Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ][Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra:
[november 2004][december 2004][januar 2005][februar 2005][marts 2005][april 2005][maj 2005][juni 2005]
[januar 2004][februar 2004][marts 2004][april 2004][maj 2004][Juni 2004][Juli 2004][august 2004][september 2004][oktober 2004]
[marts 2003]
[april 2003][maj 2003][juni 2003][juli 2003][august 2003][september 2003][oktober 2003][november 2003][december 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 26. - 30. (1. juli - 31. juli 2005).                     Sidst opdateret 31 juli 2005 23:51:06 

Via [DofCall] [De sidste 100] 

         Gråspurv Hun

Søndag den 31. juli 2005.

Arreskov Sø (9:50 - 11:45): Havørn 1 AD, Musvåge 10, Duehøg 1, Tårnfalk 1, Sortklire 1, Hvidklire 2, Brushane 11, Mudderklire 7, Vibe 120, Fjordterne 5, Hættemåge 10, Svartbag 2, Skarv 8, Brangås 1, Grågås 110, Gråand 150, Troldand 400, Taffeland 200, Pibeand 1, Krikand 1, Skeand 2, Knopsvane 160, Fiskehejre 5, Toppet Lappedykker 150, Hvid Vipstjert 30, Stillits 1, Solsort 1, Mursejler 15, Bysvale 50, Landsvale 25, Stær 125, Gråkrage 2. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard.
Nørreballe Nor
(13:00-14:00): Sorthalset Lappedykker 2 FU (1 ad + 1 juv). Henrik Mørup-Petersen
Karlsmosen, Egeskov
: Grågås 82 R, Musvåge 1 FU, Sortklire 1 R, Tinksmed 2 R. Hans Rytter
Lindkær, Ravnholt (12:00): Fiskehejre 12 FU, Grågås 320 R, Musvåge 4 FU, Tårnfalk 3 FU, Vibe 25 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 5 FU, Hættemåge 16 FU, Sildemåge 4 FU, Sølvmåge 2 FU. Per Rasmussen
Østerøsø, Knudshoved (14:50-16:15): Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 6 R, Dværgterne 3 R (2 ad. + 1 juv.). Per Rasmussen
Knudshoved (11:00-12:50): Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 73 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 1 R, Gravand 10 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 39 R, Strandskade 2 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 5 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 27 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Rødben 5 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 3 R, Sildemåge 1 OF, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 R, Splitterne 6 R, Dværgterne 2 R (1 ad + 1 juv), Ringdue 7 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 3 R, Landsvale 13 R, Bysvale 10 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Krage 3 R, Stær 20 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Slambassinet,Strandager,fra Stige Ø (10:00-11:30): Klyde 31 FU, Mudderklire 7 FU. Dieter Maaszen
Bispeengen, Odense (10:00): Damklire 1 FU AD. Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge, Bogense: Grågås 490 R, Blishøne 35 R, Strandskade 35 R, Vibe 220 R, Stor Regnspove 1 R, Hvidklire 20 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 200 R, Stær 400 R. Jens Bækkelund

         Hvidklire med skadet ben

Lørdag den 30. juli 2005.

Arreskov sø: Dobbeltbekkasin 9 R, Havørn 1 AD, Havørn 2 1K, Lærkefalk 1 FU. Erik Ehmsen
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 70 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 120 R, Bramgås 1 R, Troldand 0 (3-3 YP) , Lille Præstekrave 1 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Mudderklire 16 R, Isfugl 1 R, Bysvale 300 R, Hvid Vipstjert 20 R
Arreskov Sø (14:00-15:30): Havørn 1 R AD, Havørn 1 OF JUV. Flemming Byskov, Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø (13:00-13:30): Duehøg 1 OF. Flemming Byskov, Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg (21:20-22:00): Sorthalset Lappedykker 1 R AD, Sorthalset Lappedykker 1 R PUL, Digesvale 1000 R, Landsvale 200 R
Sundet, Fåborg
(11:45-12:30): Sorthalset Lappedykker 3 FU AD, Sorthalset Lappedykker 5 R JUV. Flemming Byskov, Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor
: Fiskehejre 18 R, Strandskade 2 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 10 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 6 R, Hvidklire 8 R, Mudderklire 3 R, Fjordterne 1 R
Lindkær, Ravnholt
(16:30): Tinksmed 8 R, Ravn 2 R. Martin Rytter, Hans Rytter
Bispeengen (20:00-21:00): Damklire 1 FU. Henrik K. Hansen
Bispeengen (17:30-18:30): Lille Præstekrave 3 FU. Henrik K. Hansen
Bispeengen (15:50-16:40): Damklire 1 FU, Mudderklire 7 FU. Dieter Maaszen, Gunhild, Rudi Semrau Jensen
Slambassinet (17:20-18:50): Klyde 51 R, Stor Præstekrave 41 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 1 R, Svaleklire 6 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 28 R, Huldue 1 R. Søren Gjaldbæk
Mågeøerne (18:00): Strandskade 50 FU. Michael Højgård Hansen
Dørholm & Dørholmbugten: Strandskade 14 R, Hjejle 24 R, Almindelig Ryle 2 R, Lille Kobbersneppe 6 R, Stor Regnspove 7 R Hvidklire 26 R. Thomas Hellesen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 1, Hjejle 1 R, Brushane 14 R, Sortklire 3 R, Hvidklire 4 R, Mudderklire 4 R. Thomas Hellesen


         Dobbeltbekkasin

Fredag den 29. juli 2005.

