Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ][Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

[NETOP NU]     [EU-LIFE-projektet] [Lægeigle-efterlysning][Øhav vildreservat]

Obs på www.Snatur.dk fra:
[november 2004][december 2004][januar 2005][februar 2005][marts 2005][april 2005][maj 2005][juni 2005][juli 2005][august 2005][september 2005]
[januar 2004][februar 2004][marts 2004][april 2004][maj 2004][Juni 2004][Juli 2004][august 2004][september 2004][oktober 2004]
[marts 2003]
[april 2003][maj 2003][juni 2003][juli 2003][august 2003][september 2003][oktober 2003][november 2003][december 2003]
[1.februar03/ 28.februar03]
[26 december02/ 31. januar03][25 december02/ 26. oktober02][ 26. oktober02/13. september02][ 12.September02/12. August 02 ][11.august 2002/ 1.maj2002] [7.april 2002-18.september 2001]   

UGE 40. - 44. (1. oktober - 31. oktober 2005).                     Sidst opdateret 03 oktober 2007 19:50:59 

Via [DofCall] [De sidste 100] 

 

      Ung vandrefalk ved Odense Fjord

Mandag den 31. oktober 2005

Monnet - Tåsinge (13:30 - 13:55): Gravand 26 R, Pibeand 40 R, Spidsand 2 R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 4 R, Vandrefalk 1 R, Strandhjejle 11 R, Stor Regnspove 3 R
Søby, Taasinge (14:00): Hjejle 400 R
Vejlen, Taasinge (14:15): Vibe 160 R
Siø (13:15): Mørkbuget Knortegås 24 R, Hjejle 250 R, Vibe 60 R
Brændegård sø
: Havørn 2 AD, Havørn 2 1K. Erik Ehmsen
Brændegård sø
(09:00-09:15): Havørn 3 R (2 ad. & 1 1K), Ravn 4 OF. Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:45-11:30): Vindrossel 40 SV, Sjagger 160 SV, Misteldrossel 26 SV, Engpiber 21 SV, Gulspurv 10 SV, Rørspurv 4 SV, Stær 1000 SV, Gråsisken 10 SV, Bog/Kvækerfinke 1050 SV, Grønsisken 60 SV, Dompap 13 SV, Tornirisk 55 SV, Grønirisk 90 SV, Sanglærke 36 SV, Hedelærke 10 SV, Allike 1150 SV, Råge 14 SV, Ringdue 1860 SV, Huldue 2 SV, Musvåge 8 SV, Blå Kærhøg 1 SV, Hættemåge 100 SV, Grågås 12 SV, Knortegås 15 V, Ederfugl 190 T, Alk 2 SØ, Skarv 18 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Vindinge (13:20): Vandrefalk 1 S. Per Rasmussen
Knudshoved (08:10-13:05): Rød Glente 1 TI (Kl.11.17), Musvåge 50 TI, Lomvie 5 R (+), Alk 2 R (+), Hedelærke 1 TI, Allike 1100 TI, Stær 550 TI. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (07:30): Ravn 2 S. Per Rasmussen
Bispeengen, Odense (14:30-15:30): Bjergpiber 1 R (På den sydlige del nær rørskoven). Tim Hesselballe
Firtalsstrand, Odense Fjord (10:00 - 10:30): Lille Lappedykker 4 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 60 R, Gravand 4 R, Pibeand 300 R, Krikand 26 R, Gråand 18 R, Spidsand 6 R, Musvåge 3 R, Vandrefalk 1 JUV S, Hjejle 1 R, Strandhjejle 36 R, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 50 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Hættemåge 400 R, Sanglærke 6 OF, Husskade 2 R, Stær 30 R
Slambassinet, Odense Fjord (10:45 - 11:15): Lille Lappedykker 8 R, Skeand 68 R, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 16 R, Sortklire 13 R, Rødben 11 R, Hvidklire 4 R
Vigelsø, Odense Fjord (10:45 - 11:15): Grågås 600 R, Hjejle 500 R, Vibe 300 R
Ølundgårds Inddæmning, Odense Fjord (09:00 - 10:00): Sangsvane 2 R, Grågås 350 R, Bramgås 260 R, Pibeand 150 R, Krikand 12 R, Skeand 2 R, Spurvehøg 1 S, Musvåge 2 R, Hjejle 150 OF, Strandhjejle 1 R, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 86 R, Stor Regnspove 72 R, Stær 30 R
Munke Mose, Odense (12:45-13:00): Vandstær 1 FU. Niels Peter Utzon
Munke Mose, Odense (09:45): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Munke Mose, Odense (12:00): Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Odense Å, Ejby Mølle (13:10): Isfugl 1 R, Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Flyvesandet (11:00-13:30): Alk 3 R, Lomvie/Alk 1 V, Søkonge 1 R, Misteldrossel 1 R, Ravn 1 R, Snespurv 17 R. Søren Gjaldbæk
Kavslunde: Hjejle 100 R, Vibe 150 R. Jacob Sterup
Gyldensteen (16:00): Sjagger 150 R. Jens Bækkelund
Fogense (Gl. Losseplads) (09:00): Mosehornugle 2 R. Ole Runge


        Ørken stenpikker Hun Vest Stadil

Søndag den 30. oktober 2005

Monnet, Taasinge (09.00-11.00): 1 Vandrefalk hun. 1 Landsvale. Knud Mortensen
Monnet, Taasinge:
Blisgås 1 FU, Grågås 110 FU, Bramgås 105 R, Mørkbuget Knortegås 50 FU, Pibeand 150 FU, Spidsand 6 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 hun AD R, Strandhjejle 4 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Stor Regnspove 31 FU, Bjergirisk 40 FU, Admiral 1 S. Arne Bruun
Siø
(8.45): Hjejle 250 R
Dovns Klint, Sydlangeland (07:00-14:30): Sædgås 17 SØ, Rød Glente 7 S (09.30 (2) 10.30(2) 11.50(1) 12.00(1) 12.28(1)), Havørn 1 R, Blå Kærhøg 2 S AD han (12.30, 13.30), Spurvehøg 55 S, Musvåge 101 S, Fjeldvåge 1 S (13.35), Vandrefalk 1 R, Huldue 13 S, Ringdue 18880 S, Misteldrossel 3 TF, Allike 3350 S, Ravn 6 TF, Stær 610 S, Stillits 53 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Sydlangeland (07:20-14:30): Sædgås 17 SØ, Rød Glente 7 S (9.30 2 10.00 2 11.50 12.00 12.27), Havørn 1 S (12.25), Blå Kærhøg 2 S AD han (12.35 13.30), Spurvehøg 46 S, Musvåge 101 S, Fjeldvåge 2 S (11.30 13.35), Vandrefalk 1 FU AD, Huldue 1 S, Allike 1200 S, Ravn 6 OF, Grønirisk 104 S, Stillits 44 S, Gulspurv 35 S. Niels Peter Utzon, Ivan Sejer Beck, Dieter Maaszen, Rudi Semrau Jensen
Gulstav (07.05-08.15): Spurvehøg 2 R, Ringdue 2900 S, Sjagger 14 S, Misteldrossel 3 S, Allike 250 S, Bogfinke/Kvækerfinke 200 S
Keldsnor Fuglestation:
Gærdesmutte 8 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 5 RI, Fuglekonge 65 RI, Musvit 1 RI, Skovspurv 1 RI, Lille Gråsisken 2 RI, Dompap 1 RI.  Dagstotal (alle arter) 80. Årstotal 2914. Ved Jan Holm, Erhardt Ecklon og Hans Rytter
Keldsnor:
Skarv 50 R, Fiskehejre 6 R, Pibesvane 1 AD R, Grågås 350 R, Bramgås 58 R, Pibeand 277 R, Krikand 10 R, Gråand 6 R, Skeand 5 R, Troldand 20 R, Ederfugl 1 hun R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 110 R, Vibe 70 R, Almindelig Ryle 5 R, Sortklire 18 R, Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stor Tornskade 1 R. Jacob Sterup
Bagenkop Havn :
Skærpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R. Jacob Sterup
Søndenbro, Sydlangeland:
Blå Kærhøg (15:01) 1 Brun, Hjejle 90 R, Vibe 95 R, Sanglærke 40 R, Stær 20 FU. Jacob Sterup
Brændegård Sø:
Havørn 1 JUV, Musvåge 3, Pibesvane 4 AD, Ravn 2. Erik Thomsen, Henrik Mørup, Finn Eriksen, Bent Staugaard
Arreskov Sø
(12:30-13:00): Havørn 2 R AD (Fortærede bytte på odden). Finn Eriksen, Henrik Mørup-Petersen
Knold Nor:
Gransanger 1 FU. Freddy S. Hansen
Ørbæk:
Sanglærke 6 SY. Peder Rasmussen
Husby Strand, Wedellsborg
(14:30-16:00): Vandrefalk 1 R AD, Hjejle 250 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Vigelsø
(15:45): Hjejle 450 R, Vibe 300 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard - fra dæmningen
(14:45-15:30): Pibeand 175 R, Misteldrossel 1 OF. Gregers Johannesen
Munke Mose
(12:15): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Gyldensteens enge
(09:00-11:00): Lille Lappedykker 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 4 R, Blisgås 95 R, Grågås 875 R, Krikand 40 R, Gråand 18 R,Troldand 16 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Vibe 450 R,Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 2 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 2 R,Stær 60 R. Jens Bækkelund


         Bramgæs, Grågæs og Skarv

Lørdag den 29. oktober 2005

Søby Tåsinge: Hjejle 800 R. Poul Rasmussen
Siø: Hjejle 650 R. Poul Rasmussen
Siø
(17:00): Hjejle 540 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint
(08:00-14:15): Ederfugl 1400 (500 R + 900 SV), Rød Glente 1 TF 1K, Blå Kærhøg 1 S AD han, Spurvehøg 126 S, Fjeldvåge 6 S, Tårnfalk 6 S, Vandrefalk 2 R 1K, Ride 1 SV 1K, Lomvie 2 SV, Huldue 135 S, Ringdue 26440 S, Skærpiber 8 S, Bjergvipstjert 1 S, Misteldrossel 1 TF, Stor Tornskade 1 S, Allike 5780 S, Stær 1930 S, Bogfinke/Kvækerfinke 1220 S, Grønirisk 290 S, Stillits 52 S, Bjergirisk 170 S. Freddy S. Hansen, Michael Mosebo Jensen
Arreskov Sø
(15.00): Toppet Lappedykker 62 R, Grågås 600 R, Bramgås 9 R, Pibeand 26 R, Krikand 150 R, Havørn 1 AD R, Ravn 1 R.
Brændegård Sø
(08:00 - 11:00): Toppet Lappedykker 18 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 4 R, Bramgås 42 OF, Krikand 304 , Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 4 hun R, Stor Skallesluger 13 R, Havørn 1 JUV R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Huldue 4 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Ravn 2. Kell Grønborg
Brændegård Sø
(09:00-11:30): Sædgås 40 OF, Krikand 300 R, Lille Skallesluger 4 R, Havørn 1 R 1K, Huldue 4 OF, Ravn 2 HØ. Gunnar Jørgensen m. fl.
Espe:
Svaleklire 3 OF. Bent Staugaard
Knudshoved
(15:00-16:30): Ravn 1 OF. Henrik K. Hansen
Slambassinet
(08:00-10:15): Pibesvane 9 SV, Bramgås 262 R (22 S, 87 N (til Ølund), 153 SV, senere Ø/R), Skeand 61 R, Klyde 1 R, Vibe 403 T (Raster om natten, de fleste forlader bassinet når det bliver lyst), Sortklire 13 R. Søren Gjaldbæk
Brobyværk (14:00): Fjeldvåge 1 Ø. Peder Blommegård
Fjordmarken (11:30): Isfugl 1 R (Ved pumpestationen). Kresten Madsen
Hofmansgave (11:00): Gråand 1000 R, Stor Regnspove 75 R. Kresten Madsen
Enebærodde (08:00-10:15): Pibeand 385 R, Gråand 1050 R, Hvinand 325 R, Almindelig Ryle 400 FU, Stor Regnspove 91 FU. Kresten Madsen
Vigelsø (09:00-13:45): Grågås 610 R, Krikand 698 R, Gråand 494 R, Havørn 1 FU 3K, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 R AD, Hjejle 2000 R, Vibe 1330 R. Anders Myrtue
Lindøterminalen (11:50): Strandskade 62 R. Ella Mikkelsen
Bregnør Bugt (10:00): Hjejle 600 R (En sæl hyggede sig ved siden af), Strandhjejle 9 R, Almindelig Ryle 300 R, Sjagger 120 R, Ravn 2 FU. Ella Mikkelsen
Munke Mose, Odense (15:50): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Ejby Mølle, Odense (15:10): Bjergvipstjert 1 FU (1.vinterdragt), Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen


          Troldand fra Vejlen, Taasinge

Fredag den 28. oktober 2005

Havekolonien Christianshøj, Svendborg: Stor flagspætte 3, Gærdesmutte 2, Spætmejse 2. Kaj Hansen
Søby, Taasinge (14:00): Hjejle 400 R
Søby Monnet, Taasinge (14:10): Stor Regnspove 6 R
Vejlen, Taasinge (14:30 - 15:00): Lille Lappedykker 8 R, Pibeand 40 R, Krikand 16 R, Troldand 350 R, Blishøne 40 R
Tryggelev Nor (13:00-14:00): Pibesvane 1 R, Kortnæbbet Gås 2 S, Knarand 26 R, Blå Kærhøg 1 R AD hun, Skægmejse 1 R. Søren Gjaldbæk
Dovnsklint (08:00-11:00): Sortstrubet Lom 5 SV, Pibesvane 18 S, Ederfugl 2520 V, Spurvehøg 48 S, Dværgfalk 2 T, Dværgmåge 1 V 1K, Huldue 9 S, Ringdue 10100 S, Hedelærke 2 Ø, Bogfinke/Kvækerfinke 1110 S, Stillits 34 Ø. Søren Gjaldbæk
Keldsnor: Hjejle 140 R. Søren Gjaldbæk
Fakkemose: Huldue 6 R. Søren Gjaldbæk
Arreskov Sø (13:00): Sædgås 1 R, Grågås 550 R (+). Hans Rytter
Espe
(8:30): Bramgås 80. Birgit Nielsen
Sundet, Fåborg (
14:50-15:55): Knarand 47 R, Skeand 137 R. Tim Hesselballe
Nakkebølle Inddæmning
(13:00-14:35): Blisgås 1 R AD (Med 170 Grågæs), Knarand 5 R, Taffeland 274 R, Hættemåge 1400 R, Ravn 2 R. Tim Hesselballe
Bøjden Nor
(10:00-12:30): Pibesvane 7 R AD, Knarand 7 R, Taffeland 265 R, Sortklire 11 R, Mosehornugle 1 R, Skægmejse 5 R, Burfugl 1 R hun (Ringed Teal (Sydamerika) uden ringe!). Tim Hesselballe
Sønderhjørne ( Horne Land )
(08:30-09:50): Huldue 5 R, Ringdue 1300 R, Hedelærke 14 R, Vindrossel 24 R. Tim Hesselballe
Sønderhjørne ( Horne Land )
( 7:45-12:15): Vindrossel 10 TF, Sjagger 40 TF, Misteldrossel 7 TF, Stær 840 SV, Ringdue 710 SV, Huldue 4 SV, Allike 560 SV, Råge 10 SV, Bog/Kvækerfinke 2370 SV, Grønsisken min 40 SV, Grønirisk min 40 SV, Tornirisk 30 SV, Lille Korsnæb 5 SV, Engpiber 31 SV, Rørspurv 2 SV, Sanglærke 360 SV, Hedelærke 10 SV, Musvåge 20 TF, Fjeldvåge 1 V, Spurvehøg 8 SV, Vibe 12 SV, Hættemåge 62 SV
Ederfugl 500 T, Grågås 6 SV, Bramgås 25 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nær Snave (12:00-12:01): Stor Tornskade 1 R. Aage Wichmann
Helnæs Made (10:30-11:45): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Aage Wichmann
Baagøgade - Stige Ø (12:15-14:30): Lille Lappedykker 142 R, Fiskehejre 55 R, Bramgås 250 R, Pibeand 160 R, Krikand 450 R, Spidsand 46 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 1600 R, Hjejle 1400 R, Vibe 700 R, Almindelig Ryle 400 R, Rødben 32 R, Stenpikker 1 R. Kurt Due Johansen, Gregers Johannesen
Slambassinerne - fra Gasenhed Nord: Klyde 8 R. Kurt Due Johansen, Gregers Johannesen


