider 1 OF. Jacob Sterup
Lykkesholm
(17:00): Ravn 1 OF. Bent Staugaard
Espe
(09:30): Rødstjert 1 han. Bent Staugaard.
Tarup-Davinde grusgrave (08:15-10:15): Lille Præstekrave 1 FU han, Lille Præstekrave 1 FU hun, Burfugl 1 R (Moskusand). Anthony Carter
Klintebjerg:
Ringdrossel 2 R, Gærdesanger 1 R. Thomas Siig Kristensen
Firtalstranden:
Tinksmed 1 R, Skovpiber 3 N. Thomas Siig Kristensen
Freltofte Mose
(11:20): Hærfugl 1 OF (Fløj lavt over Mosevej og forsvandt i den østlige del af mosen. Forgæves eftersøgt af MAT og Aino Faldborg.). Per Rasmussen
Borgeskov, Nyborg (11:35-11:37): Grønspætte 1 Ø (I flugt over mod Juelsbergskoven). Else V. Klint


         Bøgen er sprunget ud!

Fredag den 15. april 2005: 

Monnet (06:00-12:50):  Skarv 45 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 212 R, Sangsvane 1 R, Grågås 12 OF, Mørkbuget Knortegås 297 R, Gravand 34 R, Gravand 0 (4-4 YP) YP, Pibeand 65 R, Krikand 60 R, Gråand 23 R, Gråand 0 (9-9 YP) YP, Spidsand 29 R, Spidsand 0 (1-3 YP) YP, Skeand 3 R, Skeand 0 (3-3 YP) YP, Ederfugl 65 R, Ederfugl 0 (8-8 YP) YP, Toppet Skallesluger 32 R, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Tårnfalk 1 , Blishøne 1 R, Strandskade 59 R, Strandskade 0 (32-32 YP) YP, Klyde 3 R, Klyde 0 (4-4 YP) YP, Stor Præstekrave 0 (1-1 YP) YP, Hjejle 1256 R, Vibe 0 (26-26 YP) YP, Almindelig Ryle 11 R, Almindelig Ryle 0 (0-1 YP) YP, Dobbeltbekkasin 7 R, Stor Kobbersneppe 0 (1-1 YP) YP, Stor Regnspove 62 R, Rødben 33 R, Rødben 0 (37-37 YP) YP, Hvidklire 1 R, Hættemåge 102 R, Stormmåge 46 R, Stormmåge 0 (64-64 YP) YP, Sølvmåge 171 R, Svartbag 6 R, Havterne 35 R, Sanglærke 128 S, Engpiber 18 R, Engpiber 0 (13-13 YP) YP, Hvid Vipstjert 7 R, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 6 R, Stær 166 R, Tornirisk 17 R, Gulspurv 2 SY, Hare 7 R. Poul Rasmussen

          Skur og vold fra skydebanen er blevet fjernet helt

Siø
(8:00): Mørkbuget knortegås 10 R. Peder Rasmussen, Torben Møller
Siø
(15:50): Hjejle 500 R (Min.). Peder Rasmussen, Torben Møller
Karlsmosen
(16:35 - 17:45): Svanegås 1 (sandsynlig undsluppen fangeskabsfugl), Gravand 12 R, Knopsvane 6 R, Blishøne 100 R, Knarand 4 R, Krikand 200 R, Troldand 20 R, Spidsand 10 FU, Gråand 50 R, Gransanger 1 SY, Gulspurv 1 OF, Sanglærke 4 SY, Sangdrossel 1 SY, Vibe 14 OF, Strandskade 2 R, Tinksmed 2 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Taffeland 3 R, Skeand 15 FU, Stær 75 OF, Gråkrage 4 R, Grågås 40 R, Solsort 1 R, Ringdue 10 OF, Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Stormmåge 12 R, Grønirisk 2 R, Rødhals 1 SY, Fiskehejre 2 OF, Blåmejse 1 HØ, Rørhøg 1 OF han, Sølvmåge 4 OF, Hvid Vipstjert 1 HØ. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard.
Tarup Grusgrave
: Grågås 28 R, Gravand 2 R, Hvinand 5 hun AD R, Rørhøg 1 han AD, Agerhøne 6 R, Lille Præstekrave 2 FU, Svaleklire 1 N, Sildemåge 1 OF, Landsvale 2 OF
Hvid Vipstjert 30 FU. Per Rasmussen
Rebjerg Sø
(08:30): Gråstrubet lappedykker 6 R, Fiskehejre 1 R, Krikand 2 R, Hvid vipstjert 2 R, Grågås 2 R, Lille lappedykker 2 R, Gransanger 1 SY,
Knopsvane 2 R. Peder Rasmussen, Torben Møller
Påø
(09:15): Rørhøg 1 OF. (Dådyr 42 + Harer 3). Peder Rasmussen, Torben Møller
Gulstav Mose (
10:00-11:30): Rørdrum 1 R (Sidder synligt i rørene 90 min. pauker 5 gange), Grågås 50 R, Sanglærke 8 SY, Gråstrubet lappedykker 4 R, Lille lappedykker 2 R, Grønbenet rørhøne 4 R, Gravand 4 R, Taffeland 2
R, Troldand 7 R, Skeand 4 R, Skarv 8 OF, Rørspurv 2 R, Pibeand 8 R, Knarand 2 R, Musvåge 10 OF, Hvid vipstjert 2 R. Peder Rasmussen, Torben Møller
Tryggelev Nor
(12:30-14:00): Rørhøg 2 OF, Grågås 36 OF, Gråstrubet lappedykker 10 R, Ederfugl 18 R, Hvid vipstjert 2 R, Fiskehejre 4 R, Vandrikse 2 R,
Toppet lappedykker 2 R, Hvinand 6 R, Skeand 12 R, Rørspurv 4 R, Sanglærke 6
SY, Blå Kærhøg 1 OF han, Duehøg 1 OF han. Peder Rasmussen, Torben Møller
Nørreballe Nor
(14:30): Bjergand 50 R, Troldand 200 R, Gråstrubet lappedykker 6 R, Knarand 2 R, Pibeand 70 R, Taffeland 10 R, Toppet lappedykker 2 R,
Rørspurv2 R, Jernspurv 4 SY, Sortklire 1 OF, Skeand 18 R, Strandskade 6 R, Rødben 4 OF, Dobbeltbekkasin 2 OF, Hvid vipstjert 4 R, Krikand 6 R, Gravand
2 R, Vibe 6 R. (Rådyr 3). Peder Rasmussen, Torben Møller
Thurø (nordlige del)
(7:00): Skarv 2075 Ø. Arne Bruun
Brændegård sø (08:45): Lille Præstekrave 2 R. Lars Bonne Rasmussen
Baunebjerg, Svanninge (09:30): Løvsanger 1 SY. Jacob Sterup
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle (09:15-09:35): Tinksmed 2 R. Jacob Sterup
Faaborg Erhvervspark (08:15-08:45): Skovskade 8 Ø (I samlet flok), Tårnfalk 1 (1-1 YP) han AD YP, Husrødstjert 1 SY, Munk 1 SY, Stær 3 SY, Gråspurv 2 R, Lille Gråsisken 1 R. Jacob Sterup
Sundet - Faaborg: Grågås 16 FU, Pibeand 4 FU, Knarand 2 FU, Krikand 4 FU, Korttået Træløber 1 SY. Jacob Sterup
Bøjden Nor (9:00-11:00): Dværgmåge 2 Ø ( muligvis R ), Splitterne 16 FOU, Stor Præstekrave 6 FOU, Rødben 5 FOU/SY, Strandskade 6 FOU, Stor Regnspove 1 T, Vibe 5 R, Pibeand 30 FOU, Krikand 10 FOU, Gravand 6 FOU, Gråand min 10 FOU, Bjergand 260 R, Troldand 50 R, Hvinand 8 FOU, Taffeland 10 R, Toppet Skallesluger 4 FOU, Gråstrubet Lappedykker 4 FOU/SY, Lille Lappedykker 2 FOU/SY, Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 32 FOU ( en med gul halsring ), Sangsvane 3 FOU, Blishøne 30 FOU, Ravn 1 FOU, Tornirisk 20 T, Engpiber 10 T.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Husby Strand (18:20-19:35): Knarand 9 R, Skeand 38 R, Ravn 4 R. Michael Mosebo jensen
Eskør, Tybrind (17:30-18:15): Rørdrum 1 HØ, Sjagger 115 R. Michael Mosebo jensen
Lindved/Odense: Rødstjert 1 SY han. Lars Andersen
Østparken, Hasmark Strand (07:00): Løvsanger 1 SY. Jan Holm Jensen
Kattebjerg, Bogense (08:45): Ravn 1 R. Michael Højgård Hansen
Fyns Hoved (08:45-12:00): Dværgfalk 1 R, Tejst 3 R. Anthony Carter
Fyns Hoved (19:30-20:00): Sule 2 FU (Fiskede 200 m fra kysten). Maria og Anton, Kristoffer Egelund Jørgensen
Fynshoved: Ringdrossel 1 S hun. Tim Hesselballe
Fyns Hoved (06:30-08:30): Lille Kobbersneppe 29 R, Stor Regnspove 71 R, Svaleklire 8 R, Sildemåge 6 OF, Tejst 1 R, Skovpiber 3 T, Sangdrossel 62 R, Vindrossel 12 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Sommerhusområdet ved Fynshoved: Misteldrossel 3 R, Skovpiber 8 T. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Vestermade: Pibeand 179 R, Krikand 150 R. Søren Gjaldbæk
Snave, Hindsholm: Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk
Bogensø: Skægmejse 2 R. Søren Gjaldbæk
Enebærodde: Spurvehøg 7 Ø, Musvåge 2 Ø, Tårnfalk 2 FU, Vibe 4 Ø, Ringdue 2 Ø, Sanglærke 14 Ø, Sanglærke 6 SY, Landsvale 2 Ø, Engpiber 492 Ø, Engpiber 4 SY, Hvid Vipstjert 25 Ø, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 6 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 6 FU, Allike 11 Ø, Gråkrage 3 Ø, Gråkrage 3 FU, Stær 6 Ø, Bogfinke 163 Ø, Bogfinke 8 FU, Kvækerfinke 4 Ø, Stillits 4 Ø, Grønsisken 204 Ø, Tornirisk 193 Ø, Gulspurv 4 SY, Rørspurv 2 Ø, Dagpåfugleøje 2 FU, Rådyr 3 FU. Bjarne Andersen
Eskilstrup v/Bogense:, Bomlærke 4 SY. Jens Bækkelund
Jersore (19:45-20:15): Trane 2 FU (På majsstub). Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore : Klyde 35, Hjejle 250 T, Rødben 64 R, Hvidklire 2 R. Jens Bækkelund