Vejlen, Taasinge: Toppet Lappedykker 0 (1-1 YP) Ynglefugle, Grågås 200 R, Krikand 3 R, Musvåge 1 R, Blishøne 150 R, Vibe 3 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 22 R, Stor Regnspove 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 R, Rørsanger 2 Sy, Skægmejse 3 R
Gulstav
: Hvepsevåge 1 AD R, Dværgterne (07:27) 3 SV, Rødhals 1 1K RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 11 RI, Gærdesanger 8 RI, Tornsanger 6 RI, Munk 1 1K RI, Gransanger 1 1K RI, Løvsanger 3 RI, Musvit 1 1K RI, Gulspurv 1 1K RI. Keldsnor Fuglestation v. Jacob Sterup
Keldsnor: Skarv 170 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 18 2K+ R, Grågås 207 R, Gravand 1 AD R, Gravand 6 1K R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 8 R, Strandskade 4 SV, Lille Præstekrave 1 1K R, Stor Præstekrave 31 R, Hjejle 5 AD R, Hjejle 1 1K R, Vibe 25 R, Islandsk Ryle 1 AD FU, Sandløber 1 AD FU, Krumnæbbet Ryle 8 AD FU, Almindelig Ryle 30 AD FU, Brushane 16 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 2 R, Mudderklire 7 R, Stenvender 2 AD R, Splitterne 4 SV, Digesvale 50 R, Landsvale 50 R, Gul Vipstjert 3 (1-1 YP) Ynglefugle, Stær 200 FU, Gråspurv 15 R. Jacob Sterup
Løkkeby Enge: Gråstrubet Lappedykker 5 AD R, Gråstrubet Lappedykker 4 1K R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 4 AD R, Knopsvane 1 2K R, Knopsvane 3 PUL R, Krikand 9 R, Gråand 60 R, Skeand 12 R, Blishøne 35 R, Vibe 20 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 1 AD Sommerdragt/yngledragt R, Skarv 1 R, Knopsvane 2 AD R, Knopsvane 4 PUL R, Grågås 475 R, Hvinand 6 R, Spurvehøg 1 han AD FU, Klyde 1 AD R, Klyde 1 1K R, Stor Præstekrave 2 AD R, Stor Præstekrave 1 1K R, Vibe 40 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 140 R, Svartbag 1 AD R, Svartbag 1 1K R, Fjordterne 2 AD R, Gul Vipstjert 1 R. Jacob Sterup
Kelds Nor Langeland
(12:20-14:45): Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 25 R, Sandløber 1 FU, Mudderklire 8 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Tryggelev Nor Langeland (09:20-11:15): Knarand 13 FU, Skægmejse 5 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Årslev
: Lille Korsnæb 8 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt
: Lille Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 6 FU, Grågås 200 R, Krikand 2 R, Skeand 2 OF, Rød Glente 1 AD FU, Rørhøg 2 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 110 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 10 FU, Tinksmed 10 FU, Sildemåge 4 R, Ravn 6 FU. Per Ramussen
Bispeengen, Odense
(19:45-20:40): Damklire 1 R AD, Tinksmed 6 R, Mudderklire 5 FU, Mosehornugle 1 FU (20:25). Dieter Maaszen
Bispeengen
(18:00-19:15): Damklire 1 FU, Mudderklire 11 FU. Sten Pedersen, Claus Pedersen
Bispeengen, Odense
(13:30-14:00): Damklire 1 R AD, Mudderklire 6 R. Tim hesselballe
Sundet, Faaborg
(6:00-7:00): Rødhovedet And 1 ad hun FOU, Krikand 5 FOU, Skeand 41 FOU, Gråand min 80 ad FOU ( flere kuld ), Knarand 10 FOU, Taffeland 30 R/FOU ( 5 kuld ), Troldand 12 ad ( min 11 kuld ), Grågås 10 R, Knopsvane 5 kuld, Toppet Lappedykker 14 FOU, Fiskehejre 2 FOU, Musvåge 1 FOU, Landsvale 100 juv FOU, Løvsanger 1 SY
Stor Flagspætte 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Mågeøerne (12:00-12:45): Strandskade 56 FU, Hjejle 250 RI, Islandsk Ryle 10 FU, Stenvender 2 FU. Michael Højgård Hansen
Ølundgård Inddæmning (17:15-18:00): Grågås 56 R, Krikand 75 R, Skeand 18 R, Strandskade 36 R, Stor Præstekrave 16 R, Islandsk Ryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 42 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Stor Regnspove 92 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R. Thomas Hellesen
Firtalsstrand (16:00-17:00):  Lille Præstekrave 5 R, Islandsk Ryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 51 R, Brushane 22 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 6 R. Thomas Hellesen
Egensedybet (14:30-15:30): Stor Præstekrave 18 R, Strandhjejle 8 R, Islandsk Ryle 4 R, Almindelig Ryle 220 R, Lille Kobbersneppe 12 R, Lille Regnspove 1 R, Rødben 48 R, Hvidklire 18 R. Thomas Hellesen


         Damklire            Foto: Michael Mosebo Jensen

Torsdag den 28. juli 2005.

Karlsmosen, Egeskov (19:55 - 22:30): Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 0 (1-2 YP) Ynglefugle, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 1 R, Skeand 11 R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 0 (1-1 YP) Ynglefugle, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Tinksmed 13 R, Hvid Vipstjert 57 R
Dunkær Mark, Ærøskøbing:
Vagtel 2 Sy (hørt marker ved BRO - MØLLESØVEJ i majsmarker! ). Benny Kristensen
Gråsten Nor, Marstal:
Klyde 5 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R. Benny Kristensen
Nørreholm, Marstal:
Toppet Lappedykker 7 R, Knopsvane 275 R, Grågås 210 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 2 R, Hjejle 7 OF, Strandhjejle 1 OF, Vibe 25 R, Almindelig Ryle 3 OF, Lille Kobbersneppe 1 R, Stor Regnspove 30 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 5 R. Benny Kristensen
Bispeengen, Odense
(21:00-22:00): Lille Præstekrave 2 R, Damklire 1 R. Bent Juhler
Bispeengen, Odense
(08:00 - 19:00): Damklire 1 R
Bispeengen, Odense
(11:30-12:15): Damklire 1 R, Mudderklire 8 R. Michael Mosebo Jensen
Bispeengen, Odense
(11:15): Damklire 1 R. Tim Hesselballe
Bispeengen, Odense
(19:45-20:40): Lille Præstekrave 1 R, Damklire 1 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 6 R. Gregers Johannesen
Bispeengen, Odense
(19:00): Lille Præstekrave 1 R, Damklire 1 R. Per Poulsen, Per Rasmussen
Mågeøerne
(16:50-17:00): Strandhjejle 5 R, Rødben 41 R. Michael Mosebo Jensen
Jerstrup Skov
(16:20-16:40): Huldue 1 SY, Ravn 1 HØ. Michael Mosebo Jensen
Jersore
(15:45-16:15): Strandhjejle 10 R, Lille Regnspove 2 R, Hvidklire 48 R, Ravn 2 R, Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreby Hals
(13:10-15:30): Strandskade 97 R, Strandhjejle 24 R, Islandsk Ryle 57 R, Almindelig Ryle 810 R, Lille Kobbersneppe 34 R, Rødben 25 R, Hvidklire 29 R, Mudderklire 7 R, Splitterne 32 R, Dværgterne 2 R, Bomlærke 2 R. Michael Mosebo Jensen
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Hættemåge 500 FOU ( sandsynligvis på myrer ), Blishøne min 1200 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Slambassinet, Strandager: Tårnfalk 2 FU, Klyde 36 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 11 FU, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 20 OF, Brushane 4 FU, Lille Kobbersneppe 3 R, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 8 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (15:30-16:20): Lille Præstekrave 7 R (3 ad, 4 1k), Dværgryle 1 R, Temmincksryle 1 R, Brushane 52 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (19:00 - 19:45): Stor Præstekrave 21 R, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle 112 R. Thomas Hellesen
Slambassinet (14:20-15:00): Klyde 45 R, Dværgryle 2 R, Temmincksryle 2 R, Mudderklire 11 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet: Klyde 45 R. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgård: Grågås 800 R (Min.). Søren Gjaldbæk
Egensedybet: Stor Præstekrave 41 R, Strandhjejle 5 R, Almindelig Ryle 203 R, Rødben 127 R, Hvidklire 72 R, Dværgterne 1 R. Søren Gjaldbæk


       Turteldue

Onsdag den 27. juli 2005.

Lindkær, Ravnholt (19:15-20:30): Vandrefalk 1 R AD, Svaleklire 20 FU, Tinksmed 10 FU, Sildemåge 5 R. Per Rasmussen
Bispeengen
(17:15-18:00): Damklire 1 R (Ses fint fra Kanalstien). Kresten Madsen
Bispeengen, Odense (
09:50-11:00): Lille Præstekrave 2 R 1K, Damklire 1 R AD, Pungmejse 1 R (Lokalhit!). Tim Hesselballe
Bispeengen, Odense (
09:45-11:15): Lille Præstekrave 2 FU, Damklire 1 FU, Mudderklire 5 FU. Michael Højgård Hansen
Slambassinet, Strandager
(09:00-10:45): Klyde 52 R, Svaleklire 6 FU, Mudderklire 8 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet
(07:50-09:30): Knarand 8 R, Klyde 45 R, Dværgryle 1 FU, Sortklire 11 OF (1FU), Svaleklire 8 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 18 FU. Michael Højgård Hansen
Bispeengen
(21:10-21:30): Lille Præstekrave 5 R, Damklire 1 R, Mosehornugle 1 FU . Per Damsgaard-Søren
Bispeengen
(20:10-20:40): Lille Præstekrave 1 R, Damklire 1 FU, Tinksmed 7 FU. Claus Pedersen
Bispeengen (19:00-19:40): Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 FU, Damklire 1 FU, Mudderklire 5 R. Freddy S. Hansen
Bispeengen,Odense
(07:45-08:35): Lille Præstekrave 3 R, Damklire 1 FU. Dieter Maaszen
Knold Nor
(9:00-10:00):Toppet Skallesluger 70 ( min 65 pull i en flok uden ad. ), Blishøne 60 FOU, Lille Lappedykker 7 FOU, Skarv 5 R, Hvidklire 5 FOU, Rødben 5 FOU, Stor Regnspove 1 FOU, Strandskade 1 FOU, Almindelig Ryle 2 FOU, Mudderklire 2 FOU, Vibe 20 R, Hættemåge 40 R, Svartbag 1 R, Splitterne 2 FOU, Digesvale 30 FOU
Tårnfalk 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bjernevej (20:15): Bomlærke 1 R. Freddy S. Hansen


Tirsdag den 26. juli 2005.