                 Skægmejse Hun Keldsnor Fuglestation

Torsdag den 27. oktober 2005

Svendborgsund ved Iholm (16.45): Lille Lappedykker 42 R, Ederfugl 2 R
Havekolonien Christianshøj, Svendborg
: Gærdesmutte 1, Spætmejse 2, Træløber 1, Grønsisken 4, Blåmejse 2, Stor flagspætte 1, Fuglekonge 2, Bogfinke 6. Kaj Hansen
Brændegaard sø:
Havørn 1 AD. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge:
Kernebider 2. Erik Ehmsen
Sønderhjørne ( Horne Land )
( 7:45-12:15): Vindrossel min 850 SV, Sjagger min 2210 SV, Misteldrossel 11 SV, Sangdrossel 5 R, Hedelærke 18 SV, Sanglærke 23 SV, Bjergvipstjert 5 SV, Engpiber 34 SV, Rørspurv 4 SV, Gulspurv 20 SV, Gråsisken 4 SV
Tornirisk 180 SV, Kernebider 1 TF, Grønsisken 80 SV, Lille Korsnæb 18 SV, Grønirisk 145 SV, Bog/Kvækerfinke 2440 SV, Dompap 10 SV, Råge 24 SV, Allike 90 SV, Stær 200 SV, Spurvehøg 4 SV, Strandhjejle 1 T, Ederfugl 500 T, Bramgås 50 SV, Alk 1 SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Siø
(15:55): Hjejle 150 R. Anna, Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor, Sydlangeland
(15:00-15:20): Pibesvane 1 R, Grågås 300 R, Taffeland 200 R, Troldand 200 R, Vibe 156 R, Stær 250 FU. Anna, Ella Mikkelsen
Klise Nor, Sydlangeland
(14:30): Sjagger 140 FU. Anna, Ella Mikkelsen
Fakkebjerg, Sydlangeland
(12:25-13:10): Blå Kærhøg 1 FU (12.35), Huldue 1 R, Sjagger 100 R, Spurvehøg 1 FU, Misteldrossel 1 R. Anna, Ella Mikkelsen
Søgård Mose:
Fiskehejre 3 R, Pibeand 76 R, Krikand 50 R, Almindelig Ryle 32 FU. Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Sydlangeland
(09:30-12:15): Spidsand 32 S, Blå Kærhøg 1 S (Brun), Spurvehøg 27 S, Dværgfalk 1 S, Ringdue 510 S, Sjagger 250 FU, Misteldrossel 2 S, Stillits 52 FU, Bramgås 32 V, Mørkbuget Knortegås 6 V, Pibeand 76 V, Ederfugl 690 V, Hvinand 6 V, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 S, Engpiber 4 S, Hvid Vipstjert 1 S, Allike 150 S, Kragefugl sp. 240 S, Bogfinke/Kvækerfinke 650 S, Grønsisken 66 S. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg, Sydlangeland
(09:20): Misteldrossel 1 R. Ella Mikkelsen
Kirkendrup
(17:30): Sjagger 150 R. Henrik Andersen
Lindved / Odense:
Ravn 2 OF, Dompap 12 R (Med trompetkald). Lars Andersen
Munke Mose, Odense
(17:30): Vandstær 1 R (Orienterede sig i området, siddende på Havhestens hale!). Helle Hjorth
Slambassinet
(13:15-15:00): Skeand 88 R, Klyde 21 R, Vibe 450 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 2 FU, Almindelig Ryle 8 R, Sortklire 7 R, Rødben 4 R, Hvidklire 6 R, Sangdrossel 2 R. Kell Grønborg, Henrik K. Hansen
Fredskoven , Bogense
(11:55): Isfugl 1 R, Agerhøne 15 F. Jens Bækkelund
Bogense (Put&Take) (17:00): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


       Skærpiber på Nordmolen, Knudshoved færgehavn

Onsdag den 26. oktober 2005

Trappebæksvej, Svendborg (9.00): Silkehale 50 FU. Steen Winkel
Brændegaard sø (10:00-11:30): Krikand 350 R, Havørn 2 R (Ad+1K), Duehøg 1 OF, Fjeldvåge 1 OF, Ravn 2 OF. Torben Møller
Sundet Faaborg (8:50-9:30): Skeand min 100 R/FOU, Knarand 55 FOU, Krikand 4 FOU, Pibeand min 2 R, Troldand 300 R, Taffeland 50 R, Knopsvane 25 FOU, Grønbenet Rørhøne 2 FOU, Blishøne 650 FOU, Skarv 2 R, Toppet Lappedykker 2 FOU, Sjagger 5 T, Vindrossel 3 R, Stillits 10 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Verninge, Tommerup: Bramgås 11 S. Jacob Sterup
Skibhusskoven, Odense (9.05): Bramgås 125 VSV. Børge Rasmussen
Baagøgade - Stige Ø (12:55-14:25): Lille Lappedykker 123 R, Blishøne 1600 R, Klyde 4 R, Hjejle 1100 R, Vibe 425 R, Rødben 28 R, Isfugl 1 R, Stillits 35 R, Snespurv 1 R. Gregers Johannesen
Slambassinerne - fra Gasenhed Nord: Klyde 34 R, Vibe 265 R. Gregers Johannesen
Skovby, Nordfyn (10:30): Hjejle 200 OF. Michael Mosebo Jensen
Roerslev (10:10): Hjejle 160 R. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet (07:50-10:00): Lomvie 2 V, Alk 4 V, Lomvie/Alk 34 V, Tejst 2 (1 Ø + 1 V), Gråsisken 16 V (Sp.). Michael Mosebo Jensen
Abelonelundsvej, Røjle (15:40): Stillits 50 R. Michael Mosebo Jensen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 27/10-05:
                               Kratluskere til træf i Thy
                               Fra Tanzania til Thy for at se på fugle
                              
Fjerkræinfluenza
                               Ugens fugl er mosehornugle

                               Læs om Sibirisk gransanger


          Sangsvaner, Knopsvane + Taffeland

Tirsdag den 25. oktober 2005

Vejlen, Taasinge (15:15 - 16:00): Lille Lappedykker 18 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 50 R, Sangsvane 7 R, Grågås 3 R, Krikand 12 R, Gråand 24 R, Spidsand 4 R, Taffeland 30 R, Troldand 250 R, Blishøne 120 R, Ringdue 12 R, Skægmejse 1 R
Monnet
(16:20 - 16:55): Pibeand 210 R, Spidsand 2 R, Strandhjejle 4 R, Almindelig Ryle 16 R, Stor Regnspove 12 R, Gråkrage 24 R
Ny Gesinge, Taasinge (16:05): Blisgås 8 R, Musvåge 1 R, Vibe 150 R, Hættemåge 600 R
Brændegård Sø (17:00): Fjeldvåge 1 FU. Ella Mikkelsen
Svanninge Bakker (16:15): Blå Kærhøg 1 FU han. Ella Mikkelsen
Sundet Faaborg (11:15-11:45): Skeand min 80 R, Knarand 58 FOU, Krikand min 1 R, Pibeand 10 FOU, Troldand 350 R, Taffeland 40 R, Fiskehejre 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


          Stenpikker med larve

Mandag den 24. oktober 2005

Svendborgsund ved Iholm (16:45): Lille Lappedykker 32 R, Fiskehejre 1 R, Mørkbuget Knortegås 4 AD R, Mørkbuget Knortegås 5 1K R
Svendborg navigationsskole
: Spætmejse 1 R, Gærdesmutte 1 R, Grønsisken 8 R. Kaj Hansen
Espe
(17:45): Enkeltbekkasin 1. Bent Staugaard
Sønderhjørne ( Horne Land )
(7:15-12:00): Natugle 4 SY, Gransanger 2 R, Vindrossel 80 SV, Sjagger 420 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Engpiber 6 SV, Rørspurv 4 SV, Sanglærke 62 SV, Hedelærke 10 SV, Grønirisk 70 SV, Kvækerfinke 350 SV, Grønsisken 40 SV, Tornirisk 15 SV, Gråsisken 10 SV, Dompap 5 SV, Bjergirisk 3 SV, Stær 180 SV, Allike 3800 SV, Råge 30 SV, Ringdue 1610 SV, Huldue 7 SV, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 24 SV, Dværgmåge 2 FOU, Ederfugl 1170 T, Skarv 85 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved (13:00 - 14:30): Rødstrubet Lom 2 V, Ederfugl 3000 R, Sortand 110 R, Fløjlsand 4 R, Svartbag 6 R, Lomvie 3 N, Alk 4 R, Lomvie/Alk 8 R, Snespurv 1 R
Fællesstrand/Tornen (14:00 - 14:30): Fiskehejre 2 R, Strandskade 60 R, Strandhjejle 3 R, Almindelig Ryle 28 R, Stor Regnspove 70 R, Sanglærke 1 OF, Engpiber 8 R
Kerteminde (12:30): Bramgås 150 OF
Knudshoved Færgehavn (09:30 - 11:55): Mørkbuget Knortegås 3 R, Krikand 6 TI, Ederfugl 80 R, Lomvie 2 S, Engpiber 6 OF, Skærpiber 3 R, Stenpikker 1 FU, Allike 1500 TI, Grønirisk 60 R, Stillits 4 R, Bjergirisk 40 R, Gråsisken sp. 5 R, Snespurv 2 R
Østerøsø - Knudshoved (11:15 - 11:55): Bramgås 26 OF, Gravand 2 R, Pibeand 80 R, Krikand 90 R, Spidsand 6 R, Skeand 8 R, Klyde 1 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 34 R, Almindelig Ryle 16 R, Rødben 12 R
Baagøgade - Stige Ø (12:30-14:10): Lille Lappedykker 132 R, Pibeand 275 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 2100 R, Klyde 21 R, Hjejle 1800 R, Vibe 425 R, Rødben 29 R, Stillits 65 R, Bjergirisk 100 R. Gregers Johannesen
Slambassinerne - fra Gasenhed Nord: Skeand 36 R, Vibe 275 R. Gregers Johannesen
Slambassinet (14:00): Vibe 307 R. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgård (15:00): Bramgås 320 R, Klyde 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Flyvesandet (09:30-11:10): Vandrefalk 1 R AD, Stor Regnspove 405 R, Snespurv 3 R. Tim Hesselballe
Flyvesandet (10:40-13:00): Vandrefalk 1 R AD, Alk 1 V, Lomvie/Alk 7 V, Søkonge 2 R, Ravn 1 R, Snespurv 1 R. Søren Gjaldbæk
Gyngstrup: Bomlærke 2 R. Søren Gjaldbæk
Næsbyhoved Broby (16:15): Bramgås 250 S. Søren Gjaldbæk


          Fuglekonge

Søndag den 23. oktober 2005

Ny Gesinge: Ravn 4 OF. Poul Rasmussen
Siø
(15:00): Hjejle 120 R
Brændegård Sø
(09:30 - 11:00): Havørn 3 (2 AD + 1 JUV), Musvåge 3, Fiskehejre 11, Skarv 14, Knopsvane 3, Sangsvane 1, Hættemåge 125, Ravn 19, Gråkrage 17, Allike 14, Vibe 310, Krikand 500, Gråand 60, Toppet Lappedykker 19, Stor Skallesluger 9, Ringdue 11, Stær 2, Bogfinke 12, Halemejse 14, Gransanger 2. Bent Staugaard
Lyø (10:30): Stenpikker 1 R AD han. Richard Burzynski
Sundet, Faaborg (10:45-11:45): Skeand min 110 R, Knarand 53 FOU, Pibeand 12 FOU, Krikand min 1 R, Troldand 300 R, Taffeland 30 R, Knopsvane 30 FOU, Blishøne 600 FOU, Grønbenet Rørhøne min 4 FOU, Toppet Lappedykker 2 FOU, Skarv 2 R, Allike 150 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Keldsnor Fuglestation (07:15 - 14:15): Gærdesmutte 16 RI, Jernspurv 5 1K RI, Rødhals 18 RI, Solsort 1 hun 1K RI, Munk 1 han 1K RI, Gransanger 4 RI, Fuglekonge 244 RI, Skægmejse 1 hun RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 2 1K RI, Træløber 1 RI, Bogfinke 2 hun RI. Dagstotal alle arter: 297. Årstotal alle arter: 2829. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder, Hans Rytter, Jacob Sterup, Erhardt Ecklon [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Gulstav
(07:30 - 14:00): Grågås 500 OF, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R, Spurvehøg 3 S, Musvåge 3 R, Enkeltbekkasin 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Huldue 8 R, Ringdue 300 R, Landsvale 6 R, Sjagger 70 R, Misteldrossel 1 Ø, Skægmejse 23 R, Træløber 1 RI, Allike 600 R, Ravn 1 R
Gulstav
(10:45-12:15): Blå Kærhøg 1 R 1K, Fjeldvåge 1 R, Huldue 8 R, Ringdue 575 SV, Hedelærke 1 V, Vindrossel 20 R, Misteldrossel 6 R, Skægmejse 2 R, Pungmejse 1 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose (10:00): Vandrikse 2 R, Enkeltbekkasin 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Klyde 1 FU, Hjejle 95 R, Skægmejse 19 R. Jacob Sterup
Dovnsklint (07:30-10:20): Blå Kærhøg 1 SØ (Brun), Vandrefalk 1 V AD hun, Huldue 7 SV, Ringdue 3870 SV, Mosehornugle 1 TF, Hedelærke 8 S, Bjergvipstjert 3 SV (Plus 14 hvide), Stor Tornskade 1 TF, Kvækerfinke 245 S, Stillits 49 S, Rørspurv 19 S. Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor
(13:00-14:30): Grågås 720 R, Knarand 58 R, Taffeland 351 R, Enkeltbekkasin 1 R, Skægmejse 1 R. Søren Gjaldbæk
Magleby, Sydlangeland
(14:15): Blå Kærhøg 1 Hun-farvet R.
Tarup Grusgrave
(12:00-13:20): Isfugl 1 R 1K, Lille Korsnæb 10 OF,  Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 10 R, Knopsvane 12 R, Grågås 1 R, Gråand 10 R, Troldand 42 R, Hvinand 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 110 R, Hættemåge 15 OF, Sanglærke 1 OF. Per Rasmussen
Grævlingevæget 66, Nyborg (10:20-10:25): Rød Glente 2 S. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Knudshoved (08:30-12:40): Rød Glente 2 Ø (Ad + 1k kom nordfra og trak ud langs broen 10.40), Vandrefalk 1 TI 1K (Kl. 12.20), Sortgrå Ryle 1 R 1K (På den lange mole), Stenvender 2 R (På den lange mole), Søkonge 1 R (V. stenkysten nord for motorvejen), Stenpikker 1 R, Allike 1050 TI. Tim Hesselballe
Horseklint, Fynshoved (11:10-12:40): Ederfugl 1700 R, Sortand 150 R, Fløjlsand 30 R, Almindelig Kjove 1 R, Dværgmåge 1 N JUV, Ride 3 N JUV, Splitterne 2 N, Lomvie 13 N, Alk 2 N, Lomvie/Alk 4 N. Mogens Ribo Petersen
Flyvesandet Camping (14:00-15:30): Misteldrossel 2 R, Fuglekonge 50 R (Min), Topmejse 14 FU, Træløber 6 FU (Min), Korttået Træløber 3 R. Michael Højgaard Hansen
Jersore (14:50-15:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fjeldvåge 1 R. Gregers Johannesen
Røjle Klint (16:00): Splitterne 2 R. Lars Lindskrog Christiansen
Odense fjord v/Sorthusene (17:05-17:55): Rødben 35 FU. Bjarne Jørgensen                               