        Tårnfalk

Torsdag den 14. april 2005: 

Ny Gesinge: Knopsvane 42 R, Sort Svane 1 R, Sangsvane 1 R. Poul Rasmussen
Mullerup Skov (08:15-10:30): Duehøg 1 FU han, Misteldrossel 1 SY, Løvsanger 1 SY, Træløber 1 FU, Ravn 2 R. Torben Møller
Svanninge Bakker (10:05-10:35): Grønspætte 1 R, Misteldrossel 2 R. Hans Rytter
Faaborg (09:08-10:00): Gulirisk 1 SY (I haverne Ø for Faaborg Erhvervspark/Togremissen). Lars Bonne Rasmussen, Freddy S. Hansen, Hans Rytter
Faaborg (7:15-9:30): Gulirisk 1 SY ( hørt to gange i perioden ), Grønsisken 1 han ( dødfunden ), Jernspurv 1 SY, Stillits 3 FOU, Grønirisk 6 FOU, Stær 5 FOU, Allike 8 FOU, Blåmejse 1 FOU, Ringdue 2 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sundet, Faaborg (11:20-11:55): Sorthalset Lappedykker 35 R, Skeand 26 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle (15:15-15:25): Sortklire 1 R, Tinksmed 1 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor: Rørdrum 1 SY, Knarand 4 R, Spidsand 24 R, Atlingand 1 han R, Skeand 4 R, Rørhøg 2 R, Vandrikse 3 R, Havterne 2 R, Digesvale 1 OF, Landsvale 1 OF, Løvsanger 1 SY, Skægmejse 2 R. Poul Rasmussen
Bogense, Marinaen (15:45): Stenpikker 2 R. Jens Bækkelund
Skåstrup (09:45): Ravn 1 FU. Jens Bækkelund
Nyborg Strand: Lille Flagspætte 1 R kun HØ, Rødstjert 1 SY. [SEJ]


        Rørspurv

Onsdag den 13. april 2005: 

Grønnemose (Aarup): Rødhovedet And 1 FU. (Har holdt til i mindre lavvandet sø igennem den sidste uge). Jens Lund Hansen
Svendborgsund
: Mørkbuget Knortegås 23 FU. PederRasmussen

Salme Nor
(18:00): Ringdrossel 1 R Han omkring fugletårnet
Østerskov Gulstav (17:00): Misteldrossel 1 R
Gulstav
(13:15-14:00): Rørdrum 1 HØ, Ringdrossel 2 R (Han + hun). Niels Bomholt
Gulstav Østerskov: Sangdrossel 2 SY, Misteldrossel 1 R
Tryggelev Nor (11:00-13:00): Rørdrum 1 R (Set), Knarand 5 R, Ringdrossel 1 R (Salme Nor), Græshoppesanger 1 R (Set fint), Løvsanger 1 R, Skægmejse 6 R. Niels Bomholt
Hav ved Tryggelev Nor
: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Pibeand 9 R, Ederfugl 2 R, Havlit 28 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor (09:15-10:30): Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Grågås 7 R, Gravand 6 R, Pibeand 88 R, Knarand 2 R, Krikand 16 R, Taffeland 24 R, Troldand 351 R, Bjergand 176 , Blishøne 38 R, Strandskade 5 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 17 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 20 R, Sanglærke 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Allike 2 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 R
Vesteregn: Svaleklire 1 R. Niels bomholt
Siø
(08:45): Hjejle 350 R. Niels Bomholt
Svendborgsund v/Iholm
(6:30): Skarv 80 Ø
Faaborg (16:15): Gulirisk 1 R (I området ved den gamle remise og de gamle fabrikshaller), Munk 1 R, Stillits 3 R. Freddy S. Hansen
Faaborg (9:30-10:30): Gulirisk 1 SY ( hørt på lok. flere dage ), Lille Gråsisken 2 FOU, Grønirisk 10 FOU, Stær 5, Ringdue 2.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Mågeøerne (09:50-10:40): Skarv 1000 R, Lysbuget Knortegås 12 R, Strandskade 64 FU, Rødben 30 FU, Svartbag 29 R, Havterne 60 R. Michael Højgård Hansen
Grønløkken, Bogense (12:15): Sjagger 200 OF. Michael Højgård Hansen
Gyldenstens Enge : Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 107 R, Bramgås 3 R, Gravand 24 R, Pibeand 3 R, Krikand 24 R, Gråand 8 R, Spidsand 3 R, Skeand 3 R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 32 R, Strandskade 4 R, Klyde 21 R, Vibe 20 R, Hættemåge 480 R, Stormmåge 160 R, Korttået Træløber 1 R, Stær 40 R. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Ederfugl 450 R. Jens Bækkelund
Ølund, Fugletårn (11:25-12:10): Pibeand 150 FU, Knarand 11 FU, Skeand 59 FU, Strandskade 50 R, Klyde 81 FU, Hjejle 800 R (+). Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 107 R, Bramgås 3 R, Gravand 24 R, Pibeand 3 R, Krikand 24 R, Gråand 8 R, Spidsand 3 R, Skeand 3 R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 32 R, Strandskade 4 R, Klyde 21 R, Vibe 20 R, Hættemåge 480 R, Stormmåge 160 R, Korttået Træløber 1 R, Stær 40 R. Jens Bækkelund


        Årets første syngende Munk?

Tirsdag den 12. april 2005:

Neergaardsmindeskoven, Thurø (7:40): Munk 1 SY (Årets første syngende på Fyn?)
Dyreborg Skov:
Løvsanger 1 R + SY (Årets første syngende på Fyn?). Freddy S. Hansen
Svendborgsund v/Iholm
(6:30 - 7:00): Skarv 300 NV
Ollerup, Kohavevej 6: Landsvale 1 OF. Erik Danielsen, Bent Staugaard
Stenstrup Lergrave: Knopsvane 2, Grågås 50, Gråand 15, Troldand 15, Taffeland 15, Krikand 12, Toppet Lappedykker 2, Gråstrubet Lappedykker 3, Blishøne 50, Vibe 2, Strandskade 2, Sølvmåge 3, Allike 5. Bent Staugaard
Emtekær Nor: Sjagger 300 Fu. Freddy S. Hansen
Eskør Inddæmning: Rørhøg 1 han Fu. Freddy S. Hansen
Husby Strand, Wedellsborg: Nordisk Lappedykker 1 R, Rørhøg 1 hun N, Hjejle 300, Havterne 3 R. Freddy S. Hansen
Ibjerg, Tarup Grusgrave: Lille Præstekrave 2 R. Freddy S. Hansen
Tarup Grusgrave: Skeand 2 R, Strandskade 8 R, Lille Præstekrave 1 R, Sildemåge 3 R, Landsvale 2 OF. Per Rasmussen
Sundet, Faaborg (19:25-20:05): Sorthalset Lappedykker 29 R AD, Skeand 41 FU, Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 20 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Knopsvane 36 R, Grågås 8 R, Pibeand 8 R, Vibe 8 R, Hvid Vipstjert 13 R. Jacob Sterup
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:35-10:00): Splitterne 74 SØ, Havterne 16 SØ, Sildemåge 1 SØ, Stormmåge 200 R ( på marker ), Dværgmåge 1 ad SØ, Havlit 10 R, Sortand 80 T, Hvinand 5 V, Ederfugl 850 SØ, Toppet Lappedykker 1 SØ, Toppet Skallesluger 12 SØ, Sortstrubet Lom 2 SØ, Alk 5 SØ, Alk/Lomvie 7 SØ, Bomlærke 1 SY, Sjagger 15 SY, Engpiber 7 NØ, Bogfinke 30 SV, Tornirisk 10 NØ, Musvit/Blåmejse 15 SV, Huldue 1 T.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Kristianslund, Bogense (09:45): Fjeldvåge 1 FU. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (08:00-09:15): Skarv 800 R, Lysbuget Knortegås 14 R, Strandskade 63 FU, Almindelig Ryle 200 FU, Rødben 38 FU, Sildemåge 6 R, Svartbag 30 R, Havterne 55 R. Michael Højgård Hansen
Fyns Hoved (12:00): Fjeldvåge 1 N. Niels Peter Utzon
Hverringe (15:15): Ravn 1 R. Niels Bomholt
Kavslunde Å: Enge v/Rørbæk: Grågås 15 R, Krikand 15 R, Skeand 2 R, Blishøne 18 R, Vibe 6 R. Niels Bomholt
Nordskov v. Fyns Hoved (13:00-14:30): Rød Glente 1 TF, Dværgfalk 1 N, Rødtoppet Fuglekonge 1 R,  Lille Lappedykker 2 R, Rørhøg 1 han R, Spurvehøg 3 R, Musvåge 25 TF, Tårnfalk 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 2 R, Vibe 8 R, Stormmåge 30 R, Sildemåge 2 R, Ringdue 50 R, Rødhals 2 R, Sangdrossel 3 R, Blåmejse 2 R, Allike 13 R, Krage 36 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 3 R, Lille Korsnæb 5 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Fællesstrand v Fyns Hoved (12:30-13:00): Strandskade 50 R, Rødben 33 R, Splitterne 29 R, Skarv 130 R, Knortegås 1 R, Gravand 10 R, Pibeand 2 R, Ederfugl 40 R, Hvinand 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 19 R, Stor Regnspove 34 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 5 R, Havterne 6 R. Niels Bomholt
Fyns Hoved (08:55-12:10): Sule 2 R, Sule 1 V, Tejst 2 R, Rødhals 28 R, Skarv 10 OF, Grågås 3 SV, Knortegås 1 NV, Gravand 17 R, Pibeand 2 R, Ederfugl 53 R, Sortand 6 R, Toppet Skallesluger 12 R, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 8 TF, Tårnfalk 1 R, Agerhøne 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 8 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Stor Regnspove 18 SV, Hættemåge 5 N, Stormmåge 2 R, Sildemåge 1OF, Sølvmåge 10 R, Svartbag 3 R, Splitterne 8 R, Havterne 2 R, Ringdue 3 R, Ringdue 10 T, Sanglærke 12 R, Engpiber 64 R, Hvid Vipstjert 13 R, Gærdesmutte 4 R, Jernspurv 1 T, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 5 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 4 R, Husskade 2 R, Allike 7 TF, Krage 4 R, Stær 11 TF, Bogfinke 3 R, Grønirisk 1 R, Stillits 3 R, Grønsisken 9 TF, Tornirisk 7 TI, Gulspurv 7 R, Rørspurv 5 R. Niels Bomholt
Risinge Hovedgård: Gravand 9 R, Krikand 8 R, Skeand 2 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Vibe 1 R, Rødben 1 R, Svaleklire 1 R, Landsvale 1 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 4 R. Niels Bomholt
Ullerslev (08:20): Lille Præstekrave 2 R (Paringsflugt). Niels Bomholt
Daleskoven, Roerslev (15:30): Ravn 1 HØ. Kresten Madsen
Eskildstrup (09:30): Sjagger 180 R. Jens Bækkelund
   