Nakkebølle Inddæmning (21:00-21:45): Sorthalset Lappedykker 41 R, Knarand 10 R (Incl. 2 juv), Mudderklire 6 R, Fjordterne 13 R (Incl. juv.). Niels Bomholt
Gulstav (Gulstavvej - Landevejen)
(16:53-17:02): Hedehøg 1 Han + 1 Hun. Jacob Sterup
Bispeengen
(14:20-15:30): Lille Præstekrave 2 R 1K, Temmincksryle 1 R AD, Damklire 1 R AD (Fældende til vinterdragt). Bente Christensen, Tim Hesselballe
Bispeengen, Odense
(09:15-09:50): Lille Præstekrave 1 FU JUV, Temmincksryle 1 FU. Dieter Maaszen
Bispeengen, Odense
(08:15-08:30): Stor præstekrave 5, Temmincksryle 1 FU, Hvidklire 1 R, Almindelig ryle 1, Tinksmed 6
Bøjden Nor
(10:50): Knarand 8 FOU, Skeand 6 FOU, Troldand 11 kuld, Grågås 50 FOU/R, Sorthalset Lappedykker 21 FOU, Blishøne 1200 FOU, Strandskade 1 FOU, Fjordterne 1 FOU Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Knudshoved (09:00-09:45): Kærløber 1 R, Dværgterne 4 FU AD (2 ad og 2 pull). Kurt Hansen
Mågeøerne (08:00-09:15): Strandskade 58 FU, Strandhjejle 14 FU, Vibe 250 R, Islandsk Ryle 12 FU, Sandløber 1 FU, Almindelig Ryle 200 FU, Lille Regnspove 2 FU, Rødben 41 FU, Stenvender 6 FU. Michael Højgård Hansen
Firtalsstrand (11:30-11:50): Brushane 26 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (15:40-16:30): Lille Præstekrave 1 R AD, Stor Præstekrave 24 R, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle 343 R, Kærløber 3 R AD, Brushane 55 R, Hvidklire 11 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet, Strandager (10:15-10:55): Klyde 43 FU, Mudderklire 9 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet (14:35-15:20): Klyde 43 R, Dværgryle 2 R, Svaleklire 6 R, Mudderklire 18 R, Ravn 4 R. Søren Gjaldbæk
Egensedybet (13:40-15:00): Stor Præstekrave 32 R, Almindelig Ryle 290 R, Rødben 115 R, Hvidklire 83 R. Thomas Hellesen
Lumby: Hvepsevåge 1 R AD. Søren Gjaldbæk


        Strandhjejle Vidåslusen

Mandag den 24. juli 2005.

Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup (16:00-16:45): Sangsvane 1 R, Ravn 1 R. Hans Rytter
Keldsnor
(19:15 - 19:50):Stor Præstekrave 28 R, Islandsk Ryle 2 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 30 R, Brushane 8 R, Mudderklire 16 R, Havterne 6 R, Stær 300 R
Nørreballe Nor (18:25 - 18:40): Gråstrubet Lappedykker 22 R, Sorthalset Lappedykker 1 1K R, Grågås 200 R, Klyde 0 (2-2 YP) Ynglefugle - udfløjne unger/ungeførende ad, Stor Præstekrave 6 R, Stor Præstekrave 2 1K R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Brushane 8 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 7 R
Tryggelev Nor (18:50 - 19:00): Pibeand 2 R, Vibe 32 R, Svaleklire 2 R, Skægmejse 1 R.
Bøjden Nor
(10:50): Lille Kobbersneppe 5 FOU, Sortklire 1 FOU, Rødben min 2 FOU, Hvidklire 7 FOU, Dobbeltbekkasin 1 FOU, Almindelig Ryle 6 FOU, Islandsk Ryle 1 FOU, Strandskade 1 FOU, Vibe 25 R, Klyde 2 FU, Blishøne 60 FOU, Gråand 20 R/FOU ( 6 pull ), Gravand 1 R, Toppet Lappedykker 4 FOU, Lille Lappedykker 4 FOU, Skarv 30 R, Hættemåge 50 R, Havterne 2 R, Splitterne 5 R, Dværgterne 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Østerøsø, Knudshoved, Nyborg: Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 20 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 20 R, Brushane 2 R, Sortklire 1 OF, Rødben 5 R, Hvidklire 2 OF, Mudderklire 3 R, Stær 150 FU. Per Rasmussen
Ørslev Bjerge (18:30-19:45): Lille Regnspove 1 S, Stor Flagspætte 6 R, Misteldrossel 8 R (2 kuld), Ravn 2 R 1K. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Toppet Lappedykker 2 AD R, Toppet Lappedykker 1 PUL R, Gråstrubet Lappedykker 5 AD R, Fiskehejre 7 R, Pibeand 1 FU, Knarand 1 FU, Krikand 11 R, Atlingand 3 R, Skeand 2 FU, Vandrikse 1 HØ, Blishøne 120 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 10 R, Almindelig Ryle 1 AD FU, Brushane 3 FU, Hvidklire 3 AD FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 R, Rørsanger 1 SY, Stær 60 R, Rørspurv 5 R. Jacob Sterup
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 4 AD R. Jacob Sterup
Nr. Nærå (10:00): Bomlærke 2 R. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet + Storskoven (06:10-09:50): Strandskade 97 R, Klyde 34 R, Stor Præstekrave 22 R, Strandhjejle 38 R, Islandsk Ryle 33 R, Sandløber 2 R, Almindelig Ryle 800 R, Lille Kobbersneppe 33 R, Stor Regnspove 195 R, Rødben 39 R, Hvidklire 33 R, Hættemåge 1200 R, Splitterne 35 R. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandetvej (06:00): Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensten: Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Slambassinet (15:15-15:50): Klyde 56 R, Dværgryle 1 R, Rødben 26 R, Svaleklire 7 R, Mudderklire 15 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård: Knarand 5 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (16.10-17.20): Kærløber 3 R, Grågås 807 R, Klyde 42 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 29 R, Islandsk Ryle 6 R, Dværgryle 2 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 8 R, Almindelig Ryle 184 R, Brushane 44 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Sortklire 5 R, Hvidklire 13 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 3 R, Gul Vipstjert 1 R Søren Gjaldbæk, Thomas Hellesen
Ølundgårds Inddæmning: Stor Præstekrave 24 R, Hjejle 12 R, Islandsk Ryle 4 R, Almindelig Ryle 53 R, Lille Kobbersneppe 70 R, Stor Regnspove 122 R, Tinksmed 2 R, Thomas Hellesen
Bispeengen, Odense (19:30-21:50): Lille Præstekrave 2 R 1K, Temmincksryle 2 R AD, Damklire 1 R AD, Tinksmed 10 R (7 ad + 3 1k), Skovhornugle 1 FU Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk, Thomas Hellesen, Tim Hesselballe
Bispeengen, Odense (16:25-17:15): Skarv 1 R, Fiskehejre 6 R, Klyde 63 FU, Lille Præstekrave 2 JUV FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 5 R, Temmincksryle 2 JUV FU, Krumnæbbet Ryle 32 FU, Almindelig Ryle 120 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 11 FU, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 FU. Dieter Maaszen
Gyldensteens enge (16:30-17:00): Fiskehejre 1 R, Rørhøg 2 AD R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 160 R, Vibe 140 R, Lille Regnspove 1 R, Ravn 7 R, Stær 170 R, Mudderklire 12 R. Jens Bækkelund
Harritslev Mark (08:40): Bomlærke 1 SY. Jens Bækkelund
Guldbjerg (08:30): Bomlærke 1 SY. Jens Bækkelund
Harritslevgård Møllebæk: Tårnfalk 2 (1-1 YP) JUV Ynglefugle. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Ederfugl 310 R. Jens Bækkelund


        Strandskade

Søndag den 24 juli 2005.