       Grønsisken

Lørdag den 22. oktober 2005

Keldsnor Fuglestation (7.30-8.30):Fuglekonge 4 RI. Dagstotal alle arter: 4. Årstotal alle arter: 2532. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Sædballe Strand (12:00): Havørn 1 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Kresten Madsen
Nordenbro (10:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Kresten Madsen
Egsmarken, Horne Sommerland (11:10 - 11:15): Bomlærke 2 R. Erik Damm
Juelsberg skov: Ravn 1 R. Eske Frank Morthensen


          

Fredag den 21. oktober 2005

Espe (12.00): Enkeltbekkasin 1 R. Bent Staugaard
Brændegård Sø
(14:30-16:10): Krikand 210 R, Havørn 3 R (2 ad + 1 1k), Ravn 2 OF, Toppet Lappedykker 33 R, Skarv 45 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 1 R, Gravand 3 FU, Gråand 85 R, Skeand 5 FU, Stor Skallesluger 10 R, Musvåge 5 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 FU, Vibe 225 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Hættemåge 50 R, Svartbag 1 R, Ringdue 5 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 HØ, ,Halemejse 8 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Gråkrage 5 R,Stær 2 OF. Gunnar Jørgensen
Gulstav
: Rød glente 2, Sangsvane 14 sv, Havørn 1 juv (Keldsnor set af Frits Thomsen). Ole Tønder KNF
Keldsnor Fuglestation (7-10.00):Gransanger 1 RI, Fuglekonge 15 RI, Gærdesmutte 2 RI, Munk 1 RI, Jernspurv 2 RI, Solsort 1. Dagstotal alle arter: 22. Årstotal alle arter: 2528. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Tryggelev Nor (15:30-16:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Kresten Madsen
Sønderhjørne (7:15-12:00): Vindrossel 2 SV, Sjagger 5 TF, Engpiber 46 SV, Hvid Vipstjert 2 SV, Gulspurv 14 SV, Rørspurv 5 SV, Tornirisk 60 SV, Lille Korsnæb 7 SV, Stillits 30 SV, Grønsisken 65 SV, Grønirisk 75 SV, Bog/Kvækerfinke 150 SV, Halemejse 20 TF, Blåmejse 10 SV, Sanglærke 8 SV, Stær 1140 SV, Stor Flagspætte 1 TF, Råge 33 SV, Allike 700 SV, Musvåge 4 SV, Almindelig ryle min 1 T, Dværgmåge 2 SØ ( 1k ), Ederfugl 1160 T, Toppet Skallesluger 12 SØ, Hvinand 2 SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Baagø, Stige Ø (11.35-13.30): Lille lappedykker 158 R, Fiskehejre 61 R, Pibeand 280 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 2050 R, Hjejle 1150 R, Vibe 275 R, Rødben 44 R, Ravn 1 R. Gregers Johansen
Slambassiner: Sortklire 12. Gregers Johansen
Gråsten Nor (Marstal, Fyn): Spurvehøg 1 V, Huldue 1 V, Fuglekonge 20 V, Allike 150 V, Sortkrage 6 V, Gråkrage 10 V. Lars Tom-Petersen
Nevre Strand (Ærøskøbing, Fyn): Grågås 600 V, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet V, Grønirisk 40 V. Lars Tom-Petersen
Nørreholm (Marstal, Fyn): Knopsvane 190 V, Pibeand 150 V, Gråand 100 V, Hvinand 6 V, Toppet Skallesluger 20 V, Vibe 50 V, Stor Regnspove 2 V. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær (Ærøskøbing, Fyn): Vandrikse 1 R, Skægmejse 2 V, Rørspurv 8 V. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke (Ærøskøbing, Fyn): Bramgås 7 V, Ederfugl 90 V, Ederfugl 80 Ø, Toppet Skallesluger 2 Ø, Spurvehøg 3 S, Musvåge 2 V, Tårnfalk 1 FU, Ravn 1 V, Bogfinke/Kvækerfinke 75 S. Lars Tom-Petersen


           Fuglekonge

Torsdag den 20. oktober 2005

Egebjerg bakker ved Rødme Svinehaver (16:30 - 17:15): Rød Glente 1 N, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R
Havekolonien Christianshøj, Svendborg
: Gærdesmutte 2, Bogfinke 6, Blåmejse 2, Træløber 1, Fasan 1, Fuglekonge 3. Kaj Hansen
Vejlen, Taasinge
(11:15): Lille Lappedykker 22 R, Sangsvane 11 R, Pibeand 300 R, Knarand 5 R, Taffeland 30 R, Troldand 60 R, Musvåge 2 R, Hjejle 14 OF, Skægmejse 1 R
Brændegård Sø
(15:10-16:50): Krikand 170 R, Havørn 2 R (1 AD, 1 1K), Ravn 5 OF. Jørgen og Ella Mikkelsen
Espe
: Svaleklire 1, Hjejle 1 S, Allike 30, Sort Egern 1. Bent Staugaard
Siø
(14:30): Hjejle 250 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Siø
(11:30): Mørkbuget Knortegås 40 R, Hjejle 150 R
Dovns Klint, Sydlangeland
(07:45-11:30): Kortnæbbet Gås 14 S, Ederfugl 1590 V, Spurvehøg 21 S, Vandrefalk 1 TF, Huldue 5 S, Ravn 2 TF. Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(07:30 - 08:50): Mørkbuget Knortegås 4 V, Spidsand 4 V, Ederfugl 600 V, Sortand 2 V, Hvinand 1 V, Toppet Skallesluger 10 V, Spurvehøg 16 S, Spurvehøg 2 S, Musvåge 2 TF, Tårnfalk 2 R, Vandrefalk 1 JUV R, Huldue 11 S, Ringdue 150 S, Engpiber 6 S, Hvid Vipstjert 5 Ø, Hvid Vipstjert 4 Ø, Vindrossel 1 TF, Musvit 14 S, Allike 80 TF, Ravn 2 TF, Stær 200 S, Bogfinke 250 S, Grønirisk 60 S, Stillits 12 S
Gulstav (09:00 - 10:05):Kortnæbbet Gås 14 OF, Spurvehøg 3 S, Musvåge 1 R, Ringdue 50 S, Landsvale 1 R, Stær 40 R
Keldsnor Fuglestation (07.00-10.00): Jernspurv 1 AD RI, Fuglekonge 6 RI. Dagstotal alle arter: 7. Årstotal alle arter: 2506. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder & Erhardt Ecklon [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Nørreballe Nor, Sydlangeland (13:10-14:00): Sædgås 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Fakkebjerg, Sydlangeland
(12:00): Stor Tornskade 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Tryggelev By (11:15): Fjeldvåge 1 FU
Tryggelev Nor (12:00-12:15): Rørdrum 1 OF. Allan Østergaard
Fredmosen
(09:00): Stor Tornskade 1 R. Kresten Madsen
Keldsnor:
Vandrefalk 1 FU (Jagtede krikænder). Kresten Madsen
Sønderhjørne
(7:15-10:00): Sangdrossel 5 R, Rødhals 8 R, Bjergvipstjert 4 SV, Engpiber 15 SV, Gulspurv 7 SV, Rørspurv 2 SV, Tornirisk 40 SV, Bjergirisk 10 SV, Bog/Kvækerfinke 50 SV, Grønirisk 20 SV, Lille Korsnæb 3 SV, Grønsisken 25 SV, Stær 520 SV, Allike 40 SV, Spurvehøg 2 SV, Blå Kærhøg 2 SV ( br ), Dværgmåge 2 SØ ( 1 1k ), Stor Regnspove 1 S, Sortstrubet Lom 1 SØ, Ederfugl 1340 T, Toppet Skallesluger 8 SØ, Sortand 3 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Østerøsø - Knudshoved (06:45-12:05): Pibesvane 1 R, Bjergvipstjert 1 OF. Lars Hansen, Per Rasmussen
Knudshoved (07:30-12:00): Pibesvane 1 R, Klyde 1 R, Dværgmåge 10 R (8 1k, 2 ad R/S), Alk 1 S, Mosehornugle 1 R (Slipshavns enge). Søren Gjaldbæk
Højrupgaard Put & Take: Rød Glente 1 FU. Michael Bjerregaard
Maden på Helnæs (10:00-12:00): Kortnæbbet Gås 4 R, Pibeand 150 R, Fjeldvåge 1 FU, Ravn 2 FU. Leif Bisschop-Larsen
Helnæs Bugt ved Bo Bakker (09:30): Dværgmåge 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Mågeøerne (ø-obs.) (07:45-09:45): Strandskade 110 FU, Hjejle 350 R, Strandhjejle 18 FU, Rødben 55 FU. Michael Højgaard Hansen


        Blisgæs og Kortnæbbet gæs

Onsdag den 19. oktober 2005.

Vejlen, Taasinge (09:00-10:00): Pibesvane 18 FU, Pibeand 260 FU. Leif Bisschop-Larsen
Longelse Sønderskov
(15:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Leif Bisschop-Larsen
Ørnehøj, Sydlangeland
(16:15): Dværgfalk 1 FU. Jørgen og Ella Mikkelsen
Kelsnor, Sydlangeland
(14:10-15:15): Hjejle 120 R, Sortklire 12 FU. Jørgen og Ella Mikkelsen
Fakkebjerg, Sydlangeland (
11:45-14:00): Bramgås 270 SV, Havørn 1 OF 4K (13.00), Stor Tornskade 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Sydlangeland
(07:30-11:00): Blisgås 13 SV, Spidsand 40 V, Ederfugl 2190 V, Lærkefalk 1 S, Hjejle 200 R (Kelsnor), Huldue 13 S, Ringdue 1900 S, Hedelærke 9 S, Misteldrossel 2 S, Laplandsværling 1 S. Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation
(07.00-11.00): Gærdesmutte 7 RI, Vindrossel 1 RI, Fuglekonge 28 RI. Dagstotal alle arter: 36. Årstotal alle arter: 2499. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Dovns Klint (08.30-11.15): Rødstrubet Lom 4 SV, Kortnæbbet Gås 4 S, Blisgås 15 V, Blisgås 4 Ø, Grågås 47 S, Bramgås 237 V, Mørkbuget Knortegås 32 V, ,Pibeand 130 V Ederfugl 600 V, Fløjlsand 2 V, Spurvehøg 9 S, Musvåge 2 R, Hjejle 400 R, Huldue 6 S, Huldue 7 R, Ringdue 2900 S, Hedelærke 10 S, Sanglærke 16 S, Landsvale 1 S, Engpiber 12 S, Misteldrossel 2 S, Bogfinke 400 S, Stillits 23 TF, Laplandsværling 1 S
Dovns Klint: Mørkbuget Knortegås 39 SV, Spurvehøg 15 S, Huldue 34 S, Allike 460 S. Arne Bruun
Ristinge Hale: Bramgås 10 R, Bramgås 50 V, Blå Kærhøg 1 1K SV, Stor Regnspove 30 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor: Grågås 180 N, Bramgås 70 V. Arne Bruun
Fredmosen (12:30): Stor Tornskade 1 R. Kresten Madsen
Sønderhjørne og Horne Land (7:15-12:00): Natugle 1 SY, Vindrossel 3 SV, Misteldrossel 17 SV, Sjagger 60 SV, Engpiber 12 SV, Rørspurv 3 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Kvækerfinke min 40 SV, Bog/Kvækerfinke 640 SV,Grønsisken min 10 SV, Grønirisk 40 SV, Lille Korsnæb 1 SV, Tornirisk 40 SV, Stær 280 SV, Hedelærke 1 SV, Sanglærke 144 SV, Allike 360 SV, Råge 27 SV, Huldue 4 SV, Ringdue 20 SV, Musvåge 6 TF, Spurvehøg 4 SV, Dværgmåge 23 SØ, Ederfugl 1300 T, Sortand 10 SØ, Bramgås 110 SV, Grågås 20 Ø, Toppet Skallesluger 16 SØ, Alk/Lomvie 6 T.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense Å, Munke Mose (16:00): Vandstær 1 R. Martin S. Nielsen
Baagøgade - Stige Ø (09:35-12:30): Lille Lappedykker 186 R, Fiskehejre 110 R, Grågås 675 R, Bramgås 285 R (Heraf 130 S), Pibeand 410 R, Spidsand 28 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Blishøne 2100 R, Hjejle 150 R, Stillits 27 R. Gregers Johannesen
Slambassinerne - fra Gasenhed Nord: Skeand 32 R, Sortklire 12 R. Gregers Johannesen
Knudshoved Nordstrand (13:00-15:30): Lomvie 1 R, Alk 1 S, Lomvie/Alk 9 S, Bjergvipstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Grønirisk 50 R. Thomas Hellesen


 DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 13/10-05:
                               Første nat i det fri er farligst
                              
Ugens fugl er dværgfalk


       Almindelig fuglekonge 

Tirsdag den 18. oktober 2005.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 86 R, Fiskehejre 32 R, Gråand 42 R
Nyborg: Musvåge 12 V, Alkefugl sp. 1 R
Østerøsø - Knudshoved, Nyborg: Pibeand 32 R, Vibe 110 R, Almindelig Ryle 28 R, Engpiber 4 R, Fuglekonge 12 R, Rørspurv 2 R
Keldsnor Fuglestation
(07.00-11.00): Gærdesmutte 8 RI, Rødhals 5 RI, Sangdrossel 2 RI, Munk 2 RI, Fuglekonge 8 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 1 RI. Dagstotal alle arter: 27. Årstotal alle arter: 2473. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Tryggelev Nor, Sydlangeland
(14:15-16:00): Knarand 21 R, Spidsand 32 R, Blå Kærhøg 1 FU, Fiskeørn 1 R, Dværgfalk 1 R, Skægmejse 2 HØ. Jørgen og Ella Mikkelsen
Klise Nor, Sydlangeland
(14:00): Fjeldvåge 1 S. Jørgen og Ella Mikkelsen
Fakkebjerg, Sydlangeland
(11:30-13:30): Bramgås 300 V, Rød Glente 3 S, Fjeldvåge 1 S, Stor Tornskade 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Sydlangeland
(07:30-11:00): Bramgås 1100 V, Ederfugl 3760 V, Huldue 7 S, Ringdue 1800 S, Stillits 26 FU, Grønsisken 135 S. Jørgen og Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning:
Lille Lappedykker 57 R, Hjejle 370 R, Dobbeltbekkasin 32 R, Isfugl 1 R, Skægmejse 5 R. Niels Bomholt
Sønderhjørne og Horne Land
(7:15-14:15): Natugle 1 SY, Vindrossel 23 SV, Misteldrossel 6 SV, Gulspurv 10 SV, Rørspurv 8 SV, Engpiber 5 SV, Hvid Vipstjert 3 SV, Råge 140 SV, Allike 1000 SV, Sanglærke 24 SV, Stær 390 SV, Grønirisk 40 SV, Tornirisk 10 SV, Bog/Kvækerfinke 330 SV, Lille Korsnæb 3 SV, Blåmejse 10 SV, Landsvale 1 SV, Ringdue 480 SV, Huldue 2 SV, Spurvehøg 3 SV, Musvåge 53 SV, Grågås 11 SV, Bramgås 41 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (12:30-14:00): Fjeldvåge 1 Ø, Vandrefalk 1 SV JUV, Hjejle 690 R, Lille Lappedykker 14 R, Spurvehøg 3 SV, Spurvehøg 1 R, Musvåge 43 SV, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Tårnfalk 1 SV, Vibe 200 R, Sortklire 1 R, Rødben 12 R. Michael Bjerregaard
Sundet, Faaborg (11:20): Rørdrum 1 R (Set flyvende. Landede i yderste rørbræmme ud for tidligere skydeplads, N-side af søen.). Lars Bonne Rasmussen
Knudshoved (09:00-13:30): Blå Kærhøg 1 TI, Musvåge 186 TI (Fra ca. 11.45-13), Allike 550 TI. Ivan Sejer Beck, Thomas Hellesen
Stegø Mølle (11:00): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Grønløkken, Bogense (10:30): Ravn 3 OF. Jens Bækkelund, Michael Højgaard Hansen


          Lille korsnæb

Mandag den 17. oktober 2005.