       Lapværling fra morgenturen mandag den 11. april 2005, Jedsted Enge

Mandag den 11. april 2005:

Gulstav mose (11:45-12:05): Hvid Stork 1 T (Kom fra nord rundede Gulstav, derefter nnw). Flemming Byskov
Løkkeby Enge
(14:45 - 15:30): Fiskehejre 3 R, Pibeand 10 R, Knarand 4 R, Krikand 160 R, Spidsand 6 R, Atlingand 2 R, Skeand 26 R, Taffeland 8 R, Troldand 36 R, Dobbeltbekkasin, 1 R, Rødben 4 R, Hvid Vipstjert 3 R, Tornirisk 5 R
Siø (14:00):Hjejle 600 R
Tarup Grusgrave:
Landsvale 2 OF. Per Rasmussen
Espe - jernbane mod Højrup - retur
(09:40-12:00): Ravn 2 OF,  Musvåge 4 OF, Tårnfalk 2 OF, Fasan 2 HØ, Vibe 4 R, Hættemåge 1 OF, Ringdue 8 OF, Sanglærke 6 SY, Engpiber 2 OF, Hvid Vipstjert 3 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Sjagger 4 R, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 1 HØ, Allike 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 10 OF, Gråspurv 2 R, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 R, Tornirisk 5 R, Gulspurv 7 R. Gunnar Jørgensen
Skovvej, Espe: Tornirisk 1, Gråspurv 1 han. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Mullerup Skov (08:15): Misteldrossel 1 R, Træløber 1 R, Ravn 2 R. Torben Møller
Lindved, Odense (07:00): Silkehale 25 R, Vindrossel 60 R. Lars Andersen
Sundet, Faaborg (10:30-12:00): Sorthalset Lappedykker min 20 FOU, Gråstrubet Lappedykker 16 FOU, Skeand min 20 R, Pibeand 6 FOU, Grønbenet Rørhøne 10 FOU, Hættemåge 550 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Måle Strand (12:00): Blå Kærhøg 1 SØ han. Niels Peter Utzon
Harritslev (10:50): Misteldrossel 1 R. Michael Højgård Hansen
Kærby, Bogense (10:00): Sjagger 150 OF. Michael Højgård Hansen
Sudden, Hindsgaul (19:30-20:00): Sortrygget Vipstjert 1 R. Lars Lindskrog Christiansen


       Hvidbrystet præstekrave Rømø

Søndag den 10. april 2005:

Rudkøbing (6:00 - 7:00):Knarand 2 R, Krikand 32 R, Skeand 6 R, Grønbenet Rørhøne 4 R.
Salme Nor, Sydlangeland: Ringdrossel 1 R han. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Ringdrossel 1 R han. Ole Goldschmidt
Siø (7:15-7:30): Grågås 12 R, Skeand 4 R, Hjejle 250 R, Hættemåge 2500 R, Stormmåge 600 R, Sølvmåge 150 R, Splitterne 4 R
Siø (09:15): Kortnæbbet Gås 1 R. Freddy S. Hansen, Hans Rytter
Løkkeby Enge (09:45-11:45) : Toppet skallesluger 15 FU, Ederfugl 2 r, Skeand 18 r, Fiskehejre 3 FU, Atlingand 2 r, Pibeand 32 r, Troldand 50 r, Dobbeltbekkasin 2 FU, Gravand 34, r, Stor skallesluger 2 r, Krikand 18 r, Vibe 20 OF, Hvid vipstjert 3 FU, Grågås 26 r, Rødben 2 OF, Sangsvane 1 juv. r, derefter v. ( var det sæsonens sidste nøler??), Gråstrubet lappedykker 4 r, Rørhøg 1 OF. han, Rørspurv 4 r.
 
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup (19:15-19:45): Knarand 6 R. Hans Rytter
Ølundgård Inddæmning (set fra vejen) (14:40-15:00): Skeand 50 FU. Michael Højgård Hansen
Nørreby Hals (14:00-15:00): Stor Regnspove 100 R, [KGR, Hans Rugholm]
Nakkebølle Fjord (12:15): Knarand 13 FU. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning (11:05-12:15): Toppet Lappedykker 56 R, Gråstrubet Lappedykker 49 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Amerikansk Pibeand 1 R han
, Knarand 18 R, Lille Skallesluger 18 R, Fjeldvåge 1 R. Jacob Sterup
Hesselbjerg Strand, Sydlangeland (11:00): Stenpikker 1 R. Freddy S. Hansen, Hans Rytter
Kerteminde fiskerihavn (10:00): Stenpikker 1 R, [NPU]
Guldbjerg, Bogense (10:00): Stormmåge 1500 R. Michael Højgård Hansen
Rudkøbing (09:30): Rød Glente 1 SV. Freddy S. Hansen, Hans Rytter
Husby Strand (09:15): Nordisk Lappedykker 1 R (Ph), Ravn 1 R. Michael Mosebo
Rud (08:45): Dværgfalk 1 R. Michael Mosebo
Eskør (08:00): Skægmejse 1 R. Michael Mosebo
Mågeøerne (07:00-08:00): Skarv 1000 R, Lysbuget Knortegås 15 FU, Strandskade 71 FU, Almindelig Ryle 400 FU, Rødben 42 FU, Svartbag 25 R, Havterne 49 R. Michael Højgård Hansen


       Rød glente - Fakkebjerg

Lørdag den 9. april 2005: 

Thurø Rev: Mørkbuget knortegås 73. Arne Bruun
Rudkøbing
: Gulirisk 2 R (Pladsen ved Fakta og biblioteket, også hørt i går). Ole Goldschmidt

Nakkebølle Inddæmning
(15:30): Amerikansk Pibeand 1 R . MK, RK
Klæsø Nor
: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Gravand 6 R, Pibeand 22 R, Krikand 14 R, Gråand 4 R, Spidsand 2 R, Skeand 18 R, Taffeland 45 R, Troldand 1950 R, Blishøne 45 R, Sanglærke 1 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Rørdrum 2 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 8 R, Kortnæbbet Gås 1 R, Grågås 76 R, Gravand 54 R, Pibeand 12 R, Knarand 2 R, Krikand 319 R, Gråand 100 R, Spidsand 26 R, Atlingand 5 R, Skeand 51 R, Taffeland 12 R, Troldand 54 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 96 R, Vibe 24 R, Rødben 4 R, Hættemåge 6 R, Hvid Vipstjert 8 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Knopsvane 2 R, Gravand 8 R, Pibeand 22 R, Knarand 8 R, Krikand 120 R, Gråand 30 R, Spidsand 20 R, Atlingand 1 R, Skeand 28 R, Rørhøg 1 hun AD R, Blå Kærhøg 1 hun JUV R, Grønbenet Rørhøne 9 R, Blishøne 55 R, Vibe 30 R, Rødben 8 R. Ole Goldschmidt
Hov Nordstrand
(06:50 - 11:30): Rødstrubet Lom 1 SV, Toppet Lappedykker 1 R, Grågås 9 N, Mørkbuget Knortegås 21 N, Sortand 28 R, Fløjlsand 18 R, Hvinand 14 N, Musvåge 5 R, Tårnfalk 1 R, Svartbag 1 N, Splitterne 6 R, Huldue 3 N, Ringdue 431 N, Sanglærke 11 N, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 5 N, Jernspurv 12 N, Vindrossel 14 TF, Gransanger 5 SY, Stær 24 N, Bogfinke 150 N, Tornirisk 12 R, Lille Korsnæb 3 N, Dompap 1 SY, Rørspurv 2 R, Sæl sp. 1 R
Nørreballe Nor
(12:10 - 12:50): Grågås 12 R, Gravand 20 R, Pibeand 150 R, Troldand 300 R, Bjergand 160 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Vandrikse 1 SY, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 20 R, Brushane 1 R, Rødben 8 R
Hav ved Tryggelev Nor
(13:10 - 13:40): Toppet Lappedykker 6 R, Ederfugl 80 R, Havlit 8 R
Snaremose Sø
(14:00): Knopsvane 4 R, Pibeand 60 R, Knarand 6 R, Krikand 40 R, Spidsand 8 R, Skeand 4 R, Grønbenet Rørhøne 6 R, Vibe 12 R, Sjagger 20 R
Sundet, Faaborg
(6:15-7:15): Grågås 15 FOU, Toppet Lappedykker 12 FOU, Gråstrubet Lappedykker 15 FOU, Toppet Lappedykker 12 FOU, Sorthalset Lappedykker min 14 FOU, Skeand min 32 FOU, Krikand min 6 FOU, Pibeand 10 FOU, Gravand 2 FOU, Gråand 10 FOU, Troldand 200 R, Taffeland 30 R, Strandskade 1 FOU, Vibe 15 FOU, Fiskehejre 1 T..  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Espe: Sangdrossel 2, Solsort 7, Grønirisk 10, Rødhals 1, Skovspurv 15, Stor Flagspætte 1, Tårnfalk 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Stillits 4, Dompap 2, Bogfinke 7, Ringdue 2, Husskade 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Hasmark Mose (08:00-09:00): Træløber 2 R. Kresten Madsen
Slipshavnskoven: Huldue 2 R. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Aunslev: Blå Kærhøg 1 N ((brun)). Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Ølundgård inddæmning (10:15-11:15): Strandskade 103 R, Klyde 55 R, Lille Kobbersneppe 125 R. Anders Vedel
Ølund fugletårn (15:25-16:20): Pibeand 290 FU, Knarand 20 FU, Skeand 35 FU, Strandskade 90 R, Klyde 29 FU, Hjejle 450 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (14:55-15:05): Klyde 30 FU. Dieter Maaszen