Vejlen Tåsinge (15:30-15:45): Grågås 200 R, Krikand 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 1 R, Klyde 4 R, Vibe 2 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Rødben 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R, Hvid Vipstjert 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Monnet (13:15-15:00): Skarv 5 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 70 R, Grågås 27 R, Gravand 30 R, Ederfugl 8 R, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 3 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 2 R, Strandskade 11 R, Klyde 1 R, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 19 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 6 R, Sortklire 1 R, Rødben 7 R, Hvidklire 4 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 18 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 6 R, Sanglærke 18 R, Digesvale 1 R, Landsvale 12 R, Engpiber 10 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 40 R, Tornirisk 14 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Søby-Monnet, Taasinge: Hvidklire 1 R, Svaleklire 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning (12:30): Havørn 1 OF AD. Birte Sørensen
Bøjden Nor (09:00-11:20):  Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 24 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 11 R, Gravand 1 AD R, Gravand 4 JUV R, Gråand 11 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 70 R, Strandskade 1 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 18 R, Islandsk Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Rødben 18 R, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 31 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Splitterne 1 AD R, Splitterne 2 JUV R, Havterne 2 FU, Dværgterne 2 R, Ringdue 3 OF, Sanglærke 2 SY, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Gærdesmutte 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 4 R, Bogfinke 2 R, Tornirisk 6 FU, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Kommune Kemi, Nyborg: Husrødstjert 1 Han. Per Rasmussen
Østerø sø (15:15-17:30): Kærløber 1 FU AD, Lille Regnspove 3 OF, Dværgterne 3 R (2 ad. + 1 juv. Har uden tvivl ynglet her i år.),  Skarv 50 R, Grågås 200 R, Spidsand 1 hun R, Strandskade 15 R, Stor Præstekrave 3 R, Strandhjejle 2 FU, Vibe 7 FU, Almindelig Ryle 35 FU, Brushane 1 FU, Sortklire 5 FU, Rødben 4 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 5 R, Splitterne 3 R.  Eske Frank Morthensen, Per Rasmussen
Slambassinet, Strandager (16:25-16:35):  Klyde 63 FU, Krumnæbbet Ryle 32 FU, Almindelig Ryle 120 FU, Lille Kobbersneppe 11 FU, Mudderklire 6 FU. Dieter Maaszen
Elmegården v. Harritslev (16:00): Bomlærke 1 SY. Michael Højgård Hansen
Nr. Nærå strand (14:00-15:00): Mudderklire 6 R, Bomlærke 1 SY. Michael Højgård Hansen
Vigelsø (13:50-15:45):  Lille Lappedykker 2 FU, Grågås 279 R, Gravand 23 FU, Knarand 1 FU, Gråand 35 R, Rørhøg 1 hun OF, Vibe 45 OF, Almindelig Ryle 1 FU, Brushane 20 R, Sortklire 1 JUV FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 31 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 4 FU, Stær 120 OF. Dieter Maaszen
Margård, Søndersø (11:00): Hvepsevåge 1 R, Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Firtalsstranden (11:00-11:45): Stor Præstekrave 39 R, Dværgryle 1 R, Brushane 47 R, Stenvender 1 R. Tim Hesselballe
Hofmansgave (10:00-10:45): Stor Præstekrave 39 R, Sandløber 4 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 346 R (1 1k, resten ad.), Lille Regnspove 5 SV, Rødben 127 R, Hvidklire 75 R. Tim Hesselballe
Flyvesandet (09:00-09:35): Stenvender 4 V, Tejst 1 Ø AD. Tim Hesselballe
Nr. Nærå Strand (07:00-09:00): Islandsk Ryle 35 R, Sandløber 8 R, Almindelig Ryle 1100 R, Stor Regnspove 195 R, Mudderklire 11 R, Stenvender 2 R. Tim Hesselballe
Ore, Nordfyn (22:20): Skovhornugle 1 HØ. Michael Mosebo Jensen
Nørreby Hals (18:25-21:55): Strandskade 130 R, Stor Præstekrave 23 R, Strandhjejle 46 R, Islandsk Ryle 30 R, Sandløber 3 R, Almindelig Ryle 1050 R, Lille Kobbersneppe 46 R, Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 253 R, Sortklire 17 R, Rødben 41 R, Hvidklire 49 R, Mudderklire 16 R, Splitterne 39 R, Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Jersorevej (18:10): Bomlærke 2 SY. Michael Mosebo Jensen
Gyldensten, Avlsgården (18:05): Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteens Enge (05:05-06:30): Grågås 610 R. Tim Hesselballe


         Toplærke

Lørdag den 23. juli 2005.

Nakkebølle Inddæmning (18:15-19:00): Toppet Lappedykker 76 R, Gråstrubet Lappedykker 36 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Havørn 2 FU AD, Brushane 23 R, Fjordterne 10 R, Digesvale 300 FU. Niels Bomholt
Nord for Ærøskøbing
: Islandsk Ryle 2 SV, Dværgterne 1 NØ.
Brændegård Sø
(08:00-11:30): Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 700 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 4 AD R, Knopsvane 1 JUV R, Grågås 240 R, Gravand 4 AD FU, Gravand 13 JUV FU, Krikand 4 R, Gråand 125 R, Skeand 3 FU, Troldand 6 R, Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Fasan 1 FU, Blishøne 10 AD R, Blishøne 3 JUV R, Strandskade 1 R, Vibe 42 R, Almindelig Ryle 1 FU, Brushane 1 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 47 R, Svartbag 3 AD R, Svartbag 3 JUV R, Ringdue 5 OF, Mursejler 5 FU, Digesvale 8 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 HØ, Musvit 1 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 2 FU, Tornirisk 1 HØ, Gulspurv 1 HØ. Gunnar Jørgensen
Slambassinet, Strandager (12:00): Lille Regnspove 1 HØ. Hans Rytter
Slambassinet, Strandager (07:55-08:25): Klyde 114 R, Mudderklire 8 FU. Michael Højgård Hansen
Slambassinet, Strandager (10:30-11:35): Klyde 33 R, Svaleklire 5 R. Hans Rytter, Michael Mosebo Jensen
Ølund (09:45-10:20): Grågås 600 R, Stor Regnspove 65 R, Tinksmed 6 R. Michael Mosebo Jensen
Firtalsstranden (08:50-09:45): Temmincksryle 1 R, Brushane 26 R, Lille Kobbersneppe 35 R, Lille Regnspove 1 T. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteens enge (15:30-16:30): Fiskehejre 3 R, Grågås 350 R, Blishøne 8 R, Strandskade 42 R, Klyde 9 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 52 R, Stor Regnspove 24 R, Hvidklire 8 R, Mudderklire 1 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Egense, Otterup (08:30): Bomlærke 2 R. Michael Mosebo Jensen
Egensedybet (08:00-08:20): Rødben 93 R, Hvidklire 41 R, Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Hasmark (07:55): Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Agernæsmindevej, Nordfyn (07:40): Bomlærke 2 R. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet (06:10-07:30): Strandskade 103 R, Strandhjejle 7 R, Sandløber 2 R, Almindelig Ryle 650 R, Lille Kobbersneppe 32 R, Stor Regnspove 244 R, Rødben 44 R, Hvidklire 43 R, Splitterne 41 R, Huldue 1. Michael Mosebo Jensen
Nr. Nærå (05:55): Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Skeby: Bomlærke 3 SY. Michael Mosebo Jensen
Otterup Ø: Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen


          Dværgmåge AD, Arreskov sø
          Ekstra foto her...