Thurø By m.m.: Blisgås 1 SV, Bramgås 1874 SV, Mørkbuget Knortegås 75 SV, Gås sp. 340 SV, Pibeand 138 SV, Spurvehøg 16 SV, Musvåge 304 SV, Tårnfalk 2 R, Dværgfalk 1 SV, Ringdue 110 R. Arne Bruun
Ulbølle: Bramgås 95 V, Spurvehøg 1 R. Michael Bjerregaard
Lundby
: Rød Glente 2 R. Michael Bjerregaard
Keldsnor Fuglestation (07.00-11.00):Gærdesmutte 3 RI, Jernspurv 3 RI, Rødhals 9 RI, Solsort 1 RI, Gransanger 4 RI, Fuglekonge 28 RI, Blåmejse 2 RI, Kvækerfinke 1 RI, Stor Gråsisken 1 RI. Dagstotal alle arter: 52. Årstotal alle arter: 2446. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Ristinge-Halvøen
(15:30-17:15): Bramgås 4850 V, Blå Kærhøg 1 R, Hjejle 400 R. EM, Marie, Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor (14:30-15:00): Bramgås 1570 V, Taffeland 250 R, Rød Glente 1 R. EM, Marie, Leif Bisschop-Larsen
Klise Nor (14:15): Fjeldvåge 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav-Søgård (14:00): Bramgås 430 V, Rød Glente 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Ristinge Hale (13:30-16:30): Bramgås 31110 V (Trækket var i gang da jeg kom og var ikke slut da jeg tog afsted), Mørkbuget Knortegås 383 V, Rød Glente 1 S, Duehøg 1 S, Fjeldvåge 1 S, Hjejle 750 OF, Misteldrossel 3 R. Michael Bjerregaard
Ristinge Klint, Sydlangeland (15:30-17:30): Bramgås 4200 V. Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor (12:30): Grågås 500 R, Pibeand 150 R. Leif Bisschop-Larsen
Fakkebjerg (11:00-13:00): Bramgås 2525 V, Rød Glente 1 R, Rød Glente 3 V, Fjeldvåge 1 R, Dværgfalk 1 S. . Ella og Jørgen Mikkelsen, Michael Bjerregaard
Knudshoved (10:15-14:30): Kortnæbbet Gås 15 SV, Rød Glente 2 TI, Blå Kærhøg 1 TI, Duehøg 1 TI, Musvåge 472 TI (105 efter 13.30), Fjeldvåge 6 TI (2 efter 13.30), Rødtoppet Fuglekonge 1 RI (Ringm. af Lars Hansen ved 9tiden i omr. ved fyret.). Thomas Hellesen
Dovns Klint, Sydlangeland (07:00-10:50): Mørkbuget Knortegås 611 SV, Ederfugl 3380 SV, Rød Glente 1 S, Dværgfalk 1 S, Huldue 1 S, Ringdue 3805 S, Bjergvipstjert 1 S, Misteldrossel 10 S, Bogfinke/Kvækerfinke 1240 S, Stillits 110 S, Grønsisken 152 S, Gråsisken 23 S, Laplandsværling 1 S. Ella og Jørgen Mikkelsen, Michael Bjerregaard mfl
Dovns Klint (09:30-12:30): Knortegås 480 V, Dværgfalk 1 S, Huldue 3 S, Ringdue 2400 S, Hedelærke 1 S, Allike 620 S, Kvækerfinke 185 S (Incl. nogle bogfinker). EM, Marie, Leif Bisschop-Larsen
Sønderhjørne og Horne Land ( 7:15-15:15 ): Natugle 1 SY, Vindrossel 10 SV, Misteldroseel 2 SV, Engpiber 15 SV, Rørspurv 4 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 3 SV, Bog/Kvækerfinke 230 SV, Grønirisk 30 SV, Tornirisk 10 SV, Hedelærke 2 SV, Sanglærke 13 SV, Blåmejse 35 SV, Stær 600 SV, Huldue 2 SV, Ringdue 360 SV, Allike 1520 SV, Råge 70 SV, Blå Kærhøg 4 SV ( br ), Musvåge 453 SV, Spurvehøg 2 SV, Dværgfalk 1 ad han SV, Skarv 25 SV, Bramgås 30 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense Kanal v/Fynsværket (09:15): Mudderklire 1 R. Gregers Johannesen
Knudshoved+Østerø sø (07:30-13:30): Pibesvane 1 R, Kortnæbbet Gås 15 S, Grågås 514 R (450 R, 64 S), Pibeand 200 S, Rød Glente 1 SV, Blå Kærhøg 1 SV, Musvåge 367 SV, Fjeldvåge 4 SV, Allike 600 SV, Lille Gråsisken 10 R. Ivan Sejer Beck, Søren Gjaldbæk
Odense Fjord (10:10-10:25): Pibeand 185 R, Blishøne 1500 R. Gregers Johannesen
Slambassinerne (09:35-10:10): Krikand 160 R, Skeand 51 R, Klyde 8 R, Sortklire 21 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (11:00-11:35): Pibeand 158 R. Gregers Johannesen
Stegø Mølle (10:45-11:15): Blå Kærhøg 1 FU, Isfugl 1 FU. Suzette Frydensberg


       

Søndag den 16. oktober 2005.

Hvidkilde på Sydfyn (10:00-10:45): Musvåge 195 T. Ivan Sejer Beck
Tved
(09.30-12.00): Musvåge 53, Rød Glente 1 (12.45), Ravn 1, Musvåge 1 (13.15). Knud Mortensen
Havekolonien Christianshøj: Grædresmutte 3, Løvsanger 1, Blåmejse 2, Grønirisk 5, Stor flagspætte 1, Spætmejse 1. Kaj Hansen
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup (10:00-11:30): Hjejle 130 R. Gunnar Jørgensen
Gudbjerg
(16:40-16:50): Rød Glente 5 SV. Leif Bisschop-Larsen
Siø (08:45): Hjejle 1000 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fakkebjerg (11:15-13:35): Rød Glente 2 V, Musvåge 765 V. Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation (07:00 - 11:30): Gærdesmutte 14 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 12 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 2 RI, Vindrossel 1 RI, Munk 1 hun 1K RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 31 RI, Blåmejse 5 RI, Dagstotal alle arter: 70. Årstotal alle arter: 2384. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder og Jacob Sterup Andersen [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Bøjden Nor (13:15-15:20): Hjejle 375 R, Sortklire 18 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård sø (13:00-13:45): Havørn 2 R AD (Gav også flyveopvisning), Havørn 1 R JUV, Vibe 250 R. Rudi Semrau Jensen
Baagøgade - Stige Ø (11:35-13:15): Lille Lappedykker 167 R, Grågås 675 R (Vigelsø), Pibeand 261 R, Blishøne 1300 R, Hjejle 1175 R (Vigelsø), Vibe 325 R (Vigelsø), Sandløber 1 R, Almindelig Ryle 250 R (Vigelsø), Rødben 27 R, Stillits 26 R. Gregers Johannesen
Nærå Strand (08:15-10:45): Pibeand 175 R, Vandrefalk 1 R AD, Strandskade 66 FU, Hjejle 250 R, Strandhjejle 232 FU (Det var mange !), Islandsk Ryle 19 FU, Almindelig Ryle 1450 FU, Lille Kobbersneppe 52 R, Stor Regnspove 526 FU (!), Vindrossel 20 OF. Michael Højgård Hansen
Mågeøerne (ø-obs) (13:30-16:15): Blå Kærhøg 1 FU hun, Strandskade 121 FU, Stor Regnspove 50 FU, Rødben 86 FU. Michael Højgård Hansen
Havet n. f. Æbelø (10:00-13:00): Ederfugl 1300 R. Jens Bækkelund
Vaden v. Jersore (09:00): Almindelig Ryle 310 R, Rødben 43 R. Jens Bækkelund


Lørdag den 15. oktober 2005.

Bøjden Nor (16:00-17:30): Taffeland 310 R, Blå Kærhøg 1 V, Hjejle 450 R, Islandsk Ryle 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø (12:45-16:15): Krikand 160 R, Havørn 3 FU (2 ad + 1 1 k - ad fangede 1 fisk så stor at den måtte svømme i land med fisken), Vibe 300 R, Ravn 1 HØ. Aage Wichmann, Gunnar Jørgensen
Keldsnor Fuglestation: Gærdesmutte 8 RI, Jernspurv 6 RI, Rødhals 66 RI, Solsort 6 RI, Sangdrossel 4 RI, Vindrossel 4 RI, Munk 3 RI, Gransanger 7 RI, Fuglekonge 53 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 5 RI, Bogfinke 1 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal alle arter: 170. Årstotal alle arter: 2314. Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Slambassinet (11:15): Klyde 2 R (Set fra Stige Ø). Anthony Carter
Østerø sø (08:30): Grågås 700 R. Lars Hansen, Per Rasmussen
Stige Ø (08:30-11:30): Lille Lappedykker 101 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun). Anthony Carter
Knudshoved (06:30-14:20): Musvåge 130 TI, Huldue 4 TI, Sanglærke 300 TI (+), Engpiber 210 TI (+), Bjergvipstjert 2 TI, Allike 815 TI. Thomas Nielsen, Lars Hansen, Per Rasmussen


      Stenpikker

Fredag den 14. oktober 2005.

Thurø (12.50): Bramgås 46 V
Vejlen ,Taasinge
: Lille Lappedykker 43 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 38 R, Grågås 14 OF, Pibeand 136 R, Krikand 83 R, Gråand 56 R, Spidsand 13 R, Taffeland 7 R, Troldand 74 R, Hvinand 1 R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 264 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Sortklire 4 R, Hættemåge 79 R, Sølvmåge 5 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Bynkefugl 1 R, Skægmejse 14 R. Poul Rasmussen
Brændegård sø (11:00-12:30): Rød Glente 2 T, Havørn 3 R (2 ad. & 1 1K), Misteldrossel 2 OF, Ravn 1 OF. Svendborg naturskole, Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (8:20-9:00): Skeand 250 FOU, Knarand 30 FOU, Pibeand 12 FOU, Gråand 30 FOU, Troldand 50 R, Taffeland 15 R, Knopsvane 25 FOU, Grågås ( flok hørt ved solopgang ), Blishøne 650 FOU, Vandrikse 1 SY, Toppet Lappedykker 4 FOU, Skarv 2 FOU Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knudshoved, Nyborg (07:00-13:50):Sortstrubet Lom 1 S, Mørkbuget Knortegås 3 S, Hvinand 1 V, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet TI, Spurvehøg 9 TI, Musvåge 21 TI, Dværgfalk 1 TI, Vandrefalk 1 1K TI, Trane (10:17) 1 TI, Middelhavssølvmåge 1 1K R, Sanglærke 100 TI, Engpiber 130 TI, Bjergvipstjert 1 TI, Hvid Vipstjert 1 TI, Allike 238 TI, Stær 770 TI, Bogfinke 490 TI. Per Rasmussen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 60 R, Grågås 293 R, Bramgås 5 R, Gravand 4 R, Pibeand 68 R, Gråand 55 R, Spidsand 8 R, Skeand 10 R, Strandhjejle 4 R, Vibe 100 R, Almindelig Ryle 50 R, Sortklire 2 R, Rødben 4 R, Rørspurv 5 R. Per Rasmussen
Ølundgaard Inddæmning (11:00-11:45): Grågås 650 R, Bramgås 342 R, Pibeand 180 R, Klyde 1 R, Stor Regnspove 72 R. Gregers Johannesen
Firtalsstranden (10:30-11:00): Skarv 600 OF (1 stor flok), Silkehejre 1 R (Sad på toppen af en pæl), Pibeand 660 R, Krikand 194 R, Skeand 28 R, Strandhjejle 12 R, Vibe 288 R, Almindelig Ryle 220 R, Stor Regnspove 142 R. Gregers Johannesen
Ørritslev Skov (10:20): Ravn 1 R. Gregers Johannesen
Pumpehus, Strandager (10:05): Isfugl 1 R. Gregers Johannesen
Slambassinerne (09:20-10:00): Krikand 168 R, Skeand 76 R, Klyde 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 21 R, Sortklire 29 R, Hvidklire 12 R, Rørspurv 18 R. Gregers Johannesen
Røjle Bygade 102, Middelfart (15:00): Blå Kærhøg 1 S AD hun. Michael Mosebo Jensen


      Bramgås

Torsdag den 13. oktober 2005.