         Sort svane, Taasinge

Fredag den 8. april 2005:  

Rudkøbing: Gulirisk 2 R (Pladsen ved Fakta og biblioteket. Ole Goldschmidt
Vejlen, Taasinge
(14:15 - 15:00): Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 26 R, Sort Svane 1 R, Sangsvane 14 R, Grågås 80 R, Troldand 250 R, Tårnfalk 2 R, Klyde 2 R, Hjejle 400 R, Vibe 12 R, Stor Regnspove 60 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Skægmejse 1 R
Svendborg Havn
(7:25): Husrødstjert 2 SY
Svendborgsund v/Iholm
(7:00): Skarv ca 500 V
Brændegård Sø (14:20-15:40): Dværgfalk 1 R han. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø (13:40-14:10): Sorthalset Lappedykker 1 FU. Dieter Maaszen
Brændegård Sø (12:30): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 3000 R, Skeand 28 FU. Dieter Maaszen
Nakkebølle Indæmning (10:30-11:50): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Amerikansk Pibeand 1 R
, Knarand 9 FU, Lille Skallesluger 6 FU, Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Mullerup Skov (09:15-11:00): Duehøg 1 R hun, Træløber 2 FU, Ravn 2 OF. Torben Møller
Tarup Grusgrave: Lille Præstekrave 2 R, Sildemåge 5 R, Lille Lappedykker 2 R, Strandskade 4 R, Stormmåge 50 FU, Sølvmåge 20 FU, Lille Gråsisken 2 R. Per Rasmussen
Horne Mølleå Enge (08:25 - 08:45): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 10 SV, Knopsvane 8 AD R, Knopsvane 5 2K R, Grågås 7 R, Gravand 12 R, Pibeand 35 R, Krikand 44 R, Gråand 15 R, Skeand 3 han R, Skeand 2 hun R, Troldand 23 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 9 R, Vibe 30 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 3 R, Gråkrage 10 R. Jacob Sterup
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:50-10:00): Sortand 160 SØ, Havlit 7 SØ + 10 R, Fløjlsand 2 SØ, Ederfugl 3260 SØ, Toppet Lappedykker 1 SØ, Toppet Skallesluger 9 SØ, Sortstrubet Lom 4 SØ, Alk/Lomvie 2 SØ, Lomvie 2 SØ, Stormmåge 200 R, Dværgmåge 7 SØ, Havterne 11 SØ, Splitterne 49 SØ, Ravn 2 T, Bomlærke 1 R, Spurvehøg 2 NØ.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Stegø Mølle (07:15): Fjeldvåge 1 OF. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (06:00-07:15): Skarv 1000 R, Lysbuget Knortegås 35 FU, Strandskade 59 FU, Almindelig Ryle 500 FU, Rødben 45 FU, Havterne 36 R. Michael Højgård Hansen
Fogense enge (17:15): Mosehornugle 1 R. Jens Bækkelund
Ølundgård (13:15-15:30): Skeand 77 R, Vandrefalk 1 R, Klyde 47 R, Ravn 2 R. Henrik K. Hansen
Fynshoved (10:00-11:00): Lom sp. 11 R, Sule 6 V AD, Sortand 124 V, Fløjlsand 34 V, Tejst 5 R. Søren Gjaldbæk
Horseklint (06:30-07:30): Sule 4 S AD. Søren Gjaldbæk
Vestermade: Pibeand 185 R, Krikand 178 R. Søren Gjaldbæk
Geels Å: Skeand 41 R, Lille Præstekrave 2 R. Søren Gjaldbæk
Fællesstrand: Stor Regnspove 53 R, Rødben 50 R. Søren Gjaldbæk


       Engpiber, Sydlangeland

Torsdag den 7. april 2005:  

Svendborgsund v/Iholm (17:00-19:30): Havterne 2 FU (Årets første obs i sundet)
Svendborg Havn
: Husrødstjert 1 SY
Nakkebølle Inddæmning
(09:00-10:50): Toppet Lappedykker 110 R (+), Gråstrubet Lappedykker 35 R (+), Sorthalset Lappedykker 4 R, Amerikansk Pibeand 1 R, Knarand 17 FU, Lille Skallesluger 18 R, Fjeldvåge 1 R. Hans Rytter
Nakkebølle Inddæmning
: Toppet Lappedykker 40 YP, Gråstrubet Lappedykker 12, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Pibeand 50 R, Amerikansk Pibeand (SU) 1 han R
, Knarand 20 R, Krikand 43 R, Spidsand 14 FU, Skeand 11 FU, Bjergand 14 FU, Hvinand 74 FU, Lille Skallesluger 12 FU, Rørhøg 1 han FU, Musvåge 1 OF, Gransanger 1, Sortkrage 1 , Rørspurv 4 . Rune Bisp Christensen
Brændegård Sø
: Skeand 24 FU. Rune Bisp Christensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Knopsvane 4 3K+ R, Sangsvane (14:30) 1 AD Ø, Grågås 31 R, Gravand 10 R, Pibeand 8 R, Knarand 2 R, Krikand 25 R, Skeand 53 R, Skeand 24 FU, Taffeland 1 R, Troldand 35 R, Ederfugl 1 han 3K+ R, Rørhøg 1 hun R, Grønbenet Rørhøne 2 HØ. Jacob Sterup
Brændegård Sø (08:30): Skeand 48 R. Hans Rytter
Tarup Grusgrave: Hvinand 2 Ynglefugle - parringsadfærd. Per Rasmussen
Ringe Sø: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 2 R, Gravand 1 han R, Gråand 50 R, Skeand 4 R, Taffeland 5 R, Troldand 21 R, Grønbenet Rørhøne 12 R, Blishøne 255 R, Lille Præstekrave 1 R, Hættemåge 73 R, Stormmåge 24 R, Sølvmåge 1 R, Landsvale 1 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Knopsvane 16 R, Bjergand 11 R, Splitterne 5 R. Rune Bisp Christensen
Svanninge Bakker: Skovhornugle 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2, Vindrossel 2 R, Misteldrossel 4 R, Gransanger 4, Bogfinke 25, Kvækerfinke 14 FU, Stillits 2 FU, Dompap 2 R. Rune Bisp Christensen
Karlsmosen, Egeskov
: Dobbeltbekkasin 6 R, Dompap 2 FU, Kernebider 1 FU. Eskild Nielsen
Prices Have, Faaborg (12:20): Duehøg 1 R hun. Gunnar knudsen
Sundet (10:40-12:00): Vandrefalk 1 FOU ( alle hættemåger jaget væk kortvarigt ), Sorthalset Lappedykker min 14 FOU, Skeand 12 FOU, Krikand 12 FOU, Troldand 300 R, Taffeland 30 R, Pibeand 6 FOU, Strandskade 2 R, Rødben 1 FOU, Vibe 18 FOU..  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Røjle Bygade 102
: Sjagger 150 R, Vindrossel 60 R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne
(06:30-07:00): Skarv 1000 R, Lysbuget Knortegås 9 R, Strandskade 85 FU, Almindelig Ryle 400 FU, Rødben 81 FU, Misteldrossel 1 OF. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne: Skarv 1000 R, Grågås 12 R, Mørkbuget Knortegås 10 R, Lysbuget Knortegås 25 R, Pibeand 4 R, Strandskade 68 R, Klyde 2 R, Almindelig Ryle 270 R, Stor Regnspove 5 R, Rødben 8 R, Splitterne 10 R, Havterne 8 R. Jacob Sterup
Østereng: Lille Lappedykker 1 SY. Jacob Sterup
Guldbjerg, Bogense (13:50): Sjagger 200 R. Michael Højgård Hansen
Flyvesandet (10:05-13:00): Strandskade 134 R, Stor Regnspove 298 R, Mosehornugle 1 R, Misteldrossel 1 SY. Bente Christensen, Tim Hesselballe


        Rørhøg han

Onsdag den 6. april 2005: 