Fredag den 22. juli 2005.

Arreskov Sø (07:15 - 08:35): Toppet Lappedykker 126 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 0 (4-4 YP), Grågås 40 R, Bramgås 1 R, Gråand 0 (1-1 YP), Taffeland 150 R, Troldand 300 R, Troldand 0 (3-3 YP), Strandskade 1 R, Vibe 42 R, Mudderklire 4 R, Dværgmåge 2 AD R, Fjordterne 26 FU, Isfugl 1 R, Bysvale 300 R, Hvid Vipstjert 24 R, Ravn 1 R
Brændegård Sø (06:45 - 07:00): Fiskehejre 5 R, Vibe 30 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3 R
Bøjden Nor (16:15-16:50): Klyde 2 FOU, Lille Kobbersneppe 5 FOU, Hvidklire 10 FOU, Mudderklire 2 FOU, Rødben 5 FOU, Stor Præstekrave 10 FOU, Lille Præstekave 1 FOU, Strandskade 4 FOU, Vibe 20 R, Almindelig Ryle 12 FOU, Krumnæbbet Ryle 1 FOU, Islandsk Ryle 1 FOU, Dobbeltbekkasin 1 FOU, Splitterne 6 R, Havterne 4 R, Gravand 2 R, Toppet Lappedykker 2 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lindkær, Ravnholt (10:00-13:30):  Rørhøg 2 R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Brushane 4 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 6 FU, Tinksmed 18 FU. Hans Rytter
Tarup Grusgrave:Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Knopsvane 14 , Grågås 235 R, Gråand 29 R, Troldand 120 FU, Spurvehøg 3 , Tårnfalk 2 OF, Blishøne 255, FU, Strandskade 1 R, Vibe 40 R, Mudderklire 6 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 10 R, Sildemåge 1 R, Fjordterne 2 FU, Isfugl 4 FU, Iris 1, Nældesommerfugl 2. Per Rasmussen
Ølund, Fugletårn (09:45-10:10): Stor Regnspove 131 R, Hvidklire 11 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (08:20-09:15): Grågås 500 R (+), Stor Præstekrave 30 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstranden (11:35-12:05): Grågås 510 R (+ 450 Ølundgaard Inddæmning), Stor Præstekrave 26 R. Gregers Johannesen
Slambassinet, Strandager (06:55-07:45): Klyde 62 FU, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Slambassinerne (09:30-10:00): Klyde 54 R, Mudderklire 7 R. Gregers Johannesen
Dørholmbugten (12:30): Hvidklire 11 R, Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Ølund/Hessum (12:15): Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (10:30-11:30): Lille Kobbersneppe 42 R, Stor Regnspove 147 R, Hvidklire 17 R. Gregers Johannesen


          Læs om Hedehøg i DOFs nyhedsbrev

Torsdag den 21. juli 2005.

Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup (18:50-20:00): Sangsvane 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Svaleklire 9 R, Tinksmed 9 R. Hans Rytter
Arreskov sø:
Fjordterne 103, Bramgås 1, Sorthalset lappedykker 3, Huldue 3, Havørn 2 AD + 1 1k (forpjusket i regnen): Erik Ehmsen
Arreskov sø
: Islandsk ryle 6, Sortklire 1, Fjordterne 56, Dværgmåge 1 AD. Erik Ehmsen
Hornenæs Skov, Faaborg:
Rødrygget Tornskade 5 FU (heraf 3 1k). Erik Damm
Sundet, Faaborg
(11:45-12:30): Rødhovedet And 1 R/T ( forlod søen mod vest ), Svartbag 1 FOU, Fjordterne 1 FOU, Mudderklire 4 FOU, Vibe 18 FOU, Sangdrossel 1 SY, Tårnfalk 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Vejlby Fed (21:55-22:50): Skovhornugle 4 R (2 ad fu, 2 unger kaldende). Michael Mosebo Jensen
Slambassinet (18:15-19:25): Strandskade 54 R, Klyde 117 R, Dværgryle 1 R, Svaleklire 5 R, Mudderklire 22 R, Ravn 4 N. Gregers Johannesen, Søren Gjaldbæk
Dørholmbugten: Hvidklire 19 R, Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen


       Overflyvende Rørdrum ved Vest Stadil

Onsdag den 20. juli 2005.

Nebbe Revle, syd for Spodsbjerg (14:00): Lille kobbersneppe 21 SV. Steen Winkel
Arreskov sø:
Fjordterne 46, Mudderklire 9. Erik Ehmsen
Lindkær, Ravnholt
(12:30-13:45):  Lille Lappedykker 0 (1-5 YP) Ynglepar, Grågås 325 R, Grønbenet Rørhøne 0 (1-5 YP) Ynglepar, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 76 R, Temmincksryle 1 R, Brushane 9 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 9 R, Mudderklire 1 R. Hans Rytter
Sundet, Faaborg
(11:10-12:15): Fjordterne 2 FOU, Fiskehejre 2 FOU, Strandskade 1 FOU, Vibe 15 FOU, Skeand min 10 FOU, Troldand min 10 kuld, Taffeland 25 FOU/R, Grågås 20 FOU, Sorthalset Lappedykker min 15 FOU, Blishøne min 850 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Husby Strand
(20:15-21:00): Atlingand 6 R, Lille Præstekrave 1 R, Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Slambassinet,Strandager
(10:00-11:10): Klyde 66 R, Lille Regnspove 1 R, Mudderklire 6 FU, Digesvale 110 FU, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Odense,Kanal
(09:45): Mudderklire 7 OF. Dieter Maaszen
    


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
               Brakmarker giver boom af bomlærke                     
               Ugens fugl er ringduen


      Havterne 1K Frederikshavn

Tirsdag den 19. juli 2005.

Hjortø: Havørn 1 AD (stred sig mod blæsten i retning af Drejø. Steen Winkel
Drejø, Nørresø
: Rørhøg 2 par, Mudderklire 2, Gråstrubet lappedykker 6, Troldand 10, Grågæs 10, Gråand. Steen Winkel
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup
(18:45-20:00): Sangsvane 1 R. Hans Rytter
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup:
Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Dobbeltbekkasin 8, Sortklire 1 FU. Eskild Nielsen
Brændegård Sø
(13:40-15:00): Skarv 1200 R, Havørn 2 R AD, Mudderklire 5 R. Niels Bomholt
Bøjden Nor
(10:50-11:15): Almindelig Ryle 15 FOU, Krumnæbbet Ryle 6 FOU, Islandsk Ryle 1 FOU, Hvidklire 5 FOU, Sortklire 1 FOU, Mudderklire 2 FOU, Svaleklire 3 FOU, Lille Kobbersneppe 33 SV, Rødben 5 FOU, Strandskade 2 FOU, Vibe 15 R, Stor Præstekrave 8 FOU, Gravand 2 R, Gråand 20 R, Troldand 5 R, Ederfugl 5 R ( på havet ), Knopsvane 4 FOU, Alk/Lomvie 1 T ( på havet ), Lille Lappedykker 1 FOU Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R ( på havet ), Skarv 23 R, Fiskehejre 20 R, Splitterne 4 FOU ( 1 juv ), Ravn 1 FOU, Tårnfalk 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].