Thurø Rev (13:45 - 14:30): Skarv 48 R, Bramgås 2 R, Mørkbuget Knortegås 32 R, Pibeand 30 R, Ederfugl 500 R, Strandhjejle 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Stor Regnspove 1 R, Svartbag 22 R, Engpiber 3 R, Stenpikker 1 R, Grønirisk 20 R, Gulspurv 3 R
Brændegård Sø
(07:40-10:20): Krikand 200 R, Havørn 2 R 1K, Duehøg 1 OF, Ravn 2 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø (15:50-16:20): Krikand 180 R, Vibe 260 R. Ella Mikkelsen
Siø (15:10): Hjejle 300 R, Vibe 250 R. Ella Mikkelsen
Siø (14:30): Hjejle 500 R. Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation: Gærdesmutte 9 RI, Jernspurv 3 RI, Rødhals 1 RI, Munk 4 RI, Gransanger 13 RI, Fuglekonge 16 RI, Blåmejse 2 RI, Træløber 1 RI, Gulspurv 2 RI Dagstotal alle arter: 51. Årstotal alle arter: 2020. Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm
Tryggelev (13:30): Musvåge 51 S. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg Langeland (11:30-13:15): Blisgås 10 OF, Rød Glente 2 S, Havørn 1 R JUV, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Musvåge 142 S, Vandrefalk 1 R hun (Fløj mod Lunden), Spurvehøg 15, Tårnfalk 1. Poul Rasmussen
Barager /Nebbe (08:45): Dværgfalk 1 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Dovnsklint (07:25-13:10): Sædgås 11 SV, Ederfugl 2215 V, Rød Glente 4 SV, Havørn 1 SV (2-3 k), Blå Kærhøg 2 SV (1 ad han, 1 ad hun), Spurvehøg 117 S, Musvåge 164 S, Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 1 SV AD hun (Rastede ½ time), Huldue 37 S, Ringdue 2642 S, Hedelærke 1 S, Engpiber 136 S, Bjergvipstjert 3 S (Plus 36 hvide), Misteldrossel 1 Ø, Halemejse 40 R, Bogfinke/Kvækerfinke 3470 R, Stillits 78 S, Grønsisken 152 S, Tornirisk 94 T, Rørspurv 32 S. Søren Gjaldbæk
Dovns Klint (08:10-14:00): Kortnæbbet Gås 11 V, Rød Glente 3 S, Havørn 1 TF, Blå Kærhøg 2 S (Han + brun), Spurvehøg 88 S, Musvåge 251 S, Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 1 FU (Slog en krikand), Ringdue 1300 S, Hedelærke 1 S, Halemejse 24 R, Bogfinke 2400 S, Stillits 50 R. Ella Mikkelsen
Sdr. Longelse (08:00-10:45): Blå Kærhøg 2 R (Brune), Blå Kærhøg 2 R (Brune). Poul Rasmussen
Sønderhjørne og Horne Land ( 7:00-12:30): Natugle 1 SY, Munk 1 R, Vindrossel 7 SV/R, Sangdrossel 15 SV/R, Misteldrossel 11 SV, Sjagger 1 TF, Hvid Vipstjert 24 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Skovpiber 3 SV, Engpiber 18 SV, Rørspurv 26 SV, Gulspurv 15 SV, Stillits 20 SV, Grønsisken 40 SV, Bog/Kvækerfinke 2180 SV, Tornirisk 70 SV, Grønirisk 110 SV, Stær 1710 SV, Blåmejse 50 SV, Ringdue 1760 SV, Huldue 5 SV, Tyrkerdue 11 TF, Allike 640 SV, Råge 16 SV, Landsvale 1 SV, Sanglærke 210 SV, Hedelærke 8 SV, Spurvehøg 2 SV, Musvåge 4 TF, Vibe 15 SV, Alk 1 SØ, Skarv 10 SV, Grågås 60 SV, Knortegås 17 SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knudshoved (07:20-12:00): Ringdue 1600 TI, Hedelærke 7 TI, Engpiber 140 TI, Bjergvipstjert 2 TI, Allike 730 TI. Tim Hesselballe


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 6/10-05:
                               Klare kriterier for nationalparker
                               Russiske sangfugle på afveje; men ingen på Fyn :-(
                               Ruser er dødsfælder for småfugle
                               Ugens fugl er islandsk ryle


        Lille lappedykker

Onsdag den 12. oktober 2005.

Kogtved - Thurø (07.10-07.45): Husrødstjert 2 Han SY, Topmejse 2 HØ, Gransanger 3 HØ, Fuglekonge 4 HØ
Vejlen, Taasinge (16:15 - 16:50): Lille Lappedykker 18 R, Pibeand 16 R, Spidsand 8 R, Troldand 300 R, Blishøne 30 R, Hjejle 300 OF, Gransanger 3 R, Skægmejse 1 HØ, Stær 60.
Keldsnor Fuglestation: Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 3 RI, Rødhals 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 6 RI, Rørspurv 1 RI Dagstotal alle arter: 16. Årstotal alle arter: 1969. Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Fakkebjerg (12.30-13.30): Havørn 1 1k. (Havørn 2 gange i Søgård Mose. Sidste gang
blev den siddende på jorden. Den sad der stadig da jeg kørte. Den manglede fjer i højre vinge). Knud Mortensen
Gulstav (15:30-16:30): Spurvehøg 25 S, Dværgfalk 8 S, Lærkefalk 2 R (Østerskov og Søgård), Huldue 12 S. Ole Goldschmidt
Ørnehøj, Gulstav (12:40-14:30): Havørn 1 R 1K (Samme fugl som forgående dage), Spurvehøg 72 S, Dværgfalk 1 S (Kl. 14.00). Michael Bjerregaard
Dovns Klint, Sydlangeland: Ederfugl 70 V, Blå Kærhøg 1 R, Blå Kærhøg 1 han S, Spurvehøg 35 S, Musvåge 103 S, Lærkefalk 1 JUV S, Huldue 6 S, Ringdue 1800 S, Landsvale 7 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Sydlangeland (10:30-12:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun fugl), Spurvehøg 35 S, Musvåge 103 S, Lærkefalk 1 R JUV, Ringdue 1800 S. Ella Mikkelsen, Flere ukendte, Michael Bjerregaard
Dovns Klint, Sydlangeland (07:15-09:00): Ederfugl 1930 SV, Spurvehøg 25 TF, Huldue 9 S, Hedelærke 1 S, Stær 1033 S, Bogfinke/Kvækerfinke 2010 S, Stillits 75 S. Michael Bjerregaard
Buhns Banke, Sydlangeland (07:00-11:30): Havørn 1 R 1K (11:30 over nordlig del Keldsnor), Blå Kærhøg 1 S (Brunfarvet). Jan Holm Jensen
Keldsnor, Sydlangeland: Grågås 900 R, Bramgås 46 R, Havørn 1 JUV R, Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Sønderhjørne og Horne Land (7:00-13:00): Natugle 1 SY, Misteldrossel 3 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 13 SV, Engpiber 60 SV, Rørspurv 35 SV, Kvækerfinke min 50 SV, Bog/Kvækerfinke 3770 SV, Grønsisken 150 SV, Lille korsnæb 5 SV, Grønirisk 100 SV, Tornirisk 250 SV, Ringdue 1600 SV, Huldue 9 SV, Stor Tornskade 1 R, Allike 400 SV, Landsvale 6 SV, Stær 1430 SV, Hedelærke 13 SV, Sanglærke 246 SV, Blå Kærhøg 1 SV ( br ), Spurvehøg 2 SV, Musvåge 4 TF, Almindelig Ryle 7 SV, Skarv 40 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Baagøgade - Stige Ø (12:20-13:40): Lille Lappedykker 182 R, Pibeand 345 R, Blå Kærhøg 2 R (Brune), Blishøne 1700 R, Stillits 31 R. Gregers Johannesen


        Blisgæs over Fakkebjerg

Tirsdag den 11. oktober 2005.

Svendborg Sund ved Strandvænget (15.10): Bramgås 45 V. Niels Andersen
Brændegård Sø
(13:30): Krikand 500 R (+), Vibe 550 R (+). Hans Rytter
Siø (13:00): Hjejle 500 R (+). Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Keldsnor Fuglestation (07:00 - 12:00): Gærdesmutte 5 RI, Jernspurv 3 RI, Rødhals 3 RI, Sangdrossel 2 RI, Rørsanger 1 RI, Munk 2 RI, Gransanger 11 RI, Fuglekonge 5 RI, Musvit 1 RI, Rørspurv 2 RI. Dagstotal alle arter: 36. Årstotal alle arter: 1953. Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm og Hans Rytter [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Dovns Klint (13:00 - 15:00): Mørkbuget Knortegås 24 V, Ederfugl 90 V, Rørhøg 1 S, Spurvehøg 32 SØ, Musvåge 104 SØ, Lærkefalk 1 FU, Vandrefalk 1 S, Landsvale 10 S, Engpiber 2 S, Bogfinke 400 S, Stillits 40 S. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg (12:00): Havørn 1 R 1K. Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Buhn\'s Banke, Keldsnor (06:30-11:30): Rød Glente 7 S, Musvåge 142 S, Dværgfalk 1 S (11:00), Ringdue 630 S, Bjergvipstjert 1 S. Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Søgård Mose (14:30): Havørn 1 R AD (I kraftig svingfjersfældning). Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor (14:45-17:40): Knarand 131 R, Krikand 226 R, Spidsand 54 R, Skeand 35 R, Taffeland 318 R, Blå Kærhøg 1 R AD hun, Dværgfalk 1 R, Skægmejse 6 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Spidsand 32 R, Vibe 380 R. Ole Goldschmidt
Sønderhjørne og Horne Land (7:00-13:30): Natugle 1 SY, Sangdrosssel 10 SV/R, Gulspurv 10 SV, Rørspurv 21 SV, Engpiber 40 SV, Hvid Vipstjert 14 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Stær 630 SV, Bog/Kvækerfinke 3800 SV, Lille Korsnæb 22 SV, Bjergirisk 10 SV, Stillits 10 SV, Tornirisk 70 SV, Grønsisken 50 SV, Grønirisk 50 SV, Ringdue 610 SV, Huldue 7 SV, Allike 150 SV, Råge 17 SV, Hedelærke 19 SV, Sanglærke 23 SV, Blåmejse 35 SV, Landsvale 14 SV, Rød Glente 1 TF, Musvåge 24 SV, Tårnfalk 2 SV, Spurvehøg 4 SV, Ederfugl 100 T, Grågås 7 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tarup Grusgrave: Sildemåge 1 OF. Per Rasmussen
Vigelsø (16:30-18:30): Lille Lappedykker 1 SY,, Fiskehejre 10 R, Grågås 300 R, Bramgås 200 R, Gravand 3 R, Pibeand 33 R, Knarand 4 R, Gråand 550 R, Skeand 8 R, Troldand 10 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Almindelig Ryle 25 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Ringdue 25 R, Skærpiber 1 R,  Krikand 200 R, Gråand 550 R, Vandrefalk 1 R, Klyde 2 R, Hjejle 500 R (Min), Strandhjejle 20 R, Vibe 1000 R, Huldue 1 R, Allike 500 R (Allike, råge, til overnatning). Anders Myrtue
Mågeøerne (12:50-13:20): Strandskade 59 R, Hjejle 220 R, Strandhjejle 6 R, Fiskehejre 3 R, Bramgås 200 V, Vibe 13 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Stor Regnspove 20 R, Rødben 6 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (10:00-11:40): Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 30 R, Grågås 610 R, Bramgås 180 V, Pibeand 40 R, Krikand 2 R, Gråand 18 R, Troldand 4 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 62 R, Almindelig Ryle 1 R, Stor Regnspove 1 R, Hvidklire 1 R, Gærdesmutte 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen (09:30): Hjejle 400 R, Musvåge 5 R. Jens Bækkelund
Båring Vig (14:15-14:30): Vandrefalk 1 SV 1K, Enkeltbekkasin 1 R (Pilevangsvej), Bjergvipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Vejlby Fed (14:00): Blå Kærhøg 1 R AD han. Michael Mosebo Jensen


Havørn 1K

Mandag den 10. oktober 2005.

Sdr, Vornæs: Dværgfalk 1 FU. Poul Rasmussen
Ny Gesinge: Dværgfalk 1 R. Poul Rasmussen
Svendborgsund v Iholm (17:15): Mørkbuget Knortegås 42 V
Brændegaard sø: Stor skallesluger 9 R. Erik Ehmsen
Siø (16:15): Hjejle 500 R, Vibe 40 R,
Bagenkop (15:15): Landsvale 25 R. Bent Staugaard
Keldsnor Fuglestation (7:00-11:00):Gærdesmutte 5 RI, Jernspurv 5 RI, Rødhals 5 RI, Munk 3 RI, Gransanger 18 RI, Fuglekonge 11 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 3 RI. Dagstotal alle arter: 52. Årstotal alle arter: 1917. Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm og Erhardt Ecklon [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Dovns Klint (08:00 - 09:55): Toppet Lappedykker 1 V, Mørkbuget Knortegås 154 V, Pibeand 12 V, Spidsand 38 V, Ederfugl 3170 V, Toppet Skallesluger 1 V, Rød Glente 2 S, Spurvehøg 30 S, Musvåge 1 TF, Tårnfalk 2 S, Lærkefalk 1 TF, Stor Kobbersneppe 1 V, Huldue 4 S, Ringdue 60 TF, Engpiber 16 S, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 22 S, Misteldrossel 4 TF, Musvit 8 S, Stor Tornskade 1 TF, Allike 120 S, Ravn 2 TF, Stær 120 S, Bogfinke 4330 S, Grønirisk 60 S, Stillits 77 S, Bjergirisk 60 S
Fakkebjerg, Sydlangeland (14:10 - 15:00): Blisgås 3 SØ, Spurvehøg 4 S, Musvåge 20 SØ, Tårnfalk 1 R, Stær 60 SØ
Gulstav (10:00 -11:30): Blisgås 2 V, Rød Glente 7 SØ, Havørn 1 1K TF, Blå Kærhøg 2 Hun-farvet S, Spurvehøg 12 S, Musvåge 266 SØ, Lærkefalk 1 FU, Landsvale 11 S
Ørnebjerg Gulstav, Sydlangeland (11:55 - 14:00): Rød Glente 2 SØ, Havørn 1 1K N, Rørhøg 1 1K R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Spurvehøg 11 S, Musvåge 332 SØ, Tårnfalk 2 R, Huldue 5 S, Ringdue 1 S, Engpiber 2 S, Fuglekonge 5 R, Stor Tornskade 1 FU, Gulspurv 12 S, Admiral 21 S
Magleby, Sydlangeland (07:50): Rød Glente 1 R,
Nørreballe Nor (15:12 - 16:00): Grågås 300 R, Spidsand 8 R, Skeand 6 R, Vibe 120 R, Almindelig Ryle 16 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Hættemåge 500 R, Bjergirisk 80 R
Søndenbro, Sydlangeland (07:55): Dværgfalk 1 S
Sønderhjørne og Horne Land ( 7:00-14:00): Stenpikker 1 R, Munk 1 R, Sangdrossel 10 SV/R, Vindrossel 3 SV, Misteldrossel 4 SV, Gulspurv 15 SV, Rørspurv 35 SV, Hvid Vipstjert 33 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Engpiber 185 SV, Gråsisken 3 SV, Stillits 10 SV, Bog/Kvækerfinke 1470 SV, Grønsisken 110 SV, Tornirisk 105 SV, Lille Korsnæb 1 R, Blåmejse 30 SV, Hedelærke 42 SV, Sanglærke 13 SV, Stor Tornskade 1 SV/R, Allike 50, SV, Råge 10 SV, Stær 1000 SV, Huldue 5 SV, Musvåge 7 SV, Spurvehøg 7 SV, Tårnfalk 1 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Espe: Dompap 2, Gransanger 1. Bent Staugaard
Firtalsstrand, Otterup: Lille Lappedykker 5 R, Fiskehejre 3 R, Mørkbuget Knortegås 30 SV, Pibeand 150 R, Knarand 2 R, Krikand 54 R, Gråand 14 R, Vibe 58 R, Hættemåge 340 R. Jens Bækkelund
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Grågås 410 R, Bramgås 20 R, Krikand 56 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R. Jens Bækkelund
Middelfart : Bramgås (13:13) 100 S. Jacob Sterup Andersen
Røjle Bygade 102, Middelfart (09:30-15:20): Bramgås 300 SV. Michael Mosebo Jensen


     Rød glente 1k

Søndag den 9. oktober 2005.