Søby Monnet, Taasinge (17:20 - 17:40): Krikand 22 R, Spidsand 12 R, Toppet Skallesluger 6 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 46 R, Klyde 12 R, Hjejle 48 R, Vibe 16 R, Almindelig Ryle 22 R, Stor Regnspove 76 R, Rødben 68 R
Vejlen, Taasinge
(17:45 - 18:00): Grågås 18, Gravand 2 R, Krikand 10 R, Rørhøg 2 R, Hjejle 600 R, Vibe 26 R, Hvid Vipstjert 1 R
Nakkebølle Inddæmning
(set fra V) (13:15-13:30): Amerikansk Pibeand 1 R AD han
, Knarand 10 R, Lille Skallesluger 20 R. Michael Mosebo Jensen
Nakkebølle Inddæmning
(11:30-13:00): Toppet Lappedykker 51 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Amerikansk Pibeand 1 FU
Knarand 13 FU, Lille Skallesluger 26 FU, Havørn 1 OF IMM, Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund, Michael Højgård Hansen
Nakkebølle Inddæmning
: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 29 YP, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Knarand 17 FU, Taffeland 35 FU, Troldand 90 R, Hvinand 24 , Lille Skallesluger 4 FU, Ravn 1 YP. Rune Bisp Christensen
Arreskov Sø
(12:30): Sorthalset Lappedykker 2 R, Havørn 1 R AD. Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø
(19:00): Skeand 58 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
(11:30-12:15): Skeand 28 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Brændegård sø
(09:45-11:00): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 3000 R, Skeand 32 R, Fjeldvåge 1 OF, Ravn 1 OF. Jens Bækkelund, Michael Højgård Hansen
Brændegård Sø
(08:30 - 11:00): Toppet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 3000 R, Fiskehejre 2 OF, Grågås 8 R, Gravand 15 R, Pibeand 5 R, Krikand 14 R, Gråand 18 R, Skeand 32 FU, Taffeland 10 R, Troldand 54 R, Hvinand 7 R, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Fjeldvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 4 R, Blishøne 8 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 OF, Sølvmåge 29 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 FU, Solsort 2 FU, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 HØ, Allike 3 OF, Gråkrage 3 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 2 SY, Stillits 2 R, Dompap 1 HØ, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Nørre Sø
(13:50): Blå Kærhøg 1 OF (Brun fugl). Jens Bækkelund, Michael Højgård Hansen
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup
(18:45-19:30): Knarand 11 R, Krikand 290 R. Hans Rytter
Skovvej, Espe:
Gransanger 1, Dompap 2 (han + Hun), Stor Flagspætte (trommende), Sangdrossel 4. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Ringe sø
(15:10-15:25): Sorthalset Lappedykker 2 R (Ny art for Ringe sø). Kurt Due, Flemming Byskov
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:50-10:15): Sortand 300 SØ, Ederfugl 3090 SØ, Fløjlsand 4 SØ, Havlit 10 R, Hvinand 10 SØ, Pibeand 4 SØ, Knortegås mb 18 SØ, Grågås 2 SØ, Toppet Skallesluger 13 SØ, Alk 1 SØ, Alk/Lomvie 4 SØ, Sortstrubet Lom 95 SØ, Splitterne 69 SØ, Stormmåge 170 R ( på mark ), Klyde 1 SØ, Ravn 2 FOU, Vindrossel 5 R..  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Svanninge Bakker: Misteldrossel 2 R, Gransanger 3 SY, Fuglekonge 1 FU, Stillits 3 R, Lille Korsnæb 2 OF. Rune Bisp Christensen
Tarup Vandmølle, Årslev: Isfugl 1 FU. Per Rasmussen
Storskov (v. Flyvesandet) (14:15-15:10): Rød Glente 1 V (Kl. 15.07), Rødtoppet Fuglekonge 1 R (I fyr 50-100m NNV for sidste års sted). Tim Hesselballe
Flyvesandet (06:00-08:40): Fløjlsand 30 R, Strandskade 108 R, Stor Regnspove 131 R, Huldue 1 V, Rødhals 50 R, Misteldrossel 3 SY, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Nr. Nærå Strand (13:25-14:05): Spidsand 60 R, Misteldrossel 2 R. Tim Hesselballe
Fjordmarken (12:30-12:45): Rørhøg 5 R (2 hun + 3 han. Den ene han samme afvigende (flotte!) som sidste år.), Skægmejse 2 R. Tim Hesselballe
Ølund (11:50-13:15): Pibeand 284 FU, Skeand 41 FU, Strandskade 81 R, Klyde 59 FU, Almindelig Ryle 430 R, Rødben 25 FU. Dieter Maaszen
Firtals Strand (10:45): Klyde 38 R. Dieter Maaszen
Ølundgård Inddæmning (11:10-12:20): Pibeand 226 R, Knarand 14 R, Krikand 158 R, Spidsand 26 R, Skeand 86 R, Strandskade 96 R, Klyde 57 R, Hjejle 700 R, Almindelig Ryle 390 R. Tim Hesselballe
Geelså Enge (10:05-10:20): Krikand 244 R, Blå Kærhøg 1 R 2K, Lille Præstekrave 4 R. Tim Hesselballe
Kærby Fed (09:35-10:00): Sortklire 2 R. Tim Hesselballe
Brobyværk (09:30): Sjagger 120 OF. Jens Bækkelund, Michael Højgård Hansen
Dræby Fed (08:05-09:20): Blå Kærhøg 2 R (2k + 2k/hun). Tim Hesselballe
Vigelsø (8.45-9.00): Sorthovedet måge. Tim Hesselballe
Kristianslund, Bogense (07:20-07:25): Ringdrossel 1 R han (Søgte egentligt efter Lapværlingen). Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (06:20-07:10): Skarv 750 R, Lysbuget Knortegås 5 R, Strandskade 77 FU, Almindelig Ryle 400 FU, Rødben 63 FU, Svartbag 29 R. Michael Højgård Hansen
Kristianslund, Bogense (17:00): Fjeldvåge 1 OF, Sjagger 400 R. Michael Højgård Hansen
Krogsbølle (09:00): Bomlærke 3 SY. Michael Mosebo Jensen
Gelsted:
Sjagger 120 R. Michael Mosebo Jensen


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                      Påskeøsten gav masser af traner 
                      Trompapper trutter på sidste vers
                      Sangsvaner i medvind
                      Ugens fugl er troldanden
   


        Skrubtudse
                   Skrubtudser og Butsnudet -, Spidsnudet- og Spring-frø yngler NU

Tirsdag den 5. april 2005: 

Brændegård Sø (14:15-15:40): Sølvhejre 1 R. (Gunnar Jørgensen så Sølvhejren kortvarigt kl. 14.15 t.v. for øen set fra gården, kiggede efter sit kamera og væk var den. Den forsvandt formentlig ind i sivene, men trods eftersøgning ovre på den anden søbred, sås den ikke mere. Han beskriver den som Fiskehejrestor med gult næb. Tilføjet af webmaster), Skarv 1000 R, Blishøne 8 R, Gråkrage 1 FU, Allike 1 OF, Grågås 19 R, Gråand 15 R, Gravand 33 FU, Troldand 18 R, Taffeland 9 R, Knarand 2 R, Skeand 45 FU, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Musvåge 2 OF, Sølvhejre 1 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 8 OF, Sølvmåge 39 R, Svartbag 2 R, Toppet Lappedykker 3 R, Sanglærke 1 SY, Rørspurv 1 HØ, Musvit 2 HØ, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Bogfinke 1 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Fasan 3 R. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning
: Amerikansk Pibeand 1 R AD han 
. Svend Dybkjær
Brændegård Sø
(08:30-08:32): Skeand 34 R. Niels Bomholt
Havnen, Svendborg
(07:35): Husrødstjert 2 SY
Tåsinge Vejle (09:15-11:30): Rørdrum 1 HØ, Fiskeørn 1 OF, Skægmejse 6 R. Torben Møller
Bagenkop Havn: Ederfugl 1335 T, Hættemåge 10 FU, Sølvmåge 12 2K R, Sølvmåge 6 AD R, Sølvmåge 1 3K+ R, Kaspisk Måge 1 AD R, Svartbag 8 R, Tyrkerdue 1 OF, Hvid Vipstjert 3, Husrødstjert 1 hun R. Rune Bisp Christensen
Dovns Klint: Lom sp. 1 T, Toppet Lappedykker 1 T, Gråstrubet Lappedykker 1 T, Bramgås 1 OF, Mørkbuget Knortegås 11 T, Pibeand 60 FU, Skeand 2 R, Ederfugl 5997 T, Sortand 18 T, Toppet Skallesluger 7 T, Rød Glente (09:13) 1 S, Spurvehøg 2 IndT, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 Hun-farvet FU, Strandskade 4 T, Vibe 5 UdT, Stor Regnspove 1 T, Splitterne 2 T, Ringdue 52 UdT, Sanglærke 16 T, Hvid Vipstjert 5 T, Sortkrage 15 S, Ravn 2 TF, Stær 120 UdT, Stillits 3 OF, Dompap 1 R. Rune Bisp Christensen
Klise Nor: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Ederfugl 300 T, Sølvmåge 110 R. Rune Bisp Christensen
Siø: Knopsvane 22 FU, Grågås 24, Gravand 2 FU, Strandskade 2 FU, Hjejle 544 R, Vibe 26 R, Stær 60 R. Rune Bisp Christensen
Tryggelev By: Musvåge 1 AD OF, Tårnfalk 2 YP, Stormmåge 40 R, Skovspurv 2 R. Rune Bisp Christensen
Tryggelev Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 12 YP, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Gravand 9 FU, Knarand 7 FU, Krikand 72 R, Spidsand 6 FU, Atlingand 2 han FU, Skeand 28 FU, Bjergand 155 R, Ederfugl 868 S, Hvinand 10 R, Rørhøg 2 han 2K IndT, Rørhøg 2 AD YP, Rørhøg 1 han 3K+ OF, Blå Kærhøg (14:30) 1 hun AD FU, Tårnfalk 1 OF, Vandrikse 2 HØ, Vibe 25, Dobbeltbekkasin 5 R, Svartbag 5 AD, Sanglærke 17 R, Hvid Vipstjert 4 R, Skægmejse 4 R, Rørspurv 7. Rune Bisp Christensen
Mullerup Skov (12:15): Træløber 1 FU, Ravn 2 R. Torben Møller
Gudbjerg (17:00): Sjagger 260 Ø. Leif Bisschop-Larsen
Svanninge Bakker (08:05-08:40): Grønspætte 2 R (1 han hørt + set godt 300 m VSV for udsigtstårnet og samtidig 1 hørt længere vestfra), Vindrossel 25 R, Misteldrossel 3 R, Gravand 2. Jacob Sterup.
Sundet, Faaborg (10:00-11:00): Sorthalset Lappedykker min 11 FOU, Gråstrubet Lappedykker 12 FOU/R, Toppet Lappedykker 8 FOU/R, Lille Lappedykker min 6 FOU, Pibeand 4 FOU, Krikand 14 FOU, Skeand 14 FOU, Gråand 10 FOU, Gravand 2 R, Troldand 250 R, Taffeland 20 R, Grågås 15 FOU, Knopsvane 42 FOU, Blishøne 150 FOU, Grønbenet Rørhøne 6 FOU, Hættemåge min 200 ( ved koloni ), Vibe 18 FOU, Strandskade 1 FOU, Hvid Vipstjert 10 FOU, Stær 20 FOU, Engpiber 1 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Jerstrup skov (11:00-11:15): Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Fyns Hoved (12:30): Tejst 1 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Mågeøerne (18:40-18:55): Lysbuget Knortegås 25 FU, Strandskade 110 FU, Almindelig Ryle 200 FU, Rødben 37 FU. . Michael Højgård Hansen


     Trane Søgaard Mose

Mandag den 4. april 2005: 