           Biæder, Portugal

Mandag den 18. juli 2005.

Vigelsø, Odense fjord: Silkehejre 1 R. Kurt Due Johanesen
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup
(10:15-11:00): Sangsvane 1 R. Hans Rytter
Lykkesholm, Gislev
(13:45-15:30): Ravn 2 R. Hans Rytter
Knold Nor: Stor Flagspætte 1 R, Tornsanger 3 Sy, Munk 2 FU, Gransanger 2 FU, Grå Fluesnapper 1 han AD FU, Grønsisken 1 JUV FU. Freddy S. Hansen
Slambassinerne (12:30-13:15): Klyde 40 R, Temmincksryle 1 R, Rødben 27 R, Mudderklire 11 R, Huldue 1 R, Ravn 2 OF. Gregers Johannesen
Ørritslev Skov (12:20): Ravn 3 OF. Gregers Johannesen
Ølund/Hessum (12:10): Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Firtalsstranden (11:35-12:05): Grågås 525 R (+ 475 ved Ølundgaard Inddæmning), Klyde 59 R, Stor Præstekrave 53 R, Brushane 32 R, Rødben 55 R, Hvidklire 23 R, Tinksmed 8 R, Stenvender 2 R. Gregers Johannesen
Slambassinet, Strandager (10:40-11:40): Strandskade 75 OF, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 17 FU, Mudderklire 8 FU. Dieter Maaszen
Ølundgaard Inddæmning (10:15-11:30): Strandskade 95 R, Klyde 74 R, Stor Regnspove 172 R, Rødben 31 R, Hvidklire 27 R, Tinksmed 9 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand (09:00-09:45): Klyde 32 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Brushane 33 FU. Dieter Maaszen
Ølund, Fugletårn (07:45-08:45): Strandskade 95 R, Klyde 62 FU, Stor Regnspove 128 R, Hvidklire 11 FU
Bogense Ø (22:35): Græshoppesanger 1 SY (Km 41,3). Michael Mosebo Jensen
Gyldensten fra Kragelund Møllebæk (21:45-22:25): Strandskade 150 R, Græshoppesanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Røjle Bygade 102, Middelfart (17:30): Lille Regnspove 1 SV. Michael Mosebo Jensen


   Lille kobbersneppe

Søndag den 17. juli 2005.

Arreskov Sø (17:00): Havørn 1 R AD, Lille Præstekrave 1 R, Mudderklire 5 R, Dværgmåge 1 FU AD, Fjordterne 15 R, Bysvale 60 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sollerup
(14:30-16:45): Rødrygget Tornskade 8 R (Incl. unger). Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Karlsmosen
(10:15 - 11:30): Rørhøg 1 han, Musvåge 1, Grågås 65, Blishøne 150, Gråand 75, Gravand 20, Krikand 1, Gråstrubet Lappedykker 3, Lille Lappedykker 1, Svanegås 1, Stormmåge 3, Sølvmåge 15, Hættemåge 10, Fjordterne 1, Vibe 8, Strandskade 2, Tinksmed 1, Stær 12, Ringdue 3, Husskade 4, Fiskehejre 3, Solsort 2, Havesanger 1, Tornsanger 1, Gråkrage 8, Digesvale 15, Landsvale 3, Bysvale 3, Gulspurv 2, Grønirisk 1, Rørspurv 1. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard.
Brændegård Sø
(8:50 - 10:05): Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 han FU, Hvepsevåge 2, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Mudderklire 2, Lille Præstekrave 2, Strandskade 2 AD + 1 JUV, Vibe 10, Knopsvane 6, Gravand 3 AD + 14 JUV, Gråand 125, Troldand 10, Grågås 9, Blishøne 10, Ringdue 3, Fiskehejre 4, Skarv +, Sølvmåge 60, Svartbag 3, Hættemåge 2, Mursejler 110, Landsvale 15, Bysvale 50, Digesvale 25 Hvid Vipstjert 2, Sanglærke 4, Gransanger 1, Munk 2, Tornsanger 3, Gærdesmutte 1. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard
Brændegård Sø (11:00): Havørn 1 FU han (Slog en skarvunge og fløj med den efter at have plukket vingerne af). Birte Sørensen
Svanninge
: Svaleklire (11:30) 1 OF. Jacob Sterup
Ølundgård inddæmning (11:30-14:00): Silkehejre 1 R, Klyde 52 R, Stor Regnspove 51 R. Anders Vedel
Firtalsstrand v. Odense fjord (11:45-12:30): Lille Kobbersneppe 25 R. Anders Vedel
Dørholmbugten (15:10-15:25): Strandskade 80 R, Hvidklire 28 R, Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
 
Slambassinerne (10:15-12:05): Klyde 110 R, Dværgryle 2 R, Temmincksryle 1 R, Rødben 27 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 22 R. Gregers Johannesen
Gyldensteens enge (10:15-11:30): Fiskehejre 3 R, Grågås 265 R, Gravand 17 R, Troldand 4 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 28 R, Strandskade 75 R, Vibe 14 R, Amindelig Ryle 6 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Rødben 40 R, Hvidklire 32 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 20 R. Jens Bækkelund
Flyvesandetvej (09:30): Bomlærke 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet (05:30-09:00): Fløjlsand 1 V, Dværgterne 1 V, Tejst 2 (V-R), Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nr. Nærå (05:15): Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen


     Hvid stork Søgaard Mose Sydlangeland
                                                          Større foto !

Lørdag den 16. juli 2005.

Mark syd Søgaard mose, Sydlangeland (10.35 - ): Hvid stork 3 Fu
Vejlen, Tåsinge: Klyde 2 par med hver to pull. Povl Rasmussen
Keldsnor (07:10 - 10:00): Skarv 30 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 60 R, Skeand 1 R, Taffeland 90 R, Hvinand 10 R, Strandskade 10 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 5 R, Islandsk Ryle 6 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 12 R, Brushane 8 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Lille Regnspove 1 R, Mudderklire 4 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 18 R, Stenpikker 1 R
Klise Nor (11:50): Skarv 1 R, Grågås 300 R, Vibe 4 R
Nørreballe Nor (12:00 - 12:30): Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 52 R, Sorthalset Lappedykker 2 AD R, Sorthalset Lappedykker 2 1K R, Grågås 250 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 3 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 6 AD R, Rødben 1 1K R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 1 AD R, Fjordterne 1 1K R, Gul Vipstjert (almindelig/flava) 1 R
Sundet Faaborg
(5:40-7:00): Stær 1200 udflyvning, Rødhovedet And 1 ad hun FOU, Taffeland 25 ad ( 7 kuld 40-45 pull ), Troldand 20 R ( 7 kuld ), Skeand 15 FOU, Knarand 14 FOU ( heraf 9 juv ), Gråstrubet Lappedykker min 24 FOU, Hættemåge 200 R, Fiskehejre 2 R.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bispeengen, Odense (18:15): Lille Præstekrave 2 R JUV. Gregers Johannesen
   


      Strandskade fra DSBs færgehavns tag, Bøjden
                               Strandskade fra taget ved Bøjden færgehavn d. 13/5-05

Et strandskadepar er i færd med at opfostre to unger på et tag på Strandvænget 6 her i Svendborg.
Taget er næsten helt fladt og belagt med perlesten/strandsten. I øjeblikket er ungerne ved at være halvstore, men jeg har haft dem under observation igennem ca. 10 dage. Reden har været tæt ved husets skorsten.
De gamle flyver i pendulfart fra Iholmområdet til og fra ungerne, ofte ses forældrefuglene med føde i næbbet.
Jeg har tidligere set tegn på yngel på tilsvarende flade, stenklædte tage på Herning Sygehus, det må jo siges at være langt fra stranden.
Er det ikke lidt skægt med disse vagtsomme fugle i et villakvarter?
Venlig hilsen Niels Andersen, Strandvænget

Fredag den 15. juli 2005.