Brændegård sø (09:35-12:00): Krikand 250 R, Skeand 205 FU, Rød Glente 1 FU, Havørn 3 R (2 ad + 1 1 k), Duehøg 1 OF, Ravn 2 OF, Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 7 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 3 R, Bramgås 24 OF, Gravand 2 R, Pibeand 10 R, Gråand 200 R, Taffeland 60 R, Troldand 28 R, Stor Skallesluger 14 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Fasan 2 R, Vibe 85 R, Hættemåge 45 FU, Svartbag 1 R, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 2 HØ, Sanglærke 2 OF, Landsvale 7 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 HØ, Solsort 2 R, Musvit 1 OF, Allike 4 OF, Gråkrage 2 R, Stær 40 R, Bogfinke 13 OF, Stillits 4 R, Grønsisken 20 OF, Gulspurv 3 R. Morten Kristiansen, Gunnar Jørgensen
Brændegaard sø (8:45): Rød glente 3. Erik Ehmsen
Brændegård Sø (12:30-13:30): Rød Glente 1 FU, Havørn 2 R (Ad + 1k). Bent Juhler
Ristinge Klint (12:30 - 14:00): Mørkbuget Knortegås 3 V, Ederfugl 150 R, Blå Kærhøg 2 FU, Spurvehøg 3 R, Musvåge 8 R, Hjejle 80 OF, Engpiber 16 R, Bogfinke 30 R
Siø (12:00): Hjejle 300 R, Vibe 50 R
Siø (14:15): Vibe 250 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Siø (16:15): Hjejle 500 R. Michael Mosebo Jensen
Ristinge (14:00): Dværgfalk 1 SV. Henrik Mørup-Petersen
Storeholm + Havet omkr. (KA44) (12:45): Skarv 1500 R, Knopsvane 150 R, Gravand 8 R
Magleby (11:35): Rød Glente 9 R 1K (På nyslået græsmark). Ole Goldschmidt
Magleby (15:50): Rød Glente 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fakkebjerg (13:30-15:40): Grågås 830 R (300 Keldsnor + 530 Søgård Mose), Rød Glente 3 V, Musvåge 76 V, Fjeldvåge 1 V, Lærkefalk 1 R, Bjergvipstjert 1 S. Michael Mosebo Jensen
Keldsnor (12:15-13:15): Blisgås 8 V, Svartbag 58 R, Bjergvipstjert 2 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint (07:05-11:30): Sædgås 1 SV, Blisgås 12 SV, Knortegås 386 SV, Ederfugl 1260 SV, Rød Glente 8 S 1K, Rød Glente 13 TF 1K, Blå Kærhøg 5 S, Spurvehøg 92 S, Musvåge 50 S, Fjeldvåge 1 S 1K, Fjeldvåge 1 TF 1K, Tårnfalk 5 S, Dværgfalk 4 S, Lærkefalk 1 S, Huldue 4 S, Hedelærke 2 S, Skærpiber 9 S, Bjergvipstjert 5 S, Stær 1025 S, Bogfinke/Kvækerfinke 6440 S, Stillits 38 S, Grønsisken 180 S. Michael Mosebo Jensen, Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Vandrefalk 1 R AD (Rast på Langelandsbroen. Tilsyneladende den fugl, som har holdt til hver vinter gennem de seneste 6 år). Ole Goldschmidt
Dovns Klint, Sydlangeland (07:10-12:10): Blisgås 9 V, Mørkbuget Knortegås 372 V, Ederfugl 1840 V, Rød Glente 23 S, Blå Kærhøg 4 S, Spurvehøg 79 S, Dværgfalk 3 S, Lærkefalk 2 S, Huldue 2 S, Hedelærke 2 S, Stær 500 S, Bogfinke 1900 S, Stillits 52 S, Grønsisken 160 S. Ella og Jørgen Mikkelsen
Nørreballe Nor, Sydlangeland (12:50): Blisgås 8 R, Lille Lappedykker 8 FU, Toppet Lappedykker 22 FU, Grågås 300 R, Bramgås 1 R, Gravand 8 FU, Pibeand 20 FU, Spidsand 12 FU, Skeand 4 FU, Troldand 200 R, Hvinand 2 FU, Musvåge 1 FU, Almindelig Ryle 16 R, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 12 FU, Hvidklire 1 FU, Sanglærke 1 SY
Bogfinke 300 R. Ella og Jørgen Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation (07:00 - 12:00): Gærdesmutte 4 RI, Jernspurv 3 RI, Rødhals 6 RI, Sangdrossel 3 RI, Rørsanger 1 RI, Gransanger 3 RI, Fuglekonge 5 RI, Blåmejse 1 RI, Stillits 1 RI, Grønsisken 2 RI, Rørspurv 2 RI Dagstotal alle arter: 31. Årstotal alle arter: 1865. Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm og Hans Rytter [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Sundet, Faaborg (17:40-18:40): Skeand min 110 FOU, Knarand 30 FOU, Pibeand 10 FOU, Taffeland 50 R, Troldand 20 R, Dobbeltbekkasin 1 T.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Maden Helnæs (12:05-15:50): Grågås 500 R, Blå Kærhøg 2 R hun, Fjeldvåge 1 FU, Stor Tornskade 2 R, Ravn 2 FU, Snespurv 1 R,  Fiskehejre 4 R, Bramgås 35 R, Gravand 2 R, Pibeand 24 R, Knarand 2 R, Krikand 62 R, Spidsand 3 R, Musvåge 9 T, Tårnfalk 2 R, Strandhjejle 1 OF, Vibe 25 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Stor Regnspove 15 R, Hættemåge 42 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 4 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 12 R, Engpiber 15 R, Rødhals 2 R, Stenpikker 4 R, Sangdrossel 2 R, Munk 1 hun R, Fuglekonge 5 R, Blåmejse 9 R, Musvit 2 R, Allike 5 SV, Krage 16 R, Sortkrage 1 R, Stær 60 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 6 R. Karen, Freddy Hansen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Knudshoved (gl. opmarch-areal) (07:15-11:00): Dværgfalk 1 TI hun, Stor Tornskade 1 R. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Knudshoved (06:30-12:20): Hedelærke 2 TI, Stor Tornskade 1 R, Grønirisk 75 R (+), Tårnfalk 2 TI, Digesvale 2 TI, Gransanger 10 FU, Fuglekonge 20 FU, Korttået Træløber 1 FU, Skovspurv 25 R, Bogfinke 200 TI. Lars Hansen, Per Rasmussen
Ølund, Fugletårn (11:30-12:15): Blisgås 1 FU, Grågås 600 FU, Fjeldvåge 1 OF, Hjejle 1500 OF, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Klintebjerg (11:00): Vibe 300 R. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (09:20-10:45): Hvidklire 11 FU. Anthony Carter, Dieter Maaszen
Odense Kanal (09:00): Snegås 1 S (Sammen med 19 bramgæs). Anthony Carter
Slambassinet (15:50-17:55): Skeand 43 R, Sortklire 23 R, Hvidklire 15 R. Bente Christensen
Stegø mølle (18:15-18:30): Isfugl 1 FU. Suzette Frydensberg
Husby Strand (16:30): Grågås 1300 R, Krikand 250 R, Havørn 2 R. Lars Lindskrog Christiansen


     Engpiber

Lørdag den 8. oktober 2005.

Thurø By m.m.: Grågås 15 S, Bramgås 70 V, Spurvehøg 1 V, Tårnfalk 2 R, Hedelærke 1 NØ, Sjagger 1 S, Misteldrossel 1 R. Arne Bruun
Arreskov Sø
(14:50): Lærkefalk V, Anemone i blomst, Halefjer af Havørn. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(07:45-08:15): Havørn 4 R (2 ad + 2 1 k), Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 2 R, Pibeand 9 R, Krikand 170 R, Gråand 25 R, Skeand 5 FU, Taffeland 20 R, Troldand 100 R, Stor Skallesluger 14 R,  Tårnfalk 3 OF, Fasan 5 R, Vibe 130 R, Hættemåge 20 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Gærdesmutte 3 R, Solsort 5 R, Halemejse 4 R, Musvit 2 R, Allike 1 OF, Gråkrage 4 R, Stær 50 R, Bogfinke 6 FU, Grønsisken 12 OF. Gunnar Jørgensen
Ny Gesinge: Hjejle 800 R. Poul Rasmussen
Siø
(15:40): Hjejle 300 R. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Siø : Hjejle 350 R (to flokke), Vibe 80.
Spodsbjerg (13:15): Musvåge 40 SV
Rudkøbing: Skovsneppe 1 R, Bjergvipstjert 1 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation (07:00 - 12:00): Engpiber 1 RI, Gærdesmutte 7 RI, Jernspurv 5 RI, Rødhals 8 RI, Sangdrossel 5 RI, Rørsanger 1 RI, Munk 2 RI, Gransanger 4 RI, Fuglekonge 2 RI Dagstotal alle arter: 35. Årstotal alle arter: 1834. Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm, Erhardt Ecklon og Hans Rytter [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Ristinge (14:00-14:30): Rød Glente 2 SØ, Blå Kærhøg 1 SØ (Brun), Hedelærke 1 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Humble (14:00): Rød Glente 2 S. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose (7:00-12:00): Grågås 500 R, Bramgås 2 R, Mørkbuget Knortegås 2 V, Pibeand 18 V, Rød Glente 20 S, Spurvehøg 24 S, Musvåge 151 S, Huldue 5 R, Ringdue 80 R, Landsvale 8 R, Hvid Vipstjert 10 S, Sortkrage 1 R, Stær 280 S, Bogfinke 2050 S, Kvækerfinke 20 S, Grønsisken 20 R
Gulstav (10:30-12:30): Rød Glente 11 T, Musvåge 250 T, Fjeldvåge 1 S. Henrik Mørup-Petersen
Fakkebjerg Langeland (15:15): Rød Glente 1 SV. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Fakkebjerg Langeland (10:30-13:00): Rød Glente 1 SV, Musvåge 105 SV,  Spurvehøg 7 SV, Tårnfalk 3 FU, Hjejle 35 OF, Vibe 15 OF, Stær 60 OF, Bogfinke 30 SV. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Tryggelev Nor Langeland (09:05-10:00): Rørdrum 1 OF, Knarand 66 R, Taffeland 270 R, Skægmejse 12 FU, Lille Lappedykker 3 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Dovns Klint,Langeland (13:50-14:35): Rød Glente 1 SV, Musvåge 50 SV. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Vesterskov, Langeland (13:30): Blå Kærhøg 1 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Rudkøbing: Skovsneppe 1 R, Bjergvipstjert 1 S. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø (07:45-08:15): Havørn 4 R (2 ad + 2 1 k). Gunnar Jørgensen
Brændegårdsøen (16:10): Rød Glente 1 OF (Kredsene), (16:05): Blå Kærhøg 1 OF (Brun), Havørn 1 R AD, Havørn 1 R 1K. Børge Rasmussen
Sønderhjørne og Horne Land (7:00-10:45): Natugle 1 SY, Sangdrossel 13 SV/R, Rørspurv 32 SV, Engpiber 76 SV, Hvid Vipstjert 16 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Grønirisk 60 SV, Kvækerfinke min 120 SV, Bog/Kvækerfinke 2170 SV, Stillits 20 SV, Lille Korsnæb 1 R, Tornirisk 80 SV, Grønsisken 70 SV, Stær 820 SV, Sanglærke 52 SV, Hedelærke 5 SV, Blåmejse 20 TF, Landsvale 2 SV, Allike 40 SV, Ringdue 680 SV, Huldue 5 SV, Rød Glente 1 TF, Blå Kærhøg 1 SV ( br ), Spurvehøg 4 SV, Skarv 7 SV, Bramgås 7 V, Pibesvane 3 S, Ederfugl 100 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knudshoved (12:00): Hvidbrynet Løvsanger 1 R (Rastede kortvarigt i haven ved Fyrmesterboligen ved middagstid.). Lars Hansen
Hillerslevkrydset (16:35): Rød Glente 1 OF (Kredsene). Børge Rasmussen
Bøjden Nor (14:50): Hjejle 150 R. Børge Rasmussen
Bøjden (11:30): Musvåge 23 S. Erik Ehmsen
Vindinge Å, E20-Vindinge: Fiskeørn 1. Michael Køie Poulsen
Grævlingevænget 66, Nyborg (08:30-09:30): Ravn 2 OF. Eske Frank Morthensen
Odense, Forskerparken (10:50): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Anthony Carter
Bregnør bugt (10:45-11:30): Hjejle 500 R. Lars Philip Nørtoft
Nærå Strand (15:00-17:00): Pibeand 290 R, Strandskade 52 R, Hjejle 1100 R, Strandhjejle 54 R, Almindelig Ryle 1700 R, Stor Regnspove 260 R. Jens Bækkelund


      Skægmejse

Fredag den 7. oktober 2005.

Gulstav (16:15 - 18:00): Rød Glente 13 R, Spurvehøg 4 R, Musvåge 4 R, Mørkbuget knortegås 32 S.
Keldsnor Fuglestation (17:00- 19:00): Gærdesmutte 4 RI, Jernspurv 12 RI, Rødhals 3 RI, Munk 1 RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 1 RI. Dagstotal alle arter: 22. Årstotal alle arter: 1799. Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm og Hans Rytter [KNF's seneste ringtal fra Dofbasen]
Siø (15:30): Hjejle 300 R.
Ristinge (14:00-15:30): Rød Glente 8 SØ (Kl. 14.00 i een flok), Ringdue 1500 S. Henrik Mørup-Petersen
Dovnsklint
(07:00-13:15):  Ederfugl 1621 V, Rød Glente 8 S, Blå Kærhøg 4 S (2 1k, 1 ad han, 1 ad hun), Spurvehøg 92 S, Musvåge 587 T (130 Ø, resten S), Fjeldvåge 3 S, Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 1 S, Huldue 44 S, Ringdue 773 S, Hedelærke 2 S, Skovpiber 1 S, Engpiber 104 Ø, Bjergvipstjert 4 S, Hvid Vipstjert 77 SØ, Misteldrossel 4 S, Stær 1000 S (Over i Keldsnor, trak i to flokke), Grønirisk 107 SØ, Stillits 98 S, Tornirisk 85 Ø, Lille Korsnæb 11 R, Rørspurv 31 T. Arne Bruun, Søren Gjaldbæk
Klise Nor: Rød Glente 1 SSV. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Grågås 430 R, Vibe 150 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor: Knarand 81 FU, Skeand 15 FU, Taffeland 430 R, Blå Kærhøg 1 FU. Arne Bruun
Vogterholm: Vandrefalk 1 R (Sad mindst 1 time på pæl), Toppet lappedykker 17 , Mørkbuget knortegås 9. Poul Rasmussen
Tryggelev Nor: Rørdrum 1 R, Knarand 63 R, Spidsand 33 R (Salme Nor), Rød Glente 6 S, Musvåge 338 S (Dagstotal for Sydlangeland 863), Dværgfalk 1 S, Huldue 1 R, Misteldrossel 4 R, Skægmejse 4 R, Stor Tornskade 1 R, Stillits 40 R. Søren Gjaldbæk
Strynø By: Vindrossel 600 OF + Stær 150 (alle i een bred flok, Stærene kom bagerst). Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Strynø havet vest for: Grågås 1850 R,  Blishøne 450. Poul Rasmussen
Siø: Hjejle 300 R. Poul Rasmussen
Sønderhjørne og Horne Land ( 6:55-12:30): Skovhornugle 1 FOU, Sangdrossel min 15 SV/R, Misteldrossel 1 SV, Rørspurv 42 SV, Engpiber 20 SV, Skovpiber 1 SV, Hvid Vipstjert 31 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Bog/Kvækerfinke 2000 SV, Grønirisk 70 SV, Grønsisken 30 SV, Lille Korsnæb 10 SV, Tornirisk 60 SV, Stær 530 SV, Råge 25 SV, Allike 70 SV, Blåmejse 80 SV, Hedelærke 11 SV, Sanglærke 71 SV, Landsvale 11 SV, Ringdue 550 SV, Huldue 4 SV, Spurvehøg 3 SV, Musvåge 50 SV/TF, Dobbeltbekkasin 1 S, Grågås 25 SV, Bramgås 70 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Enebærodde indtrk fra Samsø (13.20 - 14.00): Musvåge 75, Blå kærhøg 1 brun, Spurvehøg 1. Kurt Due Johansen
Firtalsstranden: Silkehejre 1. Kurt Due Johansen
Egensedybet: Almindelig ryle 1.200, Islandsk ryle 17, Strandhjejle 40, Hedehjejle 27, Rødben 90, Strandskade 10, Stor regnspove 305. Kurt Due Johansen


      Strandhjejle

Torsdag den 6. oktober 2005.