Rudkøbing Havn (07:45): Husrødstjert 1 SY. Jens Bech
Strynø By (17:20): Gransanger 1 SY. Jens Bech
På vandet mellem Strynø og Rudkøbing: Mørkbuget Knortegæs 600 (minimum), Ederfugl 1000 (skøn). Jens Bech
Dovns Klint (
10:10): Ederfugl 500 Ø, Havlit 60 R
Fakkebjerg
(11:00): Blisgås 2 Ø, Ederfugl 2000 Ø, Rød Glente 1 R, Landsvale 1 Ø, Sjagger 200 S
Fredmosen
(13:00): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Rørdrum 1 SY, Grågås 30 R, Rørhøg 4 R, Spurvehøg 1 R, Vandrikse 2 SY, Dværgmåge 1 Ø
Keldsnor
(11:05): Pibeand 60 R, Rørhøg 1 han R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 8 R
Klise Nor
(11:48): Rørdrum 1 SY, Grågås 18 R, Knarand 6 R, Atlingand 2 R, Skeand 2 R Rørspurv 1 R, Skrubtudse 6 SY
Magleby Nor
(9:30): Sjagger 300 R
Nørreballe Nor
(13:30): Rørdrum 1 SY, Sangsvane 110 Ø, Bramgås 60 Ø, Pibeand 250 R, Spidsand 8 R, Troldand 400 R, Bjergand 60 R, Lille Skallesluger 1 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 16 R, Stor Tornskade 1 R
Siø
(14:45): Hjejle 600 R,
Søgård Mose
(8:20-10:00): Fiskehejre 3 R, Knopsvane 3 R, Gravand 6 R, Pibeand 350 R, Krikand 60 R, Skeand 16 R, Trane 1 R
Tryggelev Nor
(12:00): Havlit 58 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 1 AD Ø
Dovnsklint
(07:30-10:45): Pibesvane 34 Ø, Pibeand 162 Ø, Ederfugl 13820 Ø, Havlit 70 R, Sortand 284 Ø, Trane 1 S (8.15 - ikke fuglen, som rastede i Søgård Mose, den blev set af EEE frem til 9.30), Sanglærke 63 S. Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor:
Knarand 12 R, Havlit 58 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 1 Ø AD, Skægmejse 2 R. Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor:
Pibeand 200 R, Lille Skallesluger 1 R hun, Stor Tornskade 1 R. Søren Gjaldbæk
Nordenbro:
Sjagger 300 R. Søren Gjaldbæk
Klise Nor:
Rørdrum 1 R, Knarand 6 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose:
Rørdrum 1 R. Søren Gjaldbæk
Sundet, Faaborg
(19:15-20:05): Sorthalset Lappedykker 12 R, Stær 1300 R (Til overnatning), Hybrid Fugl 1 R han (Taffel x Troldand). Jacob Sterup
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:50-10:15): Sortand 611 SØ, Ederfugl 5120 SØ, Havlit 12 SØ, Gravand 8 SØ, Pibeand 12 SØ, Toppet Skallesluger 51 SØ, Sangsvane 9 NØ, Knortegås mb 9 SØ, Bramgås 35 NØ, Alk/Lomvie 6 SØ, Alk 2 SØ, Sortstrubet Lom 71 SØ + 1 V, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ, Toppet Lappedykker 2 SØ, Skarv 9 NØ, Hættemåge 20 NØ, Dværgmåge 11 SØ, Splitterne 36 SØ, Strandskade 7 SØ, Sjagger 10 R, Vindrossel 3 R, Musvåge 1 NØ . Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Tarup Grusgrave (15:15-16:30): Duehøg 1 Ø hun (Sammen med 2 Spurvehøg), Lille Præstekrave 2 R. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (15:10): Vindrossel 35 R. Per Rasmussen
Svanninge Bakker (08:50): Fiskeørn 1 N. Jacob Sterup
Søholm Sø, Glamsbjerg (16:21): Rød Glente 1 FU. Ella Mikkelsen
Enebærodde (09:00 - 13:00): Musvåge 7 Ø, Ringdue 114 Ø, Sanglærke 9 Ø, Engpiber 26 Ø, Bjergvipstjert 1 Ø, Hvid Vipstjert 18 Ø, Jernspurv 1 Ø, Allike 176 Ø, Gråkrage 8 Ø, Stær 67 Ø, Bogfinke 79 Ø, Stillits 2 Ø, Grønsisken 20 Ø, Tornirisk 97 Ø, Bjergirisk 1 Ø, Rørspurv 2 Ø. Bjarne Andersen
Kristianslund, Bogense (08:10-08:15): Laplandsværling 1 R han (Ved opgravet jord på golfbane. Afstand 5m.). Meggie, Michael Højgård Hansen
Stegø (16:20): Fjeldvåge 2 OF, Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (15:30-16:15): Skarv 500 R, Lysbuget Knortegås 2 FU, Strandskade 115 FU, Rødben 63 FU, Svartbag 49 R, Havterne 3 R. Michael Højgård Hansen
Gyldensteens marker (16:40): Sjagger 160 R, Ravn 1 R. Michael Højgård Hansen


       Rød glente                 Foto: Hans Rytter

Søndag den 3. april 2005: 

Sønder Vornæs: Hjejle 550 R, Rørhøg 1 Han + 1 Hun. Poul Rasmussen
Søndervej 107, Thurø:
Blisgås ca. 35 øst i morges. (ny matrikelart), Blå kærhøg han 1 Ø, Spurvehøg 2 Ø, Sangdrossel 1 sy. Arne Bruun
Sundet, Faaborg
(09:10): Landsvale 1, Digesvale 1. (Caretaker & Datsy-gruppe) og Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 12 R, Spurvehøg 1 OF, Hættemåge 500 (200-300 YP) , Digesvale 1 FU, Landsvale 1 FU. Peter Lange
Korinth: Grønspætte 1. (Caretaker & Datsy-gruppe) og Erik Ehmsen
Nakkebølle Inddæmning (08:30-11:15): Amerikansk Pibeand 1 R AD han 
.  (Caretaker & Datsy-gruppe) og Erik Ehmsen
Nakkebølle Inddæmning (10:50 - 12:00): Toppet Lappedykker 25 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 2 , Skarv 50 S, Fiskehejre 4 R, Grågås 125 S, Grågås 25 R, Pibeand 75 R, Amerikansk Pibeand (SU) 1 han AD Sommerdragt/yngledragt R  
, Knarand 12 R, Krikand 60 R, Spidsand 12 R, Taffeland 80 R, Troldand 200 R, Bjergand 1 hun R, Hvinand 50 R, Lille Skallesluger 38 R, Toppet Skallesluger 18 R, Stor Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 han AD N, Musvåge 2 N, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 2 R, Rødben 10 R, Hvidklire 1 R, Ravn 1 OF, Stillits 2 OF, Gråsisken sp. 2, Rørspurv 5 R . Thomas Buus Nielsen
Rødme Svinehaver (10:50 - 12:10): Rødhals 9, Gulspurv 4, Skovskade 1, Ringdue 6, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Springfrø 1 , mange ægklumper i det nordlige vandhul. Bent Staugaard
Svendborgsund (11.15): Bramgås 40 Ø
Strynøs østkyst mellem Korsvejen og Grevebroen
(14-17): Mørkbuget knortegås 61 R + FU; Gråand ca 36 FU; Spidsand 1 han FU; Pibeand 250 + R + FU; Krikand 4 R; Gravand 18 i parringsspil; Taffeland 1 han R (i vandhul bag kystdiget); Ederfugl300+ R + FU; Stor regnspove 18 R; Rødben 3 OF; Islandsk ryle 7 FU; Rørspurv 1 han (i rørskov ved vandhul, samlende redemateriale?). Jens Bech
Lindelse
(19:52): Havørn 1 SØ 2K. Jacob Sterup
Bagenkop Havn:
Husrødstjert 4 R. Niels Bomholt
Snarremose Sø
(16:15): Knarand 6 R, Fiskehejre 4 R, Gravand 2 R, Pibeand 10 R, Krikand 42 R, Spidsand 15 R, Skeand 3 R, Taffeland 1 R, Troldand 2 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 67 R, Vibe 10 R, Dobbeltbekkasin 5 R. Niels Bomholt
Påø
(15:00-16:00): Blå Kærhøg 1 N han, Dobbeltbekkasin 26 R,  Lille Lappedykker 1 R
Gråstrubet Lappedykker 5 R, Grågås 1 R, Gravand 8 R, Pibeand 20 R, Krikand 12 R, blishøne 25 R, Vibe 5 R, Ringdue 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 R, Sjagger 2 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 6 R, Blåmejse 1 R, Korttået Træløber 2 R, Krage 6 R, Bogfinke 1 R, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Gulstav
(10:00-14:30): Rørdrum 1 FU (Menuen er æglæggende spidssnudet frø), Blisgås 160 Ø, Rød Glente 2 Ø, Blå Kærhøg 1 Ø, Trane 1 Ø, Ravn 2 R. Ella Maria, Leif Bisschop-Larsen
Gulstav
(10:00-12:30): Rørdrum 1 HØ, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 20 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 48 R, Pibeand 44, Pibeand 93 R, Krikand 12 R, Skeand 1, Skeand 7 R, Taffeland 5 R, Troldand 2 R, Ederfugl 1840 Ø, Havlit 5 Ø, Hvinand 2 Ø, Toppet Skallesluger 9 Ø, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 R, Musvåge 5 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 28 R, Vibe 2 R, Ringdue 8 R, Sanglærke 8 R, Engpiber 19 R, Hvid Vipstjert 7 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 7 R, Solsort 1 R, Sjagger 1 R, Sangdrossel 4 R, Vindrossel 2 R, Fuglekonge 2 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 10 R, Musvit 4 R, Allike 18, Råge 6 R, Krage 4 R, Stær 77 R, Bogfinke 8 R, Grønirisk 1 R, Stillits 4 R, Grønsisken 2 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 6 R, Rørspurv 1 . Niels Bomholt
Gulstav
(11:35): Kortnæbbet Gås 1 R. Jacob Sterup
Dovns Klint
(10:00-11:30): Ederfugl 1840 Ø. Niels Bomholt
Dovns Klint
(06:30-11:30): Sortstrubet Lom 5 Ø, Pibesvane 81 Ø, Blisgås 225 Ø, Nilgås 1 V, Pibeand 402 Ø, Ederfugl 9360 Ø, Rød Glente 1 R, Huldue 1 R, Misteldrossel 3 TF. Jacob Sterup
Keldsnor
(14:25-15:25): Pibeand 333 R, Sortklire 1 R. Jacob Sterup
Keldsnor (09:50): Dværgmåge 3 FU,  Skarv 60 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 4 R, Gravand 2 R, Pibeand 119 R, Krikand 5 R, Skeand 2 R, Taffeland 7 R, Troldand 7 R, Hvinand 10 R, Blishøne 5 R, Strandskade 2 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 4 R, Rødben 4 R, Hvidklire 1 R, Dværgmåge 3 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Krage 1 R, Tornirisk 4 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor
: Brushane 4 R. Niels Bomholt
Svendborgsund
(09:00): Skarv 500 Ø. Niels Bomholt
Søgaard Mose
(16:30): Trane 1 R. Jacob Sterup
Hov Nordstrand (06:30 - 09:25): Sangsvane 11 N, Grågås 22 NØ, Bramgås 331 N, Gravand 1 Ø, Ederfugl 800 NØ, Sortand 12 R, Fløjlsand 6 Ø, Toppet Skallesluger 30 Ø, Stor Skallesluger 10 N, Rørhøg 1 han AD R, Spurvehøg 4 N, Rødben 1 N, Svaleklire 1 N, Hættemåge 40 NØ, Huldue 3 NØ, Ringdue 2300 NØ, Stor Flagspætte 1 Ø, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 3 N, Jernspurv 4 N, Sjagger 200 N, Misteldrossel 21 N, Stær 120 NØ, Bogfinke 300 N, Stillits 8 N, Grønsisken 20 N, Tornirisk 16 N
Langelandsbælt u.f. Hov Fyr (09:40): Bramgås 20 N, Stor Præstekrave 1 R, Huldue 1 R
Løkkeby Enge (10:30 - 10:40): Gråstrubet Lappedykker 8 R, Grågås 26 R, Gravand 14 R, Pibeand 6 R, Krikand 30 R, Spidsand 10 R, Skeand 2 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Rødben 2 R, Sortkrage 1 R
Rudkøbing (11:50): Rød Glente 1 Ø
Rudkøbing Vejle: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 2 R, Krikand 110 R, Gråand 28 R, Spidsand 35 R, Spurvehøg 6 t, Fiskeørn (13:30) 1 T, Bjergpiber 1 R, Gransanger 7 R. Ole Goldschmidt
Siø(10:58): Skarv 8 R, Hjejle 600 R, Hættemåge 2500 R, Stormmåge 600 R, Sølvmåge 150 R, Splitterne 6 R
Siø (16:45): Hjejle 630 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (09:20): Sorthalset Lappedykker 6 R (3 par). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (08:50): Blisgås 110 Ø. Gunnar Knudsen
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup (09:05-11:00): Ravn 1 OF. Gunnar Jørgensen
Stige Ø/Lossepladsen (10:50): Fiskeørn 1 S (Kom fra Vigelsø). Gregers Johannesen
Viggelsø (08:00-13:00): Spidsand 53 R, Vandrefalk 1 R, Strandskade 106 R, Klyde 57 R, Ravn 1 OF. DofFyn
Mågeøerne (06:15-07:30): Skarv 500 R, Lysbuget Knortegås 15 OF (Jaget op af 3 lystfiskere der vadede rundt på øerne), Strandskade 65 R, Rødben 45 FU, Svartbag 34 R. Michael Højgård Hansen
Fogense (19:00): Hjejle 200 OF. Michael Højgård Hansen
Odense Å nord for Søparken sø
(17:20): Blå Kærhøg 1 Ø (Brun fugl). Kell Grønborg
Almindevej, Bogense
(17:00): Hjejle 225 R. Jens Bækkelund
Odense Å nord for Søparken sø (17:20): Blå Kærhøg 1 Ø (Brun fugl). Kell Grønborg
Hollufgård/Glisholm: Trane (17:36) 4 N Jørn Vinther Sørensen
Måle, Hindsholm (14:35): Trane 1 S. Ella Mikkelsen
Vågebakken, Hindsholm (12:10-14:00): Blå Kærhøg 1 FU han, Musvåge 111 SØ, Fjeldvåge 5 SØ. Ella Mikkelsen
Bøgebjerg Strand (09:45-11:50): Rød Glente 3 SØ, Musvåge 141 SØ, Fjeldvåge 1 OF, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Hverringe gods: Rød Glente 1. Niels Peter Utzon
Enebærodde (09:25-15:30): Rød Glente 3 T, Blå Kærhøg 1 T (Brun), Spurvehøg 27 T, Musvåge 72 T (09:25-11:40 & 13:15-15:30), Fjeldvåge 1 T. Tim Hesselballe, Jan Holm Jensen, Bjarne Andersen, Martin S. Nielsen, Hans Rytter
Fynshoved: Rød Glente 1 N, Rød Glente 1 R (Nuppede en strandskade som den åd på spidsen af Fynshoved), Blå Kærhøg 1 R (Brun), Mosehornugle 1 R, Rødhals 200 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Helnæs made (12:00-15:00): Blå Kærhøg 1 NØ han, Musvåge 61 NØ, Fjeldvåge 1 NØ, Stillits 53 Ø. Maria og Anton, Mirjana Ninn-Pedersen, Henrik M Hestbech, Kristoffer Egelund Jørgensen