Søby Monnet, Taasinge: Grågås 60 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 12 R, Klyde 2 R, Stor Regnspove 16 R, Rødben 4 R
Vejlen, Taasinge: Grågås 400 R, Gravand 2 R, Klyde 6 R, Klyde 0 (1-1 YP)- 4 pull, Vibe 12 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stær 40 R
Klise Nor, Sydlangeland
: Hvid Stork (13:00) 3 R (2 adulte uden ring og 1 med ring på højre ben. Denne fugl havde helt rødt næb men mattere røde ben. Gik i lille sø sydøst for Pumpestationen) Niels Peter Brøgger
Nørreballe Nor, Sydlangeland: Klyde 13 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Isfugl 1 FU. Niels Peter Brøgger
Sundet Faaborg
(11:10-12:30): Knarand 3 FOU, Taffeland 6 kuld, Troldand 7 kuld, Grågås 20 T, Sorthalset Lappedykker min 15 FOU ( nyt kuld ), Vibe 14 FOU, Strandskade 1 FOU, Blishøne min 800 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bøjden By: Rørhøg 1 han AD FU. Erik Damm
Hornenæs Skov, Faaborg: Rødrygget Tornskade 2 Ynglepar. Erik Damm
Rosengårdcentret, Fakta-indgangen (17:36): Sorthovedet Måge 1 R AD
Rosengårdcentret, Odense (13:15-14:00): Sildemåge 6 R (Min. 5 ad. + 1 1k). Tim Hesselballe


       Rødrygget svale

Torsdag den 14. juli 2005.

Bjørnemosegård, Svendborg: Lille Lappedykker 2 PUL, Gråstrubet Lappedykker 5 PUL, Taffeland 2 PUL, Rørsanger 2 Sy. Arne Bruun
Amalielyst ved Hvidkilde
(10:30-11:15): Huldue 2 SY, Ravn 3 R. Niels Andersen
Arreskov sø (14:00-14:10): Rødrygget Tornskade 1 R. Helge Mårup, Niels Peter Utzon
Sundet Faaborg (10:00-10:10): Rødhovedet And 1 ad hun FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Knold Nor ( Dyreborg ) (6:15-7:15): Blishøne 80 FOU, Toppet Skallesluger 5 ad ( 3 kuld 6,8,13 pull ), Gråand 7 R, Lille Lappedykker 3 FOU, Hvidklire 5 FOU, Mudderklire 2 FOU, Rødben 3 FOU, Brushane 1 FOU, Stor Regnspove 1 FOU, Stor Præstekrave 2 FOU/SY
Vibe 40 FOU, Hættemåge 20 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 5 R, Havterne 1 T, Landsvale 40 FOU, Rørhøg 1 ad hun FOU ( Bjernekrogen ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Ålebæk, Gyldensteen (16:30): Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Jersore, Ebbevej (11:15-12:10): Strandskade 85 FU, Hvidklire 18 FU. Dieter Maaszen
Dørholmbugten (10:20-11:45): Strandskade 56 R, Hvidklire 25 R, Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Nærå, Strand (09:50): Stor Regnspove 75 FU, Hættemåge 1000 R (+). Dieter Maaszen
Flyvesandet (08:05-09:00): Fiskeørn 1 NØ (8:15), Strandskade 64 R, Stor Præstekrave 104 R, Hvidklire 18 FU. Dieter Maaszen
Slambassinerne (08:20-10:05): Klyde 96 R, Temmincksryle 1 R, Brushane 24 R, Lille Regnspove 16 V, Rødben 32 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 23 R, Ravn 1 OF. Gregers Johannesen
Slambassinet (08:00-11:15): Klyde 124 R, Lille Præstekrave 2 R (1 juvenil, 1 adult), Temmincksryle 2 R, Brushane 46 R, Lille Regnspove 4 R (Trak mod Vigelsø), Mudderklire 24 R, Ravn 1 NV. Henrik K. Hansen, Kell Grønborg
Bispeengen, Odense (21:00-22:00): Lille Præstekrave 7 R, Mudderklire 6 R. Bent Juhler
Bispeengen, Odense (07:55): Lille Præstekrave 1 R. Gregers Johannesen


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
               Tornskadens terræn truet af tilgroning                     
               Frugtbart falkeår med trillinger på Møns Klint
               Ugens fugl er tårnfalken


Mandag den 4. juli 2005.

Vejlen, Taasinge (14:00 - 15:00): Knopsvane 3 R, Grågås 30 R, Gravand 1 R, Krikand 4 R, Rørhøg 1 hun R, Blishøne 50 R, Strandskade 2 R, Klyde 4 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 1 R, Rødben 6 R, Tinksmed 3 R, Hvid Vipstjert 8 R, Rørsanger 1 Sy, Stær 30 R, Stillits 2 R, Rørspurv 1 Sy
Horne Land ( Egsmark )
(7:30-7:45): Vagtel 2 SY ( to forskellige marker ), Bomlærke 2 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bøjden Nor
(6:30-7:10): Hvidklire 5 FOU, Rødben 10 FOU, Stor Regnspove 1 FOU, Stor Præstekrave 10 FOU ( flere juv ), Strandskade 4 FOU ( 1 juv ), Vibe 5 FOU, Knopsvane 2 FOU, Gråand 30 R, Troldand 15 R, Taffeland 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 FOU, Toppet Lappedykker 1 FOU, Blishøne 25 FOU, Skarv 15 R, Fiskehejre 20 FOU, Havterne 8 ad FOU ( 2 juv ), Hættemåge 15 R, Rørhøg 1 ad hun FOU, Tårnfalk 1 R, Stær 50 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Arreskov Sø (13:00): Lille Præstekrave 3 R AD. Dieter Maaszen
Sundet, Faaborg (07:45-09:50): Sorthalset Lappedykker 14 FU (4,juv.), Grønbenet Rørhøne 16 FU (10 juv.). Dieter Maaszen
Odense, Toys'r'us/mcdrive (14:20-14:30): Sorthovedet måge AD. Tim Hesselballe
Æbelø (10:00-14:00): Lille Lappedykker 3 R, Skarv 16 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 2 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 150 R, Havterne 45 R, Huldue 1 R, Mursejler 5 R, Digesvale 3 R, Kærsanger 1 R, Pirol 2 han R, Rødrygget Tornskade 1 han R. Jens Bækkelund


           Husrødstjert

Søndag den 3. juli 2005.