Svendborg Havn (13:15): Husrødstjert 1 han AD SY
Thurø Rev (08:50 - 10:25): Lille Lappedykker 2 R, Skarv 22 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 6 OF, Mørkbuget Knortegås 1 R, Pibeand 48 R, Gråand 22 R, Toppet Skallesluger 6 R, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 2 R, Dobbeltbekkasin 3 OF, Lille Kobbersneppe 2 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 34 R, Ringdue 18 R, Sanglærke 12 OF, Engpiber 6 R, Gråkrage 6 R, Grønirisk 120 R, Grønsisken 2 R, Tornirisk 8 R, Rørspurv 2 R. 7.a Thurø Skole
Svendborg Navigationsskole
: Gransanger 1 SY, Topmejse 2. Kaj Hansen
Søby, Taasinge:
Hjejle 300 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Sdr Vornæs:
Mørkbuget knortegås 85 V. Poul Rasmussen
Brændegaard Sø
: Havørn 2 AD, Sort glente 1. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(09:15-12:15): Krikand 180 R, Havørn 3 R (1 AD, 2 1k), Vibe 300 R, Ravn 1 OF. Ella Mikkelsen
Lohals:
Musvåge 40 +. Niels Roe
Rudkøbing
(14:20): Blå Kærhøg 1 Han S
Siø (14:15): Hjejle 300 R, Vibe 60 R
Siø: Hjejle 300. Kurt Due Johansen
Siø (13:50): Hjejle 300 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint (07:00-13:00): Ederfugl 2300 SV, Rød Glente 16 S, Blå Kærhøg 1 S AD hun, Spurvehøg 65 S, Musvåge 346 (316 S + 30 R), Tårnfalk 6 (4 S + 2 R), Dværgfalk 2 S, Huldue 21 S, Ringdue 1110 S, Hedelærke 8 S, Sanglærke 95 S, Landsvale 102 S, Engpiber 161 S, Bjergvipstjert 5 S, Hvid Vipstjert 69 S, Misteldrossel 11 S, Stor Tornskade 1 S, Grønirisk 72 S, Stillits 38 S, Rørspurv 49 S. Søren Bøgelund, Leif Bisschop-Larsen, Michael Mosebo Jensen
Lindelse Nor (sydlige del) (15:30-16:00): Rød Glente 1 S AD, Havørn 1 R AD, Lille Regnspove 5 S, Knopsvane 460 AD R, Musvåge 18 S, Blishøne 500 R. Leif Bisschop-Larsen
Snaremose Sø (14:50 - 15:30): Spurvehøg 3 R, Musvåge 6 R, Sanglærke 12 R, Admiral 20 FU
Torpe, Langeland (14:25 - 14:45): Rød Glente 1 S, Blå Kærhøg 2 han AD S, Musvåge 38 S, Vibe 70 S, Bogfinke 20 S
Fakkebjerg, Sydlangeland: Musvåge 300-400 (mange returtrækkere), Spurvehøg 30, Rød glente 4, Huldue 6. Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Fakkebjerg Langeland (10:40-13:45): Rød Glente 4 S, Spurvehøg 22 S, Musvåge 307 S, Huldue 6 S, Misteldrossel 4 S, Bramgås 17 V. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
      Musvaage trækker forbi Fakkebjerg
Tryggelev Nor: Rørdrum 1, Knarand 42, Skægmejse hørt 2 steder. Kurt Due Johansen
Lunkebugten, Taasinge: Mørkbuget knortegås 51. Kurt Due Johansen
Rudkøbing Skudehavn: Husrødstjert 1 SY. Kurt Due Johansen
Sønderhjørne og Horne Land (6:45-16:15): Sangdrossel min 50 SV/R, Vindrossel min 8 SV/R, Sjagger 1 TF, Misteldrossel 2 SV, Rødhals min 20 R, Rørspurv 23 SV, Gulspurv 10 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 13 SV, Engpiber 24 SV, Grønsisken 60 SV, Kernebider 1 TF, Bog/Kvækerfinke 750 SV, Grønirisk 50 SV, Stillits 20 SV, Gråsisken 3 SV, Tornirisk 80 SV, Lille Korsnæb 4 R, Landsvale 45 SV, Allike 60 SV, Råge 5 SV, Huldue 9 SV, Ringdue 530 SV, Blåmejse 145 SV, Sanglærke 105 SV, Hedelærke 9 SV, Stær 750 SV, Rød Glente 2 SV, Spurvehøg 10 SV, Blå Kærhøg 1 SV ( br ), Musvåge 353 SV, Skovsneppe 1 R, Dobbeltbekkasin 2 SV, Vibe 8 SV, Bramgås 120 SV, Grågås 60 SV, Ederfugl 60 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knudshoved (08:00): Musvåge 57 T (Fra 11.45-12.45), Dværgfalk 1 T (Kl. 11.30). Carsten Moth Iversen
Nyborg st. (13:15): Fjeldvåge 2 OF. Anthony Carter
Knudshoved (08:30-12:50): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Anthony Carter
Lindved / Odense: Rød Glente 1 Ø, Ravn 1 R. Lars Andersen
Grønløkken, Bogense (12:30): Ravn 2 OF. Michael Højgård Hansen
Den Nye Lillebæltsbro, afkørsel (14:50): Rød Glente 2 Ø. Michael Mosebo Jensen


     Topmejse

Onsdag den 5. oktober 2005.

Christiansminde, Svendborg (15:00): Topmejse 1 FU
Nakkebølle Inddæmning (16:30 - 17:00): Lille Lappedykker 88 R, Toppet Lappedykker 56 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 46 R, Krikand 40 R, Spidsand 2 R, Skeand 28 R, Taffeland 60 R, Troldand 80 R, Rørhøg 1 1K R, Musvåge 2 R, Vibe 350 R, Sortklire 3 FU, Hættemåge 400 R, Huldue 2 OF, Ringdue 12 R
Brændegård sø (17:15 - 17:30): Fiskehejre 2 R, Vibe 300 R, Hvid Vipstjert 26 R, Tornirisk 2 R
Brændegård sø
(14:30): Havørn 4 R (2 ad. + 2 1K). Lars Bonne Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Brændegård sø (13:00-16:00): Toppet Lappedykker 31 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 AD R, Knopsvane 1 1K R, Grågås 21 R, Krikand 16 R, Gråand 30 R, Spidsand 5 R, Skeand 7 FU, Taffeland 50 R, Troldand 310 R, Havørn 2 AD R, Havørn 2 1K R, Duehøg 1 OF, Musvåge 7 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 4 OF, Vandrikse 1 HØ, Vibe 320 R, Hættemåge 120 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 2 HØ, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 3 HØ, Solsort 3 R, Halemejse 10 OF, Sumpmejse 2 OF, Blåmejse 1 OF, Musvit 2 FU, Allike 2 R, Gråkrage 3 OF, Stær 10 R, Bogfinke 2 OF. Bent Staugaard, Gunner Jørgensen
Brændegård sø (10:30-11:00): Havørn 2 R AD, Havørn 2 R 1K. Lars G Westergård, Claus Yding Andersen, Jan Stener Jørgensen
Bagenkop Havn (07:00-16:00): Rød Glente 67 T, Blå Kærhøg 1 T (Brun), Musvåge 700 T (+), Fiskeørn 1 R (Klise Nor), Ringdue 900 T, Bjergvipstjert 4 T, Stor Tornskade 1 T. Søren Bøgelund
Sydlangeland (Fakkebjerg, Gulstav, Tryggelev Nor) (12:00-17:15): Sort Glente 1 T (Tryggelev nor 16.45), Rød Glente 19 T, Spurvehøg 50 T (Min), Musvåge 400 T (Min), Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 20 R (Min), Dværgfalk 1 T, Hedelærke 10 T, Bjergvipstjert 1 (Gulstav). Lars G Westergård, Claus Yding Andersen, Jan Stener Jørgensen
Sønderhjørne og Horne Land (6:45-15:15): Natugle 1 SY, Stenpikker 1 R, Munk 1 R, Fuglekonge min 40 R, Sangdrossel min 20 SV/R, Misteldrossel 10 SV, Rødhals min 10 R, Vindrossel 8 TF, Tornirisk 60 SV, Grønirisk 30 SV, Grønsisken 50 SV, Bog/Kvækerfinke 1000 SV, Dompap 3 SV, Lille Korsnæb min 2 SV, Engpiber 26 SV, Rørspurv 30 SV, Gulspurv min 10 SV, Hvid Vipstjert 22 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Stær 560 SV, Landsvale 200 SV, Sanglærke 175 SV, Hedelærke 20 SV, Ringdue min 920 SV, Huldue 7 SV, Blåmejse 120 SV, Allike 45 SV, Musvåge 187 SV, Spurvehøg 9 SV, Rød Glente 2 SV, Hjejle 200 S
Vibe 23 SV, Skarv 20 SV, Bramgås 34 SV, Grågås min 60 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Huggetvej, Bogense (17:30): Hjejle 350 R. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                               Edderfuglen er dykket - også i antal
                               Arktiske dykænder truet af klimaændringer
                               Plant for vildtet - Tilskud til vildtplantning
                               Ugens fugl er hjejlen


     Munk Han og Hun

Tirsdag den 4. oktober 2005.

Lunkebugt/Nørreskov Nor: Knortegås 22 R. Niels Bomholt
Vornæs Skov
(16:30): Hjejle 300 OF
Monnet, Tåsinge
(16:00 - 17:15): Skarv 18 R, Knopsvane 40 R, Grågås 30 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Stor Regnspove 1 R, Svartbag 4 R, Huldue 1 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 42 R, Skærpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stenpikker 1 R
Henninge Nor (16:30-17:00): Rød Glente 2 S 1K. Ole Goldschmidt
Tullebølle (14:45-16:00): Rød Glente 18 S 1K, Spurvehøg 63 S, Musvåge 388 S, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 7 S, Dværgfalk 6 S, Vandrefalk 1 R AD, Vandrefalk 2 S AD hun, Vandrefalk 1 S AD han, Huldue 7 S. Ole Goldschmidt
Rudkøbing (10:00-12:00): Dværgfalk 1 S, Bjergvipstjert 5 S. Ole Goldschmidt
Fakkebjerg
(11:15): Stor Tornskade 1 R. Flemming Byskov
Dovns klint
(10:30-11:00): Bjergvipstjert 1 T, Stillits 32 R. Flemming Byskov
Gulstav
(12:30-15:30): Lille Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 13 S, Grågås 2 R, Pibeand 21 R, Krikand 30 R, Ederfugl 1 R, Hvepsevåge 1 S, Spurvehøg 3 R, Musvåge 32 TF, Musvåge 1 , Tårnfalk 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Sølvmåge 17 R, Huldue 2 TF, Ringdue 250 S, Landsvale 15 R, Skovpiber 1 R, Engpiber 40 R, Bjergvipstjert 2 NV, Gærdesmutte 4 R, Rødhals 3 R, Stenpikker 1 R, Sangdrossel 55 R, Gransanger 4 R, Fuglekonge 4 R, Blåmejse 2 R, Råge 4 R, Krage 5 R, Stær 1 R, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 1 R, Stillits 6 R, Grønsisken 42 R, Tornirisk 4 S, Gråsisken sp. 1 R, Rørspurv 9 R. Niels Bomholt
Tryggelev nor (12:30-13:00): Fjeldvåge 1 T. Flemming Byskov
Wedellsborghoved vådområdeprojekt: Fiskehejre 7, Grågås 400, Pibeand 90, Krikand 50 +, Skeand 2, Hjejle 1.300, Vibe 300, Dobbeltbekkasin 1, Musvåge 13 (skrue), Spurvehøg 1, Ravn 1, Stær 500. Kurt Due Johansen
Helnæs Mølle (13:00-17:00): Rød glente 1 SV, Ravn 2 R. Hans Rytter
Sønderhjørne og Horne Land (6:45-15:30): Munk 1 R, Fuglekonge min 30 FOU, Vindrossel 15 TF, Sangdrossel min 30 R, Solsort 20 R, Engpiber 27 SV, Bjergvipstjert 1 SV , Hvid Vipstjert 14 SV, Gulspurv 5 SV, Rørspurv 16 SV, Blåmejse 14 TF, Stillits 15 SV, Bog/Kvækerfinke 560 SV, Tornirisk 90 SV, Råge 36 SV, Allike 8 SV, Ravn 2 T, Stær 190 SV, Sanglærke 13 SV, Ringdue 160 SV, Huldue 4 SV, Bysvale 4 SV, Landsvale 72 SV, Musvåge min 1000 SV + 60 TF, Spurvehøg min 2 SV, Blå Kærhøg 1 SV ( br ), Rød Glente 1 SV, Skeand 2 SØ, Grågås 20 SV, Dobbeltbekasin 1 SV, Vibe 10 SV, Splitterne 2 FOU. ( PDP/Dorthe Poulsen/Sabine Poulsen ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knudshoved (07:00-18:00): Blå Kærhøg 2 TI 1K, Musvåge 153 TI, Enkeltbekkasin 1 R, Dobbeltbekkasin 20 R, Huldue 1 SV, Skærpiber 5 R, Bjergvipstjert 1 T. Tim Hesselballe
Æbelø (10:00 - 13:00): Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Gråand 6 R, Almindelig Ryle  10 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stenpikker 1 R, Skovskade 8 R, Kvækerfinke 2 R


         Mørkbuget knortegaas

Mandag den 3. oktober 2005.