       Tyrkerdue

Lørdag den 2. april 2005: 

Vejlen ,Tåsinge (18:10): Blå Kærhøg 1 R han. Poul Rasmussen
Sdr. Vornæs Tåsinge (17:50): Hjejle 650 R. Poul Rasmussen
Bjerreby Tåsinge (10:15): Rød Glente 1 N. Poul Rasmussen
Stenstrup Lergrave (15:00 - 15:30): Grågås 85, Gravand 2, Gråand 15, Taffeland 14, Troldand 30, Skeand 4, Pibeand 6, Krikand 12, Blishøne 60, Toppet Lappedykker 6, Gråstrubet Lappedykker 1, Strandskade 2, Vibe 4, Svartbag 2, Sølvmåge 2, Stormmåge 10, Hættemåge 600, Allike 10, Stær 4, Hvid Vipstjert 2. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Strynøs sydlige halvdel mellem kl 13 og 15: Knortegås, mørkbuget 6 OF; Grågås 4 OF; Gråand 11 R; Pibeand > 300 R + FU; Krikand 16 OF; Gravand 16 R + FU; Hvinand 11 OF; Ederfugl 27 FU + OF; Toppet skallesluger 21 FU; Blå kærhøg (hun) 1 OF; Strandskade 5 R; Vibe ca 30 OF; Stor præstekrave 4 OF; Hjejle > 150 OF; Rødben 3 FU. Jens Bech
Dovns Klint (6.40-13.50): Blisgås 604 Ø, Ederfugl 23960 Ø, Pibeand 439 Ø, Pibesvane 66 Ø. Jacob Sterup
Gulstav: Fiskeørn TI, Dværgfalk TI, Kortnæbbet gås R. Jacob Sterup
Bagenkop Havn: Husrødstjert 1 S. Ole Goldschmidt
Fårevejle: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 12 R, Sangsvane 5 AD R, Sangsvane 14 2K R, Gravand 2 R, Pibeand 445 R, Knarand 4 R, Krikand 34 R, Gråand 11 R, Spidsand 14 R, Skeand 22 R, Troldand 8 R, Blishøne 14 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Brushane 1 R, Sanglærke 8 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 10 R. Ole Goldschmidt
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Pibeand 14 R, Knarand 3 R, Krikand 4 R, Gråand 2 R, Blishøne 9 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 2 R, Mellemskarv 165 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 16 R, Pibeand 160 R, Gråand 6 R, Troldand 34 R, Bjergand 2 R, Rørhøg 1 hun AD R, Spurvehøg 2 T, Musvåge 2 R, Blishøne 13 R, Trane (14:32) 1 T, Strandskade 6 R, Klyde 4 R, Vibe 14 R, Sildemåge 1 T, Sølvmåge 55 R, Svartbag 14 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Mellemskarv 4 R, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 6 R, Grågås 14 R, Gravand 8 R, Knarand 10 R, Krikand 28 R, Gråand 12 R, Atlingand 2 R, Troldand 35 R, Musvåge 2 R, Blishøne 60 R, Vibe 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 1 R, Mellemskarv 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 9 R, Pibeand 492 R, Krikand 106 R, Gråand 122 R, Spidsand 32 R, Taffeland 113 R, Troldand 615 R, Bjergand 92 R, Hvinand 8 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 56 R, Strandskade 12 R, Vibe 79 R, Dobbeltbekkasin 24 R, Hættemåge 280 R, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 8 R, Ringdue 16 R, Sanglærke 30 R, Solsort 15 R, Sjagger 4 R, Sangdrossel 4 R, Vindrossel 15 R, Gråkrage 4 R, Rørspurv 3 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Skarv 34 T, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 55 T, Blisgås 10 T, Gravand 22 R, Pibeand 165 R, Knarand 14 R, Krikand 45 R, Gråand 18 R, Spidsand 12 R, Skeand 22 R, Troldand 6 R, Ederfugl 2290 T, Fiskeørn (07:30) 1 T, Grønbenet Rørhøne 6 R, Blishøne 110 R, Strandskade 2 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Hættemåge 60 R, Hættemåge 850 T, Stormmåge 2400 T, Sølvmåge 8 R, Hvid Vipstjert 4 R, Rørspurv 1 R,. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor : Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Mellemskarv 26 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 6 R, Blisgås 5 T, Grågås 22 R, Bramgås 166 T, Gravand 36 R, Pibeand 35 T, Pibeand 80 R, Knarand 47 R, Krikand 206 R, Gråand 51 R, Spidsand 18 R, Atlingand 7 R, Skeand 30 R, Taffeland 32 R, Troldand 210 R, Bjergand 338 R, Hvinand 18 R, Rørhøg 1 han AD R, Spurvehøg 7 T, Tårnfalk 4 R, Dværgfalk (12:57) 1 hun AD T, Agerhøne 2 R, Vandrikse 4 R, Blishøne 127 R, Trane (15:25) 2 T, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 33 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Rødben 3 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 3 R, Bjergpiber 1 R, Hvid Vipstjert 6 R, Gransanger 2 R, Skægmejse 9 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 8 R, Stær 80 R, Stillits 1 R, Tornirisk 5 R, Dompap 1 R, Rørspurv 3 R. Ole Goldschmidt
Mark nord for Keldsnor(14.05): Trane 3 til rast 14.05. Finn Eriksen, Søren Bøgelund
Nakkebølle Inddæmning (08:30-11:15): Amerikansk Pibeand 1 R AD han 
, Knarand 5 R, Lille Skallesluger 35 R, Fjeldvåge 1 R. Michael Mosebo Jensen
Nakkebølle inddæmning (09:45-11:15): Amerikansk Pibeand 1 R AD han 
, Lille Skallesluger 35 R, Fjeldvåge 1 R. Kresten Madsen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (06:50-10:00): Splitterne 55 SØ, Hættemåge 65 NØ, Dværgmåge 2 ad SØ, Havlit 5 SØ + 10 R, Fløjlsand 2 SØ, Sortand 352 SØ, Ederfugl 3240 SØ, Pibeand 12 SØ, Knarand 2 SØ, Toppet Skallesluger 26 SØ, Toppet Lappedykker 21 SØ, Sangsvane 48 NØ, Knortegås 6 SØ, Grågås 12 SØ, Skarv 60 NØ, Sortstrubet Lom 2 SØ, Alk/Lomvie 5 SØ, Alk 3 SØ, Ravn 1 FOU, Tornirisk 17 NØ, Engpiber 7 NØ, Hvid Vipstjert 4 NØ, Bomlærke 5 R/FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bøjden Nor (15:50-17:30): Bjergand 552 R, Lille Lappedykker 1 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 27 R, Sangsvane 3 R, Grågås 2 R, Gravand 6 R, Pibeand 25 R, Krikand 2 R, Taffeland 10 R, Troldand 60 R, Hvinand 27 R, Toppet Skallesluger 7 R, Spurvehøg 1 Ø, Blishøne 13 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Splitterne 8 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 6 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 R, Fuglekonge 5 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Horne Mølleå Enge: Knopsvane 1 R, Grågås 8 R, Pibeand 82 R, Krikand 14 R, Spidsand 12 R, Skeand 2 R, Blishøne 10 R, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Ringdue 2 R, Råge 14 R. Niels Bomholt
Helnæs Made (14:30): Trane 3 N. Peder Blommegård
Arreskov Sø (12:15): Sorthalset Lappedykker 4 R. Michael Mosebo Jensen
Avernakø, Hovedsøen m.fl. (12:00-13:00): Hjejle 450 R. Michael Højgård Hansen
Arreskov Slot (11:53): Havørn 1 OF AD. Kresten Madsen
Brændegård Sø (11:45): Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Skallesluger 3 R. Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 1 , Toppet Lappedykker 5 , Sorthalset Lappedykker 2 , Skarv 1500 , Fiskehejre 2 , Knopsvane 3 AD , Grågås 20 , Gravand 31 , Krikand 4 , Gråand 10, Spidsand 3 han , Spidsand 1 hun , Skeand 9 han , Skeand 5 hun , Taffeland 2 han , Taffeland 2 hun , Troldand 32 , Ederfugl 1 han , Musvåge 1 , Tårnfalk 1 han AD , Blishøne 30 , Strandskade 1, Vibe 1 , Hvid Vipstjert 3 , Sjagger 5 , Vindrossel 60 , Stillits 1, Rørspurv 2 S. Preben Hoffmeyer
Brændegård Sø (05:50-06:40): Skarv 2200 R (1800Ø,400R). Michael Højgård Hansen
Havet mellem Fåborg og Lyø (10:20-11:00): Ederfugl 1300 R (Anslået). Michael Højgård Hansen
Tarup Grusgrave: Grågås 26 FU, Stor Skallesluger 2 R, Hættemåge 210 R, Stormmåge 80 R, Sølvmåge 30 R, Engpiber 3 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 R, Rørspurv 2 R. Per Rasmussen
Mullerup Skov (10:00-12:00): Canadagås 58 NØ, Misteldrossel 2 R, Træløber 1 R, Ravn 2 OF. Torben Møller
Hasmark: Bramgås 33 NØ, Rørhøg 1 SØ, Spurvehøg 10 SØ, Musvåge 67 SØ, Stær 107 SØ. Jan Holm Jensen
Mesinge (15:40): Rød Glente 1 Ø. Hans Rytter
Stubberup, Hindsholm (11:10-15:30): Rød Glente 1 NØ, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Blå Kærhøg 1 Ø han, Musvåge 199 Ø, Trane 14 NØ (12:14), Huldue 1 R, Misteldrossel 1 R, Ravn 4 R. Hans Rytter
Mårhøj, Martofte, Hindsholm (09:45): Ravn 2 R. Hans Rytter
Vågebakken, Nordtofte, Fyns Hoved (09:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Hans Rytter
Svanninge Bakker (09:00-09:30): Misteldrossel 3 R, Ravn 1 HØ. Kresten Madsen
Husby Strand (07:00-07:15): Hjejle 500 R. Michael Mosebo Jensen
Horseklint, Fyns Hoved (07:00-08:00): Fiskeørn 1 NØ, Huldue 2 NØ, Ringdue 910 NØ, Misteldrossel 6 NØ, Gråsisken 10 NØ. Hans Rytter
Haagerup (06:45): Blå Kærhøg 1 Ø han. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne: Skarv 500 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 2 R, Sangsvane 35 R, Grågås 30 R, Lysbuget Knortegås 15 V, Gravand 23 R, Pibeand 12 R, Krikand 29 R, Ederfugl 150 FU, Toppet Skallesluger 4 , Strandskade 65 R, Klyde 5 FU, Almindelig Ryle 108 FU, Rødben 45 FU, Sildemåge 2 R, Svartbag 34 R. Michael Højgård Hansen
Skåstrup (16:30): Ravn 1 R,  Spurvehøg 1 R, Gransanger 3 SY. Jens Bækkelund
Lillebælt: Stor Tornskade 1 OF. Freddy S. Hansen