Søby Monnet, Taasinge (06:25 - 07:00):  Sort Svane 2 R, Gravand 2 (1-1 YP), Pibeand 3 han R, Rørhøg 1 han R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Klyde 5 R, Stor Regnspove 8 R, Rødben 8 R, Havterne 6 R
Vejlen, Taasinge (07:10 - 07:30): Klyde 4 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 1 R, Tinksmed 5 R, Gøg 1 Hø, Sangdrossel 1 R, Skægmejse 2 R
Marstal Havn Bådeværft (11:00 - 12:30): Spurvehøg 1 FU, Husrødstjert 1 han AD Sy
Strynø City (13:00 - ): Spurvehøg 1 FU, Sangdrossel 1 R, Grøn Frø 100 R (Minimum), Stor Kejserguldsmed 1 Han.
Sundet, Faaborg (14:00 - 15:15): Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Sorthalset Lappedykker 22 R, Skarv 5 R, Knopsvane 24 R, Grågås 35 R, Atlingand 1 han R, Skeand 3 R, Rødhovedet And 1 hun R , Taffeland 21 R, Troldand 12 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 7 R, Blishøne 1000 R, Vibe 9 R, Hættemåge 500 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Mursejler 2 R, Landsvale 10 R, Bysvale 5 R, Hvid Vipstjert 6 R, Solsort 2 R, Tornsanger 3 R, Munk 1 R, Grå Fluesnapper 1 R, Blåmejse 1 R, Spætmejse 1 R, Allike 1 R, Krage 4 R, Stær 60 R, Grønirisk 3 R, Rørspurv 5 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (08.45): Rødhovedet And 1 R hun v. Gym. . Lars Bonne Rasmussen
Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 2, Stillits 3, Gulbug 3, Gransanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Sølvmåge + Hættemåge 450 (kommer fra minkfarm). Bent Staugaard
Bågø (11:30-13:00): Dværgterne 2 FU. Gunnar Jørgensen
Bispeengen, Nord for cykelstien (19:45-20:25): Lille Præstekrave 7 FU (5 ad. og 2 juv.). Gregers Johannesen
[Bispeengen,Øst, Odense (15:45-16:45): Lille Præstekrave 6 FU (4,juv.). Dieter Maaszen
Bispeengen, Øst, Odense (09:25-10:00): Lille Præstekrave 5 JUV FU, Lille Præstekrave 2 AD FU, Rødben 1 JUV FU, Rødben 1 AD FU, Mudderklire 1 AD FU. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (06:20-09:30): Knopsvane 19 AD FU, Gravand 27 JUV R, Gravand 55 AD FU, Troldand 55 AD FU, Tårnfalk 1 FU, Klyde 140 FU, Lille Præstekrave 1 AD FU, Stor Præstekrave 3 FU, Almindelig Ryle 17 FU, Brushane 5 FU, Rødben 13 FU, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU. Dieter Maaszen
Egensedybet (11:00): Hvidklire 43 R. Michael Mosebo Jensen
Agernæsmindevej (10:40): Bomlærke 4 SY. Michael Mosebo Jensen
Tørreskovvej (10:35): Bomlærke 2 SY. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet + Storskoven (08:40-10:30): Gravand 230 R, Strandskade 84 R, Stor Regnspove 60 R, Huldue 1 SY, Pirol 2 R (Sy+kald.). Michael Mosebo Jensen
Nørre-Nærå (08:35): Bomlærke 2 SY. Michael Mosebo Jensen
Jersore (07:35-08:15): Strandskade 82 R, Stor Regnspove 98 R, Rødben 62 R, Hvidklire 24 R, Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne (05:45-06:05): Pibeand 3 R. Michael Mosebo Jensen
Møllevej, Nørreby Hals: Bomlærke 2 SY. Michael Mosebo Jensen
Klinte: Bomlærke 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Jersorevej: Bomlærke 2 SY. Michael Mosebo Jensen
Sprogø : Tejst 3 par yngler. Kilde: Politiken

          Sort svane


          Sort svane Søby Monnet

Lørdag den 2. juli 2005.

Bøjden Nor (08:15-09:15): Dværgterne 2 R. Claus Pedersen
Sundet, Faaborg (07:15-08:00): Rødhovedet And 1 R hun . Claus Pedersen
Sundet Faaborg
( 5:45-7:00): Skeand 30 FOU, Knarand 14 ( heraf 9 pull ), Gråand min 10 kuld ( 10,6,6,6,4,7 pull ), Rødhovedet And 1 ad hun FOU, Troldand 2 kuld ( et nyt kuld 10 pull ), Fiskehejre 4 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Slambassinet
(12:30-14:30): Gravand 193 R, Klyde 160 R (Heraf 20 juv og 5 pull), Lille Præstekrave 7 R (3 ad, 4 juv), Stor Præstekrave 28 R, Brushane 31 R, Rødben 30 R, Tinksmed 15 R, Mudderklire 7 R. Søren Gjaldbæk
Føns Vang
(00:05-00:10): Skovhornugle 2 R. Michael Mosebo Jensen


           Rødhovedet and stadig ved Sundet, Faaborg
           Se også Michael Mosebos foto fra fredag d. 1. juli 1, 2.

Fredag den 1. juli 2005.

Vornæs skov: Fiskeørn 1 OF. Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
(18:00 - 18:15): Strandskade 4 AD R, Strandskade 1 PUL R, Klyde 4 R, Lille Præstekrave 5 R, Stor Præstekrave 1 R, Rødben 3 AD R, Rødben 1 1K R, Tinksmed 3 R
Søby Monnet, Tåsinge
(16:50 - 17:45): Knopsvane 40 R (1 knopsvane mærket P 106 på gult plastbånd), Sort Svane 2 R, Grågås 110 R, Bramgås 4 R (1 mærket med grøn på venstre tarse og gult på højre taste - afstanden gjorde at de ikke kunne aflæses), Krikand 7 R, Musvåge 1 R, Klyde 2 R, Stor Regnspove 18 R, Rødben 6 R, Hvidklire 6 R, Havterne 6 R, Stær 60 R
Søby Monnet, Tåsinge
(10:00-11:15): Stor Tornskade 1 R, Sort svane 2 R, Bramgås 4 R, Stor regnspove 2 R, Rødben 4 R, Klyde 2 R, Toppet skallesluger 1 Fu, Almindelig ryle 10 OF, Grågås 68 R, Ederfugl 16 R, Stær 80 OF, Fjordterne 6 Fu, Svartbag 2 R, Musvåge 1 Fu. Torben Møller
Skovvej, Espe: Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 1, Gulbug 1, Tornirisk 2. Kejserguldsmed 1 Bent Staugaard
Arreskov Sø, nordlige holm: Lille Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Fjordterne 2 R, Hvid Vipstjert 12 R
Arreskov Sø (21:00): Havørn 1 R AD. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Gravand 0 (1-1 YP), Hvepsevåge 1 OF, Vibe 18 R, Mudderklire 2 R
         
           Hvepsevåge overflyvende

Mullerup Skov
(08:00): Skovsanger 1 SY, Ravn 2 OF (Angreb musvåge), ("mine tårnfalke" kæmper en daglig kamp med spurvehøgen, der går meget tæt på kassen), Musvåge 2 ad 1 juv. OF., Hvid vipstjert 2 Yp, Tornirisk 2 Yp, Bogfinke 2 Yp, Grå fluesnapper 1 Fu, Broget fluesnapper 2 Fu. Torben Møller
Sundet Faaborg
(14:00-15:45): Sorthalset Lappedykker 29 R, Rødhovedet And 1 R AD hun (V. gymnasiet), Grønbenet Rørhøne 12 R. Michael Mosebo Jensen
Sundet Faaborg
( 5:45-7:00): Rødhovedet And 1 ad hun FOU, Troldand 2 kuld nye ( 3,5 ), Taffeland 4 kuld ( 2,3,4,5 ), Skeand 1 kuld ( 6 pull ), Knarand 13 ( 6 pull ), Gråand 6 kuld ( 10,7,6,6,4,4 pull ), Krikand 5 FOU, Grågås 70 FOU, Skarv 3 FOU, Knopsvane 5 kuld ( et kuld forsvundet ), Gråstrubet Lappedykker min 8 kuld, Strandskade 1 T Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bøjden Nor (19:10-20:40): Dværgterne 2 FU. Gunnar Jørgensen
Tybrind (23:00-23:40): Græshoppesanger 3 SY. Michael Mosebo Jensen
Ølund, Fugletårn (09:00-10:00): Klyde 42 FU, Stor Regnspove 96 R, Hvidklire 15 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (07:25-08:20): Gravand 146 R, Klyde 145 R. Dieter Maaszen


Se obs fra juni 2005 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

31 jul 2005
This page is part af: Http://www.Snatur.dk