Bregninge, Taasinge (18:20 - 18:40): Dobbeltbekkasin 2 R, Stenpikker 1 FU. Jonas Monrad Hansen
 Ulbølle:
Tyrkerdue 12 R. Niels Bomholt
Dovns Klint, Sydlangeland
(08:05 - 11:00): Rødstrubet Lom 6 V, Rødstrubet Lom 2 Ø, Toppet Lappedykker 10 V, Grågås 70 SV, Bramgås 30 V, Mørkbuget Knortegås 3962 V, Ederfugl 1460 V, Rød Glente 1 TF, Spurvehøg 2 S, Musvåge 32 V, Hjejle 1 V, Huldue 3 R, Tyrkerdue 1 TF, Sanglærke 9 S, Digesvale 170 S, Landsvale 195 S, Bysvale 12 S, Skovpiber 1 V, Engpiber 16 TF, Gul Vipstjert 2 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 30 S, Stenpikker 1 R, Blåmejse 20 TF, Sortkrage 1 R, Ravn 1 R, Bogfinke 810 S, Stillits 100 TF, Grønsisken 180 TF, Admiral 4 S
Fakkebjerg, Sydlangeland (12:00 - 13:00): Mørkbuget Knortegås 265 SV, Rød Glente 2 V, Spurvehøg 2 S, Musvåge 120 V, Sanglærke 16 S, Stenpikker 2 R, Admiral 16 S
Gulstav (11:00 - 12:00): Grågås 26 V, Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 V, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 1 R, Huldue 7 R, Ringdue 10 R, Sanglærke 8 SV, Landsvale 150 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Sangdrossel 1 R, Ravn 1 R
Siø (13:50): Hjejle 200 R
Søndenbro, Sydlangeland (13:15): Rød Glente 11 SV
Sønderhjørne og Horne Land
(6:45-16:00): Sangdrossel 20 SV/R, Vindrossel 8 TF, Munk 1 R, Rødhals min 10 R, Engpiber 10 SV, Hvid Vipstjert 43 SV, Rørspurv 7 SV, Bog/Kvækerfinke 1170 SV, Grønsisken 20 SV, Grønirisk 90 SV, Tornirisk 100 SV, Blåmejse min 120 SV ( få musvitter ), Huldue 7 SV, Stær 710 SV, Lille Korsnæb 4 SV, Sanglærke 65 SV, Hedelærke 8 SV, Landsvale 48 SV, Bysvale 8 SV, Råge 33 SV, Allike 30 SV, Musvåge 780 SV, Spurvehøg 7 SV, Rød Glente 7 SV, Vibe 10 SV, Grågås 22 SV, Skarv 37 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lindkær, Ravnholt
(14:45-16:00): Isfugl 1 R, Ravn 3 R (+). Hans Rytter
Knudshoved
(09:30-13:00): Musvåge 202 SV, Fjeldvåge 2 SV, Fiskeørn 1 SV. Kurt Hansen, Ivan Sejer Beck
Nærå Strand (12:30-13:00): Toppet Lappedykker 60 R, Skarv 150 R, Grågås 625 R, Knortegås 6 R Toppet Skallesluger 160 R, Vandrefalk 1 R, Strandskade 45 R, Hjejle 1050 R, Almindelig Ryle 800 R, Stor Regnspove 240 R, Splitterne 10 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (10:00-11:30): Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 230 R, Gravand 1 R, Pibeand 30 R, Krikand 120 R, Tårnfalk 2 R, Hjejle 480 R, Vibe 350 R, Gransanger 1 SY. Jens Bækkelund


      Rød glentedag på Sydlangeland

Søndag den 2. oktober 2005.

Horseskov, Svendborg (15:00 - 16:30): Lille Lappedykker 26 R, Musvåge 16 V, Dværgfalk 1 V, Hjejle 250 V, Vibe 30 R, Huldue 3 V, Ringdue 30 R, Landsvale 40 V, Stær 60 V
Monnet
(13:30): Vandrefalk 1 R AD. Else Marie og Leif Bisschop-Larsen
Ulbølle
(11:55): Rød Glente 1 NV, Lærkefalk 1 NV. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Klise Nor-Nørreballe Nor:
Blå Kærhøg 1 V, Spurvehøg 25 V (Dagstotal Sydlangeland: 130), Musvåge 320 V (Dagstotal Sydlangeland:432), Fjeldvåge 2 V, Tårnfalk 7 V (Dagstotal Sydlangeland: 24), Dværgfalk 1 V. Ole Goldschmidt
Vejlen, Taasinge
(09:40-11:10):  Lille Lappedykker 51 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 24 R, Pibeand 168 R, Knarand 3 R, Krikand 269 R, Gråand 14 R, Skeand 3 R, Taffeland 299 R, Troldand 269 R, Blå Kærhøg 1 FU, Blishøne 702 R, Vibe 74 R, Almindelig Ryle 12 R, Dobbeltbekkasin 32 R, Stor Regnspove 1 OF, Sortklire 13 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 162 R, Sølvmåge 4 R, Skægmejse 8 R, Gråkrage 7 OF, Rørspurv 2 R. Poul Rasmussen
Søndervej, Thurø: Natugle 1 R (i morgensolen i kassen), Stær 1 SY, Gransanger 1 SY. Arne Bruun
Humble (13:20): Rød Glente 1 SV. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fakkebjerg, Sydlangeland (12:45): Rød Glente 18 S, Spurvehøg 2 S, Musvåge 16 S,
Gulstav (07:00 - 12:00): Rød Glente 2 S, Rørhøg 3 S, Spurvehøg 9 S, Musvåge 4 S, Sanglærke 25 V, Landsvale 120 S, Skægmejse 3 OF, Pungmejse 1 R, Bogfinke 1500 S, Admiral 2 R
Gulstav (13:30-17:00): Rød Glente 10 SV, Blå Kærhøg 1 R hun, Huldue 38 SV, Tornsanger 2 R, Pungmejse 2 HØ (Min.), Ravn 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Keldsnor Fuglestation (06:30 - 16:00): Gærdesmutte 14 RI, Jernspurv 14 RI, Rødhals 17 RI, Sangdrossel 4 RI, Sivsanger 2 RI, Rørsanger 2 RI, Tornsanger 1 RI, Munk 5 RI, Gransanger 16 RI, Skægmejse 2 RI, Blåmejse 15 RI, Musvit 1 RI, Grønsisken 1 RI, Rørspurv 4 RI. Dagstotal alle arter: 98. Årstotal alle arter: 1777. Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm, Erhardt Ecklon og Hans Rytter
Bruns Banke, Sydlangeland (10:30-12:00): Rød Glente 2 S, Hjejle 100 R (I Kelsnor), Grågås 200 R, Bramgås 11 V, Rørhøg 1 S, Spurvehøg 7 S, Musvåge 9 S, Klyde 1, Vibe 35 R, Landsvale 22 FU, Skovskade 2 R. Ella og Jørgen Mikkelsen
Dovns Klint, Sydlangeland (07:10-16:40): Ederfugl 2040 SV, Rød Glente 87 V (Fynsrekord (10.00-16.40)), Rørhøg 16 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 105 S, Musvåge 209 V (12-16.40), Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 17 S, Dværgfalk 2 S, Huldue 139 S, Hedelærke 1 S, Landsvale 510 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 96 S, Blåmejse 290 (190 S + 100 R), Ravn 1 R, Grønirisk 105 S, Stillits 72 S, Grønsisken 385 S, Lille Korsnæb 14 S, Rørspurv 118 S. Ole Goldschmidt, Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint, Sydlangeland (12:30): Rød glente 19 S
Dovns Klint, Sydlangeland (07:10-10:10): Dovns Klint (Sydlangeland, Fyn):
Rødstrubet Lom 2 V, Knopsvane 5 V, Grågås 90 OF, Bramgås 24 V, Mørkbuget Knortegås 16 V, Pibeand 24 V, Krikand 1 V, Ederfugl 1800 V, Toppet Skallesluger 4 V,
Rød Glente 1 S, Rørhøg 7 S, Spurvehøg 11 S, Stor Regnspove 1 V, Splitterne 8 V, Huldue 3 S, Ringdue 47 S, Sanglærke 2 S, Landsvale 206 S, Engpiber 5 S, Gul Vipstjert 16 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 48 TF, Blåmejse 40 TF, Bogfinke 320 S, Stillits 45 TF, Grønsisken 48 S. Ella og Jørgen Mikkelsen
Keldsnor: Pibeand 230 R, Duehøg 1 R 1K, Tårnfalk 5 (2 S + 3 R), Dværgfalk 1 S, Klyde 1 R, Hjejle 130 R, Strandhjejle 5 R, Vibe 250 R, Huldue 34 S (Dagstotal Sydlangeland: 173). Jan Holm Jensen, Niels Bomholt, Lilly Sørensen, Hans Rytter, Michael Mosebo Jensen
Nordenbro (13:15): Rød Glente 2 S
Siø (13:30): Hjejle 300 R
Tryggelev By (13:20): Rød Glente 1 S
Sønderhjørne og Horne Land (6:45-15:30): Natugle 1 ( Hvedholm ), Sangdrossel 10 SV/R, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 20 SV, Engpiber 10 SV, Skovpiber 1 SV, Rørspurv 22 SV, Stær 420 SV, Bog/Kvækerfinke 3080 SV, Grønsisken 40 SV, Tornirisk 140 SV
Grønirisk 30 SV, Sanglærke 104 SV, Huldue 2 SV, Ravn 1 R, Allike 10 SV, Landsvale 92 SV, Bysvale 2 SV, Blåmejse 100 SV, Rød Glente min 33 SV, Lærkefalk 1 SV, Dværgfalk 1 SV, Spurvehøg 6 SV, Musvåge 320 SV, Havørn 1 SV ( 13:15 ), Dobbeltbekkasin 2 V, Almindelig Ryle 5 SV, Dværgmåge 1 FOU, Almindelig Kjove 1 V ( lys fase ), Grågås 32 SV, Skarv 40 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Faaborg (12:30-14:00) : Musvåge 230 SV, Rød Glente 6 SV, Spurvehøg 3 SV. / Dorthe Poulsen
Øster Hæssinge: Rød glente 1 OF. Erik Ehmsen
Arreskov Sø (14:45): Havørn 1 OF AD. Eva Clemmensen, Niels Andersen
Brændegård Sø (07:15-11:20): Havørn 3 R (1 ad + 2 1 k), Duehøg 1 OF, Dværgfalk 1 OF, Vibe 700 R, Toppet Lappedykker 30 R, Skarv 17 OF, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 R, Grågås 221 R, Pibeand 13 R, Krikand 175 R, Gråand 20 R, Skeand 38 R, Taffeland 1 R, Troldand 30 R, Hvinand 1 R, Stor Skallesluger 9 FU, Havørn 1 AD R, Havørn 2 1K R, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 3 R, Vandrikse 1 HØ, Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 1 OF, Svartbag 1 OF, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 HØ, Sanglærke 5 OF, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 14 FU, Gærdesmutte 2 HØ, Solsort 3 OF, Gransanger 1 HØ, Halemejse 11 OF, Blåmejse 2 OF, Musvit 2 HØ, Allike 8 OF, Gråkrage 6 R, Stær 7 R, Bogfinke 25 OF, Stillits 5 OF. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Gudbjerg (16:00): Duehøg 1 R, Ravn 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Grævlingevænget 66, Nyborg (09:00-11:00) + (15:50-17:20): Musvåge 318 SV, Blå Kærhøg 1 V AD hun, Dværgmåge 2 FU (Insektjagt med hættemåger), Sanglærke 50 V (+). Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Juelsberg marker: Tornirisk 80 R (+). Eske Frank Morthensen
Knudshoved (07:00-13:00): Rød Glente 2 TI (Kl 11.00 og 11.37), Musvåge 195 TI (Der kom stadig mange ind, da jeg kørte...), Dværgmåge 3 N, Sanglærke 155 TI (Anslået. Indtræk meget højt.), Engpiber 175 TI (Anslået. Indtræk meget højt.), Bjergvipstjert 3 TI, Jernspurv 50 R, Stær 1800 TI, Grønirisk 120 R (75 R og 45 TI), Sortstrubet Lom 1 S
Spurvehøg 5 TI, Splitterne 4 R, Hvid Vipstjert 15 TI, Gransanger 30 R, Topmejse 3 FU, Spætmejse 1 R, Grønsisken 10 TI, Rørspurv 5 R. Per Rasmussen
Nyborg Strand (12:15-15:15): Rød Glente 3 R, Blå Kærhøg 1 R, Spurvehøg 21 R, Musvåge 880 R. Kurt Hansen
Skaboeshuse (11:00-11:10): Dværgmåge 11 R. Kurt Hansen
Skaboeshuse (15:50-16:10): Musvåge 156 R. Kurt Hansen
Ølund (13:00): Havørn 1 FU (Set fra Firtalsstrand). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (12:45-13:35): Hvidklire 17 R. Dieter Maaszen
Slambassinet ,Strandager (09:15-12:00): Fiskeørn 1 SV, Dværgryle 1 FU, Sortklire 28 FU, Hvidklire 10 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand (16:30-17:00): Vandrefalk 1 R, Hjejle 1100 R, Strandhjejle 10 R, Almindelig Ryle 2700 R, Stor Regnspove 260 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
    


                            Halemejse

Lørdag den 1. oktober 2005.

Brændegaard sø (09:15-09:20): Havørn 1 AD + 1 1k, Skeand 160 R, Krikand 140 R, Vibe 90 R, Stor skallesluger 1 Hun R.
Espe: Dobbeltbekkasin 1, Sangdrossel 8, Solsort 15, Stor Flagspætte 1, Gransanger 1, Tornirisk 2, Grønsisken 20, Grønirisk 10, Husskade 2, Gråkrage 15, Allike 10. Bent Staugaard
Dovnsklint, Sydlangeland (17:50-17:52): Storkjove 1 V. Jørgen og Ella Mikkelsen
Tryggelev/Salme Nor, Sydlangeland (15:45-16:45): Knarand 82 R, Grønirisk 200 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Sydlangeland (07:30-10:20): Ederfugl 1160 V, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 1 TF, Landsvale 194 S, Stillits 60 TF. Jørgen og Ella Mikkelsen
Freltofte Mose: Husrødstjert 1 han AD OF. Per Rasmussen
Fønsskov (17:00-17:15): Alk 1 R, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (15:45-16:30): Blå Kærhøg 1 R AD hun, Landsvale 180 R. Michael Mosebo Jensen
Holluf Gaard (13:00-13:15): Hjejle 196 R. Kai Grønbæk


DOFs aktuelle nyhedsbrev:
                               DOF hilser dialog om rødlisten velkommen
                               En af Danmarks største søer på vej tilbage
                               Søvejen banet for sumpfugle
                               Kom til Hvepsevågens Dag                    
                              
Ugens fugl er sildemågen


Se obs fra september 2005 og senere Her... 


[ Nattergal1999][ Nattergal 2000 ][Nattergal 2001] [ Pirol-undersøgelsen] [ SILKEHALER ved Svendborg][ Indvielsen af Klintholm Kalkgrav ] ["Er lovgivningen om offentlighedens adgang til naturen i pagt med tiden ?"][Læs om Darß-turen ] [Finanslov & motorvej] [Havørne med farvede ringe ] Læs om turen:  Musene og motorvejen d. 9 april. [ Deltag i debatten ][ Se billeder fra turen med 7b til Åsnen ][Argiope bruennichi

                      [ Fynboer på Toppen]                                       [Havørne med farvede ringe ]

03 okt 2007
This page is part af: Http://www.Snatur.dk