         Krikand

Fredag den 1. april 2005: 

Nakkebølle inddæmning: Amerikansk Pibeand 1 R AD han  . Erik Ehmsen
Nakkebølle inddæmning (15.30): Amerikansk pibeand 1  
  (på det sædvanlige sted mod NV set fra vejen sammen med de ca. 35 pibeænder), Skeand 11, Gråstrubet lappedykker 7, Ravn 1, Vibe 25, Rørhøg 1, hun. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning
(18:10): Lille Skallesluger 36 R, Ella Mikkelsen
Skovhaven, Svendborg
(15:40-15:50): Trane 3 T (De kom fra syd, kredsede lidt og fløj så mod nord.). Eve Mortensen, Knud Mortensen
Græsholmskoven, Svendborg (15:00-15:30): Stor Tornskade 1 R. Eve Mortensen, Knud Mortensen
Vejlen, Taasinge
: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 30 OF, Grågås 92 R, Gravand 8 R, Krikand 52 R, Gråand 59 R, Taffeland 5 R, Troldand 796 R, Hvinand 3 R, Rørhøg 1 han R, Rørhøg 1 hun R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 34 R, Strandskade 4 R, Klyde 9 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 12 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Skægmejse 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 4 R. Poul Rasmussen
Dovns Klint (10:15-11:30): Blisgås 26 Ø, Ederfugl 5930 Ø (Der må ha været rigtig mange tidligere på dagen!), Søren Gjaldbæk
Hov Nordstrand (07:00-09:00): Pibesvane 1 NØ (Med 54 Sangsvaner), Ederfugl 1890 Ø, Alk 1 Ø, Huldue 1 N, Ringdue 747 N, Jernspurv 25 R (Min), Sjagger 147 N, Misteldrossel 16 N, Rørspurv 21 Ø, Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor: Knarand 7 R, Atlingand 5 R (4 han), Bjergand 342 R, Havlit 56 R (På havet), Hvinand 210 R (De 180 på havet), Skægmejse 1 R, Søren Gjaldbæk
Snaremose: Krikand 150 R (Min.), Spidsand 36 R, Dobbeltbekkasin 50 R (Min.), Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor: Pibeand 180 R, Brushane 1 R, Islandsk Stor Kobbersneppe 1 R, Søren Gjaldbæk
Klise Nor: Knarand 11 R, Fjeldvåge 1 R, Søren Gjaldbæk
Siø: Kortnæbbet gås 1. Jacob Sterup
Siø: Kortnæbbet Gås 1 R, Hjejle 800 R, Søren Gjaldbæk
Tryggelev (15:59): Trane 8 NØ. Jacob Sterup
Arreskov Sø (16:30): Sorthalset Lappedykker 3 FU. Hans Rytter
Arreskov (15:30-16:30): Havørn 1 OF, Fjeldvåge 1 OF, Ravn 2 OF, Ella Mikkelsen
Sollerup / Arreskov Sø: Musvåge 2, Sangdrossel 3, Gransanger 1, Træløber 1, Lille Skallesluger 5, Tornirisk 2, Vandrikse 1, Nældens Takvinge 2. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Lindkær, Ravnholt (17:30-18:00): Fiskeørn 1 N (17.55), Ravn 1 OF, Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Grågås 23 R, Gravand 5 R, Knarand 1 R, Gråand 20 R, Blishøne 75 R, Vibe 10 R. Per Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:50-10:00): Sjagger 8 R, Hvid Vipstjert 7 NØ, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 7 NØ, Splitterne 43 SØ, Sildemåge 1 SØ, Stormmåge min 50 NØ, Hættemåge 30 NØ, Tornirisk 15 NØ, Engpiber 18 NØ, Havlit 14 R, Fløjlsand 7 SØ, Sortand 150 SØ, Ederfugl 3530 SØ, Bramgås 3 SØ, Grågås 4 SØ, Toppet Skallesluger 51 SØ, Toppet Lappedykker 3 SØ + 7 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Lom sp 4 SØ, Sortstrubet Lom 1 SØ, Alk/Lomvie 1 V, Alk 8 SØ, Lomvie 1 SØ, Skarv 26 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bøjden nor: Musvåge 10 NØ (kl. ca. 12.30), Bjergand 750, Splitterne 2. Arne Bruun
Svanninge Bakker (10.07-10:12): Rød glente 5 NØ, Grønspætte 1. Jacob Sterup
Knudshoved (09:10-12:40): Rød glente 1 Ø, Blå Kærhøg 1 Ø han (Kl 1115), Trane 27 Ø ((1 Ø kl 1148, 26 Ø kl 1158)), Sanglærke 60 Ø. Henrik Thormann
Grævlingevænget, Nyborg (10:00-14:15): Musvåge 54 Ø. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Horseklint, Hindsholm (10:15-12:00): Blå Kærhøg 1 OF (Brun, fløj over til Fyns Hoved, 11.05), Fjeldvåge 1 N (10.45), Trane 3 Ø (Kom fra Fyns Hoved, 11.20), Huldue 1 OF. Rudi Semrau Jensen
Mågeøerne (09:15-10:00): Lysbuget Knortegås 12 R, Strandskade 69 R, Rødben 31 R, Skarv 300 R, Sangsvane 21 R, Grågås 4 R, Mørkbuget Knortegås 5 R, Gravand 8 R, Pibeand 4 R, Gråand 60 R, Klyde 4 R, Almindelig Ryle 185 R, Stor Regnspove 6 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 280 R. Jens Bækkelund
Føns Strand (10:15-11:00): Sorthalset Lappedykker 1 FU. Michael Højgård Hansen


Se obs fra marts 2005 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk